ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme."

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής κινητών συσκευών (mobile application) OffersAroundME (στο εξής «η Εφαρµογή») από την εταιρία «offersaroudme P.C.» (στο εξής «η Εταιρία»). Η Εταιρία παρέχει τη δυνατότητα, αφενός µεν σε κάθε επιχείρηση (στο εξής «ο Πελάτης») να προβάλει και να διαφηµίσει διαδικτυακά µέσω της Εφαρµογής τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της που βρίσκονται σε προσφορά, αφετέρου δε σε κάθε χρήστη της Εφαρµογής (στο εξής «ο Χρήστης») να πληροφορείται µέσω διαδικτύου, από κινητό τηλέφωνο και από υπολογιστή χειρός (tablet), την ύπαρξη τέτοιων προσφορών. Η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων. Κάθε Πελάτης προκειµένου να διαφηµίσει τις προσφορές του σε προϊόντα και υπηρεσίες του, οφείλει πρώτα να εγγραφεί στην υπηρεσία της «offersaroudme» µε τη δηµιουργία προσωπικού λογαριασµού, µέσω της Ιστοσελίδας, σύµφωνα µε τις οδηγίες που παρέχονται για το σκοπό αυτό στην Ιστοσελίδα και να καταχωρήσει τα αιτούµενα στοιχεία και πληροφορίες (ονοµατεπώνυµο, επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, e mail κλπ). Η εγγραφή γίνεται χωρίς καµία χρέωση. Ο Πελάτης αποκτά πρόσβαση στον προσωπικό του λογαριασµό µέσω του Κωδικού Πρόσβασης που αποκτά για το σκοπό αυτό. Ο Πελάτης υπόσχεται και εγγυάται ότι τα στοιχεία και οι πληροφορίες που παρέχει για τη δηµιουργία του προσωπικού του λογαριασµού είναι ορθά, ακριβή και πλήρη και αναλαµβάνει την υποχρέωση να ενηµερώσει άµεσα την Εταιρία για κάθε µεταβολή αυτών. Ο Πελάτης αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρεί µυστικό και ασφαλή τον Κωδικό του Πρόσβασης, να µην επιτρέπει την πρόσβαση οποιουδήποτε τρίτου σε αυτόν και να µην δηµιουργεί προσωπικό λογαριασµό για οποιονδήποτε τρίτο. Ο Πελάτης δηµιουργεί ο ίδιος τις προσφορές των προϊόντων και υπηρεσιών του και διαχειρίζεται το περιεχόµενο αυτών, αφού εγγραφεί και συνδεθεί στην ειδική πλατφόρµα htpp://client.offersaroundme.mobi. Στην πλατφόρµα αυτή µπορεί να οδηγηθεί και από την ιστοσελίδα

2 Ο Πελάτης προσθέτει την τοποθεσία του καταστήµατος ή των καταστηµάτων του αν είναι περισσότερα του ενός και επιλέγει τις κατάλληλες λέξεις-κλειδιά και, µε βάση τα οποία θα εµφανίζεται η διαφήµισή του στα αποτελέσµατα αναζήτησης. Επίσης ο Πελάτης µπορεί να ορίζει την τοπική εµβέλεια εµφάνισης της διαφήµισής του, τα στοιχεία επικοινωνίας του και αν επιθυµεί έναν µέγιστο ηµερήσιο προϋπολογισµό. Η δηµιουργία της διαφήµισης γίνεται χωρίς καµία χρέωση. Ο Πελάτης δικαιούται οποτεδήποτε να τροποποιεί, να διακόπτει ή να επανεκκινεί τις διαφηµίσεις των προσφορών του, χωρίς καµία επιπλέον χρέωση. Ο Xρήστης ενηµερώνεται για τις προσφορές που αναζητά σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες, βάσει της τρέχουσας τοποθεσίας του ή της τοποθεσίας που επιθυµεί, πληκτρολογώντας στη µπάρα αναζήτησης λέξεις κλειδιά για την προσφορά που αναζητά, περιορίζοντας, εφόσον θέλει, την ακτίνα αναζήτησης. Η εφαρµογή αντιστοιχίζει την αναζήτηση του Xρήστη µε τις προσφορές που έχουν δηµιουργήσει οι Πελάτες από την ειδική πλατφόρµα https://client.offerasaroundme.mobi. Όταν οι λέξεις-κλειδιά που πληκτρολογεί ο Xρήστης αντιστοιχούν σε αυτές του Πελάτη, τότε η προσφορά του Πελάτη θα εµφανίζεται στα αποτελέσµατα της αναζήτησης, σύµφωνα µε την εγγύτητα προς την τοποθεσία που έθεσε ο Xρήστης. Η Εφαρµογή εµφανίζει την απόσταση της επιχείρησης από την τοποθεσία που βρίσκεται ή έχει επιλέξει ο Xρήστης στην αναζήτησή του. Η Εφαρµογή παρέχει ακριβείς οδηγίες µέσω χαρτών τρίτων Παρόχων (κινητής τηλεφωνίας ή υπηρεσιών διαδικτύου) για το πώς θα φτάσει ο Xρήστης στο κατάστηµα του Πελάτη. Η χρέωση του Πελάτη ορίζεται σε 0,10 ανά «κλικ». Η χρέωση αρχίζει από τη στιγµή που ο Xρήστης θα επιλέξει την διαφήµισή του για να δει περισσότερες πληροφορίες της προσφοράς του. Η εταιρεία δεν θα χρεώνει τον πελάτη περισσότερα από ένα «κλικ», όταν τα επιπλέον «κλικ» προέρχονται από την ίδια συσκευή και αφορούν την ίδια συγκεκριµένη προσφορά για χρονικό διάστηµα 48 ωρών από το πρώτο «κλικ». Η πληρωµή θα πραγµατοποιείται µε χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή µε κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό της Εταιρίας. Η Εταιρία θα εκδίδει τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών στο τέλος κάθε µήνα, για τις χρεώσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του µήνα. Η εξόφληση του τιµολογίου θα γίνεται από τον Πελάτη µέχρι την τελευταία ηµέρα του επόµενου µήνα από την έκδοση

3 αυτού. Μετά την παρέλευση της παραπάνω δήλης ηµέρας, η οφειλή του Πελάτη θα επιβαρύνεται µε τον νόµιµο τόκο υπερηµερίας και η Εταιρία θα έχει το δικαίωµα να αναστείλει την πρόσβαση του Πελάτη στην Ιστοσελίδα µέχρι την ολοσχερή εξόφληση της οφειλής του και των αναλογούντων τόκων υπερηµερίας. Η χορήγηση της σχετικής εντολής και εξουσιοδότησης χρέωσης της κάρτας από το Πελάτη πραγµατοποιείται µε την παροχή ειδικών στοιχείων ασφαλείας της κάρτας και των στοιχείων του Πελάτη. Η Εταιρία δεν φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση µη νόµιµης χρήσης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, όπως ενδεικτικά σε περίπτωση κλοπής, απώλειας, χρήσης από µη δικαιούχο ή τρίτο µη εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, καθώς και σε περίπτωση χορήγησης εσφαλµένων στοιχείων από τον Πελάτη. Η Εταιρία για λόγους ασφαλείας δεν αποθηκεύει τα στοιχεία της κάρτας πληρωµών των Πελατών. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διαµόρφωση των διαφηµίσεών του, των προϊόντων και υπηρεσιών του που είναι σε προσφορά. Ειδικότερα ευθύνεται για την περιγραφή των προϊόντων και των υπηρεσιών του, τα χαρακτηριστικά, τις ιδιότητες και την ποιότητα αυτών, για τις τιµές και την χρονική περίοδο ισχύος των προσφορών, όλων των παραπάνω αναφερόµενων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά. Η Εταιρία δεν φέρει καµία ευθύνη για το περιεχόµενο, την ακρίβεια, την σαφήνεια, την ορθότητα, την νοµιµότητα και την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχουν οι Πελάτες προς τους Xρήστες για τα προϊόντα και τις υπηρεσιών τους, δεδοµένου ότι η Εφαρµογή λειτουργεί µόνο ως µέσο διαδικτυακής προβολής των πληροφοριών αυτών, χωρίς να γίνεται καµία επέµβαση και επεξεργασία αυτών από την Εταιρία. Επίσης η Εταιρία δεν φέρει καµία ευθύνη για το περιεχόµενο άλλων ιστοσελίδων στις οποίες µπορούν να έχουν πρόσβαση οι Xρήστες µέσω της Εφαρµογής. Οι πληροφορίες που παρέχει ο Πελάτης για τα προσφερόµενα προϊόντα και υπηρεσίες του πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: 1. Να µην είναι ψευδείς ή ανακριβείς, να µην είναι παραπλανητικές και να µην οδηγούν άµεσα ή έµµεσα σε εξαπάτηση των χρηστών. 2. Να µην αφορούν σε προϊόντα και υπηρεσίες η διάθεση των οποίων απαγορεύεται από την κείµενη νοµοθεσία.

4 3. Να µην αντίκεινται στις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, Ελληνικής και Ευρωπαϊκής, όπως ενδεικτικά, στις διατάξεις για την προστασία του καταναλωτή, τον αθέµιτο ανταγωνισµό, την παραπλανητική διαφήµιση, την πνευµατική και βιοµηχανική ιδιοκτησία, το εµπορικό σήµα κλπ. 4. Να µην έχουν περιεχόµενο προσβλητικό, δυσφηµιστικό, συκοφαντικό, άσεµνο, αντίθετο στα χρηστά ήθη, να µην εκφράζουν φυλετικές ή εθνικές ή άλλου είδους διακρίσεις. 5. Να µην περιέχουν ιούς ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράµµατα, που µπορεί να προκαλέσουν καταστροφή, ζηµία, βλάβη ή απώλεια δεδοµένων στην Ιστοσελίδα και την Εφαρµογή της Εταιρίας, καθώς και στις κινητές συσκευές και στους υπολογιστές χειρός των Xρηστών. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να αφαιρεί οποτεδήποτε από την Ιστοσελίδα και την Εφαρµογή διαφηµίσεις που κατά την κρίση της εµπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδοµένων των Πελατών διέπεται από τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και τους όρους του παρόντος. Η Εταιρία συλλέγει προσωπικά δεδοµένα των Πελατών, τα οποία οι ίδιοι οι Πελάτες παρέχουν εκουσίως µε σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και παροχή των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και της Εφαρµογής, όπως ενδεικτικά για την εγγραφή, τη δηµιουργία λογαριασµού, τη διαµόρφωση των διαφηµίσεών τους κλπ. Η Εταιρία προστατεύει τα προσωπικά δεδοµένα των Πελατών µε χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών SSL. Η Εταιρία δεν συλλέγει και δεν διαχειρίζεται προσωπικά δεδοµένα των Χρηστών. Η Εταιρία δεν εγγυάται τη συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας και της Εφαρµογής και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδοµένων ή οποιαδήποτε άλλη ζηµία των χρηστών αυτών ή τρίτων, που οφείλεται είτε στην χρήση και φόρτωση (download) της Ιστοσελίδας και της Εφαρµογής είτε σε αλλοίωση ή µόλυνση µε ιούς ή σε παράνοµη παρέµβαση τρίτων στα αρχεία και στις πληροφορίες που παρέχονται µέσω της Ιστοσελίδας και της Εφαρµογής ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία. Τα πνευµατικά δικαιώµατα της Ιστοσελίδας και της Εφαρµογής ανήκουν στην Εταιρία. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή,

5 τροποποίηση, αναδηµοσίευση, µετάδοση, διανοµή, παρουσίαση, φόρτωση ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκµετάλλευση ολικά ή µερικά του περιεχοµένου της Ιστοσελίδας και της Εφαρµογής για οποιοδήποτε σκοπό, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας. Οι Πελάτες, ως χρήστες της Ιστοσελίδας, οφείλουν να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις της Ελληνικής νοµοθεσίας, καθώς και του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και να απέχουν από κάθε αθέµιτη, παράνοµη και καταχρηστική συµπεριφορά κατά τη χρήση αυτών. Οι Πελάτες ευθύνονται για την αποκατάσταση οποιασδήποτε θετικής και αποθετικής ζηµίας προκληθεί στην Εταιρία από την κακή ή παράνοµη ή αθέµιτη χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται µέσω αυτής, καθώς και από οποιαδήποτε παράβαση των όρων του παρόντος. Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρία εµπλακεί σε οποιοδήποτε δικαστικό αγώνα ή υποχρεωθεί να καταβάλλει οποιουδήποτε είδους αποζηµίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του Πελάτη, ο Πελάτης οφείλει να αποκαταστήσει πλήρως κάθε ζηµία που θα υποστεί η Εταιρία από την αιτία αυτή. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να αναστείλει ή να απαγορεύσει την πρόσβαση και την χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας σε κάθε Πελάτη, ο οποίος, κατά την απόλυτη κρίση της, δεν τηρεί τους παρόντες Όρους Χρήσης και τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει µεταξύ της Εταιρίας και των Πελατών αρµόδια είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και εφαρµοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση των Πελατών, τους παρόντες όρους χρήσης. Οι Πελάτες οφείλουν να ελέγχουν για τυχόν αλλαγές και εφόσον συνεχίζουν να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας θα θεωρείται ότι έχουν λάβει γνώση και αποδεχτεί τις τροποποιήσεις αυτές.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. 1. Ορισμοί. 2. Γενικά. 3. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που συμμετέχουν/φοιτητές που εξαιρούνται

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. 1. Ορισμοί. 2. Γενικά. 3. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που συμμετέχουν/φοιτητές που εξαιρούνται ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» που εδρεύει στο Δήµο Αθηναίων (οδός Αµερικής 4) σας καλωσορίζει στην εφαρµογή κινητών συσκευών (mobile application) Check In Class,

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης Γενικά H «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι Λεωφ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης Γενικά H «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι Λεωφ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Tzirka Maria Irene Lawyer Legal Consultant

Tzirka Maria Irene Lawyer Legal Consultant 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Beauty Hall σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα του. Η ιστοσελίδα http://www.beauty-hall.gr στο εξής αποκαλούμενη ως «ιστοσελίδα» για συντομία, έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE 1. Εισαγωγή Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης της ιστοσελίδας

Όροι χρήσης της ιστοσελίδας Όροι χρήσης της ιστοσελίδας Η Εταιρία µε την επωνυµία «XTEND B2B ΕΠΕ», που εδρεύει στην Παιανία, επί της Λεωφόρου Λαυρίου 99Β, σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα της «www.luckyday.gr». Μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Εγγραφή

1. Εισαγωγή. 2. Εγγραφή 1. Εισαγωγή 1.1 H «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι Λεωφ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE), με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449 (2008), και αριθμό μητρώου Προμηθευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε. Λ. Αλεξάνδρας 128, 114 71 Αθήνα ΑΦΜ: 998646157, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Γ.Ε.ΜΗ.: 7339101000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62321/01ΑΤ/Β/07/037 www.cyta.gr Μπορείτε να στείλετε τη συμπληρωμένη αίτησή

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΔΥΠΠΥ - ΠΥΡΑΜΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015 Το Πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ ΕΔΔΥΠΠΥ και ΠΥΡΑΜΙΣ για τη χρήση της Υπηρεσίας του Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου και της Πύλης «για την Υγεία μου» κατά

Διαβάστε περισσότερα

H Υπηρεσία Travel & Surf (εφεξής «Υπηρεσία») παρέχει πρόσβαση στο διαδίκτυο (Internet) κατά την διάρκεια περιαγωγής στην Ευρωζώνη Α & Β.

H Υπηρεσία Travel & Surf (εφεξής «Υπηρεσία») παρέχει πρόσβαση στο διαδίκτυο (Internet) κατά την διάρκεια περιαγωγής στην Ευρωζώνη Α & Β. COSMOTE Travel & Surf - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης Γενικά H Υπηρεσία Travel & Surf (εφεξής «Υπηρεσία») παρέχει πρόσβαση στο διαδίκτυο (Internet) κατά την διάρκεια περιαγωγής στην Ευρωζώνη Α & Β. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η επιχείρηση με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Travel & Surf - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Travel & Surf - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης Travel & Surf - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης Γενικά H Υπηρεσία Travel & Surf (εφεξής «Υπηρεσία») παρέχει πρόσβαση στο διαδίκτυο (Internet) κατά την διάρκεια περιαγωγής σε χώρες εντός και εκτός (με συγκεκριμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (web hosting)

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (web hosting) ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (web hosting) Ο κ. Ιωάννης Οικονόμου, με διακριτικό τίτλο «Antithesis Group», ο οποίος στη συνέχεια της σύμβασης αυτής θα αποκαλείται «Πάροχος», διαθέτει μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ενότητα «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της ιστοσελίδας www.oeetak.gr του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (O.E.E.T.A.K.),

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ O δικτυακός τόπος cloudlog.gr (domain) (στο εξής ο «δικτυακός τόπος») που είναι καταχωρημένος στο Μητρώο Ονομάτων Internet με αριθμό πρωτοκόλλου 1835106, καθώς και όλοι οι υποχώροι του (subdomains),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΣΣΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΣΣΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ Η e-watershop.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων μέσω του Διαδικτύου της ελληνικής προσωπικής εταιρίας «ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΣΣΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ.», που εδρεύει στη Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

2. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

2. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 1.1 H PascM.Gr, που από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως Εταιρία, είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε ο «Μανώλης Πασχαλάκης», που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (Συµφωνία) αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch. PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.gr") και του χρήστη ("εσείς" ή "σας") σχετικά µε την εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ O παρών δικτυακός τόπος http: //www.playopap.gr ( εφεξής η «ιστοσελίδα»), ανήκει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και έχει ως στόχο την πληροφόρηση/ προσωπική ενημέρωση των συνεργατών

Διαβάστε περισσότερα

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 16 s, A, 1/2 CYTA. 4 11 3471, 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα 24/1 Mbps και 1 κανάλι φωνής WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

... ... ... ... ... ... ... ... 1/2

... ... ... ... ... ... ... ... 1/2 ...... cytacc@hq.cyta.gr 2155555900... 1 3......... 1 1........ 1/2 CYTA............ 1. 3..... 11.... 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA

Διαβάστε περισσότερα

Β. Υπηρεσίες Ιστοσελίδας/Διαδικασία και Όροι Παροχής των Υπηρεσιών

Β. Υπηρεσίες Ιστοσελίδας/Διαδικασία και Όροι Παροχής των Υπηρεσιών Η L OREAL HELLAS Α.Ε, που εδρεύει στην Νέα Ιωνία, επί της Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως αρ 39Α αποτελεί την διαχειρίστρια εταιρία της παρούσας ιστοσελίδας www.vichy.gr/advanced υπό τους κάτωθι όρους χρήσης.

Διαβάστε περισσότερα

Ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Αριθµός τοπικού βρόχου

Ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Αριθµός τοπικού βρόχου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κωδικός Πωλητή hellas online ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ hol office double-play Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης Εδρα Δραστηριότητα Οδός Δήµος Επωνυµία ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός Νοµός Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ Επώνυµο/Επωνυµία- ιακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κωδικός Πωλητή hellas online ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ hol business double-play Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης Εδρα Δραστηριότητα Επωνυµία ΑΦΜ ΔΟΥ Οδός Αριθµός Δήµος Νοµός Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα