Α.. Κείμενο ρες. ητά. ασθενειών. Περιστερίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι ΙΩΤΙΚΑ. σχολικό έτος. Προσπάθησε. σου. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α.. Κείμενο ρες. ητά. ασθενειών. Περιστερίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι ΙΩΤΙΚΑ. σχολικό έτος. Προσπάθησε. σου. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2012-2013 ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ"

Transcript

1 Ι ΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟ ΙΩΝ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΓΡΑΠΤΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΒΑΘΜΙ Α: : ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΞΗ: Α ΡΟ ΟΣ 20 ΜΑΪΟΥ 2012 Τα θέματαα που ακολουθούν αφορούν μαθήματα της τάξης που παρακολούθησες κατά το σχολικό έτος και σχετικές γνώσεις που απέκτησες. Οι απαντήσεις σου πρέπει να είναι σαφείς, τεκμηριωμένες όπου χρειάζεται και σύντομες. Προσπάθησε να απαντήσεις σε όλα τα θέματα και μέσα στο χρονικό περιθώριο που έχεις. Πριν την ανάπτυξη των απαντήσεων σε κάθε μάθημα, να γράφεις αρχικά τον τίτλο του μαθήματος (π.χ. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: ) ) και να ακολουθούν οι απαντήσεις. Οι απαντήσεις να αναπτυχθούν στο τετράδιο απαντήσεων με μπλε στυλό. Μολύβι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα σχήματα, εφόσον χρειαστούν. Η χρήση διορθωτικού δεν επιτρέπεται. Για πρόχειρο μπορείς να χρησιμοποιήσεις φύλλα από τετράδιο που υπάρχει στο θρανίο σου. Κατά την αποχώρησή σου να παραδώσεις το τετράδιο απαντήσεων καθώς και τα φωτοαντίγραφα με τις εκφωνήσεις. ιευκρινίσεις επί των θεμάτων δεν χρειάζονται. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: Α.. Κείμενο Παχύσαρκο και υπέρβαρο με σαφή αυξητική τάση σε σχέση με παλαιότερ ρες επιστημονικές εκτιμήσεις είναι το 40% των παιδιών στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα πλέον η παιδική παχυσαρκία να καθίσταται μια «ωρολογιακή βόμβα» για τη χώρα. Επιστημονικές μελέτες υπογραμμίζουν ότι η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα είναι πλέον μείζον πρόβλημα για το μέλλον της χώρας, καθώς τα παιδιά αυτά στην πλειονότη ητά τους θα παραμείνουνν σε ποσοστό 50 80% παχύσαρκοι ενήλικοι, με συνέπεια την αύξηση των καρδιαγγειακών παθήσεων, του σακχαρώδους διαβήτη και πολλών άλλων ασθενειών που πλήττουν τους παχύσαρκους. Πρόσφατη μελέτη της Β Πανεπιστημιακής Καρδιολογ γικής Κλινικής σε σχολεία του Περιστερίου κατέδειξε ότι το 10% των παιδιών ήταν υπέρβαρα και το 10% παχύσαρκα. Επίσης, στην ίδια μελέτη διαπιστώθηκε ότι ο μέσος χρόνος εξωσχολικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε παιδιά άνω των 12 ετών είναι 6,4 ώρες την εβδομάδα και μόνο 1,7 ώρες αφιερώνονται σε αθλητικές δραστηριότητες. Οι βασικές αιτίες της παιδικής παχυσαρκίας, σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, είναι η αυξημένηη πρόσληψη θερμίδων και η μειωμένη άσκηση. Η πρόσληψη θερμίδων, όταν τρώει κανείς σε ταβέρνες και ταχυφαγεία, είναι σημαντικά υψηλότερη σε σχέση με τις θερμίδες που προσλαμβάνει, όταν τρώει σπιτικό φαγητό. Ταυτόχρονα, τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά η κατανάλωση γλυκών και αναψυκτικών από τα παιδιά. Ακόμη, στην αύξηση του προβλήματος έχει συμβάλει καθοριστικά η αστική ζωή, η έλλειψη χώρων άθλησης, η μείωση των ωρών γυμναστικής στα σχολεία και το γεγονός ότι στο σπίτι τα παιδιά καθηλώνονται μπροστά στην τηλεόραση ή τα επιτραπέζια παιχνίδια. Κείμενο από το Διαδίκτυο (ελαφρώς διασκευασμένο) ΣΕΛΙΔΑ 1

2 Β. 1. Παρατηρήσεις Γιατί το πρόβλημα της παιδικής παχυσαρκίας χαρακτηρ ίζεται ως μείζον πρόβλημα για το μέλλον της χώρας; Πώς επιβεβαιώνεται η παραπάνω διαπίστωση; (Για την απάντησή σου δεν θα χρησιμοποιήσεις αυτολεξεί χωρία του κειμένου) Μονάδες Ποιο είναι το είδος του κειμένου με βάση το περιεχόμενόό του (αφηγηματικό, περιγραφικό, κείμενο με επιχειρήματα); Να αιτιολογήσεις την απάντησή σου. Μονάδες 1 Να χαρακτηρίσεις τις παρακάτω προτάσεις με βάση τα συστατικά τους και τη σημασία τους. Να αιτιολογήσεις την απάντησή σου σε κάθε περίπτωση. α. Αποτελεί η παχυσαρκία μείζον πρόβλημα για τη χώρα; ; β. Τα παιδιά δεν αθλούνται. Μονάδες 2 Να εντοπίσεις τη φωνή, τη συζυγία, την τάξη (όπου χρειάζεται) και το ποιόν ενεργείας στο οποίοο ανήκουνν τα υπογραμμισμένα ρήματαα των παρακάτω προτάσεων: α. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά η κατανάλωση γλυκών και αναψυκτικών από τα παιδιά. β. Τα προβλήματαα υγείας που προκαλεί η παχυσαρκία καθιστούν αναγκαία την αντιμετώπισή της. Μονάδες 4 Να γράψεις μία (1) συνώνυμη λέξη για καθεμιά από τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου: : υπογραμμίζουν, συνέπεια, βασικές, έχει συμβάλει. Μονάδες 4 6. Να αναπτύξεις σε μία παράγραφο, τρόπους με τους οποίους μπορεί παχυσαρκίας. έκτασης περίπου 80 λέξεων, κάποιους από τους να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της παιδικής Μονάδες 10 ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩ ΩΝ: A. Κείμενο Ἔλαφος εὐμεγέθης ὥρᾳ θέρους διψῶν παραγίνεται ἐπί τινα πηγὴν διαυγῆ καὶ βαθεῖαν καὶ πιὼν ὅσον ἤθελεν προσεῖχεν τῇ τοῦ σώματος ἰδέᾳ. Καὶ μάλιστα μὲν ἐπῄνει τὴν φύσιν τῶν κεράτων ὡς κόσμος εἴη παντὶ τῷ σώματι. Ἔψεγεν δὲ τὴν τῶν σκελῶν λεπτότητα ὡς οὐχ οἵων τε ὄντων φέρειν πᾶν τὸ βάρος. Ἐν ᾧ δὲ προς τούτοις ἦν, ὑλακή τε κυνῶν αιφνιδίως ἀκούεται καὶ κυνηγέται πλησίον. Ὁ δὲ πρὸς φυγὴν ὥρμα καὶ μέχρις ὅπου διὰ πεδίου ἐποιεῖτο τὸν δρόμον,, ἐσῴζετο ὑπὸ τῆς ὠκύτητος τῶν σκελῶν. Ἐπεὶ δὲ εἰς πυκνὴν καὶ δασεῖαν ὕλην ἐνέπεσεν, ἐμπλακέντων αὐτῷ τῶν κεράτων ἑάλω, πείρᾳ μαθὼν ὅτι ἄρα ἄδικος ἦν τῶν ἰδίων κριτὴς ψέγων μὲν τὰ σῴζοντα, ἐπαινῶν δὲ τὰ προδόντα αὑτόν. Μύθος του Αισώπου (διασκευή) ΣΕΛΙΔΑ 2

3 Β. 1. Παρατηρήσεις Αφού μελετήσεις με προσοχή το παραπάνω απόσπασμα από τον διασκευασμένο μύθο του Αισώπου, να απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα: α) Ποιο χαρακτηριστικό του επαινούσε το ελάφι και ποιο κατηγορούσε; Για ποιους λόγους; Μονάδες 3 β) Ποιο είναι το δίδαγμα του παραπάνω μύθου; Μονάδες 2 2.α. Να αναγνωρίσεις γραμματικά τους παρακάτω τύπους του κειμένου, σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα: ὥρᾳ, σώματος, κυνηγέται, πεδίου. π.χ. ἔλαφος ονομαστική ενικού αριθμού του αρσενικού/θηλυκού ουσιαστικού της β κλίσης ὁ/ἡ ἔλαφος. Μονάδες 2 2.β. Να γράψεις στο φύλλο απαντήσεων τους ζητούμενους τύπους για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις (μαζί με τα άρθρα τους, όπου υπάρχουν): ἡ ἔλαφος: τη δοτική ενικού και την αιτιατική πληθυντικού. τῇ ὥρᾳ: τη γενική ενικού και την κλητική πληθυντικού. τὴν φύσιν: τη δοτική και κλητική ενικού. τῷ σώματι: την αιτιατική ενικού και τη δοτική πληθυντικού. τούτοις: την ονομαστική και γενική πληθυντικού του θηλυκού γένους. τὸν δρόμον: την κλητική ενικού και τη δοτική πληθυντικού. κυνηγέται: την κλητική ενικού και τη γενική πληθυντικ κού. τὴν πυκνὴν ὕλην: τη δοτική ενικού. ἄδικος: την αιτιατική ενικού και πληθυντικού αριθμού του θηλυκού γένους. ὁ κριτής: τη γενική και κλητική ενικού. Μονάδες 5 2.γ. Να γράψεις στο φύλλο απαντήσεων τον ζητούμενο τύπο για καθένα από τα παρακάτω ρήματα: ἔψεγε: το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα, παρατατικο ού, μέλλοντα και αορίστου. ἦν: το γ ενικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα και του μέλλοντα. ἐσῴζετο: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής όλων των χρόνων της ίδιας φωνής. ἀκούεται: όλα τα πρόσωπα της οριστικής του παρατατικού της ίδιας φωνής, καθώς και το α και β ενικό πρόσωπο της οριστικής του αορίστου της ίδιας φωνής. Μονάδες 5 3. Ο Σωκράτης λέγει τοῖς δικασταῖς ταῦτα. : Να αναγνωρίσεις πλήρως από συντακτική άποψη τους τρεις (3) υπογραμμισμένους όρους της πρότασης αυτής. Μονάδες 3 ΣΕΛΙΔΑ 3

4 ΘΕΜΑΤΑΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ: Θέμα 1 ο Να χαρακτηρίσεις τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, αιτιολογώντας την απάντηση σου: a. Η γραφική παράσταση της ημιευθείας y = x είναι η διχοτόμος της γωνίας xo των ημιαξόνων Οx και Οy. b. Ισχύει ότι 4 > 10. c. Η τιμή της παράστασης ( 4 6) είναι ίση με 4 6. d. Αν ισχύει α ( 2) ( 1) < 0, τότε α > 0. Μονάδες: 1,5+ +1,5+1,5+1,5 Θέμα 2 o 2Α. Να υπολογίσεις τις τιμές των παρακάτω παραστάσεων Γ και Δ: Γ = 2 : ( 1) + ( 3) : ( 1) 7 και Δ= [9 : ( 3) + 5 : ( 1)] : 2 2Β. Αφού αντικαταστήσεις τις τιμές Γ και Δ που βρήκες στο προηγούμενο ερώτημα,ναα βρεις την τιμή των παρακάτω παραστάσεων: a. Γ : Γ + Δ : Δ b. Μονάδες: 2+2+2,5+2,55 Θέμα 3ο Στο παρακάτω σχήμα οι ευθείες (ε 1 ) και (εε 2 ) είναι παράλληλες. Να υπολογίσεις τις γωνίες x, y και ω, αιτιολογώντας την απάντησή σου (χωρίς τη χρήση μοιρογνωμονίου) ). Μονάδες: Θέμα 4ο Ένας πειρατής βρήκε ένα μπαούλο γεμάτο με χρυσά και χάλκινα νομίσματα. Τα χρυσά νομίσματα είναι λιγότερα από τα χάλκινα.. Τόσο ο αριθμός των χρυσών νομισμάτων όσο και ο αριθμός των χάλκινων νομισμάτων είναι διψήφιοι πρώτοι αριθμοί. Αν αντιμεταθέσουμε τα ψηφία των αριθμών αυτών, προκύπτουν αριθμοί που διαιρούνται με το 5. Πόσα χρυσά και πόσα χάλκινα νομίσματα βρήκε τελικά ο πειρατής; Μονάδες: 2+22 ΣΕΛΙΔΑ 4

5 ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ: : 2 3 Στο διπλανό σχήμα απεικονίζεται η συνεργασία τεσσάρων συστημάτων του ανθρώπου. Α) Να μεταφέρετε ε στο τετράδιό σας τους αριθμούς που φαίνονται στο σχήμα και δίπλα από κάθε αριθμό να αντιστοιχίσετε τους όρους που ακολουθούν: αναπνευστικό σύστημα, κυκλοφορικό σύστημα, πεπτικό σύστημα, ουροποιητικό σύστημα, κύτταραα ιστών Β) Να μεταφέρετε ε στο τετράδιο απαντήσεών σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και να γράψετε δίπλα το χαρακτηρισμό: «Σωστό» ή «Λάθος». Όσες είναι λανθασμένες να τις ξαναγράψετε διορθώνοντας το λάθος που έχουν. Β1. Η ανταλλαγή των αναπνευστικών αερίων, του οξυγόνου και του διοξειδίου του αζώτου, γίνεται στις κυψελίδες των πνευμόνων. Β2. Τα λευκά αιμοσφαίρια είναι υπεύθυνα για την 4 προστασία του οργανισμού από εισβολείς, όπως είναι οι μικροοργανισμοί που προκαλούν ασθένειες. Β3. Στο στομάχι το γαστρικό υγρό περιέχει ένζυμα και υδροχλωρικό οξύ, που βοηθούν στη διάσπαση των πρωτεϊνών. Β4. Οι συνηθέστερες παθήσεις του ουροποιητικού συστήματος είναι οι ουρολοιμώξεις. Οι γυναίκες είναι λιγότερο ευάλωτες σε αυτές γιατί η ουρήθρα τους είναι μακρύτερη από αυτή των αντρών. Β5. Η οργάνωση όλων των πολυκύτταρων οργανισμώνν ακολουθεί το πρότυπο: κύτταρο Ιστός όργανο σύστημα οργάνων οργανισμός Γ) Στις ερωτήσεις 1 ως 5, να μεταφέρετε στο τετράδιο απαντήσεων σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα να γράψετε το γράμμα που τη συμπληρώνει σωστά και αφορά δομικά στοιχεία των παραπάνω συστημάτων. Γ1. H τραχεία είναι όργανο του: α. αναπνευστικού συστήματος β. πεπτικού συστήματος γ. κυκλοφορικού συστήματος δ. ουροποιητικού συστήματος Γ2. Προσαρτημένος αδένας του πεπτικού συστήματος είναι: α. το στομάχι β. το λεπτό έντερο γ. το νεφρό δ. το συκώτι ΣΕΛΙΔΑ 5

6 Γ3. Η καρδιά του ανθρώπου είναι: α. δίχωρη β. τρίχωρη γ. τετράχωρη δ. τίποτα από τα παραπάνω Γ4. Στο σάλιο υπάρχει το ένζυμο α. αμυλάση β. περμεάση γ. λιπάση δ. πρωτεάση Γ5. Βαλβίδες, που δεν αφήνουν το αίμα να αλλάξει ροή και το οδηγούν προς την καρδιά έχουν: α. οι αρτηρίες β. τα τριχοειδή γ. οι φλέβες δ. τα ερυθρά αιμοσφαίρια Δ) Δ1. Τα κύτταρα των ιστών στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς έχουν κάποια βασικά στοιχεία. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς του διπλανού σχήματος, και δίπλα σε κάθε αριθμό να γράψετε το κατάλληλο από τα στοιχεία που ακολουθούν: κυτταρόπλασμα, κυτταρικό τοίχωμα, πυρήνας, χυμοτόπιο, μιτοχόνδριο, χλωροπλάστης, πλασματική μεμβράνη. Μονάδες 3,5 Δ2. Το κύτταρο που απεικονίζεται στο σχήμα είναι φυτικό ή ζωϊκό; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 1,5 Ε) Ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε αφαίρεση στομάχου συνεχίζουν την ζωή τους καταναλώνοντας πολύ συχνά, μικρές ποσότητες τροφής, τεμαχισμένες σε πολύ μικρά κομμάτια.. Να προσπαθήσετε να εξηγήσετεε το γεγονός. ΘΕΜΑΤΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΑΓΓΛΙΚΑ): Write a short article for your school newspaper. The title of the article is: My Town. Answer in words. ΣΕΛΙΔΑ 6

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Κείμενο: Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 4. 18 23

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Κείμενο: Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 4. 18 23 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Κείμενο: Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 4. 18 23 Κλεόκριτος δὲ ὁ τῶν μυστῶν κῆρυξ, μάλ εὔφωνος ὤν, κατασιωπησάμενος ἔλεξεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1999 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1999 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1999 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κε µενο απ το πρωτ τυπο (στ.471-490) ΧΟΡΟΣ ηλο τ γ ννηµ' µ ν ξ µο πατρ 471 τ παιδ ε κειν δ'ο κ π σταται κακο. ΚΡΕΩΝ 'Αλλ' σθι τοι τ σκλ ρ' γαν φρον µατα π

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο)

γραπτή εξέταση στo μάθημα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) γραπτή εξέταση στo μάθημα Α Ρ Χ Α Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) Τάξη: Β Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο 1 2 3 Εἰ μὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις

Διαβάστε περισσότερα

1ο Κείμενο. Καίτοι πῶς ἄν τις τὴν ἀνδρίαν ἢ τὴν φρόνησιν ἢ σύμπασαν τὴν ἀρετὴν. τὴν Εὐαγόρου φανερώτερον ἐπιδείξειεν ἢ διὰ τοιούτων ἔργων καὶ

1ο Κείμενο. Καίτοι πῶς ἄν τις τὴν ἀνδρίαν ἢ τὴν φρόνησιν ἢ σύμπασαν τὴν ἀρετὴν. τὴν Εὐαγόρου φανερώτερον ἐπιδείξειεν ἢ διὰ τοιούτων ἔργων καὶ 1ο Κείμενο Καίτοι πῶς ἄν τις τὴν ἀνδρίαν ἢ τὴν φρόνησιν ἢ σύμπασαν τὴν ἀρετὴν τὴν Εὐαγόρου φανερώτερον ἐπιδείξειεν ἢ διὰ τοιούτων ἔργων καὶ κινδύνων; οὐ γὰρ μόνον φανεῖται τοὺς ἄλλους πολέμους, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας (322a d) Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνας «Πολιτεία»: «Αλληγορία σπηλαίου 13 η ενότητα 519D 520A Έπειτ, ἔφη, ἀδικήσομεν αὐτούς, καί ποιήσομεν χεῖρον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 6 IOYΝIOY 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή εξέταση στο μάθημα ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Γραπτή εξέταση στο μάθημα ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Γραπτή εξέταση στο μάθημα ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Α Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητής: Κ είμενο Οἱ μὲν οὖν Πελοποννήσιοι τῆς νυκτὸς εὐθὺς κατὰ τάχος ἐκομίζοντο ἐπ οἴκου παρὰ τὴν γῆν

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει κάθε φιλόλογος, όταν καλείται να διδάξει το «Φιλοσοφικό Λόγο» στην Γ Λυκείου είναι πώς να οργανώσει

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγµένο κείµενο Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (41)

ιδαγµένο κείµενο Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (41) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγµένο κείµενο Θουκυδίδη Περικλέους

Διαβάστε περισσότερα

43 Χρόνια Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης

43 Χρόνια Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης 43 Χρόνια Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΣΑΒΒΑΪ Η ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσοστόµου Σµύρνης 3 : 210/76.01.470 210/76.00.179 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ Κείμενο διδαγμένο από το πρωτότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Α. Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη

ΤΟΜΟΣ Α. Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη ΤΟΜΟΣ Α Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη ΑΘΗΝΑ, 2007 Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής Τάξης Επιστημονική Επιμέλεια Ευανθία Μακρή Μπότσαρη Αθήνα 2007 3 ο Κ.Π.Σ. \2 ο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.\Α.Π. Α2 ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

4. H OPΓANΩΣH THΣ ZΩHΣ.

4. H OPΓANΩΣH THΣ ZΩHΣ. 4. H OPΓANΩΣH THΣ ZΩHΣ. KYTTAPO: H MONAΔA THΣ ZΩHΣ 4.1 Ποια είναι η σημασία του κυττάρου και πώς ανακαλύφθηκε; Tο κύτταρο είναι η μικρότερη, και επομένως η βασική, μονάδα (δομή) που μπορεί να εμφανίζει

Διαβάστε περισσότερα

Α2. ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: Για i από 3 μέχρι Α με_βήμα Β Εμφάνισε i Τέλος_επανάληψης ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ

Α2. ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: Για i από 3 μέχρι Α με_βήμα Β Εμφάνισε i Τέλος_επανάληψης ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 MAΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Β (ΟΧΙ Α) Η Β Α ΚΑΙ Β Α Η Β ΨΕΥ ΗΣ ΑΛΗΘΗΣ

Α Β (ΟΧΙ Α) Η Β Α ΚΑΙ Β Α Η Β ΨΕΥ ΗΣ ΑΛΗΘΗΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

B. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ Τα Μαθηματικά παίζουν κυρίαρχο ρόλο σε όλους τους χώρους της σύγχρονης κοινωνίας. Όλα σχεδόν τα επιτεύγματα της τεχνολογίας και της ε- πιστήμης στηρίζονται στην ανάπτυξη των Μαθηματικών. Αλλά και τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Οι απαρχές της Δημιουργίας στην Βίβλο και την Επιστήμη. Γεωργίου Ι. Γούναρη 1 Ομ. Καθηγητή Θεωρητικής Φυσικής, Α.Π.Θ.

Οι απαρχές της Δημιουργίας στην Βίβλο και την Επιστήμη. Γεωργίου Ι. Γούναρη 1 Ομ. Καθηγητή Θεωρητικής Φυσικής, Α.Π.Θ. Οι απαρχές της Δημιουργίας στην Βίβλο και την Επιστήμη Γεωργίου Ι. Γούναρη 1 Ομ. Καθηγητή Θεωρητικής Φυσικής, Α.Π.Θ. (2015) Περίληψη Σκιαγραφείται η Θεωρία της Μεγάλης Εκρήξεως (ΜΕ) για την Δημιουργία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ)

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ) ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ) του Νέστορα Ε. Κουράκη Καθηγητή Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Α Το Ελληνικό Δίκαιο Ανηλίκων (α) Νομική προσέγγιση κατά ηλικίες Το θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Φοιτητής: Παύλου Νικόλαος, Α.Ε.Μ: 2245, Ε Εξάμηνο Σχολείο: 1 ο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

Programmatismìc epilôth 3D exis sewn ro c atriboôc reustoô se domhmèna plègmata, se kˆrtec grafik n

Programmatismìc epilôth 3D exis sewn ro c atriboôc reustoô se domhmèna plègmata, se kˆrtec grafik n Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολη Μηχανολογων Μηχανικων Τομεας Ρευστων Εργαστηριο Θερμικων Στροβιλομηχανων Μοναδα Παραλληλης Υπολογιστικης Ρευστοδυναμικης και Βελτιστοποιησης Programmatismìc epilôth 3D

Διαβάστε περισσότερα

Το Καταπληκτικό Ανοσιακό σου Σύστημα

Το Καταπληκτικό Ανοσιακό σου Σύστημα Το Καταπληκτικό Ανοσιακό σου Σύστημα Πώς προστατεύει το σώμα σου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ Το Καταπληκτικό Ανοσιακό σου Σύστημα Πώς προστατεύει το σώμα σου Αρχική έκδοση από την Ιαπωνική Ανοσολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ) ΛΥΣΙΟΥ, ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ 14 17 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Παράγραφος 14 η Συλλεγέντων τοίνυν τῶν δημοτῶν πρὸ τῆς ἐξόδου, εἰδὼς αὐτῶν ἐνίους πολίτας

Διαβάστε περισσότερα

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων 8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων Βασική θεωρία Σύνθεση δυνάμεων Συνισταμένη Σύνθεση δυνάμεων είναι η διαδικασία με την οποία προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τη δύναμη εκείνη που προκαλεί τα ίδια αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα