Ημερίδα Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ημερίδα 2014. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων"

Transcript

1

2 Ημερίδα 2014 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

3 Τρόπος προσδιορισµού φόρου στα ακίνητα Ο προσδιορισµός του φόρου θα γίνει µε βάση τις δηλώσεις Ε9 των προηγούµενων ετών. Ο φορολογούµενος δεν χρειάζεται να κάνει απολύτως τίποτα. Προληπτικά να ελέγξει αν η ακίνητη περιουσία που έχει απεικονίζεται σωστά στο ηλεκτρονικό αρχείο του υπουργείου είτε από τις δηλώσεις Ε9 είτε από το εκκαθαριστικό σηµείωµα του ΦΑΠ.

4 Τρόπος προσδιορισµού φόρου στα ακίνητα (συνέχεια) Σε περίπτωση λάθους Ε9 γίνεται τροποποιητική µε το ανάλογο πρόστιµο. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στην περιουσιακή κατάσταση από 1/1/2014 πρέπει να δηλωθούν υποχρεωτικά εντός 30 ηµερών από την µεταβολή (αγορά, πώληση, δωρεά κλπ).

5 Ποιά ακίνητα φορολογούνται Αυτά που έχουµε στην κατοχή µας την 1-1 κάθε έτους µε πρώτη εφαρµογή την Αφορά όλα τα ακίνητα ανεξάρτητα αν πρόκειται για κτίσµατα (σπίτια, καταστήµατα κλπ) ή για εδαφικές επιφάνειες (οικόπεδα, χωράφια, βοσκοτόπια κλπ) εντός και εκτός σχεδίου. Φορολογούνται όλοι οι ιδιοκτήτες, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που έχουν δικαιώµατα επι των ακινήτων όπως πλήρη κυριότητα, επικαρπία, ψιλή κυριότητα, δικαίωµα οίκησης κλπ. Επιπλέον φορολογείται η αποκλειστική χρήση θέσης στάθµευσης, οι βοηθητικοί χώροι (αποθήκες κλπ) και πισίνες.

6 Ποιοι φόροι πληρώνονται Κύριος φόρος που θα υπολογίζεται για όλα τα δικαιώµατα σε ακίνητα. Συµπληρωµατικός φόρος που θα υπολογίζεται µόνο για µερικά δικαιώµατα σε ακίνητα.

7 Τι γίνεται σε περίπτωση πώλησης Ο νέος φόρος υπολογίζεται ολόκληρος σε αυτόν που έχει στην κατοχή του το ακίνητο την 1 η Ιανουαρίου κάθε έτους.

8 Παράδειγµα 1 Παραδείγµατα πώλησης Ιδιοκτήτης έχει ένα διαµέρισµα στην κατοχή του το 2013 και το πουλάει 12 Μαρτίου Ο πωλητής επειδή το είχε στην κατοχή του την 1 η Ιανουαρίου 2014 θα πληρώσει ολόκληρο το φόρο για το Ο αγοραστής δεν θα πληρώσει φόρο για το 2014 αλλά για το 2015 αν το έχει στην κατοχή του την Αν ο αγοραστής το είχε πουλήσει τον Νοέµβριο του 2014 δεν θα πληρώσει φόρο για τους µήνες που το είχε στην κατοχή του.

9 Παράδειγµα 2 Ο Α έχει στην κατοχή του ένα ακίνητο την Στις το πουλάει στον Β. Στις ο Β το πουλάει στον Γ. Στις ο Γ το πουλάει στον. Στις ο πουλάει το ακίνητο στον Ε που µετά το έχει στην κατοχή του και δεν το πουλάει άλλο. Κύριο φόρο για το ακίνητο θα πληρώσει ο Α που το έχει την , ο που το έχει την και ο Ε που το έχει την , κλπ. Ο Β και ο Γ δεν θα πληρώσουν κάποιο φόρο γιατί δεν το είχαν στην κατοχή τους την 1-1 κάποιου έτους.

10 Πληρωµή φόρου σε πλήρη κυριότητα Σε πλήρη κυριότητα ο ιδιοκτήτης πληρώνει το 100% του φόρου. Σε συνιδιοκτησία µε πλήρη κυριότητα η πληρωµή του φόρου γίνεται ανάλογα µε το ποσοστό Παράδειγµα Ακίνητο που ανήκει 100% κατά πλήρη κυριότητα σε έναν ιδιοκτήτη και οφείλεται φόρος ύψους 2000 ευρώ θα πληρωθεί αποκλειστικά από τον ιδιοκτήτη. Αν το ακίνητο το είχαν κατά πλήρη κυριότητα από 50% δύο άτοµα τότε καθένας θα πλήρωνε το µισό του φόρου δλδ από 1000 ευρώ.

11 Πληρωµή φόρου σε ψιλή κυριότητα - επικαρπία Όταν σε ένα ακίνητο άλλος έχει την επικαρπία και άλλος την ψιλή κυριότητα, φόρο θα πληρώσουν επιµεριστικά τόσο ο επικαρπωτής όσο και ο ψιλός κύριος.

12 ιακρίνονται δύο περιπτώσεις : 1. Όταν ο επικαρπωτής είναι φυσικό πρόσωπο ο φόρος υπολογίζεται ως ένα ποσοστό επι της πλήρους κυριότητας ανάλογα µε την ηλικία του επικαρπωτή και µε βάση τον παρακάτω πίνακα (επικαρπία αορίστου χρόνου). 2. Όταν ο επικαρπωτής είναι µη φυσικό πρόσωπο ο φόρος υπολογίζεται στο 1/20 της αξίας της πλήρους κυριότητας για κάθε χρόνο διάρκειας.

13 Ηλικία επικαρπωτή Ποσοστό επικαρπωτή Ποσοστό ψιλού κύριου Μέχρι 20 χρονών 8/10 της αξίας 2/10 της αξίας Υπερβαίνει τα 20 7/10 της αξίας 3/10 της αξίας Υπερβαίνει τα 30 6/10 της αξίας 4/10 της αξίας Υπερβαίνει τα 40 5/10 της αξίας 5/10 της αξίας Υπερβαίνει τα 50 4/10 της αξίας 6/10 της αξίας Υπερβαίνει τα 60 3/10 της αξίας 7/10 της αξίας Υπερβαίνει τα 70 2/10 της αξίας 8/10 της αξίας Υπερβαίνει τα 80 1/10 της αξίας 9/10 της αξίας

14 Παράδειγµα Σε ένα ακίνητο το πρόσωπο Α που είναι 55 χρόνων έχει την επικαρπία και το πρόσωπο Β έχει την ψιλή κυριότητα. Ο κύριος φόρος που πρέπει να πληρωθεί για το ακίνητο είναι 1000 ευρώ. Με βάση τα οριζόµενα στον νόµο από τον κύριο φόρο που αναλογεί στο ακίνητο τα 4/10 είναι υποχρεωµένος να τα πληρώσει ο επικαρπωτής και τα 6/10 ο ψιλός κύριος. Εποµένως θα πληρώσει τα 400 ευρώ ο επικαρπωτής και τα 600 ευρώ ο ψιλός κύριος.

15 Απαλλαγές από το φόρο Απαλλάσσονται από τον φόρο : Ακίνητα του δηµοσίου Ακίνητα που ανήκουν στις Μονές του Αγίου Όρους ανεξάρτητα αν αυτά βρίσκονται εντός ή εκτός του Αγίου Όρους. Τα ΝΠ και τα ΝΠΙ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν ακίνητα και τα ιδιοχρησιµοποιούν µε κοινωφελή σκοπό, εκπαιδευτικό, πολιτιστικό, αθλητικό, θρησκευτικό, φιλανθρωπικό. Ακίνητα για τα οποία υπάρχει απαγόρευση χρήσης όπως για λόγους προστασίας αρχαίων µνηµείων, δέσµευση για ανασκαφές κλπ.

16 Υπολογισµός κύριου φόρου Ο κύριος φόρος υπολογίζεται αν πολλαπλασιαστεί η επιφάνεια του κτίσµατος επι τον βασικό φόρο, επί τον συντελεστή παλαιότητας του κτίσµατος, επί τον συντελεστή ορόφου ή µονοκατοικίας, επί τον συντελεστή πρόσοψης, επί τον συντελεστή βοηθητικών χώρων και επί του συντελεστή ηµιτελούς κτίσµατος (όπου εφαρµόζονται). Παραδείγµα 1 Φορολογούµενος έχει διαµέρισµα 12 ετών στον δεύτερο όροφο, µε µια πρόσοψη, επιφάνειας 80 τ.µ., σε περιοχή όπου η τιµή ζώνης είναι 1100 ευρώ το τετραγωνικό. Ο κύριος φόρος είναι: 80 Χ 3,70 Χ 1,15 Χ 1,01 Χ 1,01 = 347,24 ευρώ φόρος περίπου 4,34/τετραγωνικό Παράδειγµα 2 Φορολογούµενος έχει µονοκατοικία 15 ετών, µε µια πρόσοψη, επιφάνειας 160 τ.µ. σε περιοχή όπου η τιµή ζώνης είναι 1600 ευρώ. Ο κύριος φόρος είναι : 160 Χ 4,50 Χ 1,10 Χ 1,02 Χ 1,01 = 815,92 ευρώ φόρος 5,10/τετραγωνικό

17 Παράδειγµα 3 Φορολογούµενος έχει διαµέρισµα 8 ετών, στον τέταρτο όροφο, µε µια πρόσοψη, επιφάνειας 120 τ.µ. σε περιοχή όπου η τιµή ζώνης είναι 1700 ευρώ. Έχει και µια µονοκατοικία στην επαρχία 35 ετών, επιφάνειας 70 τ.µ., µε µια πρόσοψη, σε περιοχή όπου η τιµή ζώνης είναι 600 ευρώ. Ο κύριος φόρος είναι : 120 Χ 4,50 Χ 1,20 Χ 1,02 Χ 1,01 = 667,57 ευρώ για το σπίτι στην πόλη 70 Χ 2,80 Χ 1,00 Χ 1,02 Χ 1,01 = 201,92 ευρώ για το σπίτι στην επαρχία Σύνολο φόρου : 667, ,92 = 869,49 ευρώ

18 Υπολογισµός συµπληρωµατικού φόρου σε φυσικά πρόσωπα Υπολογίζεται συµπληρωµατικός φόρος όταν τα φυσικά πρόσωπα έχουν στην κατοχή τους συνολική αξία ακινήτων άνω των ευρώ. Μέχρι ευρώ ο συντελεστής είναι µηδενικός και δεν πληρώνεται φόρος. Το αφορολόγητο εφαρµόζεται για κάθε ένα φυσικό πρόσωπο και όχι για την οικογένεια. Για το ζευγάρι το ποσό που δεν πληρώνεται φόρος είναι ευρώ. Στην συνολική αξία των ακινήτων για την επιβολή του συµπληρωµατικού φόρου δεν συνυπολογίζεται η αξία των εκτός σχεδίου αγροτεµαχίων.

19 Κλίµακα συµπληρωµατικού φόρου Κλιμάκιο Συντελεστής 0, ,0% , ,1% , ,2% , ,3% , ,6% , ,7% , ,8% , ,9% Υπερβάλλον 1,0%

20 Υπολογισµός συµπληρωµατικού φόρου σε νοµικά πρόσωπα Επιβάλλεται σε όλα τα νοµικά πρόσωπα που έχουν στην κατοχή τους ακίνητα µε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής αξίας των ακινήτων Απαλλάσσονται από τον συµπληρωµατικό φόρο όλα τα ακίνητα των νοµικών προσώπων όταν αυτά ιδιοχρησιµοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρηµατικής δραστηριότητας, ανεξάρτητα από το αντικείµενο εργασιών της.

21 Έκπτωση σε φυσικά πρόσωπα Έκπτωση από το φόρο ακινήτων κατά 50% παρέχεται στην περίπτωση που συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις : 1. Οικογενειακό εισόδηµα µικρότερο των 9000 ευρώ 2. Σύνολο επιφάνειας των κτισµάτων όλης της οικογένειας µικρότερο των 150 τ.µ. 3. Όλα τα πρόσωπα της οικογένειας να µην έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές

22 Έκπτωση σε φυσικά πρόσωπα (συνέχεια) Έκπτωση από το φόρο ακινήτων κατά 100% παρέχεται στην περίπτωση που συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις : 1. Οικογενειακό εισόδηµα µικρότερο των ευρώ 2. Σύνολο επιφάνειας κτισµάτων όλης της οικογένειας µικρότερο των 150 τ.µ. 3. Όλα τα πρόσωπα της οικογένειας να µην έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές 4. Ο αριθµός των εξαρτώµενων παιδιών να είναι από 3 και πάνω ή αν κάποιο από τα παιδιά έχει αναπηρία 80% και πάνω

23 Αναστολή πληρωµής σε νοµικά πρόσωπα Για να δοθεί αναστολή πληρωµής του φόρου ακινήτων σε νοµικό πρόσωπο θα πρέπει να υπάρχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 1. Ο συνολικός κύκλος εργασιών κατά το προηγούµενο έτος να µην ξεπερνάει το δεκαπλάσιο του συνολικού φόρου. 2. Ο συνολικός κύκλος εργασιών να έχει παρουσιάσει µείωση πάνω από 30%. 3. Το νοµικό πρόσωπο να µην έχει ληξιπρόθεσµες οφειλές.

24 Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. Ορίζεται ρητά στον νόµο ότι είναι άκυρο το συµβόλαιο µε το οποίο µεταβιβάζεται ένα ακίνητο όταν δεν επισυνάπτεται πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. που να φαίνεται ότι α) το συγκεκριµένο ακίνητο έχει περιληφθεί στην δήλωση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), β) έχει πληρωθεί ο φόρος για το συγκεκριµένο ακίνητο γ) έχουν πληρωθεί όλες οι ληξιπρόθεσµες δόσεις για όλα τα ακίνητα του ιδιοκτήτη, για τα πέντε προηγούµενα έτη. Στα νοµικά πρόσωπα το πιστοποιητικό χορηγείται χειρόγραφα ενώ στα φυσικά πρόσωπα ηλεκτρονικά µέσω της σελίδας του υπουργείου Οικονοµικών

25 Φόρος µεταβίβασης Ο φόρος µεταβίβασης ακινήτων µέχρι ήταν 8% για φορολογητέα αξία ακινήτου µέχρι τις ευρώ και 10% για τη φορολογητέα αξία του ακινήτου πάνω από τις ευρώ. Με το άρθρο 11 του νέου νόµου για µεταβιβάσεις ακινήτων από την και µετά ο φόρος µεταβίβασης γίνεται 3% στη φορολογητέα αξία του ακινήτου. Ο φόρος µεταβίβασης 3% δεν αφορά δωρεές, γονικές παροχές και κληρονοµιές.

26 Ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας! Πρεβεζιάνος Γεώργιος

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014 www.pwc.gr Tax Bulletin Φεβρουάριος 2014 Στις 31.12.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4223/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 287/2013) με τον οποίο θεσπίσθηκε ο νέος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου 1. Από το έτος 2014 και για κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ` Αθήνα, Μάιος 2014 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Με το νόμο 4223/2013, που δημοσιεύθηκε στις 31-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Αρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής Από το έτος 2014 και για κάθε επόµενο έτος επιβάλλεται ετήσιος Ενιαίος Φόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) ---------------------------

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) --------------------------- ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) --------------------------- Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 287/Α'/31/12/2013 ο ν. 4223/2013, με τον οποίο επιβάλλεται ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ο ΗΓΟΣ 2013 ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Από τον συγγραφέα φοροτεχνικό Χρήστο. Μελά

ΘΕΜΑ Ο ΗΓΟΣ 2013 ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Από τον συγγραφέα φοροτεχνικό Χρήστο. Μελά ΘΕΜΑ Ο ΗΓΟΣ 2013 ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Πώς θα συµπληρώσετε σωστά ηλεκτρονικά και χειρόγραφα το έντυπο Ε9 n Τι υποχρεώνονται να κάνουν ηλεκτρονικά εκατοµµύρια Έλληνες που έχουν αγροτεµάχια και χωράφια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου 1. Από το έτος 2014 και για κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται ετήσιος Ενιαίος Φόρος Ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου 1. Από το έτος 2014 και για κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου 1. Από το έτος 2014 και για κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΝΘ, 21 Δεκεµβρίου 2013, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογίες Κατοχής Ακινήτων

Φορολογίες Κατοχής Ακινήτων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Φορολογίες Κατοχής Ακινήτων (ΦΑΠ, ΕΝΦΙΑ, Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων Ε9) Σεπτέμβριος 2014 ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) ΕΤΟΥΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ NOMO 4223/2013 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ.Φ.Ι.Α.: Οι από 1/1/2014 ισχύουσες διατάξεις

ΕΝ.Φ.Ι.Α.: Οι από 1/1/2014 ισχύουσες διατάξεις ΕΝ.Φ.Ι.Α.: Οι από 1/1/2014 ισχύουσες διατάξεις Στο πρώτο κεφάλαιο του Ν.4223/2013 απαντάται ο (νέος) Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησία Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) ο οποίος ήρθε να αντικαταστήσει τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής 1. Επιβάλλεται ετήσιος Ενιαίος Φόρος Ακινήτων (ΕΝΦΑ) για τα ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα και ανήκουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Άννα Αδάμ Κόλλια

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Άννα Αδάμ Κόλλια ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άννα Αδάμ Κόλλια ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ 1-1-2014 Με το νόμο 4223/2013, επήλθαν σημαντικές αλλαγές στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η σταδιακή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας στηρίζεται στον περιορισμό των δημοσιονομικών και μακροοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Α.- ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ - ΔΩΡΕΩΝ - ΓΟΝ. ΠΑΡΟΧΩΝ. 1. Ποιος είναι υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς;

Α.- ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ - ΔΩΡΕΩΝ - ΓΟΝ. ΠΑΡΟΧΩΝ. 1. Ποιος είναι υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς; Οδηγός για την φορολογία Αναλυτικές απαντήσεις σε ερωτήματα των φορολογούμενων για τη φορολογία ακινήτων, τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων των επιχειρήσεων, το ΦΠΑ για προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 287 31 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4223 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Της πολυαγαπημένης μας ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Της πολυαγαπημένης μας ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15 & ΑΙΟΛΟΥ, 105 51 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 210 32 13 211 Γραφείο Ενημερώσεως Μελών: Σοφοκ λέους 15, 4ος όρ. κάθε ημέρα 10 π.μ. έως 2 μ.μ., Τρίτη & Πέμπτη 5 μ.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 287 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους 31 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4223 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ «Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων - Σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Στις 23 Οκτωβρίου 2013 εστάλη στην Ο.Κ.Ε. προς γνωμοδότηση το ν/σ του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Ενιαίος Φόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3091/24-12-2002

Νόμος 3091/24-12-2002 Νόμος 3091/24-12-2002.. Άρθρο 15. Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 1. Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες της παρ. 3 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε., που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα Πλήρης οδηγός για την υποβολή του Ε9 - Πως θα δηλωθούν τα αυθαίρετα και οι ηµιυπαίθριοι στο Ε9

Άρθρα Πλήρης οδηγός για την υποβολή του Ε9 - Πως θα δηλωθούν τα αυθαίρετα και οι ηµιυπαίθριοι στο Ε9 Άρθρα Πλήρης οδηγός για την υποβολή του Ε9 - Πως θα δηλωθούν τα αυθαίρετα και οι ηµιυπαίθριοι στο Ε9 Επιµέλεια Επιστηµονική οµάδα TaxHeaven Ηµεροµηνία πρώτης ανάρτησης: 2.9.2013 Στον παρόντα οδηγό θα βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 2012» : «TAXATION 2012» ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ : 9 Ο Α.Μ. : 13212 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ : 9 Ο Α.Μ. : 13268 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΓΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στην έννοια της ακίνητης περιουσίας περιλαµβάνονται τα εµπράγµατα δικαιώµατα :

Στην έννοια της ακίνητης περιουσίας περιλαµβάνονται τα εµπράγµατα δικαιώµατα : ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. Ενιαίο Τέλος Ακινήτων Ν. 3634/2008 (Φ.Ε.Κ. 9/Α /29.1.2008) 1.1. Αντικείµενο του ενιαίου τέλους ακινήτων Από το έτος 2008 και για κάθε επόµενο έτος επιβάλλεται ενιαίο τέλος στην

Διαβάστε περισσότερα