ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41312 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (DATAWAREHOUSE)» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Περιγραφή και Αρχιτεκτονική του Συστήµατος ΙΚΣΑ Το Σύστηµα Ιστορικής Καταγραφής και Στατιστικής Ανάλυσης (ΙΚΣΑ) υλοποιήθηκε και τέθηκε σε λειτουργία τον Φεβρουάριο Στο Σύστηµα αποθηκεύονται στοιχεία λειτουργίας και αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ανεξάρτητου ιαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α ΜΗΕ) µε δοµή Data Warehouse. Συγκεντρώνει, καταχωρεί και συσχετίζει τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία από άλλα υποσυστήµατα του Α ΜΗΕ και παρέχει δυνατότητες αναζήτησης και στατιστικής ανάλυσης των ιστορικών στοιχείων καθώς και δυνατότητα πρόβλεψης. οµείται από οντότητες οι οποίες είναι µονάδες παραγωγής µε τις τεχνικοοικονοµικές προσφορές τους και την λειτουργία τους σύµφωνα µε την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (ΗΕ), όπως και από υποσταθµούς (Υ/Σ) συνδεδεµένοι στο ηλεκτρικό σύστηµα µε τα ηλεκτρικά τους στοιχεία. Το σύστηµα τροφοδοτείται από εφαρµογές του Συστήµατος Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Market Management System, ERP, Settlement) και την εφαρµογή του Συστήµατος Ιστορικής Καταγραφής εδοµένων (Historical Information System) που προέρχεται από το Σύστηµα Ελέγχου Ενέργειας. Σχήµα 1: ιασύνδεση ΙΚΣΑ µε υποσυστήµατα Η υποδοµή του συστήµατος βασίζεται στην αρχιτεκτονική τριών επιπέδων του Internet (3-tier Internet architecture). Σε επίπεδο λογισµικού η τεχνολογία Βάσεων εδοµένων (Oracle RAC) διασφαλίσει την αυτόµατη µετάπτωση και εξυπηρέτηση των χρηστών από έναν κόµβο που παρουσίασε πρόβληµα λειτουργίας στον άλλο κόµβο του cluster, χωρίς τη διακοπή εκτέλεσης των ενεργών διαδικασιών. Η αρχιτεκτονική και τοπολογία του συστήµατος παρουσιάζεται στο σχήµα 2. 2

3 Σχήµα 2: Αρχιτεκτονική και τοπολογία του συστήµατος Οι εξυπηρετητές (servers) είναι τεχνολογίας Hewlett Packard εκ τον οποίων δυο εξυπηρετητές είναι τύπου HP RX6600 και οι άλλοι τέσσερις είναι τύπου HP Proliant 380 G5 (2 Application servers, 1 Web server, 1 Backup server). Οι επεξεργαστές είναι INTEL dual core 64-bit, µε δίσκους SCSI 72GB στα rpm. Το λειτουργικό σύστηµα είναι Microsoft Windows Server bit. Οι δυο εξυπηρετητές της βάσης δεδοµένων (RX6600) έχουν κάρτες Fiber Channel HBA s 2 Gbps και συνδέονται µε Fiber Switches όπως φαίνεται και στο σχήµα 2. Το υποσύστηµα δίσκων αποθηκευτικού χώρου (Storage Area Network) είναι µοντέλο HP EVA 8000 µε δίσκους S-ATA και F-ATA χωρητικότητας 3 TB για το κάθε τύπο και αποτελείται από δυο διαφορετικά redundant enclosure nodes µε διπλούς controllers. Η συσκευή Mαγνητικής εγγραφής αντιγράφων ασφαλείας (Tape Library) είναι τεχνολογίας IBM TL LTO-3 και είναι συνδεδεµένη µε τον Backup Server. Το λογισµικό λήψης αντιγράφων ασφαλείας είναι προϊόν της HP Data Protector το οποίο συνοδεύεται από τις απαραίτητες άδειες. Όλος ο εξοπλισµός του συστήµατος ΙΚΣΑ είναι εγκατεστηµένος σε standard rack (42U) µε κύρια και εφεδρική µονάδα τροφοδοσίας, εφοδιασµένος µε οθόνη (monitor) και KVM console switch. 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙ ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ (Servers) HP RX HP Proliant DL 380 G5 4 Storage Array HP EVA 8000, 3 TB 2 ΙΚΤΥΑΚΑ Switches (Ethernet) HP Procurve 1800/24G 2 Switches (optical) HP Storage Works 4/8 for S.A.N. 2 Tape Library, IBM TS LTO-3 1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Standard Rack cabinet, (42U), monitor & KVM console switch 2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ Microsoft Windows Server bit 6 HP BACKUP S/W Data Protector Πίνακας 1. Εξοπλισµός & Λογισµικό Το λογισµικό της εφαρµογής της βάσης δεδοµένων του ΙΚΣΑ είναι τεχνολογίας Oracle 10g Enterprise Edition( ) σε διάταξη cluster (RAC & Partitioning license), και OLAP license για 100 χρήστες σε cluster file system OCFS. Ο Α ΜΗΕ µπορεί να παίρνει ελεύθερα τις νέες εκδόσεις των προϊόντων (software update license). Η ενηµέρωση του ΙΚΣΑ από τα πηγαία Συστήµατα γίνεται µέσω ροών οι οποίες έχουν µοντελοποιηθεί στον Warehouse Builder 10g, µέσω του οποίου έχει παραχθεί το λογισµικό µεταφοράς εδοµένων, ελέγχονται µέσω του Oracle Workflow και διαχειρίζονται µέσω scheduled jobs. Το λογισµικό της εφαρµογής του Application Server είναι τεχνολογίας Oracle Application Server (OAS 10G, R ) εγκατεστηµένος σε 2 clustered instances στους 2 HP Proliant 380G5 servers. Το πρώτο είναι το Infrastructure instance για SSO/OID και το δεύτερο είναι Business Intelligence instance για Forms, Reports, Discoverer, Portal (ειδικά το Portal έχει repository σε version ). Στον ένα από τους 2 servers υπάρχει εγκατεστηµένο 1 instance Identity Management για OCA ( ). Για τις Java Web εφαρµογές υπάρχει η τρίτη εγκατάσταση σε clustered instance του λογισµικού Oracle Application Server (OAS 10G, R ). Ο αριθµός χρηστών που εξυπηρετεί η άδεια είναι 50 (σύνολο στους δυο servers). Η Infrastructure Database βρίσκεται σε ξεχωριστό instance στο DB RAC. Το λογισµικό της εφαρµογής του Web server είναι επίσης τεχνολογίας Oracle A.S. (OAS 10G, R ) εγκατεστηµένος σε instance για Web Server και Web Cache. Ο Web server για τη σύνδεση του στο δίκτυο επικοινωνεί µε H/W Load balancers (οι οποίοι δεν είναι µέρος της συντήρησης) µέσω της Web Cache. Οι Web εφαρµογές παρουσίασης εδοµένων του ΙΚΣΑ (DW) βασίζονται στον Oracle Discoverer και στα Oracle Reports τα οποία είναι ενσωµατωµένα µε το Portal και την εγκατάσταση Infrastructure ( SSO/LDAP). Τα Oracle Discoverer reports είναι περίπου 35 και από αυτά τα 15 έχουν γίνει portlets για σελίδες του Portal. Τα Oracle Reports είναι περίπου 40 και τα Forms 15 ενσωµατωµένα µε το Portal και την εγκατάσταση Infrastructure (SSO/LDAP). Τέλος, για τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας χρησιµοποιείται και το προϊόν της Oracle RMAN µε το HP Data protector για access στο IBM Tape Library. 4

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (3-TIER) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ Oracle Database 10G Enterprise Edition - Named Users Plus 100 Oracle Real Application Cluster -Named Users Plus 100 Oracle Partitioning - Named Users Plus 100 Tuning Pack - Named Users Plus 100 Diagnostic Pack - Named Users Plus 100 Change Management Pack - Named Users Plus 100 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ETL Oracle OLAP - Named Users Plus 100 Application, Web, LDAP/SSO Servers & PORTAL Oracle Application Server 10G Enterprise - Named Users Plus 50 BUSINESS INTELLIGENCE & AD-HOC Internet Developer Suite - Named Users 1 Πίνακας 2. Λογισµικό Εφαρµογών των συστηµάτων (3-TIER). 2. Τεχνικές Απαιτήσεις Έργου Αντικείµενο του Έργου είναι η προµήθεια, εγκατάσταση και υλοποίηση εξοπλισµού και λογισµικού, αναβάθµιση και βελτιστοποίηση των εφαρµογών Oracle, και τέλος η συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του συστήµατος Ιστορικής Καταγραφής και Στατιστικής Ανάλυσης (ΙΚΣΑ). 2.1 Εξοπλισµός Ο νέος εξοπλισµός του έργου αποτελείται από εξυπηρετητές, υποσύστηµα δίσκων αποθηκευτικού χώρου, σταθµούς εργασίας, προσθήκη µνήµης και δίσκους για τους υπάρχοντες εξυπηρετητές. Τέλος απαιτείται η δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας Εξυπηρετητές Προµήθεια και εγκατάσταση πέντε (5) εξυπηρετητών νεότερης τεχνολογίας ανάλογης αλλά νεότερης µε τους υπάρχοντες εξυπηρετητές (HP Proliant DL380 G5). Στους εξυπηρετείς θα εγκατασταθούν τα εξής: Στον πρώτο εξυπηρετητή θα εγκατασταθεί νέο λογισµικό της Oracle Web Tier µε νέες άδειες χρήσης για να γίνει εφεδρικός του υπάρχοντος Web Server. Το λειτουργικό σύστηµα θα είναι Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard edition x64 µε επιλογή downgrading σε Windows Server 2008 R2. Σε δυο εξυπηρετητές θα εγκατασταθεί νέο λογισµικό της Oracle Web Logic Suite και SOA µε νέες άδειες χρήσης. Το λειτουργικό σύστηµα θα είναι Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard edition x64 µε επιλογή downgrading σε Windows Server 2008 R2. Άλλοι δυο εξυπηρετητές θα αντικαταστήσουν τους υπάρχοντες Database Servers (RX6600) κάνοντας χρήση των υπαρχόντων αδειών λογισµικού (Oracle). Το 5

6 λειτουργικό σύστηµα θα είναι Microsoft Windows Server 2012 R2 Enterprise edition x64 µε επιλογή downgrading σε Windows Server 2008 R2. Σε αυτούς τους Database Servers θα συνδεθεί και το νέο υποσύστηµα δίσκων αποθηκευτικού χώρου που σηµαίνει πως θα πρέπει να εξοπλιστούν και µε τις ανάλογες κάρτες HBA (4 στο σύνολο). Το υπάρχων υποσύστηµα δίσκων αποθηκευτικού χώρου θα παραµείνει στην πλατφόρµα και θα συνδεθεί εκ νέου σε αυτούς τους νέους Database Servers. Αναβάθµιση των HP FC Switches (άδειες χρήσης) στα οποία θα συνδεθεί τον νέο υποσύστηµα δίσκων αποθηκευτικού χώρου. Οι εξυπηρετητές θα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Να υποστηρίζει δυο (2) κατ ελάχιστον CPU Κατ ελάχιστον µια (1) εγκατεστηµένη CPU Intel Xeon E quad core, 10MB, 2.4 GHz. Σηµειώνεται εδώ ότι ο Ανάδοχος πρέπει να επιτύχει καλύτερο performance από το υπάρχον. Αν όµως χρειασθεί για αυτό πιο πολλά cores στους εξυπηρετητές, θα πρέπει να προσφέρει και τις πιθανώς απαιτούµενες επιπλέον άδειες Oracle. Να υποστηρίζει κατ ελάχιστον µνήµη 128 GB Κατ ελάχιστον εγκατεστηµένη µνήµη 8GB εκτός των 2 Database Servers που θα έχουν 24 GB. Να υποστηρίζει κατ ελάχιστον οκτώ (8) µονάδες σκληρών δίσκων Αριθµός εγκατεστηµένων µονάδων σκληρών δίσκων SAS συστήµατος (Αντικατάσταση σε λειτουργία) κατ ελάχιστον τέσσερις (4) µε ταχύτητα περιστροφής 15K rpm. Η χωρητικότητα του κάθε δίσκου θα είναι 300GB (διάταξη mirror). ικτυακές πόρτες 10/100/1000 κατ ελάχιστον τέσσερις (4) Ανεξάρτητη δικτυακή πόρτα 100ΜΒ για διαχείριση Disk-Controller για υποστήριξη Raid levels 0, 1, και 5. Να υποστηρίζει κατ ελάχιστον έξι (6) PCI slots και µια σειριακή θύρα Ανάλυση κάρτα οθόνης κατ ελάχιστον 1280 x 1024 pixels υο τροφοδοτικά (redundant), αντικατάσταση σε λειτουργία Εφεδρικούς ανεµιστήρες, αντικατάσταση σε λειτουργία DVD-RW Θα εγκατασταθεί σε ερµάριο Λειτουργικό σύστηµα όπως αυτό περιγράφεται προηγουµένως µε άδεια χρήσης και µε επιλογή downgrading σε Windows Server 2008 R2. McAfee Virus Scan professional Antivirus SW, WinZip και το λογισµικό Symantec Ghost Solution Suite client για image disk backup Υποσύστηµα αποθηκευτικού χώρου Προµήθεια και εγκατάσταση υποσυστήµατος αποθηκευτικού χώρου σε δίσκους (Disk Storage Array) µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Εφεδρικό (Dual) Raid Controller, hot-pluggable, active-active Μνήµη cache κατ ελάχιστον 24GB Εφεδρικό enclosure (redundant) Εφεδρικά τροφοδοτικά (redundant) Εφεδρικά Fans (redundant) Υποστήριξη τεχνολογίας Tiering και Thin Provisioning Τεχνολογία FC, κατ ελάχιστον 8Gbit/s Fiber Channel (FC) Raid Level of 0, 1,1+0, 5, 6 υνατότητα Host Interfaces κατ ελάχιστον 8 6

7 Εγκατεστηµένα Host Interfaces κατ ελάχιστον 4 Τεχνολογία δίσκων SAS, S-ATA ή SSD (2.5 or 3.5 ) ίσκοι Hot Stand-by µε αυτόµατο rebuild Χωρητικότητα του κάθε δίσκου κατ ελάχιστον 800GB (10K RPM-15K RPM) Συνολική εγκατεστηµένη χωρητικότητα του κάθε enclosure 10TB Χωρητικότητα του κάθε enclosure κατ ελάχιστον 20 υνατότητα επέκτασης του κάθε enclosure κατ ελάχιστον 15TB υνατότητα επέκτασης χωρητικότητα Online (volume, LUN) υνατότητα επέκτασης fiber channel ports ιαγνωστικά προγράµµατα, εργαλεία διαχείρισης και γραφικό περιβάλλον Θα εγκατασταθεί σε ερµάριο Σταθµοί Εργασίας Προµήθεια και εγκατάσταση πέντε (5) σταθµών εργασίας (Workstation) οι οποίοι θα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : Κατ ελάχιστον µια (1) CPU Intel Xeon E , six core, 15MB Κατ ελάχιστον µνήµη 8GB Αριθµός µονάδων σκληρών δίσκων SATA συστήµατος (Αντικατάσταση σε λειτουργία) κατ ελάχιστον δυο (2) µε ταχύτητα περιστροφής 7.2K rpm. Η χωρητικότητα του κάθε δίσκου (mirror συνδεσµολογία) του λειτουργικού συστήµατος να είναι 500GB. Υποστήριξη RAID. Ανάλυση κάρτα οθόνης κατ ελάχιστον 3D NVIDIA Quadro 2000 DVD-RW Κατ ελάχιστον µια (1) Κάρτα δικτύου 10/100/1000 MBit/s Κατ ελάχιστον δυο (2) 2 PCI Express 3x16, 1 x PCI Express 2x4 και ένα (1) PCI slot (legacy) Microsoft Windows 2008 Professional, x64 edition, άδεια χρήσης (µε επιλογή downgraded σε 2007). Microsoft Windows Office 2013 (µε επιλογή downgrading σε 2007) McAfee Virus Scan professional Antivirus SW, Nero 10 Essentials, WinZip και το λογισµικό Symantec Ghost Solution Suite για image disk backup. USB Keyboard (Wired) and mouse Κατ ελάχιστον Monitor 23-inch LED Αναβαθµίσεις υπαρχόντων εξυπηρετών Προµήθεια, εγκατάσταση και υλοποίηση σε raid mirror δυο σκληρών δίσκων χωρητικότητας 300GB 10K για τον καθένα Application server και Web server (HP DL380G5, SAS, για Smart Array P400). Προµήθεια και εγκατάσταση µνήµης 4GB για τον καθένα Application server. Αναβαθµίσεις των Firmware/Drivers και των Λειτουργικών (SPs) των servers στα τελευταία releases που είναι συµβατά µε τα αντίστοιχα λογισµικά της Oracle Αντίγραφα ασφαλείας Μετά το περάς των εργασιών που αφόρα τον εξοπλισµό των συστηµάτων ο ανάδοχος θα δηµιουργήσει νέα αντίγραφα ασφαλείας και για τα νέα αλλά και για τα υπάρχων συστήµατα µέσω του λογισµικού Symantec Ghost backup. 2.2 Αναβάθµιση Λογισµικών Υποδοµής (Oracle) του ΙΚΣΑ και άδειες χρήσης 7

8 Ο Α ΜΗΕ έχει στην κατοχή του όλες τις Oracle άδειες χρήσης (Full use µε upgrade & support) µε την υποστήριξη του κατασκευαστή που είναι εγκατεστηµένα στο πληροφοριακό σύστηµα ΙΚΣΑ. Ο ανάδοχος θα πρέπει να αναβαθµίσει τις εφαρµογές λογισµικού Oracle στις τελευταίες εκδόσεις (Web Server, Application Server και Database Server) καθώς επίσης να τις παραµετροποιήσει και βελτιστοποιήσει σύµφωνα µε τις υποδείξεις του προσωπικού του Α ΜΗΕ. Ο χρόνος που απαιτείται για τις υπηρεσίες αυτές υπολογίζεται σε είκοσι (20) ηµέρες για τις εγκαταστάσεις και δέκα πέντε(15) ηµέρες για τις αναβαθµίσεις των εφαρµογών. Αναλυτικά για κάθε server layer θα πρέπει να γίνουν τα κάτωθι : DB server s layer υο περιβάλλοντα για τα οποία θα υπάρχει η δυνατότητα εναλλακτικά κάθε ζεύγος clustered servers (νέο η παλιό) να µπορεί να προσπελαύνει και τα 2 disk arrays. Το υπάρχον σύστηµα DB RAC µε 2 servers HP RX6600 σε λειτουργικό Windows 64bit 2003 server, µε Disk array EVA 8100, και εγκατεστηµένη βάση Oracle 10g EE( ) σε διάταξη cluster (RAC, Partitioning,OLAP), σε cluster file system OCFS ( 4 ΤΒ). Το νέο σύστηµα DB RAC : 2 servers σε λειτουργικό Windows 64bit 2008 server R2, µε Disk array (10 ΤΒ) κατ ελάχιστον και εγκατεστηµένη βάση Oracle 11R2 EE σε διάταξη cluster (RAC, Partitioning, OLAP), σε cluster file system Grid-ASM. Θα πρέπει να γίνει η κατάλληλη προετοιµασία στο νέο storage array που πρέπει να είναι RAID 0+1 για ASM διαµόρφωση του χώρου και να φτιαχτούν τα απαραίτητα Logical Units λαµβάνοντας υπόψη τα υπάρχοντα Disk drives. Κατόπιν στους νέους servers θα πρέπει να εγκατασταθεί η Grid-ASM infrastructure 11gR2 και τα αντίστοιχα λογισµικά RAC, Partitioning, OLAP, καθώς και τα DB EE 11gR2 binaries µε όλα τα latest patches. Στην συνέχεια θα εγκατασταθούν τα 2 Database instances 11gR2, ανάλογα µε τα υπάρχοντα (DWDB, ASDWDB) για τις βάσεις των DataWarehouse και Infrastructure DB (Application server) και πιθανώς ένα ακόµη instance µε τα Metadata Repositories της εγκατάστασης Weblogic Suite (ADF, Web services κλπ). Λόγω του µεγάλου όγκου της Βάσης του ΙΚΣΑ, ακολουθεί ενδεικτική µεθοδολογία για την µετεγκατάστασή της σε 11gR2. Ο ανάδοχος θα πρέπει να την παρουσιάσει αναλυτικά στον Α ΜΗΕ πριν την εφαρµογή της (ο ανάδοχος θα εκτελέσει και τα απαιτούµενα backups). Το νέο Disk array (10 ΤΒ) αρχικά θα γίνει επιπλέον προσβάσιµο από έναν από τους HP RX6600 servers και θα δηµιουργηθεί ένα NTFS partition σε αυτό περίπου 4 TB. Ο Ανάδοχος θα σχεδιάσει (script) και θα εκτελέσει ένα RMAN cold full backup σε αυτό το partition αντίστοιχα για κάθε µία από τις 2 Βάσεων (DWDB, ASDWDB). Κατόπιν θα αποσυνδέσει το partition από τον RX6600 server και θα κάνει RMAN restore (ο ανάδοχος θα προετοιµάσει το script) των backups αντίστοιχα στα instances 11gR2 των νέων servers. Τέλος θα συνεχίσει στους νέους servers το upgrade των 2 Βάσεων σε 11gR2. Ειδικά για την βάση (ASDWDB του OAS 10G) η ειδικότερη διαδικασία αναβάθµισης περιγράφεται στη παράγραφο 2.2.2, για το Warehouse Builder (OWB) Repository που βρίσκεται στη βάση του DataWarehouse (DWDB), η αναβάθµιση του περιγράφεται παρακάτω : Αναβάθµιση του Warehouse Builder (OWB) Repository από 10g σε 11.2: Κατά την µετεγκατάσταση της βάσης του DataWarehouse (DWDB) από σε νέο instance 11.2 θα πρέπει να γίνει και η αναβάθµιση του Warehouse Builder (OWB) Repository και του Workflow σε version Μία συνοπτική περιγραφή αυτής ακολουθεί : 8

9 o o o o o Θα πρέπει να γίνει έλεγχος στο DB 11g ότι το OWBSYS schema είναι σε version 11.2, αλλιώς να δηµιουργηθεί. Εφαρµογή στον OWB 11.2 του DB instance 11g όλων των patches για να επιλυθούν προβλήµατα αναβαθµίσεων (bug fixes). Με την χρήση του OWB Repository Assistant 11.2 θα πρέπει να γίνει export του OWB Repository 10.2 σε αρχείο. Στο νέο DWDB DB instance 11g και µε την χρήση του OWB Repository Assistant 11.2 θα πρέπει να γίνει import του προηγούµενου Repository αρχείου στο νέο Repository schema. Αναβάθµιση των Locations, από τον OWB 11g Repository Browser. Αναβάθµιση του Workflow για τις ροές : Στο νέο DWDB Database instance 11g θα πρέπει να υπάρχει το Workflow και να γίνουν τα παρακάτω : o o Το λογισµικό του Workflow που θα είναι εγκατεστηµένο θα πρέπει να δουλεύει ενσωµατωµένο µε τον OWB 11.2 και σε αρµονία. To version του Workflow θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2.6.4, αλλιώς να γίνουν upgrades. Εφόσον όλες οι αναβαθµίσεις που περιγράφονται στο έργο αυτό ολοκληρωθούν, θα διαγραφεί το NTFS partition από το νέο Disk array και ο χώρος θα αποδοθεί στα ASM disk groups για να γίνουν οι κατάλληλες διευθετήσεις στα αρχεία της Βάσης µε σκοπό την αύξηση του περιορισµένου χώρου για δεδοµένα, την αύξηση του performance προσπέλασης δεδοµένων και επίλυσης των προβληµάτων αδιάλειπτης εκτέλεσης των ροών σε συνεργασία µε το προσωπικό του Α ΜΗΕ. Ακόµη οι νέοι DB servers θα µπορούν να προσπελαύνουν και το παλιό EVA disk array για να χρησιµοποιήσουν αργότερα τον χώρο για παλαιότερα δεδοµένα. Η διαδικασία αναβάθµισης και απαιτούµενων Backup, θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο για έγκριση στην οµάδα υποστήριξης του Α ΜΗΕ και θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο µε την επίβλεψη και έγκριση του Α ΜΗΕ Application server s layer OAS Identity Management 10g. Οι εγκαταστάσεις των Infrastructure instances για SSO/OID, Delegated Administration Services (DAS) στους 2 υπάρχοντες εξυπηρετητές (Oracle Application servers OAS 10g) και της OCA θα παραµείνουν σε γενικές γραµµές στο version 10g αλλά θα γίνουν από τον Ανάδοχο οι απαιτούµενες αναβαθµίσεις (patches, bug fixes) στα τελευταία releases της σειράς που απαιτούνται για τις παρακάτω υλοποιήσεις. Ειδικότερα για τη OAS Βάση (ASDWDB σε RAC και 64bit Windows servers 2003), όσον αφορά τo OID και τα Metadata repositories (of Portal/ Text DB, Discoverer) από 10g που είναι, αφού εφαρµοσθούν όλα τα απαραίτητα patch sets (όπως το για Infrastructure & Identity Management homes, για OID και τα αντίστοιχα για Portal/Discoverer), θα µετεγκατασταθεί στους νέους DB servers (windows 2008 server) σε νέο instance 11g. Παρακάτω περιγράφεται ενδεικτικά, ένας τρόπος µετεγκατάστασης που µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Ο ανάδοχος θα πρέπει να την παρουσιάσει αναλυτικά στον Α ΜΗΕ πριν την εφαρµογή της: Θα κατέβουν όλα τα Middle-tier, Identity management instances και servers που χρησιµοποιούν την infrastructure Βάση (ASDWDB) και η Βάση, Θα γίνει κατόπιν το RMAN cold full backup της υπάρχουσας βάσης (ASDWDB) στο partition του νέου disk array όπως περιγράφεται στο Στους νέους servers (σε λειτουργικό Windows 64bit 2008 server R2) θα δωθούν µε προσοχή τα ίδια: hostnames, IPs, domains µε τους υπάρχοντες servers (HP RX6600). Θα γίνει η εγκατάσταση των Grid-ASM infrastructure 11gR2, το λογισµικό 9

10 RAC, Partitioning, OLAP, καθώς και τα DB EE 11gR2 binaries µε όλα τα latest patches και το ASDWDB instance 11gR2 (σύµφωνα µε 2.2.1). Τέλος θα γίνει restore (µε τροποποιήσεις αν χρειάζεται) των αρχείων της ASDWDB (Datafiles, Control file, Log files) στο νέο Disk array και στη συνέχεια DB upgrade σε 11g σύµφωνα µε Τα τεστ που θα ακολουθήσουν όταν ανέβουν τα middle tiers θα περιλαµβάνουν την καλή λειτουργία των εφαρµογών στο Portal, Discoverer, Reports µε τα OID/SSO που θα χρησιµοποιούν την νέα Infrastructure DB 11g. Πριν αρχίσουν οι τροποποιήσεις, η Βάση (ASDWDB 10g) αυτή θα µπει σε archivelog για να γίνουν τα RMAN cold full backups και να περιληφθούν τα (OID,SSO,Portal,Discoverer) Metadata Repositories. Ακόµη χρησιµοποιώντας τα OAS Backup & Recovery tools, ο Ανάδοχος θα κάνει όλα τα απαραίτητα backups στους νέους δίσκους των OAS 10g servers για να προστατεύσει το περιβάλλον, όπως : Infrastructure instance and home backup Middle tier instance and home backup Και άλλα Μετά τα backups θα κατεβούν όλα τα Middle-tier, Identity management instances και servers που χρησιµοποιούν την infrastructure Βάση (ASDWDB) για να συνεχίσει την διαδικασία µετεγκατάστασης σε 11g. Κατά την υλοποίηση του έργου, το upgrade και η µεταφορά αυτής της βάσης από τους παλιούς DB servers στους νέους, θα πρέπει να µελετηθεί αναλυτικά για να βρεθούν όλα τα απαραίτητα βήµατα προετοιµασίας που θα εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο (RMAN backup, εγκατάσταση νέου DB Home 11.2 πάνω στο RAC 11.2 µε ASM περιβάλλον, µεταφορά configuration,/parameter files κλπ) καθώς και τα cold backups του περιβάλλοντος OAS10g που θα εκτελεσθούν επίσης από τον Ανάδοχο για ασφάλεια. Ακόµη η ανάλυση θα προσεγγίσει και την περίπτωση που αποφασισθεί από την οµάδα Υποστήριξης του Α ΜΗΕ, η βάση αυτή (infrastructure Βάση ASDWDB) να παραµείνει στους παλιούς servers η να αναβαθµισθεί απλά σε (αν κριθεί έτσι από την υποστήριξη του Α ΜΗΕ, λόγω απρόβλεπτων γεγονότων). Η περιγραφή της λύσης θα δοθεί από τον Ανάδοχο στην προσφορά του και θα πρέπει να χρησιµοποιεί τις συστάσεις και τις οδηγίες του κατασκευαστή Oracle. BI & Java Εγκαταστάσεις (OAS 10g): Όσον αφορά την εγκατάσταση Business Intelligence instance για Forms, Reports θα αναβαθµισθεί σε 11gR.2 (η στην τελευταία διατιθέµενη έκδοση της περιόδου εγκατάστασης που είναι συµβατή µε το λογισµικό που περιγράφεται), σε δικό της Weblogic Middleware home, το οποίο θα δηµιουργηθεί κατά την εγκατάσταση του Weblogic server λογισµικού, στο νέο δίσκο του υπάρχοντος Application server (Windows 2003). Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκµεταλλευτεί όλες τις στρατηγικές που παρέχει ο κατασκευαστής για να προστατευθεί η επένδυση των κλασικών τεχνολογιών, οι οποίες θα συλλειτουργούν µε τις νεότερες και τα εξελιγµένα χαρακτηριστικά τους, αρµονικά. Επιπλέον τα νέα Forms και Reports 11g (Rel η νεότερη της περιόδου εγκατάστασης) θα χρησιµοποιούν για authentication το υπάρχον SSO 10g το οποίο χρησιµοποιεί SSL connections (επανάληψη του registration στο SSO) και ακόµη θα πρέπει να γίνει µεταφορά και των scripts από το Home 10g στο νέο 11g. Τέλος Forms & Reports applications, θα επαναδηµιουργηθούν και θα µεταφερθούν στο 11g περιβάλλον (η σε νεότερο που διατίθεται την εποχή της εγκατάστασης) µε authentication το SSO/OID 10g. Σε συνδυασµό µε τις απαιτήσεις εγκατάστασης των νεότερων τεχνολογιών που ακολουθούν θα µπορεί να αποφασισθεί αν θα γίνει αναβάθµιση του SSO 10g η συνύπαρξη του µε Oracle Access Manager (OAM) 11g καθώς και αν απαιτηθεί η αναβάθµιση του OID10g σε OID 11g. Η υπάρχουσα εγκατάσταση του Discoverer και του Portal θα αναβαθµισθεί στα τελευταία releases της σειράς OAS10g και θα συνεχίζει να δουλεύει µε το SSO και το 10

11 OID που θα έχουν τα σχήµατά τους στη νέα infrastructure Βάση, που βρίσκεται σε instance 11g στους νέους DB servers. Η εγκατάσταση clustered instance του λογισµικού Oracle Application Server (OAS 10G, R ) για τις Java εφαρµογές θα αντικατασταθεί πλήρως λόγω αλλαγής τεχνολογίας, µε το νέο προϊόν Oracle Web Logic Suite και πενήντα (50) άδειες πλήρους χρήσης, η εγκατάσταση του οποίου θα γίνει όπως περιγράφεται παρακάτω στους προµηθευόµενους servers: Εγκατάσταση του τελευταίου version Oracle Fusion Middleware που είναι κατάλληλο για το συγκεκριµένο περιβάλλον (12c ή ότι νεότερο διατίθεται κατά την περίοδο εγκατάστασης) µε βάση τον Weblogic για σύγχρονες Java ADF faces εφαρµογές σε cluster περιβάλλον, που θα εγκατασταθεί στους προµηθευόµενους application servers από τον Ανάδοχο. Ο κάθε server θα έχει τουλάχιστον έναν managed server σε συνδεσµολογία cluster µεταξύ των, µε εγκατεστηµένο το ADF λογισµικό για Java Web εφαρµογές. Ακόµη θα εγκατασταθούν σε clustered managed servers, το JRF template για τον Enterprise Manager, ο Web services manager (OWSM) µε τα κατάλληλα metadata repositories (MDS,OPSS & WSM στο DB RAC 11g, σε νέο DB instance 11g) για να παρέχονται υπηρεσίες JAX-WS και ADF web services, καθώς και τα αντίστοιχα extension templates (όπως wls_web service_jaxws.war) για παροχή αναβαθµισµένων υπηρεσιών ασφαλείας, ασύγχρονης ανταλλαγής µηνυµάτων, κ.α.. Συνοπτικά θα εγκατασταθεί η Fusion Middleware Infrastructure 12c σε cluster από 2 managed servers και θα περιλαµβάνει την εγκατάσταση του Oracle Weblogic server και την εγκατάσταση των Oracle JRF infrastructure services µε κατ ελάχιστον τα ακόλουθα : o ADF framework o Metadata Service (MDS) o Enterprise Manager Fusion Control o Platform Security Services (OPSS) o Web Services Manager (OWSM) Πριν την εγκατάσταση του λογισµικού πρέπει σε ένα χωριστό DB 11g instance στο RAC να εγκατασταθούν τα παρακάτω σχήµατα που αντιστοιχούν στο παραπάνω λογισµικό, όπως: Metadata Services (MDS), Weblogic services (WLS), Platform Security Services (OPSS), OWSM repository κ.α. Ο ένας από τους 2 servers θα έχει τον Administration server της όλης φάρµας. Σηµειώνεται ότι οι Web εφαρµογές (JSF) και τα web services θα τρέχουν σε ξεχωριστούς managed servers. Όπως οι OC4J της πλατφόρµας είναι διαµορφωµένοι (για τα κλασικά προϊόντα της πλατφόρµας), να χρησιµοποιούν τον OID (external LDAP) έτσι και το Weblogic server Domain θα διαµορφωθεί να χρησιµοποιεί τον ίδιο OID σαν Authentication Provider και να γίνει προσαρµογή για λειτουργία (registration) µε το υπάρχον Oracle Single Sign On (SSO). Θα πρέπει να διαµορφωθεί επίσης το Weblogic server Domain, για λόγους ασφαλείας να χρησιµοποιεί το πρωτόκολλο SSL. Στο νέο περιβάλλον θα υλοποιηθούν τα ίδια sites που υπάρχουν και στο περιβάλλον (OAS ), όπου πάντα το SSO site χρησιµοποιεί το πρωτόκολλο SSL και κατ ελάχιστον 2 site ακόµη ( το ένα εκ των οποίων SSL) για τις ADF και Web Services εφαρµογές. Τέλος θα πρέπει να διαµορφωθεί το περιβάλλον του Weblogic κατάλληλα για να παρέχει ασφάλεια σε Web services που θα τρέχουν στο περιβάλλον του, όπως αναφέρεται λεπτοµερέστερα και στην προηγούµενη παράγραφο. Η παρεχόµενη αναβαθµισµένη άδεια που θα παραδοθεί από τον Ανάδοχο θα 11

12 είναι η Weblogic Suite (50 users) και η σχετική άδεια επιλογής SOA Suite for Middleware (για 20 users συνολικά, που θα µοιρασθούν στους 2 Application servers) για την χρήση του Web services Manager (OWSM) στην ασφάλεια των Web Services. Άλλα προϊόντα της SOA Suite for Middleware άδειας (όπως τα BPEL,OSB) θα µπορούν να εγκατασταθούν µετά το πέρας του έργου χωρίς κόστος για τον Α ΜΗΕ (µέχρι 3 ηµέρες διάρκειας) µετά από αίτηµα του στα πλαίσια της συντήρησης. Κατά την υλοποίηση του έργου, η παραπάνω διαδικασία αναβάθµισης/εγκατάστασης και απαιτούµενων Backup, θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο για έγκριση στην οµάδα υποστήριξης του Α ΜΗΕ και θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο µε την επίβλεψη και έγκριση του Α ΜΗΕ Web server s layer Στον ένα από τους 5 προµηθευόµενους servers, θα γίνει η εγκατάσταση του προϊόντος Web tier (του Fusion Middleware 11g η 12c η νεοτέρου κατάλληλου) για την λειτουργία HTTP & Web cache και θα παραδοθεί µε άδεια για 50 χρήστες. Αυτός θα χρησιµοποιηθεί σαν HTTP διαµεσολαβητής του Weblogic server όπου θα γίνει η εγκατάσταση των απαραίτητων modules για να εξυπηρετεί και τους υπάρχοντες OC4J servers, σαν εφεδρικός του υπάρχοντος Web server. Ακόµη ο HTTP στον υπάρχοντα Web server θα διαµορφωθεί κατάλληλα (µε modules) σαν διαµεσολαβητής των HTTP αιτήσεων 11g / 12c, που πρέπει να δροµολογηθούν στον Weblogic server, ενώ παράλληλα θα συνεχίζουν να αναγνωρίζονται και οι HTTP αιτήσεις που προορίζονται για τους υπάρχοντες OC4J servers (µε κατάλληλη διαµόρφωση των ports και της Web cache). Ο προσφερόµενος από τον Ανάδοχο Web server, θα εγκατασταθεί έτσι ώστε να αποτελέσουν cluster µε τον υπάρχοντα Web και να µπορεί να παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες. Η Web cache που λειτουργεί και ως reverse proxy είναι συνδεδεµένη µε HW Load-Balancer (Cisco 15000) για την επικοινωνία της µε τα άλλα δίκτυα της εταιρείας. Ο Ανάδοχος θα συνεργασθεί µε την οµάδα των ικτύων του Α ΜΗΕ για την προσθήκη άλλων sites και τις απαιτούµενες αλλαγές στις συνδεσµολογίες για την ενσωµάτωση του νέου Web. Σηµειώνεται ότι α Ανάδοχος πρέπει να µελετήσει τις απαιτήσεις των 2.2.1, 2.2.2, και να τις συµπληρώσει ή και να τις τροποποιήσει πιθανώς (χωρίς να αλλαχθούν όµως οι απαιτήσεις του έργου) µε ότι άλλο χρειασθεί να αναβαθµισθεί, ώστε οι υπάρχουσες εφαρµογές (Portal, Discoverer, Reports) µε τις νεότερης τεχνολογίας εφαρµογές (ADF, Web services) να λειτουργούν χωρίς προβλήµατα. Για τον λόγο αυτό θα υποβληθεί έκθεση της µεθοδολογίας των εργασιών από τον Ανάδοχο, για έγκριση στην οµάδα υποστήριξης του Α ΜΗΕ πριν την εκτέλεση. Η πρόταση του Αναδόχου θα υπολογίζει και τα τυχόν απαιτούµενα downtimes του υπάρχοντος συστήµατος ΙΚΣΑ, µε την προϋπόθεση ότι κανένα από αυτά δεν ξεπερνά τις 2 ηµέρες. 2.3 Αναβάθµιση Υπαρχουσών Εφαρµογών Λειτουργίας του ΙΚΣΑ. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει και να παραδώσει στον Α ΜΗΕ τις παρακάτω εργασίες και εφαρµογές (τροποποιήσεις), οι οποίες περιγράφονται συνοπτικά για τον υπολογισµό των απαιτούµενων εργασιακών πόρων : Οι χρήστες του Portal θα αυξηθούν και θα δηµιουργηθούν οι αρχικές σελίδες τους (µέχρι 10 επιπλέον, σύµφωνα και µε την επόµενη παράγραφο). Αναλυτικότερα: o ηµιουργία µέχρι 10 ακόµη Business Areas για το περιβάλλον του Discoverer µε ανάθεση προνοµίων στους αντίστοιχους ρόλους. Μετακίνηση οντοτήτων για Discoverer Reports µεταξύ των περιοχών (νέων και παλαιών) σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Α ΜΗΕ. 12

13 o ιαµόρφωση µέχρι 10 Discoverer reports σε portlets και ενσωµάτωση τους στις κύριες σελίδες των Portal Users. Αλλαγές σε υπάρχουσες ροές του Warehouse Builder λόγω αλλαγών στο Business logic και προσθήκη ροής και mappings 15 νέων πινάκων (3 ηµέρες εργασία από ειδικό) σε συνεργασία µε µηχανικούς του Α ΜΗΕ. ιαµόρφωση του περιβάλλοντος του Application server για προγραµµατισµένη εκτέλεση Oracle Reports, τα οποία µπορούν να αποστέλλονται περνώντας µέσω firewalls, σε e- mail server, σε FTP server η στο Portal, σε συνεργασία µε το προσωπικό του Α ΜΗΕ. Ανάπτυξη Web εφαρµογής µέσω ADF JSF pages που θα αντικαταστήσουν υπάρχουσες Oracle Forms (20 περίπου) που συνδέονται σε πίνακες. της βάσης HIS (Oracle 9i) για τροποποίηση µετρητικών δεδοµένων Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει την διαδικασία υλοποίησης αυτών, η οποία να συµφωνηθεί µε την οµάδα υποστήριξης του Α ΜΗΕ. Υλοποίηση intranet Web services από ADF application modules / Views που θα φτιάξει ο Ανάδοχος χρησιµοποιώντας read-only views του Α ΜΗΕ από σχήµατα της MMS βάσεως, τύπου Oracle 10g (Ο Ανάδοχος δεν θα χρειασθεί έτσι να ασχοληθεί µε την συγκεκριµένη business logic). Από τα σχήµατα θα επιλεχθούν ενδεικτικά 3 views και τα ADF Web services που πρέπει να υλοποιήσει, θα εκθέτουν τα αποτελέσµατά τους (published) στο εταιρικό intranet για να χρησιµοποιηθούν από προγράµµατα (Web service clients) άλλων τµηµάτων σε Java και.net (VB, C#), Τα παραδοτέα web services θα παρέχουν ασφάλεια πιστοποίησης χρήστη και εξουσιοδότησης (Authentication, Authorization) µέσω πολιτικών ασφαλείας (predefined policies, assertion templates) που µπορούν να παρέχονται από τον Web Services Manager (OWSM). Βελτιστοποίηση της διαδικασίας Backup της Βάσης (λογισµικό HP Data Protector) και διορθώσεις µικρών προβληµάτων. Στον έναν εκ των δυο Application Server θα πρέπει να γίνει αποκατάσταση της εφαρµογής για επανασύνδεση των instances των εγκαταστάσεων στο cluster OAS10g. Εγκατάσταση του λογισµικού Oracle Configuration Manager για συλλογή πληροφοριών σε disconnected mode. Μετά το περάς των εργασιών αναβάθµισης λογισµικών Oracle και υπαρχουσών εφαρµογών, ο ανάδοχος θα ενηµερώσει σε µορφή σεµιναρίου τριών ηµερών οµάδα µηχανικών για τις εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν. 2.4 Οµάδα Έργου για την υλοποίηση των αναβαθµίσεων Ο Ανάδοχος για την υλοποίηση των παραπάνω θα πρέπει να συστήσει Οµάδα Έργου και να την δηλώσει, µε συµµετέχοντες που έχουν τις παρακάτω ειδικότητες προσκοµίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά : Πιστοποιηµένο µηχανικό (Certified Engineer) από την κατασκευάστρια εταιρία για τους νέους εξυπηρετητές και του υποσυστήµατος αποθηκευτικού χώρου, καθώς επίσης βεβαίωση εργασίας εγκαταστάσεων σε ανάλογα συστήµατα. Ο Ανάδοχος εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιήσει υπηρεσίες υποστήριξης της κατασκευάστριας εταιρίας προσκοµίζοντας δήλωση συνεργασίας για τις σχετικές εργασίες. Οι υπηρεσίες µετεγκατάστασης των Βάσεων του DataWarehouse (4 ΤΒ), της Infrastructure DB (Application server) και των Metadata Repositories της εγκατάστασης Weblogic Suite, σε άλλο HW και OS, η αρµονική συνύπαρξη παλαιού και νέου λογισµικού του κατασκευαστή (Oracle 11g, 10g) µε την επιλογή των πιο κατάλληλων versions, patches και διαδικασιών για την επιτυχή λειτουργία ενός κρίσιµου συστήµατος της εταιρείας µε το ελάχιστο downtime, θα πρέπει να λάβουν της ιδιαίτερης προσοχής του Αναδόχου και να παρασχεθούν σύµφωνα µε τις οδηγίες και συστάσεις της κατασκευάστριας εταιρίας Oracle. Ο Ανάδοχος µπορεί να χρησιµοποιήσει υπηρεσίες υποστήριξης της κατασκευάστριας εταιρίας Oracle ή πιστοποιηµένο µηχανικό σε βάσεις (DB, RAC) 11g και 10g, Στην περίπτωση αυτή του πιστοποιηµένου µηχανικού θα πρέπει 13

14 ο Ανάδοχος να καταθέσει τα πιστοποιητικά (certifications), βεβαιώσεις πιστοποιητικών εργασίας του µηχανικού σε ανάλογα συστήµατα και δήλωση συνεργασίας µεταξύ του Αναδόχου και του µηχανικού. Πιστοποιηµένο µηχανικό (Certified Engineer) µε Oracle Application server Administrator OAS10g και Weblogic 11g.. Certification και βεβαίωση εργασίας εγκαταστάσεων σε Project Oracle Application server 10g και Weblogic 11g. Ο Ανάδοχος εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιήσει υπηρεσίες υποστήριξης της κατασκευάστριας εταιρίας Oracle προσκοµίζοντας δήλωση συνεργασίας για τις σχετικές εργασίες. Οι υπηρεσίες τροποποιήσεων, διαχείρισης των διεργασιών ροών µεταφοράς δεδοµένων µέσω του Warehouse Builder, Oracle Workflow καθώς και εφαρµογών παρουσίασης δεδοµένων µέσω του Discoverer και Portal, λόγω της πολυπλοκότητάς τους, θα παρέχονται από το κέντρο υποστήριξης του κατασκευαστή (Consulting Department) της κατασκευάστριας εταιρίας Oracle, που χειρίστηκε όλη αυτή την επιχειρηµατική λογική και τις ροές ενηµέρωσης, σαν κύριος συνεργάτης του κατά την κατασκευή του έργου από τον προηγούµενο Ανάδοχο. Αναλυτή και προγραµµατιστή, έµπειρο σε Web εφαρµογές µε Java ADF/JSF pages, Web services και SQL, µε βεβαίωση και πιστοποιητικά εργασίας σε ανάπτυξη εφαρµογών του σχετικού περιβάλλοντος, και δήλωση συνεργασίας για τις περιγραφόµενες εργασίες. 2.5 Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη συστήµατος ΙΚΣΑ Ο Ανάδοχος του έργου παρέχει : Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη για εξοπλισµό και λογισµικό του συστήµατος όπως αυτός περιγράφεται στον παρακάτω πινάκα για περίοδο 36 µηνών (12 µήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και 24 µήνες υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης) αρχής γενοµένης από την ηµεροµηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Προσωρινής (Ποιοτικής και Ποσοτικής Παράδοσης) Παραλαβής του Εξοπλισµού και Λογισµικού. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Server HP Proliant DL 380 G5 4 Νέοι Servers (όπως περιγράφονται στην παρ ) 5 Νέο Storage Array µε διπλό controller & enclosures 1 Switches (Ethernet) HP Procurve 1800/24G 2 Switches (optical) HP Storage Works 4/8 for S.A.N. 2 Workstations 5 Standard Rack cabinet HP, (42U), monitor & KVM console switch 2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Microsoft Windows Server bit 4 Microsoft Windows Server bit 5 Microsoft Windows bit 5 BACKUP S/W Data Protector Oracle Web Logic Suite (50) άδειες χρήσης Πίνακας 3. Πινάκας Εξοπλισµού και Λογισµικού προς Συντήρηση Μετά τη λήξη της ισχύος της παρούσας σύµβασης, η συντήρηση, µπορεί να παρατείνεται ετησίως µέχρι και δύο (2) επιπλέον έτη µε συµφωνία των δύο µερών. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιλαµβάνει στη προσφορά το κόστος επαναφοράς των προϊόντων εξοπλισµού HP (τέσσερις Server HP Proliant DL 380 G5, Switches (Ethernet και optical) και Rack Cabinets) σε καθεστώς συντήρησης. Τα προϊόντα εξοπλισµού είναι εκτός συντήρησης από τον Μάιο του

15 Ο Α ΜΗΕ έχει την δυνατότητα να παίρνει ελεύθερα τις νέες εκδόσεις του νέου προσφερόµενου λογισµικού HP & Oracle χωρίς επιπλέον κόστος (software updates license). Η συντήρηση και η τεχνική υποστήριξη των υπαρχόντων λογισµικών Oracle που περιγράφονται στον Πινάκα 2 δεν είναι µέρος του διαγωνισµού. Οι σχετικές άδειες χρήσης αυτών των προϊόντων είναι σε ξεχωριστή σύµβαση του Α ΜΗΕ απευθείας µε την Oracle Hellas. Ο Ανάδοχος στα πλαίσια της σύµβασης οφείλει να παρέχει πληροφορίες για τροποποιήσεις και περαιτέρω βελτιώσεις του συστήµατος και τις οποίες θα πρέπει να υλοποιεί. Ιδιαίτερα για την εγκατάσταση Weblogic / SOA Suite των Java εφαρµογών, ο Ανάδοχος θα παρέχει µία δωρεάν αναβάθµιση / εγκατάσταση προϊόντων των παραδοτέων αδειών (µέχρι 3 ηµέρες διάρκειας) κατά την περίοδο συντήρησης, µετά από αίτηµα της υποστήριξης του Α ΜΗΕ Οµάδα Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης Ο Ανάδοχος δεσµεύεται να οργανώσει οµάδα µε εξειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό υπεύθυνο για την τεχνική υποστήριξη του συνόλου του Συστήµατος ΙΚΣΑ Ο Ανάδοχος θα γνωστοποιήσει ονόµατα, διευθύνσεις, ηλεκτρονικές διευθύνσεις ( ), τηλέφωνα, fax και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία απαιτείται για την επικοινωνία του Α ΜΗΕ µε το προσωπικό αυτό καθώς επίσης και το αντικείµενο αρµοδιότητας του καθενός στα πλαίσια της σύµβασης αυτής. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να χρησιµοποιεί πιστοποιηµένους µηχανικούς (Certified Engineers) µε εµπειρία στα προϊόντα του συστήµατος ΙΚΣΑ ώστε να φέρει εις πέρας το έργο της Συντήρησης τα επόµενα χρόνια. Όσον αφορά τις υπηρεσίες υποστήριξης και διαχείρισης των διεργασιών, ροών µεταφοράς δεδοµένων µέσω του Warehouse Builder, Oracle Workflow καθώς και παρουσίασης δεδοµένων µέσω του Discoverer αυτές θα πρέπει να παρέχονται σε συνεργασία µε την κατασκευάστρια εταιρία Oracle. Ο Α ΜΗΕ θα µπορεί να χρησιµοποιήσει έξι (6) ανθρωποηµέρες αυτής της ειδικότητας για κάθε χρόνο Συντήρησης του έργου, ανεξαρτήτως προβλήµατος λειτουργίας Προληπτική συντήρηση συστήµατος ΙΚΣΑ Η προληπτική συντήρηση θα εκτελείται κυκλικά τουλάχιστον κάθε έξι (6) µήνες και θα υλοποιείται κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας. Στην περίπτωση που ο κατασκευαστής του εξοπλισµού ή του λογισµικού προτείνει την προληπτική συντήρησή της σε µικρότερο διάστηµα, θα ακολουθείται κυκλικά η προβλεπόµενη από τον κατασκευαστή περίοδος. Ο Α ΜΗΕ θα προγραµµατίζει µετά από αίτηµα του Αναδόχου την διαθεσιµότητα των εγκαταστάσεων, έτσι ώστε να εκτελείται η προληπτική συντήρηση (έλεγχοι, ρυθµίσεις, καθαρισµοί, O.S. backups). Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρακολουθεί την ικανοποιητική λειτουργία του συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένης της απόδοσης και των προειδοποιήσεων κινδύνου ή γεγονότων και να πραγµατοποιεί κάθε αναγκαία εργασία µε τη σύµφωνη γνώµη του Α ΜΗΕ για την αποκατάσταση της απόδοσης ή την επαναφορά του συστήµατος εντός των λειτουργικών ορίων. Μετά το πέρας κάθε προληπτικής συντήρησης θα συµπληρώνεται και θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο µηχανικό του Αναδόχου, Αναφορά Προληπτικής Συντήρησης Συστήµατος. Η αναφορά αυτή θα συνυπογράφεται και από τον αρµόδιο µηχανικό του Α ΜΗΕ και θα τηρείται σε αρχείο του Α ΜΗΕ Αποκατάσταση βλαβών Οι βλάβες ανάλογα µε την κρισιµότητά τους διακρίνονται σε δυο κατηγορίες. Σε κάθε περίπτωση κατά την αναγγελία της βλάβης θα καθορίζεται από το Α ΜΗΕ η κατηγορία 15

16 κρισιµότητας. Μετά το πέρας της αποκατάστασης της λειτουργίας και για τις δυο κατηγορίες βλαβών θα συµπληρώνεται και θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο µηχανικό του Αναδόχου, Αναφορά Αποκατάστασης Λειτουργίας του Συστήµατος. Η αναφορά αυτή θα υπογράφεται επίσης και από τον αρµόδιο µηχανικό του Α ΜΗΕ και θα τηρείται σε αρχείο του Α ΜΗΕ. Βλάβες κατηγορίας Α Χαρακτηρίζονται οι βλάβες του τεχνικού εξοπλισµού (Hardware) και του λογισµικού (Software), οι οποίες επηρεάζουν κρίσιµη λειτουργία εφαρµογών του Συστήµατος ΙΚΣΑ. Οι τεχνικοί του Αναδόχου πρέπει να παρουσιαστούν στις εγκαταστάσεις του Α ΜΗΕ, όπου παρουσιάζεται η βλάβη, προκειµένου να ξεκινήσουν τις εργασίες αποκατάστασης εντός τεσσάρων (4) ωρών από την αναγγελία, το αργότερο. Η αποκατάσταση της βλάβης για τη συγκεκριµένη κατηγορία κρισιµότητας δεν πρέπει να ξεπερνά τις οκτώ (8) ώρες από την ώρα άφιξης του προσωπικού του Αναδόχου στις εγκαταστάσεις του Α ΜΗΕ, όπου παρουσιάστηκε η βλάβη, δηλαδή, συνολικά η αποκατάσταση µίας βλάβης αυτής της κατηγορίας δεν πρέπει να γίνεται σε περισσότερες από δώδεκα (12) ώρες µετά την αναγγελία της. Βλάβες κατηγορίας Β Χαρακτηρίζονται οι βλάβες του τεχνικού εξοπλισµού (Hardware) και του λογισµικού (Software), οι οποίες δεν επηρεάζουν καµία κρίσιµη λειτουργία του Συστήµατος ΙΚΣΑ Οι τεχνικοί του Αναδόχου πρέπει να παρουσιαστούν στις εγκαταστάσεις του Α ΜΗΕ, όπου παρουσιάζεται η βλάβη, προκειµένου να την αποκαταστήσουν εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας (ωράριο Α ΜΗΕ) από την αναγγελία, το αργότερο. Η αποκατάσταση της βλάβης για τη συγκεκριµένη κατηγορία βλαβών δεν πρέπει να ξεπερνά τις δυο (2) εργάσιµες ηµέρες (ωράριο Α ΜΗΕ) από την αναγγελία της Επιπρόσθετη Τεχνική Υποστήριξη Λογισµικού από τρίτους κατασκευαστές. Ειδικά για το λογισµικό των Database servers, του εξυπηρετητή εφαρµογής (Application Servers) και Web Servers, ο Ανάδοχος επιπλέον της υποστήριξης από το δικό του προσωπικό, πρέπει να έχει συνάψει σχετική σύµβαση παροχής υπηρεσιών (Upgrade and Support) µε την κατασκευάστρια εταιρία Oracle για τα παρεχόµενα προϊόντα της προσφοράς του Ανταλλακτικά συστήµατος ΙΚΣΑ Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρέχει µε δικές του δαπάνες, ανταλλακτικά, εξοπλισµό, λογισµικό και όλα τα άλλα υλικά που απαιτούνται για την προληπτική συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισµού και του λογισµικού που καλύπτονται από την παρούσα σύµβαση, χωρίς καµία πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση για το Α ΜΗΕ ιαθεσιµότητα συστήµατος ΙΚΣΑ Ο Ανάδοχος εγγυάται την αξιοπιστία και τη λειτουργική απόδοση του Συστήµατος καθώς επίσης και τη διαθεσιµότητα ανταλλακτικών για όλη τη διάρκεια της περιόδου συντήρησης. Ο Ανάδοχος εγγυάται διαθεσιµότητα 0,99 για το Σύστηµα συνολικά ανά έτος καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου συντήρησης. Για τον υπολογισµό της διαθεσιµότητας δεν υπολογίζονται τα παρακάτω : 1. Ο χρόνος που το σύστηµα παραµένει εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης που προκλήθηκε από προσωπικό που δεν ανήκει στον Ανάδοχο ή δεν εργάζεται για λογαριασµό του. 16

17 2. Ο χρόνος που το σύστηµα παραµένει εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης που προκλήθηκε από φυσικές δυνάµεις (πυρκαγιά, σεισµό κλπ). 3. Ο χρόνος που το σύστηµα παραµένει εκτός λειτουργίας για επεµβάσεις προγραµµατισµένες από τον Α ΜΗΕ. 4. Ο χρόνος που µεσολαβεί από την ειδοποίηση του προσωπικού του Αναδόχου µέχρι να φτάσει στις εγκαταστάσεις του Α ΜΗΕ, όπως ορίζεται στο παρόν. 5. Ο χρόνος που το σύστηµα παραµένει εκτός λειτουργίας για προγραµµατισµένες από κοινού διακοπές για έλεγχο και δοκιµές. 6. Ο χρόνος που απαιτείται για την αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήµατος είτε µέσω της κύριας είτε µέσω της εφεδρικής µονάδας, όταν παρουσιαστεί βλάβη στην κύρια µονάδα και η εφεδρική είναι προγραµµατισµένα εκτός λειτουργίας. Ο υπολογισµός της διαθεσιµότητας θα γίνεται σε ετήσια βάση, αρχίζοντας από την ηµεροµηνία έναρξης της συντήρησης Χρόνος και τρόπος αναγγελίας βλαβών Ο ανάδοχος διατηρεί πλήρη υποδοµή κέντρου λήψεως βλαβών µέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και τηλεοµοιοτυπίας όλες τις ηµέρες και ώρες του έτους, εργάσιµες και αργίες (365x24). Όλες οι βλάβες του παρόντος διαγωνισµού (τεχνικού εξοπλισµού και λογισµικού) αναγγέλλονται στο ίδιο βλαβοληπτικό κέντρο, όσον αφορά τους τηλεφωνικούς αριθµούς κλήσης και την ηλεκτρονική διεύθυνση αναγγελίας µέσω Υλοποίηση Το έργο αρχίζει µε την υπογραφή της σύµβασης. Αµέσως µετά ο Ανάδοχος καλείται να ενεργοποιήσει το συµβόλαιο Συντήρησης/Τεχνικής Υποστήριξης του Εξοπλισµού προσκοµίζοντας στον Α ΜΗΕ τις απαραίτητες βεβαιώσεις για την επαναφορά των προϊόντων σε καθεστώς συντήρησης. Κατά την διάρκεια του έργου έχουµε τις ακόλουθες φάσεις των οποίων η µέγιστη διάρκεια είναι τέσσερις (4) µήνες: Βεβαίωση από την κατασκευάστρια εταιρίες Hewlett Packard για την επαναφορά των προϊόντων σε καθεστώς συντήρησης (Return to Support). Παράδοση εξοπλισµού και λογισµικού και βεβαίωσης αδειών Oracle µε παράδοση του αντίστοιχου αριθµό CSI, για την ενεργοποίηση της συντήρησης και των δωρεάν αναβαθµίσεων από τον κατασκευαστή. Παράδοση του σχεδίου εγκαταστάσεων και αναβαθµίσεων λογισµικού που ζητήθηκαν στα παραπάνω, σε κείµενο τύπου Work statement. Εγκατάσταση εξοπλισµού, σύνδεση στην υπάρχουσα υποδοµή του Α ΜΗΕ και παραµετροποίηση του. Αναβαθµίσεις και εγκαταστάσεις λογισµικών Oracle για τους Database Servers, Application Servers και Web Server. Αποκατάσταση υπαρχουσών βλαβών λογισµικού. ιενέργεια ελέγχου - δοκιµές καλής λειτουργίας και ρυθµίσεις του συστήµατος. οκιµές Backup και επαναφορά 17

18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α. Εξοπλισµός Α.1 Προµήθεια και εγκατάσταση πέντε (5) εξυπηρετητών νεότερης τεχνολογίας ανάλογης αλλά νεότερης από τους υπάρχοντες εξυπηρετητές (HP Proliant DL380 G5). Οι εξυπηρετητές θα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Να υποστηρίζει δυο (2) κατ ελάχιστον CPU Κατ ελάχιστον µια (1) εγκατεστηµένη CPU Intel Xeon E quad core, 10MB, 2.4 GHz Να υποστηρίζει κατ ελάχιστον µνήµη 128 GB Κατ ελάχιστον εγκατεστηµένη µνήµη 8GB εκτός των 2 DB Servers που θα έχουν 24 GB Να υποστηρίζει κατ ελάχιστον οκτώ (8) µονάδες σκληρών δίσκων Αριθµός εγκατεστηµένων µονάδων σκληρών δίσκων SAS συστήµατος (Αντικατάσταση σε λειτουργία) κατ ελάχιστον τέσσερις (4) µε ταχύτητα περιστροφής 15K rpm. Η χωρητικότητα του κάθε δίσκου θα είναι 300GB (διάταξη mirror). ικτυακές πόρτες 10/100/1000 κατ ελάχιστον τέσσερις (4) Ανεξάρτητη δικτυακή πόρτα 100ΜΒ για διαχείριση Disk-Controller για υποστήριξη Raid levels 0, 1, και 5. Να υποστηρίζει κατ ελάχιστον έξι (6) PCI slots και µια σειριακή θύρα Ανάλυση κάρτα οθόνης κατ ελάχιστον 1280 x 1024 pixels υο τροφοδοτικά (redundant), αντικατάσταση σε λειτουργία Εφεδρικούς ανεµιστήρες, αντικατάσταση σε λειτουργία DVD-RW Θα εγκατασταθεί σε ερµάριο Λειτουργικό σύστηµα όπως αυτό περιγράφεται προηγουµένως µε άδεια χρήσης και µε επιλογή downgrading σε Windows Server 2008 R2 (στο οποίο θα γίνουν και οι εγκαταστάσεις). ΤΕΜ. 5 18

19 McAfee Virus Scan professional Antivirus SW, WinZip και το λογισµικό Symantec Ghost Solution Suite client για image disk backup Α.2 Προµήθεια και εγκατάσταση υποσυστήµατος αποθηκευτικού χώρου σε δίσκους (Disk Storage Array) µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Εφεδρικό (Dual) Raid Controller, hotpluggable, active-active Μνήµη cache κατ ελάχιστον 24GB Εφεδρικό enclosure (redundant) Εφεδρικά τροφοδοτικά (redundant) Εφεδρικά Fans (redundant) Υποστήριξη Τεχνολογία Tiering και Thin Provisioning Τεχνολογία FC, κατ ελάχιστον 8Gbit/s Fiber Channel (FC) Raid Level of 0, 1,1+0, 5, 6 υνατότητα Host Interfaces κατ ελάχιστον 8 Εγκατεστηµένα Host Interfaces κατ ελάχιστον 4 Τεχνολογία δίσκων SAS, S-ATA ή SSD (2.5 or 3.5 ) ίσκοι Hot Stand-by µε αυτόµατο rebuild Χωρητικότητα του κάθε δίσκου κατ ελάχιστον 800GB (10K RPM-15K RPM) Συνολική εγκατεστηµένη χωρητικότητα του κάθε enclosure 10TB Χωρητικότητα του κάθε enclosure κατ ελάχιστον 20 υνατότητα επέκτασης του κάθε enclosure κατ ελάχιστον 15TB υνατότητα επέκτασης χωρητικότητα Online (volume, LUN) υνατότητα επέκτασης fiber channel ports ιαγνωστικά προγράµµατα, εργαλεία διαχείρισης και γραφικό περιβάλλον Θα εγκατασταθεί σε ερµάριο Α.3 Αναβάθµιση των HP FC Switches (άδειες χρήσης) στα οποία θα συνδεθεί τον νέο υποσύστηµα δίσκων αποθηκευτικού χώρου. Α.4 Προµήθεια και εγκατάσταση σταθµών εργασίας (Workstation) οι οποίοι θα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Κατ ελάχιστον µια (1) CPU Intel Xeon E , six core, 15MB Κατ ελάχιστον µνήµη 8GB Αριθµός µονάδων σκληρών δίσκων SATA συστήµατος (Αντικατάσταση σε λειτουργία) κατ ελάχιστον δυο (2) µε ταχύτητα περιστροφής 7.2K rpm. Η χωρητικότητα του κάθε δίσκου (mirror συνδεσµολογία) του λειτουργικού συστήµατος να είναι 500GB. ΤΕΜ. 1 ΤΕΜ. 2 ΤΕΜ. 5 19

20 Υποστήριξη RAID. Ανάλυση κάρτα οθόνης κατ ελάχιστον 3D NVIDIA Quadro 2000 DVD-RW Κατ ελάχιστον µια (1) Κάρτα δικτύου 10/100/1000 MBit/s Κατ ελάχιστον δυο (2) 2 PCI Express 3x16, 1 x PCI Express 2x4 και ένα (1) PCI slot (legacy) Microsoft Windows 2008 Professional, x64 edition, άδεια χρήσης (µε επιλογή downgraded σε 2007). Microsoft Windows Office 2013 (µε επιλογή downgraded σε 2007) McAfee Virus Scan professional Antivirus SW, Nero 10 Essentials, WinZip και το λογισµικό Symantec Ghost Solution Suite για image disk backup. USB Keyboard (Wired) and mouse Κατ ελάχιστον Monitor 23-inch LED Α.5 Προµήθεια, εγκατάσταση και υλοποίηση σε raid mirror δυο σκληρών δίσκων χωρητικότητας 300GB 10K για τον καθένα Application server και Web server (HP DL380G5, SAS, για Smart Array P400). Α.6 Προµήθεια και εγκατάσταση µνήµης 4GB για τον καθένα Application server (HP DL380G5, SAS, για Smart Array P400). Α.7 Αναβαθµίσεις των Firmware/Drivers και των Λειτουργικών (SPs) των εξυπηρετητών HP Proliant 380G5 Α.8 Υπηρεσίες Εγκατάστασης από Certified Engineer της κατασκευάστριας εταιρίας του εξοπλισµού (Servers & Storage) ΤΕΜ 4 ΤΕΜ. 2 ΤΕΜ. 4 Ηµέρες 5 Β. Εγκατάσταση και Αναβάθµιση Λογισµικών Εφαρµογών Oracle και άδειες χρήσης Β.1 DB server s layer υο περιβάλλοντα για τα οποία θα υπάρχει η δυνατότητα εναλλακτικά κάθε ζεύγος clustered servers (νέο η παλιό) να µπορεί να προσπελαύνει και τα 2 disk arrays. Το υπάρχον σύστηµα DB RAC µε 2 servers HP RX6600 σε λειτουργικό Windows 64bit 2003 server, µε Disk array EVA 8100, και εγκατεστηµένη βάση Oracle 10g EE( ) σε διάταξη cluster (RAC, Partitioning,OLAP), σε cluster file system OCFS ( 4 ΤΒ). Το νέο σύστηµα DB RAC : 2 servers σε λειτουργικό Windows 64bit 2008 server R2, µε Disk array (10 ΤΒ) και εγκατεστηµένη βάση Oracle 11R2 EE σε διάταξη cluster (RAC, Partitioning, OLAP), σε cluster file system Grid-ASM. Σε αυτό το περιβάλλον, θα µεταφερθούν οι υπάρχουσες βάσεις του ΙΚΣΑ. Υπάρχουσε ς Άδειες 50 (RAC) 20

Web Serve. Dynamic Datacenter Services. Interworks Data Center. Παρεχόμενες υπηρεσίες από το. interworks

Web Serve. Dynamic Datacenter Services. Interworks Data Center. Παρεχόμενες υπηρεσίες από το. interworks Dynamic Datacenter Services Παρεχόμενες υπηρεσίες από το Interworks Data Center Τμήμα Operations Εκδώθηκε: Oct 2009 Version: 1.0 interworks Dynamic Datacenter Services Εισαγωγή Υποδομή Interworks Dynamic

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41511 ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41511 ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41511 ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5187/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.04.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λειτουργικότητα Εφαρμογής Κατάλογος προϊόντων Καλάθι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 15787/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23.09.2015

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.»

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.» Ανακοίνωση ιενέργειας ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ στις 11-10-2002 στις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου Πυρ/κού Σώµατος ιεύθυνση Οικονοµικών 1 ος όροφος - Αίθουσα Συσκέψεων Οδός: Μουρούζη 4 Αθήνα. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 27174 15/7/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ και Περιφερειακών Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Αναλυτικών Προδιαγραφών ΑΠ1: High Performance Server Hardware α/α Απαίτηση Υποχρεωτική απαίτηση ΝΑΙ ΝΑΙ

Πίνακας Αναλυτικών Προδιαγραφών ΑΠ1: High Performance Server Hardware α/α Απαίτηση Υποχρεωτική απαίτηση ΝΑΙ ΝΑΙ 1.1. Παράρτημα Α Τεχνικών Προδιαγραφών: Αναλυτικές προδιαγραφές Πίνακας Αναλυτικών Προδιαγραφών ΑΠ1: High Performance Server Hardware α/α Απαίτηση Υποχρεωτική απαίτηση Απάντηση Γενικά ΑΠ1.1 ΑΠ1.2 Το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου SQL Server MC2778 Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL 24 14-17 (Β) MC6231 Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database 40 28/9-3/10

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 180 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΟΑΕ ΜΕ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας.

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας. Τι είναι το Data Center; Για την καλύτερη φιλοξενία (hosting ) των συνδρομητικών εφαρμογών και υπηρεσιών που υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές ανάγκες των πελατών της, η interworks επένδυσε στην δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Της Προµήθειας εξοπλισµού και υπηρεσιών για την εγκατάσταση του ERP (SAP) της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., προϋπολογισµού ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ (85.000

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Βασίλειος Βεσκούκης, Επίκουρος Καθηγητής Προς : ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Θέμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Server Virtualization με εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ. ΛΑΚ Δήμος Ρεθύμνης. www.rethymno.gr

Server Virtualization με εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ. ΛΑΚ Δήμος Ρεθύμνης. www.rethymno.gr Server Virtualization με εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ ΛΑΚ Μαθηνός Παναγιώτης Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Τηλ: 28313 41310 e mail: mathinos@rethymno.gr www.linkedin.com/in/pmathinos Πληροφορική Μηχανοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

kvlaho@3ype.gr ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Σ ΑΠΑΙΤΗΣ Η ΑΠΑΝΤΗΣ Η ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ TUV, CE, NEMKO, FCC- A ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ >= 2 ΚΥΡΙΑ ΜΝΗΜΗ

kvlaho@3ype.gr ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Σ ΑΠΑΙΤΗΣ Η ΑΠΑΝΤΗΣ Η ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ TUV, CE, NEMKO, FCC- A ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ >= 2 ΚΥΡΙΑ ΜΝΗΜΗ ΕΛΛΝΙΚ ΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΣ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣ ΟΡΓΑΝΩΣΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΣ ΥΠΟΣΤΡΙΞΣ ΤΜΜΑ ΠΡΟΜΘΕΙΩΝ ΘΕΜΑ: ιαβούλευση προδιαγραφών για την αγορά ποικίλου εξοπλισµού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002818515 2015-06-03

15PROC002818515 2015-06-03 Τµήµα : Οικονοµικών Υπηρεσιών Πληροφορίες : Λάζαρος Λαζαρίδης Τηλέφωνο : 2461053982 Fax : 2461053991 E-mail : llazaridis@pta.pdm.gr Κοζάνη, 28/05/2015 Αρ. Πρωτ: 969 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΗΛΩΣΗΣ ΕΝΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΓ 6Ε/13 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΦΓ 6Ε/13 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΕΝ24691ΩΓ-35Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 17.05.13 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. Γ99/47/2651 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες: B. Βασιλακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Πύλη Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας Κύπρου. System Architecture Overview

Πύλη Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας Κύπρου. System Architecture Overview Πύλη Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας Κύπρου System Architecture Overview CYPDIS Services Σύστημα Εγγραφής Φαρμάκων Drug Regulatory Authority Σύστημα Τιμολόγησης Price Control Σύστημα Φαρμακοεπαγρύπνησης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής

Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής Α/Α Περιγραφή Ποσ, Τιμή 1 Προδιαγραφές : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ : Αριθμός πυρήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού για Αναβάθμιση Εφαρμογών Λοιπών Ταμείων».

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού για Αναβάθμιση Εφαρμογών Λοιπών Ταμείων». Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Τηλέφωνο: 213.21.68.156,436

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TOY SAP R/3 ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ WINDOWS 2000 ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ORACLE

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TOY SAP R/3 ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ WINDOWS 2000 ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ORACLE ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TOY SAP R/3 ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ WINDOWS 2000 ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ORACLE ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ ΘΩΜΑΣ ΜΑΛΙΚΙΩΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΙΝΕΤΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ SAP R/3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚO ΣΥΣΤΗΜΑ ENTERPRICE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Τρόπος και Χρόνος Υποβολής της Προσφοράς

Άρθρο 1: Τρόπος και Χρόνος Υποβολής της Προσφοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν.-Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ) ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σητεία 13-02-2014 Αριθµ.Πρωτ: 667 Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

SCRIPTUM. Οδηγός Εγκατάστασης SCRIPTUM

SCRIPTUM. Οδηγός Εγκατάστασης SCRIPTUM Unified IT services Αγ. Παρασκευής 67 15234 Χαλάνδρι http://www.uit.gr SCRIPTUM Οδηγός Εγκατάστασης SCRIPTUM ΕΛΛΑΚ Έκδοση 2.0 Ημερομηνία: 13/12/11 Συγγραφή: Μιχάλης Μουντράκης / mountrakis@uit.gr UIT Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ν. Πλαστήρα 100 BAΣIΛIKA BOYTΩN HPAKΛEIO 70013 Πληροφορίες: Μανουέλα Καψετάκη e-mail: kapseta@imbb.forth.gr Τηλ. 2810 391173, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε! Θέλετε να μάθετε πως μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις 5250 οθόνες μέσω browser, χωρίς αλλαγή στις υπάρχουσες εφαρμογές και χωρίς εγκατάσταση στον client? Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 3788 Άρτα, 16/10/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησής του, προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές αλλαγές στις εκδόσεις

Τεχνικές αλλαγές στις εκδόσεις Τεχνικές αλλαγές στις εκδόσεις SingularLogic Control 4 rel 3.05 SingularLogic Control 1, 2, 3 rel 3.05 SingularLogic Accountant rel 3.05 SingularLogic Λογιστικά rel 3.05 ή µεταγενέστερες εκδόσεις SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κλπ) που θα χρησιμοποιηθεί στις Υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας σε

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο

Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο Περιβάλλον ανάπτυξης Τεχνολογία ROADS Ενσωματωμένες τεχνολογίες αιχμής Ανάπτυξη λύσεων από εταιρίες ISV Προηγμένο σύστημα αυτοέλεγχου και υποστήριξης Νέο user

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να επιλέξετε το σωστό Υπολογιστή

Πώς να επιλέξετε το σωστό Υπολογιστή Η ΚΜΕ (CPU) είναι η καρδιά του κάθε υπολογιστή. Μια ταχύτερη ΚΜΕ σημαίνει: τι, και πόσα προγράμματα και πόσο γρήγορα και ομαλά εκτελούνται, Οι δύο μεγαλύτεροι παίκτες στο χώρο των CPU είναι Intel και AMD

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ASP B2B ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ. Παρουσίαση Υπηρεσίας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ASP B2B ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ. Παρουσίαση Υπηρεσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ASP B2B ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Παρουσίαση Υπηρεσίας Τι είναι i2dealer; Είναι µία υπηρεσία η οποία παρέχεται από την Vellum, σε συνεργασία µε τον µεγαλύτερο Internet Services Provider της χώρας,

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη

Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Interworks Ltd. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών 2007 Page 1 of 6

Interworks Ltd. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών 2007 Page 1 of 6 Interworks Ltd. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών 2007 Page 1 of 6 Οδηγός Κόστους Αδειών Χρήσης Interworks WebCRM Τύπος Χρήστη Κόστος Περιγραφή 1. OnDemand WebCRM Standard User 2. OnDemand WebCRM Professional User

Διαβάστε περισσότερα

SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.

SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben. SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.gr, Email: info@sieben.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 3 1.1. EXCHANGE

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 22892130, Φαξ: 22756082 Η-ταχυδροµείο: cc@ucy.ac.cy, Ιστοσελίδα: http://www.ucy.ac.cy/cc Καλλιπόλεως 75, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ.: 22892130, Φαξ: 22756082 Η-ταχυδροµείο: cc@ucy.ac.cy, Ιστοσελίδα: http://www.ucy.ac.cy/cc Καλλιπόλεως 75, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τηλ.: 22892130, Φαξ: 22756082 Η-ταχυδροµείο: cc@ucy.ac.cy, Ιστοσελίδα: http://www.ucy.ac.cy/cc Καλλιπόλεως 75, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τοµέας Προµηθειών & Συµβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α A. Desktop PC INTEL CORE i5-2500 3.30 GHz ή ανώτερο - Windows 7 PRO (64 bit) Τουλάχιστον 20 τεμάχια προτύπου: Επεξεργαστής: Μνήμη cache:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) Σύστημα Αρχειοθέτησης & Επεξεργασίας Εικόνων (PACS) για την κάλυψη των αναγκών του Ακτινολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία 3... 2. Εταιρεία 1... 4. Εταιρεία 2... 5. Εταιρεία 1... 6. Εταιρεία 2...12. Εταιρεία 3...13. Εταιρεία 4...14. Εταιρεία 5...

Εταιρεία 3... 2. Εταιρεία 1... 4. Εταιρεία 2... 5. Εταιρεία 1... 6. Εταιρεία 2...12. Εταιρεία 3...13. Εταιρεία 4...14. Εταιρεία 5... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ...2 Εταιρεία 3... 2 ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α...4 Εταιρεία 1... 4 Εταιρεία 2... 5 ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Β...5 εν υπάρχουν ειδικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 05010103/03/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 1 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ DATA COMMUNICATION... 1 1.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 1.3. ΤΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Απειλές & Προστασία. Γιάννης Παυλίδης Presales & Tech Support Engineer

Σύγχρονες Απειλές & Προστασία. Γιάννης Παυλίδης Presales & Tech Support Engineer Σύγχρονες Απειλές & Προστασία Γιάννης Παυλίδης Presales & Tech Support Engineer Σύγχρονες απειλές PHISHING BYOD WINDIGO CLOUD STORAGE WIN XP EOL MOBILITY CRYPTOLOCKERS Windows XP - λήξη υποστήριξης Ransomware:

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπιµότητα των firewalls

Σκοπιµότητα των firewalls Σκοπιµότητα των firewalls Παρέχουν προστασία των εσωτερικών δικτύων από απειλές όπως: Μη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση των δικτυακών πόρων: όταν επίδοξοι εισβολείς προσπαθούν να εισχωρήσουν στο δίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α.Α.&.Τ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Τμήμα «ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ R.I.C.A» ΜΕΡΟΣ Β

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α.Α.&.Τ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Τμήμα «ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ R.I.C.A» ΜΕΡΟΣ Β ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Για εκσυγχρονισμό και Πληροφοριακή στήριξη του προγράμματος Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (RICA) ΣΥΝΤΑΞΗ Γ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 381 111

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ Ρένα Μπαρδάνη, Διευθύντρια Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΕΒ Deree - The American College of Greece, Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 29/11/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 29/11/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 29/11/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 13PROC001748705 Αρ. Πρωτ.: ΕΣΔΥ/1832 2013-11-29 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 17/07/2014 Αριθμ. Πρωτ. 44762 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Μελέτης: 35/2014 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ & συναφή)» ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Συντηρήσεων Πληροφορικής τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Yποδομές Πληροφορικής Κτηματολογίου

Yποδομές Πληροφορικής Κτηματολογίου Yποδομές Πληροφορικής Κτηματολογίου Ελένη Τσατσούλη Αναλυτής Συστημάτων Πληροφορικής Στέλεχος Πληροφορικής - Τμήμα Υποστήριξης Εταιρικών Λειτουργιών & Συστημάτων Διεύθυνση Πληροφορικής ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ULTIMUS Adaptive BPM Suite

ULTIMUS Adaptive BPM Suite ULTIMUS Adaptive BPM Suite Η φιλοσοφία σχεδίασης και δόµησης του Λογισµικού ιαχείρισης Ροών Εργασίας Ultimus BPM βασίζεται στην ικανότητα και ευκολία προσαρµογής του στις εκάστοτε απαιτήσεις. Έτσι αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δυτική Φραγκίστα 18-3-2015 Αρ. Πρωτ. : 2146 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δυτική Φραγκίστα Τ.Κ. 36071 Τηλ. :2237351127 Fax: 2237351128 Email: nikolastakis@0929.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Απόδοση των οδηγών αποθηκευτικών µέσων Μέσος χρόνος πρόσβασης (Average Access Time) Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων (Data-Transfer

Διαβάστε περισσότερα

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία.

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ECDL Οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιεί μία επιχείρηση ώστε να πιστοποιηθεί ως Εξεταστικό Κέντρο ECDL χωρίζονται σε: Α. Χώροι / Απαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών: 26.03.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών: 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Ποσότητα: 1) (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά)

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου στα Ασύρματα Δίκτυα. Επιμέλεια: Βασίλης Παλιούρας MSc Information Security, MCSA, CCDA, CCA

Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου στα Ασύρματα Δίκτυα. Επιμέλεια: Βασίλης Παλιούρας MSc Information Security, MCSA, CCDA, CCA Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου στα Ασύρματα Δίκτυα Επιμέλεια: Βασίλης Παλιούρας MSc Information Security, MCSA, CCDA, CCA ATZENTA Ασφάλεια Ασύρματου Δικτύου Ενσωμάτωση στα ήδη υπάρχοντα συστήματα ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Νέες λύσεις της SiEBEN: Απάντηση στην κρίση με Τεχνολογία! Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager Σταύρος Λαγγούσης Technical Director

Νέες λύσεις της SiEBEN: Απάντηση στην κρίση με Τεχνολογία! Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager Σταύρος Λαγγούσης Technical Director Νέες λύσεις της SiEBEN: Απάντηση στην κρίση με Τεχνολογία! Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager Σταύρος Λαγγούσης Technical Director Agenda e-sales Development: βοηθάμε να αναπτύξετε τις πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο

Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο Περιβάλλον ανάπτυξης Τεχνολογία ROADS Ενσωματωμένες τεχνολογίες αιχμής Προηγμένο σύστημα αυτοέλεγχου και υποστήριξης Φιλικό user interface Ενσωματωμένες νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Παράρτημα Α Τεχνικές Προδιαγραφές και Απαιτήσεις Ομάδας Εξοπλισμού Συντάκτες: Μίλτος Α. Κουτούγκος, Υπεύθυνος Μηχανογράφησης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών. Εισαγωγή στις τεχνολογίες υπολογιστικού πλέγματος (Grid Computing)

Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών. Εισαγωγή στις τεχνολογίες υπολογιστικού πλέγματος (Grid Computing) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών Εισαγωγή στις τεχνολογίες υπολογιστικού πλέγματος (Grid Computing) Τι είναι το Grid? (1) To World Wide Web παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες αποθηκευμένες σε εκατομμύρια διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ώρα. Προϋπολογισθείσα δαπάνη : # 45.000,00 #, συµπεριλαµβανοµένου και του Φ. Π. Α. 19%.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ώρα. Προϋπολογισθείσα δαπάνη : # 45.000,00 #, συµπεριλαµβανοµένου και του Φ. Π. Α. 19%. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Παπάγου, 31 Μαΐου 2007 ΓΕΝΙΚΗ / ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ. Βαθµ. Προτ/τας ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 25937/5416 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet.

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. PROXY SERVER Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. Αποτελεσματικό εργαλείο για την απόκρυψη των εσωτερικών λεπτομερειών και διευθύνσεων IP του δικτύου. Αυξάνει τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΟΤΕΣ

ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΟΤΕΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΜ 17/2008 Τελευταία Ημερομηνία/Ώρα Υποβολής Προσφορών: Παρασκευή, 28.3.2008, 12:00 Αρ. Αναφοράς: 4/620.2.1/ ΣΜ 17/2008 Ημερομηνία: 28-Φεβρουαρίου 2008 ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΟΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων Πράξη: Αναθέτουσα Αρχή: Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 16-01-2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 955 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) 1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ (10 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Σεπτέμβριος 007 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Περίγραμμα Ενότητα-Κεφάλαιο Δ.Π.(*). Λογισμικό Εφαρμογών 9. Εφαρμογές Διαδικτύου 3. Επεξεργαστής

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 91/2013

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 91/2013 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 9/203 ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας Υπηρεσιών (Service Level Agreement) ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ (Cloud Servers)

Διασφάλιση Ποιότητας Υπηρεσιών (Service Level Agreement) ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ (Cloud Servers) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διασφάλιση Ποιότητας Υπηρεσιών (Service Level Agreement) ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ (Cloud Servers) Η Εταιρεία και ο Πελάτης συμφωνούν για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών (από την Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΑΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΑΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΑΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. ιακοµιστής Το προσφερόµενο σύστηµα θα πρέπει να αποτελείται από ένα (1) διακοµιστή (SERVER) µε τα εξής χαρακτηριστικά:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Πληροφοριακό Σύστηµα Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Μηχανισµού ιασφάλισής του

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Πληροφοριακό Σύστηµα Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Μηχανισµού ιασφάλισής του ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327459 Πράξη Υποέργο Πληροφοριακό Σύστηµα Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Μηχανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26442 Τηλ.:2610316242, 2610318224 Fax: 2610317877 e mail: info@aepde.gr Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά Προμήθειας και Εγκατάστασης Εξοπλισμού Εξυπηρετητών Αρ. Διαγωνισμού 07/2015

Προσφορά Προμήθειας και Εγκατάστασης Εξοπλισμού Εξυπηρετητών Αρ. Διαγωνισμού 07/2015 Από: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81-83 Μέγαρο ΙΑΚΩΒΙΔΗ, 3ος Όροφος 1080 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ημερομηνία: 23 Απριλίου 2015 Προσφορά Προμήθειας και Εγκατάστασης Εξοπλισμού Εξυπηρετητών Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

NOAS. Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας. Πακέτου Εφαρµογών. (Network On Line Advertisement System) Θεσσαλονίκη Νοέµβριος 2007.

NOAS. Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας. Πακέτου Εφαρµογών. (Network On Line Advertisement System) Θεσσαλονίκη Νοέµβριος 2007. Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Πακέτου Εφαρµογών NOAS (Network On Line Advertisement System) Θεσσαλονίκη Νοέµβριος 2007 Σελίδα - 1 - 1 Εισαγωγή Η διαδικασία εγκατάστασης που περιγράφεται παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 8.3.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 8.3.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 8.3.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /νση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τµήµα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΡ. ΜΕΛ. 1/2013 KA.6673.0001

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAΠ ΤΟP ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ.

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAΠ ΤΟP ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο 30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Τα τμήματα ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι: 1. Επεξεργαστής 2. Μνήμη RAM και ROM 3. Κάρτα γραφικών 4. Μητρική Πλακέτα 5. Σκληρός Δίσκος 6. DVD / Blue Ray 7. Τροφοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τ.Κ. 57013 Κομνηνών 76 - Ωραιόκαστρο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 213 1314576 www.inedivim.gr Ημερομηνία: 17/04/2015 Προς: Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 Κεντρικές μονάδες Η/Υ 65 τεμ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΤΝ ΠΤΔΕ ΦΠΨ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ: Intel Core i3-5503,20ghz ή καλύτερος ΜΗΤΡΙΚΗ : Intel Η57 Express Chipset ή καλύτερο ΜΝΗΜΗ: 4 GB DDR

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Σ ε λ ί δ α 1 Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Περιεχόμενα 1. Download Arebas Easy... 2 2. Εγκατάσταση Arebas Easy... 3 3. Εγγραφή στον Arebas Server... 7 4. Παραμετροποίηση Arebas Easy...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 19.700,00, ολογράφως ( δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ ) για την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών κλπ για

Διαβάστε περισσότερα

Το προσωπικό μου στούντιο HD

Το προσωπικό μου στούντιο HD Το προσωπικό μου στούντιο HD www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα