ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41511 ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ»"

Transcript

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Αντικείμενο του Έργου Νέα πλατφόρμα εικονικών μηχανών Εικονικές Μηχανές 1ου Φυσικού Εξυπηρετητή Virtual Machine DBRACP Virtual Machine APPERP Virtual Machine ORACLEWEBCACHE Virtual Machine DBPRL Virtual Machine DBPRM Εικονικές Μηχανές 2ου Φυσικού Εξυπηρετητή Virtual Machine DBRACP Virtual Machine APPERP Virtual Machine APPFORMS Virtual Machine APPWLSP Εικονικές Μηχανές 3ου Φυσικού Εξυπηρετητή Virtual Machine DBITOMARKET Virtual Machine DBMSS Virtual Machine APPWLSP Virtual Machine APPGLASSFISH Εικονικές Μηχανές 4ου Φυσικού Εξυπηρετητή Virtual Machine DBERPTD Virtual Machine APPERPTD Virtual Machine DBTD... 8 Σελίδα 1 από 30

2 2.4.4 Virtual Machine APPTD Επέκταση αδειών χρήσης λογισμικού Oracle Προμήθεια αδειών χρήσης Πίνακας Συμμόρφωσης : Επέκταση αδειών χρήσης λογισμικού Oracle Υπηρεσίες εγκατάστασης και αναβάθμισης υποδομών λογισμικού Oracle Εγκατάσταση Oracle VM Server και Oracle VM Manager Μεταφορά υφιστάμενων virtual machines Διαχωρισμός Βάσης Δεδομένων εφαρμογών Human Resources Διαχωρισμός Βάσης Δεδομένων εφαρμογών αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναβάθμιση εφαρμογών Oracle Forms/Reports Εγκατάσταση Oracle Weblogic Cluster Εγκατάσταση Glassfish Application Server Εγκατάσταση Βάσεων Δεδομένων για τη δημιουργία περιβάλλοντος ανάπτυξης λογισμικού Εγκατάσταση Application Servers για τη δημιουργία περιβάλλοντος ανάπτυξης λογισμικού Δοκιμές και έλεγχοι καλής λειτουργίας Ομάδα Έργου για την υλοποίηση των αναβαθμίσεων λογισμικού Oracle Πιστοποιήσεις Λογισμικό Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας και Επαναφοράς και Υπηρεσίες Πίνακας Συμμόρφωσης : Λογισμικό Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας και Επαναφοράς Υπηρεσίες backup Συντήρηση Υποδομών Λογισμικού Προληπτική συντήρηση Αποκατάσταση βλαβών Διαθεσιμότητα Χρόνος και τρόπος αναγγελίας βλαβών Πίνακας Συμμόρφωσης : Upgrade and Support αδειών χρήσης λογισμικού Σελίδα 2 από 30

3 1 Αντικείμενο του Έργου Ο ΑΔΜΗΕ λειτουργεί από το 2011 μια πλατφόρμα εικονικών μηχανών (virtualization platform) τεχνολογίας Oracle VM. Οι εικονικές μηχανές της πλατφόρμας αυτής φιλοξενούν Εξυπηρετητές Βάσεων Δεδομένων (Database Servers) και Εξυπηρετητές Εφαρμογών (Application Servers) τεχνολογίας Oracle σε λειτουργικά συστήματα Oracle Linux. O ΑΔΜΗΕ έχει προμηθευτεί νέους εξυπηρετητές για την αντικατάσταση των αντίστοιχων παλαιών. Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η δημιουργία νέας πλατφόρμας εικονικών μηχανών τεχνολογίας Oracle VM στο νέο υλικό (hardware) καθώς και η μεταφορά ή/και αναβάθμιση των εικονικών μηχανών από την υφιστάμενη πλατφόρμα ίδιας τεχνολογίας. Η αναβάθμιση αφορά λογισμικό βάσεων δεδομένων, εξυπηρετητών εφαρμογών, λειτουργικών συστημάτων καθώς και εφαρμογών τεχνολογίας Oracle Forms/Reports. Οι φυσικοί servers της νέας πλατφόρμας είναι περισσότεροι σε σχέση με αυτούς της υφιστάμενης και διαθέτουν περισσότερο ισχυρά τεχνικά χαρακτηριστικά, εξαιτίας των αυξημένων αναγκών της εταιρίας σε σχέση με το Για την κάλυψη των αυξημένων απαιτήσεων είναι απαραίτητη και η επέκταση των αδειών χρήσης των υπαρχόντων λογισμικών Oracle. Επιπρόσθετα, ο ΑΔΜΗΕ έχει προμηθευτεί Σύστημα Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας και Επαναφοράς (Tape Library) το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας τόσο για συστήματα που θα φιλοξενούνται στην πλατφόρμα εικονικών μηχανών Oracle VM όσο και για συστήματα που φιλοξενούνται εκτός της πλατφόρμας Oracle VM. Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η προμήθεια των απαραίτητων αδειών χρήσης λογισμικού διαχείρισης και λήψης αντιγράφων ασφαλείας. Επίσης, περιλαμβάνονται υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης καθώς και υλοποίησης διαδικασιών λήψης αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς. Συνοπτικά το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει: Προμήθεια αδειών λογισμικού Οracle, Προμήθεια αδειών λειτουργικών συστημάτων, Προμήθεια άδειας λογισμικού λήψης αντιγράφων ασφαλείας Προμήθεια και Εγκατάσταση συστήματος λήψης αντιγράφων ασφαλείας Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέων φυσικών και εικονικών εξυπηρετητών Μεταφορά υφιστάμενων εικονικών μηχανών σε νέα υποδομή Δημιουργία νέων εικονικών μηχανών Αναβάθμιση βάσεων δεδομένων, εξυπηρετητών εφαρμογών, λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών τεχνολογίας Oracle Forms/Reports 6i Εκπαίδευση προσωπικού Σελίδα 3 από 30

4 2 Νέα πλατφόρμα εικονικών μηχανών Η έκδοση του λογισμικού Oracle VM της νέας πλατφόρμας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον αυτή της υπάρχουσας, δηλαδή Oracle VM Η ακριβής έκδοση που θα χρησιμοποιηθεί θα καθοριστεί κατά τη φάση υλοποίησης. Οι εικονικές μηχανές (Virtual Machines) της νέας πλατφόρμας θα εγκατασταθούν σε τέσσερις φυσικούς εξυπηρετητές (physical servers) τύπου CISCO UCS C220 M4 και η εφαρμογή διαχείρισης της πλατφόρμας, VM Manager, θα εγκατασταθεί σε ένα διαφορετικό εξυπηρετητή, τον οποίο θα υποδείξει ο ΑΔΜΗΕ. Το σύστημα δίσκων που θα χρησιμοποιηθεί για τη νέα πλατφόρμα θα είναι τύπου EMC VNX Εικονικές Μηχανές 1ου Φυσικού Εξυπηρετητή Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει βασικά χαρακτηριστικά των εικονικών μηχανών που θα δημιουργηθούν στον 1ο φυσικό εξυπηρετητή καθώς και την μέθοδο εγκατάστασής τους. VIRTUAL MACHINE ΝΑΜΕ vcpus Physical Cores RAM (GB) Μέθοδος εγκατάστασης DBRACP Μεταφορά από την υφιστάμενη πλατφόρμα APPERP Μεταφορά από την υφιστάμενη πλατφόρμα ORACLEWEBCACHE Μεταφορά από την υφιστάμενη πλατφόρμα DBPRL Νέα Εγκατάσταση DBPRM Νέα Εγκατάσταση Πίνακας 1 - Εικονικές Μηχανές 1ου Φυσικού Εξυπηρετητή Virtual Machine DBRACP1 Η εικονική μηχανή DBRACP1 αντιστοιχεί σε ένα Oracle Database Node v11.2 ενός Oracle Real Application Cluster σε λειτουργικό σύστημα Oracle Linux 5.7. Αυτή η εικονική μηχανή θα μεταφερθεί από την υφιστάμενη πλατφόρμα στη νέα, χωρίς αλλαγές στο λειτουργικό σύστημα και στη βάση δεδομένων. Παράλληλα, θα διατεθεί περισσότερη μνήμη στο λειτουργικό σύστημα κατά την παραμετροποίηση της νέας εικονικής μηχανής Virtual Machine APPERP2 Η εικονική μηχανή APPERP2 αντιστοιχεί σε ένα Oracle Internet Application Server Node v , όπου φιλοξενείται το λογισμικό Oracle EBS v , ενός Application Server Cluster σε λειτουργικό σύστημα Oracle Linux 5.7. Αυτή η εικονική μηχανή θα μεταφερθεί από την υφιστάμενη πλατφόρμα στη νέα, χωρίς αλλαγές στο λειτουργικό σύστημα, στo λογισμικό του Application Server και στις εφαρμογές του Application Server. Παράλληλα, θα διατεθεί περισσότερη μνήμη στο λειτουργικό σύστημα κατά την παραμετροποίηση της νέας εικονικής μηχανής. Σελίδα 4 από 30

5 2.1.3 Virtual Machine ORACLEWEBCACHE Η εικονική μηχανή ORACLEWEBCACHE φιλοξενεί το λογισμικό Oracle Web Cache v σε λειτουργικό σύστημα Oracle Linux 5.7. Αυτή η εικονική μηχανή θα μεταφερθεί από την υφιστάμενη πλατφόρμα στη νέα, χωρίς αλλαγές στο λειτουργικό σύστημα και στo λογισμικό Oracle Web Cache Virtual Machine DBPRL Η εικονική μηχανή DBPRL θα δημιουργηθεί στη νέα πλατφόρμα από την αρχή και θα φιλοξενήσει μέρος υπάρχουσας βάσης δεδομένων της υφιστάμενης πλατφόρμας. Το λειτουργικό σύστημα που θα εγκατασταθεί θα είναι Oracle Linux έκδοσης τουλάχιστον 5.3. Η βάση δεδομένων που θα εγκατασταθεί θα είναι Oracle Enterprise Edition έκδοσης τουλάχιστον Οι ακριβείς εκδόσεις λειτουργικού συστήματος και λογισμικού βάσης δεδομένων θα καθοριστούν κατά τη φάση υλοποίησης. Επίσης, οι εκδόσεις που θα εγκατασταθούν θα είναι πιστοποιημένες (certified) από την εταιρία Oracle για τη λειτουργία του Application Server της εικονικής μηχανής APPFORMS (η περιγραφή της εικονικής μηχανής APPFORMS ακολουθεί στην παράγραφο 2.2.3) Virtual Machine DBPRM Η εικονική μηχανή DBPRM θα δημιουργηθεί στη νέα πλατφόρμα από την αρχή και θα φιλοξενήσει μέρος υπάρχουσας βάσης δεδομένων της υφιστάμενης πλατφόρμας. Το λειτουργικό σύστημα που θα εγκατασταθεί θα είναι Oracle Linux έκδοσης τουλάχιστον 5.3. Η βάση δεδομένων που θα εγκατασταθεί θα είναι Oracle Enterprise Edition έκδοσης τουλάχιστον Οι ακριβείς εκδόσεις λειτουργικού συστήματος και λογισμικού βάσης δεδομένων θα καθοριστούν κατά τη φάση υλοποίησης. 2.2 Εικονικές Μηχανές 2ου Φυσικού Εξυπηρετητή Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει βασικά χαρακτηριστικά των εικονικών μηχανών που θα δημιουργηθούν στον 2ο φυσικό εξυπηρετητή καθώς και την μέθοδο εγκατάστασής τους. SERVER vcpus Physical Cores RAM (GB) Μέθοδος εγκατάστασης DBRACP Μεταφορά από την υφιστάμενη πλατφόρμα APPERP Μεταφορά από την υφιστάμενη πλατφόρμα APPFORMS Νέα εγκατάσταση APPWLSP Νέα εγκατάσταση Πίνακας 2 - Εικονικές Μηχανές 2ου Φυσικού Εξυπηρετητή Virtual Machine DBRACP2 Η εικονική μηχανή DBRACP2 αντιστοιχεί σε ένα Oracle Database Node v11.2 ενός Oracle Real Application Cluster σε λειτουργικό σύστημα Oracle Linux 5.7. Αυτή η εικονική μηχανή θα μεταφερθεί από την υφιστάμενη πλατφόρμα στη νέα, χωρίς αλλαγές στο λειτουργικό σύστημα και στη βάση Σελίδα 5 από 30

6 δεδομένων. Παράλληλα, θα διατεθεί περισσότερη μνήμη στο λειτουργικό σύστημα κατά την παραμετροποίηση της νέας εικονικής μηχανής Virtual Machine APPERP1 Η εικονική μηχανή APPERP1 αντιστοιχεί σε ένα Oracle Internet Application Server Node v , όπου φιλοξενείται το λογισμικό Oracle EBS v , ενός Application Server Cluster σε λειτουργικό σύστημα Oracle Linux 5.7. Αυτή η εικονική μηχανή θα μεταφερθεί από την υφιστάμενη πλατφόρμα στη νέα, χωρίς αλλαγές στο λειτουργικό σύστημα, στo λογισμικό του Application Server και στις εφαρμογές του Application Server. Παράλληλα, θα διατεθεί περισσότερη μνήμη στο λειτουργικό σύστημα κατά την παραμετροποίηση της νέας εικονικής μηχανής Virtual Machine APPFORMS Η εικονική μηχανή APPFORMS θα δημιουργηθεί στη νέα πλατφόρμα από την αρχή και θα φιλοξενήσει έναν Oracle Internet Application Server, αποκλειστικά για εφαρμογές Oracle Forms Reports, έκδοσης τουλάχιστον Oracle Forms and Reports 11g Release 2 (WLS ). Το λειτουργικό σύστημα που θα εγκατασταθεί θα είναι Oracle Linux έκδοσης τουλάχιστον 5.3. Οι ακριβείς εκδόσεις λειτουργικού συστήματος και λογισμικού Application Server θα καθοριστούν κατά τη φάση υλοποίησης. Στον Application Server θα τοποθετηθεί (deploy) μία εφαρμογή, τεχνολογίας Forms/Reports 10g, η οποία θα προκύψει από αναβάθμιση υπάρχουσας εφαρμογής που είναι τοποθετημένη σε Application Server έκδοσης 10g. Επίσης, θα τοποθετηθούν άλλες έξι εφαρμογές που θα προκύψουν από αναβάθμιση υπαρχόντων εφαρμογών τεχνολογίας Forms/Reports 6i Virtual Machine APPWLSP2 Η εικονική μηχανή APPWLSP2 αντιστοιχεί σε ένα node ενός Oracle Weblogic Application Server Cluster. Αυτή η εικονική μηχανή θα δημιουργηθεί στη νέα πλατφόρμα από την αρχή και θα φιλοξενήσει εφαρμογές τεχνολογίας Oracle ADF που διαθέτει ο ΑΔΜΗΕ. Η έκδοση λογισμικού του Application Server θα είναι τουλάχιστον και το λειτουργικό σύστημα θα είναι Oracle Linux τουλάχιστον έκδοσης 7. Οι ακριβείς εκδόσεις λειτουργικού συστήματος και λογισμικού Application Server θα καθοριστούν κατά τη φάση υλοποίησης. 2.3 Εικονικές Μηχανές 3ου Φυσικού Εξυπηρετητή Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει βασικά χαρακτηριστικά των εικονικών μηχανών που θα δημιουργηθούν στον 3ο φυσικό εξυπηρετητή καθώς και την μέθοδο εγκατάστασής τους. SERVER vcpus Physical Cores RAM (GB) Μέθοδος εγκατάστασης DBITOMARKET Νέα εγκατάσταση DBMSS Νέα εγκατάσταση APPWLSP Νέα εγκατάσταση APPGLASSFISH Νέα εγκατάσταση Πίνακας 3 - Εικονικές Μηχανές 3ου Φυσικού Εξυπηρετητή Σελίδα 6 από 30

7 2.3.1 Virtual Machine DBITOMARKET Η εικονική μηχανή DBITOMARKET θα δημιουργηθεί στη νέα πλατφόρμα από την αρχή και θα φιλοξενήσει μέρος υπάρχουσας βάσης δεδομένων της υφιστάμενης πλατφόρμας. Το λειτουργικό σύστημα που θα εγκατασταθεί θα είναι Oracle Linux έκδοσης τουλάχιστον 5.3. Η βάση δεδομένων που θα εγκατασταθεί θα είναι Oracle Enterprise Edition έκδοσης τουλάχιστον Οι ακριβείς εκδόσεις λειτουργικού συστήματος και λογισμικού βάσης δεδομένων θα καθοριστούν κατά τη φάση υλοποίησης. Επίσης, οι εκδόσεις που θα εγκατασταθούν θα είναι πιστοποιημένες (certified) από την εταιρία Oracle για τη λειτουργία του Application Server της εικονικής μηχανής APPFORMS Virtual Machine DBMSS Η εικονική μηχανή DBMSS θα δημιουργηθεί στη νέα πλατφόρμα από την αρχή και θα φιλοξενήσει μέρος υπάρχουσας βάσης δεδομένων της υφιστάμενης πλατφόρμας. Το λειτουργικό σύστημα που θα εγκατασταθεί θα είναι Oracle Linux έκδοσης τουλάχιστον 5.3. Η βάση δεδομένων που θα εγκατασταθεί θα είναι Oracle Enterprise Edition έκδοσης τουλάχιστον Οι ακριβείς εκδόσεις λειτουργικού συστήματος και λογισμικού βάσης δεδομένων θα καθοριστούν κατά τη φάση υλοποίησης Virtual Machine APPWLSP1 Η εικονική μηχανή APPWLSP1 αντιστοιχεί σε ένα node ενός Oracle Weblogic Application Server Cluster. Αυτή η εικονική μηχανή θα δημιουργηθεί στη νέα πλατφόρμα από την αρχή και θα φιλοξενήσει εφαρμογές και θα φιλοξενήσει εφαρμογές τεχνολογίας Oracle ADF που διαθέτει ο ΑΔΜΗΕ. Η έκδοση λογισμικού του Application Server θα είναι τουλάχιστον και το λειτουργικό σύστημα θα είναι Oracle Linux τουλάχιστον έκδοσης 7. Οι ακριβείς εκδόσεις λειτουργικού συστήματος και λογισμικού Application Server θα καθοριστούν κατά τη φάση υλοποίησης Virtual Machine APPGLASSFISH Η εικονική μηχανή APPGLASSFISH θα δημιουργηθεί στη νέα πλατφόρμα από την αρχή και θα φιλοξενήσει έναν Oracle Glassfish Server έκδοσης τουλάχιστον 3.1. Ο Application Server θα παραμετροποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση (deployment) εφαρμογών τεχνολογίας Oracle ADF Essentials, έκδοσης τουλάχιστον , που διαθέτει ο ΑΔΜΗΕ. Το λειτουργικό σύστημα θα είναι Oracle Linux τουλάχιστον έκδοσης 6. Οι ακριβείς εκδόσεις λειτουργικού συστήματος και λογισμικού Application Server θα καθοριστούν κατά τη φάση υλοποίησης. Σελίδα 7 από 30

8 2.4 Εικονικές Μηχανές 4ου Φυσικού Εξυπηρετητή Ο Πίνακας 4 παρουσιάζει βασικά χαρακτηριστικά των εικονικών μηχανών που θα δημιουργηθούν στον 2ο φυσικό εξυπηρετητή καθώς και την μέθοδο εγκατάστασής τους. SERVER vcpus Physical Cores RAM (GB) Μέθοδος εγκατάστασης DBERPTD Μεταφορά από την υφιστάμενη πλατφόρμα APPERPTD Μεταφορά από την υφιστάμενη πλατφόρμα DBTD Νέα εγκατάσταση APPTD Νέα εγκατάσταση Πίνακας 4 - Εικονικές Μηχανές 4ου Φυσικού Εξυπηρετητή Virtual Machine DBERPTD Η εικονική μηχανή DBERPTD αποτελεί σύστημα ανάπτυξης (development) και αντιστοιχεί σε έναν Oracle Database Server v11.2 σε λειτουργικό σύστημα Oracle Linux 5.7. Αυτή η εικονική μηχανή θα μεταφερθεί από την υφιστάμενη πλατφόρμα στη νέα, χωρίς αλλαγές στο λειτουργικό σύστημα και στη βάση δεδομένων. Παράλληλα, θα διατεθεί περισσότερη μνήμη στο λειτουργικό σύστημα κατά την παραμετροποίηση της νέας εικονικής μηχανής Virtual Machine APPERPTD Η εικονική μηχανή APPERP2 αποτελεί σύστημα ανάπτυξης και αντιστοιχεί σε έναν Oracle Internet Application Server v , όπου φιλοξενείται το λογισμικό Oracle EBS v , ενός Application Server Cluster σε λειτουργικό σύστημα Oracle Linux 5.7. Αυτή η εικονική μηχανή θα μεταφερθεί από την υφιστάμενη πλατφόρμα στη νέα, χωρίς αλλαγές στο λειτουργικό σύστημα, στo λογισμικό του Application Server και στις εφαρμογές του Application Server. Παράλληλα, θα διατεθεί περισσότερη μνήμη στο λειτουργικό σύστημα κατά την παραμετροποίηση της νέας εικονικής μηχανής Virtual Machine DBTD Η εικονική μηχανή DBTD αποτελεί σύστημα ανάπτυξης (development) και αντιστοιχεί σε 4 Oracle Database Servers έκδοσης 10g και άνω, εγκατεστημένους σε 4 διαφορετικά ORACLE HOMES σε λειτουργικό σύστημα Oracle Linux έκδοσης τουλάχιστον 5.7. Αυτή η εικονική μηχανή θα δημιουργηθεί εκ νέου. Οι ακριβείς εκδόσεις λειτουργικού συστήματος και λογισμικού Database Server θα καθοριστούν κατά τη φάση υλοποίησης Virtual Machine APPTD Η εικονική μηχανή DBERPTD αποτελεί σύστημα ανάπτυξης (development) και αντιστοιχεί σε 3 Application Servers: Restricted Forms/Reports Oracle Internet Application Server έκδοσης τουλάχιστον 11g Release 2 (WLS ), Weblogic Application Server έκδοσης τουλάχιστον και Glassfish Application Server έκδοσης τουλάχιστον 3.1. Οι application Servers θα είναι Σελίδα 8 από 30

9 εγκατεστημένοι σε 3 διαφορετικά ORACLE HOMES σε λειτουργικό σύστημα Oracle Linux έκδοσης τουλάχιστον 5.3. Αυτή η εικονική μηχανή θα δημιουργηθεί εκ νέου. Οι ακριβείς εκδόσεις λειτουργικού συστήματος και λογισμικού Application Server θα καθοριστούν κατά τη φάση υλοποίησης. 3 Επέκταση αδειών χρήσης λογισμικού Oracle Για την υλοποίηση της νέας πλατφόρμας εικονικών μηχανών, όπως περιγράφεται στο προηγούμενο κεφάλαιο, απαιτούνται πρόσθετες άδειες χρήσης αδειών χρήσης λογισμικού. 3.1 Προμήθεια αδειών χρήσης Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τις άδειες χρήσης που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: Άδεια Χρήσης Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα (License Metric) Oracle Database Enterprise Edition with Partitioning Option, Named Users Plus 38 Full Use, Perpetual Oracle Database Enterprise Edition with Partitioning Option, Processor 2 Full Use, Perpetual Forms Reports Restricted License with Embedded Oracle Named Users Plus 20 Weblogic Server Basic, Full Use, Perpetual Oracle WebLogic Server Enterprise Edition, Full Use, Perpetual Processor 2 Υποχρέωση του αναδόχου είναι η προμήθεια των αδειών χρήσης στο όνομα του ΑΔΜΗΕ. Σελίδα 9 από 30

10 3.2 Πίνακας Συμμόρφωσης : Επέκταση αδειών χρήσης λογισμικού Oracle Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Επέκταση αδειών χρήσης λογισμικού Oracle Oracle Database Enterprise Edition with Partitioning Option, Full Use, Perpetual 38 Named User Plus Units Oracle Database Enterprise Edition with Partitioning Option, Full Use, Perpetual Forms Reports Restricted License with Embedded Oracle Weblogic Server Basic, Full Use, Perpetual Oracle WebLogic Server Enterprise Edition, Full Use, Perpetual Δήλωση συνεργασίας και υποστήριξης με την κατασκευάστρια εταιρία Oracle για τις άδειες χρήσης προς προμήθεια. 2 Processor Units 20 Named User Plus Units 2 Processor Units ΝΑΙ Σελίδα 10 από 30

11 4 Υπηρεσίες εγκατάστασης και αναβάθμισης υποδομών λογισμικού Oracle Οι υπηρεσίες εγκατάστασης για τη νέα πλατφόρμα εικονικών μηχανών περιλαμβάνουν την εγκατάσταση του λογισμικού OVM Server και OVM manager, την μεταφορά εικονικών μηχανών από την υφιστάμενη πλατφόρμα στη νέα, την εγκατάσταση λειτουργικών συστημάτων, την εγκατάσταση βάσεων δεδομένων και την εγκατάσταση Application Servers. Οι υπηρεσίες αναβάθμισης περιλαμβάνουν την αναβάθμιση εφαρμογών Oracle Forms/Reports, την μεταφορά εφαρμογών από ένα περιβάλλον Application Server σε άλλο και τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ βάσεων δεδομένων. Η υφιστάμενη υποδομή με την πλατφόρμα εικονικών μηχανών βρίσκεται σε κέντρο μηχανογράφησης του ΑΔΜΗΕ στον Πειραιά. Η νέα πλατφόρμα θα δημιουργηθεί στην έδρα της εταιρίας. Τα δύο σημεία συνδέονται τηλεπικοινωνιακά. Ειδικά για τις βάσεις δεδομένων μεγάλου όγκου, η μεταφορά θα γίνει με φυσικό τρόπο. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει προσωρινά τα κατάλληλα μέσα για τη φυσική μεταφορά των δεδομένων, π.χ. φορητούς δίσκους. Τα μεγέθη των βάσεων αναφέρονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους του τρέχοντος κεφαλαίου του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών. Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών στις εγκαταστάσεις του ΑΔΜΗΕ. Η νέα πλατφόρμα εικονικών μηχανών, για χρονικό διάστημα τριάντα (30) διαδοχικών ημερολογιακών ημερών, θα τεθεί σε Παράλληλη Παραγωγική Λειτουργία με την υφιστάμενη. Για όσες εικονικές μηχανές αφορούν βάσεις δεδομένων: θα πραγματοποιηθεί μία μεταφορά δεδομένων, από την υφιστάμενη πλατφόρμα στη νέα, κατά την έναρξη της Παράλληλης Παραγωγικής Λειτουργίας η μεταφορά των δεδομένων από την υφιστάμενη πλατφόρμα στη νέα δύναται να επαναλαμβάνεται σε περίπτωση όπου οι δοκιμές και οι έλεγχοι καλής λειτουργίας το απαιτήσουν θα πραγματοποιηθεί μία τελική μεταφορά δεδομένων, μετά το πέρας της Παράλληλης Παραγωγικής Λειτουργίας, από την υφιστάμενη πλατφόρμα στη νέα. Κατά τη δημιουργία της νέας πλατφόρμας απαιτείται η πραγματοποίηση εργασιών παραμετροποίησης και διαμόρφωσης του storage array καθώς και σύνδεσής του με τα λειτουργικά συστήματα των εικονικών μηχανών. Επίσης, απαιτείται η πραγματοποίηση εργασιών παραμετροποίησης των δικτυακών συνδέσεων (π.χ. multipath, zoning) : Στις φυσικές/εικονικές μηχανές Στον VM manager server Στο CISCO NEXUS switch Σελίδα 11 από 30

12 Για κάθε βάση δεδομένων που θα εγκατασταθεί, σε συνεργασία με τους μηχανικούς του ΑΔΜΗΕ, απαιτείται η υλοποίηση διαδικασίας backup και restore. Για κάθε εργασία εγκατάστασης, μεταφοράς ή αναβάθμισης απαιτείται η καταγραφή κάθε βήματος των εργασιών καθώς και της παραμετροποίησης που θα πραγματοποιηθεί, για κάθε σύστημα, σε ένα τεύχος τεκμηρίωσης. 4.1 Εγκατάσταση Oracle VM Server και Oracle VM Manager Η εγκατάσταση του λογισμικού Oracle VM Server θα πραγματοποιηθεί σε 4 φυσικούς servers τεχνολογίας x86_64 τύπου CISCO UCS C220 M4. Επίσης, θα χρησιμοποιηθεί ένα σύστημα δίσκων EMC VNX To switch που θα χρησιμοποιηθεί για τη διασύνδεση των servers με το σύστημα δίσκων είναι τύπου CISCO NEXUS. Κάθε φυσικός server διαθέτει κάρτες CNA (Converged Network Adapters) πιστοποιημένες για το CISCO NEXUS και το storage array EMC VNX. Η εγκατάσταση του λογισμικού Oracle VM Manager θα πραγματοποιηθεί σε κατάλληλο εξυπηρετητή που θα υποδείξει ο ΑΔΜΗΕ, διαφορετικό από τους εξυπηρετητές όπου θα τοποθετηθούν οι εικονικές μηχανές. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει και το λειτουργικό σύστημα Oracle Linux που θα φιλοξενήσει το λογισμικό Oracle VM Manager. 4.2 Μεταφορά υφιστάμενων virtual machines Οι εικονικές μηχανές DBRACP1, DBRACP2, APPERP1, APPERP2, ORACLEWEBCACHE, DBERPTD, APPERPTD θα μεταφερθούν από την υφιστάμενη πλατφόρμα, χωρίς να πραγματοποιηθούν νέες εγκαταστάσεις λειτουργικών συστημάτων, βάσεων δεδομένων ή Application Servers. Η παραμετροποίηση, όμως, των εικονικών μηχανών θα τροποποιηθεί ώστε να αυξηθεί το μέγεθος της μνήμης σύμφωνα με τους πίνακες της ενότητας 2. Το μέγεθος της βάσης δεδομένων που αντιστοιχεί στις εικονικές μηχανές DBRACP1 και DBRACP2 είναι περίπου 1ΤΒ. Η βάση δεδομένων της εικονικής μηχανής DBERPTD είναι αντίγραφο αυτής των DBRACP1 και DBRACP2. Η εποπτεία της βάσης Oracle RAC που αντιστοιχεί στις εικονικές μηχανές DBRACP1 και DBRACP2 θα πραγματοποιείται μέσω συστήματος Oracle Cloud Control 12c που o ΑΔΜΗΕ διαθέτει σε λειτουργία σε φυσικό εξυπηρετητή. Ο Ανάδοχος πρέπει να εγκαταστήσει κατάλληλους agents και να παραμετροποιήσει το σύστημα Oracle Cloud Control 12c. 4.3 Διαχωρισμός Βάσης Δεδομένων εφαρμογών Human Resources Στην υφιστάμενη πλατφόρμα OVM περιλαμβάνεται μία εικονική μηχανή η οποία φιλοξενεί βάση δεδομένων Oracle 10g για την εξυπηρέτηση εφαρμογών Human Resources. Η βάση δεδομένων δεν χρησιμοποιεί υποδομή Oracle ASM για την αποθήκευση των Data Files, αλλά το File System του λειτουργικού συστήματος. Από την εικονική αυτή μηχανή θα προκύψουν δύο εικονικές μηχανές της νέας πλατφόρμας: η DBPRM και η DBPRL, στις οποίες θα εγκατασταθεί λειτουργικό σύστημα και λογισμικό βάσης δεδομένων, όπως περιγράφεται στις παραγράφους και Σελίδα 12 από 30

13 Για το σύστημα DBPRL, η μεταφορά μέρους των δεδομένων από την υπάρχουσα βάση έκδοσης 10g της υφιστάμενης πλατφόρμας αφορά ένα σχήμα (database schema) και θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο data pump export/import. Το μέγεθος ενός data pump export αρχείου που περιέχει τα δεδομένα προς μεταφορά είναι περίπου 1.2 GB. Η νέα βάση θα χρησιμοποιεί Oracle ASM Infrastructure ως file system and volume manager. Για το σύστημα DBPRΜ, η μεταφορά μέρους των δεδομένων από την υπάρχουσα βάση έκδοσης 10g της υφιστάμενης πλατφόρμας αφορά ένα σχήμα (database schema) και θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο data pump export/import. Το μέγεθος ενός data pump export αρχείου που περιέχει τα δεδομένα προς μεταφορά είναι περίπου 1.1 GB. Η νέα βάση δεν θα χρησιμοποιεί Oracle ASM Infrastructure, αλλά το file system του λειτουργικού συστήματος. Στις δύο νέες μηχανές θα δημιουργηθούν κατάλληλοι μηχανισμοί RMAN backup και διαχείρισης του τρόπου διαγραφής των archive logs σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΑΔΜΗΕ. Η εποπτεία της βάσης DBPRL θα πραγματοποιείται μέσω συστήματος Oracle Cloud Control 12c που o ΑΔΜΗΕ διαθέτει σε λειτουργία σε φυσικό εξυπηρετητή. Ο Ανάδοχος πρέπει να εγκαταστήσει κατάλληλους agents στις αντίστοιχες εικονικές μηχανές DBITOMARKET και DBMSS και να παραμετροποιήσει το σύστημα Oracle Cloud Control 12c. 4.4 Διαχωρισμός Βάσης Δεδομένων εφαρμογών αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Στην υφιστάμενη πλατφόρμα OVM περιλαμβάνεται μία εικονική μηχανή η οποία φιλοξενεί βάση δεδομένων Oracle 10g για την εξυπηρέτηση εφαρμογών της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η βάση δεδομένων δεν χρησιμοποιεί υποδομή Oracle ASM για την αποθήκευση των Data Files, αλλά το File System του λειτουργικού συστήματος. Από την εικονική αυτή μηχανή θα προκύψουν δύο εικονικές μηχανές της νέας πλατφόρμας: η DBITOMARKET και η DBMSS, στις οι οποίες θα εγκατασταθεί λειτουργικό σύστημα και λογισμικό βάσης δεδομένων, όπως περιγράφεται στις παραγράφους και Για το σύστημα DBITOMARKET, η μεταφορά μέρους των δεδομένων από υπάρχουσα βάση έκδοσης 10g της υφιστάμενης πλατφόρμας αφορά έξι σχήματα (database schema) και θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο data pump export/import. Στη βάση αυτή υπάρχουν πίνακες μεγάλου μεγέθους στους οποίους έχει εφαρμοστεί partitioning. Για τους πίνακες αυτούς, θα υπάρχουν διακριτά data pump αρχεία ανά partition. Το μέγεθος του συνόλου των αρχείων data pump export που θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά της βάσης θα είναι κατά την τρέχουσα εκτίμηση 250GB. Η νέα βάση θα χρησιμοποιεί Oracle ASM Infrastructure ως file system and volume manager. Για το σύστημα DBMSS, η μεταφορά μέρους των δεδομένων από υπάρχουσα βάση έκδοσης 10g της υφιστάμενης πλατφόρμας αφορά ένα σχήμα (database schema) και θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο data pump export/import. Στη βάση αυτή υπάρχουν πίνακες μεγάλου μεγέθους στους οποίους έχει εφαρμοστεί partitioning. Για τους πίνακες αυτούς, θα υπάρχουν διακριτά data pump αρχεία ανά partition. Το μέγεθος του συνόλου των αρχείων data pump export που θα Σελίδα 13 από 30

14 χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά της βάσης θα είναι κατά την τρέχουσα εκτίμηση 300GB. Η νέα βάση δεν θα χρησιμοποιεί Oracle ASM Infrastructure, αλλά το file system του λειτουργικού συστήματος. Στις δύο νέες μηχανές θα δημιουργηθούν κατάλληλοι μηχανισμοί RMAN backup και διαχείρισης του τρόπου διαγραφής των archive logs σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΑΔΜΗΕ. Η εποπτεία των βάσεων DBITOMARKET και DBMSS θα πραγματοποιείται μέσω συστήματος Oracle Cloud Control 12c που o ΑΔΜΗΕ διαθέτει σε λειτουργία σε φυσικό εξυπηρετητή. Ο Ανάδοχος πρέπει να εγκαταστήσει κατάλληλους agents στις αντίστοιχες εικονικές μηχανές DBPRL και να παραμετροποιήσει το σύστημα Oracle Cloud Control 12c. 4.5 Αναβάθμιση εφαρμογών Oracle Forms/Reports Στον Application Server της εικονικής μηχανής APPFORMS ο Aνάδοχος θα τοποθετήσει τις 7 εφαρμογές τεχνολογίας Oracle Forms/Reports του παρακάτω πίνακα. Κάθε μία από αυτές τις εφαρμογές είναι αυτόνομη με δικό της σύστημα μενού και μηχανισμό αυθεντικοποίησης χρηστών. Application Έκδοση Βάση Δεδομένων Αριθμός Forms Αριθμός Reports APPPRL 10g DBPRL APPSETTL 6i DBITOMARKET APPCBDATA 6i DBITOMARKET 7 5 APPAUC 6i DBITOMARKET 14 4 APPADI 6i DBITOMARKET APPEKK 6i DBITOMARKET APPEKKO 6i DBITOMARKET Πίνακας 5 Εφαρμογές τεχνολογίας Oracle Forms/Reports Δεδομένου ότι ο Oracle Forms and Reports Application Server της εικονικής μηχανής APPFORMS θα είναι έκδοσης τουλάχιστον 11g Release 2, απαιτούνται η εκ νέου μεταγλώττιση των Forms και Reports καθώς και τροποποιήσεις όπου είναι απαραίτητο. Ο Ανάδοχος του έργου θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι Δεν απαιτείται μεταβολή ή γνώση του business logic των εφαρμογών, οι μόνες τροποποιήσεις αφορούν χαρακτηριστικά του Oracle Forms Framework που δεν υποστηρίζονται από την τελευταία έκδοσή του Η εφαρμογή APPPRL χρησιμοποιεί το μηχανισμό WEBUTILS Μέρος των Forms της εφαρμογής APPSETTL έχουν κατασκευαστεί με τη χρήση του εργαλείου Oracle Designer. H εφαρμογή APPPRL εκτελεί τα reports μέσω stored PL/SQL που πραγματοποιεί HTTP REQUESTS στον Report Server και αποθηκεύει το αποτέλεσμα (PDF, CSV) σε BLOB στήλη πίνακα της βάσης. Σελίδα 14 από 30

15 Οι υπόλοιπες εφαρμογές κάνουν χρήση του μηχανισμού RUN_PRODUCT για την κλήση του report viewer από το περιβάλλον των Oracle Forms. Ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να αντικατασταθεί από άλλον ισοδύναμης λειτουργικότητας. To authentication στις εφαρμογές APPPRL, APPAUC, APPADI, APPEKK, APPEKKO πραγματοποιείται με τη χρήση μητρώου χρηστών που διατηρεί κάθε εφαρμογή σε πίνακες της βάσης δεδομένων. Δηλαδή, κάθε χρήστης των εφαρμογών συνδέεται στη βάση δεδομένων μέσω του ίδιου Oracle Database User Object. To authentication στις εφαρμογές APPSETTL και APPCBDATA πραγματοποιείται με τη χρήση του μητρώου χρηστών της ίδιας της βάσης. Δηλαδή, κάθε χρήστης των εφαρμογών συνδέεται στη βάση δεδομένων μέσω του προσωπικού του Oracle Database User Object. Οι εφαρμογές δεν χρησιμοποιούν ActiveX, OCX, OLE, ή VBX controls. Υπάρχουν 10 Forms 6i που απαιτούν πρόσβαση στο δίσκο του χρήστη για την ανάγνωση αρχείων. Επιπρόσθετα από την παραπάνω αναβάθμιση των εφαρμογών Forms/Reports, o ΑΔΜΗΕ, σε συνεργασία με τον ανάδοχο, θα επιλέξει δέκα Forms της εφαρμογής APPSETTL, τα οποία θα μεταφερθούν σε τεχνολογία Oracle ADF. Τα forms αυτά θα τοποθετηθούν στον Weblogic Cluster των εικονικών μηχανών APPWLSP1 και APPWLSP2. Τα forms που θα επιλεγούν θα είναι τριών τύπων: Create, Retrieve, Update, Delete (CRUD) forms τα οποία περιέχουν το πολύ 2 master detail σχέσεις, δηλαδή το πολύ 4 πίνακες της βάσης δεδομένων όπου πραγματοποιούνται CRUD λειτουργίες. Επιπρόσθετα, ένας ή περισσότεροι Lookup πίνακες είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται από την κάθε φόρμα. Φόρμες Εκτέλεσης Αναφορών. Σε αυτές τις φόρμες, παρέχεται η δυνατότητα επιλογής αναφοράς προς εκτέλεση καθώς και επιλογής τιμών για τις παραμέτρους της αναφοράς μέσω κατάλληλου User Interface (π.χ. text boxes, list of values). Τα reports προς εκτέλεση θα είναι επιλογή από αυτά που θα έχουν τοποθετηθεί στον Report Server της εικονικής μηχανής APPFORMS. Η εκτέλεσή τους θα πραγματοποιείται με HTTP Request. Το αποτέλεσμα (PDF, CSV) θα παρουσιάζεται στο χρήστη εντός του περιβάλλοντος ADF και θα υπάρχει η δυνατότητα λήψης του αποτελέσματος σε αρχείο. Φόρμες εκτέλεσης υπολογισμών υλοποιημένων με Stored PL/SQL procedures. Σε αυτές τις φόρμες, παρέχεται η δυνατότητα επιλογής υπολογισμού προς εκτέλεση καθώς και επιλογής τιμών για τις παραμέτρους του υπολογισμού μέσω κατάλληλου User Interface (π.χ. text boxes, list of values). Τα αποτελέσματα των υπολογισμών αποθηκεύονται σε πίνακες της βάσης και δεν παρουσιάζονται στο User Interface. Μετά την εκτέλεση του υπολογισμού ο χρήστης πληροφορείται μόνο για την επιτυχία εκτέλεσης του υπολογισμού ή για τυχόν σφάλματα. Για το σύνολο αυτών των Forms που θα επιλεγούν, θα δημιουργηθεί μία αυτόνομη εφαρμογή τεχνολογίας ADF η οποία θα περιλαμβάνει σύστημα μενού και μηχανισμό ασφάλειας. Θα πρέπει να Σελίδα 15 από 30

16 εφαρμοστούν οι βέλτιστες πρακτικές για αυτή την τεχνολογία, δηλαδή να υιοθετηθεί η αρχιτεκτονική MVC (Model View Controller) για το διαχωρισμό μεταξύ business logic και user interface, όπως αυτή εφαρμόζεται στην περίπτωση του Oracle Application Development Framework. Για το User Interface θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ADF templates και το User Interface Pattern Oracle UI Shell. Το σύστημα μενού της εφαρμογής θα τοποθετηθεί στην περιοχή Navigation Area και κάθε φόρμα στην περιοχή Local Area. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να εφαρμοστεί το pattern Single Page Dynamic Task Flow Region Page Fragments, δηλαδή για κάθε Form θα κατασκευαστεί ένα ADF task flow με χρήση ADF Faces Page Fragments και το σύνολο των task flows θα τοποθετηθεί σε ένα ADF Faces Dynamic Region. Για την υλοποίηση του μηχανισμού authentication και authorization θα τηρείται μητρώο χρηστών και ρόλων στη βάση δεδομένων της εφαρμογής. Το μητρώο χρηστών και ρόλων (ομάδων χρηστών) θα είναι προσβάσιμο από τον Cluster Weblogic Application Server μέσω ορισμού κατάλληλου Security Realm και SQL Authenticator. Κάθε ρόλος θα έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένες φόρμες. Ο χρήστης της εφαρμογής θα μπορεί να πραγματοποιεί αλλαγή συνθηματικού (password) μέσω φόρμας προσβάσιμης από σύνδεσμο που θα τοποθετηθεί στην περιοχή Global Area του pattern Oracle UI shell. Η δημιουργία χρηστών και η ανάθεση ρόλων δεν θα αποτελεί μέρος της εφαρμογής, δηλαδή η ενημέρωση του μητρώου χρηστών και ρόλων θα γίνεται χειροκίνητα από τον Database Administrator. Ο πηγαίος κώδικας της εφαρμογής ADF θα τοποθετηθεί σε σύστημα Version Control. Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει Subversion Version Control System στην εικονική μηχανή APPTD και θα δημιουργήσει τους λογαριασμούς χρηστών που θα υποδείξει ο ΑΔΜΗΕ. Η πρόσβαση στο Version Control Repository θα πραγματοποιείται μέσω HTTPS. 4.6 Εγκατάσταση Oracle Weblogic Cluster Στις εικονικές μηχανές APPWLSP1 και APPWLSP2 θα εγκατασταθεί ένα Weblogic Cluster. Κάθε εικονική μηχανή θα αντιστοιχεί σε ένα Weblogic Cluster Machine. Θα δημιουργηθεί ένα Weblogic Clustered Domain, δύο Managed Servers στην εικονική μηχανή APPWLSP1 και δύο αντίστοιχοι στην εικονική μηχανή APPWLSP2. Ένας administration server θα δημιουργηθεί στην εικονική μηχανή APPWLSP1. Στο Clustered Weblogic Domain θα τοποθετηθεί η υποδομή Oracle ADF runtime, ώστε να είναι εφικτή η εκτέλεση εφαρμογών Oracle ADF. Σε κάθε εικονική μηχανή θα εγκατασταθεί το λογισμικό Weblogic Node Manager. Μέσω των Node Managers, η εκκίνηση και ο τερματισμός κάθε weblogic server του cluster θα πρέπει να μπορεί να πραγματοποιείται από οποιαδήποτε από τις δύο εικονικές μηχανές από τη γραμμή εντολών, αλλά και από την εφαρμογή Administration Console του Administration Server. Μετά το τέλος των παραπάνω εργασιών, οι μηχανικοί του ΑΔΜΗΕ, σε συνεργασία με τον ανάδοχο, θα τοποθετήσουν στο Weblogic Cluster υφιστάμενες εφαρμογές τεχνολογίας Oracle ADF. Σελίδα 16 από 30

17 4.7 Εγκατάσταση Glassfish Application Server Στην εικονική μηχανή APPGLASSFISH, θα εγκατασταθεί ένα server instance σε ένα domain. Δεν θα εγκατασταθεί ξεχωριστό administration server instance. Επιπρόσθετα, θα τοποθετηθεί η υποδομή Oracle ADF Essentials runtime, ώστε να είναι εφικτή η εκτέλεση εφαρμογών Oracle ADF Essentials. Μετά το τέλος των παραπάνω εργασιών, οι μηχανικοί του ΑΔΜΗΕ, σε συνεργασία με τον ανάδοχο, θα τοποθετήσουν στον Oracle Glassfish Application Server υφιστάμενες εφαρμογές τεχνολογίας Oracle ADF Essentials. 4.8 Εγκατάσταση Βάσεων Δεδομένων για τη δημιουργία περιβάλλοντος ανάπτυξης λογισμικού Για κάθε βάση δεδομένων των εικονικών μηχανών DBPRL, DBPRM, DBITOMARKET και DBMSS, θα δημιουργηθεί η αντίστοιχη βάση δεδομένων ανάπτυξης (development database) στην εικονική μηχανή DBTD. Κάθε βάση δεδομένων στην εικονική μηχανή DBTD θα εγκατασταθεί σε διαφορετικό Oracle Home. Ο Ανάδοχος, σε συνεργασία με τους μηχανικούς του ΑΔΜΗΕ, θα πρέπει να δημιουργήσει για κάθε βάση δεδομένων ένα Linux Shell Script το οποίο θα μεταφέρει δεδομένα με τη μέθοδο data pump export/import από την αντίστοιχη παραγωγική βάση. Το κάθε shell script θα προγραμματιστεί να εκτελείται καθημερινά με αυτόματο τρόπο. Σε περιπτώσεις πινάκων μεγάλου μεγέθους, οι οποίοι είναι partitioned, θα μεταφέρεται μόνο το πιο πρόσφατο partition. Το αποτέλεσμα της εκτέλεσης ενός shell script θα καταγράφεται σε log file και σε περίπτωση σφάλματος θα πρέπει να αποστέλλεται αυτόματα alert. 4.9 Εγκατάσταση Application Servers για τη δημιουργία περιβάλλοντος ανάπτυξης λογισμικού Για κάθε Application Server των εικονικών μηχανών APPFORMS, APPWLSP1 και APPGLASSFISH, θα δημιουργηθεί o αντίστοιχος Application Server ανάπτυξης (development database) στην εικονική μηχανή APPTD. Κάθε Application Server στην εικονική μηχανή APPTD θα εγκατασταθεί σε διαφορετικό Oracle Home Δοκιμές και έλεγχοι καλής λειτουργίας Η νέα πλατφόρμα εικονικών μηχανών, για χρονικό διάστημα τριάντα (30) διαδοχικών ημερολογιακών ημερών, θα τεθεί σε Παράλληλη Παραγωγική Λειτουργία με την υφιστάμενη. Ο έλεγχος της καλής λειτουργίας θα γίνει με βάση πλάνο δοκιμών και ελέγχου που θα συνταχθεί από τον Ανάδοχο σε συνεργασία με τους μηχανικούς του ΑΔΜΗΕ. Για όσες εικονικές μηχανές αφορούν βάσεις δεδομένων: θα πραγματοποιηθεί μία μεταφορά δεδομένων, από την υφιστάμενη πλατφόρμα στη νέα, κατά την έναρξη της Παράλληλης Παραγωγικής Λειτουργίας η μεταφορά των δεδομένων από την υφιστάμενη πλατφόρμα στη νέα δύναται να επαναλαμβάνεται σε περίπτωση όπου οι δοκιμές και οι έλεγχοι καλής λειτουργίας το απαιτήσουν Σελίδα 17 από 30

18 θα πραγματοποιηθεί μία τελική μεταφορά δεδομένων, μετά το πέρας της Παράλληλης Παραγωγικής Λειτουργίας, από την υφιστάμενη πλατφόρμα στη νέα. Οι έλεγχοι καλής λειτουργίας θα αφορούν το σύνολο των λειτουργιών των λογισμικών Oracle VM Server και Oracle VM Manager Λειτουργικών Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων Application Server Backup και Restore Επιπρόσθετα, θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι καλής λειτουργίας λογισμικού εφαρμογών: Των αναβαθμισμένων εφαρμογών τεχνολογίας Forms/Reports Των εφαρμογών τεχνολογίας Oracle ADF που θα έχουν τοποθετηθεί στον Oracle Weblogic Cluster Των εφαρμογών τεχνολογίας Oracle ADF Essentials Υφιστάμενων εφαρμογών που φιλοξενούνται σε Application Servers που δεν αποτελούν μέρος της νέας πλατφόρμας εικονικών μηχανών Oracle VM, αλλά συνδέονται σε βάσεις δεδομένων αυτής. Των εφαρμογών Oracle EBS στις εικονικές μηχανές APPERP1 και APPERP2 5 Ομάδα Έργου για την υλοποίηση των αναβαθμίσεων λογισμικού Oracle Ο Ανάδοχος για την υλοποίηση των παραπάνω αναβαθμίσεων θα πρέπει να συστήσει Ομάδα Έργου µε συμμετέχοντες που διαθέτουν τις κατάλληλες ειδικότητες. Η Ομάδα έργου θα πρέπει να δηλωθεί. 5.1 Πιστοποιήσεις Ειδικά για τις εργασίες του Πίνακας 6, ο Ανάδοχος μπορεί Είτε να χρησιμοποιήσει υπηρεσίες υποστήριξης της κατασκευάστριας εταιρίας Oracle προσκομίζοντας δήλωση συνεργασίας για τις σχετικές εργασίες. Είτε να χρησιμοποιήσει υπηρεσίες πιστοποιημένου μηχανικού. Στην περίπτωση του πιστοποιημένου μηχανικού, θα πρέπει ο Ανάδοχος να καταθέσει τα πιστοποιητικά (certifications), βεβαιώσεις πιστοποιητικών εργασίας του μηχανικού σε ανάλογα συστήματα και δήλωση συνεργασίας μεταξύ του Αναδόχου και του μηχανικού. Κατά την υλοποίηση του έργου αλλαγές μελών της ομάδας έργου μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του ΑΔΜΗΕ. Σελίδα 18 από 30

19 Η δήλωση της ομάδας έργου, οι δηλώσεις συνεργασίας και τα πιστοποιητικά θα πρέπει να κατατεθούν με τον φάκελο Β της προσφοράς. Υπηρεσίες Σχετικές Πιστοποιήσεις Η πιστοποίηση πρέπει να αφορά κατ ελάχιστο την έκδοση: Εγκατάσταση και διαχωρισμός Oracle Database 10g βάσεων δεδομένων Administrator Εγκατάσταση Oracle Internet Oracle Internet Application 10g Application Server (Forms/Reports) Server Administrator Εγκατάσταση Oracle Weblogic Oracle Weblogic Application 10g Server Server Administrator Αναβάθμιση Forms/Reports Oracle Forms Developer 10g Oracle ADF Implementation 10g Εγκατάσταση Oracle VM Server και Oracle VM Manager Oracle VM Implementation 2.0 Πίνακας 6 Πιστοποιήσεις 6 Λογισμικό Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας και Επαναφοράς και Υπηρεσίες Ο ΑΔΜΗΕ έχει προμηθευτεί Tape Library τύπου T120 της Spectra Logic το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση διαδικασιών λήψης αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς τόσο για συστήματα της πλατφόρμας εικονικών μηχανών Oracle VM όσο και για άλλα συστήματα του μηχανογραφικού κέντρου του ΑΔΜΗΕ (Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περίπου 20 φυσικές και 30 εικονικές μηχανές εκτός της πλατφόρμας Oracle VM). Οι διαγωνιζόμενοι θα προσφέρουν enterprise-level λογισμικό διαχείρισης και λήψης αντιγράφων ασφαλείας (backup domain). Το προσφερόμενο λογισμικό θα διαθέτει λειτουργία πολλαπλών παράλληλων ροών backup (backup streams) και δρομολόγησης αυτών. Επίσης, το λογισμικό θα είναι της πιο πρόσφατης έγκυρης έκδοσης κατά την ημερομηνία εγκατάστασης του λογισμικού στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Επίσης, θα προσφερθεί η άδεια του λειτουργικού συστήματος του backup server, όπου θα εγκατασταθεί το προσφερόμενο λογισμικό λήψης αντιγράφων ασφαλείας. Το λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα συμβατό με το λογισμικό Backup. Να ληφθεί υπόψη ότι ο υπάρχον backup server είναι τύπου CISCO UCS C220 M4, 2 CPUs, 8 cores ανά CPU. Ο κατασκευαστής του προσφερόμενου λογισμικού θα πρέπει να ανήκει στους leaders του πιο πρόσφατου κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό, Gartner Magic Quadrant for Backup/Recovery Software. Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης, θα επιτρέπουν τη λήψη backup μέσω APIs απεριόριστου αριθμού Hyper-V και VMWare virtual machines. Σελίδα 19 από 30

20 6.1 Πίνακας Συμμόρφωσης : Λογισμικό Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας και Επαναφοράς Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ Για το λογισμικό διαχείρισης και λήψης αντιγράφων ασφαλείας (backup domain) να αναφερθούν το όνομα, έκδοση, κατασκευαστής, τύπος, χρονολογία διάθεσης. Για το λειτουργικό σύστημα του backup server να αναφερθούν το όνομα, έκδοση, κατασκευαστής, τύπος, χρονολογία διάθεσης. Πιστοποίηση συμβατότητας του λειτουργικού συστήματος με το λογισμικό Backup και με το hardware του backup server. Να προσφερθούν άδειες χρήσης για την προστασία 10 ΤΒ Front-End δεδομένων που βρίσκονται σε διάφορα λειτουργικά συστήματα, βάσεις δεδομένων και εφαρμογές, σε φυσικούς και εικονικούς servers (virtual machines). Ο αριθμός tape drives που θα καλύπτουν οι προσφερόμενες άδειες. αντιγράφων ασφαλείας υποστηρίζει όλες τις δυνατότητες και APIs που προσφέρει το VMWARE -image backup, change block tracking κ.λ.π.-,το MS Hyper-V και ORACLE OVM και άνω. >= αντιγράφων ασφαλείας υποστηρίζει όλες τις δυνατότητες και APIs που προσφέρει το VMWARE -image backup, change block tracking κ.λ.π.-,το MS Hyper-V και ORACLE OVM και άνω. αντιγράφων ασφαλείας ενσωματώνει υποστήριξη πρωτοκόλλου SNMP για ολοκλήρωση με γνωστές πλατφόρμες διαχείρισης (OpenView, Tivoli, Unicenter, κλπ). αντιγράφων ασφαλείας διαθέτει τη Σελίδα 20 από 30

Το Backup που αφορά στο mainframe (IBM z9). Η σύνδεση μεταξύ του mainframe και του συστήματος backup θα πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω FICON channels.

Το Backup που αφορά στο mainframe (IBM z9). Η σύνδεση μεταξύ του mainframe και του συστήματος backup θα πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω FICON channels. Οι σημερινές ανάγκες του Οργανισμού για Backup είναι: Α) Σύστημα IBM (z/os) Το Backup που αφορά στο mainframe (IBM z9). Η σύνδεση μεταξύ του mainframe και του συστήματος backup θα πρέπει να επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήσεις

Απαντήσεις σε ερωτήσεις Απαντήσεις σε ερωτήσεις Ερώτηση 1 Στη σελίδα 53 της διακήρυξης αναγράφεται «Μέχρι τώρα οι εφαρμογές των υπηρεσιών ΓΕΜΗ (Μητρώο/ www.businessregistry.gr και Υπηρεσίες Εξωστρέφειας για την εξυπηρέτηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41402 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κρυονερίου VM2.1 VMH2. ίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ VM1.1 VM2.1 VM1.1 VM1.2 VMH1. ηµαρχείο ιονύσου

Ε Κρυονερίου VM2.1 VMH2. ίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ VM1.1 VM2.1 VM1.1 VM1.2 VMH1. ηµαρχείο ιονύσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 30/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Προµήθεια συστήµατος τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (backup) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές συντάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33 Τηλ.: 210-8898200 Fax: 210-8253760 Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση: Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Αθήνα, 25/10/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41610 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟY ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια λογισμικών antivirus με ενσωματωμένο firewall Προϋπολογισμός: ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Α.Μ.: 35/16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προμήθεια λογισμικών antivirus με ενσωματωμένο firewall Προϋπολογισμός: ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Α.Μ.: 35/16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου, χρειάζεται να γίνει άμεσα η προμήθεια λογισμικών antivirus με, η οποία θα καλύψει κενά ασφαλείας και θα οδηγήσει στη θωράκιση, των συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ STORAGE AREA NETWORK ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ STORAGE AREA NETWORK ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τ.Κ. 57013 Κομνηνών 76 - Ωραιόκαστρο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ STORAGE

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 9

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Περιγραφή και Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Web Serve. Dynamic Datacenter Services. Interworks Data Center. Παρεχόμενες υπηρεσίες από το. interworks

Web Serve. Dynamic Datacenter Services. Interworks Data Center. Παρεχόμενες υπηρεσίες από το. interworks Dynamic Datacenter Services Παρεχόμενες υπηρεσίες από το Interworks Data Center Τμήμα Operations Εκδώθηκε: Oct 2009 Version: 1.0 interworks Dynamic Datacenter Services Εισαγωγή Υποδομή Interworks Dynamic

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Φεβρουαρίου - Ιουλίου

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Φεβρουαρίου - Ιουλίου Πρόγραμμα Σεμιναρίων Φεβρουαρίου - Ιουλίου SQL Server MC2778 Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL 24 30/1-2/2 (Β) 10-13 (Β) MC6231 Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά θα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες εργασίες:

Αναλυτικά θα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες εργασίες: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος Πληροφορίες: Διονυσία Σγούρου Τηλέφωνο: 213 1306 208 Fax: 213 1306 480 e-mail: dsgourou@ekdd.gr Αθήνα, 18/10/2016 Α.Π.: 5855

Διαβάστε περισσότερα

NAI NAI. LUNs. NAI. 8TByte. Triple Mirror. cache. - disk drives, - raid controllers,

NAI NAI. LUNs. NAI. 8TByte. Triple Mirror. cache. - disk drives, - raid controllers, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου SQL Server MC2778 Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL 24 14-17 (Β) MC6231 Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database 40 28/9-3/10

Διαβάστε περισσότερα

SCRIPTUM. Οδηγός Εγκατάστασης SCRIPTUM

SCRIPTUM. Οδηγός Εγκατάστασης SCRIPTUM Unified IT services Αγ. Παρασκευής 67 15234 Χαλάνδρι http://www.uit.gr SCRIPTUM Οδηγός Εγκατάστασης SCRIPTUM ΕΛΛΑΚ Έκδοση 2.0 Ημερομηνία: 13/12/11 Συγγραφή: Μιχάλης Μουντράκης / mountrakis@uit.gr UIT Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

Technical FAQ. Data Encryption: 128bit έως 256Bit με επιλογή πρωτοκόλλου (AES, Triple DES, and TwoFish). Traffic Encryption: 1024bit RCA

Technical FAQ. Data Encryption: 128bit έως 256Bit με επιλογή πρωτοκόλλου (AES, Triple DES, and TwoFish). Traffic Encryption: 1024bit RCA Technical FAQ FAQ General Technical: 1. Encryption Data Encryption: 128bit έως 256Bit με επιλογή πρωτοκόλλου (AES, Triple DES, and TwoFish). Traffic Encryption: 1024bit RCA 2. Χρειάζεται να εγκαταστήσω

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gunet.gr/09_02.php

http://www.gunet.gr/09_02.php ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 7275611 FAX: (210) 7275601 www.gunet.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Server Virtualization με εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ. ΛΑΚ Δήμος Ρεθύμνης. www.rethymno.gr

Server Virtualization με εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ. ΛΑΚ Δήμος Ρεθύμνης. www.rethymno.gr Server Virtualization με εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ ΛΑΚ Μαθηνός Παναγιώτης Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Τηλ: 28313 41310 e mail: mathinos@rethymno.gr www.linkedin.com/in/pmathinos Πληροφορική Μηχανοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV 13SYMV000657152 2013-04-30 ΣΥΜΒΑΣΗ Α Α:ΒΕ5ΩΓ-Ψ Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα σήµερα 24/04/2013 και ηµέρα Τετάρτη, µεταξύ των εξής συµβαλλοµένων µερών: αφενός της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Βιβλιοθήκη. Θανάσης Φώτης Προγραμματιστής Εφαρμογών

Φορολογική Βιβλιοθήκη. Θανάσης Φώτης Προγραμματιστής Εφαρμογών Φορολογική Βιβλιοθήκη Θανάσης Φώτης Προγραμματιστής Εφαρμογών Το έργο Η φορολογική βιβλιοθήκη πρόκειται για ένα έργο που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημαντικό βοήθημα για τον επαγγελματία λογιστή και όχι μόνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 372942 Πράξη «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Κύριους Τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης» Υποέργο Διάρκεια Διαβούλευσης Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή) Όνοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση Microsoft SQL Server

Εγκατάσταση Microsoft SQL Server Εγκατάσταση Microsoft SQL Server Προϋποθέσεις Το xline E.R.P. υποστηρίζει τη σύνδεση με τον Microsoft SQL Server (2000 ή νεότερος) για την αποθήκευση και διαχείριση των δεδομένων του. Για να εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» Γενικοί Όροι

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» Γενικοί Όροι Α.Π.: 454 ΛΑΡΙΣΑ 23/09/14 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤO ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΤΠΚ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ VPN ΥΣΠΤ Η υπηρεσία πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων του ΤΠΚ μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση της Τεχνολογίας των Εικονικών Μηχανών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Πληροφορικής. Βασιλάκης Βασίλειος Τζανάκης Δημήτριος

Αξιοποίηση της Τεχνολογίας των Εικονικών Μηχανών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Πληροφορικής. Βασιλάκης Βασίλειος Τζανάκης Δημήτριος Αξιοποίηση της Τεχνολογίας των Εικονικών Μηχανών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Πληροφορικής Βασιλάκης Βασίλειος Τζανάκης Δημήτριος Εισαγωγή Σκοπός Να παρουσιαστούν προτάσεις αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 380180 Πράξη Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισµού Υποέργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισµού ιάρκεια ιαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 05010103/03/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 1 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ DATA COMMUNICATION... 1 1.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 1.3. ΤΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Ι. Στο μέρος της διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρινίσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρίνιση 1. Το πρότυπο CERIF στο οποίο αναφέρεστε στη διακήρυξη και με το οποίο ζητείτε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41527 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ERP, Oracle ebusiness Suite, ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σελίδα 1 από 40

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λειτουργικότητα Εφαρμογής Κατάλογος προϊόντων Καλάθι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επί των ερωτήσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 82/ με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ»

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επί των ερωτήσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 82/ με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επί των ερωτήσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 82/14-1-2016 με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ» ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Σύμφωνα με το κείμενο της διακήρυξης και

Διαβάστε περισσότερα

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Πλήρης Επαναφορά Συστημάτων Windows Μέσα σε Λίγα Λεπτά και όχι σε Ώρες ή Ημέρες

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Πλήρης Επαναφορά Συστημάτων Windows Μέσα σε Λίγα Λεπτά και όχι σε Ώρες ή Ημέρες ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Πλήρης Επαναφορά Συστημάτων Windows Μέσα σε Λίγα Λεπτά και όχι σε Ώρες ή Ημέρες Η Symantec έχει επανειλημμένα καταδείξει δημόσια ότι το Backup Exec System Recovery μπορεί να εκτελέσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) Σύστημα Αρχειοθέτησης & Επεξεργασίας Εικόνων (PACS) για την κάλυψη των αναγκών του Ακτινολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία Δεδομένων. Πιθανά Προβλήματα. Πρόληψη - Αντιμετώπιση

Προστασία Δεδομένων. Πιθανά Προβλήματα. Πρόληψη - Αντιμετώπιση Περραιβού 40, Ανω Τούμπα T: 2310.943.054 54352, Θεσσαλονίκη Μ: 6978.284.405 W: www.servicepack.gr E: info@servicepack.gr Αγαπητοί πελάτες και συνεργάτες, Προστασία Δεδομένων Πιθανά Προβλήματα Πρόληψη -

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία εγκατάστασης - αναβάθµισης MS SQL Server 2014 Express Edition για SingularLogic Control, Accountant, Λογιστικά

ιαδικασία εγκατάστασης - αναβάθµισης MS SQL Server 2014 Express Edition για SingularLogic Control, Accountant, Λογιστικά ιαδικασία εγκατάστασης - αναβάθµισης MS SQL Server 2014 Express Edition για SingularLogic Control, Accountant, Λογιστικά SingularLogic εκέµβριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές πληροφορίες... 3 1.1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Q&R 1.(Αριθμός Πρωτοκόλλου 52385)

Q&R 1.(Αριθμός Πρωτοκόλλου 52385) ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις-Απαντήσεις για τον Ανοικτό Διαγωνισμό «Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων Οίκου Ναύτου e-οίκος Ναύτου» με Αρ Πρωτ. 23906 13/9/2006 Q&R 1.(Αριθμός Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ Η έκδοση 5.40 δεν απαιτεί Convert μετά την εγκατάσταση.

ΠΡΟΣΟΧΗ Η έκδοση 5.40 δεν απαιτεί Convert μετά την εγκατάσταση. Μελίσσια, 17 Ιουνίου 2010 Εγκατάσταση της έκδοσης 5.40 Προκειμένου να ενημερώσετε τον υπολογιστή σας με την έκδοση 5.40 της εφαρμογής WinEra Essential παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες που ακολουθούν. Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε! Θέλετε να μάθετε πως μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις 5250 οθόνες μέσω browser, χωρίς αλλαγή στις υπάρχουσες εφαρμογές και χωρίς εγκατάσταση στον client? Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Σ ε λ ί δ α 1 Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Περιεχόμενα 1. Download Arebas Easy... 2 2. Εγκατάσταση Arebas Easy... 3 3. Εγγραφή στον Arebas Server... 7 4. Παραμετροποίηση Arebas Easy...

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της Έκδοσης 5.70 του Academia Financials Γενική Λογιστική. Μελίσσια, 22 Μαρτίου 2012

Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της Έκδοσης 5.70 του Academia Financials Γενική Λογιστική. Μελίσσια, 22 Μαρτίου 2012 Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της Έκδοσης 5.70 του Academia Financials Γενική Λογιστική Μελίσσια, 22 Μαρτίου 2012 Προκειμένου να ενημερώσετε τον υπολογιστή σας με την έκδοση 5.70 της εφαρμογής Academia Financials

Διαβάστε περισσότερα

Powered by Web Serve

Powered by Web Serve Powered by Web Serve Data Sheet Web Backup Η απώλεια των δεδομένων σας φαντάζει ως εφιάλτης; Πολλές εταιρίες δεν ανακάμπτουν από την απώλεια των δεδομένων τους ύστερα από μια καταστροφή. Web Backup Η απόλυτη

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την παροχή των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» Γενικοί Όροι

Έρευνα αγοράς για την παροχή των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» Γενικοί Όροι Α.Π.9 Βόλος 22/1/2015 Έρευνα αγοράς για την παροχή των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση της έκδοσης 5.30

Εγκατάσταση της έκδοσης 5.30 Μελίσσια, 23 Φεβρουαρίου 2010 Εγκατάσταση της έκδοσης 5.30 Περιεχόμενα Φακέλου Ο φάκελος που παραλάβατε περιέχει 1 CD και τις οδηγίες που διαβάζετε. Αντίγραφα Ασφαλείας Λόγω των μετασχηματισμών που θα

Διαβάστε περισσότερα

1. Αντικείμενο του Έργου.

1. Αντικείμενο του Έργου. Σχεδιασμός διαδικτυακής εφαρμογής ηλεκτρονικής καρτέλας αδειών του προσωπικού της Βουλής. 1. Αντικείμενο του Έργου. Το αντικείμενο του έργου αφορά στην μελέτη, στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην παραμετροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συντήρηση λειτουργίας των εφαρμογών ανανέωσης και τροποποίησης αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων Αντικείμενο του έργου-λειτουργικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ESCHOOL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ESCHOOL ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ESCHOOL 1 Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει τουλάχιστον 1 GB μνήμη RAM (2GB μνήμη RAM αν χρησιμοποιηθεί σαν λειτουργικό σύστημα τα WindowsVista ή Windows 7).

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο

Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο Περιβάλλον ανάπτυξης Τεχνολογία ROADS Ενσωματωμένες τεχνολογίες αιχμής Ανάπτυξη λύσεων από εταιρίες ISV Προηγμένο σύστημα αυτοέλεγχου και υποστήριξης Νέο user

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 12651/02-06-2015 ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣ Γ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα:

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 401306 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 3 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-06-2013 Οδός ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ Τ.Κ. 104 43 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αβραμίδης Ελευθέριος Επιβλέπων καθηγητής Κωνσταντίνος Διαμαντάρας. ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 17/2/2009

Αβραμίδης Ελευθέριος Επιβλέπων καθηγητής Κωνσταντίνος Διαμαντάρας. ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 17/2/2009 Αβραμίδης Ελευθέριος Επιβλέπων καθηγητής Κωνσταντίνος Διαμαντάρας ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 17/2/2009 Γ ΚΠΣ Γενική δομή έργων Γ ΚΠΣ Απαιτήσεις συστήματος Παρουσίαση συστήματος 2 2000-2006: Δίνονται πόροι από τα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού για Αναβάθμιση Εφαρμογών Λοιπών Ταμείων».

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού για Αναβάθμιση Εφαρμογών Λοιπών Ταμείων». Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Τηλέφωνο: 213.21.68.156,436

Διαβάστε περισσότερα

1 Αρχική Σελίδα 2. 2 Εγγραφή 3. 3 Προφίλ χρήστη 6. 4 Διαχείριση SSH κλειδιών 7. 5 Δημιουργία νέας εικονικής μηχανής 9. 6 View instance 14

1 Αρχική Σελίδα 2. 2 Εγγραφή 3. 3 Προφίλ χρήστη 6. 4 Διαχείριση SSH κλειδιών 7. 5 Δημιουργία νέας εικονικής μηχανής 9. 6 View instance 14 Vima User Guide Περιεχόμενα 1 Αρχική Σελίδα 2 2 Εγγραφή 3 3 Προφίλ χρήστη 6 4 Διαχείριση SSH κλειδιών 7 5 Δημιουργία νέας εικονικής μηχανής 9 6 View instance 14 7 Διαχείριση 20 8 Ιστορικό 20 9 Στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Υποέργο 4

Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Υποέργο 4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304239 Πράξη Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Υποέργο 4 Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού Διάρκεια Διαβούλευσης Από 23/02/2012

Διαβάστε περισσότερα

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας.

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας. Τι είναι το Data Center; Για την καλύτερη φιλοξενία (hosting ) των συνδρομητικών εφαρμογών και υπηρεσιών που υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές ανάγκες των πελατών της, η interworks επένδυσε στην δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ: Ετήσιας Συντήρησης και Υποστήριξης Λειτουργίας Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης

ΕΡΓΑΣΙΑ: Ετήσιας Συντήρησης και Υποστήριξης Λειτουργίας Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τηλ.: 2313-3010 60,94,95 Fax: 2310-300782 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.4 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1

Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.4 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 4.1 Λογισμικό συστήματος (application software) Καραμαούνας Πολύκαρπος 2 Λογισμικό εφαρμογών (application software): προγράμματα για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός μελέτης: 57/2014 ΜΕΛΕΤΗ

Αριθμός μελέτης: 57/2014 ΜΕΛΕΤΗ Συκιές 22/10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: «Προμήθεια δύο έγχρωμων ψηφιακών CPV: 30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ.

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410, Φαξ.: 2541079454, email: supplies@rescom.duth.gr Θέμα : Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό - Προγράμματα

Λογισμικό - Προγράμματα Λογισμικό - Προγράμματα Πρόγραμμα είναι ένα σύνολο εντολών, βάση των οποίων ο υπολογιστής εκτελεί μια συγκεκριμένη εργασία Λογισμικό (Software) Το σύνολο των προγραμμάτων Προγράμματα Προγράμματα συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Interworks Ltd. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών 2007 Page 1 of 6

Interworks Ltd. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών 2007 Page 1 of 6 Interworks Ltd. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών 2007 Page 1 of 6 Οδηγός Κόστους Αδειών Χρήσης Interworks WebCRM Τύπος Χρήστη Κόστος Περιγραφή 1. OnDemand WebCRM Standard User 2. OnDemand WebCRM Professional User

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) Διακήρυξη Νο 3/08 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια Αδειών Χρήσης και Υπηρεσιών Μετάπτωσης και Αναβάθμισης Εταιρικών Εφαρμογών» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια Αδειών Χρήσης και Υπηρεσιών Μετάπτωσης και Αναβάθμισης Εταιρικών Εφαρμογών» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41515 ΕΡΓΟ : «Προμήθεια Αδειών Χρήσης και Υπηρεσιών Μετάπτωσης και Αναβάθμισης Εταιρικών Εφαρμογών» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Αντικείμενο του Έργου... 2 2 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΥΣ Θέμα: ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ. Εισηγητής: Δ. Ν. Καλλέργης, MSc. Φοιτήτρια: Κοντζοπούλου Παναγιώτα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Version 2.00 Επιμέλεια Σημειώσεων: Δημήτρης Κόγιας Πατρικάκης Χαράλαμπος Πίνακας περιεχομένων TELNET... 2 PING...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Διαχειριστή. (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις)

Εγχειρίδιο Διαχειριστή. (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις) (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις) Για το Έργο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 4 2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά... 5 3 Περιβάλλον Εργασίας... 6 4 Σύνδεση / Αποσύνδεση Διαχειριστή... 9

Διαβάστε περισσότερα

ΡΓΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ,

ΡΓΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ (SIEM SECURITY INFORMATION AND EVENT MANAGEMENT) Ελάχιστες Προϋποθέσεις Ο Ανάδοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ. ΟΠΣ (MIS) «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ. ΟΠΣ (MIS) «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 362354 Πράξη «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ» Υποέργο Υποέργο 1: «Σχεδιασμός και υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004696190 2016-07-01 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στο πλαίσιο Πρόχειρου Διαγωνισμού για την αναβάθμιση του τηλεφωνικού κέντρου του ΕΙΕ 1. Την οδηγία 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TOY SAP R/3 ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ WINDOWS 2000 ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ORACLE

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TOY SAP R/3 ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ WINDOWS 2000 ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ORACLE ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TOY SAP R/3 ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ WINDOWS 2000 ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ORACLE ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ ΘΩΜΑΣ ΜΑΛΙΚΙΩΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΙΝΕΤΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ SAP R/3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚO ΣΥΣΤΗΜΑ ENTERPRICE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Διαδικασία αποθήκευσης στοιχείων ελέγχου πινάκων για επίλυση θέματος Οριοθέτησης.

Οδηγίες για την Διαδικασία αποθήκευσης στοιχείων ελέγχου πινάκων για επίλυση θέματος Οριοθέτησης. Οδηγίες για την Διαδικασία αποθήκευσης στοιχείων ελέγχου πινάκων για επίλυση θέματος Οριοθέτησης. 1. SMART BOARD SERIAL NUMBER: Ο σειριακός αριθμός του Διαδραστικού πίνακα βρίσκεται στην δεξιά πλαϊνή μεριά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41515 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΤΕΥΧΟΣ 6 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α/Α ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 1 ΓΕΝΙΚΑ. 1.1 Να αναγραφεί το Μοντέλο ΝΑΙ. 1.2 Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής ΝΑΙ. 1.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α/Α ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 1 ΓΕΝΙΚΑ. 1.1 Να αναγραφεί το Μοντέλο ΝΑΙ. 1.2 Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής ΝΑΙ. 1. 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Να αναγραφεί το Μοντέλο 1.2 Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής 1.3 Αριθμός Τεμαχίων 1.4 Ο προσφερόμενος σταθμός εργασίας πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση μέσα στους τελευταίους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41312 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41312 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41312 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (DATAWAREHOUSE)» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Περιγραφή και Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Νέες λύσεις της SiEBEN: Απάντηση στην κρίση με Τεχνολογία! Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager Σταύρος Λαγγούσης Technical Director

Νέες λύσεις της SiEBEN: Απάντηση στην κρίση με Τεχνολογία! Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager Σταύρος Λαγγούσης Technical Director Νέες λύσεις της SiEBEN: Απάντηση στην κρίση με Τεχνολογία! Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager Σταύρος Λαγγούσης Technical Director Agenda e-sales Development: βοηθάμε να αναπτύξετε τις πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αθήνα : 17/11/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ:10162 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 10-ΑΘΗΝΑ, 102 10 ΤΗΛ 210-5286 008, 210-5286 094,210-5286

Διαβάστε περισσότερα

Πύλη Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας Κύπρου. System Architecture Overview

Πύλη Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας Κύπρου. System Architecture Overview Πύλη Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας Κύπρου System Architecture Overview CYPDIS Services Σύστημα Εγγραφής Φαρμάκων Drug Regulatory Authority Σύστημα Τιμολόγησης Price Control Σύστημα Φαρμακοεπαγρύπνησης

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001893354 2014-02-27

14PROC001893354 2014-02-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 2 Φεβρουαρίου 201 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 52889/505 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ανάπτυξη εφαρµογής ΕΛ/ΛΑΚ, για την καταχώριση και εµφάνιση έργων και µελετών από εργολάβους

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ανάπτυξη εφαρµογής ΕΛ/ΛΑΚ, για την καταχώριση και εµφάνιση έργων και µελετών από εργολάβους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 & ΑΡΙΣΤΕΙ ΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τηλ.: 2132023888-9 Συντήρηση εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 6533/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.»

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.» Ανακοίνωση ιενέργειας ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ στις 11-10-2002 στις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου Πυρ/κού Σώµατος ιεύθυνση Οικονοµικών 1 ος όροφος - Αίθουσα Συσκέψεων Οδός: Μουρούζη 4 Αθήνα. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41527

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41527 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41527 «Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση λογισμικού υποδομών εταιρικών πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσίες μετεγκατάστασης εταιρικών εφαρμογών» Με το παρόν Συμπλήρωμα

Διαβάστε περισσότερα

NOAS. Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας. Πακέτου Εφαρµογών. (Network On Line Advertisement System) Θεσσαλονίκη Νοέµβριος 2007.

NOAS. Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας. Πακέτου Εφαρµογών. (Network On Line Advertisement System) Θεσσαλονίκη Νοέµβριος 2007. Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Πακέτου Εφαρµογών NOAS (Network On Line Advertisement System) Θεσσαλονίκη Νοέµβριος 2007 Σελίδα - 1 - 1 Εισαγωγή Η διαδικασία εγκατάστασης που περιγράφεται παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Web and HTTP. Βασικά Συστατικά: Web Server Web Browser HTTP Protocol

Web and HTTP. Βασικά Συστατικά: Web Server Web Browser HTTP Protocol HTTP Protocol Web and HTTP Βασικά Συστατικά: Web Server Web Browser HTTP Protocol Web Servers (1/2) Ένα πρόγραμμα (λογισμικό) που έχει εγκατασταθεί σε ένα υπολογιστικό σύστημα (έναν ή περισσότερους υπολογιστές)

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού

Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού Παπάγου, 10-12-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 4.021,17 4.946,04 924,87. Τίτλος: «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α.

ΜΕΛΕΤΗ 4.021,17 4.946,04 924,87. Τίτλος: «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. Αρ. Μελέτης.: 24 Έτος: 2015 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. 23%: ΣΥΝΟΛΟ: 4.021,17 924,87 4.946,04 ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet.

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. PROXY SERVER Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. Αποτελεσματικό εργαλείο για την απόκρυψη των εσωτερικών λεπτομερειών και διευθύνσεων IP του δικτύου. Αυξάνει τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙ.ΑΠ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙ.ΑΠ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙ.ΑΠ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ Η Διαχείριση Εργασιών ΔΙ.Α.Π. αποτελεί μία επέκταση της υφιστάμενης Εφαρμογής Διαχείρισης Έργων & Πληρωμών. Η Εφαρμογή Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα