Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020"

Transcript

1 Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο Διαμόρφωση στρατηγικού πλαισίου αναπτυξιακής πολιτικής , για το Θεματικό Στόχο 7: «Προώθηση βιώσιμων μεταφορών και άρση εμποδίων σε σημαντικά δίκτυα υποδομών» Ανέστης Παπανικολάου, Συνεργάτης Ερευνητής Γεώργιος Γιαννόπουλος, Διευθυντής Ινστιτούτου Μαρία Μποϊλέ, Διευθύντρια Ερευνών Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Web: Αλεξανδρούπολη,

2 ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1. Ολοκλήρωση των υποδομών και εμπέδωση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς μεταφορών 2. Ανάδειξη της χώρας σε κύρια Βαλκανική Πύλη και κόμβο Μεταφορών της Ανατολικής Μεσογείου 3. Διοικητική και οργανωτική αναδιάρθρωση συστήματος Σχεδιασμού - «παραγωγής» Μεταφορικών υποδομών και παρακολούθησης «Αγοράς» 4. Εισαγωγή και χρήση «ευφυΐας» στον τομέα των Μεταφορών στην Ελλάδα και γενικότερα η ανάπτυξη της (Ελληνικής) καινοτομίας

3 Στρατηγικές Προτεραιότητες Σχεδιασμό ς υποδομών και επενδύσει ς Περιβάλλο νκαι Προκλήσε ις Από σχεδιασμό σε επίπεδο μέσου σε σχεδιασμό σε επίπεδο συστήματος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚOI ΣΤΟΧΟΙ - ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Επιθυμητά Αποτελέσματα Ολοκλήρωση ΔΕΔ-Μ Ολοκλήρωση υποδομών συνδυασμένων μεταφορών και διαμετακόμισης διευρωπαϊκής σημασίας Επενδύσεις συνδεδεμένες με τα σενάρια μελλοντικών επιπέδων χρήσης Συσχέτιση με χωροταξικό σχεδιασμό Μετρήσιμη μείωση ρύπων σε τιμές Δράσεις Ολοκλήρωση «βασικών» αξόνων και έναρξη επιλεγμένων τμημάτων «αναλυτικών» ΔΕΔ-Μ Δημιουργία εμπορευματικών κέντρων Δίκτυο διατροπικών εμπορευματικών κόμβων Ανάπτυξη Ελληνικών logistics Ανάπτυξη κόμβων (hubs) διεθνών επιβατικών μεταφορών Σύνδεση απομακρυσμένων/απομονωμένων περιοχών Αστικές μεταφορές χαμηλών εκπομπών CO

4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚOI ΣΤΟΧΟΙ - ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Επιθυμητά Αποτελέσματα Στρατηγικές Προτεραιότητες Προκλήσε ις Δράσεις Ποιότητα Μεταφορών και Ανταγωνισμ ός Χρήση Νέων Τεχνολογιώ ν Έρευνα και Καινοτομία Απόσχεδιασμόσεεπίπεδομέσουσε σχεδιασμό σε επίπεδο συστήματος Εξασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού Ποιοτική λειτουργία τηςαγοράςμεταφορών Ανάπτυξη ευφυών συστημάτων μεταφορών Προώθηση της καινοτομίας σε όλα τα επίπεδα Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης της αγοράς μεταφορών και του επιπέδου εξυπηρέτησης Προώθηση χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον μέσων Παροχή ή βελτίωση προσβασιμότητας σε χρήστες με κινητικά προβλήματα Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης των ευφυών συστημάτων μεταφορών ITS Master Plan Ανάπτυξη επιδεικτικών εφαρμογών σε τομείς των μεταφορών Δράσεις έρευνας, ανάπτυξης και εφαρμογής νέων συστημάτων

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚOI ΣΤΟΧΟΙ - ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Επιθυμητά Αποτελέσματα Στρατηγικές Προτεραιότητες Προκλήσε ις Δράσεις Ασφάλεια Διακυβέρνη ση Απόσχεδιασμόσεεπίπεδομέσουσε σχεδιασμό σε επίπεδο συστήματος Μείωση αριθμού ατυχημάτων σε τιμές στόχους Διασφάλιση λειτουργίας του συστήματος σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης Οργανωτική αναδιάρθρωση Εξειδίκευση υπηρεσιών εποπτείας και διοίκησης του τομέα των μεταφορών Βελτίωση οδικής ασφάλειας Στρατηγικές χρήσης και «ανάκαμψης» του συστήματος σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης συγκοινωνιακών υποδομών της χώρας Στρατηγικό σχέδιο αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών διοίκησης και εποπτείας του τομέα των μεταφορών Υλοποίηση διοικητικής αναδιάρθρωσης του τομέα των

6 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚOI ΣΤΟΧΟΙ - ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Στρατηγικές Προτεραιότητες Προκλήσε ις Επιθυμητά Αποτελέσματα Δράσεις Εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων Έμπειρο, ειδικευμένο και σωστά εκπαιδευμένο προσωπικό σε όλους τους τομείς των μεταφορών Δράσεις κατάρτισης, εξειδίκευσης και δια βίου μάθησης

7 ΕΞΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΝ: Α/Α ΤΟΜΕΑ ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΜΕΑ Δράσεις I II ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ 4 Δράσεις για ολοκλήρωση των «βασικών» αξόνων και έναρξη επιλεγμένων τμημάτων των «αναλυτικών» ΔΕΔ-Μ σε: Οδικές, σιδ/κές, Αεροπορικές, Θαλάσσιες Δράση ΙΙ-1: Δημιουργία 3 Εμπορευματικών Κέντρων Δράση ΙΙ-2: Δίκτυο διατροπικών εμπορευματικών κόμβων Δράση ΙΙ-3: Ανάπτυξη των Ελληνικών logistics Δράση ΙΙ-4: Ανάπτυξη κόμβων (hubs) διεθνών επιβατικών μεταφορών και μετεπιβίβασης

8 ΕΞΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΝ: Α/Α ΤΟΜΕΑ ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΜΕΑ Δράσεις III IV ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ- ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΥΓΙΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙ ΚΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Δράση ΙΙΙ-1: Παρακολούθηση της αγοράς των μεταφορών και της ποιότητας της προσφερόμενης εξυπηρέτησης Δράση ΙΙΙ-2: ΒελτίωσητηςΟδικήςΑσφάλειας Δράση ΙΙΙ-3: Προώθηση χρήσης μεταφορικών μέσων φιλικών προς το περιβάλλον Δράση ΙΙΙ-4: Βελτίωση της προσβασιμότητας για τους χρήστες με προβλήματα κινητικότητας Δράση IV-1: Αστικές μεταφορές χαμηλών εκπομπών άνθρακα Δράση IV-2: Υπεραστικές μεταφορές χαμηλών εκπομπών άνθρακα (οδικά, θαλάσσια μέσα) Δράση IV-3: Υποδομές για υποστήριξη ηλεκτρικών οχημάτων και ηλεκτροκίνησης

9 ΕΞΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΝ: Α/Α ΤΟΜΕΑ ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΜΕΑ Δράσεις V VI ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΤΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Δράση V-1: Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών Δράση V-2: Ανάπτυξη επιδεικτικών εφαρμογών ITS σε τομείς των Μεταφορών Δράση VI-1: Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΛΛΑΔΑ 2030) Δράση VI-2: Στρατηγικό Σχέδιο αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών διοίκησης και εποπτείας του τομέα των Μεταφορών Δράση VI-3: Υλοποίηση διοικητικής αναδιάρθρωσης τομέα Μεταφορών

10 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1. Ελλειψη συνολικού στρατηγικού Σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο που να δεσμεύει διαδοχικές κυβερνήσεις και πολιτικές ηγεσίες 2. Απρόβλεπτες καθυστερήσεις (διαδικασίες απαλλοτριώσεων, περιβαλλοντικών μελετών και αρχαιολογίας) 3. Μη ικανοποιητική ροή πληροφόρησης και συντονισμός μεταξύ των διαφόρων Υπηρεσιών 4. Καθυστερήσεις κατά την επιλογή των εργολάβων και ανάθεση των έργων από την διαδικασία των ενστάσεων 5. Προβλήματα στην επίβλεψη των έργων - μη ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα - ατελής μελετητικός σχεδιασμός των έργων 6. Επεκτάσεις / τροποποιήσεις συμβάσεων χωρίς ουσιαστική αιτία 7. Ανάγκη ύπαρξης προδιαγραφών ως προς συγκεκριμένα κόστη 8. Απλούστευση διαδικασιών στη διαχείριση των έργων του ΕΣΠΑ

11 ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ Αιρεσιμότητα 1: Δρόμοι Υπαρξη συνεκτικού σχεδίου/-ων ή πλαισίου/-ων επενδύσεων σε μεταφορές που υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τη συνδεσιμότητα στα ΔΕΔ-Μ Βαθμός Πλήρωσης: Ένα τέτοιο ενιαίο Στρατηγικό Σχέδιο για τον Τομέα των Μεταφορών ΔΕΝ υπάρχει. Η γενική αυτή αιρεσιμότητα μπορεί όμως να λεχθεί ότι καλύπτεται μερικώς στα επί μέρους κριτήρια Αιρεσιμότητα 2: Σιδηρόδρομοι Υπαρξηστοσυνολικόεθνικόσχέδιογιατιςμεταφορέςειδικούκεφαλαίουγιατην ανάπτυξη των σιδηροδρόμων, με κατάλληλη ιεράρχηση προτεραιοτήτων για τις επενδύσεις στο βασικό διευρωπαϊκό δίκτυο υποδομών στον τομέα των μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), στο συνολικό δίκτυο, και σε δευτερογενείς συνδέσεις του συστήματος σιδηροδρόμων, σε συνάρτηση με τη συμβολή τους στην κινητικότητα, στη βιωσιμότητα και τις επιπτώσεις των μεγάλων δικτύων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι επενδύσεις καλύπτουν τα κινητά στοιχεία ενεργητικού και τη διαλειτουργικότητα και δημιουργία ικανοτήτων. Βαθμός Πλήρωσης: Στο βαθμό που το συνολικό εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο δεν υπάρχει δεν καλύπτεται και η αιρεσιμότητα αυτή. Μπορεί όμως να υποστηριχθεί ότι καλύπτεται μερικώς στα επί μέρους κριτήρια

12 ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ Επι μέρους κριτήρια Αιρεσιμότητα (1/4) 1: Δρόμοι Κριτήρια: Να έχει τεθεί σε εφαρμογή σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α επενδύσεων σε μεταφορές που να περιλαμβάνει: 1. Τη συμβολή στον ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών σύμφωνα με το Άρθρο 10 του Κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των προτεραιοτήτων για: επενδύσεις στο κομβικό δίκτυο των ΔΕΔ-Μ και στο ενιαίο δίκτυο, όπου σχεδιάζονται επενδύσεις από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, και επενδύσεις σε δευτερεύουσες συνδεσιμότητες. Βαθμός Πλήρωσης: Έχουν καταρτισθεί λίστες έργων με χρονοδιαγράμματα και προϋπολογισμούς. Θα πρέπει να γίνει επικαιροποιημένη ιεράρχηση των επενδύσεων που αναφέρονται στο βασικό ΔΕΔ-Μ, στο συνολικό δίκτυο και σε δευτερογενείς συνδέσεις, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τη συνεισφορά των επενδύσεων αυτών στους ευρύτερους στόχους, όπως είναι η κινητικότητα, η βιωσιμότητα, το περιβάλλον, και η συμβολή στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο μεταφορών. 2. Μία ρεαλιστική λίστα ώριμων έργων που σχεδιάζεται να χρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής Βαθμός Πλήρωσης: Για κάθε έργο στις λίστες που έχουν καταρτισθεί θα πρέπει να υπάρχει μελέτη εφικτότητας και ανάλυση κόστους-οφέλους η οποία να δείχνει την οικονομική βιωσιμότητα του έργου και την ανάγκη κρατικής συγχρηματοδότησης, εγκεκριμένη (ή σε αρκετά ώριμο στάδιο) μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να έχουν εκδοθεί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, περιβαλλοντικοί όροι, από το αρμόδιο Όργανο, οι οποίοι να είναι εν ισχύ.

13 ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ Επι μέρους κριτήρια (2/4) Αιρεσιμότητα 1: Δρόμοι Κριτήρια: Να έχει τεθεί σε εφαρμογή σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α επενδύσεων σε μεταφορές που να περιλαμβάνει: 3. Στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις για τοσχέδιο μεταφορών Βαθμός Πλήρωσης: Η ύπαρξη των παραπάνω προϋποθέσεων σε σχέση με τις περιβαλλοντικές μελέτες δεν αντικαθιστά την υποχρέωση μίας συνολικής Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης, μπορεί όμως να την υποκαταστήσει στο μεταβατικό στάδιο, μέχρι την εκπόνησή της, σε συνέχεια της εκπόνησης του Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών. 4. Να έχουν ληφθεί μέτρα για τη διασφάλιση της ικανότητας των ενδιάμεσων φορέων και δικαιούχων ώστε να υλοποιήσουν τα έργα της λίστας Βαθμός Πλήρωσης: Έχουν ληφθεί μέτρα διαχειριστικής επάρκειας για τους δικαιούχους φορείς, στους οποίους έχουν χορηγηθεί τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. Η έννοια της διασφάλισης της ικανότητας των ενδιάμεσων φορέων και δικαιούχων να υλοποιήσουν τα έργα εγκαίρως, αφορά και στην ανάλυση και αντιμετώπιση αδυναμιών, σε δράσεις κατάρτισης, στη δημιουργία εσωτερικών διαδικασιών για παρακολούθηση και συστημάτων για έγκαιρη αναγνώριση και προειδοποίηση για πιθανές καθυστερήσεις. Τέλος επαρκή σχήματα υποστήριξης θα πρέπει να αναπτυχθούν, ώστε να μπορούν οι δικαιούχοι να αντικαταστήσουν έργα σε σύντομο χρονικό διάστημα, όταν η εφαρμογή τους έχει μπλοκαριστεί.

14 ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ Επι μέρους κριτήρια (3/4) Αιρεσιμότητα 2: Σιδηρόδρομοι Κριτήρια 1. Σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α μεταφορών, ειδικό κεφάλαιο για την ανάπτυξη του σιδηροδρόμου, όπως παρατέθηκε ανωτέρω, το οποίο να πληροί τις νομικές προϋποθέσεις για την στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση και να θέτει μία ρεαλιστική λίστα ώριμων έργων (περιλαμβάνοντας χρονοδιάγραμμα, πλαίσιο προϋπολογισμού και δημοσιονομικό πλαίσιο) Βαθμός Πλήρωσης του 1: Υπάρχει εθνικό στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του συστήματος σιδηροδρομικών μεταφορών το οποίο επικαιροποιήθηκε το Εκτιμάται ότι σχετικά εύκολα, μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την κατάρτιση ενός νέου σχεδίου με επικαιροποιημένα δεδομένα και καλύπτοντας τις τωρινές ανάγκες της χώρας λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις. Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να ενταχθεί στο συνολικό σχέδιο μεταφορών. Αρμόδιος φορέας υλοποίησης είναι ο ΟΣΕ. Κατά τα λοιπά και σε σχέση με τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση, ισχύουν όσα ανάλογα αναφέρονται στο Κριτήριο 3 της Αιρεσιμότητας

15 ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ Επι μέρους κριτήρια (4/4) Αιρεσιμότητα 2: Σιδηρόδρομοι Κριτήρια 2. Στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις για τοσχέδιο μεταφορών Βαθμός Πλήρωσης του 2: Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω (βλ. Αιρεσιμότητα 1), δεν υπάρχει επικαιροποιημένη τέτοια εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ισχύουν όσα ανάλογα αναφέρονται στο Κριτήριο 3 της Αιρεσιμότητας Να έχουν ληφθεί μέτρα για τη διασφάλιση της ικανότητας των ενδιάμεσων φορέων και δικαιούχων ώστε να υλοποιήσουν τα έργα της λίστας Βαθμός Πλήρωσης του 3: Έχουν ληφθεί μέτρα διαχειριστικής επάρκειας για τους δικαιούχους φορείς, στους οποίους έχουν χορηγηθεί τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. Επιπλέον απαιτήσεις ως προς την έννοια της διασφάλισης της ικανότητας ισχύουν ανάλογα με τα όσα αναφέρονται στο Κριτήριο 4 της Αιρεσιμότητας 1.

16 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ! Ανέστης Παπανικολάου, Συνεργάτης Ερευνητής Γεώργιος Γιαννόπουλος, Διευθυντής Ινστιτούτου Μαρία Μποϊλέ, Διευθύντρια Ερευνών Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Web: Αλεξανδρούπολη,

17 ΔΡΑΣΕΙΣ: ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Στρατηγικές Προτεραιότητες Χάρτης Αποτύπωσης του Ελληνικού Τμήματος των ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΔΕΔ-Μ μετά την Αναθεώρηση 2011

18 ΔΡΑΣΕΙΣ: ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Στρατηγικές Προτεραιότητες Χάρτης Αποτύπωσης ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Έργων Υποδομής («Γέφυρες» και νέων) πιθανής χρηματοδότησης στο ΕΣΠΑ

19 ΔΡΑΣΕΙΣ: ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Στρατηγικές Προτεραιότητες Χάρτης Αποτύπωσης του Ελληνικού Τμήματος των ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔ-Μ μετάτην Αναθεώρηση 2011

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας»

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Τοµέας : METAΦΟΡΕΣ & Logistics 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ» «Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» Μαρία Μποϊλέ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Παράρτημα ΙΙΙ1: Πίνακες αυτοαξιολόγησης των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων (Θεματικών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Γενική Γραμματεία Μεταφορών Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελετητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020 Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1.3 Εισαγωγή Ο σχεδιασμός της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Παλαιό και νέο ΕΣΠΑ. Η περίπτωση της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ΤΠΕ - e-health. 7 η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 2014-2020

Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ΤΠΕ - e-health. 7 η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 2014-2020 Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ΤΠΕ - e-health 7 η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 2014-2020 Στόχος της ΥΠΕ Κρήτης η διαμόρφωση περιφερειακής στρατηγικής ανάπτυξης τεχνολογιών πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ1:

3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ1: 3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 1 : Στόχος της εθνικής στρατηγικής για την παιδεία είναι η αύξηση της ποσότητας, της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο, προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Οκτώβριος 2014 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ Πρόκειται να συμπληρωθεί πριν από την έκδοση της Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 19. CLLD/LEADER

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 19. CLLD/LEADER 8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 19. CLLD/LEADER 8.2.1. Νομική βάση [Μέγιστη έκταση:875 χαρακτήρες = περ. 1/4 σελίδες υποχρεωτικό πεδίο επιτρέπεται η Άρθρα 32-35 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝ ΙΙ Αθήνα, 8.4.2009 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΑΝ ΙΙ, στην 1 η συνεδρίασή της που πραγµατοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη:

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ στους ΤΟΜΕΙΣ της ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Το κείμενο που παρουσιάζεται είναι μια συνοπτική περιγραφή των δράσεων του ΠΕΠ Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2 0 0 0-2 0 0 6

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2 0 0 0-2 0 0 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & LOGISTICS ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ρ. Θεοδωροπούλου, ΓΓΕΤ, Διεύθυνση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Δρ. Μ. Κασώλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Μανώλη Κ. Κεφαλογιάννη Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΑΝΑΔΟΧΟΣ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΠ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΠ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ της Χωρικής Ενότητας Κρήτης Νήσων Αιγαίου ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΠ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ i της Χωρικής Ενότητας Κρήτης Νήσων Αιγαίου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/129

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/129 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/129 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

1 η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 http://www.attikis.gr/ Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007 2013

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007 2013 Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης Έτους 2012 Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ειδική

Διαβάστε περισσότερα