Διαδικτυακές Υπηρεσίες (web services) για Στοιχεία Μητρώου. Όνομα : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ Φυσικά Πρόσωπα και Μη Φυσικά Πρόσωπα (PKG_RG_WS_ALL_DATA).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαδικτυακές Υπηρεσίες (web services) για Στοιχεία Μητρώου. Όνομα : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ Φυσικά Πρόσωπα και Μη Φυσικά Πρόσωπα (PKG_RG_WS_ALL_DATA)."

Transcript

1 Διαδικτυακές Υπηρεσίες (web services) για Στοιχεία Μητρώου Όνομα : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ Φυσικά Πρόσωπα και Μη Φυσικά Πρόσωπα (PKG_RG_WS_ALL_DATA). 1 ο Κριτήριο : ΑΡΙΘΜΟΣ και ΕΙΔΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ί) Στοιχεία που εισάγονται : Α) Κωδ. Είδους Ταυτότητας (βλέπε και Παράρτημα Α ) Β) Αριθμός Ταυτότητας Σχόλια Τα στοιχεία ταυτότητας μπορεί να είναι τα σημερινά ή αυτά που είχε στο παρελθόν. Ο έλεγχος γίνεται και σε ιστορικά αρχεία και επιστρέφει τα σημερινά στοιχεία ταυτότητας. ίί) Στοιχεία που επιστρέφονται : Επιστρέφονται τα βασικά στοιχεία του φορολογουμένου που πληροί τα κριτήρια, εφόσον είναι μοναδικός. 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ CARD_NO CHAR (10) 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ CARD_KIND_DESCR VARCHAR2 (40) 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ CARD_AUTH_DESCR VARCHAR2 (40) 4. ΗΜΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ CARD_DATE DATE 5. ΑΦΜ AFM CHAR (12) 6. ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΦΜ DEACT_FLAG CHAR (1) (1=ΕΝΕΡΓΟ, 2=ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) Σελίδα 1 από 19

2 Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων 7. ΕΝΕΡΓΟ ΑΦΜ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ASS_TXP_ACTUAL CHAR (12) ΤΟΥ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ 8. ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ FIRM_FLAG CHAR (1) (1=ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑΣ,2=ΜΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑΣ,3=ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑΣ) 9. ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ CNT_CITIZENSHIP_DESCR VARCHAR2 (40) 10. ΗΜΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ BIRTH_DATE DATE 11. ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ BIRTH_PLACE DATE 12. ΗΜΝΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ DEATH_DATE DATE 13. ΔΟΥ DOY CHAR (4) 14. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΟΥ DOY_DESCR VARCHAR2 (60) 15. ΕΠΩΝΥΜΟ SURNAME VARCHAR2 (45) 16. Β ΕΠΩΝΥΜΟ SECOND_SURNAME VARCHAR2 (40) 17. ONOMA FIRST_NAME VARCHAR2 (20) 18. ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ FATHERS_FIRST_NAME VARCHAR2 (20) 19. ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ FATHERS_SURNAME VARCHAR2 (40) 20. ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ MOTHERS_FIRST_NAME VARCHAR2 (20) 21. ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ MOTHERS_SURNAME VARCHAR2 (40) 22. ΧΩΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ CNT_RESIDENCE_DESCR VARCHAR2 (40) 23. ΟΔΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ RESIDENCE_ADDRESS VARCHAR2 (60) 24. ΑΡ. ΟΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ RESIDENCE_NO CHAR (9) Σελίδα 2 από 19

3 Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων 25. ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ PAR_RESIDENCE NUMBER (5) 26. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ PAR_RESIDENCE_DESCR VARCHAR2 (40) 27. ΟΔΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ POSTAL_ADDRESS VARCHAR2 (60) 28. ΑΡ. ΟΔΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 29. ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 30. ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ POSTAL_NO CHAR (9) PAR_POSTAL NUMBER (5) PAR_POSTAL_DESCR VARCHAR2 (40) Σελίδα 3 από 19

4 2 ο κριτήριο : ΑΦΜ ί) Στοιχεία που εισάγονται : Α) ΑΦΜ ίί) Στοιχεία που επιστρέφονται : Επιστρέφονται Ομάδες Δεδομένων, όπως περιγράφονται παρακάτω, σύμφωνα με τις ανάγκες και το νομοθετικό πλαίσιο για κάθε φορέα, δηλαδή οι Ομάδες Δεδομένων επιστρέφονται, μετά από εξέταση του σχετικού αιτήματος του φορέα και την έγκριση της Επιτροπής Χορήγησης Στοιχείων. Γίνεται σχετική παραμετροποίηση και φιλτράρισμα στις επιστρεφόμενες Ομάδες Δεδομένων. Ομάδες Δεδομένων που επιστρέφονται: α) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΠ - ΜΗ ΦΠ β) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ γ) ΜΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ δ) ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ε) ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ στ) ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ζ) ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ η) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ θ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ι) ΕΔΡΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σελίδα 4 από 19

5 Στην αναζήτηση με βάση το ΑΦΜ, εκτός το ΑΦΜ συμπληρώνουμε και τις ακόλουθες μεταβλητές με τιμή 1 αν έχει συμφωνηθεί μεταξύ της Γ.Γ.Π.Σ. και του Φορέα να λαμβάνει δεδομένα από τις αντίστοιχες Ομάδες Δεδομένων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ο Φορέας επιθυμεί με την συγκεκριμένη αίτηση, να λάβει τις αντίστοιχες πληροφορίες. Διαφορετικά, αν ο Φορέας ΔΕΝ έχει το δικαίωμα λήψης ή ΔΕΝ επιθυμεί να λάβει τα δεδομένα των Ομάδων Δεδομένων με την συγκεκριμένη αίτηση, τότε συμπληρώνει την τιμή 0. Ομάδες Δεδομένων ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΔΡΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ Μεταβλητές paithmafirmact paithmamembership paithmarelation paithmafirmactsymmetoxes paithmasysx paithmabranch paithmabranchabr paithmafirmabr Για την μεταβλητή pasondate ΔΕΝ συμπληρώνεται τιμή. Σελίδα 5 από 19

6 Αναλυτική Περιγραφή Ομάδων Δεδομένων α) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΠ - ΜΗ ΦΠ 1. ΑΦΜ AFM CHAR (12) NOT NULL 2. ΔΟΥ DOY CHAR (4) 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΟΥ DOY_DESCR VARCHAR2 (60) 4. ΦΠ/ΜΗ ΦΠ I_NI_FLAG CHAR (1) NOT NULL 1=ΦΠ 2=ΜΗ ΦΠ 5. ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΕΝΕΡΓ ΑΦΜ DEACTIVATION_FLAG CHAR (1) NOT NULL ΑΦΜ 1=ΕΝΕΡΓΟ 2=ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 6. ΑΦΜ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ (ΓΙΑ ASS_TXP_ACTUAL CHAR (12) ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΦΜ) 7. ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ FIRM_FLAG CHAR (1) NOT NULL 1=ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑΣ 2=ΜΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑΣ 3=ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜ 8. Επωνυμία ONOMASIA VARCHAR2 (120) NOT NULL 'Η ΕΠΩΝΥΜΟ+Β ΕΠΩΝΥΜΟ+ΟΝΟΜΑ +ΠΑΤΡ 9. ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ MOTHERS_FIRST_NAME VARCHAR2 (20) 10. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΗ ΦΠ NIN_LEGAL_PURPOSE NUMBER (2) 11. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΗ ΦΠ NIN_LEGAL_PURPOSE_DESCR VARCHAR2 (40) 12. ΜΟΡΦΗ ΜΗ ΦΠ NIN_LEGAL_STATUS NUMBER (2) 13. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΡΦΗΣ ΜΗ ΦΠ NIN_LEGAL_STATUS_DESCR VARCHAR2 (40) Σελίδα 6 από 19

7 14. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ CARD_NO CHAR (10) 15. ΕΙΔΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ CARD_KIND VARCHAR2 (40) 16. Υπηκοότητα CNT_CITIZENSHIP_DESCR VARCHAR2 (40) 17. ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ BIRTH_DATE DATE 18. ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ BIRTH_PLACE VARCHAR2(60) 19. ΗΜ/ΝΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ DEATH_DATE DATE 20. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ IND_PHONE VARCHAR2 (12) 21. Οδός ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ POSTAL_ADDRESS VARCHAR2 (60) NOT NULL 22. Αριθμός ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ POSTAL_ADDRESS_NO CHAR (9) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 23. ΤΑΧΥΚΩΔ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ POSTAL_ZIP_CODE CHAR (5) NOT NULL ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 24. Περιοχή ΦΟΡΟΛΟΓ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ POSTAL_PAR_DESCR VARCHAR2 (40) NOT NULL 25. Χώρα Κατοικίας CNT_RESIDENCE_DESCR VARCHAR2(40) 26. Οδός κατοικίας RESIDENCE_ADDRESS VARCHAR2 (60) 27. Αριθμός κατοικίας RESIDENCE_ADDRESS_NO CHAR (9) 28. ΤΑΧΥΚΩΔ κατοικίας RESIDENCE_ZIP_CODE CHAR (5) 29. Περιοχή κατοικίας RESIDENCE_PAR_DESCR VARCHAR2 (40) 30. Τίτλος επιχείρησης FIRM_COMMER_TITLE VARCHAR2 (80) 31. ΔΟΥ επιχείρησης FIRM_DOY CHAR (4) 32. Οδός επιχείρησης FIRM_ADDRESS VARCHAR2 (60) 33. Αριθμός επιχείρησης FIRM_ADDRESS_NO CHAR (9) 34. ΤΑΧΥΚΩΔ επιχείρησης RESIDENCE_ZIP_CODE CHAR (5) 35. Περιοχή επιχείρησης FIRM_PAR_DESCR VARCHAR2 (40) 36. Ημνία έναρξης REGIST_DATE DATE 37. Ημνία διακοπής STOP_DATE DATE Σελίδα 7 από 19

8 38. Τηλέφωνο επιχ FIRM_PHONE VARCHAR2 (12) 39. FAX επιχ FIRM_FAX VARCHAR2 (12) 40. Κύρια Δραστηριότητα FAC_MAIN_ACTIVITY NUMBER (8) 41. Περιγραφή Κύριας Δραστηριότητας ACT_MAIN_DESCR VARCHAR2 (300) 42. Αριθμός Υποκαταστημάτων COUNT_OF_BRANCHES NUMBER (4) 43. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ FRM_FOR_ORIGIN_DESCR VARCHAR2 (40) NOT NULL ΕΝΑΡΞΗΣ 44. ΒΙΒΛΙΑ FRM_BOOKS NUMBER (2) NOT NULL 45. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΩΝ FRM_BOOKS_DESCR VARCHAR2 (40) NOT NULL 46. ΦΠΑ FRM_VAT_STATUS NUMBER (3) 47. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΠΑ FRM_VAT_STATUS_DESCR VARCHAR2 (70) 48. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ FRM_EXT_EXCISE_DESCR VARCHAR2 (50) ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 49. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FRM_FST_STATE_DESCR VARCHAR2 (40) NOT NULL ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 50. ΛΗΞΗ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ FRM_FIRST_ACNT_PRD_END DATE 51. ΛΗΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ FRM_END_ACNT_PERIOD CHAR (4) NOT NULL 52. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ FRM_ORS_STOP_DESCR VARCHAR2 (40) 53. ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ NIN_F_P_M_STATE CHAR (1) 54. ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ NIN_JNT_VENT_END_DATE DATE 55. ΑΡ.ΦΑΚΕΛΟΥ NIN_SA_FILE_NO CHAR (10) 56. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕΤΟΧΩΝ NIN_SHARES_DESCR VARCHAR2 (40) 57. ΚΕΦΑΛΑΙΟ NIN_CAPITAL_INFO NUMBER (15, 2) 58. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ NIN_JNT_VENT_DESCR VARCHAR2 (200) Σελίδα 8 από 19

9 β) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Κωδικός δραστηριότητας FIRM_ACT_CODE NUMBER (8) NOT NULL 2. Περιγραφή Κύριας Δραστηριότητας FIRM_ACT_DESCR VARCHAR2 (300) NOT NULL 3. Είδος δραστηριότητας FIRM_ACT_KIND CHAR (1) NOT NULL 1=ΚΥΡΙΑ 2=ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ 3=ΛΟΙΠΗ 4=ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ 4. Ημνία έναρξης δραστηριότητας FIRM_ACT_START_DATE DATE γ) ΜΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΑΦΜ μέλους MEMBER_PARTICIP_AFM CHAR (12) NOT NULL 2. Επωνυμία MEMBER_ONOMASIA VARCHAR2 (120) NOT NULL 'Η ΕΠΩΝΥΜΟ+Β ΕΠΩΝΥΜΟ+ΟΝΟΜΑ+ ΠΑΤΡ 3. Είδος συμμετοχής MEMBER_KIND CHAR (1) NOT NULL 1=ΟΜ 2=ΕΜ 3=ΜΕΛΟΣ 4. Συμμετοχή (αριθμητής) MEMBER_NUMERATOR NUMBER (4) 5. Συμμετοχή (παρονομαστής) MEMBER_DENOMINATOR NUMBER (4) 6. Ποσοστό συμμετοχής MEMBER_PERCENTAGE NUMBER (5, 2) 7. Ημερομηνία έναρξης μέλους MEMBER_START_DATE DATE NOT NULL 8. Ημερομηνία λήξης μέλους MEMBER_STOP_DATE DATE Σελίδα 9 από 19

10 δ) ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΑΦΜ σχετιζομένου REL_RELATED_AFM CHAR (12 ) NOT NULL 2. Επωνυμία REL_RELATED_ONOMASIA VARCHAR2 (120) NOT NULL Ή ΕΠΩΝΥΜΟ+Β ΕΠΩΝΥΜΟ+ΟΝΟΜΑ +ΠΑΤΡ 3. Κατηγορία σχέσης REL_CATEG NUMBER (2) NOT NULL 4. Περιγραφή REL_CATEG_DESCR VARCHAR2 (40) NOT NULL 5. Είδος σχέσης REL_KIND NUMBER (2) NOT NULL 6. Περιγραφή REL_KIND_DESCR VARCHAR2 (40) NOT NULL 7. Ημερομηνία έναρξης σχέσης REL_START_DATE DATE NOT NULL 8. Ημερομηνία λήξης σχέσης REL_STOP_RELATION_DATE DATE ε) ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΑΦΜ Εταιρείας που είναι μέλος SYMMETOXES_AFM CHAR (12) NOT NULL 2. Επωνυμία ή SYMMETOXES_ONOMASIA VARCHAR2 (120) NOT NULL ΕΠΩΝΥΜΟ+Β ΕΠΩΝΥΜΟ+ΟΝΟΜΑ+ ΠΑΤΡ 3. Είδος συμμετοχής SYMMETOXES_KIND CHAR (1) NOT NULL 1=ΟΜ 2=ΕΜ 3=ΜΕΛΟΣ 4. Συμμετοχή (αριθμητής) SYMMETOXES_NUMERATOR NUMBER (4) 5. Συμμετοχή (παρονομαστής) SYMMETOXES_DENOMINATOR NUMBER (4) 6. Ποσοστό συμμετοχής SYMMETOXES_PERCENTAGE NUMBER (5, 2) 7. Ημερομηνία έναρξης μέλους SYMMETOXES_START_DATE DATE NOT NULL 8. Ημερομηνία λήξης μέλους SYMMETOXES_STOP_DATE DATE Σελίδα 10 από 19

11 στ) ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΑΦΜ με το οποίο συχετίζεται SYSX_AFM CHAR (12) NOT NULL 2. Επωνυμία ή SYSX_ONOMASIA VARCHAR2 (120 ) NOT NULL ΕΠΩΝΥΜΟ+Β ΕΠΩΝΥΜΟ+ΟΝΟΜΑ +ΠΑΤΡ 3. Κατηγορία σχέσης SYSX_CATEG NUMBER (2) NOT NULL 4. Περιγραφή SYSX_CATEG_DESCR VARCHAR2 (40) NOT NULL 5. Είδος σχέσης SYSX_KIND NUMBER (2 ) NOT NULL 6. Περιγραφή SYSX_KIND_DESCR VARCHAR2 (40) NOT NULL 7. Ημερομηνία έναρξης σχέσης SYSX_START_DATE DATE NOT NULL 8. Ημερομηνία λήξης σχέσης SYSX_STOP_RELATION_DATE DATE ζ) ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Κωδικός υποκαταστήματος BRN_UNIT_NUMBER NUMBER (4) NOT NULL 2. Περιγραφή Είδους υποκαταστήματος BRN_UNK_KIND_DESCR VARCHAR2 (50) NOT NULL 3. Οδός υποκαταστήματος BRN_ADDRESS VARCHAR2 (60) 4. Αριθμός υποκαταστήματος BRN_ADDRESS_NO CHAR (9) 5. ΤΑΧΥΚΩΔ υποκαταστήματος BRN_ZIP_CODE CHAR (5) 6. Περιοχή υποκαταστήματος BRN_PAR_DESCR VARCHAR2 (40) 7. Τίτλος υποκαταστήματος BRN_UNIT_COMMER_TITLE VARCHAR2 (80) 8. Έναρξη υποκαταστήματος BRN_START_DATE DATE NOT NULL 9. Τηλέφωνο υποκαταστήματος BRN_UNIT_PHONE CHAR (12) 10. fax υποκαταστήματος BRN_UNIT_FAX CHAR (12) 11. ΔΟΥ υποκαταστήματος BRN_DOL_DOY_DOY CHAR (4) NOT NULL Σελίδα 11 από 19

12 η) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Κωδικός υποκαταστήματος BAC_UNIT_NUMBER NUMBER (4) NOT NULL 2. Κωδικός δραστηριότητας BAC_ACT_CODE NUMBER (8) NOT NULL 3. Περιγραφή δραστηριότητας BAC_ACT_DESCR VARCHAR2 (300) NOT NULL 4. Είδος δραστηριότητας BAC_KIND CHAR (1) NOT NULL 1=ΚΥΡΙΑ 2=ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ 3=ΛΟΙΠΗ 4=ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ 5. Έναρξη δραστηριότητας BAC_START_DATE DATE NOT NULL θ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Κωδικός εγκατάστασης εξωτερικού BAD_UNIT_NUMBER NUMBER (2) NOT NULL 2. Είδος εγκατάστασης BAD_CONTACT_KIND NUMBER (2) (1=ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2=ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ) 3. ΑΦΜ εξωτερικού εγκατάστασης BAD_AFM_ABROAD VARCHAR2 (16) εξωτερικού 4. Επωνυμία εξωτερικού εγκατάστασης BAD_APPELATION_ABROAD VARCHAR2 (60) εξωτερικού 5. Διεύθυνση εγκατάστασης εξωτερικού BAD_ADDRESS_ABROAD VARCHAR2 (60) 6. Χώρα εγκατάστασης εξωτερικού BAD_COUNTRY VARCHAR2 (40) 7. Έναρξη υποκαταστήματος BAD_START_DATE DATE NOT NULL 8. Αντικείμενο Εργασιών εγκατάστασης BAD_OBJECTIVE VARCHAR2 (30) εξωτερικού 9. Φορολογική Αρχή εγκατάστασης εξωτερικού BAD_TAX_AUTHORITY VARCHAR2 (40) Σελίδα 12 από 19

13 ι) ΕΔΡΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΑΦΜ Μητρικής Εταιρείας εξωτερικού FAB_AFM_ABROAD VARCHAR2 (16) 2. Επωνυμία Μητρικής Εταιρείας FAB_APPELATION_ABROAD VARCHAR2 (60) εξωτερικού 3. Διεύθυνση Μητρικής Εταιρείας FAB_ADDRESS_ABROAD VARCHAR2 (60) εξωτερικού 4. Χώρα Μητρικής Εταιρείας FAB_COUNTRY VARCHAR2 (40) 5. Έναρξη Μητρικής Εταιρείας FAB_START_DATE DATE NOT NULL 6. Αντικείμενο Εργασιών Μητρικής FAB_OBJECTIVE VARCHAR2 (30) Εταιρείας 7. Φορολογική Αρχή Μητρικής Εταιρείας FAB_TAX_AUTHORITY VARCHAR2 (40) 8. Κωδικός δραστηριότητας FAB_ACT_CODE NUMBER (8 ) NOT NULL 9. Περιγραφή Κύριας Δραστηριότητας FAB_ACT_DESCR VARCHAR2 (300) Σελίδα 13 από 19

14 3 ο κριτήριο : ΕΠΩΝΥΜΟ, ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΩΝΥΜΟ, ΠΡΩΤΟ ΟΝΟΜΑ, ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΝΟΜΑ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ, ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ, ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΜΗΝΑΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΗΜΕΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ί) Στοιχεία που εισάγονται : Υποχρεωτικά το ΕΠΩΝΥΜΟ, το ΠΡΩΤΟ ΟΝΟΜΑ και το ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. 1. ΕΠΩΝΥΜΟ SEARCH_SURNAME_A VARCHAR2(50) NOT NULL 2. Β ΕΠΩΝΥΜΟ SEARCH_SURNAME_B VARCHAR2(50) 3. ONOMA SEARCH_FIRST_NAME_A VARCHAR2(50) NOT NULL 4. Β ONOMA SEARCH_FIRST_NAME_B VARCHAR2(50) 5. ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ SEARCH_FATHERS_FIRST_NAME VARCHAR2(50) NOT NULL 6. ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ SEARCH_MOTHERS_FIRST_NAME VARCHAR2(50) 7. ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ SEARCH_BIRTH_YEAR NUMBER 8. ΜΗΝΑΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ SEARCH_BIRTH_MONTH NUMBER 9. ΜΕΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ SEARCH_BIRTH_DAY NUMBER 10. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ SEARCH_AR_KYKL VARCHAR2 (10) Στην αναζήτηση με βάση το Ονοματεπώνυμο ΜΗΝ εισάγεται διαλυτικά πάνω από το I και το Υ, γιατί τα αρχεία μας έχουν καθαριστεί τα αντίστοιχα γράμματα (δημιουργούσαν προβλήματα αναζήτησης). Σε περίπτωση βελτίωσης της αναζήτησης θα σας ενημερώσουμε σχετικά. Σελίδα 14 από 19

15 ίί) Στοιχεία που επιστρέφονται : Επιστρέφονται τα βασικά στοιχεία φορολογουμένων που πληρούν τα κριτήρια, σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες αναζήτησης : i. Όταν εισάγεται στο κριτήριο ο ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, τότε επιστρέφονται τα στοιχεία ενός φορολογουμένου, σε περίπτωση που υπάρχει ένας και μοναδικός. Αν βρεθεί άλλος με τα ίδια στοιχεία, και τον συγκεκριμένο ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, τότε δεν επιστρέφεται αποτέλεσμα. ii. Όταν δεν εισάγεται στο κριτήριο ο ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, τότε μπορεί να επιστραφούν περισσότεροι του ενός φορολογούμενοι (πολλαπλές εγγραφές), με τους παρακάτω όρους : 1. Αν συμπληρωθεί ΕΠΩΝΥΜΟ και ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΩΝΥΜΟ, επιστρέφονται οι φορολογούμενοι που έχουν αυτό το ΕΠΩΝΥΜΟ και αυτό το ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΩΝΥΜΟ και με αυτή την σειρά, όχι αντίστροφα. Πχ Αν στο Μητρώο είναι καταχωρημένος με πρώτο επώνυμο ΑΣΥΜΗΣ και δεύτερο ΜΑΥΡΙΔΗΣ, για να επιστραφεί αποτέλεσμα, πρέπει να συμπληρωθεί σαν πρώτο επώνυμο ΑΣΥΜΗΣ και δεύτερο ΜΑΥΡΙΔΗΣ ή μόνο πρώτο επώνυμο ΑΣΥΜΗΣ ή μόνο πρώτο επώνυμο ΜΑΥΡΙΔΗΣ, όχι πρώτο επώνυμο ΜΑΥΡΙΔΗΣ και δεύτερο ΑΣΥΜΗΣ. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και με το ΠΡΩΤΟ και ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΝΟΜΑ. Πχ αν στο Μητρώο TAXIS είναι καταχωρημένη ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ, για να επιστραφεί αποτέλεσμα, πρέπει να συμπληρωθεί σαν πρώτο όνομα ΜΑΡΙΑ και δεύτερο ΙΩΑΝΝΑ ή μόνο πρώτο όνομα ΜΑΡΙΑ ή μόνο πρώτο όνομα ΙΩΑΝΝΑ, όχι πρώτο όνομα ΙΩΑΝΝΑ και δεύτερο ΜΑΡΙΑ. Αν δοθεί μόνο ΕΠΩΝΥΜΟ ή (και) μόνο ΠΡΩΤΟ ΟΝΟΜΑ, η αναζήτηση θα επιστρέψει και αυτούς που πιθανόν να έχουν ένα ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ή(και) ΟΝΟΜΑ, όπως φαίνεται από το ανωτέρω παράδειγμα. 2. Όσον αφορά στο ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ και στο ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ, επειδή το πεδίο καταχώρησής τους είναι ένα, πρέπει να συμπληρώνεται μόνο ένα ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ή ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ, άσχετα αν στην πραγματικότητα υπάρχει και δεύτερο - αυτό το ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ή ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ μπορεί να είναι το πρώτο ή το δεύτερο που αναγράφεται στην ταυτότητα. Σε κάθε περίπτωση επιστρέφονται και οι φορολογούμενοι που έχουν καταχωρηθεί ως αγνώστου πατρός ( ΑΠ ), η έχουν κενό το ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ στο Μητρώο TAXIS. 3. Όσον αφορά στην ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ μπορεί να συμπληρωθεί είτε ολόκληρη, είτε μόνο ΕΤΟΣ, ή ΜΗΝΑΣ και ΕΤΟΣ. Σε κάθε περίπτωση επιστρέφονται και οι φορολογούμενοι που η πραγματική ημ/νία γέννησής τους είναι άγνωστη. Σελίδα 15 από 19

16 iii. Επειδή ο τρόπος γραφής ενός ονόματος στο Μητρώο TAXIS μπορεί να διαφέρει από αυτόν της αναζήτησης, ή ένα ΟΝΟΜΑ / ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ / ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ μπορεί να μην έχει καταχωρηθεί ολόκληρο, η αναζήτηση ακολουθεί τους παρακάτω κανόνες : Για το ΕΠΩΝΥΜΟ και το ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΩΝΥΜΟ συμπίπτουν οι 5 πρώτοι χαρακτήρες Για το ΠΡΩΤΟ ΟΝΟΜΑ,ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΝΟΜΑ και ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Για το ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ συμπίπτουν οι 3 πρώτοι χαρακτήρες συμπίπτει ο πρώτος χαρακτήρας iv. Κατά τη σύγκριση των υπολοίπων χαρακτήρων απαλείφονται τυχόν ορθογραφικά λάθη, συμπεριλαμβανομένων των διπλών γραμμάτων. Για να καλυφθούν πιθανά λάθη πληκτρολόγησης ή πιθανή λανθασμένη αποτύπωση ενός ΕΠΩΝΥΜΟΥ /ΟΝΟΜΑΤΟΣ / ΠΑΤΡΩΝΥΜΟΥ / ΜΗΤΡΩΝΥΜΟΥ που ηχητικά είναι λίγο διφορούμενο, επιστρέφονται φορολογούμενοι των οποίων τα ΕΠΩΝΥΜΑ / ΟΝΟΜΑΤΑ / ΠΑΤΡΩΝΥΜΑ / ΜΗΤΡΩΝΥΜΑ έχουν επιπλέον διαφορά έως 2 χαρακτήρων από το πεδίο αναζήτησης. Πχ Αν το ΕΠΩΝΥΜΟ του πεδίου αναζήτησης είναι «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ» επιστρέφονται εκτός από τον «ΚΑΛΑΝΤΖΗ» και οι φορολογούμενοι με ΕΠΩΝΥΜΟ «ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ» ή «ΚΑΛΑΤΖΗΣ». Η επιστροφή στοιχείων γίνεται με κάποιο βαθμό ομοιότητας σε σχέση με το κριτήριο αναζήτησης. Πρώτα, στη λίστα εμφανίζονται με βαθμό ομοιότητας 5, οι φορολογούμενοι των οποίων τα στοιχεία είναι ακριβώς ίδια με τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί στα κριτήρια. Μετά, εμφανίζονται με βαθμό ομοιότητας 10, αυτοί που έχουν καταχωρηθεί με ορθογραφικά λάθη ή διπλά σύμφωνα πχ ΙΩΑΝΝΟΥ-ΙΩΑΝΟΥ, ΑΣΥΜΗΣ-ΑΣΙΜΗΣ. Κατόπιν, με βαθμό ομοιότητας 15, αυτοί που έχουν διαφορά έναν χαρακτήρα με το αντίστοιχο πεδίο του κριτηρίου αναζήτησης πχ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ-ΚΑΛΑΤΖΗΣ και τελευταία, με βαθμό ομοιότητας 20, αυτοί που έχουν διαφορά 2 χαρακτήρων αντίστοιχα πχ ΚΑΛΑΙΝΤΖΗΣ-ΚΑΛΑΤΖΗΣ. Σελίδα 16 από 19

17 Τα βασικά στοιχεία του φορολογουμένου που επιστρέφονται είναι : 1. ΑΦΜ AFM CHAR (12) NOT NULL 2. ΕΠΩΝΥΜΟ SURNAME VARCHAR2 (45) NOT NULL 3. Β ΕΠΩΝΥΜΟ SECOND_SURNAME VARCHAR2 (40) 4. ONOMA FIRST_NAME VARCHAR2 (20) 5. ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ FATHERS_FIRST_NAME VARCHAR2(50) 6. ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ MOTHERS_FIRST_NAME VARCHAR2 (20) 7. ΗΜΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ BIRTH_DATE DATE 8. ΗΜΝΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ DEATH_DATE DATE 9. ΔΟΥ DOY CHAR (4) NOT NULL 10. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΟΥ DOY_DESCR VARCHAR2 (60) NOT NULL 11. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ CARD_NO CHAR (10) 12. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CARD_KIND_DESCR VARCHAR2 (40) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 13. ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ FIRM_FLAG_DESCR VARCHAR2 (20) NOT NULL 1=ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑΣ 2=ΜΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑΣ 3=ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜ 14. ΟΔΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ RESIDENCE_ADDRESS VARCHAR2 (60) NOT NULL 15. ΑΡ. ΟΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ RESIDENCE_NO NUMBER (5) NOT NULL 16. ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ PAR_RESIDENCE NUMBER (5) NOT NULL 17. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ PAR_RESIDENCE_DESCR VARCHAR2 (40) NOT NULL 18. ΟΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ FIRM_ADDRESS VARCHAR2 (60) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 19. ΑΡ. ΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ FIRM_NO CHAR (9) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 20. ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ PAR_BUSINESS NUMBER (5) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 21. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ PAR_BUSINESS_DESCR VARCHAR2 (40) Σελίδα 17 από 19

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Πίνακας Κωδ. Είδους Ταυτότητας, σύμφωνα με πίνακα Αναφοράς του ΟΠΣ ΤΑΧΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0 ΑΓΝΩΣΤΗ 1 ΑΤ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 2 ΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 3 ΠΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 4 ΠΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 5 ΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 6 ΛΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ 7 ΠΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 8 ΔΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ 9 ΚΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 10 ΧΤ ΧΩΡΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 11 ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΦΠ 12 ΚΠ ΚΑΡΤΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΠΕΡΙΟΡ ΧΡΟΝ ΔΙΑΡΚ 13 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Σελίδα 18 από 19

19 14 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΝΙΘΑΓΕΝΗ(Ν.139/1975) 15 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ 16 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΠΑ 17 ΕΔΤ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 18 ΕΙΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΥΓΑΔΑ 19 ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΑΤΕΛΩΣ 20 ΕΙΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΑΝΘΡΩΠ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 21 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ 22 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ 23 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΩΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 24 ΑΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ Σελίδα 19 από 19

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ... 4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 7 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα.... 8 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 3 ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 4 ATLANTIS Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος Απρίλιος 2010 COPYRIGHT, ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. Η ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) Πηγή: StartUp Greece ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΙΔΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Κατά κανόνα μία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συστήνεται τουλάχιστον από 2 πρόσωπα είτε φυσικά είτε νομικά. Ωστόσο αρκεί 1 πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία. ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ Ι ΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ; Για τη σύσταση οµόρρυθµης εταιρείας πρέπει να συµπράξουν δύο τουλάχιστον µέρη, τα οποία κατά την έκφραση του νόµου υποχρεούνται αµοιβαίως

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Το Νοσοκομείο ανακοινώνει την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2012 για τη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΩΛ-ΩΥΣ. Αθήνα, 24-7-2012. Aριθ. πρωτ: οικ.14827/22

ΑΔΑ: Β4ΓΩΛ-ΩΥΣ. Αθήνα, 24-7-2012. Aριθ. πρωτ: οικ.14827/22 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4ΓΩΛ-ΩΥΣ Αθήνα, 24-7-2012 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρυθµίσεις στον Κωδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Φ.Ε.Κ. 84Α) τροποποιούνται, αντικαθίστανται

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Nίκος Σγουρινάκης, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Διδάσκων Φορολογική Λογιστική στο ΤΕΙ Πειραιά, Διευθυντής σύνταξης περιοδικού

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονοµικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, µέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 763 Β 30.4.2015 ΑΔΑ:7Ρ8ΩΗ-Δ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

4.500 22-64 2009» . 1075/10/03-03-09 603/ /02-04-09)

4.500 22-64 2009» . 1075/10/03-03-09 603/ /02-04-09) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4.500 ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-64 ΕΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 1075/10/03-03-09 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

e-παράβολο Οδηγίες χρήσης Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα - i -

e-παράβολο Οδηγίες χρήσης Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα - i - e-παράβολο Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα - i - Πληροφορίες Εγγράφου ΕΡΓΟ e-παράβολο Διαχείριση e-παραβόλου από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα, ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΚΩΔΙΚΟΣ E_Paravolo_Μ v1.0.doc ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 2013 Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 Εμμανουήλ Πετράκης Senior Partner Head of Tax TMS AUDITORS SA Λουκιανού 6 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7253580-1 Fax: 210 7253582 1 Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΑ ΑΣ Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ικτύου Μετανάστευσης Συντάκτες της Μελέτης: Λάµπρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η επιχειρηματική δραστηριότητα πραγματοποιείται από φυσικά πρόσωπα (ατομική επιχείρηση) ή από εταιρείες (νομικά πρόσωπα). Με τον όρο «εταιρεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε:

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε: ΠΟΛ.1088/17.4.2015 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. Τύπος και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 Φ2 TAXIS)

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 Φ2 TAXIS) Αθήνα, 6.4.2015 ΠΟΛ: 1082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΠΑ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) (κωδικοποιημένο μέχρι και τον ν. 3301/2004 (ΦΕΚ 263 Α /23.12.2004) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 Δ/ΝΣH 19Η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Α.Π.: 5024926/3084/Α0019 ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Ταχ. Δ/νση : Καραγιώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2014 Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών

Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών Στις σελίδες που ακολουθούν παρέχονται οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα 24 Mαΐου 2007 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αρ. πρωτ. Τ. 2556/80/Α0019 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : 17 η 18 η 19 η- - ΕΦΚ 33 η Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα