Πίνακας Εικόνων. 22/04/2014 Έκδοση 3.0.1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας Εικόνων. 22/04/2014 Έκδοση 3.0.1"

Transcript

1 Προδιαγραφές για Προγραμματιστές Διαδικτυακής Υπηρεσίας «Βασικά στοιχεία μητρώου για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες, και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα». Πίνακας Περιεχομένων 1. Γενικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά Διαδικτυακής Υπηρεσίας WSDL και Endpoint Υπηρεσίας Μέθοδοι Κλήσης της Διαδικτυακής Υπηρεσίας Εγκατάσταση SoapUI για δοκιμαστική κλήση Υπηρεσίας Παραδείγματα XML κλήσης Υπηρεσίας Μέθοδος rgwspublicversioninfo Μέθοδος rgwspublicafmmethod Μηνύματα Λάθους Στοιχεία Μητρώου που επιστρέφονται Οδηγίες_Για_Προγραμματιστές_Υπηρεσίας_Βασικά_Στοιχεία_Μητρώου_Public_V3.0.1.docx Σελίδα 1 από 13

2 Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1: Δημιουργία ενός νέου SOAP project από το SoapUI... 4 Εικόνα 2: Αντιγράφουμε το WSDL της υπηρεσίας... 5 Εικόνα 3: Κάνουμε Edit και αντικαθιστούμε το Endpoint της υπηρεσίας... 5 Εικόνα 4: Το Endpoint της υπηρεσίας διορθωμένο στο SoapUI... 6 Εικόνα 5: Για την κλήση της rgwspublicversioninfo δε χρειάζεται να ορισθεί το username... 6 Εικόνα 6: Request XML για τη rgwspublicversioninfo χωρίς να ορισθεί το security... 7 Εικόνα 7: Request XML για τη rgwspublicversioninfo και ορισμένο το security (το οποίο δε χρησιμοποιείται)... 7 Εικόνα 8: Request XML για τη βασική μέθοδο rgwspublicafmmethod... 8 Εικόνα 9: Παράδειγμα επιτυχημένης κλήσης της rgwspublicversioninfo... 9 Εικόνα 10: Παράδειγμα κλήσης της βασικής μεθόδου rgwspublicversioninfo μέσω SoapUI Εικόνα 11: Κάθε κλήση επιστρέφει ένα μοναδικό transaction id Εικόνα 12: Χρήση του request XML του SoapUI ορίζοντας στα Request Properties το security Εικόνα 13: Τα μηνύματα λάθους της υπηρεσίας Εικόνα 14: Τα στοιχεία μητρώου που επιστρέφει μια επιτυχημένη κλήση της υπηρεσίας Οδηγίες_Για_Προγραμματιστές_Υπηρεσίας_Βασικά_Στοιχεία_Μητρώου_Public_V3.0.1.docx Σελίδα 2 από 13

3 1. Γενικά Η παλαιότερη Διαδικτυακή Υπηρεσία της Γ.Γ.Π.Σ. «Βασικά στοιχεία για μη φυσικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες» έχει επανασχεδιαστεί από τις Γ.Γ.Δ.Ε./Γ.Γ.Π.Σ. προς διάθεση με το νέο τίτλο «Βασικά στοιχεία μητρώου για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες, και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα». Προϋπόθεση για να αξιοποιηθεί η διαδικτυακή αυτή υπηρεσία (web service) είναι η προμήθευα ενός κατάλληλου προγράμματος «πελάτη» (client). Η προμήθεια αυτή είναι αποκλειστική ευθύνη του τελικού χρήστη της υπηρεσίας. Το κείμενο αυτό απευθύνεται σε προγραμματιστές Η/Υ που επιθυμούν να δημιουργήσουν ένα τέτοιο πρόγραμμα «πελάτη» (web service client). Για την καλύτερη κατανόηση όσων περιγράφονται παρακάτω πρέπει προηγουμένως να μελετηθούν οι οδηγίες της υπηρεσίας για τους τελικούς χρήστες στις οποίες περιγράφονται αναλυτικά οι ενέργειες / προϋποθέσεις αξιοποίησης της υπηρεσίας, καθώς και πώς να γίνει η εγγραφή στην υπηρεσία και η δημιουργία ειδικών κωδικών πρόσβασης σ αυτήν. 2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Διαδικτυακής Υπηρεσίας H συγκεκριμένη διαδικτυακή υπηρεσία έχει αναπτυχθεί ως J2EE 1.4 JAX-RPC Web Service. Το security του web service είναι βασισμένο σε plaintext username / password κάνοντας χρήση HTTPS, και ειδικότερα τα certificates του διαδικτυακού τόπου της Γ.Γ.Π.Σ. https://www1.gsis.gr/ Το username / password πρέπει να οριστούν στο SOAP Header της κλήσης (και όχι στο HTTP Header). Παρατίθενται παρακάτω έτοιμα παραδείγματα XML κλήσεων. 3. WSDL και Endpoint Υπηρεσίας Παρατίθενται το WSDL και το Endpoint της διαδικτυακής υπηρεσίας: Web Service WSDL: https://www1.gsis.gr/webtax2/wsgsis/rgwspublic/rgwspublicport?wsdl Web Service Endpoint: https://www1.gsis.gr/webtax2/wsgsis/rgwspublic/rgwspublicport Το παραπάνω endpoint πρέπει χειρωνακτικά να ορισθεί, διορθώνοντας αυτό που αυτόματα προτείνεται. 4. Μέθοδοι Κλήσης της Διαδικτυακής Υπηρεσίας Η διαδικτυακή υπηρεσία έχει μια βασική μέθοδο, τη rgwspublicafmmethod, όπου ουσιαστικά υλοποιεί την λειτουργικότητα της εν λόγω υπηρεσίας. Υπάρχει όμως και μια βοηθητική μέθοδος, η rgwspublicversioninfo, για την οποία δεν είναι απαραίτητο να ορισθούν username / password ή να ορισθούν άλλες παράμετροι εισόδου. Η μέθοδος αυτή απλά επιστρέφει ένα αλφαριθμητικό μήνυμα με την τρέχουσα έκδοση της υπηρεσίας. Οδηγίες_Για_Προγραμματιστές_Υπηρεσίας_Βασικά_Στοιχεία_Μητρώου_Public_V3.0.1.docx Σελίδα 3 από 13

4 5. Εγκατάσταση SoapUI για δοκιμαστική κλήση Υπηρεσίας Στις επόμενες ενότητες περιγράφεται πώς μπορεί να γίνει δοκιμαστική κλήση κάθε μιας εκ των παραπάνω μεθόδων με χρήση του εργαλείου SoapUI, το οποίο είναι ελεύθερα διαθέσιμο από το παρακάτω link: Για τα παραδείγματα που ακολουθούν έχει γίνει τοπική εγκατάσταση του: SoapUI-x exe Τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω είναι απλά ενδεικτικά για δοκιμαστική χρήση της υπηρεσίας. Ο κάθε προγραμματιστής μπορεί να χρησιμοποιήσει όποιο προγραμματιστικό περιβάλλον επιθυμεί είτε για τη δοκιμαστική κλήση, είτε για την κανονική αξιοποίηση της υπηρεσίας. Κάνοντας χρήση το εργαλείου SoapUI, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο project και να αντιγράψουμε το URL που αντιστοιχεί στο WSDL της υπηρεσίας. Εικόνα 1: Δημιουργία ενός νέου SOAP project από το SoapUI Εκτός αν υπάρχουν δικτυακά θέματα με την πρόσβαση του https://www1.gsis.gr/ ή θέματα σχετικά με τα certificates που πιθανότατα να πρέπει να γίνουν manually import τοπικά (π.χ. στο αρχείο cacerts της java), δημιουργούνται αυτόματα οι μέθοδοι κλήσης της υπηρεσίας. Οδηγίες_Για_Προγραμματιστές_Υπηρεσίας_Βασικά_Στοιχεία_Μητρώου_Public_V3.0.1.docx Σελίδα 4 από 13

5 Εικόνα 2: Αντιγράφουμε το WSDL της υπηρεσίας Κάνοντας χρήση π.χ. της βοηθητικής μεθόδου rgwspublicversioninfo αντικαθιστούμε το προτεινόμενο Endpoint με το σωστό (ουσιαστικά σβήνουμε το προτεινόμενο port). Εικόνα 3: Κάνουμε Edit και αντικαθιστούμε το Endpoint της υπηρεσίας Οδηγίες_Για_Προγραμματιστές_Υπηρεσίας_Βασικά_Στοιχεία_Μητρώου_Public_V3.0.1.docx Σελίδα 5 από 13

6 Εικόνα 4: Το Endpoint της υπηρεσίας διορθωμένο στο SoapUI Εικόνα 5: Για την κλήση της rgwspublicversioninfo δε χρειάζεται να ορισθεί το username Οδηγίες_Για_Προγραμματιστές_Υπηρεσίας_Βασικά_Στοιχεία_Μητρώου_Public_V3.0.1.docx Σελίδα 6 από 13

7 6. Παραδείγματα XML κλήσης Υπηρεσίας 6.1. Μέθοδος rgwspublicversioninfo Η μέθοδος αυτή είναι απλά βοηθητική. Δε απαιτεί κάποια παράμετρο ως είσοδο, και απλά επιστρέφει ένα αλφαριθμητικό με την έκδοση της υπηρεσίας. Δεν είναι απαραίτητο να ορισθούν τα username / password για να κληθεί η μέθοδος αυτή. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <env:envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns="http://gr/gsis/rgwspublic/rgwspublic.wsdl" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema"> <env:header/> <env:body> <ns:rgwspublicversioninfo/> </env:body> </env:envelope> Εικόνα 6: Request XML για τη rgwspublicversioninfo χωρίς να ορισθεί το security Με το παρακάτω παράδειγμα κλήσης βλέπουμε πώς πρέπει να οριστούν στο Soap Header της κλήσης τα username / password. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <env:envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns="http://gr/gsis/rgwspublic/rgwspublic.wsdl" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis wss-wssecurity-secext- 1.0.xsd"> <env:header> <ns1:security> <ns1:usernametoken> <ns1:username>xxxxxxxxxxxxx</ns1:username> <ns1:password>yyyyyyyyyyy</ns1:password> </ns1:usernametoken> </ns1:security> </env:header> <env:body> <ns:rgwspublicversioninfo/> </env:body> </env:envelope> Εικόνα 7: Request XML για τη rgwspublicversioninfo και ορισμένο το security (το οποίο δε χρησιμοποιείται) Οδηγίες_Για_Προγραμματιστές_Υπηρεσίας_Βασικά_Στοιχεία_Μητρώου_Public_V3.0.1.docx Σελίδα 7 από 13

8 6.2. Μέθοδος rgwspublicafmmethod Η μέθοδος αυτή είναι η βασική μέθοδος κλήσης της υπηρεσίας. Για να είναι (τεχνικά) επιτυχής η κλήση θα πρέπει η δομή του request xml να είναι όπως το παρακάτω παράδειγμα, διαφορετικά θα υπάρχει αποτυχία στο σωστό parsing του xml με ένα γενικό java μήνυμα λάθους. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <env:envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns="http://gr/gsis/rgwspublic/rgwspublic.wsdl" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis wss-wssecurity-secext- 1.0.xsd"> <env:header> <ns1:security> <ns1:usernametoken> <ns1:username>xxxxxxxxxxxxx</ns1:username> <ns1:password>yyyyyyyyyyy</ns1:password> </ns1:usernametoken> </ns1:security> </env:header> <env:body> <ns:rgwspublicafmmethod> <RgWsPublicInputRt_in xsi:type="ns:rgwspublicinputrtuser"> <ns:afmcalledby>zzzzzzzzz</ns:afmcalledby> <ns:afmcalledfor>wwwwwwwww</ns:afmcalledfor> </RgWsPublicInputRt_in> <RgWsPublicBasicRt_out xsi:type="ns:rgwspublicbasicrtuser"> <ns:afm xsi:nil="true"/> <ns:stopdate xsi:nil="true"/> <ns:postaladdressno xsi:nil="true"/> <ns:doydescr xsi:nil="true"/> <ns:doy xsi:nil="true"/> <ns:onomasia xsi:nil="true"/> <ns:legalstatusdescr xsi:nil="true"/> <ns:registdate xsi:nil="true"/> <ns:deactivationflag xsi:nil="true"/> <ns:deactivationflagdescr xsi:nil="true"/> <ns:postaladdress xsi:nil="true"/> <ns:firmflagdescr xsi:nil="true"/> <ns:commertitle xsi:nil="true"/> <ns:postalareadescription xsi:nil="true"/> <ns:iniflagdescr xsi:nil="true"/> <ns:postalzipcode xsi:nil="true"/> </RgWsPublicBasicRt_out> <arrayofrgwspublicfirmactrt_out xsi:type="ns:rgwspublicfirmactrtuserarray"/> <pcallseqid_out xsi:type="xsd:decimal">0</pcallseqid_out> <perrorrec_out xsi:type="ns:genwserrorrtuser"> <ns:errordescr xsi:nil="true"/> <ns:errorcode xsi:nil="true"/> </perrorrec_out> </ns:rgwspublicafmmethod> </env:body> </env:envelope> Εικόνα 8: Request XML για τη βασική μέθοδο rgwspublicafmmethod Οδηγίες_Για_Προγραμματιστές_Υπηρεσίας_Βασικά_Στοιχεία_Μητρώου_Public_V3.0.1.docx Σελίδα 8 από 13

9 Τονίζεται ότι τα username / password είναι οι ειδικοί κωδικοί πρόσβασης που πρέπει να έχουμε αποκτήσει από την εφαρμογή Διαχείρισης Ειδικών Κωδικών, όπως αναλυτικά περιγράφηκε στις οδηγίες της υπηρεσίας που απευθύνονται στους τελικούς χρήστες. Δεν πρέπει και δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι κωδικοί πρόσβασης του TAXISnet για κλήση της διαδικτυακής αυτής υπηρεσίας. Εικόνα 9: Παράδειγμα επιτυχημένης κλήσης της rgwspublicversioninfo Κάθε χρήστης της υπηρεσίας πρέπει να χρησιμοποιεί τους προσωπικούς του ειδικούς κωδικούς πρόσβασης, είτε επιθυμεί να κάνει προσωπική χρήση της υπηρεσίας, είτε να κάνει κλήσεις για κάποιον τρίτο από τον οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί. Η διάκριση εάν μια κλήση γίνεται για εμάς ή για κάποιον που μας έχει εξουσιοδοτήσει γίνεται βάσει του xml πεδίου afmcalledby. Το πεδίο αυτό πρέπει είτε να είναι κενό ή να έχει έναν έγκυρο Α.Φ.Μ. Στην περίπτωση που στο request XML το πεδίο afmcalledby είναι κενό (μη ορισμένο) ή ίδιο με το Α.Φ.Μ. του χρήστη στον οποίο ανήκει το username της κλήσης, τότε η κλήση «χρεώνεται» στον Α.Φ.Μ. που ανήκει το username της κλήσης, και τα δικά του στοιχεία θα εμφανιστούν στις «Ειδοποιήσεις» του Α.Φ.Μ. που αναζητήθηκε. Στην περίπτωση που το πεδίο afmcalledby είναι συμπληρωμένο με κάποιον (άλλο) Α.Φ.Μ., τότε η κλήση θεωρείται ότι γίνεται απ αυτόν τον Α.Φ.Μ. και όχι από εκείνον στον οποίο ανήκει το username της κλήσης. Για την επιτυχή ολοκλήρωση της κλήσης επαληθεύεται ότι όντως η σχετική εξουσιοδότηση έχει γίνει, διαφορετικά η κλήση αποτυγχάνει με μήνυμα λάθους. Ο Α.Φ.Μ. για τον οποίο ενδιαφερόμαστε να αντλήσουμε πληροφορίες πρέπει να συμπληρωθεί στο πεδίο afmcalledfor. Οδηγίες_Για_Προγραμματιστές_Υπηρεσίας_Βασικά_Στοιχεία_Μητρώου_Public_V3.0.1.docx Σελίδα 9 από 13

10 Κάθε (τεχνικά επιτυχής) κλήση της υπηρεσίας επιστρέφει πάντοτε ένα μοναδικό αριθμό μέσω του οποίου μοναδικά αναγνωρίζεται η κλήση που έγινε. Πρόκειται για το πεδίο pcallseqid_out στο response XML. Στις επιτυχείς κλήσεις επιστρέφονται στοιχεία φορολογικού μητρώου για τον Α.Φ.Μ. που αναζητήθηκε και τα πεδία κωδικός / περιγραφή λάθους είναι κενά (perrorrec_out στο response XML). Κατά την κλήση της υπηρεσίας εφαρμόζεται ένα σύνολο ελέγχων βάσει των προδιαγραφών της υπηρεσίας. Σε περίπτωση αποτυχίας κάποιου από τους ελέγχους επιστρέφεται κωδικός / περιγραφή σφάλματος (πεδία errorcode και errordescr στο response XML). Εικόνα 10: Παράδειγμα κλήσης της βασικής μεθόδου rgwspublicversioninfo μέσω SoapUI Οδηγίες_Για_Προγραμματιστές_Υπηρεσίας_Βασικά_Στοιχεία_Μητρώου_Public_V3.0.1.docx Σελίδα 10 από 13

11 Εικόνα 11: Κάθε κλήση επιστρέφει ένα μοναδικό transaction id Στα προηγούμενα παραδείγματα κλήσης είχε γίνει χρήση των Request XMLs όπως αυτά δόθηκαν παραπάνω (αντικαθιστώντας δηλαδή το προτεινόμενο XML από το request του SoapUI). Μπορούμε όμως να κάνουμε χρήση και του request XML όπως αυτό δημιουργείται από το SoapUI με τον εξής τρόπο: Αφαιρούμε το χαρακτήρα? από το request XML., και ορίζουμε το πεδίο afmcalledfor (ή και το πεδίο afmcalledby αν απαιτείται) Στα request properties της κλήσης, ορίζουμε τα username / password, και επιλέγουμε ως WSS-Password Type : PasswordText. Εικόνα 12: Χρήση του request XML του SoapUI ορίζοντας στα Request Properties το security Οδηγίες_Για_Προγραμματιστές_Υπηρεσίας_Βασικά_Στοιχεία_Μητρώου_Public_V3.0.1.docx Σελίδα 11 από 13

12 7. Μηνύματα Λάθους Κωδικός Μηνύματος Λάθους RG_WS_PUBLIC_AFM_CALLED_BY_BLOCKED RG_WS_PUBLIC_AFM_CALLED_BY_NOT_FOUND RG_WS_PUBLIC_EPIT_NF RG_WS_PUBLIC_FAILURES_TOLERATED_EXCEEDED RG_WS_PUBLIC_MAX_DAILY_USERNAME_CALLS_EXCEEDED RG_WS_PUBLIC_MONTHLY_LIMIT_EXCEEDED RG_WS_PUBLIC_MSG_TO_TAXISNET_ERROR RG_WS_PUBLIC_NO_INPUT_PARAMETERS RG_WS_PUBLIC_SERVICE_NOT_ACTIVE RG_WS_PUBLIC_TAXPAYER_NF Περιγραφή Μηνύματος Λάθους Ο χρήστης που καλεί την υπηρεσία έχει προσωρινά αποκλειστεί από τη χρήση της. Ο Α.Φ.Μ. για τον οποίο γίνεται η κλήση δε βρέθηκε στους έγκυρους Α.Φ.Μ. του Μητρώου TAXIS. O Α.Φ.Μ. για τον οποίο ζητούνται πληροφορίες δεν ανήκει και δεν ανήκε ποτέ σε νομικό πρόσωπο, νομική οντότητα, ή φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Υπέρβαση μέγιστου επιτρεπτού ορίου πρόσφατων αποτυχημένων κλήσεων. Προσπαθήστε εκ νέου σε μερικές ώρες. Υπέρβαση μέγιστου επιτρεπτού ορίου ημερήσιων κλήσεων ανά χρήστη (ανεξαρτήτως εξουσιοδοτήσεων). Υπέρβαση του Μέγιστου Επιτρεπτού Μηνιαίου Ορίου Κλήσεων. Δημιουργήθηκε πρόβλημα κατά την ενημέρωση των εισερχόμενων μηνυμάτων στο MyTAXISnet. Δε δόθηκαν υποχρεωτικές παράμετροι εισόδου για την κλήση της υπηρεσίας. Η υπηρεσία δεν είναι ενεργή. O Α.Φ.Μ. για τον οποίο ζητούνται πληροφορίες δε βρέθηκε στους έγκυρους Α.Φ.Μ. του Μητρώου TAXIS. RG_WS_PUBLIC_TOKEN_AFM_BLOCKED RG_WS_PUBLIC_TOKEN_AFM_NOT_AUTHORIZED RG_WS_PUBLIC_TOKEN_AFM_NOT_FOUND RG_WS_PUBLIC_TOKEN_AFM_NOT_REGISTERED Ο χρήστης (ή ο εξουσιοδοτημένος τρίτος) που καλεί την υπηρεσία έχει προσωρινά αποκλειστεί από τη χρήση της. Ο τρέχον χρήστης δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Α.Φ.Μ. για χρήση της υπηρεσίας. Ο Α.Φ.Μ. του τρέχοντος χρήστη δε βρέθηκε στους έγκυρους Α.Φ.Μ. του Μητρώου TAXIS. Ο τρέχον χρήστης δεν έχει εγγραφεί για χρήση της υπηρεσίας. RG_WS_PUBLIC_TOKEN_USERNAME_NOT_ACTIVE Ο κωδικός χρήστη (username) που χρησιμοποιήθηκε έχει ανακληθεί. RG_WS_PUBLIC_TOKEN_USERNAME_NOT_AUTHENTICATED Ο συνδυασμός χρήστη/κωδικού πρόσβασης που δόθηκε δεν είναι έγκυρος. RG_WS_PUBLIC_TOKEN_USERNAME_NOT_DEFINED Δεν ορίσθηκε ο χρήστης που καλεί την υπηρεσία. RG_WS_PUBLIC_TOKEN_USERNAME_TOO_LONG Διαπιστώθηκε υπέρβαση του μήκους του ονόματος του χρήστη (username) της υπηρεσίας RG_WS_PUBLIC_WRONG_AFM O Α.Φ.Μ. για τον οποίο ζητούνται πληροφορίες δεν είναι έγκυρος. Εικόνα 13: Τα μηνύματα λάθους της υπηρεσίας Οδηγίες_Για_Προγραμματιστές_Υπηρεσίας_Βασικά_Στοιχεία_Μητρώου_Public_V3.0.1.docx Σελίδα 12 από 13

13 8. Στοιχεία Μητρώου που επιστρέφονται ΒΑΣΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ (RgWsPublicBasicRt_out) Πεδίο Τύπος Περιγραφή Πεδίου afm CHAR (12) ΑΦΜ doy CHAR (4) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΥ doydescr VARCHAR2 (60) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΟΥ INiFlagDescr CHAR (5) ΦΠ /ΜΗ ΦΠ deactivationflag CHAR (1) ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΑΦΜ: 1=ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΦΜ 2=ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΑΦΜ deactivationflagdescr CHAR (21) ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΑΦΜ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ): ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΦΜ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΑΦΜ firmflagdescr CHAR (20) ΤΙΜΕΣ: ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑΣ onomasia VARCHAR2 (120) ΕΠΩΝΥΜΙΑ commertitle VARCHAR2 (80) ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ legalstatusdescr VARCHAR2 (40) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΡΦΗΣ ΜΗ Φ.Π. postaladdress VARCHAR2 (60) ΟΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ postaladdressno CHAR (9) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ postalzipcode CHAR (5) ΤΑΧ. ΚΩΔ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ postalareadescription VARCHAR2 (40) ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ registdate DATE ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ stopdate DATE ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (arrayofrgwspublicfirmactrt_out / RgWsPublicFirmActRtUser) firmactcode NUMBER (8) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ firmactdescr VARCHAR2 (300) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ firmactkind CHAR (1) ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: 1=ΚΥΡΙΑ 2=ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ 3=ΛΟΙΠΗ 4=ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ firmactkinddescr VARCHAR2 (12) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΚΥΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΛΟΙΠΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ Εικόνα 14: Τα στοιχεία μητρώου που επιστρέφει μια επιτυχημένη κλήση της υπηρεσίας Οδηγίες_Για_Προγραμματιστές_Υπηρεσίας_Βασικά_Στοιχεία_Μητρώου_Public_V3.0.1.docx Σελίδα 13 από 13

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ... 4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 7 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα.... 8 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

Η Εξέλιξη των. (6.0.1.0176 για έχει προστεθεί.. Ανανεωμένη. η Διαδικτυακή. επιχειρηματική. δραστηριότητα. τη διαχείριση

Η Εξέλιξη των. (6.0.1.0176 για έχει προστεθεί.. Ανανεωμένη. η Διαδικτυακή. επιχειρηματική. δραστηριότητα. τη διαχείριση Η Εξέλιξη των εφαρμογών PRISMA Win δε σταματά ποτέ! Παρακάτω μπορείτε να δείτεε όλες τις νέες δυνατότητες που προστέθηκαν σε όλες τις εφαρμογές. Ενημερώστε άμεσα την εφαρμογή σας με την τελευταία αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακές Υπηρεσίες (web services) για Στοιχεία Μητρώου. Όνομα : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ Φυσικά Πρόσωπα και Μη Φυσικά Πρόσωπα (PKG_RG_WS_ALL_DATA).

Διαδικτυακές Υπηρεσίες (web services) για Στοιχεία Μητρώου. Όνομα : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ Φυσικά Πρόσωπα και Μη Φυσικά Πρόσωπα (PKG_RG_WS_ALL_DATA). Διαδικτυακές Υπηρεσίες (web services) για Στοιχεία Μητρώου Όνομα : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ Φυσικά Πρόσωπα και Μη Φυσικά Πρόσωπα (PKG_RG_WS_ALL_DATA). 1 ο Κριτήριο : ΑΡΙΘΜΟΣ και ΕΙΔΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ί) Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Αυξημένων Δυνατοτήτων ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Αυξημένων Δυνατοτήτων ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ caratperfect Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Αυξημένων Δυνατοτήτων ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομικών Αρ. Έγκρισης: 15DCC512/17.12.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Για να αποκτήσει ένας Συμβεβλημένος Ιατρός & Ασφαλισμένος τη δυνατότητα να κάνει χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Διδάκτωρ Τμήματος Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server Εργαστηριακός Οδηγός ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Taxis Receipts. Εγχειρίδιο Χρήσης του Λογισμικού. Έκδοση 1.3.0 ή καλύτερη. (έκδοση 1.0) Copyright ημήτρης Παναγιωτακόπουλος

Taxis Receipts. Εγχειρίδιο Χρήσης του Λογισμικού. Έκδοση 1.3.0 ή καλύτερη. (έκδοση 1.0) Copyright ημήτρης Παναγιωτακόπουλος Taxis Receipts Έκδοση 1.3.0 ή καλύτερη Εγχειρίδιο Χρήσης του Λογισμικού (έκδοση 1.0) Cpyright ημήτρης Παναγιωτακόπουλος Ευρετήριο Περιεχομένων ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Εισαγωγή 2 Ιστορικό Εκδόσεων 3 Η

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης

Οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες εγκατάστασης SingularLogic Control 4 rel 3.03 SingularLogic Control 1, 2, 3 rel 3.03 SingularLogic Accountant rel 3.03 SingularLogic Λογιστικά rel 3.03 ή µεταγενέστερες εκδόσεις µε MICROSOFT SQL

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 1.3 Login Screen...

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης 1. Γενικές αρχές Οι Διαδικτυακοί Τόποι των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

e-παράβολο Οδηγίες χρήσης Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα - i -

e-παράβολο Οδηγίες χρήσης Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα - i - e-παράβολο Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα - i - Πληροφορίες Εγγράφου ΕΡΓΟ e-παράβολο Διαχείριση e-παραβόλου από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα, ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΚΩΔΙΚΟΣ E_Paravolo_Μ v1.0.doc ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού

Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Σελίδα εγγραφής...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Εγγραφή - Πιστοποίηση

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Εγγραφή - Πιστοποίηση ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Εγγραφή - Πιστοποίηση 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγγραφή Πιστοποίηση χρηστών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών... 3 Βήµα 1ο από 2... 4 Βήµα 2ο από 2... 6 Εγγραφή για υποβολή ΑΠ Κοινών Επιχειρήσεων... 7 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Υπηρεσία Ανάρτησης και διαχείρισης Γραπτών Εργασιών Οδηγίες χρήσης για τους φοιτητές ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 11 Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Υποβολή/Διαχείρισης Αιτήσεων Έγκρισης Χορήγησης Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Υποβολή/Διαχείρισης Αιτήσεων Έγκρισης Χορήγησης Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Υποβολή/Διαχείρισης Αιτήσεων Έγκρισης Χορήγησης Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης 1. Εισαγωγή Η εφαρμογή Υποβολής/Διαχείρισης Αιτήσεων Έγκρισης απευθύνεται στα φυσικά πρόσωπα που καταναλώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο για Ηλεκτρονική Διαβούλευση ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Κείμενο για Ηλεκτρονική Διαβούλευση ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Κείμενο για Ηλεκτρονική Διαβούλευση ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Οι προτάσεις που παρουσιάζονται στο παρόν Τμήμα δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ WEBSITES ΜΕ ΤΟ JOOMLA! CMS»

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ WEBSITES ΜΕ ΤΟ JOOMLA! CMS» Digital Academy Σεμινάριο Τηλεκπαίδευσης με Θέμα: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ WEBSITES ΜΕ ΤΟ JOOMLA! CMS» Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ JOOMLA...7 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 3 ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 4 ATLANTIS Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος Απρίλιος 2010 COPYRIGHT, ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. Η ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χειρισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιγραφή Περιεχομένων Γενικός Χειρισμός Πλήκτρα και λειτουργίες τους Πλήκτρα Λειτουργιών (Function Keys) σελ.1 σελ.2 σελ.4 σελ.4 σελ.4 Κινήσεις σελ. 7 Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ "TIP" ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ COLOR PETRI-NETS

ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ TIP ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ COLOR PETRI-NETS ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ "TIP" ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ COLOR PETRI-NETS Ιωάννης Κοκκινίδης Μεταπτυχιακός Φοιτητής ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων: Χ. Γεωργιάδης, Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα