Νάντια Παπαπαναγιωτάκη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νάντια Παπαπαναγιωτάκη"

Transcript

1 Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Στην ένταξη µε πάνε σαράντα κύµατα Οι περιοχές στις οποίες δραστηριοποιηθήκαµε από τον Νοέµβριο µέχρι σήµερα ήταν τα Άνω Λιόσια, το Ζεφύρι, το Ίλιον και οι Αχαρνές µε έντεκα (11) συνολικά σχολεία αποδέκτες της παρέµβασής µας, εκ των οποίων ένα λειτουργεί ως αµιγές σχολείο τσιγγανοπαίδων. Από αυτή την πρώτη επαφή µας µε τα σχολεία µπορούµε να προβούµε στις εξής γενικές παρατηρήσεις: Οι εγγραφές των τσιγγάνων µαθητών στην αρχή του σχολικού έτους ενισχύθηκαν λόγω του επιδόµατος, που δόθηκε στις οικογένειες των οποίων τα παιδιά εγγράφηκαν για πρώτη φορά στο σχολείο ή παρακολούθησαν κανονικά την προηγούµενη σχολική χρονιά. Ωστόσο, η µαζική αυτή εισροή µαθητών δε συνοδεύτηκε από σταθερή φοίτηση στη συνέχεια. Οι διευθυντές των σχολείων φαίνεται να αποδίδουν τη χαλαρότητα της φοίτησης των τσιγγανοπαίδων στην άγνοια και αδιαφορία των γονέων για το σχολικό ωράριο µαθηµάτων (τα παιδιά προσέρχονται αργοπορηµένα το πρωί), για την έναρξη του σχολικού έτους και τη διάρκεια των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα. Οι ίδιοι παραδέχονται όµως ότι υπό παρόµοιες συνθήκες είναι αµφίβολο αν άλλα παιδιά θα έδειχναν τόσο ενδιαφέρον για το σχολείο όσο τα τσιγγανόπαιδα. Οι εγγραφές των µαθητών γίνονται χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα. Υπάρχει ελαστικότητα αναφορικά µε την προσκόµιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και η στενή συνεργασία µε τον Ερυθρό Σταυρό, κυρίως στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, έχει λύσει και το ζήτηµα των εµβολιασµών και της προσκόµισης του βιβλιαρίου υγείας. Αρκεί να αναφερθεί ότι σε ορισµένα σχολεία όχι µόνο εγγράφονται τα παιδιά χωρίς πρόβληµα, αλλά και παραµένουν εγγεγραµµένα, παρά τη διακοπή της φοίτησής τους, προκειµένου το σχολείο να παρουσιάζει ικανοποιητικό αριθµό µαθητών. Σε κανένα σχολείο δε λειτουργεί αµιγές τµήµα τσιγγανοπαίδων, µε εξαίρεση το 3 ο.σ. Ζεφυρίου, που είναι αµιγές σχολείο τσιγγανοπαίδων, και η πολιτική που ακολουθείται είναι αυτή της παράλληλης φοίτησης σε τµήµατα ένταξης τσιγγανοπαίδων και της σταδιακής ένταξης στις κανονικές τάξεις. Αλλά φαίνεται τα τµήµατα ένταξης τσιγγανοπαίδων να λειτουργούν ορισµένες φορές ως αµιγώς τσιγγανοπαίδων, όταν για παράδειγµα απευθύνονται σε µαθητές της πρώτης τάξης

2 ηλικίας 6 χρόνων, που θα µπορούσαν να φοιτούν στο κανονικό τµήµα της πρώτης ή όταν λειτουργούν ως τµήµατα ενισχυτικής διδασκαλίας, που θα µπορούσαν να απευθύνονται σε όλα τα παιδιά, που αντιµετωπίζουν προβλήµατα στη σχολική τους επίδοση και όχι αποκλειστικά σε τσιγγανόπαιδες. Σε γενικές γραµµές η εγγραφή των τσιγγανοπαίδων στο σχολείο έχει επιτευχθεί σε µεγάλο βαθµό. Εκείνο που αποµένει είναι η διατήρηση της φοίτησης και η επίτευξη καλής σχολικής επίδοσης. Οι ίδιοι οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί εστιάζουν την πηγή των προβληµάτων στους µαθητές, που πάνε για πρώτη φορά σχολείο σε µεγάλη ηλικία, στην «κουλτούρα» των τσιγγάνων, από την οποία λείπει η αίσθηση υποχρεωτικής φοίτησης στο σχολείο και η οποία αξιολογεί χαµηλά το θεσµό του σχολείου και παράλληλα συνεπικουρεί στην πρόωρη εγκατάλειψή του λόγω γάµου ή αναζήτησης εργασίας. Ένας άλλος παράγοντας είναι η σχολική µονάδα και τα οργανωτικά της προβλήµατα, όπως η έλλειψη αιθουσών και διδακτικού προσωπικού, που συνεπάγεται την ύπαρξη πολυµελών τµηµάτων και τη δυσλειτουργία, αν όχι ανυπαρξία, των τµηµάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και των τµηµάτων ένταξης τσιγγανοπαίδων η διαρκής µετακίνηση του διδακτικού προσωπικού, που δυσχεραίνει τη συνεργασία µιας σταθερής οµάδας εκπαιδευτικών µε τη διεύθυνση, τους µαθητές και τους γονείς και φυσικά ακυρώνει πολλές από τις παρεµβάσεις µας στο επίπεδο επιµόρφωσης και ευαισθητοποίησης των διδασκόντων η έλλειψη κατάλληλου επικουρικού διδακτικού υλικού, καθώς και η έλλειψη σεµιναρίων επιµόρφωσης και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών. Τέλος, εστιάζουν την προσοχή τους στις αντιδράσεις των γονέων των µη τσιγγάνων µαθητών για την από κοινού φοίτηση των παιδιών τους µε τσιγγάνους συµµαθητές τους, που ενισχύονται από κοινωνικά στερεότυπα και από τις παράνοµες δραστηριότητες που ορισµένοι τσιγγάνοι αναπτύσσουν στην περιοχή τους. Ωστόσο, παρατηρείται µια σταδιακή αποδοχή των τσιγγανοπαίδων στο σχολείο λόγω της διάχυτης εκτίµησης ότι το σχολείο µπορεί να εξασφαλίσει την οµαλότερη κοινωνική ένταξη των ρόµηδων και συνακόλουθα ένα καλύτερο µέλλον για τα παιδιά τους σε µια γειτονιά χωρίς προβλήµατα. Μέχρι τώρα παρουσιάσαµε συνοπτικά την κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία όπου φοιτούν τσιγγανόπαιδες στις περιοχές της δικαιοδοσίας µας. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να προβούµε και στις ανάλογες προτάσεις, που θα συνέβαλαν στη βελτίωση αυτής της κατάστασης αλλά και στην καλύτερη και

3 αποτελεσµατικότερη δράση του προγράµµατος. Είναι σαφώς εποικοδοµητική η λειτουργία ενός δικτύου µεταξύ των συνεργατών κάθε περιφέρειας προκειµένου να ανταλλάσσονται απόψεις, εµπειρίες και προβληµατισµοί και να προτείνονται αποτελεσµατικότερες δράσεις. Ο θεσµός του περιφερειακού συντονιστή λύνει από τη µια µεριά το πρόβληµα της επικοινωνίας µε τα Γιάννενα αλλά χρειάζεται συστηµατικότερη επαφή για την κατάρτιση και την υλοποίηση συγκεκριµένου πλάνου δράσης. Επιπλέον, είναι αναγκαίο ορισµένες φορές να υπάρχει η δυνατότητα παρέµβασης και σε τοµείς πέρα από αυτούς της άµεσης δικαιοδοσίας µας, γιατί είναι δύσκολο πολλές φορές να µιλάµε για τη σχολική ένταξη των τσιγγανοπαίδων, αν δεν έχουν λυθεί ζητήµατα που αφορούν στην ανθρώπινη διαβίωση και την παραµονή τους σε έναν τόπο. Αναφορικά µε την οργάνωση και λειτουργία του σχολείου πάγιο αίτηµα είναι η ύπαρξη ολιγοµελών τµηµάτων για την ωφέλεια όλων των µαθητών και όχι µόνο των τσιγγανοπαίδων. Αυτό προϋποθέτει επαρκές διδακτικό προσωπικό καθώς και αντίστοιχο αριθµό αιθουσών στο κτίριο. Βέβαια, δεν αρκεί να είναι ικανός ο αριθµός των εκπαιδευτικών, για να ανταποκριθούν στις ανάγκες ειδικά ενός πολυσυλλεκτικού σχολείου αλλά χρειάζεται και κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό. Τα σεµινάρια επιµόρφωσης των δασκάλων πρέπει να οργανώνονται σε ετήσια βάση, µια και οι αποσπασµένοι και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί φαίνεται να αποτελούν την πλειοψηφία στα σχολεία που επισκεφτήκαµε, γεγονός που σηµαίνει µια διαρκής αλλαγή της σύνθεσης των διδασκόντων σε κάθε σχολείο. Φυσικά, αυτή η διαρκής µετακίνηση του εκπαιδευτικού προσωπικού δε βοηθά στη δηµιουργία µιας σταθερής και συστηµατικής εργασίας, που θα µπορούσε να αποφέρει καρπούς σε ένα µεγαλύτερο διάστηµα και ιδίως, όταν πρόκειται για µαθητικό πληθυσµό µε ιδιαίτερες ανάγκες µέσα στο σχολείο. Για το λόγο αυτό θα µπορούσαν να δίνονται κίνητρα στους εκπαιδευτικούς να παραµένουν στα σχολεία τουλάχιστον για ένα εύλογο χρονικό διάστηµα. Τη δουλειά µέσα στην τάξη, ωστόσο, την καθορίζει σε µεγάλο βαθµό το υλικό που χρησιµοποιείται µε τους µαθητές. όµως η έλλειψή του από τα σχολεία είναι έντονη. Είναι αναγκαία λοιπόν η παραγωγή διαπολιτισµικού υλικού. ήδη η πρώτη σειρά που εκδόθηκε µέσα στα πλαίσια του Προγράµµατός µας αποτελεί µια καλή αρχή, αλλά επιπλέον χρειάζεται και ενηµέρωση των εκπαιδευτικών για τη χρήση του υλικού αυτού µέσα στην τάξη.

4 Είναι πλέον απαραίτητες και νέες δράσεις προσανατολισµένες προς την προσέλκυση και τη συγκράτηση του συγκεκριµένου πληθυσµού µέσα στο σχολείο. Τέτοιες δράσεις πρέπει να απευθύνονται τόσο στο γενικό πληθυσµό, όσο και στους ίδιους τους τσιγγανόπαιδες και στους γονείς τους. Οµάδες εργασίας µε τους µαθητές τσιγγάνους και µη- µέσα στο σχολείο, που θα προάγουν τη συνεργασία και την αλληλοαποδοχή των παιδιών, θα ήταν ένα καλό βήµα. Η οργάνωση δραστηριοτήτων αθλητικών, πολιτιστικών, µουσικών κ.ά.- εντός και εκτός του ωρολογίου προγράµµατος θα έφερνε επίσης σε επαφή όλους τους µαθητές αλλά και τους γονείς τους και θα καθιστούσε επιπλέον το σχολείο πόλο έλξης για τους µαθητές του. ράσεις που αφορούν στους γονείς πρέπει επίσης να αποτελέσουν προτεραιότητα του προγράµµατος. Προγράµµατα ευαισθητοποίησης των µη τσιγγάνων γονέων για την παράλληλη φοίτηση των παιδιών τους και των τσιγγανοπαίδων στο σχολείο, όπως και των τσιγγάνων γονέων για την αναγκαιότητα της σχολικής φοίτησης των δικών τους παιδιών, θα συνεπικουρούσαν στην προσπάθεια της σχολικής ένταξης. Επιπλέον οι τσιγγάνοι, και όχι µόνο, αντιµετωπίζουν ποικίλα κοινωνικά και ατοµικά προβλήµατα, γι αυτό χρήσιµη θα µπορούσε να φανεί και η λειτουργία προγραµµάτων στήριξης γονέων και µαθητών. Κάτι τέτοιο θα µπορούσε να οργανωθεί στα πλαίσια µιας κοινωνικής συµβουλευτικής υπηρεσίας, που θα λειτουργούσε µόνιµα στα πλαίσια του σχολείου ή του ήµου. Τέλος, πολύ σηµαντική θεωρούµε και τη δηµιουργία ενός δικτύου µεταξύ όλων των σχολείων της Ελλάδας, που συµµετέχουν στο πρόγραµµα, για ανταλλαγή εµπειριών και προβληµατισµών για τα ζητήµατα που τους απασχολούν αλλά και µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων φορέων για την καλύτερη και αµεσότερη αντιµετώπιση τυχόν προβληµάτων που ανακύπτουν. Η παρέµβασή µας στα σχολεία εκπορεύεται από δύο κυρίως αρχές: α) Την κοινή φοίτηση όλων των παιδιών στο σχολείο, αρχή που στηρίζεται στο γεγονός ότι τα καλύτερα εφόδια για την εξασφάλιση µιας ικανοποιητικής θέσης στον κοινωνικο-οικονοµικό ιστό για τα µελλοντικά µέλη της ελληνικής κοινωνίας, δηλαδή και τα µέλη της πολιτισµικά κυρίαρχης και των µη κυρίαρχων οµάδων, φαίνεται προς το παρόν να τα εξασφαλίζει το ελληνικό σχολείο, από την άποψη χορήγησης τίτλων σπουδών εξαργυρώσιµων στην αγορά εργασίας. Συνεπώς, το λογικότερο είναι να επιτυγχάνονται κοινά επιδιωκόµενοι στόχοι µε το αποτελεσµατικότερο µέσο. Άλλωστε, αν πολιτισµός είναι «το σύνολο των επιτευγµάτων των ανθρώπων στους

5 τοµείς της επιστήµης, της καλλιτεχνικής δηµιουργίας, των τεχνικών µέσων, της εκπαίδευσης, καθώς και των καθοριζόµενων κανόνων συµβίωσης, όπως η γλώσσα, η θρησκεία», τότε ο καθένας µας είναι άτοµο µε «πολιτισµικές ιδιαιτερότητες». Το σχολείο πρέπει επιτέλους να σεβαστεί τις ιδιαιτερότητες όλων µας και στόχος δικός µας είναι να αλλάξουµε το σχολείο και όχι να δηµιουργήσουµε πολλαπλά αντίγραφα του ήδη υπάρχοντος. β) Η παρουσία µας για τη στήριξη της σχολικής ένταξης των τσιγγανοπαίδων αποσκοπεί στη δηµιουργία εκείνων των υποδοµών που θα διασφαλίσουν την επίτευξη των στόχων του προγράµµατος και µετά το τέλος της δικής µας δράσης. Κλείνοντας αυτή την εισήγηση θα ήθελα να συµπληρώσω και να διορθώσω τον τίτλο της -εµπνευσµένο από το γνωστό τραγούδι που επένδυσε µουσικά τη σειρά «Ψίθυροι καρδιάς»- (οι συνειρµοί δεν είναι τυχαίοι): «Στην ένταξη µε πάνε όλα τα βήµατα κι ας είναι να περάσω σαράντα κύµατα»!

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Μητροπόλεως 15 10185

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά ΥΠΑΙΘ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αυτοαξιολόγηση με μια ματιά Οκτώβριος 2013 2 Το παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού»

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών Και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασίες ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας Τµήµατος Ένταξης

ιαδικασίες ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας Τµήµατος Ένταξης ιαδικασίες ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας Τµήµατος Ένταξης ρ Αριστείδης Χαρούπιας i Σχολικός σύµβουλος 1 ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής http://www.pess.gr/docs/charoupias_protasi_te.pdf Οι παραποµπές στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. Μαρούλα Κανταράκη

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. Μαρούλα Κανταράκη ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Μαρούλα Κανταράκη Αθήνα 1999 1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Το Εννοιολογικό πλαίσιο Όπως πληροφορούµαστε

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση πολιτισμικής ετερότητας και γλωσσικής ικανότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα

Σχέση πολιτισμικής ετερότητας και γλωσσικής ικανότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα Σχέση πολιτισμικής ετερότητας και γλωσσικής ικανότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα Εισαγωγικά Σπανός Βασίλειος, δάσκαλος, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στις Επιστήμες της Αγωγής, Χαϊδογιάννου Χρυσούλα,

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννα Αθανασοπούλου Η περίπτωση της Κέρκυρας. Μύθοι και πραγµατικότητα της εκπαίδευσης των Τσιγγανοπαίδων Μετά από δυο χρόνια συναντιόµαστε πάλι στα Γιάννενα, προκειµένου να παρουσιάσουµε την εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 14.6.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 142/1 I (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Λεπτοµερές πρόγραµµα των επακολουθών εργασιών σχετικά µε τους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Η µάθηση είναι ένα σύνθετο εσωτερικό βιολογικό και πνευµατικό φαινόµενο που έχει µελετηθεί από διάφορους κλάδους της επιστήµης όπως ψυχολογία, παιδαγωγική, φυσιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Παραγωγή / Σχεδιασμός / DTP: adaction A.E. Διαφήμιση Μάρκετινγκ Δημόσιες Σχέσεις Πλατεία Ιπποδρομίου 21, 546 21 Θεσσαλονίκη τηλεφωνικό κέντρο/τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2014-2015»

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρ. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. προεδρικό διάταγμα 201/1998 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό πρώτα-πρώτα θα παρουσιαστεί η εποχή που ζούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΘΕΜΑ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ Φύλλου 1340 16 Οκτωβρίου 2002 Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις : α) ΥΑ Φ.353.1/1/4517/Δ1/ 17-1-2003-(ΦΕΚ 64/Β/24-1-2003) β)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μήνυμα Δημάρχου... 3 Εισαγωγή Προέδρου Ο.Κ.Π.Α.Π.Α... 5 Α. Κρίση και Κοινωνική πολιτική... 7 Β. Γενικές παρατηρήσεις... 9 Γ. Κεντρική υπηρεσία... 10 Γ1. Οικονομικά στοιχεία Ο.Κ.Π.Α.Π.Α...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ... 3 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Ιστορικό... 8 1.3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Μπεζάτη Θεοδώρα Φιλόλογος Υπεύθυνη του Προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους μετανάστες» Θεοδοσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα