µέχρι την ηλικία που αυτά θα πάνε στο Δηµοτικό άδεια ίδρυσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "µέχρι την ηλικία που αυτά θα πάνε στο Δηµοτικό άδεια ίδρυσης"

Transcript

1 Μετά τα όσα έχουν γραφεί και ειπωθεί σχετικά µε το θέµα των Νηπιαγωγείων εντός Παιδικών Σταθµών -και για να µπουν τα πράγµατα στη θέση τους και να αποκατασταθεί η αλήθεια, ώστε όλοι οι εµπλεκόµενοι να γνωρίζουν και να αναλάβουν τις ευθύνες τουςέχουµε να καταθέσουµε τα παρακάτω: Οι Παιδικοί Σταθµοί ανήκουν στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Πρόνοιας. Από το Υπουργείο Πρόνοιας έχουν νόµιµη άδεια λειτουργίας που τους επιτρέπει να δέχονται παιδιά µέχρι την ηλικία που αυτά θα πάνε στο Δηµοτικό. Η άδεια αυτή δεν έχει ανακληθεί ή τροποποιηθεί. Εποµένως, σύµφωνα µε το νόµο, τις διατάξεις και τον εποπτεύοντα φορέα, οι Παιδικοί Σταθµοί είναι καθ όλα νόµιµοι όταν δέχονται παιδιά ηλικίας Νηπιαγωγείου. Αφ ότου η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο έγινε υποχρεωτική, το Υπουργείο Παιδείας ζήτησε µέσω των κατά τόπους Νοµαρχιών, τα τµήµατα Νηπιαγωγείου που λειτουργούν εντός Παιδικών Σταθµών να ακολουθούν το ανάλογο διδακτικό πρόγραµµα του Υπουργείου Παιδείας, ο/η υπεύθυνος/η Παιδαγωγός να είναι πτυχιούχος Νηπιαγωγός ΑΕΙ και να κατατίθεται στις αρµόδιες υπηρεσίες της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας κατάλογος µε τα ονόµατα και τα στοιχεία των παιδιών που φοιτούν στο Νηπιαγωγείο. Όλα αυτά έγιναν και η περσινή σχολική χρονιά κύλησε οµαλότατα. Για τη σχολική χρονιά το Υπουργείο Παιδείας ζήτησε από τους Παιδικούς Σταθµούς που συνεχίζουν να έχουν τµήµατα Νηπιαγωγείου, να καταθέσουν αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ώστε να λάβουν άδεια ίδρυσης Νηπιαγωγείου. Για να µπορέσουν µάλιστα να ενηµερωθούν και να έχουν τον αναγκαίο χρόνο όλοι οι ενδιαφερόµενοι, δόθηκε κατ εξαίρεσιν παράταση της προθεσµίας κατάθεσης των αιτήσεων µέχρι τις 21/7/08 (η οποία επεκτάθηκε µέχρι τις 31/7/08). Στο σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας αναφερόταν ακόµα πως οι

2 εγγραφές των νηπίων στα Νηπιαγωγεία εντός των Παιδικών Σταθµών που θα έχουν καταθέσει αίτηση για άδεια ίδρυσης Νηπιαγωγείου µέχρι τις 21(31)/7/08, θα γίνουν την περίοδο 1-15/9/08. Ας σηµειωθεί πως στο πιο πάνω έγγραφο δεν γινόταν λόγος για άδεια λειτουργίας της οποίας η έκδοση έπεται της άδειας ίδρυσης. Σε σχετικές ερωτήσεις µας στις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, η απάντηση ήταν πως η διαδικασία αυτή θα ακολουθήσει στον κατάλληλο χρόνο. Και αυτό φαινόταν λογικό για δύο λόγους: κατ αρχήν, η έκδοση της άδειας ίδρυσης, από την εµπειρία όσων είχαν καταθέσει τις σχετικές αιτήσεις µέχρι τις 31/12/07, χρειαζόταν το χρονικό διάστηµα των 4-5 µηνών. Η έκδοση της άδειας λειτουργίας, που προϋποθέτει κατάθεση σχεδίων και επί τόπου έλεγχο από κλιµάκιο της Νοµαρχίας, είναι πολύ πιο χρονοβόρα. Φαινόταν λοιπόν πως το Υπουργείο Παιδείας επέλεγε µία διαδικασία σταδιακής προσαρµογής των Παιδικών Σταθµών, επεκτείνοντας τη διαδικασία αυτή και εντός της περιόδου Υφίσταται όµως και ένας δεύτερος πολύ ουσιώδης λόγος- για την αναγκαιότητα µιας τέτοιας προσαρµογής. Και ο λόγος αυτός είναι ο εξής: η έκδοση άδειας λειτουργίας προϋποθέτει κτιριολογικές προδιαγραφές. Θέτει δηλαδή ορισµένες απαιτήσεις µεγέθους και διαµόρφωσης χώρου ώστε αυτός να κριθεί κατάλληλος για τη λειτουργία Νηπιαγωγείου. Μέχρι τώρα, οι µόνες κτιριολογικές προδιαγραφές που υπήρχαν αφορούσαν τη συνύπαρξη Νηπιαγωγείων µε Δηµοτικά Σχολεία. Και οι προδιαγραφές αυτές είχαν ως στόχο να προσφέρουν στα νήπια ένα χώρο αυτονοµίας και ασφάλειας σε σχέση µε τα µεγαλύτερά τους παιδιά του Δηµοτικού. Μέχρι τώρα, δεν είχε τεθεί ποτέ στο Υπουργείο Παιδείας το ζήτηµα της συνύπαρξης των παιδιών του Νηπιαγωγείου µε µικρότερα παιδιά, όπως αυτό συµβαίνει στους Παιδικούς Σταθµούς. Το ζήτηµα αυτό το είχε αντιµετωπίσει και λύσει µε αυστηρότατες κτιριολογικές προδιαγραφές βάσει των οποίων λειτουργούν όλοι οι νόµιµοι

3 Παιδικοί Σταθµοί- το Υπουργείο Πρόνοιας. Βάσει των νέων δεδοµένων, θα έπρεπε λοιπόν και το Υπουργείο Παιδείας να εξετάσει και σε συνεννόηση µε το Υπουργείο Πρόνοιας και τους νόµιµους φορείς και εκπροσώπους των υπευθύνων των Παιδικών Σταθµών- να αναπροσαρµόσει κατάλληλα τις κτιριολογικές του απαιτήσεις και προδιαγραφές. Και αυτό βέβαια απαιτεί χρόνο, λογική και σοβαρότητα. Τι συµβαίνει τώρα; Το Υπουργείο Παιδείας φαίνεται να δηλώνει πως δεν είναι νόµιµοι για να έχουν τµήµατα Νηπιαγωγείου οι Παιδικοί Σταθµοί οι οποίοι παρόλο που έχουν ακολουθήσει κατά γράµµα όλες τις επιταγές του (υπενθυµίζουµε: τµήµατα Νηπιαγωγείου µε υπεύθυνους πτυχιούχους Νηπιαγωγούς ΑΕΙ, πρόγραµµα σπουδών σύµφωνο µε το Υπουργείο Παιδείας, κατάθεση ονοµαστικού καταλόγου νηπίων στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, κατάθεση αιτήσεων για έκδοση άδειας ίδρυσης από το Υπουργείο Παιδείας)- δεν ικανοποιούν τις κτιριολογικές προδιαγραφές που θέτει για καταστάσεις τελείως διαφορετικές (συνύπαρξη παιδιών Νηπιαγωγείου µε παιδιά του Δηµοτικού) από τις υφιστάµενες στους Παιδικούς Σταθµούς (συνύπαρξη παιδιών Νηπιαγωγείου µε µικρότερα παιδιά, ισχύς ήδη αυστηρών προδιαγραφών καταλληλότητας εκ µέρους του Υπουργείου Πρόνοιας). Ας σηµειωθεί ότι η προσαρµογή της συντριπτικής πλειοψηφίας των Παιδικών Σταθµών σε ένα τέτοιο παράλογο αίτηµα (το οποίο σηµαίνει περίπου τον διπλασιασµό των χώρων τους για να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές προδιαγραφές δύο διαφορετικών Υπουργείων) είναι πρακτικά αδύνατη. Τι σηµαίνουν όλα αυτά; Τα Υπουργείο Παιδείας ισχυρίζεται πως θα απορροφήσει µε κάθε τίµηµα- όλα τα νήπια που θα αναζητήσουν θέση στο Δηµόσιο Νηπιαγωγείο. Με κάθε τίµηµα, δηλαδή υπερβαίνοντας ακόµα και τον ήδη απαράδεκτο- αριθµό των 25 νηπίων ανά Νηπιαγωγό. Με κάθε τίµηµα, σε χώρους προχειροφτιαγµένους και προχειρονοικιασµένους (γιατί κόπτεται

4 λοιπόν τόσο για κτιριολογικές προδιαγραφές;). Με κάθε τίµηµα, στέλνοντας τα υπεράριθµα νήπια σε όµορους δήµους και τους Γονείς σε ένα ιδιότυπο σαφάρι αναζήτησης κενών θέσεων ανά την επικράτεια. Με κάθε τίµηµα, χωρίς να απαντά στους Γονείς για το τι θα κάνουν τα παιδιά τους νωρίς το πρωί ή µετά το µεσηµέρι όταν τα δηµόσια Νηπιαγωγεία κλείνουν. Αλλά το σηµαντικότερο και ουσιαστικότερο τίµηµα που καλούµαστε να πληρώσουµε εξ αιτίας της απαράδεκτης αυτής στάσης και µεθόδευσης είναι η απώλεια της δυνατότητας για τα πεντάχρονα παιδάκια (στο εγγύς µέλλον και για τα τετράχρονα;) να µπορούν να ολοκληρώσουν την προσχολική αγωγή τους σε χώρους και δοµές που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ψυχοσυναισθηµατικές τους ανάγκες. Δηλαδή σε χώρους και δοµές που έχουν την αύρα και την αίσθηση ενός δεύτερου σπιτιού τους µε το οποίο είναι εξοικειωµένα επειδή πηγαίνουν εκεί από µικρότερη ηλικία. Όπου έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν σε µικρές οµάδες που ανταποκρίνονται στην ανάγκη µιας ουσιαστικής κοινωνικοποίησης, δηλαδή µιας κοινωνικοποίησης που δεν εξαφανίζει αλλά αναδεικνύει την ιδιαιτερότητα και µοναδικότητα της κάθε παιδικής προσωπικότητας. Σε χώρους και δοµές που οι Γονείς τους εµπιστεύονται γιατί εκείνοι τους επιλέγουν και συνεργάζονται µαζί τους. Βάσει της παραπάνω έκθεσης των πραγµατικών δεδοµένων και των σχετικών διευκρινήσεων και δηλώσεων (και, βεβαίως, βάσει της πραγµατικής κατάστασης όπου χιλιάδες παιδιά βρίσκονται τη στιγµή αυτή στο κενό και χιλιάδες Γονείς σε απόγνωση) καλούµε το Υπουργείο Παιδείας να επεκτείνει και για την σχολική χρονιά το περσινό καθεστώς το οποίο λειτούργησε χωρίς κανένα πρόβληµα. Είναι φανερό από τα παραπάνω πως έχουν γίνει βήµατα, αλλά πως χρειάζεται ένας ουσιαστικός και εις βάθος διάλογος για να λυθούν µε σωστό τρόπο όλα τα ζητήµατα που

5 προκύπτουν. Για ένα τέτοιο διάλογο δηλώνουµε απολύτως θετικοί και διαθέσιµοι. Οι αλλαγές χρειάζονται χρόνο και υποµονή αλλά, το κυριότερο, χρειάζονται προσεκτικά και µελετηµένα βήµατα ώστε το αποτέλεσµα να είναι προς όφελος των παιδιών µας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής, 3(1), 178-218 ιοίκησης Αθλητισµού ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων

Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Ο οδηγός αυτός αναφέρεται με συνοπτικό τρόπο στην διαδικασία πρόσληψης Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας Αθήνα 22-11-2012

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας Αθήνα 22-11-2012 Υπεύθυνοι Επικοινωνίας Αθήνα 22-11-2012 1. Αµπατζίδης Κωνσταντίνος e-mail:ampk1960@hotmail.com Κινητό: 6977 220155 2. Βαφειαδάκης Ιωάννης Τηλ. 210-5317775 e-mail:info@vafeiadakis.gr Κινητό: 6977 624562

Διαβάστε περισσότερα

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Ιλιάδα Ηλία, Σοφία Βλάμη & Κωνσταντίνος Λουκαΐδης Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Η προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού στη νηπιακή ηλικία. Ο ρόλος του Συνηγόρου του Παιδιού

Η προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού στη νηπιακή ηλικία. Ο ρόλος του Συνηγόρου του Παιδιού Η προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού στη νηπιακή ηλικία. Ο ρόλος του Συνηγόρου του Παιδιού Γιώργος Μόσχος, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα ικαιώµατα του Παιδιού Εισαγωγή Τα δικαιώµατα των ανηλίκων,

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος Οδηγός για φοίτηση σε αμερικανικά θερινά σχολεία

Σύντομος Οδηγός για φοίτηση σε αμερικανικά θερινά σχολεία Σύντομος Οδηγός για φοίτηση σε αμερικανικά θερινά σχολεία Το Fulbright, το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα υποτροφιών στον κόσμο, λειτουργεί σε περισσότερες από 155 χώρες. Το Ίδρυμα Fulbright στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Οικογένεια και σχολείο

Οικογένεια και σχολείο ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Ανατροφή και επικοινωνία Αστική κατάσταση και οικογενειακή ενότητα ΣΧΟΛΕΙΟ Πρόσβαση στην εκπαίδευση Λειτουργία σχολείων και ποιότητα εκπαίδευσης Σχολικό περιβάλλον και ανεκτικότητα Εκ των πραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση & ιοίκηση ομών Εκπαίδευσης

Οργάνωση & ιοίκηση ομών Εκπαίδευσης ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Οργάνωση & ιοίκηση ομών Εκπαίδευσης Επιστημονικός Υπεύθυνος Χ. Σαΐτης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ... 6 Η ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α... 8 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α... 13 1. Μονάδες εκπαίδευσης στην Ελλάδα...

Διαβάστε περισσότερα

22. Με βάση τον Ν.Ο.Κ. η κορυφογραμμή ξεκινά από το επίπεδο της θάλασσας χωρίς να διευκρινίζεται κάποιο υψόμετρο αναφοράς. Υπάρχει κάποιο υψόμετρο

22. Με βάση τον Ν.Ο.Κ. η κορυφογραμμή ξεκινά από το επίπεδο της θάλασσας χωρίς να διευκρινίζεται κάποιο υψόμετρο αναφοράς. Υπάρχει κάποιο υψόμετρο 1. Αν έχω μια ισόγεια αποθήκη 30τ.μ. και όχι 15τ.μ. θα πάω με τον αναλυτικό, σύμφωνα με τις διευκρινήσεις 54373/01-10-2013 (29). Έχω όμως παράβαση που αντιστοιχίζεται σε επιφάνεια χώρου; Ο νόμος με την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΧΑΛΚΙΔΑ, 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. προεδρικό διάταγμα 201/1998 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ *01001611307980028* 2197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 161 13 Ιουλίου 1998 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 200 Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων 201 Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Στην ένταξη µε πάνε σαράντα κύµατα Οι περιοχές στις οποίες δραστηριοποιηθήκαµε από τον Νοέµβριο µέχρι σήµερα ήταν τα Άνω Λιόσια, το Ζεφύρι, το Ίλιον και οι Αχαρνές µε έντεκα (11)

Διαβάστε περισσότερα

Κολλέγια. Ένας αναδυόμενος πόλος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. σημερινή κατάσταση - ευκαιρίες κίνδυνοι

Κολλέγια. Ένας αναδυόμενος πόλος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. σημερινή κατάσταση - ευκαιρίες κίνδυνοι 16/12/08 Πανεπιστήμιο Πατρών Διεθνές Συνέδριο: Επιστημονικός Διάλογος για την Ελληνική Εκπαίδευση Τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση στην Ελλάδα Αθήνα, 28 30 Νοεμβρίου 2008 Κολλέγια. Ένας αναδυόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΪΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννα Αθανασοπούλου Η περίπτωση της Κέρκυρας. Μύθοι και πραγµατικότητα της εκπαίδευσης των Τσιγγανοπαίδων Μετά από δυο χρόνια συναντιόµαστε πάλι στα Γιάννενα, προκειµένου να παρουσιάσουµε την εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική έκθεση για τους EΟΦ

Πιλοτική έκθεση για τους EΟΦ Πιλοτική έκθεση για τους EΟΦ 24 Aυγούστου 2006 0 Προοίµιο Στην έκθεση αυτή περιλαµβάνονται τα πορίσµατα των εργασιών που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο της πιλοτικής δράσης Τελωνεία 2007 σχετικά µε τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ. (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5)

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ. (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5) ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5) Θέμα: Το κριτήριο της παιδαγωγικής επάρκειας στις προσλήψεις εκπαιδευτικών Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη Επιτροπή Βιοµηχανίας, Τεχνολογίας, ικτύων, Υλικών & Τηλεπικοινωνιών

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη Επιτροπή Βιοµηχανίας, Τεχνολογίας, ικτύων, Υλικών & Τηλεπικοινωνιών ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη Επιτροπή Βιοµηχανίας, Τεχνολογίας, ικτύων, Υλικών & Τηλεπικοινωνιών ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ Κ.Υ.Α. ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ KINDERGARTEN GRUNDSCHULE DES VEREINS FÜR GRIECHISCH-DEUTSCHE ERZIEHUNG

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ KINDERGARTEN GRUNDSCHULE DES VEREINS FÜR GRIECHISCH-DEUTSCHE ERZIEHUNG ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ KINDERGARTEN GRUNDSCHULE DES VEREINS FÜR GRIECHISCH-DEUTSCHE ERZIEHUNG Athener Schule ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 25ης Μαρτίου & Δημ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι.Ε.Πυργιωτάκης-Ανδρ. Μπρούζος Ελ. Στεφάνου, Νικ. Παπαδάκης, Ζαχ. Παληός, Βασ. Κουλαϊδής ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Μια πρόταση για την αποκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτική Πρωτοβάθµια & Δευτεροβάθµια. Εκπαίδευση στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Προοπτικές

Ιδιωτική Πρωτοβάθµια & Δευτεροβάθµια. Εκπαίδευση στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Προοπτικές ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11 117 42 Αθήνα / 11, Tsami Karatassou str.- 117 42 Athens Τηλ./Tel.:+30 210 9211200-10 Fax: +30

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείου Παιδείας. Αυτή δεν είναι, κύριε Υφυπουργέ, τροπολογία, αλλά είναι μίνι

Υπουργείου Παιδείας. Αυτή δεν είναι, κύριε Υφυπουργέ, τροπολογία, αλλά είναι μίνι ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Ξεκινώ, λοιπόν, με την τροπολογία 1029 του Υπουργείου Παιδείας. Αυτή δεν είναι, κύριε Υφυπουργέ, τροπολογία, αλλά είναι μίνι νομοσχέδιο. Και το λέω αυτό, γιατί σε ένα άρθρο με τρεις παραγράφους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-4ΘΑ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι:

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-4ΘΑ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Ε & Γ --------- Α. Παπανδρέου 37 151 80

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔE) ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔE) ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔE) ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ, 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θέμα Σελ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 3 Α. Ιστορικό 4 Β. Κατάλογος Διοριστέων: Υφιστάμενη κατάσταση στην

Διαβάστε περισσότερα

αποτίµηση βιβλιοθηκών & υπηρεσιών πληροφόρησης

αποτίµηση βιβλιοθηκών & υπηρεσιών πληροφόρησης 1 Ο ΗΓΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ 5 αποτίµηση βιβλιοθηκών & υπηρεσιών πληροφόρησης 2 Αποτίµηση Βιβλιοθηκών & Υπηρεσιών Πληροφόρησης / Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ;

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Άρθρο 40 του Κ.τ.Β.)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Άρθρο 40 του Κ.τ.Β.) ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑ ΣΥΝΟ ΟΣ Β ΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Άρθρο 40 του Κ.τ.Β.) Στην Αθήνα σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου 2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, συνεδρίασε στην Αίθουσα 150

Διαβάστε περισσότερα