ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες, Εκ μέρους του διδακτικού και του διοικητικού προσωπικού σας συγχαίρω για την επιτυχία σας και με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που φέτος συ- μπληρώνει τα πρώτα δέκα έτη επιτυχούς λειτουργίας του. Το σύγχρονο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος μας και η διάθεση προ- σφοράς του προσωπικού, θα σας βοηθήσουν ώστε η περίοδος των σπου- δών σας να αποβεί ωφέλιμη και γεμάτη θετικές εμπειρίες. Στόχος μας εί- ναι η εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων με γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για να ανταποκριθείτε, όταν με το καλό αποφοιτήσετε, με επιτυχία στις προκλήσεις της σύγχρονης διεθνοποιημένης οικονομίας. Στον Οδηγό Σπουδών παρουσιάζονται τα μαθήματα και οι διδάσκοντες του Τμήματος καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για τις σπουδές σας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Εκ μέρους όλων των διδασκόντων και του προσωπικού του Τμήματος σας εύχομαι καλή και γόνιμη ακαδημαϊκή χρονιά. Χρήστος Κόλλιας Αναπληρωτής Καθηγητής Πρόεδρος του Τμήματος 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2. ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 6. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ & ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 8. ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 9. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ 3

4 ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 4

5 Ίδρυση και Διοίκηση Tο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύθηκε (μαζί με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Ιόνιο Πα- νεπιστήμιο) το 1984 με το Π.Δ. 83/1984 (ΦEK 31/τχ.1ο/ ), που τροποποιήθηκε το 1985 με το Π.Δ. 302/1985 (ΦEK 113/τχ.1ο/ ). Έδρα του Πανεπιστημίου Θεσ- σαλίας ορίστηκε η πόλη του Βόλου. Με την αυτονόμησή του και την εκλογή των πρώτων Πρυτανικών Αρχών το Δεκέμβριο του 1998, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διοικείται από τη Σύγκλητο η οποία έχει σήμερα την ακόλουθη σύνθεση : Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (1/9/2008) Πρύτανης Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης Αντιπρυτάνεις Kαθηγητής κ. Ιωάννης Θεοδωράκης, Aντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσω- πικού Kαθηγητής κ. Βασίλειος Μποντόζογλου, Aντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης Καθηγητής κ. Μιχαήλ Ζουμπουλάκης, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού, Φοιτητικής Μέριμνας, Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων. Μέλη 1. Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών του Ανθρώπου (Καθ. κα. Μαρία Λουμάκου) 2. Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής (Καθηγ. κ. Ζήσης Κοτσιώνης) 3. Κοσμήτορας της Γεωπονικής Σχολής (Καθηγ. κ. Χρήστος Νεοφύτου) 4. Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας (Καθηγ. κ. Πασχάλης Μολυβδάς) 5. Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής (Kαθηγ. κ. Κωνσταντίνος Μαλίζος). 6. Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλο- ντος (Kαθ. κα. Μαρία Σακελαρίου- Μαρκαντωνάκη). 7. Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Κα- θηγητής κ. Γεώργιος Πετράκος). 8. Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας (Kαθηγ. κ. Δημή- τριος Βαλουγεώργης). 9. Πρόεδρος του TEΦAA (Kαθ. κ. Κωνσταντίνος Μπαγιάτης). 10. Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αν. Kαθ. κ. Χρήστος Γκόβαρης). 11. Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (Αναπλ. Καθ. κ. Αθανάσιος Λουκάς). 12. Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Kαθ. κ. Δημήτριος Κυρτατας). 13. Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (Καθ. κ. Γε- ώργιος Σταμούλης). 14. Πρόεδρος του Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης (Καθ. κα. Δόμνα Κακανά). 5

6 15. Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής (Καθ. κ. Ανάργυρος Καραπέ- τσας) 16. Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (Αναπλ. Καθ. κ. Χρήστος Κόλλιας) 17. Πρόεδρος του Τμήματος Κτηνιατρικής (Καθ. κα. Φωτεινή Αθανασοπούλου). 18. Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Καθηγητής κ. Χρήστος Νεοφύτου). 19. Πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Καθ. κ. Ζήσης Κοτιώνης). 20. Εκπρόσωπος των Αναπληρωτών Καθηγητών (Αναπλ. Kαθ. κ. Στέφανος Παρασκευό- πουλος). 21. Εκπρόσωπος των Αναπληρωτών Καθηγητών (Αναπλ. Kαθ. κ. Αναστασία- Ασπασία Γοσποδίνη). 22. Εκπρόσωπος των Επίκουρων Καθηγητών (Επικ. Kαθ. κ. Ξενοφών Παπαρρηγόπουλος). 23. Εκπρόσωπος των Επίκουρων Καθηγητών (Επικ. Kαθ. κ. Χαρίλαος Κουθουρης). 24. Εκπρόσωπος των Επίκουρων Καθηγητών (Επικ. Kαθ. κα. Ζωή Νταιλιάνα). 25. Εκπρόσωπος των Λεκτόρων (Λέκτορας κα. Φωτεινή Γιαννίση). 26. Εκπρόσωπος των Λεκτόρων (Λέκτορας κ. Αλέξης Κερμανίδης). 27. Εκπρόσωπος των Λεκτόρων (Λέκτορας κ. Ευάγγελος Βέλλιος). 28. Εκπρόσωπος E.E.ΔΙ.Π. (κ. Νίκος Παπανίκος). 29. Εκπρόσωπος E.TΕ.Π. 30. Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού 31. Εκπρόσωπος μεταπτυχιακών φοιτητών 32. Εκπρόσωπος μεταπτυχιακών φοιτητών 33. Εκπρόσωπος φοιτητών του Τμήματος ΙΑΚΑ 34. Εκπρόσωπος φοιτητών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών 35. Εκπρόσωπος φοιτητών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων 36. Εκπρόσωπος φοιτητών του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας 37. Εκπρόσωπος φοιτητών του Τμήματος Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος 38. Εκπρόσωπος φοιτητών του Τμήματος Κτηνιατρικής 39. Εκπρόσωπος φοιτητών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 40. Εκπρόσωπος φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 41. Εκπρόσωπος φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης 42. Εκπρόσωπος φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής 43. Εκπρόσωπος φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας 44. Εκπρόσωπος φοιτητών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 45. Εκπρόσωπος φοιτητών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 46. Εκπρόσωπος φοιτητών του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής & Αγροτ. Περιβάλλοντος 47. Εκπρόσωπος φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής 48. Εκπρόσωπος φοιτητών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 6

7 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας λειτουργούν σήμερα οι εξής Σχολές και Τμήματα : Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Έναρξη ακαδ. Έτος Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Έναρξη ακαδ. Έτος Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής Έναρξη ακαδ. Έτος Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Έναρξη ακαδ. Έτος Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχ/κών Χωροταξίας & Περιφερ. Ανάπτυξης Έναρξη ακ. Έτος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Έναρξη ακ. Έτος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Έναρξη ακ. Έτος Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Έναρξη ακ. Έτος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων Έναρξη ακ. Έτος Σχολή Γεωπονικών Επιστημών Τμήμα Φυτικής Παραγωγής & Αγροτ. Περιβάλλοντος Έναρξη ακ. Έτος Τμήμα Ζωικής Παραγωγής & Υδάτινου Περιβάλλοντος Έναρξη ακ. Έτος Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Έναρξη ακαδ. Έτος Τμήμα Κτηνιατρικής Έναρξη ακαδ. Έτος Τμήμα Βιοχημείας - Βιοτεχνολογίας Έναρξη ακαδ. Έτος Ανεξάρτητα Τμήματα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Έναρξη ακαδ. Έτος Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Έναρξη ακαδ. Έτος

8 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν τα παρακάτω γραφεία και υπηρεσίες: Διοικητικές Υπηρεσίες Οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Παν/μίου Θεσσαλίας έχουν έδρα το Βόλο, και διεκπε- ραιώνουν θέματα προϋπολογισμού, μισθοδοσίας, προϋπηρεσίας, προμηθειών, κ.λπ. Γενική Διεύθυνση: Χρήστος Κωστόπουλος, τηλ Διεύθυνση Διοικητικού: Ευάγγελος Μπεζάτης, τηλ Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης: Αθανάσιος Καραμποτάκης, τηλ Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων: Γιάννης Δασκαλόπουλος, τηλ Τμήμα Σπουδών - Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας - Τμήμα Μορφωτικών ανταλλαγών και Δημοσίων Σχέσεων Τεχνική Υπηρεσία Η Τεχνική Υπηρεσία είναι αρμόδια για τη σύνταξη και ανάθεση μελετών, την κατα- σκευή, επίβλεψη και συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων και γενικά κάθε έργου τεχνικής φύσεως. Διευθυντής: Βασίλης Σπανός Τηλ: , Fax: , e- mail: Επιτροπή Ερευνών H Επιτροπή Ερευνών είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των προγραμμάτων έρευνας που διεξάγουν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μέσω ενός Eιδικού Λογαρια- σμού Ερευνών, ο οποίος λειτουργεί στο Π.Θ. από το Σκοπός του Λογαριασμού είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προο- ρίζονται για την κάλυψη δαπανών που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και αναπτυξιακών έργων που εκτελούνται από το επι- στημονικό προσωπικό του Π.Θ. Από το 1990 έως και σήμερα ο Ειδικός Λογαριασμός έχει διαχειριστεί 600 ερευνητι- κά έργα συνολικού προϋπολογισμού ευρώ. Πρόεδρος: Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης Καθ. Β. Μποντόζογλου Προϊστάμενος: Δημήτριος Μεσαλούρης Τηλ , Fax: , e- mail: Βιβλιοθήκη Η Bιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας άρχισε να λειτουργεί το φθινόπωρο του Αποτελεί ενιαία υπηρεσία, με έδρα το Βόλο, όπου βρίσκεται η Κεντρική Βιβλιοθήκη, και παραρτήματα στις τέσσερις Θεσσαλικές πόλεις, όπου υπάρχουν Τμήματα και Σχολές του Π.Θ. Η Βιβλιοθήκη είναι υπεύθυνη για τις παραγγελίες και τη διαχείριση βιβλίων, επιστημονικών περιοδικών και βάσεων δεδομένων. Όλες οι συναλλαγές της Βιβλιοθήκης (δανεισμός, κρατήσεις, παραγγελίες) γίνονται μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος μηχανοργάνωσης. Οι κατάλογοι βιβλίων και περιοδικών και οι βάσεις δεδομένων είναι διαθέσιμες για τους χρήστες, μέσω του διαδικτύου (Internet). Η 8

9 Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως δανειστική για τους φοιτητές, τα μέλη ΔΕΠ και για όλους τους ενδιαφερόμενους ερευνητές και μελετητές της ευρύτερης περιοχής. Οργανωτικός Υπεύθυνος: Δρ. Γιάννης Κλαψόπουλος Κεντρική Βιβλιοθήκη Μεταμορφώσεως 2, Βόλος Τηλ , Fax , e- mail: Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 20:00 Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ιδρύθηκαν το 1998 στο Βόλο με σκοπό την ανάδειξη και διάδοση της επιστημονικής γνώσης και την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διδασκαλίας. - Ενθαρρύνουν τη συγγραφή σύγχρονων πανεπιστημιακών εντύπων σε τομείς όπου το μικρό μέγεθος της εγχώριας αγοράς δεν εξασφαλίζει το ενδιαφέρον των εκδοτικών οίκων. - Προσφέρουν τη δυνατότητα παρέμβασης του επιστημονικού δυναμικού του Π.Θ. αλλά και άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με τη συγγραφή μελετών, μονογραφιών ή τη δημι- ουργία περιοδικών επιστημονικών εκδόσεων σε θέματα και τομείς κοινωνικού, οικονομι- κού, τεχνολογικού ενδιαφέροντος. - Παράγουν διδακτικό και εκπαιδευτικό υλικό έντυπης και ηλεκτρονικής μορφής, όπως σημειώσεις, ασκήσεις, άρθρα, ερευνητικές εργασίες που διανέμονται κυρίως στους φοι- τητές. Διευθυντής Πανεπιστημιακών Εκδόσεων: Καθηγητής Γιώργος Πετράκος Προϊσταμένη: Ασημένια Κορομηλή Τηλ , Fax , e- mail: Γραφείο Διαμεσολάβησης Το Γραφείο Διαμεσολάβησης λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος με χρημα- τοδότηση της ΓΓΕΤ (Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας). Βασικός σκοπός του είναι η ανάληψη κάθε απαραίτητης πρωτοβουλίας και ενέργειας για την προώθηση και ενίσχυση της συνεργασίας του Π.Θ. με παραγωγικούς φορείς (μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παραγωγικούς και αναπτυξιακούς οργανισμούς και ιδιώτες). Επίσης παρέχει έγκαιρη, έγκυρη και αξιόπιστη πληροφόρηση, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, για τις δραστηριότητες και τις ερευνητικές δυνατότητες του Π.Θ., καθώς και τις προσφερόμενες από αυτό υπηρεσίες. Το Γραφείο Διαμεσολάβησης εποπτεύεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών Διευθυντής: Αντώνης Παπαντωνίου Τηλ: , Fax: , e- mail: Γραφείο Διασύνδεσης Το Γραφείο Διασύνδεσης του Π.Θ. ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1996 στο πλαίσιο του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης» (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) του 2 ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Κράτος. Το γραφείο αυτό παρέχει πληροφόρηση στους τελειόφοι- 9

10 τους για πιθανές θέσεις στην αγορά εργασίας, καθώς για τις προοπτικές για περαιτέρω επιμόρφωση και εξειδίκευση βοηθώντας στην εύρεση μεταπτυχιακών σπουδών, υπο- τροφιών, επιχειρήσεων για την υλοποίηση της πρακτικής τους άσκησης κ.λπ. Προϊστάμενος: Αν. Καθηγητής Παναγιώτης Τσιακαράς Διευθυντής: Δρ. Παναγιώτης Πλαγεράς Τηλ: , Fax: , e- mail: Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Το Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ιδρύθηκε το 1995, με πρωτο- βουλία της Διαρκούς Συνόδου Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, με στόχο τη διοικητική στήριξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. SOCRATES- ERASMUS), στα οποία συμμετέχουν τα Ελληνικά Πανεπιστήμια. Το Τμήμα του Προγράμματος Socrates για την τριτοβάθμια Εκπαίδευση ονομάζεται ERASMUS και χορηγεί υποτροφίες κινητικότητας: α/ σε φοιτητές, επιτρέποντάς τους να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους σε άλλο κράτος, και β/ σε διδάσκοντες, έτσι ώστε να προωθηθεί η ευρωπαϊκή διάσταση στις σπουδές. Το Π.Θ. στο πλαίσιο του προ- γράμματος ERASMUS έχει υπογράψει διμερείς συμφωνίες για τα ακαδημαϊκά έτη με 57 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Υπεύθυνος του προγράμματος ERASMUS: Αντιπρύτανης Καθ. Μ. Ζουμπουλάκης Συντονιστής του προγράμματος: Άρτεμις Πετράκου Τηλ: και , Fax: και , e- mail: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης είναι υπεύθυνο για τις επαφές με τη βιομηχανία και την τελική επιλογή των φοιτητών που συμμετέχουν στο θεσμό της Πρακτικής Άσκησης. Στα πλαίσια χρηματοδότησης από το Β ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ έχει εισαχθεί η πρακτική άσκηση ως υποχρεωτική στα Τμήματα Γεωπονίας, Μηχανολόγων, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχα- νικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Βιοχημείας και Βιοτε- χνολογίας, ενώ μελετάται η θεσμοθέτησή της ως υποχρεωτικής και σε άλλα Τμήματα. Υπεύθυνος του Γραφείου: Καθηγήτρια Δ. Κακανά Τηλ: , Fax: e- mail: Γραφείο Β και Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης Το Γραφείο Β Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης λειτουργεί στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ του ΥΠΕΠΘ και έχει ως στόχο τη διοικητική υποστήριξη των έργων που υλοποιούνται στο Παν/μιο Θεσσαλίας με χρηματοδότηση από το Β ΚΠΣ. Μεταξύ των έργων αυτών περι- λαμβάνονται σε διατμηματικό επίπεδο οι Υπηρεσίες Δικτύων, οι Βιβλιοθήκες και τα Γρα- φεία Διασύνδεσης και Πρακτικής Άσκησης ενώ σε επίπεδο τμημάτων τα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών, η Πρακτική Άσκηση και τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα. Το Γραφείο ΚΠΣ υπάγεται στην Επιτροπή ερευνών. Διοικητική Υποστήριξη: Α. Γεροτόλιου 10

11 Τηλ , e- mail: Γραφείο Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων Το Γραφείο Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων είναι υπεύθυνο για την προβολή του Ιδρύ- ματος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το γραφείο αυτό διοργανώνει εκδηλώσεις, συγκε- ντρώσεις, επισκέψεις, ορκωμοσίες και άλλες δραστηριότητες για το σύνολο του Παν/μιου Θεσσαλίας. Υπεύθυνη του Γραφείου: Άρτεμις Πετράκου Τηλ Δίκτυο Τηλεματικής (UTHnet) To Δίκτυο Τηλεματικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 1996 και χρημα- τοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή ένωση και το ΥΠ.Ε.Π.Θ. (2 ο ΚΠΣ - ΕΠΕΑΕΚ) στο πλαίσιο «Δίκτυο Υποστήριξης Ενοποιημένων Υπηρεσιών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας». Έχει σκο- πό να συνδέσει όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Π.Θ. σε Βόλο, Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα. Το Δίκτυο Τηλεματικής του Π.Θ. παρέχει βασικές υπηρεσίες τηλεφωνίας (ενιαίο εσω- τερικό τηλεφωνικό δίκτυο με μεταφορά/εκτροπή/αναγνώριση κλήσης, απάντηση κλήσης από άλλη συσκευή) και υπηρεσίες Internet όπως: e- mail, ηλεκτρονικές σελίδες (www.uth.gr), ομάδες ηλεκτρονικών συζητήσεων (USENET), υπηρεσίες ηλεκτρονικού κα- ταλόγου, μεταφορά αρχείων (ftp.uth.gr), απομακρυσμένη πρόσβαση στο δίκτυο με τηλε- φωνική κλήση, εκπαίδευση στη χρήση των υπηρεσιών δικτύου μέσω σεμιναρίων και ενη- μερωτικών εντύπων. Το Δίκτυο Τηλεματικής υλοποιείται από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου Τηλεματικής, το οποίο έχει την έδρα του στο Βόλο και μαζί με τα 4 παραρτήματά του λειτουργεί Δευτέ- ρα- Παρασκευή 09:00 έως 17:00. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αντιπρύτανης Έρευνας & Ανάπτυξης Αναπλ. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Ελένη Λαΐτσου Κεντρική Υπηρεσία: Αργοναυτών και Φιλελλήνων, Βόλος, τηλ Παράρτημα Λάρισας: Κτίριο Ριζούλη, ισόγειο, τηλ

12 ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 12

13 ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ιδρύθηκε με το Π.Δ. 211/ (ΦΕΚ 179A'/ ) και λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 1999 με έδρα τον Βόλο. Αποστολή του Τμή- ματος σύμφωνα με το Π.Δ. ίδρυσης του είναι «η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συμ- βάλλουν στην περαιτέρω πρόοδο της οικονομικής θεωρίας και των εφαρμογών της στην οικονομική πολιτική του κράτους, στην πρόβλεψη των οικονομικών φαινομένων και στην ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων». Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών παρέχει εξειδίκευση, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του, σε γνωστικά αντικείμενα τα οποία ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής οικονομίας όσο και στις σύγχρονες εξελίξεις της Οικονομικής Επιστήμης. Ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές οι προοπτικές άμεσης σύνδεσης των αποφοίτων του με την αγορά εργασίας. Μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Καθηγητής Γεώργιος Αγραφιώτης, Μέλος Καθηγητής Δημήτριος Γιαννιάς, Μέλος Καθηγητής Μιχαήλ Ζουμπουλάκης, Αντιπρύτανης, Μέλος Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Κασκαρέλης, Μέλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Χρήστος Κόλλιας, Πρόεδρος Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Χάλκος, Αναπληρωτής Πρόεδρος, Διευθυντής ΠΜΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Ξενοφών Παπαρρηγόπουλος, Μέλος Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Κυριαζής, Μέλος Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Ιατρίδης, Μέλος Επίκουρος Καθηγητής Ηλίας Κεβόρκ, Μέλος Επίκουρος Καθηγητής Στέφανος Παπαδάμου, Μέλος Λέκτορας Λουκάς Ζαχείλας, Μέλος Λέκτορας Πασχάλης Αρβανιτίδης, Μέλος Λέκτορας Ιάκωβος Ψαριανός, Μέλος Λέκτορας Νικόλαος Τζερεμές, Μέλος Λέκτορας Θεόδωρος Μεταξάς, Μέλος Λέκτορας Αγγελική Αναγνώστου, Μέλος ΕΕΔΙΠ- ΙΙ Μαρία Κονταξή, Μέλος Σταύρος Σταυράκης, φοιτητικό μέλος του οικείου Τμήματος Χρήστος Ράπτης, φοιτητικό μέλος του οικείου Τμήματος Χρυσή Καραγεώργη, φοιτητικό μέλος του οικείου Τμήματος Κων/νος Τόλιος, φοιτητικό μέλος του οικείου Τμήματος Ελένη Καραχοντζίτη, φοιτητικό μέλος του οικείου Τμήματος Ευάγγελος Δημητριάδης, φοιτητικό μέλος του οικείου Τμήματος Έφη Σισμανίδου, φοιτητικό μέλος του οικείου Τμήματος Σοφία Κεϋσίδου, φοιτητικό μέλος του οικείου Τμήματος 13

14 Επίτιμοι Διδάκτορες Prof. Gordon Tullock, George Mason University, Georgia, USA Prof. Jurgen Backhaus, Universitat Erfurt, Deutchland Prof. Claude Menard, Université de Paris 1 Pantheon Sorbonne. Prof. Nicholas Rodger, University of Exeter, U.K. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η Γραμματεία του Τμήματος είναι αρμόδια για διοικητικά, ακαδημαϊκά και φοιτητικά θέματα. Ειδικότερα: Θέματα Ακαδημαϊκά και Φοιτητικά Εγγραφές φοιτητών, μετεγγραφές, κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων Τήρηση αρχείου των φοιτητών (βαθμολογία, υποτροφίες, χορήγηση διπλωμάτων κ.λπ.) Σύνταξη καταστάσεων φοιτητών σύμφωνα με τη δήλωση επιλογής των μαθημάτων Έκδοση πιστοποιητικών Θέματα Διοικητικά και Έρευνας Τήρηση αρχείου μελών ΔΕΠ και Προσωπικού Διεκπεραίωση εκλογών νέων μελών ΔΕΠ Γραμματεία Τμήματος Αναστασία Δουλοπούλου Προσωπικό της Γραμματείας Βασιλική Ζούμπου Ιωάννης Δεληγιαννίδης Προϊσταμένη, ΙΔΑΧ ΙΔΑΧ ΙΔΑΧ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Οι ανάγκες βιβλιοθήκης των φοιτητών του Τμήματος καλύπτονται από την Κεντρική Βι- βλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που είναι μία από τις πρώτες μηχανοργανωμέ- νες βιβλιοθήκες στην Ελλάδα. Όλες οι διεργασίες, όπως παραδείγματος χάρη δανεισμός, κρατήσεις, παραγγελίες, γίνονται μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος της Κεντρι- κής Βιβλιοθήκης στο Βόλο. Η Βιβλιοθήκη είναι ανοικτή για τους φοιτητές, τα μέλη ΔΕΠ και για κάθε ενδιαφερόμενο ερευνητή και μελετητή της ευρύτερης περιοχής. 14

15 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 15

16 Οργάνωση Σπουδών του Τμήματος Η φοίτηση στο Τμήμα διαρκεί οκτώ εξάμηνα. Στα δύο πρώτα έτη σπουδών διδάσκονται έξι μαθήματα (επιπλέον μια ξένη γλώσσα) σε κάθε εξάμηνο, τα οποία αφορούν κυρίως τη βασική οικονομική θεωρία και την ποσοτική ανάλυση, καθώς και τα οικονομικά της επι- χείρησης. Επίσης διδάσκονται μαθήματα δικαίου. Οι σπουδές στα πρώτα έτη στοχεύουν στην εμβάθυνση στο γνωστικό αντικείμενο, καθώς και την προετοιμασία επιλογής κατεύ- θυνσης στο τελευταίο έτος. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος παρέχει τρεις κατευθύνσεις, οι οποίες συγκρο- τούνται από δέσμες με μαθήματα επιλογής, στα τελευταία δύο εξάμηνα. Οι δέσμες αυτές αποτελούν επί το πλείστο εξειδικεύσεις των μαθημάτων που έχουν διδαχθεί κατά τα προηγούμενα εξάμηνα. Οι κατευθύνσεις είναι: Οικονομική Πολιτική & Ανάπτυξη Χρηματοοικονομική & Τραπεζική Οικονομική των επιχειρήσεων Στο τελευταίο έτος, κάθε φοιτητής/τρια καλείται να επιλέξει μία από τις τρεις κατευθύν- σεις, και εκτός των τεσσάρων υποχρεωτικών μαθημάτων της κύριας κατεύθυνσης που επέλεξε οφείλει να παρακολουθήσει επιπλέον οκτώ μαθήματα τα οποία θα επιλέξει είτε από την κύρια κατεύθυνση ή από άλλη κατεύθυνση, ή ενδεχομένως και από άλλα Τμήμα- τα του Πανεπιστημίου. Στην διαδικασία επιλογής, ο φοιτητής/τρια θα πρέπει επίσης να γνωρίζει ότι τουλάχιστον τέσσερα από τα μαθήματα επιλογής θα πρέπει να προέρχο- νται από την κύρια κατεύθυνση. Στο τελευταίο εξάμηνο δίνεται επίσης η δυνατότητα στον φοιτητή/τρια εκπόνησης Πτυχιακής εργασίας η οποία υπολογίζεται ως ένα μάθημα επιλογής της κύριας κατεύθυνσης. Σε μια τέτοια περίπτωση ο φοιτητής στο τελευταίο έτος οφείλει να παρακολουθήσει έντεκα (11) αντί για δώδεκα (12) μαθήματα. Ο κανονι- σμός εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών βρίσκεται στο τέλος του παρόντος οδηγού. Προβλέπεται ακόμη, η πρακτική άσκηση των φοιτητών μεταξύ του 6 ου και 7 ου εξαμήνου. Σχετικά με την παρακολούθηση των ξένων γλωσσών Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών κρίνει απαραίτητη τη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Για το λόγο αυτό, όσοι φοιτητές δεν κατέχουν τουλάχιστον το πτυχίο F.C. (ή Lower) υπο- χρεούνται να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν την Αγγλική ως ξένη γλώσσα. Οι φοι- τητές που θα καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος ακριβές αντίγραφο του πτυχίου F.C. (ή Lower) έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν μία από τις υπόλοιπες ξένες γλώσσες που διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά). Οι δηλώσεις για την παρακολούθηση της ξένης γλώσσας κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος την πρώτη εβδομάδα έναρξης των μαθημάτων του Α εξαμήνου ή κατά την εγγραφή των εισακτέων. Οι ξένες γλώσσες στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών διδάσκονται σε τέσσερα επίπεδα, στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα. Η επαρκής παρακολούθηση και των τεσσάρων επιπέδων 16

17 είναι υποχρεωτική και σημειώνεται στην αναλυτική βαθμολογία o μέσος όρος των 4 βαθμών. Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν τη δήλωση παρακολούθησης της ξένης γλώσσας την πρώτη εβδομάδα έναρξης του Γ εξαμήνου. Για το πτυχίο λαμβάνεται υπό- ψη η δεύτερη δήλωση ξένης γλώσσας. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ «ΣΩΚΡΑΤΗΣ» Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών έχει υπογράψει συμφωνίες ανταλλαγής φοιτητών στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Σωκράτης» με τα εξής Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: 1. Université de Montpellier 1, 1 θέση, διάρκεια 9 μήνες 2. Universita degli Studi di Brescia, 2 θέσεις, διάρκεια 18 μήνες 3. Unversitat Erfurt, 1 θέση, διάρκεια 6 μήνες 4. Universita degli Studi del Sannio, 2 θέσεις, διάρκεια 12 μήνες 5. Instituto Superior de Ciencias do Trabaljo et da Empresa, Lisboa, 2 θέσεις, διάρκεια 18 μήνες 6. Université de Paris 12 Val de Marne, 2 θέσεις, διάρκεια 10 μήνες 7. Universita degli Studi di Pisa, 2 θέσεις, διάρκεια 18 μήνες 8. Universita degli Studi di Pescara, 2 θέσεις, διάρκεια 18 μήνες Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων για υποτροφίες του προγράμματος «Σωκράτης» ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Πληροφορίες για το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτη- τών παρέχονται από το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Θεσσα- λίας, τηλ , κα. Πηνελόπη Δάλλη. 17

18 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 18

19 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Για το Ακαδημαϊκό έτος Α εξάμηνο (χειμερινό) ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ 1 Εισαγωγή στην Οικονομική Σκέψη Καθηγ. Μιχαήλ Ζουμπουλάκης - Αναπλ. Καθηγητής X. Κόλλιας 2 Οικονομική Ιστορία Δρ. Χρίστος Μπελλές 3 Εισαγωγή στο Δίκαιο Αναπλ. Καθηγητής Ξ. Παπαρρηγόπουλος 4 Μαθηματικά Ι Λέκτορας Λ. Ζαχείλας 5 Πληροφορική Ι Λέκτορας Λ. Ζαχείλας 6 Λογιστική Επίκ. Καθηγητής Γ. Ιατρίδης Ξένη Γλώσσα Β εξάμηνο (εαρινό) ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ 1 Μικροοικονομική Ανάλυση Ι Επίκ. Καθηγητής Ν. Κυριαζής 2 Μακροοικονομική Ανάλυση Ι Λέκτορας Αγγ. Αναγνώστου 3 Μαθηματικά ΙΙ Λέκτορας Λ. Ζαχείλας 4 Πληροφορική ΙΙ Λέκτορας Λ. Ζαχείλας 5 Στατιστική Ι Δρ. Κ. Τσιλίκα 6 Εμπορικό Δίκαιο Αναπλ. Καθηγητής Ξ. Παπαρρηγόπουλος Ξένη Γλώσσα Γ εξάμηνο ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ 1 Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ Επίκ. Καθηγητής Η. Κεβόρκ 2 Μακροοικονομική Ανάλυση ΙΙ Αναπλ. Καθηγητής Ι. Κασκαρέλης 3 Αρχές Διοίκησης (Μάνατζμεντ) Λέκτορας Β. Μπέλλου 4 Στατιστική ΙΙ Αναπλ. Καθηγητής Γ. Χάλκος - Λέκτορας Ν. Τζερεμές 5 Επιχειρησιακή Οικονομική Επίκ. Καθηγητής Η. Κεβόρκ 6 Επιλογή: Μάρκετινγκ ή Κοινωνιολογία ή Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη Ξένη Γλώσσα Λέκτορας Β. Μπέλλου Από άλλο Τμήμα ΠΘ Αναπλ. Καθηγητής Ξ. Παπαρρηγόπουλος 19

20 Δ εξάμηνο ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ 1 Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙΙ Καθηγητής Δ. Γιαννιάς 2 Μακροοικονομική Ανάλυση ΙΙΙ Αναπλ. Καθηγητής Ν. Κυριαζής 3 Οικονομετρία Ι Αναπλ. Καθηγητής Γ. Χάλκος 4 Ιστορία Οικονομικών Θεωριών Δρ. Χρίστος Μπελλές 5 Οικον. Ανάλυση Κοινωνικής Πολιτικής Λέκτορας Α. Οικονόμου 6 Επιλογή: Δειγματοληψία ή Φιλοσοφία ή Υπολογιστικές Μέθοδοι για Επίκ. Καθηγητής Η. Κεβόρκ Από άλλο Τμήμα ΠΘ Δρ. Κυριακή Τσιλίκα Οικονομολόγους Ξένη Γλώσσα Ε εξάμηνο ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ 1 Δημόσια Οικονομική Ι Λέκτορας Ι. Ψαριανός 2 Οικονομετρία ΙΙ Αναπλ. Καθηγητής Γ. Χάλκος 3 Νομισματική Θεωρία και Πολιτική Επίκ. Καθηγητής Στ. Παπαδάμου 4 Οικονομική Μεγέθυνση Λέκτορας Ι. Ψαριανός 5 Επιχειρησιακή Έρευνα Δρ. Κ. Τσιλίκα 6 Επιλογή Οικονομική της Αγοράς Εργασίας Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λέκτορας Α. Οικονόμου Επίκ. Καθηγητής Ν. Κυριαζής - Λέκτορας Θ. Μεταξάς ΣΤ Εξάμηνο ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ 1 Δημόσια Οικονομική ΙΙ Αν. Καθηγητής Χ. Κόλλιας 2 Περιφερειακή Οικονομική Καθηγητής Δ. Γιαννιάς 3 Χρηματοοικονομική ανάλυση των Επίκ. Καθηγητής Γ. Ιατρίδης επιχειρήσεων 4 Διεθνές Εμπόριο Αν. Καθηγητής Ι. Κασκαρέλλης 5 Οικονομική Ανάλυση των Θεσμών Λέκτορας Π. Αρβανιτίδης 6 Επιλογή Αξιολόγηση Επενδύσεων ή Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί Επίκ. Καθηγητής Στ. Παπαδάμου Δρ. Αναστασία Λέκκα 20

21 Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατευθύνσεων Ζ και Η Εξαμήνων Α) Οικονομική Πολιτική & Ανάπτυξη Χειμερινό Εξάμηνο Οικονομική της Ανάπτυξης (Θεωρία και Πο- λιτική) Επίκ. Καθηγητής Ν. Κυριαζής Λέκτορας Θ. Μεταξάς Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτική Λέκτορας Π. Αρβανιτίδης Επιλογή Κατεύθυνσης Επιλογή Κατεύθυνσης Επιλογή από οποιαδήποτε κατεύθυνση Επιλογή από οποιαδήποτε κατεύθυνση B) Χρηματοοικονομική & Τραπεζική Χειμερινό Εξάμηνο Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής Επίκ. Καθηγητής Γ. Ιατρίδης Διεθνής Τραπεζική & Χρηματοοικονομική Επίκ. Καθηγητής Στ. Παπαδάμου Επιλογή Κατεύθυνσης Επιλογή Κατεύθυνσης Επιλογή από οποιαδήποτε κατεύθυνση Επιλογή από οποιαδήποτε κατεύθυνση Γ) Οικονομική των Επιχειρήσεων Χειμερινό Εξάμηνο Διοικητική Οικονομική (Σεμινάριο) Καθηγητής Δ. Γιαννιάς Βιομηχανική Οργάνωση Λέκτορας Ν. Τζερεμές Επιλογή Κατεύθυνσης Επιλογή Κατεύθυνσης Επιλογή από οποιαδήποτε κατεύθυνση Επιλογή από οποιαδήποτε κατεύθυνση Εαρινό Εξάμηνο Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής Λέκτορας Ι. Ψαριανός Θεσμοί και ανάπτυξη Λέκτορας Π. Αρβανιτίδης Επιλογή Κατεύθυνσης Επιλογή από οποιαδήποτε κατεύθυνση Επιλογή από οποιαδήποτε κατεύθυνση Πτυχιακή εργασία ή Επιλογή οποιαδήποτε Κατεύθυνσης Εαρινό Εξάμηνο Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις Λέκτορας Αγγ. Αναγνώστου Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Επίκ. Καθηγητής Στ. Παπαδάμου Επιλογή Κατεύθυνσης Επιλογή από οποιαδήποτε κατεύθυνση Επιλογή από οποιαδήποτε κατεύθυνση Πτυχιακή εργασία ή Επιλογή οποιαδήποτε Κατεύθυνσης Εαρινό Εξάμηνο Διοικητική Λογιστική Επίκ. Καθηγητής Γ. Ιατρίδης Θεωρία Λήψης Αποφάσεων Επίκ. Καθηγητής Η. Κεβόρκ Επιλογή Κατεύθυνσης Επιλογή από οποιαδήποτε κατεύθυνση Επιλογή από οποιαδήποτε κατεύθυνση Πτυχιακή εργασία ή επιλογή οποιαδήποτε κατεύθυνσης 21

22 Μαθήματα Επιλογής Κατευθύνσεων Α, Β, Γ Α) Οικονομική Πολιτική & Ανάπτυξη Χειμερινό Εξάμηνο Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις Αν. Καθηγητής Ι. Κασκαρέλης Διεθνής Πολιτική Οικονομία (όχι για το ) Οικονομική του Περιβάλλοντος Αναπλ. Καθηγητής Γ. Χάλκος Ελληνική Οικονομία Αναπλ. Καθηγητής Χρ. Κόλλιας & Δρ. Χρίστος Μπελλές Οικονομική Μεθοδολογία Καθηγητής Μ. Ζουμπουλάκης Οικονομική της Υγείας Λέκτορας Α. Οικονόμου Αστική Οικονομική και Αγορά Ακινήτων Λέκτορας Π. Αρβανιτίδης Σεμινάριο Περιφερειακής Οικονομικής Καθηγητής Δ. Γιαννιάς Προχωρημένη Μακροοικονομική Λέκτορας Αγγ. Αναγνώστου Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα (διατμηματικό ΠΘ) Λέκτορας Ν. Τζερεμές - Λέκτορας Γ. Σταμπουλής Εαρινό Εξάμηνο Οικονομική Ολοκλήρωση Παγκοσμιοποίηση- Γεωστρατηγικές Αν. Καθηγητής Ι. Κασκαρέλης Θεωρίες Οικονομικής Εξέλιξης Λέκτορας Αγγ. Αναγνώστου Οικονομική της Άμυνας (όχι για το ) Δίκαιο και Οικονομία Αναπλ. Καθηγητής Ξ. Παπαρρηγόπουλος Αγροτική Οικονομική (Τμήμα Γεωπονίας) Τουριστική Ανάπτυξη και Σχεδιασμός Λέκτορας Θ. Μεταξάς Προχωρημένη Μικροοικονομική Λέκτορας Ι. Ψαριανός Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων (διατμηματικό ΠΘ) Λέκτορας Ν. Τζερεμές - Λέκτορας Γ. Σταμπουλής 22

23 B) Χρηματοοικονομική & Τραπεζική Χειμερινό Εξάμηνο Εαρινό Εξάμηνο Βιομηχανική Οργάνωση Λέκτορας Ν. Τζερεμές Ηλεκτρονικό Εμπόριο Δρ. Θεοδόσιος Τσιάκης Ελληνική Οικονομία Αναπλ. Καθηγητής Χρ. Κόλλιας - Δρ. Χρίστος Μπελλές Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις Αναπλ. Καθηγητής Ι. Κασκαρέλης Προχωρημένα Μαθηματικά για οικονομολόγους Λέκτορας Λ. Ζαχείλας Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα (διατμηματικό ΠΘ) Λέκτορας. Ν. Τζερεμές - Λέκτορας Γ. Σταμπουλής Διεθνής Τραπεζική & Χρηματοοικονομική Επίκ. Καθηγητής Στ. Παπαδάμου Θεωρία Λήψης Αποφάσεων Επίκ. Καθηγητής Η. Κεβόρκ Πολυεθνικές Επιχειρήσεις Λέκτορας Ν. Τζερεμές Διοικητική Λογιστική Επίκ. Καθηγητής Γ. Ιατρίδης Στοχαστικά Χρηματοοικονομικά ΠΔ 407 Προχωρημένη Στατιστική για οικονομολό- γους (όχι για ) Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων (διατμηματικό ΠΘ) Λέκτορας. Ν. Τζερεμές - Λέκτορας Γ. Σταμπουλής Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Επίκ. Καθηγητής Στ. Παπαδάμου Γ) Οικονομική των Επιχειρήσεων Χειμερινό Εξάμηνο Εαρινό Εξάμηνο Ηλεκτρονικό Εμπόριο Δρ. Θεοδόσιος Τσιάκης Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής Επίκ. Καθηγητής Γ. Ιατρίδης Οικονομική των Μεταφορών Λέκτορας Θ. Μεταξάς Οικονομική της Υγείας Λέκτορας Α. Οικονόμου Αστική Οικονομική και Αγορά Ακινήτων Λέκτορας Π. Αρβανιτίδης Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα (διατμηματικό ΠΘ) Λέκτορας Ν. Τζερεμές - Λέκτορας Γ. Σταμπουλής Διοικητική Μέριμνα Logistics Λέκτορας Β. Μπέλλου Οικονομική της Τεχνολογίας Λέκτορας Γ. Σταμπουλής Πολυεθνικές Επιχειρήσεις Λέκτορας Ν. Τζερεμές Τουριστική Ανάπτυξη και Σχεδιασμός Λέκτορας Θ. Μεταξάς Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων (διατμηματικό ΠΘ) Λέκτορας Ν. Τζερεμές - Λέκτορας Γ. Σταμπουλής 23

24 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 24

25 Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Διδάσκοντες: Καθηγητής Μ. Ζουμπουλάκης - Αναπλ. Καθηγητής Χ. Κόλλιας Το εισαγωγικό αυτό μάθημα φιλοδοξεί να δώσει μιαν όσο το δυνατόν αντιπροσωπευτι- κότερη συνολική εικόνα του αντικειμένου της Οικονομικής Επιστήμης. Βασικός του στό- χος είναι να παρουσιάσει με τρόπο συνθετικό αλλά και κριτικό τα βασικά θέματα που απασχολούν σήμερα την Οικονομική Επιστήμη. 1. Το οικονομικό πρόβλημα και οι διαστάσεις του 2. Η λειτουργία του οικονομικού συστήματος και η τρισδιάστατη προσέγγιση του 3. Η ιστορική συγκρότηση του αντικειμένου της Οικονομικής Επιστήμης 4. Οι κύριες τάσεις στην Οικονομική Επιστήμη σήμερα 5. Το οικονομικό πλεόνασμα και η διανομή του: εντολή και σύγκρουση 6. Προσφορά και ζήτηση: Ανταγωνισμός και συντονισμός 7. Ανταγωνισμός και συγκέντρωση 8. Οικονομική ανάπτυξη και ανισότητες στην παγκόσμια οικονομία 9. Τα διλήμματα της μακροοικονομικής πολιτικής 10. Κράτος και οικονομία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διδάσκων: Δρ. Χρίστος Μπελλές Το μάθημα έχει ως σκοπό να περιγράψει τον τρόπο εξέλιξης του καπιταλιστικού συστή- ματος από το 1500 μέχρι το Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη του συστήματος στην Ευρώπη τόσο κατά την περίοδο του εμπορικού καπιταλισμού, αλλά κυρίως στις συνθήκες γένεσης και διάδοσης της λεγόμενης «βιομηχανικής επανάστασης». 1. Η έξοδος των Ευρωπαίων και οι κοινωνικές συνθήκες στην Ευρώπη του 16 ου αι. 2. Η οργάνωση του διεθνούς εμπορίου και οι μεγάλες αποικιακές αυτοκρατορίες 3. Ο μεγάλος πληθωρισμός και η κρίση του 17 ου αιώνα 4. Το πρόβλημα της μετάβασης στον καπιταλισμό 5. Οι συνθήκες αλλαγής του τρόπου παραγωγής στην Αγγλία του 18 ου αιώνα. 6. Η διάδοση της βιομηχανικής επανάστασης στην Ευρώπη μετά το Κοινωνικές αλλαγές στην Ευρώπη του 19 ου αι. 8. Η «δεύτερη βιομηχανική επανάσταση»: Νέες μορφές οργάνωσης της παραγωγής 9. Παγκόσμια οικονομική εξάπλωση πριν το

26 10. Οικονομικές διακυμάνσεις και η κρίση του Κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές στην Ευρώπη του Μεσοπολέμου. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων: Αναπλ. Καθηγητής Ξ. Παπαρρηγόπουλος Το μάθημα εξετάζει την έννοια του θετικού δικαίου και τη διακρίνει από άλλες μορφές κανονιστικής ρύθμισης της ανθρώπινης συμπεριφοράς, όπως η ηθική, η θρησκεία κλπ. Εξετάζει επίσης τις πηγές του δικαίου, τη διάκριση του δικαίου σε δημόσιο και ιδιωτικό δίκαιο. Παρέχονται στοιχεία ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, θεμελιώδεις έννοιες του συνταγματικού και του διοικητικού δικαίου, στοιχεία ποινικού και ιδιωτικού (αστικού) δικαίου. Επίσης καλύπτεται η οργάνωση του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης κα- θώς και στοιχεία του ευρωπαϊκού δικαίου 1. Δίκαιο και ηθική Φυσικό δίκαιο και θετικό δίκαιο 2. Πηγές του δικαίου (νόμος, έθιμο) 3. Ιεραρχία των πηγών του δικαίου (σύνταγμα, διεθνές δίκαιο, νόμος, προεδρικό διάταγμα) 4. Η θέση του ευρωπαϊκού δικαίου στην εσωτερική έννομη τάξη 5. Διακρίσεις του θετικού δικαίου: Δημόσιο και ιδιωτικό δίκαιο 6. Οι κλάδοι του δημοσίου δικαίου 7. Στοιχεία συνταγματικού δικαίου 8. Στοιχεία γενικού διοικητικού δικαίου 9. Στοιχεία ποινικού δικαίου 10. Οι κλάδοι του ιδιωτικού δικαίου 11. Το αστικό δίκαιο και οι κλάδοι του: Στοιχεία γενικών αρχών του αστικού δικαίου, Στοιχεία ενοχικού δικαίου, Στοιχεία εμπράγματου δικαίου, Στοιχεία οικογενειακού δικαίου, Στοιχεία κληρονομικού δικαίου 12. Το εργατικό δίκαιο 13. Το εμπορικό δίκαιο 14. Η οργάνωση της απονομής της δικαιοσύνης 15. Τα πολιτικά δικαστήρια (φύση, δικαιοδοσία, αρμοδιότητα, βαθμοί θεμελιώ- δεις αρχές πολιτικής δικονομίας) 16. Τα ποινικά δικαστήρια (φύση, δικαιοδοσία, αρμοδιότητα, βαθμοί θεμελιώδεις αρχές ποινικής δικονομίας) 17. Τα διοικητικά δικαστήρια (φύση, δικαιοδοσία, αρμοδιότητα, βαθμοί θεμελιώ- δεις αρχές διοικητικής δικονομίας). ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I Διδάσκων: Λέκτορας Λ. Ζαχείλας 26

27 1. Εισαγωγή στα Οικονομικά Μαθηματικά Οικονομικά Υποδείγματα 2. Σύνολα και αριθμοί: Σύνολα, πράξεις με σύνολα, ιδιότητες, διατεταγμένα ζεύγη 3. Συνδυαστική Ανάλυση: Βασικές αρχές μέτρησης, Μεταθέσεις, Μεταθέσεις με επανάληψη, Μεταθέσεις κυκλικές, Διατάξεις, Επαναληπτικές διατάξεις, Συνδυα- σμοί, Συνδυασμοί με επανάληψη 4. Σχέσεις και συναρτήσεις: Τύποι συναρτήσεων, συναρτήσεις 2 ή περισσότερων ανεξάρτητων μεταβλητών (ορισμός) 5. Στατική Ανάλυση: η έννοια της ισορροπίας, Ισορροπία αγοράς, Ισορροπία αγο- ράς με χρήση μη- γραμμικού υποδείγματος, Γενική ισορροπία, Υπόδειγμα αγοράς 2 προϊόντων 6. Πίνακες (μήτρες): Εισαγωγή, είδη πινάκων, πράξεις πινάκων, ιδιότητες των πρά- ξεων, Ταυτοτικοί και Μηδενικοί πίνακες, Ανάστροφοι και Αντίστροφοι πίνακες, Ορίζουσες, ιδιότητες των οριζουσών, Γραμμικά Συστήματα (μέθοδος αντίστρο- φου και μέθοδος οριζουσών), Ομογενή Συστήματα εξισώσεων, Εφαρμογές των γραμμικών συστημάτων στην Οικονομία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I Διδάσκων: Λέκτορας Λ. Ζαχείλας με υποχρεωτικά εργαστήρια 1. Εισαγωγή στην Πληροφορική, Δεδομένα Επεξεργασία Πληροφορία, Ιστορική εξέλιξη των Η/Υ 2. Το Υλικό των Η/Υ, Δομή των Η/Υ 3. Το Λογισμικό των Η/Υ γραφικά περιβάλλοντα λειτουργίας 4. Εισαγωγή και γνωριμία με τα Windows XP Διαχείριση φακέλων, αρχείων και πόρων στα Windows 6. Ο επεξεργαστής κειμένων Word (έκδοση 2007): Μορφοποίηση, τεχνικές και ε- φαρμογές σε έγγραφα Οικονομικής διαχείρισης 7. Το πρόγραμμα παρουσίασης διαφανειών PowerPoint (έκδοση 2007): Μορφοποίηση, τεχνικές παρουσίασης και εφαρμογές στα Οικονομικά 8. Εισαγωγή στα Δίκτυα, Υπηρεσίες Δικτύων, Γνωριμία με το δίκτυο του Πανεπι- στημίου Θεσσαλίας, Παγκόσμιος Ιστός (WWW), Μηχανές αναζήτησης πληροφο- ριών 9. Ηλεκτρονική αλληλογραφία, γνωριμία με την ιστοσελίδα webmail του Π.Θ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Διδάσκων: Επίκ. Καθηγητής Γ. Ιατρίδης Εργαστηριακό προσωπικό: Μ. Κονταξή με υποχρεωτικά εργαστήρια 27

28 1. Εισαγωγή στην Λογιστική 2. Λογιστική μονάδα 3. Λογιστική ισότητα 4. Λογιστικό γεγονός 5. Λογιστική χρήση 6. Λογιστικό αποτέλεσμα 7. Λογαριασμός 8. Λογιστικές καταστάσεις 9. Ημερολόγιο και ημερολογιακές εγγραφές 10. Ισοζύγιο γενικού καθολικού 11. Εγγραφές προσαρμογής των λογαριασμών 12. Ημερολογιακές εγγραφές προσδιορισμού του λογιστικού αποτελέσματος 13. Κατάρτιση λογιστικών καταστάσεων τέλους χρήσης 14. Ημερολογιακές εγγραφές κλεισίματος και ανοίγματος των λογιστικών βιβλίων 15. Ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων 16. Χρησιμοποίηση των λογιστικών στοιχείων για την λήψη επιχειρηματικών αποφά- σεων. 28

29 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι Διδάσκων: Επίκ. Καθηγητής Ν. Κυριαζής B' ΕΞΑΜΗΝΟ 1. Θεωρία προτιμήσεων του καταναλωτή 2. Συμπεριφορά του καταναλωτή 3. Συναρτήσεις χρησιμότητας 4. Αγοραία ζήτηση 5. Θεωρία του παραγωγού 6. Ελαχιστοποίηση κόστους 7. Μεγιστοποίηση παραγωγού 8. Αγοραία Προσφορά ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι Διδάσκουσα: Λέκτορας Αγγ. Αναγνώστου Περίγραμμα μαθήματος Το μάθημα αρχίζει με μια εισαγωγή στην Μακροοικονομική, αντικείμενο της οποίας είναι η μελέτη της διάρθρωσης και της συμπεριφοράς της οικονομίας, καθώς και της πολιτικής που ασκείται από τις κυβερνήσεις, στην προσπάθειά τους να επηρεάσουν την πορεία της οικονομίας. Στην συνέχεια ασχολούμαστε με τους Λογαριασμούς του Εθνικού Εισοδήματος και Προϊ- όντος, τους τρόπους μέτρησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, τα πραγματικά και ονομαστικά μεγέθη, τους αποπληθωριστές, τα επιτόκια και την σχέση αποταμίευσης και πλούτου. Όλο το υπόλοιπο μάθημα ασχολείται με την μακροχρόνια οικονομική ανάλυση που απο- τελεί την νεοκλασική προσέγγιση. Σύμφωνα λοιπόν με το Νεοκλασικό Υπόδειγμα στην μακροχρόνια περίοδο οι τιμές προσαρμόζονται πλήρως έτσι ώστε να έχουμε ισορροπία σε όλες τις αγορές, και τότε η παραγωγή του συνολικού προϊόντος προσδιορίζεται μόνο από τις τεχνολογικές συνθήκες, τις δημογραφικές εξελίξεις και τις προτιμήσεις και αξίες της κοινωνίας. Στα πλαίσια λοιπόν του νεοκλασικού υποδείγματος εξετάζουμε την συνάρτηση παραγω- γής σε σχέση με την αγορά εργασίας, το πώς προσδιορίζεται η ισορροπία σε αυτήν και εξ αυτής ο προσδιορισμός του επιπέδου παραγωγής του προϊόντος. Στην συνέχεια αναφερόμαστε στις αποφάσεις για κατανάλωση και αποταμίευση εκ μέ- ρους των νοικοκυριών και για επενδύσεις εκ μέρους των επιχειρηματιών, προσδιορίζο- ντας έτσι την ισορροπία στην αγορά αγαθών μέσω της ισορροπίας μεταξύ προγραμματι- ζόμενων αποταμιεύσεων και επενδύσεων. 29

30 Οι επενδύσεις, και η εξ αυτών προκύπτουσα συσσώρευση κεφαλαίου, έχουν σχέση με την οικονομική μεγέθυνση, και θα εξετάσουμε εδώ τους παράγοντες της οικονομικής μεγέθυνσης καθώς και γνωστά θεωρητικά υποδείγματα. Τελευταία εξετάζουμε την αγορά χρήματος, ορίζουμε τι είναι χρήμα, βλέπουμε τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης χρήματος αλλά και της ζήτησης περιουσιακών στοιχείων γενικότερα, και επίσης πως επιτυγχάνεται μέσω της προσαρμογής των τιμών η ισορροπία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς χρήματος. Το μάθημα τελειώνει με την παρουσίαση της συνολικής λειτουργίας του νεοκλασικού μακροοικονομικού συστήματος, τα αποτελέσματα από την άσκηση μακροοικονομικής πολιτικής, καθώς και την κριτική που άσκησε ο Keynes στην λειτουργία και τα συμπεράσματα του υποδείγματος αυτού. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II Διδάσκων: Λέκτορας Λ. Ζαχείλας 1. Υποδείγματα εισροών εκροών του Leontief 2. Τετραγωνικές μορφές: Ορισμός, πρόσημο τετραγωνικών μορφών 3. Ιδιοτιμές ιδιοδιανύσματα: Ορισμός, χαρακτηριστική εξίσωση, πρόσημο τετρ. μορφών με τη βοήθεια των ιδιοτιμών, Διαγωνοποίηση συμμετρικών πινάκων 4. Συγκριτική Στατική Ανάλυση: Εισαγωγή στον ρυθμό μεταβολής, Παράγωγος συ- ναρτήσεων μιας μεταβλητής, Κανόνες παραγώγισης, Εφαρμογές σε οικονομικά προβλήματα, Μερική παραγώγιση συναρτήσεων δύο ή περισσότερων μεταβλη- τών, Εφαρμογές στη Συγκριτική Στατική Ανάλυση, Ιακωβιανές ορίζουσες, Διαφο- ρικό, Ελαστικότητα σημείου, Ολικό Διαφορικό, Παράγωγοι πεπλεγμένων συναρ- τήσεων 5. Αριστοποίηση: Μια ειδική περίπτωση ανάλυσης ισορροπίας, Σχετικά μέγιστα & ελάχιστα συναρτήσεων μιας μεταβλητής, Κριτήριο πρώτης παραγώγου, Δεύτερη (και μεγαλύτερες) παράγωγοι, Κριτήριο δεύτερης παραγώγου, Σχετικά μέγιστα & ελάχιστα συναρτήσεων δύο μεταβλητών, Κριτήριο δεύτερης παραγώγου (Εσσια- νή ορίζουσα), Σχετικά μέγιστα & ελάχιστα με ισοτικούς περιορισμούς (μέθοδος πολλαπλασιαστών Lagrange) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ I Διδάσκουσα: Δρ. Κ. Τσιλίκα, με υποχρεωτικά φροντιστήρια 1. Εισαγωγή στη Στατιστική Ανάλυση. Γραφικές μέθοδοι περιγραφής στατιστικών δεδομένων 30

31 2. Περιγραφική Στατιστική. Μέτρα Θέσης και Κεντρικής Τάσης. Μέτρα Ασυμμετρί- ας. Μέτρα Κύρτωσης 3. Βασικές Έννοιες της Θεωρίας Πιθανοτήτων. Γεγονότα και Δειγματικός Χώρος. Πι- θανότητες γεγονότων. Δεσμευμένη Πιθανότητα. 4. Συνδυαστική. Βασικός κανόνας απαρίθμησης. Διατάξεις. Συνδυασμοί. Μεταθέ- σεις 5. Τυχαίες Μεταβλητές. Χρήσιμες Διακριτές Τυχαίες Μεταβλητές. Χρήσιμες Συνε- χείς Τυχαίες Μεταβλητές. Αναμενόμενη Τιμή, Διασπορά. Ασθενής και Ισχυρός Νόμος των Μεγάλων Αριθμών. 6. Σημειακές Εκτιμήσεις. Κατανομή του δειγματικού Μέσου. Μέθοδος των Ροπών. Μέθοδος Μεγίστης Πιθανοφάνειας. Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων 7. Διαστήματα Εμπιστοσύνης. Για το Πληθυσμιακό Μέσο, για τη διαφορά δύο Πλη- θυσμιακών Μέσων, για Ποσοστό του Πληθυσμού 8. Έλεγχοι Υποθέσεων: Για το Πληθυσμιακό Μέσο, για τη διαφορά δύο Πληθυσμια- κών Μέσων, για Ποσοστό του Πληθυσμού 9. Χρήση του Λογισμικού πακέτου SPSS σε προβλήματα Στατιστικής ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ II Διδάσκων: Λέκτορας Λ. Ζαχείλας με υποχρεωτικά εργαστήρια 1. Το Λογιστικό Φύλλο ως μέσο μαθηματικών και οικονομικών υπολογισμών 2. Εισαγωγή στο πρόγραμμα Excel (έκδοση 2007) 3. Συναρτήσεις μαθηματικές στο Excel 4. Συναρτήσεις στατιστικής στο Excel 5. Συναρτήσεις οικονομικές στο Excel 6. Δημιουργία γραφημάτων 7. Τεχνικές στο Excel και διασύνδεση με τη θεωρία: υποδείγματα, πίνακες, γραμμι- κά συστήματα, στατιστικές μελέτες, τραπεζικές συναλλαγές ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων: Αναπλ. Καθηγητής Ξ. Παπαρρηγόπουλος Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση του φοιτητή με τις θεμελιώδεις συνιστώσες του θεσμικού πλαισίου της αγοράς. Ο έμπορος και οι εμπορικές εταιρείες, οι κανόνες του ανταγωνισμού, η βιομηχανική ιδιοκτησία και το δίκαιο της προστασίας του καταναλωτή είναι οι κύριοι τομείς που εξετάζονται στο πλαίσιο του μαθήματος. 1. Ο έμπορος και οι εμπορικές πράξεις συνέπειες και σημασία της εμπορικής ιδι- ότητας και της εμπορικότητας μιας πράξης 31

32 2. Οι εμπορικές εταιρείες: i) Προσωπικές (ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη). Σύσταση, λειτουργία, όργανα, ευ- θύνη, οικονομική σημασία ii) Κεφαλαιουχικές (ανώνυμη, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης): Σύσταση, λει- τουργία, όργανα, ευθύνη, οικονομική σημασία 3. Οι κανόνες του ανταγωνισμού. Αθέμιτος ανταγωνισμός 4. Η προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού Ο έλεγχος των συγκεντρώσεων. Η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης 5. Τα αξιόγραφα. Είδη αξιόγραφων 6. Στοιχεία του δικαίου των αξιόγραφων. Η επιταγή 7. Η βιομηχανική ιδιοκτησία: Το εμπορικό σήμα (Φύση, λειτουργία, κτήση, προ- στασία). Η ευρεσιτεχνία 8. Άλλες μορφές βιομηχανικής ιδιοκτησίας: Βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα, πρακτικά υποδείγματα χρησιμότητας 9. Η προστασία του καταναλωτή: Στοιχεία του δικαίου προστασίας του καταναλω- τή: Γενικοί όροι συναλλαγών. Ευθύνη παραγωγού. Σύμβαση από απόσταση. Σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος. Διαφήμιση 32

33 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ Διδάσκων: Επίκ. Καθηγητής Η. Κεβόρκ Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ 1. ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ: Συνάρτηση κόστους, Καμπύλες μέσου σταθερού, μέσου μεταβλη- τού, μέσου συνολικού, και οριακού κόστους στη βραχυχρόνια περίοδο, Οι συναρτήσεις ζήτησης εισροών και οι καμπύλες μέσου και οριακού κόστους στη μακροχρόνια περίοδο, Διασυνδέσεις της θεωρίας κόστους στη βραχυχρόνια και μακροχρόνια περίοδο, Οικονο- μίες κλίμακας και αποδόσεις κλίμακας. 2. ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Υποθέσεις, Βραχυχρόνια ισορροπία της επιχείρησης και του κλάδου, Βραχυχρόνια καμπύλη προσφοράς, Επιπτώσεις από τις μεταβολές του κόστους στη βραχυχρόνια ισορροπία, Μακροχρόνια ισορροπία της επιχείρησης και του κλάδου, Μακροχρόνια καμπύλη προσφοράς ενός κλάδου κλάδοι σταθερού, αυξανομένου, και φθίνοντος κόστους, Επιπτώσεις από την επιβολή ειδικού φόρου στις πωλήσεις προϊόντος. 3. ΘΕΩΡΙΑ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ: Ζήτηση και έσοδα της μονοπωλιακής επιχείρησης, Βραχυχρό- νια ισορροπία, Δείκτης μονοπωλιακής δύναμης, Βραχυχρόνια προσφορά, Μακροχρόνια ισορροπία της μονοπωλιακής επιχείρησης, Σύγκριση των υποδειγμάτων τέλειου ανταγω- νισμού και μονοπωλίου, Μονοπώλιο με πολλές εγκαταστάσεις, Διαφορισμός τιμών, Δι- μερές μονοπώλιο, Φυσικό μονοπώλιο ελεγχόμενο από το κράτος. 4. ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Διαφοροποίηση προϊόντος, Παραγωγικοί κλάδοι και ομάδες προϊόντων, Αναμενόμενη και αναλογική καμπύλη ζήτησης, Ισορροπία μιας μονοπωλιακά ανταγωνιστικής επιχείρησης. 5. ΘΕΩΡΙΕΣ ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΟΥ: Το υπόδειγμα του Cournot συναρτήσεις αντίδρασης μαθη- ματική προσέγγιση, Μαθηματική λύση ενός τροποποιημένου υποδείγματος του Cournot, Τα υποδείγματα του Edgeworth και του Chamberlin, Η θεωρία της τεθλασμένης καμπύ- λης, Καρτέλ με στόχο (α) τη μεγιστοποίηση των κερδών, και (β) τη διανομή της αγοράς, Ηγεσία τιμής (α) από την επιχείρηση με το χαμηλότερο κόστος, και (β) από τη κυρίαρχη επιχείρηση. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ II Διδάσκων: Αναπλ. Καθηγητής Ι. Κασκαρέλης με υποχρεωτικά φροντιστήρια Το μάθημα αυτό ασχολείται με την παρουσίαση του Κεϋνσιανού Μακροοικονομικού Υ- ποδείγματος που, αντίθετα με το Νεοκλασικό που εξετάσαμε στην Μακροοικονομική 33

34 Ανάλυση Ι, είναι βραχυχρόνιου οικονομική αναλύσεως. Στην βραχυχρόνια περίοδο οι τιμές για διαφόρους λόγους δεν είναι εύκαμπτες και αυτό σημαίνει ότι ονομαστικές με- ταβλητές μπορεί να επηρεάζουν πραγματικά μεγέθη της οικονομίας, όπως το παραγόμε- νο προϊόν. Άρα σε αυτή την περίπτωση η ζήτηση για το προϊόν της οικονομίας μπορεί να είναι αυτή που θα καθορίσει το πόσο προϊόν θα παραχθεί, και όχι οι τεχνολογικές, δημο- γραφικές και κοινωνικές εξελίξεις. Εφόσον πρωτεύουσα σημασία σε αυτό το υπόδειγμα έχει η συνολική ζήτηση στην οικο- νομία, εξετάζεται πρώτα η αγορά αγαθών, ο Κεϋνσιανός σταυρός και η καμπύλη IS, η αγορά χρήματος και η καμπύλη LM. Οι βραχυχρόνιες οικονομικές διακυμάνσεις αναλύο- νται μέσω του υποδείγματος IS- LM, όπου και εξετάζουμε τις επιδράσεις από την άσκηση δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής στην συνολική ζήτηση της οικονομίας. Στην συνέχεια εξετάζουμε υποδείγματα της συνολικής προσφοράς της οικονομίας, στα οποία η καμπύλη συνολικής προσφοράς παρουσιάζεται να έχει θετική κλίση είτε λόγω ατελειών είτε ανισορροπιών στις αγορές εργασίας και παραγωγής προϊόντος. Από μια τέτοια καμπύλη συνολικής προσφοράς μπορεί να συναχθεί μια βραχυχρόνια σχέση μετα- ξύ πληθωρισμού και ανεργίας, που ονομάζεται καμπύλη Phillips. Θα δούμε από ποιους παράγοντες επηρεάζεται, την σχέση της με τις προσδοκίες και την πιθανή μορφή της στην μακροχρόνια περίοδο. Αφού συγκεντρώσουμε το σύνολο του Κεϋνσιανού μακροοικονομικού συστήματος (συ- νολική προσφορά και συνολική ζήτηση) ασχολούμαστε με ζητήματα σταθεροποιητικής πολιτικής, όπως είναι αν θα πρέπει να έχει ενεργό ρόλο ή να είναι παθητική, αν θα πρέ- πει να ασκείται σύμφωνα με κανόνες ή κατά περίπτωση ανάλογα με την κρίση των σχε- διαστών της οικονομικής πολιτικής. Εδώ θα αναλύσουμε τον ρόλο των χρονικών υστερή- σεων, θα εξετάσουμε την Κριτική του Lucas, και θα ορίσουμε το πρόβλημα της χρονική ασυνέπειας. ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ) Διδάσκουσα: Λέκτορας Β. Μπέλλου Το αντικείμενο του Μάνατζμεντ αποτελεί τη βάση όλων των υπολοίπων αντικειμένων που ασχολούνται με το τρόπο οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων. Το μάθημα στοχεύει καταρχάς να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες και πρακτικές του μά- νατζμεντ καθώς και να τους βοηθήσει να συνειδητοποιήσουν την κρισιμότητά του για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των επιχειρήσεων. Επιπλέον, αποσκοπεί στην ε- ξοικείωση των φοιτητών με αρχές Διοίκησης που εφαρμόζονται σε κάθε οργανισμό, και συγκεκριμένα: τις θεμελιώδεις έννοιες του μάνατζμεντ την ιστορική εξέλιξη του μάνατζμεντ τις σύγχρονες τάσεις κι εξελίξεις στο χώρο του μάνατζμεντ την ανάλυση του εσωτερικού κι εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης τον προγραμματισμό και τη λήψη αποφάσεων 34

35 την οργάνωση τη διεύθυνση και το συντονισμό των εργαζομένων τον έλεγχο το ρόλο των διοικητικών στελεχών ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διδάσκων: Επίκ. Καθηγητής Η. Κεβόρκ ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ: Συνάρτηση αγοραίας ζήτησης, Εκτίμηση της ελαστικότητας ζήτησης ως προς τη τιμή, Τιμολογιακή πολιτική, Παράγοντες που προσδιορίζουν την ελαστικότητα ζήτησης ως προς τη τιμή, Εκτίμηση της εισοδηματικής ελαστικότητας, και της σταυροει- δούς ελαστικότητας της ζήτησης, Συναρτήσεις ζήτησης σταθερής ελαστικότητας. ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Συνάρτηση παραγωγής με μια μεταβλητή εισροή, Ελαστικότητα πα- ραγωγής ως προς την εργασία, Προσδιορισμός των τριών σταδίων παραγωγής στη βρα- χυχρόνια περίοδο, Άριστος συνδυασμός εισροών, Κόστος εγκατάστασης και αποθήκευ- σης σε διαδικασίες όπου το προϊόν παράγεται σε παρτίδες, άριστο μέγεθος παρτίδας. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΖΗΤΗΣΗΣ- ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Το πρόβλημα της ταυτοποίησης, Τεχνι- κές εκτίμησης της ζήτησης, Ανάλυση παλινδρόμησης, Ανάλυση των καταλοίπων, Εφαρμο- γή στην εκτίμηση συνάρτησης παραγωγής Cobb- Douglas ενός κλάδου, Εκτίμηση των κα- μπυλών ισοπαραγωγής, της καμπύλης επέκτασης, των συναρτήσεων ζήτησης των εισρο- ών, και του ελάχιστου μακροχρόνιου κόστους σε διάφορα επίπεδα παραγωγής. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Τιμολόγηση βάσει της Προσαύξησης του κόστους, Τιμολόγηση προϊόντων από πολυπαραγωγικές επιχειρήσεις- αλληλεξαρτήσεις της ζήτησης, Τιμολόγη- ση αλληλένδετων προϊόντων- σταθερές και μεταβλητές αναλογίες, Συνδεδεμένες πωλή- σεις, Τιμές εσωτερικής μεταβίβασης. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ: Εκτίμηση γραμμικής και μη γραμμι- κής τάσης, Εκθετική εξομάλυνση και προβλέψεις, Συνιστώσες χρονολογικής σειράς, τάση, εποχικότητα, κυκλικές κυμάνσεις, τυχαία συνιστώσα, Διάσπαση της χρονολογικής σειράς στις επί μέρους συνιστώσες, Προσθετικό και Πολλαπλασιαστικό υπόδειγμα, Διαχωρισμός και ανάλυση εποχικής συνιστώσας. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Διδάσκοντες: Αναπλ. Καθηγητής Γ. Χάλκος - Λέκτορας Ν. Τζερεμές με υποχρεωτικά φροντιστήρια 1. Επανάληψη βασικών εννοιών και εφαρμογές Επαγωγικής Στατιστικής (διαδικα- σία ποιοτικού ελέγχου, όρια προειδοποίησης και δράσης, γράφημα ποιότητας). 35

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες, Εκ μέρους του διδακτικού και του διοικητικού προσωπικού σας συγχαίρω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες, Εκ μέρους του διδακτικού και του διοικητικού προσωπικού σας συγχαίρω

Διαβάστε περισσότερα

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας 329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας Σκοπός Το Τμήμα σκοπό έχει να αναδείξει επιστήμονες ικανούς να σχεδιάζουν, να αναλύουν και να επεξεργάζονται στατιστικές καθώς επίσης και να δημιουργούν προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ I. Εισηγητική Έκθεση Συνημμένα: IΙ. Τομείς IΙI. Κατηγορίες Μαθημάτων και Αναλογίες IV. Πρόγραμμα Μαθημάτων V. Περιγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Mεταπτυχιακά Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ακαδημαϊκής Περιόδου 2013-14. Θεματικές Ενότητες

Mεταπτυχιακά Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ακαδημαϊκής Περιόδου 2013-14. Θεματικές Ενότητες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ www. inoek.gr Email: info@inoek.gr Mεταπτυχιακά Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ακαδημαϊκής Περιόδου 2013-14 1 ον. Εισαγωγή στην Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έννοια και Στόχοι της Μικροοικονομικής Θεωρίας 1. Γενικά...27 2. Το Πρόβλημα της Επιλογής...29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμ. Πρωτ.: 14816 Bόλος, 18-12-2012 ΠPOΣKΛHΣH

Aριθμ. Πρωτ.: 14816 Bόλος, 18-12-2012 ΠPOΣKΛHΣH Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ Σ Y Γ K Λ H T O Σ APΓONAYTΩN-ΦIΛEΛΛHNΩN BOΛOΣ - T.K. 38221 THΛ. 24210-74586 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

320 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος)

320 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος) 320 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παροχή στους φοιτητές θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία, οργάνωση και διοίκηση οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο)

321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο) 321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο) Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών άρχισε να λειτουργεί το 1987. Με την εγκατάσταση του Πανεπιστημίου στη νέα Πανεπιστημιούπολη, το Τμήμα φιλοξενείται στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αποστολή και Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Η λογιστική/χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική Εισαγωγή: με τι ασχολείται Ποια είναι η θέση της μακροοικονομικής σήμερα; Χρησιμότητα - γιατί μελετάμε την μακροοικονομική θεωρία; Εξέλιξη θεωρίας και σχέση με την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δράσεις Προώθησης Ανοικτής Πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Έργα ΕΣΠΑ: ΑΝΟΙΚΤA ΑΚΑΔΗΜΑΪΚA ΜΑΘHΜΑΤΑ ΠΘ (ΕΠ ΕΚΔιΒιΜ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ P Y T A N I K O Y M B O Y I O APΓONAYTΩN-ΦIΛEΛΛHNΩN BOΛOΣ - T.K. 382.21 THΛ. 74591 & 74555 FAX 74618

Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ P Y T A N I K O Y M B O Y I O APΓONAYTΩN-ΦIΛEΛΛHNΩN BOΛOΣ - T.K. 382.21 THΛ. 74591 & 74555 FAX 74618 Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ P Y T A N I K O Y M B O Y I O APΓONAYTΩN-ΦIΛEΛΛHNΩN BOΛOΣ - T.K. 382.21 THΛ. 74591 & 74555 FAX 74618 Aριθμ. Πρωτ.: 298 Bόλος 29 Δεκεμβρίου 2008 Προς τα μέλη του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ!

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ! ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ! Ιστορικό ΕΤΗ ΣΤΑΘΜΟΙ 1973 1977 1987 1998 ΙΔΡΥΣΗ ΠΚ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ 1 o ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ο ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-16 ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-16 ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες... 16 Δύο λόγια από την συγγραφέα... 17

Ευχαριστίες... 16 Δύο λόγια από την συγγραφέα... 17 Περιεχόμενα Ευχαριστίες... 16 Δύο λόγια από την συγγραφέα... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το σύνολο των πραγματικών αριθμών... 19 1.1 Σύνολα αριθμών... 19 1.2 Αλγεβρική δομή του R... 20 1.2.1 Ιδιότητες πρόσθεσης...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Δ.Μ. ECTS [700001] Οικονομικά Μαθηματικά Ι Γρ. Κόρδας 4 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ 156, 54006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ. +302310891218 - FAX: +302310891290 - website: http://www.uom.gr - e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αντικείμενο του Τμήματος Το Τμήμα ασχολείται με την μελέτη των πολιτικών φαινομένων, των πολιτικών θεσμών, διαδικασιών και ανταγωνισμών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ι. ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Οι κοινωνικές και οικονομικές μεταβολές επηρεάζουν τον χώρο. Ο Χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGA310 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3 ο ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ... ΤΜΗΜΑ ΔΔΕ Λειτούργησε από την ίδρυση του ΠΚ (1992) Σταδιακά εξελίχθηκε στο μεγαλύτερο Τμήμα του ΠΚ σε αριθμό φοιτητών σε αριθμό διακριτών προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Μάιος 2012 Είναι ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά τα πεδία της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνολογίας της πληροφορίας με τη διοίκηση και την

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Πέμπτη 14 Παρασκευή 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΜΑΪΟΣ 2011 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1Υ1 1Υ2 1Υ3 1Υ5 2Υ2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Ονοματεπώνυμο... Κοσσιέρη Ευαγγελία Όνομα πατέρα... Γεώργιος Όνομα μητέρας... Αικατερίνη Τόπος γεννήσεως... Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση... Έγγαμη kjnnnbbvvghgf Διεύθυνση επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ «ΤοΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κοσμήτορας Σχολής: Καθηγητής Αναστάσιος Τασόπουλος Πρόεδρος Τμήματος: Καθηγητής Σαράντης-Ευάγγελος Λώλος

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήρθατε στην Εισαγωγική μας Κατεύθυνση!

Καλώς ήρθατε στην Εισαγωγική μας Κατεύθυνση! Καλώς ήρθατε στην Εισαγωγική μας Κατεύθυνση! Λίγα λόγια για να μας γνωρίσετε: Θεσμική Κατοχύρωση Η Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκησης Μονάδων Υγείας Πρόνοιας (εφεξής ΔΜΥΠ) συστάθηκε με το Π.Δ. 95/2013, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (Συνέλευση 1 / 4ης και 5ης Σεπτεμβρίου 2013) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Παρουσίαση του πληροφοριακού συστήματος Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» Αθανάσιος Σφουγγάρης, Αναπληρωτής Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Π.Θ.

«Παρουσίαση του πληροφοριακού συστήματος Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» Αθανάσιος Σφουγγάρης, Αναπληρωτής Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Π.Θ. «Παρουσίαση του πληροφοριακού συστήματος Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» Αθανάσιος Σφουγγάρης, Αναπληρωτής Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Π.Θ. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο χάρτη Σχολές και Τμήματα του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σχολή Κοινωνικών Επιστημών οδηγός σπουδών Γραμματέας: Καλογεράκη Ελένη. Τηλέφωνο: +30 28310 77406 Γραφείο: Α2.008 Email: e.kalogeraki@ uoc.gr Οργάνωση του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενήντα ένα (51) μαθήματα, οργανωμένα ως εξής: Είκοσι τέσσερα (24) μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ. Θεωρία και Πολιτική

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ. Θεωρία και Πολιτική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ Θεωρία και Πολιτική Παντελής Καλαϊτζιδάκης Σαράντης Καλυβίτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στην οικονομική μεγέθυνση Ορισμός της οικονομικής μεγέθυνσης 15 Μια σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71004, Τηλ.2810379610 Fax.2810379680 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71004, Τηλ.2810379610 Fax.2810379680 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71004, Τηλ.2810379610 Fax.2810379680 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Χρόνος κατάθεσης δικαιολογητικών Η αίτηση και τα δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κοσμήτορας Σχολής: Καθηγητής Αναστάσιος Τασόπουλος Πρόεδρος Τμήματος: Καθηγητής Σαράντης-Ευάγγελος Λώλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

θέση: 1. Να γνωρίζει τις λειτουργίες που αναδεικνύουν τα ασκήσεων, ερωτήσεων βασισμένες στο Keybook. πλεονεκτήματα του που περιέχει το

θέση: 1. Να γνωρίζει τις λειτουργίες που αναδεικνύουν τα ασκήσεων, ερωτήσεων βασισμένες στο Keybook. πλεονεκτήματα του που περιέχει το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΟΙΚΗΗ. ιδασκαλία Αρχών Οικονομικής Θεωρίας (Μικροοικονομία Μακροοικονομία) με τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή υνολική ιάρκεια 48 ώρες ΚΩ ΙΚΟ 1 2 Εισαγωγή-

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Χρήστος Παναγιωτίδης, Καθηγητής Κυτταρικής/Μοριακής Βιολογίας Πρόεδρος Τμήματος Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Email:

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γιάννης Κλαψόπουλος Μάριος Μπαλατζάρας Αγάπη Πολύζου Βόλος, 11 Δεκεμβρίου 2008 1 Η Χωροταξία της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος Νοσηλευτικής

Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος Νοσηλευτικής Πίνακας 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Καθηγητές Σύνολο 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 Αναπληρωτές Καθηγητές Από εξέλιξη*

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα : Εισαγωγή βασικές οικονομικές έννοιες. Καραμάνης Κωνσταντίνος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα : Εισαγωγή βασικές οικονομικές έννοιες. Καραμάνης Κωνσταντίνος Μακροοικονομική, Χρηματοοικονομική Ενότητα των Επιχειρήσεων, :Εισαγωγή Ενότητα βασικές : έννοιες, Βέλτιστη ΤΜΗΜΑ Κεφαλαιακή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δομή, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστε Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στη Σπάρτη, με κόστος 250-300 μηνιαίως.

Σπουδάστε Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στη Σπάρτη, με κόστος 250-300 μηνιαίως. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Ορθίας Αρτέμιδος & Πλαταιών, Σπάρτη, 23100 Γραμματεία: κα. Παπαστρατάκου Άννα, Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕAΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. 13/05/2014 ως και 31/05/2014, ηλεκτρονικά

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕAΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. 13/05/2014 ως και 31/05/2014, ηλεκτρονικά ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Aθήνα, 12/05/2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕAΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201-2014 Οι δηλώσεις μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ xcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών. Ακαδηµαϊκό Έτος 2008-09. Βόλος

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών. Ακαδηµαϊκό Έτος 2008-09. Βόλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Φίλιππος Παττούρας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Φίλιππος Παττούρας ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Φίλιππος Παττούρας Προϊστάμενος Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Τηλ.: 22 89 40 22, E-mail: pattouras.philippos@ucy.ac.cy Κυριακή, 26 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΔΕΟ) ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΔΕΟ) ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΔΕΟ) ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 30.04.2014 ΔΟΜΗ & ΠΙΝΑΚΕΣ 1 Α. Δομή και τεχνικά στοιχεία ΠΣ 1. Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας 711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας ιδρύθηκε και δέχτηκε τους πρώτους του σπουδαστές τον Οκτώβριο του 1983, ταυτόχρονα δηλαδή με την έναρξη ισχύος του νόμου 1404/83 για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA Κατεύθυνση «Ελεγκτική Χρηματοοικονομική Ανάλυση» Χίος, Δεκέμβριος 2013 Ελεγκτική Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 121 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Υ - ΔΟΝΑ 3 5 9 3 5 9 122 Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΆΛΓΕΒΡΑ ΒΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 7: Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Θεωρία

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 7: Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Θεωρία Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 7: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται και αναλύονται

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονομική Ανάλυση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Α.Ε.Ι 1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Θεολογική Σχολή Θεολογίας Κοινωνικής Θεολογίας Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Νοµικής Πολιτικής Επιστήµης και ηµόσιας ιοίκησης Φιλοσοφική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται

(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται Βασικές Έννοιες Οικονομικών των Επιχειρήσεων - Τα οικονομικά των επιχειρήσεων μελετούν: (α) Τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν τις αποφάσεις τους οι επιχειρήσεις. (β) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ Π P Y T A N I K O Σ Y M B O Y Λ I O

Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ Π P Y T A N I K O Σ Y M B O Y Λ I O Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ Π P Y T A N I K O Σ Y M B O Y Λ I O APΓONAYTΩN-ΦIΛEΛΛHNΩN BOΛOΣ-T.K. 382.21 THΛ. 2421074555 & 2421074591 FAX 2421074618 Aριθμ. πρωτ.: 430 Bόλος 16 Δεκεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Πανεπιστήμιο ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Τμήμα. Εισακτέοι 2013

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Πανεπιστήμιο ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Τμήμα. Εισακτέοι 2013 Κωδικός τος 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά. Τμήμα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά. Τμήμα 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 227

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Αρ. 1/8-7-03 ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Αρ. 1/8-7-03 ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Αρ. 1/8-7-03 ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γνωστοποιείται στους σπουδαστές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης 1.1. Τι είναι η Οικονομική της Διοίκησης 1.2. Τι παρέχει η οικονομική θεωρία στην Οικονομική της Διοίκησης 1.3. Οι σχέσεις της οικονομικής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης ΚΑΛΤΣΑΣ Καθηγητής Πρόεδρος του Τμήματος

Γρηγόρης ΚΑΛΤΣΑΣ Καθηγητής Πρόεδρος του Τμήματος Γρηγόρης ΚΑΛΤΣΑΣ Καθηγητής Πρόεδρος του Τμήματος G.Kaltsas@ee.teiath.gr Αθήνα 2015 ΤΕΙ Αθήνας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε Τ.Ε. Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 350 17 Απριλίου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. Φ.121/74/127535 π.έ./β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά και Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας

Προσφορά και Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας Προσφορά και Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Σε τι ποσότητα Μέθοδοι και διαδικασίες παραγωγής Μελέτες για τον προσδιορισμό των αναγκών Προσδιορισμός Αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Επιστημονικός υπεύθυνος: Αβραάμ Χα, Καθηγητής (από 2009) Διοικητική - Γραμματειακή υποστήριξη: Σταυρούλα Κωστούλα (BS.c.,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ενότητα 1: Γενική Ισορροπία και Οικονομική της Ευημερίας

Περιεχόμενα. Ενότητα 1: Γενική Ισορροπία και Οικονομική της Ευημερίας Περιεχόμενα Πρόλογος... 17 Πίνακας Συμβόλων... 21 Ενότητα 1: Γενική Ισορροπία και Οικονομική της Ευημερίας 1. Ανταγωνιστική Ισορροπία 1.1. Εισαγωγή... 27 1.2. Περιγραφή μιας Ανταλλακτικής Οικονομίας...

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Οι αδυναμίες του παλαιού προγράμματος σπουδών... 4 Σκοπός του νέου προγράμματος... 5 Τεκμηρίωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ : ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα