ΛΤΚΕΙΟ Μ. ΚΟΤΣΟΥΣΑ Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ Μ179 /Κ286 ΦΟΛΙΚΗ ΦΡΟΝΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΤΚΕΙΟ Μ. ΚΟΤΣΟΥΣΑ Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ Μ179 /Κ286 ΦΟΛΙΚΗ ΦΡΟΝΙΑ 2014-2015"

Transcript

1 ΛΤΚΕΙΟ Μ. ΚΟΤΣΟΥΣΑ Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ Μ179 /Κ286 ΦΟΛΙΚΗ ΦΡΟΝΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΟΔΗΓΙΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΠΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΕ ΣΗ Γ ΣΑΞΗ ΘΕΜΑΣΑ: ΜΕΡΟ Α : Διακοπή μαθημάτων και Παγκύπριες Εξετάσεις ΜΕΡΟ Β : Παγκύπριες Εξετάσεις Τποχρεώσεις υποψηφίων ΜΕΡΟ Γ : Οδηγίες για την Σελετή Αποφοίτησης Σχετικά με τα πιο πάνω θέματα σας δίνουμε τις ακόλουθες πληροφορίες και οδηγίες, τις οποίες παρακαλούμε να συμβουλεύεστε και να ενεργείτε ανάλογα. ΜΕΡΟ Α ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΑΘΗΜΑΣΨΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΤΠΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 1. Τα μαθήματα θα διακοπούν για τους μαθητές της Γ τάξης την Σρίτη, 12/5/2015. Οι Παγκύπριες Εξετάσεις είναι υποχρεωτικές για όλους τους μαθητές της Γ τάξης. Εξεταζόμενα μαθήματα για σκοπούς απόλυσης είναι τα Νέα Ελληνικά, τα Μαθηματικά και δύο από τα μαθήματα κατεύθυνσης της επιλογής του μαθητή (άλλα από τα Μαθηματικά, αν ο μαθητής τα έχει επιλέξει ως μάθημα κατεύθυνσης). Οι Παγκύπριες Εξετάσεις για τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο πρόσβασης αρχίζουν τη Δευτέρα 18/05/ /06/2015 και για τα μαθήματα που εξετάζονται για απόλυση αρχίζουν την Πέμπτη 14/05/2015 την Παρασκευή 15/05/2015 και από τη Δευτέρα 15/6/2015 την Σετάρτη 17/06/2015. Τα προγράμματα των Παγκύπριων Εξετάσεων (έχουν ήδη δοθεί στους μαθητές) περιέχονται στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων Να σημειώσουμε ότι όσοι μαθητές δήλωσαν ως εξεταζόμενο μάθημα για απόλυση τη Υυσική Αγωγή η πρακτική εξέταση στο στίβο έγινε στις 30 Απριλίου του 2015, 10.30π.μ μ.. Το πρόγραμμα εξετάσεων Α και Β σειράς για τα μαθήματα μόνο για απόλυση, επισυνάπτεται. Η Β σειρά εξετάσεων για τα μαθήματα που εξετάζονται μόνο για απόλυση και δεν περιλαμβάνονται στο πλαίσιο πρόσβασης θα διεξάγεται κανονικά στο σχολείο των επηρεαζόμενων μαθημάτων σύμφωνα με το πρόγραμμα που επισυνάπτεται. Το Πρόγραμμα εξετάσεων για τα μαθήματα του πλαισίου πρόσβασης φαίνεται στη σελίδα 58 του τόμου Α του Οδηγού Παγκύπριων Εξετάσεων Για τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο πρόσβασης θα υπάρξει και Β σειρά εξετάσεων για όσους δεν μπορέσουν λόγω πολύ σοβαρού κωλύματος να εξεταστούν την καθορισμένη ημέρα και ώρα. Σονίζεται ότι η Β σειρά εξετάσεων διεξάγεται μόνο για απόλυση και δε δίνει το δικαίωμα διεκδίκησης θέσης στα Α.Α.Ε.Ι. της Κύπρου και της Ελλάδας. Η Β σειρά εξετάσεων για τα μαθήματα πρόσβασης θα διεξάγεται την επόμενη της κανονικής εξέτασης εργάσιμη μέρα το απόγευμα ώρα 3.30μ.μ., στο Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα, στη Λευκωσία, για όλους τους μαθητές της επαρχίας Λευκωσίας. Το πρόγραμμα επισυνάπτεται. Εξεταστικά κέντρα για την Α και Β σειρά εξετάσεων των μαθημάτων που εξετάζονται μόνο για απόλυση είναι όλα τα Λύκεια. Το Σχολείο μας είναι εξεταστικό κέντρο για τα ακόλουθα μαθήματα: /2

2 2 Μάθημα Ημέρα Ημερομηνία Ώρα Φυσική Αγωγή-Ολυμπιακή Παιδεία Πρακτική Δοκιμασία Πέμπτη 14/5/ π.μ. Δακτυλογραφία - Γραφειακά Παρασκευή 15/5/ π.μ. Νέα Ελληνικά Δευτέρα 18/5/ π.μ. Γραφικές Τέχνες Τετάρτη 20/5/ π.μ. Λογιστική Πέμπτη 21/5/ π.μ. Αρχαία Ελληνικά Πέμπτη 21/5/ π.μ. Φυσική Παρασκευή 22/5/ π.μ. Μαθηματικά κ.κ. Δευτέρα 25/5/ π.μ. Πληροφορική Τετάρτη 27/5/ π.μ. Χημεία Πέμπτη 28/5/ π.μ. Αγγλικά Παρασκευή 29/5/ π.μ. Μαθηματικά Κατ. Τρίτη 02/6/ π.μ. Βιολογία Παρασκευή 05/6/ π.μ. Ιστορία Δευτέρα 08/6/ π.μ. Τεχνολογία Τρίτη 09/6/ π.μ. Πολιτική Οικονομία Τετάρτη 10/6/ π.μ. Οικογενειακή Αγωγή Δευτέρα 15/6/ π.μ. Θέματα Τέχνης Τρίτη 16/6/ π.μ. Πρακτική Γραφείου Τετάρτη 17/6/ π.μ. Εξεταστικά κέντρα για τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο πρόσβασης, καθορίζονται συγκεκριμένα σχολεία για κάθε μάθημα. Οι υποψήφιοι-τελειόφοιτοι ειδοποιούνται με προσωπική επιστολή από την Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για το εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα εξεταστούν το κάθε μάθημα. Εξεταστικό κέντρο για τη Β σειρά εξέτασης των μαθημάτων πρόσβασης είναι το Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα, στη Λευκωσία. 2. Μαθητές που υστερούν σε ΜΗ εξεταζόμενα μαθήματα Μαθητές που υστερούν σε μη εξεταζόμενα μαθήματα πρέπει να παρακαθίσουν σε γραπτές εξετάσεις, το πρόγραμμα των οποίων θα βρίσκεται στο γραφείο της ΒΔΑ κ. Ι. Σχίζα. /3

3 3. Εξετάσεις για βελτίωση βαθμολογίας 3 Μαθητές που επιθυμούν να βελτιώσουν το βαθμό τους σε μαθήματα για τα οποία δεν προνοείται γραπτή εξέταση ή που προνοείται γραπτή εξέταση αλλά δεν τα δήλωσαν για εξέταση δικαιούνται να δώσουν γραπτές εξετάσεις προκειμένου να βελτιώσουν τη βαθμολογία τους στα μαθήματα αυτά. Γι αυτό απαιτείται γραπτή αίτηση (τύπος 38) προς το Β.Δ.Α κ. Κ. Κουδουνά από μέρους των ενδιαφερομένων μαθητών μέχρι την Παρασκευή, 08/05/2015. Το έντυπο 38 μπορούν να το προμηθευτούν από τη γραμματεία. Να σημειωθεί ότι ο βαθμός του γραπτού συμψηφίζεται με τους βαθμούς των τετραμήνων με τα γνωστά ποσοστά Α-35%, Β- 35% και βαθμός γραπτής εξέτασης 30%. Δηλαδή ο μαθητής στο συγκεκριμένο μη εξεταζόμενο μάθημα έχει 3 και όχι 2 βαθμολογίες. 4. Εξεταστέα ύλη Εξεταστέα ύλη είναι η διδακτέα για το κάθε εξεταζόμενο μάθημα της τελευταίας τάξης του Λυκειακού Κύκλου, όπως αυτή φαίνεται στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων 2015 (τόμοι Β και Γ ). 5. Παραπομπή σε εξέταση το επτέμβριο Υπενθυμίζεται ότι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως μη πλήρης, σύμφωνα με τις πρόνοιες του κανονισμού 13(1)(α),(β),(γ),(δ), παραπέμπονται σε εξέταση το Σεπτέμβριο στα εξεταζόμενα μαθήματα και όσα άλλα μαθήματα αποφασίσει ο Καθηγητικός Σύλλογος του Σχολείου. Τελειόφοιτοι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται σε συγκεκριμένα μαθήματα ως μη πλήρης μπορούν να παρακαθίσουν σε εξέταση για σκοπούς πρόσβασης μόνο, δεδομένου ότι τα έχουν δηλώσει στα ΚΣΑ και έχουν πληρώσει το ανάλογο αντίτιμο. Η βαθμολογία των πιο πάνω μαθητών μεταφέρεται το Σεπτέμβριο και αποφοιτούν με απόφαση συνεδρίας του ΚΣ μετά τα αποτελέσματα των ανεξετάσεων Σεπτεμβρίου. Μαθητές που παραπέμπονται σε εξέταση το Σεπτέμβριο λόγω μη πλήρους φοίτησης ή λόγω αριθμού απουσιών σε μαθήματα μεγαλύτερου του 7πλασίου των εβδομαδιαίων περιόδων διδασκαλίας του μαθήματος, θεωρείται ότι δικαιολογημένα δεν προσήλθαν στις τελικές γραπτές εξετάσεις και συνεπώς στις ανεξετάσεις του Σεπτεμβρίου εξετάζονται μόνο γραπτά και διατηρούν τη βαθμολογία των τετραμήνων. Μαθητές που παραπέμπονται για ανεξέταση το Σεπτέμβριο και έχουν δηλώσει μαθήματα πρόσβασης, έχουν το δικαίωμα, αν επιθυμούν, να παρακαθίσουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2015 μόνο για πρόσβαση. Αν απολυθούν το Σεπτέμβριο, ενδεχομένως να θελήσουν να διεκδικήσουν θέση σε Α.Α.Ε.Ι. της Κύπρου αν υπάρξει Β κατανομή. ΜΕΡΟ Β ΠΑΓΚΤΠΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΤΠΟΧΗΥΙΨΝ Για τις Παγκύπριες Εξετάσεις ισχύουν όλα όσα αναφέρονται στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων 2015 και στις οδηγίες προς τους υποψηφίους που στάληκαν από το Τπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και τους δόθηκαν με το μηχανογραφημένο Δελτίο Τποψηφίου. Για την όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία των μαθητών του χολείου μας δίνονται οι ακόλουθες οδηγίες και πληροφορίες: Α. ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΤΠΟΧΗΥΙΨΝ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΕΞΑΓΨΓΗ ΠΑΓΚΤΠΡΙΨΝ ΕΞΕΣΑΕΨΝ ΝΟΜΟ Σύμφωνα με τον περί Διεξαγωγής Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμο οι υποψήφιοι που θα παρακαθίσουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις: /4

4 4 Οι μαθητές προτρέπονται να βρίσκονται στο Εξεταστικό Κέντρο, που τους έχει ανακοινωθεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων, τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την ώρα της εξέτασης και να ακολουθήσουν τις οδηγίες του Κέντρου αυτού. 1. Οι υποψήφιοι προσέρχονται στην αίθουσα του εξεταστικού κέντρου τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά πριν από την έναρξη της εξέτασης. Μετά τη διανομή των εξεταστικών δοκιμίων δεν επιτρέπεται στους υποψήφιους η είσοδος στην αίθουσα εξέτασης. Κατ εξαίρεση, με απόφαση του προέδρου της επιτροπής του εξεταστικού κέντρου ή εκπροσώπου του, μπορεί να επιτραπεί η είσοδος σε υποψήφιο που καθυστέρησε να προσέλθει στην αίθουσα εξέτασης, όχι όμως μετά από παρέλευση 20 λεπτών από τη διανομή των εξεταστικών δοκιμίων στους υποψηφίους. 2. Οι υποψήφιοι πρέπει οπωσδήποτε να έχουν μαζί τους την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους και το Δελτίο Τποψηφίου που τους έχει σταλεί από την Τπηρεσία Εξετάσεων. 3. Τα ατομικά στοιχεία των υποψήφιων γράφονται από τους ιδίους πριν την έναρξη της εξέτασης στον ειδικό χώρο που υπάρχει στο εξώφυλλο του τετραδίου απαντήσεων. Τα στοιχεία αυτά καλύπτονται αδιαφανώς από τον επιτηρητή κατά την παράδοση του τετραδίου. 4. (α) Η παράδοση του γραπτού τετραδίου απαντήσεων από τους υποψήφιους που αποχωρούν από την αίθουσα εξέτασης είναι υποχρεωτική. (β) Δεν επιτρέπεται η αποχώρηση κανενός υποψήφιου από την αίθουσα εξέτασης, πριν περάσουν τριάντα λεπτά από την έναρξη της εξέτασης. 5. Οι υποψήφιοι οφείλουν να γράφουν τις απαντήσεις σε όσα μαθήματα υπάρχουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, στο φύλλο απαντήσεων που υπάρχει στο τετράδιο απαντήσεων. Σε αντίθετη περίπτωση οι απαντήσεις δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη. 6. Η δολίευση ή η απόπειρα για δολίευση ή η άρνηση συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις και συστάσεις των επιτηρητών συνεπάγεται την αποπομπή του εξεταζόμενου υποψήφιου από την αίθουσα και το μηδενισμό του γραπτού του στο συγκεκριμένο μάθημα. 7. (α) Οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να φέρουν στην αίθουσα εξέτασης κινητό τηλέφωνο, βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, λογαριθμικούς ή άλλους πίνακες, προγραμματιζόμενες ηλεκτρονικές μηχανές ή ο,τιδήποτε σχετικό με το εξεταζόμενο μάθημα. Οι απαντήσεις πρέπει να είναι γραμμένες με μελάνι χρώματος μπλε. Τα σχήματα μπορούν να γίνονται με μολύβι. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση διορθωτικού. (β) Οι υποψήφιοι που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες επιτρέπεται να φέρουν στην αίθουσα εξέτασης τον εξοπλισμό που καθορίζεται με απόφαση της αρμόδιας αρχής. Β. ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ 1. τις εξετάσεις οι μαθητές θα προσέρχονται φορώντας τη στολή τους και με ευπρεπή εμφάνιση. 2. Σε περίπτωση που μαθητές θα μεταφέρουν στο Εξεταστικό Κέντρο κινητό τηλέφωνο, αυτό θα μείνει εκτός της αίθουσας εξετάσεων (σε χαρτονένιο κασόνι) απενεργοποιημένο και με δική τους αποκλειστική ευθύνη. 3. Οι μαθητές τοποθετούνται στις θέσεις τους από τους επιτηρητές. Κανένας μαθητής ΔΕΝ επιτρέπεται να αλλάξει θέση. Αν, όμως, του το ζητήσει ο επιτηρητής, ο μαθητής είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί, χωρίς καμιά αντίρρηση. /5

5 5 4. Σε κάθε εξέταση θα δίνεται στους μαθητές ειδικό τετράδιο στο οποίο θα γράφουν τις απαντήσεις. Τονίζεται στους μαθητές ότι απαγορεύεται η αφαίρεση σελίδων από το τετράδιο εξετάσεων. Τυχόν αφαίρεση σελίδας θα θεωρηθεί ως απόπειρα δολίευσης, με όλες τις προβλεπόμενες από τους κανονισμούς επιπτώσεις. 5. Σονίζεται ότι σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει οι μαθητές να γράψουν το όνομά τους ή άλλα στοιχεία τους ή το όνομα του σχολείου τους σε κανένα σημείο του τετραδίου (εκτός από τον ειδικό χώρο που καλύπτεται με το αυτοκόλλητο) ούτε ακόμα και αν ζητείται η σύνταξη επιστολής. Απαγορεύεται επίσης η αναγραφή οποιωνδήποτε άλλων διακριτικών στοιχείων, τα οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι αποκαλύπτουν την ταυτότητα του υποψήφιου. 6. Η χρήση προγραμματιζόμενων υπολογιστικών μηχανών απαγορεύεται. Απαγορεύονται όλες οι υπολογιστικές οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάζουν γραφικές παραστάσεις (και επομένως έχουν οθόνη μεγαλύτερη της συνηθισμένης) ή μπορούν να προγραμματιστούν (αν έχουν την ένδειξη programmable) ή έχουν μνήμη στην οποία μπορούν να φυλαχθούν τύποι ή έχουν τη δυνατότητα να υπολογίζουν ολοκληρώματα. Φρήση υπολογιστικής μηχανής που είναι προγραμματιζόμενη ή δεν φέρει τη σφραγίδα του χολείου θα θεωρηθεί ως απόπειρα δολίευσης. Απαγορεύεται ο δανεισμός των υπολογιστικών μηχανών στη διάρκεια της εξέτασης. Επιτρέπεται η χρήση υπολογιστικών μηχανών που δεν είναι προγραμματιζόμενες (non programmable) στα ακόλουθα μαθήματα: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Λογιστική, Πολιτική Οικονομία, Πρακτική Γραφείου, Τεχνική Πωλήσεων, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πληροφορική, Δίκτυα, Τεχνολογία, Οικογενειακή Αγωγή και των μαθημάτων Σχεδίου. Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται οποιαδήποτε υπολογιστική μηχανή, η οποία μπορεί να κάνει απλές πράξεις ή είναι απλή scientific. Αυτή θα πρέπει να έχει εγκριθεί από το σχολείο (φέρει στο πίσω μέρος τη σφραγίδα του Σχολείου και μονογραφή του υπεύθυνου για τον έλεγχο Β.Δ.). 7. Η κατανόηση του εξεταστικού δοκιμίου αποτελεί μέρος της εξέτασης. Γι αυτό δεν επιτρέπονται επεξηγήσεις. Για τα μαθήματα πρόσβασης, σε περίπτωση λάθους στα δοκίμια, δε γίνεται καμιά διευκρίνιση ή διόρθωση κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Η αρμόδια αρχή αποφασίζει σε μεταγενέστερο στάδιο για τη σοβαρότητα του λάθους και καθορίζει με οδηγίες προς τους βαθμολογητές τον τρόπο με τον οποίο βαθμολογείται η ερώτηση. 8. Οι δύο τελευταίες σελίδες του τετραδίου απαντήσεων χρησιμοποιούνται ως πρόχειρες και το περιεχόμενό τους δε λαμβάνεται υπόψη κατά τη διόρθωση. 9. Συνιστάται στους μαθητές να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα για την εξέταση όργανα (πένες, μολύβι, γομολάστιχα, γεωμετρικά όργανα) διότι δεν επιτρέπεται ο δανεισμός τους κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά στην αίθουσα εξέτασης διορθωτικού υγρού ή ταινίας τύπου(tipp-ex) και λαδόκολλας. 10. Προτρέπονται οι μαθητές: Να διαβάζουν με προσοχή τις οδηγίες που αναγράφονται στο εξεταστικό δοκίμιο. Να διατυπώνουν τις απαντήσεις τους με σαφήνεια και ακρίβεια. Να κάμνουν ορθολογιστική χρήση του χρόνου εξέτασης. Να γράφουν ευανάγνωστα γράμματα και να επιδιώκουν τη φροντισμένη εμφάνιση του γραπτού. /6

6 6 Γ. ΕΞΕΣΑΕΙ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΠΟΛΤΗ Συμπληρωματικά προς τις Γενικές Οδηγίες οι μαθητές πρέπει να έχουν υπόψη τους και τα ακόλουθα: 1. Κατά την εξέταση του μαθήματος της Πρακτικής Γραφείου, θα χρησιμοποιηθούν ειδικά τετράδια που φέρουν πράσινο εξώφυλλο. Στα τετράδια αυτά είναι τυπωμένα διάφορα έντυπα, χωρίς την επωνυμία, για τις απαντήσεις των μαθητών σε ερωτήσεις πρακτικής φύσης. Οι απαντήσεις σε θεωρητικές ερωτήσεις γράφονται στο πρώτο ήμισυ του τετραδίου. Όταν συμπληρώνεται ένα έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται και η επωνυμία ανάλογα με τα στοιχεία της ερώτησης. 2. Κατά την εξέταση του μαθήματος Θέματα Τέχνης οι μαθητές πρέπει να έχουν μαζί τους τα κατάλληλα υλικά όπως: Μπογιές ακρυλικές, τέμπερες και ακουαρέλες Παστέλ Χρωματιστά μολύβια ακουαρέλας Πινέλα Δοχείο με νερό Μαλακά μολύβια, ΗΒ μέχρι 4Β Δ. ΔΟΛΙΕΤΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΓΙΑ ΔΟΛΙΕΤΗ 1. Σονίζεται ιδιαίτερα ότι η δολίευση ή η απόπειρα για δολίευση ή η άρνηση συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις και συστάσεις των επιτηρητών συνεπάγονται την αποπομπή του εξεταζόμενου υποψήφιου από την αίθουσα και το μηδενισμό του γραπτού του στο συγκεκριμένο μάθημα. 2. Η δολίευση θεωρείται παράπτωμα που συνεπάγεται την επιβολή παιδαγωγικών μέτρων σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς. Ε. ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΕΞΕΣΑΕΙ τ. Μαθητής, που αδικαιολόγητα δεν προσέρχεται στις εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου παραπέμπεται σε γραπτή εξέταση το Σεπτέμβριο και ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο βαθμός του έτους. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΑΠΟΤΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΕΞΕΣΑΕΙ Β ΕΙΡΑ ΕΞΕΣΑΕΨΝ 1. Μαθητής που δικαιολογημένα απουσιάζει από εξέταση της περιόδου 14/05/ /05/2015 ή από 15/06/ /06/2015 ενημερώνει αμέσως το Σχολείο (πριν από την έναρξη της εξέτασης). Αμέσως μετά την εξέταση πρέπει να καταθέσει (ο ίδιος ή ο γονιός/κηδεμόνας του) αίτηση για συμμετοχή στη Β σειρά εξέτασης μαζί με το σχετικό (ιατρικό ή άλλο) δικαιολογητικό της απουσίας του. Οι αιτήσεις κατατίθενται στη Β.Δ.Α κ. Ι. Σχίζα. Αρμόδιο σώμα για να επιτρέψει Β σειρά εξέτασης είναι ο Καθηγητικός Σύλλογος. Η Β σειρά εξετάσεων για μαθήματα απόλυσης θα γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα στο σχολείο του μαθητή, όπως φαίνεται στο πρόγραμμα που επισυνάπτεται. /7

7 7 2. Μαθητής που απουσιάζει από εξέταση της περιόδου από 18/5/2015 μέχρι 12/6/2015 θα παρακαθίσει στην εξέταση της Β σειράς μόνο για απόλυση. Η Β σειρά εξέτασης θα γίνεται στο Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα, στη Λευκωσία, για όλους τους μαθητές της επαρχίας Λευκωσίας το απόγευμα της επόμενης εργάσιμης ημέρας ώρα 3.30 μ.μ. όπως φαίνεται στο πρόγραμμα που επισυνάπτεται. Για να δικαιούται ο μαθητής να παρακαθίσει στη Β σειρά εξετάσεων θα πρέπει, την ημέρα της εξέτασης (κανονικής σειράς), να προσκομίσει σχετικό δικαιολογητικό στο σχολείο που φοιτά και να υποβάλει αίτηση όπως πιο πάνω. Ζ. ΑΝΑΘΕΨΡΗΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, αν κάποιος μαθητής πιστεύει ότι δε βαθμολογήθηκε ορθά, μπορεί να υποβάλει αίτηση για αναβαθμολόγηση του γραπτού του. Σύμφωνα με τους κανονισμούς ο πατέρας ή ο κηδεμόνας ενός μαθητή έχει το δικαίωμα το αργότερο μια βδομάδα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων να υποβάλει αίτηση προς τον Αν. Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, μέσω του Διευθυντή του σχολείου, για την αναθεώρηση της γραπτής βαθμολογίας του παιδιού ή του κηδεμονευομένου του σε ένα ή περισσότερα μαθήματα, αφού καταβάλει στη γραμματεία του σχολείου 11,00 για κάθε μάθημα. Αναβαθμολόγηση μπορεί να γίνει για τα μαθήματα που εξετάζονται μόνο για απόλυση (δηλαδή αυτά που εξετάζονται από 14/05/2015 μέχρι 15/05/2015 και από 15/06/2015 μέχρι 17/06/2015). Επίσης αναβαθμολόγηση μπορεί να γίνει για μαθήματα πρόσβασης που ο μαθητής παρακάθισε στη Β σειρά εξέτασης (προσοχή το μάθημα τότε δεν μετρά για πρόσβαση και δε δίνει το δικαίωμα διεκδίκησης θέσης στα Α.Α.Ε.Ι. της Κύπρου και της Ελλάδας, αλλά μετρά μόνο για απόλυση). ΜΕΡΟ Γ : ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΛΕΣΗ ΑΠΟΥΟΙΣΗΗ 1. Προς του τελειόφοιτους μαθητές Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2015, στις 7.00μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η τελετή αποφοίτησης των τελειοφοίτων του Σχολείου μας στην εσωτερική αυλή του Σχολείου. Το πρωί της ίδιας ημέρας όλοι οι τελειόφοιτοι πρέπει να προσέλθουν στο σχολείο για να υπογράψουν στο Βιβλίο Πιστοποιητικό πουδών από τις 8.00π.μ. μέχρι τις 12.00μ. Συγχρόνως θα πάρουν τις οδηγίες για την τελετή αποφοίτησης. Οι μαθητές θα πρέπει να έλθουν στην τελετή με την επίσημη στολή του σχολείου γκρίζο παντελόνι, άσπρο πουκάμισο και γραβάτα. Τα αγόρια να είναι ξυρισμένα και τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια να έχουν περιποιημένα μαλλιά, χωρίς εξεζητημένες κομμώσεις και χρωματισμούς. Οι τελειόφοιτοι μαθητές θα προσέλθουν στο σχολείο στις 6.30 μ.μ. και θα συγκεντρωθούν στις δύο εισόδους προς την κεντρική αυλή, μαζί με τους Υπεύθυνους Καθηγητές τους (Γ1, Γ3, Γ5, Γ7 δυτική είσοδο, Γ2, Γ4, Γ6, Γ8 ανατολική είσοδο σε σχέση με το βάθρο του ομιλητή). Με την έναρξη της τελετής, οι μαθητές με τις υποδείξεις και τη συνοδεία των καθηγητών τους θα προχωρήσουν, με τη σοβαρότητα που αρμόζει στην περίπτωση, προς το χώρο που είναι

8 8 τοποθετημένες οι καρέκλες για το κάθε τμήμα, σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα που επισυνάπτεται. Η αρχή θα γίνει συγχρόνως με το Γ1 από δυτικά και το Γ2 από ανατολικά. Την ώρα που θα πραγματοποιείται η δέηση καθώς και την ώρα που θα τους απευθύνει λόγο o Διευθυντής οι μαθητές θα είναι όρθιοι. Κατά την απονομή των βραβείων, ο μαθητής που ακούει το όνομά του, θα προσέρχεται να παίρνει το βραβείο και θα παραμένει στο συγκεκριμένο χώρο που θα του υποδειχθεί, για να παραλάβει και τυχόν άλλα βραβεία. Αφού επιδοθούν όλα τα βραβεία, οι μαθητές που βραβεύτηκαν θα επιστρέψουν στις θέσεις τους. Την ώρα της επίδοσης των Απολυτηρίων, οι μαθητές του κάθε τμήματος θα σηκώνονται με αλφαβητική σειρά και, όταν ακούγεται το όνομά τους, θα προσέρχονται, όπως θα τους υποδειχθεί από τον Υπεύθυνο Καθηγητή τους. Αφού παραλάβουν το Απολυτήριο τους θα επιστρέφουν ξανά στη θέση τους. 2. Προς τους γονείς: Παρακαλούνται όλοι οι γονείς να παραμείνουν στις θέσεις τους μέχρι να παραλάβουν όλοι οι μαθητές τα απολυτήρια τους, ώστε να μην προκληθεί αταξία. Για τη φωτογράφιση των μαθητών κατά την απονομή των βραβείων και των απολυτηρίων θα υπάρχει φωτογράφος, γι αυτό παρακαλούνται οι γονείς να μη σηκώνονται από τη θέση τους για τη λήψη φωτογραφιών. Τις φωτογραφίες μπορούν να παραλάβουν οι μαθητές (δωρεάν) ηλεκτρονικά με δικό τους USB από τη Γραμματεία του Σχολείου από την 6 η Ιουλίου 2015 και μετά. Παλιομέτοχο, 27 Απριλίου 2015 ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Η Διεύθυνση και ο Καθηγητικός Σύλλογος σας εύχονται Κ Α Λ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η και Κ Α Λ Η Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α στις εξετάσεις ΝΠ/ΓΦ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ/ΕΞΕΣΑΕΙ/ΟΔΗΓΙΕ ΠΑΓΚΤΠΡΙΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΜΑΘΗΣΕ Γ ΣΑΞΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Φακ.: 7.2.25/9 ( Πρ) Αρ. Τηλ.: 22800630/631 Αρ. Φαξ: 22428268 E-mail: igse@moec.gov.cy. 15 Απριλίου 2013

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Φακ.: 7.2.25/9 ( Πρ) Αρ. Τηλ.: 22800630/631 Αρ. Φαξ: 22428268 E-mail: igse@moec.gov.cy. 15 Απριλίου 2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.2.25/9 ( Πρ) Αρ. Τηλ.: 22800630/631 Αρ. Φαξ: 22428268 E-mail: igse@moec.gov.cy 15 Απριλίου 2013 ιευθυντές/ντριες Λυκείων, Τεχνικών Σχολών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑNONIΣMOI OI ΠΕPI ΛΕITOYPΓIΑΣ TΩN ΔHMOΣIΩN ΣXOΛΕIΩN MΕΣHΣ ΕΚΠΑIΔΕYΣΕΩΣ ΚΑNONIΣMOI TOY 1990 - Κ.Δ.Π. 310/90 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κ.Δ.Π.

ΚΑNONIΣMOI OI ΠΕPI ΛΕITOYPΓIΑΣ TΩN ΔHMOΣIΩN ΣXOΛΕIΩN MΕΣHΣ ΕΚΠΑIΔΕYΣΕΩΣ ΚΑNONIΣMOI TOY 1990 - Κ.Δ.Π. 310/90 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κ.Δ.Π. ΚΑNONIΣMOI OI ΠΕPI ΛΕITOYPΓIΑΣ TΩN ΔHMOΣIΩN ΣXOΛΕIΩN MΕΣHΣ ΕΚΠΑIΔΕYΣΕΩΣ ΚΑNONIΣMOI TOY 1990 - Κ.Δ.Π. 310/90 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κ.Δ.Π. 310/90 Oι Περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Υλικό για μαθητές / μαθήτριες Γ Λυκείου

Πληροφοριακό Υλικό για μαθητές / μαθήτριες Γ Λυκείου λ Π Ρ Ο Γ Ρ ΑΜ Μ Α Ε Ξ Ε Τ ΑΣ Ε Ω Ν 2 0 1 5 Μ α θ ή μ α τ α Π ρ ό σ β α σ η ς Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Λύκειο Ιδαλίου Πληροφοριακό Υλικό για μαθητές / μαθήτριες Γ Λυκείου Παγκύπριες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Έκδοση 2011 Γενική εποπτεία Λένα Νικολάου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ39-ΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΗ39-ΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι 8-4 - 2014 ΤΜΗΜΑ Β Αρ.Πρωτ. Βαθµός Προτερ. ----- Φ.252/54840 /B6 Ταχ. /νση: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Π.Δ. 86/2001 (Φ.Ε.Κ. 73 Α ) (όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα) * * Σημείωση Οι διορθώσεις και οι συμπληρώσεις του Π.Δ. 86/2001 (Φ.Ε.Κ. 73 Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 24-6-2012 ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΧΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 24-6-2012 ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΑΘΗΝΑ 24-6-2012 ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 65 30 Μαρτίου 2006 7. Την υπ αριθμ. 74/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, Όπως τροποποιήθηκε με τα παρακάτω : α) Διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση και ο ρόλος των εξετάσεων στο ΤΕΙ Σερρών

Η θέση και ο ρόλος των εξετάσεων στο ΤΕΙ Σερρών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Η θέση και ο ρόλος των εξετάσεων στο ΤΕΙ Σερρών Πτυχιακή εργασία των Μαρία Βαρένα (1640) Μαρία Σαρπότα

Διαβάστε περισσότερα

β) Η δεύτερη θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδος περιλαμβάνει κατευθυνόμενη πρακτική

β) Η δεύτερη θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδος περιλαμβάνει κατευθυνόμενη πρακτική ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Π-Μ) ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ(ΚΣ/ΑΕΝ) Συντάσσεται και εγκρίνεται κατ επιταγή του άρθρου 22 παρ. 3 του Νόμου 2638/98 (ΦΕΚ Α 204/2-9-1998) Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1299 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 81 8 Μαΐου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 50 Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Eπαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 81 8 Μαΐου 2008 Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με α) Το ΠΔ 43/2010 ΦΕΚ 86/Α/7-6-2010 β) Το ΠΔ 61/2012 ΦΕΚ 112/Α/3-5-2012 (Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Π.. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ. Α

Π.. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ. Α Έχοντας υπόψη : Π.. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ. Α Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 και 11 του Ν. 2525/97 (Α 188) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Συγγραφή του περιεχομένου και επιμέλεια της έκδοσης: Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( κατά τον Νόμο 682 / 77, άρθρο 11, παράγρ. 1 ) EΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ / ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΜΕΡΟΣ Α (ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) 1. ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 81 8 Μαΐου 2008 Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με α) Το ΠΔ 43/2010 ΦΕΚ 86/Α/7-6-2010 β) Το ΠΔ 61/2012 ΦΕΚ 112/Α/3-5-2012 γ)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ KINDERGARTEN GRUNDSCHULE DES VEREINS FÜR GRIECHISCH-DEUTSCHE ERZIEHUNG

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ KINDERGARTEN GRUNDSCHULE DES VEREINS FÜR GRIECHISCH-DEUTSCHE ERZIEHUNG ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ KINDERGARTEN GRUNDSCHULE DES VEREINS FÜR GRIECHISCH-DEUTSCHE ERZIEHUNG Athener Schule ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 25ης Μαρτίου & Δημ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πανελλαδικές εξετάσεις μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

ΘΕΜΑ: Πανελλαδικές εξετάσεις μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΜΑΡΟΥΣΙ 12-5 -2014 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτ. Φ.251/ 73346 /Β6 ΕΠΕΙΓΟΝ ----- Ταχ. Δ/νση: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΕΚΛ) ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΕΚΛ) ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΕΚΛ) ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου ιδρύει τμήμα διδασκαλίας των βαλκανικών

Διαβάστε περισσότερα

προγράμματα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό και μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα

προγράμματα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό και μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα προγράμματα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό και μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 1 ΔΩΡΗΤΕΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Υ. Κωνσταντίνος Γεωργιάδης Μαρία Ι. Ζαούση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων: Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2004, 2005 και 2006 Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ- ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΝOΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1/19 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η Διεύθυνση στην προσπάθεια της, για την καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα