ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των Καν.(ΕΚ) 883/04 και 987/09-Οδηγίες χρήσης/έκδοσης των φορητών εγγράφων (PDs)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των Καν.(ΕΚ) 883/04 και 987/09-Οδηγίες χρήσης/έκδοσης των φορητών εγγράφων (PDs)"

Transcript

1 Αθήνα, Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Ε.Ε.) Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κωνσταντίνου 8 Tαχ. Kώδικας: Αθήνα Πληροφορίες: Αικατερίνη Αγγελοπούλου Τηλέφωνο: Φαξ: Γραφεία:Γερανίου 42, Αθήνα Aριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Π31-30 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 71 ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των Καν.(ΕΚ) 883/04 και 987/09-Οδηγίες χρήσης/έκδοσης των φορητών εγγράφων (PDs) Σχετικές Εγκύκλιοι της Διεύθυνσής μας: 28 /2010 και 64/2010 Με τις ανωτέρω σχετικές εγκυκλίους μας, σας γνωστοποιήσαμε τις αλλαγές που επήλθαν, από , ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων Κανονισμών (ΕΕ) 883/04, 987/09 και 988/09, για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας καθώς και την καθιέρωση των φορητών εγγράφων (Portable Documents -PDs), τα οποία αντικατέστησαν κάποια από τα κοινοτικά έντυπα της σειράς «Ε100» και τα οποία θα εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται και μετά την μεταβατική περίοδο και την πλήρη ανάπτυξη και εφαρμογή της ηλεκτρονικής ανταλλαγής των δεδομένων (EESSI), που αφορούν στους διακινούμενους εντός της Ε.Ε, του ΕΟΧ και της Ελβετίας, ασφαλισμένους. Με το παρόν, παραθέτουμε αναλυτικές οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση των φορητών εγγράφων (PDs), κατά τη διαδικασία έκδοσής τους από τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 1

2 ΦΟΡΗΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ( PD) S1 Εγγραφή για κάλυψη υγειονομικής περίθαλψης Το έντυπο χορηγείται κατ άτομο και αποτελεί βεβαίωση του δικαιώματος των κατόχων του καθώς και των μελών της οικογένειάς τους, για παροχές ασθένειας, μητρότητας και ισοδύναμες παροχές πατρότητας σε είδος (π.χ. υγειονομική περίθαλψη, ιατρική περίθαλψη, νοσηλεία) που προβλέπονται από τη νομοθεσία της χώρας κατοικίας τους, για λογαριασμό του αρμόδιου φορέα. Πρέπει να προσκομίζεται το συντομότερο δυνατό στο φορέα υγειονομικής περίθαλψης της νέας χώρας κατοικίας. Ο πλήρης κατάλογος των φορέων υγειονομικής περίθαλψης διατίθεται στο δικτυακό τόπο Τα προηγούμενα έντυπα της σειράς «Ε» τα οποία αντικατέστησε είναι τα: Ε106, Ε109, Ε120 και Ε121. Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου S αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του ασφαλισμένου, όπως φαίνονται από την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριό του. 1.6 ( ) αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της ταχυδρομικής διεύθυνσής του στη χώρα που μεταφέρει τη μόνιμη κατοικία του. 1.7 ( ) σημειώνεται το τετράγωνο ανάλογα με το ασφαλιστικό καθεστώς του δικαιούχου ( π.χ. συνταξιούχος, μέλος οικογένειας ασφαλισμένου κ.λ.π) 2. Παροχές σε χρήμα για μακροχρόνια φροντίδα Η ένδειξη δεν θα συμπληρώνεται. 3. Προσωπικά στοιχεία του ασφαλισμένου Συμπληρώνεται μόνο στις περιπτώσεις που ο/η κάτοχος έλκει το δικαίωμα παροχών ασθενείας σε είδος λόγω ασφάλισης άλλου προσώπου( π.χ. όταν ο κάτοχος είναι μέλος οικογένειας ασφαλισμένου ή συνταξιούχου τότε στην ένδειξη αυτή αναγράφονται τα στοιχεία του άμεσα ασφαλισμένου). 4. Ασφαλιστική κάλυψη από/μέχρι Ημερομηνία έναρξης και λήξης του εντύπου. Αφορά τη χρονική διάρκεια ύπαρξης του δικαιώματος για παροχές ασθένειας σε είδος από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ευνόητο είναι ότι σε οποιαδήποτε μεταβολή της ασφαλιστικής κατάστασης του δικαιούχου, η οποία επιβάλλει διακοπή του δικαιώματος ασφαλιστικής ικανότητας, αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται άμεσα με την αποστολή του κοινοτικού εντύπου Ε108GR. Επιπλέον ο φορέας αποδέκτης του 2

3 εντύπου (φορέας του τόπου κατοικίας) οφείλει να ενημερώνει τον αρμόδιο φορέα για κάθε μεταβολή του δικαιώματος η οποία υποπίπτει στην αντίληψή του, άρθρο 24 παρ. 2 Καν. Ε.Κ. 987/ Φορέας που συμπληρώνει το έντυπο Συμπληρώνονται τα στοιχεία του Υποκαταστήματος και τίθεται σφραγίδα 5.5 EL (προσοχή: ο ISO κωδικός της Ελλάδας είναι EL και όχι GR) ΦΟΡΗΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (PD) S2 Δικαίωμα προγραμματισμένης θεραπευτικής αγωγής. Το έντυπο αποτελεί βεβαίωση του δικαιώματος για προγραμματισμένη υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε, χώρας ΕΟΧ και της Ελβετίας. Εκδίδεται, πριν την αναχώρηση του ασφαλισμένου, μόνο από τα Περ/κά Υποκ/τα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κατόπιν εγκριτικής γνωμάτευσης της Ειδικής Υγειονομικής Επιτροπής Εξωτερικού [(ΕΥΕΕ) άρθρο 3 Υπ. Αποφ. Φ7/οικ.15/7-1-97, ΦΕΚ 22/ , τ. Β ]. Πρέπει να προσκομίζεται στον αρμόδιο φορέα υγειονομικής περίθαλψης της χώρας μετάβασης για την παροχή περίθαλψης που προσδιορίζεται στην απόφαση της ΕΥΕΕ. Το προηγούμενο έντυπο της σειράς «Ε» το οποίο αντικατέστησε είναι το: Ε112. Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου S αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του ασφαλισμένου, όπως φαίνονται από την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριό του. 2. Είδος και τόπος παροχής της θεραπευτικής αγωγής Συμπληρώνεται βάσει των στοιχείων που παρέχονται από την ιατρική γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής Επιτροπής, απ όπου προκύπτουν αυτά τα στοιχεία καθώς και η ημερομηνία έναρξης και λήξης. 3. Φορέας που συμπληρώνει το έντυπο Συμπληρώνονται τα στοιχεία του Υποκαταστήματος και τίθεται σφραγίδα ΦΟΡΗΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (PD) S3 Ιατρική θεραπευτική αγωγή για πρώην μεθοριακό εργαζόμενο σε πρώην χώρα εργασίας. 3

4 (κατά το άρθρο 1 στ) του Καν. ΕΚ 883/04, η έννοια «μεθοριακός εργαζόμενος» ορίζεται ως: το πρόσωπο που ασκεί μισθωτή ή μη μισθωτή δραστηριότητα σε ένα κράτος μέλος και κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος, όπου επιστρέφει, κατά κανόνα, κάθε ημέρα ή τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα). Το έντυπο χορηγείται μόνο σε συνταξιούχο γήρατος ή αναπηρίας, (όχι σε άλλη κατηγορία συνταξιούχου) πρώην μεθοριακό εργαζόμενο (και στα μέλη της οικογένειάς του), κατοίκου κ-μ Ε.Ε, χώρας ΕΟΧ ή της Ελβετίας, ο οποίος έχει εργαστεί ως μεθοριακός εργαζόμενος σε άλλη χώρα και αποτελεί βεβαίωση του δικαιώματος για συγκεκριμένη ιατρική περίθαλψη στη χώρα στην οποία άσκησε την τελευταία δραστηριότητά του ως μεθοριακός εργαζόμενος. Ο κάτοχος του εν λόγω εντύπου δικαιούται να λάβει: α. συνεχιζόμενη θεραπεία στην χώρα στην οποία άσκησε την τελευταία δραστηριότητά του, ως μεθοριακός εργαζόμενος, - η οποία δεν είναι πλέον το αρμόδιο κράτος μέλος-, εφόσον η εν λόγω θεραπεία αποτελεί συνέχεια θεραπείας που ξεκίνησε στη χώρα αυτή και β. νέα θεραπεία περίπτωση που δεν αφορά την Ελλάδα, δεδομένου ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των χωρών του Παραρτήματος V του Καν. (ΕΚ)883/04, που εφαρμόζουν τη συγκεκριμένη διάταξη της κοινοτικής νομοθεσίας (άρθρο 28 2 Καν. 883/04) και οι οποίες είναι οι: Βέλγιο, Γερμανία, Ισπανία, Λουξεμβούργο, Αυστρία και Πορτογαλία. Δεν υπάρχει προηγούμενο έντυπο της σειράς «Ε» το οποίο να αντικατέστησε. Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου S αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του ασφαλισμένου, όπως φαίνονται από την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριό του. 1.8 ( ) συμπληρώνεται ανάλογα αν αφορά τον/την άμεσα ασφαλισμένο/η ή το μέλος της οικογένειάς του/της. 2. Στοιχεία θεραπευτικής αγωγής Από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα συμπληρώνεται πάντα η ένδειξη 2.1 (συνέχιση θεραπευτικής αγωγής την οποία ξεκίνησε σε πρώην κράτος εργασίας.) 3. Φορέας που συμπληρώνει το έντυπο Συμπληρώνονται τα στοιχεία του Υποκαταστήματος και τίθεται σφραγίδα 4

5 ΦΟΡΗΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (PD) DA 1 Δικαίωμα κάλυψης υγειονομικής περίθαλψης στο πλαίσιο ασφάλισης κατά εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών. Το έντυπο αποτελεί βεβαίωση δικαιώματος παροχών ασθενείας σε είδος, ασφαλισμένων, που έχουν υποστεί εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια και κατοικούν ή διαμένουν σε κράτος (Ε.Ε, ΕΟΧ ή Ελβετία) διαφορετικό από το κράτος ασφάλισης, από το οποίο έλκουν δικαίωμα κάλυψης κατά των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών. Εκδίδεται μόνο στις περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών που έχουν ήδη επέλθει και αναγνωρίζονται ως τέτοια. Το προηγούμενο έντυπο της σειράς «Ε» το οποίο αντικατέστησε είναι το: Ε123. Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου DA αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του ασφαλισμένου, όπως φαίνονται από την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριό του. 1.6 ( ) συμπληρώνεται το τετράγωνο ανάλογα με το ασφαλιστικό καθεστώς του δικαιούχου. 2. Ο/Η κάτοχος μπορεί να λάβει παροχές σε είδος Προσδιορίζεται το είδος του επελθόντος ασφαλιστικού κινδύνου εξ αιτίας του οποίου, απορρέει το εν λόγω δικαίωμα καθώς και η ημερομηνία έναρξης και λήξης του εντύπου. 3. Ο/Η κάτοχος έχει δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης λόγω Αναγράφονται ανάλογα οι συνέπειες που επήλθαν από το εργατικό ατύχημα ή την επαγγελματική ασθένεια. 4. Η έκθεση του ελεγκτή ιατρού μας Συμπληρώνεται κατά περίπτωση 5. Φορέας που συμπληρώνει το έντυπο Συμπληρώνονται τα στοιχεία του Υποκαταστήματος και τίθεται σφραγίδα Επισημαίνουμε ότι η συμπλήρωση όλων των ως άνω εντύπων θα πρέπει να γίνεται απαραίτητα Σημειώνουμε ότι τα φορητά έγγραφα (PDs) S1, S2, S3 και DA1, για διευκόλυνσή σας, σύντομα θα διατίθενται σε μορφή word στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στο 5

6 σύνδεσμο «άντληση εντύπων/εργαλεία» στο σημείο «Φορητά Έγγραφα», ώστε να είναι δυνατή η ψηφιακή συμπλήρωσή τους. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ 6

Βεβαίωση σχετικά με τη νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης που εφαρμόζεται στον/στην κάτοχο

Βεβαίωση σχετικά με τη νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης που εφαρμόζεται στον/στην κάτοχο A1 Βεβαίωση σχετικά με τη νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης που εφαρμόζεται στον/στην κάτοχο 3. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΑΣ 3.2 Μισθωτός, ο οποίος εργάζεται σε δύο ή 3.1 Αποσπασμένος μισθωτός

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμ. Πρωτ. Δ-21. ΘΕΜΑ :ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 883/04 ΚΑΙ 987/09.ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 1 η ΜΑΪΟΥ 2010.

Aριθμ. Πρωτ. Δ-21. ΘΕΜΑ :ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 883/04 ΚΑΙ 987/09.ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 1 η ΜΑΪΟΥ 2010. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΝΤΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κωνσταντίνου 8 Αθήνα, 8 Απριλίου 2010 Βαθμός Ασφαλείας Βαθμός Προτερ. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Aριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:45ΨΡ4691ΩΓ-ΛΡΟ Αθήνα, 22.12.2011 Βαθμός Ασφαλείας Π31-59. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα ΙΚΑ ΕΤΑΜ

ΑΔΑ:45ΨΡ4691ΩΓ-ΛΡΟ Αθήνα, 22.12.2011 Βαθμός Ασφαλείας Π31-59. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΑΔΑ:45ΨΡ4691ΩΓ-ΛΡΟ Αθήνα, 22.12.2011 Βαθμός Ασφαλείας Aριθμ. Πρωτ. Π31-59 Βαθμός Προτερ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή νέων κοινοτικών Κανονισμών για συνταξιούχους, μέλη οικογενείας τους και μέλη οικογένειας εργαζομένων, που κατοικούν στην Ελλάδα.

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή νέων κοινοτικών Κανονισμών για συνταξιούχους, μέλη οικογενείας τους και μέλη οικογένειας εργαζομένων, που κατοικούν στην Ελλάδα. Αθήνα, 26.01.2010 Βαθμός Ασφαλείας Aριθμ. Πρωτ. Π31-5 Βαθμός Προτερ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Ε.E.) Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Επικαιροποίηση 2010 Τα δικαιώματά σας όταν μετακινείστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Τα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Παροχή οδηγιών σχετικά με τη χορήγηση ασφαλιστικού δικαιώματος των ασφαλισμένων των δυο Τομέων του ΟΠΑΔ».

Θέμα : «Παροχή οδηγιών σχετικά με τη χορήγηση ασφαλιστικού δικαιώματος των ασφαλισμένων των δυο Τομέων του ΟΠΑΔ». ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑΔ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ηπείρου 38 Ταχ. Κώδικας: 10433, Αθήνα Τηλέφωνο : 210-8809500-501-540 Fax : 210-8218129

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ισχύει για τους εργαζομένους που αποσπώνται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος; 7

1. Ποιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ισχύει για τους εργαζομένους που αποσπώνται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος; 7 Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1. Σε τι χρησιμεύει ο παρών οδηγός; 5 2. Οι κανόνες εν συντομία 5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 7 1. Ποιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ισχύει για τους εργαζομένους που αποσπώνται

Διαβάστε περισσότερα

2.Προσωπικό πεδίο εφαρμογής - Ισότητα μεταχείρισης- Εξαγωγή παροχών (άρθρο 3)

2.Προσωπικό πεδίο εφαρμογής - Ισότητα μεταχείρισης- Εξαγωγή παροχών (άρθρο 3) Τους αποδέκτες του Πίνακα Α ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση κειμένου Συμφωνίας Κοινωνικής Ασφάλειας Ελλάδας-ΗΠΑ και Κανονισμού Εφαρμογής της. Σας, κοινοποιούμε κατωτέρω το κείμενο του Νόμου 2186/94 (ΦΕΚ 15/τ.α / 8.2.94)

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Ελλάδα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Ελλάδα Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στην Ελλάδα Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2415 C 106 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 53ο έτος 24 Απριλίου 2010 Ανακοίνωση αριθ. Περιεχόμενα Σελίδα IV Πληροφορίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων»

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» ΑΔΑ :Β4344691ΩΓ-ΖΗΨ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκ. 70/2012 και Γενικό Έγγραφο Α23/596/3/24-4-2013 Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Εγκ. 70/2012 και Γενικό Έγγραφο Α23/596/3/24-4-2013 Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕ.Π.Α.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕ.Π.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22-05-2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΓΕΝΙΚΗΔ/ΝΣΗΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α.Γκαμούρα-Ε.Δαβάκη Χ.Θεοδωράκη Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΗ2Λ-4ΣΓ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ EΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΗ2Λ-4ΣΓ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ EΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ EΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ 1 ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ A Αθήνα, 10 /04/2014

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικά στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο της υπηρεσίας μας, παραθέτουμε επιπλέον τις εξής διευκρινήσεις: Α)

Συμπληρωματικά στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο της υπηρεσίας μας, παραθέτουμε επιπλέον τις εξής διευκρινήσεις: Α) . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης O.A.E.E. Ελευθέρων Επαγγελματιών Αθήνα 17/1/2013 Αριθ. πρωτ.διπσυν/φ1/4/125101 ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ A ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK

OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ OKTΩΒΡΙΟΣ 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΛ. 3 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΛ-ΥΩΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΛ-ΥΩΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ A Αθήνα, 10 /04/2014 Αρ. πρωτ : Δ29α/Φ.11/

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2014

Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2014 Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2014 Πηγή: http://www.disabled.gr/chorigisi-deltion-metakinisis-amea-gia-to-etos-2014/ Διευκρινιστική εγκύκλιος υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ. Αριθ. Πρωτ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ. Αριθ. Πρωτ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Γ32/12 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.:13 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ» Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα 1 Οκτωβρίου 2012 Αριθμ. Πρωτ. Γ 99/6 Βαθμός Προτ/τας. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης στη Σλοβακία Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Κοινωνική Ένταξη Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡ. ΕΞΠΡΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2014 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-8-10 106 79 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών.

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2639/98 (ΦΕΚ 205/2.9.98 τ.α) σχετικά με τη «Ρύθμιση εργασιοικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΔ Τ.Κ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης στη Γερμανία Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 14 / 11/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 14 / 11/2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 14 / 11/2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ40/ 295

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην Ευρώπη Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης 1 Ο παρών οδηγός θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τα δικαιώματά

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R0653 EL 31.05.2011 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 653/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΧ4691ΩΓ-ΡΒΛ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4ΛΧ4691ΩΓ-ΡΒΛ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ/ ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δημητρακοπούλου-

Διαβάστε περισσότερα