Αθήνα, 23 / 9 / 2013 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα, 23 / 9 / 2013 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ν. ΜΑΚΡΗΣ Ε. ΒΑΡΑΓΓΟΥΛΗ Αριθ. Τηλεφώνου : FAX : E mail : Αθήνα, 23 / 9 / 2013 Αριθ. Πρωτ. Σ96 / 658 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 56 ΠΡΟΣ: Προς όλα τα Υποκ/τα και Παρ/τα του ΙΚΑ ΕΤΑΜ Τµήµατα Παροχών και Συντάξεων ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 2. ΝΟΜΙΚΗ /ΝΣΗ 3. ΟΠΣ-ΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΜΑ Α ΠΑΡΟΧΩΝ ΘΕΜΑ: «Ανάθεση στους ιευθυντές των Υποκ/των του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ της αρµοδιότητας για έκδοση απόφασης σχετικής µε την µεταβίβαση στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ της αξίωσης για αποζηµίωση των ασφαλισµένων εκείνων που ζηµιώθηκαν από ενέργειες τρίτων» ΣΧΕΤ: Εγκύκλιοι 140/87 και 55/01 Σας κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.1 του Ν.4075/2012 (ΦΕΚ 89/τ.Α`/ ) «Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις» και σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: Σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 10 του ν.δ. 4104/60, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 18 του Ν. 4476/65, µεταβιβάζεται στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ η αξίωση για αποζηµίωση των ασφαλισµένων ή των µελών οικογενείας τους που ζηµιώθηκαν από ενέργειες τρίτων (τροχαία, εργατικά ατυχήµατα, κ.λ.π.). Ο καθορισµός του ποσού µέχρι το οποίο µεταβιβάζεται η αξίωση προσδιορίζεται µε απόφαση ιοικητή, για την έκδοση της οποίας αποκλειστικά αρµόδιο ήταν το τµήµα Ειδικών Θεµάτων της ιεύθυνσης Παροχών προς το οποίο αποστέλλονται οι φάκελοι ατυχηµάτων µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Με τις κοινοποιούµενες διατάξεις η αρµοδιότητα αυτή για δαπάνες από 1/1/2012 και µετά, ανατίθεται στο ιευθυντή του Υποκαταστήµατος του τόπου κατοικίας του ασφαλισµένου. Συνεπώς οι Υπηρεσίες Παροχών / Συντάξεων δεν θα στέλνουν φακέλους ατυχηµάτων στη ιοίκηση, ιεύθυνση Παροχών Τµήµα Ειδικών Θεµάτων για ατυχήµατα τα οποία συνέβησαν από 1/1/2012.

2 Για τα ατυχήµατα όµως που έχουν συµβεί µέχρι 31/12/2011, σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί απόφαση ή στην περίπτωση που υπάρχουν συµπληρωµατικές δαπάνες, θα εξακολουθείτε να στέλνετε τα δικαιολογητικά στην υπηρεσία µας. Επισηµαίνεται ότι για τα ανωτέρω ατυχήµατα, οι συµπληρωµατικές δαπάνες από 1/1/2012 και µετά, θα στέλνονται µόνο εφόσον αφορούν παροχές σε χρήµα και συντάξεις, γιατί οι παροχές σε είδος επιβαρύνουν τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Κατά συνέπεια για τις παροχές σε είδος που πραγµατοποιήθηκαν µετά την 1/1/2012 δεν θα εκδίδεται απόφαση ιευθυντή του ΙΚΑ ΕΤΑΜ δεδοµένου ότι αφορούν δαπάνες ΕΟΠΥΥ και αρµόδιος φορέας για την διεκδίκησή του είναι ο ΕΟΠΥΥ. Τέλος, σας γνωρίζουµε ότι, µέχρι την ολοκλήρωση του λογισµικού για την έκδοση των αποφάσεων µέσω του ΟΠΣ ΙΚΑ, θα γίνεται χρήση των εντύπων που επισυνάπτονται. Η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Γ ΟΝΤΑΚΗ

3 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 1. Αρχική απόφαση ιευθυντή. Θα χρησιµοποιείται για επιδοτήσεις, έξοδα κηδείας και λοιπές παροχές σε χρήµα που αφορούν στο ατύχηµα. 2. Αρχική συνταξιοδοτική απόφαση ιευθυντή. Θα χρησιµοποιείται για δαπάνες συνταξιοδότησης, οι οποίες µπορεί να συνοδεύονται µε έξοδα κηδείας και δαπάνες επιδότησης. 3. Συµπληρωµατική απόφαση ιευθυντή παροχών και συντάξεων. Θα χρησιµοποιείται για τις περιπτώσεις που αφορούν συµπληρωµατικές δαπάνες των αποφάσεων 1 και ιορθωτική Τροποποιητική - Συµπληρωµατική απόφαση ιευθυντή που αφορά διόρθωση της ηµεροµηνία του ατυχήµατος, διόρθωση τροποποίηση συµπλήρωση των υπαιτίων, της ασφαλιστικής εταιρείας και διόρθωση ως προς το ποσό της συνολικής αξίωσης του Ιδρύµατος. 5. Απόφαση ιευθυντή ανάκλησης αναζήτησης παροχών και συντάξεων µετά από τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου ή έγγραφο της Νοµικής ιεύθυνσης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. 6. Έντυπο που αναγράφονται οι δαπάνες παροχών ασθενείας (επιδότηση, έξοδα κηδείας και λοιπές παροχές σε χρήµα που αφορούν στο ατύχηµα). 7. Έντυπο που αναγράφονται οι δαπάνες συνταξιοδότησης.

4 υπόδειγµα TMHMA. ΤΑΧ. /ΝΣΗ :... Αρ.Πρωτ. ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:.. ΙΚ... Αρ.τηλ.: Αρ. ικογρ Αρ. fax :.. ΑΠΟΦΑΣΗ.. ιευθυντ του....υποκ/τος..του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Ν /60 όπως ισχύουν µετά την αντικατάσταση τους από το άρθρου 18 του Ν. 4476/65 σχετικώς µε τη µεταβίβαση στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ της αξίωσης για αποζηµίωση των ασφαλισµένων του εκείνων που ζηµιώθηκαν από ενέργειες υπαιτίων τρίτων κατά την έκταση που το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ χορήγησε παροχές στους παθόντες. 2. Τις διατάξεις του Β../τος 226/ (Φ.Ε.Κ. 66/1973 τ.ά) σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των δαπανών του ΙKΑ - ΕΤΑΜ στις περιπτώσεις αυτές. 3.Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.1654/86, (Φ.Ε.Κ. 177 / τ.ά ) 4. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4075/12 ( Φ.Ε.Κ. 89/11/4/12 τ.α ) 5. Τα στοιχεία του φακέλου ατυχήµατος από υπαιτιότητα τρίτου τ.. ασφαλισµέν.. (Α.Μ.. ) από τα οποία προκύπτει: α) ότι...ασφαλισµέν αυτ έπαθε τροχαίο ατύχηµα στις για το οποίο υπαίτι.φέρ και β) ότι για το ατύχηµα αυτό : i) νοσηλεύτηκε µε δαπάνες του Ιδρύµατος στ.. νοσοκοµείο/ κλινική ii)επιδοτήθηκε από µέχρι

5 και iii) παροχές για τις οποίες το Ίδρυµα κατέβαλε : α)για τη νοσηλεία τ. ΕΥΡΩ β)για την επιδότηση τ.>> γ)για..>> δ)για..>> ε) για δηλαδή συνολικά: ΕΥΡΩ Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 1.Καθορίζουµε το ποσό που σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 10 του Ν../τος 4104/60 όπως ισχύει µετά το άρθρο 18 του Ν /65 και µετά το άρθρο 18 του Ν. 1654/86 µεταβιβάζεται στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ η αξίωση τ ασφαλισµέν.. / των µελών της οικογενενείας τ..ασφ/ν..(α.μ....) κατά τ φεροµέν. σαν υπαιτί τρίτ.. για το πιο πάνω ατύχηµα και για το χρονικό διάστηµα από µέχρι σε. (.. ΕΥΡΩ) 2.Το Ίδρυµα επιφυλάσσεται να ανακαθορίσει αυτό το ποσό σε περίπτωση που για οποιαδήποτε αιτία αναπροσδιοριστεί το ποσό των παροχών που χορηγήθηκαν ή θα χορηγηθούν για την ίδια αιτία και άλλες παροχές σε µεταγενέστερο χρονικό διάστηµα. ΚOIΝΟΠΟΙΗΣΗ : ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ ΕΤΑΜ /ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗ-Τ.Κ ΑΘΗΝΑ Τµήµα Γραµµατείας µε το φάκελλο του ατυχήµατος για να ενεργήσει τα νόµιµα στο ικαστήριo. ΙΕΥΘΥΝΤ.

6 υπόδειγµα ΤΜΗΜΑ. Αρ.Πρωτ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ :.. ΙΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :.. Αρ.. ικογρ... Aρ. Τηλ : Αρ. Fax : ΑΠΟΦΑΣΗ.. ιευθυντ. του.υποκ/τος...του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 10 του Ν /60 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 18 του Ν. 4476/65 «περί προσθέτου παρά τω ΙΚΑ προαιρετικής ασφαλίσεως και άλλων τινών µεταρρυθµίσεων της περί ΙΚΑ νοµοθεσίας». 2. Τις διατάξεις του Β../τος 226/ (Φ.Ε.Κ. 66/ τ.α ) «περί τρόπου υπολογισµού δαπανών του ΙΚΑ οφειλοµένων προς ησφαλισµένους ή τα µέλη της οικογένειας των εκ προσγενοµένης αυτοίς ζηµίας παρά του εις αποζηµίωση υποχρέου». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.1654/86, (Φ.Ε.Κ. 177 / τ.α ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 24 Ν. 4075/12, (Φ.Ε.Κ.89/ τ.α ) Αφού µελετήσαµε Το φάκελο ατυχήµατος τ.ασφαλισµέν....του Ιδρύµατος (Α.Μ.... )από τον οποίο προκύπτουν τα ακόλουθα: 1) ασφαλισµέν..έπαθε θανατηφόρο, τροχαίο ατύχηµα στις..... του οποίου υπαίτι.θεωρείτ....

7 - 2 - ΑΔΑ: ΒΛ9Α4691ΩΓ-ΡΨΟ Με την απόφαση τ. /ντ... του.. Υποκ/τος. µε αριθµό χορηγήθηκε

8 - 3 - ΑΔΑ: ΒΛ9Α4691ΩΓ-ΡΨΟ Επειδή σκεφτήκαµε Ότι το Ίδρυµα πλήρωσε ή θα πληρώσει εξαιτίας του ατυχήµατος για παροχές συντάξεως αυτ /των µελών της οικογένειας τ. 1. ΕΥΡΩ... για το χρονικό διάστηµα από.µέχρι.. 2. ΕΥΡΩ..για το χρονικό διάστηµα από.µέχρι.. 3. ΕΥΡΩ.. για το χρονικό διάστηµα από.µέχρι.. ΙΑ ΤΑΥΤΑ 1.Προσδιορίζουµε σε Ευρώ το ποσό που µεταβιβάζεται στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 10 του Ν /60 όπως αντικαταστάθηκε το άρθρο 18 του Ν /65 και το άρθρο 18 του Ν. 1654/86 στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ η αξίωση τ ασφ/ν /των µελών τ. οικογένειας τ.ασφαλισµέν. ( AM ) απέναντι σε εκείν που θεωρ υπαίτι για το ατύχηµα που συνέβηκε την για το από.µέχρι χρονικό διάστηµα. 2.Επιφυλασσόµαστε για τον προσδιορισµό του ποσού, που πρόκειται να µεταβιβαστεί η αξίωση τ ασφ/ν.. /.των µελών της οικογένειας τ ασφ/ν..... (ΑΜ... ) απέναντι στον τρίτο σε περίπτωση αναπροσδιορισµού, από οποιαδήποτε αιτία, του ποσού των παροχών που χορηγήθηκαν

9 -4- όπως και σε περίπτωση χορηγήσεως άλλων παροχών σε µεταγενέστερα χρονικά διαστήµατα.. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗ-Τ.Κ ΑΘΗΝΑ Τµήµα Γραµµατείας : µε το φάκελο του ατυχήµατος ΙΕΥΘΥΝΤ. για να ενεργήσει τα νόµιµα στο ικαστήριο

10 υπόδειγµα 3.. TMHMA.. 20 ΤΑΧ. /ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αρ. Πρωτ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ.Τηλ.. Αρ. Fax.... ΙΚ Αρ. ικογρ. ΑΠΟΦΑΣΗ ιευθυντ του Υποκ/τος.του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 10 του Ν /60 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 18 του Ν. 4476/65 «περί προσθέτου παρά τω ΙΚΑ προαιρετικής ασφαλίσεως και άλλων τινών µεταρρυθµίσεων της περί ΙΚΑ νοµοθεσίας». 2. Τις διατάξεις του Β../τος 226/ (Φ.Ε.Κ. 66/ τεύχος Α ) «περί τρόπου υπολογισµού δαπανών του ΙΚΑ οφειλοµένων προς ησφαλισµένους ή τα µέλη της οικογενείας των εκ προσγενοµένης αυτοίς ζηµίας παρά του εις αποζηµίωση υποχρέου». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.1654/86, (Φ.Ε.Κ. 177 / τ.α ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4075/12, (Φ.Ε.Κ. 89/ , τ.α ) Αφού µελετήσαµε Το φάκελο ατυχήµατος τ ασφαλισµέν..... (Α.Μ.) από τον οποίο προκύπτουν τα ακόλουθα: α) Με την απόφασή µας µε αρ.πρωτ. προσδιορίσαµε σε ΕΥΡΩ.( )... το ποσό που µεταβιβάζεται, σύµφωνα µε την παρ.5 του αρθρου 10 του Ν /60, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 18 του Ν.4476/65 και το αρθρο18 του Ν στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ η αξίωση τ. ασφ/ν / των µελών της οικογενείας τ. ασφ/ν.. (Α.Μ ) απέναντι στ

11 -2- που θεωρ υπαίτ.του ατυχήµατος που συνέβηκε την. για το χρονικό διάστηµα από..µέχρι. Με την ίδια απόφαση διατυπώσαµε επιφύλαξη για τον προδιορισµό του ποσού που πρόκειται να µεταβιβαστεί στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ η αξίωση τ.. παραπάνω ασφ/ν../ των µελών της οικογενείας τ. ασφ/ν.σε περίπτωση αναπροσδιορισµού από οποιαδήποτε αιτία του ποσού των παροχών που χορηγήθηκαν ή πρόκειται να χορηγηθούν σε µεταγενέστερα χρονικά διαστήµατα. β) Με την απόφαση /ντ. του. Υποκ/τος ΙΚΑ ΕΤΑΜ µε αριθµό..

12 - 3 - ΑΔΑ: ΒΛ9Α4691ΩΓ-ΡΨΟ Επειδή σκεφτήκαµε ότι το Ίδρυµα εξαιτίας της παραπάνω πλήρωσε ή θα πληρώσει 1) ΕΥΡΩ(..) για το χρονικό διάστηµα από µέχρι 2) ΕΥΡΩ( ) για το χρονικό διάστηµα από.µέχρι... 3) ΕΥΡΩ(.) για το από...και µετά χρονικό διάστηµα, Επειδή µετά από αυτό πρέπει να συµπληρωθεί η απόφασή µας µε αριθ.πρωτ......µε σκοπό να προσδιοριστεί και το ποσό που πρόκειται να µεταβιβαστεί η αξίωση τ ασφ/ν / των µελών της οικογενείας τ. ασφ/ν...απέναντι στ υπαίτ..τρίτ κατά τον από.. µέχρι χρόνο. ια ταύτα 1. Συµπληρώνοντας την απόφασή µας µε αριθ.πρωτ.. προσδιορίζουµε σε ΕΥΡΩ(..). το ποσό που µεταβιβάζεται σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 10 του Ν..4104/60 όπως αντικαταστήθηκε από το άρθρο 18 του Ν. 4476/65 και το άρθρο 18 του Ν.1654/86 στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ η αξίωση τ ασφ/ν /των µελών οικογενείας τ..ασφ/ν.(αμ.. ) απέναντι στ.. που θεωρ.υπαίτ για το ατύχηµα που συνέβηκε για τον από µέχρι... χρόνο. 2. Προσδιορίζουµε το ποσό που συνολικά µεταβιβάζεται σε ΕΥΡΩ(...) για το από µέχρι....χρονικό διάστηµα..

13 - 4 - ΑΔΑ: ΒΛ9Α4691ΩΓ-ΡΨΟ Επιφυλασσόµαστε για τον προσδιορισµό του ποσού που πρόκειται να µεταβιβαστεί η αξίωση τ.. παραπάνω ασφαλισµέν./ των µελών της οικογενείας τ.. ασφ/ν...απέναντι στ....υπαιτ.. τρίτ.. σε περίπτωση αναπροσδιορισµού, από οποιαδήποτε αιτία, του ποσού των παροχών που χορηγήθηκαν όπως και σε περίπτωση χορηγήσεως άλλων παροχών σε µεταγενέστερα χρονικά διαστήµατα. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ /ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗ Τ.Κ ΑΘΗΝΑ Τµήµα Γραµµατείας. ΙΕΥΘΥΝΤ.. µε το αντίγραφο τ.. αποφάσ. τ. /ντ.. του.. Υποκ/τος και µε τ.έγγραφ.. µε αρ πρωτ. για να ενεργήσει τα νόµιµα στο ικαστήριο.

14 υπόδειγµα TMHMA ΤΑΧ. /ΝΣΗ. Αρ. Πρωτ. EΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:. ΙΚ Αρ. τηλ. :... Αρ. ικογρ Αρ. fax :. ΑΠΟΦΑΣΗ ιευθυντ του Υποκ/τος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 10 του Ν..4104/60 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 18 του Ν. 4476/65 «περί προσθέτου παρά τω ΙΚΑ προαιρετικής ασφαλίσεως και άλλων τινών µεταρρυθµίσεων της περί ΙΚΑ νοµοθεσίας». 2. Τις διατάξεις του Β../τος 226/ (Φ.Ε.Κ. 66/ τ. Α ) «περί τρόπου υπολογισµού δαπανών του ΙΚΑ οφειλοµένων προς ησφ/νους ή τα µέλη της οικογενείας των εκ προσγενοµένης αυτοίς ζηµίας παρά του εις αποζηµίωσιν υποχρέου». 3. Τις διατάξεις του άρθρ. 18 του Ν.1654/86 (ΦΕΚ.177 / τ.α ). 4. Τις διατάξεις του άρθρ. 24 του Ν.4075/12 (ΦΕΚ 89/ τ.α ) 5.Την απόφασή µας µε αρ.πρωτ..µε την οποία καθορίστηκε το ποσό που σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 10 του Ν..4104/60, όπως ισχύει µετά το άρθρο 18 του Ν. 4476/65 και το άρθρο 18 του Ν. 1654/86, µεταβιβάζεται στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ η αξίωση τ. ασφ/ν../των µελών της οικογενείας τ. ασφ/ν.. κατά τ.φεροµεν. ως υπαιτί τρίτ...για το ατύχηµα που έπαθε την 6. Την από...

15 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Συµπληρώνουµε / ιορθώνουµε /Τροποποιούµε την απόφασή µας µε αρ. πρωτ και ορίζουµε ότι µεταβιβάζεται στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ η αξίωση τ. ασφ/ν /των µελών της οικογενείας τ. ασφ/ν. κατά τ φεροµέν.. ως υπαιτ.....και της συν/νης ασφ/κής εταιρείας... ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ IKA - ETAM /ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗ Τ.Κ ΑΘΗΝΑ Τµήµα Γραµµατείας ΙΕΥΘΥΝΤ.

16 υπόδειγµα 5 ΤΜΗΜΑ 20. ΤΑΧ. /ΝΣΗ... ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:... Αρ. τηλ:.. Αρ. Πρωτ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ. Fax : ΙΚ. Αρ. ικογρ ΑΠΟΦΑΣΗ ιευθυντ. του..υποκ/τος..του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 10 του Ν /60 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 18 του Ν. 4476/65 «περί προσθέτου παρά τω ΙΚΑ προαιρετικής ασφαλίσεως και άλλων τινών µεταρρυθµίσεων της περί ΙΚΑ νοµοθεσίας». 2. Τις διατάξεις του Β../τος 226/ (Φ.Ε.Κ. 66/ τεύχος Α ) «περί τρόπου υπολογισµού δαπανών του ΙΚΑ οφειλοµένων προς ησφ/νους ή τα µέλη της oικογενείας των εκ προσγενοµένης αυτοίς ζηµίας παρά του εις αποζηµίωσιν υποχρέου». 3. Τις διατάξεις του άρθρ. 18 του Ν.1654/86 (ΦΕΚ.177 / τ.α ). 4. Τις διατάξεις του άρθρ.24 του Ν.4075/12 (ΦΕΚ.89/ τ.α ) 5. Την απόφασή µας µε αρ.πρωτ και Επειδή µε την απόφαση µας µε αρ.πρωτ.... καθορίστηκε το ποσό που σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθ. 10 του Ν 4104/60, όπως ισχύει µετά το άρθρ.18 του Ν. 4476/65 και το άρθρ. 18 του Ν.1654/86, µεταβιβάζεται στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ η αξίωση τ..ασφ/ν /των µελών οικογενείας τ ασφ/ν κατά τ..φεροµέν σαν υπαιτί. τρίτ.1)..2). και της συνυπεύθυνης για αποζηµίωση ασφαλιστικής εταιρείας. σε ΕΥΡΩ....για το χρονικό διάστηµα από....µέχρι..... Επειδή µε την απόφαση µας µε αρ.πρωτ....από παραδροµή υπολογίσαµε για δεύτερη φορά το ανωτέρω ποσό για το ανωτέρω χρονικό διάστηµα.

17 Επειδή ύστερα από τα παραπάνω συντρέχει λόγος ανάκλησης ΑΔΑ: της απόφασής ΒΛ9Α4691ΩΓ-ΡΨΟ µας µε αρ.πρωτ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Ανακαλούµε την απόφαση µας µε αρ.πρωτ.... ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗ-Τ.Κ ΑΘΗΝΑ Τµήµα Γραµµατείας ΙΕΥΘΥΝΤ.

18 υπόδειγµα 6 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:.. AM: ΗΜ.ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ: ΑΠΑΝΕΣ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ 1. ΝΟΣΗΛΕΙΑ ( ) ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΗΜΕΡ.ΝΟΣ. ΗΜΕΡΗΣ.ΝΟΣ. ΠΟΣΟ ΑΠΑΝΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Από....µέχρι..... Χ.. = X.. = X.. =.. ΣΥΝΟΛΟ:. 2. ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΗΜΕΡ.ΕΠΙ. ΗΜΕΡΗΣ.ΕΠΙ. ΠΟΣΟ ΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗΣ Από..µέχρι... Χ. = Χ. =..... X. = X. = X.. = X.. = X.. = X. = X.. = ΣΥΝΟΛΟ:... 3.EKTAKTH ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ: ΣΥΝΟΛΟ: 4.ΠΡΟΣΘΕΤΗΠΕΡΙΘΑΛΨΗ:.. ΣΥΝΟΛΟ:.ΠΟΣΟ ΝΕΑΣ ΑΠΑΝΗΣ :..ΠΟΣΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ......ΕΥΡΩ

19 υπόδειγµα 7 ONOMATEΠΩNYMO : HM. EΡΓ:... ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ: ΑΣΦ.ΚΛΑΣH: ΗΜ.ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ:..OIK.ΒΑΡΗ :.... ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΟ Από....µέχρι..... Χ.. = X.. = X.. = Χ. =..... X. = X. = X.. = X.. = X.. = X. = X.. =..... X.. = X. = ΣΥΝΟΛΟ: ΠΟΣΟ ΝΕΑΣ ΑΠΑΝΗΣ: ΠΟΣΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: ΣΥΝΟΛΟ:

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)).

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) Τμήμα Εσόδων Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ6/1/8858/31-1-2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4 Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Εγκ. 111/65, 110/68, 30/80, 50/81, 125/92, 7/93, 21/01 και 52/02.

ΣΧΕΤ. : Εγκ. 111/65, 110/68, 30/80, 50/81, 125/92, 7/93, 21/01 και 52/02. Αρµοδιότητα, ιαδικασία και Τρόπος Υπολογισµού ποσοστού Εργατικής απάνης ηµοσίων Έργων, Χορήγηση Βεβαιώσεων για Είσπραξη Λογ/σµών, Εκκαθάριση Μερικών και Τελικών Λογ/σµών. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 27/5/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 27/5/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 27/5/2014 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρ. ΓΕΝ.ΔΙ.ΠΑΡ/175/753305 Οργανισμός Ασφάλισης O.A.E.E. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δηµοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δηµοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αθήνα, 4/8/2010 ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Π. Φ80000/ οικ.19160/1420 /ΝΣΗ ΚΥΡ. ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ- ιοίκηση ΤΑΧ. /ΝΣΗ : ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. Για την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις:

ΠΟΛ. Για την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β 2. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β 3. /ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/1/2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ50/5 ΑΡ.:5

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/1/2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ50/5 ΑΡ.:5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH: ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράµµατος επιδότησης διακοπών εργαζοµένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών µε Επιταγή Κοινωνικού Τουρισµού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράµµατος επιδότησης διακοπών εργαζοµένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών µε Επιταγή Κοινωνικού Τουρισµού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 11712/76 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Θ4691Ω3-ΙΙΟ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΤΗΛ. : 210-5285569 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 14

ΑΔΑ: Β44Θ4691Ω3-ΙΙΟ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΤΗΛ. : 210-5285569 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 2/3/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ24/14/19118 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 22/7/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε33/370. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Αθήνα 22/7/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε33/370. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ :ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων»

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» ΑΔΑ :Β4344691ΩΓ-ΖΗΨ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 24 / 3 / 2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σ22/2 ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 24 / 3 / 2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σ22/2 ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 24 / 3 / 2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σ22/2 ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες :Μ.Πολυχρονοπούλου ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011 Α Α: 4ΑΜΩΛ-Ψ5Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.9240/597 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : Β

Διαβάστε περισσότερα

A1 ΓIA TOYΣ AΣΦAΛIΣMENOYΣ MEXPI 31.12.1992 (Π.A)

A1 ΓIA TOYΣ AΣΦAΛIΣMENOYΣ MEXPI 31.12.1992 (Π.A) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/7/08 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τ Α Μ Ε Ι Ο Αριθ. Πρωτ. 56641/7814 ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΤΣΑΥ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Νέες οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρ. 51 παρ.4 Ν.2084/92 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Κοινοτικών Κανονισμών»

ΘΕΜΑ : «Νέες οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρ. 51 παρ.4 Ν.2084/92 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Κοινοτικών Κανονισμών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΔΑ : 4 Α3Ι4691 ΩΓ-ΗΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 21-6-2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αριθ.Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ε.Ε. Σ07/ΓΕΝ/9 41 Ταχ. Δ/νση : Αγ.Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

Το με αριθμ. πρωτ. 8124/2-5-2013 έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α.

Το με αριθμ. πρωτ. 8124/2-5-2013 έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 10/06/2013 Αριθμ. Πρωτ. T01/652/16 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΣΥΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ e-mail : diefpar@ika.gr Τους αποδέκτες του Πίνακα Α. 2. Από ένα αντίτυπο σε κάθε υπάλληλο των Τμημάτων Πληρωμών Συντάξεων.

ΠΡΟΣ e-mail : diefpar@ika.gr Τους αποδέκτες του Πίνακα Α. 2. Από ένα αντίτυπο σε κάθε υπάλληλο των Τμημάτων Πληρωμών Συντάξεων. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 9 / 7/2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ70/27 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Πληροφορίες: Π.ΔΑΒΟΥ ΑΡ: 51 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.: 1010 ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΕΙΨΗ-ΕΘ1. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πινάκων Α ΚΓ

ΠΟΛ.: 1010 ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΕΙΨΗ-ΕΘ1. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πινάκων Α ΚΓ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΩΛ-ΩΥΣ. Αθήνα, 24-7-2012. Aριθ. πρωτ: οικ.14827/22

ΑΔΑ: Β4ΓΩΛ-ΩΥΣ. Αθήνα, 24-7-2012. Aριθ. πρωτ: οικ.14827/22 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4ΓΩΛ-ΩΥΣ Αθήνα, 24-7-2012 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 22/6/2015. Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30

Αθήνα 22/6/2015. Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30 Αθήνα 22/6/2015 Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦ/ΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Πληροφορίες : Μ. Προδρομίδου Αριθ. Τηλεφώνου : 210 52 15 261

Διαβάστε περισσότερα

Για να χορηγήσει όμως σύνταξη ο τελευταίος ασφαλιστικός οργανισμός η διάταξη θέτει δύο προϋποθέσεις:

Για να χορηγήσει όμως σύνταξη ο τελευταίος ασφαλιστικός οργανισμός η διάταξη θέτει δύο προϋποθέσεις: Ακολουθεί αναλυτικά η εγκύκλιος: I. ΑΡΜΟΔIOΤΗΤΑ Άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 3863/2010 Με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3863/2010, αντικαταστάθηκε το άρθρο 2 του Ν.Δ/τος 4202/1961 όπως αυτό ίσχυε μετά την αντικατάστασή

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράμματος επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράμματος επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 11712/76 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 24.03.2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 24.03.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για τη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών του Ν.4321/2015 Σας γνωρίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποστολή συγκεντρωτικών οδηγιών (εγχειριδίου) για την ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης»

ΘΕΜΑ : «Αποστολή συγκεντρωτικών οδηγιών (εγχειριδίου) για την ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4ΛΨ4691ΩΓ-9ΩΧ Αθήνα, 05/06/2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )»

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα