ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. 1. Ο εσωτερικός Κανονισμός του Ομίλου. Έγκριση, συμπλήρωση, τροποποίηση.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. 1. Ο εσωτερικός Κανονισμός του Ομίλου. Έγκριση, συμπλήρωση, τροποποίηση."

Transcript

1 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τίτλοι Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Τι είναι και τι επιδιώκει ο Πεζοπορικός Όμιλος Ηρακλείου ΜΕΡΟΣ Β Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. 1. Ο εσωτερικός Κανονισμός του Ομίλου. Έγκριση, συμπλήρωση, τροποποίηση. 2. Θέματα γενικής εφαρμογής. 3. Η Επιτροπή Διευθέτησης Διαφορών. 4. Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων. 5. Δικτυακός Τόπος του Ομίλου. Βήμα διαλόγου. ΜΕΡΟΣ Γ Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ Γενικά 1. Προγραμματισμός πεζοποριών, διερευνητική προετοιμασία. 2. Αναγγελία πεζοπορίας, εγγραφή, όροι συμμετοχής. 3. Συγκρότηση της Ομάδας συμμετεχόντων στην πορεία. 4.ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ. 5. Ο/ Η ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ. 6. Επιλογή του επικεφαλής (και αναπληρωτή) 7. Προετοιμασία του έργου του Επικεφαλής. 8. Έργο του Επικεφαλής. 9. Αποφάσεις του Επικεφαλής σε ειδικές περιπτώσεις ή ενδεχόμενα.

2 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Α ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Τι είναι και τι επιδιώκει ο Πεζοπορικός Όμιλος Ηρακλείου Ο Πεζοπορικός Όμιλος Ηρακλείου λειτουργεί με βάση το καταστατικό και τον παρόντα εσωτερικό κανονισμό Ο Όμιλος έχει σκοπό : α. Να εξοικειώσει τα μέλη και φίλους του με το φυσικό πεδινό και ορεινό περιβάλλον. β. Να καλλιεργήσει στάση σεβασμού και προστασίας της πολυποίκιλης ζωής, χλωρίδας και πανίδας γ. Να συμβάλει στην ευεξία και ευφορία από τη άσκηση σώματος και ψυχής με την πεζή κίνηση. δ. Να εμβαθύνει τις σχέσεις φιλίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του. ε. Να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στις αρχές της οικολογικής ισορροπίας και αειφορείας. ζ. Να προβάλει την ιστορία, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις του ελληνικού λαού Ο Όμιλος ειδικότερα : α. Οργανώνει δράσεις ήπιας ομαδικής επαφής με το φυσικό περιβάλλον, όπως πεζοπορία, ορειβασία, και εκπαιδεύει τα μέλη του για την ασφαλή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων αυτών. β. Επιδίδεται στην ανίχνευση διαδρομών και μονοπατιών επικοινωνίας τόπων παλαιοτέρων εποχών, αξιοποιώντας στοιχεία και πληροφορίες από πρόσωπα και αρχειακό υλικό. Στις δραστηριότητες υπαίθρου κάνει ευρεία χρήση χαρτών και ηλεκτρονικών οργάνων εντοπισμού, σημαίνει και καταγράφει μονοπάτια και διαδρομές και διαθέτει στοιχεία χρήσιμα σε ορειβατικούς και πεζοπορικούς συλλόγους. γ. Είναι ανοιχτός στην κοινωνία και γνωστοποιεί το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του δια του τύπου και κυρίως μέσω ιδίου διαδικτυακού τόπου, απευθύνοντας πρόσκληση σε κάθε επαρκώς προετοιμασμένο πολίτη να μετάσχει σε αυτές. δ. Συμβάλλει, σε συνεργασία με άλλες οργανώσεις και την αυτοδιοίκηση, στο σχηματισμό ομάδων εθελοντών για την ενίσχυση, ανάδειξη, προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος. ε. Στα πλαίσια του εναλλακτικού τουρισμού, πραγματοποιεί επισκέψεις σε τόπους με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος, αρχαιολογικό, ιστορικό ή πολιτιστικό ενδιαφέρον, συνδυάζοντας την ψυχαγωγία και επιμόρφωση με την πεζοπορική ή ορειβατική άσκηση. ζ. Συνεργάζεται άλλους φορείς που το επιθυμούν και ιδιαίτερα με σχολεία για την εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, διαθέτοντας γνώσεις, εμπειρία υπαίθρου και μέσα, για τη βιωματική επαφή των μαθητών με το φυσικό περιβάλλον, τα μνημεία την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου τους ώστε να αποτελέσουν τους μελλοντικούς ενήλικες πεζοπόρους που θα τα προστατεύουν και θα τα προβάλλουν. η. Επιδιώκει και καλλιεργεί καλές σχέσεις με άλλες οργανώσεις και συλλόγους με παρεμφερείς

3 3 σκοπούς, συνεργάζεται σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, και δρα με αλληλεγγύη όταν παρίσταται ανάγκη. Συνεργάζεται με τους πολιτιστικούς συλλόγους των περιοχών που πραγματοποιούνται οι πορείες. θ. Διατηρεί γραφείο με βιβλιοθήκη και εποπτικά μέσα για τα μέλη και φίλους, όπου διεξάγονται επαφές και συζητήσεις συναφείς προς τους σκοπούς του, καθώς και ενημερώσεις των ενδιαφερομένων για τη λειτουργία και χρήση συγχρόνων οργάνων και χαρτών. ι. Οργανώνει ή ενισχύει παρεμβάσεις για την προστασία και διατήρηση της ορεινής και της πεδινής φύσης, των υγροτόπων και των ακτών και, ενδεχομένως, προσφεύγει ενώπιον των ελληνικών αρχών, όταν διαπιστώνει ότι παραβιάζονται οι κείμενοι νόμοι και κανονισμοί προστασίας. ΜΕΡΟΣ Β Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. 1. Ο εσωτερικός Κανονισμός του Ομίλου. Έγκριση, συμπλήρωση, τροποποίηση Ο παρών εσωτερικός κανονισμός συντάχθηκε με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης την , σε εφαρμογή του άρθρου 22, εδάφιο (ε) του καταστατικού του Ομίλου Για την πρακτική λειτουργία και εξειδίκευση άρθρων του καταστατικού εφαρμόζεται ο παρών εσωτερικός κανονισμός και ισχύει όπως εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση Το ΔΣ επισημαίνει τις απαραίτητες συμπληρώσεις, βελτιώσεις ή τροποποιήσεις που επιβάλλει η εμπειρία εφαρμογής του και εισηγείται τις αλλαγές σε επόμενη Συνέλευση. Σχετικές προτάσεις μπορούν να γίνουν και από μέλη του Ομίλου Ο κανονισμός αναρτάται στην ιστοσελίδα του ομίλου. Έντυπη έκδοση του κανονισμού διατίθεται σε όλα τα μέλη και στα πρόσωπα που μετέχουν για πρώτη φορά στις δραστηριότητές του. Στην αίτηση εγγραφής το νέο μέλος πρέπει να βεβαιώνει ότι έλαβε γνώση του εσωτερικού κανονισμού. 2. Θέματα γενικής εφαρμογής Οι αποφάσεις του ΔΣ, οργανωτικού ή διαδικαστικού περιεχομένου, δεν αμφισβητούνται, εφόσον εφαρμόζεται το γνωστό εξαρχής πρόγραμμα συμμετοχής σε εκδηλώσεις, ούτε μπαίνουν σε ψηφοφορία διάφορες προτάσεις ή επιθυμίες των μετεχόντων μελών Στον πεζοπορικό όμιλο κορυφαία παραδοχή είναι ο σεβασμός στη συλλογικότητα όπως και στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου και τις πεποιθήσεις του. Γι αυτό, σε δημόσιες ομαδικές εκδηλώσεις του (πεζοπορίες, συμβούλια, συνελεύσεις κτλ), δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές συμπεριφορές μελών ή φίλων που, με οποιαδήποτε μορφή, είναι ενδεχόμενο να : α. Θίγουν θρησκευτικές ευαισθησίες. β. Επιβάλουν ή προβάλουν αιτήματα μουσικής ακρόασης μέσα στο λεωφορείο. γ. Προβάλουν πολιτικές επιλογές ή διατυπώνουν σχόλια πολιτικής επικαιρότητας. δ. Ευτελίζουν την ανθρώπινη προσωπικότητα Σε κάθε περίπτωση που δεν εφαρμόζονται τα ανωτέρω, ο επικεφαλής οποιασδήποτε εκδήλωσης, παρόντα μέλη του ΔΣ αλλά και κάθε μέλος παρεμβαίνουν υποχρεωτικά, όταν

4 4 υπάρχει λόγος, υπενθυμίζοντας την παραδοχή αυτή του κανονισμού Όλα τα μέλη καταβάλλουν ετήσια εγγραφή. 2.5.Τα πρόσωπα που πρώτη φορά μετέχουν σε πορεία πληρώνουν μια φορά εγγραφή για όλες τις ετήσιες εκδηλώσεις του ομίλου. Προαιρετική είναι η εγγραφή για πρόσωπα που μετέχουν για πρώτη φορά για να γνωρίσουν τον Όμιλο Για την κάλυψη της εκάστοτε δαπάνης των πορειών κτλ που πληρώνει σε τρίτους ο όμιλος, καθώς και για λειτουργικά έξοδά του, οι συμμετέχοντες καταβάλλουν αντίστοιχη συνδρομή. Το ποσό ετήσιας εγγραφής και συνδρομών καθορίζονται από το ΔΣ Με αιτιολογημένη απόφασή του το ΔΣ μπορεί να απαλλάσσει από την υποχρέωση καταβολής συνδρομής μέλη που έχουν προσφέρει αφιλοκερδώς έργο σημαντικό για τον εμπλουτισμό, ανάπτυξη, πρόοδο, και ανάδειξη του συλλόγου. 3. Η Επιτροπή Διευθέτησης Διαφορών Τα μέλη ή φίλοι του ομίλου που έχουν οποιοδήποτε παράπονο ή διαφωνία μπορούν να απευθύνονται στην επιτροπή διευθέτησης διαφορών του ομίλου. Σκοπός της επιτροπής είναι να διερευνά το λόγο της αναφοράς και να εισηγείται στο ΔΣ τρόπο επίλυσης του θέματος Ειδικότερα μπορούν να απευθυνθούν στην επιτροπή : α. τα μέλη που θεωρούν ότι δεν εφαρμόζεται σωστά ή παραβιάζεται διάταξη του καταστατικού ή του παρόντος κανονισμού, ή παρακάμπτονται οι υποχρεώσεις οργάνων του Ομίλου. β. Τα μέλη που θέλουν να προτείνουν οτιδήποτε νομίζουν ότι μπορεί ή είναι απαραίτητο για να διορθωθούν κακώς κείμενα κτλ. γ. Ο επικεφαλής πορείας όταν στην έκθεση του αναφέρει πράξεις ή παραλείψεις μέλους ή μελών που δημιούργησαν προβλήματα με τη συμπεριφορά τους παραβαίνοντας τον κανονισμό, αγνοώντας τις συστάσεις του. δ. Όταν δημιουργούνται τριβές από προσωπικές συμπεριφορές μεταξύ των μελών Η επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από δύο μέλη και ένα αναπληρωματικό, τα οποία εκλέγονται από τη Γ.Σ, και ένα μέλος του ΔΣ. Η θητεία της επιτροπής είναι διετής και θα συγκροτηθεί για πρώτη φορά στην επόμενη εκλογική γενική συνέλευση Η ΕΔΔ συνέρχεται με απαρτία δύο μελών της κάθε φορά που υπάρχει αντικείμενο Η παρέμβαση της επιτροπής σε θέμα της αρμοδιότητάς της προηγείται, διαδικαστικά, πριν επιληφθεί το ΔΣ. 4. Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων Η απαρτία συνελεύσεων που ορίζει το καταστατικό υπολογίζεται με βάση τα ενεργά μέλη του. Ενεργά μέλη θεωρούνται όσα αποδεικνύουν το ενδιαφέρον τους προς τον Όμιλο με την τακτική παρουσία τους στις εκδηλώσεις του την τελευταία διετία από την ημερομηνία σύγκλισης τακτικής ή έκτακτης συνέλευσης Στις Συνελεύσεις, δικαίωμα συμμετοχής με ψήφο (εκλέγειν και εκλέγεσθαι) έχουν τα μέλη

5 5 τα οποία έχουν μετάσχει σε δράσεις την τελευταία διετία τουλάχιστον 20 φορές, εκ των οποίων 10 το τελευταίο έτος Ως μία συμμετοχή λογίζεται : α. Η ημερήσια πεζοπορία. Σε πολυήμερες θεωρείται διπλή συμμετοχή. β. Η παρουσία σε γενικές Συνελεύσεις της προηγούμενης διετίας. Κάθε συνέλευση θεωρείται διπλή συμμετοχή. γ. Η συμμετοχή σε ομάδα διερεύνησης πορειών Όταν πλησιάζει η ήμερα διεξαγωγής της συνέλευσης η γραμματεία του ΔΣ συγκροτεί τον κατάλογο των μελών που καλύπτουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις συμμετοχής και ειδοποιεί τα μέλη αυτά, στα οποία γνωστοποιεί τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με όποιο πρόσφορο τρόπο πχ ηλεκτρονικό γράμμα, τηλεφώνημα κλ. 5. Δικτυακός Τόπος του Ομίλου 5.1. Η ιστοσελίδα είναι το σπουδαιότερο βήμα γενικής ενημέρωσης για τις τρέχουσες τις παρελθούσες και προγραμματισμένες δραστηριότητες του Ομίλου. Απηχεί τις σύγχρονες προτάσεις της πληροφορικής χωρίς ακρότητες εντυπωσιασμού και αυτοπροβολής. Είναι ευρηματική, λειτουργική και καλαίσθητη. Στην ιστοσελίδα εκτίθεται αρχειακό υλικό των φωτογραφιών και βίντεο που έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια των πεζοποριών ή άλλων εκδηλώσεων του ομίλου, το οποίο αναρτάται σε μέσα δικτύωσης (πχ flickr, youtube) ή προβάλλεται σε δημοσιεύματα, εκθέσεις κτλ) 5.2. Βήμα Διαλόγου στο Δικτυακό τόπο. Η ιστοσελίδα είναι ακόμη και τόπος εσωτερικής ενημέρωσης και ζύμωσης ιδεών και προτάσεων των μελών του ομίλου, αποτελεί δηλαδή βήμα στο οποίο μπορούν να μετέχουν τα μέλη που θέλουν να διατυπώνουν ελεύθερα και επωνύμως απόψεις για οργανωτικά ζητήματα και να συζητούν θέματα που στρέφονται γύρω από τους στόχους και προγράμματα δράσης του πεζοπορικού ομίλου Στο βήμα διαλόγου μπορούν να έχουν πρόσβαση τα μέλη που έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στις συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 4.2. του μέρους Β Το ΔΣ ορίζει μέλος (ή μέλη) του ομίλου, που διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα, υπεύθυνο για την τεχνική σχεδίαση και παρακολούθηση του δικτυακού βήματος. Το ΔΣ αποφασίζει τις λεπτομέρειες λειτουργίας του τομέα αυτού. ΜΕΡΟΣ Γ Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ. Ο/Η ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ Γενικά Γ1. Ο όρος Επικεφαλής είναι ταυτόσημος του όρου Αρχηγός του καταστατικού. Γ2. Όπου στα επόμενα προβλέπεται ορισμός Αναπληρωτή Επικεφαλής, αυτός έχει τα ανάλογα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Επικεφαλής στο πλαίσιο της ομάδας που διευθύνει. Γ3. Οι παρακάτω κανόνες αφορούν στις ημερήσιες πορείες.

6 6 Γ4. Οι πολυήμερες και πορείες εκτός Κρήτης προγραμματίζονται και διεξάγονται κατ αναλογία με τις ημερήσιες και μέσα στο πνεύμα του παρόντος κανονισμού. Ειδικότερα ισχύουν γι αυτές τα αναφερόμενα στο κατωτέρω εδάφιο 1.5 Γ5. Τις λεπτομέρειες υλοποίησης των κατωτέρω κανόνων μελετά και θέτει σε εφαρμογή το ΔΣ σε εύλογο χρόνο από την έγκριση του κανονισμού αυτού. 1. Προγραμματισμός πεζοποριών, διερευνητική προετοιμασία Η προγραμματισμένη και επαρκώς προετοιμασμένη πορεία αποτελεί βασική δραστηριότητα του Ομίλου Το ΔΣ σχεδιάζει το περιοδικό πρόγραμμα πορειών έπειτα από διαβούλευση με τα μέλη που επιθυμούν να μετάσχουν στη σύνταξή του Το πρόγραμμα στην προκαταρκτική του μορφή αναρτάται στη σελίδα του Ομίλου για τελική επεξεργασία από τα μέλη που έχουν πρόσβαση στον τόπο, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 5.2 του μέρους Β. Το οριστικό κείμενο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα προς γνώσιν όλων και εκτυπώνεται σε καλαίσθητο φυλλάδιο, διανεμόμενο σε κάθε ενδιαφερόμενο Για κάθε νέα διαδρομή (ή παραλλαγή προγενέστερης) το ΔΣ συγκροτεί εγκαίρως ολιγομελή εθελοντική ομάδα αναγνώρισης και διερεύνησης του τόπου, η οποία, με στοιχεία από χάρτες, όργανα και πληροφορίες, διατρέχει τουλάχιστον το δυσχερέστερο τμήμα της πορείας και το καταγράφει ηλεκτρονικά. Η ομάδα εντοπίζει επίσης πιθανές ενδιάμεσες διασυνδέσεις της πορείας με κατοικημένους τόπους ή χωματόδρομους, που ενδεχομένως επιλεγούν ως εναλλακτικές διέξοδοι όταν εκτελείται η προγραμματική διαδρομή. Η δαπάνη διακίνησης με ιδιωτικό αυτοκίνητο καλύπτεται με απόφαση του ΔΣ Προτάσεις πεζοποριών εκτός Κρήτης μπορούν να γίνουν στο ΔΣ από τα μέλη του ομίλου. Προτεραιότητα επιλογής έχουν οι τεκμηριωμένες προτάσεις που δεν χρειάζονται διερεύνηση στο πεδίο εφαρμογής τους. Πρέπει να προηγείται σχετική έρευνα διαδρομών σε ορειβατικές ιστοσελίδες ή/και να επιδιώκεται η επαφή με τοπικούς συλλόγους για λήψη πληροφοριών (πχ ηλεκτρονικά ίχνη κτλ). Σε περίπτωση που θα χρειαστεί διερευνητική πεζοπορία στους προτεινόμενους τόπους από μέλη του ομίλου, τούτο συζητείται στο ΔΣ, και προεγκρίνεται η δαπάνη της διερευνητικής αποστολής. 2. Αναγγελία πεζοπορίας, εγγραφή, όροι συμμετοχής Κάθε επικείμενη πορεία : 2.1. Μπορεί να γνωστοποιείται και μέσω του τοπικού τύπου με συνοπτική περιγραφή, την εμπειρία και εφόδια που απαιτούνται για την συμμετοχή, τον επικεφαλής κτλ Αναρτάται στην εισαγωγική σελίδα του Ομίλου, στην οποία αναφέρονται : α. Περιγραφή της διαδρομής και του τόπου, η χρονική διάρκεια της πεζοπορίας, συνολική ανάβαση, κατάβαση, η ένδειξη δυσκολίας, καθώς και ο απαραίτητος ορειβατικός ή πεζοπορικός εξοπλισμός.

7 7 β. Ιστορικά, πολιτιστικά ή αισθητικά στοιχεία του τόπου πεζοπορίας και ενδεχομένως φωτογραφίες ή βίντεο από προηγούμενες επισκέψεις του τόπου. γ. Το όνομα και το τηλέφωνο του επικεφαλής της πορείας. δ. Ότι το μέλος έλαβε υπόψη του την πρόβλεψη καιρού που δημοσιεύεται σε άμεση σύνδεση από την ιστοσελίδα του ομίλου. ε. Ότι κάθε μέλος πρέπει να φέρει μαζί του τροφή και νερό, που θα καλύπτει όλες τις φάσεις της διαδρομής. Ο όμιλος δεν είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για καταστήματα εστίασης. ζ. Τα ως άνω α, γ, δ, ε, πρέπει να αναγράφονται εισαγωγικά και στο παράθυρο δήλωσης συμμετοχής της ιστοσελίδας Η εγγραφή συμμετοχής σε δραστηριότητα του Ομίλου μπορεί να γίνει με δήλωση μέσω της ιστοσελίδας, προσωπικά στο γραφείο, ή τηλεφωνικά ορισμένες μέρες και ώρες λειτουργίας του γραφείου. Η περίοδος εγγραφής ορίζεται από το ΔΣ Πρόσωπο που ζητά συμμετοχή σε πορεία για πρώτη φορά ή δεν έχει επαρκή εμπειρία σε δραστηριότητες υπαίθρου γίνεται δεκτό σε εκδρομές εύκολες και σύντομες (κατηγορία πράσινο ). Όταν η επικοινωνία είναι τηλεφωνική, πρέπει, εκ μέρους του ομίλου, να δίνονται με επιμονή οδηγίες προετοιμασίας (πχ να φέρει οπωσδήποτε καλά αθλητικά ή κλειστά ανθεκτικά παπούτσια, καπέλο, ρουχισμό εποχής, νερό, τροφή) και να τονίζεται το ενδεχόμενο να μην δεχθεί την συμμετοχή του ο επικεφαλής την ημέρα της πεζοπορίας, αν κρίνει ότι τα υποδήματα κτλ δεν είναι κατάλληλα 2.5. Στην κατηγορία πράσινο ανήκουν και οι προγραμματισμένες ειδικές πορείες του Ομίλου που απευθύνονται σε παιδιά με συνοδούς γονείς ή συγγενείς, καθώς και όσες περιλαμβάνουν ομάδες μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συνοδούς εκπαιδευτικούς. Οι γονείς και οι συνοδοί εκπαιδευτικοί επιμελούνται την προετοιμασία (κατάλληλα παπούτσια, καπέλο, τροφή, νερό κτλ) και φροντίζουν για την προστασία των παιδιών και μαθητών, καθώς και για την ομαλή διεξαγωγή της πεζοπορίας σύμφωνα με τις οδηγίες του επικεφαλής της πορείας. Επικεφαλής στις πορείες αυτές ορίζεται εκπαιδευτικός μέλος του ομίλου. Τα παιδιά που συνοδεύονται από τους γονείς τους πρέπει να είναι τουλάχιστον 8 ετών Πρόσωπο που θέλει να μετάσχει σε πορεία μέσης δυσκολίας ( μπλε και κόκκινη ) πρέπει να είναι γνωστό από ανάλογες συμμετοχές και επιδόσεις ή να τεκμαίρεται επαρκώς η ικανότητα φυσικής ανταπόκρισής του στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης πορείας. Πρόσωπο που είναι 14 έως 17 ετών μπορεί να λάβει μέρος σε πορεία με χαρακτηρισμό μπλε εφόσον συνοδεύονται από γονέα ή συγγενή. Στην κατηγορία δυσκολίας κόκκινο μετέχουν πρόσωπα τουλάχιστον 18 ετών Σε πορεία σύνθετης υψηλής δυσκολίας ως προς τη διάρκεια, υψομετρία, εποχή, απόσταση (κατηγορία μαύρο ) επιλέγονται πρόσωπα : α. Μέλη του Ομίλου που έχουν επιδείξει ισχυρή σωματική και ψυχική αντοχή, και διαθέτουν νοοτροπία συλλογικότητας και αλληλεγγύης. β. Γνωστά μέλη άλλων ορειβατικών πεζοπορικών συλλόγων με ανάλογες δυνατότητες Πρόσωπα που εκπρόθεσμα θέλουν να μετάσχουν σε πορεία και πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια προετοιμασίας γίνονται δεκτά εφόσον πριν την αναχώρηση του λεωφορείου υπάρξουν ελεύθερες θέσεις Πρόσωπο που έχει δηλώσει συμμετοχή και αδυνατεί, λόγω έκτακτης ανάγκης, να συμμετάσχει, πρέπει να ειδοποιήσει τον επικεφαλής ή μέλος της διοίκησης του ομίλου πριν την αναχώρηση του λεωφορείου. Η τυχόν παράλειψη αυτή υποχρεώνει σε καταβολή του αντιτίμου

8 8 στο γραφείο του ομίλου. Αν αγνοηθεί τούτο και επαναληφθεί το συμβάν, το πρόσωπο αυτό μπορεί να γίνει δεκτό σε επόμενη πορεία αν είναι παρόν την ώρα της αναχώρησης (και υπάρχουν θέσεις). Στην περίπτωση μέλους, το οφειλόμενο αντίτιμο πρέπει να καταβληθεί την επόμενη φορά συμμετοχής του σε πορεία. 3. Συγκρότηση της Ομάδας συμμετεχόντων στην πορεία Το σύνολο των προσώπων που επιβιβάζονται στο λεωφορείο για τη μετάβαση στον τόπο εκκίνησης της πορείας αποτελούν ενιαία Ομάδα Η Ομάδα διευθύνεται από τον επικεφαλής Όταν το πρόγραμμα της πορείας προβλέπει εξαρχής εναλλακτική ενδιάμεση διαδρομή, τότε συμμετέχει και ο αναπληρωτής επικεφαλής Αν εκ των πραγμάτων προκύψει η ανάγκη εκτέλεσης εναλλακτικής ενδιάμεσης πορείας, τότε ο επικεφαλής ορίζει αναπληρωτή επικεφαλής από τα παρόντα μέλη της ομάδας, ώστε κάθε τμήμα να κινηθεί αυτοδύναμα και σύμφωνα κατά το δυνατόν με όσα αναφέρονται στα επόμενα. 4. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Προσέρχονται στον τόπο εκκίνησης εγκαίρως πριν την καθορισμένη ώρα αναχώρησης. Πρόσωπα που λόγω περιοχής κατοικίας διευκολύνονται να επιβιβαστούν σε άλλο ασφαλές σημείο πάνω στη διαδρομή του αυτοκινήτου φροντίζουν να είναι ενημερωμένος ο επικεφαλής και να βρίσκονται επί τόπου εγκαίρως Φέρουν τον εξοπλισμό που απαιτείται αναλόγως του βαθμού δυσκολίας, της εποχής και της κατάστασης του καιρού, πχ. μπαστούνια, ρουχισμό, αντιανεμικό, αδιάβροχο, καπέλο, τροφή και νερό. Σε περιόδους υψηλών θερμοκρασιών και παρατεταμένης ηλιοφάνειας σκόπιμο είναι να φορούν ανοιχτόχρωμα ρούχα που να καλύπτουν τα εκτεθειμένα στον ήλιο μέλη του σώματος, γυαλιά και αντηλιακό. Επειδή σε πολλές περιπτώσεις η πορεία διέρχεται από πυκνή φρυγανώδη βλάστηση που μπορεί να τραυματίσει τα πόδια, καλό είναι να προστατεύονται καλά με μακρά παντελόνια Όσοι διαθέτουν ηλεκτρονικό όργανο, gps, (και συσκευή επικοινωνίας) καλό είναι να το έχουν μαζί τους, φορτωμένο με το ίχνος της διαδρομής. Είναι σημαντικό να ενημερώνουν μέλη της ομάδας που ενδιαφέρονται (δυνητικούς χρήστες) για τις δυνατότητες και τον τρόπο λειτουργίας των οργάνων κατά τη διάρκεια της πορείας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα μέλη των συμβουλίων, επιτροπών καθώς και όσων έχουν διατελέσει επικεφαλής τα οποία, αν δεν είναι ήδη χρήστες, οφείλουν σύντομα να εξοικειωθούν με τη λειτουργία των οργάνων αυτών Όταν η ομάδα βρίσκεται σε κίνηση, και μάλιστα εντατική, τα μέλη της ομάδας αποφεύγουν το κάπνισμα για λόγους ατομικής υγείας. Επειδή απαιτείται μεγάλη αυτοσυγκέντρωση κατά την πορεία, όταν μάλιστα η διαδρομή περνά από δύσβατα ή απόκρημνα εδάφη, τα μέλη της ομάδας πρέπει να αποφεύγουν τα οινοπνευματώδη ποτά σε όλη τη διάρκεια της πεζοπορίας Όταν η πορεία περνά φαράγγια, δάση και, γενικά, όταν η ομάδα βρίσκεται σε τόπους δυνητικά εύφλεκτους είναι επικίνδυνο, για περιβαλλοντικούς λόγους, το κάπνισμα και δεν επιτρέπεται. Σε κάθε περίπτωση αμέλειας, το σβήσιμο του τσιγάρου πρέπει να γίνεται αποτελεσματικά με διαβροχή νερού. Κάθε μέλος του ομίλου που αντιλαμβάνεται το ενδεχόμενο αυτό πρέπει να παρέμβει με λεπτό αλλά ανένδοτο τρόπο και να είναι παρόν μέχρι τη στιγμή που βεβαιωθεί ότι το σβήσιμο του τσιγάρου, ως άνω, έγινε πράξη. Σε περίπτωση δυστροπίας ενημερώνεται ο επικεφαλής.

9 Στο βουνό θαυμάζουμε, φωτογραφίζουμε αλλά δεν παίρνουμε μαζί μας απολύτως κανένα αναμνηστικό. Το ασήμαντο αγριολούλουδο ενδέχεται να είναι εξαιρετικά σπάνιο και σημαντικό Όπως προκύπτει άμεσα από τους στόχους και μέσα του ομίλου (μέρος Α του παρόντος) η υπαίθρια πεζή δραστηριότητα δεν ευνοεί το πνεύμα του ανταγωνισμού ή συναγωνισμού των μελών του. Αντίθετα, προϋποθέτει και ενθαρρύνει τη συνεργασία και την αλληλεγγύη. Τα μέλη της πορείας επομένως δεν έχουν λόγους να επιδείξουν ή να αποδείξουν τις ικανότητές τους στους άλλους και τον εαυτό τους. Αυτό σημαίνει ότι ανέχονται εύλογες καθυστερήσεις στην πορεία από μέλη της ομάδας που δεν διαθέτουν σημαντικές δυνατότητες ή έχουν κάποιο πρόβλημα που τους αναγκάζει να βραδυπορούν. Ο επικεφαλής ρυθμίζει την ταχύτητα και ορίζει στάσεις, ώστε να διατηρείται η συνοχή της ομάδας. Η συνέχιση της πορείας έπειτα από στάση γίνεται έπειτα από αρκετό χρόνο ξεκούρασης και των τελευταίων που φτάνουν εκεί Στις στάσεις για αναψυχή, ξενάγηση, ξεκούραση φαγητό τα μέλη μένουν συγκεντρωμένα στην ομάδα. Παίρνομε μαζί μας κάθε απόρριμμα που αποτελεί ρύπο για το περιβάλλον, φροντίζοντας μάλιστα να αφήνομε τον τόπο καθαρότερο από ότι τον βρήκαμε Η Ομάδα ως σύνολο και το κάθε μέλος πρέπει, εφαρμόζοντας τον κανονισμό αυτό, να διευκολύνουν τον επικεφαλής και να αποδέχονται τις συμβουλές, υποδείξεις και αποφάσεις του χωρίς μεμψιμοιρίες και διαμαρτυρίες. 5. Ο/ Η ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ. Η Ομάδα διευθύνεται από τον επικεφαλής που έχει οριστεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Ο επικεφαλής καλείται να φέρει σε πέρας εθελοντικά, σύνθετο, υπεύθυνο και ενδεχομένως δύσκολο έργο. Πρέπει να είναι βαθύς γνώστης και θεματοφύλακας εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Στο φάκελο που παραδίδεται στον επικεφαλής (παράγραφος 7) πρέπει να υπάρχει απόσπασμα, το μέρος Γ, του παρόντος. 6. Επιλογή του Επικεφαλής (και αναπληρωτή Επικεφαλής) Το ΔΣ επιλέγει τον επικεφαλής κάθε πορείας με κριτήρια μεταξύ των οποίων τυπικά είναι τα εξής : 6.1. Σε πορεία με χαρακτηρισμό πράσινο μπορεί να οριστεί επικεφαλής μέλος που έχει συμμετάσχει σε 10 τουλάχιστον πορείες το τελευταίο δωδεκάμηνο Σε πορεία με χαρακτηρισμό μπλε μπορεί να οριστεί επικεφαλής μέλος που έχει διατελέσει επικεφαλής δύο φορές και έχει συμμετάσχει σε δύο τουλάχιστον πορείες με χαρακτηρισμό μπλε ή κόκκινο Σε πορεία με χαρακτηρισμό κόκκινο μπορεί να οριστεί επικεφαλής μέλος που έχει διατελέσει επικεφαλής τρεις φορές και έχει συμμετάσχει σε δύο τουλάχιστον πορείες με χαρακτηρισμό κόκκινο 6.4. Σε πορεία με χαρακτηρισμό μαύρο μπορεί να οριστεί επικεφαλής μέλος που έχει διατελέσει επανειλημμένα και επιτυχώς επικεφαλής σε πορείες με χαρακτηρισμό κόκκινο και έχει συμμετάσχει σε δύο τουλάχιστον πορείες με χαρακτηρισμό μαύρο 6.5. Αν ο επικεφαλής πορείας με χαρακτηρισμό έως κόκκινο αδυνατεί να πάρει μέρος, ορίζεται αντικαταστάτης του, ακόμη και πριν την αναχώρηση του αυτοκινήτου. Τότε, ως επικεφαλής αναλαμβάνει παρόν μέλος του ΔΣ, ή έμπειρο μέλος που έχει διατελέσει επικεφαλής επιτυχώς σε μία τουλάχιστον πορεία με ανάλογα χαρακτηριστικά. Εκτελούμενη πορεία χωρίς καθορισμένο επικεφαλής μέλος του δεν θεωρείται ότι διεξάγεται από τον Πεζοπορικό Όμιλο.

10 10 7. Προετοιμασία του έργου του Επικεφαλής. Με φροντίδα του υπεύθυνου πορειών και της γραμματείας του ΔΣ ετοιμάζονται για χρήση και διατίθενται στον επικεφαλής τα εξής : 7.1. Ο κατάλογος όσων έχουν δηλώσει συμμετοχή με ονοματεπώνυμο, αριθμό τηλεφώνου, τυχόν οφειλές συνδρομών κλ.. Με ευδιάκριτο τρόπο επισημαίνονται στον κατάλογο : Τα πρόσωπα που μετέχουν για πρώτη φορά. Πρόσωπα που εργάζονται στο χώρο της υγείας (πχ γιατρός, νοσηλευτής, λειτουργός του ΕΚΑΒ, διασώστης κτλ) 7.2. Ένα σημείωμα με στοιχεία περιγραφής της διαδρομής, της επόμενης πορείας, ή άλλης δράσης του ομίλου, καθώς και οδηγίες ή συστάσεις που αφορούν στην ασφάλεια και την υγεία των μετεχόντων και διαφύλαξης του οικοσυστήματος της περιοχής. Ο επικεφαλής μπορεί να μιλήσει συμπληρωματικά εμπλουτίζοντας το ιστορικό, πολιτιστικό κτλ περιεχόμενο του τόπου, ή να διανείμει σχετικό κείμενο ή γράφημα και σχέδιο, παραστατικό της πορείας. Αν στην ομάδα έχουν εγγραφεί ξενόγλωσσοι, στον επικεφαλής δίνεται και περιληπτικό σημείωμα της διαδρομής στην αγγλική γλώσσα Υλικό εγγραφής νέων μελών, τεύχη του παρόντος κανονισμού, προγράμματα δράσεων του Ομίλου, φύλλα χαρτί και στυλό, έντυπο συμβάντων για τη σύνταξη έκθεσης από τον επικεφαλής κτλ 7.4. Το υπηρεσιακό κινητό τηλέφωνο του Ομίλου και απόσπασμα του μέρους Γ του κανονισμού Ένα τουλάχιστον όργανο εντοπισμού και καταγραφής σε ετοιμότητα λειτουργίας στο οποίο έχουν φορτωθεί στοιχεία της διερευνητικής διαδρομής που προηγήθηκε ή το ίχνος της πορείας (από προγενέστερη καταγραφή), εκτυπωμένο σε απόσπασμα χάρτη της περιοχής, φορτισμένες εφεδρικές μπαταρίες κτλ. Στο όργανο πρέπει να περιλαμβάνονται και ίχνη πλησιέστερων πορειών καθώς και ίχνη εναλλακτικών διαδρομών που έχουν μελετηθεί κατά το δυνατόν, τα οποία μπορούν να επιλεγούν σε περίπτωση ανάγκης Συσκευές, (τρεις τουλάχιστον), ασύρματης επικοινωνίας με εφεδρικές μπαταρίες Σάκο με άληκτα φάρμακα πρώτης ανάγκης Φορείο συναρμολογούμενο ελαφρό (σε δύσκολες ορειβατικές πορείες). 8. Έργο του επικεφαλής Πριν την επιβίβαση στο αυτοκίνητο ο επικεφαλής διαπιστώνει αν οι πεζοπόροι φέρουν τον βασικό εξοπλισμό, αντίστοιχο της δυσκολίας της πορείας. Δεν μπορεί να επιτρέψει τη συμμετοχή προσώπου με ακατάλληλα υποδήματα κτλ Ο επικεφαλής γνωρίζεται προσωπικά και υποδέχεται εκ μέρους του Ομίλου τα πρόσωπα που έρχονται για πρώτη φορά σε δραστηριότητά του. Διανέμει το ενημερωτικό υλικό (τεύχος του κανονισμού αυτού, το περιοδικό πρόγραμμα, αίτηση εγγραφής μέλους, λευκό φύλλο και στυλό με την προτροπή να γράψουν κατά το πέρας της πορείας τις εντυπώσεις τους, παρατηρήσεις και τυχόν παράπονα Ο επικεφαλής, με τη βοήθεια μελών καταμετρά τους παρόντες και συγκεντρώνει τη συνδρομή, ή άλλη οικονομική υποχρέωση των μετεχόντων, και προσθέτει στον κατάλογο το ονοματεπώνυμο και αριθμό τηλεφώνου όσων μελών γίνονται δεκτά και δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο Ο επικεφαλής είναι ο μόνος που μπορεί να χρησιμοποιήσει την μικροφωνική εγκατάσταση

11 11 του λεωφορείου, καθώς και μέλη του ΔΣ του ομίλου για ανακοίνωση ενημερώσεων, πληροφοριών κτλ. Αν στο λεωφορείο μετέχει πρόσωπο με γνωστικό αντικείμενο ιστορικό, αρχαιολογικό ή λαογραφικό κτλ της ευρύτερης περιοχής της πεζοπορίας και θέλει ή δέχεται να μιλήσει, ο επικεφαλής παραχωρεί το μικρόφωνο και ευχαριστεί το μέλος εκ μέρους όλων. Ο επικεφαλής δεν μπορεί να επιτρέψει μετάδοση από το ραδιόφωνο ή άλλο μέσον του αυτοκινήτου εκπομπών λόγου και μουσικής οποιουδήποτε είδους Για διευκόλυνση του έργου, ο επικεφαλής μπορεί να αναθέτει σε μέλη της Ομάδας συγκεκριμένα καθήκοντα : α. Αν δεν έχει οριστεί εξαρχής, ο επικεφαλής ορίζει ένα μέλος που θα πλοηγεί την ομάδα, με ικανή εμπειρία στη χρήση και εφαρμογή του οργάνου gps. Ο πλοηγός βρίσκεται στην κεφαλή της ομάδας, και την οδηγεί με βάση το αποτυπωμένο στο όργανο ίχνος. Καταγράφει την εκτελούμενη και τα αξιοσημείωτα της πορείας. Τελικά, επεξεργάζεται τα δεδομένα εγγραφής, και παραδίδει τα αρχεία στον υπεύθυνο πορειών του ΔΣ για φύλαξη στη βιβλιοθήκη. Εκτός από τον επικεφαλής, με τον οποίο βρίσκεται σε επαφή με το ασύρματο, κανένα μέλος της πορείας δεν παρεμβαίνει στο έργο του και δεν τον προσπερνά κατά την πεζοπορία. β. Ορίζει ένα (τουλάχιστον) μέλος που θα μένει στο τέλος της ομάδας και θα προσέχει να μην απομακρυνθεί κανείς ή διασπαστεί η πορεία. Διαθέτει απαραίτητα συσκευή gps με αποθηκευμένο το ίχνος της διαδρομής, ώστε να είναι σε θέση να οδηγεί το υπολειπόμενο (για οποιοδήποτε λόγο) τμήμα της ομάδας μέχρι τη συνάντηση με το κύριο σώμα. Διαθέτει ακόμη συσκευή ασύρματης επικοινωνίας με την οποία ενημερώνει τακτικά τον επικεφαλής, που κανονίζει το ρυθμό κίνησης, για την κατάσταση στο τέλος της ομάδας. γ. Αναθέτει σε μέλη της ομάδας εθελοντικά και εκ περιτροπής τη μεταφορά του φαρμακείου. Το μέλος που φέρει το φαρμακείο κινείται περί το μέσον της ομάδας και διαθέτει ασύρματο τηλέφωνο ώστε να διευκολύνεται η άμεση επικοινωνία όταν απαιτηθεί. δ. Στις πολυμελείς πορείες ή σε δύσκολες διαδρομές και για το συντονισμό της πεζοπορίας ο επικεφαλής μπορεί να ορίσει και άλλα μέλη με ανάλογα εφόδια επικοινωνίας και πλοήγησης. ε. Σε περιπτώσεις που ο επικεφαλής κρίνει αναγκαία κάποια μεταβολή, συντόμευση, ή βελτίωση της διαδρομής, πρέπει να ενημερώνει εγκαίρως τα ανωτέρω πρόσωπα. ζ. Τελικό σημείο της πεζοπορίας είναι ο τόπος επιβίβασης στο αυτοκίνητο. Αν στη θέση αυτή (ή άλλη ενδιάμεση) υπάρχει καφενείο ή εστιατόριο, ο επικεφαλής σταθμίζοντας το διαθέσιμο χρόνο, κόπωση κτλ μπορεί να αναβάλει την αναχώρηση στον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο για φαγητό ή αναψυχή όσων θέλουν, απολύτως προαιρετικά. 9. Αποφάσεις του επικεφαλής σε ειδικές περιπτώσεις ή ενδεχόμενα Ο επικεφαλής επιδιώκει η Ομάδα να φτάσει στο τέλος της προγραμματικής πορείας αδιάσπαστη και εγκαίρως Με αίτημα μελών της ομάδας, ο επικεφαλής μπορεί να επιτρέψει την αποχώρηση από το σώμα αν κρίνει ότι οι λόγοι που επικαλούνται είναι συγκεκριμένοι και ευσταθούν, και εφόσον τα μέλη αυτά έχουν επαρκή εμπειρία και ανάλογα εφόδια, διατίθεται όργανο πλοήγησης, συσκευή ασύρματης επικοινωνίας, κινητό τηλέφωνο κτλ, και υπάρχει σαφές και εφικτό σημείο προορισμού. Πρέπει να οριστεί αναπληρωτής επικεφαλής στην περίπτωση πολυμελούς ομάδας. Ο αναπληρωτής επικεφαλής έχει την διεύθυνση και την ευθύνη ασφαλούς εκτέλεσης της διαδρομής, καθώς και την υποχρέωση τακτικής ενημέρωσης του επικεφαλής για την πορεία και το πέρας της Αν συμβεί αποχώρηση μελών από την ομάδα, για οποιοδήποτε λόγο, εν αγνοία ή παρά την

12 12 άρνηση του επικεφαλής, η ομάδα (εφόσον ζητηθεί βοήθεια) παρέχει την υποστήριξή της στο μέτρο του δυνατού και από απλό καθήκον ανθρώπινης αλληλεγγύης προς όλους Αν κατά την πορεία συμβεί απλό ατύχημα ή τραυματισμός, προσφέρεται μια πρώτη βοήθεια από τα διαθέσιμα φάρμακα και υλικά του φαρμακείου και ο τραυματίας συνεχίζει την πορεία με τη βοήθεια μελών της Ομάδας Όταν ο τραυματισμός εμποδίζει την κίνηση ή η κίνηση επιδεινώνει την κατάσταση του τραυματία μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φορείο. Ο επικεφαλής διακόπτει τη πορεία της ομάδας μέχρις ότου οργανωθεί ο τρόπος μεταφοράς του τραυματία με εθελοντές που προσφέρονται να βοηθήσουν εκ περιτροπής, ή, εν ανάγκη, ορίζονται από τον επικεφαλής. Σημαντική και καθοριστική είναι η αξιολόγηση του περιστατικού από μέλος της ομάδας που είναι γιατρός, φοιτητής ιατρικής ή διασώστης, λειτουργός ΕΚΑΒ, νοσηλευτής Σε σοβαρότερες καταστάσεις (πχ κατάγματα, αιμορραγίες, τραύματα κεφαλής κτλ) εφαρμόζεται η διαδικασία κλήσης σε βοήθεια από αρμόδιες υπηρεσίες Αν διαπιστωθεί ότι απαιτείται σημαντικός χρόνος μέχρι να λυθεί το πρόβλημα μεταφοράς του τραυματία, ο επικεφαλής μπορεί να αναθέσει τη συνέχιση της πορείας ορίζοντας αναπληρωτή επικεφαλής (και ενδεχομένως πλοηγό), που πρέπει να είναι έμπειρο μέλος της ομάδας ή μέλος του ΔΣ. Ο επικεφαλής παραμένει στον τόπο του περιστατικού μαζί με εθελοντές συντονίζοντας το έργο αποκατάστασης Σε κάθε περίπτωση σοβαρού περιστατικού ο επικεφαλής, προκειμένου να αποφασίσει για το πρακτέο, πρέπει να συμβουλεύεται έμπειρα μέλη της ομάδας, όπως μέλη του ΔΣ, και αρμόδιους για κάθε μορφή περιστατικό Ανάλογη διαβούλευση είναι σκόπιμη και πρέπει να διεξάγεται για κάθε άλλο έκτακτο γεγονός, όπως πχ μια αιφνίδια σοβαρή επιδείνωση του καιρού ή πραγματική αδυναμία ομαλής συνέχισης της προγραμματικής πορείας Τα ανωτέρω ( ) αποτελούν ένα σύντομο σχηματικό περίγραμμα ενεργειών που δεν καλύπτει τις ιδιομορφίες ή δυσκολίες αντιμετώπισης που μπορεί να έχει ένα περιστατικό έκτακτης ανάγκης Ο Όμιλος οφείλει να μελετήσει διεξοδικά με τη συμβολή ειδικών στο τομέα της περιποίησης τραυματιών και τη διαδικασία επίκλησης βοήθειας από δημόσιες υπηρεσίες διάσωσης και να συντάξει λεπτομερές πρόγραμμα ενεργειών που θα ακολουθείται από τον επικεφαλής σε κάθε σοβαρό συμβάν. Το έργο αυτό πρέπει να φέρει σε πέρας το ΔΣ εντός εξαμήνου από την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού για να συζητηθεί στην επόμενη γενική συνέλευση, ώστε να ενσωματωθεί στον κανονισμό αυτό Μετά το πέρας της πορείας ο επικεφαλής γράφει συνοπτικά στο έντυπο έκθεσης συμβάντων, ενδεικτικά : α. Παρατηρήσεις και υποδείξεις του για τη βελτίωση του παρόντος κανονισμού. β. Τυχόν περιστατικό που διατάραξε την ομαλή διεξαγωγή της πορείας. γ. Επαινετή συμπεριφορά μέλους ή μελών της ομάδας που με την ενεργό πρωτοβουλία, προθυμία και αποτελεσματικότητά τους συνέβαλαν στη λύση προβλημάτων κάθε μορφής. Την έκθεση αυτή ο επικεφαλής παραδίνει στο ΔΣ και, αν υπάρξουν λόγοι, την κοινοποιεί με ηλεκτρονικό γράμμα στην επιτροπή διευθέτησης διαφορών.

Κώδικας Ασφάλειας Ομίλου Ορειβασίας

Κώδικας Ασφάλειας Ομίλου Ορειβασίας Κώδικας Ασφάλειας Ομίλου Ορειβασίας Α. Εισαγωγή Τα βουνά προσφέρονται για δραστηριότητες όπως πεζοπορία, ορεινή πεζοπορία, ορειβασία, αναρρίχηση κλπ, κρύβουν όμως κινδύνους. Για την αποφυγή δυσάρεστων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ

ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ Νοέμβριος 2015 Σελίδα 1 από 15 Τα όργανα του Ποταμιού 1. Oι εθελοντές (μέλη) του Κινήματος...3 2. Ο Επικεφαλής...4 3. Η Μεγάλη Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΗΛΑΙΟΔΙΑΣΩΣΗΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΗΛΑΙΟΔΙΑΣΩΣΗΣ Η ιστορία της Σ ΣΠΗΛΑΙΟΔΙΑΣΩΣΗΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ξεκινά από την δεκαετία του 70,

Διαβάστε περισσότερα

1. Αρχηγοί εκδρομών εσωτερικού

1. Αρχηγοί εκδρομών εσωτερικού ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. Αρχηγοί εκδρομών εσωτερικού Αρχηγοί εκδρομών μπορεί να είναι οποιοδήποτε μέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περπατήματα στη Φύση.

Περπατήματα στη Φύση. Περπατήματα στη Φύση. 2014 Περπατήστε μαζί μας! Ασφάλεια και Διασκέδαση! To Adventure Mountain Park για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά προγραμματίζει τη διάβαση μονοπατιών της Φύσης σε όλη την Κύπρο και όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η διδασκαλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων http://www.gdimitrakopoulos.gr ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων Μέρος Ι - Κατηγορίες Εθνικών Ομάδων 1. Για την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση της Κύπρου σε διεθνείς ομαδικές διοργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και διεξαγωγή της ορεινής πεζοπορίας και ορειβασίας. Αθανάσιος Τερζής Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής

Οργάνωση και διεξαγωγή της ορεινής πεζοπορίας και ορειβασίας. Αθανάσιος Τερζής Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής Οργάνωση και διεξαγωγή της ορεινής πεζοπορίας και ορειβασίας Αθανάσιος Τερζής Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής Ορεινή Πεζοπορία Πορεία µε τα πόδια σε ορεινό περιβάλλον Ορειβασία Ανέβασµαή αναρρίχηση σε βουνό:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους 2.5.1. Οργάνωση Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους

Κανονισμός Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους 2.5.1. Οργάνωση Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους Κανονισμός Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους Η Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους όπως καθορίζεται από τον Κανονισμό των Προσκοπικών Κλάδων έχει διάρκεια 2 μέρες, πραγματοποιείται στο ύπαιθρο, οι Πρόσκοποι μετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΑΔΕΠ) ΟΤΑ Α.Ε ( ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Μητρώου 1551, Αρ. Απόφασης 781/2000 T.Θ. 1385, Τ.Κ. 70013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλ. 2810391778, Fax 2810391481 E-mail seite@admin.forth.gr, Web site

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών 1.Γενικά Οι εισηγητές-μέλη του Μητρώου του Κυρίου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αποτελούν το βασικό παράγοντα επιτυχίας και αποτελεσματικής υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ορειβασίας Αρχαρίων 2015

Σχολή Ορειβασίας Αρχαρίων 2015 Σχολή Ορειβασίας Αρχαρίων 2015 Σκοπός της σχολής είναι η τεχνική κατάρτιση και απόκτηση εμπειριών ώστε μετά τη σχολή να μπορούν οι συμμετέχοντες ορειβάτες να πραγματοποιούν με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

Οντάριο και Τρίτη Ηλικία: Οδηγίες προετοιμασίες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Οντάριο και Τρίτη Ηλικία: Οδηγίες προετοιμασίες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης Οντάριο και Τρίτη Ηλικία: Οδηγίες προετοιμασίες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης Στο Οντάριο, οι κάτοικοί του έρχονται αντιμέτωποι με κάθε είδους έκτακτες ανάγκες, είτε πρόκειται για θύελλες παγωμένου χιονιού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής ιπλή εκπαιδευτική λειτουργία των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου Το ολοήµερο σχολείο έχει έντονο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιεχόµενο. Σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει υψηλούς παιδαγωγικούς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ"

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΆΡΙΣΤΑ 1 Μια πρωτοβουλία: Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ" Το όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ενημερώνει όλους τους χρήστες του Οδικού δικτύου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Όταν το άτομο έρχεται αντιμέτωπο για πρώτη φορά με την άμεση πράξη της αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας, πρέπει, ουσιαστικά, να εντοπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικοί Κανονισμοί

Διοικητικοί Κανονισμοί ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Διοικητικοί Κανονισμοί 1. Στη δύναμη της ΚΥΣΟ εγγράφονται μέλη ερασιτεχνικά-φίλαθλα σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα του σκακιού, σύμφωνα με όσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση INFO KIT Μέρος 1 Μάης 2011 Εισαγωγή Το έγγραφο αυτό προορίζεται για τους εθελοντές και τους φορείς που συμμετέχουν στην ΕΕΥ. Δίνει σαφείς πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για τους γονείς

Συμβουλές για τους γονείς Συμβουλές για τους γονείς Για τα παιδιά του Δημοτικού κάθε διαδρομή από το σπίτι προς στο σχολείο αποτελεί μια σημαντική μαθησιακή εμπειρία και ένα μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής. Μέσω αυτής της καθημερινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Β - Μετάφραση EL - Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Γραφείο Αθηνών Αθήνα, 17 Απριλίου 2015 DGT.B.EL/ΠΕΑ (2015) έκδοση 3 Τελικό Σχέδιο Συμφωνίας συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών είναι από τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα.

Η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών είναι από τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα. Η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών είναι από τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα. Το ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψη Ηρακλείου, σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, λειτουργεί με σκοπό την πρόληψη της χρήσης ψυχοδραστικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ΔΗΜΟΥ ΚΩ. Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης

ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ΔΗΜΟΥ ΚΩ. Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ΔΗΜΟΥ ΚΩ Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής σκοπός Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας /ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Ε.: Γ32/1300/26.9.2006 Για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας του

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΔΑ: Β491469ΗΙΔ-Τ6Θ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ Άρθρο 1 ο Ορισμοί 1. Η Ε.Φ.Ο.Επ.Α., για κάθε αναγνωρισμένη, από τη Διεθνή Ομοσπονδία του αθλήματος (Ι.Τ.Τ.F.),

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Βέροια, 14 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων Πληροφορίες: Όλγα Ιγνατίου Email: presver@otenet.gr Τηλέφωνο: 2331350617 www.veria.gr Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών (Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 26 ο & 29 ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ Κανονισμός Λειτουργίας ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προετοιμασίες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Οδηγίες προετοιμασίες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης Οδηγίες προετοιμασίες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης Στο Οντάριο, οι κάτοικοί του έρχονται αντιμέτωποι με κάθε είδους έκτακτες ανάγκες, είτε πρόκειται για θύελλες παγωμένου χιονιού και διακοπές ρεύματος,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Έκδοση 2.1Β

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Έκδοση 2.1Β ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σίτιση αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις Λέσχες Αξιωματικών ΥΠΕΘΑ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έκδοση 2.1Β Σελίδα 1 1 Εισαγωγή Το Πρόγραμμα «Σίτιση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ.... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο... 3 Όργανα λειτουργίας και επιτροπές εργασίας.... 3 Άρθρο 1ο... 3 Άρθρο 2ο... 3 Άρθρο 3ο... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο... 3 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών, Δήμου Πρέβεζας».

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών, Δήμου Πρέβεζας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 11/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη: Σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011: Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου

Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 3 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 06 / 04

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τι είναι Οικολογικά Σχολεία Εγγραφή Εφαρμογή του Προγράμματος Αίτηση Αυτοαξιολόγησης Βράβευση Η Περιβαλλοντική Επισκόπηση των Οικολογικών Σχολείων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλίες Νέων. Γενική Αίτηση

Πρωτοβουλίες Νέων. Γενική Αίτηση Πρωτοβουλίες Νέων Γενική Αίτηση Δεκέμβριος 2014 Μία αίτηση για να μπορεί να εξεταστεί πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να συνάδει με όλες τις πρόνοιες του Οδηγού του Προγράμματος «Πρωτοβουλίες Νέων». Επιπρόσθετα, ΟΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

«Υπενθύμιση τήρησης ωραρίου προσέλευσης και αποχώρησης και άλλα θέματα»

«Υπενθύμιση τήρησης ωραρίου προσέλευσης και αποχώρησης και άλλα θέματα» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πεύκη, 7/10/2014. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ. πρωτ.: 447 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κ α τ α σ τ α τ ι κ ό

Κ α τ α σ τ α τ ι κ ό Κ α τ α σ τ α τ ι κ ό Φιλία Φέλµπερτ Γερµανο-ελληνικός Σύλλογος Φιλίας» (όπως συντάχθηκε στις 22 Απριλίου 2012) 1 Όνοµα και έδρα (1) Ο σύλλογος φέρει το όνοµα Φιλία Φέλµπερτ Γερµανο-ελληνικός Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/6/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται μέσω μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 Σήμερα ημέρα Τρίτη 01 Απριλίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 1 Ο ι ε γ κ α τ ε σ τ η μ έ ν ε ς σ τ η Θ ε ρ μ ο κ ο ι τ ί δ α ν ε ο φ υ ε ί ς ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ έ ς ομάδες/εταιρείες/επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151

Διαβάστε περισσότερα