ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1."

Transcript

1 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Το παρόν Υποέργο 4 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ» αφορά στην προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση καθισμάτων θεάτρου και αναμονής, καθώς και την προμήθεια και μεταφορά συμπληρωματικών επίπλων στο αμφιθέατρο του Καραπάντσειου Πολιτιστικού Κέντρου της Δ.Κ. Αμπελοκήπων, στη διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 22, ΤΚ Το Υποέργο 4 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ», για το Καραπάντσειο Πολιτιστικό Κέντρο Αμπελοκήπων περιλαμβάνει τρεις (3) διακριτές ΟΜΑΔΕΣ ως εξής: Την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση των καθισμάτων θεάτρου (ΟΜΑΔΑ Α) Την προμήθεια και μεταφορά συμπληρωματικών επίπλων (ΟΜΑΔΑ Β) Την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση των καθισμάτων αναμονής (ΟΜΑΔΑ Γ) Πιο συγκεκριμένα: Η ΟΜΑΔΑ Α περιλαμβάνει την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση καθισμάτων θεάτρου υψηλής ποιότητας και αντοχής με αναγνωρισμένα πιστοποιητικά που θα καλύπτονται από πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας και δεκαετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών, λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη καταπόνηση που θα δεχθούν εξαιτίας της ευρείας χρήσης τους από χιλιάδες πολίτες. Η ΟΜΑΔΑ Β περιλαμβάνει την προμήθεια και μεταφορά συμπληρωματικών επίπλων στους χώρους του θεάτρου, υψηλής ποιότητας και αντοχής, με αναγνωρισμένα πιστοποιητικά που θα καλύπτονται από πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας και δεκαετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Η ΟΜΑΔΑ Γ περιλαμβάνει την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση καθισμάτων αναμονής υψηλής ποιότητας και αντοχής με αναγνωρισμένα πιστοποιητικά που θα καλύπτονται από πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας και δεκαετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. 1 ΣΕΛΙΔΑ

2 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2 ΣΕΛΙΔΑ

3 Α/Α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Γενικές Προδιαγραφές Κατασκευής και Υλικών των επίπλων Να έχουν τουλάχιστον 5 έτη εγγύηση και 10 χρόνια παροχή ανταλλακτικών. Να συμμορφώνονται πλήρως στους ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα. Τα χρώματα στην επιλογή υφασμάτων και άλλων υλικών όπου δεν προσδιορίζονται, θα επιλεγούν από δειγματολόγια που θα προσκομίσει ο Ανάδοχος. Να προορίζονται για επαγγελματική χρήση, να είναι στιβαρά, εργονομικά, σταθερά και ανθεκτικά, ώστε να δημιουργούν στον χρήστη αίσθημα ασφάλειας και άνεσης. Να έχουν αντίσταση στην φωτιά, να μην είναι εύφλεκτα και να μη μεταδίδουν τις φλόγες. Ειδικά για τα καθίσματα θεάτρου, ο προσφέρων θα πρέπει απαραίτητα να έχει λάβει υπόψην του τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης αίθουσας όπου θα τοποθετηθούν, κατόπιν αυτοψίας στο χώρο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κατόπιν της τοποθέτησης των καθισμάτων, θα τηρούνται οι ισχύοντες κανονισμοί πυροπροστασίας. Να μην έχουν προεξέχοντα, ακάλυπτα ή κακά τελειώματα, ή άκρα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμούς ή φθορές σε ενδύματα χρηστών. Τυχόν κινούμενα μέρη τους να κινούνται ελεύθερα, με ευκολία, χωρίς θορύβους και χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια από το χρήστη ενώ τυχόν ρυθμίσεις τους να παραμένουν αμετάβλητες μέχρι την επόμενη ρύθμισή τους. Τα υλικά κατασκευής τους να μην είναι τοξικά, να μην περιέχουν τοξικά πτητικά στις συνηθισμένες συνθήκες του περιβάλλοντος και να είναι κατά το δυνατόν ανακυκλώσιμα. Όταν πρόκειται για καθίσματα, να εξασφαλίζουν την σωστή στάση του σώματος στο χρήστη και να παρέχουν καλή στήριξη του σώματος του. Οι επιφάνειες των επίπλων που έρχονται σε επαφή με το χρήστη να είναι κατασκευασμένες από υλικά άριστης ποιότητας που να αντέχουν στον ιδρώτα, να μην είναι υγροσκοπικά, να είναι ελαφρώς αντιολισθηρά και γενικά να είναι ευχάριστα στην αφή. Να συναρμολογούνται και να αποσυναρμολογούνται εύκολα, γρήγορα, με ελάχιστα κοινά εργαλεία και όλες οι συνδέσεις τους να έχουν άριστο τελείωμα. Να επιτρέπουν τον εύκολο καθαρισμό των δαπέδων των χώρων όπου θα εγκατασταθούν. Να καθαρίζονται, συντηρούνται και επισκευάζονται εύκολα και γρήγορα με συνηθισμένους απλούς τρόπους που θα υποδείξει αναλυτικά ο προμηθευτής ή ο κατασκευαστής. Να ανταποκρίνονται από κάθε άποψη στην χρήση και το ύφος κάθε χώρου αλλά και στην συνολική εικόνα του κτιρίου. Το ξύλο που δεν φαίνεται στην τελειωμένη δουλειά πρέπει να είναι χωρίς ελαττώματα που πιθανώς μπορεί να επιδράσουν στην σταθερότητα και την ακρίβεια του επίπλου και να είναι επεξεργασμένο με προφύλαξη όπως απαιτείται σε ξυλουργικές εργασίες. Τα υλικά και η τεχνική επεξεργασία των μετάλλων που διαμορφώνουν αναπόσπαστα μέρη των επίπλων (εξαρτήματα), θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές των επίπλων που τα αφορά. 3 ΣΕΛΙΔΑ

4 ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΘΕΑΤΡΟΥ Α/Α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Σκαρίφημα 1 Σκαρίφημα 2 Σκαρίφημα 3 Σκαρίφημα 4 Σκαρίφημα 5 1α. Κάθισμα Θεάτρου (σκαρίφημα 1) Το κάθισμα θα είναι ενταγμένο στην τρέχουσα σειρά παραγωγής του κατασκευαστή και θα έχει τοποθετηθεί σε τουλάχιστον δύο (2) χώρους συνάθροισης κοινού. Διαστάσεις (σκαρίφημα 2): Αξονική απόσταση πλάτους καθίσματος: Συνολικό ύψος καθίσματος: Μέγιστο βάθος καθίσματος στη θέση ανάκλισης της έδρας: Μήκος πλαϊνού στηρίγματος στο κάτω μέρος: Συνολικό πλάτος καθίσματος: Συνολικό βάθος καθίσματος: Πλάτος έδρας: Βάθος έδρας: α = 54-56εκ. β = 88-92εκ. γ = 50-58εκ. δ = 35-40εκ εκ εκ εκ εκ. Η πλάτη και τα πλαϊνά στηρίγματα στο πίσω μέρος του καθίσματος θα διαμορφώνουν μία συνεχόμενη επικλινή επιφάνεια, κλίσης ο ως προς το οριζόντιο επίπεδο, όπως φαίνεται στο σκαρίφημα 3, προκειμένου να εξασφαλίζουν στον καθήμενο θεατή όσο το δυνατόν μεγαλύτερη άνεση χώρου. Το κάθισμα να αποτελείται από ανεξάρτητα συναρμολογούμενα στοιχεία, δηλαδή έδρα, πλάτη, πλαϊνά στηρίγματα/ μπράτσα, έτσι ώστε να επιτρέπεται η εύκολη αντικατάσταση των φθαρμένων μερών με ανταλλακτικά. Για λόγους ασφαλείας όπου χρησιμοποιούνται παξιμάδια για την σύνδεση, αυτά να είναι ασφαλείας και όπου χρησιμοποιούνται βίδες, τα κεφάλια τους να είναι χωνευτά. Οι επιφάνειες να είναι μη ανακλαστικές στο φως, προκειμένου να διασφαλίζονται καλές συνθήκες οπτικής άνεσης. Μεταξύ δύο διαδοχικών καθισμάτων να παρεμβάλλεται ένα μπράτσο, ενώ στο τέλος, κάθε σειρά να κλείνει με ένα επιπλέον τελικό πλαϊνό. ΕΔΡΑ: Κατασκευασμένη από μεταλλικό πλαίσιο όπου θα προσαρμόζεται ένα αφρώδες μαξιλάρι από διογκωμένη πολυουρεθάνη (χυτή σε καλούπι για τη διαμόρφωση του 4 ΣΕΛΙΔΑ

5 Α/Α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ανατομικού σχήματος) πυκνότητας 40kg/m 2, με επένδυση βραδύκαυστου υφάσματος σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Η έδρα θα φέρει σύστημα ανάκλισης που θα ενεργοποιείται όταν ο θεατής σηκώνεται από τη θέση του, για εξοικονόμηση χώρου. ΠΛΑΤΗ: Κατασκευασμένη από ξύλινη επιφάνεια, όπου θα προσαρμόζεται ένα αφρώδες μαξιλάρι από διογκωμένη πολυουρεθάνη (χυτή σε καλούπι για τη διαμόρφωση ανατομικής και εργονομικής επιφάνειας για τη στήριξη της πλάτης) πυκνότητας 30kg/m 2, πάχους περίπου 6εκ., με επένδυση βραδύκαυστου υφάσματος. Η ξύλινη επιφάνεια θα είναι κατασκευασμένη από κοντραπλακέ δρυός ή θα φέρει επένδυση είτε καπλαμά δρυός, είτε άριστης ποιότητας μελαμίνη. Το περιθώριο στα τελειώματα, εφόσον φέρει επένδυση, θα είναι είτε από φυσικό ξύλο δρυός ή pvc πάχους 2mm σε όλες τις πλευρές ανάλογα με την τελική επιλογή (μελαμίνη ή φυσικό ξύλο). Εάν είναι κατασκευασμένη από κοντραπλακέ δρυός, θα γίνεται κατάλληλη επεξεργασία προκειμένου να αποκτήσει στρογγυλεμένες γωνίες. ΠΛΑΪΝΑ / ΜΠΡΑΤΣΑ: Τα πλαϊνά στηρίγματα του καθίσματος θα είναι ενιαίοι όγκοι τραπεζοειδούς μορφής που καταλήγουν στο δάπεδο και ενσωματώνουν τα μπράτσα χωρίς προεξοχές, όπως φαίνεται στο σκαρίφημα 3, προκειμένου να εξασφαλίζει μεγαλύτερη άνεση χώρου μεταξύ των καθισμάτων στους καθήμενους θεατές. Οι τραπεζοειδείς επιφάνειες θα είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα και θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής διάφορων αποχρώσεων αμφίπλευρης επένδυσης καπλαμά δρυός ή μελαμίνης. Το περιθώριο στα τελειώματα θα είναι από φυσικό ξύλο ή ενιαίας λωρίδας pvc πάχους 2mm σε όλες τις πλευρές ανάλογα με την τελική επιλογή (μελαμίνη ή φυσικό ξύλο). Η βάση στήριξή τους θα γίνεται με μεταλλικά στοιχεία, τα οποία πακτώνονται στο δάπεδο του θεάτρου (είτε σε μεταλλική κατασκευή, είτε σε πλάκα beton, τελικής επίστρωσης δαπέδου laminate), σε ευθεία διάταξη. Τα μεταλλικά στοιχεία στήριξης να είναι είτε κρυφά, είτε στο πίσω μέρος του καθίσματος κάτω από την έδρα, ώστε να μην είναι ορατά από τους θεατές. Μεταξύ διαδοχικών καθισμάτων, τα χωρίσματα θα αποτελούνται είτε από τα πλαϊνά στηρίγματα που περιγράφηκαν παραπάνω, είτε από απλής μορφής ξύλινα μπράτσα δρυός, όπως φαίνεται και στα σκαριφήματα 4 & 5. Όλες οι ακμές θα είναι στρογγυλεμένες και δεν πρέπει να περιέχουν ανωμαλίες ή αιχμηρές ακμές. Όλες οι αποχρώσεις στα τελικά φινιρίσματα, του καπλαμά δρυός ή της μελαμίνης θα είναι επιλογής της Υπηρεσίας. ΣΗΜΑΝΣΗ: Θα τοποθετηθούν σε εμφανείς θέσεις ενδείξεις αρίθμησης σειράς (αλφαβητικά) στο άκρο κάθε σειράς αλλά και αρίθμηση σε κάθε κάθισμα, κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία για την επιλογή της μορφής, του υλικού και της θέσης των ενδείξεων αυτών. Όλα τα μεταλλικά μέρη να είναι χαλύβδινα, υψηλής αντοχής, βαμμένα με εποξειδική βαφή πούδρας, χρώματος επιλογής της επιβλέπουσας υπηρεσίας και θα τοποθετούνται σε κατάλληλη θέση ώστε να μην είναι ορατά. Η επένδυση του καθίσματος να γίνει με ύφασμα βραδύκαυστο, αδιάβροχο, αλέκιαστο, αντιβακτηριακό, αντιμυκητιακό εξαιρετικής αντοχής, το οποίο να έχει αντίσταση σε τριβή τουλάχιστον περιστροφές κατά το τεστ MARTINDALE. Το χρώμα του υφάσματος θα είναι ανθεκτικό σε τριβή, σταθερό στην τριβή και στο χλώριο και θα είναι επιλογής της επιβλέπουσας υπηρεσίας, με δυνατότητα επιλογής από ευρείας γκάμας χρωματολόγια. 1β. Κάθισμα Θεάτρου με αναλόγιο Ομοίως με το κάθισμα 1α, με μόνη επιπρόσθετη προδιαγραφή το κάθισμα να διαθέτει πτυσσόμενο αναλόγιο, με μηχανισμό antipanic. Να διαθέτει ισχυρό μεταλλικό μηχανισμό στήριξης για μεγαλύτερη σταθερότητα και επιφάνεια από πολυπροπυλένιο ή κόντρα πλακέ με φινίρισμα βακελίτη, σε χρώμα επιλογής της επιβλέπουσας υπηρεσίας. Το αναλόγιο θα πρέπει να είναι ανακλινόμενο και θα βρίσκεται κάτω από το μπράτσο όταν δεν χρησιμοποιείται. Οι γωνίες του αναλογίου να είναι στρογγυλεμένες, χωρίς ενώσεις, με τέλειο φινίρισμα στα περιθώρια. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 5 ΣΕΛΙΔΑ

6 ΟΜΑΔΑ Β: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ 2 Τροχήλατο κάθισμα Σκαρίφημα 6 Διαστάσεις: 65 εκ. (πλάτος) x 61 εκ. (βάθος) x εκ. (ύψος), με δυνατότητα απόκλισης ±5% Η μορφή του τροχήλατου θα είναι σύμφωνη με το σκαρίφημα 6, με πλάτη σε σχήμα ορθογωνικό. ΕΔΡΑΣΗ: Να εδράζεται σε πεντακτινωτή βάση από μαύρο ενισχυμένο πολυαμίδιο, ή αλουμίνιο. ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Η έδρα, η πλάτη και οι βάσεις των μπράτσων πρέπει να διαθέτουν εξωτερικό κέλυφος από υψηλής αντοχής χυτοπρεσσαριστό πολυπροπυλένιο ψυχρής κατεργασίας. ΕΔΡΑ: Το μαξιλάρι της έδρας να είναι κατασκευασμένο από υψηλής αντοχής αφρώδη πολυουρεθάνη, επενδυμένο με βραδύκαυστο ύφασμα σε υφή και απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. ΠΛΑΤΗ: Η πλάτη να είναι μεσαίου ύψους, επενδεδυμένη είτε με βραδύκαυστο πολυεστερικό ύφασμα και ειδικό εξάρτημα για την οσφυϊκή υποστήριξη της πλάτης, κατασκευασμένο από ελαστικές λωρίδες από μαύρο ενισχυμένο πολυπροπυλένιο είτε από υψηλής αντοχής αφρώδη πολυουρεθάνη με ανατομική διαμόρφωση, επενδυμένο με βραδύκαυστο ύφασμα σε υφή και απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Ως προς το σχήμα της να είναι απλή, σε αρθογώνιο σχήμα. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ: Το κάθισμα να έχει μηχανισμό αυτόματης ρύθμισης ύψους της έδρας μέσω ενός υδραυλικού αμορτισέρ. Να διαθέτει μηχανισμό synchron-tilt για την συγχρονισμένη ανάκληση της πλάτης με δυνατότητα ρύθμισης της σκληρότητας ανάλογα με το βάρος του χρήστη, μηχανισμό ρύθμισης βάθους έδρας, καθώς και μηχανισμό ρύθμισης του ύψους των μπράτσων. ΜΠΡΑΤΣΑ: Να είναι κατασκευασμένα από ενισχυμένο πολυαμίδιο Όλα τα υποκείμενα σε καταπόνηση και φθορά μέρη του καθίσματος να αντικαθίστανται εύκολα σε περίπτωση βλάβης. 3 Έδρανο Ομιλητών Σκαρίφημα 7 Διαστάσεις: εκ. (μήκος) x 80εκ. (βάθος) x Υ74εκ. (ύψος) Η μορφή του εδράνου ομιλητών θα είναι σύμφωνη με το σκαρίφημα 7. Τραπέζι πολλαπλών χρήσεων από μεταλλικό σκελετό, αποτελούμενο από τέσσερα (4) πτυσσόμενα πόδια (με δυνατότητα αναδίπλωσης), με επιφάνεια εργασίας από μοριοσανίδα ή MDF, με αμφίπλευρη επένδυση καπλαμά δρυός ή μελαμίνη σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Το περιθώριο στα τελειώματα θα είναι από φυσικό ξύλο ή pvc πάχους 2mm σε όλες τις πλευρές ανάλογα με την τελική επιλογή (μελαμίνη ή φυσικό ξύλο). Η μετώπη θα 6 ΣΕΛΙΔΑ

7 είναι από βραδύκαυστο ύφασμα, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας. Ο μεταλλικός σκελετός θα είναι χρώματος ασημί ματ με βαφή πούδρας. Να υπάρχει η δυνατότητα εύκολης και ταχείας αποσυναρμολόγησης του εδράνου, χωρίς τη χρήση εργαλείων, για αποθήκευσή του. 4 Τραπέζι εργασίας 1,00x2,00μ Σκαρίφημα 8 Διαστάσεις: 200 (μήκος) x 100 (βάθος) x 74 (ύψος) εκ. Η μορφή του τραπεζιού εργασίας θα είναι σύμφωνη με το σκαρίφημα 8. Τραπέζι εργασίας από μεταλλικό σκελετό, αποτελούμενο από τέσσερα (4) πόδια συνδεόμενα μεταξύ τους με μεταλλικές τραβέρσες σύνδεσης μόνο στο άνω μέρος τους, όπως φαίνεται στο σκαρίφημα 11 και επιφάνεια εργασίας από μελαμίνη σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Το περιθώριο στα τελειώματα θα είναι από pvc πάχους 2mm σε όλες τις πλευρές. Ο μεταλλικός σκελετός θα είναι χρώματος ασημί ματ με βαφή πούδρας. Τα πόδια θα φέρουν στο κάτω μέρος τους πέλματα οριζοντίωσης του τραπεζιού με το έδαφος. Θα υπάρχει δυνατότητα για οπές καλωδίωσης με πλαστική ροζέτα. 5 Αναλόγιο ομιλητή Σκαρίφημα 9 Διαστάσεις: (πλάτος) x (βάθος) x (ύψος) εκ. Η μορφή του αναλογίου ομιλητή θα είναι σύμφωνη με το σκαρίφημα 9. Μεταλλικό αναλόγιο ομιλητών από ματ αλουμίνιο ή ατσάλι χρώματος ασημί ματ με βαφή πούδρας, με κλίση περίπου 15 ο και σταθερό φωτισμό 7 ΣΕΛΙΔΑ

8 ΟΜΑΔΑ Γ: ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 6 Διπλό κάθισμα αναμονής Σκαρίφημα 10 Η μορφή των καθισμάτων αναμονής θα είναι σύμφωνη με το σκαρίφημα 10. Διαστάσεις: εκ. (μήκος) x εκ. (βάθος) x (ύψος) εκ. Διπλό κάθισμα αναμονής κοινού, χωρίς μπράτσα, με μεταλλική τραβέρσα και πόδια μεταλλικά από γυαλισμένο αλουμίνιο, ή χαλύβδινα βαμμένα με εποξειδική βαφή πούδρας, χρώματος επιλογής της επιβλέπουσας υπηρεσίας. Η έδρα και η πλάτη του καθίσματος θα είναι κατασκευασμένα από πολλαπλά φύλλα οξιάς πάχους 10 χιλ., είτε ως ενιαία κατασκευή πλάτης-έδρας σχήματος Γ, είτε ως δύο τεμάχια συνδεδεμένα μεταξύ τους με μεταλλικό σκελετό. Η βάση θα μπορεί κατόπιν συνεννοήσεως να πακτωθεί στο δάπεδο. 7 Διπλό κάθισμα αναμονής με τραπεζάκι Σκαρίφημα 11 Η μορφή των καθισμάτων αναμονής θα είναι σύμφωνη με το σκαρίφημα 11. Διαστάσεις: εκ. (μήκος) x εκ. (βάθος) x (ύψος) εκ. Διπλό κάθισμα αναμονής κοινού, χωρίς μπράτσα, με μεταλλική τραβέρσα και πόδια μεταλλικά από γυαλισμένο αλουμίνιο, ή χαλύβδινα βαμμένα με εποξειδική βαφή πούδρας, χρώματος επιλογής της επιβλέπουσας υπηρεσίας. Η έδρα και η πλάτη του καθίσματος θα είναι κατασκευασμένα από πολλαπλά φύλλα οξιάς πάχους 10 χιλ., είτε ως ενιαία κατασκευή πλάτης-έδρας σχήματος Γ, είτε ως δύο τεμάχια συνδεδεμένα μεταξύ τους με μεταλλικό σκελετό. Η βάση θα μπορεί κατόπιν συνεννοήσεως να πακτωθεί στο δάπεδο. 8 Τριπλό κάθισμα αναμονής με τραπεζάκι Σκαρίφημα 12 Η μορφή των καθισμάτων αναμονής θα είναι σύμφωνη με το σκαρίφημα 12. Διαστάσεις: εκ. (μήκος) x εκ. (βάθος) x (ύψος) εκ. Τριπλό κάθισμα αναμονής κοινού με τραπεζάκι, χωρίς μπράτσα, με ορθογωνική μεταλλική βάση και πόδια μεταλλικά από γυαλισμένο αλουμίνιο ή χαλύβδινα βαμμένα με εποξειδική βαφή πούδρας, χρώματος επιλογής της επιβλέπουσας υπηρεσίας. Η έδρα και η πλάτη του καθίσματος θα είναι κατασκευασμένα από πολλαπλά φύλλα οξιάς πάχους 10 χιλ., είτε ως ενιαία κατασκευή πλάτης-έδρας σχήματος Γ, είτε ως δύο τεμάχια συνδεδεμένα μεταξύ τους με μεταλλικό σκελετό. Η βάση θα μπορεί κατόπιν συνεννοήσεως να πακτωθεί στο δάπεδο. 8 ΣΕΛΙΔΑ

9 Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας: Ο κατασκευαστής πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά: ΟΜΑΔΑ Α 1. ISO ISO Τα καθίσματα πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν τα παρακάτω πιστοποιητικά, που να έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό φορέα: ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Για το Κάθισμα Θεάτρου 1α: ΘΕΑΤΡΟΥ 3. Πιστοποιητικό μηχανικών αντοχών: Συμμόρφωση με το ΕΝ Πιστοποιητικό ακαυστότητας του καθίσματος: Συμμόρφωση με το EN 1021 Να είναι ξεκάθαρη η σύνδεση των πιστοποιητικών 3 & 4 με τον ακριβή τύπο του καθίσματος 1α που προδιαγράφεται παραπάνω. Πιστοποιητικά για τις μοριοσανίδες (PB): 5. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης με το EN 312, κατηγορίας P2, 6. Πιστοποιητικό ταξινόμησης στην κλάση Ε1 ως προς την έκλυση φορμαλδεϋδης Για το ύφασμα του καθίσματος 1α & 1β: 7. Πιστοποιητικό αντίστασης σε τριβή τουλάχιστον περιστροφών κατά το τεστ MARTINDALE 8. Πιστοποίηση βραδυκαυστότητας του υφάσματος 9. Συμμόρφωση με το EN Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή, ότι το χρώμα του υφάσματος είναι ανθεκτικό στο φως κατά EN ISO 105-B02, είναι σταθερό στην τριβή κατά EN ISO 105-Χ12 και στο χλώριο κατά EN ISO 105-E03 (ή άλλων ισοδύναμων ή αυστηρότερων ευρωπαϊκών προτύπων). Ως προς την ένταξη στη σειρά παραγωγής: 11. Απαιτείται η προσκόμιση επίσημου καταλόγου ή και τεχνικού φυλλαδίου του κατασκευαστή, όπου θα εμπεριέχεται ο τύπος του καθίσματος, οι διαστάσεις του, καθώς και φωτογραφίες του καθίσματος. Δε θα γίνουν δεκτές απλές εκτυπώσεις παρουσίασης του καθίσματος. Ως προς την τοποθέτηση του καθίσματος σε χώρους συνάθροισης κοινού: 12. Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ή του κατασκευαστή, όπου θα δηλώνονται τα στοιχεία τουλάχιστον δύο (2) χώρων όπου έχουν τοποθετηθεί τα καθίσματα που καλύπτουν τις παραπάνω προδιαγραφές, επισυνάπτοντας αντίστοιχες φωτογραφίες ΟΜΑΔΕΣ Β & Γ ΣΥΜΠΛΗΡ/ΚΑ ΕΠΙΠΛΑ & ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ Ο κατασκευαστής πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά 1. ISO 9001 Τα έπιπλα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω πιστοποιητικά μηχανικών αντοχών, που να έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό φορέα: Για το έδρανο & το αναλόγιο ομιλητών: 2. Πιστοποιητικό μηχανικών αντοχών: Συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΝ 527 Για τα καθίσματα αναμονής: 3. Πιστοποιητικό μηχανικών αντοχών EN 1728 Πιστοποιητικό για τις μοριοσανίδες: 4. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης με το EN 312 κατηγορίας P2 & 5. Πιστοποιητικό ταξινόμησης στην κλάση Ε1 ως προς την έκλυση φορμαλδεϋδης Για τα Τροχήλατα Καθίσματα: 6. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης με το ΕΝ 1335 & 7. Πιστοποιητικό ακαυστότητας του καθίσματος: Συμμόρφωση με το πρότυπο EN 1021 Για το ύφασμα του τροχήλατου καθίσματος: 8. Πιστοποιητικό αντίστασης σε τριβή τουλάχιστον περιστροφών κατά το τεστ MARTINDALE 9. Πιστοποιητικό βραδυκαυστότητας 10. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το πρότυπο EN 1021 Για το ύφασμα του εδράνου ομιλητών: 11. Πιστοποιητικό βραδυκαυστότητας Ως προς την ένταξη στη σειρά παραγωγής: 12. Επίσημο κατάλογο ή και τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή, όπου θα εμπεριέχεται ο τύπος του επίπλου, διαστάσεις & φωτογραφίες. Δε θα γίνουν δεκτές απλές εκτυπώσεις παρουσίασης του επίπλου. Τα παραπάνω αποδεικτικά/πιστοποιητικά πρέπει οπωσδήποτε να κατατεθούν, με ποινή αποκλεισμού. 9 ΣΕΛΙΔΑ

10 4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 10 ΣΕΛΙΔΑ

11 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ Α. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΘΕΑΤΡΟΥ , ,60 Β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ , ,00 Γ. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 5.285, ,55 Γενικό Σύνολο , ,15 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΘΕΑΤΡΟΥ 1α Κάθισμα θεάτρου τεμ , ,00 1β Κάθισμα θεάτρου με αναλόγιο τεμ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ: , ,00 ΟΜΑΔΑ Β: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ 2 Τροχήλατο κάθισμα τεμ , ,00 3 Έδρανο ομιλητών τεμ 3 700, ,00 4 Τραπέζι εργασίας τεμ 2 300,00 600,00 5 Αναλόγιο ομιλητών τεμ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ: , ,00 ΟΜΑΔΑ Γ: ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 6 Κάθισμα αναμονής διπλό τεμ 5 365, ,00 7 Κάθισμα αναμονής διπλό με τραπεζάκι τεμ 5 450, ,00 8 Κάθισμα αναμονής τριπλό με τραπεζάκι τεμ 2 605, ,00 ΣΥΝΟΛΟ: , ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 Φ.Π.Α. 23% ,15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ,15 Αμπελόκηποι-Μενεμένη 10/07/2015 Η Συντάξασα Αμπελόκηποι-Μενεμένη 10/07/2015 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Η Προϊσταμένη Τμήματος Μελετών, Κατασκευών & Πολεοδομικών Εφαρμογών Αμπελόκηποι-Μενεμένη 10/07/2015 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Πολεοδομίας Καθαριότητας & Περιβάλλοντος Κασσιανή Παρτσάλη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ Ε β Αικατερίνη Φωτέα Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ Β β Μάρθα Τριανταφυλλίδου Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Β β 11 ΣΕΛΙΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙAΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙAΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΥΠ Α.Ε. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙAΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741763 2015-04-30

15PROC002741763 2015-04-30 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 30/04/2015 Α.Π.: 2848 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Αρ. Πρόσκλησης 3/2015) Το

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2010 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2010 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2010 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ε ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - Τα προαναφερόµενα είδη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟ ΟΧΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟ ΟΧΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟ ΟΧΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΑΜΠΟ 1. Να είναι τροχήλατο. 2. Να ρυθμίζεται το ύψος υδραυλικά από 550 έως 750 mm περίπου. 3. Η βάση να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ /ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 4 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ 4.1. ΠΑΓΚΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΟΔΙΑ Αριθμός Μονάδων 1 πάγκος 4 τεμαχίων, συνολικού μήκους 5μ. Υλικό: Μεταλλική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 73.800

ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 73.800 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. μελέτης: 28 /2013 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε «ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ι : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Ι : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π... ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 1884 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΟ (ΜΕΛΕΤΩΝ) ΠΛΗΡΟΦ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Χαλκίδα : 11-4 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Χαλκίδα : 11-4 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους 341 00, Χαλκίδα Τηλ: 2221355155 FAX : 2221035000 Χαλκίδα : 11-4

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: 01/2014 «Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς, πλακιδίων ασφαλείας & αστικού εξοπλισμού για δύο (2) παιδικές χαρές του Δήμου Σίφνου»

Διαβάστε περισσότερα

1120. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 1121. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

1120. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 1121. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1121.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1120. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 1121. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ α. Το παρόν άρθρο αφορά στην κατασκευή και τοποθέτηση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων (θυρών και παραθύρων) από αλουμίνιο καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 44.569,05 euro (συμπ. Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 44.569,05 euro (συμπ. Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 44.569,05 euro (συμπ. Φ.Π.Α. 23 %) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Φορτηγό - Καλαθοφόρο Παρ. Β.ΣΤ1 [1]

Φορτηγό - Καλαθοφόρο Παρ. Β.ΣΤ1 [1] Φορτηγό - Καλαθοφόρο Παρ. Β.ΣΤ1 [1] ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ «Προμήθεια φορτηγού -

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Θερμαϊκού. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 234.333,45 με Φ.Π.Α. ΠΕΡΑΙΑ 19/08/2013

Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Θερμαϊκού. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 234.333,45 με Φ.Π.Α. ΠΕΡΑΙΑ 19/08/2013 Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Θερμαϊκού ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 234.333,45 με Φ.Π.Α. ΠΕΡΑΙΑ 19/08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3. ΓΕΝΙΚΗ KAI ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ 30.7135.072 «Προµήθεια Οργάνων Παιδικών Χαρών υτικού Παραλιακού Μετώπου Ηρακλείου» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΑ 30.7135.072 «Προµήθεια Οργάνων Παιδικών Χαρών υτικού Παραλιακού Μετώπου Ηρακλείου» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑ 30.7135.072 «Προµήθεια Οργάνων Παιδικών Χαρών υτικού Παραλιακού Μετώπου Ηρακλείου» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Χρήση: 2015

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Χρήση: 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ Έργο: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΧΑΡΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προυπ: 150.000,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23%) Πηγή: Πράσινο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 / 16 : ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ( W.C.) ΕΛΑΦΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 / 16 : ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ( W.C.) ΕΛΑΦΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 / 16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ : ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ( W.C.) ΕΛΑΦΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2 / 16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

κινητοί πτυσσόµενοι τοίχοι

κινητοί πτυσσόµενοι τοίχοι κινητοί πτυσσόµενοι τοίχοι 01 02 03 κινητοί τοίχοι palace president Τα συστήµατα κινητών και πτυσσόµενων τοίχων της asset office interiors είναι προϊόντα σχεδιασµένα σύµφωνα µε τα υψηλότερα ποιοτικά πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002559339 2015-02-05

15REQ002559339 2015-02-05 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ KOMOTHNΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων έως 770 λιτ πλαστικών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.973,72 ΚΑΕ 2014: 20.7135.02

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Τ.Π.1 Οπτοπλινθοδομές. Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Οι ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας υλικών και οι κανόνες έντεχνης κατασκευής μη φερόντων τοίχων με τεχνητά λιθοσώματα μικρού μεγέθους από ψημένη άργιλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΣΤΟ 1 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: 1 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΔΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΤΣΑΚΩΝΑ 6 ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την προμήθεια εξοπλισμού για την ολοκλήρωση της μεταστέγασης του ΚΕΠ Αγίου Στεφάνου του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την προμήθεια εξοπλισμού για την ολοκλήρωση της μεταστέγασης του ΚΕΠ Αγίου Στεφάνου του Δήμου Διονύσου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 10/06/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη Μαρία Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. 91/12 ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ.Επικ. Μελέτης: 1/2015 - ( 4/2013 )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ.Επικ. Μελέτης: 1/2015 - ( 4/2013 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ.Επικ. Μελέτης: 1/2015 - ( 4/2013 ) «Αναβάθμιση παιδικής χαράς και δημιουργία υπαίθριου χώρου εκγύμνασης στο Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων» 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00 03 Δομικές εργασίες κτιρίων 08 Κουφώματα 03 Κουφώματα Αλουμινίου 00 - Έκδοση 2.0 - Αύγουστος 2009 Το έργο της

Διαβάστε περισσότερα