ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ. Συνολικός Προϋπολογισμός,00 Ευρώ ( ) με τον ΦΠΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ. Συνολικός Προϋπολογισμός,00 Ευρώ ( ) με τον ΦΠΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ «Όπου γίνεται αναφορά σε εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή τύπους ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, εννοείται και οποιοδήποτε ισοδύναμο προϊόν» Συνολικός Προϋπολογισμός,00 Ευρώ ( ) με τον ΦΠΑ Εισαγωγή Ο προμηθευτής θα πρέπει να λάβει υπ όψιν του ότι τα συγκεκριμένα έπιπλα θα έχουν βαριά χρήση τόσο σε φορτίσεις όσο και σε φθορές. Για τον λόγο αυτόν θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την ενίσχυση των συνδεσμολογιών και την χρησιμοποίηση επαρκών διατομών στην κατασκευή κ.τ.λ. χωρίς όμως αυτά να έχουν δυσμενή επίδραση στην μορφολογία και την όλη αισθητική εμφάνιση των επίπλων. Οι προσφερόμενες τιμές αφορούν έπιπλα και άλλα είδη πλήρως τελειωμένα, λουστραρισμένα κ.τ.λ. συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων εξαρτημάτων για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία τους. Στις τιμές περιλαμβάνεται επίσης η μεταφορά των επίπλων και η τοποθέτηση τους στις ακριβείς θέσεις που θα υποδειχθούν. Μικρές αποκλίσεις από τις απαιτούμενες διαστάσεις των επίπλων είναι επιτρεπτές, κυρίως αν πρόκειται για τυποποιημένα έπιπλα βιομηχανικής παραγωγής, με την προϋπόθεση ότι πρόκειται περί αποκλίσεων που δεν επηρεάζουν την λειτουργικότητα των επίπλων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον βαθμό στιλπνότητας των επιφανειών. Όλα τα έπιπλα θα πρέπει να μπορούν να αποσυναρμολογηθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν στο ακέραιο χωρίς ουδεμία φθορά ή καταστροφή αλλά και να μπορούν να επεκταθούν ώστε να εξασφαλίζεται (α) η εύκολη μεταφορά τους, (β) η ευκολία σε πιθανή αλλαγή διαρρύθμισης και (γ) η δυνατότητα πρόσθεσης νέων επίπλων του ιδίου τύπου σε μελλοντικό στάδιο Οι προσφορές πρέπει να γίνουν ενιαία για όλο τον αιτούμενο εξοπλισμό του διαγωνισμού. Λόγω της ιδιαιτερότητας του έργου (ενιαίο ύψος εξοπλισμού, χρώματα, υλικά κ.τ.λ.) η προμήθεια θα γίνει από έναν προμηθευτή. Η προσφορά πρέπει να αναφέρεται στο σύνολο των αιτούμενων ειδών, ειδάλλως απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Τιμές θα δοθούν επιμέρους για κάθε είδος. Ο προμηθευτής να υποβάλλει φύλλο συμμόρφωσης (με ποινή αποκλεισμού) αναλυτικά για όλα τα είδη στα οποία θα πάρει μέρος. Σε όποια παράγραφο και σημείο έχει διαφοροποίηση θα πρέπει να αναφέρεται ρητώς, διαφορετικά η προσφορά του θα αποκλειστεί εάν εντοπιστεί διαφοροποίηση κατά τον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς. Οι συμμετέχοντες θα εγγυηθούν τη δυνατότητα παροχής και εφοδιασμού με ανταλλακτικά και SERVICE του εξοπλισμού για χρονικό διάστημα ίσο με την πιθανή διάρκεια ζωής του εξοπλισμού. Η όποια επισκευή βλάβης θα γίνεται το αργότερο μέσα σε 48 ώρες από την ειδοποίηση του προμηθευτή κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στη προσφορά του, ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης προκειμένου να αξιολογηθούν. Στις προσφορές θα αναγράφονται οπωσδήποτε και με ποινή απόρριψης, η χώρα προέλευσης και το εργοστάσιο κατασκευής του κάθε είδους ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

2 1. Ερμάριο ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (203 ύψος χ 100 πλάτος χ 32,5 βάθος) κλειστή με πόρτες Τεμάχια: 22 Τα πλαϊνά των ερμαρίων κατασκευάζονται από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης συνολικού πάχος 22mm και καλύπτονται περιμετρικά και όπου τα σόκορα είναι εμφανή με ταινία μελαμίνης η οποία τοποθετείται με θερμοκόλληση. Το πίσω μέρος του ερμαρίου (πλάτη) κατασκευάζεται από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελανίνης συνολικού πάχους16mm. Οι πόρτες κατασκευάζονται από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης συνολικού πάχος 18 mm και καλύπτονται περιμετρικά με ταινία μελαμίνης. Το πάνω μέρος του ερμαρίου (καπάκι) κατασκευάζεται από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελανίνης συνολικού πάχος 25mm και καλύπτεται περιμετρικά με PVC. Τα ράφια κατασκευάζονται με το ίδιο υλικό με τα πλαϊνά και καλύπτονται περιμετρικά με ταινία μελαμίνης. Στα ερμάρια με ύψος 203 cm υπάρχει σταθερό μεσαίο χώρισμα πάχους 30mm. Οι διαστάσεις των ερμαρίων είναι: στο ύψος 203cm στο πλάτος 100cm στο βάθος 32,5cm Περιλαμβάνει διπλές πόρτες κάτω ως το ύψος των 0,72 cm και πάνω άλλες 2 διπλές πόρτες, πάνω από το ύψος αυτό. Θα φέρουν ειδικές κλειδαριές ασφαλείας. Οι χρωματισμοί είναι: Ανθρακί για τα πλαϊνά, την πλάτη και τα ράφια. Και απόχρωση κερασιάς (επιλογής μας από το δειγματολόγιο που θα προσκομιστεί) για καπάκια, πόρτες, μπάζες. 2. Ερμάριο ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (203 ύψος χ 100 πλάτος χ 32,5 βάθος) σύνθετο Τεμάχια: 19

3 Τα πλαϊνά των ερμαρίων κατασκευάζονται από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης συνολικού πάχος 22mm και καλύπτονται περιμετρικά και όπου τα σόκορα είναι εμφανή με ταινία μελαμίνης η οποία τοποθετείται με θερμοκόλληση. Το πίσω μέρος του ερμαρίου (πλάτη) κατασκευάζεται από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελανίνης συνολικού πάχους 16mm. Οι πόρτες κατασκευάζονται από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης συνολικού πάχος 18 mm και καλύπτονται περιμετρικά με ταινία μελαμίνης. Το πάνω μέρος του ερμαρίου (καπάκι) κατασκευάζεται από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελανίνης συνολικού πάχος 25mm και καλύπτεται περιμετρικά με PVC. Τα ράφια κατασκευάζονται με το ίδιο υλικό με τα πλαϊνά και καλύπτονται περιμετρικά με ταινία μελαμίνης. Στα ερμάρια με ύψος 203 cm υπάρχει σταθερό μεσαίο χώρισμα πάχους 30mm. Οι διαστάσεις των ερμαρίων είναι: στο ύψος 203cm στο πλάτος 100cm στο βάθος 32,5cm Περιλαμβάνει διπλές πόρτες κάτω ως το ύψος των 0,72 cm και πάνω είναι ανοικτό. Οι πόρτες θα φέρουν ειδικές κλειδαριές ασφαλείας. Οι χρωματισμοί είναι: Ανθρακί για τα πλαϊνά, την πλάτη και τα ράφια. Και απόχρωση κερασιάς (επιλογής μας από το δειγματολόγιο που θα προσκομιστεί ) για καπάκια, πόρτες, μπάζες. 3. Βοηθητικό Γραφείο ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (0,80 μήκος Χ 0,60 πλάτος Χ 0,72 εκ. (ύψος) Τεμάχια: 1 Επιφάνεια εργασίας: Κατασκευάζεται από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης συνολικού πάχους 25mm. Στα σόκορα τοποθετείται PVC απομίμηση ραμποτέ πάχους 3mm. Ανάμεσα στην επιφάνεια και τα πλαϊνά τοποθετούνται ειδικοί πλαστικοί αποστάτες εξασφαλίζοντας έτσι χώρο για τη διέλευση καλωδίων. Η τοποθέτηση της πάνω στα πλαϊνά στηρίγματα δίνει την δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών συνθέσεων ή σταθμών εργασίας χωρίς περιορισμό με τη χρήση συνδετικών τμημάτων εξασφαλίζοντας ενιαία επιφάνεια εργασίας. Πλαϊνά: Κατασκευάζονται με τα ίδια υλικά όπως και η επιφάνεια. Στα εμφανή σόκορα τοποθετείται PVC 3mm. Μετώπη: Κατασκευάζεται από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης συνολικού πάχους 18mm.Στα εμφανή σόκορα τοποθετείται ταινία PVC. Η έδραση γίνεται με τέσσερις ρυθμιστές ύψους. Χρωματισμοί: Η επιφάνειες διατίθενται σε απόχρωση κερασιάς (επιλογής μας από το δειγματολόγιο που θα προσκομιστεί). Τα πλαϊνά και οι μετώπες σε ανθρακί απόχρωση. 4. Γραφείο ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (1,60 μήκος Χ 0,80 πλάτος Χ 0,72 εκ. (ύψος)

4 Τεμάχια: 1 Επιφάνεια εργασίας: Κατασκευάζεται από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης συνολικού πάχους 25mm. Στα σόκορα τοποθετείται PVC απομίμηση ραμποτέ πάχους 3mm. Ανάμεσα στην επιφάνεια και τα πλαϊνά τοποθετούνται ειδικοί πλαστικοί αποστάτες εξασφαλίζοντας έτσι χώρο για τη διέλευση καλωδίων. Η τοποθέτηση της πάνω στα πλαϊνά στηρίγματα δίνει την δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών συνθέσεων ή σταθμών εργασίας χωρίς περιορισμό με τη χρήση συνδετικών τμημάτων εξασφαλίζοντας ενιαία επιφάνεια εργασίας. Πλαϊνά: Κατασκευάζονται με τα ίδια υλικά όπως και η επιφάνεια. Στα εμφανή σόκορα τοποθετείται PVC 3mm. Μετώπη: Κατασκευάζεται από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης συνολικού πάχους 18mm.Στα εμφανή σόκορα τοποθετείται ταινία PVC. Η έδραση γίνεται με τέσσερις ρυθμιστές ύψους. Χρωματισμοί: Η επιφάνειες διατίθενται σε απόχρωση κερασιάς (επιλογής μας από το δειγματολόγιο που θα προσκομιστεί). Τα πλαϊνά και οι μετώπες σε ανθρακί απόχρωση. 5. Καλάθι μεταλλικό Τεμάχια: 19 Καλάθι διάτρητο, συρμάτινο, διχτυωτό διαμέτρου Φ: 25 cm με άνοιγμα πάνω Φ: 35 cm και ύψους 31cm. Τα μεταλλικά μέρη να είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή. Διάτρητο συρμάτινο 6. Καλόγερος Γραφείου Τεμάχια: 15 Ο σκελετός είναι μεταλλικός μαύρου χρώματος, ύψους 170 για 6-8 τουλάχιστον στηρίγματα (μπίλια αλουμινίου) για κρέμασμα ρούχων. Βάση στήριξης διαστάσεων: Φ:32 cm μαύρου χρώματος, 3 mm πάχος. Τα μεταλλικά μέρη να είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή. Στο ύψος των 45 cm να φέρει ειδική θήκη για ομπρελοθήκη. Υ 170 ηλεκτρο βαφής Φ30 βάση, 3 χιλ πάχος, ικανό για σωστή στήριξη, 6 με αλουμινίου μπίνλια γιαλιστερή, 45 πόντους ομπελοθήκη

5 7. Διθέσιος καναπές Τεμάχια: 8 Διθέσιος καναπές με μπράτσο διαστάσεων: 134 (μήκος) Χ 68 (βάθος) Χ 73 (ύψος) cm, μοντέρνας σχεδίασης. Ο σκελετός του είναι υψηλής αντοχής, ξύλινος από σουηδική ξυλεία και MDF. Τα εσωτερικά της πλάτης φέρουν πιστοποιημένη πολυουρεθάνη ενώ του πάτου ειδικούς ανατομικούς ιμάντες. Η συναρμογή των επιμέρους τμημάτων γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζει την στιβαρότητα της κατασκευής και την αντοχή της στον χρόνο. Ο καναπές φέρει δίγαζες επιμελημένες ραφές. Επενδύεται εξολοκλήρου με πιστοποιημένη δερματίνη υψηλών προδιαγραφών & αντοχών. Τα αφρώδη μέρη του είναι υψηλής ποιότητας ώστε να εξασφαλίζουν άνεση και αντοχή της φόρμας τους μετά από παρατεταμένη χρήση. Τα μπράτσα θα είναι καμπυλωμένα εσωτερικά για εργονομία του χρήστη. Η στήριξη του πόδια γίνεται σε χαλύβδινο σωληνωτό πόδι σε πλαίσιο 25 cm x 25 cm χρωμιωμένο. 8. Τριθέσιος καναπές Τεμάχια: 5 Διθέσιος καναπές με μπράτσο διαστάσεων: 187 (μήκος) Χ 68 (βάθος) Χ 73 (ύψος) cm, μοντέρνας σχεδίασης. Ο σκελετός του είναι υψηλής αντοχής, ξύλινος από σουηδική ξυλεία και MDF. Τα εσωτερικά της πλάτης φέρουν πιστοποιημένη πολυουρεθάνη ενώ του πάτου ειδικούς ανατομικούς ιμάντες. Η συναρμογή των επιμέρους τμημάτων γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζει την στιβαρότητα της κατασκευής και την αντοχή της στον χρόνο. Ο καναπές φέρει δίγαζες επιμελημένες ραφές. Επενδύεται εξολοκλήρου με πιστοποιημένη δερματίνη υψηλών προδιαγραφών & αντοχών. Τα αφρώδη μέρη του είναι υψηλής ποιότητας ώστε να εξασφαλίζουν άνεση και αντοχή της φόρμας τους μετά από παρατεταμένη χρήση. Τα μπράτσα θα είναι καμπυλωμένα εσωτερικά για εργονομία του χρήστη.

6 Η στήριξη του πόδια γίνεται σε σωληνωτό χαλύβδινο πόδι σε πλαίσιο 25 cm x 25 cm χρωμιωμένο. 9. Τροχήλατο Κάθισμα για θέσεις εργασίας Τεμάχια: 9 Το κάθισμα είναι: τροχήλατο με ψηλή πλάτη. Ο σκελετός του καθίσματος κατασκευάζεται από χαλύβδινη υψηλής αντοχής σωλήνα βαμμένη σε χρώμα αλουμινίου ή χρωμιομένη. Τα μπράτσα του καθίσματος μπορούν να είναι εξολοκλήρου από πολυουρέθανη σε μαύρο χρώμα αλλά και να μπορούν να αντικατασταθούν χρωμιωμένα ή βαφής αλουμινίου με κάλυμμα πολυουρεθάνης (για μελλοντική χρήση) Το κάθισμα ρυθμίζεται καθ' ύψος και είναι περιστρεφόμενο. Φέρει μηχανισμό relax ελατηρίου αλλά και να μπορεί να φέρει και έναν πιο εξελιγμένο μηχανισμό 5 σημείων σταθεροποίησης με σύστημα αντί-σοκ και ρύθμιση ανάλογα με το βάρος του χρήστη (για μελλοντική χρήση) Η πεντάκτινη βάση του να είναι χυτοπρεσαριστή αλουμινίου. Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι βαμμένα με εποξειδική πούδρα σε πάχος 70μmm στους 210 βαθμούς κελσίου. Η ταπετσαρία του είναι δέρμα υψηλών προδιαγραφών και αντοχών μαύρου χρώματος. Διαστάσεις: Βάθος καθίσματος: 0,46 cm. Ύψος έδρας: 0, cm. Συνολικό ύψος καθίσματος: 1,04-1,14 cm. Πλάτος πλάτης: 0,47 cm. Διαμετρος τροχήλατης βάσης: 0,68 cm 10. Τροχήλατο Κάθισμα διεύθυνσης Τεμάχια: 2

7 Το κάθισμα είναι: τροχήλατο με ψηλή πλάτη. Ο σκελετός του καθίσματος κατασκευάζεται από χαλύβδινη υψηλής αντοχής σωλήνα βαμμένη σε χρώμα αλουμινίου ή χρωμιωμένη. Τα μπράτσα του καθίσματος μπορούν να είναι εξολοκλήρου από πολυουρέθανη σε μαύρο χρώμα αλλά και να μπορούν να αντικατασταθούν χρωμιωμένα ή βαφής αλουμινίου με κάλυμμα πολυουρεθάνης (για μελλοντική χρήση) Το κάθισμα ρυθμίζεται καθ' ύψος και είναι περιστρεφόμενο. Φέρει μηχανισμό relax ελατηρίου αλλά και να μπορεί να φέρει και έναν πιο εξελιγμένο μηχανισμό 5 σημείων σταθεροποίησης με σύστημα αντί-σοκ και ρύθμιση ανάλογα με το βάρος του χρήστη (για μελλοντική χρήση) Η πεντάκτινη βάση του να είναι οργανική σε μαύρο χρώμα αλλά και να μπορεί να αντικατασταθεί με μεταλλική γυαλισμένη ή βαφής αλουμινίου. Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι βαμμένα με εποξειδική πούδρα σε πάχος 70μmm στους 210 βαθμούς κελσίου. Η ταπετσαρία του είναι δέρμα υψηλών προδιαγραφών και αντοχών μαύρου χρώματος. Διαστάσεις: Βάθος καθίσματος: 0,48 cm. Ύψος έδρας: 0, cm. Συνολικό ύψος καθίσματος: 1,16-1,22 cm. Πλάτος πλάτης: 0,47 cm. Διαμετρος τροχήλατης βάσης: 0,64 cm 11. Κάθισμα συνεργασίας επισκεπτών Τεμάχια: 6 Ο σκελετός στήριξης του καθίσματος είναι χαλύβδινος βάσης S υψηλής αντοχής βαμμένος σε χρώμα αλουμινίου ή χρωμιωμένη. Η πλάτη και η έδρα κατασκευάζονται από εσωτερικό ξύλινο σκελετό ο οποίος επενδύεται με αφρώδες και ντύνεται με δέρμα ή δερματίνη υψηλών αντοχών και προδιαγραφών. Το κάθισμα φέρει χαμηλή πλάτη. Τα μπράτσα του καθίσματος αποτελούν μέρος του σκελετού. Μπορούν να έχουν κατ'επιλογή επιπρόσθετο κάλυμμα για μελλοντική προσαρμογή Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι βαμμένα με εποξειδική πούδρα σε πάχος 70mm στους 210 βαθμούς κελσίου. Ο σκελετός του καθίσματος είναι χαλύβδινος υψηλής αντοχής βαμμένος σε μαύρο χρώμα ή βαφής αλουμινίου ή χρωμιομένος.

8 Η ταπετσαρία του είναι κατ' επιλογήν μας σε μαύρο δέρμα ή δερματίνη βραδύκαυστη, υψηλών προδιαγραφών και αντοχών. Διαστάσεις: Βάθος καθίσματος: 0,46 cm. Συνολικό ύψος καθίσματος: 0,82 cm. Πλάτος πλάτης: 0,47 cm. Πλάτης μεταλλικής βάσης στήριξης: 0,56 cm 12. Κάθισμα συνεργασίας διεύθυνσης Τεμάχια: 4 Ο σκελετός στήριξης του καθίσματος είναι χαλύβδινος βάσης S υψηλής αντοχής βαμμένος σε μαύρο χρώμα. Η πλάτη και η έδρα κατασκευάζονται από εσωτερικό ξύλινο σκελετό ο οποίος επενδύεται με αφρώδες και ντύνεται με δέρμα υψηλών αντοχών και προδιαγραφών. Το κάθισμα φέρει μεσαία πλάτη, ενιαία, προέκταση της έδρας Τα μπράτσα του καθίσματος αποτελούν μέρος του σκελετού. Είναι προέκταση του σκελετού και φέρουν πάνω επιπρόσθετο κάλυμμα για περισσότερη ανατομικότητα. Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι βαμμένα με εποξειδική πούδρα σε πάχος 70mm στους 210 βαθμούς κελσίου. Ο σκελετός του καθίσματος είναι χαλύβδινος υψηλής αντοχής βαμμένος σε μαύρο χρώμα. Η ταπετσαρία του είναι κατ' επιλογήν μας σε μαύρο δέρμα βραδύκαυστη, υψηλών προδιαγραφών και αντοχών. Διαστάσεις: Βάθος καθίσματος: 0,46 cm. Συνολικό ύψος καθίσματος: 0,82 cm. Πλάτος πλάτης: 0,47 cm. Πλάτης μεταλλικής βάσης στήριξης: 0,56 cm 13. Καρέκλες κήπου Τεμάχια: 10

9 Όλος ο σκελετός του καθίσματος είναι μασίφ αλουμίνιο με στήριξη σε 4 πόδια υψηλής αντοχής βαμμένο σε γκρι - ανθρακί χρώμα. Το κάθισμα φέρει μαξιλάρια με επένδυση βραδύκαυστου πιστοποιημένου υφάσματος υψηλών αντοχών και προδιαγραφών. ΜΗΚΟΣ=0,56 ΒΑΘΟΣ=0,75 ΥΨΟΣ=0, Κάθισμα συνεδρίασης Τεμάχια: 104 Προϋπολογισμός με τον φ.π.α (19%) Είναι κάθισμα σταθερό το οποίο εδράζεται σε μεταλλική βάση τεσσάρων ποδιών Φ21 χιλ με πάχος 2,,2 χιλ Το εσωτερικό της πλάτης και της έδρας κατασκευάζεται από πρεσσαρισμένα επάλληλα φύλλα οξιάς. Συνολικό πάχος 12 χιλ. Επενδύεται με πολυουρεθάνη και ντύνεται με δερματίνη βραδύκαυστη υλικών προδιαγραφών και αντοχών μπεζ αποχρώσεων. Η πλάτη του καθίσματος χαρακτηρίζεται μικρού μεγέθους. Διατίθεται χωρίς μπράτσα, αν και πρέπει να μπορεί να έχει την δυνατότητα να φέρει για μελλοντική χρήση. Το κάθισμα πρέπει να έχει την δυνατότητα να μπαίνει και να στοιβάζεται για αποθήκευση το ένα μέσα στο άλλο. Διαστάσεις έδρας: 48,5χ47 cm Διαστάσεις πλάτης: 47χ31 cm 15. Περσίδες Τ.Μ. : 20 τ.μ. Περσίδες σκίασης, με κ Κατακόρυφες αντηλιακές περσίδες που αποτελούνται από κατακόρυφα φύλλα πλάτους (ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου) που μπορεί να είναι από πολυεστερικό, άκαυστο P.V.C ή από βαμβακερό ύφασμα μεγάλης αντοχής στην αντηλιακή ακτινοβολία. Στο άνω μέρος τα φύλλα αναρτώνται ο μηχανισμός που είναι συνδυασμός οδηγού και κουρτίνας.

10 Ο μηχανισμός πρέπει να αποτελείται από τον οδηγό και τον σιδηρόδρομο, κατασκευής αλουμινίου έτσι που να μην χρειάζεται λάδωμα και να κινούνται αθόρυβα οι Περσίδες, γάντζοι από τους οποίους αναρτώνται τα φύλλα, το κορδόνι και η αλυσίδα είναι πλαστική για να γίνεται δυνατή η στροφή των φύλλων περί κατακόρυφο άξονα προς οποιαδήποτε διεύθυνση καθώς και τα απαιτούμενα μεταλλικά στηρίγματα για την ασφαλή στερέωση του μηχανισμού. Στο κάτω άκρο των φύλλων πρέπει να υπάρχει αλυσίδα γαλβάνιζε που συνδέει τα φύλλα μεταξύ του και γαλβάνιζε βαρίδιο στα φύλλα με μεταλλικά άγκιστρα. Επίσης πρέπει να περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα στηρίγματα για την ασφαλή στερέωση του μηχανισμού στον παρακείμενο τοίχο, ή στην υπερκείμενη δοκό η το υαλοστάσιο. 16. Μονοθέσια Πολυθρόνα Τεμάχια: 5 Διθέσιος καναπές με μπράτσο διαστάσεων: 85 (μήκος) Χ 68 (βάθος) Χ 73 (ύψος) cm, μοντέρνας σχεδίασης. Ο σκελετός του είναι υψηλής αντοχής, ξύλινος από σουηδική ξυλεία και MDF. Τα εσωτερικά της πλάτης φέρουν πιστοποιημένη πολυουρεθάνη ενώ του πάτου ειδικούς ανατομικούς ιμάντες. Η συναρμογή των επιμέρους τμημάτων γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζει την στιβαρότητα της κατασκευής και την αντοχή της στον χρόνο. Ο καναπές φέρει δίγαζες επιμελημένες ραφές. Επενδύεται εξολοκλήρου με πιστοποιημένη δερματίνη υψηλών προδιαγραφών & αντοχών. Τα αφρώδη μέρη του είναι υψηλής ποιότητας ώστε να εξασφαλίζουν άνεση και αντοχή της φόρμας τους μετά από παρατεταμένη χρήση. Τα μπράτσα θα είναι καμπυλωμένα εσωτερικά για εργονομία του χρήστη. Η στήριξη του πόδια γίνεται σε χαλύβδινο σωληνωτό πόδι σε πλαίσιο 25 cm x 25 cm χρωμιωμένο. 17. Γκισέ υποδοχής ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (2.10 χ 1.85) Τεμάχια: 1 ενδεικτικό σχήμα Το γκισέ πρέπει να αποτελείται από 3 μέρη. Α) Γκισέ διάστασης 125X50X110 ύψος

11 Β) Εσωτερική γωνία διάστασης : 85χ85χ110Η Γ) Εξωτερική προέκταση γραφείου διάστασης 100χ50 χ 72 ύψος Δ) Ενσωματωμένο γραφείο διάστασης : 120χ80 χ72 ύψος Επιφάνειες εργασίας: Κατασκευάζεται από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης συνολικού πάχους 25mm. Στα σόκορα τοποθετείται PVC απομίμηση ραμποτέ πάχους 3mm. Ανάμεσα στην επιφάνεια και τα πλαϊνά τοποθετούνται ειδικοί πλαστικοί αποστάτες εξασφαλίζοντας έτσι χώρο για τη διέλευση καλωδίων. Η τοποθέτηση της πάνω στα πλαϊνά στηρίγματα δίνει την δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών συνθέσεων ή σταθμών εργασίας χωρίς περιορισμό με τη χρήση συνδετικών τμημάτων εξασφαλίζοντας ενιαία επιφάνεια εργασίας. Πλαϊνά: Κατασκευάζονται με τα ίδια υλικά όπως και η επιφάνεια. Στα εμφανή σόκορα τοποθετείται PVC 3mm. Μετώπη: Κατασκευάζεται από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης συνολικού πάχους 18mm.Στα εμφανή σόκορα τοποθετείται ταινία PVC. Η έδραση γίνεται με τέσσερις ρυθμιστές ύψους. Χρωματισμοί: Η επιφάνειες διατίθενται σε απόχρωση κερασιάς ή καρυδιάς (επιλογής μας από το δειγματολόγιο που θα προσκομιστεί). Τα πλαϊνά και οι μετώπες σε ανθρακί απόχρωση. Χαρακτηριστικά: Φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά μοριοσανίδων με επένδυση μελαμίνης: Σχετική υγρασία: 7-12% Ανοχή πάχους: 0,2mm Μεταβολή του πάχους μετά απο παραμονή στο νερό: +12%(2ώρες),+16%(24ώρες) Φόρτιση καμπτικής θραύσης: Kg/cm2 Φορμαλδεύδη: EN 717-2/94: CLASSE E1 18. Συρταριέρα ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (0,44 μήκος Χ 0,55 βάθος Χ 0,56 εκ. (ύψος) Τεμάχια: 9 Το σώμα της συρταριέρας είναι κατασκευασμένο από λαμαρίνα DCP πάχους 1mm. Τα συρτάρια είναι κατασκευασμένα από λαμαρίνα DCP πάχους 0,6mm. Φέρει καπάκι από μοριοσανίδα με επικάλυψη μελαμίνης πάχους 25-28mm και ρόδες. Η μολυβοθήκη είναι πλαστική από υλικό υψηλών προδιαγραφών και έχει ανάλογες υποδοχές για όλα τα είδη γραφείο (στυλούς, συνδετήρες κ.λ.π.). Τα κούτελα (μετώπες) των συρταριών είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα με επικάλυψη μελαμίνης πάχους 18mm. Η συρταριέρα είναι τροχήλατη στα γραφεία, περιλαμβάνει 3 συρτάρια και μολυβοθήκη και διαθέτει κλειδαριά. Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας. Οι διαστάσεις της αναρτημένης είναι είναι 55,5 Χ 44 Χ 56cm.

12 19. Τραπεζάκι χαμηλό ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ύψος) (0,50 μήκος Χ 0,50 πλάτος Χ 0,35 εκ. Τεμάχια: 5 Επιφάνεια εργασίας: Κατασκευάζεται από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης συνολικού πάχους 25mm, καμπυλωμένη στην άκρη για αποφυγή τραυματισμών. Στα σόκορα τοποθετείται PVC απομίμηση ραμποτέ πάχους 3mm. Ο σκελετός έδρασης κατασκευάζεται από χαλυβδοσωλήνα Φ45Χ2,2mm. Διαθέτει οριζόντιο τμήμα του από μορφοποιημένο χαλυβδοέλασμα διαστάσεων 50Χ9mm. Είναι εφοδιασμένος με πλαστικά πέλματα και καλύπτρες. Χρωματισμοί: Η επιφάνειες μπορεί να είναι σε χρώματα της επιλογής μας. Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι βαμμένα με εποξειδική πούδρα σε πάχος 70mm στους 210 βαθμούς κελσίου στην απόχρωση του μαύρου χρώματος. 20. Τραπεζάκι χαμηλό ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ύψος) (0,90 μήκος Χ 0,50 πλάτος Χ 0,35 εκ. Τεμάχια: 1 Επιφάνεια εργασίας: Κατασκευάζεται από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης συνολικού πάχους 25mm, καμπυλωμένη στην άκρη για αποφυγή τραυματισμών. Στα σόκορα τοποθετείται PVC απομίμηση ραμποτέ πάχους 3mm. Ο σκελετός έδρασης κατασκευάζεται από χαλυβδοσωλήνα Φ45Χ2,2mm. Διαθέτει οριζόντιο τμήμα του από μορφοποιημένο χαλυβδοέλασμα διαστάσεων 50Χ9mm. Είναι εφοδιασμένος με πλαστικά πέλματα και καλύπτρες. Χρωματισμοί: Η επιφάνειες μπορεί να είναι στα χρώματα της επιλογής μας Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι βαμμένα με εποξειδική πούδρα σε πάχος 70mm στους 210 βαθμούς κελσίου στην απόχρωση του μαύρου χρώματος.

13 21. Τραπέζι κήπου Τεμάχια: 1 Ο σκελετός στήριξης τραπεζιού είναι είναι μασίφ αλουμίνιο με στήριξη σε 4 πόδια υψηλής αντοχής βαμμένο σε γκρι - ανθρακί χρώμα. Η επιφάνεια είναι κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό αντίστοιχων προδιαγραφών. Διάσταση Φ Τραπέζι συνεδρίασης οβάλ (1,60 μήκος Χ 0, πλάτος Χ 0,72 εκ. ύψος για 6-8 άτομα ) Τεμάχια: 9 Επιφάνεια εργασίας: Οβάλ σχήματος, κατασκευάζεται από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης συνολικού πάχους 25mm. Στα σόκορα τοποθετείται PVC απομίμηση ραμποτέ πάχους 3mm. Ανάμεσα στην επιφάνεια και τα πλαϊνά τοποθετούνται ειδικοί πλαστικοί αποστάτες εξασφαλίζοντας έτσι χώρο για τη διέλευση καλωδίων. Η τοποθέτηση της πάνω στα πλαϊνά στηρίγματα δίνει την δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών συνθέσεων ή σταθμών εργασίας χωρίς περιορισμό με τη χρήση συνδετικών τμημάτων εξασφαλίζοντας ενιαία επιφάνεια εργασίας. Πλαϊνά: Κατασκευάζονται με τα ίδια υλικά όπως και η επιφάνεια. Στα εμφανή σόκορα τοποθετείται PVC 3mm. Κεντρική Μετώπ η: Κατασκευάζεται από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης συνολικού πάχους 18mm.Στα εμφανή σόκορα τοποθετείται ταινία PVC. Η έδραση γίνεται με τέσσερις ρυθμιστές ύψους.

14 Χρωματισμοί: Η επιφάνειες διατίθενται σε απόχρωση κερασιάς (επιλογής μας από το δειγματολόγιο που θα προσκομιστεί). Τα πλαϊνά και οι μετώπες σε ανθρακί απόχρωση. 23. Τραπέζι συνεδρίασης ορθογώνιο (1,80 2,10 μήκος Χ 0, πλάτος Χ 0,72 εκ. ύψος για 6-8 άτομα ) Τεμάχια: 1 Επιφάνεια εργασίας: Ορθογώνιου σχήματος, κατασκευάζεται από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης συνολικού πάχους 25mm. Στα σόκορα τοποθετείται PVC απομίμηση ραμποτέ πάχους 3mm. Ανάμεσα στην επιφάνεια και τα πλαϊνά τοποθετούνται ειδικοί πλαστικοί αποστάτες εξασφαλίζοντας έτσι χώρο για τη διέλευση καλωδίων. Η τοποθέτηση της πάνω στα πλαϊνά στηρίγματα δίνει την δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών συνθέσεων ή σταθμών εργασίας χωρίς περιορισμό με τη χρήση συνδετικών τμημάτων εξασφαλίζοντας ενιαία επιφάνεια εργασίας. Πλαϊνά: Κατασκευάζονται με τα ίδια υλικά όπως και η επιφάνεια. Στα εμφανή σόκορα τοποθετείται PVC 3mm. Κεντρική Μετώπ η: Κατασκευάζεται από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης συνολικού πάχους 18mm.Στα εμφανή σόκορα τοποθετείται ταινία PVC. Η έδραση γίνεται με τέσσερις ρυθμιστές ύψους. Χρωματισμοί: Η επιφάνειες διατίθενται σε απόχρωση κερασιάς (επιλογής μας από το δειγματολόγιο που θα προσκομιστεί). Τα πλαϊνά και οι μετώπες σε ανθρακί απόχρωση 24. Τραπέζι συνεδρίασης στρογγυλό ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (Φ 130 για 6 άτομα) Τ εμάχια: 1 Προϋπολογ ισμός: με τον φ.π.α (19%)

15 Επιφάνεια εργασίας: Κατασκευάζεται από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης συνολικού πάχους 28mm. Στα σόκορα τοποθετείται PVC απομίμηση ραμποτέ πάχους 3mm. Η Στήριξη γίνεται σε μεταλλική κολώνα η οποία ενώνεται με πιάτο-πέλμα κατάλληλο ώστε να σταθεροποιεί το στρόγγυλο τραπέζι. Εναλλακτικά στήριξη σε σταυρό κατασκευασμένο από υλικό αντίστοιχο της επιφάνειας εργασίες. αντικατασταθεί σε περίπτωσ η φθοράς ή ζημίας. Χρωματισμοί: Η επιφάνειες διατίθενται σε απόχρωση κερασιάς (επιλογής μας από το δειγματολόγιο που θα προσκομιστεί). Εάν υπάρχει σταυρός στήριξης να είναι σε ανθρακί απόχρωση Τα μεταλλικά μέρη (εφόσον υπάρχουν) είναι βαμμένα με εποξειδική πούδρα σε πάχος 70μm στους 210 βαθμούς κελσίου στην απόχρωση του μαύρου χρώματος. 25. Τραπέζι με ανακλινόμενο πόδι (1,80 Χ 0,80πλάτος Χ 0,72 εκ. ύψος για 6- άτομα ) Τ εμάχια: 5 Προϋπολογ ισμός: με τον φ.π.α (19%) Επιφάνεια εργασίας Τραπεζιού: Ορθογώνιου σχήματος, κατασκευάζεται από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης συνολικού πάχους 25mm. Στα σόκορα τοποθετείται PVC απομίμηση ραμποτέ πάχους 3mm. Στήριξη σε ειδικά πτυσσόμενα μεταλλικά πόδια που ανακλίνονται ανά πάσα στιγμή και αποθηκεύονται. Σε βαφή ηλεκτροστατική της επιλογής μας. Χρωματισμοί: Η επιφάνειες διατίθενται σε απόχρωση κερασιάς (επιλογής μας από το δειγματολόγιο που θα προσκομιστεί). 26. Υποπόδιο Τεμάχια: 19 Υποπόδιο γραφείου υψηλών αντοχών μαύρου χρώματος, διαιρούμενο με 4 πέλματα από πλαστικό ABS, διαστάσεων: μήκος 43,5 cm και ύψος 35,5 cm.

16

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1:

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" 1.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενδεικτική Διάσταση : 1.60*80* 72 cm έως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ-ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (ΚΑΕ 9347)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ-ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (ΚΑΕ 9347) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15002/719762 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής» (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής» (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής» (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Ιωάννινα: 21/1/2016 Αρ. πρωτ.: 1061 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Διοίκησης Λόφος Πανεπιστημίου 81 100 Μυτιλήνη Πληροφορίες: Μαριολέν Σχαλλίγ, Μυτιλήνη, 30-09-2016 Τηλ.: 22510 36925, Αριθ. Πρωτ.7938

Διαβάστε περισσότερα

Α.2. Τεχνικά στοιχεία Α.2.1. Η εγκάρσια τραβέρσα κατασκευάζεται από χαλύβδινη κοιλοδοκό ορθογώνιας διατομής 80x40x3 mm.

Α.2. Τεχνικά στοιχεία Α.2.1. Η εγκάρσια τραβέρσα κατασκευάζεται από χαλύβδινη κοιλοδοκό ορθογώνιας διατομής 80x40x3 mm. Κατηγορίες Α. Κάθισμα αναμονής IKAROS N B. Κάθισμα αναμονής IKAROS V Γ. Κάθισμα αναμονής IKAROS ZETA IKAROS Α. IKAROS N Α.1. Περιγραφή Α.1.1. Το κάθισμα αναμονής IKAROS N αποτελείται από ανεξάρτητα, συνεργαζόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.93,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 4.997,39 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ : 44 : 59100 : : 2331350207 FAX

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ : 44 : 59100 : : 2331350207 FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση : Μητροπόλεως 44 Ταχ.Κώδικας : 59100 Πληροφορίες : Φρειδερίκη Μαργαρίτου Τηλέφωνο : 2331350207 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 /21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 /21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 /21 ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ... 3 ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 4 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ... 4 ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091270 2015-09-25 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

15PROC003091270 2015-09-25 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ& ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Πάτρα, 25-09-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. 10/2017. Κ.Α (Έτους 2017)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. 10/2017. Κ.Α (Έτους 2017) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. 10/2017 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΚΑΡΕΚΛΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 70.000,00 ΕΥΡΩ Κ.Α 10.7133.0002 (Έτους 2017) ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ (1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (2)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Του:. Δ/νση: Τηλ.:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Του:. Δ/νση: Τηλ.: ΜΕΡΟΣ Α' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Του:. Δ/νση: Τηλ.: Α / Α ΕΙΔΟΣ - ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ CPV ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ 1 ΓΡΑΦΕΙΟ 39121100-7 5 2 ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 39130000-2 5 3 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Του:. Δ/νση: Τηλ.:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Του:. Δ/νση: Τηλ.: ΜΕΡΟΣ Α' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Του:. Δ/νση: Τηλ.: Α/ Α ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ CPV ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ 1 ΓΡΑΦΕΙΟ 39121100-7 10 2 ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 39130000-2 10 3 ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΞΥΛΙΝΑ ΕΠΙΠΛΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΞΥΛΙΝΑ ΕΠΙΠΛΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΞΥΛΙΝΑ ΕΠΙΠΛΑ Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή καθορίζει τις απαιτήσεις προμήθειας και τους ελέγχους που θα πραγματοποιηθούν για την προμήθεια των παρακάτω ξύλινων επίπλων: α) Ερμάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΕ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ 57, ΠΥΛΑΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΟΠΟΥ ΘΑ ΣΤΕΓΑΖΕΙ Η ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΠΙ ΚΑΣΟΥ & ΧΑΛΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΠΙ ΚΑΣΟΥ & ΧΑΛΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΠΙ ΚΑΣΟΥ & ΧΑΛΚΗΣ 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 140 Χ 80 εκ. Το γραφείο θα είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό σκελετό, χρώματος γκρί ανθρακί, ο οποίος θα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ε.Π. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΣΕ Αριθ. Μελέτης: AK 28 / 8-8-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων για τη Γεωτεχνική Υπηρεσία Α.Μ. : Π 94/2012 ΠΡΟYΠ: 6.132.78 (με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.16/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 39313000-9 )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.16/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 39313000-9 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές καθισμάτων σειράς SYNTHIA

Τεχνικές Προδιαγραφές καθισμάτων σειράς SYNTHIA H σειρά SYNTHIA καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στις οποίες πρωτεύουσα σημασία έχει η αντοχή και η άνεση χρήσης σε συνδυασμό με την λειτουργικότητα. Δίνει λύσεις σε συνεδριακούς χώρους σχολείων, ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) Αθήνα, 19-10-2017 Αριθμ. Πρωτ.: 000266 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» 4 ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΡΓΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» 4 ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ: Δημοτικό κτίριο Ανδρόγεω 2 Τηλ.: 2810 399-214 FAX: 2810 280-780 ΕΡΓΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» 4 ο ΥΠΟΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1. Γραφείο Προϊσταμένου 1.1. Γενική Περιγραφή 1.1.1. Το γραφείο του Προϊσταμένου μπορεί να είναι ελεύθερου σχεδιασμού (design) και θα αποτελείται από την επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές καθισμάτων σειράς SYNTHIA

Τεχνικές Προδιαγραφές καθισμάτων σειράς SYNTHIA H σειρά SYNTHIA καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στις οποίες πρωτεύουσα σημασία έχει η αντοχή και η άνεση χρήσης σε συνδυασμό με την λειτουργικότητα. Δίνει λύσεις σε συνεδριακούς χώρους σχολείων, ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) Θεσσαλονίκη, 23-03-2017 Αριθμ. Πρωτ.: 000118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (α) (β) (γ) (δ) (ε) Ξύλινη καρέκλα εστιατορίου

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (α) (β) (γ) (δ) (ε) Ξύλινη καρέκλα εστιατορίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΤΗΣ 8/07 ΔΙΑΚ/ΞΗΣ ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡ. ΔΝΣΗ ΠΡΟΜ. & ΣΥΜΒ.(Δ3) Χανιά, 07 Ιουλ 7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (α) (β)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. µελ.: 4 /2012 Προϋπολογισµός: ,00 Α..Σ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. µελ.: 4 /2012 Προϋπολογισµός: ,00 Α..Σ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια κινητού εξοπλισµού για ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ τις ανάγκες λειτουργίας της αίθουσας ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ηµοτικού Συµβουλίου στο πρώην /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ηµαρχείο Νεάπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΑ Τ.Ε.Π. 1/5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΑ Τ.Ε.Π. 1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΟ (ΜΕΛΕΤΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 1-10-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λένη Σοφία, Διπλ. Πολιτικός Μηχ. Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-529 4910 Fax: 210-529

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Διοίκησης Λόφος Πανεπιστημίου 81 100 Μυτιλήνη Πληροφορίες: Μαριολέν Σχαλλίγ, Κάιτατζης Γιώργος Μυτιλήνη, 3-11-015 Τηλ.: 510 3695, 3691

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1. Γραφείο Προϊσταμένου 1.1. Γενική Περιγραφή 1.1.1. Το γραφείο του Προϊσταμένου μπορεί να είναι ελεύθερου σχεδιασμού (design) και θα αποτελείται από την επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

1. ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GPS) ΤΕΜ. ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90)

1. ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GPS) ΤΕΜ. ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) (3) ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, για την προµήθεια: 1. ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GPS) ΤΕΜ. ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 13.467,00 ΕΥΡΩ Πέµττη 3-6-04 Ω /09:00 2. ΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (γραφεία, συρταροθήκες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (απόφαση πρύτανη 17337/ ΑΔΑ: 6ΚΑ9469Β7Γ-Ζ6Λ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (απόφαση πρύτανη 17337/ ΑΔΑ: 6ΚΑ9469Β7Γ-Ζ6Λ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ρέθυμνο 08/12/2017 Διεύθυνση :Οικονομικής Διαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 17518 Τμήμα :Προμηθειών Ταχ. Δ/νση :Παν/πολη Ρεθύμνου Πληροφορίες :Κ. Καρνιαβούρα Τηλέφωνο :28310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ρέθυμνο 25/10/2017 Διεύθυνση :Οικονομικής Διαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 14137 Τμήμα :Προμηθειών Ταχ. Δ/νση :Παν/πολη Ρεθύμνου Πληροφορίες :Κ. Καρνιαβούρα Τηλέφωνο :28310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Αρ. Πρόσκλησης 1/2015)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Αρ. Πρόσκλησης 1/2015) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 30/03/2015 Α.Π.: 1774 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του (Αρ. Πρόσκλησης 1/2015) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικά πλεκτά ΤΙΜΗ ΣΕΤ ΤΙΜΗ ΣΕΤ

Μεταλλικά πλεκτά ΤΙΜΗ ΣΕΤ ΤΙΜΗ ΣΕΤ Μεταλλικά πλεκτά ΤΙΜΗ ΣΕΤ 660 ΚΩΔ.: 201061 WICKER ΚΑΦΕ 660 Καναπές 131χ69χ79 εκ. ύψος Πολυθρόνα 73x69x79 εκ. ύψος Τραπεζάκι 92x50x39 εκ. ύψος Μαξιλάρια μόνο κάθισμα ΚΡΕΜ Πλαίσιο μεταλλικό ΤΙΜΗ ΣΕΤ 630

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 9/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αριθ.Πρωτ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 9/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αριθ.Πρωτ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 9/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 27719 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αρ. Μελέτης: 168 /2016 Προμήθεια Επίπλων για τις ανάγκες των γραφείων διοίκησης έργου του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ρέθυµνο 03/10/2016 ιεύθυνση :Οικονοµικής ιαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 12720

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ρέθυµνο 03/10/2016 ιεύθυνση :Οικονοµικής ιαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 12720 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ρέθυµνο 03/10/2016 ιεύθυνση :Οικονοµικής ιαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 12720 Τµήµα :Προµηθειών Ταχ. /νση :Παν/πολη Ρεθύµνου Πληροφορίες :Κ. Καρνιαβούρα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Mελέτης: 51/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Εξοπλισμού Επίπλων Για τις ανάγκες του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας

Αριθμ. Mελέτης: 51/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Εξοπλισμού Επίπλων Για τις ανάγκες του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Αριθμ. Mελέτης: 51/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Εξοπλισμού Επίπλων Για τις ανάγκες του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 27-9-12 Αριθμ. Πρωτ.: 22776 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV002815356 2015-06-02

15SYMV002815356 2015-06-02 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ : ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 26ης Οκτωβρίου 1-3 Τ.Κ.54626 Πληρ.: Πέτρος Κοταμανίδης Τηλέφωνο: 2310 507454 Φαξ: 2310 541848 E-mail : efetthess.egr@gmail.com ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Στην Αθήνα σήμερα 7/07/05, ημέρα Παρασκευή μεταξύ: ) Aφενός του Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των δομών του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των δομών του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ) Πληρ.: Κουνελάκη Αικατερίνη Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213 41630 Fax: 28210 95292 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Ιωάννινα 26/10/2016 Αριθμ. Πρωτ.: 5657 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16.05.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Οικ. 33131 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 80-88

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΚΩΞΕ-ΘΩΑ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΕΖΚΩΞΕ-ΘΩΑ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, 29-4 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΡ. ΑΠΟΦ. : 280 Αρµόδιος υπάλληλος. Παλαιολόγος Tηλ επικοινωνίας 2132020244 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΕΠΙΠΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΕΠΙΠΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, Μάρτιος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Επίπλωση γραφειακών χώρων της Υπηρεσίας Γραφείων Βουλευτών του επί της οδού Μητροπόλεως 1 κτιρίου της Βουλής, σύμφωνα με τις λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα, 13/06/2014. Ο ήµαρχος. Αντώνης Χατζηδιαµαντής

Μύρινα, 13/06/2014. Ο ήµαρχος. Αντώνης Χατζηδιαµαντής Ελληνική ηµοκρατία Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ήµος Λήµνου Πλατεία Ηλία Ηλιού 7 Τηλέφωνο: 2254350015 FAX : 2254050050 Ηλεκτ. ιεύθυνση: www.limnos.gov.gr Μύρινα, 13 Ιουνίου 2014 Αρ. Πρωτ: 10303 Θέµα: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Το παρόν Υποέργο 4 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ» αφορά στην προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση καθισμάτων θεάτρου και αναμονής, καθώς και την προμήθεια και μεταφορά συμπληρωματικών επίπλων στο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ % ΚΑ , , , ,01 και

Τηλ % ΚΑ , , , ,01 και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ α)προµήθεια επίπλων & σκευών για τις Υπηρεσίες του ήµου ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κ.Α.15.7133.01, 10.7133.01, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΛΟΝΙΑ. Κατηγορίες Α. Σαλόνια LEON Β. Σαλόνια INDIE Γ. Σαλόνια FREDIE Δ. Σαλόνια ALFIE Ε. Σαλόνια TONY ΣΤ.Σαλόνια ALIS Z.

ΣΑΛΟΝΙΑ. Κατηγορίες Α. Σαλόνια LEON Β. Σαλόνια INDIE Γ. Σαλόνια FREDIE Δ. Σαλόνια ALFIE Ε. Σαλόνια TONY ΣΤ.Σαλόνια ALIS Z. Κατηγορίες Α. Σαλόνια LEON Β. Σαλόνια INDIE Γ. Σαλόνια FREDIE Δ. Σαλόνια ALFIE Ε. Σαλόνια TONY ΣΤ.Σαλόνια ALIS Z. Σαλόνια ARMONIA ΣΑΛΟΝΙΑ Α.1. Τεχνικά Στοιχεία LEON Α.1.1. Καναπέδες με πλάτη και φαρδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΊΣ ...8 ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΣΕ ΘΗΚΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΉΚΕΣ

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΊΣ ...8 ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΣΕ ΘΗΚΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΉΚΕΣ ...8 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΣΕ ΘΗΚΕΣ... 0 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ... 3 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ... 4... 6 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΊΣ ΜΕ ΡΆΦΙΑ... 7 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΉΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΊΟΥ... 7 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΉΚΕΣ... 9 ΣΥΛΛΟΓΈΣ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ 7 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741763 2015-04-30

15PROC002741763 2015-04-30 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 30/04/2015 Α.Π.: 2848 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Αρ. Πρόσκλησης 3/2015) Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14.03.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Οικ. 15629 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV «Αναρτητέα στο διαδίκτυο και στο Μητρώο» 14SYMV002419940 2014-11-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ µε φπα, #2.500,00

2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ µε φπα, #2.500,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ Γ. Ν. ΠΑΙ ΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. /νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη ΠΕΝΤΕΛΗ, 09-10-2015 Υπηρεσία: Γραφείο Προµηθειών Αρ. Πρωτ.: 10939/13-10-2015 Πληροφ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρoϋπ :59009.25 περ. Φ.Π.Α 23%. Πηγή : Ιδίοι Πόροι

Πρoϋπ :59009.25 περ. Φ.Π.Α 23%. Πηγή : Ιδίοι Πόροι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προµήθεια: «Έπιπλα, σκεύη» Φορέας : ήµος ιονύσου Πρoϋπ :59009.25 περ. Φ.Π.Α 23%. Πηγή : Ιδίοι Πόροι ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 19 / 2012 ΦΟΡΕΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Γραφείου» Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Γραφείου» Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αμφίκλεια Φθιώτιδας, 09/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 197 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Γραφείου» Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ

1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ 1130.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ α. Το παρόν άρθρο αφορά στις γενικές απαιτήσεις για την κατασκευή ξύλινων ερµαρίων, ιµατιοθηκών και πάγκων καθώς επίσης και την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ 16REQ004865157 2016-08-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συκιές, 28/07/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 2091 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΓΝΛ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΓΝΛ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συκιέ 18/3/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 882 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ. Προ πολογισµό : ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συκιέ 18/3/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 882 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ. Προ πολογισµό : ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συκιέ 18/3/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 882 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΣΥΚΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Θέµα : «Προµήθεια επίπλων γραφείου και κυλικείου

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Πληροφορικής Ταχ. Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη 11/2010 (Τµήµα Ηλεκτρολογίας σελ. 29-31)

ιακήρυξη 11/2010 (Τµήµα Ηλεκτρολογίας σελ. 29-31) ιακήρυξη 11/2010 (Τµήµα Ηλεκτρολογίας σελ. 29-31) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 Γραφεία εκπαιδευτικών 2 Πρόσθετα χαρακτηριστικά: 140cm Χ 80cm και τροχήλατη συρταριέρα (Τριών συρταριών, µολυβοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Linea. Linea Metal. Γραφείο 120 x 080 cm 140 x 080 cm. 160 x 080 cm 180 x 080 cm Προέκταση 080 x 060 cm

Linea. Linea Metal. Γραφείο 120 x 080 cm 140 x 080 cm. 160 x 080 cm 180 x 080 cm Προέκταση 080 x 060 cm Linea Γραφείο 120 x 080 cm 140 x 080 cm Αποχρώσεις: Σκ.μηλιά, Κερασιά, Αν.μηλιά, Μπεζ, Γκρί, Wenge, Καρυδιά, Βελανιδιά, Συμύδα, Ανθρακί 160 x 080 cm 180 x 080 cm Προέκταση 080 x 060 cm Linea Metal Mega

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Λιβαδειά 20 Δεκεμβρίου 2016 Αρ Πρωτ: 31240 Δ/ΣΗ: ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα: Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών Πληροφορίες: Ι Τσινόπουλος Θ Στεφάνου Τηλέφωνο: 2261350829 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΞ0-95Ρ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 27 / 12 / 2011

ΑΔΑ: 45ΨΞ0-95Ρ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 27 / 12 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 27 / 12 / 2011 Αρ. πρωτ.: ΟΙΚ. 213736 Α Π Ο Φ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.2. Γραφεία διευθυντικά με φυσικό καπλαμά και μοριοσανίδα πάχους 25 mm με επένδυση καπλαμά ξύλου

Α.1.2. Γραφεία διευθυντικά με φυσικό καπλαμά και μοριοσανίδα πάχους 25 mm με επένδυση καπλαμά ξύλου Κατηγορίες A. Γραφεία B. Τράπεζες συσκέψεων Γ. Σταθμοί εργασίας Δ. Επικαθήμενα διαχωριστικά ΝΕΟ A. Γραφεία NEO A.1. Είδη γραφείων Α.1.1. Γραφεία με επιφάνεια από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002836135 2015-06-10

15PROC002836135 2015-06-10 Ελληνική ηµοκρατία Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ήµος Λήµνου Πλατεία Ηλία Ηλιού 7 Τηλέφωνο: 2254350015 FAX : 2254050050 Ηλεκτ. ιεύθυνση: www.limnos.gov.gr Μύρινα, 10 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: 8223 Θέµα: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών: 46/2012 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα σκίασης Ρόλερ

Συστήματα σκίασης Ρόλερ Εσωτερική σκίαση Συστήματα σκίασης Ρόλερ Model 250A Ρόλερ με πλευρικό μηχανισμό αλυσίδας 250Α Συστήματα σκίασης Ρόλερ με πλευρικό μηχανισμό αλυσίδας ή ηλεκτροκίνησης. Τα συστήματα σκίασης ρόλερ Optima

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου

Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου Εξωτερική σκίαση Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου Model 90ZEP, 90ZMP Συστήματα σκίασης περιστεφούμενων και ανυψούμενων οριζόντιων εξωτερικών περσίδων αλουμινίου, χειροκίνησης και ηλεκτροκίνησης. Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 25/05/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 25/05/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΔΑΜ:16PROC004465383 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 25/05/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 17565 ΔΗΜΟΣ Έχοντας υπ' όψη: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Eπίσημος τιμοκατάλογος

Eπίσημος τιμοκατάλογος Eπίσημος τιμοκατάλογος ΤΕΝ Οι τιμές ΔΕΝ περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% ΤΕΝΤΕΣ ΤΕΝ. 01 Τέντα 3 Χ 3 και ύψος 2,05 m (ελάχιστο) με σκελετό αλουμινίου 165,00 ΤΕΝ. 02 Τέντα 3 Χ 6 και ύψος 2,05 m (ελάχιστο) με σκελετό

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Ο Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο ΑΔΑ: 65ΝΜ469Β7Θ-ΕΟΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: 15PROC

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Ο Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο ΑΔΑ: 65ΝΜ469Β7Θ-ΕΟΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: 15PROC Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Ο Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: 65ΝΜ469Β7Θ-ΕΟΟ ΑΔΑΜ: 15PROC002778465 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Αρ. 54/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Αρ. 54/2017 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Καρδίτσα 13/11/2017 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Aριθ. Πρωτ Γ.Π.οικ. 2456 Ταχ.Δ/νση: Φαναρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ CPV ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ CPV ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Αρμόδια Υπάλληλος: Σωτηρίου Αναστασία Ταχ. Δ/νση: Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕΡΟΣ Α' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΡΟΣ Α' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Του:. Δ/νση: Τηλ.: Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ 1 ΚΡΕΒΑΤΙΑ 39143110-0 ΤΕΜ 70 2 ΣΤΡΩΜΑΤΑ 39143110-0 ΤΕΜ 70 3 ΚΟΜΟΔΙΝΑ 39143000-6 ΤΕΜ 140 4 ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΤΗΡΙΩΝ - INFO

ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΤΗΡΙΩΝ - INFO 1 ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 21.AAA.00611 ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΓΚΡΙ 10 21.AAA.00023 ΚΑΘΙΣΜΑ JODI ΜΑΥΡΟ 20 21.AAA.00026 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ LIZA ΤΑΜΠΑ 25 21.AAA.00027 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ LIZA ΜΠΛΕ 25 21.AAA.00008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ρέθυµνο 13/04/2016 ιεύθυνση :Οικονοµικής ιαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 4431

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ρέθυµνο 13/04/2016 ιεύθυνση :Οικονοµικής ιαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 4431 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ρέθυµνο 13/04/2016 ιεύθυνση :Οικονοµικής ιαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 4431 Τµήµα :Προµηθειών Ταχ. /νση :Παν/πολη Ρεθύµνου Πληροφορίες :Κ. Καρνιαβούρα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα σκίασης Ρόμαν

Συστήματα σκίασης Ρόμαν Εσωτερική σκίαση Yφασμάτινο με μηχανισμό αλυσίδας RAS-M Συστήματα εσωτερικής σκίασης ρόμαν με ύφασμα Το σύστημα διατίθεται με χειροκίνητη λειτουργία αλλά και με ηλεκτροκίνηση δεχόμενο και αυτοματισμούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Πάτρα 30/06/2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Πάτρα 30/06/2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α. «Ετήσια Προμήθεια και τοποθέτηση στορ σκίασης και ρόλερ ολικής συσκότισης (blackout)

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. 3. Αναλυτική περιγραφή των ειδών Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ. 3.1. Καθίσµατα 3.1.1 Κάθισµα θεάτρου

Α.1. 3. Αναλυτική περιγραφή των ειδών Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ. 3.1. Καθίσµατα 3.1.1 Κάθισµα θεάτρου 3. Αναλυτική περιγραφή των ειδών Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 3.1. Καθίσµατα 3.1.1 Κάθισµα θεάτρου Είδος: Κάθισµα θεάτρου Κωδικός αριθµός είδους 1 Ποσότητα: 281 τεµάχια Α.1 Περιγραφή καθίσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΩΝΑΣ. Έπιπλα κήπου-βεράντας... Κάθε χρόνο καλύτερη ποιότητα... απίστευτες τιμές... και πραγματικές προσφορές!!! ΜΟΝΟ στα...

ΜΥΛΩΝΑΣ. Έπιπλα κήπου-βεράντας... Κάθε χρόνο καλύτερη ποιότητα... απίστευτες τιμές... και πραγματικές προσφορές!!! ΜΟΝΟ στα... ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΎ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Σετ σαλόνι 4τμχ. (ΚΩΔ: 01.02.0609) Με μεταλλικό σκελετό σε ανθρακί χρώμα και ύφασμα textilene. Καναπές 104x63x78εκ. ΜΥΛΩΝΑΣ Γαλάτσι -

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΙ ΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ. 1 ΓΡΑΦΕΙΟ τεµ ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ τεµ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ τεµ ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ τεµ.

Α/Α ΕΙ ΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ. 1 ΓΡΑΦΕΙΟ τεµ ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ τεµ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ τεµ ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ τεµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΣΥ ΙΣΑ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠ.: 5.975,56 Κ.Α.: 10.7133 ΧΡΗΣΗ: 2017 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ A. Οι παρούσες τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 74/12)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 74/12) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:Προμηθειών Πληροφορίες: Α. Μέξιας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ-FAX:2103381138 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 74/12)

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης Βαθμός Ασφάλειας Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Αρ. Τηλεφώνου Αρ. Τηλεομοιοτ. Ηλεκτρον.

Χρόνος Διατήρησης Βαθμός Ασφάλειας Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Αρ. Τηλεφώνου Αρ. Τηλεομοιοτ. Ηλεκτρον. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Αρ. Τηλεφώνου Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Αφορά στην προμήθεια καθισμάτων για την κάλυψη αναγκών σε διάφορους χώρους των υπηρεσιών της Βουλής. Α. ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Αφορά στην προμήθεια καθισμάτων για την κάλυψη αναγκών σε διάφορους χώρους των υπηρεσιών της Βουλής. Α. ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, Ιούλιος 2017 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αφορά στην προμήθεια καθισμάτων για την κάλυψη αναγκών σε διάφορους χώρους των υπηρεσιών της Βουλής. Α. ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ Το

Διαβάστε περισσότερα

βαφή εποξειδικής πούδρας με πάχος επικάλυψης 50-70μm, χρώματος που θα επιλεγεί από την επίβλεψη βάσει χρωματολογίου. Το χρωματολόγιο, τόσο για τις

βαφή εποξειδικής πούδρας με πάχος επικάλυψης 50-70μm, χρώματος που θα επιλεγεί από την επίβλεψη βάσει χρωματολογίου. Το χρωματολόγιο, τόσο για τις ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προμήθεια επίπλων για τον εξοπλισμό της βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Οι τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ...

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ... ...8 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10...13 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ...17 ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ www.expert-tool.com 7 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 29. 5. 205 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. 63 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για προμήθεια ΕΠΙΠΛΩΝ Δ.Ε. ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ Ο Δήμος Κυθήρων δυνάμει της υπ αρίθμ 35/205 απόφασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Επισκευή παλαιού Δημοτικού Σχολείου Χρωμοναστηρίου Δ. Ρεθύμνης και μετατροπή του σε Πολιτιστικό Κέντρο. Υποέργο 2: Προμήθεια λοιπού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τµήµα Κατασκευών & Επισκευών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, ιπλ. Χηµικός Μηχανικός Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: 210-529 4870 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελ. Συντελεστές ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ Μουσειογραφικής ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Μελέτης (ΕΕ) Εφαρμογής Ομάδα Μελέτης ΜΕΛΤ. Έλενα Μελίδη Αν. Προϊσταμένη Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης- Αρχαιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 90% ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ ΚΑΙ 10% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 90% ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ ΚΑΙ 10% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 14-10-2013 ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ. : 70246 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΤΟΥ ν. 3361/2005) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 69/12)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 69/12) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:Β. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:Aρ. Βατουσίου Τηλέφωνο:210 3381138 Ε-mail:promith@hosp-alexandra.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 18310

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 18310 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τηλ.: 2813404418 Φαξ: 2813404460

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη 03-10-2016 Αριθ. Πρωτ.7970 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» CPV 39000000-2, 30213000-5

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» CPV 39000000-2, 30213000-5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» Ο Δήμαρχος Δράμας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα σκίασης Ρόλερ

Συστήματα σκίασης Ρόλερ Εσωτερική σκίαση Συστήματα σκίασης Ρόλερ Model 250A Ρόλερ με πλευρικό μηχανισμό αλυσίδας 250Α Συστήματα σκίασης Ρόλερ με πλευρικό μηχανισμό αλυσίδας ή ηλεκτροκίνησης. Τα συστήματα σκίασης ρόλερ Optima

Διαβάστε περισσότερα