ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2011"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2011

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ι. ΚΤΙΡΙΟ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 3 ΙΙ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 6 III. ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ -ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 8 IV. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 29 V. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΑΡΧΕΙΟ 30 VI. ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 34 VII. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 53 VIII. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 57 IX. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- XOΡΗΓΙΕΣ- ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ 59 X. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ 67 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΙΙ. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΙΙ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΙV. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ V. ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ VI. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ VII. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 3

4 Ι. ΚΤΙΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΞ Παρουσιάζεται κάτωθι το χρονολόγιο της ανακατασκευής του κτιρίου ΦΙΞ για το έτος Κατά τη διάρκεια του 2011 και έως τις εκτελέστηκαν στο εργοτάξιο μόνο εργασίες που είναι απαραίτητες για την υγιεινή και ασφάλεια του εργοταξίου, όπως 24 φύλαξη του εργοταξίου από εταιρία security, περιοδικός έλεγχος και συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, διατήρηση των εξωτερικών σκαλωσιών. 25/02/2011: Η ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. υποβάλλει προς το ΔΣ του ΕΜΣΤ την με αρ. 1232/ Ένσταση κατά του ελέγχου της τελικής επιμέτρησης του Έργου. 17/03/2011: Ορίζεται από το ΔΣ του ΕΜΣΤ 3μελής επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής του Έργου. 21/04/2011: Το ΔΣ του ΕΜΣΤ απορρίπτει την 1232/ Ένσταση της ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. κατά του ελέγχου της τελικής επιμέτρησης του Έργου. 06/06/2011: Αποστέλλεται από το ΕΜΣΤ πρόσκληση στην εταιρεία ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. (2ος μειοδότης του διαγωνισμού κατασκευής) για την εκτέλεση του υπολειπόμενου Έργου. 16/06/2011: Η ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. απαντά στο ΕΜΣΤ ότι αδυνατεί να ανταποκριθεί στην πρόσκληση του ΕΜΣΤ για την κατασκευή του υπολειπόμενου Έργου. 16/06/2011: Σε συνέχεια της άρνησης της ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε., το ΕΜΣΤ αποστέλλει επιστολήπρόσκληση προς την ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ (3ος μειοδότης του διαγωνισμού κατασκευής), για την εκτέλεση του Έργου. 30/06/2011: Το ΕΜΣΤ παραλαμβάνει από την Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής το από 22/06/2011: Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του Έργου. 01/07/2011: Η εταιρία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ αποδέχεται την από πρόσκληση του ΕΜΣΤ για την κατασκευή του υπολειπόμενου Έργου. 14/07/2011: Το ΔΣ, λαμβάνοντας υπόψη την από επιστολή της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. προς το ΕΜΣΤ, την από προσφορά της εν λόγω εταιρείας στον Διαγωνισμό για την Κατασκευή του Έργου: Κατασκευή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, το άρθρο της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και το άρθρο 61 παρ. 13 του Ν. 3669/2008, αποφασίζει ομοφώνως την κατακύρωση του Έργου στην Εταιρεία Ακτωρ Α.Τ.Ε. 14/07/2011: Το ΕΜΣΤ καταθέτει ενώπιων του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Αγωγή κατά της ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.. 15/07/2011: Το ΕΜΣΤ καταθέτει ενώπιων του Ειρηνοδικείου Αθηνών Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων για την απομάκρυνση του Οικοδομικού γερανού και των υπόλοιπων οικοδομικών υλικών του υφισταμένου κτιρίου. 21/07/2011: Η ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. υποβάλλει Ένσταση Αντιρρήσεις στο με αρ / έγγραφο της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής, με τίτλο «Παραλαβή Επιμέρους Έργου» και των συνημμένων αυτού. 23/09/2011: Κοινοποιείται στο ΕΜΣΤ η από Αγωγή της ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. κατά του ΕΜΣΤ σχετικά με την από απόφαση του ΔΣ του ΕΜΣΤ για την έκπτωσή της εταιρείας και την κατάπτωση των σχετικών εγγυητικών επιστολών. 29/09/2011: Το ΔΣ του ΕΜΣΤ, εγκρίνει το Σχέδιο Εργολαβικής Σύμβασης μεταξύ του ΕΜΣΤ και της εταιρίας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. 10/11/2011: Έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού για υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του ΕΜΣΤ και της Εταιρείας ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.. 10/11/2011: Το ΕΜΣΤ υποβάλλει στην Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού Αίτηση για τη χορήγηση εγγράφου επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας για το έργο Κατασκευή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.

5 15/11/2011: Υπογράφεται η σύμβαση για το έργο Κατασκευή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης μεταξύ του ΕΜΣΤ και της Εταιρείας ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.. 18/11/2011: Χορηγείται στο ΕΜΣΤ Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας για τη συνεχιζόμενη πράξη Κατασκευή Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης από την Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού. 14/12/2011: Συγκροτείται Επιτροπή Τεχνικής Παρακολούθησης, όπως προβλέπεται στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών Εκτέλεσης του Έργου Κατασκευή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. 16/12/2011: Το ΕΜΣΤ υποβάλλει στην Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού Αίτηση Χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο Μελέτη, Κατασκευή και Εξοπλισμός Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης από το Π.Ε.Π. Αττικής του ΕΣΠΑ , μαζί με το Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης. 20/12/2011: Ένταξη της Πράξης Μελέτη, Κατασκευή και Εξοπλισμός Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης με κωδικό ΟΠΣ , στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική /12/2011: Το ΕΜΣΤ υποβάλλει στην Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού το Τεχνικό Δελτίο του Υποέργου 1 για το έργο Κατασκευή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. 5

6 Β. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Για τη σωστή λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων (εκθεσιακοί χώροι και γραφεία του ΕΜΣΤ) πραγματοποιήθηκαν οι εξής εργασίες σε τακτική βάση: Συντήρηση κεντρικού κλιματισμού Αναγόμωση πυροσβεστήρων Καθαρισμός και συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού μετά το πέρας κάθε έκθεσης Γ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Επισυνάπτεται αναλυτική απογραφή της κινητής περιουσίας του ΕΜΣΤ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ) 6

7 II. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στις έληξε η θητεία των μελών του ΔΣ του ΕΜΣΤ. Η νέα σύνθεση του ΔΣ σύμφωνα με την Αριθ.ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/18740 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/49/ ) είναι η ακόλουθη: Πρόεδρος Νικόλαος Αλιβιζάτος, Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Αντιπρόεδρος Νικόλαος Καλογεράς, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ Μέλη Βικτωρία Ευθυμιάδου, Δικηγόρος Ρένα Παπασπύρου, Καθηγήτρια Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Τάσος Μπίρης, Ομότιμος Καθηγητής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ Χρόνης Μπότσογλου, Ομότιμος Καθηγητής της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Σοφία Στάικου, Διοικητικό Επιχειρηματικό Στέλεχος Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Μιχάλης Παπαδάκης, Εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος Το Μέλος του ΔΣ κ. Τάσος Μπίρης υπέβαλε την παραίτησή του στις ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Με την υπ.αρ. 5 απόφαση του ΔΣ του ΕΜΣΤ κατά τη συνεδρίαση της συγκροτείται Επιτροπή Τεχνικής Παρακολούθησης, όπως προβλέπεται στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών Εκτέλεσης του Έργου Κατασκευή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, με αρμοδιότητα να ελέγχει τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τον Φορέα Διεύθυνσης του Έργου και να γνωμοδοτεί σχετικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Η Επιτροπή αποτελείται από τα εξής μέλη: Μάριο Μιχαηλίδη, Αρχιτέκτονα, εκ μέρους του ΥΠΠΟΤ Μίλτο Χρονόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό Βασίλη Κολοβό, Μηχανολόγο Μηχανικό 7

8 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Κατά τη διάρκεια του 2011 δεν πραγματοποιήθηκε κάποια αλλαγή στη σύνθεση του προσωπικού. Ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων στο ΕΜΣΤ την 31η Δεκεμβρίου 2011 είναι δεκαεννιά (19) άτομα. Κατά τη διάρκεια του 2011 η κα Ελένη Γανίτη, βοηθός επιμελήτρια στον Τομέα Τεκμηρίωσης και Εκδόσεων του ΕΜΣΤ απουσίασε με άδεια μητρότητας, άδεια άνευ αποδοχών και άδεια ισόχρονης μειωμένου ωραρίου κατά το διάστημα από έως Ο κ. Σταμάτης Σχιζάκης, βοηθός επιμελητής στον Τομέα Ζωγραφικής και Τρισδιάστατων Έργων του ΕΜΣΤ διέκοψε την εργασία του στις προκειμένου να εκπληρώσει τη στρατιωτική του θητεία. Η κα Αραβανή Φωτεινή, αρχειονόμος-βιβλιοθηκονόμος στον Τομέα Αρχείων και Βιβλιοθήκης διέκοψε την εργασία της στις με άδεια άνευ αποδοχών ενός έτους. 8

9 III. ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ - ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Κατά τη διάρκεια του 2011 συνεχίστηκε ο εμπλουτισμός των μόνιμων συλλογών του ΕΜΣΤ. Από την αρχή του έτους και έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011, οι μόνιμες συλλογές του Μουσείου εμπλουτίστηκαν με 81 νέα έργα, εκ των οποίων: 72 Δωρεές, 9 Νέες Παραγωγές - Παραγγελίες Το Bombay Sapphire gin της εταιρείας Bacardi Hellas ήταν ο χορηγός για την παραγωγή 8 νέων έργων-παραγγελιών που πραγματοποιήθηκαν το 2011 στην Aίθουσα Nέων Έργων του Μουσείου στο πλαίσιο της σειράς ΕΜΣΤ Νέες Παραγωγές Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011, ο συνολικός αριθμός έργων των συλλογών του ΕΜΣΤ ήταν 778. Από τα 286 έργα που έχουν αποκτηθεί με αγορά, τα 85 έργα ανήκουν στον Τομέα Ζωγραφικής και Τρισδιάστατων Έργων και τα 201 έργα ανήκουν στον Τομέα Φωτογραφίας και Νέων Μέσων. Από τα 492 έργα που έχουν αποκτηθεί με δωρεά, τα 478 ανήκουν στον Τομέα Ζωγραφικής και Τρισδιάστατων Έργων, τα 13 στον Τομέα Φωτογραφίας και Νέων Μέσων και 1 έργο στον Τομέα Αρχιτεκτονικής και Βιομηχανικού Σχεδιασμού. Αναλυτικά, τα αποκτήματα των συλλογών για το 2011: Α. ΔΩΡΕΕΣ 1. Τομέας Ζωγραφικής και Τρισδιάστατων Έργων ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Σιωπηλή Διαδρομή, 1995 Λάδι σε καμβά 200 x 250 εκ. Δωρεά Στάθη Καββαδά, Αρ. Εισ. 706 /11 Σιωπηλή Διαδρομή, 1995 Λάδι σε καμβά 200 x 250 εκ. Δωρεά Στάθη Καββαδά, Αρ. Εισ. 707/11 9

10 ΡΕΝΑ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ 11 x 21 εκ. Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 709/11 12,5 x 21 εκ. Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 710/11 8,5 x 21 εκ. Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 711/11 15 x 21,5 εκ. Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 712/11 21 x 25 εκ. Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 713/11 Φωτοτυπίa απευθείας απ την ύλη, x 29,5 εκ. Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 714/11 14 x 29,5 εκ. Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 715/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 716/11 10

11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 717/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 718/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 719/1 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 720/11 14,8 x 29,5 εκ. Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 721/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 722/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 723/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 724/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 725/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 726/11 11

12 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 727/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 728/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 729/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 730/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 731/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 732/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 733/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 734/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 735/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 736/11 12

13 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 737/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 738/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 739/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 740/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 741/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 742/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 743/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 744/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 745/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 746/11 13

14 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 747/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 748/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 749/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 750/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 751/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 752/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 753/11 Προβολή σχήματος σε φωτοτυπικό χαρτί, Χ 29,5 εκ. Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 754/11 Προβολή σχήματος σε φωτοτυπικό χαρτί, Χ 29,5 εκ. Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 755/11 Προβολή σχήματος σε φωτοτυπικό χαρτί, Χ 29,5 εκ. Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 756/11 14

15 Προβολή σχήματος σε φωτοτυπικό χαρτί, Χ 29,5 εκ. Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 757/11 Προβολή σχήματος σε φωτοτυπικό χαρτί, ,5 x 29,5 εκ. Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 758/11 [Μελέτη για το Βυζαντινό Μουσείο της Θεσσαλονίκης], σχέδια Μελάνι (στυλό) σε χαρτί 12,5 x 17,5 εκ. έκαστο Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 759/11 768/11 [Μελέτη για το Βυζαντινό Μουσείο της Θεσσαλονίκης], Μελάνι (στυλό) σε χαρτί 12,5 Χ 35,5 εκ. Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 769/11 Σημειώσεις πάνω στα Μαγικά Δωμάτια, Μελάνι (στυλό) σε χαρτί 14,5 Χ 21 εκ. Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 770/11 Σημειώσεις πάνω στα Μαγικά Δωμάτια, Μελάνι (στυλό) σε χαρτί 14,5 Χ 21 εκ. Δωρεά της καλλιτέχνιδας Αρ. Εισ. 771/11 Σημειώσεις πάνω στα Μαγικά Δωμάτια, Μελάνι (στυλό) σε χαρτί 14,5 Χ 21 εκ. Δωρεά της καλλιτέχνιδας Αρ. Εισ. 772/11 Σημειώσεις πάνω στα Μαγικά Δωμάτια, Μελάνι (στυλό) σε χαρτί 14,5 Χ 21 εκ. Δωρεά της καλλιτέχνιδας Αρ. Εισ. 773/11 Σημειώσεις πάνω στα Μαγικά Δωμάτια, Μελάνι (στυλό) σε χαρτί 11,5 Χ 23 εκ. Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 774/11 Σημειώσεις πάνω στα Μαγικά Δωμάτια, Μελάνι (στυλό) σε χαρτί 11,5 Χ 23 εκ. Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 775/11 15

16 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χωρίς τίτλο, 2009 ακρυλικό σε καμβά 300 X 230 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη, Αρ. Εισ. 776/11 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΨΥΧΟΥΛΗΣ Όργανα γυμναστικής, 2009 Εγκατάσταση Πλαστικό κορδόνι Διαστάσεις μεταβλητές Δωρεά του καλλιτέχνη, Αρ. Εισ. 777/11 ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΟΡΟΓΚΑΣ Σκουριές, Ακρυλικό σε καμβά 100 X 100 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη, Αρ. Εισ. 778/11 16

17 Β. ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 1.Τομέας Ζωγραφικής και Τρισδιάστατων Έργων ΑΝΤΡΕΑ ΜΠΑΟΥΕΡΣ No Olvidado (Not Forgotten) [Όχι ξεχασμένοι], αρ. 6, 2010 Γραφίτης σε χαρτί 304,8 x 127 εκ. Το έργο αποκτήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΣΤ Νέες Παραγωγές 2011 με την υποστήριξη του Bombay Sapphire gin, Aρ. Εισ. 676/10 No Olvidado (Not Forgotten) [Όχι ξεχασμένοι], αρ. 7, 2010 Γραφίτης σε χαρτί 304,8 x 127 εκ. Το έργο αποκτήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΣΤ Νέες Παραγωγές 2011 με την υποστήριξη του Bombay Sapphire gin, Aρ. Εισ. 677/10 No Olvidado (Not Forgotten) [Όχι ξεχασμένοι], αρ. 8, 2010 Γραφίτης σε χαρτί 304,8 x 127 εκ. Το έργο αποκτήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΣΤ Νέες Παραγωγές 2011 με την υποστήριξη του Bombay Sapphire gin, Aρ. Εισ. 678/10 No Olvidado (Not Forgotten) [Όχι ξεχασμένοι], αρ.9, 2010 Γραφίτης σε χαρτί 304,8 x 127 εκ. Το έργο αποκτήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΣΤ Νέες Παραγωγές 2011 με την υποστήριξη του Bombay Sapphire gin, Aρ. Εισ. 679/10 MAARIA WIRKKALA 17

18 Wondering, 2011 Εγκατάσταση Μεταβλητές διαστάσεις Μεταλλικό σύστημα μεταφοράς ρούχων (1,9 x 7,3 x 1,3 8 μ.), 29 λευκές υφασμάτινες θήκες (1,65 x 0,70 μ. έκαστη), 29 κρεμάστρες, 1 βιντεπροβολή, 1 microcomputer, προβολέας, σωλήνες νέον. Το έργο αποκτήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΣΤ Νέες Παραγωγές 2011 με την υποστήριξη του Bombay Sapphire gin, Aρ. Εισ. 705/11 CARLOS GARAICOA Photo-topography, 2011 Εγκατάσταση 9 φωτογραφίες (80 x 100 εκ. η καθεμία) που έχουν μεταφερθεί σε πολυσπαν, 9 ασπρόμαυρες φωτογραφικές εκτυπώσεις, μελάνι σε πλάκα αλουμινίου επικαλυμμένη με γκέσο (26 x 20 εκ. η καθεμία), ξύλο. Το έργο αποκτήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΣΤ Νέες Παραγωγές 2011 με την υποστήριξη του Bombay Sapphire gin, Aρ. Εισ. 708/11 18

19 2. Τομέας φωτογραφίας και νέων μέσων ΑΝΤΡΕΑ ΜΠΑΟΥΕΡΣ Border Angels, 2011 Βίντεο διάρκειας 9 26, έγχρωμο, ήχος Artist s proof Το έργο αποκτήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΣΤ Νέες Παραγωγές 2011 με την υποστήριξη του Bombay Sapphire gin, Aρ. Εισ. 704/11 HACKITECTURA Mapping the commons, Athens, 2010 α. Εγκατάσταση Διαδραστικός διαδικτυακός χάρτης (open research map), διαδικτυακός χάρτης (Autorun Map), έντυπο αρχειακό υλικό από το εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε β. Διαδραστικός διαδικτυακός χάρτης (open research map) (http://www.emst.gr/mappingthecommons/index.html) Το έργο αποκτήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΣΤ Νέες Παραγωγές 2010 με την υποστήριξη του Bombay Sapphire gin, Aρ. Εισ. 702/11 ΣΠΥΡΟΣ ΝΑΚΑΣ 19

20 Fever, 2011 Διαδικτυακό flash game πολλαπλών χρηστών Aγορά 2011, Aρ. Εισ. 703/11 Το έργο Fever δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της ανοιχτής πρόσκλησης ενδιαφέροντος που απηύθυνε το ΕΜΣΤ το 2010 σε Έλληνες καλλιτέχνες νέων μέσων για την παραγωγή ενός νέου διαδικτυακού έργου. Tον Αύγουστο του 2010 επιτροπή με Πρόεδρο τον κ. Δημήτρη Χαρίτο, Επίκουρο Καθηγητή Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημιού Αθηνών, και μέλη τον κ. Σταμάτη Σχιζάκη, Βοηθό Επιμελητή του τομέα φωτογραφίας και νέων μέσων του ΕΜΣΤ, και την κα. Δάφνη Δραγώνα, ανεξάρτητη επιμελήτρια, συνεδρίασε για την αξιολόγηση των προτάσεων που κατατέθηκαν στο κάλεσμα συμμετοχής για τη δημιουργία online έργου. Η επιτροπή ομόφωνα επέλεξε ως πιο αξιόλογη αλλά και σύμφωνη με τα ζητούμενα του συγκεκριμένου διαγωνισμού πρόταση του Σπύρου Νάκα με τίτλο Feve.r 20

21 Γ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΙ ΣΤΗΒΕΝ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ Enter, 2011 Aτσάλι, νέον 8,8 Χ 1 Χ 0,13 μ. Μακροχρόνιος δανεισμός από τον καλλιτέχνη ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΤΡΑΠΑΤΣΑΚΗ Άδηλοι τόποι - Απέραντο λευκό, 2008 Τρικάναλη Βιντεοεγκατάσταση, έγχρωμη με ήχο Διάρκεια 9 40 Μακροχρόνιος δανεισμός από την καλλιτέχνιδα Κατά τη διάρκεια του 2011 το ΕΜΣΤ δάνεισε σε μουσεία και φορείς τα παρακάτω έργα από τις συλλογές του: ΝΙΚΗ ΚΑΝΑΓΚΙΝΗ Εν οίκω, 1975 Μεταλλικές κατασκευές, μεταξοτυπία σε πανί, ξύλινα μανταλάκια Διαστάσεις μεταβλητές Αγορά 2002 με επιχορήγηση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Aρ. Εισ. 168/02 21

22 Εν οίκω, 1991 Πηλός, μέταλλο 80 x 54 x 41 εκ Δωρεά της καλλιτέχνιδος, 2002 Aρ. Εισ. 222/02 Δανεισμός στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στην έκθεση της Νίκης Καναγκίνη «Εν Oίκω» (20 Δεκεμβρίου Φεβρουαρίου του 2011). ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ Ιούνιος-Ιούλιος, 1967 από τη σειρά Των δε κακών μνήμη Ακρυλικό σε χαρτόνι συσκευασίας κολλημένο σε κοντραπλακέ θαλάσσης 60 x 120 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη, 2002 Aρ. Εισ. 240/02 Αύγουστος, 1967 από τη σειρά Των δε κακών μνήμη Ακρυλικό σε χαρτόνι συσκευασίας κολλημένο σε κοντραπλακέ θαλάσσης 60 x 60 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη, 2002 Aρ. Εισ. 241/02 Αύγουστος, 1967 από τη σειρά Των δε κακών μνήμη Ακρυλικό σε χαρτόνι συσκευασίας κολλημένο σε κοντραπλακέ θαλάσσης 60 x 60 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη, 2002 Aρ. Εισ. 243/02 Ιούλιος, 1967 από τη σειρά Των δε κακών μνήμη Ακρυλικό σε χαρτόνι συσκευασίας κολλημένο σε κοντραπλακέ θαλάσσης 60 x 120 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη, 2002 Aρ. Εισ. 244/02 Σχίσμα, 1979 Από την ενότητα Διαμαρτυρίες Ακρυλικό σε μουσαμά 200 x 200 εκ. Αγορά 2002 με επιχορήγηση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Aρ. Εισ. 175/02 ΠΕΠΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ Κίτρινος άνδρας, 1980 Λάδι σε μουσαμά 130 x 100 εκ. Δωρεά της καλλιτέχνιδος, 2002 Aρ. Εισ. 443/02 22

23 Μπλε αναβάτης, 1996 Λάδι σε μουσαμά 120 x 90 εκ. Δωρεά της καλλιτέχνιδος, 2002 Aρ. Εισ. 444/02 Δανεισμός στο Μουσείο Μπενάκη στην έκθεση «50 Χρόνια. Μαζί στην Τέχνη. Πέπη Σβορώνου - Δημοσθένης Κοκκινίδης» (10 Δεκεμβρίου Φεβρουαρίου 2011) ΔΑΝΑΗ ΣΤΡΑΤΟΥ The river of life [Το ποτάμι της ζωής], 2004 Βίντεο - ηχητική εγκατάσταση 7 DVD, έγχρωμο, διάρκεια: 30, 7 μηχανήματα αναπαραγωγής DVD, 7 βιντεοπροβολείς, 7 οθόνες οπίσθιας προβολής, μηχάνημα αναπαραγωγής CD, συγχρονιστής, 8 ενισχυτές, 7 ζεύγη ηχείων, ένα ηχείο χαμηλών συχνοτήτων, ηχείο διάχυσης ήχου (sound sphere) Αρ. Εισ. 528/04 Δανεισμός στο ΥΠΠΟΤ στην έκθεση «Περιβάλλον και Πολιτισμός» (6 Οκτωβρίου-9 Οκτωβρίου 2011) που πραγματοποιήθηκε στο Λουτρό των Αέρηδων. ΚΩΣΤΗΣ ΒΕΛΩΝΗΣ Ζωή χωρίς δημοκρατία, 2009 Ξύλο, κοντραπλακέ, ακρυλικό, σπρέι 190 x 390 x 42 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη Αρ. Εισ. 684/10 Μετά το τέλος της διαδήλωσης, 2009 Ξύλο, ακρυλικό 15 εκ. x 5 μ. Δωρεά του καλλιτέχνη Αρ. Εισ. 680/2010 Δανεισμός στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην έκθεση Παλιές Διασταυρώσεις- Make it new», 3η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης (18 Σεπτεμβρίου έως 18 Δεκεμβρίου 2011). ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΟΡΟΓΚΑΣ Πέτρες - Μαύρο άνοιγμα (τρίπτυχο), Ακρυλικό σε μουσαμά (150 Χ 150) X 3 εκ. Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Aρ. Εισ. 111/01 Δανεισμός στο Μουσείο Μπενάκη στην έκθεση Σόρογκας. 50 χρόνια ζωγραφική (21 Δεκεμβρίου Φεβρουαρίου 2011) 23

24 ΝΙΚΟΣ ΚΕΣΣΑΝΛΗΣ Χειρονομία, 1961 Μικτά υλικά 72 Χ 65 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη, 2001, Aρ. Εισ. 131/01 Τσαλακωμένο πανί, 1962 Μικτά υλικά 82 Χ 113 Χ 10 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη, 2001, Aρ. Εισ. 136/01 Χειρονομία, 1964 Ύφασμα με κόλλα 48 Χ 63 Χ 4 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη, 2001,Aρ. Εισ. 145/01 Δανεισμός στο Εθνικό Θέατρο στην έκθεση ΚΟΙΝΗ ΘΕΑ / Σύγχρονη Τέχνη στο Εθνικό Θέατρο (10 Δεκεμβρίου Φεβρουαρίου 2012) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ: Από τον Ιανουάριο του 2002 το ΕΜΣΤ δανείζει 24 έργα των συλλογών του στο πλαίσιο προγράμματος αναβάθμισης των αιθουσών VIP του Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος». Ο κατάλογος των δανειζόμενων έργων είναι ο κάτωθι: ΔΑΝΙΗΛ (ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ) I/1977, 1977 Ακρυλικό σε λινάτσα 141 x 128 εκ. Αγορά 2001 Aρ. Εισ. 82/01 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ Toile blanche (Λευκός πίνακας), 1976 Μικτή τεχνική σε καραβόπανο 130 x 130 εκ. Αγορά 2002 με επιχορήγηση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Aρ. Εισ. 169/02 Nature morte / Antigua 18 (Νεκρή φύση / Αντίγκουα 18), 1995 Μικτή τεχνική σε καραβόπανο, στραντζαριστά και οντουλέ λαμαρίνα 176 x 245 εκ. Αγορά 2002 με επιχορήγηση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Aρ. Εισ. 171/02 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ Σχίσμα, 1979 Ακρυλικό σε μουσαμά, 200 χ 200 εκ. Αρ. Eισ 175/02 24

25 Νυχτερινό, 1980 Ακρυλικό σε μουσαμά 200 x 200 εκ. Αγορά 2002 με επιχορήγηση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Aρ.Εισ.176/02 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ Συμμετρίες του κύβου, 1971 Εκτύπωση σχεδίου από υπολογιστή σε μουσαμά 59 x 59 εκ. Δωρεά του Ζάφου Ξαγοράρη, 2002 Aρ. Εισ. 423/02 Συμμετρίες του κύβου, 1971 Εκτύπωση σχεδίου από υπολογιστή σε μουσαμά 59 x 59 εκ. Δωρεά του Ζάφου Ξαγοράρη, 2002 Aρ. Εισ. 424/02 Συμμετρίες του κύβου, 1971 Εκτύπωση σχεδίου από υπολογιστή σε μουσαμά 59 x 59 εκ. Δωρεά του Ζάφου Ξαγοράρη, 2002 Aρ. Εισ. 425/02 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΟΡΤΑΡΑΚΟΣ Χωρίς τίτλο, 1996 Ακρυλικό χρώμα και κολάζ με ψιλό χαρτί σε χαρτόνι 70 x 50 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη, 2002 Aρ. Εισ. 251/02 Χωρίς τίτλο, 1997 Ακρυλικό χρώμα και κολάζ με ψιλό χαρτί, κολλητικές ταινίες και σχέδιο με μελάνι σε χαρτόνι 70 x 50 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη, 2002 Aρ. Εισ. 250/02 Χωρίς τίτλο, 1998 Ακρυλικό χρώμα και κολάζ με ψιλό χαρτί σε χαρτόνι 70 x 50 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη, 2002 Aρ. Εισ. 252/02 Χωρίς τίτλο, 1999 Σφυρήλατο μεταλλικό χρώμα, κολάζ με ψιλό χαρτί, κολλητικές ταινίες, ύφασμα και σχέδια με κάρβουνο σε χαρτόνι 70 x 50 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη, 2002 Aρ. Εισ. 253/02 25

26 ΠΕΠΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ Κίτρινος Αναβάτης, 1980 Λάδι σε μουσαμά 133 x 100 εκ. Αρ. Eισ. 443/02 ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΟΡΟΓΚΑΣ Σκουριές Ακρυλικό σε καμβά, 100 x 100 εκ. Δανεισμός του καλλιτέχνη ΚΩΣΤΑ ΤΣΟΚΛΗΣ L apparition (Το όραμα), 1959 Τσιμέντο, κάρβουνα, ακρυλικό σε λινάτσα 46 x 55 εκ. Αγορά 2002 με επιχορήγηση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Aρ. Εισ. 183/02 Porte, 1968 Κατασκευή, ξύλο, ζωγραφική 185 x 148 εκ. Παρακαταθήκη από το Centraal Museum, Oυτρέχτη ΧΡΥΣΑ Χωρίς τίτλο, Aλουμίνιο και νέον 157,48 x 149,86 εκ. Μόνιμος δανεισμός της καλλιτέχνιδος, 2002 Aρ. Εισ. 470/02 ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΗΣ Το γράμμα που δεν έφτασε, 1983 Mικτά υλικά 36 x 45 εκ. Αγορά 2002 με επιχορήγηση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Aρ. Εισ. 196/02 Το γράμμα που δεν έφτασε, 1983 Mικτά υλικά 28 x 32 εκ. Αγορά 2002 με επιχορήγηση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Aρ. Εισ. 197/02 26

27 Το γράμμα που δεν έφτασε, 1984 Mικτά υλικά 45 x 48 εκ. Αγορά 2002 με επιχορήγηση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Aρ. Εισ. 198/02 Το γράμμα που δεν έφτασε, 1985 Mικτά υλικά 37 x 42 εκ. Αγορά 2002 με επιχορήγηση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Aρ. Εισ. 199/02 Το γράμμα που δεν έφτασε, Πατριδογνωσία, 1985 Μικτά υλικά 42 x 42 εκ. Αγορά 2002 με επιχορήγηση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Aρ. Εισ. 200/02 Το γράμμα που δεν έφτασε, 1983 Mικτά υλικά 36 x 48 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη 2004, Aρ. Εισ. 500/04 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΨΥΧΟΥΛΗΣ Καταρράκτης, 2005 Ακρυλικό σε δερματίνη Διάμετρος 112,5 εκ. Αρ. Εισ. 542/05, Δωρεά ελλήνων συλλεκτών ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 2011 Πραγματοποιήθηκε η απογραφή όλων των έργων των συλλογών ΕΜΣΤ σε δύο φάσεις. Η απογραφή ξεκίνησε στις 30 Ιουνίου, 1, 13 και 14 Ioυλίου από ομάδα εργασίας αποτελούμενη από τους Τίνα Πανδή, Δάφνη Βιτάλη και Σταμάτη Σχιζάκη και ολοκληρώθηκε σε μια δεύτερη φάση στις 21, 22, 28 και 29 Δεκεμβρίου 2011 από τους Τίνα Πανδή και Δάφνη Βιτάλη. Μετά την ολοκλήρωση της απογραφής συντάχθηκε λεπτομερής έκθεση. Εκ του συνολικού αριθμού 778 έργων των συλλογών, απογράφηκαν: α. 722 έργα στις αποθήκες Βεϊνόγλου στην Ελευσίνα (ειδικών προδιαγραφών και οικοσκευής) β. 23 έργα στις αίθουσες VIP του αεροδρόμιου Ελ. Βενιζέλος (αίθουσες vip) γ. 18 έργα στο κτίριο Ωδείου Αθηνών (εκθεσιακός χώρος και γραφεία) δ. 6 έργα σε δανεισμό ε. 9 έργα εκκρεμεί η παράδοση τους από τους δωρητές. Είναι σε εκκρεμότητα η παραλαβή των έργων της Τόνιας Νικολαΐδη που είχε δωρήσει στο ΕΜΣΤ, για την οποία είμαστε σε επικοινωνία με τους κληρονόμους. 27

28 IV. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Α. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΜΣΤ Κατά το 2011 συνεχίστηκε η τεκμηρίωση των καλλιτεχνών που ανήκουν στις συλλογές του ΕΜΣΤ. Συγκεκριμένα, στον τομέα της τεκμηρίωσης των καλλιτεχνών κατά το 2011 πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εργασίες: Συντάχθηκαν βιογραφικά για τους εξής καλλιτέχνες που ανήκουν στις συλλογές του ΕΜΣΤ: ΤΟΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ, ΙΒΑΝ ΓΚΡΟΥΜΠΑΝΟΦ, ΚΑΡΛΟΣ ΜΟΤΤΑ, ΑΝΤΡΕΑ ΜΠΑΟΥΕΡΣ, ΙΡΙΣ ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ, ΤΖΟΡΤΖ ΟΣΟΝΤΙ, ΟΛΙΒΕΡ ΡΕΣΛΕΡ, ΠΩΛ ΤΣΑΝ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΓΙΑΝΑΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΤΖΕΝΗ ΜΑΡΚΕΤΟΥ, XURBAN COLLECTIVE, ΜΑΑΡΙΑ ΒΙΡΚΑΛΑ, HACKITECTURA, ΣΠΥΡΟΣ ΝΑΚΑΣ, ΓΚΑΡΑΙΚΟΑ ΜΑΝΣΟ. Για τους παραπάνω καλλιτέχνες ανοίχτηκαν καρτέλες στη βάση δεδομένων MUSEUM PLUS, οι οποίες και εμπλουτίστηκαν με τα βιογραφικά τους στοιχεία. Συνεχίστηκε ο εμπλουτισμός της βάσης δεδομένων MUSEUM PLUS με τις εκθεσιογραφίες και τις βιβλιογραφίες παλαιότερων καλλιτεχνών της συλλογής του ΕΜΣΤ. 28

29 V. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧΕΙΟ Α. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1. Εμπλουτισμός Βιβλιοθήκης Κατά το έτος 2011, συνεχίστηκε ο εμπλουτισμός της συλλογής της Βιβλιοθήκης του ΕΜΣΤ με νέα αποκτήματα. Συγκεκριμένα, στην αρχή του έτους 2011 η Βιβλιοθήκη αριθμούσε 6925 τίτλους (σύμφωνα με το βιβλίο εισαγωγής), ενώ στο τέλος του έτους το βιβλίο εισαγωγής αριθμεί πλέον 7385 τίτλους βιβλίων, δηλαδή 460 νέοι τίτλοι βιβλίων προστέθηκαν στη συλλογή (Παράρτημα VI). Το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων αποκτημάτων προήλθε από δωρεές Μουσείων, Ιδρυμάτων, αιθουσών τέχνης, καλλιτεχνών και φίλων του Μουσείου. Ένα μικρό ποσοστό νέων αποκτημάτων προήλθε από αγορές που έγιναν κατά τη διάρκεια του Κάποια αποκτήματα προήλθαν από ανταλλαγές με ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού. Τέλος, η συλλογή εμπλουτίστηκε από την εσωτερική διάθεση των καταλόγων των εκθέσεων του Μουσείου. Οι προσκτήσεις, καταγράφηκαν αναλυτικά, χωρίζονται σε 4 κατηγορίες και περιλαμβάνουν: α) 442 Δωρεές εκδόσεων, περιοδικών, καταλόγων εκθέσεων β) 2 Αγορές Βιβλίων γ) 1 έκδοση που προήλθε από το πρόγραμμα ανταλλαγών της Βιβλιοθήκης δ) 15 εκδόσεις από εσωτερική διάθεση 2. Υποδομή μηχανογράφησης και αυτοματισμού Βιβλιοθήκης Με την εγκατάσταση βιβλιοθηκονομικού προγράμματος αυτοματισμού, όλες οι προσκτήσεις καταχωρούνται ηλεκτρονικά μαζί με την υπόλοιπη συλλογή, ώστε να είναι δυνατή η αναζήτησή τους με πολλαπλούς τρόπους. Για όλα τα νέα αποκτήματα ακολουθήθηκε η καθιερωμένη διαδικασία (χειρόγραφης) καταλογογράφησης (θεματικής) ταξινόμησης και ταξιθέτησης στα ράφια. Τα αποκτήματα του έτους 2011 διατίθενται στους συνεργάτες του Μουσείου για την τεκμηρίωση των δραστηριοτήτων τους (εκθέσεων, εκδόσεων κ.α.). Συνεχίζεται η ηλεκτρονική καταλογογράφηση και τεκμηρίωση των συλλογών της βιβλιοθήκης, στο αυτοματοποιημένο σύστημα ανοιχτού λογισμικού openbiblio. Η καταγραφή των τεκμηρίων της βιβλιοθήκης έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και συνεχίζεται για το 2012 με την αναδρομική καταλογογράφηση αλλά και με τις προσκτήσεις των νέων αποκτημάτων. Στα άμεσα σχέδια της Βιβλιοθήκης είναι και η ευρετηρίαση των περιοδικών καθώς και ο εμπλουτισμός τους με την αποδελτίωση των άρθρων τους. Ο ηλεκτρονικός κατάλογος της βιβλιοθήκης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του μουσείου και είναι διαθέσιμος στους χρήστες στη διέυθυνση: 29

30 Εικόνα 1. Καρτέλα Ηλεκτρονικής Τεκμηρίωσης Open Biblio 3. Europeana Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ συμμετέχει στην ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana. Έργα τέχνης από την ψηφιοποιημένη συλλογή του ΕΜΣΤ είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: 4. Περιοδικές Εκδόσεις και Αποδελτίωση Εκτός από τα βιβλία (μονογραφίες, κατάλογοι εκθέσεων, λεξικά, οδηγοί κ.α.), σημαντικό κομμάτι της συλλογής αποτελούν και οι περιοδικές εκδόσεις. Μέσα στο έτος έγινε μια αναθεώρηση του υλικού σε περιοδικά και αφού κατεγράφησαν (Cardex) παλαιότερες και νέες συνδρομές, η Βιβλιοθήκη προχώρησε σε ανανέωση των συνδρομών που είχαν λήξει ή έληγαν το Σύναψη νέων συνδρομών δεν έχει πραγματοποιηθεί για το έτος του Μέχρι το τέλος του 2011 η Βιβλιοθήκη είχε 11 ενεργές συνδρομές σε περιοδικά (βλ. πίνακα) 30

31 1. ART MONTHLY 2. ART PRESS 3. ARTFORUM 4. ART IN AMERICA 5. BIDOUN 6. FRIEZE 7. FLASHART 8. NKA JOURNAL OF AMERICAN ART 9. PARKETT 10 LA PENSEE DE MIDI 11. PAJ 5. Παράλληλες δραστηριότητες Βιβλιοθήκης Παράλληλα, η Βιβλιοθήκη παρείχε υποστήριξη στις εκθέσεις και τις άλλες δραστηριότητες του Μουσείου με τον δανεισμό τεκμηρίων στους επιμελητές, με τη δημιουργία αναγνωστηρίων, με την υποστήριξη του πωλητηρίου καθώς και με την υποστήριξη της οπτικο-ακουστικής επιμέλειας των εκθέσεων και της υλοποίησης των online εκθέσεων του μουσείου. Μέσα στο 2011 πραγματοποιήθηκε η δράση του BookCrossing, ένα κοινωνικό δίκτυο ανταλλαγής βιβλίων. Η δράση αυτή ολοκληρώθηκε την Διεθνή Ημέρα των Μουσείων (18 Μαΐου) όπου και «απελευθερώθηκαν» πάνω από 350 βιβλία και κατάλογοι του ΕΜΣΤ. Τέλος, επανεξετάσθηκε η λίστα των ιδρυμάτων για το πρόγραμμα ανταλλαγών του Μουσείου. 6. Εθελοντισμός Στο πλαίσιο εθελοντικού προγράμματος που οργανώθηκε από τη Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ κατά τους μήνες Οκτώβριο-Δεκέμβριο του 2011, απασχολήθηκε ένας (1) εθελοντής. Υπό την επίβλεψη της Βιβλιοθηκονόμου του Μουσείου ο εθελοντής απασχολήθηκε στην οργάνωση, ταξιθέτηση και καταγραφή βιβλίων και περιοδικών. 31

32 Β. ΑΡΧΕΙΟ 1. Εμπλουτισμός Αρχείου Στο πλαίσιο της πολιτικής του ΕΜΣΤ για διαρκή εμπλουτισμό των αρχείων και των συλλογών του, κατά το έτος 2011 το Αρχείο Καλλιτεχνών εμπλουτίστηκε με νέα αρχεία ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Από τις αρχές του 2011 μέχρι σήμερα έχουν παραληφθεί για το Αρχείο Καλλιτεχνών του ΕΜΣΤ περίπου 300 νέα αρχειακά τεκμήρια. Πρόκειται κυρίως για φακέλους καλλιτεχνών με βιογραφικά σημειώματα, δημοσιεύσεις, χειρόγραφα, CD, DVD, φωτογραφίες έργων, προσωπικές φωτογραφίες, προσκλήσεις, αφίσες εκθέσεων, κ.λ.π. 2. Καταγραφή στο Museum Plus Τα νέα τεκμήρια καταγράφηκαν στο Museum Plus. Κατά την καταγραφή τους έγινε λεπτομερής περιγραφή του περιεχομένου του κάθε τεκμηρίου. Παλαιότερες καταγραφές αρχείων επανεξετάστηκαν και εμπλουτίστηκαν στο πλαίσιο μια πιο αναλυτικής καταγραφής. 3. Ταξινόμηση Αρχείου Τα νέα αρχεία, αφού καταγράφηκαν, ταξινομήθηκαν στους αντίστοιχους φακέλους και αποθηκευτικούς χώρους του Αρχείου. Τα CD και DVD του Αρχείου ομαδοποιήθηκαν και ταξινομήθηκαν εκ νέου σε ειδικό χώρο με αλφαβητική σειρά, έτσι ώστε να γίνεται πιο εύκολα η αναζήτησή τους. 4. Αρχειακή Έρευνα Το Αρχείο ήταν ανοιχτό σε όλους τους ερευνητές και τους φοιτητές που ενδιαφέρθηκαν να μελετήσουν τα τεκμήρια του. Αρκετοί φοιτητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων επισκέφθηκαν το 2011 το Αρχείο για τις μεταπτυχιακές εργασίες τους. Επίσης, ερευνητές ελληνικών και ξένων ιδρυμάτων, επισκέφτηκαν το Αρχείο του ΕΜΣΤ για να μελετήσουν και να αντλήσουν στοιχεία για επικείμενες εκδόσεις, για την τεκμηρίωση εκθέσεων ή για την πληροφόρηση τους πάνω σε κάποιο συγκεκριμένο θέμα. 32

33 VI. ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Α. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Τέχνης Πολιτική (συνεχίστηκε από το 2010) Διάρκεια: 13 Οκτωβρίου Απριλίου 2011 Επιμέλεια: Άννα Καφέτση Για τον εορτασμό των 10 χρόνων λειτουργίας και συγκρότησης της συλλογής του, το ΕΜΣΤ διοργάνωσε μεγάλη έκθεση με τίτλο Τέχνης Πολιτική. Στην έκθεση παρουσιάστηκαν 79 έργα μεταξύ των οποίων εγκαταστάσεις, ζωγραφική, σχέδια, φωτογραφίες, βιντεοεγκαταστάσεις και διαδικτυακά έργα. Πολλά από τα έργα της έκθεσης εκτίθενται για πρώτη φορά στο Μουσείο. Στην έκθεση συμμετείχαν 40 καλλιτέχνες από διαφορετικές γενιές από την Ελλάδα αλλά και από μητροπολιτικά κέντρα και ανερχόμενες περιφέρειες δυτικών και μη χωρών. Συμμετέχοντες Kαλλιτέχνες: Ανδρέας Αγγελιδάκης, Δημήτρης Αληθεινός, Κωστής Βελώνης, Μπιλ Βιόλα, Βαγγέλης Βλάχος, Κωνσταντίνος (Ντίκος) Βυζάντιος, Γιανγκ-Χε Τσανγκ Χέβι Ίντουστρις (YHCHI), Κέντελ Γκηρς, Ζαν-Λυκ Γκοντάρ & Αν-Μαρί Μιεβίλ, Ιβάν Γκρουμπάνοφ, Κοκέν Εργκούν, Ειρήνη Ευσταθίου, Έμιλυ Ζασίρ, Θόδωρος, Γιάελ Καναρέκ, Βλάσης Κανιάρης, Κάρλος Μόττα, Aντόνιο Μουντάδας, Σάντι Μπένινγκ, Άντρεα Μπάουερς, Ρισάρ Μπρουγιέτ, Σιρίν Νεσάτ, Τζορτζ Οσόντι, Ουαλίντ Ράαντ & Ομάδα Άτλας, [+RAM TV], Όλιβερ Ρέσλερ, Μάρθα Ρόσλερ, Τζέις Σαλούμ & Ουαλίντ Ράαντ, Άλλαν Σεκούλα, Δανάη Στράτου, Ίρις Τουλιάτου, Πωλ Τσαν, Στέφανος Τσιβόπουλος, Μάκης Φάρος, Γιώργος Χαρβαλιάς, Γιώργος Χατζημιχάλης, Μόνα Χατούμ, Γιάννης Ψυχοπαίδης, xurban_collective. Το ΕΜΣΤ στην ART- ATHINA: Μυστικά ταξίδια, από τη συλλογή του ΕΜΣΤ Διάρκεια: Μαΐου 2011, Art Athina, Κλειστό Π. Φαλήρου (TaekWonDo) Επιμέλεια: Σταμάτης Σχιζάκης Στο πρόγραμμα προβολών με τίτλο Μυστικά ταξίδια παρουσιάστηκαν 6 βίντεο από τη συλλογή του ΕΜΣΤ με θέματα που βγαίνουν μέσα από ταξίδια, αναζητήσεις και περιπλανήσεις, κυριολεκτικές ή εσωτερικές. Η γνωριμία με έναν άλλο πολιτισμό, η ίδια η εμπειρία του ταξιδιού αλλά και η επαφή με τη φύση γίνονται αφορμές για παρατηρήσεις και αποκαλύψεις. Απόστολος Γεωργίου, Ζωγραφική Διάρκεια: 26 Μαΐου 25 Οκτωβρίου 2011 Επιμέλεια: Δάφνη Βιτάλη Παρουσιάστηκε από τις 26 Μαΐου έως τις 25 Οκτωβρίου 2011 ατομική έκθεση του Απόστολου Γεωργίου, ενός από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες ζωγράφους. Η έκθεση αποτελούσε την μεγαλύτερη μέχρι σήμερα παρουσίαση της δουλειάς του και εστίαζε σε έργα που πραγματοποίησε ο καλλιτέχνης την τελευταία περίπου δεκαετία. Σκοπός της έκθεσης ήταν να συγκεντρώσει και να αναδείξει το ώριμο ζωγραφικό του έργο, καθώς και ένα σημαντικό κομμάτι δουλειάς της πρόσφατης εικαστικής του έρευνας. Στην έκθεση συγκεντρώθηκαν σαράντα έξι ζωγραφικά έργα, μεγάλων και μεσαίων διαστάσεων, ακρυλικά σε καμβά, αυτής της περιόδου, καθώς και μια πρόσφατη σειρά έγχρωμων σχεδίων μεικτής τεχνικής σε χαρτί. Παρουσιάστηκε επίσης μια βίντεο προβολή που περιλάμβανε σαράντα 33

34 δύο σκίτσα, από στυλό και ξυλομπογιά σε χαρτί, τα οποία αποτελούσαν τις σελίδες ενός τετραδίου που σχεδίασε ο καλλιτέχνης, το ένα μετά το άλλο, μέσα σε λίγες ώρες. Η έκθεση αναπτύχθηκε σε ολόκληρο τον βασικό εκθεσιακό χώρο του μουσείου. Καλοκαιρινές προβολές στο περιστύλιο του ΕΜΣΤ Διάρκεια: 4 28 Αυγούστου 2011 Eπιμέλεια: Σταμάτης Σχιζάκης Παρουσιάστηκαν στο περιστύλιο του Ωδείου Αθηνών έργα από τη συλλογή του ΕΜΣΤ των Σέλυ Σίλβερ, Τζον Μπαλντεσσάρι, Τόνι Αουρσλερ και Γκάρυ Χιλλ. Το ΕΜΣΤ στις εκδηλώσεις για την Αθήνα του ΥΠΠΟΤ με τη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων Διάρκεια: 8 Σεπτεμβρίου - 15 Νοεμβρίου 201 To Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης συμμετείχε στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού στην Αθήνα με τη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων, παρουσιάζοντας σημαντικά έργα από τις συλλογές του, εφήμερες δράσεις και νέες παραγωγές σε δημόσιους χώρους στην Αθήνα, όπως πάρκα και δρόμους, από τις 8 Σεπτεμβρίου έως τις 15 Νοεμβρίου Από την Διονυσίου Αρεοπαγίτου μέχρι την Πλατεία Κοτζιά και την Πλατεία Ομονοίας, και από το Άλσος Παγκρατίου μέχρι την Πλατεία Εξαρχείων και την Ακαδημία Πλάτωνος, παρουσιάζονταν διαδοχικά εγκαταστάσεις, βίντεο, οπτικοακουστικά και ηχητικά έργα σύγχρονων Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Το Μουσείο συμμετείχε στις εκδηλώσεις με έργα της συλλογής του και νέες παραγωγές που ανοίγουν σε μια περίοδο κρίσης παράθυρα στη φαντασία και προβληματίζουν με τον κοινωνικό και πολιτικό τους χαρακτήρα. Στο πλαίσιο της πολιτικής ανοίγματος στην πόλη, «εκτός των τειχών του», το Μουσείο απευθύνθηκε στους πολίτες, στους περιπατητές, σε όλον τον κόσμο, με έργα που ευαισθητοποιούν και κεντρίζουν με τον ποιητικό και κριτικό χαρακτήρα, τη φαντασία, τη σκέψη και τον προβληματισμό και ταυτόχρονα παρακινούν για συμμετοχή σε συλλογικές, κοινοτικές δράσεις στο δημόσιο χώρο. Στις 8 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν δυο εναρκτήριες δράσεις με βραδινές προβολές στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου και στο Άλσος Παγκρατίου. Απέναντι από το Μουσείο Ακρόπολης και δίπλα από το Θέατρο του Διονύσου στον υπαίθριο χώρο στην αρχή της Διονυσίου Αρεοπαγίτου, γινόταν προβολή κάθε βράδυ το βίντεο Δημόσιος διάλογος του Γιόζεφ Μπόυς. Το ίδιο βράδυ στο Θερινό Σινεμά στο Άλσος Παγκρατίου προβάλλονταν 6 έργα βιντεοτέχνης από τη συλλογή του ΕΜΣΤ από διεθνείς και Έλληνες δημιουργούς από το χώρο της γλυπτικής, της φωτογραφίας, αλλά και της θεατρικής και κινηματογραφικής σκηνοθεσίας, όπως οι Ρεμπέκα Χορν, Ρόμπερτ Όυιλσον, Σοφί Καλ και Γκρέγκορυ Σέπαρντ, Γιώργος Δρίβας και Κώστας Αριστόπουλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Ομονοίας παρουσιάστηκε το ιστορικό έργο Εις Δόξαν του Βλάση Κανιάρη, ένα έργο αιχμηρού κοινωνικού σχολιασμού. Το έργο υπέστη φθορές κατά τη διάρκεια έκθεσής του οι οποίες αντικαταστάθηκαν. Στις 15 Σεπτεμβρίου εγκαινιάστηκε ο Ηχητικός Περίπατος στο Άλσος Ακαδημίας Πλάτωνος, με 7 ηχητικά έργα σε 7 δέντρα του πάρκου, κάτω από τους ίσκιους των οποίων οι περιπατητές μπορούσαν να καθίσουν και να ακούσουν ήχους και μουσικές από σημαντικούς εκπροσώπους των εννοιολογικών και μετα-εννοιολογικών τάσεων της ηχητικής τέχνης, όπως οι Στήβεν Φελντ, Στηβ Ρόντεν, Λούκας Φος, Μπομπ Γκλουκ, Μπιλ Φοντάνα, Τρέβορ Γουίσαρτ και Νιλς Βίγκελαντ. 34

35 Την ίδια μέρα το έργο Art of Sleep των Young-Hae Chang Heavy Industries προβλήθηκε στην Πλατεία Εξαρχείων. Το έργο Όργανα γυμναστικής του Αλέξανδρου Ψυχούλη παρουσιάστηκε από τις 15 Σεπτεμβρίου στη συμβολή των οδών Αιόλου και Κολοκοτρώνη. Ο καλλιτέχνης με το ποιητικό αυτό έργο μας προέτρεπε να κοιτάξουμε ψηλά ταξιδεύοντας μας σε έναν άλλο τόπο, άπιαστο, μακρινό, που μπορούμε να αντικρίσουμε μόνο με το βλέμμα μας. Στις 22 Σεπτεμβρίου η συμμετοχική εγκατάσταση Red Eyed Sky Walkers της Τζένης Μαρκέτου εγκαταστάθηκε στην πλατεία Κοτζιά. Δυστυχώς το έργο καταστράφηκε το ίδιο βράδυ. Στις 24 Σεπτεμβρίου στο Άλσος της Ακαδημίας Πλάτωνος πραγματοποιήθηκε, ειδικά για την έκθεση αυτή, η διαδραστική εγκατάσταση ενός «θεάτρου-πατητηριού» με τίτλο ΙΝ VINO VERITAS από την ομάδα των Φοίβη Γιαννίση και Ζήση Κοτιώνη και οργανώθηκε δράση πατήματος του σταφυλιού με την συμμετοχή των κατοίκων. Στη δράση συμπεριλήφθηκε η προετοιμασία μούστου και μοίρασμα μουσταλευριάς στους παρευρισκόμενους. Κατά την διάρκεια της προετοιμασίας του μούστου πραγματοποιήθηκε δράση εκφοράς λόγου από την ποιητική ομάδα POETRY NOW γύρω από την θεματική του οίνου και την μέθη. Στις 28, 30 και 31 Οκτωβρίου η Βαρβάρα Παπαδοπούλου πραγματοποίησε, ειδικά για την έκθεση αυτή, δράση με τίτλο Βuried Words, μια παρέμβαση στο δημόσιο αστικό χώρο. Η καλλιτέχνις «φύτεψε» και θα «έθαψε» 16 λέξεις όπως πνοή, μπορώ, διψώ, άκου, κραυγή κ.ά. στον κήπο του Ωδείου Αθηνών, κατά μήκος της Διονυσίου Αρεοπαγίτου, και στο λιθόστρωτο Πικιώνη. Εκπαιδευτική δράση στον Κεραμεικό Το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε μια εικαστική και εκπαιδευτική δράση του Γιώργου Λαζόγκα στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού με τη συμμετοχή 20 παιδιών ηλικίας 6-12 ετών. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, τα παιδιά περιηγήθηκαν από τον καλλιτέχνη στο Μουσείο του Κεραμεικού, αλλά και στον Αρχαιολογικό χώρο και γνώρισαν την ιστορία της περιοχής, τη σπουδαιότητά της κατά την Αρχαιότητα, καθώς και κάποια από τα σημαντικότερα ευρήματα. Τα παιδιά, ως μικροί αρχαιολόγοι, μάζεψαν υλικά (χώμα, φύλλα, λουλούδια, πέτρες, ξύλα, κ.α.) από τον χώρο και στη συνέχεια μετέβησαν στο κτήριο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, όπου πραγματοποιήθηκε εικαστικό εργαστήριο. Μυστικά ταξίδια, από τη συλλογή του ΕΜΣΤ Διάρκεια: 21 Σεπτεμβρίου - 30 Οκτωβρίου 2011 Eπιμέλεια: Σταμάτης Σχιζάκης Στο πρόγραμμα προβολών με τίτλο Μυστικά ταξίδια παρουσιάστηκαν έξι βίντεο από τη συλλογή του ΕΜΣΤ που έχουν ως θέμα πραγματικές η μεταφορικές περιπλανήσεις και εσωτερικές αναζητήσεις. Η γνωριμία με έναν άλλο πολιτισμό, η ίδια η εμπειρία του ταξιδιού αλλά και η επαφή με τη φύση γίνονται αφορμές για παρατηρήσεις και αποκαλύψεις. Παρουσιάστηκαν έργα των Μπιλ Βιόλα, Σέλυ Σίλβερ, Σόφι Καλ και του Γκρέγκορι Σέπαρντ, Μάρθα Ρόσλερ και Βίτο Ακόντσι. 35

36 Νίνα Παπακωνσταντίνου, Αντί γραφής Διάρκεια: 9 Νοεμβρίου Μαρτίου 2012 Επιμέλεια: Τίνα Πανδή Η έκθεση αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη παρουσίαση του έργου της Νίνας Παπακωνσταντίνου, μιας από τις σημαντικότερες Ελληνίδες καλλιτέχνιδες της νεότερης γενιάς. Το έργο της εστιάζει στις σχέσεις γραφής, ίχνους και υφής, όπως αυτές διαμορφώνονται ανάμεσα στις γραμμές των κειμένων που οικειοποιείται από ένα πλήθος πηγών της λογοτεχνίας. Η έκθεση Αντί γραφής συγκεντρώνει ένα σημαντικό σώμα δουλειάς της καλλιτέχνιδας που δημιουργήθηκε από το 2001 έως σήμερα. Τα βιβλία αποτελούν την πρώτη ύλη για τη δημιουργία της εικαστικής της γλώσσας της Παπακωνσταντίνου. Οι πλούσιες μεταμορφώσεις των κειμένων που επιχειρεί με φιλοπονία η Παπακωνσταντίνου, με αντιγραφές, ιχνογραφήσεις, συσσωρεύσεις, διατρήσεις και χαράξεις κειμένων, αλλά και την επεξεργασία εικονογραφήσεων από παραμύθια και διηγήματα -από την Ιουστίνη του ντε Σαντ μέχρι τα παραμύθια των Αδελφών Γκριμ- αποκαλύπτουν το στοχασμό της για έννοιες, όπως η αφήγηση και η επικοινωνία, το ίχνος και η χειρονομία, ο χρόνος και η μνήμη, η γλώσσα και η εικονοποιία μέσα από αυτήν. ΕΜΣΤ Νέες Παραγωγές 2011 Hackitektura, Mapping the commons, Athens (συνεχίστηκε από το 2010) Εργαστήριο: 1 8 Δεκεμβρίου 2010 Διάρκεια: 9 Δεκεμβρίου Ιανουαρίου 2011 Επιμέλεια: Δάφνη Δραγώνα To νέο project με τίτλο Χαρτογραφώντας τα κοινά αγαθά, Αθήνα της ισπανικής ομάδας Hackitectura, που είναι γνωστή για μελέτες και χαρτογραφήσεις πόλεων με κοινωνικοπολιτικό χαρακτήρα, στόχο είχε μία χαρτογράφηση των κοινών της Αθήνας πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με μία διεπιστημονική ομάδα αποτελούμενη από καθηγητές, ερευνητές και φοιτητές από πανεπιστημιακά ιδρύματα της πόλης. Σε ένα εργαστήριο επτά ημερών έλαβε χώρα στο Project Room του μουσείου αλλά και στο ίδιο το αστικό περιβάλλον της Αθήνας, οι Hackitectura και η ομάδα των συμμετεχόντων εξέτασαν τι σημαίνει ο όρος commons/κοινά, ποιά η σημασία τους σε ιδιαίτερες οικονομικές περιόδους όπως η σημερινή, και πώς εντοπίζονται αυτά στον πραγματικό και ψηφιακό χώρο μίας πόλης. Το υλικό που συλλέχτηκε από την ομάδα του εργαστηρίου αποτέλεσε το περιεχόμενο του οπτικοακουστικού υλικού που παρουσιάζεται στο Project Room του μουσείου και στο διαδίκτυο με την ευκαιρία της έκθεσης που ακολουθεί. Οι Hackitectura είναι ένας δυναμικός πυρήνας από αρχιτέκτονες, καλλιτέχνες, προγραμματιστές και ακτιβιστές που ιδρύθηκε από τους José Pérez de Lama, Sergio Moreno and Pablo de Soto το Η δράση τους αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες για να διαμορφωθούν προσωρινοί χώροι που διαφεύγουν των τυπικών δομών ελέγχου και παρακολούθησης της σύγχρονης κοινωνίας. Χρησιμοποιούν το ελεύθερο λογισμικό και τις τεχνολογίες επικοινωνίας για να ανατρέψουν τις δομές εξουσίας ξεκινώντας με μία οργάνωση από κάτω και δημιουργώντας εναλλακτικές συνδέσεις μεταξύ ανόμοιων περιοχών. Η ομάδα επίσης ερευνά την επίδραση της επικοινωνίας και της τεχνολογίας σε φυσικούς χώρους, τη διαμόρφωση κοινωνικών δικτύων και την αξιοποίηση αυτών για ακτιβιστικούς σκοπούς. Προηγούμενες γνώστες χαρτογραφήσεις της ομάδας πραγματοποιήθηκαν στο στενό του Γιβραλτάρ, στην Αστούριας και στη λωρίδα της Γάζας. 36

37 Άντρεα Μπάουερς, Ni Una Muerte Más (Όχι άλλος ένας θάνατος) Διάρκεια: 03 Φεβρουαρίου 12 Μαΐου 2011 Επιμέλεια: Άννα Καφέτση To νέο έργο της Άντρεα Μπάουερς με τίτλο Ni Una Muerte Más (Όχι άλλος ένας θάνατος) αποτελείται από ένα μεγάλης κλίμακας σχέδιο που πραγματοποίησε στους τοίχους του Project Room, καθώς και ένα βίντεο. Τα έργα αποτελούν συνέχεια της σειράς σχεδίων της σε χαρτί με τίτλο No Olvidado (Όχι ξεχασμένοι), 2010, που εκτέθηκαν στην έκθεση Τέχνης Πολιτική. Το Ni Una Muerte Más (Όχι άλλος ένας θάνατος), 2011 είναι ένα νέο μονοκάναλο βίντεο στο οποίο ο Enrique Morones, ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδρυτής του Border Angels, μιλάει για το έργο της οργάνωσης. Η οργάνωση αυτή ιδρύθηκε το 1986 αρχικά για να βοηθήσει τους μετανάστες που ζουν στα φαράγγια γύρω από το Σαν Ντιέγκο, στα σύνορα του Λος Άντζελες, και τώρα αγωνίζεται για να σταματήσουν οι άσκοποι θάνατοι των ανθρώπων που ταξιδεύουν στην έρημο κοντά στα σύνορα Ηνωμένων Πολιτειών και Μεξικού. Η Άντρεα Μπάουερς γεννήθηκε το 1965 στο Wilmington του Οχάιο. Το 1987 πήρε το πτυχίο της από το Bowling Green State University του Οχάιο και το 1992 ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό της στο California Institute of the Arts στη Βαλένθια της Καλιφόρνια. Έχει πραγματοποιήσει πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις. Εκπροσωπείται από τη γκαλερί Susanne Vielmetter Los Angeles Projects. Μάαρια Βιρκκάλα, Wondering Διάρκεια: 26 Μαΐου - 28 Αυγούστου 2011 Επιμέλεια: Άννα Καφέτση Το νέο έργο της Μάαρια Βιρκκάλα με τίτλο Wondering παρουσιάστηκε από τις 26 Mαΐου έως τις 28 Αυγούστου Η ιδέα του έργου γεννήθηκε από τη γειτνίαση του μουσείου με τον αρχαιολογικό χώρο των ερειπίων του Λυκείου του Αριστοτέλη, μιας από τις μεγαλύτερες φιλοσοφικές σχολές της αρχαιότητας. Σε μία περιστρεφόμενη κατασκευή μεγάλων διαστάσεων στον χώρο του Project Room βρίσκονταν κρεμασμένες λευκές θήκες ενδυμάτων, πάνω στις οποίες εγγράφονταν λέξεις και προβάλλονται αποσπάσματα από τα «Μεταφυσικά», τα «Ηθικά Νικομάχεια», το «Περί Ψυχής» και την «Ποιητική» του Αριστοτέλη. Η Μάαρια Βρικκάλα γεννήθηκε το 1954 στο Ελσίνκι. Σπούδασε κεραμικό σχέδιο στο Πανεπιστήμιο Βιομηχανικών Τεχνών στο Ελσίνκι από το 1973 ως το 1977, καθώς και στο Πειραματικό Εργαστήριο της Σχολής Καλών Τεχνών στην Αιξ-εν-Προβένς στη Γαλλία από το 1981 ως το Έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες ατομικές εκθέσεις σε μουσεία και φεστιβάλ στη Φιλανδία. Το έργο της αναγνωρίστηκε στο διεθνή χώρο μέσα από μεγάλες εικαστικές διοργανώσεις μεταξύ των οποίων η Μπιενάλε της Βενετίας (1995, 2001 επιμέλεια: Harald Szeemann, 2007 Περίπτερο της Φιλανδίας, επιμέλεια: René Block), η Μπιενάλε Κωνσταντινούπολης (1995 επιμέλεια: René Block, 1997 επιμέλεια: Rosa Martinez) και η Τριεννάλε της Γιοκοχάμα (2005). Το ελληνικό κοινό γνώρισε για πρώτη φορά το έργο της στη μεγάλη έκθεση του ΕΜΣΤ Σύνοψις 2 Θεολογίες το Ζει και εργάζεται στη Φιλανδία. Γιώργος Χατζημιχάλης - Ο ζωγράφος Α.Κ. - Ένα Μυθιστόρημα Διάρκεια: 9 Νοεμβρίου Μαρτίου 2012 Επιμέλεια: Δάφνη Βιτάλη Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της σειράς ΕΜΣΤ Νέες Παραγωγές 2011, παραγγελίες του Μουσείου, που πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη του Bombay Sapphire gin. 37

38 Πρόκειται για μια εγκατάσταση που αποτελείται από 265 μικρών και μεσαίων διαστάσεων ζωγραφικά έργα, 27 φωτογραφίες, μία κατασκευή και ένα βίντεο, τα οποία αποτελούν την αναδρομική έκθεση ενός φανταστικού ζωγράφου. Υιοθετώντας την πρακτική ενός μυθιστοριογράφου, ο Χατζημιχάλης οραματίζεται ένα μυθοπλαστικό πρόσωπο και φιλοτεχνεί τα έργα του, εξιστορώντας μια ιστορία. Στο έργο αυτό ο Χατζημιχάλης συνδέει το προσωπικό με το συλλογικό, το βιωματικό με τη φαντασίωση, τη μυθοπλασία με την πραγματικότητα, την ταυτότητα με την ετερότητα και τον εαυτό με τον Άλλον. Το έργο εμπεριέχει και ένα υποβόσκων αυτοβιογραφικό στοιχείο, καθώς αναπόφευκτα ο βίος του φανταστικού ζωγράφου συναντάει αυτόν του δημιουργού του μυθιστορήματος. Στο αφηγηματικό αυτό έργο, ο Γιώργος Χατζημιχάλης καταπιάνεται με θέματα όπως το ανθρώπινο σώμα και η ανθρώπινη ψυχή, η ασθένεια, η απώλεια, η μνήμη, η ψύχωση, ο θάνατος. Ο τίτλος του έργου και κατ επέκταση o τίτλος της παρούσας έκθεσης, έχει τη μορφή των πληροφοριών ενός βιβλίου. Ο Γιώργος Χατζημιχάλης, είναι ο συγγραφέας, ο ζωγράφος Α.Κ. ο τίτλος του, ενώ το είδος του βιβλίου είναι μυθιστόρημα. Kάρλος Γκαραϊκόα, Photo-topography Διάρκεια: 9 Νοεμβρίου Ιανουαρίου 2012 Επιμέλεια: Άννα Καφέτση Η εγκατάσταση Photo-topography αποτελείται από εννέα τρισδιάστατες φωτογραφίες από υλικό πολυσπάν και ισάριθμες μαυρόασπρες φωτογραφίες τραβηγμένες από τον καλλιτέχνη στην Αβάνα και το Καράκας, που χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για τη δημιουργία τους. Περιγράφοντας στην καλλιτεχνική του πρόταση τη διαδικασία μεταφοράς του φωτογραφικού ντοκουμέντου σε ένα νέο υλικό, όπως το πολυσπάν, ο καλλιτέχνης αναφέρει: To νέο έργο μου για το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην Αθήνα αποτελείται από φωτογραφίες εκτυπωμένες με μια νέα τεχνική. Oι φωτογραφίες εκτυπώνονται σε ένα μηχάνημα παραγωγής τρισδιάστατων αντικειμένων που μετατρέπει την πραγματική εικόνα σε τρισδιάστατο αντικείμενο από πολυσπάν. Το αποτέλεσμα, εξαιρετικά εύθραυστο αλλά όμορφο, είναι ένα είδος τοπογραφίας αστικών τοπίων, με εσοχές και «εκρήξεις» του πολυσπάν, σύμφωνα με μια κλίμακα διαβαθμίσεων του γκρίζου, μαύρου και λευκού που ενυπάρχουν στα αρνητικά, και που προκαθορίζουμε με τον ψηφιακό εκτυπωτή. Ο Κάρλος Γκαραϊκόα γεννήθηκε στην Κούβα το Σπούδασε θερμοδυναμική και αργότερα ζωγραφική στο Instituto Superior de Arte στην Αβάνα ( ). Στα έργα του ακολουθεί μια πολυκλαδική προσέγγιση θεμάτων πολιτισμού και πολιτικής, ιδιαίτερα της Κούβας, μέσα από τη μελέτη της αρχιτεκτονικής, της πολεοδομίας και της ιστορίας. Κύριο θέμα του είναι η πόλη της Αβάνας. Στα διαφορετικά μέσα και τεχνικές που χρησιμοποιεί περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις, βίντεο, φωτογραφίες, γλυπτική, βιβλία pop-up και σχέδια. Έχει συμμετάσχει στην VIII Μπιενάλε της Σαγκάης (2010), Μπιενάλε του Σάο Πάολο (1998 και 2004), Μπιενάλε της Αβάνας (1991,1994, 1997, 2000 και 2009), Μπιενάλε της Βενετίας (2005 και 2009), Μπιενάλε της Μόσχας (2005), Τριενάλε της Γιοκοχάμα (2001) και Τριενάλε του Echigo-Tsumari (2006) στην Ιαπωνία, Μπιενάλε του Γιοχάνεσμπουργκ (1998 και 2004), Μπιενάλε του Λίβερπουλ (2006), στη Documenta 11 στο Κάσσελ (2002) και στην Τριενάλε του Ώκλαντ (2007). Ζει και εργάζεται στην Αβάνα και στη Μαδρίτη. ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ Το 2011 το ΕΜΣΤ πραγματοποίησε στο πλαίσιο περιοδικών παρουσιάσεων υπό τον τίτλο Κάθε Μήνα εκθέσεις με επιλογές από τις μόνιμες συλλογές του Μουσείου καθώς και έργα καλλιτεχνών εκτός της συλλογής, οι οποίες ανανεώνονταν κάθε μήνα. 38

39 Μαριάννα Στραπατσάκη, Άδηλοι τόποι / Απέραντο λευκό, 2008 Διάρκεια: 29 Mαρτίου 18 Μαΐου 2011 Επιμέλεια: Σταμάτης Σχιζάκης Το έργο της Μαριάννας Στραπατσάκη Άδηλοι τόποι / Απέραντο λευκό, 2008 ολοκληρώνει και συνοψίζει την τριλογία Γέννηση Ζωή Θάνατος η οποία ξεκίνησε το 1989 με την βιντεοεγκατάσταση Τα φαντάσματα της Μεσογείου ή Οι αντικατοπτρισμοί του παρελθόντος και συνεχίστηκε με το Υπόγειες διαδρομές / Λαύριο το Μέσα στις βιωματικές βιντεοεγκαταστάσεις της τριλογίας αυτής, η καλλιτέχνις πραγματεύεται αρχέγονα ερωτήματα, αντλώντας από την σκέψη του Ηράκλειτου και την αρχαία Ελλάδα. Στις τρεις οθόνες της εγκατάστασης που παρουσιάστηκε στο ΕΜΣΤ κεντρικό ρόλο είχε μία λευκοντυμένη γυναικεία μορφή την οποία υποδυόταν η γερμανίδα ηθοποιός Katharina Thalbach. Εστιάζοντας αρχικά στο πρόσωπο, το βίντεο την παρουσίαζε σε μια αλληλουχία συναισθηματικών και σωματικών καταστάσεων, όπως πόνους τοκετού, ηδονή, θυμό και οδύνη ενώ παράλληλα, στις δυο παρακείμενες οθόνες, παρουσιάζονταν εικόνες που συνέδεαν τα ανθρώπινα αυτά πάθη με τους κύκλους ζωής και θανάτου από το ζωικό και φυτικό βασίλειο και με γεωλογικά και μετεωρολογικά φαινόμενα. Οι δυνατές αυτές εικόνες συνοδεύονταν από τη μουσική του Αντρέα Μνιέστρη. Ρένα Παπασπύρου, Φωτοτυπίες απευθείας απ την ύλη, Διάρκεια: 26 Μαΐου 18 Σεπτεμβρίου 2011 Επιμέλεια: Σταμάτης Σχιζάκης Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ολόκληρη η σειρά έργων της Ρένας Παπασπύρου Φωτοτυπίες απευθείας απ την ύλη, μαζί με τρία Μικρά δειγματολόγια από το τοπίο της πόλης, Οι δύο αυτές ενότητες αποτελούν συλλογές από υλικά που περισυνέλεξε η Ρένα Παπασπύρου στις περιπλανήσεις της μέσα στην πόλη σε μια προσπάθεια προσωπικής ταξινόμησης και αρχειοθέτησης του αστικού τοπίου. Η επιλογή των αντικειμένων έγινε βάσει των «επεισοδίων» που συμβαίνουν πάνω στις επιφάνειες των υλών αυτών, δηλαδή στις επιπτώσεις του χρόνου, των περιβαλλοντικών συνθηκών και της ανθρώπινης επέμβασης πάνω στην όψη τους. Η Ρένα Παπασπύρου με τις Φωτοτυπίες απευθείας απ την ύλη, και τα Δειγματολόγια από το τοπίο της πόλης, 1979 ερεθίζει τις συνειρμικές δυνατότητες του κάθε θεατή, δείχνει το εύρος των εικόνων και αφηγήσεων που κρύβονται στις λεπτομέρειες της πόλης και του αποκαλύπτει ένα νέο τρόπο θέασης του περιβάλλοντος στο οποίο καθημερινά περιπλανιέται. Τζίλλιαν Γουέρινγκ, Τrauma (Καλλιτέχνης του μήνα) Διάρκεια: 12 Οκτωβρίου 8 Δεκεμβρίου 2011 Στο έργο της η Τζίλλιαν Γουέργινκ αξιοποιεί τις τεχνικές του ντοκιμαντέρ και της τηλεόρασης για να καταγράψει κωμικά ή δραματικά στιγμιότυπα μεμονωμένων ατόμων ή και ολόκληρων ομάδων. Για το βίντεο με τίτλο Trauma προσκάλεσε ανθρώπους να μιλήσουν για τραυματικές εμπειρίες της παιδικής τους ηλικίας μπροστά στην κάμερα, μεταμφιέζοντάς τους με πλαστικές εφηβικές μάσκες. Μέσα από τις αποκαλυπτικές και άκρως προσωπικές εξομολογήσεις συνεντεύξεις καθημερινών ανθρώπων, τις οποίες άλλοτε βιντεοσκοπεί μέσα σε δημόσιους χώρους και μετά μοντάρει στο εργαστήριο της και άλλοτε τις κατασκευάζει εξολοκλήρου η ίδια, προσεγγίζει με συμπάθεια περιθωριοποιημένες ομάδες, τις τραυματικές εμπειρίες και τα προβλήματά τους, παρέχοντας στο θεατή μια αντιπροσωπευτική εικόνα της βρετανικής και γενικότερα της σύγχρονης δυτικής κοινωνίας. 39

40 Μικρά ξύλινα καθίσματα και η γυναίκα των ονείρων του, του Κωστή Βελώνη (Έργο του μήνα) Διάρκεια: 12 Οκτωβρίου 8 Δεκεμβρίου 2011 Σε αρκετά του έργα ο Κωστής Βελώνης πραγματεύεται συναισθήματα όπως η επιθυμία, ο έρωτας, το πάθος, η αποτυχία, η μοναξιά, η απώλεια και η μελαγχολία. Στο έργο Μικρά ξύλινα καθίσματα και η γυναίκα των ονείρων μου, 2006, καταπιάνεται με μια ιστορία αγάπης ανάμεσα σε δυο ιστορικά πρόσωπα και δημιουργεί ένα έργο έντονα ποιητικό, δίνοντας διαχρονική διάσταση στα συναισθήματα της ερωτικής ιστορίας που αφηγείται. Ο Ηρώδης Αττικός, ύστερα από τον άδικο θάνατο της συζύγου του Ασπασίας Ρηγίλλης, πένθησε σε τέτοιο βαθμό που η υπερβολή του τον οδήγησε να τιμήσει τη μνήμη της γυναίκας του χτίζοντας το Ωδείο της Ρηγίλλης το οποίο μετονομάστηκε σε Ωδείο Ηρώδου του Αττικού. Ο Βελώνης στήνει μια ηχητική εγκατάσταση που αποτελείται από μια μακέτα του Ηρωδείου, πάνω στην οποία έχει τοποθετήσει μια μεγάλη ξύλινη καρδιά που φωτίζει τον χώρο. Το κόκκινο φως, παραπέμπει στο χρώμα του πάθους και προσδίδει ένα δραματικό στοιχείο στην εγκατάσταση. Στην τελευταία κερκίδα του θεάτρου, ο καλλιτέχνης έχει τοποθετήσει δύο μικρά σκαμνάκια διαφορετικού μεγέθους που αναφέρονται στα δύο πρόσωπα της ιστορίας του, αλλά παρακινούν επίσης την ονειροπόληση γύρω από φαντασιακές σχέσεις. Στον περιβάλλοντα χώρο ακούγεται μια διασκευή του τραγουδιού The first time ever I saw your face του Ίβαν ΜακΚολ που τραγουδάει ο Τζώννυ Κας. Η ιδιαίτερη, βαθιά και μπάσα φωνή του γνωστού Αμερικάνου τραγουδιστή και συνθέτη επιτείνει την ένταση του δράματος και της μελαγχολίας ενώ συγχρόνως φέρνει στο νου το θρήνο του ΜακΚολ για την απώλεια της γυναίκας του, ο οποίος της είχε αφιερώσει το συγκεκριμένο τραγούδι το Στην ηχητική εγκατάσταση του Βελώνη οι δύο ιστορίες αγάπης και πένθους συναντιούνται. Γιάννης Μίχας, Σειρά έργων Σύνθεση (Καλλιτέχνης του Μήνα) Διάρκεια: 13 Δεκεμβρίου Ιανουαρίου 2012 Στο μεσοπάτωμα του μουσείου παρουσιάστηκαν 10 έργα της ενότητας Σύνθεση του Γιάννη Μίχα. Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, ο καλλιτέχνης ελαχιστοποιώντας τα ζωγραφικά μέσα του, δημιουργεί μια σειρά επίτοιχων έργων από λευκό λακαρισμένο ξύλο. Τα έργα παρουσιάστηκαν σε ατομική έκθεση του καλλιτέχνη στην Αίθουσα τέχνης Δεσμός. Ο κύκλος και το τετράγωνο αποτελούν τα δομικά στοιχεία, τα οποία επαναλαμβάνονται σε οριζόντιες ή κάθετες διατάξεις σε μια σειρά μονόχρωμων λευκών κατασκευών. Σε αυτή την ενότητα, οι γεωμετρικές φόρμες σχηματοποιούνται από τα ανάγλυφα και εσώγλυφα στοιχεία της εικαστικής σύνθεσης τα οποία, αποκαλύπτονται στο θεατή μέσα από τις φωτοσκιάσεις. Ακολουθώντας ένα μαθηματικό σύστημα αναλογιών, ο Μίχας στοχεύει στην αφανή αρμονία των πραγμάτων. Τα έργα που παρουσιάστηκαν αποτελούν δωρεά της Αικατερίνης Κοσμίδου. Nils Vigeland, Jane Eyre (Έργο του Μήνα) Διάρκεια: 13 Δεκεμβρίου Ιανουαρίου 2012 Η όπερα δωματίου False Love True Love, σε δύο πράξεις, βασίζεται σε δύο σκηνές από την Jane Eyre της Charlotte Brontë. Το έργο έχει δύο μόνο πρόσωπα και αποτελείται από δύο σημαντικές σκηνές ανάμεσά τους: τη συνάντησή τους, αμέσως μετά την ανολοκλήρωτη γαμήλια τελετή τους, και την πρώτη τους συνάντηση μετά από μακρόχρονο χωρισμό. Οι μουσικές εμπνεύσεις του συνθέτη για τα Πέντε Νυκτερινά είναι μεταξύ άλλων Ives, Gershwin, Chopin και οι περιβαλλοντικοί ήχοι από μια ιρλανδέζικη παμπ. Το Two Days, που γράφτηκε δύο ημέρες μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001, είναι η μουσική αντίδραση του Vigeland στην επίθεση κατά του World Trade Center. 40

41 MEDIA LOUNGE Στον ειδικά διαμορφωμένο Χώρο Νέων Μέσων του ΕΜΣΤ, όπου φιλοξενούνται εκθέσεις μικρής κλίμακας από τη συλλογή έργων με νέα μέσα του Μουσείου καθώς και εκθέσεις διαδικτυακών έργων on line, ηχητικών έργων, κ.ά., παρουσιάστηκαν οι κάτωθι εκθέσεις: Κώδικες Ανυπακοής & Δυσλειτουργικότητας Διάρκεια: 5 25 Μαρτίου 2011 To Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας (Ε.Π.Ι.Ε) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το έργο του Βρετανού καλλιτέχνη Martin Rieser και μίας διεπιστημονικής ομάδας φοιτητών, ερευνητών και καλλιτεχνών με τίτλο Κώδικες Ανυπακοής & Δυσλειτουργικότητας. Tο έργο ήταν το αποτέλεσμα εργαστηρίου που προηγήθηκε και το οποίο οργανώθηκε από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας. Το εργαστήριο ήταν μέρος της δράσης Global Gateway του προγράμματος Civil Society Dialogue - Istanbul 2010 European Capital of Culture στην οποία συμμετείχε το Ινστιτούτο και το οποίο επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Κώδικες Ανυπακοής & Δυσλειτουργικότητας προτείνανε μία νέα διαδρομή και αφήγηση για την πόλη της Αθήνας και τις σύγχρονες μεταμορφώσεις της. Εμπνεόμενοι από τα γκράφιτι, τις αφίσες και τα συνθήματα της πόλης και αξιοποιώντας τις τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας (GPS και QR code) και διαδικτύου, ο Martin Rieser και η ομάδα του εργαστηρίου επιδίωξαν να συνδέσουν τον περιβάλλοντα χώρο με απόψεις και μαρτυρίες κατοίκων για την πόλη τους και τις δύσκολες κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι. Θυμός, ανυπακοή, εναντίωση, δυσλειτουργικότητα. Τα χαρακτηριστικά μίας σύγχρονης μητρόπολης στην εποχή της οικονομικής κρίσης ήταν τα κύρια σημεία που στάθηκε το project. Στους χώρους του ΕΜΣΤ, στο διαδίκτυο και στο κέντρο της πόλης (στους δρόμους Σκουφά Ναυαρίνου Τζαβέλλα), οι επισκέπτες του μουσείου και κάτοικοι της Αθήνας ακολούθησαν τη διαδρομή του έργου και ανακάλυψαν τμήματα της αφήγησης του. Ειδικά εικονίδια QR code τοποθετημένα σε επιλεγμένα σημεία έδιναν πρόσβαση μέσω κινητού στο πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό είχε δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου. Το έργο συνδυάζοντας στοιχεία εγκατάστασης, ψηφιακής τεχνολογίας, παιχνιδιού και αστικής παρέμβασης, αντανακλούσε τη μακροχρόνια ενασχόληση του Rieser στο χώρο της τέχνης και της τεχνολογίας. Ο Martin Rieser είναι Καθηγητής στο Ινστιτούτο Δημιουργικής Τεχνολογίας και στον Τομέα Τέχνης και Σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο De Montfort. Τον απασχολεί ιδιαίτερα η δυνατότητα διαμόρφωσης αποσπασματικών αφηγηματικών δομών και διαδραστικών ιστοριών μέσω της τεχνολογίας. Για το λόγο αυτό, ως καλλιτέχνης και ερευνητής αναπτύσσει εφαρμογές που βασίζονται στην κινητή τηλεφωνία και στα μέσα επικοινωνίας δι εντοπισμού και διαδραστικά βίντεο. Έργα του έχουν παρουσιαστεί στην Κίνα, την Αυστραλία, την Αμερική, την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Αυστρία και την Ιταλία. Άγγελος Πλέσσας, Σχολή Μουσικής Ιδρύματος Άντζελο Διάρκεια: 26 Μαΐου 28 Αυγούστου 2011 Επιμέλεια: Σταμάτης Σχιζάκης Ο Άγγελος Πλέσσας, με αφετηρία την πρόσφατη ανάπτυξη των κοινωνικών μέσων στο διαδίκτυο και την κριτική που έχουν αυτά δεχτεί, επιδιώκει να δημιουργήσει συνθήκες κοινωνικοποίησης και συνεργασίας που ξεκινούν από το διαδίκτυο και καταλήγουν στον πραγματικό χώρο. Αυτό το επιτυγχάνει με μια σειρά δράσεων που διοργανώνονται από τον (σχεδόν) φανταστικό οργανισμό «Ίδρυμα Άντζελο». Στο Χώρο Νέων Μέσων του ΕΜΣΤ δημιούργησε έναν υβριδικό χώρο με τη 41

42 μορφή μιας μουσικής σχολής. Κεντρικό ρόλο στη Σχολή Μουσικής Ιδρύματος Άντζελο είχαν τρεις διαδραστικές ιστοσελίδες και ένα πρόγραμμα μουσικών εργαστηρίων που προσέφεραν ένα πλήθος από αφορμές για δημιουργική συνεργασία μεταξύ διαφορετικών ανθρώπων. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια / περφόρμανς με τίτλο «Ηχητικός διαλογισμός», «Ανάγνωση Ρομποτικής Ποίησης» και «Ηχητική γονιμότητα» τις Πέμπτες 9, 23 Ιουνίου και 7 Ιουλίου Ο Άγγελος Πλέσσας γεννήθηκε στην Αθήνα το Ξεκίνησε την καλλιτεχνική του πορεία το 2001 με το έργο aroundmyself.com, ένα διαδραστικό πορτραίτο του εαυτού του. Συνέχισε να δημιουργεί διαδραστικές ιστοσελίδες με θέματα που συχνά σχετίζονται με τη διαμόρφωση της προσωπικής ταυτότητας στο διαδίκτυο, κατοχυρώνοντας τον τίτλο τους σαν την ηλεκτρονική διεύθυνση τους. Συχνά τα έργα του περνάνε από το διαδίκτυο στον πραγματικό χώρο, με τη μορφή εγκαταστάσεων, κατασκευών από φώτα νέον και ψηφιακών εκτυπώσεων. Από το 2007 και μετά ιδρύει το φανταστικό ίδρυμα Angelo Foundation και μέσα στο πλαίσιο αυτού του εν εξέλιξη πρότζεκτ διερευνά και σχολιάζει τη χρήση των διαδικτυακών κοινωνικών μέσων δημιουργώντας παράλληλα αφορμές για κοινωνικοποίηση στον πραγματικό χώρο. Έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα, το εξωτερικό και το διαδίκτυο. Το 2009 ήταν ανάμεσα στους εννέα νικητές του Rhizome commission. Το 2009 του επιδόθηκε υποτροφία Fulbright. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Εργαστήρια στο πλαίσιο της έκθεσης «Άγγελος Πλέσσας, Σχολή Μουσικής Ιδρύματος Άντζελο» Rοbοt Poetry Reading Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011 Η περφόρμανς με τίτλο Rοbοt Poetry Reading [Ανάγνωση ρομποτικής ποίησης], το πρώτο εργαστήριο στο πλαίσιο της έκθεσης Σχολή μουσικής ιδρύματος Άντζελο του Άγγελου Πλέσσα, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9 Ιουνίου, στις Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου ο Άγγελος Πλέσσας μαζί με το κοινό και τη συμμετοχή του ηθοποιού Νίκου Ορφανού, απήγγειλαν ποιήματα που συνέθεσαν μέσα από την ιστοσελίδα: Sound Fertility Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011 Η περφόρμανς με τίτλο Sound Fertility [Ηχητική γονιμότητα], το δεύτερο εργαστήριο στο πλαίσιο της έκθεσης Σχολή μουσικής ιδρύματος Άντζελο του Άγγελου Πλέσσα, θα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23 Ιουνίου, στις Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες σε συνεργασία μεταξύ τους και με τον καλλιτέχνη Άγγελο Πλέσσα πειραματίστηκαν στην επεξεργασία ήχου που προέκυπτε από τυχαίες ενέργειες με σκοπό να συνθέσουν ήχους και τραγούδια. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας κυρίως προγράμματα ανοιχτού λογισμικού (Open source) δημιούργησαν ένα ενιαίο podcast. Sound Meditation Πέμπτη 7 Ιουλίου 2011 Η περφόρμανς με τίτλο Sound Meditation [Ηχητικός διαλογισμός], το τρίτο και τελευταίο εργαστήριο στο πλαίσιο της έκθεσης Σχολή μουσικής ιδρύματος Άντζελο του Άγγελου Πλέσσα, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 7 Ιουλίου, στις Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν μια επίδειξη από ένα «δάσκαλο» διαλογισμού και στη συνέχεια πειραματίστηκαν πάνω σε διαδικτυακές τεχνικές διαλογισμού που τους παρουσίασε ο Άγγελος Πλέσσας. 42

43 Σπύρος Νάκας, Fever Διάρκεια: 18 Οκτωβρίου Φεβρουαρίου 2012 Το έργο Fever δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της ανοιχτής πρόσκλησης ενδιαφέροντος που απηύθυνε το ΕΜΣΤ το 2010 σε Έλληνες καλλιτέχνες νέων μέσων για την παραγωγή ενός νέου διαδικτυακού έργου. Tον Αύγουστο του 2010 επιτροπή με Πρόεδρο τον κ. Δημήτρη Χαρίτο, Επίκουρο Καθηγητή Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημιού Αθηνών, και μέλη τον κ. Σταμάτη Σχιζάκη, Βοηθό Επιμελητή του τομέα φωτογραφίας και νέων μέσων του ΕΜΣΤ, και την κα. Δάφνη Δραγώνα, ανεξάρτητη επιμελήτρια, συνεδρίασε για την αξιολόγηση των προτάσεων που κατατέθηκαν στο κάλεσμα συμμετοχής για τη δημιουργία online έργου. Τα κριτήρια που τέθηκαν για την αξιολόγηση των προτάσεων ήταν α) η σχέση με το θέμα της οικονομίας των δικτύων όπως τέθηκε από κάλεσμα συμμετοχής. β) η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτύου. Η επιτροπή ομόφωνα επέλεξε ως πιο αξιόλογη αλλά και σύμφωνη με τα ζητούμενα του συγκεκριμένου διαγωνισμού πρόταση του Σπύρου Νάκα με τίτλο Feve.r Ο Σπύρος Νάκας είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας. Έχει συμμετάσχει σε εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό με έργα δικά του και με έργα της ομάδας Άντερ Κονστράξιον. Το έργο αυτό αποτελεί μια πρόταση που αφορά στην ανάπτυξη ενός διαδικτυακού παιχνιδιού που εμπνέεται από το βιβλίο του Georges Canguilhem Το κανονικό και το παθολογικό και από τη βιοπολιτική δομή παραγωγής της εποχής μας. Όπως αναφέρει ο καλλιτέχνης, το έργο του Canguilhem συνέβαλε αποφασιστικά στην ιστορία των επιστημών του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα καθώς έθεσε σε αμφισβήτηση τον επιστημονικό χαρακτήρα του κανονικού και του παθολογικού, τονίζοντας πως ορίστηκαν έχοντας ως βάση όχι τον άνθρωπο που νοσεί, αλλά οικονομικά, πολιτικά και τεχνολογικά συμφέροντα. Μισό αιώνα αργότερα, στην εποχή των δικτύων, οι διαπιστώσεις του Canguilhem φαίνεται ότι έρχονται να επαληθευτούν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο. Ο χώρος της ιατρικής σήμερα ελέγχει ένα μεγάλο τμήμα της οικονομίας ενώ οι φαρμακευτικοί κολοσσοί είναι βασικοί παίκτες των μεγαλύτερων χρηματιστηρίων ανά τον κόσμο. Το Fever επιδιώκει να αποτελέσει ένα σχόλιο στη σημερινή πραγματικότητα διαμορφώνοντας ένα χώρο παιχνιδιού στον οποίο θα συνδυάζονται ανθρώπινες κυτταρικές λειτουργίες με την χρηματιστηριακή κατάσταση μεγάλων φαρμακευτικών εταιριών. Προσομοιώνοντας τον τρόπο λειτουργίας του ανθρώπινου ανοσοποιητικού συστήματος και καλώντας τους χρήστες-παίκτες να επηρεάσουν τη δραστηριότητα αυτού χειριζόμενοι ιούς και φάρμακα, το έργο Fever στόχο έχει να αναφερθεί στις σύγχρονες τεχνικές διακυβέρνησης που σχετίζονται άμεσα με το ανθρώπινο σώμα αποβλέποντας σε οικονομικά συμφέροντα. 43

44 Β. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 2012 Παράλληλα έχει ξεκινήσει η προετοιμασία των εκθέσεων για το 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ Project Room Gülsün Karamustafa, The Apartment Building Διάρκεια: 26 Iανουαρίου 18 Μαρτίου 2012 Επιμέλεια: Άννα Καφέτση Mεσοπάτωμα Gülsün Karamustafa, The Settler, Bosphorus 1954 Διάρκεια: 26 Iανουαρίου 1 Απριλίου 2012 ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΪΟΣ Κυρίως εκθεσιακός χώρος Με λέξεις και ήχους και εικόνες Διάρκεια: 28 Μαρτίου 27 Μαΐου 2012 Eπιμέλεια: Άννα Καφέτση Project Room Άννα Τσουλούφη Διάρκεια: 28 Μαρτίου 20 Μαΐου 2012 Επιμέλεια: Δάφνη Βιτάλη Mεσοπάτωμα Μιχάλης Μανουσάκης Διάρκεια: 5 Απριλίου 20 Μαΐου 2012 Eπιμέλεια: Άννα Καφέτση ΙΟΥΝΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Mεσοπάτωμα Ομάδα Οπτικής Ποίησης Διάρκεια: 30 Μαΐου 2 Σεπτεμβρίου 2012 Eπιμέλεια: Τίνα Πανδή Κυρίως εκθεσιακός χώρος Αλέξανδρος Γεωργίου, Ατομική Διάρκεια: 21 Ιουνίου 23 Σεπτεμβρίου 2012 Επιμέλεια: Δάφνη Βιτάλη Dilek Winchester, Ατομική Διάρκεια: 21 Ιουνίου 23 Σεπτεμβρίου 2012 Επιμέλεια: Άννα Καφέτση 44

45 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Mεσοπάτωμα Ντίκος Βυζάντιος Διάρκεια: 20 Σεπτεμβρίου 4 Νοεμβρίου 2012 Eπιμέλεια: Τίνα Πανδή Κατερίνα Ζαχαροπούλου Διάρκεια: 15 Νοεμβρίου 30 Δεκεμβρίου 2012 Eπιμέλεια: Δάφνη Βιτάλη Κυρίως εκθεσιακός χώρος Έλληνες νέοι καλλιτέχνες Διάρκεια: 10 Οκτωβρίου Ιανουαρίου 2013 Επιμέλεια: Δάφνη Βιτάλη, Δάφνη Δραγώνα, Τίνα Πανδή Το ΕΜΣΤ απεύθυνε ανοιχτή πρόσκληση σε νέους καλλιτέχνες και καλλιτεχνικές ομάδες στο πλαίσιο έρευνας για μια ομαδική έκθεση που θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο του Έλληνες καλλιτέχνες, που έχουν γεννηθεί από το 1980 και μετά, και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εκλήθησαν να στείλουν φάκελο με έργα που έχουν υλοποιηθεί ή είναι υπό μορφή πρότασης, καθώς και ένα βιογραφικό σημείωμα. Το υλικό εστάλη σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή μέχρι τις 31 Ιανουαρίου

46 Γ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Οι καλλιτέχνες συναντούν το κοινό Στο πλαίσιο της έκθεσης Τέχνης Πολιτική (13/10/ /4/2011) οι κάτωθι καλλιτέχνες μίλησαν για το έργο τους στο πλαίσιο του προγράμματος «Οι καλλιτέχνες συναντούν το κοινό». Πραγματοποιήθηκε τεκμηρίωση των ομιλιών με τη μορφή φωτογράφησης και βιντεοσκόπησης που εμπλούτισαν το αρχείο καλλιτεχνών. Ο Ιβάν Γκρουμπάνοφ μίλησε για το έργο του στις 13 Ιανουαρίου Στο πλαίσιο του νέου έργου της για το Project Room Ni Una Muerte Más (Όχι άλλος ένας θάνατος) και της έκθεσης Τέχνης Πολιτική (13/10/ /4/2011) η Άντρεα Μπάουερς μίλησε για το έργο της στις 3 Φεβρουαρίου Ο Στέφανος Τσιβόπουλος μίλησε για το έργο του στις 17 Φεβρουαρίου Ο Γιώργος Χαρβαλιάς μίλησε για το έργο του στις 3 Μαρτίου Η Δανάη Στράτου μίλησε για το έργο της στις 17 Μαρτίου Ο Ανδρέας Αγγελιδάκης μίλησε για το έργο του στις 7 Απριλίου Στο πλαίσιο της παρουσίασης του έργου της Μαριάννας Στραπατσάκη, Άδηλοι τόποι / Απέραντο λευκό, 2008 η καλλιτέχνιδα μίλησε για το έργο της στις 29 Μαρτίου. Πραγματοποιήθηκε φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση της ομιλίας. Περφόρμανς Spectacle, από την Ομάδα Vasistas Παράσταση στο πλαίσιο του Ελληνικού Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου , 12 και 13 Ιουλίου Το Spectacle της πολυεθνικής ομάδας Vasistas διερευνά τους μηχανισμούς εκπαίδευσης του ατόμου στην καθημερινότητα. Στους χώρους του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και παράλληλα με την αναδρομική έκθεση του Απόστολου Γεωργίου, που αποτυπώνει στο έργο του την υπαρξιακή αγωνία του ανθρώπου μέσα από μικρές καθημερινές στιγμές, η ομάδα έστησε μιαν εύπλαστη κινούμενη εγκατάσταση με ανθρώπους. Ένα αόρατο, πανίσχυρο δίκτυο παρακολούθησης όπου όλα γίνονται θέαμα, όλα κινούνται αυτοματοποιημένα στην αναζήτηση της διαπροσωπικής επικοινωνίας. Geistliche Meditation [Πνευματικός στοχασμός], Συναυλία με έργα του Φίλιππου Τσαλαχούρη Αφιέρωμα στα 10 Χρόνια από το θάνατο του συνθέτη Δημήτρη Δραγατάκη ( ) Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου 2011 Το ΕΜΣΤ στο πλαίσιο της πολιτικής του για την προώθηση διακαλλιτεχνικών συνεργασιών φιλοξένησε στο χώρο της τρέχουσας έκθεσης Νίνα Παπακωνσταντίνου, Αντί γραφής τη συναυλία με τίτλο Geistliche Meditation (Πνευματικός στοχασμός) του Φίλιππου Τσαλαχούρη. Όπως σημείωσε ο γνωστός Έλληνας συνθέτης Φίλιππος Τσαλαχούρης, οργανωτής της εκδήλωσης, η συναυλία πραγματοποιήθηκε «με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων από το θάνατο του μεγάλου έλληνα συνθέτη Δημήτρη Δραγατάκη», του οποίου υπήρξε μαθητής. Συμμετείχαν οι πιανίστες Τίτος Γουβέλης και Ελισάβετ Κουναλάκη, οι μεσόφωνες Έλενα Μαραγγού και Ευγενία Καλοφώνου, η βιολονίστα Αγγέλα Γιαννάκη, το γυναικείο φωνητικό σύνολο Opus 46

47 Femina κ.ά. Ακούστηκαν τα έργα του Φίλιππου Τσαλαχούρη Εσπερινός, Stabat Mater αλλά και σε πρώτη εκτέλεση ο Πνευματικός στοχασμός (Geistliche Meditation) επάνω σε ένα κοράλ του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Ακούστηκαν επίσης έργα των Παναγιώτη Μπερετζίκη, Κωνσταντίνου Παντελίδη και Φραγκούλη Καραγιαννόπουλου. Tη συναυλία προλόγισε ο συνθέτης και μαέστρος Θεόδωρος Αντωνίου, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών. Άλλες Δραστηριότητες Eυρωπαϊκή Νύχτα των Μουσείων - 14 Μαΐου 2011 Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Νύχτας Μουσείων 2011, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης σε συνεργασία με το Νομισματικό Μουσείο παρουσίασαν το Σάββατο 14 Μαΐου το έργο The Art of Sleep των Κορεατών Young-Hae Chang Heavy Industries στον αύλειο χώρο του Νομισματικό Μουσείου. Η Νύχτα των Μουσείων πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης σε συνεργασία με μουσεία και πολιτιστικούς οργανισμούς σε όλη την Ευρώπη. Διεθνής Ημέρα Μουσείων - 18 Μαΐου 2011 Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης συμμετείχε στη Διεθνή Ημέρα Μουσείων 2011 με την δράση «Εκμυστηρεύσεις». Στο πλαίσιο της δράσης αυτής παρουσιάστηκαν οπτικοακουστικά και ηχητικά έργα από τη συλλογή του ΕΜΣΤ στο περιστύλιο και στο αίθριο του Μουσείου, καθώς και στο μεσοπάτωμα. Τα παρουσιαζόμενα έργα πρότειναν διαφορετικές προσεγγίσεις στο θέμα της μνήμης και της προσωπικής εκμυστήρευσης. Αναμνήσεις, πάθη, ψυχικά τραύματα, ενδόμυχες σκέψεις, ζωή και θάνατος βρίσκονταν στον αφηγηματικό πυρήνα των έργων. Τα μυστικά των έργων διασταυρώνονταν μέσα από την ανάγνωσή τους με τις μνήμες και τα μυστικά του θεατή. Παρουσιάστηκαν έργα των Μπιλ Βιόλα, Γκάρυ Χιλλ, Τόνι Άουρσλερ, Τζον Μπαλντεσσάρι, Μαριάννα Στραπατσάκη, Πολ Μακάρθι & Μάικ Κέλλι, Σέλλυ Σίλβερ και του Έρικ Μπέλγκουμ. Με την ιδέα ότι, όπως και το έργο τέχνης, έτσι και κάθε διαβασμένο βιβλίο κρύβει μέσα του τις μνήμες και τα μυστικά των αναγνωστών του, πραγματοποιήθηκε παράλληλη δράση με ένα bookcrossing, ένα κοινωνικό δίκτυο ανταλλαγής βιβλίων και διασταυρώσεων της μνήμης, μέσα στον κήπο του μουσείου. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής τοποθετήθηκαν ειδικοί σάκοι στο περιστύλιο του μουσείου όπου από τις 2 έως τις 18 Μαΐου οποιοσδήποτε μπορούσε να αφήσει δικά του βιβλία. Το bookcrossing ολοκληρώθηκε στις 18 Μαΐου όπου οι επισκέπτες του μουσείου και οι περαστικοί μπορούσαν να διαβάσουν, να πάρουν ή να ανταλλάξουν τα βιβλία που είχαν ήδη συγκεντρωθεί τις προηγούμενες μέρες. Την ημέρα της 18ης Μαΐου λειτούργησε και bazaar στο πωλητήριο του ΕΜΣΤ με 50% έκπτωση σε επιλεγμένους καταλόγους εκθέσεων, εκπαιδευτικά έντυπα και αφίσες. Aφιέρωμα «Τρύπα» - Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας Στο πλαίσιο του αφιερώματος με τίτλο Τρύπα που οργανώθηκε από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας με σκοπό να εξερευνήσει τις διαφορετικές έννοιες της λέξης τρύπα και να μελετήσει την λειτουργία και την χρήση της στην ιστορική και πολιτιστική εξέλιξη της ανθρωπότητας, το ΕΜΣΤ συμμετείχε με το έργο του Ουαλίντ Ράαντ, Ο λαιμός μου είναι λεπτότερος από μια τρίχα Κρατήρες 1986, 2004 που παρουσιάζονταν στην έκθεση Τέχνης Πολιτική. 47

48 Αφιερώματα Στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτιστικής δράσης του ΕΜΣΤ με στόχο την κοινωνική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων και τη διεύρυνση του κοινού του πραγματοποιήθηκαν ειδικά αφιερώματα: Συμμετοχή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας κατά των Ναρκωτικών και της Παράνομης Διακίνησή τους Διάρκεια: 24 Ιουνίου - 10 Ιουλίου 2011 Eπιμέλεια: Mαρίνα Τσέκου Στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΣΤ Χωρίς Σύνορα, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης συμμετείχε στην Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών και της Παράνομης Διακίνησής τους και παρουσιάσε μια σειρά εκδηλώσεων, σε συνεργασία με τη Μονάδα Απεξάρτησης 18 Άνω. Από την Παρασκευή 24 Ιουνίου έως την Κυριακή 10 Ιουλίου 2011 παρουσιάστηκε μια σειρά ολιγόλεπτων βίντεο με τίτλο Realistic Realities από το Φωτογραφικό Εργαστήρι της Μονάδας Απεξάρτησης 18 Άνω. Σαν ένα είδος κινούμενης φωτογραφίας, τα διάρκειας ολίγων λεπτών βίντεο παρουσιάζαν τη στιγμή μιας φωτογράφησης καθώς και το πριν και το μετά από αυτήν, εισάγοντας στην εικόνα τον πραγματικό χρόνο, και συμπυκνώνουν βιώματα, μνήμες, συναισθήματα και εμπειρίες των δημιουργών τους. Την Πέμπτη 30 Ιουνίου οι φωτογράφοι-θεραπευτές Γιάννης Βασταρδής, Θωμάς Γερασόπουλος και Παύλος Φυσάκης και η φωτογραφική ομάδα του 18 Άνω συνομίλησαν με το κοινό για τη λειτουργία του Φωτογραφικού Εργαστηρίου της Μονάδας Απεξάρτησης 18 Άνω, την εμπειρία τους από την επαφή με την τέχνη και τη συνεργασία τους με το ΕΜΣΤ τα τελευταία τρία χρόνια. Την ίδια ημέρα, ως παράλληλη δράση, πραγματοποιήθηκε bookcrossing, ένα κοινωνικό δίκτυο ανταλλαγής βιβλίων, στον κήπο του Μουσείου. Παγκόσμια Ημέρα Παρηγορητικής Φροντίδας 8 Οκτωβρίου 2011 Επιμέλεια: Mαρίνα Τσέκου Στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΣΤ Χωρίς Σύνορα, το μουσείο συμμετείχε στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Παρηγορητικής Φροντίδας (8 Οκτωβρίου 2011), σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Παρηγορητικής και Συμπτωματικής Φροντίδας Καρκινοπαθών και μη Ασθενών ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α προσφέροντας δωρεάν είσοδο και ξενάγηση στα μέλη της ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α Δράσεις του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων στο πλαίσιο του Έργου «Ενίσχυση της Καλλιτεχνικής Δημιουργίας που προωθεί την Ισότητα των Φύλων» Το Έργο που προτείνεται από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων στοχεύει στην ενίσχυση και διεύρυνση του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών και της πολιτιστικής ιδιότητας του πολίτη, ιδιαιτέρως των γυναικών. Πιο συγκεκριμένα, το έργο ενισχύει την παραγωγή και πρόσληψη της τέχνης στο πεδίο της ισότητας των φύλων (ντοκιμαντέρ, κινηματογράφος, θέατρο, λογοτεχνία, μουσική, χορός, φωτογραφία, εικαστικά, ψηφιακές τέχνες κ.λπ.) σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο μέσω της: Ανάδειξης των εμποδίων που περιορίζουν τις γυναίκες να αναπτύξουν και να προβάλλουν τις καλλιτεχνικές δεξιότητες και δημιουργίες τους σε όλους τους τομείς της τέχνης. 48

49 Ενθάρρυνσης των γυναικών να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια αυτά στους διαφορετικούς τομείς τέχνης. Ενίσχυσης της καλλιτεχνικής δημιουργίας ανδρών και γυναικών σε θέματα σχετικά με την ισότητα των φύλων. Υποστήριξης των γυναικών στη πρόσληψη όλων των μορφών καλλιτεχνικής δημιουργίας. Δικτύωσης και προβολής του έργου νέων καλλιτεχνών που ευαισθητοποιούν το κοινό σε θέματα ισότητας των φύλων. Προώθησης πολιτιστικών ανταλλαγών στο τομέα της καλλιτεχνικής δημιουργίας για την ισότητα των φύλων Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης προτείνει τις ακόλουθες δράσεις 1. Πρόσκληση για παραγωγή νέου έργου - Έκθεση Στο πλαίσιο της δράσης αυτής προτείνεται η πραγματοποίηση ανοιχτής πρόσκλησης, σε γυναίκες και άνδρες καλλιτέχνες, ενός εικαστικού έργου (ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία, εγκαταστάσεις, video, διαδικτυακή τέχνη (net-art), δράση (performance), σε θέμα σχετικό με την ισότητα των φύλων. Θα επιλεγούν 30 καλλιτέχνες με ισάριθμα νέα έργα τα οποία θα παρουσιαστούν σε μεγάλη έκθεση στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Τα παραγόμενα έργα θα συμπεριληφθούν στη μόνιμη συλλογή του ΕΜΣΤ. 2. Ισότητα και Εκπαίδευση 2.1 Γυναίκες και Ψηφιακή Κουλτούρα Στο πλαίσιο της δράσης αυτής το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης προτείνει τη χορήγηση υποτροφιών σε γυναίκες καλλιτέχνιδες για την πραγματοποίηση έρευνας, πρακτικής εξάσκησης και απόκτησης τεχνογνωσίας στη χρήση ψηφιακών μέσων για καλλιτεχνικούς σκοπούς σε σημαντικά Κέντρα Νέων Μέσων και αντίστοιχα Μουσεία της Ευρώπης και της Αμερικής. Προτείνεται επίσης η οργάνωση εργαστηρίων (workshops) και σεμιναρίων στο ΕΜΣΤ με τη συμμετοχή διεθνών προσκεκλημένων (θεωρητικών, επιμελητών και καλλιτεχνών) με ειδίκευση στη χρήση νέων ψηφιακών μέσων για καλλιτεχνικούς σκοπούς Γυναίκες καλλιτέχνιδες υιοθετούν ένα σχολείο Στο πλαίσιο αυτής της δράσης γυναίκες καλλιτέχνιδες ανεξαρτήτως ηλικίας επιλέγουν ένα σχολείο στην Ελληνική επικράτεια, όπου θα πραγματοποιήσουν ομιλία σχετικά με το έργο τους και τις προσωπικές τους εμπειρίες ως γυναικών δημιουργών. 3. Γυναίκες και Κοινωνική Ένταξη Στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΣΤ Χωρίς Σύνορα προτείνεται συνεργασία με κέντρα, κοινότητες, ιδρύματα και φορείς (Μονάδες Απεξάρτησης, Φυλακές, Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, Δίκτυο για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, κτλ) με στόχο τη συμβολή στην ισότιμη κοινωνική ένταξη. 49

50 VII. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εκπαιδευτικά προγράμματα και ξεναγήσεις Το Γραφείο Εκπαίδευσης του ΕΜΣΤ συνέχισε και το 2011 την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Συνεχίστηκαν επίσης κανονικά και οι τακτικές ξεναγήσεις για το κοινό καθώς και οι ξεναγήσεις σε διάφορες ομάδες ενηλίκων. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης περιλαμβάνουν διαδραστική περιήγηση στο χώρο και εργαστήριο με χρώματα και υλικά. Τα προγράμματα της δευτεροβάθμιας βασίζονται κυρίως στο διάλογο και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών και στοχεύουν στη διατύπωση προσωπικών σκέψεων και συναισθημάτων καθώς και στην κατανόηση θεμάτων που αφορούν στη σύγχρονη ελληνική και διεθνή τέχνη. Μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων διανέμεται στους μαθητές ειδικό εκπαιδευτικό έντυπο που περιλαμβάνει φωτογραφίες έργων της έκθεσης, μικρά επεξηγηματικά κείμενα, ερωτήσειςερεθίσματα για την κατανόηση των έργων και χώρο για ζωγραφική ή για διατύπωση σχολίων. Στο παράρτημα VII αναγράφονται αναλυτικά τα σχολεία που συμμετείχαν στα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΕΜΣΤ κατά τη διάρκεια του Επίσης το ΕΜΣΤ οργάνωσε Εικαστικά Εργαστήρια του Σαββάτου για παιδιά 6-12 ετών. Στο πλαίσιο των εργαστηρίων τα παιδιά ξεναγούνται σε επιλεγμένα έργα των τρεχουσών εκθέσεων και στη συνέχεια δημιουργούν τα δικά τους έργα. Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται από την εικαστικό Έλενα Ακύλα. Αναλυτικότερα τα προγράμματα για κάθε έκθεση του έτους 2011 έχουν ως εξής: Τέχνης Πολιτική ( 13/10/ /4/2011) Το διάστημα από 12 Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου 2011, στα εκπαιδευτικά προγράμματα και στις ξεναγήσεις συμμετείχαν: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση: 1000 μαθητές Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: 930 μαθητές Τριτοβάθμια εκπαίδευση: 400 φοιτητές Τακτικές ξεναγήσεις: 100 άτομα Ειδικές ξεναγήσεις, Πολιτιστικοί Σύλλογοι, Μονάδες Απεξάρτησης κ.α.: 100 άτομα Παιδικά Εργαστήρια Σαββάτου: 50 παιδιά Απόστολος Γεωργίου Ζωγραφική (26/5/ /10/2011) Τακτικές ξεναγήσεις: 270 άτομα Τριτοβάθμια εκπαίδευση: 50 φοιτητές Γιώργος Χατζημιχάλης. Ο ζωγράφος Α.Κ. Ένα Μυθιστόρημα (9/11/2011-5/2/2012) Νίνα Παπακωνσταντίνου, Αντί γραφής (9/11/2011-5/2/2012) Το διάστημα από 10 Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011, στα εκπαιδευτικά προγράμματα και στις ξεναγήσεις συμμετείχαν: 50

51 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση: 456 μαθητές Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: 350 μαθητές Τριτοβάθμια εκπαίδευση: 150 φοιτητές Τακτικές ξεναγήσεις: 100 άτομα Ειδικές ξεναγήσεις, Πολιτιστικοί Σύλλογοι, Μονάδες Απεξάρτησης κ.α.: 115 άτομα Πρόγραμμα για οικογένειες: 100 άτομα Αφήγηση Παραμυθιών: 106 άτομα Σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς Σεμινάριο σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συνεργασία με την Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Α Αθήνας, σχετικά με το σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές του δημοτικού: 40 άτομα Αντικείμενο του σεμιναρίου ήταν ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και την προσχολική ηλικία. Αναπτύχθηκε ο διαθεματικός και διεπιστημονικός τρόπος με τον οποίο προσεγγίζεται η σύγχρονη τέχνη, σύμφωνα με τις νέες επιστημολογικές, εκπαιδευτικές και μουσειολογικές θεωρίες σε μια προσπάθεια σύζευξης της μουσειακής εμπειρίας με τα νέα διεπιστημονικά και διαθεματικά προγράμματα σπουδών του δημοτικού, αλλά και με βιωματικές εμπειρίες των μαθητών αυτής της ηλικίας. Εκπαιδευτική δράση στον Κεραμεικό Στο πλαίσιο της συμμετοχής του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του ΥΠΠΟΤ στην Αθήνα 2011, τo Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2011, πραγματοποιήθηκε μια εικαστική και εκπαιδευτική δράση του Γιώργου Λαζόγκα στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού με τη συμμετοχή 20 παιδιών ηλικίας 6-12 ετών. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, τα παιδιά περιηγήθηκαν από τον καλλιτέχνη στο Μουσείο του Κεραμεικού, αλλά και στον Αρχαιολογικό χώρο και γνώρισαν την ιστορία της περιοχής, τη σπουδαιότητά της κατά την Αρχαιότητα, καθώς και κάποια από τα σημαντικότερα ευρήματα. Τα παιδιά, ως μικροί αρχαιολόγοι, μάζεψαν υλικά (χώμα, φύλλα, λουλούδια, πέτρες, ξύλα, κ.α.) από τον χώρο και στη συνέχεια μετέβησαν στο κτήριο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, όπου πραγματοποιήθηκε εικαστικό εργαστήριο. Φωτογραφικό Αφιέρωμα της Ομάδας Φωτογραφίας του 18 Άνω (24/6/ /7/2011) Κατά τη διάρκεια του φωτογραφικού αφιερώματος με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών, το ΕΜΣΤ υποδέχτηκε ομάδες από διαφορετικές Μονάδες Απεξάρτησης (συνολικά 120 άτομα), οι οποίες παρακολούθησαν το αφιέρωμα και ξεναγήθηκαν στις τρέχουσες εκθέσεις. Συνεργασία Γραφείου Εκπαίδευσης με άλλους φορείς Το ΕΜΣΤ ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της Galeria Labyrint στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του δήμου Lublin της Πολωνίας για την υποψηφιότητα της πόλης ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το Σε διάλεξη που πραγματοποιήθηκε στις 8 Απριλίου 2011, η Επιμελήτρια Εκπαίδευσης Μαρίνα Τσέκου, παρουσίασε τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα και το πρόγραμμα ΕΜΣΤ Χωρίς Σύνορα του ΕΜΣΤ. Ύστερα από πρόσκληση του Ανδρέα Ιωαννίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Θεωρίας 51

52 και Ιστορίας της Τέχνης της ΑΣΚΤ, η Επιμελήτρια Εκπαίδευσης Μαρίνα Τσέκου, στις 16 και στις 17 Ιουνίου 2011, παρέδωσε μαθήματα στους φοιτητές του, με θέμα τη διδακτική της σύγχρονης τέχνης με παραδείγματα από τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του ΕΜΣΤ. Στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» η Επιμελήτρια του ΕΜΣΤ, Iστορικός τέχνης Κλεάνθη Χριστίνα Βαλκανά τον Ιανουάριο του 2011 και τον Δεκέμβριο του 2011, παρέδωσε μαθήματα με θέμα: «Μουσεία Σύγχρονης τέχνης: Το παράδειγμα του ΕΜΣΤ» και «Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την σύγχρονη τέχνη: διαθεματικές, διεπιστημονικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις». Στη συνέχεια οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επισκέφτηκαν το ΕΜΣΤ και παρακολούθησαν από την Κ.Χ. Βαλκανά σεμινάριο για τα εκπαιδευτικά προγράμματα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με αφορμή τις εκθέσεις Τέχνης Πολιτική, Νίνα Παπακωνσταντίνου Αντι γραφής και Γιώργος Χατζημιχάλης Ο ζωγράφος Α.Κ. Ένα μυθιστόρημα. Στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 6 μεταπτυχιακοί φοιτητές έκαναν μέρος της πρακτικής τους στο ΕΜΣΤ και δύο από αυτούς δούλεψαν ως εθελοντές στο τομέα εκπαίδευσης, αλλά και τεκμηρίωσης του Μουσείου. Εκδόθηκε από τις Εκδόσεις Πατάκη ο συλλογικός τόμος με τίτλο Παιδί και Εκπαίδευση στο Μουσείο: Θεωρητικές Αφετηρίες, Παιδαγωγικές Πρακτικές το οποίο περιλαμβάνει κείμενο της Επιμελήτριας Εκπαίδευσης Μαρίνας Τσέκου με θέμα Η Σύγχρονη Τέχνη μέσα από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Τα εκπαιδευτικά προγράμματα το ΕΜΣΤ για εφήβους. Β. Πρόγραμμα πρακτικής εξάσκησης φοιτητών Το Γραφείο Εκπαίδευσης έχει αναλάβει το συντονισμό και την επίβλεψη της πρακτικής εξάσκησης φοιτητών Ιστορίας της Τέχνης, Βιβλιοθηκονομίας και Αρχειονομίας, Δημοσιογραφίας και Πολιτιστικής Διαχείρισης κ.ά. Ειδικότερα, το ΕΜΣΤ, από τις 28 Απριλίου 2004, συνεργάζεται με το Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΕΠΕΑΕΚ II. Επίσης το 2005 ξεκίνησε συνεργασία με το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Παν/μίου Ιωαννίνων, από το 2007 με το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Πάντειου Πανεπιστημίου και από το 2010 με το Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας του Ιονίου Παν/μίου και με το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Αρχειονομίας του ΤΕΙ Αθηνών. Στο μέτρο των διαθέσιμων χώρων και υποδομών του, το ΕΜΣΤ υποδέχτηκε το 2011 συνολικά έξι φοιτήτριες: πέντε από το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μια από το Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης κατά τη διάρκεια του 2011 περιελάμβανε: α) ενημέρωση από τους συνεργάτες του Μουσείου για την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας των Τμημάτων και Γραφείων του ΕΜΣΤ. β)παρακολούθηση ξεναγήσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τους συνεργάτες του ΕΜΣΤ στις εκθέσεις που λειτουργούν κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης. γ) εξάσκηση στην καταγραφή και την αποδελτίωση περιοδικών Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης. δ) εξάσκηση στην ταξινόμηση της βιβλιοθήκης και των Αρχείων του Μουσείου. ε) γνωριμία του πληροφοριακού συστήματος τεκμηρίωσης μουσείων MuseumPlus. Τέλος, δεκατέσσερις φοιτητές στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής τους εργασίας πραγματοποίησαν την έρευνά τους στο ΕΜΣΤ. 52

53 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η Επιμελήτρια του ΕΜΣΤ, Iστορικός τέχνης Κλεάνθη Χριστίνα Βαλκανά και η Επιμελήτρια Εκπαίδευση Μαρίνα Τσέκου παρακολούθησαν την Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης Grundtvig: ARTiT Development of Innovative Methods of Training the Trainers που πραγματοποιήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2011 από την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Ταξίδια: Κατά τη διάρκεια του 2011 πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω εκπαιδευτικά ταξίδια: Ιούνιο 2011 Οι κκ Ιωαννίδη Ελισάβετ, βοηθός επιμελήτρια στο Γραφείο Εκθέσεων και η κα Παρασκευή Κωστολιά, Στέλεχος Πολιτιστικής Διαχείρισης στο γραφείο Επικοινωνίας πραγματοποίησαν εκπαιδευτικό ταξίδι στη Μπιενάλε Βενετίας και στα νέα μουσεία σύγχρονης τέχνης της Ρώμης MAXXI και MACRO. 53

54 VIIΙ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 1.Κατάλογοι Εκθέσεων Κατά τη διάρκεια του 2011 εκδόθηκαν 3 εκθεσιακοί κατάλογοι. Οι κατάλογοι είναι δίγλωσσοι (Ελληνικά - Αγγλικά) και περιέχουν κείμενα διεπιστημονικού και διακλαδικού χαρακτήρα τα οποία έχουν γραφτεί είτε από τους ίδιους τους καλλιτέχνες, είτε από ειδικούς που γνωρίζουν σε βάθος το έργο των συμμετεχόντων καλλιτεχνών, καθώς και φωτογραφίες όλων των εκτιθέμενων έργων. Αναλυτικά: Απόστολος Γεωργίου. Ζωγραφική Επιμέλεια: Δάφνη Βιτάλη Kείμενα: Δάφνη Βιτάλη, Ντένης Ζαχαρόπουλος, Μπάρι Σβάμπσκι 159 σελ., 30 x 24 εκ, Αθήνα 2011 Δίγλωσσος (Ελληνικά / Αγγλικά) Με κείμενα και αναπαραγωγές των έργων ΙSBN: Γιώργος Χατζημιχάλης - Ο ζωγράφος Α.Κ. - Ένα Μυθιστόρημα Επιμέλεια: Δάφνη Βιτάλη, Γιώργος Χατζημιχάλης Kείμενα: Δάφνη Βιτάλη, Ούλριχ Λόοκ και Σάββα Μιχαήλ 360 σελ., 16,5 εκ. x 12 εκ., Αθήνα 2011 Δίγλωσσος (Ελληνικά / Αγγλικά) Με κείμενα και αναπαραγωγές των έργων ΙSBN: Νίνα Παπακωνσταντίνου Αντί γραφής Επιμέλεια: Τίνα Πανδή Kείμενα: Claire Gilman, Τίνα Πανδή 96 σελ., 22 x 16,5 εκ, Αθήνα 2011 Δίγλωσσος (Ελληνικά / Αγγλικά) Με κείμενα και αναπαραγωγές των έργων ΙSBN: Εκπαιδευτικά έντυπα Κατά τη διάρκεια του 2011, στο πλαίσιο των εκθέσεων το ΕΜΣΤ εκδόθηκαν εκπαιδευτικά έντυπα ειδικά σχεδιασμένα για την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα έντυπα περιλαμβάνουν κείμενα και δραστηριότητες διαθεματικά και διεπιστημονικά σχεδιασμένες σχετικά με το περιεχόμενο κάθε έκθεσης με στόχο οι μαθητές αξιοποιώντας τη γνώση που έχουν αποκτήσει στο σχολείο και βιωματικές εμπειρίες να κατανοήσουν τη σύγχρονη τέχνη και να προβληματιστούν πάνω σε σύγχρονα θέματα. Το υλικό των εντύπων προσφέρεται για περαιτέρω επεξεργασία και εμβάθυνση στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος Γιώργος Χατζημιχάλης. Ο ζωγράφος Α.Κ. Ένα μυθιστόρημα Εκπαιδευτικό έντυπο για το Δημοτικό Κείμενα - Επιμέλεια: Κλεάνθη-Χριστίνα Βαλκανά Έντυπο, 29 Χ 21 εκ., Αθήνα 2011, Σελ. 20 Περιέχει φωτογραφίες των έργων, ISBN

55 Γιώργος Χατζημιχάλης. Ο ζωγράφος Α.Κ. Ένα μυθιστόρημα Εκπαιδευτικό έντυπο για το Γυμνάσιο- Λύκειο Κείμενα - Επιμέλεια: Μαρίνα Τσέκου Έντυπο, 24 Χ 17 εκ., Αθήνα 2011,Σελ. 20 Περιέχει φωτογραφίες των έργων, ISBN Νίνα Παπακωνσταντίνου, Αντί γραφής Εκπαιδευτικό έντυπο για το Δημοτικό Κείμενα - Επιμέλεια: Κλεάνθη-Χριστίνα Βαλκανά Έντυπο, 29 Χ 21 εκ., Αθήνα 2011, Σελ. 20 Περιέχει φωτογραφίες των έργων, ISBN Νίνα Παπακωνσταντίνου, Αντί γραφής Εκπαιδευτικό έντυπο για το Γυμνάσιο- Λύκειο Κείμενα - Επιμέλεια: Μαρίνα Τσέκου Έντυπο, 24 Χ 17 εκ., Αθήνα 2011, Σελ. 20 Περιέχει φωτογραφίες των έργων, ISBN Τα εκπαιδευτικά έντυπα είναι διαθέσιμα σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΜΣΤ. 55

56 X. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ Α. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. Ιστοσελίδα και ψηφιακές πλατφόρμες Η ιστοσελίδα του ΕΜΣΤ ανανεώνεται διαρκώς με στόχο την άμεση και διαρκή ενημέρωση των επισκεπτών της αλλά και την ενθάρρυνση πολλαπλών επισκέψεων από τους ίδιους χρήστες. Στο πλαίσιο κάθε έκθεσης, εκδήλωσης, ειδικού γεγονότος γίνεται επικαιροποίηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας η οποία αφορά κυρίως σε πρακτικές πληροφορίες όπως ωράρια έκθεσης, εισιτήρια, ξεναγήσεις, διευθύνσεις εκθεσιακών χώρων κλπ. Blog Το blog δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει σκοπούς όπως η επικοινωνία, η πληροφόρηση, η έκφραση και ανταλλαγή απόψεων, σκέψεων και ιδεών μεταξύ ιστορικών/θεωρητικών τέχνης, καλλιτεχνών και κοινού, καθώς και η προβολή των δραστηριοτήτων του ΕΜΣΤ, η προώθηση των εκθεσιακών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Μουσείου και η προβολή τεκμηρίων από το Αρχείο Καλλιτεχνών. Το 2011 συνεχίστηκε ο εμπλουτισμός του blog με βίντεο από ομιλίες καλλιτεχνών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της έκθεσης Τέχνης Πολιτική ( Γιαέλ Καναρέκ, Ιβάν Γκρουμπάνοφ, Άντρεα Μπάουερς), από ομιλίες καλλιτεχνών και επιστημόνων από το εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του νέου έργου της ομάδας Hackitektura για το Project Room, φωτογραφίες και πληροφοριακό υλικό από τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων στις 18 Μαΐου, τη Συμμετοχή του ΕΜΣΤ στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας κατά των Ναρκωτικών και της Παράνομης Διακίνησή τους τον Ιούνιο, και από την συμμετοχή του Μουσείου στις εκδηλώσεις του ΥΠΠΟΤ (Δράση Buried words της Βαρβάρας Παπαδοπούλου, Εικαστική και Εκπαιδευτική Δράση του Γιώργου Λαζόγκα στον Κεραμεικό) καθώς και πληροφοριακό υλικό για τις εκθέσεις, τα εργαστήρια και τις δράσεις του Μουσείου. Newsletter Το newsletter του ΕΜΣΤ αποστέλλεται σε περίπου άτομα (δημοσιογράφους, καλλιτέχνες, κριτικούς τέχνης, γκαλερίστες, ακαδημαϊκούς, φίλους του Μουσείου και φοιτητές) και ενημερώνει τους αποδέκτες για την εκθεσιακή δραστηριότητα και τις παράλληλες εκδηλώσεις του Μουσείου. Facebook και Twitter Το 2011 αυξήθηκε σημαντικά η δραστηριότητα του ΕΜΣΤ στις δημοφιλείς ψηφιακές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Twitter. Η σελίδα στο Facebook έχει φίλους και στο Twitter 900. Στο πλαίσιο μιας ανοιχτής επικοινωνιακής πολιτικής με στόχο τη διεύρυνση του κοινού του, τo ΕΜΣΤ ενημερώνει σε καθημερινή βάση τους χρήστες για τις εκθέσεις και τις υπόλοιπες δραστηριότητές του, αποσκοπώντας σε μια διαδραστική σχέση με το κοινό του. Απαντά στις παρατηρήσεις και τις ερωτήσεις τους, κρατώντας το ενδιαφέρον τους όχι μόνο με την πληροφορία αλλά και με τη δημιουργία έξυπνων και ζωντανών post. 2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι εκθέσεις και τα προγράμματα του ΕΜΣΤ προβάλλονται μέσα από τη λειτουργία του Γραφείου 56

57 Επικοινωνίας. Η γενική πληροφόρηση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης γίνεται με την αποστολή Δελτίου Τύπου, όπου αναφέρονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη θεματολογία των εκθέσεων, τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες, τη διάρκεια και τον τόπο διεξαγωγής των εκθέσεων καθώς και με φωτογραφικό υλικό. Για τις εκθέσεις και τα προγράμματα του ΕΜΣΤ κατά το έτος 2011 ενημερώθηκαν τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί του λεκανοπεδίου, ημερήσιες και εβδομαδιαίες εφημερίδες και περιοδικά, οδηγοί ψυχαγωγίας, μηνιαία περιοδικά, διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης, καθώς επίσης διεθνείς εφημερίδες και περιοδικά τέχνης και συγκεκριμένα: Έκθεση Απόστολος Γεωργίου, Ζωγραφική Συνέντευξη Τύπου Για την έκθεση οργανώθηκε Συνέντευξη Τύπου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26 Mαίου 2011, παρουσία του καλλιτέχνη, της επιμελήτριας και 15 δημοσιογράφων. Για την ενημέρωσή τους, τους παραδόθηκε Φάκελος Τύπου. Ακολούθησε περιήγηση στην έκθεση και συζήτηση με τους δημοσιογράφους. Εγκαίνια Για τη βραδιά των εγκαινίων της έκθεσης στάλθηκαν περίπου προσκλήσεις σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. (400 σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή). Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στις 26 Mαίου 2011 στο Ωδείο Αθηνών, και παρευρέθησαν καλλιτέχνες, συλλέκτες, κριτικοί τέχνης καθώς και εκπρόσωποι του πολιτικού, επιστημονικού, διπλωματικού και επιχειρηματικού κόσμου. Προβολή της έκθεσης Για την καλύτερη ενημέρωση του κοινού και την προβολή της έκθεσης: Οργανώθηκαν παρουσιάσεις της έκθεσης σε εφημερίδες, περιοδικά και τηλεοπτικές εκπομπές. Στάλθηκε Newsletter σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις, το οποίο ενημέρωνε αναλυτικά για τις εκθέσεις και τις δραστηριότητες του ΕΜΣΤ. Τηλεοπτική κάλυψη «Η Εποχή των Εικόνων» Κατερίνα Ζαχαροπούλου «Επόμενη Δράση», radio Αθήνα 98,4 FM Εκπομπή «Γαλέρα στους πέντε κάμπους», Κόκκινο fm Υπήρξε πλούσια αρθρογραφία για την έκθεση (επιλογές άρθρων στο παράρτημα Αρθρογραφία) Το ΕΜΣΤ συμμετείχε στις εκδηλώσεις για την Αθήνα του ΥΠΠΟΤ με τη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων (8 Σεπτεμβρίου - 15 Νοεμβρίου 2011) Προβολή της έκθεσης Για την καλύτερη ενημέρωση του κοινού και την προβολή της έκθεσης: Οργανώθηκαν παρουσιάσεις της έκθεσης σε εφημερίδες, περιοδικά και τηλεοπτικές εκπομπές. Στάλθηκε Newsletter σε συνεργασία με το γραφείο τύπου του ΥΠΠΟΤ σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις, το οποίο ενημέρωνε αναλυτικά για τις εκθέσεις και τις δραστηριότητες του ΕΜΣΤ. Υπήρξε πλούσια αρθρογραφία για την έκθεση (επιλογές άρθρων στο παράρτημα Αρθρογραφία) 57

58 Έκθεση Γιώργος Χατζημιχάλης - Ο ζωγράφος Α.Κ. - Ένα Μυθιστόρημα Συνέντευξη Τύπου Για την έκθεση οργανώθηκε Συνέντευξη Τύπου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2011, παρουσία του καλλιτέχνη και 25 δημοσιογράφων. Για την ενημέρωσή των δημοσιογράφων τους παραδόθηκε Φάκελος Τύπου. Ακολούθησε περιήγηση στην έκθεση και συζήτηση με τον καλλιτέχνη και τους δημοσιογράφους. Εγκαίνια Για τη βραδιά των εγκαινίων της έκθεσης στάλθηκαν περίπου προσκλήσεις σε ηλεκτρονική μορφή. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στις 9 Νοεμβρίου 2011 στο Ωδείο Αθηνών, όπου παρευρέθησαν καλλιτέχνες, συλλέκτες, κριτικοί τέχνης καθώς και εκπρόσωποι του πολιτικού, επιστημονικού, διπλωματικού και επιχειρηματικού κόσμου. Έξω από το χώρο της έκθεσης προσφέρθηκαν στους καλεσμένους κοκτέιλ από την εταιρία Bacardi Hellas.. Προβολή της έκθεσης Για την καλύτερη ενημέρωση του κοινού και την προβολή της έκθεσης στάλθηκε Newsletter σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις, το οποίο ενημέρωνε αναλυτικά για τις εκθέσεις και τις δραστηριότητες του ΕΜΣΤ. Οργανώθηκαν συνεντεύξεις του καλλιτέχνη και παρουσιάσεις της έκθεσης σε εφημερίδες, περιοδικά και τηλεοπτικές εκπομπές. Τηλεοπτική κάλυψη Την έκθεση κάλυψαν οι κάτωθι τηλεοπτικές εκπομπές: «Έχει Γούστο», ΝΕΤ Εκπομπή «Πολιτιστικό Ημερολόγιο», Κανάλι της Βουλής Εκπομπή «Εποχή των Εικόνων», ΕΤ1 Εκπομπή «The morning Athens», Ραδιόφωνο ξενόγλωσσο Αθήνα 98.4 «Πολιτιστικό Ενημερωτικό Δελτίο», ΝΕΤ Υπήρξε πλούσια αρθρογραφία για την έκθεση (επιλογές άρθρων στο παράρτημα Αρθρογραφία) Ραδιόφωνο Ant1 Υπήρξε πλούσια αρθρογραφία και για την έκθεση (επιλογές άρθρων στο παράρτημα Αρθρογραφία) Έκθεση Νίνα Παπακωνσταντίνου, Αντί γραφής Συνέντευξη Τύπου Για την έκθεση οργανώθηκε Συνέντευξη Τύπου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2011, παρουσία. 25 δημοσιογράφων. Για την ενημέρωσή τους, τους παραδόθηκε Φάκελος Τύπου. Ακολούθησε περιήγηση στην έκθεση και συζήτηση με τους δημοσιογράφους. Εγκαίνια Για τη βραδιά των εγκαινίων της έκθεσης στάλθηκαν περίπου προσκλήσεις σε ηλεκτρονική μορφή. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν 9 Νοεμβρίου 2011 στο Ωδείο Αθηνών, και παρευρέθησαν καλλιτέχνες, συλλέκτες, κριτικοί τέχνης καθώς και εκπρόσωποι του πολιτικού, επιστημονικού, 58

59 διπλωματικού και επιχειρηματικού κόσμου. Έξω από το χώρο της έκθεσης προσφέρθηκαν στους καλεσμένους κοκτέιλ από την εταιρία Bacardi Hellas. Προβολή της έκθεσης Για την καλύτερη ενημέρωση του κοινού και την προβολή της έκθεσης στάλθηκε Newsletter σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις, το οποίο ενημέρωνε αναλυτικά για τις εκθέσεις και τις δραστηριότητες του ΕΜΣΤ. Οργανώθηκαν παρουσιάσεις της έκθεσης σε εφημερίδες, περιοδικά και τηλεοπτικές εκπομπές. Τηλεοπτική- Ραδιοφωνική κάλυψη Την έκθεση κάλυψαν οι κάτωθι τηλεοπτικές εκπομπές: Εκπομπή «Πολιτιστικό Ημερολόγιο», Κανάλι της Βουλής «Πολιτιστικό Ενημερωτικό Δελτίο», ΝΕΤ Ραδιόφωνο Ant1 Υπήρξε πλούσια αρθρογραφία για την έκθεση (επιλογές άρθρων στο παράρτημα Αρθρογραφία) 59

60 Β. ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΕΜΣΤ Νέες Παραγωγές 2010 Το Bombay Sapphire gin της εταιρείας Bacardi Hellas χορήγησε το ποσό των ευρώ πλέον ΦΠΑ για την παραγωγή έξι νέων έργων-παραγγελιών. Τα τέσσερα πραγματοποιήθηκαν το 2011 και τα δύο θα πραγματοποιηθούν μέσα στο 2012 στην Aίθουσα Nέων Έργων του Μουσείου στο πλαίσιο της σειράς ΕΜΣΤ Νέες Παραγωγές Στα εγκαίνια των τεσσάρων πρότζεκτ (Άντρεα Μπάουερς, Ni Una Muerte Más Όχι άλλος ένας θάνατος- Μάαρια Βιρκκάλα, Wondering- Γιώργος Χατζημιχάλης - Ο ζωγράφος Α.Κ. Ένα Μυθιστόρημα και Κάρλος Γκαραϊκόα, Photo-topography) προσφέρθηκαν στους καλεσμένους κοκτέιλ από την εταιρεία. ΕΚΘΕΣΕΙΣ Έκθεση Τέχνης Πολιτική Υποστηρικτές της έκθεσης Η εταιρεία Panasgroup χορήγησε το δείπνο προς τιμήν των καλλιτεχνών Ιβάν Γκρουμπάνοφ, Άντρεα Μπάουερς, Στέφανου Τσιβόπουλου, Γιώργου Χαρβαλιά, Δανάης Στράτου και Ανδρέα Αγγελιδάκη, μετά από τις ομιλίες που πραγματοποίησαν, στο πλαίσιο του προγράμματος «Οι καλλιτέχνες συναντούν το κοινό». Σε κάθε δείπνο παρευρέθησαν περίπου 10 άτομα. Χορηγός Επικοινωνίας Ο ραδιοφωνικός σταθμός Επικοινωνία 94 FM προώθησε την έκθεση με την μετάδοση ραδιοφωνικών σποτ και αναφορών της στις εκπομπές του. Έκθεση Απόστολος Γεωργίου, Ζωγραφική Υποστηρικτές της έκθεσης Η εταιρεία Καραβίας & Συνεργάτες Ε.Π.Ε χορήγησε την ασφάλιση των έργων της έκθεσης. Η εταιρεία Panasgroup χορήγησε το δείπνο των εγκαινίων της έκθεσης προς τιμήν του καλλιτέχνη, στο οποίο παρευρέθησαν 60 άτομα. Χορηγοί Επικοινωνίας Οι ιστότοποι και προώθησαν την έκθεση διατηρώντας στην ιστοσελίδα τους σχετική καταχώρηση καθ όλη την διάρκειά της και περιλαμβάνοντάς την και στο Newsletter που αποστέλλουν στους αναγνώστες τους. Έκθεση Γιώργος Χατζημιχάλης - Ο ζωγράφος Α.Κ. - Ένα Μυθιστόρημα Χορηγοί της έκθεσης Το Bombay Sapphire gin ήταν ο κύριος χορηγός της έκθεσης. Ανώνυμος χορήγησε το ποσό των ευρώ για την πραγματοποίηση του καταλόγου της έκθεσης. 60

61 Υποστηρικτής της έκθεσης Η εταιρεία Καραβίας & Συνεργάτες Ε.Π.Ε χορήγησε την ασφάλιση των έργων της έκθεσης. Χορηγοί επικοινωνίας Το Ραδιόφωνο της ΕΡΤ με τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7, kosmos 93.6 και Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 προωθούν την έκθεση με την μετάδοση ραδιοφωνικών σποτ της έκθεσης. Οι ιστότοποι και προωθούν την έκθεση διατηρώντας στην ιστοσελίδα τους σχετική καταχώρηση καθ όλη την διάρκειά της και περιλαμβάνοντάς την και στο Newsletter που αποστέλλουν στα μέλη τους. Έκθεση Νίνα Παπακωνσταντίνου, Αντί γραφής Υποστηρικτής της έκθεσης Η εταιρεία Καραβίας & Συνεργάτες Ε.Π.Ε χορήγησε την ασφάλιση των έργων της έκθεσης. Χορηγοί επικοινωνίας Το Ραδιόφωνο της ΕΡΤ με τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7, kosmos 93.6 και Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 προωθούν την έκθεση με την μετάδοση ραδιοφωνικών σποτ της έκθεσης. Οι ιστότοποι και προωθούν την έκθεση διατηρώντας στην ιστοσελίδα τους σχετική καταχώρηση καθ όλη την διάρκειά της και περιλαμβάνοντάς την και στο Newsletter που αποστέλλουν στα μέλη τους. MEDIA LOUNGE Έκθεση Άγγελος Πλέσσας, Σχολή Μουσικής Ιδρύματος Άντζελο Υποστηρικτής της έκθεσης Η εταιρεία Panasgroup χορήγησε το δείπνο των εγκαινίων της έκθεσης προς τιμήν του καλλιτέχνη, στο οποίο παρευρέθησαν 60 άτομα. Χορηγοί επικοινωνίας Οι ιστότοποι και προώθησαν την έκθεση διατηρώντας στην ιστοσελίδα τους σχετική καταχώρηση καθ όλη την διάρκειά της και περιλαμβάνοντάς την και στο Newsletter που αποστέλλουν στους αναγνώστες τους. Επιπλέον, ο ιστότοπος στο πλαίσιο της χορηγίας επικοινωνίας, παρουσίασε ένα βίντεο με συνέντευξη του Άγγελου Πλέσσα για την έκθεση. ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ, εκθέσεις από τη μόνιμη συλλογή Ρένα Παπασπύρου, Φωτοτυπίες απευθείας απ την ύλη, Υποστηρικτής της έκθεσης Η εταιρεία Panasgroup χορήγησε το δείπνο των εγκαινίων της έκθεσης προς τιμήν της καλλιτέχνιδος, στο οποίο παρευρέθησαν 60 άτομα. 61

62 Χορηγοί Επικοινωνίας Οι ιστότοποι και προώθησαν την έκθεση διατηρώντας στην ιστοσελίδα τους σχετική καταχώρηση καθ όλη την διάρκειά της και περιλαμβάνοντάς την και στο Newsletter που αποστέλλουν στους αναγνώστες τους. Το ΕΜΣΤ στις εκδηλώσεις για την Αθήνα του ΥΠΠΟΤ με τη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων Η εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε χορήγησε ως οικονομική ενίσχυση για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων το συνολικό ποσό των , το οποίο κατέβαλε σε δύο δόσεις τον Οκτώβριο του

63 Γ. ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ Κατά τη διάρκεια του 2011 τις εκθέσεις παρακολούθησε μεγάλος αριθμός επισκεπτών, ο οποίος με βάσει τα εισιτήρια, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την κατά προσέγγιση συμμετοχή των επισκεπτών στις διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Μουσείου υπολογίζεται σε περίπου άτομα. Αναλυτικά: Τέχνης Πολιτική Το διάστημα από τις 1/1/2011 έως τις 30/4/2011 επισκέφτηκαν την έκθεση περίπου άτομα. Κάθε Μήνα Το διάστημα από τις 03/2/2011 έως τις 12/05/2011 επισκέφτηκαν την έκθεση περίπου 200 άτομα. Απόστολος Γεωργίου, Ζωγραφική Το διάστημα από τις 26/5/2011 έως τις 25/10/2011 επισκέφτηκαν την έκθεση περίπου άτομα. Καλοκαιρινές προβολές στο περιστύλιο του ΕΜΣΤ Το διάστημα από τις 4/8/2011 έως τις 28/8/2011 επισκέφτηκαν την έκθεση περίπου 150 άτομα. Κάθε Μήνα Το διάστημα από τις 26/10/2011 έως τις 06/11/2011 επισκέφτηκαν την έκθεση 108 άτομα. Γιώργος Χατζημιχάλης - Ο ζωγράφος Α.Κ. - Ένα Μυθιστόρημα Νίνα Παπακωνσταντίνου, Αντί γραφής Το διάστημα από τις 9/11/2011 έως τις 31/12/2011 επισκέφτηκαν την έκθεση περίπου άτομα. 63

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ι. ΚΤΙΡΙΟ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 3 ΙΙ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 6 III. ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ... 3 1 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ... 3 ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ... 5 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ... 6 2 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ... 8 3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ. Περιεχόμενα Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ. Περιεχόμενα Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2012 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 9 Περιεχόμενα Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2012 1 Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2012 7 Συνέδρια & Ημερίδες 12 Νέα Μουσεία & Επανεκθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2012 1 2 ΙΔΡΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» 1 Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 2 Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό ΑΩ Τεύχος 68 Ιούνιος 2015

Περιοδικό ΑΩ Τεύχος 68 Ιούνιος 2015 Περιοδικό ΑΩ Τεύχος 68 Ιούνιος 2015 Περιοδικό ΑΩ Τεύχος 68 Ιούνιος 2015 Περιεχόμενα Σημείωμα Δραστηριότητες Υποτρόφων Επιτυχίες...2 Σκηνοθεσία...4 Χορός...5 Εικαστικά...7 Ειδήσεις του Συνδέσμου Η εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

LLOYD S. Η Βάσω Κατράκη στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. σελ. 15-16-17. Κωδικός: 4526

LLOYD S. Η Βάσω Κατράκη στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. σελ. 15-16-17. Κωδικός: 4526 Η Βάσω Κατράκη στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης σελ. 15-16-17 Κωδικός: 4526 ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ART PRESS, Αγαθουπόλεως 4, T.K. 112 57 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΧΡΟΝΟΣ 20ός, Νο 191,

Διαβάστε περισσότερα

01/ 363 ΤΕΥΧΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: 4055 15 NOEMBPIOY 2008, ENTYΠO KΛEIΣTO, AP. AΔEIAΣ 157/92, K.T.Θ. TIMH 0.01 15 NOEMBPIOY 2008 363ΤΕΥΧΟΣ

01/ 363 ΤΕΥΧΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: 4055 15 NOEMBPIOY 2008, ENTYΠO KΛEIΣTO, AP. AΔEIAΣ 157/92, K.T.Θ. TIMH 0.01 15 NOEMBPIOY 2008 363ΤΕΥΧΟΣ 01/ 363 363ΤΕΥΧΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: 4055, ENTYΠO KΛEIΣTO, AP. AΔEIAΣ 157/92, K.T.Θ. TIMH 0.01 ΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ TΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Σελίδες Ολοσέλιδη ½ ¼ Εσωτερική εξωφύλλου 700 400 3η σελίδα 700

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου: Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου: «Δημιουργία και εμπλουτισμός ιδρυματικού αποθετηρίου, δημιουργία ιστορικού αρχείου και αναβάθμιση ιστότοπου βιβλιοθήκης και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ Το ήθος "Βακαλό" > 08 Πολιτική " Ίσης Μεταχείρισης" > 10 Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο > 11 Εγγραφή σε προπτυχιακό πρόγραμμα > 32 Υποτροφίες > 33

ΘΕΜΑΤΑ Το ήθος Βακαλό > 08 Πολιτική  Ίσης Μεταχείρισης > 10 Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο > 11 Εγγραφή σε προπτυχιακό πρόγραμμα > 32 Υποτροφίες > 33 ΘΕΜΑΤΑ Το ήθος "Βακαλό" > 08 Πολιτική " Ίσης Μεταχείρισης" > 10 Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο > 11 Εγγραφή σε προπτυχιακό πρόγραμμα > 32 Υποτροφίες > 33 Παρακολούθηση και απουσίες > 33 Αξιολόγηση και πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ XAΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Ψηφιοποίηση της Βιβλιοθήκης της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.) Αναθέτουσα Αρχή: Ένωσις Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ λυκειου 2014-2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ λυκειου 2014-2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ λυκειου 2014-2015 λέποντας με το μυαλό και ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ χι μόνο με τα μάτια Βενετία των Ελλήνων, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ελλάδα των Βενετών αραγωγη ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ. Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2009 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ. Περιεχόμενα. Σουζάνα Χούλια

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ. Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2009 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ. Περιεχόμενα. Σουζάνα Χούλια ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 6 Περιεχόμενα Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2009 1 Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2007 4 Συνέδρια και Ημερίδες 6 24η Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ. Νόμος 3028/2002

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ. Νόμος 3028/2002 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΤΕΥΧΟΣ 1 Περιεχόμενα 1 Νόμος 3028/2002 1 20 χρόνια Ελληνικό Τμήμα του ICOM 2 Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2003 «Μουσεία και Φίλοι

Διαβάστε περισσότερα

Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΥΧΟΣ A ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΥΧΟΣ A ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΟ Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης ΤΕΥΧΟΣ A ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΟ Συντελεστές Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής Ομάδα Μελέτης ΜΕΛΤ. Έλενα Μελίδη Αν. Προϊσταμένη Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης-

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό ΑΩ Τεύχος 59 Μαρτίος 2013

Περιοδικό ΑΩ Τεύχος 59 Μαρτίος 2013 Περιοδικό ΑΩ Τεύχος 59 Μαρτίος 2013 Περιοδικό ΑΩ Τεύχος 59 Μάρτιος 2013 Περιεχόμενα Σημείωμα Δραστηριότητες Υποτρόφων Απώλεια...2 Επιτυχίες...3 Μουσική...4 Εικαστικά...6 Σκηνοθεσία...7 Ειδήσεις του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2014-2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2014-2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2014-2015 λέποντας με το μυαλό και όχι ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ όνο με τα μάτια Βενετία των Ελλήνων, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ λλάδα των Βενετών αραγωγη ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Κωνσταντίνος Γουναρίδης Σύνταξη ύλης: Γιώργος Σ. Βλάχος. Copyright Κολλέγιο Βακαλό ΑΕ, 2013

Διεύθυνση: Κωνσταντίνος Γουναρίδης Σύνταξη ύλης: Γιώργος Σ. Βλάχος. Copyright Κολλέγιο Βακαλό ΑΕ, 2013 Περί. τεύχος 16+ Διεύθυνση: Κωνσταντίνος Γουναρίδης Σύνταξη ύλης: Γιώργος Σ. Βλάχος Επιμέλεια σχεδιασμού: Σοφοκλής Συμεωνίδης Φωτογραφίες: Γιώργος Γεωργούλας, Κωνσταντίνος Γουναρίδης Διαχείριση οπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 22-28 Νοεμβρίου Εκθεσιακός χώρος Δημαρχείου Χαλκίδας Όταν μια ιδέα βρίσκει αποδοχή και απήχηση

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Ωδείο. Είναι ο πολιτισμός απάντηση στην κρίση; Εκπαιδευτικά προγράμματα στο Οικολογικό Πάρκο. Ο θησαυρός της μαθησιακής διαφορετικότητας

Δημοτικό Ωδείο. Είναι ο πολιτισμός απάντηση στην κρίση; Εκπαιδευτικά προγράμματα στο Οικολογικό Πάρκο. Ο θησαυρός της μαθησιακής διαφορετικότητας Τεύχος 5 Είναι ο πολιτισμός απάντηση στην κρίση; Δημοτικό Ωδείο Εκπαιδευτικά προγράμματα στο Οικολογικό Πάρκο ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ Ο θησαυρός της μαθησιακής διαφορετικότητας editorial

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 Συντελεστές Την έντυπη έκδοση του οδηγού επιμελείται συστηματικά κάθε χρόνο η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, την οποία ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ

«ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Μια σπάνια χειμωνιάτικη εικόνα της Σικίνου. Φωτό: Κοινότητα Σικίνου

Μια σπάνια χειμωνιάτικη εικόνα της Σικίνου. Φωτό: Κοινότητα Σικίνου MHNIAIA ENHMEPΩTIKH EKΔOΣH TOY EΠIMEΛHTHPIOY KYKΛAΔΩN TEYXOΣ 59 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 διανέμεται δωρεάν σ αυτό το τεύχος... ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Η 25η Γενική Συνέλευση του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. σελ. 6 Βράβευση της Μυκόνου στη

Διαβάστε περισσότερα

2/14 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

2/14 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο 2/14 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Πόλη, ύπαιθρος, θάλασσα: διαδρομές τέχνης και φιλοξενίας Αναθέτουσα Αρχή: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλ. Σούτζου Προϋπολογισμός: 186.991.86 Ευρώ Προϋπολογισμός: 230.000.00

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι, η αφήγηση και η τεχνολογία εμφανίζουν πολλαπλές σχέσεις και συνέργιες.

Το παιχνίδι, η αφήγηση και η τεχνολογία εμφανίζουν πολλαπλές σχέσεις και συνέργιες. Ημερίδα Παιχνίδι, αφήγηση, τεχνολογία αναζητώντας το ψηφιακό ανάλογο της ανθρώπινης παραμυθίας Κεντρικό Κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Αμφιθέατρο «Ι. Δρακόπουλος» Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010 διοργάνωση Ερευνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού 2/2013 για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού 2/2013 για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού 2/2013 για το Έργο «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» Αναθέτουσα Αρχή: Επιτροπή Ερευνών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΣΥΜ- ΒΟΥΛΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΗΒΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΣΥΜ- ΒΟΥΛΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΗΒΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΗΒΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΥΜ- ΒΟΥΛΩΝ by www.designobsession.gr, 2010 ΟΜΑΔΑ ΕΦΗΒΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009 «Δεν χρειάζεται να είσαι γέρος για να είσαι σοφός» Παροιμία της αφρικανικής φυλής

Διαβάστε περισσότερα