ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2011"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2011

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ι. ΚΤΙΡΙΟ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 3 ΙΙ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 6 III. ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ -ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 8 IV. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 29 V. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΑΡΧΕΙΟ 30 VI. ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 34 VII. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 53 VIII. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 57 IX. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- XOΡΗΓΙΕΣ- ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ 59 X. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ 67 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΙΙ. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΙΙ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΙV. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ V. ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ VI. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ VII. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 3

4 Ι. ΚΤΙΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΞ Παρουσιάζεται κάτωθι το χρονολόγιο της ανακατασκευής του κτιρίου ΦΙΞ για το έτος Κατά τη διάρκεια του 2011 και έως τις εκτελέστηκαν στο εργοτάξιο μόνο εργασίες που είναι απαραίτητες για την υγιεινή και ασφάλεια του εργοταξίου, όπως 24 φύλαξη του εργοταξίου από εταιρία security, περιοδικός έλεγχος και συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, διατήρηση των εξωτερικών σκαλωσιών. 25/02/2011: Η ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. υποβάλλει προς το ΔΣ του ΕΜΣΤ την με αρ. 1232/ Ένσταση κατά του ελέγχου της τελικής επιμέτρησης του Έργου. 17/03/2011: Ορίζεται από το ΔΣ του ΕΜΣΤ 3μελής επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής του Έργου. 21/04/2011: Το ΔΣ του ΕΜΣΤ απορρίπτει την 1232/ Ένσταση της ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. κατά του ελέγχου της τελικής επιμέτρησης του Έργου. 06/06/2011: Αποστέλλεται από το ΕΜΣΤ πρόσκληση στην εταιρεία ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. (2ος μειοδότης του διαγωνισμού κατασκευής) για την εκτέλεση του υπολειπόμενου Έργου. 16/06/2011: Η ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. απαντά στο ΕΜΣΤ ότι αδυνατεί να ανταποκριθεί στην πρόσκληση του ΕΜΣΤ για την κατασκευή του υπολειπόμενου Έργου. 16/06/2011: Σε συνέχεια της άρνησης της ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε., το ΕΜΣΤ αποστέλλει επιστολήπρόσκληση προς την ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ (3ος μειοδότης του διαγωνισμού κατασκευής), για την εκτέλεση του Έργου. 30/06/2011: Το ΕΜΣΤ παραλαμβάνει από την Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής το από 22/06/2011: Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του Έργου. 01/07/2011: Η εταιρία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ αποδέχεται την από πρόσκληση του ΕΜΣΤ για την κατασκευή του υπολειπόμενου Έργου. 14/07/2011: Το ΔΣ, λαμβάνοντας υπόψη την από επιστολή της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. προς το ΕΜΣΤ, την από προσφορά της εν λόγω εταιρείας στον Διαγωνισμό για την Κατασκευή του Έργου: Κατασκευή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, το άρθρο της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και το άρθρο 61 παρ. 13 του Ν. 3669/2008, αποφασίζει ομοφώνως την κατακύρωση του Έργου στην Εταιρεία Ακτωρ Α.Τ.Ε. 14/07/2011: Το ΕΜΣΤ καταθέτει ενώπιων του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Αγωγή κατά της ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.. 15/07/2011: Το ΕΜΣΤ καταθέτει ενώπιων του Ειρηνοδικείου Αθηνών Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων για την απομάκρυνση του Οικοδομικού γερανού και των υπόλοιπων οικοδομικών υλικών του υφισταμένου κτιρίου. 21/07/2011: Η ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. υποβάλλει Ένσταση Αντιρρήσεις στο με αρ / έγγραφο της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής, με τίτλο «Παραλαβή Επιμέρους Έργου» και των συνημμένων αυτού. 23/09/2011: Κοινοποιείται στο ΕΜΣΤ η από Αγωγή της ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. κατά του ΕΜΣΤ σχετικά με την από απόφαση του ΔΣ του ΕΜΣΤ για την έκπτωσή της εταιρείας και την κατάπτωση των σχετικών εγγυητικών επιστολών. 29/09/2011: Το ΔΣ του ΕΜΣΤ, εγκρίνει το Σχέδιο Εργολαβικής Σύμβασης μεταξύ του ΕΜΣΤ και της εταιρίας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. 10/11/2011: Έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού για υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του ΕΜΣΤ και της Εταιρείας ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.. 10/11/2011: Το ΕΜΣΤ υποβάλλει στην Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού Αίτηση για τη χορήγηση εγγράφου επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας για το έργο Κατασκευή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.

5 15/11/2011: Υπογράφεται η σύμβαση για το έργο Κατασκευή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης μεταξύ του ΕΜΣΤ και της Εταιρείας ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.. 18/11/2011: Χορηγείται στο ΕΜΣΤ Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας για τη συνεχιζόμενη πράξη Κατασκευή Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης από την Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού. 14/12/2011: Συγκροτείται Επιτροπή Τεχνικής Παρακολούθησης, όπως προβλέπεται στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών Εκτέλεσης του Έργου Κατασκευή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. 16/12/2011: Το ΕΜΣΤ υποβάλλει στην Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού Αίτηση Χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο Μελέτη, Κατασκευή και Εξοπλισμός Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης από το Π.Ε.Π. Αττικής του ΕΣΠΑ , μαζί με το Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης. 20/12/2011: Ένταξη της Πράξης Μελέτη, Κατασκευή και Εξοπλισμός Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης με κωδικό ΟΠΣ , στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική /12/2011: Το ΕΜΣΤ υποβάλλει στην Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού το Τεχνικό Δελτίο του Υποέργου 1 για το έργο Κατασκευή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. 5

6 Β. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Για τη σωστή λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων (εκθεσιακοί χώροι και γραφεία του ΕΜΣΤ) πραγματοποιήθηκαν οι εξής εργασίες σε τακτική βάση: Συντήρηση κεντρικού κλιματισμού Αναγόμωση πυροσβεστήρων Καθαρισμός και συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού μετά το πέρας κάθε έκθεσης Γ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Επισυνάπτεται αναλυτική απογραφή της κινητής περιουσίας του ΕΜΣΤ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ) 6

7 II. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στις έληξε η θητεία των μελών του ΔΣ του ΕΜΣΤ. Η νέα σύνθεση του ΔΣ σύμφωνα με την Αριθ.ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/18740 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/49/ ) είναι η ακόλουθη: Πρόεδρος Νικόλαος Αλιβιζάτος, Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Αντιπρόεδρος Νικόλαος Καλογεράς, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ Μέλη Βικτωρία Ευθυμιάδου, Δικηγόρος Ρένα Παπασπύρου, Καθηγήτρια Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Τάσος Μπίρης, Ομότιμος Καθηγητής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ Χρόνης Μπότσογλου, Ομότιμος Καθηγητής της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Σοφία Στάικου, Διοικητικό Επιχειρηματικό Στέλεχος Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Μιχάλης Παπαδάκης, Εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος Το Μέλος του ΔΣ κ. Τάσος Μπίρης υπέβαλε την παραίτησή του στις ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Με την υπ.αρ. 5 απόφαση του ΔΣ του ΕΜΣΤ κατά τη συνεδρίαση της συγκροτείται Επιτροπή Τεχνικής Παρακολούθησης, όπως προβλέπεται στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών Εκτέλεσης του Έργου Κατασκευή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, με αρμοδιότητα να ελέγχει τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τον Φορέα Διεύθυνσης του Έργου και να γνωμοδοτεί σχετικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Η Επιτροπή αποτελείται από τα εξής μέλη: Μάριο Μιχαηλίδη, Αρχιτέκτονα, εκ μέρους του ΥΠΠΟΤ Μίλτο Χρονόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό Βασίλη Κολοβό, Μηχανολόγο Μηχανικό 7

8 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Κατά τη διάρκεια του 2011 δεν πραγματοποιήθηκε κάποια αλλαγή στη σύνθεση του προσωπικού. Ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων στο ΕΜΣΤ την 31η Δεκεμβρίου 2011 είναι δεκαεννιά (19) άτομα. Κατά τη διάρκεια του 2011 η κα Ελένη Γανίτη, βοηθός επιμελήτρια στον Τομέα Τεκμηρίωσης και Εκδόσεων του ΕΜΣΤ απουσίασε με άδεια μητρότητας, άδεια άνευ αποδοχών και άδεια ισόχρονης μειωμένου ωραρίου κατά το διάστημα από έως Ο κ. Σταμάτης Σχιζάκης, βοηθός επιμελητής στον Τομέα Ζωγραφικής και Τρισδιάστατων Έργων του ΕΜΣΤ διέκοψε την εργασία του στις προκειμένου να εκπληρώσει τη στρατιωτική του θητεία. Η κα Αραβανή Φωτεινή, αρχειονόμος-βιβλιοθηκονόμος στον Τομέα Αρχείων και Βιβλιοθήκης διέκοψε την εργασία της στις με άδεια άνευ αποδοχών ενός έτους. 8

9 III. ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ - ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Κατά τη διάρκεια του 2011 συνεχίστηκε ο εμπλουτισμός των μόνιμων συλλογών του ΕΜΣΤ. Από την αρχή του έτους και έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011, οι μόνιμες συλλογές του Μουσείου εμπλουτίστηκαν με 81 νέα έργα, εκ των οποίων: 72 Δωρεές, 9 Νέες Παραγωγές - Παραγγελίες Το Bombay Sapphire gin της εταιρείας Bacardi Hellas ήταν ο χορηγός για την παραγωγή 8 νέων έργων-παραγγελιών που πραγματοποιήθηκαν το 2011 στην Aίθουσα Nέων Έργων του Μουσείου στο πλαίσιο της σειράς ΕΜΣΤ Νέες Παραγωγές Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011, ο συνολικός αριθμός έργων των συλλογών του ΕΜΣΤ ήταν 778. Από τα 286 έργα που έχουν αποκτηθεί με αγορά, τα 85 έργα ανήκουν στον Τομέα Ζωγραφικής και Τρισδιάστατων Έργων και τα 201 έργα ανήκουν στον Τομέα Φωτογραφίας και Νέων Μέσων. Από τα 492 έργα που έχουν αποκτηθεί με δωρεά, τα 478 ανήκουν στον Τομέα Ζωγραφικής και Τρισδιάστατων Έργων, τα 13 στον Τομέα Φωτογραφίας και Νέων Μέσων και 1 έργο στον Τομέα Αρχιτεκτονικής και Βιομηχανικού Σχεδιασμού. Αναλυτικά, τα αποκτήματα των συλλογών για το 2011: Α. ΔΩΡΕΕΣ 1. Τομέας Ζωγραφικής και Τρισδιάστατων Έργων ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Σιωπηλή Διαδρομή, 1995 Λάδι σε καμβά 200 x 250 εκ. Δωρεά Στάθη Καββαδά, Αρ. Εισ. 706 /11 Σιωπηλή Διαδρομή, 1995 Λάδι σε καμβά 200 x 250 εκ. Δωρεά Στάθη Καββαδά, Αρ. Εισ. 707/11 9

10 ΡΕΝΑ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ 11 x 21 εκ. Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 709/11 12,5 x 21 εκ. Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 710/11 8,5 x 21 εκ. Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 711/11 15 x 21,5 εκ. Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 712/11 21 x 25 εκ. Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 713/11 Φωτοτυπίa απευθείας απ την ύλη, x 29,5 εκ. Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 714/11 14 x 29,5 εκ. Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 715/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 716/11 10

11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 717/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 718/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 719/1 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 720/11 14,8 x 29,5 εκ. Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 721/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 722/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 723/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 724/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 725/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 726/11 11

12 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 727/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 728/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 729/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 730/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 731/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 732/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 733/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 734/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 735/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 736/11 12

13 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 737/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 738/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 739/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 740/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 741/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 742/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 743/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 744/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 745/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 746/11 13

14 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 747/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 748/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 749/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 750/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 751/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 752/11 Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 753/11 Προβολή σχήματος σε φωτοτυπικό χαρτί, Χ 29,5 εκ. Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 754/11 Προβολή σχήματος σε φωτοτυπικό χαρτί, Χ 29,5 εκ. Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 755/11 Προβολή σχήματος σε φωτοτυπικό χαρτί, Χ 29,5 εκ. Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 756/11 14

15 Προβολή σχήματος σε φωτοτυπικό χαρτί, Χ 29,5 εκ. Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 757/11 Προβολή σχήματος σε φωτοτυπικό χαρτί, ,5 x 29,5 εκ. Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 758/11 [Μελέτη για το Βυζαντινό Μουσείο της Θεσσαλονίκης], σχέδια Μελάνι (στυλό) σε χαρτί 12,5 x 17,5 εκ. έκαστο Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 759/11 768/11 [Μελέτη για το Βυζαντινό Μουσείο της Θεσσαλονίκης], Μελάνι (στυλό) σε χαρτί 12,5 Χ 35,5 εκ. Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 769/11 Σημειώσεις πάνω στα Μαγικά Δωμάτια, Μελάνι (στυλό) σε χαρτί 14,5 Χ 21 εκ. Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 770/11 Σημειώσεις πάνω στα Μαγικά Δωμάτια, Μελάνι (στυλό) σε χαρτί 14,5 Χ 21 εκ. Δωρεά της καλλιτέχνιδας Αρ. Εισ. 771/11 Σημειώσεις πάνω στα Μαγικά Δωμάτια, Μελάνι (στυλό) σε χαρτί 14,5 Χ 21 εκ. Δωρεά της καλλιτέχνιδας Αρ. Εισ. 772/11 Σημειώσεις πάνω στα Μαγικά Δωμάτια, Μελάνι (στυλό) σε χαρτί 14,5 Χ 21 εκ. Δωρεά της καλλιτέχνιδας Αρ. Εισ. 773/11 Σημειώσεις πάνω στα Μαγικά Δωμάτια, Μελάνι (στυλό) σε χαρτί 11,5 Χ 23 εκ. Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 774/11 Σημειώσεις πάνω στα Μαγικά Δωμάτια, Μελάνι (στυλό) σε χαρτί 11,5 Χ 23 εκ. Δωρεά της καλλιτέχνιδας, Αρ. Εισ. 775/11 15

16 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χωρίς τίτλο, 2009 ακρυλικό σε καμβά 300 X 230 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη, Αρ. Εισ. 776/11 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΨΥΧΟΥΛΗΣ Όργανα γυμναστικής, 2009 Εγκατάσταση Πλαστικό κορδόνι Διαστάσεις μεταβλητές Δωρεά του καλλιτέχνη, Αρ. Εισ. 777/11 ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΟΡΟΓΚΑΣ Σκουριές, Ακρυλικό σε καμβά 100 X 100 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη, Αρ. Εισ. 778/11 16

17 Β. ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 1.Τομέας Ζωγραφικής και Τρισδιάστατων Έργων ΑΝΤΡΕΑ ΜΠΑΟΥΕΡΣ No Olvidado (Not Forgotten) [Όχι ξεχασμένοι], αρ. 6, 2010 Γραφίτης σε χαρτί 304,8 x 127 εκ. Το έργο αποκτήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΣΤ Νέες Παραγωγές 2011 με την υποστήριξη του Bombay Sapphire gin, Aρ. Εισ. 676/10 No Olvidado (Not Forgotten) [Όχι ξεχασμένοι], αρ. 7, 2010 Γραφίτης σε χαρτί 304,8 x 127 εκ. Το έργο αποκτήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΣΤ Νέες Παραγωγές 2011 με την υποστήριξη του Bombay Sapphire gin, Aρ. Εισ. 677/10 No Olvidado (Not Forgotten) [Όχι ξεχασμένοι], αρ. 8, 2010 Γραφίτης σε χαρτί 304,8 x 127 εκ. Το έργο αποκτήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΣΤ Νέες Παραγωγές 2011 με την υποστήριξη του Bombay Sapphire gin, Aρ. Εισ. 678/10 No Olvidado (Not Forgotten) [Όχι ξεχασμένοι], αρ.9, 2010 Γραφίτης σε χαρτί 304,8 x 127 εκ. Το έργο αποκτήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΣΤ Νέες Παραγωγές 2011 με την υποστήριξη του Bombay Sapphire gin, Aρ. Εισ. 679/10 MAARIA WIRKKALA 17

18 Wondering, 2011 Εγκατάσταση Μεταβλητές διαστάσεις Μεταλλικό σύστημα μεταφοράς ρούχων (1,9 x 7,3 x 1,3 8 μ.), 29 λευκές υφασμάτινες θήκες (1,65 x 0,70 μ. έκαστη), 29 κρεμάστρες, 1 βιντεπροβολή, 1 microcomputer, προβολέας, σωλήνες νέον. Το έργο αποκτήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΣΤ Νέες Παραγωγές 2011 με την υποστήριξη του Bombay Sapphire gin, Aρ. Εισ. 705/11 CARLOS GARAICOA Photo-topography, 2011 Εγκατάσταση 9 φωτογραφίες (80 x 100 εκ. η καθεμία) που έχουν μεταφερθεί σε πολυσπαν, 9 ασπρόμαυρες φωτογραφικές εκτυπώσεις, μελάνι σε πλάκα αλουμινίου επικαλυμμένη με γκέσο (26 x 20 εκ. η καθεμία), ξύλο. Το έργο αποκτήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΣΤ Νέες Παραγωγές 2011 με την υποστήριξη του Bombay Sapphire gin, Aρ. Εισ. 708/11 18

19 2. Τομέας φωτογραφίας και νέων μέσων ΑΝΤΡΕΑ ΜΠΑΟΥΕΡΣ Border Angels, 2011 Βίντεο διάρκειας 9 26, έγχρωμο, ήχος Artist s proof Το έργο αποκτήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΣΤ Νέες Παραγωγές 2011 με την υποστήριξη του Bombay Sapphire gin, Aρ. Εισ. 704/11 HACKITECTURA Mapping the commons, Athens, 2010 α. Εγκατάσταση Διαδραστικός διαδικτυακός χάρτης (open research map), διαδικτυακός χάρτης (Autorun Map), έντυπο αρχειακό υλικό από το εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε β. Διαδραστικός διαδικτυακός χάρτης (open research map) (http://www.emst.gr/mappingthecommons/index.html) Το έργο αποκτήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΣΤ Νέες Παραγωγές 2010 με την υποστήριξη του Bombay Sapphire gin, Aρ. Εισ. 702/11 ΣΠΥΡΟΣ ΝΑΚΑΣ 19

20 Fever, 2011 Διαδικτυακό flash game πολλαπλών χρηστών Aγορά 2011, Aρ. Εισ. 703/11 Το έργο Fever δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της ανοιχτής πρόσκλησης ενδιαφέροντος που απηύθυνε το ΕΜΣΤ το 2010 σε Έλληνες καλλιτέχνες νέων μέσων για την παραγωγή ενός νέου διαδικτυακού έργου. Tον Αύγουστο του 2010 επιτροπή με Πρόεδρο τον κ. Δημήτρη Χαρίτο, Επίκουρο Καθηγητή Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημιού Αθηνών, και μέλη τον κ. Σταμάτη Σχιζάκη, Βοηθό Επιμελητή του τομέα φωτογραφίας και νέων μέσων του ΕΜΣΤ, και την κα. Δάφνη Δραγώνα, ανεξάρτητη επιμελήτρια, συνεδρίασε για την αξιολόγηση των προτάσεων που κατατέθηκαν στο κάλεσμα συμμετοχής για τη δημιουργία online έργου. Η επιτροπή ομόφωνα επέλεξε ως πιο αξιόλογη αλλά και σύμφωνη με τα ζητούμενα του συγκεκριμένου διαγωνισμού πρόταση του Σπύρου Νάκα με τίτλο Feve.r 20

21 Γ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΙ ΣΤΗΒΕΝ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ Enter, 2011 Aτσάλι, νέον 8,8 Χ 1 Χ 0,13 μ. Μακροχρόνιος δανεισμός από τον καλλιτέχνη ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΤΡΑΠΑΤΣΑΚΗ Άδηλοι τόποι - Απέραντο λευκό, 2008 Τρικάναλη Βιντεοεγκατάσταση, έγχρωμη με ήχο Διάρκεια 9 40 Μακροχρόνιος δανεισμός από την καλλιτέχνιδα Κατά τη διάρκεια του 2011 το ΕΜΣΤ δάνεισε σε μουσεία και φορείς τα παρακάτω έργα από τις συλλογές του: ΝΙΚΗ ΚΑΝΑΓΚΙΝΗ Εν οίκω, 1975 Μεταλλικές κατασκευές, μεταξοτυπία σε πανί, ξύλινα μανταλάκια Διαστάσεις μεταβλητές Αγορά 2002 με επιχορήγηση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Aρ. Εισ. 168/02 21

22 Εν οίκω, 1991 Πηλός, μέταλλο 80 x 54 x 41 εκ Δωρεά της καλλιτέχνιδος, 2002 Aρ. Εισ. 222/02 Δανεισμός στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στην έκθεση της Νίκης Καναγκίνη «Εν Oίκω» (20 Δεκεμβρίου Φεβρουαρίου του 2011). ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ Ιούνιος-Ιούλιος, 1967 από τη σειρά Των δε κακών μνήμη Ακρυλικό σε χαρτόνι συσκευασίας κολλημένο σε κοντραπλακέ θαλάσσης 60 x 120 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη, 2002 Aρ. Εισ. 240/02 Αύγουστος, 1967 από τη σειρά Των δε κακών μνήμη Ακρυλικό σε χαρτόνι συσκευασίας κολλημένο σε κοντραπλακέ θαλάσσης 60 x 60 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη, 2002 Aρ. Εισ. 241/02 Αύγουστος, 1967 από τη σειρά Των δε κακών μνήμη Ακρυλικό σε χαρτόνι συσκευασίας κολλημένο σε κοντραπλακέ θαλάσσης 60 x 60 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη, 2002 Aρ. Εισ. 243/02 Ιούλιος, 1967 από τη σειρά Των δε κακών μνήμη Ακρυλικό σε χαρτόνι συσκευασίας κολλημένο σε κοντραπλακέ θαλάσσης 60 x 120 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη, 2002 Aρ. Εισ. 244/02 Σχίσμα, 1979 Από την ενότητα Διαμαρτυρίες Ακρυλικό σε μουσαμά 200 x 200 εκ. Αγορά 2002 με επιχορήγηση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Aρ. Εισ. 175/02 ΠΕΠΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ Κίτρινος άνδρας, 1980 Λάδι σε μουσαμά 130 x 100 εκ. Δωρεά της καλλιτέχνιδος, 2002 Aρ. Εισ. 443/02 22

23 Μπλε αναβάτης, 1996 Λάδι σε μουσαμά 120 x 90 εκ. Δωρεά της καλλιτέχνιδος, 2002 Aρ. Εισ. 444/02 Δανεισμός στο Μουσείο Μπενάκη στην έκθεση «50 Χρόνια. Μαζί στην Τέχνη. Πέπη Σβορώνου - Δημοσθένης Κοκκινίδης» (10 Δεκεμβρίου Φεβρουαρίου 2011) ΔΑΝΑΗ ΣΤΡΑΤΟΥ The river of life [Το ποτάμι της ζωής], 2004 Βίντεο - ηχητική εγκατάσταση 7 DVD, έγχρωμο, διάρκεια: 30, 7 μηχανήματα αναπαραγωγής DVD, 7 βιντεοπροβολείς, 7 οθόνες οπίσθιας προβολής, μηχάνημα αναπαραγωγής CD, συγχρονιστής, 8 ενισχυτές, 7 ζεύγη ηχείων, ένα ηχείο χαμηλών συχνοτήτων, ηχείο διάχυσης ήχου (sound sphere) Αρ. Εισ. 528/04 Δανεισμός στο ΥΠΠΟΤ στην έκθεση «Περιβάλλον και Πολιτισμός» (6 Οκτωβρίου-9 Οκτωβρίου 2011) που πραγματοποιήθηκε στο Λουτρό των Αέρηδων. ΚΩΣΤΗΣ ΒΕΛΩΝΗΣ Ζωή χωρίς δημοκρατία, 2009 Ξύλο, κοντραπλακέ, ακρυλικό, σπρέι 190 x 390 x 42 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη Αρ. Εισ. 684/10 Μετά το τέλος της διαδήλωσης, 2009 Ξύλο, ακρυλικό 15 εκ. x 5 μ. Δωρεά του καλλιτέχνη Αρ. Εισ. 680/2010 Δανεισμός στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην έκθεση Παλιές Διασταυρώσεις- Make it new», 3η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης (18 Σεπτεμβρίου έως 18 Δεκεμβρίου 2011). ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΟΡΟΓΚΑΣ Πέτρες - Μαύρο άνοιγμα (τρίπτυχο), Ακρυλικό σε μουσαμά (150 Χ 150) X 3 εκ. Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Aρ. Εισ. 111/01 Δανεισμός στο Μουσείο Μπενάκη στην έκθεση Σόρογκας. 50 χρόνια ζωγραφική (21 Δεκεμβρίου Φεβρουαρίου 2011) 23

24 ΝΙΚΟΣ ΚΕΣΣΑΝΛΗΣ Χειρονομία, 1961 Μικτά υλικά 72 Χ 65 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη, 2001, Aρ. Εισ. 131/01 Τσαλακωμένο πανί, 1962 Μικτά υλικά 82 Χ 113 Χ 10 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη, 2001, Aρ. Εισ. 136/01 Χειρονομία, 1964 Ύφασμα με κόλλα 48 Χ 63 Χ 4 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη, 2001,Aρ. Εισ. 145/01 Δανεισμός στο Εθνικό Θέατρο στην έκθεση ΚΟΙΝΗ ΘΕΑ / Σύγχρονη Τέχνη στο Εθνικό Θέατρο (10 Δεκεμβρίου Φεβρουαρίου 2012) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ: Από τον Ιανουάριο του 2002 το ΕΜΣΤ δανείζει 24 έργα των συλλογών του στο πλαίσιο προγράμματος αναβάθμισης των αιθουσών VIP του Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος». Ο κατάλογος των δανειζόμενων έργων είναι ο κάτωθι: ΔΑΝΙΗΛ (ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ) I/1977, 1977 Ακρυλικό σε λινάτσα 141 x 128 εκ. Αγορά 2001 Aρ. Εισ. 82/01 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ Toile blanche (Λευκός πίνακας), 1976 Μικτή τεχνική σε καραβόπανο 130 x 130 εκ. Αγορά 2002 με επιχορήγηση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Aρ. Εισ. 169/02 Nature morte / Antigua 18 (Νεκρή φύση / Αντίγκουα 18), 1995 Μικτή τεχνική σε καραβόπανο, στραντζαριστά και οντουλέ λαμαρίνα 176 x 245 εκ. Αγορά 2002 με επιχορήγηση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Aρ. Εισ. 171/02 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ Σχίσμα, 1979 Ακρυλικό σε μουσαμά, 200 χ 200 εκ. Αρ. Eισ 175/02 24

25 Νυχτερινό, 1980 Ακρυλικό σε μουσαμά 200 x 200 εκ. Αγορά 2002 με επιχορήγηση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Aρ.Εισ.176/02 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ Συμμετρίες του κύβου, 1971 Εκτύπωση σχεδίου από υπολογιστή σε μουσαμά 59 x 59 εκ. Δωρεά του Ζάφου Ξαγοράρη, 2002 Aρ. Εισ. 423/02 Συμμετρίες του κύβου, 1971 Εκτύπωση σχεδίου από υπολογιστή σε μουσαμά 59 x 59 εκ. Δωρεά του Ζάφου Ξαγοράρη, 2002 Aρ. Εισ. 424/02 Συμμετρίες του κύβου, 1971 Εκτύπωση σχεδίου από υπολογιστή σε μουσαμά 59 x 59 εκ. Δωρεά του Ζάφου Ξαγοράρη, 2002 Aρ. Εισ. 425/02 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΟΡΤΑΡΑΚΟΣ Χωρίς τίτλο, 1996 Ακρυλικό χρώμα και κολάζ με ψιλό χαρτί σε χαρτόνι 70 x 50 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη, 2002 Aρ. Εισ. 251/02 Χωρίς τίτλο, 1997 Ακρυλικό χρώμα και κολάζ με ψιλό χαρτί, κολλητικές ταινίες και σχέδιο με μελάνι σε χαρτόνι 70 x 50 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη, 2002 Aρ. Εισ. 250/02 Χωρίς τίτλο, 1998 Ακρυλικό χρώμα και κολάζ με ψιλό χαρτί σε χαρτόνι 70 x 50 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη, 2002 Aρ. Εισ. 252/02 Χωρίς τίτλο, 1999 Σφυρήλατο μεταλλικό χρώμα, κολάζ με ψιλό χαρτί, κολλητικές ταινίες, ύφασμα και σχέδια με κάρβουνο σε χαρτόνι 70 x 50 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη, 2002 Aρ. Εισ. 253/02 25

26 ΠΕΠΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ Κίτρινος Αναβάτης, 1980 Λάδι σε μουσαμά 133 x 100 εκ. Αρ. Eισ. 443/02 ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΟΡΟΓΚΑΣ Σκουριές Ακρυλικό σε καμβά, 100 x 100 εκ. Δανεισμός του καλλιτέχνη ΚΩΣΤΑ ΤΣΟΚΛΗΣ L apparition (Το όραμα), 1959 Τσιμέντο, κάρβουνα, ακρυλικό σε λινάτσα 46 x 55 εκ. Αγορά 2002 με επιχορήγηση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Aρ. Εισ. 183/02 Porte, 1968 Κατασκευή, ξύλο, ζωγραφική 185 x 148 εκ. Παρακαταθήκη από το Centraal Museum, Oυτρέχτη ΧΡΥΣΑ Χωρίς τίτλο, Aλουμίνιο και νέον 157,48 x 149,86 εκ. Μόνιμος δανεισμός της καλλιτέχνιδος, 2002 Aρ. Εισ. 470/02 ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΗΣ Το γράμμα που δεν έφτασε, 1983 Mικτά υλικά 36 x 45 εκ. Αγορά 2002 με επιχορήγηση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Aρ. Εισ. 196/02 Το γράμμα που δεν έφτασε, 1983 Mικτά υλικά 28 x 32 εκ. Αγορά 2002 με επιχορήγηση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Aρ. Εισ. 197/02 26

27 Το γράμμα που δεν έφτασε, 1984 Mικτά υλικά 45 x 48 εκ. Αγορά 2002 με επιχορήγηση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Aρ. Εισ. 198/02 Το γράμμα που δεν έφτασε, 1985 Mικτά υλικά 37 x 42 εκ. Αγορά 2002 με επιχορήγηση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Aρ. Εισ. 199/02 Το γράμμα που δεν έφτασε, Πατριδογνωσία, 1985 Μικτά υλικά 42 x 42 εκ. Αγορά 2002 με επιχορήγηση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Aρ. Εισ. 200/02 Το γράμμα που δεν έφτασε, 1983 Mικτά υλικά 36 x 48 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη 2004, Aρ. Εισ. 500/04 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΨΥΧΟΥΛΗΣ Καταρράκτης, 2005 Ακρυλικό σε δερματίνη Διάμετρος 112,5 εκ. Αρ. Εισ. 542/05, Δωρεά ελλήνων συλλεκτών ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 2011 Πραγματοποιήθηκε η απογραφή όλων των έργων των συλλογών ΕΜΣΤ σε δύο φάσεις. Η απογραφή ξεκίνησε στις 30 Ιουνίου, 1, 13 και 14 Ioυλίου από ομάδα εργασίας αποτελούμενη από τους Τίνα Πανδή, Δάφνη Βιτάλη και Σταμάτη Σχιζάκη και ολοκληρώθηκε σε μια δεύτερη φάση στις 21, 22, 28 και 29 Δεκεμβρίου 2011 από τους Τίνα Πανδή και Δάφνη Βιτάλη. Μετά την ολοκλήρωση της απογραφής συντάχθηκε λεπτομερής έκθεση. Εκ του συνολικού αριθμού 778 έργων των συλλογών, απογράφηκαν: α. 722 έργα στις αποθήκες Βεϊνόγλου στην Ελευσίνα (ειδικών προδιαγραφών και οικοσκευής) β. 23 έργα στις αίθουσες VIP του αεροδρόμιου Ελ. Βενιζέλος (αίθουσες vip) γ. 18 έργα στο κτίριο Ωδείου Αθηνών (εκθεσιακός χώρος και γραφεία) δ. 6 έργα σε δανεισμό ε. 9 έργα εκκρεμεί η παράδοση τους από τους δωρητές. Είναι σε εκκρεμότητα η παραλαβή των έργων της Τόνιας Νικολαΐδη που είχε δωρήσει στο ΕΜΣΤ, για την οποία είμαστε σε επικοινωνία με τους κληρονόμους. 27

28 IV. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Α. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΜΣΤ Κατά το 2011 συνεχίστηκε η τεκμηρίωση των καλλιτεχνών που ανήκουν στις συλλογές του ΕΜΣΤ. Συγκεκριμένα, στον τομέα της τεκμηρίωσης των καλλιτεχνών κατά το 2011 πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εργασίες: Συντάχθηκαν βιογραφικά για τους εξής καλλιτέχνες που ανήκουν στις συλλογές του ΕΜΣΤ: ΤΟΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ, ΙΒΑΝ ΓΚΡΟΥΜΠΑΝΟΦ, ΚΑΡΛΟΣ ΜΟΤΤΑ, ΑΝΤΡΕΑ ΜΠΑΟΥΕΡΣ, ΙΡΙΣ ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ, ΤΖΟΡΤΖ ΟΣΟΝΤΙ, ΟΛΙΒΕΡ ΡΕΣΛΕΡ, ΠΩΛ ΤΣΑΝ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΓΙΑΝΑΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΤΖΕΝΗ ΜΑΡΚΕΤΟΥ, XURBAN COLLECTIVE, ΜΑΑΡΙΑ ΒΙΡΚΑΛΑ, HACKITECTURA, ΣΠΥΡΟΣ ΝΑΚΑΣ, ΓΚΑΡΑΙΚΟΑ ΜΑΝΣΟ. Για τους παραπάνω καλλιτέχνες ανοίχτηκαν καρτέλες στη βάση δεδομένων MUSEUM PLUS, οι οποίες και εμπλουτίστηκαν με τα βιογραφικά τους στοιχεία. Συνεχίστηκε ο εμπλουτισμός της βάσης δεδομένων MUSEUM PLUS με τις εκθεσιογραφίες και τις βιβλιογραφίες παλαιότερων καλλιτεχνών της συλλογής του ΕΜΣΤ. 28

29 V. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧΕΙΟ Α. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1. Εμπλουτισμός Βιβλιοθήκης Κατά το έτος 2011, συνεχίστηκε ο εμπλουτισμός της συλλογής της Βιβλιοθήκης του ΕΜΣΤ με νέα αποκτήματα. Συγκεκριμένα, στην αρχή του έτους 2011 η Βιβλιοθήκη αριθμούσε 6925 τίτλους (σύμφωνα με το βιβλίο εισαγωγής), ενώ στο τέλος του έτους το βιβλίο εισαγωγής αριθμεί πλέον 7385 τίτλους βιβλίων, δηλαδή 460 νέοι τίτλοι βιβλίων προστέθηκαν στη συλλογή (Παράρτημα VI). Το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων αποκτημάτων προήλθε από δωρεές Μουσείων, Ιδρυμάτων, αιθουσών τέχνης, καλλιτεχνών και φίλων του Μουσείου. Ένα μικρό ποσοστό νέων αποκτημάτων προήλθε από αγορές που έγιναν κατά τη διάρκεια του Κάποια αποκτήματα προήλθαν από ανταλλαγές με ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού. Τέλος, η συλλογή εμπλουτίστηκε από την εσωτερική διάθεση των καταλόγων των εκθέσεων του Μουσείου. Οι προσκτήσεις, καταγράφηκαν αναλυτικά, χωρίζονται σε 4 κατηγορίες και περιλαμβάνουν: α) 442 Δωρεές εκδόσεων, περιοδικών, καταλόγων εκθέσεων β) 2 Αγορές Βιβλίων γ) 1 έκδοση που προήλθε από το πρόγραμμα ανταλλαγών της Βιβλιοθήκης δ) 15 εκδόσεις από εσωτερική διάθεση 2. Υποδομή μηχανογράφησης και αυτοματισμού Βιβλιοθήκης Με την εγκατάσταση βιβλιοθηκονομικού προγράμματος αυτοματισμού, όλες οι προσκτήσεις καταχωρούνται ηλεκτρονικά μαζί με την υπόλοιπη συλλογή, ώστε να είναι δυνατή η αναζήτησή τους με πολλαπλούς τρόπους. Για όλα τα νέα αποκτήματα ακολουθήθηκε η καθιερωμένη διαδικασία (χειρόγραφης) καταλογογράφησης (θεματικής) ταξινόμησης και ταξιθέτησης στα ράφια. Τα αποκτήματα του έτους 2011 διατίθενται στους συνεργάτες του Μουσείου για την τεκμηρίωση των δραστηριοτήτων τους (εκθέσεων, εκδόσεων κ.α.). Συνεχίζεται η ηλεκτρονική καταλογογράφηση και τεκμηρίωση των συλλογών της βιβλιοθήκης, στο αυτοματοποιημένο σύστημα ανοιχτού λογισμικού openbiblio. Η καταγραφή των τεκμηρίων της βιβλιοθήκης έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και συνεχίζεται για το 2012 με την αναδρομική καταλογογράφηση αλλά και με τις προσκτήσεις των νέων αποκτημάτων. Στα άμεσα σχέδια της Βιβλιοθήκης είναι και η ευρετηρίαση των περιοδικών καθώς και ο εμπλουτισμός τους με την αποδελτίωση των άρθρων τους. Ο ηλεκτρονικός κατάλογος της βιβλιοθήκης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του μουσείου και είναι διαθέσιμος στους χρήστες στη διέυθυνση: 29

30 Εικόνα 1. Καρτέλα Ηλεκτρονικής Τεκμηρίωσης Open Biblio 3. Europeana Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ συμμετέχει στην ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana. Έργα τέχνης από την ψηφιοποιημένη συλλογή του ΕΜΣΤ είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: 4. Περιοδικές Εκδόσεις και Αποδελτίωση Εκτός από τα βιβλία (μονογραφίες, κατάλογοι εκθέσεων, λεξικά, οδηγοί κ.α.), σημαντικό κομμάτι της συλλογής αποτελούν και οι περιοδικές εκδόσεις. Μέσα στο έτος έγινε μια αναθεώρηση του υλικού σε περιοδικά και αφού κατεγράφησαν (Cardex) παλαιότερες και νέες συνδρομές, η Βιβλιοθήκη προχώρησε σε ανανέωση των συνδρομών που είχαν λήξει ή έληγαν το Σύναψη νέων συνδρομών δεν έχει πραγματοποιηθεί για το έτος του Μέχρι το τέλος του 2011 η Βιβλιοθήκη είχε 11 ενεργές συνδρομές σε περιοδικά (βλ. πίνακα) 30

31 1. ART MONTHLY 2. ART PRESS 3. ARTFORUM 4. ART IN AMERICA 5. BIDOUN 6. FRIEZE 7. FLASHART 8. NKA JOURNAL OF AMERICAN ART 9. PARKETT 10 LA PENSEE DE MIDI 11. PAJ 5. Παράλληλες δραστηριότητες Βιβλιοθήκης Παράλληλα, η Βιβλιοθήκη παρείχε υποστήριξη στις εκθέσεις και τις άλλες δραστηριότητες του Μουσείου με τον δανεισμό τεκμηρίων στους επιμελητές, με τη δημιουργία αναγνωστηρίων, με την υποστήριξη του πωλητηρίου καθώς και με την υποστήριξη της οπτικο-ακουστικής επιμέλειας των εκθέσεων και της υλοποίησης των online εκθέσεων του μουσείου. Μέσα στο 2011 πραγματοποιήθηκε η δράση του BookCrossing, ένα κοινωνικό δίκτυο ανταλλαγής βιβλίων. Η δράση αυτή ολοκληρώθηκε την Διεθνή Ημέρα των Μουσείων (18 Μαΐου) όπου και «απελευθερώθηκαν» πάνω από 350 βιβλία και κατάλογοι του ΕΜΣΤ. Τέλος, επανεξετάσθηκε η λίστα των ιδρυμάτων για το πρόγραμμα ανταλλαγών του Μουσείου. 6. Εθελοντισμός Στο πλαίσιο εθελοντικού προγράμματος που οργανώθηκε από τη Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ κατά τους μήνες Οκτώβριο-Δεκέμβριο του 2011, απασχολήθηκε ένας (1) εθελοντής. Υπό την επίβλεψη της Βιβλιοθηκονόμου του Μουσείου ο εθελοντής απασχολήθηκε στην οργάνωση, ταξιθέτηση και καταγραφή βιβλίων και περιοδικών. 31

32 Β. ΑΡΧΕΙΟ 1. Εμπλουτισμός Αρχείου Στο πλαίσιο της πολιτικής του ΕΜΣΤ για διαρκή εμπλουτισμό των αρχείων και των συλλογών του, κατά το έτος 2011 το Αρχείο Καλλιτεχνών εμπλουτίστηκε με νέα αρχεία ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Από τις αρχές του 2011 μέχρι σήμερα έχουν παραληφθεί για το Αρχείο Καλλιτεχνών του ΕΜΣΤ περίπου 300 νέα αρχειακά τεκμήρια. Πρόκειται κυρίως για φακέλους καλλιτεχνών με βιογραφικά σημειώματα, δημοσιεύσεις, χειρόγραφα, CD, DVD, φωτογραφίες έργων, προσωπικές φωτογραφίες, προσκλήσεις, αφίσες εκθέσεων, κ.λ.π. 2. Καταγραφή στο Museum Plus Τα νέα τεκμήρια καταγράφηκαν στο Museum Plus. Κατά την καταγραφή τους έγινε λεπτομερής περιγραφή του περιεχομένου του κάθε τεκμηρίου. Παλαιότερες καταγραφές αρχείων επανεξετάστηκαν και εμπλουτίστηκαν στο πλαίσιο μια πιο αναλυτικής καταγραφής. 3. Ταξινόμηση Αρχείου Τα νέα αρχεία, αφού καταγράφηκαν, ταξινομήθηκαν στους αντίστοιχους φακέλους και αποθηκευτικούς χώρους του Αρχείου. Τα CD και DVD του Αρχείου ομαδοποιήθηκαν και ταξινομήθηκαν εκ νέου σε ειδικό χώρο με αλφαβητική σειρά, έτσι ώστε να γίνεται πιο εύκολα η αναζήτησή τους. 4. Αρχειακή Έρευνα Το Αρχείο ήταν ανοιχτό σε όλους τους ερευνητές και τους φοιτητές που ενδιαφέρθηκαν να μελετήσουν τα τεκμήρια του. Αρκετοί φοιτητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων επισκέφθηκαν το 2011 το Αρχείο για τις μεταπτυχιακές εργασίες τους. Επίσης, ερευνητές ελληνικών και ξένων ιδρυμάτων, επισκέφτηκαν το Αρχείο του ΕΜΣΤ για να μελετήσουν και να αντλήσουν στοιχεία για επικείμενες εκδόσεις, για την τεκμηρίωση εκθέσεων ή για την πληροφόρηση τους πάνω σε κάποιο συγκεκριμένο θέμα. 32

33 VI. ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Α. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Τέχνης Πολιτική (συνεχίστηκε από το 2010) Διάρκεια: 13 Οκτωβρίου Απριλίου 2011 Επιμέλεια: Άννα Καφέτση Για τον εορτασμό των 10 χρόνων λειτουργίας και συγκρότησης της συλλογής του, το ΕΜΣΤ διοργάνωσε μεγάλη έκθεση με τίτλο Τέχνης Πολιτική. Στην έκθεση παρουσιάστηκαν 79 έργα μεταξύ των οποίων εγκαταστάσεις, ζωγραφική, σχέδια, φωτογραφίες, βιντεοεγκαταστάσεις και διαδικτυακά έργα. Πολλά από τα έργα της έκθεσης εκτίθενται για πρώτη φορά στο Μουσείο. Στην έκθεση συμμετείχαν 40 καλλιτέχνες από διαφορετικές γενιές από την Ελλάδα αλλά και από μητροπολιτικά κέντρα και ανερχόμενες περιφέρειες δυτικών και μη χωρών. Συμμετέχοντες Kαλλιτέχνες: Ανδρέας Αγγελιδάκης, Δημήτρης Αληθεινός, Κωστής Βελώνης, Μπιλ Βιόλα, Βαγγέλης Βλάχος, Κωνσταντίνος (Ντίκος) Βυζάντιος, Γιανγκ-Χε Τσανγκ Χέβι Ίντουστρις (YHCHI), Κέντελ Γκηρς, Ζαν-Λυκ Γκοντάρ & Αν-Μαρί Μιεβίλ, Ιβάν Γκρουμπάνοφ, Κοκέν Εργκούν, Ειρήνη Ευσταθίου, Έμιλυ Ζασίρ, Θόδωρος, Γιάελ Καναρέκ, Βλάσης Κανιάρης, Κάρλος Μόττα, Aντόνιο Μουντάδας, Σάντι Μπένινγκ, Άντρεα Μπάουερς, Ρισάρ Μπρουγιέτ, Σιρίν Νεσάτ, Τζορτζ Οσόντι, Ουαλίντ Ράαντ & Ομάδα Άτλας, [+RAM TV], Όλιβερ Ρέσλερ, Μάρθα Ρόσλερ, Τζέις Σαλούμ & Ουαλίντ Ράαντ, Άλλαν Σεκούλα, Δανάη Στράτου, Ίρις Τουλιάτου, Πωλ Τσαν, Στέφανος Τσιβόπουλος, Μάκης Φάρος, Γιώργος Χαρβαλιάς, Γιώργος Χατζημιχάλης, Μόνα Χατούμ, Γιάννης Ψυχοπαίδης, xurban_collective. Το ΕΜΣΤ στην ART- ATHINA: Μυστικά ταξίδια, από τη συλλογή του ΕΜΣΤ Διάρκεια: Μαΐου 2011, Art Athina, Κλειστό Π. Φαλήρου (TaekWonDo) Επιμέλεια: Σταμάτης Σχιζάκης Στο πρόγραμμα προβολών με τίτλο Μυστικά ταξίδια παρουσιάστηκαν 6 βίντεο από τη συλλογή του ΕΜΣΤ με θέματα που βγαίνουν μέσα από ταξίδια, αναζητήσεις και περιπλανήσεις, κυριολεκτικές ή εσωτερικές. Η γνωριμία με έναν άλλο πολιτισμό, η ίδια η εμπειρία του ταξιδιού αλλά και η επαφή με τη φύση γίνονται αφορμές για παρατηρήσεις και αποκαλύψεις. Απόστολος Γεωργίου, Ζωγραφική Διάρκεια: 26 Μαΐου 25 Οκτωβρίου 2011 Επιμέλεια: Δάφνη Βιτάλη Παρουσιάστηκε από τις 26 Μαΐου έως τις 25 Οκτωβρίου 2011 ατομική έκθεση του Απόστολου Γεωργίου, ενός από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες ζωγράφους. Η έκθεση αποτελούσε την μεγαλύτερη μέχρι σήμερα παρουσίαση της δουλειάς του και εστίαζε σε έργα που πραγματοποίησε ο καλλιτέχνης την τελευταία περίπου δεκαετία. Σκοπός της έκθεσης ήταν να συγκεντρώσει και να αναδείξει το ώριμο ζωγραφικό του έργο, καθώς και ένα σημαντικό κομμάτι δουλειάς της πρόσφατης εικαστικής του έρευνας. Στην έκθεση συγκεντρώθηκαν σαράντα έξι ζωγραφικά έργα, μεγάλων και μεσαίων διαστάσεων, ακρυλικά σε καμβά, αυτής της περιόδου, καθώς και μια πρόσφατη σειρά έγχρωμων σχεδίων μεικτής τεχνικής σε χαρτί. Παρουσιάστηκε επίσης μια βίντεο προβολή που περιλάμβανε σαράντα 33

34 δύο σκίτσα, από στυλό και ξυλομπογιά σε χαρτί, τα οποία αποτελούσαν τις σελίδες ενός τετραδίου που σχεδίασε ο καλλιτέχνης, το ένα μετά το άλλο, μέσα σε λίγες ώρες. Η έκθεση αναπτύχθηκε σε ολόκληρο τον βασικό εκθεσιακό χώρο του μουσείου. Καλοκαιρινές προβολές στο περιστύλιο του ΕΜΣΤ Διάρκεια: 4 28 Αυγούστου 2011 Eπιμέλεια: Σταμάτης Σχιζάκης Παρουσιάστηκαν στο περιστύλιο του Ωδείου Αθηνών έργα από τη συλλογή του ΕΜΣΤ των Σέλυ Σίλβερ, Τζον Μπαλντεσσάρι, Τόνι Αουρσλερ και Γκάρυ Χιλλ. Το ΕΜΣΤ στις εκδηλώσεις για την Αθήνα του ΥΠΠΟΤ με τη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων Διάρκεια: 8 Σεπτεμβρίου - 15 Νοεμβρίου 201 To Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης συμμετείχε στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού στην Αθήνα με τη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων, παρουσιάζοντας σημαντικά έργα από τις συλλογές του, εφήμερες δράσεις και νέες παραγωγές σε δημόσιους χώρους στην Αθήνα, όπως πάρκα και δρόμους, από τις 8 Σεπτεμβρίου έως τις 15 Νοεμβρίου Από την Διονυσίου Αρεοπαγίτου μέχρι την Πλατεία Κοτζιά και την Πλατεία Ομονοίας, και από το Άλσος Παγκρατίου μέχρι την Πλατεία Εξαρχείων και την Ακαδημία Πλάτωνος, παρουσιάζονταν διαδοχικά εγκαταστάσεις, βίντεο, οπτικοακουστικά και ηχητικά έργα σύγχρονων Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Το Μουσείο συμμετείχε στις εκδηλώσεις με έργα της συλλογής του και νέες παραγωγές που ανοίγουν σε μια περίοδο κρίσης παράθυρα στη φαντασία και προβληματίζουν με τον κοινωνικό και πολιτικό τους χαρακτήρα. Στο πλαίσιο της πολιτικής ανοίγματος στην πόλη, «εκτός των τειχών του», το Μουσείο απευθύνθηκε στους πολίτες, στους περιπατητές, σε όλον τον κόσμο, με έργα που ευαισθητοποιούν και κεντρίζουν με τον ποιητικό και κριτικό χαρακτήρα, τη φαντασία, τη σκέψη και τον προβληματισμό και ταυτόχρονα παρακινούν για συμμετοχή σε συλλογικές, κοινοτικές δράσεις στο δημόσιο χώρο. Στις 8 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν δυο εναρκτήριες δράσεις με βραδινές προβολές στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου και στο Άλσος Παγκρατίου. Απέναντι από το Μουσείο Ακρόπολης και δίπλα από το Θέατρο του Διονύσου στον υπαίθριο χώρο στην αρχή της Διονυσίου Αρεοπαγίτου, γινόταν προβολή κάθε βράδυ το βίντεο Δημόσιος διάλογος του Γιόζεφ Μπόυς. Το ίδιο βράδυ στο Θερινό Σινεμά στο Άλσος Παγκρατίου προβάλλονταν 6 έργα βιντεοτέχνης από τη συλλογή του ΕΜΣΤ από διεθνείς και Έλληνες δημιουργούς από το χώρο της γλυπτικής, της φωτογραφίας, αλλά και της θεατρικής και κινηματογραφικής σκηνοθεσίας, όπως οι Ρεμπέκα Χορν, Ρόμπερτ Όυιλσον, Σοφί Καλ και Γκρέγκορυ Σέπαρντ, Γιώργος Δρίβας και Κώστας Αριστόπουλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Ομονοίας παρουσιάστηκε το ιστορικό έργο Εις Δόξαν του Βλάση Κανιάρη, ένα έργο αιχμηρού κοινωνικού σχολιασμού. Το έργο υπέστη φθορές κατά τη διάρκεια έκθεσής του οι οποίες αντικαταστάθηκαν. Στις 15 Σεπτεμβρίου εγκαινιάστηκε ο Ηχητικός Περίπατος στο Άλσος Ακαδημίας Πλάτωνος, με 7 ηχητικά έργα σε 7 δέντρα του πάρκου, κάτω από τους ίσκιους των οποίων οι περιπατητές μπορούσαν να καθίσουν και να ακούσουν ήχους και μουσικές από σημαντικούς εκπροσώπους των εννοιολογικών και μετα-εννοιολογικών τάσεων της ηχητικής τέχνης, όπως οι Στήβεν Φελντ, Στηβ Ρόντεν, Λούκας Φος, Μπομπ Γκλουκ, Μπιλ Φοντάνα, Τρέβορ Γουίσαρτ και Νιλς Βίγκελαντ. 34

35 Την ίδια μέρα το έργο Art of Sleep των Young-Hae Chang Heavy Industries προβλήθηκε στην Πλατεία Εξαρχείων. Το έργο Όργανα γυμναστικής του Αλέξανδρου Ψυχούλη παρουσιάστηκε από τις 15 Σεπτεμβρίου στη συμβολή των οδών Αιόλου και Κολοκοτρώνη. Ο καλλιτέχνης με το ποιητικό αυτό έργο μας προέτρεπε να κοιτάξουμε ψηλά ταξιδεύοντας μας σε έναν άλλο τόπο, άπιαστο, μακρινό, που μπορούμε να αντικρίσουμε μόνο με το βλέμμα μας. Στις 22 Σεπτεμβρίου η συμμετοχική εγκατάσταση Red Eyed Sky Walkers της Τζένης Μαρκέτου εγκαταστάθηκε στην πλατεία Κοτζιά. Δυστυχώς το έργο καταστράφηκε το ίδιο βράδυ. Στις 24 Σεπτεμβρίου στο Άλσος της Ακαδημίας Πλάτωνος πραγματοποιήθηκε, ειδικά για την έκθεση αυτή, η διαδραστική εγκατάσταση ενός «θεάτρου-πατητηριού» με τίτλο ΙΝ VINO VERITAS από την ομάδα των Φοίβη Γιαννίση και Ζήση Κοτιώνη και οργανώθηκε δράση πατήματος του σταφυλιού με την συμμετοχή των κατοίκων. Στη δράση συμπεριλήφθηκε η προετοιμασία μούστου και μοίρασμα μουσταλευριάς στους παρευρισκόμενους. Κατά την διάρκεια της προετοιμασίας του μούστου πραγματοποιήθηκε δράση εκφοράς λόγου από την ποιητική ομάδα POETRY NOW γύρω από την θεματική του οίνου και την μέθη. Στις 28, 30 και 31 Οκτωβρίου η Βαρβάρα Παπαδοπούλου πραγματοποίησε, ειδικά για την έκθεση αυτή, δράση με τίτλο Βuried Words, μια παρέμβαση στο δημόσιο αστικό χώρο. Η καλλιτέχνις «φύτεψε» και θα «έθαψε» 16 λέξεις όπως πνοή, μπορώ, διψώ, άκου, κραυγή κ.ά. στον κήπο του Ωδείου Αθηνών, κατά μήκος της Διονυσίου Αρεοπαγίτου, και στο λιθόστρωτο Πικιώνη. Εκπαιδευτική δράση στον Κεραμεικό Το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε μια εικαστική και εκπαιδευτική δράση του Γιώργου Λαζόγκα στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού με τη συμμετοχή 20 παιδιών ηλικίας 6-12 ετών. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, τα παιδιά περιηγήθηκαν από τον καλλιτέχνη στο Μουσείο του Κεραμεικού, αλλά και στον Αρχαιολογικό χώρο και γνώρισαν την ιστορία της περιοχής, τη σπουδαιότητά της κατά την Αρχαιότητα, καθώς και κάποια από τα σημαντικότερα ευρήματα. Τα παιδιά, ως μικροί αρχαιολόγοι, μάζεψαν υλικά (χώμα, φύλλα, λουλούδια, πέτρες, ξύλα, κ.α.) από τον χώρο και στη συνέχεια μετέβησαν στο κτήριο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, όπου πραγματοποιήθηκε εικαστικό εργαστήριο. Μυστικά ταξίδια, από τη συλλογή του ΕΜΣΤ Διάρκεια: 21 Σεπτεμβρίου - 30 Οκτωβρίου 2011 Eπιμέλεια: Σταμάτης Σχιζάκης Στο πρόγραμμα προβολών με τίτλο Μυστικά ταξίδια παρουσιάστηκαν έξι βίντεο από τη συλλογή του ΕΜΣΤ που έχουν ως θέμα πραγματικές η μεταφορικές περιπλανήσεις και εσωτερικές αναζητήσεις. Η γνωριμία με έναν άλλο πολιτισμό, η ίδια η εμπειρία του ταξιδιού αλλά και η επαφή με τη φύση γίνονται αφορμές για παρατηρήσεις και αποκαλύψεις. Παρουσιάστηκαν έργα των Μπιλ Βιόλα, Σέλυ Σίλβερ, Σόφι Καλ και του Γκρέγκορι Σέπαρντ, Μάρθα Ρόσλερ και Βίτο Ακόντσι. 35

36 Νίνα Παπακωνσταντίνου, Αντί γραφής Διάρκεια: 9 Νοεμβρίου Μαρτίου 2012 Επιμέλεια: Τίνα Πανδή Η έκθεση αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη παρουσίαση του έργου της Νίνας Παπακωνσταντίνου, μιας από τις σημαντικότερες Ελληνίδες καλλιτέχνιδες της νεότερης γενιάς. Το έργο της εστιάζει στις σχέσεις γραφής, ίχνους και υφής, όπως αυτές διαμορφώνονται ανάμεσα στις γραμμές των κειμένων που οικειοποιείται από ένα πλήθος πηγών της λογοτεχνίας. Η έκθεση Αντί γραφής συγκεντρώνει ένα σημαντικό σώμα δουλειάς της καλλιτέχνιδας που δημιουργήθηκε από το 2001 έως σήμερα. Τα βιβλία αποτελούν την πρώτη ύλη για τη δημιουργία της εικαστικής της γλώσσας της Παπακωνσταντίνου. Οι πλούσιες μεταμορφώσεις των κειμένων που επιχειρεί με φιλοπονία η Παπακωνσταντίνου, με αντιγραφές, ιχνογραφήσεις, συσσωρεύσεις, διατρήσεις και χαράξεις κειμένων, αλλά και την επεξεργασία εικονογραφήσεων από παραμύθια και διηγήματα -από την Ιουστίνη του ντε Σαντ μέχρι τα παραμύθια των Αδελφών Γκριμ- αποκαλύπτουν το στοχασμό της για έννοιες, όπως η αφήγηση και η επικοινωνία, το ίχνος και η χειρονομία, ο χρόνος και η μνήμη, η γλώσσα και η εικονοποιία μέσα από αυτήν. ΕΜΣΤ Νέες Παραγωγές 2011 Hackitektura, Mapping the commons, Athens (συνεχίστηκε από το 2010) Εργαστήριο: 1 8 Δεκεμβρίου 2010 Διάρκεια: 9 Δεκεμβρίου Ιανουαρίου 2011 Επιμέλεια: Δάφνη Δραγώνα To νέο project με τίτλο Χαρτογραφώντας τα κοινά αγαθά, Αθήνα της ισπανικής ομάδας Hackitectura, που είναι γνωστή για μελέτες και χαρτογραφήσεις πόλεων με κοινωνικοπολιτικό χαρακτήρα, στόχο είχε μία χαρτογράφηση των κοινών της Αθήνας πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με μία διεπιστημονική ομάδα αποτελούμενη από καθηγητές, ερευνητές και φοιτητές από πανεπιστημιακά ιδρύματα της πόλης. Σε ένα εργαστήριο επτά ημερών έλαβε χώρα στο Project Room του μουσείου αλλά και στο ίδιο το αστικό περιβάλλον της Αθήνας, οι Hackitectura και η ομάδα των συμμετεχόντων εξέτασαν τι σημαίνει ο όρος commons/κοινά, ποιά η σημασία τους σε ιδιαίτερες οικονομικές περιόδους όπως η σημερινή, και πώς εντοπίζονται αυτά στον πραγματικό και ψηφιακό χώρο μίας πόλης. Το υλικό που συλλέχτηκε από την ομάδα του εργαστηρίου αποτέλεσε το περιεχόμενο του οπτικοακουστικού υλικού που παρουσιάζεται στο Project Room του μουσείου και στο διαδίκτυο με την ευκαιρία της έκθεσης που ακολουθεί. Οι Hackitectura είναι ένας δυναμικός πυρήνας από αρχιτέκτονες, καλλιτέχνες, προγραμματιστές και ακτιβιστές που ιδρύθηκε από τους José Pérez de Lama, Sergio Moreno and Pablo de Soto το Η δράση τους αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες για να διαμορφωθούν προσωρινοί χώροι που διαφεύγουν των τυπικών δομών ελέγχου και παρακολούθησης της σύγχρονης κοινωνίας. Χρησιμοποιούν το ελεύθερο λογισμικό και τις τεχνολογίες επικοινωνίας για να ανατρέψουν τις δομές εξουσίας ξεκινώντας με μία οργάνωση από κάτω και δημιουργώντας εναλλακτικές συνδέσεις μεταξύ ανόμοιων περιοχών. Η ομάδα επίσης ερευνά την επίδραση της επικοινωνίας και της τεχνολογίας σε φυσικούς χώρους, τη διαμόρφωση κοινωνικών δικτύων και την αξιοποίηση αυτών για ακτιβιστικούς σκοπούς. Προηγούμενες γνώστες χαρτογραφήσεις της ομάδας πραγματοποιήθηκαν στο στενό του Γιβραλτάρ, στην Αστούριας και στη λωρίδα της Γάζας. 36

37 Άντρεα Μπάουερς, Ni Una Muerte Más (Όχι άλλος ένας θάνατος) Διάρκεια: 03 Φεβρουαρίου 12 Μαΐου 2011 Επιμέλεια: Άννα Καφέτση To νέο έργο της Άντρεα Μπάουερς με τίτλο Ni Una Muerte Más (Όχι άλλος ένας θάνατος) αποτελείται από ένα μεγάλης κλίμακας σχέδιο που πραγματοποίησε στους τοίχους του Project Room, καθώς και ένα βίντεο. Τα έργα αποτελούν συνέχεια της σειράς σχεδίων της σε χαρτί με τίτλο No Olvidado (Όχι ξεχασμένοι), 2010, που εκτέθηκαν στην έκθεση Τέχνης Πολιτική. Το Ni Una Muerte Más (Όχι άλλος ένας θάνατος), 2011 είναι ένα νέο μονοκάναλο βίντεο στο οποίο ο Enrique Morones, ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδρυτής του Border Angels, μιλάει για το έργο της οργάνωσης. Η οργάνωση αυτή ιδρύθηκε το 1986 αρχικά για να βοηθήσει τους μετανάστες που ζουν στα φαράγγια γύρω από το Σαν Ντιέγκο, στα σύνορα του Λος Άντζελες, και τώρα αγωνίζεται για να σταματήσουν οι άσκοποι θάνατοι των ανθρώπων που ταξιδεύουν στην έρημο κοντά στα σύνορα Ηνωμένων Πολιτειών και Μεξικού. Η Άντρεα Μπάουερς γεννήθηκε το 1965 στο Wilmington του Οχάιο. Το 1987 πήρε το πτυχίο της από το Bowling Green State University του Οχάιο και το 1992 ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό της στο California Institute of the Arts στη Βαλένθια της Καλιφόρνια. Έχει πραγματοποιήσει πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις. Εκπροσωπείται από τη γκαλερί Susanne Vielmetter Los Angeles Projects. Μάαρια Βιρκκάλα, Wondering Διάρκεια: 26 Μαΐου - 28 Αυγούστου 2011 Επιμέλεια: Άννα Καφέτση Το νέο έργο της Μάαρια Βιρκκάλα με τίτλο Wondering παρουσιάστηκε από τις 26 Mαΐου έως τις 28 Αυγούστου Η ιδέα του έργου γεννήθηκε από τη γειτνίαση του μουσείου με τον αρχαιολογικό χώρο των ερειπίων του Λυκείου του Αριστοτέλη, μιας από τις μεγαλύτερες φιλοσοφικές σχολές της αρχαιότητας. Σε μία περιστρεφόμενη κατασκευή μεγάλων διαστάσεων στον χώρο του Project Room βρίσκονταν κρεμασμένες λευκές θήκες ενδυμάτων, πάνω στις οποίες εγγράφονταν λέξεις και προβάλλονται αποσπάσματα από τα «Μεταφυσικά», τα «Ηθικά Νικομάχεια», το «Περί Ψυχής» και την «Ποιητική» του Αριστοτέλη. Η Μάαρια Βρικκάλα γεννήθηκε το 1954 στο Ελσίνκι. Σπούδασε κεραμικό σχέδιο στο Πανεπιστήμιο Βιομηχανικών Τεχνών στο Ελσίνκι από το 1973 ως το 1977, καθώς και στο Πειραματικό Εργαστήριο της Σχολής Καλών Τεχνών στην Αιξ-εν-Προβένς στη Γαλλία από το 1981 ως το Έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες ατομικές εκθέσεις σε μουσεία και φεστιβάλ στη Φιλανδία. Το έργο της αναγνωρίστηκε στο διεθνή χώρο μέσα από μεγάλες εικαστικές διοργανώσεις μεταξύ των οποίων η Μπιενάλε της Βενετίας (1995, 2001 επιμέλεια: Harald Szeemann, 2007 Περίπτερο της Φιλανδίας, επιμέλεια: René Block), η Μπιενάλε Κωνσταντινούπολης (1995 επιμέλεια: René Block, 1997 επιμέλεια: Rosa Martinez) και η Τριεννάλε της Γιοκοχάμα (2005). Το ελληνικό κοινό γνώρισε για πρώτη φορά το έργο της στη μεγάλη έκθεση του ΕΜΣΤ Σύνοψις 2 Θεολογίες το Ζει και εργάζεται στη Φιλανδία. Γιώργος Χατζημιχάλης - Ο ζωγράφος Α.Κ. - Ένα Μυθιστόρημα Διάρκεια: 9 Νοεμβρίου Μαρτίου 2012 Επιμέλεια: Δάφνη Βιτάλη Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της σειράς ΕΜΣΤ Νέες Παραγωγές 2011, παραγγελίες του Μουσείου, που πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη του Bombay Sapphire gin. 37

38 Πρόκειται για μια εγκατάσταση που αποτελείται από 265 μικρών και μεσαίων διαστάσεων ζωγραφικά έργα, 27 φωτογραφίες, μία κατασκευή και ένα βίντεο, τα οποία αποτελούν την αναδρομική έκθεση ενός φανταστικού ζωγράφου. Υιοθετώντας την πρακτική ενός μυθιστοριογράφου, ο Χατζημιχάλης οραματίζεται ένα μυθοπλαστικό πρόσωπο και φιλοτεχνεί τα έργα του, εξιστορώντας μια ιστορία. Στο έργο αυτό ο Χατζημιχάλης συνδέει το προσωπικό με το συλλογικό, το βιωματικό με τη φαντασίωση, τη μυθοπλασία με την πραγματικότητα, την ταυτότητα με την ετερότητα και τον εαυτό με τον Άλλον. Το έργο εμπεριέχει και ένα υποβόσκων αυτοβιογραφικό στοιχείο, καθώς αναπόφευκτα ο βίος του φανταστικού ζωγράφου συναντάει αυτόν του δημιουργού του μυθιστορήματος. Στο αφηγηματικό αυτό έργο, ο Γιώργος Χατζημιχάλης καταπιάνεται με θέματα όπως το ανθρώπινο σώμα και η ανθρώπινη ψυχή, η ασθένεια, η απώλεια, η μνήμη, η ψύχωση, ο θάνατος. Ο τίτλος του έργου και κατ επέκταση o τίτλος της παρούσας έκθεσης, έχει τη μορφή των πληροφοριών ενός βιβλίου. Ο Γιώργος Χατζημιχάλης, είναι ο συγγραφέας, ο ζωγράφος Α.Κ. ο τίτλος του, ενώ το είδος του βιβλίου είναι μυθιστόρημα. Kάρλος Γκαραϊκόα, Photo-topography Διάρκεια: 9 Νοεμβρίου Ιανουαρίου 2012 Επιμέλεια: Άννα Καφέτση Η εγκατάσταση Photo-topography αποτελείται από εννέα τρισδιάστατες φωτογραφίες από υλικό πολυσπάν και ισάριθμες μαυρόασπρες φωτογραφίες τραβηγμένες από τον καλλιτέχνη στην Αβάνα και το Καράκας, που χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για τη δημιουργία τους. Περιγράφοντας στην καλλιτεχνική του πρόταση τη διαδικασία μεταφοράς του φωτογραφικού ντοκουμέντου σε ένα νέο υλικό, όπως το πολυσπάν, ο καλλιτέχνης αναφέρει: To νέο έργο μου για το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην Αθήνα αποτελείται από φωτογραφίες εκτυπωμένες με μια νέα τεχνική. Oι φωτογραφίες εκτυπώνονται σε ένα μηχάνημα παραγωγής τρισδιάστατων αντικειμένων που μετατρέπει την πραγματική εικόνα σε τρισδιάστατο αντικείμενο από πολυσπάν. Το αποτέλεσμα, εξαιρετικά εύθραυστο αλλά όμορφο, είναι ένα είδος τοπογραφίας αστικών τοπίων, με εσοχές και «εκρήξεις» του πολυσπάν, σύμφωνα με μια κλίμακα διαβαθμίσεων του γκρίζου, μαύρου και λευκού που ενυπάρχουν στα αρνητικά, και που προκαθορίζουμε με τον ψηφιακό εκτυπωτή. Ο Κάρλος Γκαραϊκόα γεννήθηκε στην Κούβα το Σπούδασε θερμοδυναμική και αργότερα ζωγραφική στο Instituto Superior de Arte στην Αβάνα ( ). Στα έργα του ακολουθεί μια πολυκλαδική προσέγγιση θεμάτων πολιτισμού και πολιτικής, ιδιαίτερα της Κούβας, μέσα από τη μελέτη της αρχιτεκτονικής, της πολεοδομίας και της ιστορίας. Κύριο θέμα του είναι η πόλη της Αβάνας. Στα διαφορετικά μέσα και τεχνικές που χρησιμοποιεί περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις, βίντεο, φωτογραφίες, γλυπτική, βιβλία pop-up και σχέδια. Έχει συμμετάσχει στην VIII Μπιενάλε της Σαγκάης (2010), Μπιενάλε του Σάο Πάολο (1998 και 2004), Μπιενάλε της Αβάνας (1991,1994, 1997, 2000 και 2009), Μπιενάλε της Βενετίας (2005 και 2009), Μπιενάλε της Μόσχας (2005), Τριενάλε της Γιοκοχάμα (2001) και Τριενάλε του Echigo-Tsumari (2006) στην Ιαπωνία, Μπιενάλε του Γιοχάνεσμπουργκ (1998 και 2004), Μπιενάλε του Λίβερπουλ (2006), στη Documenta 11 στο Κάσσελ (2002) και στην Τριενάλε του Ώκλαντ (2007). Ζει και εργάζεται στην Αβάνα και στη Μαδρίτη. ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ Το 2011 το ΕΜΣΤ πραγματοποίησε στο πλαίσιο περιοδικών παρουσιάσεων υπό τον τίτλο Κάθε Μήνα εκθέσεις με επιλογές από τις μόνιμες συλλογές του Μουσείου καθώς και έργα καλλιτεχνών εκτός της συλλογής, οι οποίες ανανεώνονταν κάθε μήνα. 38

39 Μαριάννα Στραπατσάκη, Άδηλοι τόποι / Απέραντο λευκό, 2008 Διάρκεια: 29 Mαρτίου 18 Μαΐου 2011 Επιμέλεια: Σταμάτης Σχιζάκης Το έργο της Μαριάννας Στραπατσάκη Άδηλοι τόποι / Απέραντο λευκό, 2008 ολοκληρώνει και συνοψίζει την τριλογία Γέννηση Ζωή Θάνατος η οποία ξεκίνησε το 1989 με την βιντεοεγκατάσταση Τα φαντάσματα της Μεσογείου ή Οι αντικατοπτρισμοί του παρελθόντος και συνεχίστηκε με το Υπόγειες διαδρομές / Λαύριο το Μέσα στις βιωματικές βιντεοεγκαταστάσεις της τριλογίας αυτής, η καλλιτέχνις πραγματεύεται αρχέγονα ερωτήματα, αντλώντας από την σκέψη του Ηράκλειτου και την αρχαία Ελλάδα. Στις τρεις οθόνες της εγκατάστασης που παρουσιάστηκε στο ΕΜΣΤ κεντρικό ρόλο είχε μία λευκοντυμένη γυναικεία μορφή την οποία υποδυόταν η γερμανίδα ηθοποιός Katharina Thalbach. Εστιάζοντας αρχικά στο πρόσωπο, το βίντεο την παρουσίαζε σε μια αλληλουχία συναισθηματικών και σωματικών καταστάσεων, όπως πόνους τοκετού, ηδονή, θυμό και οδύνη ενώ παράλληλα, στις δυο παρακείμενες οθόνες, παρουσιάζονταν εικόνες που συνέδεαν τα ανθρώπινα αυτά πάθη με τους κύκλους ζωής και θανάτου από το ζωικό και φυτικό βασίλειο και με γεωλογικά και μετεωρολογικά φαινόμενα. Οι δυνατές αυτές εικόνες συνοδεύονταν από τη μουσική του Αντρέα Μνιέστρη. Ρένα Παπασπύρου, Φωτοτυπίες απευθείας απ την ύλη, Διάρκεια: 26 Μαΐου 18 Σεπτεμβρίου 2011 Επιμέλεια: Σταμάτης Σχιζάκης Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ολόκληρη η σειρά έργων της Ρένας Παπασπύρου Φωτοτυπίες απευθείας απ την ύλη, μαζί με τρία Μικρά δειγματολόγια από το τοπίο της πόλης, Οι δύο αυτές ενότητες αποτελούν συλλογές από υλικά που περισυνέλεξε η Ρένα Παπασπύρου στις περιπλανήσεις της μέσα στην πόλη σε μια προσπάθεια προσωπικής ταξινόμησης και αρχειοθέτησης του αστικού τοπίου. Η επιλογή των αντικειμένων έγινε βάσει των «επεισοδίων» που συμβαίνουν πάνω στις επιφάνειες των υλών αυτών, δηλαδή στις επιπτώσεις του χρόνου, των περιβαλλοντικών συνθηκών και της ανθρώπινης επέμβασης πάνω στην όψη τους. Η Ρένα Παπασπύρου με τις Φωτοτυπίες απευθείας απ την ύλη, και τα Δειγματολόγια από το τοπίο της πόλης, 1979 ερεθίζει τις συνειρμικές δυνατότητες του κάθε θεατή, δείχνει το εύρος των εικόνων και αφηγήσεων που κρύβονται στις λεπτομέρειες της πόλης και του αποκαλύπτει ένα νέο τρόπο θέασης του περιβάλλοντος στο οποίο καθημερινά περιπλανιέται. Τζίλλιαν Γουέρινγκ, Τrauma (Καλλιτέχνης του μήνα) Διάρκεια: 12 Οκτωβρίου 8 Δεκεμβρίου 2011 Στο έργο της η Τζίλλιαν Γουέργινκ αξιοποιεί τις τεχνικές του ντοκιμαντέρ και της τηλεόρασης για να καταγράψει κωμικά ή δραματικά στιγμιότυπα μεμονωμένων ατόμων ή και ολόκληρων ομάδων. Για το βίντεο με τίτλο Trauma προσκάλεσε ανθρώπους να μιλήσουν για τραυματικές εμπειρίες της παιδικής τους ηλικίας μπροστά στην κάμερα, μεταμφιέζοντάς τους με πλαστικές εφηβικές μάσκες. Μέσα από τις αποκαλυπτικές και άκρως προσωπικές εξομολογήσεις συνεντεύξεις καθημερινών ανθρώπων, τις οποίες άλλοτε βιντεοσκοπεί μέσα σε δημόσιους χώρους και μετά μοντάρει στο εργαστήριο της και άλλοτε τις κατασκευάζει εξολοκλήρου η ίδια, προσεγγίζει με συμπάθεια περιθωριοποιημένες ομάδες, τις τραυματικές εμπειρίες και τα προβλήματά τους, παρέχοντας στο θεατή μια αντιπροσωπευτική εικόνα της βρετανικής και γενικότερα της σύγχρονης δυτικής κοινωνίας. 39

40 Μικρά ξύλινα καθίσματα και η γυναίκα των ονείρων του, του Κωστή Βελώνη (Έργο του μήνα) Διάρκεια: 12 Οκτωβρίου 8 Δεκεμβρίου 2011 Σε αρκετά του έργα ο Κωστής Βελώνης πραγματεύεται συναισθήματα όπως η επιθυμία, ο έρωτας, το πάθος, η αποτυχία, η μοναξιά, η απώλεια και η μελαγχολία. Στο έργο Μικρά ξύλινα καθίσματα και η γυναίκα των ονείρων μου, 2006, καταπιάνεται με μια ιστορία αγάπης ανάμεσα σε δυο ιστορικά πρόσωπα και δημιουργεί ένα έργο έντονα ποιητικό, δίνοντας διαχρονική διάσταση στα συναισθήματα της ερωτικής ιστορίας που αφηγείται. Ο Ηρώδης Αττικός, ύστερα από τον άδικο θάνατο της συζύγου του Ασπασίας Ρηγίλλης, πένθησε σε τέτοιο βαθμό που η υπερβολή του τον οδήγησε να τιμήσει τη μνήμη της γυναίκας του χτίζοντας το Ωδείο της Ρηγίλλης το οποίο μετονομάστηκε σε Ωδείο Ηρώδου του Αττικού. Ο Βελώνης στήνει μια ηχητική εγκατάσταση που αποτελείται από μια μακέτα του Ηρωδείου, πάνω στην οποία έχει τοποθετήσει μια μεγάλη ξύλινη καρδιά που φωτίζει τον χώρο. Το κόκκινο φως, παραπέμπει στο χρώμα του πάθους και προσδίδει ένα δραματικό στοιχείο στην εγκατάσταση. Στην τελευταία κερκίδα του θεάτρου, ο καλλιτέχνης έχει τοποθετήσει δύο μικρά σκαμνάκια διαφορετικού μεγέθους που αναφέρονται στα δύο πρόσωπα της ιστορίας του, αλλά παρακινούν επίσης την ονειροπόληση γύρω από φαντασιακές σχέσεις. Στον περιβάλλοντα χώρο ακούγεται μια διασκευή του τραγουδιού The first time ever I saw your face του Ίβαν ΜακΚολ που τραγουδάει ο Τζώννυ Κας. Η ιδιαίτερη, βαθιά και μπάσα φωνή του γνωστού Αμερικάνου τραγουδιστή και συνθέτη επιτείνει την ένταση του δράματος και της μελαγχολίας ενώ συγχρόνως φέρνει στο νου το θρήνο του ΜακΚολ για την απώλεια της γυναίκας του, ο οποίος της είχε αφιερώσει το συγκεκριμένο τραγούδι το Στην ηχητική εγκατάσταση του Βελώνη οι δύο ιστορίες αγάπης και πένθους συναντιούνται. Γιάννης Μίχας, Σειρά έργων Σύνθεση (Καλλιτέχνης του Μήνα) Διάρκεια: 13 Δεκεμβρίου Ιανουαρίου 2012 Στο μεσοπάτωμα του μουσείου παρουσιάστηκαν 10 έργα της ενότητας Σύνθεση του Γιάννη Μίχα. Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, ο καλλιτέχνης ελαχιστοποιώντας τα ζωγραφικά μέσα του, δημιουργεί μια σειρά επίτοιχων έργων από λευκό λακαρισμένο ξύλο. Τα έργα παρουσιάστηκαν σε ατομική έκθεση του καλλιτέχνη στην Αίθουσα τέχνης Δεσμός. Ο κύκλος και το τετράγωνο αποτελούν τα δομικά στοιχεία, τα οποία επαναλαμβάνονται σε οριζόντιες ή κάθετες διατάξεις σε μια σειρά μονόχρωμων λευκών κατασκευών. Σε αυτή την ενότητα, οι γεωμετρικές φόρμες σχηματοποιούνται από τα ανάγλυφα και εσώγλυφα στοιχεία της εικαστικής σύνθεσης τα οποία, αποκαλύπτονται στο θεατή μέσα από τις φωτοσκιάσεις. Ακολουθώντας ένα μαθηματικό σύστημα αναλογιών, ο Μίχας στοχεύει στην αφανή αρμονία των πραγμάτων. Τα έργα που παρουσιάστηκαν αποτελούν δωρεά της Αικατερίνης Κοσμίδου. Nils Vigeland, Jane Eyre (Έργο του Μήνα) Διάρκεια: 13 Δεκεμβρίου Ιανουαρίου 2012 Η όπερα δωματίου False Love True Love, σε δύο πράξεις, βασίζεται σε δύο σκηνές από την Jane Eyre της Charlotte Brontë. Το έργο έχει δύο μόνο πρόσωπα και αποτελείται από δύο σημαντικές σκηνές ανάμεσά τους: τη συνάντησή τους, αμέσως μετά την ανολοκλήρωτη γαμήλια τελετή τους, και την πρώτη τους συνάντηση μετά από μακρόχρονο χωρισμό. Οι μουσικές εμπνεύσεις του συνθέτη για τα Πέντε Νυκτερινά είναι μεταξύ άλλων Ives, Gershwin, Chopin και οι περιβαλλοντικοί ήχοι από μια ιρλανδέζικη παμπ. Το Two Days, που γράφτηκε δύο ημέρες μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001, είναι η μουσική αντίδραση του Vigeland στην επίθεση κατά του World Trade Center. 40

41 MEDIA LOUNGE Στον ειδικά διαμορφωμένο Χώρο Νέων Μέσων του ΕΜΣΤ, όπου φιλοξενούνται εκθέσεις μικρής κλίμακας από τη συλλογή έργων με νέα μέσα του Μουσείου καθώς και εκθέσεις διαδικτυακών έργων on line, ηχητικών έργων, κ.ά., παρουσιάστηκαν οι κάτωθι εκθέσεις: Κώδικες Ανυπακοής & Δυσλειτουργικότητας Διάρκεια: 5 25 Μαρτίου 2011 To Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας (Ε.Π.Ι.Ε) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το έργο του Βρετανού καλλιτέχνη Martin Rieser και μίας διεπιστημονικής ομάδας φοιτητών, ερευνητών και καλλιτεχνών με τίτλο Κώδικες Ανυπακοής & Δυσλειτουργικότητας. Tο έργο ήταν το αποτέλεσμα εργαστηρίου που προηγήθηκε και το οποίο οργανώθηκε από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας. Το εργαστήριο ήταν μέρος της δράσης Global Gateway του προγράμματος Civil Society Dialogue - Istanbul 2010 European Capital of Culture στην οποία συμμετείχε το Ινστιτούτο και το οποίο επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Κώδικες Ανυπακοής & Δυσλειτουργικότητας προτείνανε μία νέα διαδρομή και αφήγηση για την πόλη της Αθήνας και τις σύγχρονες μεταμορφώσεις της. Εμπνεόμενοι από τα γκράφιτι, τις αφίσες και τα συνθήματα της πόλης και αξιοποιώντας τις τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας (GPS και QR code) και διαδικτύου, ο Martin Rieser και η ομάδα του εργαστηρίου επιδίωξαν να συνδέσουν τον περιβάλλοντα χώρο με απόψεις και μαρτυρίες κατοίκων για την πόλη τους και τις δύσκολες κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι. Θυμός, ανυπακοή, εναντίωση, δυσλειτουργικότητα. Τα χαρακτηριστικά μίας σύγχρονης μητρόπολης στην εποχή της οικονομικής κρίσης ήταν τα κύρια σημεία που στάθηκε το project. Στους χώρους του ΕΜΣΤ, στο διαδίκτυο και στο κέντρο της πόλης (στους δρόμους Σκουφά Ναυαρίνου Τζαβέλλα), οι επισκέπτες του μουσείου και κάτοικοι της Αθήνας ακολούθησαν τη διαδρομή του έργου και ανακάλυψαν τμήματα της αφήγησης του. Ειδικά εικονίδια QR code τοποθετημένα σε επιλεγμένα σημεία έδιναν πρόσβαση μέσω κινητού στο πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό είχε δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου. Το έργο συνδυάζοντας στοιχεία εγκατάστασης, ψηφιακής τεχνολογίας, παιχνιδιού και αστικής παρέμβασης, αντανακλούσε τη μακροχρόνια ενασχόληση του Rieser στο χώρο της τέχνης και της τεχνολογίας. Ο Martin Rieser είναι Καθηγητής στο Ινστιτούτο Δημιουργικής Τεχνολογίας και στον Τομέα Τέχνης και Σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο De Montfort. Τον απασχολεί ιδιαίτερα η δυνατότητα διαμόρφωσης αποσπασματικών αφηγηματικών δομών και διαδραστικών ιστοριών μέσω της τεχνολογίας. Για το λόγο αυτό, ως καλλιτέχνης και ερευνητής αναπτύσσει εφαρμογές που βασίζονται στην κινητή τηλεφωνία και στα μέσα επικοινωνίας δι εντοπισμού και διαδραστικά βίντεο. Έργα του έχουν παρουσιαστεί στην Κίνα, την Αυστραλία, την Αμερική, την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Αυστρία και την Ιταλία. Άγγελος Πλέσσας, Σχολή Μουσικής Ιδρύματος Άντζελο Διάρκεια: 26 Μαΐου 28 Αυγούστου 2011 Επιμέλεια: Σταμάτης Σχιζάκης Ο Άγγελος Πλέσσας, με αφετηρία την πρόσφατη ανάπτυξη των κοινωνικών μέσων στο διαδίκτυο και την κριτική που έχουν αυτά δεχτεί, επιδιώκει να δημιουργήσει συνθήκες κοινωνικοποίησης και συνεργασίας που ξεκινούν από το διαδίκτυο και καταλήγουν στον πραγματικό χώρο. Αυτό το επιτυγχάνει με μια σειρά δράσεων που διοργανώνονται από τον (σχεδόν) φανταστικό οργανισμό «Ίδρυμα Άντζελο». Στο Χώρο Νέων Μέσων του ΕΜΣΤ δημιούργησε έναν υβριδικό χώρο με τη 41

42 μορφή μιας μουσικής σχολής. Κεντρικό ρόλο στη Σχολή Μουσικής Ιδρύματος Άντζελο είχαν τρεις διαδραστικές ιστοσελίδες και ένα πρόγραμμα μουσικών εργαστηρίων που προσέφεραν ένα πλήθος από αφορμές για δημιουργική συνεργασία μεταξύ διαφορετικών ανθρώπων. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια / περφόρμανς με τίτλο «Ηχητικός διαλογισμός», «Ανάγνωση Ρομποτικής Ποίησης» και «Ηχητική γονιμότητα» τις Πέμπτες 9, 23 Ιουνίου και 7 Ιουλίου Ο Άγγελος Πλέσσας γεννήθηκε στην Αθήνα το Ξεκίνησε την καλλιτεχνική του πορεία το 2001 με το έργο aroundmyself.com, ένα διαδραστικό πορτραίτο του εαυτού του. Συνέχισε να δημιουργεί διαδραστικές ιστοσελίδες με θέματα που συχνά σχετίζονται με τη διαμόρφωση της προσωπικής ταυτότητας στο διαδίκτυο, κατοχυρώνοντας τον τίτλο τους σαν την ηλεκτρονική διεύθυνση τους. Συχνά τα έργα του περνάνε από το διαδίκτυο στον πραγματικό χώρο, με τη μορφή εγκαταστάσεων, κατασκευών από φώτα νέον και ψηφιακών εκτυπώσεων. Από το 2007 και μετά ιδρύει το φανταστικό ίδρυμα Angelo Foundation και μέσα στο πλαίσιο αυτού του εν εξέλιξη πρότζεκτ διερευνά και σχολιάζει τη χρήση των διαδικτυακών κοινωνικών μέσων δημιουργώντας παράλληλα αφορμές για κοινωνικοποίηση στον πραγματικό χώρο. Έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα, το εξωτερικό και το διαδίκτυο. Το 2009 ήταν ανάμεσα στους εννέα νικητές του Rhizome commission. Το 2009 του επιδόθηκε υποτροφία Fulbright. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Εργαστήρια στο πλαίσιο της έκθεσης «Άγγελος Πλέσσας, Σχολή Μουσικής Ιδρύματος Άντζελο» Rοbοt Poetry Reading Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011 Η περφόρμανς με τίτλο Rοbοt Poetry Reading [Ανάγνωση ρομποτικής ποίησης], το πρώτο εργαστήριο στο πλαίσιο της έκθεσης Σχολή μουσικής ιδρύματος Άντζελο του Άγγελου Πλέσσα, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9 Ιουνίου, στις Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου ο Άγγελος Πλέσσας μαζί με το κοινό και τη συμμετοχή του ηθοποιού Νίκου Ορφανού, απήγγειλαν ποιήματα που συνέθεσαν μέσα από την ιστοσελίδα: Sound Fertility Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011 Η περφόρμανς με τίτλο Sound Fertility [Ηχητική γονιμότητα], το δεύτερο εργαστήριο στο πλαίσιο της έκθεσης Σχολή μουσικής ιδρύματος Άντζελο του Άγγελου Πλέσσα, θα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23 Ιουνίου, στις Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες σε συνεργασία μεταξύ τους και με τον καλλιτέχνη Άγγελο Πλέσσα πειραματίστηκαν στην επεξεργασία ήχου που προέκυπτε από τυχαίες ενέργειες με σκοπό να συνθέσουν ήχους και τραγούδια. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας κυρίως προγράμματα ανοιχτού λογισμικού (Open source) δημιούργησαν ένα ενιαίο podcast. Sound Meditation Πέμπτη 7 Ιουλίου 2011 Η περφόρμανς με τίτλο Sound Meditation [Ηχητικός διαλογισμός], το τρίτο και τελευταίο εργαστήριο στο πλαίσιο της έκθεσης Σχολή μουσικής ιδρύματος Άντζελο του Άγγελου Πλέσσα, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 7 Ιουλίου, στις Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν μια επίδειξη από ένα «δάσκαλο» διαλογισμού και στη συνέχεια πειραματίστηκαν πάνω σε διαδικτυακές τεχνικές διαλογισμού που τους παρουσίασε ο Άγγελος Πλέσσας. 42

43 Σπύρος Νάκας, Fever Διάρκεια: 18 Οκτωβρίου Φεβρουαρίου 2012 Το έργο Fever δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της ανοιχτής πρόσκλησης ενδιαφέροντος που απηύθυνε το ΕΜΣΤ το 2010 σε Έλληνες καλλιτέχνες νέων μέσων για την παραγωγή ενός νέου διαδικτυακού έργου. Tον Αύγουστο του 2010 επιτροπή με Πρόεδρο τον κ. Δημήτρη Χαρίτο, Επίκουρο Καθηγητή Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημιού Αθηνών, και μέλη τον κ. Σταμάτη Σχιζάκη, Βοηθό Επιμελητή του τομέα φωτογραφίας και νέων μέσων του ΕΜΣΤ, και την κα. Δάφνη Δραγώνα, ανεξάρτητη επιμελήτρια, συνεδρίασε για την αξιολόγηση των προτάσεων που κατατέθηκαν στο κάλεσμα συμμετοχής για τη δημιουργία online έργου. Τα κριτήρια που τέθηκαν για την αξιολόγηση των προτάσεων ήταν α) η σχέση με το θέμα της οικονομίας των δικτύων όπως τέθηκε από κάλεσμα συμμετοχής. β) η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτύου. Η επιτροπή ομόφωνα επέλεξε ως πιο αξιόλογη αλλά και σύμφωνη με τα ζητούμενα του συγκεκριμένου διαγωνισμού πρόταση του Σπύρου Νάκα με τίτλο Feve.r Ο Σπύρος Νάκας είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας. Έχει συμμετάσχει σε εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό με έργα δικά του και με έργα της ομάδας Άντερ Κονστράξιον. Το έργο αυτό αποτελεί μια πρόταση που αφορά στην ανάπτυξη ενός διαδικτυακού παιχνιδιού που εμπνέεται από το βιβλίο του Georges Canguilhem Το κανονικό και το παθολογικό και από τη βιοπολιτική δομή παραγωγής της εποχής μας. Όπως αναφέρει ο καλλιτέχνης, το έργο του Canguilhem συνέβαλε αποφασιστικά στην ιστορία των επιστημών του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα καθώς έθεσε σε αμφισβήτηση τον επιστημονικό χαρακτήρα του κανονικού και του παθολογικού, τονίζοντας πως ορίστηκαν έχοντας ως βάση όχι τον άνθρωπο που νοσεί, αλλά οικονομικά, πολιτικά και τεχνολογικά συμφέροντα. Μισό αιώνα αργότερα, στην εποχή των δικτύων, οι διαπιστώσεις του Canguilhem φαίνεται ότι έρχονται να επαληθευτούν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο. Ο χώρος της ιατρικής σήμερα ελέγχει ένα μεγάλο τμήμα της οικονομίας ενώ οι φαρμακευτικοί κολοσσοί είναι βασικοί παίκτες των μεγαλύτερων χρηματιστηρίων ανά τον κόσμο. Το Fever επιδιώκει να αποτελέσει ένα σχόλιο στη σημερινή πραγματικότητα διαμορφώνοντας ένα χώρο παιχνιδιού στον οποίο θα συνδυάζονται ανθρώπινες κυτταρικές λειτουργίες με την χρηματιστηριακή κατάσταση μεγάλων φαρμακευτικών εταιριών. Προσομοιώνοντας τον τρόπο λειτουργίας του ανθρώπινου ανοσοποιητικού συστήματος και καλώντας τους χρήστες-παίκτες να επηρεάσουν τη δραστηριότητα αυτού χειριζόμενοι ιούς και φάρμακα, το έργο Fever στόχο έχει να αναφερθεί στις σύγχρονες τεχνικές διακυβέρνησης που σχετίζονται άμεσα με το ανθρώπινο σώμα αποβλέποντας σε οικονομικά συμφέροντα. 43

44 Β. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 2012 Παράλληλα έχει ξεκινήσει η προετοιμασία των εκθέσεων για το 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ Project Room Gülsün Karamustafa, The Apartment Building Διάρκεια: 26 Iανουαρίου 18 Μαρτίου 2012 Επιμέλεια: Άννα Καφέτση Mεσοπάτωμα Gülsün Karamustafa, The Settler, Bosphorus 1954 Διάρκεια: 26 Iανουαρίου 1 Απριλίου 2012 ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΪΟΣ Κυρίως εκθεσιακός χώρος Με λέξεις και ήχους και εικόνες Διάρκεια: 28 Μαρτίου 27 Μαΐου 2012 Eπιμέλεια: Άννα Καφέτση Project Room Άννα Τσουλούφη Διάρκεια: 28 Μαρτίου 20 Μαΐου 2012 Επιμέλεια: Δάφνη Βιτάλη Mεσοπάτωμα Μιχάλης Μανουσάκης Διάρκεια: 5 Απριλίου 20 Μαΐου 2012 Eπιμέλεια: Άννα Καφέτση ΙΟΥΝΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Mεσοπάτωμα Ομάδα Οπτικής Ποίησης Διάρκεια: 30 Μαΐου 2 Σεπτεμβρίου 2012 Eπιμέλεια: Τίνα Πανδή Κυρίως εκθεσιακός χώρος Αλέξανδρος Γεωργίου, Ατομική Διάρκεια: 21 Ιουνίου 23 Σεπτεμβρίου 2012 Επιμέλεια: Δάφνη Βιτάλη Dilek Winchester, Ατομική Διάρκεια: 21 Ιουνίου 23 Σεπτεμβρίου 2012 Επιμέλεια: Άννα Καφέτση 44

45 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Mεσοπάτωμα Ντίκος Βυζάντιος Διάρκεια: 20 Σεπτεμβρίου 4 Νοεμβρίου 2012 Eπιμέλεια: Τίνα Πανδή Κατερίνα Ζαχαροπούλου Διάρκεια: 15 Νοεμβρίου 30 Δεκεμβρίου 2012 Eπιμέλεια: Δάφνη Βιτάλη Κυρίως εκθεσιακός χώρος Έλληνες νέοι καλλιτέχνες Διάρκεια: 10 Οκτωβρίου Ιανουαρίου 2013 Επιμέλεια: Δάφνη Βιτάλη, Δάφνη Δραγώνα, Τίνα Πανδή Το ΕΜΣΤ απεύθυνε ανοιχτή πρόσκληση σε νέους καλλιτέχνες και καλλιτεχνικές ομάδες στο πλαίσιο έρευνας για μια ομαδική έκθεση που θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο του Έλληνες καλλιτέχνες, που έχουν γεννηθεί από το 1980 και μετά, και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εκλήθησαν να στείλουν φάκελο με έργα που έχουν υλοποιηθεί ή είναι υπό μορφή πρότασης, καθώς και ένα βιογραφικό σημείωμα. Το υλικό εστάλη σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή μέχρι τις 31 Ιανουαρίου

46 Γ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Οι καλλιτέχνες συναντούν το κοινό Στο πλαίσιο της έκθεσης Τέχνης Πολιτική (13/10/ /4/2011) οι κάτωθι καλλιτέχνες μίλησαν για το έργο τους στο πλαίσιο του προγράμματος «Οι καλλιτέχνες συναντούν το κοινό». Πραγματοποιήθηκε τεκμηρίωση των ομιλιών με τη μορφή φωτογράφησης και βιντεοσκόπησης που εμπλούτισαν το αρχείο καλλιτεχνών. Ο Ιβάν Γκρουμπάνοφ μίλησε για το έργο του στις 13 Ιανουαρίου Στο πλαίσιο του νέου έργου της για το Project Room Ni Una Muerte Más (Όχι άλλος ένας θάνατος) και της έκθεσης Τέχνης Πολιτική (13/10/ /4/2011) η Άντρεα Μπάουερς μίλησε για το έργο της στις 3 Φεβρουαρίου Ο Στέφανος Τσιβόπουλος μίλησε για το έργο του στις 17 Φεβρουαρίου Ο Γιώργος Χαρβαλιάς μίλησε για το έργο του στις 3 Μαρτίου Η Δανάη Στράτου μίλησε για το έργο της στις 17 Μαρτίου Ο Ανδρέας Αγγελιδάκης μίλησε για το έργο του στις 7 Απριλίου Στο πλαίσιο της παρουσίασης του έργου της Μαριάννας Στραπατσάκη, Άδηλοι τόποι / Απέραντο λευκό, 2008 η καλλιτέχνιδα μίλησε για το έργο της στις 29 Μαρτίου. Πραγματοποιήθηκε φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση της ομιλίας. Περφόρμανς Spectacle, από την Ομάδα Vasistas Παράσταση στο πλαίσιο του Ελληνικού Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου , 12 και 13 Ιουλίου Το Spectacle της πολυεθνικής ομάδας Vasistas διερευνά τους μηχανισμούς εκπαίδευσης του ατόμου στην καθημερινότητα. Στους χώρους του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και παράλληλα με την αναδρομική έκθεση του Απόστολου Γεωργίου, που αποτυπώνει στο έργο του την υπαρξιακή αγωνία του ανθρώπου μέσα από μικρές καθημερινές στιγμές, η ομάδα έστησε μιαν εύπλαστη κινούμενη εγκατάσταση με ανθρώπους. Ένα αόρατο, πανίσχυρο δίκτυο παρακολούθησης όπου όλα γίνονται θέαμα, όλα κινούνται αυτοματοποιημένα στην αναζήτηση της διαπροσωπικής επικοινωνίας. Geistliche Meditation [Πνευματικός στοχασμός], Συναυλία με έργα του Φίλιππου Τσαλαχούρη Αφιέρωμα στα 10 Χρόνια από το θάνατο του συνθέτη Δημήτρη Δραγατάκη ( ) Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου 2011 Το ΕΜΣΤ στο πλαίσιο της πολιτικής του για την προώθηση διακαλλιτεχνικών συνεργασιών φιλοξένησε στο χώρο της τρέχουσας έκθεσης Νίνα Παπακωνσταντίνου, Αντί γραφής τη συναυλία με τίτλο Geistliche Meditation (Πνευματικός στοχασμός) του Φίλιππου Τσαλαχούρη. Όπως σημείωσε ο γνωστός Έλληνας συνθέτης Φίλιππος Τσαλαχούρης, οργανωτής της εκδήλωσης, η συναυλία πραγματοποιήθηκε «με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων από το θάνατο του μεγάλου έλληνα συνθέτη Δημήτρη Δραγατάκη», του οποίου υπήρξε μαθητής. Συμμετείχαν οι πιανίστες Τίτος Γουβέλης και Ελισάβετ Κουναλάκη, οι μεσόφωνες Έλενα Μαραγγού και Ευγενία Καλοφώνου, η βιολονίστα Αγγέλα Γιαννάκη, το γυναικείο φωνητικό σύνολο Opus 46

47 Femina κ.ά. Ακούστηκαν τα έργα του Φίλιππου Τσαλαχούρη Εσπερινός, Stabat Mater αλλά και σε πρώτη εκτέλεση ο Πνευματικός στοχασμός (Geistliche Meditation) επάνω σε ένα κοράλ του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Ακούστηκαν επίσης έργα των Παναγιώτη Μπερετζίκη, Κωνσταντίνου Παντελίδη και Φραγκούλη Καραγιαννόπουλου. Tη συναυλία προλόγισε ο συνθέτης και μαέστρος Θεόδωρος Αντωνίου, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών. Άλλες Δραστηριότητες Eυρωπαϊκή Νύχτα των Μουσείων - 14 Μαΐου 2011 Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Νύχτας Μουσείων 2011, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης σε συνεργασία με το Νομισματικό Μουσείο παρουσίασαν το Σάββατο 14 Μαΐου το έργο The Art of Sleep των Κορεατών Young-Hae Chang Heavy Industries στον αύλειο χώρο του Νομισματικό Μουσείου. Η Νύχτα των Μουσείων πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης σε συνεργασία με μουσεία και πολιτιστικούς οργανισμούς σε όλη την Ευρώπη. Διεθνής Ημέρα Μουσείων - 18 Μαΐου 2011 Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης συμμετείχε στη Διεθνή Ημέρα Μουσείων 2011 με την δράση «Εκμυστηρεύσεις». Στο πλαίσιο της δράσης αυτής παρουσιάστηκαν οπτικοακουστικά και ηχητικά έργα από τη συλλογή του ΕΜΣΤ στο περιστύλιο και στο αίθριο του Μουσείου, καθώς και στο μεσοπάτωμα. Τα παρουσιαζόμενα έργα πρότειναν διαφορετικές προσεγγίσεις στο θέμα της μνήμης και της προσωπικής εκμυστήρευσης. Αναμνήσεις, πάθη, ψυχικά τραύματα, ενδόμυχες σκέψεις, ζωή και θάνατος βρίσκονταν στον αφηγηματικό πυρήνα των έργων. Τα μυστικά των έργων διασταυρώνονταν μέσα από την ανάγνωσή τους με τις μνήμες και τα μυστικά του θεατή. Παρουσιάστηκαν έργα των Μπιλ Βιόλα, Γκάρυ Χιλλ, Τόνι Άουρσλερ, Τζον Μπαλντεσσάρι, Μαριάννα Στραπατσάκη, Πολ Μακάρθι & Μάικ Κέλλι, Σέλλυ Σίλβερ και του Έρικ Μπέλγκουμ. Με την ιδέα ότι, όπως και το έργο τέχνης, έτσι και κάθε διαβασμένο βιβλίο κρύβει μέσα του τις μνήμες και τα μυστικά των αναγνωστών του, πραγματοποιήθηκε παράλληλη δράση με ένα bookcrossing, ένα κοινωνικό δίκτυο ανταλλαγής βιβλίων και διασταυρώσεων της μνήμης, μέσα στον κήπο του μουσείου. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής τοποθετήθηκαν ειδικοί σάκοι στο περιστύλιο του μουσείου όπου από τις 2 έως τις 18 Μαΐου οποιοσδήποτε μπορούσε να αφήσει δικά του βιβλία. Το bookcrossing ολοκληρώθηκε στις 18 Μαΐου όπου οι επισκέπτες του μουσείου και οι περαστικοί μπορούσαν να διαβάσουν, να πάρουν ή να ανταλλάξουν τα βιβλία που είχαν ήδη συγκεντρωθεί τις προηγούμενες μέρες. Την ημέρα της 18ης Μαΐου λειτούργησε και bazaar στο πωλητήριο του ΕΜΣΤ με 50% έκπτωση σε επιλεγμένους καταλόγους εκθέσεων, εκπαιδευτικά έντυπα και αφίσες. Aφιέρωμα «Τρύπα» - Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας Στο πλαίσιο του αφιερώματος με τίτλο Τρύπα που οργανώθηκε από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας με σκοπό να εξερευνήσει τις διαφορετικές έννοιες της λέξης τρύπα και να μελετήσει την λειτουργία και την χρήση της στην ιστορική και πολιτιστική εξέλιξη της ανθρωπότητας, το ΕΜΣΤ συμμετείχε με το έργο του Ουαλίντ Ράαντ, Ο λαιμός μου είναι λεπτότερος από μια τρίχα Κρατήρες 1986, 2004 που παρουσιάζονταν στην έκθεση Τέχνης Πολιτική. 47

48 Αφιερώματα Στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτιστικής δράσης του ΕΜΣΤ με στόχο την κοινωνική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων και τη διεύρυνση του κοινού του πραγματοποιήθηκαν ειδικά αφιερώματα: Συμμετοχή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας κατά των Ναρκωτικών και της Παράνομης Διακίνησή τους Διάρκεια: 24 Ιουνίου - 10 Ιουλίου 2011 Eπιμέλεια: Mαρίνα Τσέκου Στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΣΤ Χωρίς Σύνορα, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης συμμετείχε στην Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών και της Παράνομης Διακίνησής τους και παρουσιάσε μια σειρά εκδηλώσεων, σε συνεργασία με τη Μονάδα Απεξάρτησης 18 Άνω. Από την Παρασκευή 24 Ιουνίου έως την Κυριακή 10 Ιουλίου 2011 παρουσιάστηκε μια σειρά ολιγόλεπτων βίντεο με τίτλο Realistic Realities από το Φωτογραφικό Εργαστήρι της Μονάδας Απεξάρτησης 18 Άνω. Σαν ένα είδος κινούμενης φωτογραφίας, τα διάρκειας ολίγων λεπτών βίντεο παρουσιάζαν τη στιγμή μιας φωτογράφησης καθώς και το πριν και το μετά από αυτήν, εισάγοντας στην εικόνα τον πραγματικό χρόνο, και συμπυκνώνουν βιώματα, μνήμες, συναισθήματα και εμπειρίες των δημιουργών τους. Την Πέμπτη 30 Ιουνίου οι φωτογράφοι-θεραπευτές Γιάννης Βασταρδής, Θωμάς Γερασόπουλος και Παύλος Φυσάκης και η φωτογραφική ομάδα του 18 Άνω συνομίλησαν με το κοινό για τη λειτουργία του Φωτογραφικού Εργαστηρίου της Μονάδας Απεξάρτησης 18 Άνω, την εμπειρία τους από την επαφή με την τέχνη και τη συνεργασία τους με το ΕΜΣΤ τα τελευταία τρία χρόνια. Την ίδια ημέρα, ως παράλληλη δράση, πραγματοποιήθηκε bookcrossing, ένα κοινωνικό δίκτυο ανταλλαγής βιβλίων, στον κήπο του Μουσείου. Παγκόσμια Ημέρα Παρηγορητικής Φροντίδας 8 Οκτωβρίου 2011 Επιμέλεια: Mαρίνα Τσέκου Στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΣΤ Χωρίς Σύνορα, το μουσείο συμμετείχε στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Παρηγορητικής Φροντίδας (8 Οκτωβρίου 2011), σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Παρηγορητικής και Συμπτωματικής Φροντίδας Καρκινοπαθών και μη Ασθενών ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α προσφέροντας δωρεάν είσοδο και ξενάγηση στα μέλη της ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α Δράσεις του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων στο πλαίσιο του Έργου «Ενίσχυση της Καλλιτεχνικής Δημιουργίας που προωθεί την Ισότητα των Φύλων» Το Έργο που προτείνεται από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων στοχεύει στην ενίσχυση και διεύρυνση του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών και της πολιτιστικής ιδιότητας του πολίτη, ιδιαιτέρως των γυναικών. Πιο συγκεκριμένα, το έργο ενισχύει την παραγωγή και πρόσληψη της τέχνης στο πεδίο της ισότητας των φύλων (ντοκιμαντέρ, κινηματογράφος, θέατρο, λογοτεχνία, μουσική, χορός, φωτογραφία, εικαστικά, ψηφιακές τέχνες κ.λπ.) σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο μέσω της: Ανάδειξης των εμποδίων που περιορίζουν τις γυναίκες να αναπτύξουν και να προβάλλουν τις καλλιτεχνικές δεξιότητες και δημιουργίες τους σε όλους τους τομείς της τέχνης. 48

49 Ενθάρρυνσης των γυναικών να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια αυτά στους διαφορετικούς τομείς τέχνης. Ενίσχυσης της καλλιτεχνικής δημιουργίας ανδρών και γυναικών σε θέματα σχετικά με την ισότητα των φύλων. Υποστήριξης των γυναικών στη πρόσληψη όλων των μορφών καλλιτεχνικής δημιουργίας. Δικτύωσης και προβολής του έργου νέων καλλιτεχνών που ευαισθητοποιούν το κοινό σε θέματα ισότητας των φύλων. Προώθησης πολιτιστικών ανταλλαγών στο τομέα της καλλιτεχνικής δημιουργίας για την ισότητα των φύλων Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης προτείνει τις ακόλουθες δράσεις 1. Πρόσκληση για παραγωγή νέου έργου - Έκθεση Στο πλαίσιο της δράσης αυτής προτείνεται η πραγματοποίηση ανοιχτής πρόσκλησης, σε γυναίκες και άνδρες καλλιτέχνες, ενός εικαστικού έργου (ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία, εγκαταστάσεις, video, διαδικτυακή τέχνη (net-art), δράση (performance), σε θέμα σχετικό με την ισότητα των φύλων. Θα επιλεγούν 30 καλλιτέχνες με ισάριθμα νέα έργα τα οποία θα παρουσιαστούν σε μεγάλη έκθεση στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Τα παραγόμενα έργα θα συμπεριληφθούν στη μόνιμη συλλογή του ΕΜΣΤ. 2. Ισότητα και Εκπαίδευση 2.1 Γυναίκες και Ψηφιακή Κουλτούρα Στο πλαίσιο της δράσης αυτής το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης προτείνει τη χορήγηση υποτροφιών σε γυναίκες καλλιτέχνιδες για την πραγματοποίηση έρευνας, πρακτικής εξάσκησης και απόκτησης τεχνογνωσίας στη χρήση ψηφιακών μέσων για καλλιτεχνικούς σκοπούς σε σημαντικά Κέντρα Νέων Μέσων και αντίστοιχα Μουσεία της Ευρώπης και της Αμερικής. Προτείνεται επίσης η οργάνωση εργαστηρίων (workshops) και σεμιναρίων στο ΕΜΣΤ με τη συμμετοχή διεθνών προσκεκλημένων (θεωρητικών, επιμελητών και καλλιτεχνών) με ειδίκευση στη χρήση νέων ψηφιακών μέσων για καλλιτεχνικούς σκοπούς Γυναίκες καλλιτέχνιδες υιοθετούν ένα σχολείο Στο πλαίσιο αυτής της δράσης γυναίκες καλλιτέχνιδες ανεξαρτήτως ηλικίας επιλέγουν ένα σχολείο στην Ελληνική επικράτεια, όπου θα πραγματοποιήσουν ομιλία σχετικά με το έργο τους και τις προσωπικές τους εμπειρίες ως γυναικών δημιουργών. 3. Γυναίκες και Κοινωνική Ένταξη Στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΣΤ Χωρίς Σύνορα προτείνεται συνεργασία με κέντρα, κοινότητες, ιδρύματα και φορείς (Μονάδες Απεξάρτησης, Φυλακές, Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, Δίκτυο για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, κτλ) με στόχο τη συμβολή στην ισότιμη κοινωνική ένταξη. 49

50 VII. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εκπαιδευτικά προγράμματα και ξεναγήσεις Το Γραφείο Εκπαίδευσης του ΕΜΣΤ συνέχισε και το 2011 την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Συνεχίστηκαν επίσης κανονικά και οι τακτικές ξεναγήσεις για το κοινό καθώς και οι ξεναγήσεις σε διάφορες ομάδες ενηλίκων. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης περιλαμβάνουν διαδραστική περιήγηση στο χώρο και εργαστήριο με χρώματα και υλικά. Τα προγράμματα της δευτεροβάθμιας βασίζονται κυρίως στο διάλογο και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών και στοχεύουν στη διατύπωση προσωπικών σκέψεων και συναισθημάτων καθώς και στην κατανόηση θεμάτων που αφορούν στη σύγχρονη ελληνική και διεθνή τέχνη. Μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων διανέμεται στους μαθητές ειδικό εκπαιδευτικό έντυπο που περιλαμβάνει φωτογραφίες έργων της έκθεσης, μικρά επεξηγηματικά κείμενα, ερωτήσειςερεθίσματα για την κατανόηση των έργων και χώρο για ζωγραφική ή για διατύπωση σχολίων. Στο παράρτημα VII αναγράφονται αναλυτικά τα σχολεία που συμμετείχαν στα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΕΜΣΤ κατά τη διάρκεια του Επίσης το ΕΜΣΤ οργάνωσε Εικαστικά Εργαστήρια του Σαββάτου για παιδιά 6-12 ετών. Στο πλαίσιο των εργαστηρίων τα παιδιά ξεναγούνται σε επιλεγμένα έργα των τρεχουσών εκθέσεων και στη συνέχεια δημιουργούν τα δικά τους έργα. Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται από την εικαστικό Έλενα Ακύλα. Αναλυτικότερα τα προγράμματα για κάθε έκθεση του έτους 2011 έχουν ως εξής: Τέχνης Πολιτική ( 13/10/ /4/2011) Το διάστημα από 12 Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου 2011, στα εκπαιδευτικά προγράμματα και στις ξεναγήσεις συμμετείχαν: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση: 1000 μαθητές Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: 930 μαθητές Τριτοβάθμια εκπαίδευση: 400 φοιτητές Τακτικές ξεναγήσεις: 100 άτομα Ειδικές ξεναγήσεις, Πολιτιστικοί Σύλλογοι, Μονάδες Απεξάρτησης κ.α.: 100 άτομα Παιδικά Εργαστήρια Σαββάτου: 50 παιδιά Απόστολος Γεωργίου Ζωγραφική (26/5/ /10/2011) Τακτικές ξεναγήσεις: 270 άτομα Τριτοβάθμια εκπαίδευση: 50 φοιτητές Γιώργος Χατζημιχάλης. Ο ζωγράφος Α.Κ. Ένα Μυθιστόρημα (9/11/2011-5/2/2012) Νίνα Παπακωνσταντίνου, Αντί γραφής (9/11/2011-5/2/2012) Το διάστημα από 10 Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011, στα εκπαιδευτικά προγράμματα και στις ξεναγήσεις συμμετείχαν: 50

51 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση: 456 μαθητές Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: 350 μαθητές Τριτοβάθμια εκπαίδευση: 150 φοιτητές Τακτικές ξεναγήσεις: 100 άτομα Ειδικές ξεναγήσεις, Πολιτιστικοί Σύλλογοι, Μονάδες Απεξάρτησης κ.α.: 115 άτομα Πρόγραμμα για οικογένειες: 100 άτομα Αφήγηση Παραμυθιών: 106 άτομα Σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς Σεμινάριο σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συνεργασία με την Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Α Αθήνας, σχετικά με το σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές του δημοτικού: 40 άτομα Αντικείμενο του σεμιναρίου ήταν ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και την προσχολική ηλικία. Αναπτύχθηκε ο διαθεματικός και διεπιστημονικός τρόπος με τον οποίο προσεγγίζεται η σύγχρονη τέχνη, σύμφωνα με τις νέες επιστημολογικές, εκπαιδευτικές και μουσειολογικές θεωρίες σε μια προσπάθεια σύζευξης της μουσειακής εμπειρίας με τα νέα διεπιστημονικά και διαθεματικά προγράμματα σπουδών του δημοτικού, αλλά και με βιωματικές εμπειρίες των μαθητών αυτής της ηλικίας. Εκπαιδευτική δράση στον Κεραμεικό Στο πλαίσιο της συμμετοχής του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του ΥΠΠΟΤ στην Αθήνα 2011, τo Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2011, πραγματοποιήθηκε μια εικαστική και εκπαιδευτική δράση του Γιώργου Λαζόγκα στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού με τη συμμετοχή 20 παιδιών ηλικίας 6-12 ετών. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, τα παιδιά περιηγήθηκαν από τον καλλιτέχνη στο Μουσείο του Κεραμεικού, αλλά και στον Αρχαιολογικό χώρο και γνώρισαν την ιστορία της περιοχής, τη σπουδαιότητά της κατά την Αρχαιότητα, καθώς και κάποια από τα σημαντικότερα ευρήματα. Τα παιδιά, ως μικροί αρχαιολόγοι, μάζεψαν υλικά (χώμα, φύλλα, λουλούδια, πέτρες, ξύλα, κ.α.) από τον χώρο και στη συνέχεια μετέβησαν στο κτήριο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, όπου πραγματοποιήθηκε εικαστικό εργαστήριο. Φωτογραφικό Αφιέρωμα της Ομάδας Φωτογραφίας του 18 Άνω (24/6/ /7/2011) Κατά τη διάρκεια του φωτογραφικού αφιερώματος με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών, το ΕΜΣΤ υποδέχτηκε ομάδες από διαφορετικές Μονάδες Απεξάρτησης (συνολικά 120 άτομα), οι οποίες παρακολούθησαν το αφιέρωμα και ξεναγήθηκαν στις τρέχουσες εκθέσεις. Συνεργασία Γραφείου Εκπαίδευσης με άλλους φορείς Το ΕΜΣΤ ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της Galeria Labyrint στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του δήμου Lublin της Πολωνίας για την υποψηφιότητα της πόλης ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το Σε διάλεξη που πραγματοποιήθηκε στις 8 Απριλίου 2011, η Επιμελήτρια Εκπαίδευσης Μαρίνα Τσέκου, παρουσίασε τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα και το πρόγραμμα ΕΜΣΤ Χωρίς Σύνορα του ΕΜΣΤ. Ύστερα από πρόσκληση του Ανδρέα Ιωαννίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Θεωρίας 51

52 και Ιστορίας της Τέχνης της ΑΣΚΤ, η Επιμελήτρια Εκπαίδευσης Μαρίνα Τσέκου, στις 16 και στις 17 Ιουνίου 2011, παρέδωσε μαθήματα στους φοιτητές του, με θέμα τη διδακτική της σύγχρονης τέχνης με παραδείγματα από τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του ΕΜΣΤ. Στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» η Επιμελήτρια του ΕΜΣΤ, Iστορικός τέχνης Κλεάνθη Χριστίνα Βαλκανά τον Ιανουάριο του 2011 και τον Δεκέμβριο του 2011, παρέδωσε μαθήματα με θέμα: «Μουσεία Σύγχρονης τέχνης: Το παράδειγμα του ΕΜΣΤ» και «Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την σύγχρονη τέχνη: διαθεματικές, διεπιστημονικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις». Στη συνέχεια οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επισκέφτηκαν το ΕΜΣΤ και παρακολούθησαν από την Κ.Χ. Βαλκανά σεμινάριο για τα εκπαιδευτικά προγράμματα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με αφορμή τις εκθέσεις Τέχνης Πολιτική, Νίνα Παπακωνσταντίνου Αντι γραφής και Γιώργος Χατζημιχάλης Ο ζωγράφος Α.Κ. Ένα μυθιστόρημα. Στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 6 μεταπτυχιακοί φοιτητές έκαναν μέρος της πρακτικής τους στο ΕΜΣΤ και δύο από αυτούς δούλεψαν ως εθελοντές στο τομέα εκπαίδευσης, αλλά και τεκμηρίωσης του Μουσείου. Εκδόθηκε από τις Εκδόσεις Πατάκη ο συλλογικός τόμος με τίτλο Παιδί και Εκπαίδευση στο Μουσείο: Θεωρητικές Αφετηρίες, Παιδαγωγικές Πρακτικές το οποίο περιλαμβάνει κείμενο της Επιμελήτριας Εκπαίδευσης Μαρίνας Τσέκου με θέμα Η Σύγχρονη Τέχνη μέσα από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Τα εκπαιδευτικά προγράμματα το ΕΜΣΤ για εφήβους. Β. Πρόγραμμα πρακτικής εξάσκησης φοιτητών Το Γραφείο Εκπαίδευσης έχει αναλάβει το συντονισμό και την επίβλεψη της πρακτικής εξάσκησης φοιτητών Ιστορίας της Τέχνης, Βιβλιοθηκονομίας και Αρχειονομίας, Δημοσιογραφίας και Πολιτιστικής Διαχείρισης κ.ά. Ειδικότερα, το ΕΜΣΤ, από τις 28 Απριλίου 2004, συνεργάζεται με το Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΕΠΕΑΕΚ II. Επίσης το 2005 ξεκίνησε συνεργασία με το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Παν/μίου Ιωαννίνων, από το 2007 με το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Πάντειου Πανεπιστημίου και από το 2010 με το Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας του Ιονίου Παν/μίου και με το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Αρχειονομίας του ΤΕΙ Αθηνών. Στο μέτρο των διαθέσιμων χώρων και υποδομών του, το ΕΜΣΤ υποδέχτηκε το 2011 συνολικά έξι φοιτήτριες: πέντε από το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μια από το Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης κατά τη διάρκεια του 2011 περιελάμβανε: α) ενημέρωση από τους συνεργάτες του Μουσείου για την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας των Τμημάτων και Γραφείων του ΕΜΣΤ. β)παρακολούθηση ξεναγήσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τους συνεργάτες του ΕΜΣΤ στις εκθέσεις που λειτουργούν κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης. γ) εξάσκηση στην καταγραφή και την αποδελτίωση περιοδικών Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης. δ) εξάσκηση στην ταξινόμηση της βιβλιοθήκης και των Αρχείων του Μουσείου. ε) γνωριμία του πληροφοριακού συστήματος τεκμηρίωσης μουσείων MuseumPlus. Τέλος, δεκατέσσερις φοιτητές στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής τους εργασίας πραγματοποίησαν την έρευνά τους στο ΕΜΣΤ. 52

53 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η Επιμελήτρια του ΕΜΣΤ, Iστορικός τέχνης Κλεάνθη Χριστίνα Βαλκανά και η Επιμελήτρια Εκπαίδευση Μαρίνα Τσέκου παρακολούθησαν την Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης Grundtvig: ARTiT Development of Innovative Methods of Training the Trainers που πραγματοποιήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2011 από την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Ταξίδια: Κατά τη διάρκεια του 2011 πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω εκπαιδευτικά ταξίδια: Ιούνιο 2011 Οι κκ Ιωαννίδη Ελισάβετ, βοηθός επιμελήτρια στο Γραφείο Εκθέσεων και η κα Παρασκευή Κωστολιά, Στέλεχος Πολιτιστικής Διαχείρισης στο γραφείο Επικοινωνίας πραγματοποίησαν εκπαιδευτικό ταξίδι στη Μπιενάλε Βενετίας και στα νέα μουσεία σύγχρονης τέχνης της Ρώμης MAXXI και MACRO. 53

54 VIIΙ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 1.Κατάλογοι Εκθέσεων Κατά τη διάρκεια του 2011 εκδόθηκαν 3 εκθεσιακοί κατάλογοι. Οι κατάλογοι είναι δίγλωσσοι (Ελληνικά - Αγγλικά) και περιέχουν κείμενα διεπιστημονικού και διακλαδικού χαρακτήρα τα οποία έχουν γραφτεί είτε από τους ίδιους τους καλλιτέχνες, είτε από ειδικούς που γνωρίζουν σε βάθος το έργο των συμμετεχόντων καλλιτεχνών, καθώς και φωτογραφίες όλων των εκτιθέμενων έργων. Αναλυτικά: Απόστολος Γεωργίου. Ζωγραφική Επιμέλεια: Δάφνη Βιτάλη Kείμενα: Δάφνη Βιτάλη, Ντένης Ζαχαρόπουλος, Μπάρι Σβάμπσκι 159 σελ., 30 x 24 εκ, Αθήνα 2011 Δίγλωσσος (Ελληνικά / Αγγλικά) Με κείμενα και αναπαραγωγές των έργων ΙSBN: Γιώργος Χατζημιχάλης - Ο ζωγράφος Α.Κ. - Ένα Μυθιστόρημα Επιμέλεια: Δάφνη Βιτάλη, Γιώργος Χατζημιχάλης Kείμενα: Δάφνη Βιτάλη, Ούλριχ Λόοκ και Σάββα Μιχαήλ 360 σελ., 16,5 εκ. x 12 εκ., Αθήνα 2011 Δίγλωσσος (Ελληνικά / Αγγλικά) Με κείμενα και αναπαραγωγές των έργων ΙSBN: Νίνα Παπακωνσταντίνου Αντί γραφής Επιμέλεια: Τίνα Πανδή Kείμενα: Claire Gilman, Τίνα Πανδή 96 σελ., 22 x 16,5 εκ, Αθήνα 2011 Δίγλωσσος (Ελληνικά / Αγγλικά) Με κείμενα και αναπαραγωγές των έργων ΙSBN: Εκπαιδευτικά έντυπα Κατά τη διάρκεια του 2011, στο πλαίσιο των εκθέσεων το ΕΜΣΤ εκδόθηκαν εκπαιδευτικά έντυπα ειδικά σχεδιασμένα για την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα έντυπα περιλαμβάνουν κείμενα και δραστηριότητες διαθεματικά και διεπιστημονικά σχεδιασμένες σχετικά με το περιεχόμενο κάθε έκθεσης με στόχο οι μαθητές αξιοποιώντας τη γνώση που έχουν αποκτήσει στο σχολείο και βιωματικές εμπειρίες να κατανοήσουν τη σύγχρονη τέχνη και να προβληματιστούν πάνω σε σύγχρονα θέματα. Το υλικό των εντύπων προσφέρεται για περαιτέρω επεξεργασία και εμβάθυνση στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος Γιώργος Χατζημιχάλης. Ο ζωγράφος Α.Κ. Ένα μυθιστόρημα Εκπαιδευτικό έντυπο για το Δημοτικό Κείμενα - Επιμέλεια: Κλεάνθη-Χριστίνα Βαλκανά Έντυπο, 29 Χ 21 εκ., Αθήνα 2011, Σελ. 20 Περιέχει φωτογραφίες των έργων, ISBN

55 Γιώργος Χατζημιχάλης. Ο ζωγράφος Α.Κ. Ένα μυθιστόρημα Εκπαιδευτικό έντυπο για το Γυμνάσιο- Λύκειο Κείμενα - Επιμέλεια: Μαρίνα Τσέκου Έντυπο, 24 Χ 17 εκ., Αθήνα 2011,Σελ. 20 Περιέχει φωτογραφίες των έργων, ISBN Νίνα Παπακωνσταντίνου, Αντί γραφής Εκπαιδευτικό έντυπο για το Δημοτικό Κείμενα - Επιμέλεια: Κλεάνθη-Χριστίνα Βαλκανά Έντυπο, 29 Χ 21 εκ., Αθήνα 2011, Σελ. 20 Περιέχει φωτογραφίες των έργων, ISBN Νίνα Παπακωνσταντίνου, Αντί γραφής Εκπαιδευτικό έντυπο για το Γυμνάσιο- Λύκειο Κείμενα - Επιμέλεια: Μαρίνα Τσέκου Έντυπο, 24 Χ 17 εκ., Αθήνα 2011, Σελ. 20 Περιέχει φωτογραφίες των έργων, ISBN Τα εκπαιδευτικά έντυπα είναι διαθέσιμα σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΜΣΤ. 55

56 X. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ Α. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. Ιστοσελίδα και ψηφιακές πλατφόρμες Η ιστοσελίδα του ΕΜΣΤ ανανεώνεται διαρκώς με στόχο την άμεση και διαρκή ενημέρωση των επισκεπτών της αλλά και την ενθάρρυνση πολλαπλών επισκέψεων από τους ίδιους χρήστες. Στο πλαίσιο κάθε έκθεσης, εκδήλωσης, ειδικού γεγονότος γίνεται επικαιροποίηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας η οποία αφορά κυρίως σε πρακτικές πληροφορίες όπως ωράρια έκθεσης, εισιτήρια, ξεναγήσεις, διευθύνσεις εκθεσιακών χώρων κλπ. Blog Το blog δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει σκοπούς όπως η επικοινωνία, η πληροφόρηση, η έκφραση και ανταλλαγή απόψεων, σκέψεων και ιδεών μεταξύ ιστορικών/θεωρητικών τέχνης, καλλιτεχνών και κοινού, καθώς και η προβολή των δραστηριοτήτων του ΕΜΣΤ, η προώθηση των εκθεσιακών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Μουσείου και η προβολή τεκμηρίων από το Αρχείο Καλλιτεχνών. Το 2011 συνεχίστηκε ο εμπλουτισμός του blog με βίντεο από ομιλίες καλλιτεχνών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της έκθεσης Τέχνης Πολιτική ( Γιαέλ Καναρέκ, Ιβάν Γκρουμπάνοφ, Άντρεα Μπάουερς), από ομιλίες καλλιτεχνών και επιστημόνων από το εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του νέου έργου της ομάδας Hackitektura για το Project Room, φωτογραφίες και πληροφοριακό υλικό από τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων στις 18 Μαΐου, τη Συμμετοχή του ΕΜΣΤ στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας κατά των Ναρκωτικών και της Παράνομης Διακίνησή τους τον Ιούνιο, και από την συμμετοχή του Μουσείου στις εκδηλώσεις του ΥΠΠΟΤ (Δράση Buried words της Βαρβάρας Παπαδοπούλου, Εικαστική και Εκπαιδευτική Δράση του Γιώργου Λαζόγκα στον Κεραμεικό) καθώς και πληροφοριακό υλικό για τις εκθέσεις, τα εργαστήρια και τις δράσεις του Μουσείου. Newsletter Το newsletter του ΕΜΣΤ αποστέλλεται σε περίπου άτομα (δημοσιογράφους, καλλιτέχνες, κριτικούς τέχνης, γκαλερίστες, ακαδημαϊκούς, φίλους του Μουσείου και φοιτητές) και ενημερώνει τους αποδέκτες για την εκθεσιακή δραστηριότητα και τις παράλληλες εκδηλώσεις του Μουσείου. Facebook και Twitter Το 2011 αυξήθηκε σημαντικά η δραστηριότητα του ΕΜΣΤ στις δημοφιλείς ψηφιακές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Twitter. Η σελίδα στο Facebook έχει φίλους και στο Twitter 900. Στο πλαίσιο μιας ανοιχτής επικοινωνιακής πολιτικής με στόχο τη διεύρυνση του κοινού του, τo ΕΜΣΤ ενημερώνει σε καθημερινή βάση τους χρήστες για τις εκθέσεις και τις υπόλοιπες δραστηριότητές του, αποσκοπώντας σε μια διαδραστική σχέση με το κοινό του. Απαντά στις παρατηρήσεις και τις ερωτήσεις τους, κρατώντας το ενδιαφέρον τους όχι μόνο με την πληροφορία αλλά και με τη δημιουργία έξυπνων και ζωντανών post. 2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι εκθέσεις και τα προγράμματα του ΕΜΣΤ προβάλλονται μέσα από τη λειτουργία του Γραφείου 56

57 Επικοινωνίας. Η γενική πληροφόρηση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης γίνεται με την αποστολή Δελτίου Τύπου, όπου αναφέρονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη θεματολογία των εκθέσεων, τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες, τη διάρκεια και τον τόπο διεξαγωγής των εκθέσεων καθώς και με φωτογραφικό υλικό. Για τις εκθέσεις και τα προγράμματα του ΕΜΣΤ κατά το έτος 2011 ενημερώθηκαν τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί του λεκανοπεδίου, ημερήσιες και εβδομαδιαίες εφημερίδες και περιοδικά, οδηγοί ψυχαγωγίας, μηνιαία περιοδικά, διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης, καθώς επίσης διεθνείς εφημερίδες και περιοδικά τέχνης και συγκεκριμένα: Έκθεση Απόστολος Γεωργίου, Ζωγραφική Συνέντευξη Τύπου Για την έκθεση οργανώθηκε Συνέντευξη Τύπου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26 Mαίου 2011, παρουσία του καλλιτέχνη, της επιμελήτριας και 15 δημοσιογράφων. Για την ενημέρωσή τους, τους παραδόθηκε Φάκελος Τύπου. Ακολούθησε περιήγηση στην έκθεση και συζήτηση με τους δημοσιογράφους. Εγκαίνια Για τη βραδιά των εγκαινίων της έκθεσης στάλθηκαν περίπου προσκλήσεις σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. (400 σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή). Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στις 26 Mαίου 2011 στο Ωδείο Αθηνών, και παρευρέθησαν καλλιτέχνες, συλλέκτες, κριτικοί τέχνης καθώς και εκπρόσωποι του πολιτικού, επιστημονικού, διπλωματικού και επιχειρηματικού κόσμου. Προβολή της έκθεσης Για την καλύτερη ενημέρωση του κοινού και την προβολή της έκθεσης: Οργανώθηκαν παρουσιάσεις της έκθεσης σε εφημερίδες, περιοδικά και τηλεοπτικές εκπομπές. Στάλθηκε Newsletter σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις, το οποίο ενημέρωνε αναλυτικά για τις εκθέσεις και τις δραστηριότητες του ΕΜΣΤ. Τηλεοπτική κάλυψη «Η Εποχή των Εικόνων» Κατερίνα Ζαχαροπούλου «Επόμενη Δράση», radio Αθήνα 98,4 FM Εκπομπή «Γαλέρα στους πέντε κάμπους», Κόκκινο fm Υπήρξε πλούσια αρθρογραφία για την έκθεση (επιλογές άρθρων στο παράρτημα Αρθρογραφία) Το ΕΜΣΤ συμμετείχε στις εκδηλώσεις για την Αθήνα του ΥΠΠΟΤ με τη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων (8 Σεπτεμβρίου - 15 Νοεμβρίου 2011) Προβολή της έκθεσης Για την καλύτερη ενημέρωση του κοινού και την προβολή της έκθεσης: Οργανώθηκαν παρουσιάσεις της έκθεσης σε εφημερίδες, περιοδικά και τηλεοπτικές εκπομπές. Στάλθηκε Newsletter σε συνεργασία με το γραφείο τύπου του ΥΠΠΟΤ σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις, το οποίο ενημέρωνε αναλυτικά για τις εκθέσεις και τις δραστηριότητες του ΕΜΣΤ. Υπήρξε πλούσια αρθρογραφία για την έκθεση (επιλογές άρθρων στο παράρτημα Αρθρογραφία) 57

58 Έκθεση Γιώργος Χατζημιχάλης - Ο ζωγράφος Α.Κ. - Ένα Μυθιστόρημα Συνέντευξη Τύπου Για την έκθεση οργανώθηκε Συνέντευξη Τύπου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2011, παρουσία του καλλιτέχνη και 25 δημοσιογράφων. Για την ενημέρωσή των δημοσιογράφων τους παραδόθηκε Φάκελος Τύπου. Ακολούθησε περιήγηση στην έκθεση και συζήτηση με τον καλλιτέχνη και τους δημοσιογράφους. Εγκαίνια Για τη βραδιά των εγκαινίων της έκθεσης στάλθηκαν περίπου προσκλήσεις σε ηλεκτρονική μορφή. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στις 9 Νοεμβρίου 2011 στο Ωδείο Αθηνών, όπου παρευρέθησαν καλλιτέχνες, συλλέκτες, κριτικοί τέχνης καθώς και εκπρόσωποι του πολιτικού, επιστημονικού, διπλωματικού και επιχειρηματικού κόσμου. Έξω από το χώρο της έκθεσης προσφέρθηκαν στους καλεσμένους κοκτέιλ από την εταιρία Bacardi Hellas.. Προβολή της έκθεσης Για την καλύτερη ενημέρωση του κοινού και την προβολή της έκθεσης στάλθηκε Newsletter σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις, το οποίο ενημέρωνε αναλυτικά για τις εκθέσεις και τις δραστηριότητες του ΕΜΣΤ. Οργανώθηκαν συνεντεύξεις του καλλιτέχνη και παρουσιάσεις της έκθεσης σε εφημερίδες, περιοδικά και τηλεοπτικές εκπομπές. Τηλεοπτική κάλυψη Την έκθεση κάλυψαν οι κάτωθι τηλεοπτικές εκπομπές: «Έχει Γούστο», ΝΕΤ Εκπομπή «Πολιτιστικό Ημερολόγιο», Κανάλι της Βουλής Εκπομπή «Εποχή των Εικόνων», ΕΤ1 Εκπομπή «The morning Athens», Ραδιόφωνο ξενόγλωσσο Αθήνα 98.4 «Πολιτιστικό Ενημερωτικό Δελτίο», ΝΕΤ Υπήρξε πλούσια αρθρογραφία για την έκθεση (επιλογές άρθρων στο παράρτημα Αρθρογραφία) Ραδιόφωνο Ant1 Υπήρξε πλούσια αρθρογραφία και για την έκθεση (επιλογές άρθρων στο παράρτημα Αρθρογραφία) Έκθεση Νίνα Παπακωνσταντίνου, Αντί γραφής Συνέντευξη Τύπου Για την έκθεση οργανώθηκε Συνέντευξη Τύπου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2011, παρουσία. 25 δημοσιογράφων. Για την ενημέρωσή τους, τους παραδόθηκε Φάκελος Τύπου. Ακολούθησε περιήγηση στην έκθεση και συζήτηση με τους δημοσιογράφους. Εγκαίνια Για τη βραδιά των εγκαινίων της έκθεσης στάλθηκαν περίπου προσκλήσεις σε ηλεκτρονική μορφή. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν 9 Νοεμβρίου 2011 στο Ωδείο Αθηνών, και παρευρέθησαν καλλιτέχνες, συλλέκτες, κριτικοί τέχνης καθώς και εκπρόσωποι του πολιτικού, επιστημονικού, 58

59 διπλωματικού και επιχειρηματικού κόσμου. Έξω από το χώρο της έκθεσης προσφέρθηκαν στους καλεσμένους κοκτέιλ από την εταιρία Bacardi Hellas. Προβολή της έκθεσης Για την καλύτερη ενημέρωση του κοινού και την προβολή της έκθεσης στάλθηκε Newsletter σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις, το οποίο ενημέρωνε αναλυτικά για τις εκθέσεις και τις δραστηριότητες του ΕΜΣΤ. Οργανώθηκαν παρουσιάσεις της έκθεσης σε εφημερίδες, περιοδικά και τηλεοπτικές εκπομπές. Τηλεοπτική- Ραδιοφωνική κάλυψη Την έκθεση κάλυψαν οι κάτωθι τηλεοπτικές εκπομπές: Εκπομπή «Πολιτιστικό Ημερολόγιο», Κανάλι της Βουλής «Πολιτιστικό Ενημερωτικό Δελτίο», ΝΕΤ Ραδιόφωνο Ant1 Υπήρξε πλούσια αρθρογραφία για την έκθεση (επιλογές άρθρων στο παράρτημα Αρθρογραφία) 59

60 Β. ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΕΜΣΤ Νέες Παραγωγές 2010 Το Bombay Sapphire gin της εταιρείας Bacardi Hellas χορήγησε το ποσό των ευρώ πλέον ΦΠΑ για την παραγωγή έξι νέων έργων-παραγγελιών. Τα τέσσερα πραγματοποιήθηκαν το 2011 και τα δύο θα πραγματοποιηθούν μέσα στο 2012 στην Aίθουσα Nέων Έργων του Μουσείου στο πλαίσιο της σειράς ΕΜΣΤ Νέες Παραγωγές Στα εγκαίνια των τεσσάρων πρότζεκτ (Άντρεα Μπάουερς, Ni Una Muerte Más Όχι άλλος ένας θάνατος- Μάαρια Βιρκκάλα, Wondering- Γιώργος Χατζημιχάλης - Ο ζωγράφος Α.Κ. Ένα Μυθιστόρημα και Κάρλος Γκαραϊκόα, Photo-topography) προσφέρθηκαν στους καλεσμένους κοκτέιλ από την εταιρεία. ΕΚΘΕΣΕΙΣ Έκθεση Τέχνης Πολιτική Υποστηρικτές της έκθεσης Η εταιρεία Panasgroup χορήγησε το δείπνο προς τιμήν των καλλιτεχνών Ιβάν Γκρουμπάνοφ, Άντρεα Μπάουερς, Στέφανου Τσιβόπουλου, Γιώργου Χαρβαλιά, Δανάης Στράτου και Ανδρέα Αγγελιδάκη, μετά από τις ομιλίες που πραγματοποίησαν, στο πλαίσιο του προγράμματος «Οι καλλιτέχνες συναντούν το κοινό». Σε κάθε δείπνο παρευρέθησαν περίπου 10 άτομα. Χορηγός Επικοινωνίας Ο ραδιοφωνικός σταθμός Επικοινωνία 94 FM προώθησε την έκθεση με την μετάδοση ραδιοφωνικών σποτ και αναφορών της στις εκπομπές του. Έκθεση Απόστολος Γεωργίου, Ζωγραφική Υποστηρικτές της έκθεσης Η εταιρεία Καραβίας & Συνεργάτες Ε.Π.Ε χορήγησε την ασφάλιση των έργων της έκθεσης. Η εταιρεία Panasgroup χορήγησε το δείπνο των εγκαινίων της έκθεσης προς τιμήν του καλλιτέχνη, στο οποίο παρευρέθησαν 60 άτομα. Χορηγοί Επικοινωνίας Οι ιστότοποι και προώθησαν την έκθεση διατηρώντας στην ιστοσελίδα τους σχετική καταχώρηση καθ όλη την διάρκειά της και περιλαμβάνοντάς την και στο Newsletter που αποστέλλουν στους αναγνώστες τους. Έκθεση Γιώργος Χατζημιχάλης - Ο ζωγράφος Α.Κ. - Ένα Μυθιστόρημα Χορηγοί της έκθεσης Το Bombay Sapphire gin ήταν ο κύριος χορηγός της έκθεσης. Ανώνυμος χορήγησε το ποσό των ευρώ για την πραγματοποίηση του καταλόγου της έκθεσης. 60

61 Υποστηρικτής της έκθεσης Η εταιρεία Καραβίας & Συνεργάτες Ε.Π.Ε χορήγησε την ασφάλιση των έργων της έκθεσης. Χορηγοί επικοινωνίας Το Ραδιόφωνο της ΕΡΤ με τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7, kosmos 93.6 και Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 προωθούν την έκθεση με την μετάδοση ραδιοφωνικών σποτ της έκθεσης. Οι ιστότοποι και προωθούν την έκθεση διατηρώντας στην ιστοσελίδα τους σχετική καταχώρηση καθ όλη την διάρκειά της και περιλαμβάνοντάς την και στο Newsletter που αποστέλλουν στα μέλη τους. Έκθεση Νίνα Παπακωνσταντίνου, Αντί γραφής Υποστηρικτής της έκθεσης Η εταιρεία Καραβίας & Συνεργάτες Ε.Π.Ε χορήγησε την ασφάλιση των έργων της έκθεσης. Χορηγοί επικοινωνίας Το Ραδιόφωνο της ΕΡΤ με τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7, kosmos 93.6 και Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 προωθούν την έκθεση με την μετάδοση ραδιοφωνικών σποτ της έκθεσης. Οι ιστότοποι και προωθούν την έκθεση διατηρώντας στην ιστοσελίδα τους σχετική καταχώρηση καθ όλη την διάρκειά της και περιλαμβάνοντάς την και στο Newsletter που αποστέλλουν στα μέλη τους. MEDIA LOUNGE Έκθεση Άγγελος Πλέσσας, Σχολή Μουσικής Ιδρύματος Άντζελο Υποστηρικτής της έκθεσης Η εταιρεία Panasgroup χορήγησε το δείπνο των εγκαινίων της έκθεσης προς τιμήν του καλλιτέχνη, στο οποίο παρευρέθησαν 60 άτομα. Χορηγοί επικοινωνίας Οι ιστότοποι και προώθησαν την έκθεση διατηρώντας στην ιστοσελίδα τους σχετική καταχώρηση καθ όλη την διάρκειά της και περιλαμβάνοντάς την και στο Newsletter που αποστέλλουν στους αναγνώστες τους. Επιπλέον, ο ιστότοπος στο πλαίσιο της χορηγίας επικοινωνίας, παρουσίασε ένα βίντεο με συνέντευξη του Άγγελου Πλέσσα για την έκθεση. ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ, εκθέσεις από τη μόνιμη συλλογή Ρένα Παπασπύρου, Φωτοτυπίες απευθείας απ την ύλη, Υποστηρικτής της έκθεσης Η εταιρεία Panasgroup χορήγησε το δείπνο των εγκαινίων της έκθεσης προς τιμήν της καλλιτέχνιδος, στο οποίο παρευρέθησαν 60 άτομα. 61

62 Χορηγοί Επικοινωνίας Οι ιστότοποι και προώθησαν την έκθεση διατηρώντας στην ιστοσελίδα τους σχετική καταχώρηση καθ όλη την διάρκειά της και περιλαμβάνοντάς την και στο Newsletter που αποστέλλουν στους αναγνώστες τους. Το ΕΜΣΤ στις εκδηλώσεις για την Αθήνα του ΥΠΠΟΤ με τη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων Η εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε χορήγησε ως οικονομική ενίσχυση για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων το συνολικό ποσό των , το οποίο κατέβαλε σε δύο δόσεις τον Οκτώβριο του

63 Γ. ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ Κατά τη διάρκεια του 2011 τις εκθέσεις παρακολούθησε μεγάλος αριθμός επισκεπτών, ο οποίος με βάσει τα εισιτήρια, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την κατά προσέγγιση συμμετοχή των επισκεπτών στις διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Μουσείου υπολογίζεται σε περίπου άτομα. Αναλυτικά: Τέχνης Πολιτική Το διάστημα από τις 1/1/2011 έως τις 30/4/2011 επισκέφτηκαν την έκθεση περίπου άτομα. Κάθε Μήνα Το διάστημα από τις 03/2/2011 έως τις 12/05/2011 επισκέφτηκαν την έκθεση περίπου 200 άτομα. Απόστολος Γεωργίου, Ζωγραφική Το διάστημα από τις 26/5/2011 έως τις 25/10/2011 επισκέφτηκαν την έκθεση περίπου άτομα. Καλοκαιρινές προβολές στο περιστύλιο του ΕΜΣΤ Το διάστημα από τις 4/8/2011 έως τις 28/8/2011 επισκέφτηκαν την έκθεση περίπου 150 άτομα. Κάθε Μήνα Το διάστημα από τις 26/10/2011 έως τις 06/11/2011 επισκέφτηκαν την έκθεση 108 άτομα. Γιώργος Χατζημιχάλης - Ο ζωγράφος Α.Κ. - Ένα Μυθιστόρημα Νίνα Παπακωνσταντίνου, Αντί γραφής Το διάστημα από τις 9/11/2011 έως τις 31/12/2011 επισκέφτηκαν την έκθεση περίπου άτομα. 63

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Φωτεινή Αραβανή Βιβλιοθήκη Αρχείο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ι. ΚΤΙΡΙΟ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 3 ΙΙ. ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7 III. ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ - ΑΝΕΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηλιούπολης ΓΙΝΕ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ!

Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηλιούπολης ΓΙΝΕ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ! Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηλιούπολης ΓΙΝΕ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ! 1. Πέμπτη, 16 Ιουνίου, 10:30-12:30 το πρωί Γιορτή έναρξης Παιχνίδι θησαυρού - διακόσμηση βιβλιοθήκης Οι εξερευνητές μπαίνουν σε δράση, αναζητώντας

Διαβάστε περισσότερα

Α. Δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάφος 2017»

Α. Δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάφος 2017» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΣΤΟΧΟΣ 3 ος : Η αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου του συνόλου των κατοίκων της Ευρώπης και η ανάδειξη των κοινών στοιχείων και της πολυμορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισμών, μέσα από πολιτιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Α Φάση: :Εμείς και η γειτονιά μας. Α φ ά σ η. Α φάση: Εμείς και η γειτονιά μας 53

Α Φάση: :Εμείς και η γειτονιά μας. Α φ ά σ η. Α φάση: Εμείς και η γειτονιά μας 53 1 ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων Α Φάση: :Εμείς και η γειτονιά μας Α φάση: Εμείς και η γειτονιά μας 53 Οδηγίες για τις δραστηριότητες της Α φάσης Η βασισμένη στον τόπο εκπαίδευση, έχει ως αντικείμενο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαίρι για παιδιά-εφήβους και ενήλικες στο ΙΜΚ

Καλοκαίρι για παιδιά-εφήβους και ενήλικες στο ΙΜΚ Δελτίο Τύπου 26/5/15 Καλοκαίρι για παιδιά-εφήβους και ενήλικες στο ΙΜΚ Τέσσερεις κύκλοι εργαστηρίων-σεμιναρίων για όλες τις ηλικίες Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, με

Διαβάστε περισσότερα

Θεατρικό Εργαστήρι Στο Κέντρο της Πόλης

Θεατρικό Εργαστήρι Στο Κέντρο της Πόλης Θεατρικό Εργαστήρι Στο Κέντρο της Πόλης Σαββάτο 8/5/2010 και Κυριακή 9/5/2010 Ώρα 10.30-13.30μμ Για παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού «ΤΑ ΖΩΑ ΖΗΤΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΤΟΥΣ» Ο κύκλος παιδικών εργαστηρίων «Τα Ζώα

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Εδώ κι εκεί Εγώ κι εσύ Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ποδράσηη Εδώ κι εκεί Εγώ κι εσύ Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 2ο Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ελληνικού Εδώ κι εκεί Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλίες φοιτητών/τριων του Εργαστηρίου Μουσικής σε Δημοτικά Σχολεία-Ημερίδες-Εκδηλώσεις (Φωτογραφικό υλικό-αφίσες-προγράμματα)

Διδασκαλίες φοιτητών/τριων του Εργαστηρίου Μουσικής σε Δημοτικά Σχολεία-Ημερίδες-Εκδηλώσεις (Φωτογραφικό υλικό-αφίσες-προγράμματα) Εργαστήριο Μουσικής Διδασκαλίες φοιτητών/τριων του Εργαστηρίου Μουσικής σε Δημοτικά Σχολεία-Ημερίδες-Εκδηλώσεις (Φωτογραφικό υλικό-αφίσες-προγράμματα) Χειμερινό εξάμηνο 2010 Διδασκαλίες φοιτητών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ Δ/νση Μουσείων Εκθέσεων & Εκπαιδευτικών προγραμμάτων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ Δ/νση Μουσείων Εκθέσεων & Εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ Δ/νση Μουσείων Εκθέσεων & Εκπαιδευτικών προγραμμάτων Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας διαθέτει με δανεισμό σειρά εκπαιδευτικών φακέλων και εντύπων σε σχολεία όλης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟΔΙΑΓ ΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟΔΙΑΓ ΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Κατοικίδια ζώα Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε Διάρκεια: 6 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές/τριες εκφράζουν συναισθήματα και προβληματίζονται για θέματα που αφορούν τα κατοικίδια

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας μέσα από τη Συλλογική Μνήμη της Πόλης της Κέρκυρας, το σύστημα CLIO

Μαθαίνοντας μέσα από τη Συλλογική Μνήμη της Πόλης της Κέρκυρας, το σύστημα CLIO Μαθαίνοντας μέσα από τη Συλλογική Μνήμη της Πόλης της Κέρκυρας, το σύστημα CLIO Ελένη Χριστοπούλου Δημήτριος Ρίγγας Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής Συλλογικές Μνήμες μιας Πόλης στο Χώρο και στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις της ΕΛΣ. Αλέξανδρος Ευκλείδης Σκηνοθέτης Δρ. Θεατρολογίας 11/05/2014

Εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις της ΕΛΣ. Αλέξανδρος Ευκλείδης Σκηνοθέτης Δρ. Θεατρολογίας 11/05/2014 Εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις της ΕΛΣ Αλέξανδρος Ευκλείδης Σκηνοθέτης Δρ. Θεατρολογίας 11/05/2014 Η Εθνική Λυρική Σκηνή επενδύει στην εκπαίδευση για τη δημιουργία αφενός μιας νέας γενιάς Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Υπουργείο Πολιτισµού - Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Αγ. Ασωµάτων 11, 105 53 Αθήνα Τηλ: 210-3229820, 210-3225323 Φαξ: 210-3225628 E-mail: deam@culture.gr Ιστοσελίδες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2017»

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2017» ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2017» Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» Ιουλιανού 28 (1 ος όροφος) - 10434 ΑΘΗΝΑ Σύμπραξη ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ και ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για τη Δια Βίου Μάθηση Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικό ΑΘΗΝΑ 2006 Τηλέφωνο: 210 88 38 680 Φαξ: 210 88 38 148 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ , , , Φαξ

Τηλ , , , Φαξ Τηλ. 2610 969973, 969972, 996732, Φαξ 2610969799 Email stmuseum@upatras.gr http://www.upatras.gr/index/page/id/68 http://www.facebook.com/pages/museum-of-science-and-technology/109823479058588 Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2016»

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2016» ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2016» Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικά Γεγονότα 2008

Πολιτιστικά Γεγονότα 2008 Πολιτιστικά Γεγονότα 2008 Ρόδος, µια Πόλη Τέχνης και Πολιτισµού Ο Πολιτισµός ήταν πάντα ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωή στην Ρόδο. Ο Δήµος Ροδίων οργανώνει καθ όλη την διάρκεια της χρονιάς, µε έµφαση στους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ι. ΚΤΙΡΙΟ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 3 ΙΙ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 6 III. ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ». Φοιτητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ" με κωδικό MIS 423569 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ με κωδικό MIS 423569 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΑΛΚΜΗΝΗ ΧΟΧΛΙΔΑΚΗ Τηλέφωνο : 2813404546 Fax : 2810335040

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ART-ATHINA Διεθνής Συνάντηση Σύγχρονης Τέχνης" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ART-ATHINA Διεθνής Συνάντηση Σύγχρονης Τέχνης με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Έργα του βρίσκονται σε διάφορες ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές στην Κύπρο και το εξωτερικό.

Έργα του βρίσκονται σε διάφορες ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές στην Κύπρο και το εξωτερικό. Νικόλας Αντωνίου Γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1988. Σπούδασε στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Φλώρινα με καθηγητές τον Χάρη Κοντοσφύρη και Μανώλη Πολυμέρη.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΗ ΜΕ ΠΙΝΕΛΟ ΚΑΙ ΜΕ ΣΜΙΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΤΕΧΝΗ ΜΕ ΠΙΝΕΛΟ ΚΑΙ ΜΕ ΣΜΙΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΗ ΜΕ ΠΙΝΕΛΟ ΚΑΙ ΜΕ ΣΜΙΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Η βαλίτσα με τα βιβλία για τις εικαστικές τέχνες προτείνει στα παιδιά να γνωρίσουν, με διαφορετικούς τρόπους, θέματα που

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση: ΙΚΑΡΟΥ 5 45221 Ιωάννινα Τηλέφωνα: Γραφείου: 2651005872 Σπιτιού: 2651043808 Κινητό: 6972015621

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση: ΙΚΑΡΟΥ 5 45221 Ιωάννινα Τηλέφωνα: Γραφείου: 2651005872 Σπιτιού: 2651043808 Κινητό: 6972015621 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΝΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΣ Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ του Π.Τ.Δ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Διεύθυνση: ΙΚΑΡΟΥ 5 45221 Ιωάννινα Τηλέφωνα: Γραφείου: 2651005872 Σπιτιού: 2651043808 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Χειμωνιάτικο Ταξίδι Φισκάρδο, λάδι σε καμβά, 18x24cm Ώχρα, λάδι σε χαρτόνι, 22x26,5cm 20 Δεκεμβρίου 29 Ιανουαρίου 2014 Αμοργός, λάδι σε καμβά, 24x30cm Νυχτερινό, λάδι σε χαρτόνι,

Διαβάστε περισσότερα

Μανόλης Γιανναδάκης «Συνεκδοχή / Συσχέτιση / Συμβολή»

Μανόλης Γιανναδάκης «Συνεκδοχή / Συσχέτιση / Συμβολή» Μανόλης Γιανναδάκης «Συνεκδοχή / Συσχέτιση / Συμβολή» εγκαίνια: Τρίτη 11 Μαρτίου 2014, 20:00 Η αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος παρουσιάζει την ατομική έκθεση του Μανόλη Γιανναδάκη, καθηγητή χαρακτικής στη Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

LAB2ART : Festivart 2014

LAB2ART : Festivart 2014 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ LAB2ART : Festivart 2014 To FestivArt είναι ένας ετήσιος θεσμός επικοινωνίας των τεχνών και της δημιουργικής έκφρασης που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«To παραμύθι γιορτάζει» Έκθεση και δράσεις στο Ίδρυμα Ευγενίδου

«To παραμύθι γιορτάζει» Έκθεση και δράσεις στο Ίδρυμα Ευγενίδου EΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΜΥΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ «To παραμύθι γιορτάζει» Έκθεση και δράσεις στο Ίδρυμα Ευγενίδου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ.

Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ. Στην κεντρική είσοδο σας υποδέχονται με τα τραγούδια τους τα παιδιά της χορωδίας του Δημοτικού σχολείου και ο όμιλος μουσικής του Γυμνασίου. Επίσης, θα συναντήσετε την ομάδα μαθητών Smilers που καλύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικός Σύλλογος Σίφνου

Πολιτιστικός Σύλλογος Σίφνου Πολιτιστικός Σύλλογος Σίφνου Σάββατο 10 Ιουλίου έως Κυριακή 25 Ιουλίου Έκθεση αγιογραφίας από 25 Αγιογράφους - μέλη της Πανελλήνιας Εταιρίας Λόγου και Τέχνης (Π.Ε.Λ.Τ.) Στο Παλιό Σχολείο του Κάστρου Ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Ιστορίες δωματίων Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε Διάρκεια: 6 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές και οι μαθήτριες μέσα από διάφορες δραστηριότητες που αφορούν στο δωμάτιό τους

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες: Έρευνα, Συντήρησ η και Θέματα Δεοντολογίας Αθήνα, 3-7 Δεκεμβρίου 2006 Νέο Μουσείο Μπενάκη ( Πειραιώς 138 και Ανδρονίκου)

Εικόνες: Έρευνα, Συντήρησ η και Θέματα Δεοντολογίας Αθήνα, 3-7 Δεκεμβρίου 2006 Νέο Μουσείο Μπενάκη ( Πειραιώς 138 και Ανδρονίκου) ICOM ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Εικόνες: Έρευνα, Συντήρησ η και Θέματα Δεοντολογίας Αθήνα, 3-7 Δεκεμβρίου 2006 Νέο Μουσείο Μπενάκη ( Πειραιώς 138 και Ανδρονίκου) Το Ελληνικό Τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Μιλώντας με τα αρχαία

Μιλώντας με τα αρχαία Επίσκεψη στο μαντείο της Δωδώνης Πώς έβλεπαν το μέλλον οι αρχαίοι; Πώς λειτουργούσε το πιο αρχαίο μαντείο της Ελλάδας; Τι μορφή, σύμβολα και ρόλο είχε ο κύριος θεός του, ο Δίας; Τι σημασία είχαν εκεί οι

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 30 Αυγούστου, ώρα 20:00

Παρασκευή, 30 Αυγούστου, ώρα 20:00 Ξάνθη: 23/8/2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για τους συντάκτες ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Και φέτος το Ίδρυµα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης συµµετέχει ενεργά στις Γιορτές Παλιάς Πόλης Ξάνθης, µε ποικίλες δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης

Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Χαρακτηριστικό Παράδειγµα της Πολιτιστικής Πολιτικής της Ελλάδας Γενικές Αρχές: Α. Η πολιτιστική πολιτική της χώρας µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2016»

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2016» ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2016» Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΙΚ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΘΟΡΙΚΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014

ΘΟΡΙΚ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΘΟΡΙΚΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΘΟΡΙΚ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΘΟΡΙΚΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣΛΑΥΡΙΟΥ «Η ΜΙΚΡΑΣΙΑ» αναβιώνει το έθιμο του Κλήδονα και τις φωτιές του Αϊ Γιάννη. Σάββατο 21 Ιουνίου 2014 - Ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /20-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 749/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /20-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 749/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /20-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 749/2011 ΘΕΜΑ: 27 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 2010-2050 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 2010-2050 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 2010-2050 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ Συνδιοργανωτές: Μαριολοπούλειο-Καναγκίνειο Iδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος Conferences Sans Frontieres Ελληνική Επιτροπή UNESCO Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης "ART-ATHINA Διεθνής Συνάντηση Σύγχρονης Τέχνης" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης ART-ATHINA Διεθνής Συνάντηση Σύγχρονης Τέχνης με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681 Πληροφορίες : Χαράλαμπος Ράπτης Τηλέφωνο : 2103307648 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

Η κάθε εκδήλωση είναι ανεξάρτητη και οι παραστάσεις παρουσιάζονται ζωντανά κατά τη διάρκεια 2 ημερών.

Η κάθε εκδήλωση είναι ανεξάρτητη και οι παραστάσεις παρουσιάζονται ζωντανά κατά τη διάρκεια 2 ημερών. Η δράση Η δράση «Μαθαίνοντας επιστήμη μέσα από το θέατρο» είναι μια πρωτοβουλία της Science View σε συνεργασία με το Τμήμα ΦΠΨ του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απευθύνεται σε μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοζάνη: 14/10/2016 ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Αρ. Πρ.: 325 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ. 28 ης Οκτωβρίου 7 Ταχ. Κωδ.: 50100 Κοζάνη Τηλ.: 2461350435 Fax : 2461049319 Email: info@kozlib.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΓΝΩΣΗΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΙΔΕΩΝ «ΠΡΑΤΤΩ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΓΝΩΣΗΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΙΔΕΩΝ «ΠΡΑΤΤΩ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΔΙΗΜΕΡΟ ΓΝΩΣΗΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΙΔΕΩΝ «ΠΡΑΤΤΩ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ Η ΚΥΚΛΗΣΙΣ σας προσκαλεί να μοιραστείτε μια εμπειρία γιορτής της μάθησης, που αναδεικνύει ταλέντα και ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ράσεων 2000-2010. Προσωρινή Στέγαση. Συλλογή: Συγκρότηση. 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΣΤ: Απολογισµός Έργου - Προοπτικές. Συλλογή: Επιστηµονική ιαχείριση

Απολογισµός ράσεων 2000-2010. Προσωρινή Στέγαση. Συλλογή: Συγκρότηση. 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΣΤ: Απολογισµός Έργου - Προοπτικές. Συλλογή: Επιστηµονική ιαχείριση Απολογισµός ράσεων 00 0 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΣΤ: Απολογισµός Έργου Προοπτικές Οργανόγραµµα Προσωρινή Στέγαση Συλλογές Επισκεψιµότητα Εκπαίδευση Αρχείο Καλλιτεχνών Βιβλιοθήκη Εκδόσεις Συνεργασίες Ηλεκτρονική Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 26-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 26-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 26-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Υπάρχουν άνθρωποι, δημιουργικοί, που λατρεύουν την τέχνη και διαθέτουν πολλά ταλέντα, χωρίς να είναι επαγγελματίες.

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

Papadoperakiselid(eikones)_Layout 1 /2211/12 2:10 PM Page 3 ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΕΡΑΚΗΣ

Papadoperakiselid(eikones)_Layout 1 /2211/12 2:10 PM Page 3 ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΕΡΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΕΡΑΚΗΣ Η ΕΚΙΜ ευχαριστεί τους Ελένη Παπαδοπεράκη, Μιχάλη Βασιλάκη, Μανώλη Μπετεινάκη, Κωνσταντίνο Σταυρακάκη, Στέλιο & Λένια Καστρινάκη & την εταιρία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ για τη συμβολή τους στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Α Δ Α Ε Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2014

Ο Μ Α Δ Α Ε Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2014 Ο Μ Α Δ Α Ε Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2014 Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ι Κ Ε Σ Ε Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ Σύντομη Περιγραφή Ενότητας Η ενότητα φέρει τον τίτλο «Εγώ, εσύ, εμείς Συνεργατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ5Γ-ΔΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΝ5Γ-ΔΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681

Διαβάστε περισσότερα

Βικελαία Βιβλιοθήκη. Έναρξη εργασιών Β Φάσης (τελικής)

Βικελαία Βιβλιοθήκη. Έναρξη εργασιών Β Φάσης (τελικής) ΕΞΟΦΥΛΛΟ 2 Βικελαία Βιβλιοθήκη Έναρξη εργασιών Β Φάσης (τελικής) ΓΕΝΙΚΑ Η λειτουργία της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης χρονολογείται από το 1908 που έγινε δεκτή η δωρεά Βικέλα. Στην αρχή στεγαζόταν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 Η ΚΘ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων και η Επιστημονική Ομάδα των Ανασκαφών Αυγής οργανώνουν για πέμπτη χρονιά εκπαιδευτικές δράσεις με αφορμή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ7Γ-2ΡΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕ7Γ-2ΡΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681 Πληροφορίες : Χαράλαμπος Ράπτης Τηλέφωνο : 2103307648 Fax

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL MASTERCLASS SERIES 2010 PATRICK ZACHMANN 31 MAY - 4 JUNE 2010 ATHENS

INTERNATIONAL MASTERCLASS SERIES 2010 PATRICK ZACHMANN 31 MAY - 4 JUNE 2010 ATHENS INTERNATIONAL MASTERCLASS SERIES 2010 PATRICK ZACHMANN 31 MAY - 4 JUNE 2010 ATHENS Patrick Zachmann Ο Patrick Zachmann εργάζεται ως freelance φωτογράφος από το 1976 και αποτελεί μέλος του πρακτορείου Magnum

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ Α1 Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Ταχ. Κώδικας : 10681 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Τζιώρτζης Τηλέφωνο : 2103307645

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Υπηρεσίες διοργάνωσης της Μπιενάλε της Αθήνας 2012-2013" με κωδικό MIS 390509 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Υπηρεσίες διοργάνωσης της Μπιενάλε της Αθήνας 2012-2013 με κωδικό MIS 390509 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-ΜΔΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-ΜΔΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων. Απολογισμός Εκθέσεων και Δρώμενων 2011

Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων. Απολογισμός Εκθέσεων και Δρώμενων 2011 Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων Απολογισμός Εκθέσεων και Δρώμενων 2011 Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων ξεκίνησε την λειτουργία της το 2003 και από την ίδρυση της μέχρι και σήμερα έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ 2013 2014 ΑΝΑ ΚΥΚΛΟ (7 ΚΥΚΛΟΙ) (όσες εκδηλώσεις έχουν video link έχουν ήδη πραγματοποιηθεί)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ 2013 2014 ΑΝΑ ΚΥΚΛΟ (7 ΚΥΚΛΟΙ) (όσες εκδηλώσεις έχουν video link έχουν ήδη πραγματοποιηθεί) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ψηφιακός συνεργάτης της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση Aναλυτικό πρόγραμμα των συζητήσεων της ΣΤΕΓΗΣ 2013-2014. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ 2013 2014 ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOINΩΣΗ ΤΥΠΟΥ. Η Σοφία η μέλισσα ταξίδεψε και έπαιξε με παιδιά έξι Δημοτικών σχολείων στις επαρχίες της Κύπρου. Λευκωσία, 7 Δεκεμβρίου 2015

ANAKOINΩΣΗ ΤΥΠΟΥ. Η Σοφία η μέλισσα ταξίδεψε και έπαιξε με παιδιά έξι Δημοτικών σχολείων στις επαρχίες της Κύπρου. Λευκωσία, 7 Δεκεμβρίου 2015 ANAKOINΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Επικοινωνία: Γραφείο Επικοινωνίας Τομέας Προώθησης και Προβολής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τηλ. 22894304 ηλ. διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy ιστοσελίδα: www.pr.ucy.ac.cy ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Να έρθει στην επιφάνεια η πόλη που δε φαίνεται. Η πόλη που υπάρχει ζωντανή, μα

Να έρθει στην επιφάνεια η πόλη που δε φαίνεται. Η πόλη που υπάρχει ζωντανή, μα Στα πλαίσια του φεστιβάλ Αισχυλείων 2015, θα πραγματοποιηθούν παράλληλες δράσεις από τις 11 Ιουλίου 2015. Να έρθει στην επιφάνεια η πόλη που δε φαίνεται. Η πόλη που υπάρχει ζωντανή, μα κρυμμένη... Μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία της Στέγης

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εικαστικής Αγωγής για τα παιδιά της Δ τάξης του Δημοτικού Σχολείου, στην Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Κυπριακής Τέχνης στη

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εικαστικής Αγωγής για τα παιδιά της Δ τάξης του Δημοτικού Σχολείου, στην Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Κυπριακής Τέχνης στη Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εικαστικής Αγωγής για τα παιδιά της Δ τάξης του Δημοτικού Σχολείου, στην Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Κυπριακής Τέχνης στη Λευκωσία Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λευκωσίας 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΙ. ΤΟ ΝΕΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΑΙΔΙΑ και ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ προτείνουν στο ΣΤΑΘΜΟ»

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΙ. ΤΟ ΝΕΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΑΙΔΙΑ και ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ προτείνουν στο ΣΤΑΘΜΟ» ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Βασ. Αλεξάνδρου 1 211 00 ΝΑΥΠΛΙΟ Τηλ.: 27520 28947 Fax: 27520 27960 e-mail education@pli.gr ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΑΙΔΙΑ και ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Έκπτωτη και η Άλλη Τόποι θηλυκότητας και σύγχρονη φωτογραφία

Η Έκπτωτη και η Άλλη Τόποι θηλυκότητας και σύγχρονη φωτογραφία Η Έκπτωτη και η Άλλη Τόποι θηλυκότητας και σύγχρονη φωτογραφία Της Χρυσής Τσιώτα Θα ξεκινήσω κάνοντας μια προσπάθεια να απαντήσω σε μερικά από τα ερωτήματα που θέτει η Συραγώ Τσιάρα στο κείμενό - αφορμή

Διαβάστε περισσότερα

Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Ελένη - Φαίη Σταµάτη ιευθύντρια Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης email: contact@childrensartmuseum.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

αναδιπλώσεις της μορφής και της ύλης

αναδιπλώσεις της μορφής και της ύλης αναδιπλώσεις της μορφής και της ύλης ζωγραφική - κόσμημα Η Ρουμπίνα Σαρελάκου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1950. Αρχικά μαθήτευσε κοντά στους ζωγράφους Π. Σαραφιανό, Ν.Νικολάου και Γ. Μόραλη. Τελείωσε το Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΗΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΥΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΗΣΗΣ Πρόσκληση συμμετοχής Ο Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Σύρου (Ο.Π.Α.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

«Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας

«Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας «Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας θεατρικές ασκήσεις και δημιουργικές δραστηριότητες Συμπεριλαμβάνεται CD με φωτογραφικό υλικό Το πορτοκάλι με την περόνη: υλικό εργασίας θεατρικές ασκήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη λειτουργίας ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Ν. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΓΚΙΚΑ. Συνέντευξη Τύπου, 21 Μαΐου 2012

Έναρξη λειτουργίας ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Ν. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΓΚΙΚΑ. Συνέντευξη Τύπου, 21 Μαΐου 2012 ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Ν. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΓΚΙΚΑ Έναρξη λειτουργίας Συνέντευξη Τύπου, 21 Μαΐου 2012 Η ΔΩΡΕΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ Το κτήριο της οδού Κριεζώτου 3, όπου έζησε και εργάστηκε για σαράντα χρόνια ο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σελίδα 3 από 21

Περιεχόμενα. Σελίδα 3 από 21 Σελίδα 1 από 21 Σελίδα 2 από 21 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Χρήσεις του υπολογιστή... 4 Κεφάλαιο 2 Βασικά τμήματα υπολογιστή... 6 Κεφάλαιο 3 - Ασφάλεια... 9 Κεφάλαιο 4 - Ποντίκι... 11 Κεφάλαιο 5 - Πληκτρολόγιο...

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σημείωμα για την χαρτογράφηση 2. Παραστασιογραφία Εθνικού Θεάτρου 2004 2010 3. Παραστασιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2521 / 22.05.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2521 / 22.05.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2521 / 22.05.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν.4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια: 2Χ80 Προτεινόμενη τάξη: Δ -Στ Εισηγήτρια: Χάρις Πολυκάρπου

Διάρκεια: 2Χ80 Προτεινόμενη τάξη: Δ -Στ Εισηγήτρια: Χάρις Πολυκάρπου ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Θεατρικό Εργαστήρι: Δημιουργία δραματικών πλαισίων με αφορμή μαθηματικές έννοιες. Ανάπτυξη ικανοτήτων για επικοινωνία μέσω του θεάτρου και του δράματος. Ειδικότερα αναφορικά με τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

14. Κατασκευάστε μια μακέτα ανασκαφικού σκάμματος και παίξτε «ανασκαφή»! Επίσης, για την «ανασκαφή» θα χρειαστείτε:

14. Κατασκευάστε μια μακέτα ανασκαφικού σκάμματος και παίξτε «ανασκαφή»! Επίσης, για την «ανασκαφή» θα χρειαστείτε: Αρχαιολογία ένα κλειδί για την πύλη του χρόνου 14. Κατασκευάστε μια μακέτα ανασκαφικού σκάμματος και παίξτε «ανασκαφή»! Συνοπτική περιγραφή Στο Α μέρος τα παιδιά κατασκευάζουν σε συνεργασία με τον/την

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική της Εικαστικής Πορείας 2015-16

Θεματική της Εικαστικής Πορείας 2015-16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΕΣΠΕΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γιάννης Ζιώγας, επίκουρος καθηγητής ΤΕΕΤ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Αθήνα, 22/7/2013 To Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύµατος

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ό γ ρ α μ μ α Ε κ δ η λ ώ σ ε ω ν ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ & ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Π ρ ό γ ρ α μ μ α Ε κ δ η λ ώ σ ε ω ν ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ & ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Π ρ ό γ ρ α μ μ α Ε κ δ η λ ώ σ ε ω ν ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ & ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 20η Νοεμβρίου Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδιού παρουσιάζεται στο Μουσείο το νόμισμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Έκθεση Ενθυμημάτων της πενηντάχρονης πορείας (1962-2012) του Διεθνούς Φεστιβάλ Φολκλόρ «Τα δώρα του Φεστιβάλ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Χειμώνας-Άνοιξη 2010. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Χειμώνας-Άνοιξη 2010. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Χειμώνας-Άνοιξη 2010 Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα Διοικητικό Συμβούλιο: Αλέξης Δημαράς Σάββας Κονταράτος Χρυσάνθη Μωραΐτη-Καρτάλη

Διαβάστε περισσότερα

:: Alexandria and Cavafis- Chronic of a city and her poet. :: Eurocinema Festrival III.

:: Alexandria and Cavafis- Chronic of a city and her poet. :: Eurocinema Festrival III. Αρχείο εκδηλώσεων Παραρτήµατος Αλεξάνδρειας :: Πέρασµα στη Μεσόγειο Το Παράρτηµα στην Αλεξάνδρεια του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού εγκαινιάζει στις 22 Ιανουαρίου 2010 την ατοµική έκθεση του εικαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΜΑΣΚΑ ΣΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΜΑΣΚΑ ΣΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΜΑΣΚΑ ΣΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ με τον ΚΩΣΤΑ ΦΙΛΙΠΠΟΓΛΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2002 Κατέγραψε η Ελένη Σαματά 3 Από την Ουδέτερη Μάσκα στη Θεατρική Δημιουργία Υλικό Σεμιναρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ «ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ» Αγγελικής Χατζημιχάλη 6, Πλάκα, τηλ. 2103243987

ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ «ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ» Αγγελικής Χατζημιχάλη 6, Πλάκα, τηλ. 2103243987 ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ «ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ» Αγγελικής Χατζημιχάλη 6, Πλάκα, τηλ. 2103243987 Εκπαιδευτικά προγράμματα μουσειακής αγωγής για σχολικές ομάδες Σχολικό έτος 2015 2016 Οι εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2015

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2015 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Οίκος Ανδρέου & Μαρίας Καλοκαιρινού Σοφοκλή Βενιζέλου 27 / Λυσιμάχου Καλοκαιρινού 7 71202 Ηράκλειο, Κρήτη Τηλ.: (2810) 283219-288708 Fax: 283754 e-mail: info@historical-museum.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Πρόγραμμα εκδηλώσεων για τη ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 2015 στο ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ «Μουσεία για μια Βιώσιμη Κοινωνία» 17, 18 και 19 Μαΐου Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ AΡΧΑΝΩΝ-ΡΟΥΒΑ-ΓΟΥΒΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ AΡΧΑΝΩΝ-ΡΟΥΒΑ-ΓΟΥΒΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ AΡΧΑΝΕΣ, 21 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ AΡΧΑΝΩΝ-ΡΟΥΒΑ-ΓΟΥΒΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Συμμετοχής. Τελευταία προθεσμία υποβολής αίτησης: Kυριακή 13 Ιουλίου 2014. Αποστολή αίτησης και φωτογραφικού υλικού: office@cheapart.

Αίτηση Συμμετοχής. Τελευταία προθεσμία υποβολής αίτησης: Kυριακή 13 Ιουλίου 2014. Αποστολή αίτησης και φωτογραφικού υλικού: office@cheapart. Θεσσαλονίκη 6 14 Σεπτεμβρίου, 2014 ΔΕΘ. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Αίτηση Συμμετοχής Τελευταία προθεσμία υποβολής αίτησης: Kυριακή 13 Ιουλίου 2014 Αποστολή αίτησης και φωτογραφικού υλικού: office@cheapart.gr

Διαβάστε περισσότερα