ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ"

Transcript

1 Α/Α 1 ΥΠΟΒΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΟΛΙΟΥ Πηνελόπη Θεολόγη- Γκούτη, ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΟΥ- ΠΡΟΕΛΕΓΟ Υ ΠΕΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΟΛΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΟΛΙΟΥ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1. Είναι στην πρόθεση του τ. ΥΠΠΟΑ (νυν ΥΠΟΠΑΙΘ) η πιστοποίηση και των πανεπιστημιακών μουσείων; Aν όχι, υπάρχει η πιθανότητα ένταξής τους στη διαδικασία σε επόμενη φάση; 2. Έχουν ληφθεί υπόψη της Ομάδας οι ιδιαιτερότητες των μουσείων αυτών; 3. Yπάρχει η δυνατότητα η διαδικασία ένταξης των μουσείων αυτών στο σύστημα της πιστοποίησης να γίνει σε συνεργασία με τους φορείς στους οποίους ανήκουν [πανεπιστήμια]; Τα πανεπιστημιακά μουσεία, εφόσον ενδιαφέρονται και επιθυμούν, μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία της αναγνώρισης. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015, σελ. 1

2 Α/Α 2 ΥΠΟΒΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΟΛΙΟΥ ΑΡΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΟΥ- ΠΡΟΕΛΕΓ- ΟΥ ΠΕΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΟΛΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΟΛΙΟΥ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΓΟΣ: 4,5 ΕΛΕΓΟΣ: 6, 7 ΠΡΟΕΛΕΓΟΣ: 6 EΛΕΓΟΣ: 8 Γιατί υπάρχουν χωριστά πεδία «νόμιμου εκπροσώπου» και «επιστημονικού υπευθύνου»; Ποια η χρησιμότητα του πεδίου «υπεύθυνος συντήρησης συλλογών»; H αναγνώριση αφορά σε πρώτη φάση τα μουσεία που δεν ανήκουν στο Δημόσιο. Στις περιπτώσεις αυτές, εμφανίζεται συχνά η περίπτωση ο νόμιμος εκπρόσωπος να είναι διαφορετικός από τον επιστημονικό υπεύθυνο. Πολλά ιδιωτικά μουσεία δεν διαθέτουν στο μόνιμο προσωπικό τους την ειδικότητα του συντηρητή. Στην περίπτωση που αυτός είναι εξωτερικός συνεργάτης, θα πρέπει να συμπληρωθούν τα έντυπα προελέγχου και ελέγχου με τα στοιχεία του, καθώς και με τον αριθμό αδείας ασκήσεως επαγγέλματος.. Τα σχετικά πεδία των εντύπων προελέγχου και ελέγχου συμπληρώθηκαν με τον αριθμό αδείας ασκήσεως επαγγέλματος. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015, σελ. 2

3 Α/Α ΥΠΟΒΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΟΛΙΟΥ 3 Nαυτικό Μουσείο Κρήτης, ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΟΥ- ΠΡΟΕΛΕΓΟΥ ΠΕΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΟΛΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΟΛΙΟΥ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Πότε θα αρχίσει η υποβολή των εντύπων προελέγχου και ελέγχου στο τ. ΥΠΠΟΑ (νυν ΥΠΟΠΑΙΘ); Πότε θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες αναγνώρισης; Εντός του πρώτου εξαμήνου του Αναγράφεται στο έντυπο περιγραφής της διαδικασίας, σελ. 3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015, σελ. 3

4 Α/Α 4 ΥΠΟΒΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΟΛΙΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΟΥ- ΠΡΟΕΛΕΓΟΥ ΠΕΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΟΛΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΟΛΙΟΥ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ EΛΕΓΟΣ: 7,8 Oι λειτουργικές ανάγκες των ιδιωτικών μουσείων δεν δικαιολογούν τη μόνιμη απασχόληση και επιστημονικού υπεύθυνου και υπεύθυνου συντήρησης σε αυτά. Οι ειδικότητες αυτές υπάρχουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες και πρέπει να μεταφερθούν στο πεδίο 17 του εντύπου ελέγχου («προσωπικόστελέχωση μουσείου»). ΕΛΕΓΟΣ: 10 Σημασία δεν έχει εάν το μουσείο διαθέτει δικές του συλλογές αλλά πόσους μήνες το χρόνο οργανώνει περιοδικές εκθέσεις. Τα έντυπα της διαδικασίας οφείλουν να συμπεριλάβουν όλες τις δυνατές περιπτώσεις στελέχωσης ενός μουσείου και να καταγράφουν το βέλτιστο μιας κατάστασης. Το σχόλιο αντίκειται στον ευρέως αποδεκτό ορισμό του Μουσείου (βλ. Κώδικας Δεοντολογίας του ΙCOM για τα Μουσεία, Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων- Ελληνικό Τμήμα, Αθήνα 2009, σελ. 20 και Ν.3028/2002, «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015, σελ. 4

5 4 ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΕΓΟΣ: 12 Η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έχει υποχρεώσει πολλά ιδιωτικά μουσεία να απασχολούν, όποτε χρειαστούν, ειδικευμένους ανεξάρτητους επαγγελματίες, με σκοπό τη μείωση των λειτουργικών τους εξόδων. Να προστεθεί στο πεδίο 12 «Οργανόγραμμα και εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας μουσείου», η στήλη «εξωτερικός συνεργάτης». ΕΛΕΓΟΣ: 15 Το πεδίο 15, «Επάρκεια κτηριακών εγκαταστάσεων», είναι πολύ λεπτομερές και δεν ανταποκρίνεται στην κληρονομιάς», άρθρο 45, παρ. 1 και 2). Ειδικότερα στοιχεία για τις συλλογές ενός μουσείου ζητώνται και στο πεδίο 19 («στοιχεία συλλογής»). Ως προς τις περιοδικές εκθέσεις, αυτή η δράση σχολιάζεται στο πεδίο 29 («επικοινωνιακή και κοινωνική πολιτική του μουσείου»). Δεν αποκλείεται η δυνατότητα απασχόλησης εξωτερικών συνεργατών. Σχετική αναφορά στο πεδίο 17 του εντύπου ελέγχου (βλ. «Σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου»). Το πεδίο 15 αναφέρει τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015, σελ. 5

6 4 ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΕΓΟΣ: 10, 19-22,24 ΕΛΕΓΟΣ: 15-18, 28 πραγματικότητα. Ενδέχεται οι απαντήσεις στο πεδίο αυτό να αποβούν σε βάρος του μουσείου. Στο πεδίο 15 χρειάζονται μόνο τα εξής στοιχεία: εμβαδόν εκθεσιακών χώρων, κλιματισμός, προσβασιμότητα ΑΜΕΑ, πυρασφάλεια, χώροι υγιεινής. Σε Ευρώπη και ΗΠΑ πολλά μουσεία αποτελούνται από μία ή δύο αίθουσες ή χωροθετούνται ακόμη και σε διαμέρισμα. Συχνά, πολλά ιδιωτικά μουσεία συνάπτουν συμφωνίες με «ιδρυτές» και «φιλάνθρωπους», οι οποίοι παραχωρούν τις προσωπικές τους συλλογές για εκθέσεις. Σε αυτή την περίπτωση, τα πεδία 10, και 24 είναι της αρμοδιότητας του συλλέκτη, όχι του μουσείου. Θα πρέπει να δημιουργηθεί κατάλληλο πεδίο στο έντυπο ελέγχου για μουσεία που δεν έχουν ιδιόκτητη συλλογή. Τα έντυπα δίνουν έμφαση στις υποδομές του Μουσείου και όχι στη δράση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. H ύπαρξη μόνιμης συλλογής αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αναγνώριση της ιδιότητας του μουσείου. Βλ. Έντυπο Ελέγχου, «Μέρος 3: Yπηρεσίες προς το κοινό», ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015, σελ. 6

7 και επικοινωνιακή του πολιτική. Ένα μουσείο που προσφέρει λίγα στο κοινό δεν θα λειτουργήσει επί μακρόν, διότι πολύ γρήγορα αυτό θα μαθευθεί και δεν θα αντέξει οικονομικά. Εάν δε η Πολιτεία ελέγχει τις δραστηριότητές του, σίγουρα θα του αφαιρεθεί ο τίτλος και θα βγει από την λίστα των αναγνωρισμένων μουσείων. ειδικότερα το πεδίο 28, «Επικοινωνιακή και κοινωνική πολιτική μουσείου». ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015, σελ. 7

8 Α/Α 5 ΥΠΟΒΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΟΛΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ ΜΑΡΛΕΝ ΜΟΥΛΙΟΥ, ΛΕΚΤΩΡ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ, ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΟΥ- ΠΡΟΕΛΕΓΟΥ ΠΕΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΟΛΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΟΛΙΟΥ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δεδομένων (α) των απαιτήσεων της διαδικασίας, (β) του μικρού αριθμού υπαλλήλων με μεταπτυχιακό τίτλο στη Μουσειολογία και (γ) της συρρίκνωσης του προσωπικού του τ. ΥΠΠΟΑ (νυν ΥΠΟΠΑΙΘ), διατυπώνονται επιφυλάξεις ως προς το βαθμό ανταπόκρισης του τ. ΥΠΠΟΑ στη διαχείριση της διαδικασίας. Έχει συγκροτηθεί διεπιστημονική Ομάδα Εργασίας με στελέχη του ΥΠΟΠΑΙΘ απ όλες τις ειδικότητες που απασχολούνται σ ένα σύγχρονο μουσείο (αρχαιολόγοι, εθνολόγοι, μουσειολόγοι, μηχανικοί, συντηρητές, διοικητικοί πανεπιστημιακής εκπαίδευσης κ.λπ.). Η διαδικασία πιστοποίησης μουσείων θα πρέπει να εφαρμοστεί και στα δημόσια μουσεία. Έχει προταθεί η σύσταση Επιτροπής για τη διαχείριση αυτού του ζητήματος. Δεν συνάδει η κατάργηση βασικών δομών από τα δημόσια μουσεία, όπως προκύπτει από την εφαρμογή του Νέου Οργανισμού του τ. ΥΠΠΟΑ, Η παρατήρηση δεν έχει άμεση σχέση με τη διαδικασία της αναγνώρισης μουσείων. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015, σελ. 8

9 με τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις που θέτει η διαδικασία και τα σχετικά έντυπα ως προς τα μη δημόσια. Προτείνεται η ενίσχυση των υποδομών και του ανθρώπινου δυναμικού των δημόσιων μουσείων. 5 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ ΜΑΡΛΕΝ ΜΟΥΛΙΟΥ, ΛΕΚΤΩΡ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ, Απαιτείται η ηλεκτρονική υποστήριξη της διαδικασίας, προς αποφυγή της σώρευσης πολλαπλών χαρτώων αντιτύπων στις συναρμόδιες Διευθύνσεις τ. ΥΠΠΟΑ (νυν ΥΠΟΠΑΙΘ). ΠΡΟΕΛΕΓΟΣ:5 ΕΛΕΓΟΣ: 7 Τα πεδία 5 και 7 των εντύπων προελέγχου και ελέγχου αντίστοιχα, «Επιστημονικός υπεύθυνος μουσείου», θα πρέπει να συμπληρωθούν με τη φράση «πανεπιστημιακής εκπαίδευσης συναφούς με τη συλλογή, με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη μουσειολογία». Η σχέση εργασίας επιστημονικού υπευθύνου με μουσείο θα πρέπει επίσης να αναφέρεται. Σε κάθε περίπτωση, ο επιστημονικός Έχει ήδη προταθεί η σχεδίαση on-line συστήματος διαχείρισης της διαδικασίας. Η υφιστάμενη διατύπωση καλύπτει όλες τις περιπτώσεις. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015, σελ. 9

10 υπεύθυνος δεν θα πρέπει να είναι μερικής απασχόλησης ούτε εθελοντής. 5 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ ΜΑΡΛΕΝ ΜΟΥΛΙΟΥ, ΛΕΚΤΩΡ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ, ΠΡΟΕΛΕΓΟΣ: 6 EΛEΓΟΣ: 8 Τα πεδία 6 και 8 των εντύπων προελέγχου και ελέγχου αντίστοιχα, «Υπεύθυνος συντήρησης συλλογών μουσείου», πρέπει να συμπληρωθούν με τη σχέση εργασίας: ο συντηρητής, ακόμη και εάν είναι εξωτερικός συνεργάτης, πρέπει να είναι μερικής ή περιστασιακής απασχόλησης, όχι εθελοντής. ΕΛΕΓΟΣ: 14 Όσα αναφέρονται στο πεδίο 14 «Ερμηνευτική πολιτική του μουσείου» αποτελούν εργαλεία και όχι πολιτική. Να παραμείνουν αλλά οι ακουστικοί οδηγοί να γίνουν «Νέες τεχνολογίες ή νέα μέσα». Ενδιαφέρουν τα επιστημονικά προσόντα του υπευθύνου συντήρησης και η ύπαρξη αδείας ασκήσεως επαγγέλματος, όχι η σχέση εργασίας του. Έγιναν οι απαραίτητες προσαρμογές στο έντυπο ελέγχου. ΕΛΕΓΟΣ: 14, υποσημείωση 12 Να ζητώνται στα συνημμένα και οι μουσειολογικέςμουσειογραφικές προμελέτες για τις Η υποβολή των αναφερομένων προμελετών για περιοδικές εκθέσεις δεν κρίνεται απαραίτητη, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015, σελ. 10

11 περιοδικές εκθέσεις μουσείων. δεδομένου ότι τα ζητούμενα από τους φορείς στοιχεία καλύπτουν λεπτομερώς τη λειτουργία τους. 5 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ ΜΑΡΛΕΝ ΜΟΥΛΙΟΥ, ΛΕΚΤΩΡ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ, ΕΛΕΓΟΣ: 17 ΕΛΕΓΟΣ: 28.6 Στο πεδίο 17, «Προσωπικόστελέχωση του μουσείου», η φράση «μουσειολόγος» να γίνει «Αρχαιολόγος- Μουσειολόγος ή Ιστορικός- Μουσειολόγος» κλπ Η κατηγορία «Ακουστική ξενάγηση» να αντικατασταθεί από τη φράση «Νέες τεχνολογίες» ή «νέα μέσα». Κρίθηκε σκόπιμο από την Ομάδα Εργασίας να μην ζητηθούν εξειδικεύσεις των επιστημονικών κλάδων. Έγινε η σχετική προσαρμογή στο έντυπο ελέγχου. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015, σελ. 11

12 Α/Α ΥΠΟΒΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΟΛΙΟΥ 6 Μουσείο Μπάσκετ, ΑΝΘ, ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΟΥ- ΠΡΟΕΛΕΓΟΥ ΠΕΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΟΛΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΟΛΙΟΥ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΓΟΣ: 12 ΠΡΟΕΛΕΓΟΣ: 6 Το έντυπο προελέγχου δεν έχει προβλέψει την περίπτωση απασχόλησης στο μουσείο [ιδιωτικό] υπαλλήλων του φορέα ή του νομικού προσώπου στο οποίο αυτό υπάγεται. ρειάζεται να υφίσταται από το στάδιο προελέγχου συμφωνητικό συνεργασίας με εγκεκριμένο εργαστήριο συντήρησης; Στο έντυπο ελέγχου προβλέπεται η απασχόληση προσωπικού, ώστε να καλύπτονται οι λειτουργικές ανάγκες του μουσείου, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας αυτού με τον φορέα. Ενδιαφέρει, ωστόσο, η ύπαρξη μιας σταθερής σχέσης συνεργασίας. ρειάζεται να υπάρχει υπεύθυνος συντήρησης συλλογών, ακόμη και εάν αυτός είναι εξωτερικός συνεργάτης. ΕΛΕΓΟΣ: 17 (σελ. 9) Λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, δύσκολη η επιμόρφωση του προσωπικού μουσείων. Η επιμόρφωση του προσωπικού δεν αποτελεί το κύριο κριτήριο για την αναγνώριση μουσείων. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015, σελ. 12

13 ΠΡΟΕΛΕΓΟΣ: 10 ΕΛΕΓΟΣ: 22 ΕΛΕΓΟΣ: 27 Είναι αποδεκτά τα ηλεκτρονικά αρχεία καταγραφής συλλογών μουσείου; To πεδίο 27, «Eκθεσιακός εξοπλισμός για εμποδιζόμενα άτομα» χρήζει περαιτέρω επεξηγήσεων. Βλ. έντυπο προελέγχου, πεδίο 10 και ελέγχου, πεδίο 23. Μπορεί να σχολιαστεί από τον φορέα στην σχετική έκθεση που θα υποβάλει συνημμένως (σελ. 20, αρ. 19). 6 Μουσείο Μπάσκετ, ΑΝΘ, Είναι υποχρεωτικό το προαπαιτούμενο των τριών χρόνων λειτουργίας ενός μουσείου πριν από την έναρξη της διαδικασίας αναγνώρισης; Mπορούν να αναγνωριστούν μουσεία με έναν μόνο χρόνο λειτουργίας; Η εξέταση αιτημάτων αναγνώρισης [επί του παρόντος δύο φορές ετησίως] θα πρέπει να γίνεται συχνότερα. Είναι το ελάχιστο δυνατό διάστημα λειτουργίας ενός μουσείου διεθνώς. Ενδέχεται να επανεξεταστεί μετά από ικανό διάστημα εφαρμογής της διαδικασίας. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015, σελ. 13

14 Α/Α ΥΠΟΒΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΟΛΙΟΥ 7 ρήστος Μάρης, Συντηρητής αρχαιοτήτων ΤΑΠ ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΟΥ- ΠΡΟΕΛΕΓΟΥ ΠΕΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΟΛΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΟΛΙΟΥ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων δεν περιλαμβάνεται στις συναρμόδιες Διευθύνσεις του τ. ΥΠΠΟΑ (νυν ΥΠΟΠΑΙΘ). Είναι εξ ορισμού η πλέον αρμόδια για θέματα συντήρησης και προληπτικής συντήρησης. α) Στην Ομάδα Εργασίας που συγκροτήθηκε με την αρ. πρωτ. ΥΠΑΙΘΠΑ- ΓΓΠ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΜΝ/ 52232/9492/8042/4219/ (ΑΔΑ: BEAYΓ-ΚΡΖ) Απόφαση δεν είχε περιληφθεί εκπρόσωπος της Δ/νσης Συντήρησης. Ωστόσο, στις συναντήσεις της Ομάδας είχε κληθεί, όταν χρειάστηκε, συντηρητής ΠΕ από τις Υπηρεσίες του τ. ΥΠΠΟΑ. (νυν ΥΠΟΠΑΙΘ). Στην νέα Ομάδα Εργασίας (εκκρεμεί έκδοση σχετικής Απόφασης) πρόκειται να συμπεριληφθούν δύο στελέχη από την αρμόδια Διεύθυνση. β) Στο έντυπο της περιγραφής της διαδικασίας, ωστόσο, αναφέρεται (βλ. υποσημείωση αρ. 3) ότι στο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015, σελ. 14

15 στάδιο του ελέγχου και της αξιολόγησης ενός υποψήφιου προς αναγνώριση μουσείου θα ζητείται και η άποψη της ανωτέρω Διεύθυνσης. Στο στάδιο του προελέγχου δεν απαιτείται εισήγηση της ΔΣΑΝΜ. 7 ρήστος Μάρης, Συντηρητής αρχαιοτήτων ΤΑΠ ΠΡΟΕΛΕΓΟΣ: 6,12 ΕΛΕΓΟΣ: 17 Nα αναγραφεί στα έντυπα ο αριθμός μητρώου συντηρητή που συνεργάζεται με μουσείο. ΕΛΕΓΟΣ: 24 Η έκθεση διατήρησης των αντικειμένων, ενώ αναφέρεται στον σχετικό νόμο, δεν ζητάται από τον φορέα. Καλό θα είναι να απαιτείται από τον φορέα η υποβολή όχι μόνο της ανωτέρω έκθεσης αλλά και της σχετικής φόρμας, εάν υφίσταται. Ο αρ. μητρώου ζητάται από τον υποψήφιο προς αναγνώριση φορέα στο έντυπο ελέγχου (πεδίο 17, σελ. 10, συνημμένα). Ωστόσο, μετά από ομόφωνη απόφαση της Ομάδας Εργασίας, αποφασίστηκε να αναγράφεται στα έντυπα ο αριθμός αδείας άσκησης επαγγέλματος. Η έκθεση κατάστασης διατήρησης των αντικειμένων προστέθηκε στον κατάλογο των προς επισύναψη δικαιολογητικών. Επιπλέον, το πεδίο 24 ελέγχθηκε και επαναδιατυπώθηκε στο σύνολό του από τη Διεύθυνση Συντήρησης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015, σελ. 15

16 Επίσης, θα πρέπει να εξετάζεται αν ο έλεγχος κατάστασης διατήρησης είναι δειγματοληπτικός ή αφορά στο σύνολο των αντικειμένων του μουσείου, πόσο συχνή είναι η διενέργειά του (κάθε 3 ή 5 χρόνια), το ποσοστό της συλλογής που έχει ελεγχθεί κ.ά. Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων. 7 ρήστος Μάρης, Συντηρητής αρχαιοτήτων ΤΑΠ ΕΛΕΓΟΣ: 18 Δεν επαρκούν οι 200 λέξεις για την περιγραφή ενός σχεδίου αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης. Πρέπει το σχέδιο να υποβληθεί ολόκληρο και να εξεταστεί από διεπιστημονική Ομάδα. ΕΛΕΓΟΣ:19 Να προστεθεί ο αριθμός των έργων του μουσείου σε αποθήκες και το ποσοστό τους επί του συνόλου. Τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτου ανάγκης ενός μουσείου είναι μη κοινοποιήσιμα. Ενδιαφέρει η ύπαρξή τους, όχι η κατάθεση και αναλυτική περιγραφή τους. Προστέθηκε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015, σελ. 16

17 Α/Α 8 ΥΠΟΒΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΟΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΟΥ- ΠΡΟΕΛΕΓ ΟΥ ΠΕΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΟΛΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤ ΩΣΗ ΣΟΛΙΟΥ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙ Α Η Δ/ση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων δεν έχει συμπεριληφθεί στις συναρμόδιες Διευθύνσεις α) Στην Ομάδα Εργασίας που συγκροτήθηκε με την αρ. πρωτ. ΥΠΑΙΘΠΑ- ΓΓΠ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΜΝ/ 52232/9492/8042/4219 / (ΑΔΑ: BEAYΓ-ΚΡΖ) Απόφαση δεν είχε περιληφθεί εκπρόσωπος της Δ/νσης Συντήρησης. Ωστόσο, στις συναντήσεις της Ομάδας είχε κληθεί, όταν χρειάστηκε, συντηρητής ΠΕ από τις Υπηρεσίες του τ. ΥΠΠΟΑ (νυν ΥΠΟΠΑΙΘ). Στη νέα Ομάδα Εργασίας πρόκειται να συμπεριληφθούν δύο στελέχη από την αρμόδια Διεύθυνση. β) Στο έντυπο της περιγραφής της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015, σελ. 17

18 διαδικασίας, ωστόσο, αναφέρεται (βλ. υποσημείωση αρ. 3) ότι στο στάδιο του ελέγχου και της αξιολόγησης ενός υποψήφιου προς αναγνώριση μουσείου θα ζητείται και η άποψη της ανωτέρω Διεύθυνσης. γ) Η παράλειψη αυτή αναγνωρίστηκε και στη νέα σύνθεση της Ομάδας Εργασίας προβλέπονται δύο εκπρόσωποι από την αρμόδια Διεύθυνση. 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΠΡΟΕΛΕΓΟΣ: 6,12 ΕΛΕΓΟΣ: 8,17 Τα σχετικά πεδία θα πρέπει να συμπληρωθούν/ τροποποιηθούν έτσι ώστε να αναγράφεται η κατάρτιση του συντηρητή: να είναι συντηρητής αρχαιοτήτων και έργων τέχνης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, να ζητείται η ειδικότητά του (συντήρηση λίθου, εικόνων, βιβλίου-χαρτιού κλπ.) και, τέλος, να ζητείται ο αριθμός καταγραφής του στο Μητρώο Αναγνωρισμένων Συντηρητών. Στο πεδίο 17 δεν ζητώνται οι εξειδικεύσεις των γενικότερων επιστημονικών κλάδων (π.χ. Αρχαιολόγος: προϊστορικής-κλασικής κατεύθυνσης ή βυζαντινής, Μουσειολόγος: Aρχαιολόγος- Μουσειολόγος, Εθνολόγος- Μουσειολόγος, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015, σελ. 18

19 Αρχιτέκτονας- Μουσειολόγος κ.λπ.). Ως προς τον αρ. καταγραφής, θα ζητείται ο αρ. αδείας ασκήσεως επαγγέλματος. ΕΛΕΓΟΣ Πίνακας Συνημμένων Στα συνημμένα που απαιτούνται να προστεθεί στο Μέρος Β, η έκθεση κατάστασης διατήρησης των συλλογών, σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. ια της σχετικής Υ.Α. Προστέθηκε στα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο έντυπο ελέγχου. ΕΛΕΓΟΣ: 24 Δίνεται ορθώς βάρος στην πολιτική προληπτικής συντήρησης που υιοθετεί και εφαρμόζει το μουσείο, απουσιάζει όμως η οποιαδήποτε αναφορά στην πολιτική συντήρησης των συλλογών. Τέλος, δεν υπάρχει πεδίο για την καταγραφή της συχνότητας ελέγχου της κατάστασης διατήρησης των συλλογών. Το σχετικό πεδίο έγινε αντικείμενο νέας επεξεργασίας. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015, σελ. 19

Τα υποψήφια προς αναγνώριση μουσεία καλούνται να συμπληρώσουν τα ακόλουθα πεδία: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ (Ερωτήσεις 1-10) 1. Ταυτότητα του μουσείου

Τα υποψήφια προς αναγνώριση μουσεία καλούνται να συμπληρώσουν τα ακόλουθα πεδία: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ (Ερωτήσεις 1-10) 1. Ταυτότητα του μουσείου EΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 45 ΤΟΥ Ν. 3028/2002 Y.A. YΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΝΕΠΟΚ/Δ/93783/1682/30-9-2011 (ΦΕΚ 2385/τ. Β /26-10-2011) 1 Τα αναγνωρισμένα μουσεία πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2014 Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 27 η Ιανουαρίου 2012, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Έργο Ομάδaς Εργασίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος) ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Σύσταση Ορθής Πρακτικής Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Τροφίμων (ΤΕΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Α Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ Σύστημα αναγνώρισης των μουσείων εισάγεται και στην Ελλάδα Τον Οκτώβριο 2011 δημοσιεύεται η με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΝΕΠΟΚ/Δ/93783/1682/ 30-9-2011 Υπουργική Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου 8 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγησης της Πράξης» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις»

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» Σκοπός του παρόντος σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Φαρμακευτικός κλάδος

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Φαρμακευτικός κλάδος Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Φαρμακευτικός κλάδος Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Μπιτούνης, Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δηµήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός. Γραµµατέας: Ηλιάνα Κούτρα

Ιωάννης Μπιτούνης, Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δηµήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός. Γραµµατέας: Ηλιάνα Κούτρα ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 27/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 21 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΑΕ 1 Απριλίου 2013 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 4 2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 7 3. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou EAAHNIKH.l1HMOKPATIA ITacpa 27/12/2010 llaneiiiethmio llatpqn EXOl\.H AN0POlliETIKON & KOINONIKON ElliETHMON TMHMA ~IAOAOriAE OMMA EEOTEPIKHE A8IOAOrHEHE IIPO"E Tov ITp608po 'lou T).tf]).tacoc;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495934 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΕΩΣ 31/12/2012)

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΕΩΣ 31/12/2012) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 417, Τ.Κ.- Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα

5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα 5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα Ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών, αποτελεί κινητήριο μοχλό ανάπτυξης κάθε χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 43 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 2 από 43 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

ACTION "CREATION OF INNOVATION CLUSTERS" FAQs

ACTION CREATION OF INNOVATION CLUSTERS FAQs ACTION "CREATION OF INNOVATION CLUSTERS" "A GREEK PRODUCT, A SINGLE MARKET: THE PLANET" "PILOT OPERATION PHASE" FAQs 1) ΕΡΩΤΗΣΗ : Από ένα φορέα ο Νομικός Εκπρόσωπος αρνείται να δώσει την υπογραφή του,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 2012 ΚΟΖΑΝΗ 1 2 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 5 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 6 1.1. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

E mail: promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 03/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

E mail: promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 03/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Ξεροκαµάρες 723 00 ΣΗΤΕΙΑ Πληροφορίες: Χρυσουλάκη Κωνσταντίνα Τηλέφωνο: 2843340360

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Προεδρικό Διάταγμα Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Έχοντας υπ όψιν την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2919/2001, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείμενο - Έννοια όρων-πεδίο Εφαρμογής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Θεσσαλονίκη : 03/04/2015 Aρ. Πρωτοκόλλου : 609

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Θεσσαλονίκη : 03/04/2015 Aρ. Πρωτοκόλλου : 609 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταχ. Δ/νση : ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 65 Ταχ. : 57001 Κώδικας Πληροφορ. : Σάμουελ Αλέξιος Σάλεμ Τηλ. : 2310 483070 Fax :

Διαβάστε περισσότερα