ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)"

Transcript

1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) Πράξη Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοιχτής Πρόσβασης ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος ( Ι.ΠΑ.Ε.) Υποέργο ηµιουργία & Εµπλουτισµός Ιδρυµατικού Αποθετηρίου Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ι.ΠΑ.Ε. ιάρκεια ιαβούλευσης Από 24/2/2012 Έως 13/3/2012 Φορέας (Αναθέτουσα Ειδικός Λογαριασµός ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος Αρχή) Όνοµατεπώνυµο Καθηγητής Ι. Βλαχάβας Υπεύθυνου Επικοινωνίας για την Πράξη (όπως αναγράφεται στο εγκεκριµένο Τ Π) Τηλέφωνο Ηλεκτρονική ιεύθυνση διαβούλευσης (φορέα) Αναφορικά µε τη δηµόσια διαβούλευση της ως άνω πράξης (ή υποέργου) συµµετείχαν δύο [2] εταιρείες. Τα σχόλια που ελήφθησαν τηρούνται στο φάκελο της πράξης, και επεξεργάστηκαν από τον Ειδικό Λογαριασµό του ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος. Συνηµµένα. 1) Πίνακας Αποτελεσµάτων ηµόσιας ιαβούλευσης

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Α/Α Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή οµάδα παρατηρήσεων) µε παραποµπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 1 Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Σελ.10 « περίπου τεκμήρια (δημοσιεύσεις, μελέτες, μεταπτυχιακές εργασίες, κ.λπ.) σε ηλεκτρονική μορφή τα οποία θα κατατεθούν στο Ιδρυματικό Αποθετήριο και θα τεκμηριωθούν.» Απάντηση ικαιούχου Ενσωµατώθηκε στη ιακήρυξη : Τεκµηρίωση Απάντησης Υποβάλλων (Φορέας, Οργανισµός, Εταιρεία ) ELiDOC Μήπως μπορεί να γίνει ποιό ακριβής εκτίμηση του αριθμού των Τεκμηρίων διότι ο αριθμός αυτός επηρεάζει το συνολικό κόστος της τεκμηρίωσης ΟΧΙ εν γίνεται αποδεκτή η παρατήρηση διότι δεν θέλουµε να αλλάξουµε την εκτίµηση του αριθµού των τεκµηρίων στην παρούσα φάση. Θα µπορούσαµε ίσως να το αλλάξουµε σε τεκµήρια αλλά και αυτός ο αριθµός δεν ανταποκρίνεται σε ακριβή εκτίµηση που ζητάει η συγκεκριµένη εταιρεία. «Τουλάχιστον 200,000 σελίδες από έντυπα τεκμήρια (βιβλία, περιοδικές εκδόσεις, χάρτες, φωτογραφίες κ.α.), τα οποία θα ψηφιοποιηθούν, θα καταχωρηθούν στο Ιδρυματικό Αποθετήριο και θα τεκμηριωθούν»

3 Μπορεί να γίνει ένας πίνακας της φύσης των σελίδων που θα ψηφιοποιηθούν; Πχ Α2, Α3, Α4, Χάρτες, Έγχρωμα, Βιβλία κλπ 2 Α5.2 Σχήμα Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου Σελ «του Υπεύθυνου Έργου - του αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου. Συγκεκριμένα για τα δύο ανωτέρω στελέχη: - η ελάχιστη εμπειρία τους θα πρέπει να είναι δύο (2) έτη» ΝΑΙ Γίνεται αποδεκτό το αίτηµα. Θα συµπεριληφθεί περιγραφή της φύσεως των σελίδων στην ενότητα «Συνοπτικά στοιχεία του έργου» σελίδα 5, PART_A. ELiDOC Πρόταση : η ελάχιστη εμπειρία τους θα πρέπει να είναι Πέντε (5) έτη 3 Β.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής ii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Σελ.36, 39 ΝΑΙ Γίνεται αποδεκτή η παρατήρηση. Θα γίνει η αλλαγή στην ενότητα Α5.2 ELiDOC «διαθέτει στην οργανωτική του δομή, οντότητες (ενδεικτικά Τμήματα Μονάδες, Υπηρεσίες) με αρμοδιότητα τη Διαχείριση Έργων, την Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής, Ψηφιοποίησης,

4 Τεκμηρίωσης, την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών και την Τεχνική Υποστήριξη Συστημάτων Πληροφορικής ή ισοδύναμες δομές με αρμοδιότητες που στηρίζουν τις παραπάνω διεργασίες υλοποίησης του κύκλου ζωής ενός Έργου πληροφορικής» Πρέπει να προστεθούν Τμήματα Ψηφιοποίησης, Τεκμηρίωσης, ΟΧΙ εν γίνεται αποδεκτή η παρατήρηση. «το 30% του ανθρωποχρόνου που θα διατεθεί για το Έργο να καλύπτεται από υπαλλήλους του υποψήφιου Αναδόχου (δηλ. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ %).» Πρόταση : 60% του ανθρωποχρόνου που θα διατεθεί για το Έργο να καλύπτεται από υπαλλήλους του υποψήφιου Αναδόχου «να διατεθεί Ομάδα Έργου που απαρτίζεται ΟΧΙ εν γίνεται αποδεκτή η πρόταση.

5 από μέλη με τις παρακάτω ελάχιστες ειδικότητες, επαγγελματικά προσόντα, πιστοποιήσεις και εμπειρία -που αποκτήθηκε τουλάχιστον τα 5 τελευταία έτη η οποία, είναι σχετική με την ολοκλήρωση όλων των απαιτήσεων του (φυσικού αντικειμένου του) Έργου, σε όλον τον κύκλο ζωής του.» Δεν περιγράφονται οι ελάχιστες ειδικότητες και τα προσόντα των μελών της ομάδας. Επίσης ζητούνται 5 χρόνια εμπειρία για τα μέλη της Ομάδας ενώ, αντιθέτως, για τον Υπεύθυνο του Έργου και τον Αναπληρωτή του ζητούνται (στο Α5.2) μόνο δύο 2 έτη εμπειρίας Θα γίνει η αλλαγή στην ενότητα Α5.2 4 C3.4.3 Παράγραφος C Γ Σελ. 23 Σύµφωνα µε αυτά που εννοήσαµε από την συγκεκριµένη απαίτηση, ζητείται η δυνατότητα να παραχωρείται σε ένα χρήστη ή οµάδα χρηστών το δικαίωµα ελέγχου (δηλαδή να αποδεχτεί ή να απορρίψει) σε ένα συγκεκριµένο τεκµήριο. Εάν δεν έχουµε παρανοήσει την OXI Ο ορισµός δικαιωµάτων πρόσβασης σε επίπεδο τεκµηρίου (και αρχείου) για µεµονωµένους χρήστες ναι µεν δεν υποστηρίζεται στο DSpace, αλλά υποστηρίζεται για οµάδες χρηστών ELIDOC

6 απαίτηση, αυτό το χαρακτηριστικό δεν καλύπτεται από το DSpace και υλοποιείται δύσκολα, διότι ο καθορισµός της διαδικασίας της υποβολής χαρακτηρίζει µια ολόκληρη συλλογή και όχι ένα µόνο τεκµήριο. 5 Πίνακας C3.4.3 Παράγραφοι C Α, Β και Γ Σελ. 24 Παράγραφος C του ίδιου πίνακα (C3.4.3). Σελίδα 22 ELIDOC Στο πεδίο C αναφέρεται ότι η φόρµα ανά είδος τεκµηρίου δεν υποστηρίζεται από το DSpace, ζητείται όµως ως υποχρεωτικό χαρακτηριστικό του ΙΑ. Ωστόσο, στην C Α, αναφέρεται ως υποστηριζόµενο χαρακτηριστικό. Συγκεκριµένα: - στο ερώτηµα C Α αυτό που υποστηρίζεται από το DSpace είναι ο ορισµός των υποχρεωτικών πεδίων δεδοµένων στην φόρµα κατάθεσης ανά συλλογή και όχι ανά είδος τεκµηρίου - στο C Β ο µηχανισµός OXI To DSpace όντως δεν το υποστηρίζει by default ωστόσο στην πλατφόρµα που θα ετοιµάσει η Οριζόντια ράση αυτό θα υποστηρίζεται, άρα παραµένει ως έχει.

7 αυτόµατου συντακτικού έλεγχου και επαλήθευσης των εισαγόµενων µεταδεδοµένων ανά είδος πεδίου (πχ ηµεροµηνία, όνοµα) και όχι ανά είδος τεκµηρίου στο C Γ υλοποιείται µόνο µετά από δηµιουργία φόρµας κατάθεσης ανά τεκµήριο και δεν υποστηρίζεται εξ αρχής από το DSpace, άρα θα έπρεπε να σηµειωθεί ΟΧΙ. 6 Πίνακας C3.4.3 C Σελ. 25 Από όσο γνωρίζουμε, δεν καλύπτεται ι από το DSpace. Αναγράφεται ως επιθυμητή επέκταση? 7 Συνοπτικά στοιχεία έργου περίπου τεκμήρια (δημοσιεύσεις, μελέτες, μεταπτυχιακές εργασίες κ.λπ.) σε ηλεκτρονική μορφή τα οποία θα κατατεθούν στο Ιδρυματικό Αποθετήριο και θα τεκμηριωθούν Σελ. 5 ΝΑΙ Όντως δεν γίνεται αυτόµατη µετατροπή µορφότυπου στο DSpace, αλλά υποστηρίζει τη δυνατότητα ανάπτυξης plugin για αυτό το σκοπό. Οπότε το ΝΑΙ στην τελευταία στήλη έγινε ΟΧΙ, ωστόσο είναι επιθυµητή επέκταση. ELIDOC UNISYSTEMS Σελ. 10, παράγραφος Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών. Υπηρεσία 1:

8 περίπου τεκμήρια.. & Σελ. 30 παράγραφος Α Ψηφιοποίηση/εμπλουτισμός ΙΑ Αναφορικά με το πλήθος των τεκμηρίων, εκτιμάται ότι θα χρειαστεί η κατάθεση και τεκμηρίωση τεκμηρίων σε ηλεκτρονική μορφή. Η απόκλιση από τεκμήρια προς τεκμηρίωση είναι μεγάλη και μπορεί να τριπλασιάσει το απαιτούμενο effort. Για να γίνει ορθή εκτίμηση και ποσοτικοποίηση της προσπάθειας που απαιτείται για την τεκμηρίωση ο Φορέας θα πρέπει να υιοθετήσει μια μικρότερη απόκλιση στον συνολικό αριθμό των τεκμηρίων. ΟΧΙ εν γίνεται αποδεκτή η παρατήρηση για µείωση της απόκλισης στο συνολικό αριθµό των τεκµηρίων. 8 Συνοπτικά στοιχεία έργου Τουλάχιστον 200,000 σελίδες από έντυπα τεκμήρια (βιβλία, περιοδικές εκδόσεις, χάρτες, φωτογραφίες κ.α.) τα οποία θα ψηφιοποιηθούν Σελ. 5 UNISYSTEMS Σελ. 10, παράγραφος Α1.2.3

9 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών. Υπηρεσία 1: Τουλάχιστον 200,000 σελίδες από έντυπα τεκμήρια (βιβλία, περιοδικές εκδόσεις, χάρτες, φωτογραφίες κ.α.), τα οποία θα ψηφιοποιηθούν, θα καταχωρηθούν στο Ιδρυματικό Αποθετήριο και θα τεκμηριωθούν. & Σελ. 30 παράγραφος Α Ψηφιοποίηση/εμπλουτισμός ΙΑ. η ψηφιοποίηση τουλάχιστον σελίδων από έντυπα τεκμήρια (βιβλία, περιοδικές εκδόσεις, χάρτες, φωτογραφίες κ.α.), τα οποία θα πρέπει να καταχωρηθούν και τεκμηριωθούν. Για να γίνει ορθή εκτίμηση και ποσοτικοποίηση της προσπάθειας που απαιτείται για την ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση του υλικού ζητάμε ο φορέας να συμπληρώσει ένα μικρό ποσοστό απόκλισης (π.χ. 5%) του συνολικού όγκου. 9 Β.2.3 (Πίνακας: Α/Α παρ. 2, Περιγραφή Δικαιολογητικού) Β.2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής : ΝΑΙ Γίνεται αποδεκτή η παρατήρηση. Θα γίνει η αλλαγή στην ενότητα «Συνοπτικά στοιχεία του έργου» σελίδα 5, PART_A όπως και στις σελίδες 10 και 30. UNISYSTEMS

10 Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, υπογεγραμμένες και θεωρημένες κατά την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς, στις οποίες θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και στις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς. Σελ. 11 Β.2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις, σελ. 34 : 2. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα, θα προσκομίζονται με νόμιμα θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, υπογεγραμμένες και θεωρημένες κατά την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς Επειδή η προσφορά μπορεί να υποβληθεί και με ταχυδρομείο/ courier θα πρέπει να αλλάξουν τα επιμέρους εδάφια (όπως είθισται σε ανάλογους διαγωνισμούς της Ψηφιακής Σύγκλισης, ως εξής) : ΝΑΙ Γίνεται αποδεκτή η παρατήρηση.

11 Κατά την ηµέρα υποβολής της προσφοράς ή της κατάθεσης της στο ταχυδροµείο. 10 Β.2.6 i) Οικονομική & Χρηματοοικονομική Ικανότητα, Α/Α παρ. : 1. & 1.1. Σελ. 35 Β.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής : 1. Να έχει μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2009,2010,2011) μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισμού του Έργου. 1.1 Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της UNISYSTEMS

12 χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, υποβάλλει Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων (2009,2010, 2011), σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών. Δεδομένου ότι οι εταιρείες Α.Ε. δημοσιεύουν ισολογισμούς μέχρι τον Ιούνιο του εκάστοτε έτους, οι ισολογισμοί της τελευταίας τριετίας θα πρέπει να αναφέρονται στα έτη (2008, 2009, 2010). 11 Β.2.6 ii) Τεχνική & Επαγγελματική Ικανότητα, ΟΧΙ Μέχρι να δηµοσιευθεί η διακήρυξη του διαγωνισµού και να λάβει χώρα η αποσφράγιση προσφορών θα έχουν δηµοσιευτεί οι ισολογισµοί του Εποµένως παραµένει η πρόβλεψη ως έχει. UNISYSTEMS Α/Α παρ.: 1. & 1.2 Σελ. 36 & 37 Β.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής Γίνεται η Περιγραφή των μέτρων, ή/καιπρωτοβουλιών ή/και επαγγελματικών πιστοποιήσεων ποιότητας και διοικητικών μέτρων που ΟΧΙ εν είναι απαραίτητη η προσκόµιση του πιστοποιητικού (π.χ. ISO 9001)

13 έχει λάβει ο υποψήφιος Ανάδοχος για την διασφάλιση της ποιότητας αλλά σαν στοιχείο τεκμηρίωσης δεν απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού (π.χ. ISO 9001). Δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση του προαναφερόμενου πιστοποιητικού? 12 Β.2.6 ii) Τεχνική & Επαγγελματική Ικανότητα, Α/Α παρ.: 2.1 Σελ. 38 Β.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής : εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισμός, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση του ιδιώτη Οργανισμού όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, και όχι η σχετική Σύμβαση Έργου Προτείνουμε την αντικατάστασή του με το κάτωθι (όπως περιλαμβάνεται στο σύνολο των διαγωνισμών της Ψηφιακής Σύγκλισης) : Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ΟΧΙ εν γίνεται αποδεκτή η πρόταση. UNISYSTEMS

14 ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση είτε του ιδιώτη, είτε του υποψηφίου Αναδόχου, και όχι η σχετική Σύμβαση Έργου. - «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής, πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής, δήλωση πελάτηιδιώτη, δήλωση υποψηφίου Αναδόχου. 13 Β Βαθμολόγηση Τεχνικών Προσφορών Σελ. 54 Β.4 Διενέργεια Διαγωνισμού Αξιολόγηση Προσφορών : Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα από 100 έως 110 βαθμούς Δεδομένου ότι το έργο αφορά, στο μεγαλύτερο μέρος του, Υπηρεσίες καλό θα ήταν τα επιμέρους κριτήρια βαθμολόγησης να κυμαίνονται από 100 έως 120 βαθμούς. ΝΑΙ Γίνεται αποδεκτή η παρατήρηση. UNISYSTEMS 14 C C UNISYSTEMS

15 Ψηφιοποίηση σελίδων περίπου,τοπικά (χωρίς μεταφορά του υλικού) με εξοπλισμό και προσωπικό του Προμηθευτή. Σελ. 37 Για να γίνει ορθή εκτίμηση και ποσοτικοποίηση της προσπάθειας που απαιτείται για την ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση του υλικού ζητάμε ο φορέας να συμπληρώσει ένα μικρό ποσοστό απόκλισης (π.χ. 5%) του συνολικού όγκου. ΝΑΙ Γίνεται αποδεκτή η παρατήρηση. Θα γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές. Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας για την Πράξη Καθηγητής Ι. Βλαχάβας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304281 Πράξη Ψηφιακές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Σερρών Υποέργο Ιδρυµατικό Αποθετήριο/RFID/Smart Cards ιάρκεια ιαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ktpae.gr Αναφορικά µε τη δηµόσια διαβούλευση των ως άνω υποέργων συµµετείχαν 7 εταιρείες και ένας ηµόσιος Φορέας.

http://www.ktpae.gr Αναφορικά µε τη δηµόσια διαβούλευση των ως άνω υποέργων συµµετείχαν 7 εταιρείες και ένας ηµόσιος Φορέας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 270966 Πράξη ΕΘΝΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ Υποέργα 3 έως 7 - Ψηφιοποίηση Ληξιαρχικών Πράξεων Ληξιαρχείων Οµάδων Α, Β, Γ, και Ε αντίστοιχα ιάρκεια ιαβούλευσης Από 17-5-2011 Έως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495878 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495538 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 374135. Πράξη «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» Υποέργο Υποέργο 3 : «Σχεδιασμός και υλοποίηση Κέντρου Παροχής Διαδραστικών Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495934 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495876 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 302037 Πράξη «Υψηλής Προστιθέµενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» Υποέργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΡΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002687200 2015-04-03

15PROC002687200 2015-04-03 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθ. Πρωτ. 105 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου Διαγωνισμού, συνολικού ποσού 65.124,98 με το ΦΠΑ για την

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ktellefkadas.gr/?module=site downloads&view=48&lang=el

http://www.ktellefkadas.gr/?module=site downloads&view=48&lang=el ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495888 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 369411 Πράξη Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια σχετικών αιτηµάτων για Διευκρινήσεις επί των τευχών του ως άνω Διαγωνισµού, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:

Σε συνέχεια σχετικών αιτηµάτων για Διευκρινήσεις επί των τευχών του ως άνω Διαγωνισµού, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Διακήρυξη του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών» της Πράξης «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Ηράκλειο: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 2013/S 240-417529. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Ηράκλειο: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 2013/S 240-417529. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/8 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:417529-2013:text:el:html Ελλάδα-Ηράκλειο: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 2013/S 240-417529 Προκήρυξη σύμβασης Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Παροχή υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495905 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) ΟΠΣ 482383 Πράξη «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813788 2015-05-29

15PROC002813788 2015-05-29 15PROC002813788 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΑΦΗ7ΛΛ-2ΞΓ Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2015 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 10/09/2013 Τρίτη 10.00 π.μ.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 10/09/2013 Τρίτη 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι Ταχ. Κώδικας: 28100, Κεφαλλονιά Πληροφορίες: Γεώργιος Κοντογιάννης Τηλ.: 2671360152/ Φαξ : 2671022572 URL: www.kefallonia.gov.gr email: gkontogi@kefallonia.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 2013/S 174-300259. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Αθήνα: Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 2013/S 174-300259. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/8 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:300259-2013:text:el:html Ελλάδα-Αθήνα: Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 2013/S 174-300259 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάπτυξη Λογισμικού Στατιστικών Λειτουργίας Συμβατών Με Τον Χάρτη Υγείας του Προγράμματος «Δημιουργία και Δικτύωση Δημοτικών Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813807 2015-05-29

15PROC002813807 2015-05-29 15PROC002813807 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ.: 54008, Θεσ/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ Στοιχεία διακήρυξης: 630.7/34/2014 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου 22, 106 72 - Αθήνα, Τηλ.: 210 3609 689,, Fax: 210 3644 996 E-mail: archetai@otenet.gr.

Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου 22, 106 72 - Αθήνα, Τηλ.: 210 3609 689,, Fax: 210 3644 996 E-mail: archetai@otenet.gr. Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου 22, 106 72 - Αθήνα, Τηλ.: 210 3609 689,, Fax: 210 3644 996 E-mail: archetai@otenet.gr Έργο Γ ΚΠΣ: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΚΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το Υποέργο με α/α 2 και τίτλο: υλοποίησης ενεργειών κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Πειραιάς, 15 1 2015 Κωδ ΟΠΣ (MIS) 380300 Πράξη Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης Διεύθυνσης Πληροφορικής ΕΛΣΤΑΤ Υποέργο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων Διάρκεια Διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΤΟΣ (Ο.Π.Σ) ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ»

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΤΟΣ (Ο.Π.Σ) ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΤΑΜΕΊΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΑΝΆΠ- ΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ) Μονάδα Β2, Γραφείο 425 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα