Αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία: Οι δράσεις του Π.Ι.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία: Οι δράσεις του Π.Ι."

Transcript

1 03-04:Layout 1 29/07/ :12 ΠΜ Page 5 Αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία: Οι δράσεις του Π.Ι. Σωτήριος Γκλαβάς, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ακρίτας Βεντούρης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Χρύσανθος Κόνταρης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ηλίας Κουτσής, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ελένη Παπαδοπούλου, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ηλίας Σκαλτσάς, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Περίληψη Με αυτή την εργασία παρουσιάζουμε τους στόχους και τα αποτελέσματα των έργων που υλοποίησε το Π.Ι. στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας». Τα έργα αυτά είχαν ως αντικείμενο την προμήθεια σύγχρονου εκπαιδευτικού λογισμικού για τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και προσβάσιμου εκπαιδευτικού λογισμικού τόσο για τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής όσο και για σχολικές μονάδες που φιλοξενούν τμήματα ένταξης. Επιπρόσθετα, υλοποιήθηκαν επιμορφωτικά σεμινάρια πιλοτικής μορφής σε εκπαιδευτικούς ορισμένων ειδικοτήτων και σε εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής στη χρήση και παραγωγική αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού στην τάξη. Παράλληλα, δημιουργήθηκε ψηφιακή διαδι- Ο κ. Σωτήριος Γκλαβάς είναι τέως Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και Σύμβουλος του Π.Ι. Ο κ. Ακρίτας Βεντούρης είναι Εκπαιδευτικός ΠΕ04 αποσπασμένος στο Π.Ι. Ο κ. Χρύσανθος Κόνταρης είναι Εκπαιδευτικός ΠΕ19 (MSc Πληροφορικής) αποσπασμένος στο Π.Ι. Ο κ. Ηλίας Κουτσής είναι Εκπαιδευτικός ΠΕ20 (MSc Πληροφορικής) αποσπασμένος στο Π.Ι. Η κ. Ελένη Παπαδοπούλου είναι Εκπαιδευτικός ΠΕ02 (MΑ Γλωσσολογίας) αποσπασμένη στο Π.Ι. Ο κ. Ηλίας Σκαλτσάς είναι Εκπαιδευτικός ΠΕ04 αποσπασμένος στο Π.Ι. 5

2 03-04:Layout 1 29/07/ :12 ΠΜ Page 6 Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων κτυακή εφαρμογή, στην οποία συμπεριλήφθηκαν οι τίτλοι εκπαιδευτικού λογισμικού, το συνοδευτικό υλικό, καθώς και υποστηρικτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς που χρησιμοποιούν τους συγκεκριμένους τίτλους λογισμικού στη διδασκαλία τους. Λέξεις κλειδιά: Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), Εκπαιδευτικό Λογισμικό (Ε.Λ.), Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Ε.Π. «Κ.τ.Π.»), Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης & Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.), Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων (Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.), Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.), Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.), Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) Εισαγωγή Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο τους στην ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού μαθησιακού περιβάλλοντος, ενέταξε τις Τ.Π.Ε. στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα Α.Π.Σ. όλων των μαθημάτων, κυρίως ως εργαλείο μάθησης, επικοινωνίας και δημιουργίας. Με την υιοθέτηση της «ολιστικής προσέγγισης», εκτός από τη διδασκαλία της Πληροφορικής ως αυτόνομου γνωστικού αντικειμένου (στο Γυμνάσιο), χρησιμοποιούνται οι Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία όλων των γνωστικών α - ντικειμένων, γιατί υποστηρίζουν και εξυπηρετούν τους σκοπούς της διαθεματικότητας και της διεπιστημονικότητας (στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο) (Π.Ι. Δ.Ε.Π.Π.Σ. Α.Π.Σ., 2002). Οι Τ.Π.Ε γενικότερα και το Ε.Λ. ειδικότερα συμβάλλουν ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην ποιοτική βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας με τη δημιουργία ενός δυναμικού περιβάλλοντος που προκαλεί τον μαθητή να πειραματίζεται, να δημιουργεί και «να μαθαίνει κάνοντας» (Παπαδόπουλος, 2001). Οι Τ.Π.Ε. δεν πρέπει να θεωρούνται απλοί μηχανισμοί ή μέσα για την παράδοση και τη διανομή έτοιμων γνώσεων, αλλά εργαλεία για την εμπλοκή των μαθητών σε διερευνητικά μαθησιακά περιβάλλοντα και για την υποβοήθηση της διαδικασίας οικοδόμησης γνώσεων και της εννοιολογικής κατανόησης διαφόρων φαινομένων (Αγγελή & Βαλαβανίδης, 2004). Ο σχεδιασμός και η παραγωγή ενός πλήρους πακέτου εκπαιδευτικού υλικού, τόσο για την Πρωτοβάθμια όσο και την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, απαιτεί σήμερα ως απαραίτητο «συστατικό» να συμπεριλαμβάνεται και Ε.Λ. (Εκπαιδευτικό Λογισμικό). Το Ε.Λ. μπορεί να αποτελεί εποπτικό υλικό υποστήριξης της διδασκαλίας εμπλουτισμένο με βίντεο, προσομοιώσεις, διασυνδεόμενα διαγράμματα και διαδραστικούς χάρτες, αλλά κυρίως μπορεί να ικανοποιεί μαθητικές δραστηριότητες οι οποίες είναι δυνατόν να εκτελεστούν μόνο σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας (Σπυρέλλης & Γεωργιάδου, 2005). 6

3 03-04:Layout 1 29/07/ :12 ΠΜ Page 7 Αξιοποιήση εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία: Οι δράσεις του Π.Ι. Σύμφωνα με απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το πρόγραμμα «elearning», ο γενικός στόχος του είναι «να υποστηρίξει και να αναπτύξει περαιτέρω την αποτελεσματική χρήση των Τ.Π.Ε. στα ευρωπαϊκά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ως συμβολή στην ποιοτική εκπαίδευση και ως ουσιώδες στοιχείο για την προσαρμογή τους στις ανάγκες της κοινωνίας της γνώσης σε ένα πλαίσιο δια βίου μάθησης». Στην ίδια απόφαση, ειδικότερο στόχο αποτελεί η «αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής μάθησης στο πλαίσιο της καινοτομίας στις μεθόδους διδασκαλίας με την προοπτική βελτίωσης της ποιότητας της διαδικασίας μάθησης και καλλιέργειας της αυτονομίας αυτών που μαθαίνουν» (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, απόφ αρ. 2318/2003/ΕΚ). Η ανάγκη αξιοποίησης του «καινοτομικού δυναμικού» των Τ.Π.Ε. για τη βελτίωση των διδακτικών μεθόδων και την αναβάθμιση της ποιότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων και της δια βίου μάθησης αποτυπώθηκε και στο πρώτο κείμενο «elearning» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC COM (2000) 318 final). Στο ίδιο κείμενο επισημαίνεται η ανάγκη για ανάπτυξη λογισμικού και πολυμεσικών εφαρμογών που θα εξυπηρετούν εκπαιδευτικούς σκοπούς, καθώς και για βασική και συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε. Περαιτέρω, η πρωτοβουλία «elearning» της Ε.Ε. έχει ως στόχο την άμβλυνση του κοινωνικού αποκλεισμού και του «ψηφιακού χάσματος», με την εξασφάλιση των συνθηκών που επιτρέπουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (π.χ. ΑμεΑ) να εκμεταλλευθούν πλήρως τα οφέλη των Τ.Π.Ε. Ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις για τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος και την ανάπτυξη του «ψηφιακού γραμματισμού» στην εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο υλοποίησε στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΚτΠ» τα ακόλουθα έργα, τα οποία βρίσκονταν σε συνέργεια: 1ο Έργο: «Ολοκληρωμένη Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» 2ο Έργο: «Δράσεις Υποστήριξης Μαθητών ΑμεΑ» 3ο Έργο: «Πανελλήνια Βιβλιοθήκη Ψηφιακού Υλικού και Βέλτιστων Πρακτικών Αξιοποίησης Εκπαιδευτικών Λογισμικών» Τα Έργα συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (80%) και από εθνικούς πόρους (20%). Τα συγκεκριμένα Έργα θεωρούνται συμπληρωματικά όλων των αντίστοιχων δράσεων που αναπτύχθηκαν από το Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΚτΠ» και από το Π.Ι. στο πλαίσιο του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ και είχαν ως στόχο, αφενός τη δημιουργία υποδομών σε εργαστήρια Η/Υ και εξασφάλιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού στα σχολεία και αφετέρου την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση των Τ.Π.Ε. 7

4 03-04:Layout 1 29/07/ :12 ΠΜ Page 8 Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων Στο φυσικό αντικείμενο των τριών Έργων που υλοποίησε το Π.Ι. στο Ε.Π. «ΚτΠ» περιλαμβάνονταν: - Η προμήθεια μεγάλου αριθμού τίτλων εκπαιδευτικού λογισμικού που καλύπτουν οριζόντια τα περισσότερα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. - Η προμήθεια προσβάσιμου εκπαιδευτικού λογισμικού για την υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής. - Η προμήθεια προσβάσιμου εκπαιδευτικού λογισμικού για την υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολεία στα οποία λειτουργούν τμήματα ένταξης. - Η αποστολή των τίτλων εκπαιδευτικού λογισμικού με το συνοδευτικό έντυπο και ψηφιακό υλικό σε όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διαθέτουν σύγχρονα εργαστήρια Η/Υ και στις μονάδες Ειδικής Αγωγής. - Η επιμόρφωση (πιλοτικής μορφής) εκπαιδευτικών ορισμένων ειδικοτήτων και εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής στη χρήση και παραγωγική αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού στην τάξη. - Η δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής που είναι προσβάσιμη και από ΑμεΑ, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι τίτλοι εκπαιδευτικού λογισμικού, το συνοδευτικό υλικό, καθώς και πρόσθετο υποστηρικτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς που χρησιμοποιούν τους συγκεκριμένους τίτλους λογισμικού στη διδασκαλία τους. Οι στόχοι του εγχειρήματος εναρμονίζονται με τους στόχους του προγράμματος «elearning» και των Α.Π.Σ. Δ.Ε.Π.Π.Σ, αφού επιδιώχθηκαν τα εξής: - Η ουσιαστική αξιοποίηση των σχολικών εργαστηρίων μέσω της εισαγωγής σύγχρονων εκπαιδευτικών λογισμικών στην εκπαιδευτική διαδικασία. - Η χρησιμοποίηση των Η/Υ ως εργαλείου μάθησης στα περισσότερα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. - Η προώθηση της εξοικείωσης των μαθητών με τα ψηφιακά μέσα, ακόμα και από το Δημοτικό. - Η ανάπτυξη του «ψηφιακού γραμματισμού» στον χώρο της εκπαιδευτικής κοινότητας. - Η άμβλυνση του «ψηφιακού χάσματος» και του αποκλεισμού των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων (π.χ. ΑμεΑ) με την εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στις Τ.Π.Ε. 8

5 03-04:Layout 1 29/07/ :12 ΠΜ Page 9 Αξιοποιήση εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία: Οι δράσεις του Π.Ι. - Η καταγραφή τεκμηριωμένης παιδαγωγικής γνώσης και εμπειρίας, καθώς και η συγκέντρωση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου και υλικού που αφορούν στην αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού και γενικότερα των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία και η ελεύθερη διάδοσή τους στην εκπαιδευτική κοινότητα. - Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των επιμορφωτικών δράσεων του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. που αφορούσαν στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών για την απόκτηση βασικών και προχωρημένων δεξιοτήτων χρήσης Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία («Α και Β Επίπεδο»). - Η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, γενικότερα, μέσω της δημιουργίας νέων περιβαλλόντων μάθησης. 2. Πλαίσιο υλοποίησης και αποτελέσματα 2.1. Προμήθεια εκπαιδευτικού λογισμικού Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο επέλεξε την προμήθεια αδειών χρήσης έτοιμου λογισμικού, κατόπιν διενέργειας διεθνών ανοικτών διαγωνισμών. Η επιλογή αυτή έναντι της ανάπτυξης νέου λογισμικού έγινε για μια σειρά από λόγους, σημαντικότεροι από τους οποίους είναι ο μικρότερος χρόνος ολοκλήρωσης του έργου και το γεγονός ότι, από λειτουργικής τουλάχιστον άποψης, τα λογισμικά ήταν σε μεγάλο βαθμό δοκιμασμένα, κάτι που σχεδόν εξάλειψε τις περιπτώσεις εμφάνισης προβλημάτων κατά την εγκατάστασή τους στα σχολεία. Τα λογισμικά που προσφέρθηκαν αξιολογήθηκαν τόσο ως προς την τεχνική τους αρτιότητα όσο και ως προς το περιεχόμενο και την εκπαιδευτική τους καταλληλότητα. Η αξιολόγησή τους έγινε από πενταμελείς ομάδες (τριμελείς για τα προσβάσιμα λογισμικά) που επιλέχθηκαν από ειδικό Μητρώο του Π.Ι. Μητρώο αξιολογητών και ομάδες αξιολόγησης Το Μητρώο αξιολογητών συγκροτήθηκε κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσίευσε το Π.Ι. Οι ελάχιστες προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο και τα κριτήρια επιλογής σχετίζονταν με τη συνολική και τη διδακτική προϋπηρεσία, την πιστοποίηση σε δεξιότητες Τ.Π.Ε., την εμπειρία σε επιμορφωτικά σεμινάρια, την εμπειρία σε ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού και λογισμικού, το συγγραφικό έργο και τους μεταπτυχιακούς τίτλους. Ειδικότερα, για τους αξιολογητές προσβάσιμου εκπαιδευτικού λογισμικού προσμετρήθηκαν οι ακαδημαϊκοί τίτλοι και η εμπειρία τους στο αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής. 9

6 03-04:Layout 1 29/07/ :12 ΠΜ Page 10 Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων Σε κάθε ομάδα αξιολόγησης ορίστηκε ως συντονιστής ένα μόνιμο στέλεχος του Π.Ι. και ένα τουλάχιστον μέλος Σχολικός Σύμβουλος ή Πανεπιστημιακός. Τα υπόλοιπα μέλη αναδείχθηκαν κατόπιν δημόσιας κλήρωσης και ήταν εκπαιδευτικοί της σχετικής με το γνωστικό αντικείμενο ειδικότητας και ένας ειδικός Πληροφορικής. Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης Τα κριτήρια διακρίθηκαν σε υποχρεωτικά και βαθμολογούμενα. Εφόσον ένας τίτλος εκπαιδευτικού λογισμικού εκπλήρωνε τα υποχρεωτικά κριτήρια, προχωρούσε η αξιολόγησή του, διαφορετικά απορριπτόταν. Ορισμένες από τις υποχρεωτικές προδιαγραφές (οι υπόλοιπες δεν παρουσιάζουν εκπαιδευτικό ενδιαφέρον) που όφειλε να πληροί κάθε λογισμικό είναι οι ακόλουθες: - Να παρουσιάζει όλο το περιβάλλον εργασίας στα Ελληνικά. - Να είναι συμβατό με τις τεχνολογικές προδιαγραφές των σύγχρονων σχολικών εργαστηρίων. - Να υποστηρίζει ολοκληρωμένη και απλή διαδικασία εγκατάστασης και απε - γκατάστασης. - Να είναι προσαρμοσμένο στα προγράμματα σπουδών Α.Π.Σ. Δ.Ε.Π.Π.Σ. και της Ειδικής Αγωγής. Τα λογισμικά για την Ειδική Αγωγή έπρεπε επιπλέον: - Να είναι εγγενώς πλήρως προσβάσιμα από την ομάδα στόχου ΑμεΑ στην οποία απευθύνονται, χωρίς να απαιτείται επιπλέον υποστηρικτικό λογισμικό τρίτων. Τα κριτήρια, βάσει των οποίων έγινε η βαθμολόγηση, χωρίστηκαν σε πέντε (5) ομάδες. Καταβλήθηκε προσπάθεια να κωδικοποιηθούν τα κριτήρια αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού, που προκύπτουν από τη βιβλιογραφία και την εμπειρία του Π.Ι., με τρόπο που να αντικειμενοποιούν και να διευκολύνουν κατά το δυνατό τη διαδικασία αξιολόγησης. Η πρώτη ομάδα αφορούσε σε κριτήρια εκπαιδευτικού περιεχομένου. Ειδικότερα, αξιολογήθηκε η επιστημονική τεκμηρίωση, η διδακτική παιδαγωγική προσέγγιση και μεθοδολογία σε σχέση με αντίστοιχη ομάδα στόχο μαθητών, η δομή, η οργάνωση και η έκταση του περιεχομένου και η ποιότητα της γλώσσας. Η δεύτερη ομάδα κριτηρίων αφορούσε στα αλληλεπιδραστικά χαρακτηριστικά του λογισμικού. Αξιολογήθηκαν η συνοχή, η συμπληρωματικότητα και η ισορροπία των πολυμεσικών στοιχείων (γραφικά, ήχοι, εικόνες, βίντεο, animations κ.τ.λ.), η ροή του περιεχομένου και η ευκολία πλοήγησης, η παροχή οδηγιών και βοήθειας, η δυ- 10

7 03-04:Layout 1 29/07/ :12 ΠΜ Page 11 Αξιοποιήση εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία: Οι δράσεις του Π.Ι. νατότητα αναζήτησης επιλεγμένης πληροφορίας, καθώς και ο τρόπος που όλα τα παραπάνω επιτυγχάνουν την ενεργητική και δημιουργική συμμετοχή του μαθητή. Το έντυπο υλικό, που ήταν απαραίτητο να συνοδεύει το λογισμικό (οδηγός χρήσης και εγκατάστασης, βιβλίο εκπαιδευτικού, βιβλίο μαθητή), αξιολογήθηκε με ξεχωριστή ομάδα κριτηρίων ως προς την πληρότητα και την ποιότητά του. Η τέταρτη ομάδα κριτηρίων αναφερόταν στα υποστηρικτικά εργαλεία κάθε λογισμικού. Αξιολογήθηκε η διαλειτουργικότητα, η δυνατότητα προσθήκης περιεχομένου, η δυνατότητα παρακολούθησης της προόδου του μαθητή, η ύπαρξη αυτοματοποιημένης αξιολόγησης και η ποιότητα και ποικιλία των ασκήσεων. Τέλος, τα τεχνικά χαρακτηριστικά αξιολογήθηκαν με βάση κριτήρια που αναφέρονταν στην αξιοπιστία και αποδοτικότητα του λογισμικού, την εν γένει λειτουργική του συμπεριφορά σε σχέση και με το επίπεδο των μαθητών, τη δυνατότητα δικτυακής εγκατάστασης, καθώς και τη δυνατότητα ενημέρωσης αναβάθμισης προσπέλασης του εκπαιδευτικού λογισμικού μέσω του διαδικτύου. Οι αξιολογητές συμπλήρωναν σε τυποποιημένο έντυπο τη βαθμολογία τους με τη σχετική τεκμηρίωση, αφού πρώτα, με ευθύνη του συντονιστή, οι ομάδες είχαν συνεδριάσει για να συζητήσουν τα μέλη τις παρατηρήσεις τους. Η βαθμολογία κάθε λογισμικού προέκυπτε από τον μέσο όρο των επιμέρους βαθμολογιών των αξιολογητών. Για να θεωρηθεί εκπαιδευτικά κατάλληλο και να πιστοποιηθεί ένα λογισμικό, έπρεπε να συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία άνω του 60%. Προκειμένου να πιστοποιηθεί η εκπαιδευτική καταλληλότητα ενός λογισμικού, η σχετική έκθεση κάθε ομάδας αξιολόγησης διαβιβαζόταν στο αντίστοιχο Τμήμα του Π.Ι. (Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής), το οποίο αποφαινόταν τελικά. Τίτλοι εκπαιδευτικού λογισμικού ανά γνωστικό αντικείμενο και βαθμίδα Συνολικά προσφέρθηκαν 249 τίτλοι λογισμικού (109 για την Ειδική Αγωγή), από τους οποίους αξιολογήθηκαν και τελικώς πιστοποιήθηκαν και επιλέχθηκαν για προμήθεια οι 78 (45 για την Ειδική Αγωγή). Σε ορισμένα γνωστικά αντικείμενα αποκτήθηκαν περισσότερα του ενός λογισμικά είτε γιατί θεωρήθηκε ότι τα συγκεκριμένα αντικείμενα αφήνουν μεγαλύτερα περιθώρια για τη διδακτική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. (π.χ. Ιστορία, Μαθηματικά, Πληροφορική), είτε γιατί η ποσότητα της διδασκόμενης ύλης βάσει του Α.Π.Σ. είναι μεγάλη και το Π.Ι. αποφάσισε τον χωρισμό της σε «ενότητες». Μια τέτοια «ενότητα» αφορούσε στο γνωστικό α - ντικείμενο για ορισμένες μόνο τάξεις μιας εκπαιδευτικής βαθμίδας (π.χ. Γλώσσα Δημοτικού Α -Β, Γ -Δ και Ε -ΣΤ ). 11

8 03-04:Layout 1 29/07/ :12 ΠΜ Page 12 Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων Οι 12 τίτλοι εκπαιδευτικού λογισμικού για το Δημοτικό καλύπτουν 10 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: α/α Γνωστικό αντικείμενο Τάξεις 1 Αγγλικά Δ -ΣΤ 2 Αισθητική Αγωγή (Εικαστικά) Α -ΣΤ 3 Γεωγραφία Ε -ΣΤ 4 Γλώσσα (3) Α -ΣΤ 5 Θρησκευτικά Γ -ΣΤ 6 Ιστορία Γ -Δ 7 Μαθηματικά Α -Γ 8 Μελέτη Περιβάλλοντος Α -Γ 9 Μουσική Γ -ΣΤ 10 Φυσικά Ε -ΣΤ Για το Γυμνάσιο αποκτήθηκαν 15 τίτλοι εκπαιδευτικού λογισμικού που καλύπτουν 12 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα: α/α Γνωστικό αντικείμενο Τάξεις 1 Αγγλικά Α -Γ 2 Βιολογία Α -Γ 3 Γαλλικά Α -Γ 4 Γεωγραφία Α -Β 5 Ιστορία (2) Α -Γ 6 Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ 7 Μαθηματικά (2) Α -Γ 8 Μουσική Α -Γ 9 Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Α -Γ 10 Πληροφορική (2) Α -Γ 11 Τεχνολογία Α -Β 12 Χημεία Β -Γ 12

9 03-04:Layout 1 29/07/ :12 ΠΜ Page 13 Αξιοποιήση εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία: Οι δράσεις του Π.Ι. Για το Λύκειο αποκτήθηκαν 6 τίτλοι εκπαιδευτικού λογισμικού που καλύπτουν α - ντίστοιχο αριθμό γνωστικών αντικειμένων: α/α Γνωστικό αντικείμενο Τάξεις 1 Αγγλικά Α -Γ 2 Βιολογία Β -Γ 3 Ιστορία Α -Γ 4 Μαθηματικά Α -Γ 5 Φυσική Α -Γ 6 Χημεία Α -Γ Το εκπαιδευτικό λογισμικό μαζί με το έντυπο και ψηφιακό συνοδευτικό υλικό διανεμήθηκε στο σύνολο των σχολείων της χώρας που διαθέτουν σύγχρονο εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και συγκεκριμένα σε περίπου Δημοτικά σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια. Το ποσοστό κάλυψης του συνολικού αριθμού Η/Υ (σύγχρονων και μη) που βρίσκονται στα σχολεία υπολογίζεται ότι ξεπέρασε το 80% (ΕΣΥΕ, 2007). Αντίστοιχα, σε 125 μονάδες Ειδικής Αγωγής διανεμήθηκαν 6 τίτλοι προσβάσιμου εκπαιδευτικού λογισμικού για τις ακόλουθες κατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών: Αυτισμός Προβλήματα ακοής Κινητικά προβλήματα Μέτρια και Ελαφριά νοητική υστέρηση (2) Βαριά νοητική υστέρηση Επίσης, διανεμήθηκαν 23 τίτλοι προσβάσιμου εκπαιδευτικού λογισμικού σε Δημοτικά όπου λειτουργούν τμήματα ένταξης. Τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτονται σε σχέση με την κατηγορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών είναι τα ακόλουθα: 13

10 03-04:Layout 1 29/07/ :12 ΠΜ Page 14 Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων α/α Γνωστικό αντικείμενο Τάξεις Ειδική εκπαιδευτική ανάγκη 1 Γλώσσα Α -Γ Κινητικά Προβλήματα 2 Γλώσσα Δ -ΣΤ Κινητικά Προβλήματα 3 Γεωγραφία Ε -ΣΤ Κινητικά Προβλήματα 4 Μελέτη Περιβάλλοντος Α -Δ Κινητικά Προβλήματα 5 Ιστορία Γ -ΣΤ Κινητικά Προβλήματα 6 Αγγλικά Γ -ΣΤ Κινητικά Προβλήματα 7 Μαθηματικά Α -ΣΤ Κινητικά Προβλήματα 8 Φυσικά Ε -ΣΤ Κινητικά Προβλήματα 9 Γλώσσα Α -Γ Κινητικά Προβλήματα 10 Γλώσσα Δ -ΣΤ Κινητικά Προβλήματα 11 Ιστορία Γ -ΣΤ Προβλήματα Ακοής 12 Φυσικά Ε -ΣΤ Προβλήματα Ακοής 13 Γεωγραφία Ε -ΣΤ Προβλήματα Ακοής 14 Γλώσσα Α -Γ Προβλήματα Ακοής 15 Μαθηματικά Α -ΣΤ Προβλήματα Ακοής 16 Γλώσσα Δ -ΣΤ Προβλήματα Ακοής 17 Μελέτη Περιβάλλοντος Α -Δ Προβλήματα Ακοής 18 Ιστορία Γ -ΣΤ Προβλήματα Όρασης 19 Φυσικά Ε -ΣΤ Προβλήματα Όρασης 20 Γεωγραφία Ε -ΣΤ Προβλήματα Όρασης 21 Αγγλικά Δ -ΣΤ Προβλήματα Όρασης 22 Γλώσσα Α -Γ Προβλήματα Όρασης 23 Γλώσσα Δ -ΣΤ Προβλήματα Όρασης Τέλος, διανεμήθηκαν 16 τίτλοι προσβάσιμου εκπαιδευτικού λογισμικού σε 600 Γυμνάσια όπου λειτουργούν τμήματα ένταξης. Τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτονται σε σχέση με την κατηγορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών είναι τα ακόλουθα: 14

11 03-04:Layout 1 29/07/ :12 ΠΜ Page 15 Αξιοποιήση εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία: Οι δράσεις του Π.Ι. α/α Γνωστικό αντικείμενο Τάξεις Ειδική εκπαιδευτική ανάγκη 1 Ιστορία Α -Γ Κινητικά Προβλήματα 2 Αγγλικά Α -Γ Κινητικά Προβλήματα 3 Γεωγραφία Α -Β Κινητικά Προβλήματα 4 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α -Γ Κινητικά Προβλήματα 5 Ιστορία Α -Γ Προβλήματα Ακοής 6 Χημεία Β -Γ Προβλήματα Ακοής 7 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α -Γ Προβλήματα Ακοής 8 Γεωγραφία Α -Β Προβλήματα Ακοής 9 Νεοελληνική Γλώσσα Α -Γ Προβλήματα Ακοής 10 Αρχαία Α -Γ Προβλήματα Όρασης 11 Ιστορία Α -Γ Προβλήματα Όρασης 12 Φυσική Β -Γ Προβλήματα Όρασης 13 Γεωγραφία Α -Β Προβλήματα Όρασης 14 Χημεία Β -Γ Προβλήματα Όρασης 15 Αγγλικά Α -Γ Προβλήματα Όρασης 16 Νεοελληνική Γλώσσα Α -Γ Προβλήματα Όρασης 2.2. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Η επιμόρφωση σχεδιάστηκε για να εφαρμοστεί πιλοτικά σε ορισμένες μεγάλες πόλεις της χώρας και για συγκεκριμένες ειδικότητες εκπαιδευτικών. Τα σεμινάρια απευθύνονταν κατά προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς που είχαν πιστοποιηθεί στις βασικές δεξιότητες χρήσης των Τ.Π.Ε. (Α επίπεδο), καθώς το πρόγραμμα σπουδών εστίαζε στην παραγωγική αξιοποίηση των συγκεκριμένων εφαρμογών λογισμικού στην τάξη. Στο τέλος κάθε επιμορφωτικού προγράμματος οι εκπαιδευτικοί πιστοποιήθηκαν στις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τα επιμορφωτικά προγράμματα υλοποιήθηκαν στις εξής πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο και Ιωάννινα. Κάθε πρόγραμμα αφορούσε σε μία από τις ειδικότητες ΠΕ70, ΠΕ02, ΠΕ04, ΠΕ06 και ΠΕ19-20 με εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών. Συνολικά υλοποιήθηκαν 43 σεμινάρια με την ακόλουθη κατανομή ανά ειδικότητα: 15

12 03-04:Layout 1 29/07/ :12 ΠΜ Page 16 Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΠΕ70 (δασκάλων), 16 προγράμματα 191 εκπαιδευτικοί, ΠΕ02 (φιλολόγων), 10 προγράμματα 117 εκπαιδευτικοί, ΠΕ04 (φυσικών, χημικών κ.ά.), 4 προγράμματα 48 εκπαιδευτικοί, ΠΕ06 (αγγλικής), 5 προγράμματα 47 εκπαιδευτικοί και ΠΕ19-20 (πληροφορικής), 8 προγράμματα 87 εκπαιδευτικοί. Σε κάθε επιμορφωτικό πρόγραμμα συμμετείχαν κατά μέσο όρο εκπαιδευτικοί, καθένας από τους οποίους διέθετε ξεχωριστό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι χώροι των σεμιναρίων διέθεταν όλο τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό (σύνδεση στο διαδίκτυο, video-projector, οθόνη προβολής, εκτυπωτή κ.τ.λ.) και, εκτός από τον εκπαιδευτή, υπήρχε προσωπικό για τεχνική υποστήριξη. Πρόγραμμα σπουδών και επιμορφωτικό υλικό Το πρόγραμμα σπουδών, το οποίο συντάχθηκε από ομάδες εργασίας του Π.Ι., χωρίστηκε σε ενότητες με διαφοροποίηση στη δομή και το περιεχόμενο, ανάλογα με την ειδικότητα των εκπαιδευτικών στην οποία απευθυνόταν. Η 1 η ενότητα με τίτλο «Παιδαγωγική αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού» ήταν κοινή για όλες τις ειδικότητες, είχε συνολική διάρκεια 7 ώρες και περιλάμβανε τις ακόλουθες υποενότητες: i. Γενικές αρχές παιδαγωγικής αξιοποίησης εκπαιδευτικού λογισμικού 2 ώρες. ii. Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού 1 ώρα. iii. Σύγχρονες προσεγγίσεις ειδικής διδακτικής και μεθοδολογίας στη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων της κάθε ειδικότητας με χρήση προϊόντων Τ.Π.Ε. Βέλτιστες πρακτικές 4 ώρες. Προφανώς, το περιεχόμενο της υποενότητας iii. εξειδικεύτηκε για κάθε εκπαιδευτική ειδικότητα ξεχωριστά. Η 2 η ενότητα με τίτλο «Παρουσίαση εκπαιδευτικού λογισμικού» είχε συνολική διάρκεια 13 ώρες, ήταν εξειδικευμένη σε συγκεκριμένο τίτλο εκπαιδευτικού λογισμικού και γνωστικό αντικείμενο και περιλάμβανε δύο υποενότητες με επιμέρους κεφάλαια: i. Τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά λογισμικού i.α. Εγκατάσταση απεγκατάσταση. Τεχνικά στοιχεία λογισμικών 1 ώρα. i.β. Περιβάλλον διεπαφής. Λειτουργικά χαρακτηριστικά και τρόπος χρήσης 2 ώρες. i.γ. Πρακτική εξάσκηση. Εφαρμογές. Καταγραφή και αναφορά προβλημάτων στη χρήση 1 ώρα. 16

13 03-04:Layout 1 29/07/ :12 ΠΜ Page 17 Αξιοποιήση εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία: Οι δράσεις του Π.Ι. ii. Παραγωγική αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού στην τάξη ii.α. Παρουσίαση πλαισίου διδακτικών σεναρίων (σχέδια μαθημάτων, δραστηριότητες, προτάσεις διδασκαλίας κ.τ.λ.) 1 ώρα. ii.β. Παρουσίαση ενός αριθμού υποδειγματικών σεναρίων (οργάνωση τάξης, αξιοποίηση διδακτικού χρόνου, σημεία εστίασης ενδιαφέροντος, δραστηριότητες, εντοπισμός πιθανών προβλημάτων και προτάσεις επίλυσης κ.τ.λ.) με τη χρήση των λογισμικών 3 ώρες. ii.γ. Σχέδιο διασύνδεσης του λογισμικού με το αναλυτικό πρόγραμμα και την επίσημη στοχοθεσία του μαθήματος 2 ώρες. ii.δ. Πρακτική άσκηση. Ανάπτυξη διδακτικών προτάσεων σεναρίων από τους εκπαιδευόμενους με τη χρήση των λογισμικών 3ώρες. Ο σχεδιασμός του προγράμματος σπουδών έγινε με το σκεπτικό ότι η συγκεκριμένη ενότητα θα επαναλαμβανόταν για κάθε τίτλο εκπαιδευτικού λογισμικού είτε αυτός αφορούσε στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο είτε σε διαφορετικό. Ανάλογα με τον αριθμό των εκπαιδευτικών λογισμικών που παρουσιάστηκαν στην κάθε ειδικότητα, το πρόγραμμα σπουδών εκτεινόταν σε διάρκεια 35 έως 50 ωρών. Η 3 η ενότητα αφορούσε στην πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, η οποία αναλύεται σε επόμενη παράγραφο. Το επιμορφωτικό υλικό εκπονήθηκε από ομάδες εργασίας του Π.Ι. που ήταν υπεύθυνες και για τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών, διανεμήθηκε στους εκπαιδευόμενους σε έντυπη και ψηφιακή μορφή (CD-ROM) και αναρτήθηκε σε ιστότοπο που δημιουργήθηκε για τον λόγο αυτό (www.eetpe.gr). Το υλικό της 1ης ενότητας που αφορούσε στο θεωρητικό μέρος των σεμιναρίων ήταν κοινό για όλες τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών και εξειδικευόταν στην υποενότητα iii. για κάθε γνωστικό αντικείμενο. Το υλικό της 2ης ενότητας που αφορούσε στο πρακτικό μέρος υποστήριζε τη διδασκαλία στο εργαστήριο που συνδύαζε πραγματική εμπειρία και πειραματισμό (hands-on experience). Οι ομάδες που ήταν υπεύθυνες για το επιμορφωτικό υλικό εκπόνησαν και το υλικό πιστοποίησης γνώσεων που αποτελείτο από μικρές «δεξαμενές» θεμάτων κλειστού τύπου και σύντομων απαντήσεων. Τα θέματα προέρχονταν κυρίως από τις ενότητες 1 και 2i. Πιστοποίηση Η πιστοποίηση γνώσεων έγινε στο τέλος κάθε προγράμματος με τη χρήση αυτοματοποιημένου συστήματος. Η εφαρμογή που αναπτύχθηκε εμφάνιζε το τεστ στον υπολογιστή κάθε εκπαιδευόμενου, ο οποίος συμπλήρωνε τις ερωτήσεις σε πραγ- 17

14 03-04:Layout 1 29/07/ :12 ΠΜ Page 18 Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων ματικό χρόνο. Τα αποτελέσματα των τεστ παράγονταν από το σύστημα μετά την εκτέλεση της διαδικασίας αυτόματης διόρθωσης. Η πιστοποίηση δεξιοτήτων περιλάμβανε την ανάθεση μιας εργασίας (project) σε κάθε εκπαιδευόμενο. Αντικείμενο της εργασίας ήταν η δημιουργία ενός διδακτικού σεναρίου βασισμένου στο περιεχόμενο της επιμόρφωσης. Από το πέρας των σεμιναρίων και μέχρι την παράδοση της εργασίας στους εκπαιδευτές, οι επιμορφούμενοι είχαν τη δυνατότητα να μεταφέρουν στις τάξεις τους την εμπειρία που αποκόμισαν και να αναπτύξουν ένα διδακτικό σενάριο για την αξιοποίηση κάποιου εκπαιδευτικού λογισμικού. Προϋπόθεση για την πιστοποίηση αποτελούσε η συγκέντρωση συνολικής βαθμολογίας από 70% και άνω, και βαθμολογίας τουλάχιστον 60% σε κάθε επιμέρους φάση της πιστοποίησης (γνώσεις - δεξιότητες) Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής Η επιμόρφωση είχε πιλοτικό χαρακτήρα και συμμετείχαν σε αυτή 68 σύμβουλοι, εκπαιδευτικοί και στελέχη μονάδων Ειδικής Αγωγής από όλη τη χώρα. Πρόγραμμα σπουδών και επιμορφωτικό υλικό Το πρόγραμμα σπουδών και το επιμορφωτικό υλικό συντάχθηκε από ομάδες εργασίας του Π.Ι. και μοιράστηκε στους εκπαιδευόμενους σε ψηφιακή μορφή. Το πρόγραμμα σπουδών διάρκειας 16 ωρών περιλάμβανε ένα μικρότερο συγκριτικά θεωρητικό μέρος και ένα μέρος που υλοποιήθηκε στο εργαστήριο με επιδείξεις και πρακτική εφαρμογή. Η τελευταία ενότητα αφορούσε στην αξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων και διεξήχθη στο εργαστήριο. Συγκεκριμένα, οι ενότητες του προγράμματος σπουδών ήταν οι ακόλουθες: - Εισαγωγή στην Καθολική Πρόσβαση και Σχεδίαση για Όλους - Σύγχρονες τεχνολογίες προσβασιμότητας (δυνατότητες τρόπος αξιοποίησης) 2 ώρες. - Τεχνικά στοιχεία λογισμικών. Εγκατάσταση λογισμικών. Λειτουργικά χαρακτηριστικά και τρόπος χρήσης του κάθε λογισμικού από ΑμεΑ 3 ώρες. - Παραγωγική αξιοποίηση λογισμικών στην τάξη (Οδηγίες, πρακτικά παραδείγματα και ενδεικτικά σενάρια) 6 ώρες. - Καθοδήγηση των μαθητών ΑμεΑ στη χρήση των προσβάσιμων εκπαιδευτικών λογισμικών 3 ώρες. - Αξιολόγηση γνώσεων 2 ώρες. Το θεωρητικό μέρος παρουσιάστηκε υπό τύπο διάλεξης στο σύνολο των συμμετεχόντων. Το εργαστηριακό μέρος σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ως εξής: Οι συνολικά 45 τίτλοι λογισμικού κατηγοριοποιήθηκαν κατά πρώτο λόγο με κριτήριο την 18

15 03-04:Layout 1 29/07/ :12 ΠΜ Page 19 Αξιοποιήση εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία: Οι δράσεις του Π.Ι. ειδική εκπαιδευτική ανάγκη στην οποία απευθύνονται και κατά δεύτερο με βάση την τεχνολογική πλατφόρμα στην οποία αναπτύχθηκαν και τα λειτουργικά τους χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, εγκαταστάθηκαν σε αντίστοιχο αριθμό εργαστηρίων και δημιουργήθηκε αντίστοιχος αριθμός ομάδων εκπαιδευόμενων. Οι ομάδες των εκπαιδευόμενων πέρασαν κυκλικά από όλες τις εργαστηριακές αίθουσες όπου αρχικά τους παρουσιάζονταν τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των λογισμικών και στη συνέχεια γινόταν πρακτική άσκηση. 3. Συμπεράσματα Προτάσεις Αυτή τη στιγμή και μετά την αξιοποίηση τριών χρηματοδοτικών προγραμμάτων από την Ε.Ε., οι υποδομές που υφίστανται στα ελληνικά σχολεία τόσο σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό και δικτύωση όσο και σε εκπαιδευτικό λογισμικό και άλλες εφαρμογές λογισμικού, θεωρούνται ικανοποιητικές. Επίσης, υψηλό ποσοστό του συνόλου των εκπαιδευτικών έχει επιμορφωθεί στις βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε. Το ποσοστό αυξάνεται ακόμα περισσότερο στις μέσες και μικρότερες ηλικίες εκπαιδευτικών. Από την άλλη, όμως, οι εκπαιδευτικοί που έχουν επιμορφωθεί σε πιο προχωρημένο επίπεδο αξιοποίησης Ε.Λ. και των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία αποτελούν ένα σημαντικά μικρότερο ποσοστό επί του συνόλου. Είναι γεγονός ότι δεν υφίστανται συστηματοποιημένοι μηχανισμοί αξιοποίησης αυτών των εκπαιδευτικών για τον «πολλαπλασιασμό» και τη διάχυση της εμπειρίας και της γνώσης τους σε συναδέλφους τους. Παραμένει, συνεπώς, θέμα προς διερεύνηση το κατά πόσο οι υπάρχουσες υποδομές στα σχολεία αξιοποιούνται στον επιθυμητό βαθμό. Οι σημερινοί σχεδιασμοί για την εκπαιδευτική πολιτική των προσεχών ετών πρέπει πρώτα από όλα να εξασφαλίσουν τη διατήρηση του καλού επιπέδου υποδομών και της εξοικείωσης των περισσότερων εκπαιδευτικών με τις Τ.Π.Ε. Πρέπει, επιπλέον, να καταβληθεί προσπάθεια και να επενδυθούν οικονομικοί πόροι όσον αφορά στην περαιτέρω θεσμική ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία και τη συστηματικότερη ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης μέσω της δια βίου μάθησης. Είναι βέβαιο ότι η μέχρι σήμερα εμπειρία μπορεί να καταστεί οδηγός για τις επόμενες κινήσεις. Ειδικότερα όσον αφορά στη δια βίου επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε. έχει αναδειχθεί η αναγκαιότητα ύπαρξης ενός ενιαίου πλαισίου επιμορφωτικών δράσεων με αναπροσαρμογή των αντίστοιχων προγραμμάτων σπουδών επιμόρφωσης βάσει της εμπειρίας από προηγούμενες εφαρμογές. Μια ενιαία στρατηγική, με συγκεκριμένη και συνεπή στόχευση, θα αποτρέψει τη «αποσπασματικότητα» που διέκρινε τις επιμορφωτικές δράσεις τα προηγούμενα χρόνια. 19

16 03-04:Layout 1 29/07/ :12 ΠΜ Page 20 Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων Ορισμένες ακόμα προτάσεις για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι οι ακόλουθες: - Επαναθεώρηση των Α.Π.Σ. και του Δ.Ε.Π.Π.Σ. με μεγαλύτερη εμβάθυνση και εξειδίκευση στους τρόπους αξιοποίησης εκπαιδευτικού λογισμικού και άλλων εφαρμογών λογισμικού σε κάθε γνωστικό αντικείμενο και διαθεματικά. - Συμπερίληψη στα προγράμματα εισαγωγικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ορισμένων θεματικών ενοτήτων που αφορούν στις βασικές δεξιότητες χρήσης των Τ.Π.Ε. - Επιμόρφωση της πλειονότητας (αν όχι όλων) των εκπαιδευτικών με σεμινάρια μέσης διάρκειας στην αξιοποίηση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού λογισμικού και άλλων εφαρμογών λογισμικού στη διδασκαλία. - Διαρκής επιμόρφωση με σεμινάρια μικρής διάρκειας (8-16 ώρες). - Παροχή κινήτρων στους εκπαιδευτικούς για να εξασφαλιστεί η συμμετοχή τους. Η αξιοποίηση των πόρων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) είναι μια νέα ευκαιρία, ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως τα αποτελέσματα των πιλοτικών δράσεων, να ενσωματωθούν στο εκπαιδευτικό μας σύστημα οι βέλτιστες πρακτικές που αφορούν στην αξιοποίηση Ε.Λ. και Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία και γενικότερα να παγιωθούν οι πολιτικές που μας εξασφαλίζουν την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Αν θέλουμε, μάλιστα, να εξετάσουμε το ζήτημα και μακροπρόθεσμα, τότε οι σημερινοί σχεδιασμοί πρέπει να εξασφαλίσουν τις υποδομές και τους μηχανισμούς για την απρόσκοπτη συνέχιση των δράσεων που αφορούν στις Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση και μετά το πέρας της τέταρτης χρηματοδοτικής περιόδου από την Ε.Ε., που λήγει το 2015 και θα είναι η τελευταία, τουλάχιστον τέτοιας έκτασης. Βιβλιογραφία Αγγελή, Χ., & Βαλανίδης, Ν. (2004). Μια προσέγγιση Διδακτικού Σχεδιασμού για την ενσωμάτωση εργαλείων των Τ.ΗΥ.Π.Ε. στη Διδακτική - Μαθησιακή Διαδικασία. 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, Αθήνα (διαθέσιμο online: extras/view_proceedings.php?conf_id=2, προσπελάστηκε στις 2/9/2009). Αλμπανοπούλου, Α., Βεντούρης, Α., Μάνθος, Γ., & Φραγκοπούλου, Α. (2005). Η αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην εκπαίδευση. Μέντορας, 8,

17 03-04:Layout 1 29/07/ :12 ΠΜ Page 21 Αξιοποιήση εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία: Οι δράσεις του Π.Ι. EC COM (2000) 318 final: e-learning Designing tomorrow s education. Brussels: Official EC Publication. Εθνική Στατισική Υπηρεσία Ελλάδος ΕΣΥΕ, Παιδεία (2007) (διαθέσιμο online: A1402 & r_param=sed21&y_param=2007_00&mytabs=0, προσπελάστηκε στις 25/9/09). Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2003), Απόφ. αριθ. 2318/2003/ΕΚ. L345/9. Πρόγραμμα elearning. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2002), Δ.Ε.Π.Π.Σ. Α.Π.Σ. (διαθέσιμα online: προσπελάστηκαν στις 2/9/2009). Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (διαθέσιμα online: html/gr/8emata/analytika/analytika.htm, προσπελάστηκαν στις 25/9/2009). Παπαδόπουλος, Γ. (2001). Έλεγχος ποιότητας εκπαιδευτικού λογισμικού. Ο σχεδιασμός του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 1 ο Συνέδριο για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική πράξη. Εκπαιδευτικό λογισμικό και Διαδίκτυο, Σύρος. Σπυρέλλης, Ν., & Γεωργιάδου, Α. (2005). Το Λογισμικό ως απαραίτητη συνιστώσα ενός άρτιου Πακέτου Εκπαιδευτικού Υλικού. 3 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, Σύρος, Μάιος 2005 (διαθέσιμο online: php?conf_id =15, προσπελάστηκε στις 11/9/2009). 21

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας

Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΠΡΑΞΗ «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή & Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑ Α Α 1 Ταx. /νση : Ξενοφώντος 15 Α 105 57 Αθήνα e-mail : eye-ypepth@mou.gr Ιστοσελίδα: www.eye-ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. 10 χρόνια + Η συνέχεια Καθηγητής Χαράλαμπος Ζαγούρας 4 ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, 8-10 Απριλίου 2016 Ιστορική Αναδρομή Επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός των έργων Επιμόρφωσης - Πιστοποίησης εκπαιδευτικών σε βασικές δεξιότητες των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση

Απολογισμός των έργων Επιμόρφωσης - Πιστοποίησης εκπαιδευτικών σε βασικές δεξιότητες των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση 14-15-16-17:Layout 1 29/07/2010 11:18 ΠΜ Page 226 Απολογισμός των έργων Επιμόρφωσης - Πιστοποίησης εκπαιδευτικών σε βασικές δεξιότητες των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση Σωτήριος Γκλαβάς, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Π244_12-04-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: Α) ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα Ίδρυμα Ευγενίδου, 3 & 4 Μαΐου 2014

Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα Ίδρυμα Ευγενίδου, 3 & 4 Μαΐου 2014 «Εκπαιδευτικό υλικό και λογισμικό για μαθητές με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» Γελαστοπούλου Μαρία, Ειδική Παιδαγωγός, ΙΕΠ Κουρμπέτης Βασίλης, Σύμβουλος Α, ΙΕΠ Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Επιμορφωτικό Εργαστήριο «Καλές πρακτικές αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η αναζήτηση Περιεχομένου και η δημοσίευση πρακτικών που το αξιοποιούν στο Φωτόδενδρο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑ Α Α 1 Ταx. /νση : Ξενοφώντος 15 Α 105 57 Αθήνα e-mail : eye-ypepth@mou.gr Ιστοσελίδα: www.eye-ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-07 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. 69598/Γ2 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους »

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους » EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ο ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ Φιλοθέη, 23-8-2011 Αριθ. Πρωτ. : 234 Ανδρέα Μεταξά 7 Τ.Κ. 15237 Φιλοθέη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΛΔ-Η2Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΛΔ-Η2Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012 Σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων

ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2 & 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος«Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

α) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του Γυμνασίου και κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α και Β ανάθεση

α) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του Γυμνασίου και κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α και Β ανάθεση Γ2/69598/10-07-2006 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 1050 τ. Β Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 7, παρ. 2 του Ν. 2817/2000 (78 Α ) περί «Εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ46941Δ-ΠΑ6 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ46941Δ-ΠΑ6 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 16) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π129_04-02-2013 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 2499 Β / 19-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Β: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ιστολογίου. Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project. Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ

Ανάπτυξη ιστολογίου. Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project. Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ Ανάπτυξη ιστολογίου Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων Πιερίας ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 31-1-1958 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με τέσσερα (4) παιδιά Δ/νση κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς Ν ο έ μ β ρ

Διαβάστε περισσότερα

Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό πλαίσιο των ομάδων σχεδιασμού ανάπτυξης

Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό πλαίσιο των ομάδων σχεδιασμού ανάπτυξης ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Αξιοποίηση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για τη Διδασκαλία Γνωστικών Αντικειμένων Κέρκυρα, 18.06.15 Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιοποίηση ψηφιακών διδακτικών σεναρίων Φυσικής στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

«Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιοποίηση ψηφιακών διδακτικών σεναρίων Φυσικής στην πλατφόρμα Αίσωπος» «Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιοποίηση ψηφιακών διδακτικών σεναρίων Φυσικής στην πλατφόρμα "Αίσωπος"» Κεραμιδάς Γ. Κωνσταντίνος Αν. Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε. Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ

ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: Αθανασία Πασιαλή ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (Απόσπασμα από το ΦΕΚ 1984/2008) ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Τηλ : 210-3443010-2227 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Η παρουσίαση σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑΔΑ Α2

Διαβάστε περισσότερα

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ. Δημόσια Διαβούλευση

ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ. Δημόσια Διαβούλευση ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ Δημόσια Διαβούλευση ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή Η εισαγωγή υπολογιστών στην εκπαίδευση μόνο καλό μπορεί να φέρει: Στην απλούστερη περίπτωση να σταματήσουν να τυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ν9-ΜΒΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ν9-ΜΒΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα: ΚΟΙΝ:

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα:  ΚΟΙΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Ισαβέλλα Κοτίνη, Σοφία Τζελέπη 27/5/2013 ΚΣΕ ΠΕ19 20 ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΚΟΤΙΝΗ, ΣΟΦΙΑ ΤΖΕΛΕΠΗ

Ισαβέλλα Κοτίνη, Σοφία Τζελέπη 27/5/2013 ΚΣΕ ΠΕ19 20 ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΚΟΤΙΝΗ, ΣΟΦΙΑ ΤΖΕΛΕΠΗ Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της κοινωνίας της Γνώσης. Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για την περίοδο 2007 2013 και για το 2020. Ισαβέλλα Κοτίνη, Σοφία Τζελέπη Ευρωπαϊκές Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών Περιεχόμενο Προγράμματος Η σημασία του εκπαιδευτικού υλικού είναι κομβική σε μια εκπαιδευτική διαδικασία καθώς συμβάλλει τόσο στην κατανόηση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Υποέργο 4 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ»

Υποέργο 4 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β2 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΛΔ-ΕΨΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΛΔ-ΕΨΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ Υλικοτεχνική Υποδομή για τις ΤΠΕ Εκπαιδευτική Πύλη (ΔΙΑ.Σ) Εξασφάλιση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Σύστημα Διαχείρισης Διοικητικών Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα Διαγωνισμός : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάκαμψη προϋποθέτει ψηφιακές δεξιότητες... από όλους

Η ανάκαμψη προϋποθέτει ψηφιακές δεξιότητες... από όλους Η ανάκαμψη προϋποθέτει ψηφιακές δεξιότητες... από όλους Μαρία Καραβελάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος INTE*LEARN Μάιος 2010 e-skills week 2010 conference Περιεχόμενα Σύντομη παρουσίαση της εταιρίας INTE*LEARN

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;» Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. Εκπαιδευτικά Δίκτυα Ενημέρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr Αθήνα, 24.03.2015 Αριθ. Πρωτ.:894 Πληροφορίες: Γ. Γιούρντας, Ν. Υφαντόπουλος Τηλ. 210 3314837 e-mail: mail@ipem-doe.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στις Επιμορφωτικές Πρωτοβουλίες του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υλικού

Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υλικού Ανάπτυξη επιμορφωτικού υποστηρικτικού υλικού για την ενσωμάτωση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας ρ και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5.1 Εισαγωγή 5.2 Τα βασικά χαρακτηριστικά της συντελούμενης αλλαγής 5.3 Οι νέες προτεραιότητες 5.4 Τα συστατικά στοιχεία του νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Ρέθυμνο, 12 Αυγούστου 2013 Δεύτερη Αναγγελία Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία, εμφάνιση, μέτρηση πλήθους γραμμών, λέξεων και χαρακτήρων αρχείων κειμένου στο Λ/Σ Unix

Δημιουργία, εμφάνιση, μέτρηση πλήθους γραμμών, λέξεων και χαρακτήρων αρχείων κειμένου στο Λ/Σ Unix Δημιουργία, εμφάνιση, μέτρηση πλήθους γραμμών, λέξεων και χαρακτήρων αρχείων κειμένου στο Λ/Σ Unix Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: Βασίλειος Βασιλάκης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Σάββατο 5 Μαρτίου και Σάββατο 19 Μαρτίου 2016,ώρες 9.00-15.00 (2 δια ζώσης συναντήσεις του Σεμιναρίου) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η Διδασκαλία της Οπτικής στην Ε και τη

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Πρόγραμμα. Θέμα: «Δημιουργική Γραφή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ανακαλύπτοντας την απόλαυση της γραφής»

1 ο Πρόγραμμα. Θέμα: «Δημιουργική Γραφή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ανακαλύπτοντας την απόλαυση της γραφής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ο και 2 ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Π.Π.Σ.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Π.Π.Σ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Π.Π.Σ. Ανδρέας Πούλος Σχολικός Σύμβουλος Ανατολικής Θεσσαλονίκης, μέλος του ΕΠΕΣ του Π.Π.Σ.Π.Θ. 1. Η διατύπωση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εμπειρικές έρευνες αξιολόγησης προγραμμάτων επιμόρφωσης - κατάρτισης εκπαιδευτικών: μία συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Ελισάβετ Μαυρουδή 3ο Γυμνάσιο Ρόδου Εργαστηριακή Συνεδρία - Εφαρμογές του SCRATCH στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

«Η Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Β επιπέδου: η περίπτωση του κλάδου ΠΕ19/20»

«Η Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Β επιπέδου: η περίπτωση του κλάδου ΠΕ19/20» «Η Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Β επιπέδου: η περίπτωση του κλάδου ΠΕ19/20» Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης, ΙΤΥΕ «Διόφαντος» http://www.cti.gr/ http://b-epipedo2.cti.gr/ Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών www.epimorfosi epimorfosi.edu.gr 1. Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Πλαίσιο Διαβούλευσης Ιούνιος Σεπτέμβριος (2010) Μελέτη Διερεύνησης Επιμορφωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 543 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Καρτσιώτης Θόδωρος Συντονιστής Επιμόρφωσης έργου Λαέρτη kartsiot@auth.gr Ρενιέρη Νικολίνα Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τα επίπεδα οργάνωσης των πολυκύτταρων οργανισμών - Οι ζωικοί ιστοί

Τα επίπεδα οργάνωσης των πολυκύτταρων οργανισμών - Οι ζωικοί ιστοί Τα επίπεδα οργάνωσης των πολυκύτταρων οργανισμών - Οι ζωικοί ιστοί Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Βιολογία Δημιουργός: ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΔΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Τα είδη των χαρτών. Γνωστικό αντικείμενο: Γεωγραφία (ΠΕ) Δημιουργός: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΙΛΑΤΟΥ

Τα είδη των χαρτών. Γνωστικό αντικείμενο: Γεωγραφία (ΠΕ) Δημιουργός: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΙΛΑΤΟΥ Τα είδη των χαρτών Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Γεωγραφία (ΠΕ) Δημιουργός: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΙΛΑΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέει ή βυθίζεται; Μέτρησε την πυκνότητα!

Επιπλέει ή βυθίζεται; Μέτρησε την πυκνότητα! Επιπλέει ή βυθίζεται; Μέτρησε την πυκνότητα! Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Φυσική (ΔΕ) Δημιουργός: ΑΓΓΕΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα