ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε."

Transcript

1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΥΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α (ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ) Α. Κυκλικοί αναστοµωτήρες (Α/Α 1, 2 και 3) Στους κωδικούς Α/Α 1, 2 και 3 ζητάτε κυκλικούς αναστοµωτήρες ως εξής : Στον (Α/Α 1) διαστάσεων 21, 25, 28, 31 και 33mm. Στον (Α/Α 2) διαστάσεων 21,25,29,33mm και στον (Α/Α 3) διαστάσεων 21,25,28,29, 31, και 33mm (+/- 10%) Η περιγραφή των διαστάσεων στον (Α/Α 3) είναι επακριβώς οι διαστάσεις που ορίζονται από το Παρατηρητήριο Τιµών της ΕΠΥ και οι οποίες επιτρέπουν απόκλιση +/- 10%. Οι διαστάσεις στον Α/Α 3 υπερκαλύπτουν τις διαστάσεις των κωδικών (Α/Α 1) και (Α/Α 2) και εποµένως θα πρέπει να παραµείνει ως περιγραφή µόνο ο (Α/Α 3) και να ενσωµατωθούν σε αυτόν οι ποσότητες των (Α/Α 1) και (Α/Α 2) διότι : 1. Οι διαστάσεις του (Α/Α 3) είναι σύµφωνες µε τα οριζόµενα από το Παρατηρητήριο Τιµών της ΕΠΥ και υπερκαλύπτουν τις διαστάσεις του (Α/Α 1) και (Α/Α 2). 2. Στον (Α/Α 1) ζητούνται κυκλικοί αναστοµωτήρες µε αγκτήρες τιτανίου ορθογώνιας διατοµής. Η απαίτηση αυτή χαρακτηρίζει αποκλειστικά και µόνο τους κυκλικούς αναστοµωτήρες της εταιρείας COVIDIEN αποκλείοντας έτσι την συµµετοχή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας στον κωδικό αυτό. Η εταιρεία COVIDIEN επικαλείται προκειµένου να αποδείξει την ανωτερότητα των αγκτήρων ορθογώνιας διατοµής µελέτη του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης σύµφωνα µε την οποία σε αγκτήρες της ίδιας διατοµής αυτοί µε ορθογώνια διατοµή είναι πιο σταθεροί (δεν «ανοίγουν») απ αυτούς µε κυκλική διατοµή. Από την στιγµή όµως που στην προδιαγραφή δεν αναφέρεται η επιφάνεια διατοµής των αγκτήρων η προδιαγραφή είναι γενικώς γενικόλογη και άρα µη αποδεκτή σύµφωνα µε το Π.. 118/ Στον (Α/Α 2) ζητούνται κυκλικοί αναστοµωτήρες «µε ηλεκτρικά µονωµένο µαύρο στυλεό για την αποφυγή ανακλάσεων του φωτός της οπτικής». Η προδιαγραφή αυτή το µόνο που εξυπηρετεί είναι το να ευνοήσει κάποια ή κάποιες εταιρείες που έχουν µαύρο στυλεό διότι : α). στις ανοιχτές επεµβάσεις δεν χρησιµοποιείται οπτική για να ανακλάται ή όχι το φως της. β). σκοπίµως αναφέρεται στο συγκεκριµένο κωδικό για «ανοικτές και λαπαροσκοπικές επεµβάσεις» προκειµένου να δικαιολογηθεί η απαίτηση για µαύρο στυλεό ο οποίος έχει νόηµα µόνο στις λαπαροσκοπικές επεµβάσεις οι οποίες όµως αποτελούν µόνο το 3% των επεµβάσεων αυτού του είδους. Εξάλλου, στον (Α/Α 25) της

2 κατηγορίας Γ. όπου ζητείται σετ λαπαροσκοπικής σιγµοειδεκτοµής περιλαµβάνεται κυκλικός αναστοµωτήρας µε µαύρο στυλεό. Εποµένως από τον συγκεκριµένο κωδικό θα πρέπει να αφαιρεθεί η απαίτηση για ηλεκτρικά µονωµένο µαύρο στυλεό και η χρήση για λαπαροσκοπικές επεµβάσεις. Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι η προδιαγραφή του Α/Α 3 για τους κυκλικούς αναστοµωτήρες υπερκαλύπτει τόσο τις διαστάσεις που πιθανόν να απαιτηθούν στις επεµβάσεις όσο και τις τεχνικές προδιαγραφές που είναι απαραίτητες για το ρόλο για τον οποίο προορίζονται τα εργαλεία αυτά σύµφωνα µε το Π.. 118/07. Ευθύγραµµα συρραπτικά (Α/Α 6 και 7) Στον (Α/Α 6) ζητάτε ευθύγραµµα συρραπτικά εργαλεία µε δύο χωριστές χρωµατικά χειρολαβές. Η περιγραφή αυτή στο µόνο που διαφέρει από την περιγραφή του (Α/Α 7) είναι οι δύο χωριστές χρωµατικά χειρολαβές. Επειδή η ύπαρξη δύο χωριστών χρωµατικά χειρολαβών σε ένα ευθύγραµµο συρραπτικό εργαλείο δεν εξυπηρετούν καµία ειδική απαίτηση των εργαλείων αυτών και δεν τους προσδίδει κανένα ιδιαίτερα ποιοτικό ή λειτουργικό χαρακτηριστικό και το µόνο που επιτυγχάνει είναι να προσδιορίζει είδος συγκεκριµένης εταιρείας, θα πρέπει οι (Α/Α 6) και (Α/Α 7) να ενοποιηθούν µε την περιγραφή του (Α/Α 7). Στα εργαλεία διατοµής αναστόµωσης (Α/Α 11,12 και 13) ζητείτε στον (Α/Α 11) εργαλεία µήκους 60mm (11α) και 80mm (11β). Στον (Α/Α 12) ζητάτε εργαλεία µήκους 55mm (12α) και 75mm (12β). Τέλος, στον (Α/Α 13) ζητάτε εργαλεία µήκους 55-60mm (13 α ) και 75-80mm (13β). Είναι πασιφανές ότι ο κωδικός Α/Α 13 εµπεριέχει και τις διαστάσεις του (Α/Α 11) και (Α/Α 12). Εποµένως θα πρέπει οι κωδικοί (Α/Α 11) και (Α/Α 12) να ενσωµατωθούν στον (Α/Α 13) στον οποίο θα πρέπει να προστεθεί ως γ. το µήκος 100mm διότι : 1. Τα ζητούµενα µήκη στους 11α και 11β, 12α και 12β υπερκαλύπτονατι από τα ζητούµενα στο (Α/Α 13α) και (Α/Α 13β) 2. Η απαίτηση για αγκτήρες ορθογώνιας διατοµής των (Α/Α 11) χαρακτηρίζει αποκλειστικά και µόνο τα εργαλεία της εταιρείας COVIDIEN αποκλείοντας έτσι την συµµετοχή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας στον κωδικό αυτό. Η εταιρεία COVIDIEN επικαλείται προκειµένου να αποδείξει την ανωτερότητα των αγκτήρων ορθογώνιας διατοµής µελέτη του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης σύµφωνα µε την οποία σε αγκτήρες της ίδιας διατοµής αυτοί µε ορθογώνια διατοµή είναι πιο σταθεροί (δεν «ανοίγουν») απ αυτούς µε κυκλική διατοµή. Από την στιγµή όµως που στην προδιαγραφή δεν αναφέρεται η επιφάνεια διατοµής των αγκτήρων η προδιαγραφή είναι γενικώς γενικόλογη και άρα µη αποδεκτή σύµφωνα µε το Π.. 118/07.

3 Σηµείωση στο τέλος της κατηγορίας Α. Στη σηµείωση στο τέλος της κατηγορίας Α. ζητούνται µεταξύ άλλων : α. Στα εργαλεία να αναγράφεται η ένδειξη CE mark. Η απαίτηση αυτή είναι απολύτως περιττή διότι σύµφωνα µε την Ελληνική και την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία δεν µπορεί να εισαχθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να κυκλοφορήσει οποιοδήποτε προϊόν χωρίς την σήµανση CE. β. Απαιτούνται τουλάχιστον δύο κλινικές µελέτες από αναγνωρισµένα κέντρα δηµοσιευµένα σε έγκριτα περιοδικά για το κάθε είδος. Οι εκφράσεις «αναγνωρισµένα» κέντρα και «έγκριτα» περιοδικά είναι εντελώς ασαφείς και αόριστες από την στιγµή που δεν καθορίζονται τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί ένα κέντρο ως «αναγνωρισµένο» και ένα περιοδικό ως «έγκριτο». Επίσης, σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες το FDA και τον ΕΟΦ απαιτείται, τόσο για τα φάρµακα όσο και για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, η υποβολή µελετών µόνο για τα πρωτότυπα προϊόντα. Στη περίπτωση των αντιγράφων δεν απαιτείται υποβολή µελετών για την έγκρισή τους. Η απαίτηση λοιπόν της διακήρυξης για την υποβολή τουλάχιστον δύο µελετών ανά είδος υπονοεί αυτοµάτως την απόρριψη των αντιγράφων. Εάν συµβαίνει αυτό θα πρέπει να δηλωθεί ευθέως στην διακήρυξη και να εξηγηθεί πως συµφωνεί αυτό µε την προσπάθεια της χώρας να µειώσει το κόστος των υπηρεσιών υγείας προωθώντας µε ιδιαίτερη έµφαση τη χρήση αντιγράφων (π.χ γενόσηµα) που είναι σαφώς φθηνότερα από τα πρωτότυπα. γ. Ζητάτε η ηµεροµηνία λήξεως των εργαλείων να είναι άνω των τριών ετών. Σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα η αποστείρωση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που γίνεται µε γ ακτινοβολία διαρκεί πέντε έτη από την ηµεροµηνία της αποστείρωσης ενώ η αποστείρωση µε οξείδιο του αιθυλενίου διαρκεί για τρία χρόνια από την ηµεροµηνία της αποστείρωσης. Ζητώντας λοιπόν, χρόνο ζωής των εργαλείων τουλάχιστον τρία χρόνια συνεπάγεται αυτοµάτως ότι δεν αποδέχεσθε εργαλεία που έχουν αποστειρωθεί µε οξείδιο του αιθυλενίου. εδοµένου όµως ότι αυτή η µέθοδος αποστείρωσης είναι αποδεκτή από όλους του Παγκόσµιους Οργανισµούς Ελέγχου Ποιότητας και ολόκληρη την επιστηµονική κοινότητα δεν δικαιούστε να µην τον αποδέχεσθε. Τέλος, δεδοµένου ότι ο συγκεκριµένος διαγωνισµός θα καταλήξει σε συµφωνία πλαίσιο διάρκειας τριών ετών η οποία θα υλοποιείται µε την πραγµατοποίηση µίνι διαγωνισµών από τα Νοσοκοµεία της 1 ης ΥΠΕ ανά τακτά χρονικά διαστήµατα η απαίτηση για χρόνο ζωής άνω των τριών ετών αποσκοπεί µόνο στον παράτυπο αποκλεισµό των προϊόντων που είναι αποστειρωµένα µε οξείδιο του αιθυλενίου. Εποµένως από την σηµείωση της κατηγορίας Α. θα πρέπει να αφαιρεθούν α) η απαίτηση για αναγραφή της ένδειξη CE MARK διότι αυτή εξυπακούεται, β) η απαίτηση για υποβολή δύο κλινικών µελετών και γ) η ηµεροµηνία λήξεως άνω των τριών ετών.

4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β (ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ) Στον (Α/Α 3) ζητάτε χειρολαβές για τα εργαλεία της παραγράφου 1 και 2. Αυτό σηµαίνει ότι καθοδηγείται την προσφορά προς τις εταιρείες εκείνες (ακριβέστερα από την εταιρεία εκείνη ) που διαθέτει χειρολαβές χωριστά από το εργαλείο υπερήχων. Με τον τρόπο αυτό αποκλείεται την συµµετοχή οποιασδήποτε εταιρείας που δεν διαθέτει χωριστά και µε χωριστή χρέωση τις χειρολαβές. Με την ίδια λογική στον κωδικό 1ζ. ζητάτε καλώδια σύνδεσης.συµβατά µε τα παραπάνω εργαλεία υπερήχων πράγµα που οδηγεί στην εταιρεία που διαθέτει χωριστά και µε διαφορετική χρέωση τα καλώδια σύνδεσης. Στον (Α/Α 2) και στον (Α/Α 8) ζητάτε αιµοστατικά εργαλεία µε κλειδί ασφαλείας. Επειδή κλειδί ασφαλείας διαθέτουν µόνο τα αιµοστατικά εργαλεία της εταιρείας Johnson & Johnson η προδιαγραφή αυτή χαρακτηρίζει αποκλειστικά τα εργαλεία της συγκεκριµένης εταιρείας αποκλείοντας µε τον τρόπο αυτό την συµµετοχή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας στον συγκεκριµένο κωδικό κατά παράβαση του Π.. 118/07. Στον (Α/Α 5 α ) και (Α/Α 5β) ζητάτε αιµοστατικές λαβίδες περιστρεφόµενες κατά 159! µοίρες ενώ στους κωδικούς 5 γ και 5δ περιστρεφόµενες κατά 359!! µοίρες. Αντιλαµβάνεσθε ότι ο τόσο λεπτοµερής προσδιορισµός της περιστροφής των λαβίδων (ιδιαίτερα αυτός της µιας µοίρας λιγότερης από την πλήρη περιστροφή) δεν εξυπηρετεί κανένα ποιοτικό ή λειτουργικό χαρακτηριστικό των εργαλείων και πρέπει να απαλειφθεί. Τέλος, στον (Α/Α 1) ζητούνται αιµοστατικά ψαλίδια..σε συχνότητα 55,5 khz, στον (Α/Α 2) αιµοστατικά εργαλεία khz,και στον (Α/Α 9) αιµοστατικό ψαλίδι khz. Σύµφωνα µε την φυσική επιστήµη ως υπέρηχος νοείται ο οποιοσδήποτε ήχος άνω των 20 khz. Το απαιτούµενο στα ψαλίδια υπερήχων είναι να λειτουργούν σε συχνότητα υπερήχων δηλαδή πάνω από 20 khz. Βεβαίως είναι γνωστό ότι η οποιαδήποτε διαφορετική συχνότητα πάνω από τα 20 khz δεν αποδίδει κανένα διαφορετικό ποιοτικό χαρακτηριστικό στα ψαλίδια υπερήχων. Για τον λόγο αυτό, αλλά και για όλους τους ανωτέρω αναφερόµενους τα είδη µε α/α 1, 2,8 θα πρέπει να ενσωµατωθούν στην περιγραφή του Α/Α 9 η οποία καλύπτει τις ποιοτικές απαιτήσεις των συγκεκριµένων εργαλείων (ψαλίδια υπερήχων) για τον σκοπό τον οποίο προορίζονται σύµφωνα µε τον Π.. 118/07. Σηµείωση στο τέλος της κατηγορίας Β. Στη σηµείωση στο τέλος της κατηγορίας Β. ζητούνται µεταξύ άλλων : α. Στα εργαλεία να αναγράφεται η ένδειξη CE mark. Η απαίτηση αυτή είναι απολύτως περιττή διότι σύµφωνα µε την Ελληνική και την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία δεν µπορεί να εισαχθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να κυκλοφορήσει οποιοδήποτε προϊόν χωρίς την σήµανση CE. β. Απαιτούνται τουλάχιστον δύο κλινικές µελέτες από αναγνωρισµένα κέντρα δηµοσιευµένα σε έγκριτα περιοδικά για το κάθε είδος. Οι εκφράσεις «αναγνωρισµένα» κέντρα και «έγκριτα» περιοδικά είναι

5 εντελώς ασαφείς και αόριστες από την στιγµή που δεν καθορίζονται τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί ένα κέντρο ως «αναγνωρισµένο» και ένα περιοδικό ως «έγκριτο». Επίσης, σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες το FDA και τον ΕΟΦ απαιτείται, τόσο για τα φάρµακα όσο και για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, η υποβολή µελετών µόνο για τα πρωτότυπα προϊόντα. Στη περίπτωση των αντιγράφων δεν απαιτείται υποβολή µελετών για την έγκρισή τους. Η απαίτηση λοιπόν της διακήρυξης για την υποβολή τουλάχιστον δύο µελετών ανά είδος υπονοεί αυτοµάτως την απόρριψη των αντιγράφων. Εάν συµβαίνει αυτό θα πρέπει να δηλωθεί ευθέως στην διακήρυξη και να εξηγηθεί πως συµφωνεί αυτό µε την προσπάθεια της χώρας να µειώσει το κόστος των υπηρεσιών υγείας προωθώντας µε ιδιαίτερη έµφαση τη χρήση αντιγράφων (π.χ γενόσηµα) που είναι σαφώς φθηνότερα από τα πρωτότυπα. γ. Ζητάτε η ηµεροµηνία λήξεως των εργαλείων να είναι άνω των τριών ετών. Σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα η αποστείρωση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που γίνεται µε γ ακτινοβολία διαρκεί πέντε έτη από την ηµεροµηνία της αποστείρωσης ενώ η αποστείρωση µε οξείδιο του αιθυλενίου διαρκεί για τρία χρόνια από την ηµεροµηνία της αποστείρωσης. Ζητώντας λοιπόν, χρόνο ζωής των εργαλείων τουλάχιστον τρία χρόνια συνεπάγεται αυτοµάτως ότι δεν αποδέχεσθε εργαλεία που έχουν αποστειρωθεί µε οξείδιο του αιθυλενίου. εδοµένου όµως ότι αυτή η µέθοδος αποστείρωσης είναι αποδεκτή από όλους του Παγκόσµιους Οργανισµούς Ελέγχου Ποιότητας και ολόκληρη την επιστηµονική κοινότητα δεν δικαιούστε να µην τον αποδέχεσθε. Τέλος, δεδοµένου ότι ο συγκεκριµένος διαγωνισµός θα καταλήξει σε συµφωνία πλαίσιο διάρκειας τριών ετών η οποία θα υλοποιείται µε την πραγµατοποίηση µίνι διαγωνισµών από τα Νοσοκοµεία της 1 ης ΥΠΕ ανά τακτά χρονικά διαστήµατα η απαίτηση για χρόνο ζωής άνω των τριών ετών αποσκοπεί µόνο στον παράτυπο αποκλεισµό των προϊόντων που είναι αποστειρωµένα µε οξείδιο του αιθυλενίου. Εποµένως από την σηµείωση της κατηγορίας Α. θα πρέπει να αφαιρεθούν α) η απαίτηση για αναγραφή της ένδειξη CE MARK διότι αυτή εξυπακούεται, β) η απαίτηση για υποβολή δύο κλινικών µελετών και γ) η ηµεροµηνία λήξεως άνω των τριών ετών.

6 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ( ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ) Στον (Α/Α 1) ζητείται τροκάρ µε αδιαφανή κάνουλα. Στον (Α/Α 2) ζητάτε τροκάρ µε διαφανή κάνουλα. Στον (Α/Α 3) ζητάτε τροκάρ χωρίς να υπάρχει καµία αναφορά στην κάνουλα. Επειδή το να είναι διαφανής ή όχι η κάνουλα ενός λαπαροσκοπικού τροκάρ δεν εξυπηρετεί απολύτως καµία ποιοτική απαίτηση του προϊόντος το µόνο που γίνεται είναι να διαφοροποιούνται τα τροκάρ σε τρεις διαφορετικούς κωδικούς εκ των οποίων στους (Α/Α 1) και (Α/Α 2) µπορούν να προσφέρουν µόνο κάποιες εταιρείες και στον (Α/Α 3) όλες οι υπόλοιπές. Επειδή η τακτική αυτή οδηγεί στην παρεµπόδιση της ανάπτυξης του µεγαλύτερου δυνατού ανταγωνισµού ο οποίος απαιτείται από τον Π 118/07 θα πρέπει οι κωδικοί (Α/Α 1) και (Α/Α 2) να ενσωµατωθούν στον κωδικό (Α/Α 3) ο οποίος περιλαµβάνει όλα τα απαιτούµενα ποιοτικά χαρακτηριστικά για την χρήση για την οποία προορίζονται τα λαπαροσκοπικά τροκάρ. Στους κωδικούς (Α/Α 8,10 και 11) ζητούνται αυτόµατα ενδοσκοπικά εργαλεία απολίνωσης αγγείων του ίδιου µεγέθους (µεσαία µεγάλα). Η διαφοροποιήσεις που υπάρχουν στους τρεις αυτούς κωδικούς είναι εντελώς επουσιώδεις και περιλαµβάνουν δευτερεύουσες λεπτοµέρειες οι οποίες χαρακτηρίζουν αποκλειστικά και µόνο εργαλεία συγκεκριµένων κατασκευαστών, περιορίζοντας την ανάπτυξη του µεγαλύτερου δυνατού ανταγωνισµού που απαιτεί το Π 118/07. Αντιθέτως η περιγραφή του (Α/Α 11) περιέχει όλα τα απαραίτητα ποιοτικά χαρακτηριστικά για την χρήση που προορίζονται τα ενδοσκοπικά εργαλεία απολίνωσης αγγείων ενώ παράλληλα επιτρέπει και την ανάπτυξη του µεγαλύτερου δυνατού ανταγωνισµού. Άρα οι προδιαγραφές των (Α/Α 8) και (Α/Α 10) θα πρέπει να ενσωµατωθούν στον (Α/Α 11). Στον (Α/Α 14) ζητείται σύστηµα πλύσης έκπλυσης διαθερµίας «και να διαθέτουν δεξί κοµβίο αναρρόφησης».το χαρακτηριστικό αυτό (δεξί κοµβίο αναρρόφησης) δεν επιδίδει κανένα ιδιαίτερο ποιοτικό χαρακτηριστικό στο εργαλείο. Το µόνο σύστηµα πλύσης έκπλυσης διαθερµίας που διαθέτει δεξί κοµβίο αναρρόφησης είναι το σύστηµα της εταιρείας J&J ενώ τα συστήµατα ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ φέρουν το κοµβίο αναρρόφησης στα αριστερά του οργάνου.. Με τον τρόπο αυτό αποκλείεται η συµµετοχή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας εκτός από την J&J κατά παράβαση του Π 118/07. Θα πρέπει λοιπόν να αφαιρεθεί ο όρος «και να διαθέτει δεξί κοµβίο αναρρόφησης». Στον (Α/Α 20) ζητείτε τροκάρ για ανοικτή λαπαροσκοπική τεχνική τύπου HASSON. µε µεταλλικό κόπτον άκρο. Το χαρακτηριστικό όλων των τροκάρ HASSON όλων των εταιρειών είναι ότι δεν διαθέτουν κόπτον άκρο. Εποµένως η προδιαγραφή του (Α/Α 20) είναι εντελώς λανθασµένη και θα πρέπει να αναδιατυπωθεί µε την αφαίρεση του όρου µεταλλικό κόπτον άκρο. Στον (Α/Α 25) ζητείται σετ λαπαροσκοπικής σιγµοειδεκτοµής στο οποίο περιλαµβάνεται ένα τροκάρ 12mm µε µηχανισµό απορρόφησης των κοιλιακών υγρών. Επειδή, ο µόνος γνωστός «µηχανισµός» απορρόφησης των κοιλιακών υγρών είναι η ύπαρξη σπόγγου στα τροκάρ και επειδή το χαρακτηριστικό αυτό είναι αποκλειστικό χαρακτηριστικό των τροκάρ της εταιρείας J&J, µε την ύπαρξή του αποκλείεται η συµµετοχή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας στον συγκεκριµένο κωδικό κατά παράβαση του Π 118/07.

7 Θα πρέπει λοιπόν να απαλειφθεί από την συγκεκριµένη προδιαγραφή ο όρος «µε µηχανισµό απορρόφησης των κοιλιακών υγρών» Στους (Α/Α 27,28,29) ζητούνται αυτόµατα ενδοσκοπικά εργαλεία τοποθέτησης κλιπ απολινώσεων τιτανίου µε δύο στάδια λειτουργίας. Η προδιαγραφή αυτή (δύο στάδια λειτουργίας) είναι αποκλειστικό χαρακτηριστικό της εταιρείας COVIDIEN µε αποτέλεσµα να αποκλείεται η συµµετοχή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας στον κωδικούς αυτούς κατά παράβαση του Π 118/07. Εποµένως θα πρέπει να αφαιρεθεί η προδιαγραφή «µε δύο στάδια λειτουργίας». Στον (Α/Α 41) ζητούνται σετ λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτοµής τα οποία να περιλαµβάνουν τροκαρ αδιαφανές και εργαλείο απολίνωσης µε δύο στάδια λειτουργίας. Ο συνδυασµός των δύο αυτών χαρακτηριστικών επιτρέπει την συµµετοχή στον συγκεκριµένων κωδικό µόνο των προϊόντων της εταιρείας COVIDIEN αποκλείοντας την συµµετοχή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας στον κωδικό αυτό κατά του Π 118/07. Όσον αφορά τα περιλαµβανόµενα στο σετ αυτό εργαλεία, το συγκεκριµένο σετ είναι πανοµοιότυπο µε το περιγραφόµενο στο Παρατηρητήριο Τιµών της ΕΠΥ και εποµένως ως περιγραφή του θα πρέπει να επιλεγεί αυτή του Παρατηρητηρίου Τιµών της ΕΠΥ δηλαδή από τις προδιαγραφές του (Α/Α 41) θα πρέπει να αφαιρεθεί ο όρος αδιαφανές από το τροκάρ και ο όρος δύο στάδια λειτουργίας από το εργαλείο απολίνωσης. Στον (Α/Α 45) ζητείται αντιθαµβωτικό λαπαροσκοπίου σε συσκευασία των 7ml. Επειδή η συντριπτική πλειοψηφία των αντιθαµβωτικών που κυκλοφορούν στην αγορά είναι σε συσκευασία των 5ml και προσφέρονται στα Νοσοκοµεία από 3 µέχρι 5 ανά συσκευασία ενώ το ζητούµενο είναι σε συσκευασία των 7 ml µε προϋπολογισµένη τιµή 20 ανά συσκευασία είναι λογικό και προς όφελος του ηµοσίου συµφέροντος να απαλειφθεί η απαίτηση για 7ml και η σύγκριση της τιµής να γίνει ανά ml και όχι ανά συσκευασία. Στον (Α/Α 55) και στον (Α/Α 57) ζητούνται σετ λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτοµής όπου το µόνο διαφορετικό είναι ότι στο (Α/Α 55) ζητείται «πλύση αναρρόφηση απλή» ενώ στο (Α/Α 57) ζητείται σύστηµα πλύσης έκπλυσης µε ενσωµατωµένους σωλήνες. Τα δύο αυτά «διαφορετικά χαρακτηριστικά» στην πραγµατικότητα αποτελούν την περιγραφή µιας απλής λαπαροσκοπικής πλύσης αναρρόφησης. Εποµένως οι δύο αυτοί κωδικοί θα πρέπει να ενσωµατωθούν µε την σηµείωση όπως αναφέρεται και παραπάνω ότι από την συσκευή απολίνωσης θα πρέπει να αφαιρεθεί ο όρος δύο στάδια λειτουργίας. Στον (Α/Α 69) και (Α/Α 70) περιλαµβάνεται σετ λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτοµής µε την σηµείωση ότι τα χαρακτηριστικά των εργαλείων να είναι ίδια µε εκείνα των µεµονωµένων. Επειδή στην συγκεκριµένη διακήρυξη περιλαµβάνονται µεµονωµένα εργαλεία πολλών διαφορετικών προδιαγραφών ο όρος «τα χαρακτηριστικά των εργαλείων να είναι ίδια µε εκείνα των µεµονωµένων» είναι εντελώς ασαφής και πρέπει να απαλειφθεί. Στον (Α/Α 80) ζητείται αιµοστατική κόλλα µε προδιαγραφή µεταξύ άλλων «µε χρόνο ολοκλήρωσης πολυµερισµού 1,5 λεπτό σε θερµοκρασία 45 βαθµών κελσίου». εδοµένου ότι η επικρατούσα θερµοκρασία στο χειρουργείο είναι γύρω στους 15 ο C είναι ακατανόητο γιατί ζητείται ο απαιτούµενος χρόνος πολυµερισµού της κόλλας ορίζεται σε θερµοκρασία 45 βαθµούς Κελσίου. Προφανώς η προδιαγραφή αυτή προσπαθεί να χαρακτηρίσει συγκεκριµένη κόλλα και για αυτό θα

8 πρέπει να απαλειφθεί. Επίσης, ο όρος να έχει CE MARK θα πρέπει να απαλειφθεί ως αυτονόητος αφού απαγορεύεται η εισαγωγή και η εµπορία στις χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης οποιουδήποτε προϊόντος δεν διαθέτει CE MARK. Εποµένως στον εν λόγω κωδικό θα πρέπει να αφαιρεθεί ο όρος µε χρόνο ολοκλήρωσης πολυµερισµού 1,5 λεπτό σε θερµοκρασία 45 βαθµών κελσίου» καθώς και ο όρος να έχει CEMark, ως περιτός. Στον (Α/Α 91) ζητείται αιµοστατική βιολογική κόλλα µε προϋπολογισµένη δαπάνη 100 ανά τεµάχιο. εδοµένου ότι η βιολογική κόλλα κυκλοφορεί σε διαφορετική συσκευασία σε διαφορετικές εταιρείες ο προϋπολογισµός της δαπάνης θα πρέπει να γίνει ανά ml και όχι ανά συσκευασία. Θα πρέπει επίσης να ζητείται στην προδιαγραφή η οικονοµική προσφορά να γίνει ανά ml ούτως ώστε να διασφαλιστούν αντικειµενικοί όροι οικονοµικής σύγκρισης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495905 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ktellefkadas.gr/?module=site downloads&view=48&lang=el

http://www.ktellefkadas.gr/?module=site downloads&view=48&lang=el ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495888 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 3 (Απόφαση 246/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 3 (Απόφαση 246/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Αθήνα, 30/07/2014 Αριθμ. Πρωτ: 3220 ΠΡΟΣ : ΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495934 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495878 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 46/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 46/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1997 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τον εξοπλισµό υπό πίεση ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 15PROC002707962 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. /νση : Λεωφ.Συγγρού 80-88 Α.Π.ΟΙΚ.: 55602 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Εφαρμογή του προτύπου ISO 9001:2000 σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς. (Μελέτη της περίπτωσης εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 3586 23/06/2011 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΟΕΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ

ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΟΕΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΟΕΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α' ΜΕΡΟΣ ΑΡ0ΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 2: ΟΡΙΣΜΟΙ Β' ΜΕΡΟΣ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ 3: 4: 6: 7: 8:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 26.01.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 26.01.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 26.01.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 598 / 2015 Πρόχειρου ηµόσιου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών µηχανηµάτων)

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών µηχανηµάτων) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002754883 2015-05-06

15PROC002754883 2015-05-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ: 6/5/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 9051 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καμπούρη Δ. Βασιλούδης Ζ. TAX. Δ/ΝΣΗ: Γρ. Λαμπράκη 13, Τ.Κ. 54638 Θεσσαλονίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2313-8766 ΦΑΞ: 2310-210444 e-mail: prom@nepth.gr URL: www.nepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ Αριθ.: Διακήρυξης: 2003/2015 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ Αριθ.: Διακήρυξης: 2003/2015 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.Μ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα, 21-04-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ Αριθ.: Διακήρυξης: 20032015 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομ. : 19 Δεκεμβρίου 2011 Περ. Εν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πρωτ. : 36321. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομ. : 19 Δεκεμβρίου 2011 Περ. Εν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πρωτ. : 36321. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομ. : 19 Δεκεμβρίου 2011 Περ. Εν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πρωτ. : 36321 25 Μαρτίου αρ. 1 Μοίρες Δ. Φαιστού 70400 Κρήτη ΔΕ Μοιρών Τηλ.: 2892340200 ΔΕ Τυμπακίου Τηλ.: 2892340400 ΔΕ Ζαρού Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΝΤΕΟΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ HIGH DEFINITION ΓΙΑ ΤΟ Α & Β ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΝΤΕΟΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ HIGH DEFINITION ΓΙΑ ΤΟ Α & Β ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΝΤΕΟΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ HIGH DEFINITION ΓΙΑ ΤΟ Α & Β ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Σύγχρονης κατασκευής βιντεο-κολονοσκόπιο που θα ενσωματώνει νέα τεχνολογικά χαρακτηριστικά υψηλής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΕΣΥ ΚΟ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ/01/00/16-1-2014 ΕΣΥ ΚΟ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις Φοιτητής: Τρύφωνας Ανδρικόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 Γενικά Από τη διαδικασία ελέγχου και θεώρησης των τεχνικών προδιαγραφών των αιτημάτων του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών καθώς και από δειγματοληπτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 21.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 5986 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 21.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 5986 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 21.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 5986 / 2014 Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις: 1. Του Π.. 118/2007

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή Λαπαροσκοπικών Εργαλείων στη Χειρουργική. Ευχαριστίες

Εφαρµογή Λαπαροσκοπικών Εργαλείων στη Χειρουργική. Ευχαριστίες Πτυχιακή Εργασία «Εφαρµογή Λαπαροσκοπικών Εργαλείων στη Χειρουργική» Εισηγητής: Στρατάκης Γεώργιος Σπουδάστρια: Παπαγιάννη Ναταλία Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή µου κ. Στρατάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 987/Β/27-5-1999)

(Φ.Ε.Κ. 987/Β/27-5-1999) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθµ. οικ. 16289/330/1999 Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε την Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου σχετικά µε τον εξοπλισµό υπό πίεση (Φ.Ε.Κ. 987/Β/27-5-1999) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συντονιστής της Επιτροπής Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας 1. ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕΦΑΜ

Ο Συντονιστής της Επιτροπής Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας 1. ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕΦΑΜ To 1990 ιδρύθηκε από είκοσι πέντε (25) στελέχη του Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ, η Ελληνική Εταιρία Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ (Αριθμ. Ιδρυτ. Απόφασης Αθηνών 3889/90.Αρ.καταχ. εις ν. μητρ. 17702/26.2.1991).

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41Ξ4690ΒΑ-8Η1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ: Β41Ξ4690ΒΑ-8Η1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Μαντάκη ήµητρα 25313 51551-51351

Διαβάστε περισσότερα