ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α/Α Κωδικός Είδους ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 1. ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΙΚΑ TΡOΚAΡ 1 ΚΑΝΑΛΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΠΕΙΡΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ (+,-2mm): 5mm, 10mm, 11mm, 15mm, 18mm ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Γ mm 2.550,00 51,00 ΠΕΝΗΝΤΑ ΈΝΑ ΕΥΡΩ Γ mm 4.930,00 98,60 ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ & ΕΞΗΝΤΑ 2. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΡΘΡΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ 2 Αυτόματο ευθύγραμμο συρραπτικό εργαλείο μήκους συρραφής 30mm,αρθρούμενο και περιστρεφόμενο,με θέση περιβρογχισμού του ιστού και κλείδωμα της κεφαλής, για: Γ Α) κανονικό ιστό 3,5mm 8.820,00 176,40 ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ Γ Β) παχύ ιστό 4,8mm 8.370,00 167,40 ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ 3 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ ΚΥΡΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 40mm ΚΥΡΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΛΑΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΣΣΕΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ, ΔΥΟ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΡΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΠΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΓΙΑ:. Γ Α) κανονικό ιστό 3,5mm ,00 277,20 ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ & ΕΙΚΟΣΙ Γ Β) παχύ ιστό 4,8mm , ,60 ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ & ΕΞΗΝΤΑ 4 Γ Ανταλλακτικές κασέτες για τα παραπάνω εργαλεία κυρτής κεφαλής ,00 412,00 ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ 5 Αυτόματο ευθύγραμμο συρραπτικό εργαλείο μήκους συρραφής 55mm,αρθρούμενο και περιστρεφόμενο,με θέση περιβρογχισμού του ιστού και κλείδωμα της κεφαλής, για: Γ Α) κανονικό ιστό 3,5mm ,00 434,50 ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ Γ Β) παχύ ιστό 4,8mm ,00 598,00 ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ 6 Γ Αυτόματα ευθύγραμμα συρραπτικά εργαλεία με μήκος συρραφής 55mm με κλίπς από τιτάνιο, για σύγκλειση ανάλογα με το πάχος του ιστού, με άρθρωση κεφαλής και μεγαλύτερου μήκους εύκαμπτο βραχίονα, κλίσης 30 μοιρών 7 Ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα συρραπτικά εργαλεία, για ιστούς, με κλίπς από τιτάνιο ορθογώνιας εγκάρσιας διατομής σε μήκη: 8.690,22 173,80 ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ & ΟΓΔΟΝΤΑ Γ mm 6.525,00 130,50 ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ Γ mm 7.875,00 157,50 ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ

2 8 Ανταλλακτικές κασέτες για τα παραπάνω εργαλεία σε μήκη: Γ mm 2.940,00 58,80 ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ & ΟΓΔΟΝΤΑ Γ mm 3.150,00 63,00 ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ 9 Ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα συρραπτικά εργαλεία με κλίπς από τιτάνιο στρογγυλής διατομής με δύο χειρολαβές, μήκους συρραφής. Γ mm 5.280,00 105,60 ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ & ΕΞΗΝΤΑ Γ mm 3.366,00 67,32 ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ 10 Ανταλλακτικές κασέτες για τα παραπάνω εργαλεία σε μήκη: Γ mm 480,00 9,60 ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ & ΕΞΗΝΤΑ 11 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΜΕ ΚΛΙΠΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟ. ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΡΙΠΛΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ. ΣΕ ΜΗΚΗ: 30mm, 45mm, 60mm, 90mm.. Γ mm 1.760,00 35,20 ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ & ΕΙΚΟΣΙ Γ mm 1.683,00 33,66 ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ & ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ 12 Ανταλλακτικές κεφαλές επαναφόρτισης για τα ανωτέρω ευθύγραμμα εργαλεία συρραφής σε διαστάσεις: Γ mm 600,00 12,00 ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ Γ mm 791,37 15,83 ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ 3. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ-ΔΙΑΤΟΜΗΣ-ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ 13 Γ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΔΙΠΛΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΠΟ ΚΛΙΠ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ 55-60mm ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΥΣ, ΚΑΝΟΝΚΟΥΣ, ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ ,00 694,40 ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ 14 Γ Ανταλλακτικές κεφαλές για τα παραπάνω εργαλεία 55-60mm ,00 352,80 ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ & ΟΓΔΟΝΤΑ 15 Γ Ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα εργαλεία διατομής/αναστόμωσης μήκους 55-60mm με κλιπ τιτανίου στρογγυλής διατομής και μηχανισμό ρύθμισης ύψους κλεισίματος κλιπ στην ίδια κασσέτα να δέχεται κασέτες με έξι γραμμές συρραφής ,00 696,60 ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ & ΕΞΗΝΤΑ 16 Γ Ανταλλακτικές κεφαλές για τρία διαφορετικά πάχη ιστού, με ενσωματωμένη κοπτική λάμα, κλιπ τιτανίου και 6 γραμμές συρραφής 55-60mm ,00 626,40 ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΕΥΡΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ

3 17 Γ Εργαλείο ευθείας συρραφής-διατομής-αναστόμωσης μήκους 55-60mm,μ.χ., επαναφορτιζόμενο,με εφαρμογή ισχυρών αγκτήρων τιτανίου ορθογώνιας εγκάρσιας διατομής και νέα κοπτική λάμα σε κάθε κεφαλή ,00 974,40 ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ 18 Γ Ανταλλακτικές κεφαλές για τα παραπάνω εργαλεία 55-60mm με εφαρμογή ισχυρών αγκτήρων τιτανίου ορθογώνιας εγκάρσιας διατομής και νέα κοπτική λάμα σε κάθε κεφαλή ,00 614,40 ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ 19 Γ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΔΙΠΛΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΠΟ ΚΛΙΠ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ 75-80mm ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΥΣ, ΚΑΝΟΝΚΟΥΣ, ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ , ,50 ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ 20 Γ Ανταλλακτικές κεφαλές για τα παραπάνω εργαλεία 75-80mm ,00 418,50 ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ 21 Γ Ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα εργαλεία διατομής/αναστόμωσης μήκους 75-80mm με κλιπ τιτανίου στρογγυλής διατομής και μηχανισμό ρύθμισης ύψους κλεισίματος κλιπ στην ίδια κασσέτα να δέχεται κασέτες με έξι γραμμές συρραφής , ,00 ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ 22 Γ Ανταλλακτικές κεφαλές για τρία διαφορετικά πάχη ιστού, με ενσωματωμένη κοπτική λάμα, κλιπ τιτανίου και 6 γραμμές συρραφής 75-80mm. 23 Γ Εργαλείο ευθείας συρραφής-διατομής-αναστόμωσης μήκους 80mm,μ.χ., επαναφορτιζόμενο,με εφαρμογή ισχυρών αγκτήρων τιτανίου ορθογώνιας εγκάρσιας διατομής με νέα κοπτική λάμα σε κάθε κεφαλή ,00 932,40 ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ , ,60 ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ & ΕΞΗΝΤΑ 24 Γ Ανταλλακτικές κεφαλές για τα παραπάνω εργαλεία 80mm με εφαρμογή ισχυρών αγκτήρων τιτανίου ορθογώνιας εγκάρσιας διατομής και νέα κοπτική λάμα σε κάθε κεφαλή , ,10 ΧΙΛΙΑ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ & ΔΕΚΑ 25 Γ Εργαλείο ευθείας συρραφής-διατομής-αναστόμωσης μήκους 100mm,μ.χ., επαναφορτιζόμενο,με εφαρμογή ισχυρών αγκτήρων τιτανίου ορθογώνιας εγκάρσιας διατομής με νέα κοπτική λάμα σε κάθε κεφαλή ,00 246,40 ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ 26 Γ Ανταλλακτικές κεφαλές για τα παραπάνω εργαλεία 100mm με εφαρμογή ισχυρών αγκτήρων τιτανίου ορθογώνιας εγκάρσιας διατομής και νέα κοπτική λάμα σε κάθε κεφαλή. 27 Γ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΔΙΠΛΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΠΟ ΚΛΙΠ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ 100mm ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΚΟΥΣ, ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ ,00 224,00 ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ,75 466,84 ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ & ΟΓΔΟΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ

4 28 Γ Ανταλλακτικές κεφαλές για τα παραπάνω εργαλεία 100mm ,00 403,20 ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ & ΕΙΚΟΣΙ 29 Γ Εξωλκέας (αποσυρραπτικό) κλίπς δέρματος, με πλαστικές χειρολαβές, πολλαπλών χρήσεων 214,17 4,28 ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ & ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ 30 Γ Συρραπτικό δέρματος, με σταθερή κεφαλή, με 35 κλίπς, αποστειρωμένο μ.χ ,98 360,86 ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ 31 Γ Συρραπτικό δέρματος, με σταθερή κεφαλή, με 55 κλίπς, αποστειρωμένο μ.χ ,00 21,50 ΕΙΚΟΣΙ ΈΝΑ ΕΥΡΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ 4. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ-ΔΙΑΤΟΜΗΣ-ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟΥΜΕΝΑ 32 Γ Ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης, με τουλάχιστον 10 θέσεις άρθρωσης το οποίο μπορεί να δεχθεί ευθείες και αρθρούμενες κεφαλές, με διαφορετικό ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής, σε μεγέθη συρραφής 30mm, 45mm και 60mm, με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση. Να δύναται δυνατότητα πυροδότησης του εργαλείου για τουλάχιστον 25 φορές, για μεγαλύτερη οικονομία , ,82 ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ 33 Ανταλλακτικές κασέτες, αρθρούμενες, εφοδιασμένες με λάμα, για όλα τα παραπάνω εργαλεία με διαφορετικό ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής. σε διαστάσεις: Γ mm ,00 358,80 ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ & ΟΓΔΟΝΤΑ Γ mm , ,70 ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ Γ mm , ,90 ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ Γ mm κεφαλή ημικυκλίου ,00 797,90 ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ 34 Ανταλλακτικές κασέτες, αρθρούμενες, εφοδιασμένες με λάμα, για όλα τα παραπάνω εργαλεία με τεχνολογία ελέγχου διάκενου του ιστού, σε διαστάσεις: Γ mm 5.662,20 113,24 ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ & ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ Γ mm 5.035,00 100,70 ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ Γ mm , ,40 ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ 35 Γ Εργαλεία διατομής/αναστόμωσης, εύκαμπτου στειλεού, μεγέθους 45mm διαμέτρου 12mm, για όλες τις κασέτες, με ενσωματωμένη λάμα στο στέλεχος του εργαλείου από ανοξείδωτο ατσάλι 440 και άρθρωση κεφαλής 45ο εκατέρωθεν. να δέχεται κασέτες με κλίπς τιτανίου για αγγειακούς με κλείσιμο του κλιπ στο 1mm, για λεπτούς ιστούς με κλείσιμο του κλιπ στα 1,5mm, για ενδιάμεσου πάχους ιστούς με κλείσιμο του κλιπ στα 1,8mm για καλύτερη αιμόσταση και για παχείς ιστούς με κλείσιμο του κλιπ στα 2mm.. ο μηχανισμός πυροδότησης και επαναφοράς της λάμας να διαιρείται σε τέσσερα στάδια ,00 302,40 ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ

5 36 Γ ΕΙΔΙΚΈΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΈΣ ΚΑΣΈΤΕΣ, ΧΩΡΊΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΈΝΗ ΚΟΠΤΙΚΉ ΛΆΜΑ, ΜΕΓΈΘΟΥΣ 45MM, ΓΙΑ ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΟ, ΑΓΓΕΙΑΚΟΎΣ, ΛΕΠΤΟΎΣ, ΕΝΔΙΆΜΕΣΟΥΣ & ΠΑΧΕΊΣ ΙΣΤΟΎΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΉ ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΈΡΩ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ ΣΤΗΝ ΊΔΙΑ ΕΠΈΜΒΑΣΗ ,00 342,38 ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ 37 Γ Εργαλεία διατομής/αναστόμωσης, εύκαμπτου στειλεού, μεγέθους 60mm διαμέτρου 12mm, για όλες τις κασέτες, με ενσωματωμένη λάμα στο στέλεχος του εργαλείου από ανοξείδωτο ατσάλι 440 και άρθρωση κεφαλής 45ο εκατέρωθεν. να δέχεται κασέτες με κλίπς τιτανίου για αγγειακούς με κλείσιμο του κλιπ στο 1mm, για λεπτούς ιστούς με κλείσιμο του κλιπ στα 1,5mm, για ενδιάμεσου πάχους ιστούς με κλείσιμο του κλιπ στα 1,8mm για καλύτερη αιμόσταση και για παχείς ιστούς με κλείσιμο του κλιπ στα 2mm.. ο μηχανισμός πυροδότησης και επαναφοράς της λάμας να διαιρείται σε τέσσερα στάδια. 38 Γ Ειδικές ανταλλακτικές κασέτες, χωρίς ενσωματωμένη κοπτική λάμα, μεγέθους 60mm, για αγγειακούς, λεπτούς, ενδιάμεσους & παχείς ιστούς που επιτρέπουν την πολλαπλή χρήση των ανωτέρω εργαλείων στην ίδια επέμβαση. 5. ΚΥΚΛΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΕΣ 39 Κυκλικός αναστομωτήρας ασφαλούς βατότητας αναστόμωσης με ισχυρά,ασφαλή κλιπ ορθογώνιας εγκάρσιας διατομής τιτανίου και ανακλινόμενο άκμονα, για κανονικούς ιστούς με κλιπ 3,5 χιλ. να διατίθενται σε, ΜΕ ΑΠΟΚΛΙΣΗ +,- 10%.: ,00 885,36 ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ , ,21 ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΈΝΑ ΕΥΡΩ & ΕΙΚΟΣΙ ΈΝΑ Γ mm ,00 352,60 ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ & ΕΞΗΝΤΑ Γ mm ,00 318,20 ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΕΥΡΩ & ΕΙΚΟΣΙ Γ mm ,00 378,00 ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ 40 Κυκλικός αναστομωτήρας ασφαλούς βατότητας αναστόμωσης με ισχυρά,ασφαλή κλιπ ορθογώνιας εγκάρσιας διατομής τιτανίου και ανακλινόμενο άκμονα, για παχείς ιστούς με κλιπ 4,8 χιλ. να διατίθενται σε, ΜΕ ΑΠΟΚΛΙΣΗ +,- 10%.: Γ mm 4.300,00 86,00 ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ Γ mm ,00 369,80 ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ & ΟΓΔΟΝΤΑ Γ mm , ,80 ΧΙΛΑΙ ΕΚΑΤΟΝ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ & ΟΓΔΟΝΤΑ Γ mm ,00 853,60 ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ & ΕΞΗΝΤΑ Γ mm ,00 372,40 ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ 41 ΚΥΡΤΟΙ ΚΥΚΛΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΕΣ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΔΥΝΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΙΚΟΥ ΑΥΛΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΤΕΝΩΣΕΩΝ, ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΕΠΑΝΑΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΛΙΠΣ ΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΛΕΙΣΙΣ ΚΛΙΠ ΑΠΟ 1-2,5MM, ΜΕ ΑΝΤΙΓΛΗΣΤΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗ, ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΟΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΛΙΠ, ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ (ΜΕ ΑΠΟΚΛΙΣΗ +,- 10%):

6 Γ mm ,00 412,80 ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ & ΟΓΔΟΝΤΑ Γ mm ,00 593,40 ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ Γ mm , ,60 ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ & ΕΞΗΝΤΑ Γ mm ,00 548,80 ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ & ΟΓΔΟΝΤΑ 42 Εργαλείο κυκλικής αναστόμωσης 33mm για χρήση σε αιμορροϊδεκτομή κατά "logo", μ.χ.,με αποσπώμενο άκμονα, για ασφαλέστερη τοποθέτηση της περίπαρσης με άμεση όραση, που να εφαρμόζει ισχυρά κλιπ ασφαλείας τιτανίου ορθογώνιας εγκάρσιας διατομής,για ασφαλέστερη στήριξη και αιμόσταση, για μειωμένη πιθανότητα αιμορραγίας. Να διατίθενται σε πλήρη σειρά εργαλείων για: Γ κανονικό ιστό με κλιπ 3,5 χιλ ,00 222,50 ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ Γ παχύ ιστό με κλιπ 4,8 χιλ ,00 53,40 ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ 43 Γ ΣΕΤ ΑΙΜΟΡΡΟΪΔΕΚΤΟΜΉΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΊΤΑΙ ΑΠΌ ΈΝΑΝ ΕΙΔΙΚΌ ΕΥΘΎ ΚΥΚΛΙΚΌ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΉΡΑ ΜΕΓΈΘΟΥΣ 32-24MM, ΜΗ ΑΠΟΣΠΏΜΕΝΗΣ ΚΕΦΑΛΉΣ, ΜΕΓΆΛΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΎ ΧΏΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΆΛΛΗΛΗ ΔΙΑΒΆΘΜΙΣΗ ΒΆΘΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ, ΜΕ ΚΛΊΠΣ ΑΠΌ ΤΙΤΆΝΙΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΉΣ ΔΙΑΤΟΜΉΣ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΛΙΠ, ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΣΎΓΚΛΕΙΣΙΣ ΚΛΙΠ ΑΠΌ 0,75-1.5MM, ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΌ ΕΛΈΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΥΡΟΔΌΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΥΜΠΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΛΑΜΑΣ, ΑΠΌ ΈΝΑΝ ΚΥΚΛΙΚΌ ΔΙΑΣΤΟΛΈΑ ΠΡΩΚΤΟΎ,ΈΝΑ ΠΡΩΚΤΟΣΚΌΠΙΟ ΠΕΡΊΠΑΡΣΗΣ ΚΑΙ ΈΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΉ ΡΆΜΜΑΤΟΣ ΜΉΚΟΥΣ 10CM ,00 729,80 ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ & ΟΓΔΟΝΤΑ 44 Γ Σετ αιμορροειδοπηξίας το οποίο να περιλαμβάνει πρωκτοδιαστολέα από polycarbonate χωρίς μεταλλικά μέρηβελονοκάτοχο με ειδική σήμανση σύλληψης της βελόνας 6 τεμ. Συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα και ειδικό εργαλείο εφαρμογής του κόμπου. Με δυνατότητα σύνδεσης υπερήχων με ψυχρό φωτισμό ,00 178,00 ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ 45 Γ Σετ διαπρωκτικής αιμορροϊδικής απαγγείωσης και ταυτόχρονης πρόπτωσης ορθού με χρήση DOPPLER. Με α) πρωκτοδιαστολέα μιας χρήσης με ειδική θέση υποδοχής βελονοκάτοχου και σένσορα με ενσωματωμένο μηχανισμό ανάταξης πρόπτωσης β) βελονοκάτοχο μιας χρήσης με ειδική θέση σύλληψης βελόνης ράμματος γ) χειρουργικά ράμματα δ) προωθητή κόμπου ράμματος ε) σένσορα πέντε (5) περιστατικών ,00 440,00 ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ 46 Γ Αυτόματες λαβίδες περίπαρσης οισοφάγου-εντέρου μίας χρήσεως, με ενσωματωμένο ράμμα μονόκλωνου πολυαμιδίου, με κλιπ από ανοξείδωτο ατσάλι που κλείνουν σε σχήμα Β, μήκους 6,5 εκ ,00 262,20 ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ & ΕΙΚΟΣΙ

7 47 Γ Αυτόματες λαβίδες περίπαρσης οισοφάγου-εντέρου μίας χρήσεως, με ενσωματωμένο ράμμα πολύκλωνου πολυεστερα, με κλιπ από ανοξείδωτο ατσάλι που κλείνουν σε σχήμα Β, μήκους 4,5 εκ ,00 463,60 ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ & ΕΞΗΝΤΑ 6. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ 48 Γ Εργαλεία αυτόματης απολίνωσης αγγείων μίας χρήσεως με ένα στάδιο πυροδότησης και επαναφόρτισης, μηχανισμό σύγκλισης των κλίπς από έξω προς τα μέσα, με 15 μεγάλα κλίπς και αντιολισθητικούς βεντουζοθύλακες 49 Γ Εργαλεία αυτόματης απολίνωσης αγγείων μίας χρήσεως με ένα στάδιο πυροδότησης και επαναφόρτισης, μηχανισμό σύγκλισης των κλίπς από έξω προς τα μέσα, με 30 μεσαία κλίπς και αντιολισθητικούς βεντουζοθύλακες 50 Γ Εργαλεία αυτόματης απολίνωσης αγγείων μίας χρήσεως με ένα στάδιο πυροδότησης και επαναφόρτισης, μηχανισμό σύγκλισης των κλίπς από έξω προς τα μέσα, με 20 μικρά κλίπς και αντιολισθητικούς βεντουζοθύλακες 9.504,00 190,08 ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ & ΟΚΤΩ ,00 293,80 ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ & ΟΓΔΟΝΤΑ 1.470,00 29,40 ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ 51 Γ Εργαλεία αυτόματης απολίνωσης αγγείων μίας χρήσεως με χρωματιστά κλίπς με ραβδώσεις, με 20 μεγάλα κλίπς. 52 Γ Εργαλεία αυτόματης απολίνωσης αγγείων μίας χρήσεως με χρωματιστά κλίπς με ραβδώσεις, με 20 μεσαία κλίπς ,00 172,80 ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ & ΟΓΔΟΝΤΑ 7.800,00 156,00 ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ 53 Γ Εργαλεία αυτόματης απολίνωσης αγγείων μίας χρήσεως με χρωματιστά κλίπς με ραβδώσεις, με 20 μικρά κλίπς ,00 31,50 ΤΡΙΑΝΤΑ ΈΝΑ ΕΥΡΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ 54 Κλιπ απολίνωσης τιτανίου, μεγέθους μικρού, σε κασέτες των :. Γ α) 6 κλιπ 252,00 5,04 ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ & ΤΕΣΣΕΡΑ Γ β) 24 κλιπ 550,00 11,00 ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ 55 Κλιπ απολίνωσης τιτανίου, μεγέθους μεσαίου/μεγάλου, σε κασέτες των : Γ α) 6 κλιπ 1.080,00 21,60 ΕΙΚΟΣΙ ΈΝΑ ΕΥΡΩ & ΕΞΗΝΤΑ Γ β) 24 κλιπ 1.440,00 28,80 ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ & ΟΓΔΟΝΤΑ 56 Κλιπ απολίνωσης τιτανίου, μεγέθους μεγάλου, σε κασέτες των : 76 α) 6 κλιπ, 76 β) 24 κλιπ. Γ α) 6 κλιπ 984,00 19,68 ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ & ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ Γ β) 24 κλιπ 750,00 15,00 ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 57 Γ Ελεύθερα κλίπς απολίνωσης από polymer, να κουμπώνουν και να ασφαλίζουν στο ιστό, για χρήση σε λαπαροσκοπικές επεμβάσεις, σε κασσέτα των 6 τεμ. Σε μεγέθη medium, medium-large, large, extra large. 393,60 7,87 ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ

8 7.ΥΛΙΚΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 58 Εργαλεία καθήλωσης πλέγματος χειρουργικής με τουλάχιστον 30 ελικοειδή κλίπς από Γ α) κλίπς τιτανίου 3.600,00 72,00 ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ 59 Γ Κεφαλές για τα επαναφορτιζόμενα εργαλεία αυτομάτου συρραφής για την καθήλωση πλέγματος, σε δύο μεγέθη κεφαλών για κοιλιοκήλης & Βουβωνοκήλης 1.954,50 39,09 ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ & ΕΝΝΙΑ 60 Γ Εργαλεία καθήλωσης πλέγματος ανοικτής χειρουργικής με απορροφήσιμα κλίπς σε μορφή διπλής άγκυρας ,00 150,00 ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 61 Γ Λαβίδα συλλήψεως παρασκευασμάτων, με ένδειξη κατεύθυνσης ανοίγματος του σάκου ενδο- κοιλιακά, ράμμα περίπαρσης με δακτύλιο κοπής, πλήρες περιμετρικό μεταλλικό έλασμα ανοίγματος και σταθεροποίησης, μήκους 29,5 εκ., χωρητικότητας 190cc με στειλεό εφαρμογής διαμέτρου 10mm για χρήση σε Θωρακοσκοπική χειρουργική. 62 Γ Τολύπιο μιας χρήσης σε συσκευασία των τριών τεμαχίων, μήκους 45 εκ. για χρήση σε Θωρακοσκοπική χειρουργική ,00 88,00 ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ 1.300,00 26,00 ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΕΥΡΩ 63 Γ Αναλώσιμο ενδοσκοπικό υλικό διαθερμίας argon 460,00 9,20 ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ & ΕΙΚΟΣΙ 64 Γ Μετεγχειρητικών συμφύσεων υγρό 1.800,00 36,00 ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ 65 Γ Ρύγχη χειρουργικά αναρροφήσεως Μίας χρήσης πολλαπλών οπών με στένωση και τάπα για έλεγχο της ροής αναρρόφησης συνοδευόμενο από σωλήνα τουλάχιστον 2 μέτρων ,00 205,60 ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ & ΕΞΗΝΤΑ 66 Γ Λεπίδες μιας χρήσης διάφορα νούμερα χωρίς λαβή, Νο 11, 21, ,75 63,22 ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ & ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ 67 Γ Λεπίδες μιας χρήσης διάφορα νούμερα με λαβή, Νο 11, 15, 21, ,80 80,38 ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ 68 Γ Ηλεκτρόδια εξάχνωσης και συρρίκνωσης κογχών αμυγδαλοτομης τύπου Reflex Ultra ,00 42,00 ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ 69 Γ Στρίπερ κιρσών πλαστικοί 9.000,00 180,00 ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ 70 Γ Σετ πρόσθιας εκτομής που περιλαμβάνει 1 κυκλικό αναστομωτήρα διαμέτρου 28 ή 31 ή 33 mm με ανακλινόμενη κεφαλή, 1 εργαλείο συρραφής- διατομής- αναστόμωσης μήκους 5 cm, πού δέχεται κεφαλή με τριπλή γραμμή συρραφής, 1 κεφαλή 60mm ημικυκλίου με τριπλή γραμμή συρραφής τριών επιπέδων κλιπ, για κανονικούς παχείς τύπους ιστών, μια κεφαλή 60mm μη αρθρούμενη με τριπλή γραμμή συρραφής για κανονικό ιστό ,00 196,00 ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ 71 Πλάκες γείωσης χωρίς ενσωματωμένο καλώδιο που να υποστηρίζει την τεχνολογία adaptive REM,επικαλυμμένη με ειδικό τζέλ που να μην αφήνει σημάδι στον ασθενή και να κολλάει το ίδιο καλά σε όλες τις επιφάνειες με έγγραφη πιστοποίηση μη εγκαύματος συμβατές για ασφαλή χρήση με τις διαθερμίες Valleylab. Γ α) Για ενήλικες ,00 538,30 ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ & ΤΡΙΑΝΤΑ Γ β) Για παιδιά ( με καλώδιο ) 3.840,00 76,80 ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ & ΟΓΔΟΝΤΑ 72 Γ Στειλεός διαθερμίας συμβατός με διαθερμία που διαθέτει σύστημα αναγνώρισης του ιστού. Να είναι αντικολλητικός με επικαλυμμένη λεπίδα edge που καθιστά το ηλεκτρόδιο ακόμα πιο ασφαλές από διαρροή ρεύματος, μιας χρήσης με δυνατότητα έγγραφης πιστοποίησης κατά του εγκαύματος ,00 660,00 ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 8. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

9 73 Γ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΌ ΨΑΛΊΔΙ ΥΠΕΡΉΧΩΝ ΑΝΟΙΧΤΉΣ ΕΠΈΜΒΑΣΗΣ, ΜΕ ΜΉΚΟΣ ΣΤΕΙΛΕΟΎ 14, 23 CM ΔΙΑΜΈΤΡΟΥ 5MM ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΑΙΜΌΣΤΑΣΗΣ ΑΓΓΕΊΩΝ ΔΙΑΜΈΤΡΟΥ ΈΩΣ 5MM. ΔΙΑΘΈΤΕΙ ΛΕΠΊΔΑ ΤΙΤΑΝΊΟΥ ΚΥΡΤΟΎ ΆΚΡΟΥ, ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΉΣ 360 ΜΟΙΡΏΝ (ΧΩΡΊΣ ΤΗΝ ΑΝΆΓΚΗ ΧΡΉΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΈΑ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΈΝΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟ ΧΈΡΙ.) ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΑΔΡΑΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ,00 867,00 ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ 74 Γ Αιμοστατικό ψαλίδι υπερήχων ανοιχτής επέμβασης μήκους 9 & 17cm με δυνατότητα απολίνωσης αγγείων διαμέτρου έως 5mm, με δυνατότητα ενεργοποίησης από το χέρι (ενσωματωμένο hand activation) χωρίς την ανάγκη χρήσης προσαρμογέα. με κυρτή λεπίδα τιτανίου η οποία πάλλεται σε επιμήκη κίνηση 55,5 khz ,00 928,20 ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ & ΕΙΚΟΣΙ 75 Γ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΌ ΨΑΛΊΔΙ ΥΠΕΡΉΧΩΝ ΗΜΙΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΧΡΉΣΕΩΝ ΑΝΟΙΧΤΉΣ ΕΠΈΜΒΑΣΗΣ, ΜΕ ΜΉΚΟΣ ΣΤΕΙΛΕΟΎ 8.8, 19 CM ΔΙΑΜΈΤΡΟΥ 5MM ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΑΙΜΌΣΤΑΣΗΣ ΑΓΓΕΊΩΝ ΔΙΑΜΈΤΡΟΥ ΈΩΣ 5MM. ΔΙΑΘΈΤΕΙ ΛΕΠΊΔΑ ΤΙΤΑΝΊΟΥ ΚΥΡΤΟΎ ΆΚΡΟΥ, ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΉΣ 360 ΜΟΙΡΏΝ &ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗΣ ΑΠΌ ΤΟ ΧΈΡΙ (HAND ACTIVATION) ,00 153,00 ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ 9. ΛΑΒΙΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ-ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ 76 Γ Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων και λέμφου διαμέτρου ως και 7mm, μ.χ,με μηχανισμό κλειδώματος και ηχητικό και οπτικό σήμα επιβεβαίωσης της συγκόλλησης του αγγείου σε 2 4 sec. μήκους 18 εκ. μήκος ηλεκτροδίου(απολίνωσης) 36 χιλ., πλάτος ηλεκτροδίου (απολίνωσης) 3,3-4,7χιλ.,μήκος κοπής 34 χιλ. (ανοιχτής χειρουργικής). 77 Γ Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων και λέμφου διαμέτρου ως και 7mm, μ.χ,με μηχανισμό κλειδώματος και ηχητικό και οπτικό σήμα επιβεβαίωσης της συγκόλλησης του αγγείου σε 2 4 sec. Μήκους 18,8 εκ. μήκος ηλεκτροδίου(απολίνωσης) 16,5 χιλ., πλάτος ηλεκτροδίου (απολίνωσης) 1-4χιλ.,μήκος κοπής 14,7 χιλ. (ανοιχτής χειρουργικής). 78 Γ Διπολική λαβίδα στεγανοποίησης και διατομής ιστών και αγγείων, διαμέτρου 5, 12mm με πλήρη περιστροφή 360 ο, μήκους 140, 220mm, με κυρτό άκρο, με σιαγόνες μήκους 20, 40mm, για χρήση στην ανοιχτή χειρουργική. Η στεγανοποίηση και διατομή ιστών και αγγείων να δύναται να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα και να υπάρχει η δυνατότητα απολίνωσης αγγείων έως 7mm. Να διαθέτει ενσωματωμένη λεπίδα, η οποία δε μπορεί να προωθηθεί για τη διατομή του ιστού χωρίς να έχει πατηθεί πλήρως το κουμπί ενεργοποίησης και ενσωματωμένο καλώδιο 3,1m, μηχανισμό συγκράτησης του ιστού, ηχητική και οπτική επιβεβαίωση ολοκλήρωσης του κύκλου και χειροδιακόπτη. 79 Γ Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων και λέμφου με ενσωματωμένη κοπτική λάμα,διαμέτρου ως και 7mm, μ.χ,με μηχανισμό κλειδώματος και ηχητικό και οπτικό σήμα επιβεβαίωσης της συγκόλλησης του αγγείου μήκους 24εκ , ,92 ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ,00 867,84 ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ , ,40 ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ ,00 765,00 ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΑ , ,52

33162100-4 33.162 Τεμάχιο 70 23% 4,00 280,00 5,6 ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ. 33162100-4 33.162 Τεμάχιο 3 23% 45,00 135,00 2,7 ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

33162100-4 33.162 Τεμάχιο 70 23% 4,00 280,00 5,6 ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ. 33162100-4 33.162 Τεμάχιο 3 23% 45,00 135,00 2,7 ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV ΟΜΑΔΑ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΠΑ 23% ή 13% ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1 25079001 2 71063001 3 71071007 4 71071008 5 71088022 6 71095008 7 71117003 8 71158017 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ 1. ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ: ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΑΕΡΙΣΜΟ, ΜΕΓΑΛΑ.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ 1. ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ: ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΑΕΡΙΣΜΟ, ΜΕΓΑΛΑ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ 1. ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ: ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΑΕΡΙΣΜΟ, ΜΕΓΑΛΑ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΙΕΖΟΥΝ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 22-10-2013 Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Αρ. πρωτ. 16779 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ Ποσότητα ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΚΥΡΩ ΣΑΕ/ΕΡΓΟ ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΞΙΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ Ποσότητα ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΚΥΡΩ ΣΑΕ/ΕΡΓΟ ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΞΙΑ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΦΟΡΕΑΣ Μονάδα ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ Ποσότητα ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΚΥΡΩ ΣΑΕ/ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μέτρησης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΗΣ ΚΑΕ 1 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΡΙΝΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ (ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ) 50 2 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΒΙΔΑ Π.Χ. ΓΙΑ ΤΡΟΚΑΡ 10/12MM ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 7 195930 ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 20 ML ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΜΕ 7,5% POLYVIHYL ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΒΑΛΒΙΔΑ Π.Χ. ΓΙΑ ΤΡΟΚΑΡ 10/12MM ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 7 195930 ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 20 ML ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΜΕ 7,5% POLYVIHYL ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ 1 160565 AMNIOQUICK (ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΜΝΙΑΚΟΥ ΥΓΡΟΥ) 2 52977 ΑΛΟΙΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΥ ΗΕΓ (ΑΓΩΓΙΜΗ ΠΑΣΤΑ) 3 28127 ΑΝΑΒΟΛΕΙΣ ΔΙΠΛΗΣ ΒΑΣΕΩΣ 0,6MM X4,5 4 28128 ΑΝΑΒΟΛΕΙΣ ΔΙΠΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικός Εξοπλισμός Γυναικολογικού Ενδοσκοπικού Χειρουργείου

Τεχνολογικός Εξοπλισμός Γυναικολογικού Ενδοσκοπικού Χειρουργείου Τεχνολογικός Εξοπλισμός Γυναικολογικού Ενδοσκοπικού Χειρουργείου Αθανάσιος Μαντζάνας Μαιευτής Ιασώ Τμήμα Ο.D.S. Εισαγωγή Τα γυναικολογικά ενδοσκοπικά χειρουργεία χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Α. Λαπαροσκοπκά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ ΦΠΑ 1 Υγειονομικό υλικό (κοινό) Αεροθάλαμοι ταχείας χορήγησης υγρών, με μανομετρική ένδειξη επάνω στον αεροθάλαμο για μεγαλύτερη ακρίβεια, κατά προτίμηση σε λευκό χρώμα έτσι ώστε να είναι ορατά τα υπολείμματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ 2 Ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ τ δημόσι διαγωνισμού ΧΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Αριθ.Διακ.: Δ22/2010 Στις 15-06-2011 έγινε αποσφράγιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημοσιεύσεις Ανακοινώσεις ( Ανοικτές Διαπραγματεύσεις ) ΣΧΕΤ: α. ΠΔ 118/2007 β. Φ.814/363/185240/Σ.1378/29 Οκτ 2014/ΑΣΔΥΣ/ΔΥΓ/2 Ο.

ΘΕΜΑ: Δημοσιεύσεις Ανακοινώσεις ( Ανοικτές Διαπραγματεύσεις ) ΣΧΕΤ: α. ΠΔ 118/2007 β. Φ.814/363/185240/Σ.1378/29 Οκτ 2014/ΑΣΔΥΣ/ΔΥΓ/2 Ο. ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακα Αποδεκτών 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 2310-381080 Φ. 460.2 / 92 / 17918 Σ. 5239 Θεσσαλονίκη, 5 Νοε 2014 Συν: Ένα (1) ΘΕΜΑ: Δημοσιεύσεις Ανακοινώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α. Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου ονομαστικής διαμέτρου DN150 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α. Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου ονομαστικής διαμέτρου DN150 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ : 79 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.10.3 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 44.569,05 euro (συμπ. Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 44.569,05 euro (συμπ. Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 44.569,05 euro (συμπ. Φ.Π.Α. 23 %) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ. Συνημμένα: - Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ. Συνημμένα: - Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. Α Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 50cm X 60cm

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 50cm X 60cm A.T.: 111 ΑΤΗΕ Ν8066.2.1 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 40cm X 50cm και βάθος από 0,50 έως 1,00 m Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 10 100,00% Φρεάτιο δικτύου αποχετεύσεως ήτοι εκσκαφή εις οιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ. Δ/νση: Καρδίτσης 56, 42100 Τρίκαλα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός απόφραξης αποχετεύσεων Ευρεία γκάμα από μία πηγή "Το σωστό μηχάνημα για κάθε εργασία". Κληρονομιά καινοτομιών και ποιότητας.

Εξοπλισμός απόφραξης αποχετεύσεων Ευρεία γκάμα από μία πηγή Το σωστό μηχάνημα για κάθε εργασία. Κληρονομιά καινοτομιών και ποιότητας. Εξοπλισμός απόφραξης αποχετεύσεων Ευρεία γκάμα από μία πηγή "Το σωστό μηχάνημα για κάθε εργασία". Κληρονομιά καινοτομιών και ποιότητας. Εξοπλισμός απόφραξης αποχετεύσεων μοντέλων Μήκος* Σελίδα πόδια m

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔH ΠΡΟΚΗΡΎΣΣΕΙ Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ ΥΛΙΚΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΑΡΔΙΑΣ) CPV 0210136000)

ΕΙΔH ΠΡΟΚΗΡΎΣΣΕΙ Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ ΥΛΙΚΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΑΡΔΙΑΣ) CPV 0210136000) ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 30.05.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Στυλεών ιαθερµίας για ηµόσια ιαβούλευση»

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Στυλεών ιαθερµίας για ηµόσια ιαβούλευση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Χ. Σαµαρτζή Πειραιάς 16081/29-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ (ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ)»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ (ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ)» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ (ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ)» ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα χρειάζεστε για τον κήπο σας Σειρά προϊόντων GARDENA

Όλα όσα χρειάζεστε για τον κήπο σας Σειρά προϊόντων GARDENA Όλα όσα χρειάζεστε για τον κήπο σας Σειρά προϊόντων GARDENA GARDENA. Το εμπιστεύονται χιλιάδες καταναλωτές σε όλο τον κόσμο. Παραμένει σύγχρονο και πρωτοποριακό. - -. GARDENA,. Συνδέεται στη βρύση. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Άρθρο 1 ο Αντικείμενο Προμήθειας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Άρθρο 1 ο Αντικείμενο Προμήθειας ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Αγγελάκη 13, 546 21 Πληροφορίες: Μ. Πέικου Τηλέφωνο:2310.296.845 Fax: 2310.233532 E-mail: m.peikou@thessaloniki.gr ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΜΙΚΡΟΜΗΧ/ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟ ΟΧΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟ ΟΧΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟ ΟΧΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΑΜΠΟ 1. Να είναι τροχήλατο. 2. Να ρυθμίζεται το ύψος υδραυλικά από 550 έως 750 mm περίπου. 3. Η βάση να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI

Διαβάστε περισσότερα

21, 00 0,214 2682915 MAGIC 666-031-2. Κωδικός 6535350. Κωδικός 2190281. m b 3 e i 5? ; 7!

21, 00 0,214 2682915 MAGIC 666-031-2. Κωδικός 6535350. Κωδικός 2190281. m b 3 e i 5? ; 7! MAGIC 14 www.gedore.com Κωδικός 2682915 MAGIC 666-31-2 Σετ μυτών 31 τεμαχίων T Μικρό σετ μυτών σε εύχρηστη θήκη T Κατασκευασμένο στη Γερμανία e i? ; < 5 7 21, Περιεχόμενο Κωδικός Αρ.? 4 (1x) 5,5 (2x) 6,5

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΙΡΤ46907Τ-ΧΓΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 04-02-2014 Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Αρ. πρωτ. 2277 Πληροφορίες : ΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Οι προδιαγραφές χωρίζονται σε τρεις ενοτητες. Η πρώτη (Ι) ενότητα περιγράφει τις

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Α.Ε. Αποθηκεύσεις Διανομές - Εμπορία

Logistics Α.Ε. Αποθηκεύσεις Διανομές - Εμπορία XΤ Logistics Α.Ε. Αποθηκεύσεις Διανομές - Εμπορία Μηχανισμοί Εξαρτήματα για προφίλ Ξύλου Deventer Περιεχόμενα Μηχανισμοί για ανοιγόμενα ανακλινόμενα Κύλινδροι απλοί ασφαλείας Maco Multi 3,4 Vorne 5,6 AGB

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός ιατρείων Συσκευές Όργανα Τεχνική υποστήριξη

Εξοπλισμός ιατρείων Συσκευές Όργανα Τεχνική υποστήριξη Εξοπλισμός ιατρείων Συσκευές Όργανα Τεχνική υποστήριξη 1 Περιεχόμενα Εμείς από κοινού. Ας εργαστούμε μαζί, προς όφελος αυτού που βρίσκεται στο επίκεντρο, δηλαδή του πελάτη. Περιμένει βοήθεια όσο αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία γενικής χρήσης

Εργαλεία γενικής χρήσης Εργαλεία γενικής χρήσης Ευρεία γκάμα βοηθητικών εργαλείων & εξοπλισμού. Δοκιμασμένος ανθεκτικός σχεδιασμός. μοντέλων Σελίδα Μέγγενες πάγκου RIDGID / Peddinghaus 10 7.2 Εξαρτήματα RIDGID / Peddinghaus 43

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια. Οδηγός Επιλογής 2012

Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια. Οδηγός Επιλογής 2012 Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια Οδηγός Επιλογής 2012 Περιεχόμενα Εισαγωγή 0/2 Βιομηχανικά κουτιά Thalassa TBS - TBP Θερμοπλαστικά βιομηχανικά κουτιά 1/1 Επίτοιχα ερμάρια Spacial CRN Ερμάρια από χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα