Εγχειρίδιο Χρήσης. Windows & Macintosh V1.01

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο Χρήσης. Windows & Macintosh V1.01"

Transcript

1 Εγχειρίδιο Χρήσης Windows & Macintosh V1.01

2 Πίνακας Περιεχοµένων Σχετικά µε αυτό το Εγχειρίδιο χρήσης...2 Σηµειώσεις για αυτό το εγχειρίδιο...2 Πληροφορίες ασφαλείας...3 Φροντίδα και καθαρισµός Εισαγωγή στο προϊόν...4 Περιεχόµενα συσκευασίας...5 Επιφάνεια...6 Ψηφιακή πένα Εκκίνηση...10 Εγκατάσταση Windows Mac OS...13 ιαµόρφωση...16 Windows...16 Mac OS Χρήση της Επιφάνειας Κράτηµα της Πένας...50 Περιοχή εργασίας...51 Τοποθέτηση...52 Κάνοντας κλικ...53 Σύροντας...54 Έλεγχος πίεσης Χρήση του παρεχόµενου λογισµικού.56 Απαιτήσεις συστήµατος Εισαγωγή στο Λογισµικό Επιφάνειας.. 58 Λειτουργικά συστήµατα που υποστηρίζονται Εγκαταστήστε το λογισµικό Επιφάνειας60 Απεγκαταστήστε το λογισµικό Επιφάνειας Σύνοψη προδιαγραφών...63 Επιφάνεια...64 Ψηφιακή πένα Αντιµετώπιση προβληµάτων οκιµάζοντας τη συσκευή σας FAQ Σέρβις και Τεχνική υποστήριξη Λήψη Οδηγού Παράρτηµα...62 ηλώσεις και ηλώσεις ασφαλείας...63 FCC...63 CE...63 Παραγγελία Στοιχείων και Εξαρτηµάτων...64 Πληροφορίες Πνευµατικών δικαιωµάτων65 Περιορισµός ευθύνης

3 Σχετικά µε αυτό το Εγχειρίδιο χρήσης ιαβάζετε το Εγχειρίδιο χρήσης της Επιφάνειας Γραφικών του Kanvus Life H85. Αυτό το Εγχειρίδιο παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τα στοιχεία στην Επιφάνεια Γραφικών της Kanvus και πως να τα χρησιµοποιήσετε. Τα παρακάτω είναι βασικές ενότητες αυτού του Εγχειριδίου χρήσης : 1. Γνωρίζοντας τα Μέρη Παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τα στοιχεία της Επιφάνειας Γραφικών της Kanvus. 2. Εκκίνηση Παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την πρώτη χρήση της Επιφάνειας της Kanvus. 3. Χρήση της Επιφάνειας Γραφικών της Kanvus Παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση της Επιφάνειας Γραφικών της Kanvus. 4. Χρήση του παρεχόµενου λογισµικού Παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση του βοηθητικού προγράµµατος της Επιφάνειας Γραφικών της Kanvus. 5. Σύνοψη προδιαγραφών Σας προσφέρει µία σύνοψη προδιαγραφών της Επιφάνειας Γραφικών της Kanvus. 6. Αντιµετώπιση προβληµάτων Παρέχει πληροφορίες µαζί µε την Επιφάνεια γραφικών της Kanvus όπου µπορείτε να βρείτε τις απαντήσεις στα πιο συχνά ερωτήµατα. Σηµειώσεις για αυτό το εγχειρίδιο Χρησιµοποιούνται σε όλο αυτό τον οδηγό µερικές σηµειώσεις και εγχειρίδια, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να ολοκληρώσετε ορισµένες εργασίες µε ασφάλεια και αποτελεσµατικά. 1. Προειδοποίηση Σηµαντικές πληροφορίες που πρέπει να ακολουθήσετε για ασφαλή λειτουργία. 2. Σηµαντικό Ζωτικές πληροφορίες που πρέπει να ακολουθήσετε για να αποφύγετε ζηµία στα δεδοµένα τα στοιχεία ή τα άτοµα. 3. Συµβουλές Συµβουλές για την ολοκλήρωση εργασιών. 4. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Πληροφορίες για ειδικές καταστάσεις. 2

4 Πληροφορίες ασφαλείας Ακολουθώντας στις παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας θα παρατείνει τη ζωή της Επιφάνειας. (1) ΜΗΝ επιχειρήσετε να ανοίξετε το περίβληµα του πίνακα και το ψηφιακό µολύβι. Θα ακυρωθεί η εγγύησή σας. (2) ΜΗΝ εκθέτετε σε ούτε να χρησιµοποιείτε κοντά σε υγρά, βροχή ή υγρασία. (3) ΜΗΝ τοποθετείτε ούτε να ρίχνετε αντικείµενα επάνω στην Επιφάνεια. (4) ΜΗΝ εκθέτετε σε ισχυρά µαγνητικά ή ηλεκτρικά πεδία. (5) MΗΝ πετάτε την Επιφάνεια µε τα δηµοτικά απορρίµµατα. Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για τη σωστή επανάληψη της χρήσης και της ανακύκλωσης των εξαρτηµάτων. Το σύµβολο του διαγεγραµµένου κάδου απορριµµάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν θα πρέπει να απορρίπτεται µε τα δηµοτικά απόβλητα. Ελέγξτε τους τοπικούς κανονισµούς για την απόρριψη ηλεκτρονικών προϊόντων. Φροντίδα και καθαρισµός (1) ΜΗΝ εκθέτετε σε βρώµικο ή σκονισµένο περιβάλλον για να αποτραπεί η φθορά της επιφάνειας. (2) Ο τακτικός καθαρισµός της επιφάνειας µε ένα µαλακό πανί θα επεκτείνει τη ζωή της επιφάνειάς σας. ΜΗΝ χρησιµοποιείτε οποιοδήποτε πτητικό υγρό στην επιφάνεια, καθώς µπορεί να προκληθεί ζηµία στο πλαστικό περίβληµα. (3) Αποθηκεύστε την επιφάνειά σας και την πένα σε ένα καθαρό, στεγνό µέρος και αποφύγετε ακραίες θερµοκρασίες. 3

5 1. Εισαγωγή στο προϊόν -Περιεχόµενα συσκευασίας -Επιφάνεια -Ψηφιακή πένα 4

6 Περιεχόµενα συσκευασίας Ελέγξτε τη συσκευασία σας για τα παρακάτω στοιχεία. Ψηφιακό Tablet Kanvus Life H85 Σύντοµος οδηγός για τα πρώτα βήµατα Ψηφιακή γραφίδα και µπαταρία 1,5V τύπου AAA CD εκµάθησης Κάλυµµα Life Kanvus CD εγκατάστασης 5

7 Tablet Refer to the picture below. Συνδετήρας USB Ενδεικτική λυχνία LED Περιοχή Hotspot Πλήκτρο συντόµευσης Περιοχή εργασίας Περιγραφές 1 Συνδετήρας USB : συνδέστε σε µία θύρα USB στο PC σας. 2 Περιοχή εργασίας : ανατρέξτε στην ενότητα Περιοχή εργασίας για λεπτοµερείς περιγραφές. 3 Ενδεικτική λυχνία LED : Η πράσινη ενδεικτική λυχνία LED στην επιφάνεια είναι η βασική ένδειξη για τη λειτουργία του υλικού. Αυτό το LED συνήθως είναι σβηστό και θα ανάψει/σβήσει ανταποκρινόµενο σε ορισµένες συνθήκες. ίνετε προσοχή στις καταστάσεις του LED, όταν αντιµετωπίζετε τις παρακάτω καταστάσεις: 6

8 (a) Μία ενσωµατωµένη λειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας θα εκτελούσε τη λειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας για την πένα εάν δεν µείνει αχρησιµοποίητη για µία χρονική περίοδο. Πατήστε σε οποιοδήποτε σηµείο στην επιφάνεια µε το άκρο της πένας για να την "αφυπνίσετε" εάν έχει µεταβεί στη λειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας. (b) Όταν η επιφάνεια της πένας ενεργοποιηθεί ξανά, η ενδεικτική λυχνία LED θα συνεχίσει για µια στιγµή και κατόπιν θα απενεργοποιηθεί ξανά. (c) Όταν η επιφάνεια εντοπίσει την ψηφιακή πένα, το LED θα αναβοσβήνει αργά. Αυτό συµβαίνει όταν το άκρο της πένας είναι σε αδράνεια ή τοποθετείτε εντός της περιοχής εργασίας στην επιφάνεια. (d) Όταν πατήσετε ένα πλήκτρο στον κύλινδρο της πένας, η ενδεικτική λυχνία LED θα ανάψει. (e) Μετακινώντας την πέναγύρω από την περιοχή εργασίας θα προκληθεί η µετακίνηση του κέρσορα στην οθόνη αναλόγως. Αφού εγκατασταθεί καταλλήλως ο οδηγός της συσκευή της επιφάνειας, θα εµφανιστεί ένα µικρό εικονίδιο της επιφάνειας στον ίσκο συστήµατος, ο οποίος βρίσκεται συνήθως στην κάτω δεξιά γωνία της επιφάνειας εργασίας. 4 Περιοχή Hotspot : Η περιοχή hotspot βρίσκεται στην άκρη της επιφάνειας εργασίας. Πατήστε στο hotspot για να ξεκινήσει µία εφαρµογή ή λειτουργία προεπιλεγµένη ή καθορισµένη από τον χρήστη. 5 Πλήκτρο Συντόµευσης: Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις του πλήκτρο συντόµευσης από τη σελίδα διαµόρφωσης πλήκτρων συντόµευσης. 7

9 Ψηφιακή πένα Ανατρέξτε στις εικόνες παρακάτω. Πλήκτρο 2 Πλήκτρο 1 Άκρο πένας Περιγραφές 1 Πλήκτρο 2 : αυτό το πλήκτρο λειτουργεί ως το Right Click ( εξί κλικ) του ποντικιού (εξ ορισµού). 2 Πλήκτρο 1 : Λειτουργεί όπως η κύλιση του ποντικιού, µπορείτε να µετακινηθείτε προς τα επάνω / κάτω / αριστερά / δεξιά (εξ ορισµού). 3 Άκρο πένας: Πρόκειται για ένα εργαλείο ελεύθερου χεριού που είναι ευαίσθητο στην άσκηση πίεσης για την επεξεργασία εικόνων και τη δηµιουργία πατηµάτων της πένας όπως µε την κανονική γραφή µε το χέρι. Το πάτηµα στο Άκρο πένας στην επιφάνεια λειτουργεί όπως το Left Click (Αριστερό κλικ) του ποντικιού (εξ ορισµού). Ανατρέξτε στην ενότητα ιαµόρφωση για πιο λεπτοµερείς ρυθµίσεις. 8

10 Αλλαγή της µπαταρίας Η λειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας θα ενεργοποιηθεί, εάν η πένα παραµείνει αχρησιµοποίητη για περίπου 3 λεπτά. Για να αφυπνιστεί η πένα, πατήστε το άκρο της πένας µία φορά σε οποιοδήποτε σηµείο στην επιφάνεια πριν ξεκινήσετε ξανά να γράφετε. Αλλαγή του Άκρου Kanvus 9

11 2. Ε κ κ ί ν η σ η -Εγκατάσταση - ιαµόρφωση 10

12 Εγκατάσταση Windows Εγκατάσταση του Λογισµικού οδηγού σε Windows Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης παρακάτω για τα λειτουργικά συστήµατα Microsoft Windows 2000, XP, Vista και7: 1. Εισάγετε το CD εγκατάστασης που περιλαµβάνεται στη συσκευασία στη µονάδα CD-ROM. 2. Θα εµφανιστεί αυτόµατα το βασικό παράθυρο εγκατάστασης. Αν όχι, ξεκινήστε την εγκατάσταση χειροκίνητα ανοίγοντας My Computer (Ο Υπολογιστής µου) > CD/DVD ROM > κατόπιν κάντε κλικ στο πρόγραµµα Autorun (Εγκατάσταση). 11

13 3. Κατά την εγκατάσταση του οδηγού, ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης στην οθόνη και πατήστε το πλήκτρο "Enter" για κάθε βήµα. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, κάντε επανεκκίνηση στον υπολογιστή (συνιστάται). Εγκατάσταση υλικού Συνδέστε την επιφάνεια σε ένα PC µέσω µίας διαθέσιµης θύρας USB, αφού έχετε εγκαταστήσει τον οδηγό και έχετε κάνει επανεκκίνηση στο PC σας. Ο Οδηγός πρέπει να εγκατασταθεί πρώτα πριν συνδέσετε τη συσκευή. 12

14 Mac OS Εγκατάσταση του Λογισµικού οδηγού σε Mac Ακολουθήστε τα βήµατα παρακάτω για να εγκαταστήσετε τον οδηγό: 1. Τοποθετήστε το CD Επιφάνειας στη µονάδα CD-ROM. 2. Κάντε κλικ στο Εγκατάσταση µονάδας στο παράθυρο TABLET (ΠΙΝΑΚΑΣ). 13

15 3. Επιλέξτε Driver Setup (Εγκατάσταση οδηγού) όταν εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου "Setup Items". Εάν η έκδοση του Mac OS που διαθέτετε είναι παλαιότερη της Mac OS X, πλοηγηθείτε στο CD σας. (Mac Driver / MacOS 9) 4. Κάντε κλικ στο Continue (Συνέχεια) 5. Κάντε κλικ στο Install (Εγκατάσταση) όταν εµφανίζεται το µήνυµα "OS X - PenTablet Driver". 14

16 6. Πληκτρολογήστε το όνοµα και τον κωδικό πρόσβασης σας (Οι υπολογιστές Mac απαιτούν όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 7. Κάντε κλικ στοclose(κλείσιµο) 15

17 Εγκατάσταση υλικού Συνδέστε την επιφάνεια σε ένα PC µέσω µίας διαθέσιµης θύρας USB, αφού έχετε εγκαταστήσει τον οδηγό και έχετε κάνει επανεκκίνηση στο PC σας. Ο Οδηγός πρέπει να εγκατασταθεί πρώτα πριν συνδέσετε τη συσκευή. 16

18 ιαµόρφωση Windows Για να διαµορφώσετε την επιφάνειά σας, πατήστε Start (Έναρξη) > Settings (Ρυθµίσεις) > Control Panel (Πίνακας ελέγχου) και πατήστε δύο φορές στο εικονίδιο Tablet Setting (Ρύθµιση Επιφάνειας). Ή πατήστε στο εικονίδιο της επιφάνειας ( ) στον ίσκο συστήµατος (που βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης). Υπάρχουν 5 καρτέλες: Info (Πληροφορίες), Button (Πλήκτρο), Scope (Αντικείµενο), Hot Cells, Pressure (Πίεση). 17

19 1. Info(Πληροφορίες) Στην καρτέλα Info (Πληροφορίες) εµφανίζεται ο αριθµός έκδοσης του οδηγού και λειτουργία του PC της Επιφάνειας. (1) Show Icon in System Tray (Εµφάνιση εικονιδίου στον ίσκο συστήµατος) : Επιλέξτε το πλαίσιο πίσω του εάν θέλετε να εµφανιστεί το εικονίδιο επιφάνειας ( )στον δίσκο του συστήµατος. (2) Support Tablet PC Feature (Να υποστηρίζεται η ιδιότητα του PC της Επιφάνειας) : Επιλέξτε το πλαίσιο Support Tablet PC Feature (Να υποστηρίζεται η ιδιότητα του PC της Επιφάνειας) για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία PC Επιφάνειας της ευαισθησίας πίεσης. Όταν εγκατασταθεί ο οδηγός της Επιφάνειας στα Windows, η ρύθµιση του Tablet PC (PC Επιφάνειας) θα υποστηρίζει την πίεση στο MS Journal, OneNote (2003, 2007) κ.λπ.. Ακόµα κι όταν είναι απενεργοποιηµένη η ρύθµιση Tablet PC (PC Επιφάνειας), η πίεση της πένας για τα περισσότερα πακέτα καλλιτεχνικού λογισµικού (Photoshop, Illustrator, Corel Painter) θα εξακολουθεί να λειτουργεί, αλλά η πίεση της πένας δεν θα λειτουργεί στο MS Journal, OneNote (2003,2007) κ.λπ. 18

20 2. Button(Πλήκτρο) (1) Button Name (Όνοµα πλήκτρου) Μπορείτε να διαµορφώσετε τις λειτουργίες του Pen Tip (Άκρο πένας), Barrel Button 1 (Πλήκτρο κυλίνδρου 1) και Barrel Button 2 (Πλήκτρο κυλίνδρου 2) κάνοντας κλικ στο αναπτυσσόµενο µενού για το Button Name (Όνοµα πλήκτρου). Αναθέστε µία εντολή ανάλογα µε τη λίστα Mouse Command (Εντολή ποντικιού). Μπορείτε να επιλέξετε No Action (Καµία ενέργεια), Left Click (Αριστερό κλικ), Left Double Click (Αριστερό διπλό κλικ), Middle Click (Μεσαίο κλικ), Middle Double Click (Μεσαίο διπλό κλικ), Right Click ( εξί κλικ), ή Right Double Click ( εξί διπλό κλικ). Η Mouse Command (Εντολή ποντικιού) βασίζεται στο µοντέλο ποντικιού µε τρία πλήκτρα... 19

21 (2) Double Click Time (Χρόνος διπλού κλικ) Μετακινήστε τον κέρσορα προς το "Slow" (Αργό) εάν θέλετε έναν πιο αργό χρόνο διπλού κλικ µε το Pen Tip (Άκρο πένας), ή µετακινήστε προς το "Fast" (Γρήγορο) εάν το θέλετε πιο γρήγορα. Μπορείτε να επιτύχετε την ίδια ρύθµιση εάν µεταβείτε στη σελίδα Double-click Speed (Ταχύτητα διπλού κλικ) που εµφανίζεται επιλέγοντας [Start] (Έναρξη) > [Control Panel] (Πίνακας ελέγχου) > [Mouse] (Ποντίκι) > [Buttons] (Πλήκτρα) η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να προσαρµόσετε τη ρύθµιση ταχύτητας. (3) Default (Προεπιλογή) Πατήστε στο πλήκτρο Default (Προεπιλογή) για να επιστρέψετε στην εργοστασιακά προεπιλεγµένη ρύθµιση. 20

22 3. Πλήκτρα συντόμευσης (1) Προεπιλογή Επαναφορά των Express Keys (Πλήκτρων συντόµευσης) στις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις. (2) Επανακαθορισµός των πλήκτρων συντόµευσης Επιλέξτε τις καρτέλες Common (Συνηθισµένο), Mouse (Ποντίκι), Multimedia (Πολυµέσα), Other (Άλλα), Run (Εκτέλεση), Internet και Hot Key (Πλήκτρα συντόµευσης) για να επανακαθορίσετε τις ρυθµίσεις. (2.1) Common (Συνηθισµένο) 21

23 (2.1.1)Express key name (Όνοµα πλήκτρου συντόµευσης) Μετονοµασία του πλήκτρου συντόµευσης. (2.1.2)Disable (Απενεργοποίηση) Απενεργοποίηση της εµφάνισης ονόµατος του πλήκτρου συντόµευσης στον πίνακα ελέγχου Pen Tablet. (2.1.3)Default (Προεπιλογή) Επαναφορά του ονόµατος του πλήκτρου συντόµευσης στην προεπιλεγµένη ρύθµιση. (2.2) Mouse (Ποντίκι) 22

24 (2.2.1)Mouse function (Λειτουργία ποντικιού) Επιλέξτε τις ρυθµίσεις της λειτουργίας ποντικιού. (2.3) Multimedia (Πολυµέσα) Λειτουργία πολυµέσων Επιλέξτε τις ρυθµίσεις της λειτουργίας πολυµέσων: Play/Pause (Αναπαραγωγή/Παύση), Stop ( ιακοπή), Previous (Προηγούµενο), Next (Επόµενο), Mute (Σίγαση), Volume Up (Αύξηση έντασης) και Volume Down (Μείωση έντασης). 23

25 (2.4)Other (Άλλο) Περιοχή εργασίας του Tablet Επιλέξτε Largest Working Area (Μέγιστη περιοχή εργασίας) ή Screen Ratio (Αναλογία οθόνης). Εµφάνιση ρύθµισης Εµφάνιση ονόµατος πλήκτρου συντόµευσης. 24

26 (2.5) Run (Εκτέλεση) 25

27 (2.5.1)Run (Εκτέλεση) Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο browse (αναζήτηση) για να επιλέξετε ένα αρχείο και να το εκτελέσετε ή πληκτρολογήστε ένα όνοµα αρχείου µε την πλήρη διαδροµή του. (2.5.2)Start in (Έναρξη σε) Αυτός είναι ο αρχικός φάκελος όταν ξεκινάει η εκτέλεση του προγράµµατος. (2.5.3)Parameters (Παράµετροι) Ο τύπος συµβολοσειράς που θα περαστεί στο πρόγραµµα ως παράµετροι. Για παράδειγµα, εδώ µπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα όνοµα εγγράφου και να το περάσετε σε ένα πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου που έχει καθοριστεί στη γραµµή Run (Εκτέλεση) παραπάνω. (2.6) Internet Λειτουργία δικτύου Επιλέξτε Previous Page (Προηγούµενη σελίδα), Next Page (Επόµενη σελίδα), Refresh (Ανανέωση), Stop ( ιακοπή), My Favorite (Τα αγαπηµένα µου), IE, (Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο). 26

28 (2.6.1)Link to (Σύνδεση µε): Είδος υπηρεσίας Επιλέξτε µια υπηρεσία Internet που θα ξεκινήσει. Για παράδειγµα, περιήγηση σε ιστοσελίδες, αποστολή µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.το ακριβές πρόγραµµα που θα εκκινήσει (για παράδειγµα, το πρόγραµµα περιήγησης), εξαρτάται από τις ρυθµίσεις του συστήµατος. (2.6.2)Address ( ιεύθυνση) Η διεύθυνση URL για την επιλεγµένη υπηρεσία. Για παράδειγµα, η ιστοσελίδα ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 27

29 (2.7) Hot Key (Πλήκτρο συντόµευσης) Ο συνδυασµός πλήκτρων που θα πατήσετε Επιλέξτε οποιοδήποτε πλήκτρο όπως αλφαριθµητικά πλήκτρα ή βελάκια, σε συνδυασµό µε τα πλήκτρα Shift, Ctrl και/ή Alt. Συνηθισµένη λειτουργία Επιλέξτε κάποιες ρυθµίσεις που χρησιµοποιούνται συχνά. 28

30 4. Scope(Αντικείµενο) (1) Full Area (Πλήρης περιοχή) Πατήστε στο πλήκτρο Full Area (Πλήρης περιοχή) για να ενεργοποιήσετε την πλήρη περιοχή εργασίας. (2) Screen Ratio(Αναλογία οθόνης) Ορίστε την αναλογία οθόνης της επιφάνειας. Η αναλογία οθόνης που ορίσατε θα είναι κατόπιν το µέγεθος οθόνης της περιοχής εργασίας σας. 29

31 (3) Reserve Edges(Φύλαξη άκρων) Πατήστε στο πλήκτρο Reserve Edges (Φύλαξη άκρων) για να αναθέσετε χώρους για τα hotspots της επιφάνειας (4) Pen Area Dimensions( ιαστάσεις περιοχής οθόνης) Υποδεικνύει το τρέχον ύψος και εύρος στις Pen Area Dimensions ( ιαστάσεις περιοχής οθόνης). Καταχωρήστε νέες τιµές εδώ, εάν θέλετε να αλλάξετε τις διαστάσεις της περιοχής της πένας. 30

32 (5) Pen Area Offset (Μετατόπιση περιοχής πένας) Υποδεικνύει τις οριζόντιες και κάθετες διαστάσεις από την επάνω αριστερή γωνία της Pen Area (Περιοχή πένας) στην επάνω αριστερή γωνία της µέγιστης Pen Area (Περιοχή πένας). Καταχωρήστε νέες τιµές πληκτρολογώντας αριθµούς ή κάνοντας κλικ στα βέλη επάνω/κάτω, εάν θέλετε να προσαρµόσετε τις διαστάσεις µετατόπισης. 31

33 5. Hotspot (1) Hot Pad Layout ( ιάταξη Hot Pad) Μπορείτε να δείτε τις ιδιότητες των πλήκτρων συντόµευσης κάνοντας κλικ στο µπλε µπλοκ στις άκρες της ψηφιακής επιφάνειας. (2) Hot Edges (Άκρες συντόµευσης) Υπάρχουν τέσσερις άκρες γύρω από την επιφάνεια για να αναθέσετε τα πλήκτρα συντόµευσης. (3) Define (Ορισµός) Πατήστε στο πλήκτρο Define (Ορισµός) για να διαµορφώσετε hotspots για την εκτέλεση προγραµµάτων, του Internet ή των πλήκτρων συντόµευσης. (3.1) Define Hotspot - Run (Ορισµός Hotspot - Εκτέλεση) Run (Εκτέλεση) Μπορείτε να 32

34 χρησιµοποιήσετε το πλήκτρο περιήγησης για να επιλέξετε ένα αρχείο και να το εκτελέσετε, ή µπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα όνοµα αρχείου µε ολόκληρη τη διαδροµή. Start in (Έναρξη σε) Πρόκειται για τον αρχικό φάκελο από όπου αρχίζει να εκτελείται το πρόγραµµα. Parameters (Παράµετροι) Ο τύπος συµβολοσειράς θα περάσει στο πρόγραµµα ως παράµετρος. Για παράδειγµα, µπορείτε να πληκτρολογήσετε εδώ ένα όνοµα εγγράφου και θα περάσει σε ένα πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου. Κατόπιν, θα εκτελεστεί όπως η παραπάνω επιλογή Run (Εκτέλεση). (3.2) Define Hotspot - Internet (Ορισµός Hotspot - Internet) Kind of Service (Είδος υπηρεσίας) Μπορείτε να επιλέξετε ορισµένες υπηρεσίες Internet, για παράδειγµα, πλοήγηση σε έναν ιστότοπο, οµάδα συζήτησης, αποστολή ενός ή χρήση άλλων υπηρεσιών Internet. Το ακριβές πρόγραµµα που πρόκειται να ξεκινήσει (για παράδειγµα, το πρόγραµµα πλοήγησης) εξαρτάται από τις ρυθµίσεις του συστήµατος. Address ( ιεύθυνση) Η διεύθυνση URL για την επιλεγµένη υπηρεσία. Για παράδειγµα, 33

35 οι διευθύνσεις Ιστοτόπου ή . (3.3) Define Hotspot - Hot Key (Ορισµός Hotspot - Πλήκτρο συντόµευσης) ιαµόρφωση του συνδυασµού πλήκτρων Μπορείτε να επιλέξετε κάποιο πλήκτρο όπως πλήκτρο γράµµατος, αριθµητικό ή πλήκτρο ελέγχου του κέρσορα, να συνδυαστεί µε το πλήκτρο Shift, Ctrl και/ή ALT. (3.4) Define Hot Cell Multimedia (Καθορισµός ενεργών κελιών πολυµέσων) Λειτουργία πολυµέσων Επιλέξτε τις ρυθµίσεις της λειτουργίας πολυµέσων: Play/Pause (Αναπαραγωγή/Παύση), Stop ( ιακοπή), Previous (Προηγούµενο), Next (Επόµενο), Mute (Σίγαση), Volume Up (Αύξηση έντασης) και Volume Down (Μείωση έντασης) 34

36 (3.5) Define Hot Cell Other (Καθορισµός ενεργών κελιών άλλων) Περιοχή εργασίας του Tablet Επιλέξτε Largest Working Area (Μέγιστη περιοχή εργασίας) ή Screen Ratio (Αναλογία οθόνης). Εµφάνιση ρύθµισης Εµφάνιση ονόµατος πλήκτρου συντόµευσης. (4) Print (Εκτύπωση) Πατήστε στο πλήκτρο Print (Εκτύπωση) για να εκτυπώσετε µία περίληψη όλων λειτουργιών hot spot. (5) Clear ( ιαγραφή) Πατώντας σε αυτό το πλήκτρο θα διαγραφεί ο ορισµός του επιλεγµένου Hotspot, έτσι δεν θα αναλαµβάνεται καµία ενέργεια όταν πατηθεί το HotSpot αργότερα. (6) Load Default (Προεπιλογή) (Φόρτωση προεπιλογής) Επιστροφή στην αρχική Default (Προεπιλογή). 35

37 6. Pressure (Πίεση) (1) Pressure Test ( οκιµή πίεσης) Μπορείτε να κάντε κλικ στο ρυθµιστικό παρακάτω για να προσαρµόσετε την ευαισθησία πίεσης και υπάρχουν 4 χρωµατικές επιλογές για την πένα: Black (Μαύρο), Red (Κόκκινο), Green (Πράσινο) και Blue (Μπλε). Υπάρχει µία περιοχή Pressure Test ( οκιµή πίεσης) για να δείτε το πάχος µίας γραµµής για µία συγκεκριµένη ευαισθησία του άκρου της πένας στην επιφάνεια. Η αριθµητική τιµή του επιπέδου της πίεσης εµφανίζεται σε ένα πλαίσιο πάνω από το πλήκτρο Clear ( ιαγραφή). (2) Clear ( ιαγραφή) Πατήστε στο πλήκτρο Clear ( ιαγραφή) για να καθαρίσει ο χώρος στην περιοχή Pressure Test ( οκιµή πίεσης). (3) Κάντε κλικ στο Sensitivity (Ευαισθησία) Μπορείτε να πατήσετε µε το άκρο της πένας ή να κάνετε αριστερό κλικ στο ποντίκι για να µετακινήσετε το ρυθµιστικό ούτως ώστε να προσαρµόσετε την ευαισθησία του άκρου της πένας (θεωρείται ότι βρίσκεστε στην προεπιλεγµένη ρύθµιση). Το Light (Ελαφρύ) δίνει τη δυνατότητα στο άκρο της πένας να αντιδράσει γρήγορα µε µόνον ένα ελαφρύ πάτηµα, ενώ το Heavy ( υνατό) σηµαίνει ότι χρειάζεται να εφαρµοστεί µεγαλύτερη πίεση στην πένα. 36

38 Mac OS Μεταβείτε στη Tablet Setting Page (Σελίδα ρύθµισης επιφάνειας). 1.1Κάντε κλικ στο GO (ΜΕΤΑΒΑΣΗ) > Applications (Εφαρµογές) 1.2 Κάντε κλικ στο Pen Tablet Setting (Ρύθµιση επιφάνειας πένας) 37

39 1.3 Κάντε κλικ στο Tablet Setting (Ρύθµιση επιφάνειας) 38

40 Υπάρχουν 5 καρτέλες: Info (Πληροφορίες), Button (Πλήκτρο), Scope (Αντικείµενο), Hot Cells, Pressure (Πίεση). 1. Πληροφορίες Στην καρτέλα Info (Πληροφορίες) εµφανίζεται ο αριθµός έκδοσης του οδηγού και πληροφορίες του Mac της Επιφάνειας.. 39

41 2. Πλήκτρο (1) Button Name (Όνοµα πλήκτρου) Μπορείτε να διαµορφώσετε τις εντολές του άκρου της πένας και τα δύο πλήκτρα κυλίνδρου επιλέγοντας το όνοµα του πλήκτρου από το αναπτυσσόµενο µενού και αναθέτοντας µία εντολή µε βάση το παραδοσιακό ποντίκι µε τρία πλήκτρα. Μπορείτε να επιλέξετε No Action (Καµία ενέργεια), Left Click (Αριστερό κλικ), Left ιπλό Click (Αριστερό διπλό κλικ), Right Click ( εξί κλικ), ή Right Double Click ( εξί διπλό κλικ). (2) Default (Προεπιλογή) Πατήστε στο πλήκτρο Default (Προεπιλογή) για να επιστρέψετε στις εργοστασιακά προεπιλεγµένες ρυθµίσεις. 40

42 3. Σελίδα καθορισµού πλήκτρων συντόµευσης Για τα µοντέλα µε πλήκτρα συντόµευσης, µπορείτε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις πλήκτρων συντόµευσης από τη Σελίδα διαµόρφωσης πλήκτρων συντόµευσης. (1) Επιλογή ρυθµίσεις κουµπιών πλήκτρων συντόµευσης (2) Επιλέξτε reset Customer Defined (επαναφορά ρυθµίσεων χρήστη) για τις ρυθµίσεις 41

43 πλήκτρων συντόµευσης. (3) Application (Εφαρµογή) Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το κουµπί browse (αναζήτηση) για να επιλέξετε ένα αρχείο και να το εκτελέσετε ή µπορείτε να πληκτρολογήσετε το όνοµα αρχείου µε την πλήρη διαδροµή. (4) Hot Key (Πλήκτρο συντόµευσης) Επιλέξτε το συνδυασµό πλήκτρων που θα πατήσετε Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε 42

44 πλήκτρο όπως αλφαριθµητικά πλήκτρα ή βελάκια, σε συνδυασµό µε τα πλήκτρα Shift, Option και/ή Command. (5) Internet Type (τύπος Internet): Επιλέξτε Web Side (Ιστοσελίδα), Mail (Ταχυδροµείο). (6) Mouse (Ποντίκι) Mouse Action (Ενέργεια ποντικιού):επιλέξτε Click (Κλικ), Right Click ( εξί κλικ), Double Click ( ιπλό κλικ). 4. Scope(Αντικείµενο) 43

45 (1) Full Area (Πλήρης περιοχή) Πατήστε στο πλήκτρο Full Area (Πλήρης περιοχή) για να ενεργοποιήσετε την πλήρη περιοχή εργασίας. (2) Screen Ratio(Αναλογία οθόνης) Ορίστε την αναλογία οθόνης για την περιοχή εργασίας της επιφάνειας. Η επιλεγµένη αναλογία οθόνης θα είναι το µέγεθος οθόνης για την περιοχή εργασίας. (3) Reserve Edges (Φύλαξη άκρων) Πατήστε στο πλήκτρο Reserve Edges (Φύλαξη 44

46 άκρων) για να αναθέσετε χώρους για τα hotspots της επιφάνειας. (4) Pen Area Dimensions( ιαστάσεις περιοχής οθόνης) Υποδεικνύει το τρέχον ύψος και εύρος της Pen Area Dimensions ( ιαστάσεις περιοχής οθόνης). Καταχωρήστε νέες τιµές εδώ, εάν θέλετε να αλλάξετε τις διαστάσεις της περιοχής της πένας. (5) Pen Area Offset (Μετατόπιση περιοχής πένας) Υποδεικνύει τις οριζόντιες και κάθετες διαστάσεις από την επάνω αριστερή γωνία της Pen Area (Περιοχή πένας) στην επάνω αριστερή γωνία της µέγιστης Pen Area (Περιοχή πένας). Καταχωρήστε νέες τιµές πληκτρολογώντας αριθµούς ή κάνοντας κλικ στα βέλη επάνω/κάτω, εάν θέλετε να προσαρµόσετε τις διαστάσεις µετατόπισης. 45

47 5. Hot Cells (1) Hot Pad Layout ( ιάταξη Hot Pad) Μπορείτε να δείτε την ιδιότητα ενός πλήκτρου συντόµευσης κάνοντας κλικ στα µπλε κουτιά που περιβάλλουν την ψηφιακή επιφάνεια. (2) Hot Edges (Άκρες συντόµευσης) Υπάρχουν τέσσερις άκρες γύρω από την επιφάνεια στις οποίες µπορείτε να αναθέσετε τις τοποθεσίες του πλήκτρου συντόµευσής σας. (3) Define (Ορισµός) Πατήστε στο πλήκτρο Define (Ορισµός) πλήκτρο για να καθοριστούν οι λειτουργίες Run (Εκτέλεση), Internet ή Hot Key (Πλήκτρο συντόµευσης). 46

48 (3.1) Define Hot Cells Run(Ορισµός Hotspot- Εκτέλεση) Run (Εκτέλεση) Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το πλήκτρο περιήγησης για να επιλέξετε ένα αρχείο και να το εκτελέσετε, ή µπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα όνοµα αρχείου µε ολόκληρη τη διαδροµή. (3.2) Define Hot Cells Internet(Ορισµός Hotspot - Internet) Kind of Service (Είδος υπηρεσίας) Μπορείτε να επιλέξετε ορισµένες υπηρεσίες Internet, για παράδειγµα, πλοήγηση σε έναν ιστότοπο, οµάδα συζήτησης, αποστολή ενός ή χρήση άλλων υπηρεσιών Internet. Το ακριβές πρόγραµµα που πρόκειται να ξεκινήσει (για παράδειγµα, το πρόγραµµα πλοήγησης) εξαρτάται από τις ρυθµίσεις του συστήµατος σας. Address ( ιεύθυνση) Η διεύθυνση URL για την επιλεγµένη υπηρεσία. Για παράδειγµα, οι διευθύνσεις Ιστοτόπου ή . 47

49 (3.3) Define Hot Cells Hot Key(Ορισµός Hotspot- Πλήκτρο συντόµευσης) Configure the key combination ( ιαµόρφωση του συνδυασµού πλήκτρων) Μπορείτε να επιλέξετε κάποιο πλήκτρο όπως πλήκτρο γράµµατος, αριθµητικό ή πλήκτρο ελέγχου του κέρσορα, να συνδυαστεί. (4) Clear( ιαγραφή) Πατώντας σε αυτό το πλήκτρο θα διαγραφεί ο ορισµός του επιλεγµένου Hot Cell, έτσι δεν θα αναλαµβάνεται καµία ενέργεια όταν πατηθεί το Hot Cell αργότερα. 48

50 6. Pressure(Πίεση) (1) Pressure Test ( οκιµή πίεσης) Υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά χρώµατα προς επιλογή και η ευαισθησία πίεσης της επιφάνειας της πένας µπορεί να ρυθµιστεί σε αυτή την καρτέλα. Υπάρχει µία περιοχή δοκιµής για να δείτε το πάχος µίας γραµµής ασκώντας µία συγκεκριµένη πίεση στο άκρο της πένας στην επιφάνεια. Η αριθµητική τιµή του επιπέδου της πίεσης εµφανίζεται στο πεδίο πάνω από το πλήκτρο Clear ( ιαγραφή). (2) Clear( ιαγραφή) Πατήστε στο πλήκτρο Clear ( ιαγραφή) για να καθαρίσει ο χώρος στην περιοχή Pressure Test ( οκιµή πίεσης). (3) Click Sensitivity(Ευαισθησία) Από την προεπιλεγµένη ρύθµιση, το πάτηµα µε το άκρο της πένας είναι ισοδύναµο µε ένα αριστερό κλικ του ποντικιού. Μετακινήστε το ρυθµιστικό στη ράβδο ευαισθησίας για να προσαρµόσετε την απόκριση του άκρου της πένας. Light (Ελαφρύ) σηµαίνει ότι όταν πατηθεί το άκρο της πένας θα αντιδράσει πολύ γρήγορα µε µία ελαφριά δύναµη, όµως η δυνατή λειτουργία είναι αντίθετη. 49

51 3. Χρήση της Επιφάνειας -Κράτηµα της Πένας -Περιοχή εργασίας -Τοποθέτηση -Κάνοντας κλικ -Σύροντας -Έλεγχος πίεσης 50

52 Κράτηµα της Πένας Κρατήστε την ψηφιακή πένα όπως θα κρατούσατε ένα µολύβι. Κρατήστε τα πλήκτρα της πένας κοντά στον δείκτη ή αντίχειρα έτσι ώστε να µπορείτε να κάνετε κλικ στο πλήκτρο εύκολα. Όταν η πένα δεν χρησιµοποιείται, τοποθετήστε την στη βάση της πένας ή αφήστε την επάνω στο γραφείο σας. Για να διατηρηθεί η ευαισθησία του άκρου της πένας σας, µην αποθηκεύετε την πένα σε ένα δοχείο όπου θα βασίζεται πάνω στο άκρο της.. 51

53 Περιοχή εργασίας Η Περιοχή εργασίας είναι η περιοχή της επιφάνειας στην οποία µπορεί να γίνει αισθητή η κίνηση της ψηφιακής πένας. Η περιοχή εργασίας της επιφάνειας αντιστοιχεί στην οθόνη του PC σας. Περιοχή οθόνης. Ενεργή περιοχή. Οκέρσορα στην περιοχή της οθόνης υποδεικνύει τη θέση της πένας και οκέρσορα ακολουθεί τις κινήσεις της πένας. 52

54 Τοποθέτηση Χρησιµοποιήστε την ψηφιακή πένα για να τοποθετήσετε τον κέρσορα στην οθόνη του PC σας. Η απόσταση ανάµεσα στο άκρο της πένας και την επιφάνεια πρέπει να είναι µικρότερη από 10mm έτσι ώστε η επιφάνεια να µπορεί να αισθανθεί την κίνηση/θέση της πένας. Η θέση του κέρσορα στην οθόνη αντιστοιχεί στη θέση του άκρου της πένας σας στην επιφάνεια. Σηκώστε το άκρο της πένας και τοποθετήστε το άκρο της πένας σε µία νέα θέση στην επιφάνεια. Ο κέρσορας θα µεταβεί στη νέα θέση. 53

55 Κάνοντας κλικ Ένα κλικ : Πατώντας το άκρο της πένας µία φορά στην επιφάνεια εντός της περιοχής εργασίας πραγµατοποιείται ένα κλικ. Ένα "Κλικ" χρησιµοποιείται για να επιλέξετε κάτι. ιπλό κλικ : Ένα διπλό πάτηµα µε το άκρο της πένας στην περιοχή εργασίας πραγµατοποιεί ένα διπλό κλικ. Το " ιπλό κλικ" χρησιµοποιείται για να ανοίξετε κάτι που επιλέξατε. Μπορείτε επίσης να ρυθµίσετε τη λειτουργία των πλήκτρων της πένας για να κάνετε κλικ ή διπλό κλικ.. 54

56 Σύροντας Για να σύρετε ένα αντικείµενο, απλά στρέψτε προς και κάντε κλικ στο αντικείµενο (για να τονιστεί το αντικείµενο), κατόπιν µετακινήστε το άκρο της πένας στη θέση που θέλετε να το σύρετε. 55

57 Έλεγχος πίεσης Η επιφάνεια παρέχεται µε εφαρµογές σχεδιασµού που υποστηρίζουν την ευαισθησία πίεσης, έτσι ώστε να µπορείτε να αλλάξετε το πάχος της γραµµής που σχεδιάζετε µε διαφορετική πίεση, ακριβώς όπως αν χρησιµοποιούσατε µία πραγµατική πένα ή µολύβι. Για να σχεδιάσετε µε ευαισθησία πίεσης, πρώτα επιλέξτε ένα εργαλείο ευαίσθητο στην πίεση από την παλέτα εργαλείων της εφαρµογής. Κατόπιν σχεδιάστε πάνω στην επιφάνεια ενώ εφαρµόζετε διάφορες ποσότητες πίεσης προς τα κάτω στο άκρο της πένας. Πατήστε δυνατά για παχιές γραµµές ή έντονο χρώµα. Πατήστε απαλά για λεπτές γραµµές ή πιο απαλό χρώµα. 56

58 4. Χρήση του παρεχόµενου λογισµικού -Απαιτήσεις συστήµατος -Εισαγωγή στο Λογισµικό Επιφάνειας -Λειτουργικά συστήµατα που υποστηρίζονται -Εγκαταστήστε το λογισµικό Επιφάνειας -Απεγκαταστήστε το λογισµικό Επιφάνειας 57

59 Απαιτήσεις συστήματος Λειτουργικό Σύστηµα Windows XP (SP2) / Vista TM / 7 CPU Pentium III ή νεότερο Σκληρός δίσκος 256 MB ή µεγαλύτερος RAM (Μνήµη) 256 MB (Windows 2000 / XP), 1 GB (Windows Vista/ 7) Εξοπλισµοί Συνδετήρας USB, CD/DVD ROM 58

60 Εισαγωγή στο Λογισµικό Επιφάνειας K-WorkInk Σας δίνει τη δυνατότητα να γράψετε µε το χέρι, να κάνετε σηµειώσεις ή να θέσετε επισηµάνσεις σε έγγραφα Microsoft Word και µπορείτε να αποθηκεύσετε το γράψιµο µε το χέρι/σηµειώσεις. K-Notice Μπορείτε να λάβετε ένα στιγµιότυπο των εικόνων στην οθόνη και κατόπιν να εισάγετε το επιλεγµένο κείµενό σας και εικόνες για χρήση σε παρουσιάσεις ή s K-Command Σας δίνει τη δυνατότητα να καταγράψετε τα σύµβολα εντολής απευθείας στην επιφάνεια της ψηφιακής πένας ούτως ώστε να εκτελεστούν εντολές του υπολογιστή ή να ανοίξουν αρχεία. K-Mail Μπορείτε να γράψετε την υπογραφή σας για τα s σας στην οικογένεια και τους φίλους σας. K-Signer Εισάγετε υπογραφές ή σχεδιασµένα µε το χέρι γραφικά στο έγγραφο. 59

61 Λειτουργικά συστήµατα που υποστηρίζονται Λειτουργικό Σύστηµα Windows XP Windows XP Windows Windows 64 Vista 7 K-Notice V V V V K-Mail V V V V K-WorkInk V V X X K-Command V V X X K-Signer V V V V K-WordInk : Προτείνεται! Οι χρήστες των Windows Vista / 7 µπορούν να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία Annotation (Επισηµάνσεις) µέσω MS OFFICE 2003 ή 2007 K-Command : Προτείνεται! Οι χρήστες των Windows Vista / 7 µπορούν να χρησιµοποιήσετε το γράψιµο µε το χέρι και την ενσωµατωµένη λειτουργία εισαγωγής στο σύστηµα Windows Vista / 7. 60

62 Εγκαταστήστε το λογισµικό Επιφάνειας Για να χρησιµοποιήσετε το λογισµικό Επιφάνειας, πρέπει να εγκαταστήσετε τον Οδηγό πρώτα και κατόπιν εγκαταστήστε το Tablet Software.(Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την εγκατάσταση του οδηγού, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης Οδηγού που περιλαµβάνεται στη συσκευασία.) 1. Ανοίξτε τον υπολογιστή σας και ξεκινήστε τα Windows. Εγκατάσταση του Tablet Software 2. Επιλέξτε "Tablet Software Setup" (Εγκατάσταση λογισµικού Tablet Software) και πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να ξεκινήσει η εγκατάσταση του PenSuite Pro. 3. Το πλαίσιο µηνύµατος θα εµφανιστεί µε την επιλογή λογισµικού. Επιλέξτε το λογισµικό που θέλετε να εγκαταστήσετε και επιβεβαιώστε τη θέση εγκατάστασης. Κατόπιν, πατήστε "OK" για εγκατάσταση. 61

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Pen Tablet. Windows 2000 / XP / Vista

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Pen Tablet. Windows 2000 / XP / Vista Pen Tablet Εγχειρίδιο Χρήσης Windows 2000 / XP / Vista 1 1. Περίληψη I. Γενικές Πληροφορίες Καλωσήρθατε στον κόσµο της ηλεκτρονικής γραφίδας! Μπορείτε να ανακαλύψετε πόσο εύκολο είναι να ελέγξετε τον προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

HP Notebook PC. Εγχειρίδιο Αναφοράς

HP Notebook PC. Εγχειρίδιο Αναφοράς HP Notebook PC Εγχειρίδιο Αναφοράς Σηµείωση Αυτό το εγχειρίδιο και κάθε παράδειγµα που περιέχεται σε αυτό παρέχεται "όπως είναι" και υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Hewlett-Packard δεν παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

GK10189 Πρώτη Έκδοση Μάρτιος 2015. Mini Desktop PC. Εγχειρίδιο χρήστη. E510 Σειρά

GK10189 Πρώτη Έκδοση Μάρτιος 2015. Mini Desktop PC. Εγχειρίδιο χρήστη. E510 Σειρά GK10189 Πρώτη Έκδοση Μάρτιος 2015 Mini Desktop PC Εγχειρίδιο χρήστη E510 Σειρά Σημείωση περί Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

ASUS Transformer Book. Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο

ASUS Transformer Book. Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο ASUS Transformer Book Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο GK7636 Σεπτέμβριος 2012 Σημείωση περί Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος εγχειριδίου συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

AE1920 Wind Top. PC Όλα σε ένα (AIO) Σύστημα MS-A923 (V1.X)

AE1920 Wind Top. PC Όλα σε ένα (AIO) Σύστημα MS-A923 (V1.X) AE1920 Wind Top PC Όλα σε ένα (AIO) Σύστημα MS-A923 (V1.X) Πρόλογος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σημείωση περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας...iii Εμπορικά σήματα...iii Αριθμοί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίες στις Η.Π.Α...iii

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιήστε εγγραφή για αναγνωριστικό Acer ID και απολαύστε εξαιρετικά πλεονεκτήματα

Πραγματοποιήστε εγγραφή για αναγνωριστικό Acer ID και απολαύστε εξαιρετικά πλεονεκτήματα Εγχειρίδιο χρήσης 2-2014. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Aspire V 17 Nitro Καλύπτει: Aspire VN7-791 Αυτή η αναθεώρηση: 07/2014 Πραγματοποιήστε εγγραφή για αναγνωριστικό Acer ID και απολαύστε

Διαβάστε περισσότερα

Τώρα είστε έτοιµοι για εξολόθρευση. Ποντίκι Razer Mamba για παιχνίδια. Βάση φόρτισης. Επαναφορτιζόµενη µπαταρία Lithium-Ion Polymer µε θύρα µπαταρίας

Τώρα είστε έτοιµοι για εξολόθρευση. Ποντίκι Razer Mamba για παιχνίδια. Βάση φόρτισης. Επαναφορτιζόµενη µπαταρία Lithium-Ion Polymer µε θύρα µπαταρίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιεχόµενα της Συσκευασίας / Απαιτήσεις συστήµατος 2. Εγκατάσταση / ήλωση / Τεχνική υποστήριξη 3. Βασικά χαρακτηριστικά 4. ιαµόρφωση του Razer Mamba 5. Χρήση του Razer Mamba

Διαβάστε περισσότερα

Aspire Σειρά 3000/5000. Οδηγός Χρήστη

Aspire Σειρά 3000/5000. Οδηγός Χρήστη Aspire Σειρά 3000/5000 Οδηγός Χρήστη Copyright 2005. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Aspire Σειρά 3000/5000 Οδηγός Χρήστη Αρχική Έκδοση: Μάρτιος 2005 Μπορεί περιοδικά να γίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq. Εγχειρίδιο Χρήσης

Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq. Εγχειρίδιο Χρήσης Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq Εγχειρίδιο Χρήσης Σηµείωση 2002 Hewlett-Packard Company. Οι ονοµασίες Microsoft, MS-DOS και Windows αποτελούν εµπορικά σήµατα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ Παιχνιδιών ASUS ROG TYTAN CG8890 Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ Παιχνιδιών ASUS ROG TYTAN CG8890 Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ Παιχνιδιών ASUS ROG TYTAN CG8890 Εγχειρίδιο χρήστη GK7660 Πρώτη έκδοση Αύγουστος 2012 Copyright 2012 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ Παιχνιδιών ASUS ROG TYTAN CG8480 Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ Παιχνιδιών ASUS ROG TYTAN CG8480 Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ Παιχνιδιών ASUS ROG TYTAN CG8480 Εγχειρίδιο χρήστη GK7662 δεύτερη έκδοση Νοέμβριος 2012 Copyright 2012 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλικού. Σειρά VGN-X505

Οδηγός υλικού. Σειρά VGN-X505 Σειρά VG-X505 1 ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω ήλωση 2004 Sony Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η µετάφραση ή η µετατροπή σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης

AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης O ιακοµιστής Εκτύπωσης & Σάρωσης ικτύου για Εκτυπωτές και Συσκευές Πολλών Λειτουργιών της Canon Συµπεριλαµβανοµένης της υποστήριξης για τηνπροηγµένη Τεχνολογία Εκτύπωσης της Canon

Διαβάστε περισσότερα

Tablet PC. Εγχειρίδιο Χρήσης TF600T

Tablet PC. Εγχειρίδιο Χρήσης TF600T Tablet PC Εγχειρίδιο Χρήσης TF600T Η ASUS έχει αφοσιωθεί στη δημιουργία προϊόντων/ συσκευασιών φιλικών προς το περιβάλλον, για να διαφυλάξει την υγεία των καταναλωτών, ελαχιστοποιώντας τον αντίκτυπό τους

Διαβάστε περισσότερα

ViewSonic. VPC100 All-in-One PC

ViewSonic. VPC100 All-in-One PC ViewSonic VPC100 All-in-One PC - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Pyководство пользователя - Οδηγός χρηστών - 使 用 手 冊 ( 繁 中 ) - 使 用 手 冊 ( 簡 中 ) - 사용자 안내서 Model

Διαβάστε περισσότερα

MDS100. Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης

MDS100. Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης MDS100 EL Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης 3 Ημερομηνία έκδοσης: 2011-11 Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης MDS100 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 1 Χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia E75. Τεύχος 3

Οδηγός χρήσης Nokia E75. Τεύχος 3 Οδηγός χρήσης Nokia E75 Τεύχος 3 2009 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-412 συµµορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ASUS Tablet. Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο

ASUS Tablet. Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο ASUS Tablet Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο GK10044 Ιανουάριος 2015 Πρώτη Έκδοση Σημείωση περί Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος εγχειριδίου συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή

Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή Για ασφαλή και σωστή χρήση, βεβαιωθείτε ότι θα διαβάσετε τις Πληροφορίες Ασφαλείας στις "Οδηγίες Φωτοαντιγραφής" πριν τη χρήση του μηχανήματος. Εισαγωγή Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS Essentio M51AC Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS Essentio M51AC Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS Essentio M51AC Εγχειρίδιο χρήστη GK7951 Πρώτη Έκδοση Μάρτιος 2013 Copyright 2013 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή Αναπαραγωγής Πολυμέσων MINI. O!Play MINI. Εγχειρίδιο Χρήστη

Συσκευή Αναπαραγωγής Πολυμέσων MINI. O!Play MINI. Εγχειρίδιο Χρήστη Συσκευή Αναπαραγωγής Πολυμέσων MINI O!Play MINI Εγχειρίδιο Χρήστη GK6072 Πρώτη έκδοση Ιούλιος 2010 Copyright 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H

ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900 ή από κινητό στο : 210 4800564 Οδηγός χρήσης LG-P700 P/NO : MFL67482902 (1.0) www.lg.com Wi-Fi (WLAN) Αυτός ο εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart 2570 All-in-One series

HP Photosmart 2570 All-in-One series HP Photosmart 2570 All-in-One series HP Photosmart 2570 All-in-One series Οδηγός χρήσης Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν να αλλάξουν

Διαβάστε περισσότερα

N600 DB. Οδηγίες χρήσης. F9K1102V3 8820nt01233gr Αναθ. A00. Ελληνικά

N600 DB. Οδηγίες χρήσης. F9K1102V3 8820nt01233gr Αναθ. A00. Ελληνικά Ασύρματος ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ Ν+ N600 DB Οδηγίες χρήσης F9K1102V3 8820nt01233gr Αναθ. A00 Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πρώτα βήματα... 1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 Αρχική εγκατάσταση... 1 Βήματα εγκατάστασης...

Διαβάστε περισσότερα

MX410 και MX510 Series

MX410 και MX510 Series MX410 και MX510 Series Οδηγός χρήσης Ιούνιος 2012 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7015 Μοντέλο(α): 470, 630, 670, 675, 679 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...7 Γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

Dell Precision M6400 Οδηγός εγκατάστασης και γρήγορης αναφοράς

Dell Precision M6400 Οδηγός εγκατάστασης και γρήγορης αναφοράς Dell Precision M6400 Οδηγός εγκατάστασης και γρήγορης αναφοράς Ο παρών οδηγός παρέχει µια επισκόπηση δυνατοτήτων, προδιαγραφές, γρήγορη ρύθµιση καθώς και πληροφορίες λογισµικού για τον υπολογιστή σας.

Διαβάστε περισσότερα

hp LaserJet 3300mfp series

hp LaserJet 3300mfp series hp LaserJet 3300mfp µ hp LaserJet 3300mfp series οδηγός «Ξεκινώντας» Πληροφορίες για τα πνευµατικά δικαιώµατα Πνευµατικά δικαιώµατα Hewlett-Packard Company 2002 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia N97 mini. Τεύχος 2

Οδηγός χρήσης Nokia N97 mini. Τεύχος 2 Οδηγός χρήσης Nokia N97 mini Τεύχος 2 Περιεχόµενα Ασφάλεια 7 Πληροφορίες για τη συσκευή 7 Εφαρµογές γραφείου 8 Υπηρεσίες δικτύου 8 Κοινόχρηστη µνήµη 9 ActiveSync 9 Μαγνήτες και µαγνητικά πεδία 9 Εύρεση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς HP Photosmart 380 series. Ελληνικά

Οδηγός αναφοράς HP Photosmart 380 series. Ελληνικά Οδηγός αναφοράς HP Photosmart 380 series Ελληνικά Πνευµατικά δικαιώµατα και εµπορικά σήµατα Πνευµατικά δικαιώµατα 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής Σειρά VGN-A/Σειρά VGN-FS

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής Σειρά VGN-A/Σειρά VGN-FS Εγχειρίδιο χρήσης Προσωπικός Υπολογιστής Σειρά VG-A/Σειρά VG-FS 2 Περιεχόµενα Πριν από τη χρήση...6 ήλωση...6 EERGY STAR...7 Τεκµηρίωση...8 Θέµατα εργονοµίας...11 Πρώτα βήµατα...13 Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα