ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ NECCHI Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ NECCHI Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ NECCHI Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΣΜΑΣΙΝ Όπως κάθε ηλεκτρική συσκευή, µια ραπτοµηχανή µπορεί να προκαλέσει σοβαρό ακόµα και θανατηφόρο τραυµατισµό. Για να το αποφύγετε αυτό, και προκειµένου να δουλεύετε µε ασφάλεια: - Πριν την πρώτη χρήση της ραπτοµηχανής σας, διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά. - Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης σε ένα βολικό σηµείο κοντά στη ραπτοµηχανή. Όταν δίνετε τη ραπτοµηχανή σε άλλο άτοµο, πάντα να δίνετε µαζί και τις οδηγίες χρήσης. - Πάντα να αποσυνδέετε τη ραπτοµηχανή από το ρεύµα, όταν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη. Αυτό θα προλάβει τυχόν ατυχήµατα, σε περίπτωση ενεργοποίησής της από λάθος. - Πρώτα να βγάζετε το φις από την πρίζα πριν αλλάξετε τη λάµπα ή κάνετε συντήρηση στη ραπτοµηχανή. Αυτό θα προλάβει πιθανότητα ηλεκτροπληξίας. - Μην βγάζετε το φις από την πρίζα τραβώντας από το καλώδιο. Πάντα να πιάνετε το φις και όχι το καλώδιο όταν τραβάτε το φις. - Να χρησιµοποιείτε τη ραπτοµηχανή µόνο σε στεγνά δωµάτια. Μην την χρησιµοποιείτε κάτω από υγρές συνθήκες ή σε χώρους µε υγρασία. - Σε περίπτωση εµφανούς ζηµιάς στη ραπτοµηχανή, στο ποδαράκι ή στο καλώδιο ρεύµατος, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών. - Ποτέ µην αφήνετε παιδιά ή ηλικιωµένα άτοµα να χειρίζονται τη ραπτοµηχανή χωρίς επίβλεψη, γιατί µπορεί να µην εκτιµούν σωστά τους πιθανούς κινδύνους. Κρατήστε τις ηλεκτρικές συσκευές µακριά από την πρόσβαση παιδιών. - Ποτέ µην χρησιµοποιείτε τη ραπτοµηχανή όταν οι οπές εξαερισµού είναι φραγµένες. Κρατήστε τις οπές εξαερισµού της µηχανής και στο ποδαράκι καθαρές από χνούδια, σκόνη και βροµιά. - Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν µε τη ραπτοµηχανή. - Ποτέ µην χρησιµοποιείτε τη ραπτοµηχανή αν οι οπές εξαερισµού είναι φραγµένες. Κρατήστε τις οπές εξαερισµού καθαρές από σκόνη, χνούδια και υπολείµµατα. - Ποτέ µην τοποθετείτε οτιδήποτε πάνω στο ποδαράκι. - Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων παιδιών) µε µειωµένες σωµατικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εµπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά µε την χρήση της συσκευής από άτοµο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. - Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν µε τη συσκευή. Προειδοποιήσεις σχετικά µε τραυµατισµούς και υλικές ζηµιές Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, εσείς ως χρήστες µιας ηλεκτρικής συσκευής είστε υπεύθυνοι για την πρόληψη πιθανών ατυχηµάτων µέσω υπεύθυνης συµπεριφοράς: - Κρατήστε το χώρο εργασίας σας τακτοποιηµένο. Ένας ακατάστατος χώρος εργασίας µπορεί να οδηγήσει σε ατυχήµατα. - Να δουλεύετε σε χώρο καλά φωτισµένο! - Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσµήµατα, καθώς αυτά µπορεί να πιαστούν στα κινούµενα µέρη της µηχανής. Θα πρέπει επίσης να φοράτε δίχτυ µαλλιών, αν έχετε µακριά µαλλιά. - Αποφύγετε την αφύσικη στάση σώµατος. Παραµείνετε σταθεροί και σε καλά ισορροπηµένη θέση συνεχώς. - Να είστε συγκεντρωµένοι! Να προσέχετε πάντα τι κάνετε. Πάντα να προσεγγίζετε τη δουλειά σας µε κοινή λογική. Ποτέ µην δουλεύετε µε τη ραπτοµηχανή αν δεν µπορείτε να συγκεντρωθείτε ή αν δεν νιώθετε καλά! Αν συµβούν ατυχήµατα ως αποτέλεσµα λανθασµένης χρήσης της ραπτοµηχανής, ο κατασκευαστής δεν µπορεί να αναλάβει την ευθύνη. Παρακαλούµε χρησιµοποιείτε µε τη ραπτοµηχανή σας το ποδαράκι ZHEJIANG FOUNDER, τύπος KD Ισχύς: V~, 50Hz Μέτρηση ρεύµατος: 1.0 Α Κλάση προστασίας: ΙΙ Το επίπεδο πίεσης ήχου υπό φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας είναι 78 db (A). Αν το καλώδιο ρεύµατος που είναι συνδεδεµένο µε το πετάλι έχει πάθει βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του ή από κάποιον ειδικό, προς αποφυγή κινδύνου. Ποτέ µην τοποθετείτε οτιδήποτε πάνω στο ποδαράκι. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ) 1. Ροδέλα ρύθµισης έντασης νήµατος 2. Ροδέλα επιλογής σχεδίου 3. Καρφάκια µασουριών 4. Στόπερ περιέλιξης µασουριού 5. Τροχός χειρός 6. Ροδέλα επιλογής µήκους βελονιάς 7. Οδηγός περάσµατος νήµατος και µέγκενη βελόνας 8. Πλατό επέκτασης 9. Κάλυµµα µηχανισµού νήµατος 10. Ποδαράκι 11. Κουµπί αντιστροφής 12. Κάλυµµα εµπρόσθιας όψης 13. Μοχλός ανεβάσµατος Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 1 από 15

2 ΠΙΣΩ ΟΨΗ 1. Αδράχτι περιέλιξης µασουριού 2. Οδηγός άνω νήµατος 3. Μοχλός για το ποδαράκι 4. Βίδα 5. Πλατό βελόνας ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Μασούρι Τσόχα Ποδαράκι ζιγκ-ζαγκ Ποδαράκι για κουµπότρυπες (πάνω στη ραπτοµηχανή) Ποδαράκι για στενά στριφώµατα Ποδαράκι για κουµπιά Ποδαράκι για φερµουάρ Πλάκα καρικώµατος Κατσαβίδι Κόπτης κουµπότρυπων Οδηγός για παπλώµατα Οδηγός ραφών Βελόνα #11 #14 ΠΡΙΝ ΤΟ ΡΑΨΙΜΟ Παροχή ρεύµατος/πρίζα ρεύµατος Παροχή ρεύµατος 1. Βάλτε το φις στη ραπτοµηχανή. 2. Βάλτε το φις στην πρίζα. 3. Η ταχύτητα ραψίµατος µπορεί να ρυθµιστεί από το πετάλι. Βάλτε το φις της ραπτοµηχανής στην πρίζα Πετάλι ελέγχου ταχύτητας ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιµοποιείτε τη ραπτοµηχανή, όταν την καθαρίζετε ή της αλλάζετε τη λάµπα, αποσυνδέστε την από το ρεύµα. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 2 από 15

3 Λάµπα ραψίµατος Αντικατάσταση λάµπας 1. Ανοίξτε το κάλυµµα εµπρόσθιας όψης προς την κατεύθυνση του βέλους. 2. Αφαιρέστε τη λάµπα ξεβιδώνοντάς την αριστερόστροφα. 3. Βάλτε µια καινούργια λάµπα, βιδώνοντάς την δεξιόστροφα. 4. Χρησιµοποιήστε µια λάµπα 15 Watt (το µέγιστο). ΑΦΑΙΡΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΛΑΤΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Κρατήστε την αριστερή άκρη του πλατό και τραβήξτε το προς την κατεύθυνση του βέλους. ΡΑΨΙΜΟ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΠΡΑΤΣΟ 1. Αυτή η ραπτοµηχανή µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για ελεύθερο ράψιµο, αφαιρώντας το πλατό επέκτασης. 2. Αυτό είναι περισσότερο χρήσιµο όταν θέλετε να ράψετε µανίκια, πατζάκια παντελονιών, σωληνωτά υφάσµατα κλπ. 3. Για να ράψετε σωληνωτά υφάσµατα, απλά περάστε το µανίκι ή το πατζάκι στο ελεύθερο µπράτσο, όπως φαίνεται στην εικόνα. ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΜΑΣΟΥΡΙΟΥ 1. Ελευθερώστε τη ροδέλα σύζευξης. 2. Περάστε το νήµα όπως φαίνεται στην εικόνα. 3. Όταν το µασούρι γεµίσει, ξαναβάλτε τη ροδέλα στη θέση της. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 3 από 15

4 Νήµα 5 εκ. Αδράχτι περιέλιξης Πιέστε το αδράχτι περιέλιξης µασουριού προς την κατεύθυνση του βέλους. Όταν η περιέλιξη του µασουριού ολοκληρωθεί, επιστρέψτε το αδράχτι στην αρχική του θέση. Όταν η περιέλιξη του µασουριού έχει γίνει µε λανθασµένο τρόπο, ξεβιδώστε τη βίδα του οδηγού άνω νήµατος και προσαρµόστε πάνω ή κάτω να είναι ισορροπηµένη η περιέλιξη του µασουριού. Σωστά Βίδα ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΘΗΚΗΣ ΜΑΣΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΣΟΥΡΙΟΥ Μάνταλο µε µεντεσέ 1. Σηκώστε τη βελόνα στην υψηλότερη θέση της και ανοίξτε το κάλυµµα µηχανισµού νήµατος. 2. Ανοίξτε το µάνταλο µε µεντεσέ της θήκης µασουριού και βγάλτε την από τη ραπτοµηχανή. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΣΟΥΡΙΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΘΗΚΗ ΜΑΣΟΥΡΙΟΥ 3. Ελευθερώστε το µάνταλο και το µασούρι θα βγει εύκολα. 5 εκ. Οπή 10 εκ. Ελατήριο έντασης 2. Τραβήξτε 5 εκατοστά νήµατος από το µασούρι και βάλτε το µέσα στη θήκη µασουριού όπως φαίνεται στην εικόνα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΗΚΗΣ ΜΑΣΟΥΡΙΟΥ 1. Οδηγήστε την άκρη του νήµατος µέσα στην οπή. άκτυλο 3. Τραβήξτε το νήµα µέσα από την οπή και κάτω από το ελατήριο έντασης και τραβήξτε περίπου 10 εκατοστά νήµατος. 1. Σηκώστε τη βελόνα στην υψηλότερη θέση της. Τραβήξτε το νήµα στο µπροστινό µέρος, ανοίξτε το µάνταλο της θήκης µασουριού και κρατήστε το. Μάνταλο µε µεντεσέ Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 4 από 15

5 Ένθετο 2. Κρατώντας το µάνταλο ανοιχτό, τοποθετήστε τη θήκη µασουριού µέσα στην κεντρική ακίδα του µηχανισµού µασουριού και ελευθερώστε το µάνταλο. ΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΑΝΩ ΝΗΜΑ Περάστε το νήµα από το Α έως το Η όπως φαίνεται στις εικόνες. Πέρασµα διπλής βελόνας. ΤΡΑΒΩΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ ΤΟ ΝΗΜΑ ΤΟΥ ΜΑΣΟΥΡΙΟΥ 1. Κρατήστε το άνω νήµα µε το αριστερό σας χέρι, γυρίστε τον τροχό χειρός αργά προς το µέρος σας µέχρι η βελόνα να κατέβει και να ξανανέβει. Σταµατήστε τον τροχό χειρός όταν ο µοχλός ανεβάσµατος είναι στην υχηλότερή του θέση. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 5 από 15

6 2. Τραβήξτε προς τα έξω και τις δύο κλωστές και τοποθετήστε τις µαζί κάτω από το ποδαράκι προς το πίσω µέρος της συσκευής. 3. Τοποθετήστε το ύφασµα κάτω από το ποδαράκι από µπροστά και κατεβάστε το ποδαράκι. 4. Ξεκινήστε το ράψιµο. ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΨΙΜΑΤΟΣ 1. Κατεβάστε τη βελόνα µέσα στο ύφασµα, σηκώστε το ποδαράκι και στρέψτε το ύφασµα για να αλλάξετε κατεύθυνση. 2. Κατεβάστε το ποδαράκι και ξεκινήστε να ράβετε. ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΛΙΣΗΣ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗΣ Η ραπτοµηχανή πρέπει πάντα να είναι όρθια και να µην γέρνει. Κάτω Πάνω ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΝΗΜΑΤΟΣ Φυσιολογική ένταση νήµατος: 4 6 Σωστό Ύφασµα Άνω νήµα Η ένταση του άνω νήµατος µπορεί να ρυθµιστεί στρέφοντας τη ροδέλα ρύθµισης έντασης νήµατος. Λάθος Νήµα µασουριού Εσωτερικό υφάσµατος Άνω νήµα Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 6 από 15

7 Η ένταση του κάτω νήµατος µπορεί να αυξηθεί στρέφοντας τη βίδα της θήκης µασουριού ελαφρώς προς τα δεξιά (δεξιόστροφα). Αν την στρέψετε προς τα αριστερά (αριστερόστροφα), θα µειωθεί η ένταση. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟ ΠΟ ΑΡΑΚΙ 1. Πιέστε προς τα κάτω το µοχλό για την επιθυµητή πίεση. Για ελαφριά υφάσµατα ρυθµίστε το µοχλό στο 3, ρυθµίστε τον στο 2 για µεσαία υφάσµατα και στο 1 για βαριά υφάσµατα. 2. Μια ανεπαρκής πίεση µπορεί να προκαλέσει φτωχή τροφοδοσία, βελονιές που πηδάνε ή δυσκολία στην οδήγηση του υφάσµατος. Για να ρυθµίσετε την πίεση που έχει το ποδαράκι, χρησιµοποιήστε το µοχλό πίσω από το κάλυµµα της λάµπας. Χαλαρώστε τη βίδα του καλύµµατος λάµπας για να το ανοίξετε. 3. Όταν καρικώνετε ή ράβετε µε ελεύθερο µπράτσο κεντήµατα, χαλαρώστε την πίεση, θέτοντας το µοχλό στο Ο. Αφού ρυθµίσετε την πίεση για το ποδαράκι και κλείσετε το κάλυµµα λάµπας, σφίξτε τη βίδα. Ο µοχλός είναι συνήθως ρυθµισµένος στο 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΑΚΑΣ ΚΑΡΙΚΩΜΑΤΟΣ Μερικές φορές θα θέλετε να ελέγχετε εσείς οι ίδιοι την τροφοδοσία υφάσµατος. Στρέψτε την µπάρα της βελόνας στην υψηλότερη θέση της και σηκώστε το ποδαράκι πάνω από την πλάκα βελόνας, ευθυγραµµίζοντας τις δύο ακίδες της πλάκας καρικώµατος µε τις τρύπες της πλάκας βελόνας. Τότε µπορείτε να κινήσετε το ύφασµα µόνοι σας. είτε παρακάτω για την εφαρµογή ραψίµατος κουµπιών. ΑΛΛΑΓΗ ΒΕΛΟΝΑΣ Βίδα µέγκενης βελόνας Σφίξτε 1. Σηκώστε την µπάρα βελόνας στην υψηλότερη θέση της. 2. Χαλαρώστε τη βίδα µέγκενης βελόνας και αφαιρέστε την παλιά βελόνα. 3. Με την πλατιά πλευρά να µην βλέπει προς το µέρος σας, βάλτε τη βελόνα όσο µέσα µπαίνει. 4. Σφίξτε τη βίδα µέγκενης βελόνας καλά. Χαλαρώστε Η πλατιά πλευρά δεν πρέπει να βλέπει προς το µέρος σας Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 7 από 15

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΝΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΟΝΑΣ Παρακαλούµε προσέξτε την ακόλουθη λίστα, είναι ένας οδηγός για γτο ράψιµο διαφορετικών ειδών υφασµάτων. tmstore.gr Ύφασµα Νήµα Βελόνα Πίεση για το ποδαράκι Μήκος βελονιάς Ένδειξη άνω πίεσης Βλ. Ρύθµιση Πίεσης Ίσια βελονιά ΖΖ Ροδέλα επιλογής µήκους βελονιάς Ελαφρύ Μεσαίο Νάιλον Τρικό Μετάξι 80 Βαµβάκι 60 S Ίνα µεταξιού 50 Μετάξι Μετάξι από µαλλί 50 S Ίνα µεταξιού Βαµβακερό Βαµβάκι 70 (10) 80 (12) (12-14) Λεπτό ζέρσει 60 S Ίνα 80 ( Καπαρντίνα 50 Μετάξι Βαρύ Τζιν 50 Βαµβάκι (14-16) Ζέρσει 50 S Ίνα (12-14) Τουίντ 50 Μετάξι (12-14) ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΑΨΙΜΑΤΟΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΕ ΙΟΥ) ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σχέδιο βελονιάς Μήκος βελονιάς Ποδαράκι Πλάκα καρικώµατος 1 Ίσια βελονιά 2-5 Ζιγκ-Ζαγκ 6 Τυφλή βελονιά 7 Ανάποδο τυφλό στρίφωµα 8 Βελονιά ζιγκ-ζαγκ τριών βηµάτων 9 ιαγώνια βελονιά 10 Μονή βελονιά 11 Κυψελοειδής βελονιά 12 Βελονιά ζιγκ-ζαγκ στρετς Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 8 από 15

9 13 Ίσια βελονιά στρετς Αυτόµατο κέντηµα Κουµπότρυπα Κέντηµα µε ελεύθερο µπράτσο Χωρίς ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΝΑ ΡΑΒΕΤΕ Σηµαντικές συµβουλές 1. Σηκώστε το µοχλό ανεβάσµατος στην υψηλότερη θέση του πριν ξεκινήσετε και αφού σταµατήσετε το ράψιµο. 2. Κρατήστε και τα δύο νήµατα περίπου 10 εκατοστά στο πίσω µέρος της ραπτοµηχανής για τις δύο ή τρεις πρώτες βελονιές. 3. Θα πρέπει να τοποθετήσετε αρκετό ύφασµα κάτω από τη βελόνα πριν κατεβάσετε το ποδαράκι. 4. Μην πατάτε το πετάλι και ξεκινήστε το ράψιµο. 5. Ελέγξτε τις βελονιές της ραπτοµηχανής σε ένα κοµµάτι υφάσµατος που θέλετε να χρησιµοποιήσετε, ρυθµίζοντας τη µηχανή για το µήκος της βελονιάς και την κατάλληλη ένταση για το ύφασµά σας. 6. Βγάλτε τη µηχανή από την πρίζα αν την αφήσετε χωρίς επίβλεψη. Προσοχή: 1. Όταν γυρίζετε τον τροχό µε το χέρι, πάντα να τον γυρίζετε προς το µέρος σας. 2. Οδηγήστε το ύφασµα απαλά µε το χέρι σας. 3. Για να µην σπάσουν οι βελόνες, πάντα να σηκώνετε τη βελόνα από το ύφασµα όταν σταµατάτε το ράψιµο. ΠΩΣ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΙΣ ΒΕΛΟΝΙΕΣ 1. Ράψτε µέχρι την άκρη της ραφής. 2. Πιέστε το κουµπί αντιστροφής και ράψτε αντίστροφα για περίπου 3-4 εκατοστά. 3. Σηκώστε τη βελόνα στην υψηλότερη θέση της. Σηκώστε το ποδαράκι και τραβήξτε το ύφασµα από το πίσω µέρος της µηχανής. Κόπτης νήµατος 5. Κόψτε τα νήµατα στον κόπτη νήµατος, όπως φαίνεται στην εικόνα. ΙΣΙΑ ΒΕΛΟΝΙΑ 1. Αυτό το είδος ραψίµατος χρησιµοποιείται πιο συχνά. 2. Το ποδαράκι ζιγκ-ζαγκ µπορεί να χρησιµοποιηθεί για ίσιο ράψιµο και για ζιγκ-ζαγκ. 3. Για το ράψιµο ελαφριού υφάσµατος, χρησιµοποιήστε µικρότερο µέγεθος βελονιάς. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 9 από 15

10 ΡΑΨΙΜΟ ΖΙΓΚ-ΖΑΓΚ Θέση επιλογέα σχεδίου Το ανεβατό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να σχηµατίσετε αρχκά, σχέδια, διακόσµηση κλπ. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΕΝΤΗΜΑ Αυτές οι βελονιές έχουν ευρείες εφαρµογές και είναι ειδικά κατάλληλες για πλεκτά. Η βελονιά φεστόνι (14) είναι ιδανική για την άκρη των κολλάρων, µανικετιών, τραπεζοµάντιλων, πετσετών κλπ. Για όλες τις βελονιές, το µήκος της βελονιάς µπορεί να µειωθεί για να επιτύχετε ένα «ανεβατό» αποτέλεσµα αν θέλετε. ΡΑΨΙΜΟ ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΒΕΛΟΝΙΕΣ Χρησιµοποιήστε αυτές τις βελονιές για να ράψετε σκληρές άκρες. ΙΣΙΕΣ ΚΑΙ ΖΙΓΚ-ΖΑΓΚ ΣΤΡΕΤΣ ΒΕΛΟΝΙΕΣ Χρησιµοποιήστε αυτή τη βελονιά µε πλεγµένα, τρικό ή άλλα στρετς υφάσµατα. Η βελονιά αυτή επιτρέπει στη ραφή σας να τεντώνεται χωρίς να σπάει το νήµα. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 10 από 15

11 ΤΥΦΛΗ ΒΕΛΟΝΙΑ 1. ιπλώστε το ύφασµα όπως φαίνεται στην εικόνα. 2. Ολοκληρώστε τη ραφή όπως φαίνεται στην εικόνα. Προσαρµόστε το πλάτος για να έχετε τη σωστή ραφή. Λάθος: Η βελόνα δεν τρυπά την άκρη του διπλώµατος καθόλου. Η βελόνα τρυπά την άκρη του διπλώµατος πολύ. Σωστή ραφή. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 11 από 15

12 ΡΑΨΙΜΟ ΚΟΥΜΠΙΩΝ Χρησιµοποιήστε το ποδαράκι ραψίµατος κουµπιών. Ταιριάζει 1. Τοποθετήστε την πλάκα καρικώµατος σωστά. 2. Τοποθετήστε το ποδαράκι ραψίµατος κουµπιών στη θέση του ώστε να είναι καλά στερεωµένο. 3. Τοποθετήστε το κουµπί ανάµεσα στο ποδαράκι και το ύφασµα και κατεβάστε το ποδαράκι. 4. Γυρίστε µε το χέρι τον τροχό χειρός προς το µέρος σας, εξασφαλίζοντας ότι η βελόνα µπαίνει και στις δύο τρύπες του κουµπιού χωρίς να εµποδίζεται. (Αυξήστε ή µειώστε το πλάτος). 5. Κάντε περίπου 7 βελονιές. 6. Τραβήξτε και τις δύο κλωστές από κάτω και δέστε τις µαζί. ΕΣΙΜΟ Για να δέσετε τις άκρες του υφάσµατος, επιλέξτε τη βελονιά πολλαπλών ζιγκζαγκ. ΡΑΨΙΜΟ ΦΕΡΜΟΥΑΡ Χρησιµοποιήστε το ποδαράκι ραψίµατος φερµουάρ. Επιλέξτε την ίσια βελονιά. 1. Το ποδαράκι ραψίµατος φερµουάρ είναι σχεδιασµένο να ράβει κοντά σε µια υψωµένη άκρη, έτσι ώστε να µην ράβει πάνω στο φερµουάρ. 2. Τοποθετήστε το ποδαράκι ραψίµατος φερµουάρ στη θέση του και στερεώστε το καλά. 3. ιπλώστε το ύφασµα περίπου 2 εκατοστά και τοποθετήστε το ύφασµα κάτω από το ποδαράκι. 1. Για να ράψετε την αριστερή πλευρά του φερµουάρ, τοποθετήστε το φερµουάρ στη δεξιά πλευρά της βελόνας. 2. Για να ράψετε τη δεξιά πλευρά του φερµουάρ, τοποθετήστε το φερµουάρ στην αριστερή πλευρά της βελόνας. Ράψτε όπως φαίνεται στην εικόνα. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 12 από 15

13 ΡΑΨΙΜΟ ΚΟΥΜΠΟΤΡΥΠΑΣ Ρυθµίστε το µήκος της βελονιάς. Επιλογέας σχεδίου Βήµατα Ρύθµιση 1. Ρυθµίστε τη ροδέλα στη θέση Α 2. Ράψτε την αριστερή πλευρά 3. Σηκώστε τη βελόνα 4. Ρυθµίστε τη ροδέλα στη θέση Β 5. Κάντε 5-6 βελονιές 6. Σηκώστε τη βελόνα 7. Ρυθµίστε τη ροδέλα στη θέση C 8. Ράψτε τη δεξιά πλευρά 9. Σηκώστε τη βελόνα 10. Ρυθµίστε τη ροδέλα στη θέση D 11. Κάντε 5-6 βελονιές 12. Σηκώστε τη βελόνα Πριν το ράψιµο, προσαρµόστε το ποδαράκι για κουµπότρυπες, όπως φαίνεται στην εικόνα. ΣΤΡΙΦΩΜΑ 3 χιλ. Κόψτε την κουµπότρυπα κατά µήκος του κέντρου της µε τον κόπτη, όπως φαίνεται στην εικόνα. 1 χιλ. 20 χιλ. 1. Σηκώστε το ποδαράκι και τη βελόνα στην υψηλότερη θέση της. Βάλτε το ποδαράκι για στριφώµατα. 2. ιπλώστε την άκρη του υφάσµατος περίπου 3 χιλιοστά και τοποθετήστε την κάτω από το ποδαράκι. Κάντε µερικές βελονιές για να µην ξεδιπλωθεί το ύφασµα. Γλιστρίστε το στρίφωµα του υφάσµατος µέσα στο ποδαράκι, τραβώντας από τα νήµατα. 3. Κατεβάστε το ποδαράκι και ράψτε το στρίφωµα. 4. Ενώ ράβετε, διπλώστε το ύφασµα ελαφρώς στα αριστερά και οδηγήστε το µέσα στο ποδαράκι. 5. Βεβαιωθείτε ότι το ύφασµα δεν µετακινείται κάτω από το δεξί µισό στο ποδαράκι. Το ύφασµα πρέπει να τροφοδοτείται µέσα στον στριφωτή έτσι ώστε η άκρη του υφάσµατος να τρέχει ελεύθερα µέσα από το αυλάκι κάτω από το ποδαράκι. Μόνο κατάλληλα υφάσµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν και µπορεί να χρειαστείτε κάποια εξάσκηση για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσµατα. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 13 από 15

14 ΙΠΛΗ ΒΕΛΟΝΑ (Προαιρετικό) Τοποθετήστε τη διπλή βελόνα µε την πλατιά πλευρά προς τα πίσω. Περάστε νήµα στη µηχανή για κανονικό ράψιµο, οδηγώντας και τα δύο νήµατα στη βελόνα και περνώντας τις άκρες τους ξεχωριστά µέσα από το µάτι της. Το µήκος ραψίµατος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την τρίτη φαρδύτερη βελονιά, καθώς αυτό θα σπάσει τις βελόνες. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν χρησιµοποιείτε τη διπλή βελόνα, ρυθµίστε το φάρδος της βελονιάς στο 3 (µέγιστο). Αν το ρυθµίσετε σε µεγαλύτερο φάρδος, θα σπάσει η βελόνα. ΚΕΝΤΗΜΑ Αφαιρέστε το ποδαράκι και προσαρµόστε την πλάκα καρικώµατος. Κατεβάστε τη βελόνα και µετακινήστε το ύφασµα αργά προς την κατεύθυνση που επθυµείτε, µέχρι να κεντηθεί το ύφασµα. Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΑΠΛΩΜΑΤΑ 1. Γλιστρίστε το µπράτσο µέσα από την τρύπα στο πάνω µέρος της βάσης του ποδιού. 2. Μετακινήστε το εργαλείο παπλωµάτων στην επιθυµητή απόσταση βελονιάς. Ο ΗΓΟΣ ΡΑΦΩΝ 1. Χρησιµοποιήστε τον οδηγό ραφών για να ράψετε µακριές ραφές ίσης απόστασης από την άκρη του υφάσµατος. 2. Βιδώστε τον οδηγό στη δεξιά πλευρά της πλάκας βελόνας και ρυθµίστε την επιθυµητή απόσταση. 3. Ενώ ράβετε, η άκρη του υφάσµατος πρέπει να ακουµπά στον οδηγό. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Καθαρισµός του µηχανισµού νήµατος (Α) Μάνταλο (Β) Κάλυµµα µηχανισµού νήµατος (C) Γάντζος µηχανισµού νήµατος 1. Σηκώστε τη βελόνα στην υψηλότερη θέση της. 2. Βγάλτε τη θήκη µασουριού. 3. Στρέψτε το µάνταλο Α όπως φαίνεται στην εικόνα. 4. Βγάλτε το κάλυµµα του µηχανισµού νήµατος. 5. Βγάλτε τον γάντζο του µηχανισµού νήµατος. 6. Καθαρίστε και λαδώστε το µηχανισµό νήµατος και τον γάντζο και µετά βάλτε στη θέση τους όλα τα εξαρτήµατα µε την αντίθετη σειρά. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 14 από 15

15 Ανοίξτε το εµπρόσθιο κάλυµµα και λαδώστε όλα τα µέρη που σηµειώνονται στην εικόνα. Καθαρίστε την τροφοδοσία. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Πρόβληµα Πιθανή αιτία Λύση Το ύφασµα δεν κινείται - Τα δόντια της τροφοδοσίας είναι προς τα κάτω - Η ροδέλα επιλογής µήκους βελονιάς είναι στη θέση Ο - Ελαφριά πίεση στο ποδαράκι - Σηκώστε τα δόντια της τροφοδοσίας - Ρυθµίστε τη ροδέλα ανάµεσα στο 1 και στο 4 - Αυξήστε την πίεση Η βελόνα σπάει Σπάει το άνω νήµα Σπάει το νήµα του µασουριού Μπλοκάρισµα ραπτοµηχανής Το ύφασµα σουφρώνει - Λανθασµένη εισαγωγή βελόνας - Λυγισµένη βελόνα - Το ύφασµα τραβιέται - Η βελόνα, το νήµα και το ύφασµα δεν ταιριάζουν - Λανθασµένη ρύθµιση του πλάτους ζιγκ-ζαγκ - Λανθασµένο πέρασµα νήµατος - Μεγάλη ένταση του άνω νήµατος - Λυγισµένη βελόνα - Γρατσουνιές ή χαραγµατιές στη θήκη µασουριού - Μεγάλη ένταση του νήµατος του µασουριού - Λανθασµένη εισαγωγή της βελόνας - Λανθασµένο πέρασµα νήµατος - Χνούδια ή νήµατα στη θήκη µασουριού - Υπερβολική ένταση - Το ποδαράκι ασκεί πολύ µεγάλη πίεση - Η βελόνα, το νήµα και το ύφασµα δεν ταιριάζουν - εν είναι λαδωµένη - Πολύ µεγάλη ένταση - Το ποδαράκι ασκεί πολύ µεγάλη πίεση - Λανθασµένο ύφασµα, βελόνα και νήµα - Εισάγετε ξανά τη βελόνα - Αντικαταστήστε τη βελόνα - Μην τραβάτε το ύφασµα - Χρησιµοποιήστε τη σωστή βελόνα και νήµα - Ρυθµίστε ξανά το πλάτος ζιγκ-ζαγκ - Περάστε ξανά το νήµα - Μειώστε την ένταση του άνω νήµατος - Αντικαταστήστε τη βελόνα - Γυαλίστε ή αντικαταστήστε τη θήκη µασουριού - Μειώστε την ένταση του νήµατος του µασουριού - Εισάγετε ξανά τη βελόνα - Περάστε ξανά το νήµα - Καθαρίστε τη θήκη του µασουριού - Ρυθµίστε ξανά την ένταση - Αλλάξτε την πίεση ανάλογα - Αλλάξτε βελόνα και νήµα ανάλογα µε τον τύπο υφάσµατος - Λαδώστε όλα τα κινούµενα µέρη - Ρυθµίστε ξανά την ένταση - Μειώστε την πίεση - Χρησιµοποιήστε το σωστό ύφασµα, βελόνα και νήµα Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 15 από 15

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙ ΙΑΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΧΕΙΡΟΣ MONTISS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙ ΙΑΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΧΕΙΡΟΣ MONTISS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙ ΙΑΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΧΕΙΡΟΣ MONTISS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΒΑΚΤ743 Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούµε διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά. 2. Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

BIG FISH ΑΝΑ ΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΠΟ ΗΛΑΤΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

BIG FISH ΑΝΑ ΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΠΟ ΗΛΑΤΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BIG FISH ΑΝΑ ΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΠΟ ΗΛΑΤΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΜΠΙΓΚΦ-Μ, ΜΠΙΓΚΦ-Π Πριν από την χρήση του αναδιπλούµενου ποδηλάτου Bigfish, διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και εξοικειωθείτε µε τη διαδικασία αναδίπλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ, ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ PHOENIX GOLD IRON Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ PHOENIX GOLD IRON Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ PHOENIX GOLD IRON Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΦΙΝΙΞ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων παιδιών) µε µειωµένες

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΟ7-Χ ISO-7X ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

ΙΖΟ7-Χ ISO-7X ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Κωδ: ΙΖΟ7-Χ ISO-7X ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Παρακαλούµε συµβουλευτείτε το γιατρό σας πριν ξεκινήσετε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραµµα γυµναστικής. ιαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μίξερ µε κάδο Μοντέλο:R-557 8 7 6 5 9 4 Περιγραφή συσκευής: 10 3 1. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑ ΟΥ 2. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4. ΚΟΥΜΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 5. ΚΑΛΥΜΜΑ 6. ΙΑΚΟΠΤΗΣ TURBO 7.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

PAINT ZOOM ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

PAINT ZOOM ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PAINT ZOOM ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούµε διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης και τις προειδοποιήσεις ασφαλείας προσεκτικά πριν χρησιµοποιήσετε το Paint Zoom. Φυλάξτε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 ---

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 --- 8. Οδηγίες εγκατάστασης Σηµειώσεις ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση Προσοχή: Η εγκατάσταση και σύνδεση σωληνώσεων και ηλεκτρικού θα πρέπει να γίνει από επαγγελµατίες τεχνικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Υγιεινή ζωή κάθε μέρα! Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά προτού να λειτουργήσετε το μηχάνημα και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση. Σημείωση: διατηρούμε το δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης και κοιτάξτε προσεκτικά τις εικόνες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Προδιαγραφές: Μοντέλο: SIH1126 Λειτουργίες:

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους Α.Ε. www.odesus.gr Ανθ.Σταµ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808 Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εξομοιωτής Ιππασίας ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Εξομοιωτής Ιππασίας ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Εξομοιωτής Ιππασίας ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Εισαγωγή II. Κατασκευαστικές εξηγήσεις III. Ετοιμασία πριν από τη χρήση IV. Μέθοδος εφαρμογής V. Ζητήματα που χρήζουν προσοχής VI. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

AVTECH AVK-016. AVK-016 www.tele.gr

AVTECH AVK-016. AVK-016 www.tele.gr AVTECH ΚΑΜΕΡΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ZOOM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 1. Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

AB5 BODY SHAPER ΟΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

AB5 BODY SHAPER ΟΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AB5 BODY SHAPER ΟΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΦΙΤΜ2678 Πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις σε ασφαλές σηµείο. Αυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγίες για την ασφάλεια Πριν χρησιμοποιήσετε το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης διαβάστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος Αρ.μοντέλου ER-GC70/ER-GC50 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης. Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΡΙΧΩΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ EMJOI E-MAGINE Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Βάλτε τον αντάπτορα στην πρίζα.

ΑΠΟΤΡΙΧΩΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ EMJOI E-MAGINE Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Βάλτε τον αντάπτορα στην πρίζα. Περιγραφή συσκευής Προστατευτικό κάλυµµα ίσκοι αποτρίχωσης ΑΠΟΤΡΙΧΩΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ EMJOI E-MAGINE Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΕΜΤΖ18 Για καλύτερα αποτελέσµατα, κάντε ένα ζεστό µπάνιο ή ντους και χρησιµοποιήστε µια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VC1162

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VC1162 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VC1162 1 Οδηγίες ασφαλείας Μόνο για οικιακή χρήση! Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα, πρέπει να τηρείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

tmstore.gr Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, 14234 Ν.Ιωνία 210-2708250 www.tmstore.gr Σελίδα 1 από 5

tmstore.gr Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, 14234 Ν.Ιωνία 210-2708250 www.tmstore.gr Σελίδα 1 από 5 Κωδ: ΧΙ2832 ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ JOCCA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΘΑΝΑΤΟΣ Η ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΑΣΑΖ AIRLY SHAPE NEO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΑΣΑΖ AIRLY SHAPE NEO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΑΣΑΖ AIRLY SHAPE NEO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΕΣΕΙΠ-ΚΑ, ΕΣΕΙΠ-ΚΟ, ΕΣΕΙΠ-ΜΑ, ΕΣΕΙΠ-ΠΟ Πριν την χρήση αυτού του προϊόντος, παρακαλούµε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά για σωστή χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ CRF400 ΒΙΤΡΙΝΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ CRF400

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ CRF400 ΒΙΤΡΙΝΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ CRF400 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ CRF400 ΒΙΤΡΙΝΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ CRF400 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

PIZZA ITALIA ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΤΣΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

PIZZA ITALIA ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΤΣΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PIZZA ITALIA ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΤΣΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΠΙΤΣΑ2915 Πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις σε ασφαλές σηµείο

Διαβάστε περισσότερα

ACO-4270U CAR AUDIO -MP3 / USB/SD RECEIVER

ACO-4270U CAR AUDIO -MP3 / USB/SD RECEIVER ACO-4270U CAR AUDIO -MP3 / USB/SD RECEIVER Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ιαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας προσεκτικά πριν από τη χρήση! ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Επιλέξτε το σηµείο εγκατάστασης, όπου η µονάδα δεν θα επηρεάσει την

Διαβάστε περισσότερα

Πιέζοντας τη σκανδάλη απελευθερώνεται ο αέρας και ψεκάζεται το χρώµα. Ψεκάστε για δοκιµή σε ένα φύλλο χαρτί.

Πιέζοντας τη σκανδάλη απελευθερώνεται ο αέρας και ψεκάζεται το χρώµα. Ψεκάστε για δοκιµή σε ένα φύλλο χαρτί. Κωδ: ΤΑΒΚ TATTOO ARTIST Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ H ζωγραφική σώµατος είναι µια αρχαία τέχνη που εφαρµόζεται σε όλο τον κόσµο, ενώ η απήχησή της αυξάνεται κάθε µέρα. Η διακόσµηση του σώµατος είναι ένα αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

BJ-80 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΑΡΤ/ΤΩΝ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

BJ-80 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΑΡΤ/ΤΩΝ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ BJ-80 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΑΡΤ/ΤΩΝ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο έχει σχεδιαστεί και έχει εκδοθεί για τους χρήστες για να γνωρίζουν περισσότερα για τις οδηγίες χειρισμού και τις λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Φυλλάδιο οδηγιών Απορροφητήρας GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Τεχνικές πληροφορίες Ηλεκτρική σύνδεση Καλώδιο τροφοδοσίας Τεχνικά χαρακτηριστικά HB 6.2 IX HB 9.2 IX Περιγραφή της συσκευής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΜΑΛΛΙΩΝ ΓΙΑ STYLING Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΜΑΛΛΙΩΝ ΓΙΑ STYLING Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΜΑΛΛΙΩΝ ΓΙΑ STYLING Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΑΙΡΟΣΠΙΝ Το Airo Spin Styler έχει σχεδιαστεί για καθηµερινή χρήση είτε επαγγελµατική είτε οικιακή για το styling µαλλιών. Το Airo

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

RIO PROFESSIONAL NAIL ART ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΝΥΧΙΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

RIO PROFESSIONAL NAIL ART ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΝΥΧΙΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ RIO PROFESSIONAL NAIL ART ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΝΥΧΙΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΑΡΤ-ΜΕ, ΑΡΤ-ΡΑ, ΑΡΤ-ΡΕ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ εν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 12 ετών. ΜΗΝ το χρησιµοποιείτε αν έχετε: ανοιχτές πληγές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη εξολοκλήρου, ακόμα και σε περιπτώσεις, που έχετε ήδη εξοικειωθεί με προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

HM-1020 7 in 1 σετ ανδρικής περιποίησης Οδηγίες Χρήσης ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε µια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει να τηρείτε τις βασικές οδηγίες ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Kraken Απλικέ Χταπόδι Καλαμάρι

Kraken Απλικέ Χταπόδι Καλαμάρι Kraken Απλικέ Χταπόδι Καλαμάρι Υλικά: Βελονάκι νούμερο 3.75mm Χοντρό νήμα, μόλις λίγα μέτρα Κουμπιά, μάτια ή νήμα σε αντίθετο χρώμα Το Σώμα: Φτιάχνουμε την Αλυσίδα βάσης με 15 αλυσίδες. Σειρά 1: Άριχτο

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλα σας ανάμεσα στις σχισμές των προστατευτικών καλυμμάτων του ανεμιστήρα. 2. Μην θέτετε τον ανεμιστήρα σε λειτουργία σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Μοντέλο: VC7205C ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Μοντέλο: VC7205C ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μοντέλο: VC7205C ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ Οδηγίες ασφαλείας Μόνο για οικιακή χρήση! Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα, πρέπει να τηρείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΜΕ ΚΕΡΜΑΤΟΔΕΚΤΗ

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΜΕ ΚΕΡΜΑΤΟΔΕΚΤΗ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΜΕ ΚΕΡΜΑΤΟΔΕΚΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Πρώτα πρώτα σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά προτού να λειτουργήσετε το μηχάνημα και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΕΡΠΑΤΗΤΗΣ NORDIC WALKING Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΕΡΟΠΕΡΠΑΤΗΤΗΣ NORDIC WALKING Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΕΡΠΑΤΗΤΗΣ NORDIC WALKING Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΚΡΟΣ878 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και µην τις ξεχνάτε ποτέ! Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια µακριά

Διαβάστε περισσότερα

VAC'N PACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

VAC'N PACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ VAC'N PACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΒΑΚΝΠ 3 Γ Περιεχόµενα προϊόντος A) 1 Χ Vac N pack τρόµπα Β) 1 Χ Vac N pack καπάκι για µπουκάλια Γ) 3 Χ 1.3 λίτρα Vac N pack αεροστεγείς

Διαβάστε περισσότερα

Power Bench ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Power Bench ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Power Bench ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΙΝ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.

Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. S71391NFD W71390NFD Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) περιορισμένης σωματικής, αισθητικής ή νοητικής ικανότητας, στερούμενα της κατάλληλης εμπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΠΟ ΗΛΑΤΟ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΠΟ ΗΛΑΤΟ Κωδ: ΑΜΠΑΙΚ-IN A-bike Plus Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΠΟ ΗΛΑΤΟ Είναι πολύ σηµαντικό να χρησιµοποιείτε και να συντηρείτε το ποδήλατο σωστά, για να αποφύγετε την

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCTION / ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Warning: Shock and pre-load adjustment unit are pressurized! Improper use can lead to serious injuries, including death.

INTRODUCTION / ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Warning: Shock and pre-load adjustment unit are pressurized! Improper use can lead to serious injuries, including death. ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ENGLISH INTRODUCTION / ΕΙΣΑΓΩΓΗ Warning: Shock and pre-load adjustment unit are pressurized! Improper use can lead to serious injuries, including death. Συγχαρητήρια για την αγορά των WP αναρτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

CLEAN MAX 5 ΣΕ 1 ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

CLEAN MAX 5 ΣΕ 1 ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLEAN MAX 5 ΣΕ 1 ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΚΛΗΝ8337 Οδηγίες ασφαλείας Σωστή χρήση Η λανθασµένη χρήση της συσκευής µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τραυµατισµό, έγκαυµα και ηλεκτροπληξία. Η συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Profitstore

HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Profitstore HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜ: Όλες οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές. Πιθανόν να υπάρχουν διαφορές σε λεπτομέρειες, σχέδια και χρωματισμούς. Προδιαγραφές και τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο Φορητά ηχεία Συνοπτικό εγχειρίδιο 1 Εισαγωγή Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του φορητού συστήματος ηχείων Turbo-X. Αυτά τα ηχεία είναι ιδανικά για τον υπολογιστή σας, το ipod/ iphone, το MP3 player

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Πρώτα σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά προτού να λειτουργήσετε το μηχάνημα και χρησιμοποιήστε τις ως

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ταχείας αναφοράς XiIIIPlus/RXi

Οδηγός ταχείας αναφοράς XiIIIPlus/RXi Οδηγός ταχείας αναφοράς XiIIIPlus/RXi Χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό για να χειρίζεστε τον εκτυπωτή σας σε καθημερινή βάση. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήστη. Εξωτερική προβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΑΠΟΡΡΙΨΗ... 11 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 12 Χειριστήρια (διαφορετικά ανάλογα με τα μοντέλα)... 12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ roto ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από περισσότερα από ένα άτομο σε καμία περίπτωση! Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για ασφαλή χρήση από «μόνο ένα άτομο». Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την

Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την ψησταριά και αφήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 2-3 m 2. Να

Διαβάστε περισσότερα

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τα χαρακτηριστικά Σχετικά με τις προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική ζημιά, τραυματισμό

Διαβάστε περισσότερα

#$%&'( ( ) *+(, # )('-.(#& ) DE

#$%&'( ( ) *+(, # )('-.(#& ) DE DE DE BU DE EL DE TR 1 DE EN 2 Environmentalprotection EN 3 DE 4 5 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ DE ταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική μηχανή, θα πρέπει να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες ασφαλείας, που περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Βασικά χαρακτηριστικά της πρέσας 3. Χρήσιμες Συμβουλές 4. Εξοικείωση με την Πρέσα Ατμού 6. Λειτουργίες και Χρήση της συσκευής 8

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Βασικά χαρακτηριστικά της πρέσας 3. Χρήσιμες Συμβουλές 4. Εξοικείωση με την Πρέσα Ατμού 6. Λειτουργίες και Χρήση της συσκευής 8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Βασικά χαρακτηριστικά της πρέσας 3 Χρήσιμες Συμβουλές 4 Εξοικείωση με την Πρέσα Ατμού 6 Λειτουργίες και Χρήση της συσκευής 8 Τεχνικές σιδερώματος 9 Το καθάρισμα της πρέσας σας

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας οροφής με αναδιπλούμενα πτερύγια και φωτιστικό

Ανεμιστήρας οροφής με αναδιπλούμενα πτερύγια και φωτιστικό Ανεμιστήρας οροφής με αναδιπλούμενα πτερύγια και φωτιστικό ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) Αυτή η συσκευή ΕΝ προορίζεται για χρήση από άτομα (όπως παιδιά) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ KALIVIS KD-5130S. Μηχάνημα Κοπής Πολυστερίνης. Οδηγίες Λειτουργίας

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ KALIVIS KD-5130S. Μηχάνημα Κοπής Πολυστερίνης. Οδηγίες Λειτουργίας KALIVIS KD-5130S Μηχάνημα Κοπής Πολυστερίνης Οδηγίες Λειτουργίας Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από την πρώτη χρήση Δώστε ιδιαίτερη σημασία στις υποδείξεις ασφαλείας του παρόντος φυλλαδίου

Διαβάστε περισσότερα

τεχνικό εγχειρίδιο αναπηρικό αμαξίδιο JoB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

τεχνικό εγχειρίδιο αναπηρικό αμαξίδιο JoB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ τεχνικό εγχειρίδιο αναπηρικό αμαξίδιο JoB made in Italy ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 1.1 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 2. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 3.1 ΠΩΣ ΝΑ ΦΟΥΣΚΩΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ 3.2 ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΓΕΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ

ΨΥΓΕΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΨΥΓΕΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: W7258GD ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να µειώσετε τον κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

Να διαβαστούν προσεκτικά οι οδηγίες και να φυλαχτούν για µελλοντική χρήση. Προσέξτε επίσης τις πληροφορίες πάνω στην συσκευασία.

Να διαβαστούν προσεκτικά οι οδηγίες και να φυλαχτούν για µελλοντική χρήση. Προσέξτε επίσης τις πληροφορίες πάνω στην συσκευασία. Dimplex Ultra-Slim Θερµοσυσσωρευτές Μοντέλα XL12 12N, XL18 18N, XL24 24N Twin Μοντέλα µε σένσορα XLS12 12N Αυτόµατο, XLS18 18N Αυτόµατο, XLS24 24N Αυτόµατο ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Οδηγίες Εγκατάστασης Στατικών Θερµοσυσσωρευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ CALEO2 CALEO 2 TURBO & CALEO TURBO TIMER

ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ CALEO2 CALEO 2 TURBO & CALEO TURBO TIMER ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ CALEO2 CALEO 2 TURBO & CALEO TURBO TIMER ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. www.carad.gr Φαλήρου 5, 18543 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. 2104212350, Fax 2104200036, Email

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχόµαστε θερµά για ότι καλύτερο µε τη νέα συσκευή σας!

Σας ευχόµαστε θερµά για ότι καλύτερο µε τη νέα συσκευή σας! Εγκατάσταση - χρήση - συντήρηση ΦΟΥΡΝΟΣ NORDTON Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούµε και σας συγχαίρουµε στην επιλογή σας. Αυτό το νέο προσεκτικά σχεδιασµένο προϊόν, που κατασκευάζεται µε υλικά αρίστης ποιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 17ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Κηφισιά, Τηλ.: 210 6203280 Website: www.lozos.gr, e-mail: sales@lozos.gr, Τηλ. Service: 210-620.3838, Fax: 210-620.3279 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NORMANN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε., Φαλήρου 5, 18543 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. 2104212350, Fax 2104200036. Email info@carad.gr - service@carad.gr ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

tmstore.gr ΚΩ : Η2ΟΜ-Ο ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

tmstore.gr ΚΩ : Η2ΟΜ-Ο ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΩ : Η2ΟΜ-Ο H2O MOP ULTRA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Η2Ο MOP ULTRA + ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ + ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΑΛΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ CRI600 ΨΥΓΕΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ CRI 600 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ AΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΒΙΝΥΛΙΟΥ. Κόλλα. Οπισθόχαρτο. Βινύλιο. Εκτυπώσιμη Όψη

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ AΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΒΙΝΥΛΙΟΥ. Κόλλα. Οπισθόχαρτο. Βινύλιο. Εκτυπώσιμη Όψη www.houseart.gr Τηλ.: 801.11.19200 E-mail: info@houseart.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ AΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΤΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ Οπισθόχαρτο Κόλλα Βινύλιο Εκτυπώσιμη Όψη Η εφαρμογή (επικόλληση)

Διαβάστε περισσότερα

6 ΙΝ 1 STEAM MASTER x6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

6 ΙΝ 1 STEAM MASTER x6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 6 ΙΝ 1 STEAM MASTER x6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Διαβάστε με προσοχή. Κρατήστε για μελλοντική αναφορά. Οδηγίες Aσφαλείας Σωστή χρήση ΠΡΟΣΟΧΗ! Η λανθασµένη χρήση της συσκευής µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τραυµατισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Καφετιέρα / Μηχανή παρασκευής Espresso-Cappuccino

Καφετιέρα / Μηχανή παρασκευής Espresso-Cappuccino Καφετιέρα / Μηχανή παρασκευής Espresso-Cappuccino FA-5475-1 FA-5475 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Είστε ο ιδιοκτήτης μιας μηχανής espresso/cappuccino. Αυτή η μοναδική συσκευή έχει σχεδιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Αξιότιμε Πελάτη,

Περιεχόμενα. Αξιότιμε Πελάτη, Αξιότιμε Πελάτη, Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μία μηχανή βιβλιοδεσίας Fellowes για μεταλλικό σπιράλ. Αυτό το προϊόν αντιπροσωπεύει μια νέα γενιά μηχανών βιβλιοδεσίας, μια σειρά προϊόντων που σας προσφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΑΝ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ.

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΑΝ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν εγκαταστήσετε ή/και χρησιμοποιήσετε τον απορροφητήρα. Πριν συνδέσετε, σιγουρευτείτε ότι η τάση της παροχής αντιστοιχεί με την τάση στην πινακίδα τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Οδηγίες χρήσης 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος BUDGET. Όπως όλα τα προϊόντα BUDGET έτσι και αυτό κατασκευάστηκε µε βάση την

Διαβάστε περισσότερα