ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ NECCHI Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ NECCHI Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ NECCHI Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΣΜΑΣΙΝ Όπως κάθε ηλεκτρική συσκευή, µια ραπτοµηχανή µπορεί να προκαλέσει σοβαρό ακόµα και θανατηφόρο τραυµατισµό. Για να το αποφύγετε αυτό, και προκειµένου να δουλεύετε µε ασφάλεια: - Πριν την πρώτη χρήση της ραπτοµηχανής σας, διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά. - Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης σε ένα βολικό σηµείο κοντά στη ραπτοµηχανή. Όταν δίνετε τη ραπτοµηχανή σε άλλο άτοµο, πάντα να δίνετε µαζί και τις οδηγίες χρήσης. - Πάντα να αποσυνδέετε τη ραπτοµηχανή από το ρεύµα, όταν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη. Αυτό θα προλάβει τυχόν ατυχήµατα, σε περίπτωση ενεργοποίησής της από λάθος. - Πρώτα να βγάζετε το φις από την πρίζα πριν αλλάξετε τη λάµπα ή κάνετε συντήρηση στη ραπτοµηχανή. Αυτό θα προλάβει πιθανότητα ηλεκτροπληξίας. - Μην βγάζετε το φις από την πρίζα τραβώντας από το καλώδιο. Πάντα να πιάνετε το φις και όχι το καλώδιο όταν τραβάτε το φις. - Να χρησιµοποιείτε τη ραπτοµηχανή µόνο σε στεγνά δωµάτια. Μην την χρησιµοποιείτε κάτω από υγρές συνθήκες ή σε χώρους µε υγρασία. - Σε περίπτωση εµφανούς ζηµιάς στη ραπτοµηχανή, στο ποδαράκι ή στο καλώδιο ρεύµατος, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών. - Ποτέ µην αφήνετε παιδιά ή ηλικιωµένα άτοµα να χειρίζονται τη ραπτοµηχανή χωρίς επίβλεψη, γιατί µπορεί να µην εκτιµούν σωστά τους πιθανούς κινδύνους. Κρατήστε τις ηλεκτρικές συσκευές µακριά από την πρόσβαση παιδιών. - Ποτέ µην χρησιµοποιείτε τη ραπτοµηχανή όταν οι οπές εξαερισµού είναι φραγµένες. Κρατήστε τις οπές εξαερισµού της µηχανής και στο ποδαράκι καθαρές από χνούδια, σκόνη και βροµιά. - Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν µε τη ραπτοµηχανή. - Ποτέ µην χρησιµοποιείτε τη ραπτοµηχανή αν οι οπές εξαερισµού είναι φραγµένες. Κρατήστε τις οπές εξαερισµού καθαρές από σκόνη, χνούδια και υπολείµµατα. - Ποτέ µην τοποθετείτε οτιδήποτε πάνω στο ποδαράκι. - Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων παιδιών) µε µειωµένες σωµατικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εµπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά µε την χρήση της συσκευής από άτοµο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. - Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν µε τη συσκευή. Προειδοποιήσεις σχετικά µε τραυµατισµούς και υλικές ζηµιές Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, εσείς ως χρήστες µιας ηλεκτρικής συσκευής είστε υπεύθυνοι για την πρόληψη πιθανών ατυχηµάτων µέσω υπεύθυνης συµπεριφοράς: - Κρατήστε το χώρο εργασίας σας τακτοποιηµένο. Ένας ακατάστατος χώρος εργασίας µπορεί να οδηγήσει σε ατυχήµατα. - Να δουλεύετε σε χώρο καλά φωτισµένο! - Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσµήµατα, καθώς αυτά µπορεί να πιαστούν στα κινούµενα µέρη της µηχανής. Θα πρέπει επίσης να φοράτε δίχτυ µαλλιών, αν έχετε µακριά µαλλιά. - Αποφύγετε την αφύσικη στάση σώµατος. Παραµείνετε σταθεροί και σε καλά ισορροπηµένη θέση συνεχώς. - Να είστε συγκεντρωµένοι! Να προσέχετε πάντα τι κάνετε. Πάντα να προσεγγίζετε τη δουλειά σας µε κοινή λογική. Ποτέ µην δουλεύετε µε τη ραπτοµηχανή αν δεν µπορείτε να συγκεντρωθείτε ή αν δεν νιώθετε καλά! Αν συµβούν ατυχήµατα ως αποτέλεσµα λανθασµένης χρήσης της ραπτοµηχανής, ο κατασκευαστής δεν µπορεί να αναλάβει την ευθύνη. Παρακαλούµε χρησιµοποιείτε µε τη ραπτοµηχανή σας το ποδαράκι ZHEJIANG FOUNDER, τύπος KD Ισχύς: V~, 50Hz Μέτρηση ρεύµατος: 1.0 Α Κλάση προστασίας: ΙΙ Το επίπεδο πίεσης ήχου υπό φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας είναι 78 db (A). Αν το καλώδιο ρεύµατος που είναι συνδεδεµένο µε το πετάλι έχει πάθει βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του ή από κάποιον ειδικό, προς αποφυγή κινδύνου. Ποτέ µην τοποθετείτε οτιδήποτε πάνω στο ποδαράκι. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ) 1. Ροδέλα ρύθµισης έντασης νήµατος 2. Ροδέλα επιλογής σχεδίου 3. Καρφάκια µασουριών 4. Στόπερ περιέλιξης µασουριού 5. Τροχός χειρός 6. Ροδέλα επιλογής µήκους βελονιάς 7. Οδηγός περάσµατος νήµατος και µέγκενη βελόνας 8. Πλατό επέκτασης 9. Κάλυµµα µηχανισµού νήµατος 10. Ποδαράκι 11. Κουµπί αντιστροφής 12. Κάλυµµα εµπρόσθιας όψης 13. Μοχλός ανεβάσµατος Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 1 από 15

2 ΠΙΣΩ ΟΨΗ 1. Αδράχτι περιέλιξης µασουριού 2. Οδηγός άνω νήµατος 3. Μοχλός για το ποδαράκι 4. Βίδα 5. Πλατό βελόνας ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Μασούρι Τσόχα Ποδαράκι ζιγκ-ζαγκ Ποδαράκι για κουµπότρυπες (πάνω στη ραπτοµηχανή) Ποδαράκι για στενά στριφώµατα Ποδαράκι για κουµπιά Ποδαράκι για φερµουάρ Πλάκα καρικώµατος Κατσαβίδι Κόπτης κουµπότρυπων Οδηγός για παπλώµατα Οδηγός ραφών Βελόνα #11 #14 ΠΡΙΝ ΤΟ ΡΑΨΙΜΟ Παροχή ρεύµατος/πρίζα ρεύµατος Παροχή ρεύµατος 1. Βάλτε το φις στη ραπτοµηχανή. 2. Βάλτε το φις στην πρίζα. 3. Η ταχύτητα ραψίµατος µπορεί να ρυθµιστεί από το πετάλι. Βάλτε το φις της ραπτοµηχανής στην πρίζα Πετάλι ελέγχου ταχύτητας ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιµοποιείτε τη ραπτοµηχανή, όταν την καθαρίζετε ή της αλλάζετε τη λάµπα, αποσυνδέστε την από το ρεύµα. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 2 από 15

3 Λάµπα ραψίµατος Αντικατάσταση λάµπας 1. Ανοίξτε το κάλυµµα εµπρόσθιας όψης προς την κατεύθυνση του βέλους. 2. Αφαιρέστε τη λάµπα ξεβιδώνοντάς την αριστερόστροφα. 3. Βάλτε µια καινούργια λάµπα, βιδώνοντάς την δεξιόστροφα. 4. Χρησιµοποιήστε µια λάµπα 15 Watt (το µέγιστο). ΑΦΑΙΡΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΛΑΤΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Κρατήστε την αριστερή άκρη του πλατό και τραβήξτε το προς την κατεύθυνση του βέλους. ΡΑΨΙΜΟ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΠΡΑΤΣΟ 1. Αυτή η ραπτοµηχανή µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για ελεύθερο ράψιµο, αφαιρώντας το πλατό επέκτασης. 2. Αυτό είναι περισσότερο χρήσιµο όταν θέλετε να ράψετε µανίκια, πατζάκια παντελονιών, σωληνωτά υφάσµατα κλπ. 3. Για να ράψετε σωληνωτά υφάσµατα, απλά περάστε το µανίκι ή το πατζάκι στο ελεύθερο µπράτσο, όπως φαίνεται στην εικόνα. ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΜΑΣΟΥΡΙΟΥ 1. Ελευθερώστε τη ροδέλα σύζευξης. 2. Περάστε το νήµα όπως φαίνεται στην εικόνα. 3. Όταν το µασούρι γεµίσει, ξαναβάλτε τη ροδέλα στη θέση της. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 3 από 15

4 Νήµα 5 εκ. Αδράχτι περιέλιξης Πιέστε το αδράχτι περιέλιξης µασουριού προς την κατεύθυνση του βέλους. Όταν η περιέλιξη του µασουριού ολοκληρωθεί, επιστρέψτε το αδράχτι στην αρχική του θέση. Όταν η περιέλιξη του µασουριού έχει γίνει µε λανθασµένο τρόπο, ξεβιδώστε τη βίδα του οδηγού άνω νήµατος και προσαρµόστε πάνω ή κάτω να είναι ισορροπηµένη η περιέλιξη του µασουριού. Σωστά Βίδα ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΘΗΚΗΣ ΜΑΣΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΣΟΥΡΙΟΥ Μάνταλο µε µεντεσέ 1. Σηκώστε τη βελόνα στην υψηλότερη θέση της και ανοίξτε το κάλυµµα µηχανισµού νήµατος. 2. Ανοίξτε το µάνταλο µε µεντεσέ της θήκης µασουριού και βγάλτε την από τη ραπτοµηχανή. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΣΟΥΡΙΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΘΗΚΗ ΜΑΣΟΥΡΙΟΥ 3. Ελευθερώστε το µάνταλο και το µασούρι θα βγει εύκολα. 5 εκ. Οπή 10 εκ. Ελατήριο έντασης 2. Τραβήξτε 5 εκατοστά νήµατος από το µασούρι και βάλτε το µέσα στη θήκη µασουριού όπως φαίνεται στην εικόνα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΗΚΗΣ ΜΑΣΟΥΡΙΟΥ 1. Οδηγήστε την άκρη του νήµατος µέσα στην οπή. άκτυλο 3. Τραβήξτε το νήµα µέσα από την οπή και κάτω από το ελατήριο έντασης και τραβήξτε περίπου 10 εκατοστά νήµατος. 1. Σηκώστε τη βελόνα στην υψηλότερη θέση της. Τραβήξτε το νήµα στο µπροστινό µέρος, ανοίξτε το µάνταλο της θήκης µασουριού και κρατήστε το. Μάνταλο µε µεντεσέ Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 4 από 15

5 Ένθετο 2. Κρατώντας το µάνταλο ανοιχτό, τοποθετήστε τη θήκη µασουριού µέσα στην κεντρική ακίδα του µηχανισµού µασουριού και ελευθερώστε το µάνταλο. ΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΑΝΩ ΝΗΜΑ Περάστε το νήµα από το Α έως το Η όπως φαίνεται στις εικόνες. Πέρασµα διπλής βελόνας. ΤΡΑΒΩΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ ΤΟ ΝΗΜΑ ΤΟΥ ΜΑΣΟΥΡΙΟΥ 1. Κρατήστε το άνω νήµα µε το αριστερό σας χέρι, γυρίστε τον τροχό χειρός αργά προς το µέρος σας µέχρι η βελόνα να κατέβει και να ξανανέβει. Σταµατήστε τον τροχό χειρός όταν ο µοχλός ανεβάσµατος είναι στην υχηλότερή του θέση. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 5 από 15

6 2. Τραβήξτε προς τα έξω και τις δύο κλωστές και τοποθετήστε τις µαζί κάτω από το ποδαράκι προς το πίσω µέρος της συσκευής. 3. Τοποθετήστε το ύφασµα κάτω από το ποδαράκι από µπροστά και κατεβάστε το ποδαράκι. 4. Ξεκινήστε το ράψιµο. ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΨΙΜΑΤΟΣ 1. Κατεβάστε τη βελόνα µέσα στο ύφασµα, σηκώστε το ποδαράκι και στρέψτε το ύφασµα για να αλλάξετε κατεύθυνση. 2. Κατεβάστε το ποδαράκι και ξεκινήστε να ράβετε. ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΛΙΣΗΣ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗΣ Η ραπτοµηχανή πρέπει πάντα να είναι όρθια και να µην γέρνει. Κάτω Πάνω ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΝΗΜΑΤΟΣ Φυσιολογική ένταση νήµατος: 4 6 Σωστό Ύφασµα Άνω νήµα Η ένταση του άνω νήµατος µπορεί να ρυθµιστεί στρέφοντας τη ροδέλα ρύθµισης έντασης νήµατος. Λάθος Νήµα µασουριού Εσωτερικό υφάσµατος Άνω νήµα Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 6 από 15

7 Η ένταση του κάτω νήµατος µπορεί να αυξηθεί στρέφοντας τη βίδα της θήκης µασουριού ελαφρώς προς τα δεξιά (δεξιόστροφα). Αν την στρέψετε προς τα αριστερά (αριστερόστροφα), θα µειωθεί η ένταση. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟ ΠΟ ΑΡΑΚΙ 1. Πιέστε προς τα κάτω το µοχλό για την επιθυµητή πίεση. Για ελαφριά υφάσµατα ρυθµίστε το µοχλό στο 3, ρυθµίστε τον στο 2 για µεσαία υφάσµατα και στο 1 για βαριά υφάσµατα. 2. Μια ανεπαρκής πίεση µπορεί να προκαλέσει φτωχή τροφοδοσία, βελονιές που πηδάνε ή δυσκολία στην οδήγηση του υφάσµατος. Για να ρυθµίσετε την πίεση που έχει το ποδαράκι, χρησιµοποιήστε το µοχλό πίσω από το κάλυµµα της λάµπας. Χαλαρώστε τη βίδα του καλύµµατος λάµπας για να το ανοίξετε. 3. Όταν καρικώνετε ή ράβετε µε ελεύθερο µπράτσο κεντήµατα, χαλαρώστε την πίεση, θέτοντας το µοχλό στο Ο. Αφού ρυθµίσετε την πίεση για το ποδαράκι και κλείσετε το κάλυµµα λάµπας, σφίξτε τη βίδα. Ο µοχλός είναι συνήθως ρυθµισµένος στο 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΑΚΑΣ ΚΑΡΙΚΩΜΑΤΟΣ Μερικές φορές θα θέλετε να ελέγχετε εσείς οι ίδιοι την τροφοδοσία υφάσµατος. Στρέψτε την µπάρα της βελόνας στην υψηλότερη θέση της και σηκώστε το ποδαράκι πάνω από την πλάκα βελόνας, ευθυγραµµίζοντας τις δύο ακίδες της πλάκας καρικώµατος µε τις τρύπες της πλάκας βελόνας. Τότε µπορείτε να κινήσετε το ύφασµα µόνοι σας. είτε παρακάτω για την εφαρµογή ραψίµατος κουµπιών. ΑΛΛΑΓΗ ΒΕΛΟΝΑΣ Βίδα µέγκενης βελόνας Σφίξτε 1. Σηκώστε την µπάρα βελόνας στην υψηλότερη θέση της. 2. Χαλαρώστε τη βίδα µέγκενης βελόνας και αφαιρέστε την παλιά βελόνα. 3. Με την πλατιά πλευρά να µην βλέπει προς το µέρος σας, βάλτε τη βελόνα όσο µέσα µπαίνει. 4. Σφίξτε τη βίδα µέγκενης βελόνας καλά. Χαλαρώστε Η πλατιά πλευρά δεν πρέπει να βλέπει προς το µέρος σας Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 7 από 15

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΝΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΟΝΑΣ Παρακαλούµε προσέξτε την ακόλουθη λίστα, είναι ένας οδηγός για γτο ράψιµο διαφορετικών ειδών υφασµάτων. tmstore.gr Ύφασµα Νήµα Βελόνα Πίεση για το ποδαράκι Μήκος βελονιάς Ένδειξη άνω πίεσης Βλ. Ρύθµιση Πίεσης Ίσια βελονιά ΖΖ Ροδέλα επιλογής µήκους βελονιάς Ελαφρύ Μεσαίο Νάιλον Τρικό Μετάξι 80 Βαµβάκι 60 S Ίνα µεταξιού 50 Μετάξι Μετάξι από µαλλί 50 S Ίνα µεταξιού Βαµβακερό Βαµβάκι 70 (10) 80 (12) (12-14) Λεπτό ζέρσει 60 S Ίνα 80 ( Καπαρντίνα 50 Μετάξι Βαρύ Τζιν 50 Βαµβάκι (14-16) Ζέρσει 50 S Ίνα (12-14) Τουίντ 50 Μετάξι (12-14) ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΑΨΙΜΑΤΟΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΕ ΙΟΥ) ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σχέδιο βελονιάς Μήκος βελονιάς Ποδαράκι Πλάκα καρικώµατος 1 Ίσια βελονιά 2-5 Ζιγκ-Ζαγκ 6 Τυφλή βελονιά 7 Ανάποδο τυφλό στρίφωµα 8 Βελονιά ζιγκ-ζαγκ τριών βηµάτων 9 ιαγώνια βελονιά 10 Μονή βελονιά 11 Κυψελοειδής βελονιά 12 Βελονιά ζιγκ-ζαγκ στρετς Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 8 από 15

9 13 Ίσια βελονιά στρετς Αυτόµατο κέντηµα Κουµπότρυπα Κέντηµα µε ελεύθερο µπράτσο Χωρίς ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΝΑ ΡΑΒΕΤΕ Σηµαντικές συµβουλές 1. Σηκώστε το µοχλό ανεβάσµατος στην υψηλότερη θέση του πριν ξεκινήσετε και αφού σταµατήσετε το ράψιµο. 2. Κρατήστε και τα δύο νήµατα περίπου 10 εκατοστά στο πίσω µέρος της ραπτοµηχανής για τις δύο ή τρεις πρώτες βελονιές. 3. Θα πρέπει να τοποθετήσετε αρκετό ύφασµα κάτω από τη βελόνα πριν κατεβάσετε το ποδαράκι. 4. Μην πατάτε το πετάλι και ξεκινήστε το ράψιµο. 5. Ελέγξτε τις βελονιές της ραπτοµηχανής σε ένα κοµµάτι υφάσµατος που θέλετε να χρησιµοποιήσετε, ρυθµίζοντας τη µηχανή για το µήκος της βελονιάς και την κατάλληλη ένταση για το ύφασµά σας. 6. Βγάλτε τη µηχανή από την πρίζα αν την αφήσετε χωρίς επίβλεψη. Προσοχή: 1. Όταν γυρίζετε τον τροχό µε το χέρι, πάντα να τον γυρίζετε προς το µέρος σας. 2. Οδηγήστε το ύφασµα απαλά µε το χέρι σας. 3. Για να µην σπάσουν οι βελόνες, πάντα να σηκώνετε τη βελόνα από το ύφασµα όταν σταµατάτε το ράψιµο. ΠΩΣ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΙΣ ΒΕΛΟΝΙΕΣ 1. Ράψτε µέχρι την άκρη της ραφής. 2. Πιέστε το κουµπί αντιστροφής και ράψτε αντίστροφα για περίπου 3-4 εκατοστά. 3. Σηκώστε τη βελόνα στην υψηλότερη θέση της. Σηκώστε το ποδαράκι και τραβήξτε το ύφασµα από το πίσω µέρος της µηχανής. Κόπτης νήµατος 5. Κόψτε τα νήµατα στον κόπτη νήµατος, όπως φαίνεται στην εικόνα. ΙΣΙΑ ΒΕΛΟΝΙΑ 1. Αυτό το είδος ραψίµατος χρησιµοποιείται πιο συχνά. 2. Το ποδαράκι ζιγκ-ζαγκ µπορεί να χρησιµοποιηθεί για ίσιο ράψιµο και για ζιγκ-ζαγκ. 3. Για το ράψιµο ελαφριού υφάσµατος, χρησιµοποιήστε µικρότερο µέγεθος βελονιάς. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 9 από 15

10 ΡΑΨΙΜΟ ΖΙΓΚ-ΖΑΓΚ Θέση επιλογέα σχεδίου Το ανεβατό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να σχηµατίσετε αρχκά, σχέδια, διακόσµηση κλπ. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΕΝΤΗΜΑ Αυτές οι βελονιές έχουν ευρείες εφαρµογές και είναι ειδικά κατάλληλες για πλεκτά. Η βελονιά φεστόνι (14) είναι ιδανική για την άκρη των κολλάρων, µανικετιών, τραπεζοµάντιλων, πετσετών κλπ. Για όλες τις βελονιές, το µήκος της βελονιάς µπορεί να µειωθεί για να επιτύχετε ένα «ανεβατό» αποτέλεσµα αν θέλετε. ΡΑΨΙΜΟ ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΒΕΛΟΝΙΕΣ Χρησιµοποιήστε αυτές τις βελονιές για να ράψετε σκληρές άκρες. ΙΣΙΕΣ ΚΑΙ ΖΙΓΚ-ΖΑΓΚ ΣΤΡΕΤΣ ΒΕΛΟΝΙΕΣ Χρησιµοποιήστε αυτή τη βελονιά µε πλεγµένα, τρικό ή άλλα στρετς υφάσµατα. Η βελονιά αυτή επιτρέπει στη ραφή σας να τεντώνεται χωρίς να σπάει το νήµα. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 10 από 15

11 ΤΥΦΛΗ ΒΕΛΟΝΙΑ 1. ιπλώστε το ύφασµα όπως φαίνεται στην εικόνα. 2. Ολοκληρώστε τη ραφή όπως φαίνεται στην εικόνα. Προσαρµόστε το πλάτος για να έχετε τη σωστή ραφή. Λάθος: Η βελόνα δεν τρυπά την άκρη του διπλώµατος καθόλου. Η βελόνα τρυπά την άκρη του διπλώµατος πολύ. Σωστή ραφή. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 11 από 15

12 ΡΑΨΙΜΟ ΚΟΥΜΠΙΩΝ Χρησιµοποιήστε το ποδαράκι ραψίµατος κουµπιών. Ταιριάζει 1. Τοποθετήστε την πλάκα καρικώµατος σωστά. 2. Τοποθετήστε το ποδαράκι ραψίµατος κουµπιών στη θέση του ώστε να είναι καλά στερεωµένο. 3. Τοποθετήστε το κουµπί ανάµεσα στο ποδαράκι και το ύφασµα και κατεβάστε το ποδαράκι. 4. Γυρίστε µε το χέρι τον τροχό χειρός προς το µέρος σας, εξασφαλίζοντας ότι η βελόνα µπαίνει και στις δύο τρύπες του κουµπιού χωρίς να εµποδίζεται. (Αυξήστε ή µειώστε το πλάτος). 5. Κάντε περίπου 7 βελονιές. 6. Τραβήξτε και τις δύο κλωστές από κάτω και δέστε τις µαζί. ΕΣΙΜΟ Για να δέσετε τις άκρες του υφάσµατος, επιλέξτε τη βελονιά πολλαπλών ζιγκζαγκ. ΡΑΨΙΜΟ ΦΕΡΜΟΥΑΡ Χρησιµοποιήστε το ποδαράκι ραψίµατος φερµουάρ. Επιλέξτε την ίσια βελονιά. 1. Το ποδαράκι ραψίµατος φερµουάρ είναι σχεδιασµένο να ράβει κοντά σε µια υψωµένη άκρη, έτσι ώστε να µην ράβει πάνω στο φερµουάρ. 2. Τοποθετήστε το ποδαράκι ραψίµατος φερµουάρ στη θέση του και στερεώστε το καλά. 3. ιπλώστε το ύφασµα περίπου 2 εκατοστά και τοποθετήστε το ύφασµα κάτω από το ποδαράκι. 1. Για να ράψετε την αριστερή πλευρά του φερµουάρ, τοποθετήστε το φερµουάρ στη δεξιά πλευρά της βελόνας. 2. Για να ράψετε τη δεξιά πλευρά του φερµουάρ, τοποθετήστε το φερµουάρ στην αριστερή πλευρά της βελόνας. Ράψτε όπως φαίνεται στην εικόνα. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 12 από 15

13 ΡΑΨΙΜΟ ΚΟΥΜΠΟΤΡΥΠΑΣ Ρυθµίστε το µήκος της βελονιάς. Επιλογέας σχεδίου Βήµατα Ρύθµιση 1. Ρυθµίστε τη ροδέλα στη θέση Α 2. Ράψτε την αριστερή πλευρά 3. Σηκώστε τη βελόνα 4. Ρυθµίστε τη ροδέλα στη θέση Β 5. Κάντε 5-6 βελονιές 6. Σηκώστε τη βελόνα 7. Ρυθµίστε τη ροδέλα στη θέση C 8. Ράψτε τη δεξιά πλευρά 9. Σηκώστε τη βελόνα 10. Ρυθµίστε τη ροδέλα στη θέση D 11. Κάντε 5-6 βελονιές 12. Σηκώστε τη βελόνα Πριν το ράψιµο, προσαρµόστε το ποδαράκι για κουµπότρυπες, όπως φαίνεται στην εικόνα. ΣΤΡΙΦΩΜΑ 3 χιλ. Κόψτε την κουµπότρυπα κατά µήκος του κέντρου της µε τον κόπτη, όπως φαίνεται στην εικόνα. 1 χιλ. 20 χιλ. 1. Σηκώστε το ποδαράκι και τη βελόνα στην υψηλότερη θέση της. Βάλτε το ποδαράκι για στριφώµατα. 2. ιπλώστε την άκρη του υφάσµατος περίπου 3 χιλιοστά και τοποθετήστε την κάτω από το ποδαράκι. Κάντε µερικές βελονιές για να µην ξεδιπλωθεί το ύφασµα. Γλιστρίστε το στρίφωµα του υφάσµατος µέσα στο ποδαράκι, τραβώντας από τα νήµατα. 3. Κατεβάστε το ποδαράκι και ράψτε το στρίφωµα. 4. Ενώ ράβετε, διπλώστε το ύφασµα ελαφρώς στα αριστερά και οδηγήστε το µέσα στο ποδαράκι. 5. Βεβαιωθείτε ότι το ύφασµα δεν µετακινείται κάτω από το δεξί µισό στο ποδαράκι. Το ύφασµα πρέπει να τροφοδοτείται µέσα στον στριφωτή έτσι ώστε η άκρη του υφάσµατος να τρέχει ελεύθερα µέσα από το αυλάκι κάτω από το ποδαράκι. Μόνο κατάλληλα υφάσµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν και µπορεί να χρειαστείτε κάποια εξάσκηση για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσµατα. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 13 από 15

14 ΙΠΛΗ ΒΕΛΟΝΑ (Προαιρετικό) Τοποθετήστε τη διπλή βελόνα µε την πλατιά πλευρά προς τα πίσω. Περάστε νήµα στη µηχανή για κανονικό ράψιµο, οδηγώντας και τα δύο νήµατα στη βελόνα και περνώντας τις άκρες τους ξεχωριστά µέσα από το µάτι της. Το µήκος ραψίµατος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την τρίτη φαρδύτερη βελονιά, καθώς αυτό θα σπάσει τις βελόνες. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν χρησιµοποιείτε τη διπλή βελόνα, ρυθµίστε το φάρδος της βελονιάς στο 3 (µέγιστο). Αν το ρυθµίσετε σε µεγαλύτερο φάρδος, θα σπάσει η βελόνα. ΚΕΝΤΗΜΑ Αφαιρέστε το ποδαράκι και προσαρµόστε την πλάκα καρικώµατος. Κατεβάστε τη βελόνα και µετακινήστε το ύφασµα αργά προς την κατεύθυνση που επθυµείτε, µέχρι να κεντηθεί το ύφασµα. Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΑΠΛΩΜΑΤΑ 1. Γλιστρίστε το µπράτσο µέσα από την τρύπα στο πάνω µέρος της βάσης του ποδιού. 2. Μετακινήστε το εργαλείο παπλωµάτων στην επιθυµητή απόσταση βελονιάς. Ο ΗΓΟΣ ΡΑΦΩΝ 1. Χρησιµοποιήστε τον οδηγό ραφών για να ράψετε µακριές ραφές ίσης απόστασης από την άκρη του υφάσµατος. 2. Βιδώστε τον οδηγό στη δεξιά πλευρά της πλάκας βελόνας και ρυθµίστε την επιθυµητή απόσταση. 3. Ενώ ράβετε, η άκρη του υφάσµατος πρέπει να ακουµπά στον οδηγό. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Καθαρισµός του µηχανισµού νήµατος (Α) Μάνταλο (Β) Κάλυµµα µηχανισµού νήµατος (C) Γάντζος µηχανισµού νήµατος 1. Σηκώστε τη βελόνα στην υψηλότερη θέση της. 2. Βγάλτε τη θήκη µασουριού. 3. Στρέψτε το µάνταλο Α όπως φαίνεται στην εικόνα. 4. Βγάλτε το κάλυµµα του µηχανισµού νήµατος. 5. Βγάλτε τον γάντζο του µηχανισµού νήµατος. 6. Καθαρίστε και λαδώστε το µηχανισµό νήµατος και τον γάντζο και µετά βάλτε στη θέση τους όλα τα εξαρτήµατα µε την αντίθετη σειρά. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 14 από 15

15 Ανοίξτε το εµπρόσθιο κάλυµµα και λαδώστε όλα τα µέρη που σηµειώνονται στην εικόνα. Καθαρίστε την τροφοδοσία. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Πρόβληµα Πιθανή αιτία Λύση Το ύφασµα δεν κινείται - Τα δόντια της τροφοδοσίας είναι προς τα κάτω - Η ροδέλα επιλογής µήκους βελονιάς είναι στη θέση Ο - Ελαφριά πίεση στο ποδαράκι - Σηκώστε τα δόντια της τροφοδοσίας - Ρυθµίστε τη ροδέλα ανάµεσα στο 1 και στο 4 - Αυξήστε την πίεση Η βελόνα σπάει Σπάει το άνω νήµα Σπάει το νήµα του µασουριού Μπλοκάρισµα ραπτοµηχανής Το ύφασµα σουφρώνει - Λανθασµένη εισαγωγή βελόνας - Λυγισµένη βελόνα - Το ύφασµα τραβιέται - Η βελόνα, το νήµα και το ύφασµα δεν ταιριάζουν - Λανθασµένη ρύθµιση του πλάτους ζιγκ-ζαγκ - Λανθασµένο πέρασµα νήµατος - Μεγάλη ένταση του άνω νήµατος - Λυγισµένη βελόνα - Γρατσουνιές ή χαραγµατιές στη θήκη µασουριού - Μεγάλη ένταση του νήµατος του µασουριού - Λανθασµένη εισαγωγή της βελόνας - Λανθασµένο πέρασµα νήµατος - Χνούδια ή νήµατα στη θήκη µασουριού - Υπερβολική ένταση - Το ποδαράκι ασκεί πολύ µεγάλη πίεση - Η βελόνα, το νήµα και το ύφασµα δεν ταιριάζουν - εν είναι λαδωµένη - Πολύ µεγάλη ένταση - Το ποδαράκι ασκεί πολύ µεγάλη πίεση - Λανθασµένο ύφασµα, βελόνα και νήµα - Εισάγετε ξανά τη βελόνα - Αντικαταστήστε τη βελόνα - Μην τραβάτε το ύφασµα - Χρησιµοποιήστε τη σωστή βελόνα και νήµα - Ρυθµίστε ξανά το πλάτος ζιγκ-ζαγκ - Περάστε ξανά το νήµα - Μειώστε την ένταση του άνω νήµατος - Αντικαταστήστε τη βελόνα - Γυαλίστε ή αντικαταστήστε τη θήκη µασουριού - Μειώστε την ένταση του νήµατος του µασουριού - Εισάγετε ξανά τη βελόνα - Περάστε ξανά το νήµα - Καθαρίστε τη θήκη του µασουριού - Ρυθµίστε ξανά την ένταση - Αλλάξτε την πίεση ανάλογα - Αλλάξτε βελόνα και νήµα ανάλογα µε τον τύπο υφάσµατος - Λαδώστε όλα τα κινούµενα µέρη - Ρυθµίστε ξανά την ένταση - Μειώστε την πίεση - Χρησιµοποιήστε το σωστό ύφασµα, βελόνα και νήµα Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 15 από 15

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙ ΙΑΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΧΕΙΡΟΣ MONTISS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙ ΙΑΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΧΕΙΡΟΣ MONTISS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙ ΙΑΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΧΕΙΡΟΣ MONTISS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΒΑΚΤ743 Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούµε διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά. 2. Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Οδηγίες χρήσης Μοντέλο : UHP-772 Διαβάστε και αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΜΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB9115G

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB9115G ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB9115G ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Όταν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βασικά μέτρα ασφαλείας: 1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ, ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Μοντέλο: HB989. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Μοντέλο: HB989. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Μοντέλο: HB989 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν τη χρήση ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

GOURMET MAXX CHEF SLICER PRO ΤΡΙΦΤΗΣ ΚΑΙ ΚΟΦΤΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

GOURMET MAXX CHEF SLICER PRO ΤΡΙΦΤΗΣ ΚΑΙ ΚΟΦΤΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GOURMET MAXX CHEF SLICER PRO ΤΡΙΦΤΗΣ ΚΑΙ ΚΟΦΤΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΣΕΦ8268 Πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις σε ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μίξερ µε κάδο Μοντέλο:R-557 8 7 6 5 9 4 Περιγραφή συσκευής: 10 3 1. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑ ΟΥ 2. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4. ΚΟΥΜΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 5. ΚΑΛΥΜΜΑ 6. ΙΑΚΟΠΤΗΣ TURBO 7.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΥΠΑΚΙ CLEANMAXX 4380 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΚΟΥΠΑΚΙ CLEANMAXX 4380 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΚΟΥΠΑΚΙ CLEANMAXX 4380 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΜΑΧ4380 Πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις σε ασφαλές σηµείο για µελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co CES 5062 60 2B ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Για την ασφάλειά σας Το αερόθερµο είναι µια συµπληρωµατική πηγή θέρµανσης για το σπίτι. Πρέπει να χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικός Ανεμιστήρας 16 Με Τηλεχειριστήριο ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-654

Μεταλλικός Ανεμιστήρας 16 Με Τηλεχειριστήριο ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-654 Μεταλλικός Ανεμιστήρας 16 Με Τηλεχειριστήριο ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-654 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: 1. Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-542

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-542 ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-542 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - 1 - Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 Διακόπτης λειτουργίας ΟN/O/αντίστροφης κίνησης 8 Στρόφιγγα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΡΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ POWER MIXER 2 IN 1 GOURMETMAXX Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΙΣΧΥΡΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ POWER MIXER 2 IN 1 GOURMETMAXX Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΧΥΡΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ POWER MIXER 2 IN 1 GOURMETMAXX Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΠΜΙΞΕΡ4216 ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ Το µεγάλο δοχείο ανάµειξης είναι κατάλληλο για την παρασκευή milkshake, χυµών και χυµών από λαχανικά. Το εξάρτηµα

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση BLENDER Οδηγίες χρήσης Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση Σημαντικές οδηγίες προφύλαξης Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ PHOENIX GOLD IRON Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ PHOENIX GOLD IRON Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ PHOENIX GOLD IRON Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΦΙΝΙΞ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων παιδιών) µε µειωµένες

Διαβάστε περισσότερα

BIG FISH ΑΝΑ ΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΠΟ ΗΛΑΤΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

BIG FISH ΑΝΑ ΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΠΟ ΗΛΑΤΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BIG FISH ΑΝΑ ΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΠΟ ΗΛΑΤΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΜΠΙΓΚΦ-Μ, ΜΠΙΓΚΦ-Π Πριν από την χρήση του αναδιπλούµενου ποδηλάτου Bigfish, διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και εξοικειωθείτε µε τη διαδικασία αναδίπλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη Μονάδες µνήµης Οδηγός Χρήστη Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους Α.Ε. www.odesus.gr Ανθ.Σταµ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808 Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Σειρά SP00 ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη ραπτομηχανή διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης Φυλάξτε τις οδηγίες για να μπορείτε να τις συμβουλεύεστε Άν δώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185

INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185 INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185 3 Περιγραφή συσκευής A Πέλµα σκουπίσµατος B Τηλεσκοπικός σωλήνας C Εύκαµπτος σωλήνας D Ρυθµιστής αέρα E Άνω άκρο εύκαµπτου σωλήνα F Μπουτόν αυτόµατης περιτύλιξης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: SVC9702 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 Σημάνσεις Ασφαλείας: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΟ7-Χ ISO-7X ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

ΙΖΟ7-Χ ISO-7X ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Κωδ: ΙΖΟ7-Χ ISO-7X ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Παρακαλούµε συµβουλευτείτε το γιατρό σας πριν ξεκινήσετε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραµµα γυµναστικής. ιαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ BION EXECUTING STANDAR: 6B /6B

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ BION EXECUTING STANDAR: 6B /6B ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ BION EXECUTING STANDAR: 6B4706.1-2005/6B4706.10-2003 Ευχαριστούμε για την αγορά σας. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε κυρίως τις οδηγίες ασφαλείας για να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Υγιεινή ζωή κάθε μέρα! Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά προτού να λειτουργήσετε το μηχάνημα και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση. Σημείωση: διατηρούμε το δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 ---

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 --- 8. Οδηγίες εγκατάστασης Σηµειώσεις ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση Προσοχή: Η εγκατάσταση και σύνδεση σωληνώσεων και ηλεκτρικού θα πρέπει να γίνει από επαγγελµατίες τεχνικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη Μονάδες µνήµης Οδηγός Χρήστη Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟΜΗΧΑΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΓΗ. Κωδικός προϊόντος: /

ΦΥΛΛΟΜΗΧΑΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΓΗ. Κωδικός προϊόντος: / ΦΥΛΛΟΜΗΧΑΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΓΗ Κωδικός προϊόντος: 107-48590 / 107-48593 Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή χρήση. Καµία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για βλάβη

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

NICER DICER MAGIC CUBE & NICER JULIETTI (ΣΕΤ 12 ΤΕΜ.) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

NICER DICER MAGIC CUBE & NICER JULIETTI (ΣΕΤ 12 ΤΕΜ.) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ NICER DICER MAGIC CUBE & NICER JULIETTI (ΣΕΤ 12 ΤΕΜ.) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΝΑΙΣΕΡ-ΜΚΛ Το σετ περιλαµβάνει: Nicer Dicer Magic Cube 1. Πλαίσιο µε ενσωµατωµένο κόφτη µε προστατευτικό κάλυµµα 2. Συρταρωτό δοχείο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER141/ER1411 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Σειρά SP100 ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη ραπτομηχανή διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης Φυλάξτε τις οδηγίες για να μπορείτε να τις συμβουλεύεστε Άν δώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΥΩΝ BACK MAGIC PLUS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΥΩΝ BACK MAGIC PLUS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΥΩΝ BACK MAGIC PLUS Κωδ: ΜΠΑΚ-ΠΛ Προτού χρησιµοποιήσετε το BackMagic Plus, σας παρακαλούµε διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες και ακολουθήστε τις για να µεγιστοποιήσετε τα οφέλη. Προσοχή: Αν

Διαβάστε περισσότερα

EASY FIT 5 TRAINER ΟΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

EASY FIT 5 TRAINER ΟΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ EASY FIT 5 TRAINER ΟΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΤΡΕΙΝΕΡ, ΤΡΕΙΝΕΡ-1 Το σετ που έχετε αγοράσει περιλαµβάνει: 1 Easy Fit 5 Trainer 2 χειρολαβές 2 µπάλες αντίστασης επίπεδο εκγύµνασης 2: µεσαίο (πράσινο)

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Οδηγός

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Οδηγός BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Οδηγός Προφυλάξεις! Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο είναι τοποθετημένο και συνδεδεμένο σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του Οδηγού. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το ηχείο. Αφήστε τέτοιου είδους

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: SB8151

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: SB8151 ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: SB8151 Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

--ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ--

--ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ-- KΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο # OR 9.20 OR 13.25 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης για μελλοντική χρήση ΠΡΟΣΟΧΗ! ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Σκούπα R-137 ROHNSON Οδηγίες Χρήσης

Ηλεκτρική Σκούπα R-137 ROHNSON Οδηγίες Χρήσης Ηλεκτρική Σκούπα R-137 ROHNSON Οδηγίες Χρήσης - 1 - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει πάντα να ακολουθείται τις βασικές προφυλάξεις καθώς και να τηρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ MOD. R-390 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και το σχεδιάγραµµα της συσκευής, πριν τη πρώτη χρήση. Προσοχή: 1. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Κουρευτική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Κουρευτική μηχανή Οδηγίες χρήσης Κουρευτική μηχανή Αρ.μοντέλου ER-GC20 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης. Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή τη συσκευή Panasonic. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προιόντα μας. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Ⅰ. Παρουσίαση συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 ΕΛΛΗΝΙΚΑ HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 ΕΛΛΗΝΙΚΑ G F E A B C D 1 2 3 3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 49-52 4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ασφάλεια Κατά την έναρξη λειτουργίας της συσκευής ακολουθείστε τις παρακάτω υποδείξεις: 7 Αυτή η συσκευή προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή.

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Αποχυμωτής R-434 Rohnson Οδηγίες χρήσης Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Περιγραφή Συσκευής 1. Πιεστήρας 2.Διαφανές κάλυμμα 3. Φίλτρο αποχύμωσης 4. Βάση φίλτρου

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ HM 135

ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ HM 135 ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ HM 135 Μίξερ χειρός AC220-240V 50Hz 350W MAX Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1. Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της συσκευής. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες. Φυλάξτε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης

Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή στις σημαντικές οδηγίες ασφαλείας. Φυλάξτε αυτές τις «Οδηγίες χρήσης»

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16" 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669. Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669. Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16" 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

PAINT ZOOM ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

PAINT ZOOM ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PAINT ZOOM ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούµε διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης και τις προειδοποιήσεις ασφαλείας προσεκτικά πριν χρησιµοποιήσετε το Paint Zoom. Φυλάξτε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξομοιωτής Ιππασίας ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Εξομοιωτής Ιππασίας ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Εξομοιωτής Ιππασίας ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Εισαγωγή II. Κατασκευαστικές εξηγήσεις III. Ετοιμασία πριν από τη χρήση IV. Μέθοδος εφαρμογής V. Ζητήματα που χρήζουν προσοχής VI. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Puritan Bennett. τροχήλατη βάση στερέωσης συμπιεστή αναπνευστήρα σειράς 800 τροχήλατη βάση στατού αναπνευστήρα σειράς 800. Έλεγχος περιεχομένου κιτ

Puritan Bennett. τροχήλατη βάση στερέωσης συμπιεστή αναπνευστήρα σειράς 800 τροχήλατη βάση στατού αναπνευστήρα σειράς 800. Έλεγχος περιεχομένου κιτ Οδηγίες Εγκατάστασης Puritan Bennett TM τροχήλατη βάση στερέωσης συμπιεστή αναπνευστήρα σειράς 800 τροχήλατη βάση στατού αναπνευστήρα σειράς 800 Έλεγχος περιεχομένου κιτ Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης και κοιτάξτε προσεκτικά τις εικόνες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Προδιαγραφές: Μοντέλο: SIH1126 Λειτουργίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

Panels PM. Ηλεκτρική σύνδεση Τα πάνελ παρέχονται με ένα εύκαμπτο καλώδιο με φις.

Panels PM. Ηλεκτρική σύνδεση Τα πάνελ παρέχονται με ένα εύκαμπτο καλώδιο με φις. 1 2 3 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν ώστε να αποφευχθεί τυχόν ζημιά ή επικίνδυνες καταστάσεις. Κάθε χρήση του προϊόντος εκτός των Panels PM προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VC1162

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VC1162 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VC1162 1 Οδηγίες ασφαλείας Μόνο για οικιακή χρήση! Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα, πρέπει να τηρείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ: ΛΙΒΑΙΡΟΝ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩ ΙΟ LIVINGTON Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδ: ΛΙΒΑΙΡΟΝ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩ ΙΟ LIVINGTON Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΛΙΒΑΙΡΟΝ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩ ΙΟ LIVINGTON Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούµε για την αγορά του σίδερου Livington. Το σίδερο Livington σας δίνει την ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Μοντέλο

Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Μοντέλο ΕΝ ΕΛ Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Μοντέλο ΕΛ Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Οδηγίες χρήσεως Αγαπητέ Πελάτη: Ευχαριστούμε που αγοράσατε προϊόντα LAFE. Είναι μια συσκευή σχεδιασμένη για τη φροντίδα του δέρματος

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα