ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ NECCHI Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ NECCHI Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ NECCHI Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΣΜΑΣΙΝ Όπως κάθε ηλεκτρική συσκευή, µια ραπτοµηχανή µπορεί να προκαλέσει σοβαρό ακόµα και θανατηφόρο τραυµατισµό. Για να το αποφύγετε αυτό, και προκειµένου να δουλεύετε µε ασφάλεια: - Πριν την πρώτη χρήση της ραπτοµηχανής σας, διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά. - Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης σε ένα βολικό σηµείο κοντά στη ραπτοµηχανή. Όταν δίνετε τη ραπτοµηχανή σε άλλο άτοµο, πάντα να δίνετε µαζί και τις οδηγίες χρήσης. - Πάντα να αποσυνδέετε τη ραπτοµηχανή από το ρεύµα, όταν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη. Αυτό θα προλάβει τυχόν ατυχήµατα, σε περίπτωση ενεργοποίησής της από λάθος. - Πρώτα να βγάζετε το φις από την πρίζα πριν αλλάξετε τη λάµπα ή κάνετε συντήρηση στη ραπτοµηχανή. Αυτό θα προλάβει πιθανότητα ηλεκτροπληξίας. - Μην βγάζετε το φις από την πρίζα τραβώντας από το καλώδιο. Πάντα να πιάνετε το φις και όχι το καλώδιο όταν τραβάτε το φις. - Να χρησιµοποιείτε τη ραπτοµηχανή µόνο σε στεγνά δωµάτια. Μην την χρησιµοποιείτε κάτω από υγρές συνθήκες ή σε χώρους µε υγρασία. - Σε περίπτωση εµφανούς ζηµιάς στη ραπτοµηχανή, στο ποδαράκι ή στο καλώδιο ρεύµατος, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών. - Ποτέ µην αφήνετε παιδιά ή ηλικιωµένα άτοµα να χειρίζονται τη ραπτοµηχανή χωρίς επίβλεψη, γιατί µπορεί να µην εκτιµούν σωστά τους πιθανούς κινδύνους. Κρατήστε τις ηλεκτρικές συσκευές µακριά από την πρόσβαση παιδιών. - Ποτέ µην χρησιµοποιείτε τη ραπτοµηχανή όταν οι οπές εξαερισµού είναι φραγµένες. Κρατήστε τις οπές εξαερισµού της µηχανής και στο ποδαράκι καθαρές από χνούδια, σκόνη και βροµιά. - Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν µε τη ραπτοµηχανή. - Ποτέ µην χρησιµοποιείτε τη ραπτοµηχανή αν οι οπές εξαερισµού είναι φραγµένες. Κρατήστε τις οπές εξαερισµού καθαρές από σκόνη, χνούδια και υπολείµµατα. - Ποτέ µην τοποθετείτε οτιδήποτε πάνω στο ποδαράκι. - Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων παιδιών) µε µειωµένες σωµατικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εµπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά µε την χρήση της συσκευής από άτοµο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. - Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν µε τη συσκευή. Προειδοποιήσεις σχετικά µε τραυµατισµούς και υλικές ζηµιές Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, εσείς ως χρήστες µιας ηλεκτρικής συσκευής είστε υπεύθυνοι για την πρόληψη πιθανών ατυχηµάτων µέσω υπεύθυνης συµπεριφοράς: - Κρατήστε το χώρο εργασίας σας τακτοποιηµένο. Ένας ακατάστατος χώρος εργασίας µπορεί να οδηγήσει σε ατυχήµατα. - Να δουλεύετε σε χώρο καλά φωτισµένο! - Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσµήµατα, καθώς αυτά µπορεί να πιαστούν στα κινούµενα µέρη της µηχανής. Θα πρέπει επίσης να φοράτε δίχτυ µαλλιών, αν έχετε µακριά µαλλιά. - Αποφύγετε την αφύσικη στάση σώµατος. Παραµείνετε σταθεροί και σε καλά ισορροπηµένη θέση συνεχώς. - Να είστε συγκεντρωµένοι! Να προσέχετε πάντα τι κάνετε. Πάντα να προσεγγίζετε τη δουλειά σας µε κοινή λογική. Ποτέ µην δουλεύετε µε τη ραπτοµηχανή αν δεν µπορείτε να συγκεντρωθείτε ή αν δεν νιώθετε καλά! Αν συµβούν ατυχήµατα ως αποτέλεσµα λανθασµένης χρήσης της ραπτοµηχανής, ο κατασκευαστής δεν µπορεί να αναλάβει την ευθύνη. Παρακαλούµε χρησιµοποιείτε µε τη ραπτοµηχανή σας το ποδαράκι ZHEJIANG FOUNDER, τύπος KD Ισχύς: V~, 50Hz Μέτρηση ρεύµατος: 1.0 Α Κλάση προστασίας: ΙΙ Το επίπεδο πίεσης ήχου υπό φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας είναι 78 db (A). Αν το καλώδιο ρεύµατος που είναι συνδεδεµένο µε το πετάλι έχει πάθει βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του ή από κάποιον ειδικό, προς αποφυγή κινδύνου. Ποτέ µην τοποθετείτε οτιδήποτε πάνω στο ποδαράκι. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ) 1. Ροδέλα ρύθµισης έντασης νήµατος 2. Ροδέλα επιλογής σχεδίου 3. Καρφάκια µασουριών 4. Στόπερ περιέλιξης µασουριού 5. Τροχός χειρός 6. Ροδέλα επιλογής µήκους βελονιάς 7. Οδηγός περάσµατος νήµατος και µέγκενη βελόνας 8. Πλατό επέκτασης 9. Κάλυµµα µηχανισµού νήµατος 10. Ποδαράκι 11. Κουµπί αντιστροφής 12. Κάλυµµα εµπρόσθιας όψης 13. Μοχλός ανεβάσµατος Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 1 από 15

2 ΠΙΣΩ ΟΨΗ 1. Αδράχτι περιέλιξης µασουριού 2. Οδηγός άνω νήµατος 3. Μοχλός για το ποδαράκι 4. Βίδα 5. Πλατό βελόνας ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Μασούρι Τσόχα Ποδαράκι ζιγκ-ζαγκ Ποδαράκι για κουµπότρυπες (πάνω στη ραπτοµηχανή) Ποδαράκι για στενά στριφώµατα Ποδαράκι για κουµπιά Ποδαράκι για φερµουάρ Πλάκα καρικώµατος Κατσαβίδι Κόπτης κουµπότρυπων Οδηγός για παπλώµατα Οδηγός ραφών Βελόνα #11 #14 ΠΡΙΝ ΤΟ ΡΑΨΙΜΟ Παροχή ρεύµατος/πρίζα ρεύµατος Παροχή ρεύµατος 1. Βάλτε το φις στη ραπτοµηχανή. 2. Βάλτε το φις στην πρίζα. 3. Η ταχύτητα ραψίµατος µπορεί να ρυθµιστεί από το πετάλι. Βάλτε το φις της ραπτοµηχανής στην πρίζα Πετάλι ελέγχου ταχύτητας ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιµοποιείτε τη ραπτοµηχανή, όταν την καθαρίζετε ή της αλλάζετε τη λάµπα, αποσυνδέστε την από το ρεύµα. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 2 από 15

3 Λάµπα ραψίµατος Αντικατάσταση λάµπας 1. Ανοίξτε το κάλυµµα εµπρόσθιας όψης προς την κατεύθυνση του βέλους. 2. Αφαιρέστε τη λάµπα ξεβιδώνοντάς την αριστερόστροφα. 3. Βάλτε µια καινούργια λάµπα, βιδώνοντάς την δεξιόστροφα. 4. Χρησιµοποιήστε µια λάµπα 15 Watt (το µέγιστο). ΑΦΑΙΡΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΛΑΤΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Κρατήστε την αριστερή άκρη του πλατό και τραβήξτε το προς την κατεύθυνση του βέλους. ΡΑΨΙΜΟ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΠΡΑΤΣΟ 1. Αυτή η ραπτοµηχανή µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για ελεύθερο ράψιµο, αφαιρώντας το πλατό επέκτασης. 2. Αυτό είναι περισσότερο χρήσιµο όταν θέλετε να ράψετε µανίκια, πατζάκια παντελονιών, σωληνωτά υφάσµατα κλπ. 3. Για να ράψετε σωληνωτά υφάσµατα, απλά περάστε το µανίκι ή το πατζάκι στο ελεύθερο µπράτσο, όπως φαίνεται στην εικόνα. ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΜΑΣΟΥΡΙΟΥ 1. Ελευθερώστε τη ροδέλα σύζευξης. 2. Περάστε το νήµα όπως φαίνεται στην εικόνα. 3. Όταν το µασούρι γεµίσει, ξαναβάλτε τη ροδέλα στη θέση της. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 3 από 15

4 Νήµα 5 εκ. Αδράχτι περιέλιξης Πιέστε το αδράχτι περιέλιξης µασουριού προς την κατεύθυνση του βέλους. Όταν η περιέλιξη του µασουριού ολοκληρωθεί, επιστρέψτε το αδράχτι στην αρχική του θέση. Όταν η περιέλιξη του µασουριού έχει γίνει µε λανθασµένο τρόπο, ξεβιδώστε τη βίδα του οδηγού άνω νήµατος και προσαρµόστε πάνω ή κάτω να είναι ισορροπηµένη η περιέλιξη του µασουριού. Σωστά Βίδα ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΘΗΚΗΣ ΜΑΣΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΣΟΥΡΙΟΥ Μάνταλο µε µεντεσέ 1. Σηκώστε τη βελόνα στην υψηλότερη θέση της και ανοίξτε το κάλυµµα µηχανισµού νήµατος. 2. Ανοίξτε το µάνταλο µε µεντεσέ της θήκης µασουριού και βγάλτε την από τη ραπτοµηχανή. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΣΟΥΡΙΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΘΗΚΗ ΜΑΣΟΥΡΙΟΥ 3. Ελευθερώστε το µάνταλο και το µασούρι θα βγει εύκολα. 5 εκ. Οπή 10 εκ. Ελατήριο έντασης 2. Τραβήξτε 5 εκατοστά νήµατος από το µασούρι και βάλτε το µέσα στη θήκη µασουριού όπως φαίνεται στην εικόνα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΗΚΗΣ ΜΑΣΟΥΡΙΟΥ 1. Οδηγήστε την άκρη του νήµατος µέσα στην οπή. άκτυλο 3. Τραβήξτε το νήµα µέσα από την οπή και κάτω από το ελατήριο έντασης και τραβήξτε περίπου 10 εκατοστά νήµατος. 1. Σηκώστε τη βελόνα στην υψηλότερη θέση της. Τραβήξτε το νήµα στο µπροστινό µέρος, ανοίξτε το µάνταλο της θήκης µασουριού και κρατήστε το. Μάνταλο µε µεντεσέ Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 4 από 15

5 Ένθετο 2. Κρατώντας το µάνταλο ανοιχτό, τοποθετήστε τη θήκη µασουριού µέσα στην κεντρική ακίδα του µηχανισµού µασουριού και ελευθερώστε το µάνταλο. ΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΑΝΩ ΝΗΜΑ Περάστε το νήµα από το Α έως το Η όπως φαίνεται στις εικόνες. Πέρασµα διπλής βελόνας. ΤΡΑΒΩΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ ΤΟ ΝΗΜΑ ΤΟΥ ΜΑΣΟΥΡΙΟΥ 1. Κρατήστε το άνω νήµα µε το αριστερό σας χέρι, γυρίστε τον τροχό χειρός αργά προς το µέρος σας µέχρι η βελόνα να κατέβει και να ξανανέβει. Σταµατήστε τον τροχό χειρός όταν ο µοχλός ανεβάσµατος είναι στην υχηλότερή του θέση. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 5 από 15

6 2. Τραβήξτε προς τα έξω και τις δύο κλωστές και τοποθετήστε τις µαζί κάτω από το ποδαράκι προς το πίσω µέρος της συσκευής. 3. Τοποθετήστε το ύφασµα κάτω από το ποδαράκι από µπροστά και κατεβάστε το ποδαράκι. 4. Ξεκινήστε το ράψιµο. ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΨΙΜΑΤΟΣ 1. Κατεβάστε τη βελόνα µέσα στο ύφασµα, σηκώστε το ποδαράκι και στρέψτε το ύφασµα για να αλλάξετε κατεύθυνση. 2. Κατεβάστε το ποδαράκι και ξεκινήστε να ράβετε. ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΛΙΣΗΣ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗΣ Η ραπτοµηχανή πρέπει πάντα να είναι όρθια και να µην γέρνει. Κάτω Πάνω ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΝΗΜΑΤΟΣ Φυσιολογική ένταση νήµατος: 4 6 Σωστό Ύφασµα Άνω νήµα Η ένταση του άνω νήµατος µπορεί να ρυθµιστεί στρέφοντας τη ροδέλα ρύθµισης έντασης νήµατος. Λάθος Νήµα µασουριού Εσωτερικό υφάσµατος Άνω νήµα Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 6 από 15

7 Η ένταση του κάτω νήµατος µπορεί να αυξηθεί στρέφοντας τη βίδα της θήκης µασουριού ελαφρώς προς τα δεξιά (δεξιόστροφα). Αν την στρέψετε προς τα αριστερά (αριστερόστροφα), θα µειωθεί η ένταση. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟ ΠΟ ΑΡΑΚΙ 1. Πιέστε προς τα κάτω το µοχλό για την επιθυµητή πίεση. Για ελαφριά υφάσµατα ρυθµίστε το µοχλό στο 3, ρυθµίστε τον στο 2 για µεσαία υφάσµατα και στο 1 για βαριά υφάσµατα. 2. Μια ανεπαρκής πίεση µπορεί να προκαλέσει φτωχή τροφοδοσία, βελονιές που πηδάνε ή δυσκολία στην οδήγηση του υφάσµατος. Για να ρυθµίσετε την πίεση που έχει το ποδαράκι, χρησιµοποιήστε το µοχλό πίσω από το κάλυµµα της λάµπας. Χαλαρώστε τη βίδα του καλύµµατος λάµπας για να το ανοίξετε. 3. Όταν καρικώνετε ή ράβετε µε ελεύθερο µπράτσο κεντήµατα, χαλαρώστε την πίεση, θέτοντας το µοχλό στο Ο. Αφού ρυθµίσετε την πίεση για το ποδαράκι και κλείσετε το κάλυµµα λάµπας, σφίξτε τη βίδα. Ο µοχλός είναι συνήθως ρυθµισµένος στο 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΑΚΑΣ ΚΑΡΙΚΩΜΑΤΟΣ Μερικές φορές θα θέλετε να ελέγχετε εσείς οι ίδιοι την τροφοδοσία υφάσµατος. Στρέψτε την µπάρα της βελόνας στην υψηλότερη θέση της και σηκώστε το ποδαράκι πάνω από την πλάκα βελόνας, ευθυγραµµίζοντας τις δύο ακίδες της πλάκας καρικώµατος µε τις τρύπες της πλάκας βελόνας. Τότε µπορείτε να κινήσετε το ύφασµα µόνοι σας. είτε παρακάτω για την εφαρµογή ραψίµατος κουµπιών. ΑΛΛΑΓΗ ΒΕΛΟΝΑΣ Βίδα µέγκενης βελόνας Σφίξτε 1. Σηκώστε την µπάρα βελόνας στην υψηλότερη θέση της. 2. Χαλαρώστε τη βίδα µέγκενης βελόνας και αφαιρέστε την παλιά βελόνα. 3. Με την πλατιά πλευρά να µην βλέπει προς το µέρος σας, βάλτε τη βελόνα όσο µέσα µπαίνει. 4. Σφίξτε τη βίδα µέγκενης βελόνας καλά. Χαλαρώστε Η πλατιά πλευρά δεν πρέπει να βλέπει προς το µέρος σας Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 7 από 15

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΝΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΟΝΑΣ Παρακαλούµε προσέξτε την ακόλουθη λίστα, είναι ένας οδηγός για γτο ράψιµο διαφορετικών ειδών υφασµάτων. tmstore.gr Ύφασµα Νήµα Βελόνα Πίεση για το ποδαράκι Μήκος βελονιάς Ένδειξη άνω πίεσης Βλ. Ρύθµιση Πίεσης Ίσια βελονιά ΖΖ Ροδέλα επιλογής µήκους βελονιάς Ελαφρύ Μεσαίο Νάιλον Τρικό Μετάξι 80 Βαµβάκι 60 S Ίνα µεταξιού 50 Μετάξι Μετάξι από µαλλί 50 S Ίνα µεταξιού Βαµβακερό Βαµβάκι 70 (10) 80 (12) (12-14) Λεπτό ζέρσει 60 S Ίνα 80 ( Καπαρντίνα 50 Μετάξι Βαρύ Τζιν 50 Βαµβάκι (14-16) Ζέρσει 50 S Ίνα (12-14) Τουίντ 50 Μετάξι (12-14) ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΑΨΙΜΑΤΟΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΕ ΙΟΥ) ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σχέδιο βελονιάς Μήκος βελονιάς Ποδαράκι Πλάκα καρικώµατος 1 Ίσια βελονιά 2-5 Ζιγκ-Ζαγκ 6 Τυφλή βελονιά 7 Ανάποδο τυφλό στρίφωµα 8 Βελονιά ζιγκ-ζαγκ τριών βηµάτων 9 ιαγώνια βελονιά 10 Μονή βελονιά 11 Κυψελοειδής βελονιά 12 Βελονιά ζιγκ-ζαγκ στρετς Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 8 από 15

9 13 Ίσια βελονιά στρετς Αυτόµατο κέντηµα Κουµπότρυπα Κέντηµα µε ελεύθερο µπράτσο Χωρίς ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΝΑ ΡΑΒΕΤΕ Σηµαντικές συµβουλές 1. Σηκώστε το µοχλό ανεβάσµατος στην υψηλότερη θέση του πριν ξεκινήσετε και αφού σταµατήσετε το ράψιµο. 2. Κρατήστε και τα δύο νήµατα περίπου 10 εκατοστά στο πίσω µέρος της ραπτοµηχανής για τις δύο ή τρεις πρώτες βελονιές. 3. Θα πρέπει να τοποθετήσετε αρκετό ύφασµα κάτω από τη βελόνα πριν κατεβάσετε το ποδαράκι. 4. Μην πατάτε το πετάλι και ξεκινήστε το ράψιµο. 5. Ελέγξτε τις βελονιές της ραπτοµηχανής σε ένα κοµµάτι υφάσµατος που θέλετε να χρησιµοποιήσετε, ρυθµίζοντας τη µηχανή για το µήκος της βελονιάς και την κατάλληλη ένταση για το ύφασµά σας. 6. Βγάλτε τη µηχανή από την πρίζα αν την αφήσετε χωρίς επίβλεψη. Προσοχή: 1. Όταν γυρίζετε τον τροχό µε το χέρι, πάντα να τον γυρίζετε προς το µέρος σας. 2. Οδηγήστε το ύφασµα απαλά µε το χέρι σας. 3. Για να µην σπάσουν οι βελόνες, πάντα να σηκώνετε τη βελόνα από το ύφασµα όταν σταµατάτε το ράψιµο. ΠΩΣ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΙΣ ΒΕΛΟΝΙΕΣ 1. Ράψτε µέχρι την άκρη της ραφής. 2. Πιέστε το κουµπί αντιστροφής και ράψτε αντίστροφα για περίπου 3-4 εκατοστά. 3. Σηκώστε τη βελόνα στην υψηλότερη θέση της. Σηκώστε το ποδαράκι και τραβήξτε το ύφασµα από το πίσω µέρος της µηχανής. Κόπτης νήµατος 5. Κόψτε τα νήµατα στον κόπτη νήµατος, όπως φαίνεται στην εικόνα. ΙΣΙΑ ΒΕΛΟΝΙΑ 1. Αυτό το είδος ραψίµατος χρησιµοποιείται πιο συχνά. 2. Το ποδαράκι ζιγκ-ζαγκ µπορεί να χρησιµοποιηθεί για ίσιο ράψιµο και για ζιγκ-ζαγκ. 3. Για το ράψιµο ελαφριού υφάσµατος, χρησιµοποιήστε µικρότερο µέγεθος βελονιάς. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 9 από 15

10 ΡΑΨΙΜΟ ΖΙΓΚ-ΖΑΓΚ Θέση επιλογέα σχεδίου Το ανεβατό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να σχηµατίσετε αρχκά, σχέδια, διακόσµηση κλπ. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΕΝΤΗΜΑ Αυτές οι βελονιές έχουν ευρείες εφαρµογές και είναι ειδικά κατάλληλες για πλεκτά. Η βελονιά φεστόνι (14) είναι ιδανική για την άκρη των κολλάρων, µανικετιών, τραπεζοµάντιλων, πετσετών κλπ. Για όλες τις βελονιές, το µήκος της βελονιάς µπορεί να µειωθεί για να επιτύχετε ένα «ανεβατό» αποτέλεσµα αν θέλετε. ΡΑΨΙΜΟ ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΒΕΛΟΝΙΕΣ Χρησιµοποιήστε αυτές τις βελονιές για να ράψετε σκληρές άκρες. ΙΣΙΕΣ ΚΑΙ ΖΙΓΚ-ΖΑΓΚ ΣΤΡΕΤΣ ΒΕΛΟΝΙΕΣ Χρησιµοποιήστε αυτή τη βελονιά µε πλεγµένα, τρικό ή άλλα στρετς υφάσµατα. Η βελονιά αυτή επιτρέπει στη ραφή σας να τεντώνεται χωρίς να σπάει το νήµα. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 10 από 15

11 ΤΥΦΛΗ ΒΕΛΟΝΙΑ 1. ιπλώστε το ύφασµα όπως φαίνεται στην εικόνα. 2. Ολοκληρώστε τη ραφή όπως φαίνεται στην εικόνα. Προσαρµόστε το πλάτος για να έχετε τη σωστή ραφή. Λάθος: Η βελόνα δεν τρυπά την άκρη του διπλώµατος καθόλου. Η βελόνα τρυπά την άκρη του διπλώµατος πολύ. Σωστή ραφή. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 11 από 15

12 ΡΑΨΙΜΟ ΚΟΥΜΠΙΩΝ Χρησιµοποιήστε το ποδαράκι ραψίµατος κουµπιών. Ταιριάζει 1. Τοποθετήστε την πλάκα καρικώµατος σωστά. 2. Τοποθετήστε το ποδαράκι ραψίµατος κουµπιών στη θέση του ώστε να είναι καλά στερεωµένο. 3. Τοποθετήστε το κουµπί ανάµεσα στο ποδαράκι και το ύφασµα και κατεβάστε το ποδαράκι. 4. Γυρίστε µε το χέρι τον τροχό χειρός προς το µέρος σας, εξασφαλίζοντας ότι η βελόνα µπαίνει και στις δύο τρύπες του κουµπιού χωρίς να εµποδίζεται. (Αυξήστε ή µειώστε το πλάτος). 5. Κάντε περίπου 7 βελονιές. 6. Τραβήξτε και τις δύο κλωστές από κάτω και δέστε τις µαζί. ΕΣΙΜΟ Για να δέσετε τις άκρες του υφάσµατος, επιλέξτε τη βελονιά πολλαπλών ζιγκζαγκ. ΡΑΨΙΜΟ ΦΕΡΜΟΥΑΡ Χρησιµοποιήστε το ποδαράκι ραψίµατος φερµουάρ. Επιλέξτε την ίσια βελονιά. 1. Το ποδαράκι ραψίµατος φερµουάρ είναι σχεδιασµένο να ράβει κοντά σε µια υψωµένη άκρη, έτσι ώστε να µην ράβει πάνω στο φερµουάρ. 2. Τοποθετήστε το ποδαράκι ραψίµατος φερµουάρ στη θέση του και στερεώστε το καλά. 3. ιπλώστε το ύφασµα περίπου 2 εκατοστά και τοποθετήστε το ύφασµα κάτω από το ποδαράκι. 1. Για να ράψετε την αριστερή πλευρά του φερµουάρ, τοποθετήστε το φερµουάρ στη δεξιά πλευρά της βελόνας. 2. Για να ράψετε τη δεξιά πλευρά του φερµουάρ, τοποθετήστε το φερµουάρ στην αριστερή πλευρά της βελόνας. Ράψτε όπως φαίνεται στην εικόνα. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 12 από 15

13 ΡΑΨΙΜΟ ΚΟΥΜΠΟΤΡΥΠΑΣ Ρυθµίστε το µήκος της βελονιάς. Επιλογέας σχεδίου Βήµατα Ρύθµιση 1. Ρυθµίστε τη ροδέλα στη θέση Α 2. Ράψτε την αριστερή πλευρά 3. Σηκώστε τη βελόνα 4. Ρυθµίστε τη ροδέλα στη θέση Β 5. Κάντε 5-6 βελονιές 6. Σηκώστε τη βελόνα 7. Ρυθµίστε τη ροδέλα στη θέση C 8. Ράψτε τη δεξιά πλευρά 9. Σηκώστε τη βελόνα 10. Ρυθµίστε τη ροδέλα στη θέση D 11. Κάντε 5-6 βελονιές 12. Σηκώστε τη βελόνα Πριν το ράψιµο, προσαρµόστε το ποδαράκι για κουµπότρυπες, όπως φαίνεται στην εικόνα. ΣΤΡΙΦΩΜΑ 3 χιλ. Κόψτε την κουµπότρυπα κατά µήκος του κέντρου της µε τον κόπτη, όπως φαίνεται στην εικόνα. 1 χιλ. 20 χιλ. 1. Σηκώστε το ποδαράκι και τη βελόνα στην υψηλότερη θέση της. Βάλτε το ποδαράκι για στριφώµατα. 2. ιπλώστε την άκρη του υφάσµατος περίπου 3 χιλιοστά και τοποθετήστε την κάτω από το ποδαράκι. Κάντε µερικές βελονιές για να µην ξεδιπλωθεί το ύφασµα. Γλιστρίστε το στρίφωµα του υφάσµατος µέσα στο ποδαράκι, τραβώντας από τα νήµατα. 3. Κατεβάστε το ποδαράκι και ράψτε το στρίφωµα. 4. Ενώ ράβετε, διπλώστε το ύφασµα ελαφρώς στα αριστερά και οδηγήστε το µέσα στο ποδαράκι. 5. Βεβαιωθείτε ότι το ύφασµα δεν µετακινείται κάτω από το δεξί µισό στο ποδαράκι. Το ύφασµα πρέπει να τροφοδοτείται µέσα στον στριφωτή έτσι ώστε η άκρη του υφάσµατος να τρέχει ελεύθερα µέσα από το αυλάκι κάτω από το ποδαράκι. Μόνο κατάλληλα υφάσµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν και µπορεί να χρειαστείτε κάποια εξάσκηση για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσµατα. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 13 από 15

14 ΙΠΛΗ ΒΕΛΟΝΑ (Προαιρετικό) Τοποθετήστε τη διπλή βελόνα µε την πλατιά πλευρά προς τα πίσω. Περάστε νήµα στη µηχανή για κανονικό ράψιµο, οδηγώντας και τα δύο νήµατα στη βελόνα και περνώντας τις άκρες τους ξεχωριστά µέσα από το µάτι της. Το µήκος ραψίµατος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την τρίτη φαρδύτερη βελονιά, καθώς αυτό θα σπάσει τις βελόνες. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν χρησιµοποιείτε τη διπλή βελόνα, ρυθµίστε το φάρδος της βελονιάς στο 3 (µέγιστο). Αν το ρυθµίσετε σε µεγαλύτερο φάρδος, θα σπάσει η βελόνα. ΚΕΝΤΗΜΑ Αφαιρέστε το ποδαράκι και προσαρµόστε την πλάκα καρικώµατος. Κατεβάστε τη βελόνα και µετακινήστε το ύφασµα αργά προς την κατεύθυνση που επθυµείτε, µέχρι να κεντηθεί το ύφασµα. Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΑΠΛΩΜΑΤΑ 1. Γλιστρίστε το µπράτσο µέσα από την τρύπα στο πάνω µέρος της βάσης του ποδιού. 2. Μετακινήστε το εργαλείο παπλωµάτων στην επιθυµητή απόσταση βελονιάς. Ο ΗΓΟΣ ΡΑΦΩΝ 1. Χρησιµοποιήστε τον οδηγό ραφών για να ράψετε µακριές ραφές ίσης απόστασης από την άκρη του υφάσµατος. 2. Βιδώστε τον οδηγό στη δεξιά πλευρά της πλάκας βελόνας και ρυθµίστε την επιθυµητή απόσταση. 3. Ενώ ράβετε, η άκρη του υφάσµατος πρέπει να ακουµπά στον οδηγό. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Καθαρισµός του µηχανισµού νήµατος (Α) Μάνταλο (Β) Κάλυµµα µηχανισµού νήµατος (C) Γάντζος µηχανισµού νήµατος 1. Σηκώστε τη βελόνα στην υψηλότερη θέση της. 2. Βγάλτε τη θήκη µασουριού. 3. Στρέψτε το µάνταλο Α όπως φαίνεται στην εικόνα. 4. Βγάλτε το κάλυµµα του µηχανισµού νήµατος. 5. Βγάλτε τον γάντζο του µηχανισµού νήµατος. 6. Καθαρίστε και λαδώστε το µηχανισµό νήµατος και τον γάντζο και µετά βάλτε στη θέση τους όλα τα εξαρτήµατα µε την αντίθετη σειρά. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 14 από 15

15 Ανοίξτε το εµπρόσθιο κάλυµµα και λαδώστε όλα τα µέρη που σηµειώνονται στην εικόνα. Καθαρίστε την τροφοδοσία. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Πρόβληµα Πιθανή αιτία Λύση Το ύφασµα δεν κινείται - Τα δόντια της τροφοδοσίας είναι προς τα κάτω - Η ροδέλα επιλογής µήκους βελονιάς είναι στη θέση Ο - Ελαφριά πίεση στο ποδαράκι - Σηκώστε τα δόντια της τροφοδοσίας - Ρυθµίστε τη ροδέλα ανάµεσα στο 1 και στο 4 - Αυξήστε την πίεση Η βελόνα σπάει Σπάει το άνω νήµα Σπάει το νήµα του µασουριού Μπλοκάρισµα ραπτοµηχανής Το ύφασµα σουφρώνει - Λανθασµένη εισαγωγή βελόνας - Λυγισµένη βελόνα - Το ύφασµα τραβιέται - Η βελόνα, το νήµα και το ύφασµα δεν ταιριάζουν - Λανθασµένη ρύθµιση του πλάτους ζιγκ-ζαγκ - Λανθασµένο πέρασµα νήµατος - Μεγάλη ένταση του άνω νήµατος - Λυγισµένη βελόνα - Γρατσουνιές ή χαραγµατιές στη θήκη µασουριού - Μεγάλη ένταση του νήµατος του µασουριού - Λανθασµένη εισαγωγή της βελόνας - Λανθασµένο πέρασµα νήµατος - Χνούδια ή νήµατα στη θήκη µασουριού - Υπερβολική ένταση - Το ποδαράκι ασκεί πολύ µεγάλη πίεση - Η βελόνα, το νήµα και το ύφασµα δεν ταιριάζουν - εν είναι λαδωµένη - Πολύ µεγάλη ένταση - Το ποδαράκι ασκεί πολύ µεγάλη πίεση - Λανθασµένο ύφασµα, βελόνα και νήµα - Εισάγετε ξανά τη βελόνα - Αντικαταστήστε τη βελόνα - Μην τραβάτε το ύφασµα - Χρησιµοποιήστε τη σωστή βελόνα και νήµα - Ρυθµίστε ξανά το πλάτος ζιγκ-ζαγκ - Περάστε ξανά το νήµα - Μειώστε την ένταση του άνω νήµατος - Αντικαταστήστε τη βελόνα - Γυαλίστε ή αντικαταστήστε τη θήκη µασουριού - Μειώστε την ένταση του νήµατος του µασουριού - Εισάγετε ξανά τη βελόνα - Περάστε ξανά το νήµα - Καθαρίστε τη θήκη του µασουριού - Ρυθµίστε ξανά την ένταση - Αλλάξτε την πίεση ανάλογα - Αλλάξτε βελόνα και νήµα ανάλογα µε τον τύπο υφάσµατος - Λαδώστε όλα τα κινούµενα µέρη - Ρυθµίστε ξανά την ένταση - Μειώστε την πίεση - Χρησιµοποιήστε το σωστό ύφασµα, βελόνα και νήµα Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 15 από 15

#$%&'( ( ) *+(, # )('-.(#& ) DE

#$%&'( ( ) *+(, # )('-.(#& ) DE DE DE BU DE EL DE TR 1 DE EN 2 Environmentalprotection EN 3 DE 4 5 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ DE ταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική μηχανή, θα πρέπει να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες ασφαλείας, που περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

TWINNER 650S Εγχειρίδιο λειτουργίας & λίστα εξαρτηµάτων

TWINNER 650S Εγχειρίδιο λειτουργίας & λίστα εξαρτηµάτων TWINNER 650S Εγχειρίδιο λειτουργίας & λίστα εξαρτηµάτων Κωδ: ΤΟΥΙΝΕΡ Προσοχή: Πριν χρησιµοποιήσετε αυτό το εργαλείο, διαβάστε όλο το εγχειρίδιο χρήσης και ακολουθήστε τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Πλυντήριο πιάτων. Οδηγίες Χρήσης KS6111TT

Πλυντήριο πιάτων. Οδηγίες Χρήσης KS6111TT Πλυντήριο πιάτων Οδηγίες Χρήσης KS6111TT Διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης Αγαπητέ πελάτη, Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων, γιατί θα σας βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Αυτό το πλυντήριο είναι προορισμένο αποκλειστικά για την πλύση φορτίων από άπλυτα ρούχα σε ποσότητες που συνηθίζονται στα ιδιωτικά νοικοκυριά. Να τηρείτε τις οδηγίες που παρέχονται στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Όταν γίνεται η χρήση του αφυγραντήρα στις Ευρωπαϊκές χώρες, πρέπει να ακολουθούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ CRI600 ΨΥΓΕΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ CRI 600 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

Πλυντήρια. Εγχειρίδιο Χρήστη & Οδηγίες εγκατάστασης. Οδηγίες ασφαλείας...2, 3

Πλυντήρια. Εγχειρίδιο Χρήστη & Οδηγίες εγκατάστασης. Οδηγίες ασφαλείας...2, 3 1 Πλυντήρια Οδηγίες ασφαλείας...2, 3 Οδηγίες λειτουργίας Πίνακας ελέγχου...4 Ρυθμίσεις ελέγχου...5 6 Χαρακτηριστικά...7 9 Φόρτωση και χρήση του Πλυντηρίου...9 Καθαρισμός του πλυντηρίου...10 12 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 41

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 41 RENLIG GR NL FWM7D5 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 41 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφαλείας 4 Περιγραφή προϊόντος 8 Πίνακας χειριστηρίων 9 Πρώτη χρήση 13 Προσαρμογή 13 Καθημερινή χρήση - Πλύση 14 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Ελεύθερη κουζίνα αερίου Ελεύθερη κουζίνα αερίου Αγαπητέ πελάτη Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που αγοράσατε αυτή την συσκευή. Πιστεύουμε ότι σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ VΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ VΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ GR ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ VΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε αγοράζοντας αυτό το στεγνωτήριο. Το νέο σας στεγνωτήριο είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ROYAL LADY NAILS EXTENSIONS ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΥΧΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ROYAL LADY NAILS EXTENSIONS ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΥΧΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ROYAL LADY NAILS EXTENSIONS ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΥΧΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΡΟΥΑΛ-Ν Περιεχόμενα προϊόντος 1. Μονάδα UV με τέσσερις λάμπες UV 2. Οδηγός χρήστη 3. No 200 Tip (100 Φυσικά Νύχια και 100

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ GR 1

ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ GR 1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Αυτό το πλυντήριο είναι προορισμένο αποκλειστικά για την πλύση φορτίων από άπλυτα ρούχα σε ποσότητες που συνηθίζονται στα ιδιωτικά νοικοκυριά. Να τηρείτε τις οδηγίες που παρέχονται στις

Διαβάστε περισσότερα

Thermomix Tm31 instruction manual Guide d utilisation manual de instrucciones Οδηγίες Χρηςης

Thermomix Tm31 instruction manual Guide d utilisation manual de instrucciones Οδηγίες Χρηςης Thermomix TM31 Instruction Manual Retain for future reference! Guide d utilisation A conserver pour consultation ultérieure! Manual de Instrucciones Consérvelo para futuras consultas! Οδηγίες Χρήσης Κρατήστε

Διαβάστε περισσότερα

J O N S E R E D S E R V I C E

J O N S E R E D S E R V I C E J O N S E R E D S E R V I C E GR Εγχειρίδιο Χειριστή EE Kasutusjuhend LV Lietotāja instrukcija LT Vartotojo instrukcija 108 89 49-30 ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ: Αποσυνδέετε

Διαβάστε περισσότερα

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...4 2.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ...4 2.2 ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ...4

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...4 2.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ...4 2.2 ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...2 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 1.2 ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...2 1.3 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ...2 1.4 ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...2 1.5 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ...3 1.6 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ)

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ) Μέσα θα βρείτε πολλές χρήσιμες συμβουλές για το πώς να χρησιμοποιήσετε και να συντηρήσετε σωστά το κλιματιστικό. Μια μικρή προληπτική φροντίδα από την

Διαβάστε περισσότερα

Τα ακόλουθα σύµβολα θα σας καθοδηγήσουν κατά την ανάγνωση του εγχειριδίου αυτού.

Τα ακόλουθα σύµβολα θα σας καθοδηγήσουν κατά την ανάγνωση του εγχειριδίου αυτού. P 53 35.292.835/0 1 Αγαπητέ καταναλωτή, Παρακαλώ διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες λειτουργίας και δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις προειδοποιήσεις ασφάλειας που περιέχονται στις πρώτες σελίδες. Κρατήστε το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΕΡΠΑΤΗΤΗΣ NORDIC WALKING Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΕΡΟΠΕΡΠΑΤΗΤΗΣ NORDIC WALKING Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΕΡΠΑΤΗΤΗΣ NORDIC WALKING Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΚΡΟΣ878 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και µην τις ξεχνάτε ποτέ! Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια µακριά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ÐëõíôÞñéï Ñïý ùí AQXXF 129 H

ÐëõíôÞñéï Ñïý ùí AQXXF 129 H ÐëõíôÞñéï Ñïý ùí AQXXF 129 H Ïäçãßåò ãéá ôçí åãêáôüóôáóç êáé ñþóç Πλυντήριο ρούχων Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 3-4 Αφαίρεση συσκευασίας και Ευθυγράμμιση Σύνδεση παροχής νερού και Ηλεκτρικών παροχών Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ CRIF600 ΜΟΝΤΕΛΟ CRIF600 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο να τηρηθούν

Διαβάστε περισσότερα

2 κατσαβίδια Αλεν. Στόπερ

2 κατσαβίδια Αλεν. Στόπερ TOTAL GYM 1000 - ΤΟΤΑΛ ΤΖYΜ 1000 Οδηγίες Χρήσεως ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΩ : ΤΓ0649 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ Ο ΗΓΙΩΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ.

Διαβάστε περισσότερα

09/08/01 13:31:19 3GKZFB00_001. Honda ANF125. Honda Motor Co., Ltd. 2009

09/08/01 13:31:19 3GKZFB00_001. Honda ANF125. Honda Motor Co., Ltd. 2009 09/08/01 13:31:19 3GKZFB00_001 Honda ANF125 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Honda Motor Co., Ltd. 2009 09/08/01 13:31:24 3GKZFB00_002 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗΣ Αυτή η µοτοσικλέτα έχει σχεδιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά / Greek 3. English / Αγγλικά 32

Ελληνικά / Greek 3. English / Αγγλικά 32 Περιεχόμενα Ελληνικά / Greek 3 English / Αγγλικά 32 Οδηγίες πριν τη χρήση 4 Ονομασία και λειτουργίες κάθε εξαρτήματος 6 Ονομασία και λειτουργίες- Ασύρματο τηλεχειριστήριο 7 Λειτουργία και Συντήρηση Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ OMNI-230G (TYPE D)

ΦΟΡΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ OMNI-230G (TYPE D) ΦΟΡΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ OMNI-230G (TYPE D) Μετά την παραλαβή της θερμάστρας, εφ όσον είστε κάτοικος Αθηνών, Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης, παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

GZ4000 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO E L GZ4000 EL-1

GZ4000 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO E L GZ4000 EL-1 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO GZ4000-1 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ιαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το µηχάνηµα. Φοράτε προστατευτικά για

Διαβάστε περισσότερα

tmstore.gr Περιοχή Χρήσης Λειτουργία SCAN

tmstore.gr Περιοχή Χρήσης Λειτουργία SCAN Κωδ: ΛΕΙΖ-ΣΧΡ SALON LASER SCANNING HAIR REMOVER Αυτό το προϊόν ΠΡΕΠΕΙ να χρησιµοποιείται υπεύθυνα. Παρακαλούµε διαβάστε αυτές τις Οδηγίες προσεκτικά πριν την χρήση. εν είναι απαραίτητο να φοράτε προστατευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ. Συγχαρητήρια για την αγορά του ποδηλάτου σας.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ. Συγχαρητήρια για την αγορά του ποδηλάτου σας. Συγχαρητήρια για την αγορά του ποδηλάτου σας. ΠΡΩΤΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ Σας συμβουλεύουμε να αφιερώσετε τον απαραίτητο χρόνο για να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο και να εξοικειωθείτε με το καινούργιο σας ποδήλατο.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ PFT 834. Περιεχόμενα

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ PFT 834. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-3 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση του νερού και παροχή ρεύματος Συμβουλή σχετικά με τον πρώτο κύκλο πλύσης Τεχνικά δεδομένα Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

tmstore.gr Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, 14234 Ν. Ιωνία 210-2708250 www.tmstore.gr Σελίδα 1 από 6

tmstore.gr Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, 14234 Ν. Ιωνία 210-2708250 www.tmstore.gr Σελίδα 1 από 6 Κωδ: ΛΕΙΖ-ΧΡ SALON LASER HAIR REMOVER Αυτό το προϊόν ΠΡΕΠΕΙ να χρησιµοποιείται υπεύθυνα. Παρακαλούµε διαβάστε αυτές τις Οδηγίες προσεκτικά πριν την χρήση. εν είναι απαραίτητο να φοράτε προστατευτικά γυαλιά,

Διαβάστε περισσότερα