ΠΜΣ «Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΜΣ «Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ"

Transcript

1 3.2. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΜΣ «Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Η σύγχρονη εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της» είναι επίσημα αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Κοινωνιολογίας. Ξεκίνησε το 2003 χρηματοδοτούμενο αρχικά από το ΕΠΕΑΕΚ Β ΚΠΣ και στη συνέχεια ως αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Αποτελεί μετεξέλιξη του άτυπου Μεταπτυχιακού Σεμιναρίου Εγκληματολογικών Σπουδών που λειτουργούσε με απόφαση της Συγκλήτου στον Τομέα Εγκληματολογίας από το Σκοπός του είναι η μελέτη των κύριων μορφών εγκληματικότητας και της εξέλιξής τους στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και διεθνώς, η διερεύνηση των παραγόντων και των διαδικασιών που το δημιουργούν καθώς επίσης και η ανάλυση των τάσεων της σύγχρονης αντεγκληματικής πολιτικής. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν ως εξειδικευμένοι επιστήμονες, ερευνητές και σύμβουλοι, ικανοί να στελεχώσουν τις κρατικές, δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες (Υπουργεία Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης) και ειδικότερα αστυνομία, σωφρονιστικά καταστήματα, υπηρεσία επιμελητών ανηλίκων, υπηρεσία επιμελητών κοινωνικής αρωγής, διάφορες κοινωνικές υπηρεσίες (κράτους, δήμων, ιδιωτικών φορέων), τα Συμβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας, κέντρα πρόληψης και αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού (αποφυλακιζομένων, (απ)εξαρτημένων, μεταναστών, αστέγων, ανέργων, κλπ) ή θυμάτων εγκληματικότητας (κακοποιημένες γυναίκες, παιδιά κλπ), καθώς και παρεμφερείς κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς φορείς. Τα σχετικά με την επιστημονική μελέτη και αντιμετώπιση της σύγχρονης εγκληματικότητας ζητήματα, αποτελούν προτεραιότητα για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δομή Μεταπτυχιακού Η χρονική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Το ΠΜΣ είναι διετούς διάρκειας και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) (επιπέδου Master ή DEA). Στο πρώτο έτος σπουδών εξετάζονται ο ρόλος της Εγκληματολογίας και η μελέτη των κύριων μορφών εγκληματικότητας στην Ελλάδα και διεθνώς και οι σύγχρονες τάσεις αντεγκληματικής πολιτικής, ενώ στο δεύτερο έτος αναλύονται τα σχετικά επιστημολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα και εκπονείται από τους φοιτητές μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Ιστοσελίδα του ΠΜΣ Εγκληματολογίας

2

3 3.2.1 Πώς κρίνετε τον βαθμό ανταπόκρισης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του Τμήματος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας; Σύμφωνα με τον πίνακα 2 της έκθεσης της ΑΔΙΠ, οι κρίσεις των διδασκόντων του ΠΜΣ-μελών ΔΕΠ του Τμήματος σχετικά με το βαθμό ανταπόκρισης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του Τμήματος είναι απόλυτα θετικές (66,7%) ή σχετικά θετικές (16,7%). Καμία αρνητική κρίση δεν καταγράφηκε και μόνο 1 απάντηση (16,7%) δεν το χαρακτήρισε ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Ακόμα θετικότερες ήταν οι απαντήσεις στην αξιολόγηση του βαθμού ανταπόκρισης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις απαιτήσεις της κοινωνίας, εφόσον το 83,3% την αξιολόγησε απόλυτα θετικά και μόνο μία απάντηση (16,7%) σχετικά θετικά. Καμία αρνητική απάντηση δεν καταγράφηκε (Γράφημα 1). Οι θετική αυτή αξιολόγηση επιβεβαιώνεται από τη μεγάλη απήχηση του εν λόγω ΠΜΣ Εγκληματολογίας και τη μεγάλη ζήτηση που προκύπτει από τον σταθερά πολύ υψηλό αριθμό αιτήσεων συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις. Από την εξέλιξη των αιτήσεων συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις του ΠΜΣ την τελευταία εξαετία προκύπτει ο σταθερά αυξημένος αριθμός αιτήσεων (πίνακας 4), λαμβανομένου υπόψη και του περιορισμένου αριθμού των προς πλήρωση μέσω των εισαγωγικών εξετάσεων θέσεων (16 μεταξύ & 15 μεταξύ ). Αξιοσημείωτη είναι και η αριθμητικά σημαντική κατάθεση αιτήσεων από αποφοίτους άλλων πανεπιστημιακών τμημάτων, πέραν της Κοινωνιολογίας, οι οποίοι συνιστούν και την πλειονότητα των αιτούντων σε όλα τα προαναφερθέντα έτη, αποτελώντας το 65% περίπου του συνόλου των αιτήσεων, ενδεικτικό της απήχησης του Προγράμματος και στα εκτός του Παντείου Πανεπιστημίου, ΑΕΙ. Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσματικές είναι; Το ΠΜΣ «Η σύγχρονη εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της» πραγματοποιεί ετήσιες εσωτερικές αξιολογήσεις (η αξιολόγηση κατατέθηκε στο Υπουργείο Παιδείας το 2009 και εκείνη του αποτελεί παράρτημα της παρούσας). Στο πλαίσιο αυτό απαντούν οι ίδιοι οι απόφοιτοί του για το σύνολο της δομής και οργάνωσής του, της λειτουργίας του και της απήχησής τους. Στην ερώτηση ειδικότερα «Θα συστήνατε σε άλλους να παρακολουθήσουν το ΠΜΣ;», σχεδόν το απόλυτο σύνολο των ερωτηθέντων (97%), απάντησε εντελώς καταφατικά, γεγονός που καταδεικνύει τη γενικότερη ικανοποίησή τους από τη συμμετοχή τους (Γράφημα 8, Παράρτημα), ενώ αξιολογούν τη φήμη του ως «άριστη και πολύ καλή» σε ποσοστό 78,8%. Εάν προστεθεί και η «καλή» του φήμη, τότε οι θετικές κρίσεις φθάνουν το 94% (Γράφημα 7, Παράρτημα). Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράμματος Σπουδών; Πόσο αποτελεσματικές είναι; Βάσει αυτών των εσωτερικών αξιολογήσεων προκύπτουν απαντήσεις και για το εν λόγω ερώτημα. Ναι, υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του προγράμματος. Πράγματι, η 1 η εσωτερική του ΠΜΣ εγκληματολογίας αξιολόγηση, κατέδειξε μικρές αναθεωρήσεις οι οποίες υλοποιήθηκαν και η 2 η αξιολόγηση της επιδοκίμασε, όπως πχ., ελαφρές τροποποιήσεις προγράμματος, βελτίωση του εργαλείου αξιολόγησης κοκ. Κατά τον ίδιο τρόπο, έγιναν κάποιες προσαρμογές και μετά το 2010 (προστέθηκε ένα νέο μάθημα, για την εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών συνυπολογίζεται στο 80% του προαγώγιμου βαθμού των εξετάσεων και 20% από προηγούμενη εγκληματολογική εμπειρία κατόπιν συνέντευξης,

4 επικαιροποιήθηκε η προτεινόμενη βιβλιογραφία των εισαγωγικών εξετάσεων κλπ). Τα παραπάνω θα επαναξιολογηθούν, αλλά από τη λειτουργία του ΠΜΣ προκύπτει ότι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά για την καλύτερη απόδοση των στόχων του ΠΜΣ και των προσδοκιών των μεταπτυχιακών φοιτητών του. Αυτό προκύπτει, άλλωστε από την παρούσα αξιολόγηση της ΑΔΙΠ (Πίνακας 2). Πώς δημοσιοποιείται το Πρόγραμμα Σπουδών; Το πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ Εγκληματολογίας δημοσιοποιείται μέσα από την ιστοσελίδα του, η οποία ανανεώθηκε και είναι υψηλών και σύγχρονων προδιαγραφών (http://criminology.panteion.gr) και αποτελεί σύνδεσμο έγκυρων πανεπιστημιακών ιστοσελίδων, την ιστοσελίδα του τμήματος Κοινωνιολογίας (http://sociology.panteion.gr) καθώς και την ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου (http://panteion.gr). Σχετική ενημέρωση παρέχει η γραμματεία του ΠΜΣ Εγκληματολογίας (τηλ ), η Διευθύντρια του ΠΜΣ (τις ώρες υποδοχής αλλά και μέσω ηλεκτρονικού ταχ/μείου) και η γραμματεία της Κοινωνιολογίας. Εκδόθηκε, επίσης Οδηγός Σπουδών με αναλυτική αναφορά του προγράμματος σπουδών, ενώ οι σχετικές πληροφορίες διαχέονται και από εξειδικευμένα έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά και εφημερίδες (ΕΘΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ, Chill Out κλπ), και άλλους επίσημου ιστότοπους (ΔΣΑ). Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής πορείας όσων απέκτησαν τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Τμήμα; Μέσω των εσωτερικών αξιολογήσεων του ΠΜΣ. Ενδεικτικά αναφέρουμε την αξιολόγηση (Παράρτημα). Έτσι, είναι πολύ θετικό το εύρημα ότι περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες μεταπτυχιακούς (51,6%) εκτιμούν τη συμβολή του ΠΜΣ Εγκληματολογίας ως «Άριστη- Πολύ καλή- Καλή» στον ευαίσθητο τομέα της ανεύρεσης εργασίας. Ακόμα θετικότερη είναι η αξιολόγηση των ερωτηθέντων στη συμβολή του ΠΜΣ Εγκληματολογίας στην επαγγελματική ανέλιξη στην εργασία, εφόσον 72,4% την εκτιμούν ως «Άριστη- Πολύ καλή- Καλή» και στην εξειδίκευση, με το 96,9% να εκφέρουν θετικές εκτιμήσεις και αντίστοιχα στην επιστημονική εμβάθυνση, με το σύνολο σχεδόν των απαντήσεων να είναι θετικές (93,8%), (Παράρτημα, γράφημα 6). Επίσης, σε πρόσφατη διερεύνηση του θέματος (από την καθηγήτρια και διευθύντρια του ΠΜΣ Εγκληματολογίας Χ.Ζαραφωνίτου για τις ανάγκες εισήγησής της στο Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε το ΠΜΣ «Η σύγχρονη εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της», στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, 21-22/10/11, με θέμα «Το επάγγελμα του εγκληματολόγου σήμερα: περιεχόμενο, προκλήσεις και προοπτικές»), διαπιστώθηκαν τα εξής: Αναφορικά με το επάγγελμα των συμμετεχόντων κατά το έτος εισαγωγής, διαπιστώνεται πως είκοσι οκτώ εκ των ογδόντα ενός που συμμετείχαν στην έρευνα, εργάζονταν κατά το έτος εισαγωγής στο δημόσιο τομέα (34,6%) και είκοσι έξι στον ιδιωτικό (32,1%), ενώ είκοσι επτά δήλωναν φοιτητές-τριες (33,3%), (πίνακας 5α). Από την εξέταση του επαγγέλματος των ογδόντα ενός αποφοίτων σήμερα διαμορφώνεται η εξής εικόνα: τριάντα επτά εξ αυτών εργάζονται στο δημόσιο τομέα (45,7%), είκοσι έξι στον ιδιωτικό (32,1%), ενώ δέκα οκτώ δήλωσαν άνεργοι (22,2%), (πίνακας 5β). Συγκρίνοντας τους δύο αυτούς πίνακες (5 α, 5β), παρατηρείται μια σαφής αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων στο δημόσιο τομέα της τάξεως του +32,1%, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως από τους είκοσι επτά, οι οποίοι κατά το έτος εισαγωγής είχαν δηλώσει φοιτητές-τριες, οι δεκαπέντε (55,5%)

5 σήμερα έχουν εργασία (πίνακας 5γ). Πρόκειται, άρα, για μια θετική συμβολή του ΠΜΣ εγκληματολογίας στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του. Στο πλαίσιο της εν λόγω διερεύνησης προέκυψαν επίσης ιδιαίτερα θετικές απόψεις για τη συμβολή του ΠΜΣ Εγκληματολογίας στην επιστημονική εξειδίκευση Πώς κρίνετε τη δομή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών; Όπως προκύπτει από τους πίνακες 6 και 7 της εσωτ.αξιολόγησης του Τμήματος (ΑΔΙΠ), όλα τα μαθήματα του ΠΜΣ Εγκληματολογίας είναι Υποχρεωτικά και δεν υπάρχουν κατευθύνσεις, ούτε μαθήματα επιλογής. Επίσης, δεν τίθεται ζήτημα «εργαστηρίων» εφόσον δεν συνάδει με το επιστημονικό αντικείμενο που υπηρετεί το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Αντίθετα, προβλέπονται και πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις (στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και σε σωφρονιστικά Καταστήματα και Ποινικά Δικαστήρια) με την ευθύνη της Διεύθυνσης και των διδασκόντων. Το πρόγραμμα είναι σαφές και τα διδασκόμενα μαθήματα δεν έχουν επικαλύψεις εφόσον η ύλη και το γνωστικό πεδίο τους είναι σαφώς διακριτό. Αναφορικά με τη βιβλιογραφία φαίνεται ότι παρέχεται επαρκώς, ενώ αναφορικά με τις μεθόδους διδασκαλίας, αυτές εμπλουτίζονται με τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Από τη συνολική αξιολόγηση των Διδασκόντων του ΠΜΣ προκύπτει πολύ θετικός σχολιασμός στις περισσότερες κατηγορίες. Πιο συγκεκριμένα από τον Πίνακα 2 (εσωτερική αξιολόγηση Τμήματος-ΑΔΙΠ) προκύπτει: πολύ θετικός σχολιασμός στις περισσότερες κατηγορίες, με την πλειονότητα των Διδασκόντων (από 66,7% έως 80%) να αξιολογούν ως πολύ ικανοποιητικά οκτώ (8) εκ των εννέα συνολικά αντικειμένων της αξιολόγησης, ουδέτερος ή λιγότερο θετικός σχολιασμός εκ μέρους των Διδασκόντων διατυπώνεται απέναντι σε ένα αντικείμενο αξιολόγησης, και συγκεκριμένα τη «χρηματοδότηση» του ΠΜΣ, την οποία η πλειονότητα θεωρεί ως «ούτε μη ικανοποιητική ούτε ικανοποιητική» (33,3%) ή/και ως «ελάχιστα ικανοποιητική» (33,3%). Στο Γράφημα 1 φαίνονται οι τομείς που αξιολογήθηκαν ιδιαίτερα θετικά και πρόκειται ειδικότερα για: Βαθμός ανταπόκρισης του ΠΜΣ στις απαιτήσεις της κοινωνίας, Βαθμός ανταπόκρισης του ΠΜΣ στις απαιτήσεις της κοινωνίας, δομή του ΠΜΣ, συνεκτικότητα, λειτουργικότητα, εξεταστικό σύστημα, επιλογή εισακτέων. Παράλληλα, ο συνολικός σχολιασμός του διδακτικού έργου από τους Διδάσκοντες του ΠΜΣ (Πίνακας 3) υπήρξε πολύ θετικός, εφόσον: η πλειονότητα αξιολογεί είτε ως «πολύ ικανοποιητικό» είτε ως «αρκετά ικανοποιητικό» το σύνολο (9) των αντικειμένων αξιολόγησης, η μόνη κατηγορία που αξιολογείται ουδέτερα ή λιγότερα θετικά από το ένα τρίτο περίπου των Διδασκόντων αφορά στα «διαθέσιμα μέσα και υποδομές», εφόσον το 16,7% τα θεωρεί ως «ούτε μη ικανοποιητικά ούτε ικανοποιητικά» και το 16,7% επίσης ως «καθόλου ικανοποιητικά». Στο γράφημα 2 φαίνονται οι πολύ θετικές αξιολογήσεις ανά τομέα και είναι ειδικότερα: Αποτελεσματικότητα διδακτικού προσωπικού, συνεργασία διδασκόντωνδιδασκομένων, οργάνωση διδακτικού έργου, ποιότητα διδακτικής διαδικασίας, αναλογία διδασκόντων διδασκομένων. Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα; Εφαρμόζονται, και σε ποιά έκταση, πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι αξιολόγησης των φοιτητών; Ποιοι

6 συγκεκριμένα; Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας και ποιά είναι αυτή; Η αξιολόγηση γίνεται μέσω απαλλακτικών εργασιών, γραπτών εξετάσεων και ενδιάμεσων προφορικών ή γραπτών δοκιμασιών και το εξεταστικό σύστημα αξιολογείται από την πλειονότητα των διδασκόντων πολύ θετικά, σύμφωνα και με τα προαναφερθέντα (πίν.2, γράφημα 1). Και η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι πολύ θετική, εφόσον οι αξιολογήσεις τους στο κάθε μάθημα και την ικανοποίηση από τον τρόπο εξετάσεων είναι πολύ καλές έως και άριστες (Παράρτημα). Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της μεταπτυχιακής εργασίας; Βάσει του Κανονισμού του ΠΜΣ Εγκληματολογίας (όπως δημοσιεύεται στον οδηγό σπουδών του και στην ιστοσελίδα του), η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της διπλωματικής εργασίας είναι ιδιαίτερα σαφής και διαφανής. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρ. 9 του Κανονισμού ισχύει το εξής: «Στο τέλος του Γ εξαμήνου (ο ακριβής χρόνος προσδιορίζεται από τη ΣΕ), κοινοποιούνται τα προτεινόμενα θέματα διπλωματικών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Έως την έναρξη του εαρινού εξαμήνου οι φοιτητές πρέπει να έχουν επιλέξει το θέμα της διπλωματικής τους και τον επιβλέποντα καθηγητή και με ευθύνη της ΣΕ να έχουν ορισθεί οι τριμελείς συμβουλευτικές/εξεταστικές επιτροπές στο πλαίσιο της συνέλευσης των διδασκόντων. Κάθε διδάσκων μπορεί να αναλάβει την επίβλεψη έως τριών (3) διπλωματικών εργασιών κατ έτος». Στον Κανονισμό, επίσης, προβλέπεται η διαδικασία ορισμού των τριμελών συμβουλευτικών-εξεταστικών επιτροπών με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής στο πλαίσιο της Συνέλευσης Διδασκόντων. Ο τελικός κατάλογος των διπλωματικών εργασιών και τα ονόματα υποψηφίων, επιβλεπόντων και επιτροπών κοινοποιούνται στο σύνολο φοιτητών και διδασκόντων, ενώ παράλληλα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ Εγκληματολογίας. Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας για τη μεταπτυχιακή εργασία; Στον οδηγό σπουδών καθώς και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://criminology.panteion.gr/διπλωματικες-εργασιες/οδηγιες?limitstart=0) δημοσιεύονται αναλυτικές οδηγίες ανάθεσης, εκπόνησης, υποστήριξης και δημοσίευσης διπλωματικής εργασίας. Οι προδιαγραφές που τίθενται διασφαλίζουν την ποιότητα των εργασιών αυτών και ταυτόχρονα τις διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες αξιολόγησής τους. Αξίζει να αναφερθεί, εν προκειμένω, και η εσωτερική αξιολόγηση ( ) του ΠΜΣ «Η Σύγχρονη εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της» (Παράρτημα), η οποία αφιέρωσε ειδική ενότητα στην αξιολόγηση της διπλωματικής Εργασίας από τους ίδιους τους φοιτητές του ΠΜΣ. Βάσει αυτής, διαπιστώνουμε πως για την πλειονότητα των αποφοίτων (51,6%) η συνολική αξιολόγηση της εκπόνησης διπλωματικής εργασίας στο ΠΜΣ Εγκληματολογίας είναι άριστη, το 38,7% την κρίνει ως πολύ καλή και το 9,7% ως καλή. Καμία αρνητική κρίση δεν διατυπώθηκε (Παράρτημα, πίν. 15, γράφημα 10) Πώς κρίνετε τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών; Οι σχετικές αξιολογήσεις από πλευράς διδασκόντων δείχνουν ουδέτερες ή σχετικά

7 αρνητικές αξιολογήσεις για τη «χρηματοδότηση» του ΠΜΣ, την οποία η πλειονότητα θεωρεί ως «ούτε μη ικανοποιητική ούτε ικανοποιητική» (33,3%) ή/και ως «ελάχιστα ικανοποιητική» (33,3%). Ποιές είναι οι πηγές χρηματοδότησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών; Ο τακτικός προϋπολογισμός του ΥΠΕΠΘ. Πώς εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών; Από την μεγάλη συνέπεια, το επιστημονικό ενδιαφέρον και τη δέσμευση των διδασκόντων και της διοίκησης, οι οποίοι αναλαμβάνουν το σοβαρό αυτό έργο χωρίς άλλου είδους ανταμοιβή πλην της ικανοποίησής τους από το αποτέλεσμα καθώς και το ζωτικό ενδιαφέρον των φοιτητών του που πολλοί συνεχίζουν τη συνεργασία τους ως υποψήφιοι διδάκτορες. Πώς χρησιμοποιούνται οι πόροι που διατίθενται στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών; Παρατηρήθηκε μεγάλη δυσκολία από πλευράς οργάνων του ιδρύματος για την διαχείριση των πόρων του ΠΜΣ για κάποιο διάστημα λόγω ασάφειας του νόμου σχετικά με την ευθύνη διαχείρισης των κονδυλίων. Μετά τη διευκρίνιση του άρ.6 ν.3848/2010, το ΠΜΣ διά των οργάνων του επέτυχε την εκταμίευση χρημάτων, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη διοργάνωση του διεθνούς συνεδρίου με θέμα «Το επάγγελμα του εγκληματολόγου σήμερα: περιεχόμενο, προκλήσεις και προοπτικές», στις 21-22/10/11, Πάντειο Πανεπιστήμιο, την έκδοση των πρακτικών του (υπό δημοσίευση, εκδ. Νομικής βιβλιοθήκης), την έκδοση Οδηγού Σπουδών και ενημερωτικού τριπτύχου, την δημιουργία ιστοσελίδας, την πρόσκληση ενός εισηγητή από το εξωτερικό, αγορά υλικοτεχνικής υποδοχής και απαραίτητου λογισμικού κλπ. Όλα τα παραπάνω διήλθαν αυστηρές διαδικασίες έγκρισης μέσα από την υποβολή του προβλεπόμενου αριθμού προσφορών, την έγκριση των οργάνων του πανεπιστημίου (Συντονιστική επιτροπή ΠΜΣ, ΓΣ Τμήματος, πρυτανικό, οικονομικές υπηρεσίες) και τις προβλεπόμενες διαδικασίες παραλαβής του υλικού (επιτροπές παραλαβής, κλπ) Πώς κρίνετε τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών; 1 Οι απαντήσεις των διδασκόντων στον πίνακα 2 είναι σαφώς θετικές για τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών, σύμφωνα και με όσα προαναφέρθηκαν ήδη. Ποιά είναι η συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών; Με ποιά συγκεκριμένα κριτήρια επιλέγονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές; Ποιό είναι το ποσοστό αποδοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών; Πώς δημοσιοποιείται η διαδικασία, τα κριτήρια και τα αποτελέσματα της επιλογής φοιτητών; Πώς διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής φοιτητών; Σύμφωνα με τον προαναφερθέντα Κανονισμό του ΠΜΣ Εγκληματολογίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπονται τα εξής: 1 Συμπληρώστε τον Πίνακα 4.

8 Άρθρο 5: «Δεκτοί γίνονται δέκα πέντε (15) υποψήφιοι με το μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας που θα προκύψει βάσει των εξής κριτηρίων επιλογής και συντελεστών βαρύτητας: Α) Βαθμός γραπτών εξετάσεων, με συντελεστή 80%, Β) Αποτέλεσμα συνέντευξης, με συντελεστή 20%. Στη διαδικασία της συνέντευξης λαμβάνονται υπ όψιν οι επιδόσεις στα προπτυχιακά εγκληματολογικά μαθήματα, στην ερευνητική δραστηριότητα και στις επιστημονικές δημοσιεύσεις». Άρθρο 7: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ «Οι υποψήφιοι υποβάλλουν γραπτή αίτηση στη Γραμματεία του ΠΜΣ. Οι εισαγωγικές εξετάσεις γίνονται κατά το δεύτερο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου (η ακριβής ημερομηνία γνωστοποιείται με νεώτερη ανακοίνωση). Εκείνοι που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό ξένης γλώσσας εξετάζονται πρώτα γραπτώς στην ξένη γλώσσα που δήλωσαν. Όσοι από αυτούς επιτύχουν εξετάζονται, στη συνέχεια, γραπτώς στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές: Α) Εγκληματολογική θεωρία, Β) Εμπειρική Εγκληματολογία και Γ) Αντεγκληματική Πολιτική. Η εξεταστέα ύλη, καθώς και ενδεικτική βιβλιογραφία ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ. Για εξαιρετικούς λόγους, όπως ιατρικούς, υπάρχει δυνατότητα προφορικής εξέτασης των υποψηφίων ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής και αφού προσκομισθούν ιατρικά ή άλλα πιστοποιητικά που θα ζητηθούν. Οι εξετάσεις, τόσο της ξένης γλώσσας, όσο και των εγκληματολογικών μαθημάτων διεξάγονται με καλυμμένα τα ονόματα των υποψηφίων. Τα γραπτά βαθμολογούνται και στη συνέχεια αποκαλύπτονται τα ονόματα σε ειδική συνεδρία της Συντονιστικής Επιτροπής και συντάσσεται Πρακτικό στο οποίο αναφέρονται κατ αλφαβητική σειρά οι επιτυχόντες. Στη συνέχεια οι επιτυχόντες προσέρχονται σε ειδική συνέντευξη ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής και της συντονιστικής επιτροπής. Κατά τη συνέντευξη αξιολογείται η επίδοσή τους στα εγκληματολογικά προπτυχιακά μαθήματα, η ερευνητική δραστηριότητα και οι επιστημονικές δημοσιεύσεις τους καθώς και η εν γένει ενημέρωση και το ενδιαφέρον τους για την Εγκληματολογία. Οι δέκα πέντε (15) υποψήφιοι με τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία, σύμφωνα με το άρ.5 του παρόντος, εισάγονται στο ΠΜΣ. Εφ όσον συμβεί να βρίσκονται περισσότεροι από ένας στην 15 η θέση, η επιτροπή αποφασίζει για τη σειρά κατάταξης. Οι υπόλοιποι κατατάσσονται στους επιλαχόντες. Οι επιλεγμένοι φοιτητές εγγράφονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ. Σε περίπτωση μη εγγραφής επιλεγμένου φοιτητή είναι δυνατή η αναπλήρωσή του από επιλαχόντα, κατά τη σειρά του πίνακα επιλαχόντων, εντός ενός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί με σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής επιτροπής». Αναλυτικός κατάλογος αποτελεσμάτων αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και του Παντείου Πανεπιστημίου (ο τελικός μόνο), υπάρχει διαθέσιμος στη γραμματεία του ΠΜΣ, ενώ οι επιτυχόντες ενημερώνονται και τηλεφωνικώς από τη γραμματεία του ΠΜΣ. Έντυπη ανακοίνωση αναρτάται στους προβλεπόμενους χώρους ανακοινώσεων του πανεπιστημίου και του ΠΜΣ. Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

9 Σπουδών; Υπάρχει συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό; Σε ποιο ποσοστό ; Υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών (απόλυτος αριθμός και ποσοστό); Πόσα και ποια μαθήματα διδάσκονται (και) σε ξένη γλώσσα; Υπάρχουν συμφωνίες συνεργασίας με ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού; Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών; Ποιες; Το ΠΜΣ διοργάνωσε έως τώρα δύο διεθνή συνέδρια: ένα το 2008, με τίτλο «Η σύγχρονη εγκληματικότητα, η αντιμετώπισή της και η Εγκληματολογία» και ένα το 2011, με τίτλο «Το επάγγελμα του εγκληματολόγου σήμερα: Περιεχόμενο, προκλήσεις και προοπτικές», για τα οποία έχουν εκδοθεί αντίστοιχοι τόμοι πρακτικών και συνδιοργανώνει με την European Society for Social Drug Research (ESSD) το 23 ου ετήσιο διεθνές συνέδριο τον Οκτώβριο Έχει προσκαλέσει εισηγητές από το εξωτερικό αλλά και από το εσωτερικό ως εμπειρογνώμονες σε σημαντικά και επίκαιρα εγκληματολογικά θέματα, οι διδάσκοντές του συμμετέχουν σε διεθνείς διοργανώσεις (ευρωπαϊκά και διεθνή συνέδρια εγκληματολογίας, επιτροπές αξιολόγησης, ερευνητικά προγράμματα κλπ). Επιπλέον, υπάρχουν συμφωνίες συνεργασίας μέσω του προγράμματος ERASMUS (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο) με το Πανεπιστήμιο της Λωζάννης και το Πανεπιστήμιο του Nottingham Trend (υπεύθυνη καθηγήτρια: Χρ.Ζαραφωνίτου, δ/ντρια ΠΜΣ Εγκληματολογίας) καθώς και πληθώρα επιστημονικών δημοσιεύσεων σε έγκριτες ξενόγλωσσες εκδόσεις (βιβλία και επιθεωρήσεις). ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Γενικά, συνάγεται υψηλός βαθμός συμφωνίας και θετικών αξιολογήσεων τόσο ως προς τα δομικά όσο και ως προς τα λειτουργικά στοιχεία του προγράμματος και του διδακτικού προσωπικού. Οι διδάσκοντες και οι αποφοιτήσαντες κρίνουν θετικά τον τρόπο οργάνωσης των μαθημάτων και τα εκπαιδευτικά εργαλεία, παρότι επισημαίνουν τις δυσχέρειες που απορρέουν από έλλειψη υποδομών και χρηματοδότησης. Η συνολική εικόνα είναι ιδιαίτερα καλή έως και άριστη. Ο σταθερά πολύ υψηλός αριθμός αιτήσεων υποψηφιότητας στις εισαγωγικές εξετάσεις αντανακλά αντίστοιχα υψηλό βαθμό ελκυστικότητας του συγκεκριμένου ΠΜΣ. Η σύμπτωση απόψεων και αξιολογήσεων με θετικό πρόσημο επιβεβαιώνει τις διατυπωθείσες θέσεις για την καλή φήμη και τη σημαντική συμβολή του ΠΜΣ «Η σύγχρονη εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της» σε επιστημονικό και επαγγελματικό επίπεδο, το οποίο αποτελεί το μόνο αμιγούς εγκληματολογικού χαρακτήρα ΠΜΣ. Σχετικά με το ΠΜΣ Εγκληματολογίας, έχουν τεθεί στο Παράρτημα οι εξής πίνακες: πίνακας 8, ο οποίος απεικονίζει τα μαθήματα του Προγράμματςο, πίνακας 9, ο οποίος απεικονίζει την κατανομή των σπουδαστών στα μαθήματα του προγράμματος και πίνακας 10, ο οποίος απεικονίζει την κριτική των μελών ΔΕΠ για την δομή και την λειτουργία του Τμήματος- Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Η λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ. Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ. Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ 1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό έτος: 2007-2008 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 01/07/2008 Επικαιροποιήθηκε: 22/12/2010, με βάση τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou EAAHNIKH.l1HMOKPATIA ITacpa 27/12/2010 llaneiiiethmio llatpqn EXOl\.H AN0POlliETIKON & KOINONIKON ElliETHMON TMHMA ~IAOAOriAE OMMA EEOTEPIKHE A8IOAOrHEHE IIPO"E Tov ITp608po 'lou T).tf]).tacoc;

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Σελ. 1 από 37 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί υπόδειγμα Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Σέρρες, Δεκέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων 1. Η διαδικασία της εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011 1 Πρόλογος * Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Αναθεώρηση 5, Σεπτέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Προοίμιο......3 2. Αντικείμενο - σκοπός του ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης... 3 3. Απονεμόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011 1 Πρόλογος * Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Μάρτιος 2015 Περιεχόμενα Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά έτη: 2007-08 έως 2010-11 Σύνταξη τετραετούς έκθεσης εκ μέρους της Ο.Μ.Ε.Α. του Τ.Β.Σ.: Κυριάκος Κεντρωτής,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Εισαγωγικά Ο παρών Ενιαίος Κανονισμός των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τ.Ε.Ι. Σερρών ρυθμίζει το θεσμικό πλαίσιο του Ιδρύματος για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ)

Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ) Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Λ&Χ) 305 306 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 2012 ΚΟΖΑΝΗ 1 2 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 5 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 6 1.1. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας Διοίκησης & Πληροφορικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών University of Peloponnese School of Management and Economics Department of Economics Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο: Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 Τόπος: ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία: Ιανουάριος, 2012 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο 1. Εισαγωγή 4 1.Αποστολή 4 2.Στόχοι 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΑΣΚΗΣΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Νοέμβριος 2012 Συγγραφή - Επιμέλεια: Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα