Ζητήματα λειτουργίας των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας στο Δημόσιο Νοσοκομείο. Η σημερινή κατάσταση.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζητήματα λειτουργίας των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας στο Δημόσιο Νοσοκομείο. Η σημερινή κατάσταση."

Transcript

1 Ζητήματα λειτουργίας των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας στο Δημόσιο Νοσοκομείο. Η σημερινή κατάσταση. Περικλής Τζιάρας, Κοινωνικός Λειτουργός Γ.Ν.Ελευσίνας "Θριάσιο", Μέλος ΔΣ ΣΚΛΕ

2 Κοινωνική Εργασία και Νοσοκομεία - Η αρχή Το επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού γεννήθηκε στα Νοσοκομεία όταν στην Αγγλία τη δεκαετία του 1890 ζητήθηκε από μία «ελεοδότη» (Almoner) να αξιολογεί ποιοι από τους απευθυνόμενους στο Νοσοκομείο θα λάμβαναν δωρεάν φροντίδα Το Massachusetts General Hospital ήταν ο πρώτος φορέας που προσέλαβε κοινωνική λειτουργό ποτέ. Το ίδιο Νοσοκομείο ηταν το πρώτο που δημιούργησε Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών το 1905.

3 Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας (ΤΚΕ) στο Ελληνικό Νοσοκομείο Τα Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας στα Δημόσια Νοσοκομεία καθιερώθηκαν στην Ελλάδα ταυτόχρονα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας το Νομοθετικό Διάταγμα 4018 του 1959, τα Νοσοκομεία αναφέρονται για πρώτη φορά ως πεδίο άσκησης του επαγγέλματος τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα Προεδρικό Διάταγμα 891/1978 στο άρθρο 3, καθορίζονται οι αρμοδιότητες των κοινωνικών λειτουργών στον τομέα της Υγείας. περιγράφεται ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού ως ενημερωτικός, συμβουλευτικός και επιβοηθητικός προς τον ασθενή και το περιβάλλον του και τίθεται ως σκοπός η «ομαλή επανένταξη του ασθενή στο κοινωνικό περιβάλλον». Προβλέπεται δε η ύπαρξη οργανωμένων τμημάτων «κοινωνικής υπηρεσίας» μέσα στους οργανισμούς υγείας, ως προϋπόθεση «ανάπτυξης των δραστηριοτήτων των κοινωνικών λειτουργών». Στο Ν1397/1983, ΕΣΥ για πρώτη φορά, αναφέρεται ο όρος «παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας» μέσα στο σύστημα υγείας. το Π.Δ. 87 του 1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσοκομείων προβλέπει τη δημιουργία τμημάτων «Κοινωνικής Υπηρεσίας» που υπάγονται στη Διοικητική Υπηρεσία του Νοσοκομείου Ν 2889/01 (αρ.6 παρ.6): Ένταξη των Tμημάτων Κοινωνικής Εργασίας των Νοσοκομείων στην Ιατρική Υπηρεσία.

4 Ο ρόλος του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας (Οργανισμός Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», Αριθμ.Υ4α/οικ.25218, ΦΕΚ 736/2013 Τεύχος Β ) : «3. Αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας Η ευθύνη και η συμπαράσταση των νοσηλευομένων του νοσοκομείου σε κάθε κοινωνικό πρόβλημα. Η αναζήτηση και διερεύνηση των αιτίων που προκαλούν τα προβλήματα αυτά κατά περίπτωση και γενικά η φροντίδα και η ψυχολογική υποστήριξη για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων των ασθενών στο πλαίσιο της γενικότερης κοινωνικής πολιτικής της πολιτείας.»

5 Ο ρόλος του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας Μερικές από τις πιο βασικές λειτουργίες του ΤΚΕ στο Νοσοκομείο: διάγνωση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων των ασθενών. Εξασφάλιση προσβασιμότητας στο Σύστημα Υγείας. Διασύνδεση του ασθενή με πόρους του υγειονομικού και ασφαλιστικού συστήματος, Συντονισμός της διαδικασίας εξόδου /εξιτήριο και μετανοσοκομειακή φροντίδα Συνεργασία με τις Αρχές Διαπολιτισμική μεσολάβηση. Εκπαίδευση των ασθενών Ψυχοκοινωνική στήριξη Συνηγορία Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού Οι κοινωνικοί λειτουργοί των νοσοκομείων ασκούν πολλούς παράλληλους ρόλους: Κλινικός ρόλος Διαχειριστής περιπτώσεων Συνήγορος Διοικητικός Υπάλληλος

6 Προϋποθέσεις για την επαρκή λειτουργία των ΤΚΕ στα Νοσοκομεία Θέσεις του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος για τις προϋποθέσεις λειτουργίας των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας στα Νοσοκομεία : Σεβασμός στις αξίες της κοινωνικής εργασίας, το απόρρητο, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την συνηγορία υπέρ των δικαιωμάτων του ασθενή και την ταύτιση περισσότερο με τα συμφέροντα του ασθενή Επαρκής υλικοτεχνική υποδομή για την άσκηση του επαγγέλματος Γραφεία Χώρος Συνεντεύξεων Αρχείο Η/Υ και Λογισμικό Σεβασμός στα επαγγελματικά δικαιώματα όπως προβλέπονται από την Νομοθεσία. ΠΔ 23/92 και ΠΔ 50 /89 «Οι κοινωνικοί λειτουργοί δεν είναι ανειδίκευτοι εργάτες αλλά καταρτισμένοι επιστήμονες»

7 Προϋποθέσεις για την επαρκή λειτουργία των ΤΚΕ στα Νοσοκομεία Θέσεις του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος για τις προϋποθέσεις λειτουργίας των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας στα Νοσοκομεία : Επάρκεια Προσωπικού σύμφωνα με διεθνείς καλές πρακτικές. 1 Κοινωνικός/η Λειτουργός / 50 κλίνες 1 Κοινωνικός/η Λειτουργός / 25 κλίνες σε ειδικά Νοσοκομεία Οργανωτική Επάρκεια Οργάνωση σε Τμήμα Προϊστάμενος Κοινωνικός Λειτουργός Υπαγωγή του Τμήματος στην Ιατρική Υπηρεσία Διοίκηση του Τμήματος από το Επιστημονικό Συμβούλιο Κατανομή της εργασίας και τοποθέτηση των υπαλλήλων από το Τμήμα και τον Προϊστάμενο

8 Σήμερα: Υλικοτεχνική Υποδομή Μόνο 13 από τα 85 Νοσοκομεία έχουν ειδικό λογισμικό για χρήση από το ΤΚΕ Τα ¾ των ΤΚΕ Νοσοκομείων δεν έχουν πρόσβαση στο λογισμικό του Νοσοκομείο ακόμα και για να πάρουν βασικές πληροφορίες για τον ασθενή Τα 2/3 των ΤΚΕ των Νοσοκομείων δεν έχουν δικό τους fax Το 1/3 δεν εχει διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 12% των Νοσοκομειακών ΤΚΕ δεν έχει ούτε έναν υπολογιστή και Internet στο Γραφείο Σύνδεση στο Internet Ηλεκτρονικ ός Υπολογιστ ής; Πρόσβαση σε ηλεκτρονικ ές πληροφορί ες Συσκευή Fax Πρόσβαση στον Ηλεκτρονικ ό φάκελο του Ασθενή Ειδικό λογισμικό για το ΤΚΕ Σειρά Υλικοτεχνική υποδομή /πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες που διαθέτουν τα Τ.Κ.Ε 85 νοσοκομείων (Τζανετή Τζιάρας 2014)

9 Σήμερα: Υλικοτεχνική Υποδομή Στα μισά ΤΚΕ δεν υπάρχει χώρος αναμονής και σαφείς οδηγίες πρόσβασης των εξυπηρετούμενων. Τα 2/3 των ΤΚΕ δεν έχουν χώρο συνέντευξης. Καταγράφονται 9 (1 στα 10) ΤΚΕ στα οποία δεν είναι δυνατόν να έχει πρόσβαση άτομο που κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο (μέσα στο Νοσοκομείο!!!) Ειδικός χώρος για συνέντευξη 54 Χώρος αναμονής 50 Σήμανση με οδηγίες πρόσβασης στο γραφείο ΤΚΕ Πρόσβαση με αναπηρικό αμαξίδιο μέσα στο γραφείο Υλικοτεχνική υποδομή /προσβασιμότητα εξυπηρετουμένων που διαθέτουν τα ΤΚΕ στα 85 νοσοκομεία. (Τζανετή Τζιάρας 2014)

10 Σήμερα: Προσωπικό Απογραφή ΣΚΛΕ Στα 116 Νοσοκομεία, τα 20 δεν έχουν κοινωνικό λειτουργό στο προσωπικό τους (ποσοστό 15,8%) Δύο νοσοκομεία, ένα του ΕΣΥ (Γενικό Νοσοκομείο Καλαβρύτων) και ένα που λειτουργεί σε ειδικό καθεστώς (ΩΝΑΣΕΙΟ) δεν έχει ούτε μία οργανική θέση κοινωνικής εργασίας. 16 Νοσοκομεία έχουν μόνο ένα κοινωνικό λειτουργό στο δυναμικό τους (δεν συστήνουν τμήμα κοινωνικής εργασίας (13,7%) Δεν έχουν ούτε έναν κοινωνικό λειτουργό 20 Εχουν ένα κοινωνικό λειτουργό 16 Έχουν παραπάνω από ένα κλ 80 Κατανομή Νοσοκομείων που διαθέτουν κοινωνικούς λειτουργούς

11 Σήμερα: Προσωπικό Απογραφή ΣΚΛΕ Σχεδόν το ένα τρίτο των οργανικών θέσεων κοινωνικών λειτουργών στα 101 Νοσοκομεία είναι κενές. Καταγράφονται 171 (εκτίμηση 221) κενές οργανικές θέσεις στο σύστημα υγείας Κατανομή Οργανικών Θέσεων και υπηρετούντων κοινωνικών λειτουργών σε 101 Νοσοκομεία. Θέσεις Υπηρετούντες Πληρότητα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ,56% Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ,37% Σύνολο ,36% 59 υπηρετούν στα Νοσοκομεία με μετακίνηση/απόσπαση συνήθως από γειτονικό Κέντρο Υγείας ή σε προσωποπαγείς θέσεις και σύντομα θα αποχωρήσουν. Ο πραγματικός αριθμός των οργανικών θέσεων εκτιμάται σε 649 τουλάχιστον.(σε κάποια Νοσοκομεία δίνονταν ανεπαρκή στοιχεία ή καθόλου στοιχεία για τις οργανικές θέσεις παρόλο που υπηρετούσαν κοινωνικοί λειτουργοί)

12 Σήμερα: Προσωπικό Απογραφή ΣΚΛΕ Αναλογία κλινών ανά κοινωνικό λειτουργό λόγος κλ που υπηρετούν/κλινες οργ. Ιέσεις ανά κλινες Μέσος όρος κλινών που αντιστοιχούν ανά εργαζόμενο κοινωνικό λειτουργό : 105,05 (καλή πρακτική: 25-50).

13 Σήμερα: Προσωπικό Απογραφή ΣΚΛΕ Αναλογία κλινών ανά κοινωνικό λειτουργό ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ" ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ "ΙΩΑΝΝΟΥ & ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ "Η ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "Η ΕΛΠΙΣ" ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΑΤΤΙΚΟΝ" ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ "ΘΡΙΑΣΙΟ" ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ "ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ" ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"

14 Σήμερα: Οργανωτική Δομή ΤΚΕ Δεν ανήκουν όλοι οι κοινωνικοί λειτουργοί στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Σε 37 Νοσοκομεία υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί τοποθετημένοι σε τμήματα εκτός Κοινωνικής Υπηρεσίας 15 νοσοκομεία (ποσοστό 17,6%) στη Ψυχιατρική κλινική, 3 στο Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη, 2 σε Μονάδες Απεξάρτησης, 5 σε Μονάδα Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.), 7 σε Μονάδες Ψυχιατρικής Αποκατάστασης 5 σε άλλα διοικητικά τμήματα ασκώντας αλλότρια καθήκοντα 57 Κοινωνικοί Λειτουργοι (13% των υπηρετούντων στο ΕΣΥ) εκτός Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας

15 Σήμερα: Οργανωτική Δομή ΤΚΕ 14 χρόνια μετά τον Ν 2889/01, ένα στα επτά Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας ανήκει στη Διοικητική Υπηρεσία 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 84,70% 14,10% 1,20% Ιατρική Υπηρεσία Διοικητική Υπηρεσία Αλλού (Επιστημονικό-Μη Ιατρικό Προσωπικό) Γράφημα 8.6 Που ανήκει το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας (Τζανετή Τζιάρας 2014)

16 Σήμερα: Οργανωτική Δομή ΤΚΕ κοινωνικός λειτουργός με ανάθεση από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου; 33,30% δεν ασκεί κανείς υπάλληλος του Τμήματος σας χρέη προϊσταμένου; 19,00% κοινωνικός λειτουργός που έχει κριθεί από Υπηρεσιακό Συμβούλιο; 47,60% Ποιος ασκεί καθήκοντα προϊσταμένου στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. (Τζανετή Τζιάρας 2014) Ένα στα πέντε τμήματα κοινωνικής εργασίας, στα οποία υπηρετούν παραπάνω από ένας κοινωνικός λειτουργός, δεν έχει προϊστάμενο. Τα μισά περίπου Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας των νοσοκομείων είναι είτε ακέφαλα, είτε υπηρετούν προϊστάμενοι με ανάθεση των καθηκόντων τους από τη Διοίκηση του φορέα.

17 Σήμερα: Η Κοινωνική Λειτουργός που δουλεύει στο Νοσοκομείο Στα όρια της επαγγελματικής εξουθένωσης 3,1 σε 5βαθμια Likert 44,7 ετών μέσος όρος ηλικίας (2/3 > 41 ετών) Το 1/10 έχει λάβει εκπαίδευση παραπάνω από αυτή που απαιτεί η θέση Χαμηλή ικανοποίηση από τις αμοιβές 2,45 σε 5βαθμια Likert, που όμως δεν επηρεάζει την άσκηση του έργου τους 1,75 σε 5βαθμια Likert 17 έτη εμπειρίας στο επάγγελμα (13,5 στο χώρο του νοσοκομείου) 4,2 ημέρες επιμόρφωσης το προηγούμενο έτος (Σύμφωνα με έρευνα των Τζιάρα, Τζανετή 2014)

18 Προτάσεις Επένδυση στην αποδοτικότητα των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας και των Κοινωνικών Υπηρεσιών στην κοινότητα Βελτίωση ποιότητας ζωής για τους εξυπηρετούμενους Με το υπάρχον σύστημα χρηματοδότησης των Νοσοκομείων, στην προσπάθεια να εξασφαλίσουν ασφαλιστική κάλυψη για τους εξυπηρετούμενους τους και πρόσβαση στο σύστημα υγείας, βοηθούν στην αύξηση των εσόδων του Νοσοκομείου Οι κοινωνικοί λειτουργοί στην προσπάθεια τους να εξασφαλίσουν μια αξιοπρεπή μετανοσοκομειακή φροντίδα, εξασφαλίζουν οικονομία στους πόρους του υγειονομικού συστήματος

19 Προτάσεις Σχεδιασμός στη στελέχωση σύμφωνα με καλές πρακτικές. Σχεδιασμένες παρεμβάσεις στην υλικοτεχνική υποδομή του Νοσοκομείου με γνώμονα την άρση αποκλεισμών Δημιουργία ευκαιριών και κινήτρων εκπαίδευσης / επιμόρφωσης/εποπτείας Κατασκευή και εφαρμογή επιστημονικών πρωτοκόλλων. Εισαγωγή της κοινωνικής εργασίας με βάση τα τεκμήρια Εισαγωγή τεχνολογίας και κουλτούρας μετρήσεων και αυτοαξιολόγησης Εξασφάλιση ενός δικτύου υπηρεσιών που μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες του πελάτη Διαμόρφωση ενός συστήματος κατευθυντήριων οδηγιών για την λειτουργία των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας και την άσκηση της κοινωνικής Εργασίας στο Νοσοκομείο με γνώμονα τις αξίες της κοινωνικής εργασίας και των δικαιωμάτων των πελατών

20 Προτάσεις Το εργαλείο για την εξασφάλιση ενός κώδικα κατευθυντήριων οδηγιών για την ασκηση της κοινωνικής εργασίας στο Νοσοκομείο είμαστε εμείς ΣΚΛΕ Επιτροπή Υγείας

21 «σε ένα σύστημα που καταρρέουν τα πάντα, εμείς ακόμα αγωνιζόμαστε» Κ.Χ. Κοινωνική Λειτουργός Δημόσιου Νοσοκομείου Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Εκθεση. Της Οµάδας Εργασίας για την παρακολούθηση της πορείας της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης

Πρώτη Εκθεση. Της Οµάδας Εργασίας για την παρακολούθηση της πορείας της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης Πρώτη Εκθεση Της Οµάδας Εργασίας για την παρακολούθηση της πορείας της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης Μετά από πρόταση της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας που έγινε αποδεκτή από το Συνήγορο του Πολίτη συγκροτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Η κατάσταση στην υγεία σήμερα Βασικές παραδοχές: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Η υγεία δεν είναι αμιγώς ιατρικό θέμα αλλά και κοινωνικό, ανθρωπιστικό και πολιτικό και υπό αυτή την έννοια μας αφορά όλους. Η ισότιμη

Διαβάστε περισσότερα

Η σημερινή εικόνα των δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων στην Ελλάδα

Η σημερινή εικόνα των δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων στην Ελλάδα ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Η σημερινή εικόνα των δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων στην Ελλάδα Μανιού Μαρία 1, Ιακωβίδου Ελισάβετ 2 1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης Νοσηλευτικής, ΑΤΕΙ Κρήτης, Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 2012-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 2012-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι μονάδες Υγείας και Πρόνοιας στη δεκαετία του 80, τα. Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Μ.Ο.Π. και το Πρώτο Κοινοτική

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι μονάδες Υγείας και Πρόνοιας στη δεκαετία του 80, τα. Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Μ.Ο.Π. και το Πρώτο Κοινοτική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι μονάδες Υγείας και Πρόνοιας στη δεκαετία του 80, τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Μ.Ο.Π. και το Πρώτο Κοινοτική Πλαίσιο Στήριξης. ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το Δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Π.Ν.Α ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΓΓΕΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο βασικός σκοπός του μέτρου είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών και η επέκταση των υποδομών όλων των βαθμίδων περίθαλψης και πρόνοιας.

Ο βασικός σκοπός του μέτρου είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών και η επέκταση των υποδομών όλων των βαθμίδων περίθαλψης και πρόνοιας. 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Υπάρχουσα κατάσταση Η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί τον τόπο συγκέντρωσης του κύριου όγκου των υπηρεσιών υγείας πρόνοιας καθώς και του ιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο

Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο Πτυχιακή Εργασία Αμανατίδου Ευθυμία Καραμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑ 2007 Για την προετοιμασία του Οδηγού Γκιουμέ Αργυρώ Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μήνυμα Δημάρχου... 3 Εισαγωγή Προέδρου Ο.Κ.Π.Α.Π.Α... 5 Α. Κρίση και Κοινωνική πολιτική... 7 Β. Γενικές παρατηρήσεις... 9 Γ. Κεντρική υπηρεσία... 10 Γ1. Οικονομικά στοιχεία Ο.Κ.Π.Α.Π.Α...

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

«Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής

«Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής «Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής Παραδοτέο 1: Σχεδιασμός «Γραφείου Απασχόλησης» Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Κομοτηνής Απρίλιος 2008, Κομοτηνή Το παρόν παραδοτέο συντάχθηκε από την Δημοτική Επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.» Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.» Βράχας Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα

5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα 5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα Ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών, αποτελεί κινητήριο μοχλό ανάπτυξης κάθε χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης Ρέθυμνο / Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2013 1 Σχέδιο Νέου Οργανογράμματος Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης από το

Διαβάστε περισσότερα

Το θεσμικό πλαίσιο παροχών ασθενείας στην Ελλάδα Ο ρόλος και η λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports) / 7

Το θεσμικό πλαίσιο παροχών ασθενείας στην Ελλάδα Ο ρόλος και η λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports) / 7 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports) / 7 Το θεσμικό πλαίσιο παροχών ασθενείας στην Ελλάδα Ο ρόλος και η λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Προεδρικό Διάταγμα Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Έχοντας υπ όψιν την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2919/2001, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείμενο - Έννοια όρων-πεδίο Εφαρμογής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ 1. Εισαγωγή Η ανάδειξη των νέων Δήμων του προγράμματος «Καλλικράτης» σε αναπτυξιακούς φορείς και αποτελεσματικούς φορείς παροχής τοπικών δημόσιων υπηρεσιών, προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Επιβλέπων: ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Επιμέλεια: ΚΑΛΑΘΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αντωνιάδου Ιωάννα Κούτης Αντώνης Λιονής Χρήστος Μυλωνέρος Θάνος Παναγιωτόπουλος Τάκης Μπένος Αλέξης, συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, ΑΘΗΝΑ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ του Χρήστου Πολυζωγόπουλου, Προέδρου της Οικονομικής και

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρο. Κύπρο. Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή. και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή

Κύπρο. Κύπρο. Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή. και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης EL EL Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Κύπρο Συνοπτική περιγραφή 4118 EL TI-30-12-665-EL-C

Διαβάστε περισσότερα