ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 32ης /7 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 32ης /7 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 32ης /7 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 857/2011 Θ Ε Μ Α «Τροποποίηση της υπ αριθ. 673/2011 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου σε νέα δεδοµένα» ΗΜΑΡΧΟΣ: ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΣΠΑΝ ΩΝΗ-ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΝΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Στην αίθουσα συνεδριάσεων του ιοικητηρίου Καβάλας, σήµερα στις 7 του µηνός εκεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 19.00, συνεδρίασε δηµόσια το ηµοτικό Συµβούλιο Καβάλας, µετά την από 7 εκεµβρίου 2011 έγγραφη πρόσκληση της κας Προέδρου, που δόθηκε στους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ακριτίδης Παναγιώτης, Αντωνιάδης Ιωάννης, Βαβαλέσκου Θεοδώρα, Βέρρος Αριστείδης, Γλάνος Χρήστος, εµερτζίδης Παύλος, ηµητριάδης Ανέστης, ηµητριάδης Νικόλαος, Εµµανουηλίδης ηµήτριος, Εµφιετζής Σάββας, Εριφυλλίδης Ευστάθιος, Ζαχαριάδης ήµος, Ιατρού Σωτήριος, Καλλιοντζής Θεόδωρος, Κιοσές Νικόλαος, Κλειτσιώτης Κωνσταντίνος, Κυριατζής Αναστάσιος, Μιχαλάκης Χριστόδουλος, Μουριάδης Θεόδωρος, Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Παπαδοπούλου Στέλλα, Παππάς Ευάγγελος, Παππάς Λεωνίδας, Πεφάνης Κωνσταντίνος, Πυραλεµίδου Χρυσούλα, Σµυρλόγλου Αναστάσιος, Σταυρίδης Κυριάκος, Συγγιρίδης Ανέστης, Σχοινάκης Στυλιανός, Τεκέογλου-Κορδοµάτη Αλεξάνδρα, Τζώτζος Κωνσταντίνος, Τσαλουχίδης Γεώργιος, Τσοχαταρίδης Χρήστος, Χατζηαναστασίου Αναστάσιος, Χριστοδουλίδης Κωνσταντίνος. Παρών ήταν και ο Λαφτσής Ανδρέας, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Αµυγδαλεώνα. Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Αν και κλήθηκαν νόµιµα µε την υπ αριθ. 32/2011 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω: Γεωργιάδης Παντελεήµων, Λιόγκας Βασίλειος, Παπαντίδης Ιορδάνης, Πασχαλίδης Σάββας, Τσανάκα ήµητρα, ηµοτικοί Σύµβουλοι. Ασλανίδου ίνα Ευαγγελία, Πρόεδρος ηµοτικής Κοινότητας Καβάλας, Χριστοφορίδης Κυριάκος, Πρόεδρος ηµοτικής Κοινότητας Ν. Καρβάλης. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Προσήλθαν: Απεχώρησαν: Συγγιρίδης Ανέστης, Κλειτσιώτης Κωνσταντίνος, µετά την υπ αριθ. 856/2011 Α Σ. Σχοινάκης Στυλιανός, µετά την υπ αριθ. 857/2011 Α Σ. Επανήλθαν: Σχοινάκης Στυλιανός, µετά την υπ αριθ. 858/2011 Α Σ. Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο ήµαρχος κ. Κωνσταντίνος Σιµιτσής (άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010). Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 1 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης: «Τροποποίηση της υπ αριθ. 673/2011 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου σε νέα δεδοµένα», ανέγνωσε την υπ αριθ /2011 εισήγηση του ηµάρχου, στην οποία αναφέρονται τα εξής: Σχετικά µε το αντικείµενο του θέµατος σας γνωρίζουµε τα εξής: 1

2 Α. Σύµφωνα µε τον Ν. 4024/2011 άρθρο 34 καταργούνται αυτοδίκαια οι κενές οργανικές θέσεις των Ο.Ε.Υ των ήµων εφόσον η σχέση ανάµεσα στον αριθµό των συνολικώς προβλεπoµένων (µε τους υπηρετούντες) µε τον αριθµό των κενών είναι µικρότερη του 60%. Παράλληλα όπου η σχέση υπερέχει του 60% καταργούνται οι κενές οργανικές θέσεις κατόπιν υπουργικής απόφασης. Με την εγκύκλιο ΟΑ/Φ.14/1/οικ21732/ ορίζεται ότι όσοι Ο.Ε.Υ. των ήµων βρίσκονται υπό έκδοση οφείλουν να προσαρµοστούν στα νέα δεδοµένα. Ύστερα από τα ανωτέρω και κατόπιν του εγγράφου της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας και Θράκης, Τµήµατος ιοικητικού Οικονοµικού Καβάλας, µε το οποίο επιστράφηκε ο Ο.Ε.Υ του ήµου Καβάλας προκειµένου να προσαρµοστεί στις επιταγές της εγκυκλίου, εισηγούµαστε: 1. Την κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων κλάδων στο Ο.Ε.Υ του ήµου Καβάλας που ψηφίσατε µε την υπ αριθ. 673/2011 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, εφόσον αυτές δεν υπερβαίνουν ανά κατηγορία και κλάδο το 60% των συνολικώς προβλεποµένων θέσεων, σύµφωνα µε τους παρακάτω πίνακες Α και Β υπό τον περιορισµό της εξαίρεσης του Πίνακα Α: ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜ ΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (Α+ Β) ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΚΑΛΥΜΜΕ ΝΕΣ (Α) ΚΕΝΕΣ (Β) Κενές που εξαιρούνται από την κατάργηση, κατ εφαρµογή των περ. α ή/και β της παρ. 1 α του αρ. 33 του Ν. 4024/2011 περ. α (Γ) περ. β ( ) Καταργούµενες κενές [Β µείον (Γ+ )] ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΠΕ ιοικητικού ΠΕ Οικονοµικού Λογιστικού ΠΕ Εφόρου Πινακοθηκών 1 1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχανικών ΠΕ7 Χηµικών Μηχανικών 1 1 ΠΕ Περιβαλλοντολόγων 1 1 ΠΕ9 Γεωπονίας 1 1 ΠΕ11 Πληροφορικής ΠΕ23 ηµοτικής 4 4 Αστυνοµίας ΠΕ ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ ΤΕ Βιβλιοθηκονόµων 4 4 ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ4 Τεχνολόγων Μηχανολόγων /Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ5 Τεχνολόγων 2 2 Τοπογράφων Μηχανικών ΤΕ13 Τεχνολόγων 4 4 Γεωπονίας ΤΕ17 ιοικητικού Λογιστικού ΤΕ23 ηµοτικής 8 8 Αστυνοµίας ΤΕ24 Ηλεκτρολόγων 1 1 ΤΕ Εργοδηγών (χωρίς 4 4 πτυχίο) ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε Ε1 ιοικητικών Ε Εργοδηγών 2 2 Ε2 Εποπτών Καθαριότητας Ε6 Σχεδιαστών 1 1 Ε Τεχνικών (Χειριστών 1 1 Οργάνων) Ε23 ηµοτικής Αστυνοµίας Ε24 Ηλεκτρολόγων Ε26 Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων Ε28 Χειριστών Μηχανηµάτων Ε29 Οδηγός Αυτοκινήτων Ε Τεχνιτών Αµαξωµάτων Φανοποιών Ε30 Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών Ε Τεχνιτών Ξυλουργών Ε30 Ελαιοχρωµατιστών Ε30 Τεχνιτών Οδοποιίας Ε30 Τεχνιτών Υδραυλικών Ε35 ενδροκηπουρών ενδροκόµων Ε38 Προσωπικού Η/Υ Ε Ηλεκτρονικών ε5 Εργοδηγών 1 1 Ηλεκτρολόγων Ε15 Εισπρακτόρων 3 3 Ε30 Τεχνιτών 1 1 Υδροµετρητών Ε Συντηρητών Κτιριακών 1 1 Εγκαταστάσεων Ε Συντηρητών 1 1 Χλοοτάπητα Ε5 οµικών Έργων ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων ΥΕ Εργατών Καθαριότητας ΥΕ Εργατών Νεκροταφείων ΫΕ16 Εργατών Ύδρευσης 2 2 Αποχέτευσης ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ

4 ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Προβλεπόµενες Οργανικές Θέσεις Καταργούµενες θέσεις ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Καλυµµένες Κενές ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού ιαφόρων Ειδικοτήτων - 3 ΣΥΝΟΛΟ Τη διατήρηση των κενών οργανικών θέσεων ανά κατηγορία και κλάδο που υπερβαίνουν το 60% των συνολικώς προβλεποµένων, προκειµένου να καταργηθούν κατόπιν υπουργικής απόφασης όπως παρακάτω, µε την επισήµανση ότι οι κλάδοι που καταγράφηκαν στην υπ αριθ. 673/2011 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου προβλέφθηκαν α) για να καλύψουν κλάδους που αφορούν στις νέες µεταφερόµενες αρµοδιότητες και σε όσες µεταφέρονται από και β) λόγω έλλειψης των κλάδων, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 3 ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΚΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΠΕ Κοινωνικής ιοίκησης 1 1 ΠΕ Οικονοµικής και Περιφερειακής 1 1 Ανάπτυξης ΠΕ Γεωγραφίας 1 1 ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής και 1 1 ιοίκησης ΠΕ ασολογίας και ιαχείρισης 1 1 Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΠΕ Ιχθυολόγων 1 1 ΠΕ Ιατρών 1 1 ΠΕ Κτηνιάτρων 2 2 ΠΕ Γεωτεχνικών (κλάδου Αγροτικής 1 1 Οικονοµίας και Ανάπτυξης) ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας 1 1 Πολεοδοµίας ΠΕ ιοίκησης Επιχειρήσεων 1 1 ΠΕ Εφαρµοσµένης Αγρο- Οικολογίας 1 1 ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας 2 2 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ ΤΕ 19 Πληροφορικής ΤΕ Λοιπών Ειδικοτήτων (Νοσηλεύτρια) ΤΕ Αρχιτεκτονικής Τοπίου 1 1 ΤΕ Μηχανικός Αντιρρύπανσης 1 1 ΤΕ Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής 1 1 Τεχνολογίας ΤΕ ηµόσιας Υγιεινής 3 3 ΤΕ ασοπονίας και ιαχείρισης 1 1 Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ ιοίκησης Μονάδων Τ.Α. 2 2 ΤΕ ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε Ε Ασφαλτοτεχνιτών Ε Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων 2 2 Ε Σπερµατεγχυτών 1 1 Ε Μηχανολόγων Θερµαστών 1 1 Ε ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ ΥΕ Κλητήρων ΥΕ16 Εργατών Κήπων ΥΕ 16 Εργατών Οδοποιίας ΥΕ Φυλάκων 4 4 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ Αναπροσαρµόζουµε τα νέα ποσά που προκύπτουν λόγω της κατάργησης των θέσεων και συγχρόνως της διατήρησης ορισµένων που παραµένουν υπό κατάργηση. Β. Επιπρόσθετα, µε τις διατάξεις του Ν.4018/2011 άρθρο 2 παρ. 1 καταργούνται τα γραφεία αλλοδαπών των ήµων και οι αρµοδιότητές τους µεταφέρονται στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών & Μετανάστευσης των Αποκεντρωµένων ιοικήσεων. Παράλληλα µε τη δηµιουργία του Συµβουλίου Μεταναστών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.3852/2010 και την υπ αριθ. 116/2010 απόφασή σας προκύπτουν θέµατα σχετικά µε τους µετανάστες όπως τήρηση µητρώου µεταναστών, ο εντοπισµός των προβληµάτων τους, η παροχή ενηµέρωσής ως προς τα δικαιώµατά τους, ως προς την επαφής τους µε δηµόσιες αρχές ή την τοπική αρχή, η προσφορά συµβουλευτικών υπηρεσιών µε την συνεργασία των κοινωνικών υπηρεσιών, η διοργάνωση, σε συνεργασία µε άλλες υπηρεσίες ή φορείς του ήµου, εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσµού. Κρίνεται λοιπόν σκόπιµη η αντικατάσταση του γραφείου αλλοδαπών µε το γραφείο συµβουλευτικής υποστήριξης µεταναστών το οποίο θα απασχολείται µε τα ανωτέρω θέµατα. Στη συνέχεια ακολούθησε ο εξής διάλογος: Χατζηκωνσταντίνου Ι., Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζοµένων ΟΤΑ Ν. Καβάλας: Επανεισάγεται σήµερα ο Ο.Ε.Υ. µετά την ψήφιση του πολυνοµοσχεδίου και σύµφωνα µε τις επιταγές του µνηµονίου και της τρόικας, για να καταργηθούν οι κενές οργανικές θέσεις των ήµων. Αρµόδιο για την ψήφιση του Ο.Ε.Υ. ενός ήµου, είναι το ηµοτικό του Συµβούλιο, το οποίο τον καταρτίζει σύµφωνα µε τις ανάγκες του ήµου. Με την κατάργηση των κενών θέσεων, στην ουσία εξυπηρετούµε τις ανάγκες του µνηµονίου και της τρόικας και όχι του ήµου. Ζητάµε ο Ο.Ε.Υ. του ήµου να παραµείνει ως έχει ψηφισθεί, παρά τις επιταγές του πολυνοµοσχεδίου και αν θέλει το Υπουργείο Εσωτερικών, ας καταργήσει από µόνο του τις κενές οργανικές θέσεις. Εριφυλλίδης Ε.: Μην επικαλεσθεί ο ήµαρχος ότι είναι υποχρεωµένος να πειθαρχήσει στο Νόµο και δεν µπορεί να το «παίξει αντάρτης ή επαναστάτης» σ αυτό το ανόητο, το αχαρακτήριστο πολυνοµοσχέδιο και µας πει να ψηφίσουµε την εισήγηση. Σε πολλούς τοµείς, για διαφόρους λόγους 5

6 δεν είχαν πληρωθεί οι κενές θέσεις, είτε γιατί αργότερα το απαγόρευε και η νοµοθεσία και λειτουργούσαµε µε δίµηνα, οκτάµηνα, συµβάσεις, εθελοντές κ.λπ. Μας καλούν τώρα σε έναν «απογυµνωµένο» Ο.Ε.Υ. και ιδιαίτερα σε ευαίσθητα σηµεία, όπως είναι οι παιδικοί σταθµοί, να καταργήσουµε τις θέσεις. Όλο το Νοµικό Πρόσωπο έχει περίπου 300 οργανικές θέσεις, είναι κενές πάνω από 200 και µας λένε να τις καταργήσουµε. Αυτό σηµαίνει ότι θα κλείσουµε τους Παιδικούς Σταθµούς και τα ΚΑΠΗ; Από την άλλη πλευρά, δεν θα µας αφήνουν ούτε δίµηνα να πάρουµε. Πώς θα λειτουργήσουµε; Πώς θα προσλάβουµε προσωπικό αφού δεν θα υπάρχουν θέσεις; εν αντιδράσατε όλοι οι ήµαρχοι µαζί; Είµαστε αρνητικοί στο να τροποποιηθεί ο Ο.Ε.Υ. όπως τον ψηφίσαµε πριν από ένα µήνα. Ας έρθει ο Κουκουλόπουλος και οι υπόλοιποι που κάνουν κουµάντο εκεί κάτω, να διοικήσουν το ήµο Καβάλας και τα ευαίσθητα Νοµικά Πρόσωπά του. Βέρρος Α.: Είναι αδιανόητο αυτό που συµβαίνει. Φορτωθήκαµε πάρα πολλές αρµοδιότητες, δεν εκπληρώνει το Κράτος τις υποχρεώσεις του σε πόρους και έρχονται τώρα να «ισοπεδώσουν» τα πάντα. Πώς θα προσφέρουµε υπηρεσίες στους δηµότες µας, όταν καταργούν το 1/3 των προβλεπόµενων οργανικών θέσεων; Με ιδιωτικοποιήσεις; Είµαστε αρνητικότατοι. εµερτζίδης Π.: Επειδή ο Ν. 4024/2011 συσχετίζεται µε την εργασιακή εφεδρεία και στο µέλλον µπορεί να µας προκύψουν πολλά και διάφορα, από τον όποιο εξαναγκασµό υπαλλήλων σε εργασιακή εφεδρεία, είµαι αρνητικός. Ζαχαριάδης.: Βάζουν ταφόπλακα στη λειτουργία του ήµου από δω και στο εξής, διότι δεν µπορούµε να τα «βγάλουµε πέρα» χωρίς τους εργαζόµενους και ουσιαστικά, χάνουµε ότι είχε κερδίσει η τοπική αυτοδιοίκηση. Χρήσιµες ειδικότητες φεύγουν από το ήµο Καβάλας. Ποιος θα τις λειτουργήσει; Π.χ. γεωπόνος, ιχθυολόγος κ.λπ. Είµαι αρνητικός. Τσαλουχίδης Γ.: Είναι συνηθισµένο το φαινόµενο να υπάρχουν πολλές οργανικές θέσεις οι οποίες ποτέ δεν πρόκειται να καλυφθούν, από την άλλη όµως, είναι τόσο «σκληρό» έτσι όπως έρχεται, που σηµαίνει ότι αν κάποτε αυξηθούν οι ανάγκες κάποιας συγκεκριµένης υπηρεσίας, δεν θα µπορούν να καλυφθούν. ηλώνουµε «παρών». ήµαρχος: Από τη µια µεριά υπάρχει µια νοµική υποχρέωση, να ψηφίσουµε έναν Ο.Ε.Υ. όπως µας επιβάλλεται από το Νόµο, αλλά από την άλλη πλευρά οφείλουµε να αναλογιστούµε τι µπορεί να σηµαίνει για µια µεγάλη υπηρεσία, όπως είναι η δικιά µας και µάλιστα όπως έχει διαµορφωθεί στο πλαίσιο του Καλλικράτη. Σήµερα π.χ. δεν έχουµε ιχθυολόγο, αλλά από τη στιγµή που αναλαµβάνουµε τις αρµοδιότητες του πρωτογενούς τοµέα, άρα θα πρέπει να έχουµε τον ιχθυολόγο, τι θα κάνουµε; Πότε θα τον προσλάβουµε; Με τροποποιήσεις του Ο.Ε.Υ.; Αυτό θα κάνουµε κάθε φορά που θα χρειάζεται να προσλαµβάνουµε µια καινούργια ειδικότητα; Έτσι, αποσπασµατικά, θα γίνεται ο προγραµµατισµός; Φέραµε αυτό το θέµα, όντας υποχρεωµένοι να το φέρουµε, για να έχουµε και µια δεδοµένη και δηλωµένη απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου που θα λέει ότι «ναι, πρέπει να τροποποιηθεί εκείνο το σηµείο που µιλάει για το Συµβούλιο Μεταναστών», δεδοµένου ότι οι υποθέσεις των αλλοδαπών έχουν πάει στην Αποκεντρωµένη, εµείς πρέπει να τροποποιήσουµε τον Ο.Ε.Υ. όσον αφορά το Συµβούλιο Συµβουλευτικών Υπηρεσιών προς τους µετανάστες. Όσον αφορά την κατάργηση θέσεων, εγώ προτείνω να ψηφίσουµε αρνητικά, δηλαδή, «δεν συµφωνούµε µε την κατάργηση θέσεων, µέχρις ότου µας διευκρινίσει το Κράτος πώς θα γίνεται ο δηµοκρατικός και αποτελεσµατικός προγραµµατισµός των διοικήσεων των ΟΤΑ». Σε τι πειράζει να έχουµε και µερικές κενές οργανικές θέσεις; Πρέπει να υπάρχει µια ροή και µια συνέχεια στην πρόσληψη προσωπικού. Πώς θα υπάρχει η µεταφορά της γνώσης από τον παλιό στο νεώτερο; Πρέπει, λοιπόν, να µας απαντήσει το Κράτος για ποιο λόγο θεσπίζει µια τέτοια ανόητη οριζόντια, τυχαία και συµπτωµατική διάταξη; Για πιο λόγο, κάθε φορά που θα θέλουµε να προσλάβουµε κάποιον καινούργιο υπάλληλο, να αλλάζουµε τον Ο.Ε.Υ. και τι θα γίνει µε τους εποχιακούς, δεδοµένου ότι αν σήµερα θέλουµε να πάρουµε εποχιακούς υπαλλήλους, µας ρωτάνε «έχετε κενές οργανικές θέσεις;». Αν πούµε «όχι» δεν µπορούµε να πάρουµε ούτε καν εποχιακούς υπαλλήλους. Επειδή, λοιπόν, υπάρχουν σοβαρά θέµατα και στην Υπηρεσία Καθαριότητας και στους Παιδικούς Σταθµούς, που δεν είναι δικό µας θέµα αλλά µας αφορά, προτείνω να ψηφίσουµε αρνητικά όσον αφορά το 1 ο σκέλος της εισήγησης για την κατάργηση των θέσεων και να ψηφίσουµε θετικά όσον αφορά το 2 ο σκέλος για το Συµβούλιο Μεταναστών. Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. Το ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65, 78, 97, 98, 254, 257, 258 & 266 του Ν. 3852/2010, 10 του Ν.3584/2007, 34 του Ν. 4024/2011, 2 6

7 παρ. 1 του Ν. 4018/2011, της υπ αριθ. ΟΑ/Φ.14/1/οικ / εγκυκλίου, την υπ αριθ. 7965/ απόφαση ηµάρχου που αφορά στην κατάταξη προσωπικού των συνενούµενων δήµων, ως προσωπικού του νεοσύστατου ήµου Καβάλας (άρθρο 254 Ν. 3852/2010), τον πρότυπο Ο.Ε.Υ. που εξέδωσε η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Ανάπτυξης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) σε συνεργασία µε το Υ.Π.ΕΣ.Α.Η.. (πρότυπο 5: «Μεγάλος Αστικός ήµος», την υπ αριθ. 9/2011 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ήµου Καβάλας, την υπ αριθ. 673/2077 Α Σ και την ανωτέρω εισήγηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ αριθ. 673/2011 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, σε νέα δεδοµένα, σύµφωνα µε ανωτέρω και, πλέον, εγκρίνει τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Καβάλας, ο οποίος έχει ως εξής: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 : ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Άρθρο 1 : ιάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών Άρθρο 2 : ιάρθρωση Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών ΜΕΡΟΣ 2 : ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 : ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 3 : Αρµοδιότητες Γενικού Γραµµατέα Άρθρο 4 : Αρµοδιότητες Ιδιαίτερου Γραφείου ηµάρχου Άρθρο 5 : Αρµοδιότητες Γραφείου Επικοινωνίας και ηµοσίων Σχέσεων Άρθρο 6: Αρµοδιότητες Γραφείου Συµπαραστάτη του ηµότη Άρθρο 7 : Αρµοδιότητες Γραφείου Νοµικής Υποστήριξης Άρθρο 8 : Αρµοδιότητες Γραφείου Ειδικών Συµβούλων Άρθρο 9 : Αρµοδιότητες ιεύθυνσης ηµοτικής Αστυνοµίας Άρθρο 10 : Αρµοδιότητες Γενικού ιευθυντή Άρθρο 11: Αρµοδιότητες ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Ψηφιακών Υπηρεσιών Άρθρο 12 : Αρµοδιότητες ιεύθυνσης όµησης και Πολεοδοµικού Σχεδιασµού Άρθρο 13 : Αρµοδιότητες ιεύθυνσης Ποιότητας Ζωής Άρθρο 14 : Αρµοδιότητες ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού Άρθρο 15 : Αρµοδιότητες ιεύθυνσης ιοικητικών Υπηρεσιών Άρθρο 16 : Αρµοδιότητες ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών Άρθρο 17 : Αρµοδιότητες ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Άρθρο 18 : Αρµοδιότητες ιεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2 : ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 19 : Αποκεντρωµένες Υπηρεσίες ΜΕΡΟΣ 3 : ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ- ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 20 : ιοίκηση Εποπτεία Συντονισµός Άρθρο 21 : Αρµοδιότητες Προϊσταµένων ιοικητικών Ενοτήτων Άρθρο 22 : Κανονισµοί Λειτουργίας των ηµοτικών Υπηρεσιών 7

8 ΜΕΡΟΣ 4 : ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο 23 : Ειδικές Θέσεις Άρθρο 24 : Οργανικές Θέσεις µε Σχέση Εργασίας ηµοσίου ικαίου Άρθρο 25 : Προσωποπαγείς Θέσεις µε Σχέση Εργασίας ηµοσίου ικαίου Άρθρο 26 : Θέσεις µε Έµµισθη Εντολή Άρθρο 27 : Νέες Οργανικές Θέσεις µε Σχέση Εργασίας ηµοσίου ικαίου Άρθρο 28: Νέες Θέσεις µε Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου Άρθρο 29 : Θέσεις µε Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Ορισµένου Χρόνου Άρθρο 30 : Υπολογισµός των Νέων Οργανικών Θέσεων Άρθρο 31 : Προϊστάµενοι Υπηρεσιών Άρθρο 32 : Τελικές ιατάξεις ΜΕΡΟΣ 5: ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ 6: ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 1 ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι Κεντρικές Υπηρεσίες του ήµου περιλαµβάνουν τις παρακάτω οργανικές µονάδες οµαδοποιηµένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειµένου: ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΗΜΑΡΧΟ 1. Γενική γραµµατεία 2. Γραφείο δηµάρχου α. Ιδιαίτερο γραφείο δηµάρχου β. Γραφείο επικοινωνίας και δηµοσίων σχέσεων 3. Γραφείο συµπαραστάτη του δηµότη 4. Γραφείο νοµικής υποστήριξης 5. Γραφείο ειδικών συµβούλων 6. ιεύθυνση ηµοτικής Αστυνοµίας που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: α. Τµήµα επιχειρησιακού σχεδιασµού β. Τµήµα γενικής αστυνόµευσης ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Η Γενική ιεύθυνση περιλαµβάνει τις παρακάτω οργανικές µονάδες ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Ψηφιακών Υπηρεσιών που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: 1.1 Τµήµα Προγραµµατισµού και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού α. Γραφείο µελετών και έρευνας β. Γραφείο σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων 1.2 Τµήµα Αποδοτικότητας, Ποιότητας και Οργάνωσης 8

9 α. Γραφείο αποτελεσµατικότητας και οργάνωσης β. Γραφείο παρακολούθησης συστηµάτων ποιότητας 1.3 Τµήµα Πρωτογενούς Παραγωγής α. Γραφείο αγροτικής παραγωγής β. Γραφείο ζωικής παραγωγής γ. Γραφείο αλιείας 1.4 Τµήµα Ψηφιακών Υπηρεσιών και ιαφάνειας α. Γραφείο διοίκησης πληροφοριακού συστήµατος β. Γραφείο υποστήριξης και διαχείρισης εξοπλισµού Τ.Π.Ε. γ. Γραφείο διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 1. ιεύθυνση όµησης και Πολεοδοµικού Σχεδιασµού που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: 1.1 Τµήµα Έκδοσης Οικοδοµικών Αδειών α. Γραφείο ελέγχου και έκδοσης οικοδοµικών αδειών β. Γραφείο γραµµατείας και αρχείου 1.2 Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών και Πολεοδοµικού Σχεδιασµού 1.3 Τµήµα Ελέγχου Κατασκευών 2. ιεύθυνση Ποιότητας Ζωής που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: 2.1 Τµήµα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας α. Γραφείο περιβαλλοντικού προγραµµατισµού και ελέγχου β. Γραφείο πολιτικής προστασίας γ. Γραφείο δηµοτικού κυνοκοµείου 2.2 Τµήµα Συντήρησης Πρασίνου α. Γραφείο κηποτεχνικών εφαρµογών. β. Γραφείο µελετών έργων σχεδιασµού και προγραµµατισµού γ. Γραφείο διοικητικής υποστήριξης 2.3 Τµήµα Καθαριότητας α. Γραφείο σχεδιασµού και εποπτείας καθαριότητας β. Γραφείο αποκοµιδής απορριµµάτων και ανακυκλώσιµων υλικών γ. Γραφείο καθαρισµού κοινοχρήστων χώρων και ειδικών συνεργείων δ. Γραφείο κίνησης ε. Γραφείο κοιµητηρίων ΕΝΟΤΗΤΑ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1. ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: 1.1 Τµήµα Προστασίας Οικογένειας και Παιδιού 1.2 Τµήµα Κοινωνικών Υπηρεσιών α. Γραφείο κοινωνικής εργασία β. Γραφείο σχεδιασµού κοινωνικής πολιτικής γ. Γραφείο ισότητας των φύλων 1.3 Τµήµα ηµόσιας Υγιεινής και Υγειονοµικού Ελέγχου 1.4 Τµήµα Αθλητισµού και Πολιτισµού α. Γραφείο πολιτιστικών θεµάτων β. Γραφείο αθλητικών θεµάτων 1.5 Τµήµα Παιδείας και ια Βίου Μάθησης α. Γραφείο παιδείας β. Γραφείο δια βίου µάθησης γ. Γραφείο νέας γενιάς 9

10 δ. Γραφείο θεµάτων απασχόλησης ΕΝΟΤΗΤΑ Ε : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1. ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: 1.1 Τµήµα ιοίκησης α. Γραφείο υποστήριξης πολιτικών οργάνων β. Γραφείο διοικητικής µέριµνας 1.2 Τµήµα Ανθρώπινου υναµικού α. Γραφείο ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού β. Γραφείο µητρώων και διαδικασιών προσωπικού γ. Γραφείο µισθοδοσίας και αποζηµιώσεων προσωπικού αντιµισθιών αιρετών οργάνων ασφάλισης 1.3 Τµήµα ηµοτικής Κατάστασης α. Γραφείο δηµοτικής κατάστασης β. Γραφείο ληξιαρχείου γ. Γραφείο συµβουλευτικής υποστήριξης µεταναστών 1.4 Τµήµα Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ραστηριοτήτων α. Γραφείο έκδοσης αδειών και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων β. Γραφείο έκδοσης αδειών καταστηµάτων γ. Γραφείο ελέγχου και παραβάσεων 2. ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: 2.1 Τµήµα Εσόδων και Περιουσίας α. Γραφείο εσόδων Γραφείο αξιοποίησης δηµοτικής περιουσίας 2.2 Τµήµα Λογιστηρίου και Αποθηκών α. Γραφείο προϋπολογισµού β. Γραφείο τήρησης λογιστικών συστηµάτων γ. Γραφείο εκκαθάρισης δαπανών δ. Γραφείο αποθηκών 2.3 Τµήµα Ταµείου α. Γραφείο ελέγχου εσόδων β. Γραφείο ελέγχου εξόδων γ. Γραφείο επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων 2.4 Τµήµα Προµηθειών 3. ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: 3.1 Τµήµα Μελετών και Έργων α. Γραφείο µελετών β. Γραφείο έργων γ. Γραφείο παρακολούθησης ετήσιου προγράµµατος δράσης δ. Γραφείο διαγωνισµών ε. Γραφείο γραµµατειακής υποστήριξης και οικονοµικής παρακολούθησης των έργων στ. Γραφείο πρωτοκόλλου και γραµµατείας 3.2 Τµήµα Συντήρησης Οδών, Κτιρίων και Κοινοχρήστων Χώρων α. Γραφείο συντήρησης οδών β. Γραφείο συντήρησης κτιρίων γ. Γραφείο συντήρησης κοινοχρήστων χώρων 3.3 Τµήµα Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας α. Γραφείο αστικών συγκοινωνιών β. Γραφείο κυκλοφοριακής ασφάλειας και διευκόλυνσης των µετακινήσεων γ. Γραφείο προστασίας της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων δ. Γραφείο προσβασιµότητας ατόµων µε αναπηρίες 10

11 3.4 Τµήµα Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Επαγγελµατικών Αδειών α. Γραφείο µηχανολογικών µελετών και διαχείρισης υλικού β. Γραφείο κατασκευής και επίβλεψης µηχανολογικών έργων γ. Γραφείο αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας δ. Γραφείο αδειοδότησης επιχειρήσεων και επαγγελµάτων στον τοµέα των µεταφορών 3.5 Τµήµα Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων α. Γραφείο συντήρησης οχηµάτων και µηχανηµάτων β. Γραφείο παρακαταθήκης ανταλλακτικών 3.6 Τµήµα Ηλεκτροφωτισµού α. Γραφείο συντήρησης και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων β. Γραφείο ηλεκτρολογικών µελετών και διαχείρισης υλικού 4. ιεύθυνση Κ.Ε.Π. που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: 4.1 Τµήµα Εξυπηρέτησης Πολιτών 4.2 Τµήµα Εσωτερικής Ανταπόκρισης ΑΡΘΡΟ 2 ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α :ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΠΠΩΝ 1.Τµήµα Κ.Ε.Π. 2. Γραφείο διοικητικών θεµάτων και εξυπηρέτησης του πολίτη 3. Γραφείο οικονοµικών θεµάτων 4. Γραφείο αγροτικής παραγωγής 5. Γραφείο ζωικής παραγωγής ΜΕΡΟΣ 2 ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 : ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΗΜΑΡΧΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο Γενικός Γραµµατέας υποστηρίζει το ήµαρχο στα διοικητικά του καθήκοντα υλοποιώντας τις αρµοδιότητες που του εκχωρεί ο ήµαρχος µε απόφασή του. Οι αρµοδιότητες αυτές αφορούν κυρίως στο συντονισµό των δηµοτικών υπηρεσιών, σε συνεργασία µε το Γενικό ιευθυντή, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται µε αποδοτικό τρόπο η αποτελεσµατικότητα στην επίτευξη των περιοδικών στόχων και προγραµµάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του ήµου. Ειδικότερα ο Γενικός Γραµµατέας: Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα, συντονίζει τις υπηρεσίες του ήµου κατά την άσκηση του έργου τους, σε συνεργασία µε το Γενικό ιευθυντή. Μεριµνά για την επεξεργασία από τις αρµόδιες υπηρεσίες των θεµάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρό τους. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρµογής των αποφάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ήµου, σε συνεργασία µε τον Γενικό ιευθυντή. 11

12 Συµµετέχει στις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου και των Ετησίων Προγραµµάτων ράσης του ήµου και παρακολουθεί την επίτευξη των περιοδικών στόχων και την υλοποίηση των αντίστοιχων προγραµµάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του ήµου. Μεριµνά για την έγκαιρη ετοιµασία των περιοδικών απολογισµών δράσης του ήµου σύµφωνα προς τα αντίστοιχα προγράµµατα ή τις συγκεκριµένες αποφάσεις και ενηµερώνει σχετικά την Εκτελεστική Επιτροπή. Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δηµιουργείται στο ήµο και µεριµνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσµατικής δράσης των υπηρεσιών του ήµου, την προσαρµογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναµικού και των τεχνικών µέσων του ήµου ύναται να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά Συµβούλια στα οποία µετέχουν µε εκπροσώπους τους το σύνολο ή µέρος (ανάλογα µε οµοιογενή θεµατικά αντικείµενα) των υπηρεσιών του ήµου. Παρακολουθεί τις δραστηριότητες των νοµικών προσώπων του ήµου και συνεργάζεται µε τις διοικήσεις τους, ώστε να εξασφαλίζεται η εναρµόνιση των αποτελεσµάτων από τη δραστηριοποίησή τους προς τους στόχους του ήµου. Υπογράφει έγγραφα σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που του εκχωρεί ο ήµαρχος. ΑΡΘΡΟ 4 Ι ΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Το Ιδιαίτερο Γραφείο ηµάρχου παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη προς τον ήµαρχο και ιδίως: Προγραµµατίζει, οργανώνει και ρυθµίζει τις συναντήσεις, τις συσκέψεις και τις επαφές του ηµάρχου. ιεξάγει και διεκπεραιώνει την προσωπική αλληλογραφία του ηµάρχου και τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο αυτής. Τηρεί αρχείο των κάθε είδους αποφάσεων του ήµου προς χρήση του ηµάρχου, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του ηµάρχου. Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη προς τους κατέχοντες θέσεις Ειδικών Συµβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστηµονικών Συνεργατών. Καταρτίζει και υποβάλλει στο ηµοτικό Συµβούλιο τα πεπραγµένα του ήµου όπως προβλέπεται από τη σχετική νοµοθεσία, σε συνεργασία µε τα γραφεία Αντιδηµάρχων και το Γραφείο Επικοινωνίας και ηµοσίων Σχέσεων. ιεξάγει κάθε υπηρεσία που αναθέτει ο ήµαρχος στο γραφείο αυτό και η οποία δεν ανήκει στην αρµοδιότητα των άλλων υπηρεσιών του ήµου. Για λογαριασµό του ηµάρχου δίνει εντολές και οδηγίες προς τους κλητήρες για την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, σε ότι αφορά προσωπικές εντολές αυτού. Φροντίζει για την εξυπηρέτηση των πολιτών γενικότερα, που απευθύνονται στις λοιπές υπηρεσίες του ήµου για την επίλυση των προβληµάτων που τους απασχολούν. ΑΡΘΡΟ 5 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Σχεδιάζει και εισηγείται την επικοινωνιακή πολιτική για την προώθηση της αποστολής και των στόχων του ήµου και αντίστοιχα σχεδιάζει και εισηγείται και προωθεί την εφαρµογή των προγραµµάτων των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της επικοινωνιακής αυτής πολιτικής. Οργανώνει και υλοποιεί κάθε είδους εκδηλώσεις και προγράµµατα προβολής του έργου και των υπηρεσιών που παρέχει ο ήµος. Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρµόζει προγράµµατα ενηµέρωσης των πολιτών για τις επιδιώξεις, στόχους και υπηρεσίες του ήµου µε γενικό στόχο τη δραστηριοποίηση των πολιτών για την προώθηση των τοπικών συµφερόντων. Επεξεργάζεται και επιµελείται τα πεπραγµένα της δηµοτικής αρχής. 12

13 Παρακολουθεί συστηµατικά τα δηµοσιεύµατα (έντυπα και ηλεκτρονικά) σχετικά µε τις δραστηριότητες του ήµου και ενηµερώνει σχετικά τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του ήµου. Τηρεί αρχείο των δηµοσιεύσεων καθώς και των σχετικών απαντήσεων του ήµου. ιαχειρίζεται τις σχέσεις του ήµου µε τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και επιµελείται των δηµοσιευµάτων και των δελτίων τύπου του ήµου. Επιµελείται των ενηµερωτικών εκδόσεων ή εκποµπών του ήµου στα ΜΜΕ. Φροντίζει για τη φιλοξενία εκπροσώπων των αδελφοποιηµένων πόλεων ή άλλων αποστολών. Τηρεί βιβλίο διατελεσάντων ηµάρχων και ηµοτικών Συµβούλων, αρχείο επίτιµων ηµοτών και τιµηθέντων προσώπων. Συγκεντρώνει φωτογραφικό ή άλλο υλικό (µαγνητοταινίες κ.λπ.) που αφορά εκδηλώσεις του ήµου. ΑΡΘΡΟ 6 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΗΜΟΤΗ Στο γραφείο αυτό απευθύνονται οι δηµότες που έχουν οποιοδήποτε πρόβληµα ή παράπονο για ζητήµατα καθηµερινότητας της πόλης, λειτουργίας των υπηρεσιών του ήµου ή άλλων φορέων της πόλης ή όποιοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν προτάσεις προς τη ιοίκηση του ήµου. Οι αναφορές τους διεκπεραιώνονται προς τις αρµόδιες διευθύνσεις του δήµου για τις δικές τους ενέργειες, ενώ επιδιώκεται και η αντίστροφη επικοινωνία.. Επίσης είναι αρµόδιο για την παροχή διοικητικής βοήθειας σε άτοµα που έχουν αντικειµενική αδυναµία προσπέλασης στις δηµοτικές υπηρεσίες ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Ειδικότερα το Γραφείο: Σχεδιάζει και εφαρµόζει συστήµατα και διαδικασίες για την εξυπηρέτηση των δηµοτών που έχουν αντικειµενική αδυναµία προσπέλασης στις δηµοτικές υπηρεσίες ή στα ΚΕΠ και χρειάζονται να έλθουν σε επαφή µε τις επιµέρους υπηρεσίες για συγκεκριµένες ανάγκες τους. Μεριµνά για τη δηµιουργία και την αποτελεσµατική λειτουργία δικτύων εθελοντών που αναλαµβάνουν την εξυπηρέτηση των ανωτέρω δηµοτών για την εκτέλεση των δοσοληψιών τους µε τις δηµοτικές υπηρεσίες και τα ΚΕΠ για λογαριασµό τους. έχεται αιτήµατα των ανωτέρω δηµοτών µε βάση τις σχετικές διαδικασίες και µεριµνά για την ικανοποίησή τους, µε την αξιοποίηση τόσον των υπαλλήλων του Γραφείου όσο και των δικτύων εθελοντών. Συνεργάζεται µε τα αρµόδια ΚΕΠ για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των ανωτέρω δηµοτών σε ζητήµατα αρµοδιότητας των ΚΕΠ. Σχεδιάζει και προωθεί κάθε άλλη σχετική ενέργεια για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δηµοτών µε αντικειµενική αδυναµία προσπέλασης στις δηµοτικές υπηρεσίες ή στα ΚΕΠ. Καταγράφει ανέργους και προσπαθεί να τους φέρει σε επαφή µε επιχειρήσεις προς εξεύρεση εργασίας. Παρέχει πληροφόρηση για όλο το εύρος των λειτουργιών του ήµου διευκολύνοντας τους πολίτες στις καθηµερινές τους συναλλαγές. Παρακολουθεί τις εξελίξεις που συντελούνται στο χώρο της ηµόσιας ιοίκησης και πληροφορεί ανάλογα τους πολίτες. Γνωστοποιεί στους πολίτες που είναι χρήστες Η/Υ τις σχετικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις προκειµένου οι πολίτες να απευθύνονται σ αυτές, να ενηµερώνονται και να αντλούν τις πληροφορίες που χρειάζονται. ΑΡΘΡΟ 7 ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η Νοµική Υπηρεσία παρέχει νοµική υποστήριξη προς τα αιρετά όργανα του ήµου και τις δηµοτικές υπηρεσίες για την προώθηση των επιδιώξεων / στόχων / συµφερόντων του ήµου. Ειδικότερα η Υπηρεσία: Έχει διοικητική εξάρτηση µόνον από το ήµαρχο και σε περίπτωση απουσίας του από το νόµιµο αναπληρωτή του. 13

14 Παρέχει νοµικές συµβουλές και γνωµοδοτήσεις προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης του ήµου ( ηµοτικό Συµβούλιο, Επιτροπές, ήµαρχος κλπ) διασφαλίζοντας το νοµότυπο των πράξεων του ήµου. Παρέχει νοµικές συµβουλές και κατευθύνσεις προς τις επί µέρους υπηρεσίες του ήµου, καθώς και στα ιδρύµατα και στα άλλα νοµικά πρόσωπα του ήµου, για την διασφάλιση του νοµότυπου των δράσεων τους. Επεξεργάζεται και γνωµοδοτεί για πράξεις της δηµόσιας διοίκησης που αφορούν το ήµο. Επεξεργάζεται και ελέγχει νοµικά όλες τις συµβάσεις που συνάπτει ο ήµος µε τρίτους, καθώς και τις προκηρύξεις του ήµου για την ανάθεση έργων, προµηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους. Εκπροσωπεί τον ήµο σε νοµικές υποθέσεις εντός και εκτός των ικαστηρίων και των ιοικητικών Αρχών, για την προάσπιση των συµφερόντων του ήµου. Παρακολουθεί τη σχετική νοµοθεσία και νοµολογία και τηρεί και επικαιροποιεί αρχείο µε τις νοµοθετικές και κανονιστικές ρυθµίσεις που ενδιαφέρουν το ήµο. Παρέχει προς τον ήµαρχο, τους Αντιδηµάρχους, τις υπηρεσίες του ήµου και τα Νοµικά του Πρόσωπα κάθε ζητούµενη γνώµη και συµβουλή για κάθε θέµα που αναφέρεται στις αρµοδιότητες του ήµου, των Νοµικών προσώπων αυτού και χειρίζεται όλες τις δικαστικές υποθέσεις αυτών. Οι διατάξεις του ν. 1093/1980 «περί τροποποιήσεως διατάξεων του Κώδικα περί δικηγόρων (ν.δ. 3026/1954) και άλλων τινών διατάξεων», εφαρµόζονται και επί των επί µηνιαία αντιµισθία δικηγόρων του ήµου. Ο δικηγόρος του ήµου είναι υποχρεωµένος να παραµένει στο ηµοτικό Κατάστηµα τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, κατά τις οποίες δεν υπάρχει ανάγκη παράστασής του σε δικές του υποθέσεις ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών. Οι τακτικοί δικηγόροι του ήµου ή οι καθ υπόθεση χειριζόµενοι θέµατα αυτού, οφείλουν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου, της ηµαρχιακής Επιτροπής καθώς και των ιοικητικών Συµβουλίων των Ν.Π..., όταν τούτο τους ζητηθεί. Μελετά, ερευνά και εδραιώνει νοµικά κάθε υπόθεση που είναι συνδεδεµένη µε τα συµφέροντα του ήµου. Είναι υπεύθυνος σε ότι αφορά την προστασία της ακίνητης ηµοτικής Περιουσίας, από νοµική άποψη. Επεξεργάζεται, σε τελική φάση, τα από τις υπηρεσίες του ήµου συντασσόµενα σχέδια συµφωνιών, διακηρύξεων, κανονιστικών πράξεων κ.λπ. που ανάγονται στον κύκλο της αρµοδιότητάς τους. Συντάσσει τα σχέδια όλων των πράξεων συµφωνίας που ενεργεί ο ήµος ή τα Νοµικά Πρόσωπα αυτού, µε οποιαδήποτε πρόσωπα (φυσικά ή νοµικά), που αναφέρονται σε πωλήσεις, µισθώσεις, εκµισθώσεις και αγορές, ελέγχει δε, όπου τούτο είναι αναγκαίο για τον άνω σκοπό τους σχετικούς τίτλους ιδιοκτησιών. Εισηγείται την κατάργηση δικών, σε όσες περιπτώσεις η συνέχισή τους προβλέπεται αλυσιτελής και ασύµφορη. Επιλαµβάνεται των υποθέσεων κληροδοσιών και δωρεών κινητών και ακινήτων, επεξεργάζοντας τις διαδικασίες νοµιµοποίησης του ήµου έναντι αυτών. Τηρεί ειδικό πρωτόκολλο εισερχοµένων και εξερχοµένων δικαστικών εγγράφων, γενικά, ως και των επισυναπτοµένων σε αυτά στοιχεία. Τηρεί το αναγκαίο αρχείο εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες της Νοµικής Υπηρεσίας. Τηρεί επίσης ειδικό βιβλίο πορείας των δικαστικών υποθέσεων και µεριµνά για την έγκαιρη ενηµέρωση της ιεύθυνσης Οικονοµικών για τις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις σε βάρος του ήµου. Παραλαµβάνει τα δικόγραφα που απευθύνονται στο ήµο, όταν απουσιάζει ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού. 14

15 ΑΡΘΡΟ 8 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ασκούν καθήκοντα επιτελικά και δεν έχουν αποφασιστικές αρµοδιότητες οποιασδήποτε µορφής. Παρέχουν συµβουλές και διατυπώνουν εξειδικευµένες γνώµες, γραπτά ή προφορικά, σ όλους τους τοµείς δραστηριότητας του ήµου. Για το σκοπό αυτό: Παίρνουν απευθείας εντολές από το ήµαρχο και συνεργάζονται µε οποιοδήποτε τρόπο µε τους εργαζόµενους του ήµου σε όλη τους την ιεραρχία, τους νοµικούς συµβούλους και άλλους παράγοντες. Έχουν δικαίωµα να ζητούν προφορικά ή γραπτά, στοιχεία που θα είναι αναγκαία, για την εκτέλεση των εντολών του ηµάρχου. Οι ως άνω, υπάγονται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή δικαιοδοσία του ηµάρχου, στον οποίο και είναι υποχρεωµένοι να δίνουν λόγο σε κάθε περίπτωση. ΑΡΘΡΟ 9 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Η ιεύθυνση ηµοτικής Αστυνοµίας είναι αρµόδια για την αποτελεσµατική και αποδοτική άσκηση των αρµοδιοτήτων που έχουν θεσπισθεί µε το άρθρο 1 του Νόµου 3731 / 2008, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό η ηµοτική Αστυνοµία: Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την ύδρευση, την άρδευση και την αποχέτευση, όπως αυτές περιλαµβάνονται στην εκάστοτε κείµενη νοµοθεσία, στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δηµοτικές αρχές και στις αποφάσεις των διοικητικών συµβουλίων των δηµοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης. Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δηµοτικές αρχές, για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων. Ελέγχει την τήρηση των όρων οι οποίοι προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δηµοτικές αρχές, για τη χρήση και λειτουργία των δηµοτικών αγορών, των εµποροπανηγύρεων, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων δραστηριοτήτων. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στο υπαίθριο εµπόριο και στις λαϊκές αγορές. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην υπαίθρια διαφήµιση, καθώς και τον έλεγχο της τήρησης ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και προϋποθέσεων τοποθέτησης διαφηµιστικών πλαισίων, που τυχόν έχουν τεθεί µε τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, από τις δηµοτικές αρχές. Ελέγχει την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους της εδαφικής περιφέρειας του οικείου δήµου και γενικότερα την τήρηση των κανόνων που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία και τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δηµοτικές αρχές για την αναβάθµιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισµών. Ελέγχει την τήρηση των µέτρων που επιβάλλονται για την πρόληψη πυρκαγιών σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην κυκλοφορία των πεζών, τη στάση και στάθµευση των οχηµάτων, στην επιβολή των διοικητικών µέτρων του άρθρου 103 του ν. 2696/1999, όπως ισχύει, για την παράνοµη στάθµευση οχηµάτων, καθώς και την εφαρµογή των διατάξεων, που αναφέρονται στην κυκλοφορία τροχοφόρων στους πεζόδροµους, πλατείες, πεζοδρόµια και γενικά σε χώρους που δεν προορίζονται για τέτοια χρήση και στην εκποµπή θορύβων από αυτά. Οι αρµοδιότητες αυτές ασκούνται, παράλληλα και κατά περίπτωση, και από την Ελληνική Αστυνοµία (ΕΛ.ΑΣ.) και το Λιµενικό Σώµα. Όταν κατά την άσκηση τους επιλαµβάνονται η ηµοτική Αστυνοµία και η Ελληνική Αστυνοµία ή το Λιµενικό Σώµα, ταυτόχρονα, το συντονισµό έχει η Ελληνική Αστυνοµία ή το Λιµενικό Σώµα, κατά περίπτωση. 15

16 Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στη ρύθµιση της κυκλοφορίας µε υποδείξεις και σήµατα των τροχονόµων στο δηµοτικό οδικό δίκτυο και στα τµήµατα του εθνικού και επαρχιακού δικτύου που διέρχονται µέσα από κατοικηµένες περιοχές. Η αρµοδιότητα αυτή εξακολουθεί να ασκείται, παραλλήλως και κατά περίπτωση, από την Ελληνική Αστυνοµία (ΕΛ.ΑΣ.) και το Λιµενικό Σώµα. Όταν κατά την άσκηση της επιλαµβάνονται η ηµοτική Αστυνοµία και η Ελληνική Αστυνοµία ή το Λιµενικό Σώµα, ταυτόχρονα, το συντονισµό έχει η Ελληνική Αστυνοµία ή το Λιµενικό Σώµα κατά περίπτωση. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν τα εγκαταλελειµµένα οχήµατα. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στη σήµανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και στις υποχρεώσεις αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στο δηµοτικό οδικό δίκτυο και ελέγχει για τη λήψη µέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία παιδότοπων. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία καταστηµάτων, επιχειρήσεων, θεάτρων, κινηµατογράφων, ψυχαγωγικών και λοιπών δραστηριοτήτων, για τις οποίες αρµόδιος για τη χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης, λειτουργίας και ασκήσεως τους είναι ο οικείος ήµος, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες έχουν ορισθεί άλλες αρχές αρµόδιες για το σχετικό έλεγχο. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων για την ηχορύπανση, την κοινή ησυχία και τη λειτουργία µουσικής στα καταστήµατα και στα δηµόσια κέντρα. Εκτελεί τις διοικητικές κυρώσεις που αφορούν τη λειτουργία καταστηµάτων και επιχειρήσεων, των οποίων την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγούν οι δηµοτικές αρχές. Ελέγχει την τήρηση διατάξεων που αφορούν τους οργανωµένους από τους ήµους χώρους προσωρινής εγκατάστασης µετακινούµενων πληθυσµιακών οµάδων. Ελέγχει την εφαρµογή των µέτρων που λαµβάνονται από τις δηµοτικές αρχές για δραστηριότητες και καταστάσεις που εγκυµονούν κινδύνους για τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων και ειδικότερα από τις επικίνδυνες οικοδοµές, καθώς και την εφαρµογή των κανονιστικών πράξεων που τίθενται από αυτές για την προστασία της υγείας των κατοίκων από τις οχλούσες δραστηριότητες που αναφέρονται σε αυτές. Ελέγχει την τήρηση των σχετικών διατάξεων, που αφορούν στο Γενικό Οικοδοµικό Κανονισµό. Αφαιρεί την άδεια οικοδοµής για οφειλόµενες ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α. Ελέγχει την τήρηση των µέτρων για την προστασία των µουσείων, µνηµείων, σπηλαίων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής του ήµου και των εγκαταστάσεων αυτών, που λαµβάνονται από τις οικείες δηµοτικές αρχές. Συµµετέχει στην εφαρµογή των σχεδίων πολιτικής προστασίας. Ελέγχει επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, σχετικά µε την εφαρµογή της τουριστικής νοµοθεσίας (βεβαίωση παραβάσεων, εκτέλεση διοικητικών κυρώσεων, θεώρηση τιµοκαταλόγων των δωµατίων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και καταλυµάτων) στις περιπτώσεις που αυτές λειτουργούν σε νοµούς ή νησιά όπου δεν εδρεύουν υπηρεσίες του EOT. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων για το ωράριο λειτουργίας των κέντρων διασκέδασης και των συναφών καταστηµάτων, καθώς και των εµπορικών καταστηµάτων και των καταστηµάτων τροφίµων. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τις κάθε είδους κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δηµοτικές αρχές, καθώς και την επιβολή των πάσης φύσεως διοικητικών µέτρων που προβλέπονται από αυτές. Ελέγχει την εφαρµογή του αντικαπνιστικού νόµου καθώς και της κείµενης νοµοθεσίας κοινοτικής και εθνικής, βεβαιώνει παραβάσεις και επιβάλλει κυρώσεις, σύµφωνα µε το Νόµο 3868/2010 όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Προστατεύει τη δηµοτική και κοινοτική περιουσία. ιενεργεί αυτοψία για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικών πράξεων από τα όργανα του ήµου και, ιδίως, διενεργεί αυτοψία και συντάσσει έκθεση 16

17 για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και για τη χορήγηση βεβαίωσης µόνιµης κατοικίας. Επιδίδει τα πάσης φύσεως έγγραφα του οικείου ήµου ή άλλων ηµοτικών Αρχών εντός των διοικητικών ορίων του οικείου ήµου. Γραφείο ιευθυντή Ο ιευθυντής προΐσταται των υπηρεσιών της ηµοτικής Αστυνοµίας. Ασχολείται µε τον έλεγχο, την οργάνωση της λειτουργίας και την αποτελεσµατική άσκηση των αρµοδιοτήτων της ηµοτικής Αστυνοµίας. Μεριµνά για τον καταρτισµό του προγράµµατος της υπηρεσίας βάσει του οποίου ασκείται η αστυνόµευση Καθορίζει τους τοµείς ευθύνης εντός των οποίων ασκούνται οι αρµοδιότητες της ηµοτικής Αστυνοµίας Μεριµνά για το συντονισµό του προσωπικού όταν αυτό δεν επαρκεί και εναλλάσσει τις υπηρεσίες Εισηγείται την επιµόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού. Ασκεί καθήκοντα γενικού ανακριτικού υπαλλήλου. Οι αρµοδιότητες των επί µέρους οργανικών µονάδων της ιεύθυνσης ηµοτικής Αστυνοµίας είναι οι εξής: 1. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Συγκεντρώνει και µελετά τις επιστηµονικές και τεχνικές µεθόδους για την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της ηµοτικής Αστυνοµίας και την αξιολόγηση της απόδοσής της Σχεδιάζει όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε τον επιχειρησιακό σχεδιασµό, την τακτική και µεθοδολογία δράσης και την αποτελεσµατικότητα του έργου της δηµοτικής αστυνοµίας (µέθοδοι αστυνόµευσης, κανόνες και µέτρα αστυνοµικής τακτικής και πρακτικής, µέθοδοι αξιοποίησης προσωπικού, στολές προσωπικού κλπ) Σχεδιάζει και εισηγείται κανονισµούς για τη λειτουργία και τον τρόπο δράσης της δηµοτικής αστυνοµίας Τηρεί αρχείο αναφορών / δελτίων συµβάντων και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία για τη δράση και τα αποτελέσµατα από την αξιοποίηση της δηµοτικής αστυνοµίας Υποδέχεται τις αναφορές / δελτία συµβάντων, τις αξιολογεί σε συνεργασία µε το Τµήµα Αστυνόµευσης και µεριµνά για την ενηµέρωση των δηµοτικών υπηρεσιών ή και άλλων δηµόσιων υπηρεσιών, όταν απαιτείται, για τις περαιτέρω ενέργειες Μεριµνά για τη σύσταση και την εύρυθµη λειτουργία των αποκεντρωµένων Τµηµάτων ηµοτικής Αστυνοµίας σε δηµοτικές ενότητες. Καθοδηγεί τα Τµήµατα αυτά για όλα τα θέµατα που αφορούν τον επιχειρησιακό σχεδιασµό, την τήρηση της νοµοθεσίας και των κανονισµών, την τακτική και µεθοδολογία δράσης και την αποτελεσµατικότητα του έργου της δηµοτικής αστυνοµίας Καθοδηγεί το Τµήµα Αστυνόµευσης και τα Τµήµατα ηµοτικής Αστυνοµίας για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιστατικών ή συµβάντων Συνεργάζεται µε άλλους αρµόδιους φορείς για τη λήψη των αναγκαίων νοµοθετικών και διοικητικών µέτρων προς αντιµετώπιση των προβληµάτων που σχετίζονται µε το αντικείµενο της δηµοτικής αστυνοµίας Συγκεντρώνει τυχόν παράπονα και υποδείξεις των πολιτών σχετικά µε το αντικείµενο της δηµοτικής αστυνοµίας, τηρεί σχετικά αρχεία, συνεργάζεται µε τα αποκεντρωµένα Τµήµατα ηµοτικής Αστυνοµίας και το Τµήµα Αστυνόµευσης και συµµετέχει στην διαχείριση όσων σχετικών µέτρων και αποφάσεων λαµβάνονται Μεριµνά για την ενηµέρωση του κοινού για το αντικείµενο και το έργο της δηµοτικής αστυνοµίας. Μεριµνά για την εκπαίδευση του προσωπικού της δηµοτικής αστυνοµίας 17

18 Μεριµνά για την εξασφάλιση και συντήρηση των τεχνικών µέσων, καθώς και του ιµατισµού και των λοιπών εφοδίων του προσωπικού της δηµοτικής αστυνοµίας Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς τη ιεύθυνση και τα Τµήµατά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ) Ασχολείται µε την επιστηµονική υποστήριξη όπου αυτό απαιτείται και είναι αναγκαία για την αποτελεσµατική άσκηση των αρµοδιοτήτων της ηµοτικής Αστυνοµίας. Αποτελείται από ειδικότητες µηχανικών εποπτών υγείας καθώς και κάθε άλλου επιστηµονικού προσωπικού που είναι αναγκαίο. 2. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ Συγκροτεί τις περιπόλους και τις οµάδες αστυνοµικής ενέργειας σύµφωνα µε τους κανονισµούς και τις οδηγίες του Γραφείου Επιχειρησιακού Σχεδιασµού. ιενεργεί όλες τις αστυνοµικής φύσεως ενέργειες (περίπολοι, έρευνες, έλεγχοι κλπ) σύµφωνα µε το αντικείµενο της δηµοτικής αστυνοµίας και τους σχετικούς κανονισµούς. Συµπληρώνει αναφορές και δελτία συµβάντων για τα αποτελέσµατα της αστυνοµικής δράσης, τα αξιολογεί και ενηµερώνει σχετικά το Γραφείο Επιχειρησιακού Σχεδιασµού. Συγκεντρώνει τυχόν παράπονα και υποδείξεις των πολιτών σχετικά µε το αντικείµενο της δηµοτικής αστυνοµίας, ενηµερώνει σχετικά το Γραφείο Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και συµµετέχει στη διαχείριση όσων σχετικών µέτρων και αποφάσεων λαµβάνονται. Μεριµνά για τη διενέργεια των αναγκαίων εργασιών συντήρησης των τεχνικών µέσων και εφοδίων που χρησιµοποιεί η δηµοτική αστυνοµία. ΑΡΘΡΟ 10 ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο Γενικός ιευθυντής έχει την ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του ήµου που συγκροτούν τη Γενική ιεύθυνση και ιδίως για την οργάνωση, το συντονισµό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της λειτουργίας τους. Ειδικότερα ο Γενικός ιευθυντής: Κατευθύνει το σχεδιασµό των δραστηριοτήτων και των αντιστοίχων προγραµµάτων δράσης των υπηρεσιών, συνεργαζόµενος µε το Γενικό Γραµµατέα και τους αντίστοιχους προϊσταµένους των υπηρεσιών, έτσι ώστε να εναρµονίζονται προς τους περιοδικούς στόχους του ήµου. Μεριµνά για την κατάλληλη οργάνωση των πόρων των υπηρεσιών (ανθρώπινο δυναµικό, τεχνικά µέσα, υποδοµές εσωτερικές διαδικασίες λειτουργίας κλπ), ώστε να µπορούν να ανταποκρίνονται στην αποτελεσµατική και αποδοτική υλοποίηση των δραστηριοτήτων τους και των αντίστοιχων προγραµµάτων δράσης τους. Συντονίζει τη λειτουργία των υπηρεσιών συνεργαζόµενος µε τους αντίστοιχους προϊσταµένους. Παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί την καλή λειτουργία των υπηρεσιών σε σχέση πάντοτε προς τις δραστηριότητές τους και την επίτευξη των περιοδικών προγραµµάτων δράσης τους. Αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσµατικότητα των πόρων της κάθε υπηρεσίας (ανθρώπινο δυναµικό, τεχνικά µέσα κλπ) και διατυπώνει προτάσεις για τη συµπλήρωσή τους ή τη βελτίωση της απόδοσής τους. ύναται να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά Συµβούλια στα οποία µετέχουν µε εκπροσώπους τους το σύνολο ή µέρος (ανάλογα µε οµοιογενή θεµατικά αντικείµενα) των υπηρεσιών του ήµου. Υπογράφει έγγραφα σύµφωνα µε το σύστηµα δικαιοδοσιών υπογραφής εγγράφων που εφαρµόζει ο ήµος. 18

19 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 11 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ιεύθυνση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης του ήµου είναι αρµόδια για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και των νοµικών προσώπων του ήµου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και των Ετησίων Προγραµµάτων ράσης, την παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών του ήµου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του και το σχεδιασµό και την παρακολούθηση της εφαρµογής των εσωτερικών οργανωτικών συστηµάτων του ήµου υπό συνθήκες διασφάλισης του επιθυµητού επιπέδου ποιότητας των παρεχοµένων κάθε είδους υπηρεσιών. Στη ιεύθυνση, και ειδικότερα στο Τµήµα Πρωτογενούς Παραγωγής, υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωµένα Γραφεία Αγροτικής Παραγωγής και Ζωικής Παραγωγής σε επιµέρους δηµοτικές ενότητες. Οι συγκεκριµένες αρµοδιότητες της ιεύθυνσης, στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Γραφείο ιευθυντή Ο ιευθυντής προΐσταται των υπηρεσιών της ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Πληροφορικής. Ασχολείται µε τον έλεγχο, την οργάνωση της λειτουργίας και την αποτελεσµατική άσκηση των αρµοδιοτήτων που εκχωρούνται κάθε φορά από την Κεντρική ιοίκηση. Οι αρµοδιότητες των επί µέρους οργανικών µονάδων της ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Πληροφορικής είναι οι εξής: 1. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ A. Γραφείο µελετών και έρευνας Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, τεκµηριώνει και ενηµερώνει συνεχώς τα γεωγραφικά, δηµογραφικά, οικονοµικά, κοινωνικά και άλλα στοιχεία που αφορούν στην ανάπτυξη του ήµου, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς και τις υπηρεσίες του ήµου. Συγκεντρώνει και τεκµηριώνει την αναγκαία τεχνογνωσία και πληροφόρηση που είναι απαραίτητη για τη διαµόρφωση των προγραµµάτων ανάπτυξης του ήµου (π.χ. κλαδικές και αναπτυξιακές µελέτες, µελέτες και θέµατα της Αυτοδιοίκησης, νοµοθεσία που αφορά την αυτοδιοίκηση, τις λειτουργίες και τους στόχους του ήµου κλπ). Μεριµνά για τη διενέργεια ερευνών για τις ανάγκες των δηµοτών και συγκεντρώνει και τεκµηριώνει προτάσεις για επεµβάσεις (έργα, ενέργειες, προγράµµατα) που θα ικανοποιούν τις ανάγκες των δηµοτών. Μεριµνά για την εκπόνηση ερευνών και µελετών για τη διάγνωση των αναγκών ανάπτυξης του ήµου, τη διερεύνηση της σκοπιµότητας αναπτυξιακών προτάσεων και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων έργων, δράσεων και µέτρων. ιαχειρίζεται τις υποθέσεις ίδρυσης συγχώνευσης κατάργησης και ενσωµάτωσης των Νοµικών Προσώπων. Επιµελείται την εκπόνηση οικονοµοτεχνικών µελετών ίδρυσης συγχώνευσης διάσπασης και κατάργησης των ηµοτικών Επιχειρήσεων. Παρέχει κάθε υποστήριξη στην αναπτυξιακή διάσταση των Νοµικών Προσώπων του ήµου. 19

20 B. Γραφείο σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων οικονοµικής ανάπτυξης της περιοχής του ήµου, µε την αξιοποίηση των τοπικών φυσικών πόρων, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού, την αξιοποίηση της δηµοτικής περιουσίας και τη δηµιουργία και διαχείριση υποδοµών στήριξης της τοπικής οικονοµίας. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και δράσεων, που ενσωµατώνουν την ισότητα των φύλων και τη λήψη θετικών µέτρων υπέρ των γυναικών στις προτάσεις του ήµου στα εθνικά και συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα. Συνεργάζεται µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας στην οποία ανήκει ο ήµος για την εναρµόνιση των προγραµµάτων οικονοµικής ανάπτυξης της περιοχής του ήµου µε τα ευρύτερα αντίστοιχα προγράµµατα της Περιφέρειας. ιαχειρίζεται τα προγράµµατα και φροντίζει για την αποστολή των τεχνικών δελτίων και απολογιστικών στοιχείων στις διαχειριστικές αρχές κατά το χρονικό διάστηµα υλοποίησης των προγραµµάτων. Συνεργάζεται µε τους συµβούλους του δηµάρχου, τους εξωτερικούς συνεργάτες του ήµου και µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και συντάσσει προτάσεις που αφορούν στην εφαρµογή προγραµµάτων για την εξασφάλιση και διαρκή βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών (δοµηµένο περιβάλλον) στην περιοχή του ήµου, µε στόχο την εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών ποιότητας ζωής. ιερευνά και ενηµερώνει τα όργανα και τις υπηρεσίες του ήµου για τις πιθανές πηγές χρηµατοδότησης των αναπτυξιακών προγραµµάτων του ήµου (προγράµµατα συγχρηµατοδοτούµενα από την ΕΕ, προγράµµατα της ΕΕ, εθνικά προγράµµατα, έργα Σ ΙΤ, έργα αυτοχρηµατοδοτούµενα κλπ). Υποστηρίζει τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του ήµου και των Νοµικών Προσώπων του και την οµάδα έργου που είναι δυνατόν να συγκροτείται για τη σύνταξη του 5ετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου, κατά τη διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του επιχειρησιακού προγράµµατος και των Ετησίων Προγραµµάτων ράσης, στα οποία εξειδικεύεται το επιχειρησιακό πρόγραµµα, µεριµνά για τις διαδικασίες δηµόσιας διαβούλευσης. Μεριµνά για τη διενέργεια των διαδικασιών ένταξης έργων και δράσεων του ήµου σε αναπτυξιακά και άλλα προγράµµατα, για την παρακολούθηση της υλοποίησής τους και τη σχετική ενηµέρωση των αρµοδίων Αρχών, σε συνεργασία µε τους συµβούλους του δηµάρχου, τους εξωτερικούς συνεργάτες του ήµου και µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του ήµου. Τηρεί πίνακες µε τα τεχνικά δελτία και οικονοµικά στοιχεία των συγχρηµατοδοτούµενων έργων. Υποστηρίζει το ήµαρχο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, συνεργάζεται µε τις υπηρεσίες του ήµου και των Νοµικών Προσώπων του και συντάσσει την ενδιάµεση και την τελική έκθεση αξιολόγησης, τις οποίες υποβάλλει στο ήµαρχο. Εισηγείται την ενδεχόµενη αναθεώρηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος µετά την ενδιάµεση αξιολόγησή του. Με σκοπό την αντικειµενικότερη αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, διαµορφώνει τους κατάλληλους δείκτες αποτελεσµατικότητας, που επιτρέπουν να εκτιµηθεί ο βαθµός επίτευξης των στόχων σε σχέση µε τα αποτελέσµατα των δράσεων, καθώς και κατάλληλους δείκτες αποδοτικότητας, που συσχετίζουν το κόστος πραγµατοποίησης µε τις εκροές των δράσεων. Συντάσσει σχέδιο του Ετησίου Προγράµµατος ράσης του ήµου, αφού λάβει υπόψη τις γραπτές εισηγήσεις των υπηρεσιών, και το υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή. Υποστηρίζει την Εκτελεστική Επιτροπή για την παρακολούθηση και τον απολογισµό των Ετησίων Προγραµµάτων ράσης του ήµου. Ειδικότερα (α) κατά τη διάρκεια εφαρµογής του ετησίου προγράµµατος δράσης του ήµου, συντάσσει εκθέσεις παρακολούθησης σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες, ανά τακτά διαστήµατα που ορίζονται µε απόφαση του ηµάρχου και (β) πριν από τη σύνταξη του οικονοµικού απολογισµού, υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή έκθεση µε τον απολογισµό δράσης του προηγούµενου έτους, αφού λάβει υπόψη τις απολογιστικές εκθέσεις των υπηρεσιών. 20

Οργανισµός Εσωτερικής Υϖηρεσίας ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Οργανισµός Εσωτερικής Υϖηρεσίας ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ο.Ε.Υ.) ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ / Αύγουστος 2011 Σελίδα 1 από 91 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1: ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Άρθρο 1 : ιάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών Άρθρο 2 : ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης Α/24 Φεβρουαρίου 2011 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης Α/24 Φεβρουαρίου 2011 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης Α/24 Φεβρουαρίου 2011 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 117/2011 Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. Άρθρο 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΜΕΡΟΣ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. Άρθρο 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 1 ΜΕΡΟΣ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Άρθρο 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστηµένες στην έδρα του Δήµου και περιλαµβάνουν τις παρακάτω οργανικές µονάδες οµαδοποιηµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Από το υπ αριθµό 5/2011 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Προποντίδας. Αριθµ. Πίνακα: 5/2011 Αριθµ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Αριθμός Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης 343/ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ...4 Άρθρο 1- Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών...4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης /9 Μαρτίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης /9 Μαρτίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΗΜΟΣ ΚΒΛΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΣΠΣΜ πό το Πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης /9 Μαρτίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ριθ. ποφάσεως 144/2011 Θ Ε Μ «Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Ελευθερία Α. Κόνιαλη Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο Κασσάνδρας 63077 Κασσάνδρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ο..Ε..Υ) ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Σελίδα 1 από 164 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Άρθρο 1 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 2 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 6ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ -ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ Σήµερα, ηµέρα Πέµπτη 24 Μαρτίου 2011 και ώρα 12:30 µ.µ. συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «ιαγραφές οφειλών»

Θ Ε Μ Α «ιαγραφές οφειλών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: ΒΛΛΨΩΕ6-Ν3Φ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 26ης / 7 Οκτωβρίου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 575/2013 Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 9 ης /12 Απριλίου 2010 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 9 ης /12 Απριλίου 2010 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 9 ης /12 Απριλίου 2010 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 193/2010 ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περίγραµµα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιεύθυνση: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τµήµα:.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Αποφάσεως 744/2011

Αριθ. Αποφάσεως 744/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: 45Β ΩΕ6-ΛΝΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 28ης /31 Οκτωβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 744/2011 Θ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΜΗΜΑ Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Προϊσταμένη: Πασαλή Παρασκευή (ΠΕ11 Πληροφορικής) Τηλ: 23823 50803 email: passaliv@giannitsa.

1. ΤΜΗΜΑ Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Προϊσταμένη: Πασαλή Παρασκευή (ΠΕ11 Πληροφορικής) Τηλ: 23823 50803 email: passaliv@giannitsa. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου. 2. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων 3. Νομική Υπηρεσία. 4. Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας 5. Αυτοτελές Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 7/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Πάρου ΘΕΜΑ: Έγκριση σχεδίου νέου Οργανισµού Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 75/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Κόνιτσα 11-09-2014 Αριθ. Πρωτ: 9788 ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Αποφάσεως 241/2013

Αριθ. Αποφάσεως 241/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: ΒΕΑΖΩΕ6-ΖΗΧ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 10ης / 22 Απριλίου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 241/2013 Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Κεφαλλονιάς

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Κεφαλλονιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νοµός Κεφαλληνίας Αργοστόλι, 19-3-2012 ήµος Κεφαλλονιάς Αριθ. Πρωτ. : 10250 Αριθ. Απόφασης : 130 Πληροφορίες: Γρ. ηµάρχου Ταχ. /νση : Π. Βαλλιάνου 7 T.Κ : 28100 Αργοστόλι Τηλ: 26710-22933

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ. 68

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ. 68 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 8 / 1 / 2013 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΤΜΗΜΑ : Ταχ. /νση : Τηλέφωνο : Φαξ : Ηλεκ/κό Ταχ. : Ιστοσελίδα : ηµάρχου Πλ. Ελευθερίας 1 Τ.Κ. 851 00 - ΡΟ ΟΣ 2241361387

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ10-ΙΕΥ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ10-ΙΕΥ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 03 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση επιτροπής ελέγχων άρθρου 81 νόμου 4172/2013. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΘΕΜΑ: Σύσταση επιτροπής ελέγχων άρθρου 81 νόμου 4172/2013. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Σύσταση επιτροπής ελέγχων άρθρου 81 νόμου 4172/2013. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 890/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Διεύθυνση, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου Ιωάννινα, 24 Δεκεμβρίου 2014 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 113010/2772 ΑΠΟΦΑΣΗ Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Δ/ΝΣΗ : ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΈΡΚΥΡΑ, 17 12-2014 Τ.Κ. : 49 100 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε.ΣΥΜΠΟΝΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ. : 26610-39606/31696 ΦΑΞ : 26610-42335 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζαγορά, 10-09 - 2014 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 9482

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζαγορά, 10-09 - 2014 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 9482 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζαγορά, 10-09 - 2014 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 9482 Ταχ. Δ/νση : Ζαγορά Πηλίου Ταχ. Κωδ. : 370 01 Πληροφορίες: Γάκη Σπυριδούλα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Αυτοτελούς Τμήματος και Τμημάτων του Δήμου Βύρωνα».

Θέμα: «Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Αυτοτελούς Τμήματος και Τμημάτων του Δήμου Βύρωνα». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας 21/10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 30034 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Αρ.Απόφ. : 672 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Καραολή & Δημητρίου 36-44 Τ.Κ 16233 ΤΗΛ. : 2132008680-4

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Ανανέωση αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών» Αριθ. Αποφάσεως 476/2012

Θ Ε Μ Α «Ανανέωση αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών» Αριθ. Αποφάσεως 476/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: Β4Γ6ΩΕ6-ΖΣ7 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 19ης /6 Αυγούστου 2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 476/2012 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

µετά την υπ αριθ. 521/2009 Α Σ. Επανήλθαν:

µετά την υπ αριθ. 521/2009 Α Σ. Επανήλθαν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 22 ης /3 Αυγούστου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 523/2009 ΗΜΑΡΧΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Λευκάδα 1 Σεπτεµβρίου 2014 ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Αριθ. πρωτ. 23322 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροφορίες: Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Φιλαδελφείας 87 &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Αριθ.Αποφ.:24/2013 Αριθ. Πρωτ.: 1501 ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Ιορδάνης Λουίζος αφού έλαβε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75 Στην Καρδίτσα σήµερα την 23η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: 4ΑΘΑΩΕ6-Φ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: 4ΑΘΑΩΕ6-Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 13 ης Α/25 Μαΐου 2011 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 341/2011 Α Α: 4ΑΘΑΩΕ6-Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις α ) Του άρθρου 14 του Ν.2880/2001( ΦΕΚ 9/τ.Α/30-1-2001 )

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές / τοπική κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 24 ης /28 Ιουλίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 24 ης /28 Ιουλίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 24 ης /28 Ιουλίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 457/2008 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΟΖ8ΩΕ6-ΘΝΘ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 4 ης / 21 Φεβρουαρίου 2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Η εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών γίνεται την 1η Σεπτεμβρίου του έτους των εκλογών. Μετά την ανακήρυξη των συνδυασμών και πριν την εγκατάσταση, πραγματοποιείται η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.840,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.113,20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 5.953,20 ΕΥΡΩ C:\p126\ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2015\ΜΕΛΕΤΗ 2015.doc 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1963 ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 162 33 - ΒΥΡΩΝΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Οκτώβριος 2011

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  Οκτώβριος 2011 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Οκτώβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα... 2 3.1. Γραφείο Δημάρχου & Αιρετών... 10 3.2. Γραφείο Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων & Εθιμοτυπίας... 10 3.3. Γραφείο Ειδικών Συμβούλων & Επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΕΙΚΩΕ6-Ψ2Ξ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 1 ης / 18 Ιανουαρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «ιαγραφή οφειλών»

Θ Ε Μ Α «ιαγραφή οφειλών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: ΒΕΑΤΩΕ6-3ΞΕ ΑΠΟΣΠΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 9ης / 10 Απριλίου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 217/2013 Θ Ε Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 16 / 29-07-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος www. n e a f i l a d e l f e i a. gr Νέα Φιλαδέλφεια 9 /9 /2013 Αρ. Πρωτοκόλλου: 12274 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ. 1. ΝΤΟΥΡΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (Τακτικό µέλος) 2. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Τακτικό µέλος)

ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ. 1. ΝΤΟΥΡΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (Τακτικό µέλος) 2. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Τακτικό µέλος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο..Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµός Πρωτοκόλλου : 2334/19-03-2015 Αριθµός Συνεδρίασης : 6 η /2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ.Κ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ.Κ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ.Κ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 01/23-01-2015 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Ν. Μηχανιώνας του ήµου Θερµαϊκού.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προτάσεις στο σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ΘΕΜΑ: Προτάσεις στο σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α Ε Ν Ω Σ Η ΑSSOCI ΑΤΙΟN OF GREEK ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. PUΒLIC HEALTH INSPECTORS Γλάδστωνος 10 106 77 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 6460040 FAX: 210 6464372. www.edye.gr peedy@otenet.gr Τηλ.Προέδρου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 27 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 27 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 64209/31-12-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 27 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 385/2012 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για τροποποίηση του Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 24 Απριλίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 24 Απριλίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 24 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ.:28669 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ:ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ. Καλλιοντζής Θεόδωρος, Παπαντίδης Ιορδάνης, µετά την υπ αριθ. 70/2013 Α Σ.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ. Καλλιοντζής Θεόδωρος, Παπαντίδης Ιορδάνης, µετά την υπ αριθ. 70/2013 Α Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: ΒΕΤΠΩΕ6- ΦΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 5ης / 18 Φεβρουαρίου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 70/2013 Θ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «ιάθεση πιστώσεων στο πλαίσιο εκδηλώσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 158 του Ν. 3463/2006» Αριθ. Αποφάσεως 463/2013

Θ Ε Μ Α «ιάθεση πιστώσεων στο πλαίσιο εκδηλώσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 158 του Ν. 3463/2006» Αριθ. Αποφάσεως 463/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: ΒΛΩΛΩΕ6-Ζ3 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 20ης / 8 Αυγούστου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 463/2013 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 1 ης /27-1-2015 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 593/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 593/20-9-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 593/20-9-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 29/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισµού του ήµου ράµας,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Αποφάσεως 886/2011

Αριθ. Αποφάσεως 886/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: 456ΖΩΕ6-ΖΗΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 34ης /9 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 886/2011 Θ Ε Μ Α «Σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ο νόμος 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)», προβλέπει, στο άρθρο 11, τη λειτουργία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης 8

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Αχαρνών

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Αχαρνών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΩΨ8-3ΛΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ Αγαπητή ηµότισσα, Αγαπητέ ηµότη, Η εφαρµογή σχεδιασµένης πολιτικής σε τοπικό επίπεδο αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη του τόπου. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 533 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 533 ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 6ΟΝΒΩΕΗ-3ΛΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α του ν. 4305/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α του ν. 4305/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πέραμα 31/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αρ. Αποφ. 194/2015 Αρ. Πρωτ 194 ΘΕΜΑ: Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 89 Τροποποίηση του υπ αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ 221A ) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Καρδίτσα 20/8/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Καρδίτσα 20/8/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Καρδίτσα 20/8/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Αντιδημάρχου Ταχ. Δ/νση: Αρτεσιανού 1 ΠΡΟΣ Ταχ. Κώδικας: 43100 URL: http://www.karditsa-city.gr E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Προεδρικό Διάταγμα 102/2012 ΦΕΚ Α 169 Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο π.δ.102/2012 έχουν ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις του: Ν.4172/2013, Ν.4249/2014. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 09-09-2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Aρ.πρωτ: 20365 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Aρ.Αποφ. 442 Γραφείο Δημάρχου Γεράνι Χανίων Κρήτης 73014 Τηλ: 2821340002 Φαξ: 2821340090 Email:grammateia@platanias.gr Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 14ης/2014 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 14ης/2014 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Δημοτικής Κοινότητας Χανίων

Λειτουργία Δημοτικής Κοινότητας Χανίων Λειτουργία Δημοτικής Κοινότητας Χανίων Ένας οδηγός για να γνωρίσουμε τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βασισμένο στην εγκύκλιο 49 του ΥΠ.ΕΣ. Συμβούλιο Το Συμβούλιο 15μελές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

µετά την υπ αριθ. 521/2009 Α Σ. Επανήλθαν:

µετά την υπ αριθ. 521/2009 Α Σ. Επανήλθαν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 22 ης /3 Αυγούστου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Θ Ε Μ Α «Σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 15/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 171/2014

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 189/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΩΝ ΥΠ.ΕΣ ΕΣ. - Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΩΝ Εισήγηση µε θέµα: ΣΥΝΤΑΞΗ Ο.Ε.Υ. ΝΟΜΙΚΟΥ ΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΗΜΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Φοινικόπουλος Απόστολος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Μπαϊράμη Αθηνά

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Φοινικόπουλος Απόστολος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Μπαϊράμη Αθηνά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης Αριθ. Απόφασης : 21/2012 ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Φοινικόπουλος Απόστολος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Μπαϊράμη

Διαβάστε περισσότερα