ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2014"

Transcript

1 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2014 Ρόδος, Απρίλιος 2014

2 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου (ΑΣΙΑΘΡ) προκηρύσσει τους αγώνες του "ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΣΙΑΘ ΡΟΔΟΥ 2014". 2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Όλες οι ιστιοδρομίες των αγώνων "ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΣΙΑΘ ΡΟΔΟΥ 2014" θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς όπως αυτοί ισχύουν την ημερομηνία του αγώνα: a) Οι Διεθνείς Κανονισμοί Ιστιοδρομιών της I.S.A.F. (RRS). b) Ο Διεθνής Κανονισμός καταμέτρησης IRC c) Ο Διεθνής Κανονισμός καταμέτρησης IMS d) Ο ειδικός κανονισμός ασφαλείας για αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης της I.S.A.F. (Offshore Special Regulations), όλοι οι αγώνες της διοργάνωσης κατατάσσονται στην κατηγορία 4 του παραπάνω κανονισμού. e) Οι προσθήκες της Εθνικής Αρχής (ΕΙΟ) στους διεθνείς κανόνες ιστιοδρομιών. f) Οι ειδικές διατάξεις της ΕΑΘ/ΕΙΟ για τους αγώνες ανοικτής θάλασσας g) Ο Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα. h) Η παρούσα Προκήρυξη Αγώνων. i) Η Προκήρυξη και οι Οδηγίες Πλου του κάθε αγώνα. 3. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 3.1 Οι αγώνες κατατάσσονται στην κατηγορία C του Κανόνα 20, του Κώδικα Διαφημίσεων της I.S.A.F. (ISAF Advertising Code). 3.2 Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν σχετική γραπτή άδεια από την Εθνική τους αρχή και να καταθέσουν αντίγραφο της άδειας μαζί με την δήλωση συμμετοχής. 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 4.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο «Πρωτάθλημα ΑΣΙΑΘ 2014», έχουν όλα τα σκάφη που: a) Εχουν ολικό μήκος ίσο ή μεγαλύτερο των 7 μέτρων b) Εχουν έγκυρο πιστοποιητικό καταμέτρησης κατά ORC Int ή ORC Club (F - με πλήρη καταμέτρηση) c) Είναι εγγεγραμμένα στην δύναμη σκαφών του ΑΣΙΑΘ Ρόδου 4.2 Σε κάθε σκάφος, που συμμετέχει στους αγώνες του «Πρωταθλήματος ΑΣΙΑΘ Ρόδου 2014», σύμφωνα με την Προθήκη 2014 στους ΔΚΙ, της Εθνικής Αρχής (ΕΙΟ), θα πρέπει ο εντεταλμένος αντιπρόσωπος του και ο αναπληρωτής του, να είναι κάτοχοι αθλητικής ταυτότητας της ΕΙΟ ή μέλη ενός Ομίλου μέλους της ή μιας οργάνωσης συνδεδεμένης με την ΕΙΟ. Προκειμένου περί αλλοδαπού αγωνιζόμενου, αυτός πρέπει να είναι μέλος ή αθλητής ενός Ομίλου, που είναι μέλος μιας εθνικής αρχής συνδεδεμένης με την ISAF 4.3 Κάθε σκάφος που θα συμμετέχει σε αγώνες που διοργανώνονται από τον ΑΣΙΑΘ Ρόδου, είτε ιδιόκτητο (ανεξάρτητα από τον όμιλο στον οποίο ανήκει), είτε ενοικιαζόμενο, υποχρεούται να φέρει συνεχώς κατά την διάρκεια του αγώνα και κατά το ελλιμενισμό του στους σταθμούς των αγώνων, στον αριστερό του ιστό την σημαία του διοργανωτή ομίλου. 4.4 Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην γραμματεία του ΑΣΙΑΘΡ, σε ειδικό έντυπο δηλώσεως συμμετοχής, μέχρι και την προηγούμενη της πρώτης ιστιοδρομίας ημέρα. 4.5 Η Οργανωτική Επιτροπή ή/και η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί συμμετοχές και μετά την λήξη του χρονικού ορίου. 5. ΠΑΡΑΒΟΛΑ 5.1 Για την συμμετοχή στους αγώνες του «Πρωταθλήματος ΑΣΙΑΘ Ρόδου 2014», υπάρχει γενικό παράβολο 30,00 για κάθε μέλος πληρώματος. 5.2 Η Προκήρυξη του κάθε Αγώνα μπορεί να τροποποιεί ή και να καταργεί αυτό το παράβολο συμμετοχής. Προκήρυξη Πρωταθλήματος 2013 (Σελίδα 1 από 4)

3 6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 6.1 Η διοργάνωση «ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΣΙΑΘ ΡΟΔΟΥ 2014», αποτελείται από 16 ιστιοδρομίες, σε 6 αγώνες. 6.2 Σε περίπτωση αναβολής κάποιου αγώνα για λόγους ανωτέρας βίας, αυτός προγραμματίζεται για την αμέσως επόμενη εβδομάδα, με την ίδια διαδρομή και ώρες εκκίνησης, εκτός αν αλλιώς αναφέρεται στις αντίστοιχες οδηγίες πλου. 6.3 Το αναλυτικό πρόγραμμα ιστιοδρομιών επισυνάπτεται στο παράρτημα Ι. 7. ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ 7.1 Όλα τα σκάφη θα παραμένουν στη διάθεση της Επιτροπής Ελέγχου Σκαφών για την διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων, τις ημέρες των αγώνων, καθ όλη την διάρκεια της διοργάνωσης. 7.2 Η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου σκαφών απροειδοποίητα πριν από την έναρξη και μετά τον τερματισμό κάθε ιστιοδρομίας. 7.3 Στην διάθεση της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να υπάρχει σε κάθε σκάφος αντίγραφο πιστοποιητικού καταμέτρησης, μαζί με την 2η σελίδα του και το πιστοποιητικό ενδιαίτησης. 7.4 Δεν θα γίνεται αποδεκτή ένσταση καταμέτρησης (στο σκέλος του βάρους πληρώματος) εναντίον σκάφους που στο πιστοποιητικό του αναφέρεται βάρος πληρώματος Default. Αντιθέτως σκάφη που έχουν δηλώσει βάρος πληρώματος στο πιστοποιητικό τους θα υπόκεινται σε έλεγχο βάρους από την Επιτροπή Αγώνων. 7.5 Τα σκάφη επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν στον κάθε αγώνα μόνο καταμετρημένα πανιά. 8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 8.1 Οι Οδηγίες πλού κάθε αγώνα θα είναι διαθέσιμες στην συγκέντρωση κυβερνητών του κάθε αγώνα. 9. ΚΛΑΣΕΙΣ 9.1 Η βαθμολογία του πρωταθλήματος θα είναι ενιαία για όλα τα συμμετέχοντα σκάφη. 9.2 Για την αθλοθέτηση του κάθε αγώνα με απόφαση της Επιτροπής Αγώνα τα σκάφη μπορούν να χωριστούν σε κατηγορίες με βάση τον γενικό βαθμό ικανότητας (GPH) του κάθε σκάφους. 9.3 Η ελάχιστη συμμετοχή σε κάθε κατηγορία ή κλάση ορίζεται στα 5 σκάφη. Για να αθλοθετηθεί κάποια κλάση θα πρέπει τουλάχιστον τρία (3) από τα σκάφη της κλάσης να βρεθούν στην γραμμή εκκίνησης και να πάρουν κανονική εκκίνηση. Αν ο αριθμός αυτός δεν επιτευχθεί για κάποια κατηγορία ή κλάση, τότε η Επιτροπή Αγώνων συγχωνεύει υποχρεωτικά τις κατηγορίες ή τις κλάσεις με βάση το GPH. 10. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 10.1 Οι νικητές της διοργάνωσης "ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΣΙΑΘ ΡΟΔΟΥ 2014" θα αναδειχθούν με άθροιση των βαθμών της συνολικής κατάταξης όλων των ιστιοδρομιών, αφού αφαιρεθούν οι χειρότερες θέσεις για κάθε σκάφος Το πλήθος των ιστιοδρομιών που έχει δικαίωμα κάθε σκάφος να αφαιρέσει, προκύπτει από το ακέραιο μέρος του 20% των ιστιοδρομιών που πραγματοποιήθηκαν Όλες οι ιστιοδρομίες έχουν την ίδια βαρύτητα Τα σκάφη που θα συμμετάσχουν στον αγώνα «Νέων Κυβερνητών», θα βαθμολογηθούν μόνο για την μία ιστιοδρομία για την δε άλλη θα λάβουν όλα ένα (1) βαθμό ποινής. Τα σκάφη που δεν θα συμμετάσχουν στον αγώνα αυτό θα βαθμολογηθούν με DNC και η βαθμολογία αυτή δεν θα μπορεί να αφαιρεθεί από την τελική βαθμολογία Τα σκάφη που δεν θα δηλώνουν συμμετοχή σε κάποιον από τους αγώνες θα βαθμολογούνται με DNC Οι βαθμολογίες DNC, DNS, DSQ και DNF υπολογίζονται ως κάτω: DNC= (Το πλήθος των σκαφών που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα ΑΣΙΑΘ) + 1 DNS, DSQ, DNF= (Το πλήθος των σκαφών που συμμετέχουν στον αγώνα) + 1 Προκήρυξη Πρωταθλήματος 2013 (Σελίδα 2 από 4)

4 11. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 11.1 Για τους αγώνες του Πρωταθλήματος οι οδηγίες πλου θα καθορίζουν το σύστημα υπολογισμού αποτελεσμάτων Για τον αγώνα Channel Regatta ο οποίος θα διεξαχθεί κατά IRC και μόνο για τις ανάγκες βαθμολόγησης του πρωταθλήματος, θα εξαχθούν παράλληλα αποτελέσματα κατά ORCi με το σύστημα «Performance Curve Scoring» και αυτά θα ισχύσουν για το πρωτάθλημα Στον αγώνα Aegean Regatta ο θα μετρήσει για όλα τα σκάφη μόνο μια ιστιοδρομία inshore (αν γίνουν παραπάνω θα μετρήσει η καλύτερη). Ο υπολογισμός της βαθμολογίας της ιστιοδρομίας αυτής για το πρωτάθλημα θα προκύψει από την σύγκριση των βαθμών που θα λάβουν τα σκάφη με βάση το επίσημο Ranking List της ΕΑΘ. 12. ΕΠΑΘΛΑ 12.1 Θα απονεμηθούν έπαθλα στον 1 o, 2 o & 3 o νικητή της Γενικής Κατάταξης της διοργάνωσης "ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΣΙΑΘ ΡΟΔΟΥ 2014" Στον αγώνα νέων κυβερνητών θα απονεμηθεί έπαθλο στον πρώτο νικητή της κάθε κλάσης για κάθε ιστιοδρομία Στους άλλους αγώνες τα έπαθλα θα αναφέρονται στις αντίστοιχες Οδηγίες Πλου. 13. ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 13.1 Όλοι οι συμμετέχοντες στους αγώνες της διοργάνωσης "ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΣΙΑΘ ΡΟΔΟΥ 2014", αγωνίζονται σύμφωνα με τον θεμελιώδη κανόνα R.R.S. 4 «Απόφαση για την συμμετοχή σε ιστιοδρομία» Η Διοργανώτρια Αρχή και οι Επιτροπές που ορίζονται απ αυτήν, δεν φέρουν καμία ευθύνη για σωματική ή υλική ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο ή ότι άλλο ήθελε συμβεί, πριν, κατά την διάρκεια ή μετά τον κάθε αγώνα. 14. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 14.1 Όλα τα συμμετέχοντα σκάφη στους αγώνες της διοργάνωσης "ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΣΙΑΘ ΡΟΔΟΥ 2014", οφείλουν να διαθέτουν έγκυρη ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων, με ποσό τουλάχιστον το ελάχιστο προβλεπόμενο από την Ελληνική Νομοθεσία και από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο τους να προκύπτει καθαρά η κάλυψη έναντι τρίτων για συμμετοχή σε αγώνες ιστιοπλοΐας Αντίγραφο της ασφάλειας θα πρέπει να καταθέτουν με την δήλωση συμμετοχής κάθε αγώνα. 15. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Με την συμμετοχή τους στους αγώνες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του «Πρωταθλήματος ΑΣΙΑΘ Ρόδου 2014», οι ιδιοκτήτες και τα πληρώματα των σκαφών, αυτόματα επιτρέπουν στην Οργανωτική Επιτροπή και τους χορηγούς της, να παράγουν κατά την διάρκεια των αγώνων της διοργάνωσης, οποιοδήποτε υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα ΜΜΕ, χωρίς κανενός είδους αντίτιμο. 16. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Ο Οργανωτής όμιλος, με γνώμονα την ενίσχυση της πρωτοβουλίας συμμετοχής των μελών του στις αγωνιστικές διοργανώσεις του, προσφέρει τα παρακάτω: 16.1 Θα παρέχει έκπτωση 50% στο παράβολο συμμετοχής κάθε αγώνα (πλην του Channel Regatta και του Rodos Cup), σε όλα τα μέλη του ΑΣΙΑΘ Ρόδου Στα πλαίσια της υποχρέωσης που έχουν όλοι οι απόφοιτοι των σχολών αρχαρίων του ΑΣΙΑΘ Ρόδου, να συμμετάσχουν σε έναν (1) τουλάχιστον αγώνα για να μπορέσουν να πάρουν το δίπλωμά τους, θα τους απαλλάσσει από το παράβολο συμμετοχής στον πρώτο αγώνα που θα συμμετάσχουν (εξαιρούνται οι αγώνες: Channel Regatta και Rodos Cup). Προκήρυξη Πρωταθλήματος 2013 (Σελίδα 3 από 4)

5 16.3 Σκάφη τα οποία για πρώτη φορά θα λάβουν μέρος στους αγώνες του Πρωταθλήματος, με πλήρωμα αποτελούμενο κατά πλειοψηφία από νέους ιστιοπλόους, απαλλάσονται από το παράβολο συμμετοχής πληρώματος στους αγώνες που θα συμμετάσχουν (εξαιρούνται οι αγώνες: Channel Regatta και Rodos Cup). Για το Rodos Cup θα απαλλαχθούν από το παράβολο συμμετοχής του σκάφους Βασική προϋπόθεση για τις παραπάνω παροχές είναι οι δικαιούχοι να είναι μέλη του ΑΣΙΑΘ Ρόδου και ταμειακά τακτοποιημένοι για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πρόγραμμα Αγώνων Πρωτάθλημα 2014 Αγώνας Ιστιοδρομίες Παράβολο Παράβολο Σκάφους Πληρώματος ΤΑΜΑ ,00 0,00 ΣΥΜΗ ,00 0,00 CHANNEL REGATTA ,00? 50,00? RODOS CUP ,00 50,00 AEGEAN REGATTA ,00 0,00 ΝΕΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ ,00 0,00 Προκήρυξη Πρωταθλήματος 2013 (Σελίδα 4 από 4)

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015 Ρόδος, Μάρτιος 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου (ΑΣΙΑΘΡ) προκηρύσσει την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΑΣ Υ Α ΙΟΝΙΩΝ ΝΑΥΜΑΧΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΑΣ Υ Α ΙΟΝΙΩΝ ΝΑΥΜΑΧΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Äâ Ο Αθλητικός Ναυτικός Όμιλος Ζακύνθου θέλοντας να τιμήσει την επέτειο της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου το 1571 όπου συμμετείχαν και γαλέρες από το Ιόνιο, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ CRETAN UNION CUP 2015 23 29 Mαϊου 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (Ε.Ι.Ο.) ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ 86.1(a) ΤΩΝ RRS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2012 Οι παρούσες διατάξεις ισχύουν μέχρι την 1/3/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΚΑΛΑΜΑΚΕΙΑ 2012» 30 Ιουνίου & 01 Ιουλίου 2012 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 1.1. Ο Ν.Ο.Καλαμακίου προκηρύσσει τον Ιστιοπλοϊκό Αγώνα «ΚΑΛΑΜΑΚΕΙΑ 2012» για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΑΓΩΝΑ. ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ «Κ Ε Κ Ρ Ο Π Ι Α» Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΑΓΩΝΑ. ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ «Κ Ε Κ Ρ Ο Π Ι Α» Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφεία: Ι. Σταΐκου & Γρίβα 2, 301 00 Αγρίνιο Εγκαταστάσεις: Λίμνη Τριχωνίδα. Πύργος Καινούργιου Αγρινίου Τηλ.: 26410 44433 Fax: 26410 39938 e-mail: iodesailing@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ για σκάφη ανοιχτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORCi, ORC Club, IRC ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ

ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ για σκάφη ανοιχτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORCi, ORC Club, IRC ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ για σκάφη ανοιχτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORCi, ORC Club, IRC Φάληρο Αίγινα Νέα Επίδαυρος Φάληρο 12-14 Ιουνίου 2015 Διοργανωτής Όμιλος ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Έτος ιδρύσεως 1945 Παραλία Καβάλας Τ.Θ. 1462, 651 101, ΚΑΒΑΛΑ, Τηλ & Fax +302510222897

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Έτος ιδρύσεως 1945 Παραλία Καβάλας Τ.Θ. 1462, 651 101, ΚΑΒΑΛΑ, Τηλ & Fax +302510222897 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κύπελλο Άνοιξης Ν.Ο.Κ. 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός Όμιλος Καβάλας προκηρύσσει το Κύπελλο Άνοιξης ΝΟΚ 2015. 2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην περιοχή του κόλπου της Καβάλας

Διαβάστε περισσότερα

14 Ος ΑΓΩΝΑΣ «ΑΡΜΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ»

14 Ος ΑΓΩΝΑΣ «ΑΡΜΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ» 14 Ος ΑΓΩΝΑΣ «ΑΡΜΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ» 13 & 14 Ιουνίου 2015 Για πλήρωµα 2 ατόµων (άνδρας & γυναίκα) υποχρεωτικά. Τα έσοδα του αγώνα θα διατεθούν για τους σκοπούς του συλλόγου «το Χαµόγελο του Παιδιού»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ North Aegean Crossing 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΜΕΡΟΣ 1 1 Διοργανωτής 1.1 Ο Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης διοργανώνει τον αγώνα «North Aegean Crossing 2015». 2 Κανονισμοί 2.1 Οι αγώνες διεξάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΛΑΣΗΣ J24 ΟΡΜΟΣ ΣΟΥΔΑΣ 2015

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΛΑΣΗΣ J24 ΟΡΜΟΣ ΣΟΥΔΑΣ 2015 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΛΑΣΗΣ J24 ΟΡΜΟΣ ΣΟΥΔΑΣ 2015 21-22/03/2015 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΙΟΧ σε συνεργασία με την Ελληνική Κλάση Σκαφών J/24, και την ΕΙΟ/ΕΑΘ, διοργανώνει αγώνα με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2015 Προκήρυξη

Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2015 Προκήρυξη Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2015 8 έως 13 Αυγούστου 2015 Porto Carras Resort Χαλκιδική 1 Διοργανωτής 1.1 Ο Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης διοργανώνει το Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2015 υπό την αιγίδα της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ 2012 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ

3ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ 2012 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ 3ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ 2012 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ Ο Ναυτικός Όµιλος Ανοιχτής Θάλασσας, ο Ναυτικός Όµιλος Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ. τον. διεξαχθεί ΤΡΙΤΗ. Βουλιαγμένης. ακόλουθη: Για 4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2012. IMS Rule 2012. Συγκρούσεων

ΟΜΙΛΟΣ. τον. διεξαχθεί ΤΡΙΤΗ. Βουλιαγμένης. ακόλουθη: Για 4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2012. IMS Rule 2012. Συγκρούσεων ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 2012 Προκήρυξη Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Α Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ COASTAL OFFSHORE ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο (ΝΟΚΒ) προκηρύσσει τον Ιστιοπλοικό Αγώνα Coastal Offshore 8o Κύπελλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Σ Κ Α Φ Ω Ν ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 Α ΦΑΣΗ 17 19 2015 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1. ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Ο Ναυτικός Οµιλος Ελλάδος σε συνεργασία µε τον Ελληνικό Σύνδεσµο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 02/13

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 02/13 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 02/13 Αρ πρωτ.: 130304001 Hµεροµηνία 04 Μαρτίου 2013 ΠΡΟΣ: ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 : ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ORC INTERNATIONAL, ORC CLUB & IRC 2012

ΘΕΜΑ 1 : ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ORC INTERNATIONAL, ORC CLUB & IRC 2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 02/12 I IPK. : 1 2 0 2 1 6 0 0 3 HE>IHE@FU: 2 0 / 0 2 / 2 0 1 2 ΠΡΟΣ: ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1. Έκδοση πιστοποιητικών ORC Club, ORC International

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 02/14

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 02/14 Αρ πρωτ.: 140221002 Hμερομηνία 21 Φεβρουαρίου 2014 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 02/14 ΠΡΟΣ: ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1. Έκδοση πιστοποιητικών ORC Club, ORC International

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ 2015» ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ OPTIMIST, LASER RDL, LASER

«ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ 2015» ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ OPTIMIST, LASER RDL, LASER ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 11 ο ΚΥΠΕΛΛΟ «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ 2015» ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ OPTIMIST, LASER RDL, LASER 4.7 και 8 ο Κύπελλο «Ανάπτυξης OPTIMIST Καβάλα 2015,» 11 13 Σεπτεμβρίου 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 1.1 Ο Ναυτικός Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ & ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ & ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ & ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΩΡΩΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΣΤΟΝ ΩΡΩΠΟ» ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ OPTIMIST & LASER 4,7 12 & 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ

«ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ(ΝΟΒΣ) SALAMISYACHTINGCLUB (ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡ. 2250/2004 ΠΡΩΤΟ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ:2003 ΜΕΛΟΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ www.nobs.gr Ο ΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC LANCIA CLUB

HELLENIC LANCIA CLUB HELLENIC LANCIA CLUB OLYMPIC CLASSIC TOUR RALLY 2012 REGULARITY 1 5 & 1 6 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Το κείμενο του Συμπληρωματικού Κανονισμού είναι γραμμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2011 1 Περιεχόμενα Προκήρυξης Πρωταθλήματος Κ20 Ενότητα Α: Διοργάνωση Πρωταθλήματος Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Ω Κ Ε Α Ν Ι Κ Ο Υ Κ Α Γ Ι Α Κ (Καγιάκ Ανοιχτής Θάλασσας) Όπως εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων - Μελών της Ε.Ο.Κ.-Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ. Θαλάσσης 2015. Πιστοποιητικά IRC. χρονική εκδοθέν.

ΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ. Θαλάσσης 2015. Πιστοποιητικά IRC. χρονική εκδοθέν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ HELLENICC SAILING FEDERATION Αρρ πρωτ.: 150224010 Hμερομηνία 24 /2/ 2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 02/15 ΠΡΟΣ: ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟ ΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2015 1 Περιεχόμενα Προκήρυξης Πρωταθλήματος Κ20 Ενότητα Α: Διοργάνωση Πρωταθλήματος Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες Διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 3. ΚΥΚΛΟΣ ΑΓΩΝΩΝ GRAND PRIX ΣΕ ΚΟΛ/ΡΙΟ 25μ.-50μ. 9 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΓΩΝΩΝ (ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΟΡΙΩΝ-ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ) 16

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 3. ΚΥΚΛΟΣ ΑΓΩΝΩΝ GRAND PRIX ΣΕ ΚΟΛ/ΡΙΟ 25μ.-50μ. 9 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΓΩΝΩΝ (ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΟΡΙΩΝ-ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ) 16 Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 3 ΚΥΚΛΟΣ ΑΓΩΝΩΝ GRAND PRIX ΣΕ ΚΟΛ/ΡΙΟ 25μ.-50μ. 9 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΓΩΝΩΝ (ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΟΡΙΩΝ-ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ) 16 ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΓΩΝΩΝ (ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΟΡΙΩΝ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Α. JUNIORS 12-14-16-18

Α. JUNIORS 12-14-16-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ Κανόνες & Κανονισμοί 2015, 2016, 2017 Α. JUNIORS 12-14-16-18 Εισαγωγικό σημείωμα Για τις κατηγορίες 12-14-16, το σύστημα των Εθνικών Πρωταθλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ Γιάννης Αθαναηλίδης - Κώστας Κολωνιάρης - Χάρης Παπάζογλου. Τεχνική Διεύθυνση Μάνος Μουλιανιτάκης. Κανόνες και Κανονισμοί 2013

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ Γιάννης Αθαναηλίδης - Κώστας Κολωνιάρης - Χάρης Παπάζογλου. Τεχνική Διεύθυνση Μάνος Μουλιανιτάκης. Κανόνες και Κανονισμοί 2013 Ε.Φ.Ο.Α. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ Γιάννης Αθαναηλίδης - Κώστας Κολωνιάρης - Χάρης Παπάζογλου Τεχνική Διεύθυνση Μάνος Μουλιανιτάκης Κανόνες και Κανονισμοί 2013 Αγόρια-Κορίτσια κάτω των 12/14/16/18 Ετών Εισαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα