ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015"

Transcript

1 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015 Ρόδος, Μάρτιος 2015

2 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου (ΑΣΙΑΘΡ) προκηρύσσει την σειρά αγώνων "ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΣΙΑΘ ΡΟΔΟΥ 2015", με την έγκριση της Επιτροπής Ανοικτής Θάλασσας της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. 2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Όλες οι ιστιοδρομίες της σειράς των αγώνων θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς όπως αυτοί ισχύουν την ημερομηνία του αγώνα: a) Οι Διεθνείς Κανονισμοί Ιστιοδρομιών της I.S.A.F. (RRS). b) Ο Διεθνής Κανονισμός καταμέτρησης IRC c) Ο Διεθνής Κανονισμός καταμέτρησης IMS. d) Ο ειδικός κανονισμός ασφαλείας για αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης της I.S.A.F. (Offshore Special Regulations), όλοι οι αγώνες της διοργάνωσης κατατάσσονται στην κατηγορία 4 του παραπάνω κανονισμού. e) Οι προσθήκες της Εθνικής Αρχής (ΕΙΟ) στους διεθνείς κανόνες ιστιοδρομιών. f) Οι ειδικές διατάξεις της ΕΑΘ/ΕΙΟ για τους αγώνες ανοικτής θάλασσας g) Ο Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα. h) Η παρούσα Προκήρυξη Αγώνων. i) Η Προκήρυξη και οι Οδηγίες Πλου του κάθε αγώνα. 3. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 3.1 Οι αγώνες κατατάσσονται στην κατηγορία C του Κανόνα 20, του Κώδικα Διαφημίσεων της I.S.A.F. (ISAF Advertising Code). 3.2 Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν σχετική γραπτή άδεια από την Εθνική τους αρχή και να καταθέσουν αντίγραφο της άδειας μαζί με την δήλωση συμμετοχής. 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 4.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο «Πρωτάθλημα ΑΣΙΑΘ Ρόδου 2015» έχουν όλα τα σκάφη που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: a) Έχουν ολικό μήκος ίσο ή μεγαλύτερο των 7 μέτρων b) Έχουν έγκυρο πιστοποιητικό καταμέτρησης κατά ORC Int ή ORC Club (F - με πλήρη καταμέτρηση) c) Έχουν πλήρη καταμέτρηση κατά IMS και έχει υπολογιστεί η χρήση μπαλονιού στο πιστοποιητικό τους d) Είναι εγγεγραμμένα στην δύναμη σκαφών του ΑΣΙΑΘ Ρόδου 4.2 Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες που διοργανώνει ο ΑΣΙΑΘ Ρόδου, έχουν τα σκάφη που πληρούν τις προϋποθέσεις 4.1a, 4.1b και 4.1c. Εξαιρούνται: a) ο αγώνας Channel Regatta στον οποίο δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο σκάφη με πιστοποιητικό IRC και πληρούν την προϋπόθεση 4.1a b) ο αγώνας Rodos Cup για τον οποίο πρέπει να πληρούν την προϋπόθεση 4.1a. 4.3 Σε κάθε σκάφος, που συμμετέχει στους αγώνες του «Πρωταθλήματος ΑΣΙΑΘ Ρόδου 2015», σύμφωνα με την Εθνική Αρχή (ΕΙΟ), θα πρέπει ο εντεταλμένος αντιπρόσωπος του και ο αναπληρωτής του, να είναι κάτοχοι αθλητικής ταυτότητας της ΕΙΟ ή μέλη ενός Ομίλου μέλους της ή μιας οργάνωσης συνδεδεμένης με την ΕΙΟ. Προκειμένου περί αλλοδαπού αγωνιζόμενου, αυτός πρέπει να είναι μέλος ή αθλητής ενός Ομίλου, που είναι μέλος μιας εθνικής αρχής συνδεδεμένης με την ISAF 4.4 Κάθε σκάφος που θα συμμετέχει σε αγώνες που διοργανώνονται από τον ΑΣΙΑΘ Ρόδου, είτε ιδιόκτητο (ανεξάρτητα από τον όμιλο στον οποίο ανήκει), είτε ενοικιαζόμενο, υποχρεούται να φέρει συνεχώς κατά την διάρκεια του αγώνα και κατά το ελλιμενισμό του στους σταθμούς των αγώνων, στην αριστερή σταύρωση του ιστού του, την σημαία του διοργανωτή ομίλου. 4.5 Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην γραμματεία του ΑΣΙΑΘΡ, σε ειδικό έντυπο δηλώσεως συμμετοχής, μέχρι και την προηγούμενη της πρώτης ιστιοδρομίας ημέρα. Προκήρυξη Πρωταθλήματος 2015 (Σελίδα 1 από 4)

3 4.6 Η Οργανωτική Επιτροπή ή/και η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί συμμετοχές και μετά την λήξη του χρονικού ορίου. 5. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 5.1 Για την συμμετοχή στους αγώνες του «Πρωταθλήματος ΑΣΙΑΘ Ρόδου 2015», υπάρχει γενικό παράβολο 30,00 για κάθε μέλος πληρώματος εκτός αν διαφορετικά ορίζεται από την Προκήρυξη του Αγώνα. 6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 6.1 Η διοργάνωση «ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΣΙΑΘ ΡΟΔΟΥ 2015», αποτελείται από 20 ιστιοδρομίες, σε 7 αγώνες. 6.2 Σε περίπτωση αναβολής κάποιου αγώνα για λόγους ανωτέρας βίας, αυτός προγραμματίζεται για την αμέσως επόμενη εβδομάδα, με την ίδια διαδρομή και ώρες εκκίνησης, εκτός αν αλλιώς αναφέρεται στις αντίστοιχες οδηγίες πλου. 6.3 Το αναλυτικό πρόγραμμα ιστιοδρομιών επισυνάπτεται. 7. ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ 7.1 Όλα τα σκάφη θα παραμένουν στη διάθεση της Επιτροπής Ελέγχου Σκαφών για την διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων, τις ημέρες των αγώνων, καθ όλη την διάρκεια της διοργάνωσης. 7.2 Η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου σκαφών απροειδοποίητα πριν από την έναρξη και μετά τον τερματισμό κάθε ιστιοδρομίας. 7.3 Στην διάθεση της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να υπάρχει σε κάθε σκάφος έντυπο αντίγραφο του πιστοποιητικού καταμέτρησης. 7.4 Δεν θα γίνεται αποδεκτή ένσταση καταμέτρησης (στο σκέλος του βάρους πληρώματος) εναντίον σκάφους που στο πιστοποιητικό του αναφέρεται βάρος πληρώματος Default. Αντιθέτως σκάφη που έχουν δηλώσει βάρος πληρώματος στο πιστοποιητικό τους θα υπόκεινται σε έλεγχο βάρους από την Επιτροπή Αγώνων. 7.5 Τα σκάφη επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν στον κάθε αγώνα μόνο καταμετρημένα πανιά. 8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 8.1 Οι Οδηγίες πλού κάθε αγώνα θα είναι διαθέσιμες στην συγκέντρωση κυβερνητών του κάθε αγώνα. 9. ΚΛΑΣΕΙΣ 9.1 Η βαθμολογία του πρωταθλήματος θα είναι ενιαία για όλα τα συμμετέχοντα σκάφη. 9.2 Για την αθλοθέτηση του κάθε αγώνα με απόφαση της Επιτροπής Αγώνα τα σκάφη μπορούν να χωριστούν σε κατηγορίες με βάση τον γενικό βαθμό ικανότητας (GPH) του κάθε σκάφους ή όπως αλλιώς ορίζουν οι Οδηγίες Πλού του αγώνα. 9.3 Η ελάχιστη συμμετοχή σε κάθε κατηγορία ή κλάση ορίζεται στα 5 σκάφη. Για να αθλοθετηθεί κάποια κλάση θα πρέπει τουλάχιστον τρία (3) από τα σκάφη της κλάσης να βρεθούν στην γραμμή εκκίνησης και να πάρουν κανονική εκκίνηση. Αν ο αριθμός αυτός δεν επιτευχθεί για κάποια κατηγορία ή κλάση, τότε η Επιτροπή Αγώνων συγχωνεύει υποχρεωτικά τις κατηγορίες ή τις κλάσεις με βάση το GPH ή όπως αλλιώς ορίζουν οι Οδηγίες Πλού του αγώνα. 10. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 10.1 Οι νικητές της διοργάνωσης "ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΣΙΑΘ ΡΟΔΟΥ 2015" θα αναδειχθούν με άθροιση των βαθμών της συνολικής κατάταξης όλων των ιστιοδρομιών, αφού αφαιρεθούν οι δύο (2) χειρότερες θέσεις για κάθε σκάφος Όλες οι ιστιοδρομίες έχουν την ίδια βαρύτητα Τα σκάφη που θα συμμετάσχουν στον αγώνα «Νέων Κυβερνητών», θα βαθμολογηθούν μόνο για την μία ιστιοδρομία (όπως αυτή θα καθοριστεί από τις Οδηγίες Πλου), για την δε άλλη θα λάβουν όλα ένα (1) βαθμό ποινής. Τα σκάφη που Προκήρυξη Πρωταθλήματος 2015 (Σελίδα 2 από 4)

4 δεν θα συμμετάσχουν στον αγώνα αυτό θα βαθμολογηθούν με DNC και η βαθμολογία αυτή δεν θα μπορεί να αφαιρεθεί από την τελική βαθμολογία Τα σκάφη που δεν θα δηλώνουν συμμετοχή σε κάποιον από τους αγώνες θα βαθμολογούνται με DNC Οι βαθμολογίες DNC, DNS, DSQ και DNF υπολογίζονται ως κάτω: DNC= (Το πλήθος των σκαφών που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα ΑΣΙΑΘ) + 1 DNS, DSQ, DNF= (Το πλήθος των σκαφών που συμμετέχουν στον αγώνα) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 11.1 Για τους αγώνες του Πρωταθλήματος οι οδηγίες πλου θα καθορίζουν το σύστημα υπολογισμού αποτελεσμάτων Για τον αγώνα Channel Regatta ο οποίος θα διεξαχθεί μόνον για σκάφη που έχουν έγκυρο πιστοποιητικό IRC και μόνο για τις ανάγκες βαθμολόγησης του πρωταθλήματος, θα εξαχθούν παράλληλα αποτελέσματα κατά ORCi - με το σύστημα «Performance Curve Scoring» ή με το σύστημα «Time on Time», σύμφωνα με την κρίση της Επιτροπής Αγώνων - και αυτά θα ισχύσουν για την βαθμολόγηση των ιστιοδρομιών του πρωταθλήματος. 12. ΕΠΑΘΛΑ 12.1 Θα απονεμηθούν έπαθλα στον 1 o, 2 o & 3 o νικητή της Γενικής Κατάταξης της διοργάνωσης "ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΣΙΑΘ ΡΟΔΟΥ 2015" Τα έπαθλα των αγώνων θα καθορίζονται στις αντίστοιχες Οδηγίες Πλου. 13. ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 13.1 Όλοι οι συμμετέχοντες στους αγώνες της διοργάνωσης "ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΣΙΑΘ ΡΟΔΟΥ 2015", αγωνίζονται σύμφωνα με τον θεμελιώδη κανόνα R.R.S. 4 «Απόφαση για την συμμετοχή σε ιστιοδρομία» Η Διοργανώτρια Αρχή και οι Επιτροπές που ορίζονται απ αυτήν, δεν φέρουν καμία ευθύνη για σωματική ή υλική ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο ή ότι άλλο ήθελε συμβεί, πριν, κατά την διάρκεια ή μετά τον κάθε αγώνα. 14. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 14.1 Όλα τα συμμετέχοντα σκάφη στους αγώνες της διοργάνωσης "ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΣΙΑΘ ΡΟΔΟΥ 2015", οφείλουν να διαθέτουν έγκυρη ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων, με ποσό τουλάχιστον το ελάχιστο προβλεπόμενο από την Ελληνική Νομοθεσία και από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο τους να προκύπτει καθαρά η κάλυψη έναντι τρίτων για συμμετοχή σε αγώνες ιστιοπλοΐας Αντίγραφο της ασφάλειας θα πρέπει να καταθέτουν με την δήλωση συμμετοχής κάθε αγώνα. 15. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Με την συμμετοχή τους στους αγώνες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του «Πρωταθλήματος ΑΣΙΑΘ Ρόδου 2015», οι ιδιοκτήτες και τα πληρώματα των σκαφών, αυτόματα επιτρέπουν στην Οργανωτική Επιτροπή και τους χορηγούς της, να παράγουν κατά την διάρκεια των αγώνων της διοργάνωσης, οποιοδήποτε υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα ΜΜΕ, χωρίς κανενός είδους αντίτιμο. 16. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Ο Οργανωτής όμιλος, με γνώμονα την ενίσχυση της πρωτοβουλίας συμμετοχής των μελών του στις αγωνιστικές διοργανώσεις του, προσφέρει τα παρακάτω: 16.1 Θα παρέχει έκπτωση 50% στο παράβολο συμμετοχής κάθε αγώνα (πλην του Channel Regatta και του Rodos Cup), σε όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη του ΑΣΙΑΘ Ρόδου. Προκήρυξη Πρωταθλήματος 2015 (Σελίδα 3 από 4)

5 16.2 Στα πλαίσια της υποχρέωσης που έχουν όλοι οι απόφοιτοι των σχολών αρχαρίων του ΑΣΙΑΘ Ρόδου, να συμμετάσχουν σε έναν (1) τουλάχιστον αγώνα για να μπορέσουν να πάρουν το δίπλωμά τους, θα τους απαλλάσσει από το παράβολο συμμετοχής στον πρώτο αγώνα που θα συμμετάσχουν (εξαιρούνται οι αγώνες: Channel Regatta και Rodos Cup) Σκάφη τα οποία για πρώτη φορά θα λάβουν μέρος στους αγώνες του Πρωταθλήματος, με πλήρωμα αποτελούμενο κατά πλειοψηφία από νέους ιστιοπλόους, απαλλάσσονται από το παράβολο συμμετοχής πληρώματος στους αγώνες που θα συμμετάσχουν (εξαιρούνται οι αγώνες: Channel Regatta και Rodos Cup). Για το Rodos Cup θα απαλλαχθούν από το παράβολο συμμετοχής του σκάφους Βασική προϋπόθεση για τις παραπάνω παροχές είναι οι δικαιούχοι να είναι μέλη του ΑΣΙΑΘ Ρόδου και ταμειακά τακτοποιημένοι για το Πρόγραμμα Αγώνων Πρωτάθλημα 2015 Αγώνας Ιστιοδρομίες Παράβολο Παράβολο Σκάφους Πληρώματος ΤΑΜΑ ,00 0,00 ΣΥΜΗ ,00 0,00 ΧΑΛΚΗ ,00 0,00 CHANNEL REGATTA ,00 50,00 RODOS CUP ,00 50,00 ΤΡΙΓΩΝΑ ,00 0,00 ΝΕΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ ,00 0,00 Προκήρυξη Πρωταθλήματος 2015 (Σελίδα 4 από 4)

14 Ος ΑΓΩΝΑΣ «ΑΡΜΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ»

14 Ος ΑΓΩΝΑΣ «ΑΡΜΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ» 14 Ος ΑΓΩΝΑΣ «ΑΡΜΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ» 13 & 14 Ιουνίου 2015 Για πλήρωµα 2 ατόµων (άνδρας & γυναίκα) υποχρεωτικά. Τα έσοδα του αγώνα θα διατεθούν για τους σκοπούς του συλλόγου «το Χαµόγελο του Παιδιού»

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ 2012 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ

3ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ 2012 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ 3ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ 2012 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ Ο Ναυτικός Όµιλος Ανοιχτής Θάλασσας, ο Ναυτικός Όµιλος Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ. τον. διεξαχθεί ΤΡΙΤΗ. Βουλιαγμένης. ακόλουθη: Για 4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2012. IMS Rule 2012. Συγκρούσεων

ΟΜΙΛΟΣ. τον. διεξαχθεί ΤΡΙΤΗ. Βουλιαγμένης. ακόλουθη: Για 4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2012. IMS Rule 2012. Συγκρούσεων ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 2012 Προκήρυξη Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Α Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ COASTAL OFFSHORE ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο (ΝΟΚΒ) προκηρύσσει τον Ιστιοπλοικό Αγώνα Coastal Offshore 8o Κύπελλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Σ Κ Α Φ Ω Ν ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 Α ΦΑΣΗ 17 19 2015 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1. ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Ο Ναυτικός Οµιλος Ελλάδος σε συνεργασία µε τον Ελληνικό Σύνδεσµο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 02/14

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 02/14 Αρ πρωτ.: 140221002 Hμερομηνία 21 Φεβρουαρίου 2014 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 02/14 ΠΡΟΣ: ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1. Έκδοση πιστοποιητικών ORC Club, ORC International

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ

«ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ(ΝΟΒΣ) SALAMISYACHTINGCLUB (ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡ. 2250/2004 ΠΡΩΤΟ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ:2003 ΜΕΛΟΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ www.nobs.gr Ο ΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ. Θαλάσσης 2015. Πιστοποιητικά IRC. χρονική εκδοθέν.

ΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ. Θαλάσσης 2015. Πιστοποιητικά IRC. χρονική εκδοθέν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ HELLENICC SAILING FEDERATION Αρρ πρωτ.: 150224010 Hμερομηνία 24 /2/ 2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 02/15 ΠΡΟΣ: ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟ ΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2011 1 Περιεχόμενα Προκήρυξης Πρωταθλήματος Κ20 Ενότητα Α: Διοργάνωση Πρωταθλήματος Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Α. JUNIORS 12-14-16-18

Α. JUNIORS 12-14-16-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ Κανόνες & Κανονισμοί 2015, 2016, 2017 Α. JUNIORS 12-14-16-18 Εισαγωγικό σημείωμα Για τις κατηγορίες 12-14-16, το σύστημα των Εθνικών Πρωταθλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣΣ ο 2014 ψηφίστηκε ο Νόμος 4256 περί Τουριστικών πλοίων και άλλες διατάξεις, όπου οι προτάσεις της ΕΑΘ/ΕΙΟ και των Ναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Σ.Ι.Σ. ΕΚΔΟΣΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κανονισμός Λειτουργίας Α.Σ.Ι.Σ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.Σ.Ι.Σ... 4 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.Σ.Ι.Σ.... 4 ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 Σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας, του Καταστατικού και των Κανονισµών της Ε.Ο.Κ και του Ε.Σ.Α.Κ.Ε., των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑ Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008-2009

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑ Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008-2009 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑ Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008-2009 Περιεχόµενα Προκήρυξης Πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ «Super League Ελλάδα» Ενότητα Α: ιοργάνωση Πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ Άρθρο 1. Εφαρµοζόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: ΠΕΙΡΑΙΑΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 Σύμφωνα με τις διατάξεις των ισχυόντων Αθλητικών Νόμων (2725/1999,3057/2002, 3264/2004 και 4049/12),των Καταστατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, έχοντας υπ όψιν της τη διάταξη του άρθρου 27 ν.2725/99, τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ BEACH VOLLEYBALL

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ BEACH VOLLEYBALL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ BEACH VOLLEYBALL ΠΑΝΕΛΛΗΝΙA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ BEACH VOLLEY 2014 Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης OAKA Ανοιχτό Κολυμβητήριο Σπύρου Λούη, 151 23 Μαρούσι 210.68.01.992

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) 3η έκδοση Ιούνιος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) 3η έκδοση Σκοποί & Μέσα Εφορεία Τεχνική επιτροπή Συντονιστής Τμήματος Προπονητές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014

Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014 Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014 Με απόφαση του υπουργείου παιδείας καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος, ο τόπος και χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (Προοίμιο - γενικές αρχές) Το Δ. Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ), έχοντας υπόψη: Τα άρθρα 27 και 44 του Ν.2725/1999,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...3 Άρθρο 1 Ορισµοί... 3 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 5 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Μαρούσι, 18 Ιουλίου 2014 Αριθ. πρωτ.2677 ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2725/1999 όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο... 3 Άρθρο 1 Ορισµοί... 3 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 5 Άρθρο 3 Κατηγορίες επαγγελµατικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3 / 2014 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ ECIO tender for Credit Info Σελίδα 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ _ 3/2014 Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες επαγγελµατικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων ευτεροβάθµιας και Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.

Θέµα : Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων ευτεροβάθµιας και Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας & ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Τµήµα Γ Μητροπόλεως 12 14 101 85 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Α. Λαµπρινίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

9. ΕΣΠΕΡΟΣ 9.ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Α ΦΑΣΗ (02-03 Νοεμβρίου 2013 30-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

9. ΕΣΠΕΡΟΣ 9.ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Α ΦΑΣΗ (02-03 Νοεμβρίου 2013 30-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΜΙΝΙ (γεν. 2001) Το τουρνουά Τα 18 (δεκαοκτώ) σωματεία που δήλωσαν συμμετοχή χωρίζονται σε δυο ομίλους, των εννέα (09) ομάδων, κυρίως με βάση γεωγραφικά κριτήρια ανάλογα με την έδρα τους. ΟΜΙΛΟΣ Α ΟΜΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50

Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50 Αριθμ. Φ. : 514.1/2013 Αριθμ. Σχ.: 1633 Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50 «Διενέργεια εξετάσεων υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών - Εκπαιδευτές υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών -

Διαβάστε περισσότερα