ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Περιφερειακού Πρωταθλήµατος Θερµαϊκού 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Περιφερειακού Πρωταθλήµατος Θερµαϊκού 2012"

Transcript

1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Περιφερειακού Πρωταθλήµατος Θερµαϊκού ΟΡΓΑΝΩΣΗ 1.1 Το πρωτάθληµα συνδιοργανώνεται από τον Ναυτικό Αθλητικό Όµιλο Καλαµαριάς Θεσσαλονίκης, τον Ναυτικό Όµιλο Ανοιχτής Θάλασσας και τον Ναυτικό Όµιλο Θεσσαλονίκης. 2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2.1 ΝΑΟΚΘ: Μικρό Εµβολο, Καλαµαριά, τηλ , fax , ΝΟΑΘ: Πλάζ Αρετσούς Τ.Θ , Καλαµαριά Θεσσαλονίκη, τηλ , fax , ΝΟΘ: Θ. Σοφούλη 112, Θεσσαλονίκη, τηλ , fax , 2.2 Οι ανακοινώσεις θα αναρτώνται στους πίνακες ανακοινώσεων των διοργανωτών οµίλων. 3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 3.1 Οι ιστιοδροµίες θα διεξαχθούν στην θαλάσσια περιοχή του Θερµαϊκού κόλπου. 4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.1 Οι ιεθνείς Κανονισµοί Ιστιοδροµιών της ISAF (RRS) Ο Ειδικός Κανονισµός Ασφάλειας για αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής θάλασσας (ISAF Offshore Special Regulations). 4.3 Από τη δύση έως την ανατολή του ηλίου, ο ιεθνής Κανονισµός Αποφυγής Συγκρούσεων στην Θάλασσα αντικαθιστά το Μέρος 2 των RRS. Υπενθυµίζεται ότι εντός του ιαύλου Λιµένος Θεσσαλονίκης τα εµπορικά πλοία έχουν προτεραιότητα. 4.4 Ο κανονισµός IMS 2012, ο κανονισµός ORC Rating Systems 2012 και ο κανονισµός IRC Οι προσθήκες της Εθνικής Αρχής (ΕΑΘ/ΕΙΟ) στους ιεθνείς Κανονισµούς Ιστιοδροµιών για τους Αγώνες Ανοικτής Θαλάσσης Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία 4 του παραπάνω Ειδικού Κανονισµού Ασφαλείας της ISAF. Όλα τα σκάφη θα πρέπει να έχουν VHF µε τα κανάλια επικοινωνίας 16 & Η παρούσα Προκήρυξη, οι Οδηγίες Πλου και οι τροποιήσεις τους.

2 5. ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 5.1 Εφαρµόζεται ο κώδικας διαφήµισης της ISAF. 5.2 Σκάφη που φέρουν διαφήµιση πρέπει να έχουν σχετική άδεια από την εθνική αρχή. 6. ΧΟΡΗΓΟΣ 6.1 Ο διοργανωτής δύναται να απαιτήσει από τα συµµετέχοντα σκάφη να αναρτήσουν το λογότυπο του χορηγού, σύµφωνα µε τον κανόνα του κανονισµού 2012 της ISAF (ISAF Advertising Code). 7. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 7.1 Σκάφη καταµετρηµένα κατά ORC International, ORC Club και IRC µε έγκυρο πιστοποιητικό καταµέτρησης για το Τα πιστοποιητικά IRC πρέπει να είναι τύπου endorsed. 7.2 Σε κάθε σκάφος πρέπει να επιβαίνουν τουλάχιστον δύο ιστιοπλόοι κάτοχοι ταυτοτήτων της ΕΑΘ, εκ των οποίων ο ένας πρέπει να είναι ο κυβερνήτης ή ο εντεταλµένος εκπρόσωπός του. 7.3 Κάθε σκάφος µπορεί να συµµετάσχει σε µία µόνο κατηγορία καταµέτρησης (ORC International, ORC Club, IRC). 8. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΚΑΦΩΝ 8.1 Τα αγωνιζόµενα σκάφη πρέπει να διαθέτουν την ελάχιστη προβλεπόµενη από τον νόµο Ν 2743/99 ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων. Αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συµβολαίου του σκάφους πρέπει να συνοδεύει τη δήλωση συµµετοχής του σκάφους στην διοργάνωση. 8.2 Το ασφαλιστήριο συµβόλαιο πρέπει να καλύπτει ρητά την αστική ευθύνη έναντι τρίτων κατά την συµµετοχή του σκάφους σε αγώνες ιστιοπλοΐας. 9. ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 9.1 Οι δηλώσεις συµµετοχής στο πρωτάθληµα θα πρέπει να υποβληθούν στην γραµµατεία της διοργάνωσης όχι αργότερα από την πρώτη συγκέντρωση αγωνιζοµένων. 9.2 Οι δηλώσεις συµµετοχής για κάθε σαββατοκύριακο αγώνα θα γίνονται στην γραµµατεία του οµίλου στον οποίο γίνεται η συγκέντρωση αγωνιζοµένων. 9.3 Το παράβολο συµµετοχής ορίζεται σε 20 (είκοσι ευρώ) ανά σαββατοκύριακο αγώνων και καταβάλλεται στην συγκέντρωση αγωνιζοµένων που προηγείται. 10. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 10.1 Τα σκάφη πρέπει να καταθέτουν στην γραµµατεία αγώνων κατάσταση πληρώµατος, στην συγκέντρωση αγωνιζοµένων που προηγείται κάθε σαββατοκύριακου αγώνων Αλλαγές στην σύνθεση του πληρώµατος πρέπει να ανακοινώνονται στην επιτροπή αγώνων το αργότερο δύο ώρες πριν την εκκίνηση της ιστιοδροµίας. 11. ΕΥΘΥΝΗ 11.1 Οι διοργανωτές και οι επιτροπές δεν φέρουν καµµία ευθύνη για οτιδήποτε συµβεί σε άτοµα ή πράγµατα, στην στεριά ή στην θάλασσα, κατά τη συµµετοχή τους στους αγώνες

3 11.2 Ο κάθε κυβερνήτης έχει την αποκλειστική ευθύνη για το αν θα εκκινήσει ή όχι, ή θα συνεχίσει να αγωνίζεται, σύµφωνα µε το Θεµελιώδη Κανόνα 4 RRS (Απόφαση περί Συµµετοχής σε Αγώνα). Ειδικότερα σηµειώνεται ότι οι αγωνιζόµενοι συµµετέχουν στον αγώνα µε δική τους ευθύνη, έχοντας πλήρη επίγνωση των κινδύνων. 12. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ 12.1 Σε όλα τα σκάφη µπορεί να γίνει καταµέτρηση-επιθεώρηση πριν ή/και µετά το τέλος οποιασδήποτε ιστιοδροµίας από την Επιτροπή Αγώνων Οι έλεγχοι θα αφορούν τόσο τον εξοπλισµό ασφαλείας, όσο και την κατάσταση του σκάφους σε σχέση µε το πιστοποιητικό καταµέτρησής του. 13. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 13.1 Τετάρτη 9/5/ :00 συγκέντρωση κυβερνητών στον ΝΟΑΘ Σάββατο 12/5/2012 αγώνες Κυριακή 13/5/2012 αγώνες και απονοµή επάθλων Πέµπτη 24/5/ :00 συγκέντρωση κυβερνητών στον ΝΟΘ Σάββατο 26/5/2012 αγώνες Κυριακή 27/5/2012 αγώνες και απονοµή επάθλων Παρασκευή 12/10/ :00 συγκέντρωση κυβερνητών στην Ναυτική ιοίκηση Βορείου Ελλάδος Σάββατο 13/10/2012 αγώνες Κυριακή 14/10/2012 αγώνες Σάββατο 20/10/2012 αγώνες Κυριακή 21/10/2012 αγώνες Τετάρτη 31/10/ :00 συγκέντρωση κυβερνητών στον ΝΑΟΚΘ Σάββατο 3/11/2012 αγώνες Κυριακή 4/11/2012 αγώνες και απονοµή επάθλων 13.2 Ώρα εκκίνησης: Σάββατο 15:00. Κυριακή 13:00 για τις κατηγορίες ORCi Sport & ORC Club, 14:00 για τις κατηγορίες ORCi Performance & IRC Η πρώτη συγκέντρωση κυβερνητών θα γίνει την Τετάρτη 9/5/ Το πρωτάθληµα θεωρείται έγκυρο εφόσον πραγµατοποιηθούν τέσσερεις τουλάχιστον ιστιοδροµίες. 14. ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 14.1 Τα αγωνιζόµενα σκάφη διαιρούνται στις κλάσεις ORCi Performance, ORCi Sport, ORC Club και IRC Οι κλάσεις ORCi Performance και IRC θα ακολουθήσουν κοινό πρόγραµµα αγώνων, το οποίο θα αποτελείται από τεχνικές ιστιοδροµίες ελεγχόµενου στίβου (*) (όρτσα-πρύµα, τρίγωνο) κατά τουλάχιστον 50% Οι κλάσεις ORCi Sport και ORC Club θα ακολουθήσουν κοινό πρόγραµµα αγώνων, το οποίο θα αποτελείται από ιστιοδροµίες ελέυθερης πλεύσης (*) στην περιοχή του κόλπου της Θεσσαλονίκης, µε σηµεία στροφής τους φανούς ναυσιπλοΐας ή/και ποντισµένες σηµαδούρες, καθώς και τεχνικές ιστιοδροµίες ελεγχόµενου στίβου (*) σε ποσοστό περίπου 10%. (*) Βλ. άρθρο 5 του Κανονισµού Ετήσιας Κατάταξης 2012 της ΕΑΘ - 3 -

4 14.4 Τα σκάφη µε πιστοποιητικό ORC International µπορούν να δηλώσουν συµµετοχή στο πρωτάθληµα σε µία από τις κατηγορίες ORCi Performance, ORCi Sport, όπως επιθυµούν Απαιτούνται τουλάχιστον πεντε (5) συµµετοχές προκειµένου µία κλάση να είναι έγκυρη. Στην περίπτωση που δεν συµπληρωθεί ο απαιτούµενος αριθµός συµµετοχών στην κλάση ORCi Sport αυτή θα συγχωνευθεί µε την ORC Club Οι κλάσεις µπορούν να διαιρεθούν περαιτέρω σε κατηγορίες βάσει του βαθµού ικανότητας (GPH/TCC) των σκαφών, ανάλογα µε το πλήθος των συµµετεχόντων Οι κλάσεις, οι κατηγορίες και οι συµµετέχοντες θα ανακοινωθούν στην συγκέντρωση αγωνιζοµένων πριν από τον πρώτο αγώνα της διοργάνωσης Για να θεωρηθεί έγκυρη µία ιστιοδροµία πρέπει να εκκινήσουν κανονικά τουλάχιστον τρία (3) σκάφη. 15. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ 15.1 Ο διορθωµένος χρόνος για τις κλάσεις ORC θα προκύπτει: Για τις ιστιοδροµίες ελεύθερης πλέυσης µε την εφαρµογή του συντελεστή Time on Time Offshore Για τις ιστιοδροµίες ελεγχόµενου στίβου(*) µε την εφαρµογή του Performance Curve Scoring (PCS constructed course) Για την κλάση IRC θα εφαρµοστεί ο συντελεστής TCC. 16. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 16.1 Σκάφος που κερδίζει µία ιστιοδροµία θα παίρνει 1 βαθµό Το δεύτερο σκάφος θα παίρνει 2 βαθµούς, κ.ο.κ Σκάφος που εκκινεί αλλά δεν τερµατίσει (DNF) θα παίρνει βαθµούς της θεωρητικής θέσης του εποµένου µετά το τελευταίο κανονικώς τερµατίσαν συν Όλες οι ιστιοδροµίες είναι ισοβαρείς στην βαθµολογία Οι ισοβαθµία δύο ή περισσοτέρων σκαφών στη γενική κατάταξη θα λύεται βάσει του παραρτήµατος A8 των RRS Θα αφαιρεθoύν από την τελική βαθµολογία κάθε σκάφους οι ιστιοδροµίες µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία, ανάλογα µε το πλήθος των ιστιοδροµιών που έχουν πραγµατοποιηθεί στην κλάση που συµµετέχει το σκάφος, ως εξής: από 5 έως 7 ιστιοδροµίες αφαιρείται 1 ιστιοδροµία από 8 έως 10 ιστιοδροµίες αφαιρούνται 2 ιστιοδροµίες από 11 και άνω ιστιοδροµίες αφαιρούνται 3 ιστιοδροµίες 16.7 Οι κλάσεις ORCi Performance, ORCi Sport, ORC Club και IRC βαθµολογούνται ξεχωριστά. 17. ΠΟΙΝΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 17.1 H Επιτροπή Ενστάσεων µπορεί να επιβάλει στο σκάφος ποινή αυξήσεως του διορθωµένου χρόνου κατά 2%, 5% ή 10% ή, σε περίπτωση σοβαρής παράβασης, ποινή ακυρώσεως (DSQ)

5 17.2 Για πρόωρη εκκίνηση (OCS) στις ιστιοδροµίες ελέυθερης πλεύσης, επιβάλλεται ποινή 10% επί του διορθωµένου χρόνου. 18. ΩΡΑ 18.1 Οι οριζόµενοι χρόνοι στην παρούσα Προκήρυξη είναι τοπική θερινή ώρα (GMT + 3 ώρες). 19. ΕΠΑΘΛΑ 19.1 Θα απονεµηθούν έπαθλα στους νικητές της βαθµολογίας των κλάσεων ORCi Performance, ORCi Sport, ORC Club & IRC, καθώς και στους νικητές της κάθε κατηγορίας (εφόσον έγινε περαιτέρω διαίρεση κλάσης) ανάλογα µε το πλήθος των συµµετοχών σε κάθε κλάση/κατηγορία ως εξής: Έως 5 συµµετοχές: Στον πρώτο νικητή Από 6 έως 7 συµµετοχές: Στον πρώτο & δεύτερο νικητή Από 8 συµµετοχές και άνω: Στον πρώτο, δεύτερο & τρίτο νικητή Θα απονεµηθούν επίσης έπαθλα στους πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας σε κάθε ιστιοδροµία, πλην των ιστιοδροµιών που εντάσσονται στο πρόγραµµα των αγώνων «Βότσεια 2012», τα έπαθλα των οποίων θα ανακοινωθούν σε εύθετο χρόνο. 20. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ Παλεράς Ανδρέας (πρόεδρος) Χουλιάρας Βασίλης Τσεκούρα Μαρία Ζωγραφάκη Κατερίνα Αγεριάδου Άννα Αθανασόπουλος Κώστας Μελίδης Γιάννης 21. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Πασχαλίδης Ιορδάνης Παπαγεωργίου Νίκος Ταγαρόπουλος Παναγιώτης Τσαβδαρίδου Άννα Καρασταµάτης Μιχάλης - 5 -

3ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ 2012 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ

3ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ 2012 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ 3ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ 2012 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ Ο Ναυτικός Όµιλος Ανοιχτής Θάλασσας, ο Ναυτικός Όµιλος Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΚΑΛΑΜΑΚΕΙΑ 2012» 30 Ιουνίου & 01 Ιουλίου 2012 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 1.1. Ο Ν.Ο.Καλαμακίου προκηρύσσει τον Ιστιοπλοϊκό Αγώνα «ΚΑΛΑΜΑΚΕΙΑ 2012» για

Διαβάστε περισσότερα

14 Ος ΑΓΩΝΑΣ «ΑΡΜΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ»

14 Ος ΑΓΩΝΑΣ «ΑΡΜΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ» 14 Ος ΑΓΩΝΑΣ «ΑΡΜΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ» 13 & 14 Ιουνίου 2015 Για πλήρωµα 2 ατόµων (άνδρας & γυναίκα) υποχρεωτικά. Τα έσοδα του αγώνα θα διατεθούν για τους σκοπούς του συλλόγου «το Χαµόγελο του Παιδιού»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (Ε.Ι.Ο.) ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ 86.1(a) ΤΩΝ RRS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2012 Οι παρούσες διατάξεις ισχύουν μέχρι την 1/3/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΑΓΩΝΑ. ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ «Κ Ε Κ Ρ Ο Π Ι Α» Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΑΓΩΝΑ. ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ «Κ Ε Κ Ρ Ο Π Ι Α» Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφεία: Ι. Σταΐκου & Γρίβα 2, 301 00 Αγρίνιο Εγκαταστάσεις: Λίμνη Τριχωνίδα. Πύργος Καινούργιου Αγρινίου Τηλ.: 26410 44433 Fax: 26410 39938 e-mail: iodesailing@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ για σκάφη ανοιχτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORCi, ORC Club, IRC ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ

ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ για σκάφη ανοιχτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORCi, ORC Club, IRC ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ για σκάφη ανοιχτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORCi, ORC Club, IRC Φάληρο Αίγινα Νέα Επίδαυρος Φάληρο 12-14 Ιουνίου 2015 Διοργανωτής Όμιλος ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ North Aegean Crossing 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΜΕΡΟΣ 1 1 Διοργανωτής 1.1 Ο Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης διοργανώνει τον αγώνα «North Aegean Crossing 2015». 2 Κανονισμοί 2.1 Οι αγώνες διεξάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΑΣ Υ Α ΙΟΝΙΩΝ ΝΑΥΜΑΧΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΑΣ Υ Α ΙΟΝΙΩΝ ΝΑΥΜΑΧΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Äâ Ο Αθλητικός Ναυτικός Όμιλος Ζακύνθου θέλοντας να τιμήσει την επέτειο της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου το 1571 όπου συμμετείχαν και γαλέρες από το Ιόνιο, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ CRETAN UNION CUP 2015 23 29 Mαϊου 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2015 Προκήρυξη

Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2015 Προκήρυξη Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2015 8 έως 13 Αυγούστου 2015 Porto Carras Resort Χαλκιδική 1 Διοργανωτής 1.1 Ο Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης διοργανώνει το Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2015 υπό την αιγίδα της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015 Ρόδος, Μάρτιος 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου (ΑΣΙΑΘΡ) προκηρύσσει την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Έτος ιδρύσεως 1945 Παραλία Καβάλας Τ.Θ. 1462, 651 101, ΚΑΒΑΛΑ, Τηλ & Fax +302510222897

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Έτος ιδρύσεως 1945 Παραλία Καβάλας Τ.Θ. 1462, 651 101, ΚΑΒΑΛΑ, Τηλ & Fax +302510222897 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κύπελλο Άνοιξης Ν.Ο.Κ. 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός Όμιλος Καβάλας προκηρύσσει το Κύπελλο Άνοιξης ΝΟΚ 2015. 2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην περιοχή του κόλπου της Καβάλας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ. τον. διεξαχθεί ΤΡΙΤΗ. Βουλιαγμένης. ακόλουθη: Για 4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2012. IMS Rule 2012. Συγκρούσεων

ΟΜΙΛΟΣ. τον. διεξαχθεί ΤΡΙΤΗ. Βουλιαγμένης. ακόλουθη: Για 4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2012. IMS Rule 2012. Συγκρούσεων ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 2012 Προκήρυξη Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Α Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ COASTAL OFFSHORE ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο (ΝΟΚΒ) προκηρύσσει τον Ιστιοπλοικό Αγώνα Coastal Offshore 8o Κύπελλο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΛΑΣΗΣ J24 ΟΡΜΟΣ ΣΟΥΔΑΣ 2015

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΛΑΣΗΣ J24 ΟΡΜΟΣ ΣΟΥΔΑΣ 2015 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΛΑΣΗΣ J24 ΟΡΜΟΣ ΣΟΥΔΑΣ 2015 21-22/03/2015 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΙΟΧ σε συνεργασία με την Ελληνική Κλάση Σκαφών J/24, και την ΕΙΟ/ΕΑΘ, διοργανώνει αγώνα με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Σ Κ Α Φ Ω Ν ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 Α ΦΑΣΗ 17 19 2015 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1. ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Ο Ναυτικός Οµιλος Ελλάδος σε συνεργασία µε τον Ελληνικό Σύνδεσµο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ & ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ & ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ & ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΩΡΩΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΣΤΟΝ ΩΡΩΠΟ» ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ OPTIMIST & LASER 4,7 12 & 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ

«ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ(ΝΟΒΣ) SALAMISYACHTINGCLUB (ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡ. 2250/2004 ΠΡΩΤΟ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ:2003 ΜΕΛΟΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ www.nobs.gr Ο ΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ 2015» ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ OPTIMIST, LASER RDL, LASER

«ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ 2015» ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ OPTIMIST, LASER RDL, LASER ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 11 ο ΚΥΠΕΛΛΟ «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ 2015» ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ OPTIMIST, LASER RDL, LASER 4.7 και 8 ο Κύπελλο «Ανάπτυξης OPTIMIST Καβάλα 2015,» 11 13 Σεπτεμβρίου 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 1.1 Ο Ναυτικός Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣΣ ο 2014 ψηφίστηκε ο Νόμος 4256 περί Τουριστικών πλοίων και άλλες διατάξεις, όπου οι προτάσεις της ΕΑΘ/ΕΙΟ και των Ναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 02/13

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 02/13 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 02/13 Αρ πρωτ.: 130304001 Hµεροµηνία 04 Μαρτίου 2013 ΠΡΟΣ: ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 : ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ORC INTERNATIONAL, ORC CLUB & IRC 2012

ΘΕΜΑ 1 : ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ORC INTERNATIONAL, ORC CLUB & IRC 2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 02/12 I IPK. : 1 2 0 2 1 6 0 0 3 HE>IHE@FU: 2 0 / 0 2 / 2 0 1 2 ΠΡΟΣ: ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1. Έκδοση πιστοποιητικών ORC Club, ORC International

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC LANCIA CLUB

HELLENIC LANCIA CLUB HELLENIC LANCIA CLUB OLYMPIC CLASSIC TOUR RALLY 2012 REGULARITY 1 5 & 1 6 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Το κείμενο του Συμπληρωματικού Κανονισμού είναι γραμμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 02/14

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 02/14 Αρ πρωτ.: 140221002 Hμερομηνία 21 Φεβρουαρίου 2014 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 02/14 ΠΡΟΣ: ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1. Έκδοση πιστοποιητικών ORC Club, ORC International

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Το κείμενο του Συμπληρωματικού Κανονισμού είναι γραμμένο με πλάγιους και έντονους χαρακτήρες Αριθ. Έγκρισης FIA TRRH/HAR/GRE/280515 Αριθ. Έγκρισης ASN: 14/2015

Διαβάστε περισσότερα

10o MERCEDES-BENZ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ REGULARITY ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

10o MERCEDES-BENZ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ REGULARITY ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 10o MERCEDES-BENZ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ REGULARITY 5-8 MAY 2011 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ & Το κείμενο του Συμπληρωματικού Κανονισμού είναι γραμμένο με πλάγιους και έντονους χαρακτήρες Αριθ. Έγκρισης FIA: TRRH/HAR/GRC/060511

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Ω Κ Ε Α Ν Ι Κ Ο Υ Κ Α Γ Ι Α Κ (Καγιάκ Ανοιχτής Θάλασσας) Όπως εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων - Μελών της Ε.Ο.Κ.-Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΘΛΟΥ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ (ADVENTURE TROPHY)

ΕΠΑΘΛΟΥ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ (ADVENTURE TROPHY) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΘΛΟΥ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ (ADVENTURE TROPHY) 2007 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Πανελλήνιο Έπαθλο Περιπέτειας 2007 ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ 1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΑ Μετά από έγκριση της ΕΘ.Ε.Α., η Λέσχη που αναφέρεται στα

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτάθληµα θα διεξαχθεί στο Κλειστό Γυµναστήριο Παναγίας Αλεξιώτισσας (Λοχαγού Μενούνου και Παπάγου) στη Πάτρα, 22 και 23 Νοεµβρίου 2014.

Το πρωτάθληµα θα διεξαχθεί στο Κλειστό Γυµναστήριο Παναγίας Αλεξιώτισσας (Λοχαγού Μενούνου και Παπάγου) στη Πάτρα, 22 και 23 Νοεµβρίου 2014. Τοπική Επιτροπή υτικής Ελλάδας Παµπελοποννησιακό Στάδιο Τηλ./Fax: 2610 335141 e-mail: tepelop@httf.gr Πάτρα, 17 Οκτωβρίου 2014 Αρ. Πρωτ. 157 Η Τοπική Επιτροπή Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ήµο Πατρέων, διοργανώνει, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2015

Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2015 Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2015 ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ & ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ RSX ΑΝ ΡΩΝ/ΓΥΝΑΙΚΩΝ, FINN, 470 ΑΝ ΡΩΝ/ΓΥΝΑΙΚΩΝ, LASER ΑΝ ΡΩΝ/ΓΥΝΑΙΚΩΝ, NACRA 17, 49er, 49er FX, SONAR, 2.4MR Στο αγωνιστικό πρόγραμμα 2015,

Διαβάστε περισσότερα