Θέλω να εκφράσω καί εγώ τη χαρά μου για τη συνάντηση μας σε αυτό το Διεθνές Συνέδριο καί να σας ευχαριστήσω πού ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέλω να εκφράσω καί εγώ τη χαρά μου για τη συνάντηση μας σε αυτό το Διεθνές Συνέδριο καί να σας ευχαριστήσω πού ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση"

Transcript

1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Πραγματώσεις και αιτούμενα στην ιστορία, τον ελληνικού βιβλίου Κύριε Πρόεδρε της 'Εναρκτήριας Συνεδρίας, Κυρίες καΐ Κύριοι, 'Αγαπητές καί αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι Θέλω να εκφράσω καί εγώ τη χαρά μου για τη συνάντηση μας σε αυτό το Διεθνές Συνέδριο καί να σας ευχαριστήσω πού ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση μας. Θέλω να ευχαριστήσω τόσο εσάς πού είστε παρόντες, δσο καί εκείνους πού προσκλήθηκαν άλλα δέν μπόρεσαν να είναι μαζί μας, για τή βοήθεια, την οποία εμείς καί καθένας σας γνωρίζει δτι προσφέρατε για την πραγματοποίηση αύτοΰ του Διεθνούς Συνεδρίου. Τον φίλο μου κ. Κωνσταντίνο Σπ. Στάικο, πού είχε την ιδέα καί την πρωτοβουλία να οργανώσουμε αυτό το Συνέδριο, γιατί συνεργαστήκαμε ανθρώπινα καί αποτελεσματικά για την πραγματοποίηση του. Συνεργαζόμαστε δυόμισι χρόνια τώρα αδιάκοπα για τα έργα πού έχουν σχέση μέ την ιστορία τοΰ βιβλίου: την "Εκθεση Θησαυροί της 'Εθνικής Βιβλιοθήκης, το 1999, μέ πρώτο στην οργανωτική τριάδα τον φίλο μας κ. Βασίλη Κρεμμυδά, την "Εκθεση Πεντακόσια Χρόνια "Εντυπης Παράδοσης τοϋ Νέου Ελληνισμού ( ), το 2000 στή Βουλή τών Ελλήνων, καί τώρα για αυτό το Διεθνές Συνέδριο. Καί στις τρεις προσπάθειες βιώσαμε τή χαρά της συνεργασίας μέ δλους σας: ζήσαμε τή συλλογικότητα πού είναι απαιτητική, χαροποιός καί ευεργετική. Τον κ. Δημήτρη Κοντομηνά, Πρόεδρο τοΰ 'Ομίλου Interamerican, πού έγινε χορηγός καί αυτής της προσπάθειας δείχνοντας τή μεγαλοκαρδία του φίλου τοΰ πολιτισμού καί τοΰ βιβλίου. Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο, πού υιοθέτησε την πρόταση μας καί στήριξε τήν οργάνωση τοΰ Διεθνούς Συνεδρίου στον ιδανικό τόπο τών Δελφών. Προκειμένου να άναφερθοΰμε, έστω καί έν συντομία, στις πραγματώσεις καί στα αιτούμενα της 'ιστορίας τοΰ έλληνικοΰ βιβλίου, οφείλουμε να παρατηρήσουμε δτι σέ σχέση μέ τους άλλους επιστημονικούς κλάδους τών Ίστορικοφιλολογικών σπουδών για τον νεότερο ελληνισμό ή 'ιστορία τοΰ βιβλίου καί ή βιβλιολογία μποροΰν να θεωρηθούν ευνοημένες. 39

2 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΐΝΕΔΡΙΑ Ή Ελληνική Βιβλιογραφία άπα το 1466 ως το 1799, με μεγάλο βαθμό πληρότητας, είναι ή μεγάλη υποδομή για τήν οποία οφείλουμε ευγνωμοσύνη στον Emile Legrand και στους συνεχιστές του Μανοΰσο Μανούσακα, Γεώργιο Λαδά και 'Αθανάσιο Χατζηδήμο, Φίλιππο Ήλιου, Θωμά Παπαδόπουλο. Ό Θωμας Παπαδόπουλος προίκισε τήν έρευνα και με μια πολυδύναμη αλφαβητική ανακατάταξη τών τίτλων της Ελληνικής Βιβλιογραφίας , με πολλαπλά ευρετήρια και συνάρθρωση πληροφοριών, πού έγινε οδηγός μας. Τήν 'Ελληνική βιβλιογραφία τών Δημητρίου Γκίνη και Βαλέριου Μέξα συνέχισαν δεκάδες ερευνητές πού καθοδηγήθηκαν άπο το Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών και τον Κ. Θ. Δημαρά και διευκολύνθηκαν άπο τήν 'Αλφαβητική αναγραφή τών τίτλων της βιβλιογραφίας του 'Εμμανουήλ Μοσχονά. Χιλιάδες προσθήκες δημοσιεύτηκαν στα περιοδικά Ό Ερανιστής καί Τετράδια 'Εργασίας καί οι περισσότερες οφείλονται στον Φίλιππο Ήλιου, πού ανέλαβε παράλληλα μία εξ αρχής Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα. Ό πρώτος τόμος της ( ) έ'δειξε στην επιστημονική κοινότητα το μέγεθος του εγχειρήματος, σχεδόν τρομοκρατικά, καθώς συνόδευσε τίς περιγραφές τίτλων και τόμων βιβλίων με πλήθος στοιχείων, κριτικά καί συγκριτικά επεξεργασμένα, αναδεικνύοντας τες σε ασφαλή πηγή καί συγχρόνως ιστορία του βιβλίου, καθώς πορεύεται «άπο τήν καταλογογράφηση τής έντυπης παραγωγής στα ιστορικά τοΰ κάθε εντύπου καί μέσα άπο αυτά, σε μια πιο τεκμηριωμένη ιστορία τοΰ νεοελληνικού βιβλίου, για να οδηγηθούμε σε μια ένδελεχέστερη κατανόηση τών πραγματικοτήτων καί τών μηχανισμών τής πολιτισμικής ιστορίας, δπως αυτή δημιουργήθηκε μέσα στο χρόνο». Για τήν περίοδο είχαμε τή σημαντική συμβολή τοΰ Νικολάου Μαυρή πού ατύχησε, καθώς έμεινε ανέκδοτη τρεις δεκαετίες τώρα. Ό Φίλιππος Ήλιου καί οι συνεργάτες του στο Ελληνικό Λογοτεχνικό καί 'Ιστορικό 'Αρχείο (ΕΛΙΑ) έχουν συγκεντρώσει έναν πολύ μεγάλο αριθμό περιγραφών βιβλίων πού τρέφει τίς προσδοκίες μας. Για τήν ώρα ό Κατάλογος τής Βιβλιοθήκης τοΰ ΕΛΙΑ τής Πόπης Πολέμη είναι το πρώτο σωσίβιο για τον ερευνητή. 'Απαριθμώντας τα κατορθωμένα για τήν υποδομή τών σπουδών μας, οφείλουμε αναφορά στο δίτομο έργο τής Ντόρης Παπαστράτου, Χάρτινες εικόνες. 'Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά , πού άνοιξε νέους ορίζοντες στην έρευνα καί προκάλεσε συμπληρώσεις καί συζητήσεις, ενώ Ινα πολύτομο έργο για τίς αγιορείτικες χάρτινες εικόνες ετοιμάζεται άπο τον ιερομόναχο Ίουστίνο Σιμωνοπετρίτη καί τους συνεργάτες του. Οι πραγματώσεις σε έναν τομέα αναδεικνύουν καί τα προβλήματα. "Εναν αιώνα μετά τον θάνατο τοΰ Legrand, έπρεπε να τιμάμε τή μνήμη του με τή δεύτερη έκδοση, καλύτερα τήν έκδοση εξ αρχής τής εθνικής βιβλιογραφίας. "Οχι δμως με τους 'ίδιους τρόπους τών ηρωικών αυτοδίδακτων σκαπανέων. Χρειάζεται καί σχέδιο καί άνθρωποι πού θα έχουν μαθητεύσει στα κεκτημένα

3 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ όλων των συναφών επιστημονικών κλάδων και θα υποστηριχτούν άπο την απαραίτητη παλαιότερη και σύγχρονη τεχνογνωσία. Για παράδειγμα: πριν άπο δύο δεκαετίες ό Γιάννης Κόκκωνας, με τη συμβουλή τοΰ απόλυτου Διονύση Φλάμπουρα, οδηγήθηκε αύτοδιδασκόμενος στίς λύσεις των μεγάλων ξένων ειδικών της καταλογογράφησης τών αρχετύπων και μας έδωσε έναν πρότυπο κατάλογο. Κανένας, άπο δσους περιγράφουμε τα βιβλία, δεν συνέχισε προς αυτή τήν κατεύθυνση, ενώ ακόμα δεν καταφέραμε νά μεταφέρουμε στίς μεθόδους έρευνας τοΰ έντυπου βιβλίου τα αντίστοιχα κεκτημένα της παλαιογραφίας και της κωδικολογίας. Τα ευεργετήματα της πληροφορικής δεν άγγιξαν ακόμα τήν Ελληνική Βιβλιογραφία, παρ' δλο πού υπήρξε σχετικός σχεδιασμός άπο το Κέντρο Νεοελληνικών 'Ερευνών και πρόσφατα άπο τήν 'Ακαδημία 'Αθηνών. Ή εθνική βιβλιογραφία τοΰ 20οΰ αιώνα είναι ενα αίτημα τοΰ οποίου τήν εκπλήρωση δεν μποροΰμε ούτε νά ονειρευτούμε. Το έργο θα ήταν δυνατό να υποκατασταθεί προσωρινά με μία ηλεκτρονική, έστω και ήμιαυτοματοποιημένη, συνάρθρωση τών βιβλιογραφιών πού υπάρχουν. Ή ριζική λύση και για τήν παραγωγή της τρέχουσας εθνικής βιβλιογραφίας (ή 'Εθνική Βιβλιοθήκη εξέδωσε σε έντυπη μορφή τα έτη καί σε CD-ROM τα έτη , με πληρότητα γύρω στο 50%) άλλα καί της αναδρομικής είναι ή οργάνωση τών μεγάλων βιβλιοθηκών με έλεγχο καί αυτοματοποίηση τών καταγραφών τους. Στην 'Εθνική Βιβλιοθήκη άπο χρόνια άλλα μετ' εμποδίων καί στή Βιβλιοθήκη της Βουλής πρόσφατα έχουν ξεκινήσει σχετικά προγράμματα. Ή Γεννάδειος Βιβλιοθήκη καί οί Βιβλιοθήκες τοΰ Εθνικού 'Ιδρύματος 'Ερευνών αυτοματοποιήθηκαν με το πρόγραμμα ARGOS. "Οσο γνωρίζω καμία άπο τις περιφερειακές βιβλιοθήκες δεν έχει ηλεκτρονικό κατάλογο. "Ολα αυτά δείχνουν δτι θα αργήσουμε νά αποκτήσουμε στοιχειώδη συνθετική άλλα καί προσιτή στον ερευνητή καταγραφή τοΰ βιβλιακού πλούτου τής χώρας, ενώ τα διαπιστωμένα κενά τοΰ θησαυρισμένου ύλικοΰ είναι τρομακτικά. Στα προγράμματα τών φορέων τής έρευνας καί τής παιδείας ή ιστορία τοΰ βιβλίου, παρ' δλη τήν άνθιση πού παρατηρήθηκε στή δεκαετία τοΰ 1980, νομίζω δτι βρίσκεται σε υποχώρηση. Αυτό οφείλεται κυρίως στή γενικότερη κρίση χρηματοδότησης τής έρευνας καί λιγότερο στίς προτεραιότητες πού επικράτησαν προς τους τομείς τής οικονομικής καί κοινωνικής ιστορίας ώστε νά καλυφθούν σιωπές δεκαετιών. Στα Πανεπιστήμια καί τα TEI ή 'ίδρυση Τμημάτων Βιβλιοθηκονομίας δεν έχει παρουσιάσει άκόμ,η συγκεκριμένα αποτελέσματα, τα όποια θα ανταμείψουν τις ελπίδες μας για τήν τόνωση τής ιστορίας τοΰ βιβλίου καί τής βιβλιολογίας. Το μάθημα τής 'ιστορίας τοΰ βιβλίου διδάχθηκε ως προπτυχιακό στο Τμήμα 'Ιστορίας καί 'Αρχαιολογίας τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης άπο τον κ. Χρίστο Πατρινέλη τή δεκαετία τοΰ 1980, χωρίς συνέχεια. ΟΊ διδακτορικές διατριβές πού εκπονούνται (άπο τα τέλη τής 4ΐ

4 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΤΝΕΔΡΙΑ δεκαετίας του 1960) έ'χουν τα στοιχεία του τυχαίου και δεν γίνονται στο πλαίσιο οργανωμένων μεταπτυχιακών σπουδών. Στον τομέ ααύτο οί έρευνες πού έγιναν με κέντρο το Ελληνικό 'Ινστιτούτο Βυζαντινών καί Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας απέδωσαν τους πλουσιότερους καρπούς. Το βιβλίο, ως πολιτισμικό αγαθό, γνώρισε καί γνωρίζει σημαντική προβολή: ή εικονογραφημένη έκδοση του βιβλίου τών Αικατερίνης Κουμαριανοΰ - Λουκίας Δρούλια καί Euro Layton άπο τήν 'Εθνική Τράπεζα καί ή οργάνωση δεκάδων εκθέσεων στην Ελλάδα καί στο εξωτερικό, πού συνοδεύτηκαν με λαμπρούς καταλόγους, έδωσαν τή δυνατότητα στο ενδιαφερόμενο κοινό να γνωρίσει παλαιότερα καί νεότερα βιβλία τών δημόσιων καί ιδιωτικών συλλογών. Τα ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση μέ θέμα το βιβλίο έδωσαν τή δυνατότητα για τή γνωριμία μέ το ελληνικό και ξένο βιβλίο, τήν τυπογραφία και τή βιβλιοπαραγωγή. Στην εποχή μας, πού ιδρύονται πολλά μουσεία με χαρακτήρα ευρύτερα παιδευτικό, έχει τεθεί καί το θέμα της ίδρυσης Μουσείου Τυπογραφίας και Βιβλιοπαραγωγής. Ό κ. Γεώργιος Πλουμίδης άπο τίς αρχές της δεκαετίας του 1990 συγκέντρωσε στο Πανεπιστήμιο 'Ιωαννίνων μηχανήματα της παλαιάς τυπογραφίας. "Ενα μικρό πρόγραμμα ιστορίας της τεχνολογίας της ελληνικής τυπογραφίας άρχισε το 2000 στο Πολιτισμικό Τεχνολογικό "Ιδρυμα της ΕΤΒΑ μέ τήν προσδοκία να εκδοθεί ενα αφετηριακό βιβλίο καί να στηριχτεί μελλοντικά ή ίδρυση ενός Μουσείου Τυπογραφίας. Ή μορφή του ελληνικού βιβλίου καί τα χαρακτηριστικά του, το υφός καί ή διακόσμηση καί ακόμη ή βιβλιοδεσία γίνονται αντικείμενα της ιστορίας της τέχνης καί της ιστορίας του βιβλίου. Καί είναι καλός οιωνός οτι τρεις ιστορικοί της τέχνης βρίσκονται ως σύνεδροι μαζί μας. Ή Ιστορία τών τυπογραφικών καί τών εκδοτικών επιχειρήσεων του 19ου καί του 20οΰ αιώνα ακόμη δέν έχει αρχίσει να γράφεται καί σέ αυτόν τον τομέα κρίσιμο πρόβλημα εΐναι ή συνεχιζόμενη καταστροφή του σχετικού αρχειακού υλικού. Ό μηχανολογικός εξοπλισμός, μέ τήν αλλαγή της τεχνολογίας κατά τίς τελευταίες δεκαετίες, ήταν φυσικό να καταστραφεί καί μόνον ή μεγάλη διάρκεια χρήσης του, οί αδράνειες καί κάποιες στοργικές φροντίδες έσωσαν δείγματα του. Για τή διάδοση του βιβλίου, τή διακίνηση καί τή βιβλιοπωλία, ερευνητικά είμαστε ακόμη σέ αφετηριακό σημείο, καθώς μάς λείπουν οί καταρτισμένοι άνθρωποι, μέ εφόδια καί έτοιμότητες, πού θα ερευνήσουν τίς πολύπλοκες διαδικασίες αυτών τών λειτουργιών. Τα αντίστοιχα θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε για τήν ιστορία τών αναγνώσεων, της δεξίωσης καί της επίδρασης τοΰ βιβλίου στην κοινωνική εξέλιξη καί στις νοοτροπίες, παρ' δλο πού υπάρχει ή κληρονομιά τοΰ Κ. Θ. Δημαρά καί οί δρώντες συνεχιστές της. 42

5 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ή προσπάθεια πριν άπο δύο χρόνια να ανταποκριθούμε στην πρόσκληση της Βουλής των Ελλήνων οργανώνοντας μια έκθεση για τα 500 χρόνια τής ιστορίας τοΰ έντυπου ελληνικού βιβλίου και ή επιλογή μας να αποτυπώσουμε τα αποτελέσματα τής προσπάθειας των συνεργατών μας και τής δικής μας σε Ινα βιβλίο, πού θα ήταν χρήσιμο για την παιδεία μας, μας έφερε με τρόπο σκληρό αντιμέτωπους με το μεγάλο πρόβλημα τής νεοελληνικής ιστορίας: δταν οί αναλυτικές προσεγγίσεις δεν υπάρχουν, πώς να φτάσουμε στις αιτούμενες συνθετικές θεωρήσεις. Και για τον κατ' αρχάς ευνοημένο τομέα τής ιστορίας τοΰ βιβλίου οί ελλείψεις τών αναλυτικών προσεγγίσεων καί τών επιμέρους συμβολών είναι πολλές, άλλα καί οί συνθετικότερες προσεγγίσεις είναι άπο στοιχειώδεις μέχρι καί στρεβλωτικές. 'Απαντώντας στο α'ίτημα τής εκπαίδευσης καί τής παιδείας μας δεν ξέρω άν μπορούμε να σχεδιάσουμε μια πολυσέλιδη ή μια πολύτομη ιστορία του ελληνικού βιβλίου, έχοντας συνείδηση δτι υπηρετούμε ενα εγχείρημα προδρομικό καί μεταβατικό. Γνωρίζω δτι τα συλλογικά βιβλία με διευθυντή ή διεύθυνση έκδοσης τα τελευταία τριάντα χρόνια στον τόπο μας απέδωσαν καρπούς πολλές φορές πάνω άπο τις προσδοκίες πού άφηνε ή ανάλυση τών προϋποθέσεων τοΰ εγχειρήματος. Το πρόβλημα τής σύνθεσης είναι ακόμη δυσκολότερο. "Ολα αυτά, διαπιστώσεις καί ερωτήματα, ως κατάθεση στην αρχή τοΰ Διεθνούς Συνεδρίου μας, με τήν ελπίδα δτι ό διάλογος κατά τις εργασίες του θα μας επιτρέψει να δώσουμε απαντήσεις γνωρίζοντας περισσότερα καί κρίνοντας ασφαλέστερα. Λ 43

Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το. σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το. σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση 1. Εισαγωγή Τα τελευταία τριάντα πέντε χρόνια (από τη μεταπολίτευση και μετά), το ζήτημα του Λυκείου, και το συνδεόμενο με

Διαβάστε περισσότερα

Χοροστάσι. Α φ ι έ ρ ω μ α. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση

Χοροστάσι. Α φ ι έ ρ ω μ α. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση Χοροστάσι Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμός Τεύχους 16 - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 - Τιμή Τεύχους 4 Έδρα: Ελ. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Ο Υ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Υ Ο Π Τ Ι Κ Ο Α Κ Ο Υ Σ Τ Ι Κ Ω Ν Μ Ε Σ Ω Ν

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Ο Υ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Υ Ο Π Τ Ι Κ Ο Α Κ Ο Υ Σ Τ Ι Κ Ω Ν Μ Ε Σ Ω Ν i s s n 1 7 9 1-3 8 9 6 α Π ρ ι Λ Ι ο σ - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο σ 2 0 1 0 Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Ο Υ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Υ Ο Π Τ Ι Κ Ο Α Κ Ο Υ Σ Τ Ι Κ Ω Ν Μ Ε Σ Ω Ν [διατιθεται δωρεαν] IN TITOYTO O

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Άρθρο 40 του Κ.τ.Β.)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Άρθρο 40 του Κ.τ.Β.) ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑ ΣΥΝΟ ΟΣ Β ΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Άρθρο 40 του Κ.τ.Β.) Στην Αθήνα σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου 2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, συνεδρίασε στην Αίθουσα 150

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Μάρτιος 2005 I ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στον

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση για το Νέο Λύκειο. Το νέο σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Χρήσιμα Διαγράμματα. Διακομματική Επιτροπή για την Παιδεία

Η πρόταση για το Νέο Λύκειο. Το νέο σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Χρήσιμα Διαγράμματα. Διακομματική Επιτροπή για την Παιδεία Η πρόταση για το Νέο Λύκειο Διακομματική Επιτροπή για την Παιδεία Το νέο σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση Υπουργείο Παιδείας 1/2/2012 Χρήσιμα Διαγράμματα Άρης Γιαβρής [Πληκτρολογήστε το όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011 Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΣΕΙΡΑ 1

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΣΕΙΡΑ 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΣΕΙΡΑ 1 Εκτύπωση: Τυπογραφείο Τheopress Ltd ISBN 978-9963-42-975-2 Copyright Λευκωσία 2011, Ιστορικό Αρχείο Τράπεζας Κύπρου Εισαγωγικό Σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008. Νέα εικόνα των καταστημάτων

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008. Νέα εικόνα των καταστημάτων ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Νέα εικόνα των καταστημάτων 3 4-5 6-8 Editorial 9-11 Τα Νέα μας 12-13 Κεντρικό Θέμα 14-16 Εξελίξεις Παροχές Εκπαίδευση 17-19 Ο Όμιλος μας Τίτλος αγγλόφωνης έκδοσης: Leading

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μια αγορά που αναζητά νέες λύσεις

Μια αγορά που αναζητά νέες λύσεις Μια αγορά που αναζητά νέες λύσεις Συνέντευξη με τον Γιώργο Μπένο, Γενικό Διευθυντή Πωλήσεων & Marketing σελ.12 Προϊόντα προστιθέμενης αξίας σελ.22 Νερό, κάνοντας πράξη την υπεύθυνη διαχείριση σελ.28 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΈΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ. Κείμενα Εργασίας 2008/16 Working Papers 2008/16

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΈΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ. Κείμενα Εργασίας 2008/16 Working Papers 2008/16 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΈΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ : ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΗ-ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό της Στ Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ 19 22 Σεπτεμβρίου 2013, Ήπειρος

Πρακτικό της Στ Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ 19 22 Σεπτεμβρίου 2013, Ήπειρος Πρακτικό της Στ Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ 19 22 Σεπτεμβρίου 2013, Ήπειρος Σήμερα 21 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 8μμ μετά από την Σεπτεμβρίου 2013 ενημέρωση πρόσκληση του προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΤΟ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΣΑΠΗΣ Επιμέλεια Πρακτικά πανελληνίου συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή Αθήνα 20 & 21 Δεκεμβρίου2013 ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκλειστικές Συνεντεύξεις με ομιλητές του συνεδρίου WIRE 2014

Αποκλειστικές Συνεντεύξεις με ομιλητές του συνεδρίου WIRE 2014 Αποκλειστικές Συνεντεύξεις με ομιλητές του συνεδρίου WIRE 2014 Στο πλαίσιο των εργασιών για την προετοιμασία του συνεδρίου το ΕΚΤ ήρθαμε σε επαφή με μερικούς από τους κεντρικούς ομιλητές στο WIRE2014 και

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων

Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αλέξανδρος Κακούρης

Διαβάστε περισσότερα