ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ KΡΑΝΩΝ ΣΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΛΛΥΡΙΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Χ. ΛΑΒ ΙΩΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

2 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Μουστάκα Αλίκη Ηµεροµηνία Έγκρισης: «Η έγκριση της Μεταπτυχιακής Εργασίας από το Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α. Π. Θ. δεν υποδηλώνει αναγκαστικά ότι αποδέχεται το Τµήµα τις γνώµες του συγγραφέα»

3 - 3 -

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 21 Ι. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΑ 1. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 1.1. Θρακοµακεδονικά Φύλα έρρωνες Ιστορικό πλαίσιο Νοµισµατική Μαρτυρία Ορρεσκιοί Ιστορικό Πλαίσιο Νοµισµατική Μαρτυρία Θρακοµακεδόνες υνάστες Ιστορικό Πλαίσιο όκιµος Βαστάρης Μόσσης Πόλεις Αποικίες Λητή Ιστορικό Πλαίσιο Νοµισµατική Μαρτυρία Σκιώνη Iστορικό Πλαίσιο Νοµισµατική Μαρτυρία Μακεδονικό Βασίλειο Αλέξανδρος Α Ιστορικό Πλαίσιο Νοµισµατική Μαρτυρία Περδίκκας Β

5 Ιστορικό Πλαίσιο Νοµισµατική Μαρτυρία Αρχέλαος Ιστορικό Πλαίσιο Νοµισµατική Μαρτυρία Αµύντας Β Ιστορικό Πλαίσιο Νοµισµατική Μαρτυρία Παυσανίας Ιστορικό Πλαίσιο Νοµισµατική µαρτυρία Αλέξανδρος Γ Ιστορικό Πλαίσιο Νοµισµατική Μαρτυρία Αλέξανδρος Κάσσανδρος Ιστορικό Πλαίσιο Νοµισµατική Μαρτυρία ηµήτριος Πολιορκητής Ιστορικό Πλαίσιο Νοµισµατική Μαρτυρία Interregnum Αντίγονος Γονατάς Ιστορικό Πλαίσιο Νοµισµατική Μαρτυρία Πύρρος Ιστορικό Πλαίσιο Νοµισµατική Μαρτυρία ηµήτριος Β Αιτωλικός Ιστορικό Πλαίσιο Νοµισµατική Μαρτυρία

6 Αντίγονος Γ «ο ώσων» Ιστορικό Πλαίσιο Νοµισµατική Μαρτυρία Φίλιππος Ε Ιστορικό Πλαίσιο Νοµισµατική Μαρτυρία Αυτόνοµη Νοµισµατοκοπία επί Φιλίππου Ε & Περσέα Ιστορικό Πλαίσιο Νοµισµατική Μαρτυρία ΘΡΑΚΗ 2.1. Ορθαγόρ(ε)ια, Ορθαγορία Ιστορικό Πλαίσιο Νοµισµατική Μαρτυρία Μαρώνεια Ιστορικό Πλαίσιο Νοµισµατική Μαρτυρία Μεσάµβρια (Μεσηµβρία) Iστορικό Πλαίσιο Νοµισµατική Μαρτυρία ΙΛΛΥΡΙΑ 3.1 Γένθιος Ιστορικό Πλαίσιο Νοµισµατική Μαρτυρία ΙΙ. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΟΠΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΤΩΝ ΚΡΑΝΩΝ

7 ΙΙΙ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ IV. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ. 118 V. ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΑΡΤΕΣ

8 AA: Archäologischer Anzeiger A : ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΕ: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΕΜΘ: ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ AJN: AMERICAN JOURNAL OF NUMISMATICS AJPh: AMERICAN JOURNAL OF PHILOLOGY AM: ATHENISCHE MITTEILUNGEN ANSMN: AMERICAN NUMISMATIC SOCIETY. MUSEUM NOTES ANSNNM: AMERICAN NUMISMATIC SOCIETY. NUMISMATIC NOTES AND MONOGRAPHS BMC: A CATALOGUE OF THE GREEK COINS IN THE BRITISH MUSEUM JNG: JAHRBUCH FÜR NUMISMATIK UND GELDGESCHICHTE JHS: JOURNAL OF HELLENIC STUDIES JNFA: JOURNAL OF NUMISMATIC FINE ARTS LIMC: LEXICON ICONOGRAPHICUM MYTHOLOGIAE CLASSICAE NC: NUMISMATIC CHRONICLE Νοµ. Χρον.: ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΝumAntClas: Numismatica e anticità classiche OlBer: Bericht über die Ausgrabungen in Olympia ΠΑΕ: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PCPhS: Proceedings of the Cambridge Philological Society RN: REVUE NUMISMATIQUE RΒelgNum: REVUE NUMISMATIQUE ET SIGILOGRAPHIQUE BELGE SAN: JOURNAL FOR THE SOCIETY OF ANCIENT NUMISMATICS SNG : SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM ZfN : ZEITSCHRIFT FÜR NUMISMATIK ZPE: ZEITSCHRIFT FÜR PAPYROLOGIE UND EPIGRAPHIK - 8 -

9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αdams W. L. Αdams, Cassander, Macedonia, and the Policy of Coalition, B.C., Ann Arbor, Ανδρόνικος Μ. Ανδρόνικος, Βεργίνα. Οι βασιλικοί τάφοι και άλλες αρχαιότητες, Αθήνα, Anson L. Anson, Numismata Graeca. Greek Coin Types Classified for Immediate Identification, part II, War, London, 1911 Ashton 1998 R. Ashton, The Coins of the Macedonian Kings, Lysimachos and Eupolemos in the Museums of Fethiye and Afyon, στο Andrew Burnett, Ute Wartenberg and Richard Witschonke (ed), Coins of Macedonia and Rome: essays in honor of Charles Hersh, London, 1998, Babelon 1914.E. Babelon, Traité des monnaies grecques et romaines III, Paris, 1914 BMC Macedonia B. V. Head, Catalogue of Greek Coins, Macedonia et., London, Βοκοτοπούλου 1980 Ι. Βοκοτοπούλου, Πίλος Λακωνικός στο «ΣΤΗΛΗ»: Τόµος εις µνήµη Νικολάου Κοντολέοντος, Αθήνα, 1980, Βorza 1989.E. N. Borza, The Philhellenism of Archelaus στο Αρχαία Μακεδονία V, Ανακοινώσεις κατά το Πέµπτο ιεθνές Συµπόσιο, Θεσσαλονίκη, Οκτωβρίου 1989, Τόµος 1, Θεσσαλονίκη, 1993, Borza Ε. Borza, In the shadow of Olympus: the emergence of Macedon, Princeton, Brett A. B. Brett, Athena ΑΛΚΙ ΗΜΟΣ of Pella, ANSMN 4, 1950, Chambers M. Chambers, The First Regnal Years of Antigonos Gonatas, AJPh, 1954, Chryssanthaki Nagle Chryssanthaki Nagle K., Le monnayage d Orthagoreia, RN, 2004, Γκατζόλης Χ. Γκατζόλης, ύο «ελληνιστικοί» θησαυροί από τη Μακεδονία, στο Το νόµισµα στο µακεδονικό χώρο, Ε Επιστηµονική Συνάντηση, Θεσσαλονίκη, 1998, Οβολός 4, Θεσσαλονίκη, 2000, Dahmen K. Dahmen, The Numismatic Evidence στο J. Roisman I. Worthington (eds), A Companion to Ancient Macedonia, Maiden, 2010, Delev P. Delev, Tribes, poleis and Imperial Aggression in the Lower Strymon Area in the 5th c. BC The Evidence of Herodotus, στο Α. Ιακωβίδου (εκδ.), Η Θράκη στον - 9 -

10 Ελληνορωµαϊκό Κόσµο, Πρακτικά του 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου Θρακολογίας, Κοµοτηνή Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου 2005, Αθήνα, 2007, Dimitrov K. Dimitrov, Circulation de monnaies Macédoniennes et monnaies des Diadoques à Seuthopolis pendant la haute époque hellénistique, στο T. Hackens et R. Weiler (eds), Actes du 9 e Congrès international de numismatique, Berne, Septembre 1979, Louvain-la-Neuve, Luxembourg, 1982, Dimitrov K. Dimitrov, Studies of the Numismatic Material found at Seuthopolis: Problems, Research Methods and Basic Conclusions, ANSMN 32, 1987, Dintsis P. Dintsis, Über die Bezeichnung ΚΩΝΟΣ im Reglement von Amphipolis, στο ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ IV, Ανακοινώσεις κατά το Τέταρτο ιεθνές Συµπόσιο, Θες/νικη, Σεπτεµβρίου 1983, Θεσσαλονίκη, 1986, Dintsis P.Dintsis, Hellenistische Helme, Roma, Ehrhardt C. Ehrhardt, The Coins of Cassander, Journal of Numismatic Fine Arts II, 2, Boston, 1973, Errington R. M. Errington, A history of Macedonia, University of California, Evans A. Evans, Οn some recent discoveries of Illyrian coins, Numismatic Chronicle, 1880, Feytmans Καλλιπολίτης D. Feytmans B. Καλλιπολίτης, Νεκρόπολις κλασσικών χρόνων εν Κοζάνη, ΑΕ , Figueira 2008.T. Figueira, Colonisation in the Classical Period στο G. Tsetskhladze (ed.), An Account of Greek Colonies And other Settlements Overseas, volume two, Leiden-Boston, 2008, Franke P. R. Franke, «Literaturüberblicke der griechischen Numismatik. Epirus. Makedonien», JNG 7, 1956, Franke 1972 P. R. Franke, Η Μακεδονία και τα νοµίσµατά της, Νοµισµατικά Χρονικά 1, 1972, Franke-Hirmer 1964 Franke P. R. - Hirmer M., Die griechische Münze, München, Furtwängler 2004 A. Furtwängler, Beobachtungen zur Chronologie antigonidischer Kupfermünzen im 3. Jh. V. CHR., Οβολός 7, Το νόµισµα στο θεσσαλικό χώρο, 2004, Gaebler H. Gaebler, Zur Münzkunde Makedoniens. Die autonome Münzprägung der Makedonen, Amphraxier und Botteaten, ZfN 30, 1897,

11 Gaebler H. Gaebler, Die antiken Münzen Nord Griechenlands III. 1, Makedonia und Paionia, Berlin, Gaebler H. Gaebler, Zur Münzkunde Makedoniens: VI. Die Prägung der Stadt Olynthos und des chalkidischen Bundes. Dia Lage von Orthagoria, ΖfN 35, 1925, Gaebler H. Gaebler, Die antiken Münzen Nord Griechenlands III. 2, Makedonia und Paionia, Berlin, Gaius Plinius Secundus, Naturalis Historia. Gardner P. Gardner, Ares as the Sun God, and solar symbols on the coins of Macedon and Thrace στο ΝC, series II, vol.xx, 1880, Gardner-Casson 1918/ E. A. Gardner- S. Casson, «Macedonia II. Antiquities found in the British Zone », BSA 23, 1918/19, Griffith 1956 G.T. Griffith, ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΑ: Notes on the Macedonians of Philip and Alexander, PCPhS 184, n.s.4, 1956, Hammond N. G. L. Hammond, The Lettering and the Iconography of Macedonian Coinage, στο W. G. Moon, (ed.), Ancient Greek Art and Iconography, Madison, 1983, Hammond B. C. Hammond, A history of Macedonia. Volume 2: , Amsterdam, Hammond-Walbank N. G. L. Hammond- F. W. Walbank, A History of Macedonia: Volume III: B.C., Oxford, Hanson V. D. Hanson, Hoplites : the classical Greek battle experience, London, Hatzi G. Hatzi, The Archaeological Museum of Olympia, J. Latsis Public Benefit Foundation, Athens, Hatzopoulos M. Hatzopoulos, Macedonian institutions under the kings, Volume I-II, Athens, Hatzopoulos M. Hatzopoulos, L'organisation de l armée macédonienne sous les Antigonides. Problèmes anciens et documents nouveaux, Athènes, Head 1911.B. Head, Historia Numorum, 2 nd edition, Oxford, Ηeichelheim F. W. Ηeichelheim, Numismatic Evidence of the Battle of Lysimacheia, AJPh 1943, 332 k.;e Hersh C. Hersh, Τρία αδηµοσίευτα βασιλικά µακεδονικά νοµίσµατα της δεκαετίας του 360 π.χ., Νοµισµατικά Χρονικά 15 (1996),

12 Hill G. F. Hill, Sources for Greek history between the Persian and Peloponnesian wars, Oxford, Hind J. Hind, Megarian colonisation in the Western half of the Black Sea, στο G. R. Tsetskhladze (ed), The Greek Colonisation of the Black Sea Area: historical interpretation of archaeology, 1998, Hind J. Hind, Centaurs, Satyrs and Nymphs on the early Silver Coins of Thasos and the Tribes of Mount Pangaion, NC 167, 2001, Hockey-Jonston 1992 M. Hockey A. Jonston S. La Niece A. Middleton J. Swaddling, An Illyrian Helmet in the British Museum, BSA 87, 1992, Hoffman 1975 R. J. Hoffman, Perdikkas and the outbreak of the Peloponnesian War στο Greek, Roman and Byzantine Studies 16 (1975), Isaak B. Issak, The greek settlements in Thrace until the Macedonian Conquest, Leiden, Juhel P. Juhel, The Regulation Helmet of the Phalanx and the Introduction of the Concept of Uniform in the Macedonian Army at the End of the Reign of Alexander the Great, Klio, 91 (2), 2009, Κaradima-Psoma C. Κaradima- S. Psoma, The excavation coins of Maroneia: A preliminary report, στο Α. Ιακωβίδου (εκδ.), Η Θράκη στον Ελληνορωµαϊκό Κόσµο, Πρακτικά του 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου Θρακολογίας, Κοµοτηνή Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου 2005, Αθήνα, 2007, Καραµήτρου-Μεντεσίδου Γ. Καραµήτρου Μεντεσίδη, Η Νεκρόπολη της Αιανής Κοζάνης, ΑΕΜΘ 2, 1988, Karayotov I. Karayotov, The Coinage of Mesambria, Volume I, The Gold and Silver coins of Mesambria, Sozopol, Karayotov I. Karayotov, The Coinage of Mesambria, Volume II, the Bronze Coins of Mesambria, Sozopol, Κατάλογος Σίνδου. Ι. Βοκοτοπούλου, Α. εσποίνη, Β. Μισαηλίδου- εσποτίδου, Μ. Τιβέριος, ΣΙΝ ΟΣ, Αθήνα, Κοροµηλά 2001.Μ. Κοροµηλά, Οι Έλληνες στη Μαύρη Θάλασσα από την Εποχή του Χαλκού ως τις αρχές του 20ου αιώνα, Αθήνα, Kraay C. M. Kraay, Archaic and Classical Greek Coins, London,

13 Κremydi-Sicilianou S. Κremydi-Sicilianou, ΜΑΚΕ ΟΝΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΡΙ ΟΣ: Evidence for a coinage under the Antigonids, RN 2007, Κroll J. H. Κroll, The Athenian Agora, Volume XXVI, The Greek Coins, Baltimore, Maryland, Kukahn E. Kukahn, Der Griechische Helm, Μarburg, Kunze 1937/38... E. Kunze, Bericht über die Ausgrabungen in Olympia, vol. II, Berlin, Kunze 1961/2.... E. Kunze, Die Ausgrabungen in Olympia. Laufbahn und Nordwall des Stadions, Α 17, 1961/2, Kunze1938/ E. Kunze, Bericht über die Ausgrabungen in Olympia, vol. III, Berlin, Lacroix L. Lacroix, À propos de quelques Héros de la légende Troyenne selon le Témoignage des monnaies Grecques, στο M. Amandry S. Hurter (eds), Travaux de numismatique grecque offerts à Georges Le Rider, London, 1999, Λαζαρίδης Λαζαρίδης, Μαρώνεια και Ορθαγορία, Αρχαίες Ελληνικές Πόλεις 16, Αθήνα, Lazarov M. Lazarov, Notizen zur griechischen Kolonisation am westlichen Schwarzen Meer, στο G. R. Tsetskhladze (ed), The greek Colonisation of the Black Sea Area: historical interpretation of archaeology, 1998, Le Rider G. Le Rider, Monnayage d argent et d or de Philippe II frappé en Macédoine de 359 à 294, Paris, Le Rider G. Le Rider, Alexandre le Grand : monnaie, finances et politique, Paris, Liampi K. Liampi, Zur Chronologie der sogenannten anonymen makedonischen Münzen des späten 4. Jhs. V. Chr. στο JNG 36, 1986, Liampi Κ. Liampi, Der Makedonische Schild als Propagandisches Mittel in der Hellenistischen Zeit, Μελετήµατα 10, 1990, Λιάµπη Κ. Λιάµπη, Κυκλοφορία των όψιµων αρχαϊκών και πρώιµων κλασικών µακεδονικών και «θρακοµακεδονικών» νοµισµάτων σε «θησαυρούς», στο Αρχαία Μακεδονία V, Ανακοινώσεις κατά το 5 ο ιεθνές Συµπόσιο, Θεσσαλονίκη, Οκτωβρίου 1989, Θεσσαλονίκη, 1993, Liampi 1996 Κ. Liampi, The circulation of bronze Macedonian royal coins in Thessaly, στο C. Mattusch, Α. Brauer and S. Knudse, From the parts to the whole. Acta of the

14 13th International Bronze Congress, held at Cambridge, Massachusetts, May 28 - June 1, 1996, Liampi 1998α.... Κ. Liampi, A Hoard of Bronze Coins of Alexander the Great, στο R. Ashton & S. Hurter (eds), Studies in Greek Numismatics in Memory of Martin Jessop Price, London, 1998, Liampi 1998β... Κ. Liampi, Der Makedonische Schild, Bonn, Liampi 1998γ.... Κ. Liampi, «The coinage of King Derdas and the History of the Elimiote Dynasty», στο A. Burnett, U. Wartenberg, R. Witschonke (eds), Coins of Macedonia and Rome: Essays in Honour of Charles Heersh, London, 1998, Lorber C. C. Lorber, Weight Standards of Thracian Toreutics and Thraco-Macedonian Coinages, RBN 154, 2008, Λυκιαρδοπούλου Ψωµά M. Λυκιαρδοπούλου Σ. Ψωµά, «Η αργυρή βασιλική νοµισµατοκοπία των Τηµενιδών της Μακεδονίας από τα τέλη της βασιλείας του Περδίκκα Β έως το θάνατο του Περδίκκα Γ ( ). Τεχνολογία κατασκευής, ανάλυση µετάλλου, ιστορική προσέγγιση», Οβολός 4, 2000, Makaronas-Miller C. Makaronas S. Miller, The Tomb of Lyson and Kallikles. A painted hellenistic tomb., Archaeology, vol. 27, n. 4, 1974, Mamroth A. Mamroth, Die Silbermünzen des Königs Philippos V von Makedonien, ZfN 40, 1930, Mamroth A. Mamroth, Die Bronzermünzen des Königs Philippos V von Makedonien, ZfN 42, 1935, Mansel A. M. Mansel, Side nin D oĝu Şehir Kapisinda Buluman Silâh Kabartmalari, Belleten, XXX, 1968, Μarkle M. Μarkle, A Shield monument from Veria and the Chronology of Macedonian Shield, Hesperia 68.2, 1999, Mathisen R. W. Mathisen, The Shield/ Helmet Bronze Coinage of Macedonia. Α Preliminary Analysis, Journal of the Society for Ancient Numismatics, X, 1979, 2-6. Mathisen R. W. Mathisen, Antigonos Gonatas and the Silver Coinages of Macedonia circa B.C., ANSMN, 26, 1981, Μay J.M.F.May, Macedonia and Illyria ( b.c.), JRS 36, 1946,

15 Μέγας Αλέξανδρος Τσαγκάρη (επ.), Μέγας Αλέξανδρος. Από τη Γη της Μακεδονίας έως τα Πέρατα της Οικουµένης (κατάλογος έκθεσης), Αθήνα, Meiggs - Lewis R. Meiggs D. Lewis (eds), A selection of Greek historical inscriptions to the end of the fifth century B.C., New York, Merker I. L. Merker, The Silver Coinage of Antigonos Gonatas and Antigonos Doson, ANSMN 9, 1960, Miller M. C. J. Miller, The Macedonian Pretender Pausanias and his coinage, ANCW 13 (1986), Miller S. Miller, The tomb of Lyson and Kallikles : a painted Macedonian tomb, Mainz am Rhein, Μισαηλίδου εσποτίδου Β. Μισαηλίδου εσποτίδου, Από το Νεκροταφείο της Νέας Φιλαδέλφειας, ΑΑΑ, 23-28, , Μitten-Doeringer D. G. Mitten S. F. Doeringer, Master Bronzes from the Classical World, Mainz on Rhine, Moore N. J. Moore, The Lifetime and Early Posthumous Coinage of Alexander the Great from Pella, Ann Arbor, Moret J. Moret, L' Ilioupersis dans la céramique italiote: les mythes et leur expression figurée au IVe siècle, Rome, Mørkholm O. Mørkholm, Early Hellenistic coinage: from the accession of Alexander to the Peace of Apamea ( B.C.), Cambridge, Μουστάκα Α. Μουστάκα, «Πελοπόννησος και Μακεδονία. Παρατηρήσεις στα λεγόµενα κράνη ιλλυρικού τύπου», στο ΜΥΡΤΟΣ: Μελέτες στη Μνήµη της Ιουλίας Βοκοτοπούλου, Θεσσαλονίκη, 2000, Μπέσιος Παππά 1995 M. Μπέσιος Μ. Παππά, Πύδνα,1995. Μπέσιος Μ. Μπέσιος, Πιερίδων Στέφανος. Πύδνα, Μεθώνη και οι αρχαιότητες της Βόρειας Πιερίας, Κατερίνη, Newell E. T. Newell, The coinages of Demetrius Poliorcetes, London, 1927 Ognenova-Marinova, Stoyanov L. Ognenova-Marinova, T. Stoyanov, The chalkidian helmets and the origin of the North Thracian ceremonial armour στο Stephanos Archaeologicos in honorem professoris Ludmili Getov, Sofia, 2005,

16 Οικονόµος Γ. Π. Οικονόµος, Νοµίσµατα του Βασιλέως Κασσάνδρου, Α 4 (1918), 1921, Panagopoulou E. Panagopoulou, Antigonos Gonatas: coinage, money and the economy, London, Παντερµαλής Παντερµαλής, «Οι ανασκαφές στο ίον το 2004 και τα ευρήµατα της εποχής των Φιλαλέξανδρων Βασιλέων» στο ΑΕΜΘ 18, 2004 (2006), Παπαδοπούλου 1964 Φ. Παπαδοπούλου, Μια άγνωστη νεκρόπολη της Χαλκιδικής, Α 19 (1964), Α Μελέτες, Πασχίδης Π. Πασχίδης, Ποσειδώνες και Αντίγονοι. Παρατηρήσεις στη νοµισµατική µαρτυρία για τη ναυτική δύναµη του Αντίγονου Γονατά και του Αντίγονου ώσωνα, Αρχαιογνωσία 9, (1998), Perlman S. Perlman, The coins of Philip II and the Alexander the Great and their Pan-Hellenic Propaganda, NC 5 (seventh series), 1965, Πέτσας Φ. Μ. Πέτσας, Ο τάφος των Λευκαδίων, Αθήνα, Pflug 1988.Η. Pflug, Antike Helme, Bonn, Picard C. Picard, Les Trésors ioniques. (IV. Monuments figurés : Sculpture), Fouilles de Delphes, 4, 2, Picard Ο. Picard, Ό ρόλος της Μακεδονίας στην εξέλιξη του νοµίσµατος, Επιστηµονική Επετηρίς της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1992, Picard Ο. Picard, To Νόµισµα στο Μακεδονικό Χώρο, Οβολός 4 (2000), 2000, Πούλιος Β. Πούλιος, «Τα νοµίσµατα της Μακεδονίας από τον 6 ο αι. ως το 148 π.χ.» στο Αρχαία Μακεδονία, Κατάλογος Έκθεσης, Αθήνα, 1988, Πούλιος Β. Πούλιος, Συµβολή στη µελέτη της χάλκινης Νοµισµατοκοπίας των Αντιγονιδών από τον Αντίγονο Γονατά έως τους πρώτους χρόνους του Φιλίππου Ε. Η περίπτωση πέντε «θησαυρών» από την Ανατολική Μακεδονία, Α 56, 2001, Price M.J. Price, The Coinage of Philip II, NC 1979, Price 1982 M.J. Price, Alexander s Reform of the Macedonian Regal Coinage, στο NC 142 (1982), Price M.J. Price, The coinage in the name of Alexander the Great and Philip Arrhidaeus: a British Museum catalogue, Zurich,

17 Psoma S. Psoma, Monnaies de poids réduit d Alexander I et de Perdiccas II de Macédoine, ZPE 128, 1999, Psoma S. Psoma, Τα ς παλαια ς πεντεδραχµίας. Un stratagème de Polyen et le monnayage d argent des rois de Macédoine de 413 à 360 av. notre ère, RN 2000, Psoma S. Psoma, The Lete Coinage Reconsidered, in P. van Alfen (ed.), Agoranomia: Studies in Money and Exchange presented to John H. Kroll, New York, 2006, Psoma S. Psoma, Tas sitarchias kai tous misthous ([Arist.], Oec. 1351b). Bronze currencies and cash-allowances in mainland Greece, Thrace and the Kingdom of Macedonia, Revue Belge de Numismatique et de Sigillographie, 155, 2009, Psoma-Karadima-Terzopoulou 2008.S. Psoma, C. Karadima & D.Terzopoulou, The coins from Maroneia and the classical City at Molyvoti. A contribution to the history of Aegean Thrace, Athens, Raymond D. Raymond, Macedonian Regal Coinage to 413 BC, NNM 126, N.Y., Rey L. Rey, La nécropole de Mikra-Karaburum près de Salonique, Albania 4 (1932), Rhodes-Osborne P. J. Rhodes & R. Osborne (eds), Greek Historical Inscriptions B.C., Robert L. Robert, Une ville de Thrace dans une inscription de Delphes, Hellenica I, 1940, Robinson-Clement, Olynthus IX.. D. M. Robinson P. Clement, The Chalcidic mint and the excavation coins found in , Olynthus IX, Baltimore, Roisman Worthington J. Roisman I. Worthington (eds), A Companion to Ancient Macedonia, Maiden, Ρωµιοπούλου Τουράτσογλου Κ. Ρωµιοπούλου Γ. Τουράτσογλου, ΜΙΕΖΑ. Νεκροταφείο υστεροαρχαϊκών πρώιµων ελληνιστικών χρόνων, Αθήνα, Schönert-Geiss Ε. Schönert-Geiss, Griechisches Münzwerk. Die Münzprägung von Maroneia, vol.2, Berlin, Σισµανίδης Κ. Σισµανίδης, Το αρχαϊκό νεκροταφείο της Αγίας Παρασκευής Θεσσαλονίκης, Πρώτη παρουσίαση και πρώτες εκτιµήσεις, Αµητός, Τιµητικός τόµος για τον καθηγητή Μανόλη Ανδρόνικο, Β, 1987, Six G. Six, Monnaies Grecques, Inédites et Incertaines, NC, 1898,

18 Smith M. N. Smith, The Archaic Coinage of Lete, in B. Kluge and B. Weisser (eds), XII Internationaler Numismatischer Kongress, Berlin, 1997, v.1, Berlin, 2000, SNG Alpha Bank Sylloge Nummorum Graecorum, Grèce : the Alpha Bank collection, v. 1: Macedonia I : Alexander I Perseus, Athens, SNG ANS... SNG, The Collection of the American Numismatic Society, part 7: Macedonia I: Cities, Thraco-Macedonia Tribes, Paeonian kings, New York, SNG Italia.. SNG, Italia, Milano, vol. VI, 1: Macedonia Thracia, Milan, Snodgrass 2003.A.M. Snodgrass, Τα επιθετικά και αµυντικά όπλα των αρχαίων Ελλήνων, επιµ. Π. Φάκλαρης- µτφ. Β. Σταµατοπούλου, Θεσσαλονίκη, Σταϊνχάουερ Γ. Σταινχάουερ, Ο Πόλεµος στην Αρχαία Ελλάδα, Αθήνα, Stoyanov T. Stoyanov, A bronze helmet of chalkidian type from Golyamo Shivachevo, Sliven District. Notes on the chalkidian helmets in Thrace στο Stephanos Archaeologicos in honorem professoris Ludmili Getov, Sofia, 2005, Svoronos J. N. Svoronos, L hellénisme primitif de la Macédoine prouvé par la numismatique et l or du Pangée, Paris Athènes, Τarn W.W. Tarn, Antigonos Gonatas, Oxford, Thompson M. Thompson, The Coinage of Philip II and Alexander III, στο B. Barr-Sharrar E. Borza (eds), Macedonia and Greece in Late Classical and Early Hellenistic Times, Washington,1982, Tiverios Μ. Tiverios, Greek Colonisation of the Northern Aegean στο G. Tsetskhladze (ed.), An Account Of Greek Colonies And Other Settlements Overseas, volume two, Leiden-Boston, 2008, Τουράτσογλου Ι. Τουράτσογλου, Συµβολή στην οικονοµική ιστορία του βασιλείου της Αρχαίας Μακεδονίας (6 ος - 3 ος π.χ.), Αθήνα, Τριαντάφυλλος Τριαντάφυλλος, Αρχαιότητες και µνηµεία Θράκης, Α 30 (1975), Χρονικά, 1983, Τριαντάφυλλος Τριαντάφυλλος, Η Θράκη του Αιγαίου πριν από τον ελληνικό αποικισµό, Θρακική Επετηρίδα 7, , Troxell H. A. Troxell, Studies in the Macedonian Coinage of Alexander the Great, New York,

19 Τsangari D. Τsangari, Coins of Macedonia in the Alpha Bank Collection, Athens, Tσατσοπούλου Τ. Tσατσοπούλου, H ελληνική παρουσία στο B. Aιγαίο. Oι αποικίες της Σαµοθράκης, Θρακική Eπετηρίδα 7, , Τσιµπίδου Αυλωνίτη Μ. Τσιµπίδου Αυλωνίτη, Μακεδονικοί Τάφοι στον Φοίνικα και στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης, Αθήνα, Valassiadis Valassiadis C., A Contibution to Cassander s Bronze Coinage στο C. Alfaro, C. Marcos and P. Otero (eds), Actas del XIII Congreso International de Numismatica Madrid 2003, vol. I, , Madrid, Vocotopoulou J. Vocotopoulou, Phrygische Helme, AA 93, 1982, Voutiras 1998 E. Voutiras, Athéna dans les cités de Macédoine, Kernos 11, 1998, Wartenberg U. Wartenberg, A Small Group of Tetradrachms of Alexander I of Macedon (CH 9.9), στο A. Meadows, U. Wartenberg (eds), Coin Hoards Volume IX. Greek Hoards, London, 2002, Waurick G. Waurick, Helme der hellenistischen Zeit und ihre Vorläufer στο Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz (ed.), Antike Helme. Sammlung lipperheide und andere Bestände des Antikenmuseums Berlin, Mainz, 1988, Webb P.A. Webb, The Functions of the Sanctuary of Athena and the Pergamon Altar (the Heroon of Telephos) in the Attalid Building Program στο K. Hartswick & M. Sturgeon (eds), ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Studies in Honour of Brunilde Sismondo Ridgway, Philadelphia, 1998, West A. B. West, The Early diplomacy of Philip II of Macedon illustrated by his coins, NC 3, 5 th series, 1923, Westermark U. Westermark, Remarks on Regal Macedonian Coinage c B. C. στο G. Le Rider (ed), Numismatic Studies in Memory of C. M. Kraay and O. Mørkholm, Louvain-La-Neuve, 1989, Westermark U. Westermark, The staters of Archelaus: A die study στο M. J. Price, A. Burnett, R. Bland (eds), Essays in honor of Robert Carson and Kenneth Jenkins, London, 1993, Westermark U. Westermark, Influences from South Italy on Early Macedonian Bronze Coins, στο W. Leschhorn, A.V.B. Miron, A. Miron (eds), Hellas und der griechische Osten. Studien zur Geschichte und Numismatik der griechischen Welt,

20 Festschrift für Peter Robert Franke zum 70. Geburtstag, Saarbrücken, 1996, Wroth W. Wroth, Greek Coins Acquired by the British Museum in 1890, NC 1891, Wroth W. Wroth, Selected Greek Coins in the British Museum, NC 1905, Χρυσοστόµου- Χρυσοστόµου 2001 Π. Χρυσοστόµου Α. Χρυσοστόµου, Ανασκαφή στη υτική Νεκρόπολη του Αρχοντικού Πέλλας κατά το 2001, ΑΕΜΘ 15, 2001, Χρυσοστόµου-Χρυσοστόµου 2007 Π. Χρυσοστόµου Α. Χρυσοστόµου, «Τάφοι πολεµιστών των αρχαϊκών χρόνων από τη δυτική νεκρόπολη του Αρχοντικού Πέλλας», στο Αρχαία Μακεδονία VII. Η Μακεδονία από την εποχή του Σιδήρου έως το θάνατο του Φιλίππου Β. Ανακοινώσεις κατά το Έβδοµο ιεθνές Συµπόσιο, Θεσσαλονίκη Οκτωβρίου 2002, Θεσσαλονίκη, Ψωµά Σ. Ψωµά, Σταθµητικοί κανόνες στη Χαλκιδική κατά τον 5 ο και 4 ο αι. π.χ., Οβολός 4, Αθήνα, 2000, Ψωµά Σ. Ψωµά, Το βασίλειο των Μακεδόνων πριν από τον Φίλιππο Β : Νοµισµατική και Ιστορική Προσέγγιση, στο Η Ιστορική ιαδροµή της Νοµισµατικής Μονάδας στην Ελλάδα, 2002, Yourukova Y. Youroukova, Coins of the Ancient Thracians, BAR Suppl. Series 4, Yourukova 1999 Y. Yourukova, Sur le monnayage des tribus Thraces, στο M. Amandry & S. Hurter (eds), Travaux de numismatique grecque offerts à Georges Le Rider, London, 1999, Zervos O. Zervos, Debate. The Earliest Coins of Alexander the Great, στο NC 142 (1982),

21 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η συγκέντρωση και µελέτη των αρχαϊκών, κλασικών και ελληνιστικών κοπών της Μακεδονίας, της Θράκης και της Ιλλυρίας, που απεικονίζουν κράνος ως κύρια παράσταση σε µια από τις δύο όψεις τους. Στο πλαίσιο µιας µεταπτυχιακής εργασίας είναι αναγκαίο να περιοριστούµε στην απεικόνιση των κρανών µόνο όταν αυτά αποτελούν το κύριο διακοσµητικό θέµα του εµπροσθότυπου ή του οπισθότυπου και όχι όταν τίθενται ως παραπληρωµατικά στοιχεία µιας παράστασης ή έστω και δηλωτικά νοµισµατοκοπείων. Βασικός στόχος της εργασίας είναι η τυπολογική κατάταξη των κρανών των εξεταζόµενων κοπών -που συνήθως δεν αποτελεί αντικείµενο ενδιαφέροντος των νοµισµατικών δηµοσιεύσεων- και η αναζήτηση χρονολογηµένων παραλλήλων τους. Θα αναζητηθεί, επίσης, η σύνδεσή τους µε ιστορικά γεγονότα, όπου αυτό είναι εφικτό, και θα επιχειρηθεί η διερεύνηση της εικονογραφικής επιλογής του κράνους µε βάση το θρησκευτικό, πολιτικό ή άλλο περιεχόµενό της. Η παρουσίαση θα ακολουθήσει γεωγραφική σειρά, ξεκινώντας από τη Μακεδονία, της οποίας οι κοπές θα εξεταστούν σε τέσσερεις ενότητες µε βάση την εκδούσα αρχή: θρακοµακεδονικά φύλα, θρακοµακεδόνες δυνάστες, πόλεις και βασιλική µακεδονική νοµισµατοκοπία. Ακολούθως θα παρουσιαστούν οι κοπές των τριών θρακικών πόλεων και, τέλος, µια µοναδική κοπή της Ιλλυρίας, η παρουσίαση της οποίας σχετίζεται άµεσα µε το τέλος της βασιλικής µακεδονικής νοµισµατοκοπίας. Κάθε κοπή παρουσιάζεται στο πλαίσιο του νοµισµατοκοπείου ή της αρχής που την εξέδωσε, µε σύντοµη περιγραφή του ιστορικού πλαισίου και της σύγχρονής της νοµισµατικής παραγωγής. Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης των κοπών παρατίθεται ταξινόµησή τους µε βάση τον τύπο του απεικονιζόµενου κράνους. Στα συµπεράσµατα αποδίδονται τα πορίσµατα της παρούσας εργασίας και κυρίως κάποιοι προβληµατισµοί που προκύπτουν σε σχέση µε τη µελέτη της στρατιωτικής εικονογραφίας. Τέλος, παρατίθενται οι πίνακες των νοµισµάτων και των παραλλήλων τους φυσικών αντικειµένων

ΔΙΟΝ ΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ

ΔΙΟΝ ΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΟΝ ΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΙΟΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Το Δίον ήταν μια αρχαιότατη πόλη στρατηγικής σημασίας και μια από τις πιο φημισμένες μακεδονικές πολιτείες. Η γεωγραφική θέση

Διαβάστε περισσότερα

Η Νίκη ήταν κόρη της Στύγας και του Πάλλαντα. Είχε αδέρφια της το Κράτος, το Ζήλο και τη Βία.

Η Νίκη ήταν κόρη της Στύγας και του Πάλλαντα. Είχε αδέρφια της το Κράτος, το Ζήλο και τη Βία. Η Νίκη σε νομίσματα Νίκη: θεά της ελληνικής μυθολογίας προσωποποιούσε τη δόξα του ελληνικού πολιτισμού. Η Νίκη στέλνονταν από το Δία για να εξυμνήσει μία νίκη, να προσφέρει σπονδές ή να στεφανώσει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Τα νομίσματα του Μαρίου στην κλασική εποχή

Τα νομίσματα του Μαρίου στην κλασική εποχή ANNE DESTROOPER - GEORGIADES Τα νομίσματα του Μαρίου στην κλασική εποχή Η σημασία που είχε το Μάριο στην αρχαιότητα έχει πια αποδειχθεί 1. Αναφέρεται ως βασίλειο στην κλασική εποχή από τον Διόδωρο τον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΙΏΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΊΛΙΠΠΟ Β': ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΉ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΙΏΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΊΛΙΠΠΟ Β': ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΉ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΙΏΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΊΛΙΠΠΟ Β': ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΉ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΣΕΛΉΝΗ ΨΩΜΆ Εντεταλμένη Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος/ΕΙΕ Η εξέταση της πρώιμης ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασόπουλος Ανδρέας Αρβανίτη Νικολέτα Τάξη: Α1 3 ο ΓΕΛ Πάτρας Σχολ. Έτος: 2013-14 Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ντούμα Μαρία

Αναστασόπουλος Ανδρέας Αρβανίτη Νικολέτα Τάξη: Α1 3 ο ΓΕΛ Πάτρας Σχολ. Έτος: 2013-14 Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ντούμα Μαρία Αναστασόπουλος Ανδρέας Αρβανίτη Νικολέτα Τάξη: Α1 3 ο ΓΕΛ Πάτρας Σχολ. Έτος: 2013-14 Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ντούμα Μαρία Μεταλλικά νομίσματα αρχίζουμε να συναντάμε από το 2000 π.χ. στην Μεσόγειο. Συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Το νοµα της περιοχής της Άνω Μακεδονίας αναφέρει πρώτη φορά ο Ηρ δοτος στις περιγραφές της εισβολής του Ξέρξη στη Θεσσαλία και των περιπλανήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οι απεικονίσεις των Κρητών (Keftiw) στους τάφους Αιγυπτίων αξιωματούχων και οι σχέσεις μεταξύ Αιγύπτου και Κρήτης κατά τη Νεοανακτορική περίοδο

Οι απεικονίσεις των Κρητών (Keftiw) στους τάφους Αιγυπτίων αξιωματούχων και οι σχέσεις μεταξύ Αιγύπτου και Κρήτης κατά τη Νεοανακτορική περίοδο Οι απεικονίσεις των Κρητών (Keftiw) στους τάφους Αιγυπτίων αξιωματούχων και οι σχέσεις μεταξύ Αιγύπτου και Κρήτης κατά τη Νεοανακτορική περίοδο Παναγιώτης Καπλάνης Διδάσκων: Ανδρέας Βλαχόπουλος Σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

εκέµβριος 2015 Νοµισµατική Συλλογή Alpha Bank, Πανεπιστηµίου 41, , Αθήναι, Τηλ

εκέµβριος 2015 Νοµισµατική Συλλογή Alpha Bank, Πανεπιστηµίου 41, , Αθήναι, Τηλ εκέµβριος 2015 Νοµισµατική Συλλογή Alpha Bank, Πανεπιστηµίου 41, 102 52, Αθήναι, Τηλ. 210 326 2460-1 www.alphanumismatics.gr, numismatic@alpha.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση: «Η Ευρώπη της Ελλάδος. Αποικίες και

Διαβάστε περισσότερα

1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 1. το αρχαιολογικό μουσείο ιωαννίνων

1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 1. το αρχαιολογικό μουσείο ιωαννίνων 1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 1 το αρχαιολογικό μουσείο ιωαννίνων 1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 2 1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 3 ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΥΡΡΟΣ αντίγραφο από πρωτότυπο του 3ου π.χ. αι. της

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA12] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Β Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος Τι είναι Aρχαιολογία; Η επιστήμη της αρχαιολογίας: Ασχολείται με την περισυλλογή,

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμόσπηλια Αρχανών : τα ευρήματα και η ερμηνεία τους

Ανεμόσπηλια Αρχανών : τα ευρήματα και η ερμηνεία τους Ανεμόσπηλια Αρχανών : τα ευρήματα και η ερμηνεία τους Βογιατζόπουλος Σταμάτης Ιστορικό - Αρχαιολογικό Ιωαννίνων Ζ' Εξάμηνο Υπ.Καθ : Αν. Βλαχόπουλος, Μάθημα: Κρητομυκηναϊκή Θρησκεία Δεκέμβριος 2013 Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά ενδιαφέροντα Αρχαία ελληνική Νομισματική και Επιγραφική, Οικονομία, Ιστορία των θεσμών και του δικαίου και Ιστορική Τοπογραφία

Επιστημονικά ενδιαφέροντα Αρχαία ελληνική Νομισματική και Επιγραφική, Οικονομία, Ιστορία των θεσμών και του δικαίου και Ιστορική Τοπογραφία Η Σελήνη (Ελένη) Η. Ψωμά έλαβε το πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1989 με άριστα. Παρακολούθησε τα μαθήματα Επιγραφικής του Άγγελου Π. Ματθαίου στην Ελληνική Επιγραφική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Major ongoing projects Corcyra: History, Institutions, Prosopography and Society Cardia and the Chersonnesos of Thrace. History and Coinage

Major ongoing projects Corcyra: History, Institutions, Prosopography and Society Cardia and the Chersonnesos of Thrace. History and Coinage PD. Dr. Selene E. Psoma, University of Athens spsoma@arch.uoa.gr PD Dr. Selene E. Psoma graduated from the Archaeology and History Department of the University of Athens in 1989, followed the seminars

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 1. Τα πολύ παλιά χρόνια, όταν οι άνθρωποι δημιούργησαν οικισμούς, άρχισαν να καλλιεργούν τη γη και να εκτρέφουν ζώα. Επειδή τα μέταλλα δεν είχαν ανακαλυφθεί ακόμα, οι συναλλαγές τους

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ.Αλέξανδρος εικονίζεται σε εξάρτηµα της πολεµικής του πανοπλίας στον ΙΙ βασιλικό τάφο της Βεργίνας

Ο Μ.Αλέξανδρος εικονίζεται σε εξάρτηµα της πολεµικής του πανοπλίας στον ΙΙ βασιλικό τάφο της Βεργίνας Ο Μ.Αλέξανδρος εικονίζεται σε εξάρτηµα της πολεµικής του πανοπλίας στον ΙΙ βασιλικό τάφο της Βεργίνας Το 274π.Χ. ο βασιλιάς της Ηπείρου Πύρρος κατέλαβε αιφνιδιαστικά τη Μακεδονία, όταν βασίλευε σ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΙΑΜΠΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ KAI ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΙΑΜΠΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ KAI ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΙΑΜΠΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ KAI ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Κατερίνη Λιάμπη Τόπος έτος γεννήσεως: Ιωάννινα, 1955 Διεύθυνση: Σαμουήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ζητήματα μετρολογίας θεσσαλικών χαλκών νομισμάτων: Η περίπτωση της Φάλαννας 33-50

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ζητήματα μετρολογίας θεσσαλικών χαλκών νομισμάτων: Η περίπτωση της Φάλαννας 33-50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 11 Preface 13 Συντομογραφίες 15 VASSILI DEMETRIADI The Earliest Bronze Coins of Larissa 17-22 ELIZABETH J. PENDLETON Six Centuries of Thessalian Horses on Coins 23-32 ΚΛΕΟΠΆΤΡΑ Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων ( π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων ( π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA11] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Α Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος ΕΚΠΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ ΔΙΟΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΟΝΟΜΑΣΤΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Το αρχαίο Δίον του Ολύμπου βρίσκεται 15 χλμ. νότια της Κατερίνης, στους πρόποδες του Ολύμπου δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Ζ Ηανάπτυξητης Μακεδονίας.

Κεφάλαιο Ζ Ηανάπτυξητης Μακεδονίας. Πρόταση διδασκαλίας Κεφάλαιο Ζ Ηανάπτυξητης Μακεδονίας. Ενότητα 4. Το έργο του Αλέξανδρου Κύρια σημεία της ενότητας Περιγραφή της γεωγραφικής έκτασης και της ποικιλίας των λαών του κράτους που δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία (55ΑΥ2) Διδάσκων: Α. Farrington (email: eduserv@otenet.gr. Έλεγχος προόδου (Ενότητες 4 5)

Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία (55ΑΥ2) Διδάσκων: Α. Farrington (email: eduserv@otenet.gr. Έλεγχος προόδου (Ενότητες 4 5) Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία (55ΑΥ2) Διδάσκων: Α. Farrington (email: eduserv@otenet.gr 1. Ποια από τις ακόλουθες μάχες δεν έχει σχέση με τους Μηδικούς Πολέμους; α. η μάχη της Μυκάλης β. η μάχη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αρχαία Πόλη: Βρίσκεται: Ταυτίζεται με: Κατοικείται από:

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αρχαία Πόλη: Βρίσκεται: Ταυτίζεται με: Κατοικείται από: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΠΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΡΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΙΚΑ ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΦΗΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΥΛΗ ΑΚΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η μετατροπή της Αθηναϊκής Συμμαχίας σε Ηγεμονία

Η μετατροπή της Αθηναϊκής Συμμαχίας σε Ηγεμονία Θέμα της διδακτικής πρότασης Η μετατροπή της Αθηναϊκής Συμμαχίας σε Ηγεμονία Τάξη: Α Γυμνασίου Στοχοθεσία Επιδιώκεται οι μαθητές/τριες να προσδιορίσουν την πορεία που οδήγησε την Αθήνα σε ρόλο ηγεμόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2008

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2008 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2008 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 20.000 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΙΘ' Εφορεία Πρ. Κομοτηνής Έργου 4916 ΙΘ' Εφορεία Πρ. Κομοτηνής Π.Τσατσοπούλου Τηλ:2531022411 FAX:2531021517

Διαβάστε περισσότερα

600 π.χ. - 300 π.χ. Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΠΛΙΤΗΣ

600 π.χ. - 300 π.χ. Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΠΛΙΤΗΣ 600 π.χ. - 300 π.χ. Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΠΛΙΤΗΣ ΠΛΗΣΙΑΣΕ, ΝΥΞΕ ΜΕ ΤΗ ΜΑΚΡΙΑ ΛΟΓΧΗ Ή ΤΟ ΞΙΦΟΣ ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΕΓΓΥΣ ΚΑΙ ΦΟΝΕΥΣΕ ΕΝΑΝ ΑΝΔΡΑ. ΑΝΤΙΤΑΞΕ ΠΕΛΜΑ ΣΤΟ ΠΕΛΜΑ, ΘΕΣΕ ΑΣΠΙΔΑ ΣΤΗΝ ΑΣΠΙΔΑ, ΠΡΟΤΑΞΕ ΛΟΦΙΟ ΣΤΟ ΛΟΦΙΟ, ΚΡΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΕΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΕΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΕΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Νομισματική Συλλογή Alpha Bank, Πανεπιστημίου 41, 102 52, Αθήναι, Τηλ. 210 326 2460-1 www.alphanumismatics.gr, numismatic@alpha.gr εκέμβριος 2014 Νέα Έκθεση: Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α Λυκείου Χρόνος εξέτασης: 2 ώρες και 30 λεπτά ΜΕΡΟΣ Α (20 μονάδες) Να απαντήσετε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και στις δύο (2) ερωτήσεις. 1. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΩΣ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ. Χρονολογία. 100.000 ως 20.000 10.000. 7000 ως 6000. Νεότερη

ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΩΣ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ. Χρονολογία. 100.000 ως 20.000 10.000. 7000 ως 6000. Νεότερη ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΩΣ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ Χρονολογία Ελλάδα - Αιγαίο 100.000 ως 20.000 Μέση και Νεότερη Παλαιολιθική 10.000 Μεσολιθική εποχή 7000 ως 6000 Έναρξη Νεολιθικής 5600 Μέση

Διαβάστε περισσότερα

Παπαζώης Τριαντάφυλλος

Παπαζώης Τριαντάφυλλος digitalarchive publishing by tag Παπαζώης Τριαντάφυλλος Πρόκειται για τον ιστορικό ερευνητή που ανέτρεψε τα δεδομένα στη Βεργίνα! Έπειτα από πολυετή έρευνα αποκάλυψε ότι στον τάφο της Βεργίνας δεν βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Στέλλα ρένη. Τεχνολογία παραγωγής νοµισµάτων κατά την αρχαιότητα 1

Στέλλα ρένη. Τεχνολογία παραγωγής νοµισµάτων κατά την αρχαιότητα 1 Στέλλα ρένη Τεχνολογία παραγωγής νοµισµάτων κατά την αρχαιότητα 1 Στην καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. κα. Αλίκη Μουστάκα Στην παρούσα µελέτη επιχειρείται µία προσπάθεια κατανόησης και «αποκατάστασης»

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια για τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό

Λίγα Λόγια για τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό Λίγα Λόγια για τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό Με τον όρο Μυκηναϊκός Πολιτισμός χαρακτηρίζεται ο προϊστορικός πολιτισμός της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, που αναπτύχθηκε την περίοδο 1600-1100 π. Χ., κυρίως στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ 1. Από τη Γραμμική Β στην εισαγωγή του αλφαβήτου - Στον ελληνικό χώρο, υπήρχε ένα σύστημα γραφής μέχρι το 1200 π.χ. περίπου, η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι Οι διδακτικοί στόχοι για τη διδασκαλία της εισαγωγής προσδιορίζονται στο βιβλίο για τον καθηγητή, Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Η Μάθηση και η Διδασκαλία με Χάρτες

Η Μάθηση και η Διδασκαλία με Χάρτες Η Μάθηση και η Διδασκαλία με Χάρτες Διάλεξη 7α: Νοητικοί Χάρτες Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ευανθία Μιχαηλίδου Στόχος εκπαίδευσης Κατανόηση γεωγραφικού χώρου Οπτική αντίληψη

Διαβάστε περισσότερα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΒΑΛΗΝΑΚΗΣ ΣΠΟΥ ΕΣ Ιούνιος 1981: ιδάκτωρ των ιεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήµιο Pantheon Sorbonne (Παρίσι Ι) µε άριστα 1980-1981: Πανεπιστήµιο Παρίσι Ι, Diplome d Etudes Approfondies (DEA) Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Οργανικής Θέσης: ΚΖ ΕΠΚΑ Υπηρεσία όπου υπηρετώ: ΚΖ ΕΠΚΑ Τηλέφωνο: 23510 47883 23510 47884, kzepka@culture.gr

Υπηρεσία Οργανικής Θέσης: ΚΖ ΕΠΚΑ Υπηρεσία όπου υπηρετώ: ΚΖ ΕΠΚΑ Τηλέφωνο: 23510 47883 23510 47884, kzepka@culture.gr Ονοματεπώνυμο: Ε υ τ υ χ ί α Π ο υ λ ά κ η - Π α ν τ ε ρ μ α λ ή Βαθμός: Αρχαιολόγος Α Υπηρεσία Οργανικής Θέσης: ΚΖ ΕΠΚΑ Υπηρεσία όπου υπηρετώ: ΚΖ ΕΠΚΑ Τηλέφωνο: 23510 47883 FAX/ Email: 23510 47884, kzepka@culture.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οι πρώτοι ταχυδρόμοι

Οι πρώτοι ταχυδρόμοι Το ταχυδρομείο Οι πρώτοι ταχυδρόμοι Η ιστορία του ταχυδρομείου πάει πίσω στους αιώνες, αρχικά με τους αγγελιοφόρους να μεταφέρουν προφορικά μηνύματα και στη συνέχεια να παραδίδουν και υλικά αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες ή Καστέλλια.

Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες ή Καστέλλια. ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΛΙΝΔΟΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ: Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία Σλαβικών Λαών

Ιστορία Σλαβικών Λαών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 12 η :Μαυροβούνιο Αγγελική Δεληκάρη Λέκτορας Μεσαιωνικής Ιστορίας των Σλαβικών Λαών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας ΑΠΘ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Les alexandres après Alexandre : histoire d une monnaie commune Οι Αλέξανδροι μετά τον Αλέξανδρο : ιστορία ενός κοινού νομίσματος

Les alexandres après Alexandre : histoire d une monnaie commune Οι Αλέξανδροι μετά τον Αλέξανδρο : ιστορία ενός κοινού νομίσματος Les alexandres après Alexandre : Οι Αλέξανδροι μετά τον Αλέξανδρο : Colloque international / Διεθνές συνέδριο Athènes, vendredi 23 - samedi 24 mai 2014 Αθήνα, Παρασκευή 23 - Σάββατο 24 Μαΐου 2014 Auditorium

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερη Ελληνική Ιστορία Α'

Νεότερη Ελληνική Ιστορία Α' Νεότερη Ελληνική Ιστορία Α' Ενότητα 3: Δημογραφικές εξελίξεις στη νεότερη Ελλάδα Κατερίνα Γαρδίκα Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Η δημογραφική εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας 2 Αναλογία

Διαβάστε περισσότερα

Δημογραφία. Ενότητα 11.1: Παράδειγμα - Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση

Δημογραφία. Ενότητα 11.1: Παράδειγμα - Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δημογραφία Ενότητα 11.1: Παράδειγμα - Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση Μιχάλης Αγοραστάκης Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Αγώνες: δράση και θέαμα»

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Αγώνες: δράση και θέαμα» Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Αγώνες: δράση και θέαμα» Υλικό για προαιρετική ενασχόληση των μαθητών πριν και μετά την επίσκεψη στο Μουσείο Ακρόπολης. Κατά την επίσκεψη της σχολικής σας ομάδας στο Μουσείο Ακρόπολης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: 323 Π.Χ. 324 Μ.Χ.

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: 323 Π.Χ. 324 Μ.Χ. ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: 323 Π.Χ. 324 Μ.Χ. Α.ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Β. ΑΠΟΤΗΡΩΜΗΣΤΟΒΥΖΑΝΤΙΟ 1 Τα ελληνιστικά βασίλεια Ελληνιστικός : από το ρήµα ελληνίζω, δηλ. µιµούµαι τους Έλληνες Ήταν τα βασίλεια

Διαβάστε περισσότερα

Βεργίνα. digitalarchive

Βεργίνα. digitalarchive digitalarchive Βεργίνα publishing by tag Πόλη του Νομού Ημαθίας στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η Βεργίνα απέκτησε ιστορική σημασία μετά την ανακάλυψη του τάφου του Φιλίππου Β, πατέρα του Μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα

Αµφίπολη: Βρέθηκε σκελετός σε τάφο κάτω από τον τρίτο θάλαµο

Αµφίπολη: Βρέθηκε σκελετός σε τάφο κάτω από τον τρίτο θάλαµο Νοέµβριος 12 2014 13:20 Αµφίπολη: Βρέθηκε σκελετός σε τάφο κάτω από τον τρίτο θάλαµο Τι ανακοίνωσε το υπουργείο Πολιτισµού για τις ανασκαφικές εργασίες στον τάφο της Αµφίπολης. Τι έδειξαν οι ανασκαφές

Διαβάστε περισσότερα

http://www.namuseum.gr/object-month/2012/jul/jul12-en.html

http://www.namuseum.gr/object-month/2012/jul/jul12-en.html Ο Οινοπίωνας, ήταν γιος του θεού Διόνυσου και της Αριάδνης, κόρης του Μίνωα και θεωρείται ο πρώτος μυθικός βασιλιάς της Χίου. Δίδαξε στους κατοίκους την τέχνη της αμπελουργίας και την παραγωγή του καλύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής ΑΝΑΓΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής δομής

Διαβάστε περισσότερα

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της.

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Βρίσκεται στο κέντρο σχεδόν της ελληνικής χερσονήσου, πάνω στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ α. η αραβική εξάπλωση με την καθοδήγηση των δύο πρώτων χαλιφών οι Άραβες εισέβαλαν και κατέκτησαν σε σύντομο χρονικό διάστημα τις πλούσιες χώρες της Εγγύς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1. Εισαγωγικό Μάθημα Αρχιτεκτονική/Τοπογραφία-Γλυπτική-Αγγειογραφία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για τα φύλλα εργασίας προέρχεται εξολοκλήρου από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης Διαβάζουμε: Οι Κυκλάδες οφείλουν το όνομά τους στη γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 7. O Πολύκλειτος και η σχολή χαλκοπλαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Διονυσία Διονυσίου Σιδώνια Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γυμνάσιο Αγιάς Λάρισας

ποδράσηη Διονυσία Διονυσίου Σιδώνια Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γυμνάσιο Αγιάς Λάρισας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 «Αθανασάκειο» Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου Γυμνάσιο Αγιάς Λάρισας Διονυσία Διονυσίου Σιδώνια ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ (από το 1100 ως το 323 π.χ.) 1600-1100π.Χ.:Πρωτοϊστορική περίοδος που οδηγεί στο μυκηναϊκό πολιτισμό.

Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ (από το 1100 ως το 323 π.χ.) 1600-1100π.Χ.:Πρωτοϊστορική περίοδος που οδηγεί στο μυκηναϊκό πολιτισμό. Ομηρική εποχή Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ (από το 1100 ως το 323 π.χ.) ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1600-1100π.Χ.:Πρωτοϊστορική περίοδος που οδηγεί στο μυκηναϊκό πολιτισμό. 1100 π.χ.: Εναρξη της ελληνικής ιστορίας. 11 ος 9 ος αιώνας:οι

Διαβάστε περισσότερα

ψ Ρ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ -N^ ->5^ **' ΑΣΗΜΙΝΑ ΛΕΟΝΤΗ

ψ Ρ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ -N^ ->5^ **' ΑΣΗΜΙΝΑ ΛΕΟΝΤΗ ψ Ρ ' '.'."» *?' Ρ -N^ ->5^ ι"*** **' "HSf % ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΣΗΜΙΝΑ ΛΕΟΝΤΗ Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων

Διαβάστε περισσότερα

Όψεις Βυζαντίου... στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας. Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

Όψεις Βυζαντίου... στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας. Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας... στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας Το φυλλάδιο αυτό είναι του/της... που επισκέφθηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας στις... Το φυλλάδιο που κρατάς στα χέρια σου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΝΩΣΟΥ ΣΤΙΣ ΑΡΓΥΡΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΝΩΣΟΥ ΣΤΙΣ ΑΡΓΥΡΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΝΩΣΟΥ ΣΤΙΣ ΑΡΓΥΡΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ X.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9. Ναοί του 4 ου αι. π.χ. στην ηπειρωτική Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ. ΜΝΗΜΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (Εφορεία Αρχαιοτήτων)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ. ΜΝΗΜΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (Εφορεία Αρχαιοτήτων) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Θέατρο Διονύσου, Ωδείο Περικλέους Αθηναίων Αθήνα Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών Ηρώδειο Αθηναίων Αθήνα Εφορεία

Διαβάστε περισσότερα

Φωτογραφία: Πρόσοψη του τάφου του ΦΙλίππου Β στην Βεργίνα (φωτ.: Sarah Murray)

Φωτογραφία: Πρόσοψη του τάφου του ΦΙλίππου Β στην Βεργίνα (φωτ.: Sarah Murray) Ε Λ Λ Η Ν Ι ΚΟ Ι Ρ Υ Μ Α Π ΟΛ Ι Τ Ι Σ Μ ΟΥ Ε Σ Τ Ι Α Ε Λ Λ Α Ο Σ Κ Υ Π Ρ Ο Υ Από τις Αιγές στην Αµφίπολη Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015, 5-8:30 µ.µ. Πανεπιστήµιο Κύπρου Αίθουσα Τελετών Καλλιπόλεως 75 Οµιλητές

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οικισμός Σκάρκος της Ίου

Ο Οικισμός Σκάρκος της Ίου Ο Οικισμός Σκάρκος της Ίου Εργασία στο μάθημα: Το Νησιωτικό Αιγαίο κατά την 3 η Χιλιετία π.χ. Παναγιώτης Καπλάνης Επιβλέπων Καθηγητής: Βλαχόπουλος Ανδρέας Εαρινό Εξάμηνο 2015 Η Θέση Η Ίος βρίσκεται στο

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Ευγενία Δρακοπούλου Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. +302107273570 Fax: +302107246212 E-mail: egidrak@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/eugeniadrakopoulou http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-drakopoulou-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ & ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ & ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ON SALONICA SOCCER CUP ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ & ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΑΨΙΔΑ ΤΟΥ ΓΑΛΕΡΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΑΣΤΡΑ & ΤΕΙΧΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑ Μπείτε στην Pentagon... ταξιδέψτε

Διαβάστε περισσότερα

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιούνιος 2013 Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία γεννήσεως: 24.06.1962 Ελληνική υπηκοότητα. Ενα παιδί. Διεύθυνση εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

α. Βασίλειο πόλεις-κράτη ομοσπονδιακά κράτη συμπολιτείες Η διάσπαση του κράτους του Μ. Αλεξάνδρου (σελ ) απελευθερωτικοί αγώνες εξεγέρσεις

α. Βασίλειο πόλεις-κράτη ομοσπονδιακά κράτη  συμπολιτείες Η διάσπαση του κράτους του Μ. Αλεξάνδρου (σελ ) απελευθερωτικοί αγώνες εξεγέρσεις ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 323 [Θάνατος Μ. Αλεξάνδρου] ΕΩΣ 30 π.χ. [κατάληψη της Αιγύπτου από τους Ρωμαίους ολοκληρώνεται η κατάκτηση της Ανατολής από τους Ρωμαίους, ξεκινά η περίοδος της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας]

Διαβάστε περισσότερα

Προκασσάνδρεια Θεσσαλονίκη

Προκασσάνδρεια Θεσσαλονίκη 1 Κώστας Σουέρεφ Προϊστάμενος ΚΘ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων «Κάποιοι στο παρελθόν αναχωρούν, κάποιοι βαθιά στο μέλλον επιστρέφουν» Ορέστης Αλεξάκης, (από το Adagio, Υπήρξε, εκδ. Απόστροφος

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική, Πόλεμος, Στρατηγική

Πολιτική, Πόλεμος, Στρατηγική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα2:Ο πόλεμος στην εποχή του χαλκού Γιώργος Μαργαρίτης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία (55ΑΥ2) Διδάσκων: Α. Farrington ( Ενότητα 6: Ιστορική Αφήγηση Β ( π.χ.

Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία (55ΑΥ2) Διδάσκων: Α. Farrington (  Ενότητα 6: Ιστορική Αφήγηση Β ( π.χ. Διδάσκων: Α. Farrington (email: eduserv@otenet.gr Ενότητα 6: Ιστορική Αφήγηση Β (404 338 π.χ.) 1. 404 371 π.χ. : Η κυραρχία της Σπάρτης Η Σπαρτιατική διοίκηση της πρώην αθηναϊκής θαλασοοκρατίας Η πιο σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (σελ.84-97) Α. Βασιλεία α. Δικαίωμα να ψηφίζουν για ζητήματα της πόλης είχαν όλοι οι πολίτες, ακόμα και οι πιο φτωχοί

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (σελ.84-97) Α. Βασιλεία α. Δικαίωμα να ψηφίζουν για ζητήματα της πόλης είχαν όλοι οι πολίτες, ακόμα και οι πιο φτωχοί 1. Να αντιστοιχήσετε τις λέξεις της στήλης Α με αυτές της στήλης Β. Α Β Α. Βασιλεία α. Δικαίωμα να ψηφίζουν για ζητήματα της πόλης είχαν όλοι οι πολίτες, ακόμα και οι πιο φτωχοί Β. Αριστοκρατία β. Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ [www.philosophical-research.org] ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. Μελέτη Ελληνισμού

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ [www.philosophical-research.org] ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. Μελέτη Ελληνισμού ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ [www.philosophical-research.org] ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Λ. ΠΙΕΡΡΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΖ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 Μελέτη Ελληνισμού Ιδέα 5ης Χωρολογικής Εκδρομής: Ολυμπία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ. 1. Αστέρες Ανώτερου Ταξιάρχη Τάγματος Φοίνικα τεμάχια 6. 2. Μετάλλια Στρατιωτικής Αξίας τεμάχια 160

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ. 1. Αστέρες Ανώτερου Ταξιάρχη Τάγματος Φοίνικα τεμάχια 6. 2. Μετάλλια Στρατιωτικής Αξίας τεμάχια 160 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 1. Αστέρες Ανώτερου Ταξιάρχη Τάγματος Φοίνικα τεμάχια 6 2. Μετάλλια Στρατιωτικής Αξίας τεμάχια 160 3. Μετάλλια Ευδοκίμου Υπηρεσίας τεμάχια 160 4. Μετάλλια Αξίας και Τιμής

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση. Αποκρυπτογράφηση

Χρήση. Αποκρυπτογράφηση Εύρεση Ανακαλύφθηκε στις αρχές του εικοστού αιώνα στην Κνωσό από τον Άρθουρ Έβανς, που την ονόμασε έτσι επειδή χρησιμοποιούσε γραμμικούς χαρακτήρες (και όχι εικονιστικούς, όπως η μινωική ιερογλυφική γραφή)

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος και Πολιτική

Πόλεμος και Πολιτική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάθημα 2 ο : Αρχαιότητα. Ο πόλεμος στην εποχή του χαλκού. 3η χιλιετηρίδα 1η πριν το έτος μηδέν. Γεώργιος Μαργαρίτης, Καθηγητής, ΑΠΘ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τους σημαντικούς τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού που είναι προσπελάσιμοι μέσω κάποιου κόμβου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦωτιΟς Πετςας και το αρχαιολογικο εργο ςτη ΜακεδΟνια

Ο ΦωτιΟς Πετςας και το αρχαιολογικο εργο ςτη ΜακεδΟνια 125 Ο ΦωτιΟς Πετςας και το αρχαιολογικο εργο ςτη ΜακεδΟνια τον ςεπτέμβριο του 2006 οργανώθηκε από τον πολιτιστικό σύλλογο αριστοτέλης στη νάουσα ένα συμπόσιο στη μνήμη του Φώτιου Πέτσα, στο οποίο παρουσιάσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολὴ στὴν μελέτη τῆς νομισματοκοπίας τῆς Πλωτινοπόλεως: ἕνας νέος εἰκονογραφικὸς τύπος

Συμβολὴ στὴν μελέτη τῆς νομισματοκοπίας τῆς Πλωτινοπόλεως: ἕνας νέος εἰκονογραφικὸς τύπος Συμβολὴ στὴν μελέτη τῆς νομισματοκοπίας τῆς Πλωτινοπόλεως: ἕνας νέος εἰκονογραφικὸς τύπος Ἡ παροῦσα μελέτη ἔχει ὡς στόχο τὴν παρουσίαση ἑνὸς νομίσματος τῆς Πλωτινοπόλεως, ποὺ παραδόθηκε στὸ Mουσεῖο τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ό γ ρ α μ μ α Ε κ δ η λ ώ σ ε ω ν ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ & ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Π ρ ό γ ρ α μ μ α Ε κ δ η λ ώ σ ε ω ν ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ & ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Π ρ ό γ ρ α μ μ α Ε κ δ η λ ώ σ ε ω ν ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ & ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς Βία & Ανεκτικότητα ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΙΛΙΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΝ «ΒΙΑ &

Διαβάστε περισσότερα

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.).

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.). Στην παρούσα Θεματική Έκθεση εξετάζεται και αναλύεται, για την περίοδο 2009-2014 (και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων στοιχείων), η εξέλιξη εξειδικευμένων δεικτών, οι οποίοι εκφράζουν και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΣΤ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΣΤ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΣΤ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ όβολός4 Το νόμισμα στο μακεδόνικο χώρο ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β' ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 5. Τα εναέτια γλυπτά του Παρθενώνος Tα αετωματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Γενική Εισαγωγή..2 - Iστορική αναδρομή....3-4 - Περιγραφή του χώρου.....5-8 - Επίλογος...9 - Βιβλιογραφία 10 1 Γενική Εισαγωγή Επίσκεψη στο Επαρχιακό Μουσείο Πάφου Το Επαρχιακό Μουσείο της

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «παιδιά, έφηβοι, νέοι»

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «παιδιά, έφηβοι, νέοι» Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «παιδιά, έφηβοι, νέοι» Υλικό για προαιρετική ενασχόληση των μαθητών πριν και μετά την επίσκεψη στο Μουσείο Ακρόπολης. Κατά την επίσκεψη της σχολικής σας ομάδας στο Μουσείο Ακρόπολης,

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιόπη Κρητικάκου-Νικολαροπούλου

Καλλιόπη Κρητικάκου-Νικολαροπούλου Καλλιόπη Κρητικάκου-Νικολαροπούλου Ειδική Λειτουργική Επιστήµων Β Πρόγραµµα «Ελληνικός Κόσµος και Ανατολή» Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Τοµέας Ελληνικής και Ρωµαϊκής Αρχαιότητος Τηλ. +30 210-7273681 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνω αυτή τηνεργασία στην αγαπηµένη µου δασκάλα, κυρία Ειρήνη Καραγιάννη, που µας δίδαξε µε τόση αγάπη και χαρά όλα τα µαθήµατα της Γ και Τάξης

Αφιερώνω αυτή τηνεργασία στην αγαπηµένη µου δασκάλα, κυρία Ειρήνη Καραγιάννη, που µας δίδαξε µε τόση αγάπη και χαρά όλα τα µαθήµατα της Γ και Τάξης 6ο Γυµνάσιο Νέας Ιωνίας Τάξη:Α Τµήµα:2 Μάθηµα:Αρχαία Ιστορία ιδάσκουσα:ελ.σάρδη Η ΘΕΑ ΑΘΗΝΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ:ΣΕΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΪΟΣ 2015 Αφιερώνω αυτή τηνεργασία στην αγαπηµένη µου

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΦΥΛΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΦΥΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Φυτολόγιο ΜΑΙΟΣ 2013

ΞΕΦΥΛΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΦΥΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Φυτολόγιο ΜΑΙΟΣ 2013 Φυτολόγιο ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «Ξεφυλλίζοντας το φυτολόγιο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων» ΚΟΙΝΟ: Νηπιαγωγείο ΧΩΡΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 60 λεπτά ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Να αναλύσετε το ρόλο που έπαιξαν οι Αµφικτυονίες ως θρησκευτικοί, πολιτικοί και κοινωνικοί θεσµοί των αρχαίων Ελλήνων.

1. Να αναλύσετε το ρόλο που έπαιξαν οι Αµφικτυονίες ως θρησκευτικοί, πολιτικοί και κοινωνικοί θεσµοί των αρχαίων Ελλήνων. 2.1.2. Κοινοί εσµοί των Αρχαίων Ελλήνων - Παιδεία Eρωτήσεις ανάπτυξης 1. Να αναλύσετε το ρόλο που έπαιξαν οι Αµφικτυονίες ως θρησκευτικοί, πολιτικοί και κοινωνικοί θεσµοί των αρχαίων Ελλήνων. 2. Να αναλύσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Άργος, 26-29 Μαΐου 2011 ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΑ, ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙA Από την

Διαβάστε περισσότερα

Τα αρχαία της Κατοχής

Τα αρχαία της Κατοχής Τα αρχαία της Κατοχής Σπερχειάδα 7 Απριλίου 2016 Σαράντος Θεοδωρόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΚΑΗΣ Ο ΠΟΘΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥΣ 1939 Ο Δρ. Γκαίμπελς επισκέπτεται την Αρχαιότητες στην Αθήνα 1940 ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

6. Μοναρχίες, Κοινά / Συµ πολιτείες

6. Μοναρχίες, Κοινά / Συµ πολιτείες 6. Μοναρχίες, Κοινά / Συµ πολιτείες Τα µοναρχικά καθεστώτα στη µητροπολιτική Ελλάδα Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. ΠΗΓΗ 1 Παραδοσιακά στοιχεία συναντά κανείς και στην πολιτική οργάνωση των Ηπειρωτών, γιατί µόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΙΛΙΠΠΟ Β Ο Φίλιππος της Μακεδονίας ή Φίλιππος Β o Μακεδών (382 336 π.χ.)ήταν ο βασιλιάς που έκανε τη Μακεδονία ισχυρό κράτος, ένωσε υπό την ηγεμονία του τα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Προσφορά για την οργάνωση της πενθήμερης εκδρομής της Γ τάξης Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού

Οικονομική Προσφορά για την οργάνωση της πενθήμερης εκδρομής της Γ τάξης Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Οικονομική Προσφορά για την οργάνωση της πενθήμερης εκδρομής της Γ τάξης Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ηρακλείου στη Θεσσαλονίκη Χρόνος πραγματοποίησης εκδρομής: Μεταξύ 23/2/2012 και

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη καθηγήτρια: κα. Π. Γιαννακοπούλου Μαθήτριες: Ασσάτωφ Άννα, Μιχαλιού Μαντώ, Αργύρη Μαρία, Τσαουσίδου - Πετρίτση Σοφία Τμήμα: Α3

Υπεύθυνη καθηγήτρια: κα. Π. Γιαννακοπούλου Μαθήτριες: Ασσάτωφ Άννα, Μιχαλιού Μαντώ, Αργύρη Μαρία, Τσαουσίδου - Πετρίτση Σοφία Τμήμα: Α3 Υπεύθυνη καθηγήτρια: κα. Π. Γιαννακοπούλου Μαθήτριες: Ασσάτωφ Άννα, Μιχαλιού Μαντώ, Αργύρη Μαρία, Τσαουσίδου - Πετρίτση Σοφία Τμήμα: Α3 Η Σπάρτη ήταν πόλη- κράτος στην Αρχαία Ελλάδα, χτισμένη στις όχθες

Διαβάστε περισσότερα

Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης;

Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης; Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης; Μέρος της οχύρωσης Οι αρχαιολογικές ανασκαφές που διενεργούνται στην περιοχή της La Bastida (Totana, Murcia στην Ισπανία) έχουν αποκαλύψει ένα επιβλητικό οχυρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΤΑ: α. Γιατί μετακινούνταν οι άνθρωποι της Κύπρου κατά την Αρχαϊκή Εποχή; Ποιοι μετακινούνταν; Πού μετακινούνταν; Πώς μετακινούνταν;

ΚΑΡΤΑ: α. Γιατί μετακινούνταν οι άνθρωποι της Κύπρου κατά την Αρχαϊκή Εποχή; Ποιοι μετακινούνταν; Πού μετακινούνταν; Πώς μετακινούνταν; ΚΑΡΤΑ: α Πηγή 1: Κείμενο αρχαιολόγου Χιλιάδες ειδώλια, μικρά και μεγάλα, βρέθηκαν σε διάφορα ιερά της Κύπρου. Οι προσκυνητές αφιέρωναν τα ειδώλια στους θεούς και τις θέες τους. Πολλοί άνθρωποι όπως αγρότες,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 8. Πανελλήνια Ιερά. Δελφοί και Ολυμπία Τα Πανελλήνια

Διαβάστε περισσότερα

08/11/2006. Στην έκθεση Αθήνα-Σπάρτη περιλαµβάνονται αρχαία ελληνικά έργα τέχνης, όπως έργα πλαστικής, µεταλλοτεχνίας, µικροτεχνίας και αγγειογραφίας.

08/11/2006. Στην έκθεση Αθήνα-Σπάρτη περιλαµβάνονται αρχαία ελληνικά έργα τέχνης, όπως έργα πλαστικής, µεταλλοτεχνίας, µικροτεχνίας και αγγειογραφίας. Νέα Υόρκη, ΗΠΑ. "Αθήνα-Σπάρτη: Από τον 8ο αι. π.χ. έως τον 5ο αι. π.χ." Έκθεση 08/11/2006 Το Κοινωφελές Ίδρυµα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης παρουσιάζει, σε συνεργασία µε το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, την έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα