E.E. 3) [Temporaladverb]: gerade eben (jetzt) / soeben [haben wir doch davon gesprochen] τώρα δα vgl. im Übrigen: gerade (I) und soeben

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "E.E. 3) [Temporaladverb]: gerade eben (jetzt) / soeben [haben wir doch davon gesprochen] τώρα δα vgl. im Übrigen: gerade (I) und soeben"

Transcript

1 E.E. EBBE, die = η άµπωτη [vgl.: die Flut η πληµµυρίδα] EBEN 1) [Adjektiv]: eben / flach [zb. eine Straße oder ein Weg] επίπεδος, -η, -ο 2) [Partikel]: Warum ist er krank geworden? [Antwort:] Ich weiß nicht, warum, ~aber er ist es (jetzt) eben (er ist es {jetzt} halt). [und wir müssen ihm helfen] Γιατί αρρώστησε; εν ξέρω το γιατί, µα να που είναι άρρωστος. Na eben. (Na bitte.) [daran siehst du ja selbst, dass ich recht habe] Ορίστε λοιπόν. Ob ich Bauchschmerzen habe [will der Arzt wissen]. Nein, eben nicht. [das ist es ja, was ich ihm schon gesagt habe] Αν έχω πόνους στην κοιλιά. Όχι, αυτό ακριβώς. [DF+GF aus: Schwaiger: Salz] 3) [Temporaladverb]: gerade eben (jetzt) / soeben [haben wir doch davon gesprochen] τώρα δα vgl. im Übrigen: gerade (I) und soeben EBENBÜRTIG ein [ihr] ebenbürtiger Partner ένας ισότιµος σύντροφος EBENE, die 1) [geographisch (is von: Flachland)]: η πεδιάδα: die fruchtbare Ebene von Messara [auf Kreta] η εύφορη πεδιάδα της Μεσσαράς Ost-Thrakien mit seinen sanften Hügeln, den weiten Ebenen η Ανατολική Θράκη µε τους απαλούς λόφους της, τις πλατιές πεδιάδες 2) [is von: Bereich]: a) το πεδίο: unsere Zusammenarbeit mit diesen Ländern auf politischer, wirtschaftlicher und tech-

2 nologischer Ebene (... auf politischem,... Gebiet) η συνεργασία µας µε τις χώρες αυτές στο πολιτικό, οικονοµικό και τεχνολογικό πεδίο b) το επίπεδο: der Meinungsaustausch auf der diplomatischen Ebene η ανταλλαγή απόψεων στο διπλωµατικό επίπεδο auf internationaler Ebene σε διεθνές επίπεδο die Stilebenen [einer Sprache] τα επίπεδα ύφους EBENFALLS 1) επίσης: Mit Thessaloniki gibt es [von Rhodos] ebenfalls [sc.: so wie mit Athen] eine tägliche Flugverbindung. Με Θεσσαλονίκη υπάρχει επίσης καθηµερινή αεροπορική σύνδεση. Ich freue mich, Sie zu sehen. [Reaktion der angesprochenen Person:] Ich (mich) ebenfalls. / Ich (mich) auch. Χαίροµαι που σας βλέπω. Κι εγώ επίσης. 2) Konstruktion mit κι αυτός (-ή, -ό): Mehrere Unbeteiligte, die ringsum waren, wurden ebenfalls [von den Kugeln] getroffen. Μερικοί άσχετοι που ήταν τριγύρω χτυπήθηκαν κι αυτοί. Der nächste [von Ihnen gedrehte] Film,...[Titel], war ebenfalls [wie der vorangegangene] die Verfilmung eines Theaterstücks? [Frage an den Regisseur] Η επόµενη ταινία, [...], ήταν κι αυτή µεταφορά θεατρικού έργου; EBENSO s. genauso EBNEN den Weg [für etwas] ebnen (bereiten): s. unter Weg, der E-BOOK, das = το ηλεκτρονικό βιβλίο // το ψηφιακό βιβλίο // το e-book E-BOOK-READER, der (auch: E-Reader, der) [Gerät zum Lesen von E-Books] = ο ηλεκτρονικός αναγνώστης // το [und] ο e-book reader [bzw.] το [und] o e-reader

3 [Anm.: vgl. auch den Oberbegriff für jede Art von Gerät, mit dem E-Books gelesen werden können (also auch Computer, Smartphone etc.): η συσκευή ηλεκτρονικής ανάγνωσης] ECHO, das [akustisches Phänomen] = ο αντίλαλος: das Echo von Petros' Stimme ο αντίλαλος της φωνής του Πέτρου ECHT 1) γνήσιος, -α, -ο: echt [zb. ein Ausweis] γνήσιος, -α, -ο 2) αληθινός, -ή, -ό: ein (Fuß-)Ball aus echtem Leder µια µπάλα από αληθινό πετσί der Stein [des Ringes] war echt το πετράδι ήταν αληθινό die echten Blumen [im Gegensatz zu solchen aus Plastik, Seide, etc.] τα αληθινά λουλούδια Sie können eine Gaspistole nicht von einer echten (einer richtigen) unterscheiden. εν µπορούν να ξεχωρίσουν ένα πιστόλι γκαζιού από ένα αληθινό. 3) πραγµατικός, -ή, -ό: Ist das echtes Gold? [sc. dieser Ring (bzw. das Material, aus dem er gefertigt ist)] Είναι πραγµατικό χρυσάφι; echter (richtiger) Zucker [im Gegensatz zu Sacharin] πραγµατική ζάχαρη 4) Sonstiges: Der [griechische Grenz-]Polizist sah wie ein echter (wie ein richtiger) Grieche (richtig griechisch) aus. Ο αστυνοµικός έµοιαζε µε σωστό Έλληνα. Ich wohne in der Thebenstraße. [Reaktion:] ~Echt? (~Wirklich? / ~Tatsächlich? / ~Na so was!) Ich habe eine Freundin, die dort wohnt, auf (Nummer) 42. Στην οδό Θηβών µένω. Α µπα; Έχω µια φίλη που µένει εκεί, στο 42. ECHTHEIT, die [zb. angeblicher Tagebücher eines Prominenten] = η γνησιότητα ECHTHEITS+

4 das Echtheitszertifikat [zb. für eine Gedenkmünze] το πιστοποιητικό αυθεντικότητας ECKE, die = η γωνία [bzw.] η γωνιά: ich war an der Ecke Athina- und Likourgos(-Straße) gestanden είχα σταθεί γωνία Αθηνάς και Λυκούργου -ECKIG vier- und sechseckige Kacheln τετράγωνα και εξάγωνα πλακάκια ECKTISCH, der [im Restaurant] = το γωνιακό τραπέζι ECONOMY CLASS, die [im Flugzeug] s. Touristenklasse, die ECU, der [European Currency Unit] s. unter Währungseinheit, die EDEL = ευγενής, -ής, -ές: "Die edle Kunst, (sich) Feinde zu schaffen" [Titel eines Buchs des Malers Whistler] "Η ευγενής τέχνη να δηµιουργείς εχθρούς" EDELMETALL, das = το πολύτιµο µέταλλο (Pl.: τα πολύτιµα µέταλλα / Gen.: των πολύτιµων µετάλλων) EDELSTEIN, der = η πολύτιµη πέτρα EDIRNE [Stadt in der Westtürkei]

5 = η Α(ν)δριανούπολη EDITIERBAR s. bearbeitbar EFFEKT, der 1) το αποτέλεσµα: der Placebo-Effekt το αποτέλεσµα πλασέµπο 2) Sonstiges: der Dominoeffekt [metaphorischer Ausdruck (ein Ereignis zieht in einer Kettenreaktion weitere nach sich)] το φαινόµενο του ντόµινου [bzw.] το φαινόµενο του "ντόµινο" EFFIZIENT [= wirksam und wirtschaftlich (Duden online)] 1) αποτελεσµατικός, -ή, -ό: sie [diese Länder] produzieren effizienter und kostengünstiger [wörtl.: mit niedrigeren Kosten] als andere Länder παράγουν αποτελεσµατικότερα και µε χαµηλότερο κόστος από άλλες χώρες 2) αποδοτικός, -ή, -ό: sie organisieren eine effiziente und gerechte Verteilung der von internationalen Solidaritätsorganisationen stammenden Spenden οργανώνουν µιαν αποδοτική και δίκαιη κατανοµή των δωρεών που προέρχονται από διεθνείς οργανώσεις αλληλεγγύης EG-VERTRAG, der des Artikel 177 des EG-Vertrages του άρθρου 177 της Συνθήκης ΕΚ EGAL Deutsches oder englisches [Bier (= µπύρα) soll ich Ihnen zu trinken bringen]? [Antwort:] Das ist egal. Γερµανική ή αγγλική; εν έχει σηµασία. Egal. [sc.: Das mag schon stimmen, was du da eben gesagt hast. Darauf kommt es aber im gegebenen Zusammenhang nicht an. // "Wie dem auch sei."] [ ] Αδιάφορο. [...] Und egal, was du ihn fragtest [wörtl.: Und was auch immer du ihn fragtest], [er wusste darauf eine Antwort] Κι ό,τι κι αν τον ρωτούσες, [...] s. im Übrigen: gleichgültig

6 EGOIST, der / EGOISTIN, die 1) der Egoist ο εγωιστής 2) die Egoistin η εγωίστρια EGOISTISCH egoistische Gedanken hegen κάνω σκέψεις εγωιστικές "EH" s. ohnedies EHE [isv: bevor] [Konjunktion] s. bevor EHE, die = ο γάµος: aus Berechnung (aus Kalkül) eine Ehe eingehen (schließen) [zb. um an das Vermögen des Partners heranzukommen] κάνω γάµο από υπολογισµό Stelios, der in zweiter Ehe mit Maria XY verheiratet war ο Στέλιος που ήταν παντρεµένος σε δεύτερο γάµο µε τη Μαρία XY EHE+ [isv: ehelich] = συζυγικός, -ή, -ό: das Ehebett το συζυγικό κρεβάτι die Ehekonflikte οι συζυγικές συγκρούσεις das Eheleben η συζυγική ζωή [Anm.: der Ehebrecher / die Ehebrecherin: s. eigenes Stichwort der Ehebruch: s. eigenes Stichwort das Ehepaar: s. eigenes Stichwort] EHEBRECHER, der / EHEBRECHERIN, die 1) der Ehebrecher ο µοιχός 2) die Ehebrecherin η µοιχαλίδα

7 EHEBRUCH, der = η µοιχεία EHEMALIGER, -e, -es s. unter früherer, -e, -es EHEPAAR, das 1) το ανδρόγυνο [bzw.] το αντρόγυνο 2) το ζεύγος: An seinem zwanzigsten Hochzeitstag ist das Ehepaar Meurer [aus der DDR] zum ersten Mal im Westen. Στην εικοστή επέτειο του γάµου του, το ζεύγος Μόιρερ βρίσκεται για πρώτη φορά στη ύση. EHER 1) [is von: schneller, innerhalb eines kürzeren Zeitraumes, bald]: je eher [...] desto [...] όσο πιο σύντοµα [...] τόσο [...] // όσο πιο γρήγορα [...] τόσο [...] eher als Sie sich vorstellen (können) [wird sich diese Technologie etablieren] συντοµότερα από ό,τι φαντάζεστε 2) [is von: zu einem weiter zurückliegenden Zeitpunkt]: Warum haben wir uns (= einander) nicht eher (nicht früher) kennengelernt? [rhetorische Frage] Γιατί δε γνωριστήκαµε πιο µπροστά; 3) [is von: mehr]: Märsche, geschrieben eher für Tänzer als für Soldaten εµβατήρια γραµµένα µάλλον για χορευτές παρά για στρατιώτες 4) [is von: leichter; wahrscheinlicher]: Ich kann eher auf Essen verzichten als auf Wärme [sc. auf ein warmes Zimmer]. Μπορώ πιο εύκολα να παραιτηθώ από το φαγητό παρά από τη ζεστασιά. [DF+GF aus: Haushofer: Die Wand] Je mehr...[sie sich um ein selbstbewusstes Auftreten bemühen], desto eher finden Sie...[einen Menschen, der an einer Beziehung mit Ihnen interessiert ist]. / Je mehr [...], desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie [...] finden. Όσο πιο πολύ [...], τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να βρείτε [...]

8 EHESTENS vgl. ehestmöglich EHESTMÖGLICH 1) [Adjektiv]: ταχύτερος (-η, -ο) δυνατός (-ή, -ό): die ehestmögliche (schnellstmögliche) Rückkehr zur Normalität [zb. nach Ausschreitungen und Unruhen in einer Stadt] η ταχύτερη δυνατή επιστροφή στην οµαλότητα 2) [Adverb]: το συντοµότερο δυνατό: sein Land wünscht die ehestmögliche Beendigung des Krieges [wörtl.: die Beendigung des Krieges ehestmöglich] η χώρα του επιθυµεί τον τερµατισµό του πολέµου το συντοµότερο δυνατό 3) [Adverb]: όσο πιο νωρίς γίνεται: Wenn wir [in einem Hotel] ein verspätetes check out machen wollen [d.h. üblicherweise: später als 12 Uhr mittags], bitten wir darum ehestmöglich, damit die Hotelleitung die Möglichkeit hat, ~sich entsprechend (darauf) einzustellen. Εάν επιθυµούµε να κάνουµε αργοπορηµένο check out [ ] το ζητούµε όσο πιο νωρίς γίνεται, για να έχει η διεύθυνση του ξενοδοχείου τη δυνατότητα να οργανωθεί καταλλήλως. EHRE, die 1) η τιµή: eine große Ehre für mich [dass Sie mich zu sich nach Hause einladen] µεγάλη τιµή για µένα Es ist eine große Ehre für mich, Sie kennenzulernen. Είναι µεγάλη µου τιµή που σας γνωρίζω. Es ist eine Ehre für uns, Alekos, dass wir dich hier haben. [sc.: dass du unser Restaurant besuchst] Είναι τιµή µας, Αλέκο, που σ έχουµε εδώ. wir sehen es als eine Ehre für uns an [Schüler von Dir zu sein] το θεωρούµε τιµή µας das ist eine Ehre, die er [sc. der Gastwirt] uns erweist (uns zuteilwerden lässt) [sc.: uns persönlich (selbst) zu bedienen] αυτό είναι µια τιµή που µας κάνει Die Ehre war groß, die Sie mir [durch Ihre Mitwirkung auf meiner Schallplatte] erwiesen haben. Ich danke Ihnen. Ήταν µεγάλη η τιµή που µου κάνατε. Σας ευχαριστώ. Wie komme ich zu dieser Ehre? [sc.: dass du mich anrufst] Πώς και µου κάνεις αυτή την τιµή;

9 Was verschafft mir die Ehre? / Wie komme ich zu der Ehre? [sc.: dass du mich besuchst] Σε τι οφείλω την τιµή; Es gereicht dir zur Ehre (Es ehrt dich), dass du es zugibst. [dass du dich mit deiner verstorbenen Frau nicht gut verstanden hast] Είναι προς τιµήν σου που το παραδέχεσαι. Schwörst du mir das bei deiner Ehre? Μου το ορκίζεσαι αυτό στην τιµή σου; 2) Sonstiges: Er [sc. mein Kater, der den Namen "Tiger" (Τίγρης) trägt] hatte so schöne Streifen [im Fell] und machte seinem Namen alle Ehre [wörtl.: und war seines Namens würdig]. Ich hatte niemals einen wilderen und aktiveren Kater gesehen [als ihn]. Είχε τόσο ωραίες ραβδώσεις και ήταν αντάξιος του ονόµατός του. εν είχα δει ποτέ πιο άγριο και πιο δραστήριο γάτο. Mister Bulldog, der [ ] seinem Namen optisch alle Ehre machte, war [ ] Ο Μίστερ Μπούλντογκ, που [...] οπτικά τιµούσε απόλυτα το όνοµά του, ήταν [...] [DF+GF aus: Menasse: Vienna] [ ], Euer Ehren. [Anrede eines Richters] [...], Εντιµότατε. // [...], κ. ικαστά. EHREN 1) τιµώ (-άς): Ihre Anwesenheit ehrt mich, Mister Kelly. Η παρουσία σας µε τιµά, κύριε Κέλλυ. Ihr Vertrauen [in meine Fähigkeiten] ehrt mich. Η εµπιστοσύνη σας µε τιµά. 2) Sonstiges: Es ehrt dich (Es gereicht dir zur Ehre), dass du es zugibst. [dass du dich mit deiner verstorbenen Frau nicht gut verstanden hast] Είναι προς τιµήν σου που το παραδέχεσαι. Sehr geehrter Herr, [...] [Briefanrede] Αξιότιµε κύριε, [...] EHREN+ 1) επίτιµος, -η, -ο: der Ehrenbürger [einer Stadt] ο επίτιµος δηµότης der Ehrendoktor [einer Universität] ο επίτιµος διδάκτορας [bzw.] ο επίτιµος διδάκτωρ der Ehrenvorsitzende [zb. einer politischen Partei] ο επίτιµος πρόεδρος 2) τιµητικός, -ή, -ό: das Ehrengrab ο τιµητικός τάφος

10 der Ehrenplatz η τιµητική θέση die Ehrensalve [für einen Toten] η τιµητική οµοβροντία die Ehrentribüne [im Fußballstadion] η τιµητική εξέδρα Ehrenwache halten [für einen Toten] κρατώ τιµητική φρουρά 3) Sonstiges: die Ehrenbeleidgung: s. eigenes Stichwort die Ehrenschuld: s. eigenes Stichwort das Ehrenwort: s. eigenes Stichwort EHRENBELEIDIGUNG, die = η προσβολή της τιµής (µου): Er wird jeden auf (wegen) Ehrenbeleidigung klagen, der behauptet, dass [ ] Θα µηνύσει για προσβολή της τιµής του όποιον ισχυριστεί ότι [...] EHRENSCHULD, die = το χρέος τιµής: (Die) Spielschulden sind Ehrenschulden. Tα χρέη του παιχνιδιού είναι χρέη τιµής. Ehrenschulden [zb. Spielschulden] sind innerhalb von vierundzwanzig Stunden zu bezahlen. Χρέη τιµής πρέπει να πληρώνονται µέσα σε εικοσιτέσσερις ώρες. EHRENWORT, das = ο λόγος της τιµής: Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Σας δίνω το λόγο της τιµής µου. EHRGEIZ, der = η φιλοδοξία EHRGEIZIG = φιλόδοξος, -η, -ο: Nach den Wahlen hat sich die Regierung viele und ehrgeizige Ziele gesetzt. Μετά τις εκλογές η κυβέρνηση έχει θέσει πολλούς και φιλόδοξους στόχους. EHRLICH 1) ειλικρινής, -ής, -ές (Adverb: ειλικρινώς und ειλικρινά):

11 Frank, versprichst du mir, mir ehrlich auf etwas zu antworten, das ich dich fragen möchte? Φρανκ, µου υπόσχεσαι να µου απαντήσεις ειλικρινά σε κάτι που θέλω να σε ρωτήσω; Sag mir ehrlich, Frank, was sagst du zu (was hältst du von) der ganzen Geschichte? [sc.: dem Plan, einen Ball zu veranstalten] Πες µου ειλικρινά, Φρανκ, πώς σου φαίνεται όλη αυτή η ιστορία; Um ehrlich zu sein, [...] / Ehrlich gesagt, [...] [ich {bzw.} wir habe(n)/meine(n) etc....] Για να είµαι ειλικρινής, [...] [bzw.] Για να είµαστε ειλικρινείς, [...] Und ich leide, ehrlich gesagt, auch heute noch unter dieser Krankheit. Και υποφέρω, για να µιλήσω ειλικρινά, ακόµα και σήµερα από την αρρώστια αυτή. Sehr (sehr) nett (freundlich) von dir, Maria, [dass du mir diese Reise zahlen willst], aber ehrlich gesagt glaube ich nicht,...[dass eine solche Reise für mich das Richtige wäre] Πάρα πολύ ευγενικό από µέρους σου, Μαρία, αλλά ειλικρινά, δεν νοµίζω [...] Ich zweifle nicht, dass du es ehrlich meinst mit deinem Wunsch [wörtl.: dass du es ehrlich willst], dass wir Freunde bleiben. εν αµφιβάλλω ότι το θέλεις ειλικρινά να µείνουµε φίλοι. Jetzt (mal) ehrlich. Diesen [negativen] Eindruck mache ich auf Sie? (So wirke ich auf Sie?) Ειλικρινά, τώρα. Αυτήν την εντύπωση σας δίνω; 2) τίµιος, -α, -ο: ein ehrlicher (redlicher) Finder ένας τίµιος ευρέτης 3) Sonstiges: Kann (auch) sein, ~dass das ehrlich gemeint war [was er mir (zynisch) sagte] [wörtl.: dass er mit Aufrichtigkeit zu mir sprach], aber auf eine solche Ehrlichkeit ~konnte ich verzichten (aber eine solche Ehrlichkeit ~konnte mir gestohlen bleiben). Μπορεί και να µου µιλούσε µε ειλικρίνεια, ας έλειπε όµως τέτοια ειλικρίνεια. Um ehrlich zu sein, [...] / Ehrlich gesagt, [...] [ich meine (glaube etc.) nicht, dass...] Για να πω την αλήθεια, [...] [bzw. (bei Du-Anrede des Gesprächspartners) auch:] Για να σου πω την αλήθεια, [...] [bzw.] Να σου πω την αλήθεια, [...] EHRLICHKEIT, die = η ειλικρίνεια EI, das 1) το αβγό (bzw. auch: το αυγό):

12 [Anm.: Richtig ist lt. ΛΜΠ sowie lt. Θ. Καρζής (Τα σωστά ελληνικά, S 92 f.) (mit näherer Begründung) die Schreibweise αβγό.] harte Eier σφιχτά (σφικτά) αυγά weiche [= weichgekochte] Eier µελάτα αυγά das gekochte (= weiche) Ei το βραστό αυγό das Ei ist zu hart geworden [wörtl.: das Ei hat zu lange gekocht] το αυγό έχει παραβράσει sie legen keine Eier [sc. die an Vogelgrippe erkrankten Hennen] δεν γεννάνε αυγά // δεν κάνουν αυγά [synonym] 2) Sonstiges: die Kinder ähneln einander "wie ein Ei dem anderen" [im Griechischen wörtlich die analoge Metapher: wie zwei Tropfen Wasser] τα παιδιά µοιάζουν µεταξύ τους σαν δυο σταγόνες νερό EICHE, die [Laubbaumart] = η βελανιδιά [bzw.] η βαλανιδιά EICHEL, die [Frucht des Eichenbaums] = το βελανίδι [bzw.] το βαλανίδι EICHEN+ der Eichentisch [sc. der Tisch aus Eichenholz] το δρύινο τραπέζι EICHHÖRNCHEN, das / EICHKÄTZCHEN, das = ο σκίουρος * ([bzw.]: ο σκίουρας **) [bzw.] το σκιουράκι // η βερβερίτσα *(Gen.: του σκίουρου // Pl./Akk.: τους σκίουρους) **[so die Schreibweise in: Ζατέλη: Φως] Zwei Eichhörnchen [im Park] näherten sich ~zutraulich. [sc.: der Frau, die Futter für sie in der Hand hielt] υο σκιουράκια πλησίασαν άφοβα. EIDECHSE, die = η σαύρα (Pl.: οι σαύρες / Gen.: των σαυρών) EIDOTTER, der

13 s. Dotter, der EIERBECHER, der = η αβγοθήκη (bzw. auch: η αυγοθήκη) EIFERSUCHT, die = η ζήλια EIFERSÜCHTIG = ζηλιάρης, -α, -ικο: Er [sc. mein Verlobter] war sehr (sehr) eifersüchtig. Er war schrecklich eifersüchtig auf mich. Er wollte nicht einmal, dass mein Arm zu sehen ist, wenn ich [= eine Sängerin] am Palko war. Ήτανε πάρα πολύ ζηλιάρης, µε ζήλευε φοβερά. Ούτε το µπράτσο µου δεν ήθελε να φαίνεται όταν ήµουνα στο πάλκο. Alle Männer, die schöne Frauen haben, sind sehr eifersüchtig. Όλοι οι άντρες που έχουν ωραίες γυναίκες είναι πολύ ζηλιάρηδες. EIFERSUCHTS+ die Eifersuchtsszenen οι σκηνές ζήλιας EIFFELTURM, der [in Paris] = ο Πύργος του Άιφελ EIFRIG eifrig / emsig [Adverb] µε ζήλο EIGEN 1) [is von: eigentümlich, charakteristisch, (ganz) besonders]: ιδιάζων, -ουσα, -ον: der eigene (der eigentümliche) [is von: jeweils charakteristische, besondere] Geruch, den alle Häuser/Wohnungen haben η ιδιάζουσα µυρωδιά που έχουνε όλα τα σπίτια 2) [is von: sonderbar / merkwürdig]: a) ιδιόρρυθµος, -η, -ο:

14 Nur die Künstlerin macht es [als einzige der Sportclub-Besucherinnen] nie [sc. auf der Liegewiese Zeitung zu lesen], aber die ist bekanntlich eigen. Μόνο η καλλιτέχνις δεν το κάνει ποτέ, αλλά αυτή, ως γνωστόν, είναι ιδιόρρυθµη. b) ιδιότροπος, -η, -ο 3) sich zu eigen machen ενστερνίζοµαι: Eine ewige (jahrhundertealte) Wahrheit, die wir uns nicht nur nicht zu eigen machen, sondern nicht einmal hören wollen. Μια αιώνια αλήθεια που εµείς όχι µόνον δεν την ενστερνιζόµαστε, παρά ούτε καν δε θέλο[υ]µε να την ακούσο[υ]µε. 4) Sonstiges: s. im Übrigen: eigener, -e, -es EIGENARTIG s. merkwürdig EIGENER, -e, -es 1) δικός (-ή,-ό) µου (σου / του...): Sie haben ein eigenes Auto? [Antwort:] Ja. Έχετε δικό σας αυτοκίνητο; Ναι. Wenn Sie eigene Kinder haben, [...] Αν έχετε δικά σας παιδιά [...] auf ihre eigenen Kosten [unternahm sie diese Reise] µε δικά της έξοδα zu ihrem [weibl.] eigenen Nutzen προς όφελος δικό της Sind das deine eigenen Lieder? [sc.: hast du sie selbst geschrieben?] Είναι δικά σου αυτά τα τραγούδια; Panos bereitet eine große Schallplatte (= LP) mit eigener Musik und (eigenen) Texten vor. Ο Πάνος µε µουσική και στίχους δικούς του ετοιµάζει µεγάλο δίσκο. Prevesa [griech. Stadt] hat ihren eigenen (hat einen eigenen) Reiz (Zauber). Η Πρέβεζα έχει µια δικιά της γοητεία. Vergewissern Sie sich, dass die Entscheidung [an einem Glücksspiel teilzunehmen] ganz (allein) Ihre eigene und nicht von Anderen beeinflusst ist. [Ratschlag eines Online- Casinos für potentielle Spieler] Σιγουρευτείτε ότι η απόφαση είναι εντελώς δική σας και όχι επηρεασµένη από άλλους. 2) a) ο ίδιος ο... (η ίδια η... / το ίδιο το...) + µου (σου / του...) [sc.: ο ίδιος (η ίδια / το ίδιο) + Substantiv (mit Artikel) + besitzanzeigendes Fürwort] [bzw.]

15 b) ο ίδιος (η ίδια / το ίδιο) µου (σου / του...) ο... (η... / το...) [sc.: ο ίδιος (η ίδια / το ίδιο) + besitzanzeigendes Fürwort + Substantiv (mit Artikel)] - Variante a): ihre eigene Mutter [Nom.] [hat Anna erschossen] η ίδια η µητέρα της ihre eigenen Waffen τα ίδια τα όπλα τους von ihren eigenen Eltern [wurden diese Kinder für Schwerarbeiten ausgenutzt] από τους ίδιους τους γονείς τους - Variante b): D u warst es, sein eigener Sohn! [der den Mord an deinem Vater begangen hat] Ήσουν εσύ, ο ίδιος του ο γιος! Ich nehme keine [Frau] aus [sc. von meinem Vorwurf, dass sie alle Heuchlerinnen sind], auch nicht meine eigene Mutter! εν εξαιρώ καµία, ούτε την ίδια µου τη µάνα! seinen eigenen Sohne und seine eigene Frau [brachte er um] τον ίδιο του το γιο και την ίδια του τη γυναίκα innerhalb seiner eigenen Partei µέσα στο ίδιο του το κόµµα sie sahen es mit ihren eigenen Augen το έβλεπαν µε τα ίδια τους τα µάτια mit seinen eigenen Verwandten µε τους ίδιους του τους συγγενείς 3) [is von: gesondert]: ξεχωριστός, -ή, -ό: ein eigenes Buch [könnte man über diese großartige Symphonie schreiben] ξεχωριστό βιβλίο 4) Sonstiges: er bekam [als Folge seiner Beförderung] ein eigenes Büro απέκτησε ατοµικό γραφείο Das Einzige, worauf man berechtigt ist (ein Recht hat) stolz zu sein, sind die eigenen [wörtl.: persönlichen] Verdienste. [nicht hingegen (auf) die Abstammung, die Nationalität etc.] Για το µόνο που δικαιούται κανείς να υπερηφανεύεται είναι τα προσωπικά του επιτεύγµατα. [Anm.: για το...] ein Hotelzimmer mit eigenem Bad und Meerblick ένα δωµάτιο ξενοδοχείου µε ιδιαίτερο µπάνιο και θέα στη θάλασσα sei es es in ihrem eigenen Land [wörtl.: im Inneren ihres Landes], sei es in Europa, sei es weltweit (auf weltweiter Ebene) είτε στο εσωτερικό της χώρας τους είτε στην Ευρώπη είτε σε παγκόσµιο επίπεδο die eigene Person steht im Mittelpunkt [Mentalität der Konsumgesellschaft]

16 ο εαυτός µας βρίσκεται στο επίκεντρο "Eigene Dateien" [Dateien-Kategorie unter Word] "Τα έγγραφά µου" eigen [is von: eigentümlich; sonderbar]: s. unter eigen (Z 1) zu eigen machen: s. unter eigen (Z 2) EIGENGEWICHT, das [zb.: eines Autos (ohne Personen, Ladung etc.)] = το απόβαρο EIGENHÄNDIG ein eigenhändig geschriebener Brief µια ιδιόγραφη επιστολή // µια ιδιόχειρη επιστολή [synonym] * *[verwendet auch is von: ein handgeschriebener (nicht maschingeschriebener) Brief] EIGENKAPITAL, das das Eigenkapital [in der Bilanz] τα ίδια κεφάλαια [aber auch:] Eigenkapital [in der Bilanz] ίδιο κεφάλαιο das Verhältnis von Eigen- zu Fremdkapital [bei einem Unternehmen] η σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια EIGENNAME, der [zb.: ηµήτρης, Ελένη, Τρικούπης, Ελλάδα, Άγγλος, Ιταλίδα, Αθήνα, Ακρόπολη, Νοέµβρης] = το κύριο όνοµα (Pl.: τα κύρια ονόµατα) EIGENS s. extra (Z 1) EIGENSCHAFT, die = η ιδιότητα: Neulich stellten die Wisenschaftler noch eine weitere Eigenschaft von ihnen [sc.: der Fische (als Nahrungsmittel)] fest: [...] Πρόσφατα οι επιστήµονες διαπίστωσαν και µια τους άλλη ιδιότητα: [...] [Anm.: µια τους άλλη...!]

17 Ich habe das Recht, zu reden nicht nur in meiner Eigenschaft als Annas Cousin, sondern auch als ihr ihr künftiger Ehegatte. Έχω το δικαίωµα να µιλήσω, όχι µόνο µε την ιδιότητά µου ως εξάδελφος της Άννας, αλλά και ως µέλλων σύζυγός της. Dimitris Mitropanos, in der Eigenschaft des Präsidenten (= in seiner Eigenschaft als Präsident) der Vereinigung der Sänger Griechenlands, verleiht ihm [= Grigoris Bithikotsis] eine goldene Plakette. Ο ηµήτρης Μητροπάνος, µε την ιδιότητα του προέδρου της Ένωσης Τραγουδιστών Ελλάδος, του απονέµει χρυσή πλακέτα. "Eigenschaften" [Funktion zum Aufruf der Informationen zb. über eine Datei in der Word-Textverarbeitung, aufgerufen durch Anklicken mit der rechten Maustaste] "Ιδιότητες" EIGENSCHAFTSWORT, das (Adjektiv, das) = το επίθετο EIGENSINNIG = πεισµατάρης, -α, -ικο: Ich wusste, wie dickköpfig und eigensinnig er war. Ήξερα τι χοντροκέφαλος και πεισµατάρης ήτανε. EIGENTLICH [Adverb bzw. Partikel is vοn: an sich, regulär; im Grunde genommen, letztendlich, in Wahrheit; überhaupt] 1) κανονικά: Beide Fristen würden eigentlich (an sich / regulär) am Dienstag ablaufen (enden). [sie wurden aber um eine Woche verlängert] Και οι δύο προθεσµίες θα έληγαν κανονικά την Τρίτη. Eigentlich (An sich) hätten wir jetzt [nach der Ankunft des letzten Gastes] dreizehn [Personen in unserer Tischrunde] sein müssen. Ich zählte, ich zählte noch einmal. Ich kam [nur] auf zwölf. Κανονικά τώρα έπρεπε να είµαστε δεκατρείς. Μετρούσα, ξαναµετρούσα. Μου έβγαιναν δώδεκα. 2) κατά βάθος // στο βάθος: Eigentlich hatte ich [weibl.] ja alle Ursache, zufrieden zu sein. Κατά βάθος είχα κάθε λόγο να είµαι ευχαριστηµένη. [DF+GF aus: Haushofer: Die Wand]

18 3) στην ουσία: Sie haben nur der Form halber geheiratet. Eigentlich sind sie schon verheiratet, da sie seit vier Jahren zusammenleben. Παντρευτήκανε µόνο για τον τύπο. Στην ουσία είναι ήδη παντρεµένοι, αφού συζούν εδώ και τέσσερα χρόνια. Ich habe es mir [anders] überlegt, ich will nicht, weil ich das eigentlich nie wollte [sc.: heiraten], weil ihr mich überlistet habt. Το ξανασκέφτηκα, δεν θέλω, γιατί στην ουσία δεν ήθελα ποτέ, γιατί µε εξαπατήσατε. [DF+GF aus: Schwaiger: Salz] 4) βασικά: Nach dem ersten Semester an der Technischen Hochschule merkte Rolf, dass Medizin ihn eigentlich mehr interessierte. Μετά το πρώτο εξάµηνο στο Πολυτεχνείο ο Ρολφ ανακάλυψε ότι βασικά τον ενδιέφερε περισσότερο η Ιατρική. [DF+GF aus: Schwaiger: Salz] 5) µάλλον: Im Hof wartete ein Gendarm, eigentlich ein Freund ihres Vaters, der in den letzten Jahren die Pflichten eines Gendarms ausübte; [ ] Στην αυλή περίµενε ένας χωροφύλακας, ένας φίλος του πατέρα της µάλλον που έκανε τα τελευταία χρόνια χρέη χωροφύλακα [...] [GF+DF aus: Ζατέλη: Φως] 6) τέλος πάντων: Aber was will sie eigentlich [is von: letztendlich / überhaupt]? [Warum ruft sie ständig hier an?] Μα τι θέλει τέλος πάντων; Ich fragte Petros und Alekos, wie sie denn auf d i e s e Idee gekommen seien [sc.: mir eine Reise zu spendieren] und wo sie ~eigentlich (~überhaupt) das Geld [dafür] hergenommen hätten. Ρώτησα τον Πέτρο και τον Αλέκο πώς τους ήρθε α υ τ ή η ιδέα και πού τέλος πάντων βρήκαν τα λεφτά. 7) στην πραγµατικότητα: Herr Kunze [= unser Informatiklehrer] heißt eigentlich [wörtl.: in Wirklichkeit] gar nicht Kunze, sondern Schulze. Wir nennen ihn [nur] insgeheim alle Kunze, weil er so aussieht wie der Sänger Heinz Rudolf Kunze. Ο κύριος Κούντζε δεν ονοµάζεται στην πραγµατικότητα Κούντζε, αλλά Σούλτσε. Τον λέµε όλοι κρυφά Κούντζε, επειδή µοιάζει σαν τον τραγουδιστή Χάιντς Ρούντολφ Κούντζε.

19 Das war bloß ein Vorwand. [sc. die Frage, dich dir gestellt hatte] Eigentlich (In Wahrheit) wollte ich dich etwas ganz anderes fragen. Ήταν απλώς µια πρόφαση. Στην πραγµατικότητα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι τελείως διαφορετικό. 8) αλήθεια: Wohin fahren wir eigentlich? [Frage an den Fahrer nach dem Einsteigen ins Auto] Πού πάµε αλήθεια; * [bzw.] Wo fahren wir eigentlich hin? [Frage an den Fahrer nach dem Einsteigen ins Auto] Πού πηγαίνουµε, αλήθεια; * *[DF+GF jeweils aus: Gaby Hauptmann: Suche ] Warum meidest du mich eigentlich? Γιατί αλήθεια µ αποφεύγεις; [GF+DF aus: Ζατέλη: Φως] 9) η αλήθεια είναι ότι... : Herr Kunze [= unser Informatiklehrer] heißt eigentlich gar nicht Kunze, sondern Schulze. Wir nennen ihn insgeheim nur alle so, weil er so aussieht wie der Sänger Heinz Rudolf Kunze. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Κούντσε δε λέγεται Κούντσε, αλλά Σούλτσε. Τον λέµε Κούντσε στα κρυφά, γιατί µοιάζει µε τον τραγουδιστή Χάιντς Ρούντολφ Κούντσε. [DF+GF aus: Friedrich: Currywurst] weitere BSe s. unter αλήθεια, η (Z 1.1, lit. b) im Wörterbuch Griechisch-Deutsch 10) υποτίθεται ότι... : Immer [sc.: von Kindheit an] rechnete sie damit, dass sie derjenige [Mensch] verletzt und verrät, der eigentlich auf ihrer Seite stehen sollte, der sich eigentlich um sie kümmern sollte. Πάντα περίµενε να την πληγώσει και να την προδώσει αυτός που υποτίθεται ότι έπρεπε να είναι µε το µέρος της, που υποτίθεται ότι έπρεπε να τη φροντίζει. 11) Sonstiges: Von wem sprichst du eigentlich? Για ποιον λες επιτέλους; [GF+DF aus: Ζατέλη: Φως] Eigentlich sind wir [= du und ich] Glückskinder. Αν το σκεφτείς, είµαστε τυχερά παιδιά. [DF+GF aus: Schulze: Simple Storys] EIGENTLICHER, -e, -es

20 Wie dem aber auch sei, sie [sc. die zahlreichen Umweltschutzvereine etc.] bildeten [dennoch] keine [Grün-]Bewegung in der eigentlichen Bedeutung des Wortes. Όπως και να χουν τα πράγµατα, όµως, δεν αποτέλεσαν ένα κίνηµα µε την κυριολεκτική σηµασία της λέξης. Die eigentliche Therapie [der autistischen Kinder] (Die Therapie als solche) [die nach einer Phase der Beobachtung und der Durchführung körperlicher Untersuchungen des Kindes beginnt] läuft während 20- oder 30-minütiger Sitzungen ab. Η καθαυτό θεραπεία εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια συνεδριών 20 ή 30 λεπτών. [Anm.: καθαυτό! (s. dazu näher unter καθαυτό im Wörterbuch Griechisch-Deutsch)] EIGENTOR, das [zb. im Fußball] = το αυτογκόλ EIGENTUM, das = η ιδιοκτησία: ein Unternehmen in staatlichem Eigentum (in Staatseigentum) µια κρατικής ιδιοκτησίας επιχείρηση EIGENTÜMER, der / EIGENTÜMERIN, die 1) der Eigentümer ο ιδιοκτήτης 2) die Eigentümerin η ιδιοκτήτρια EIGENTÜMLICH 1) ιδιότυπος, -η, -ο: eine eigentümliche Aussprache [hat dieses Wort] µια ιδιότυπη προφορά 2) ιδιάζων, -ουσα, -ον: der eigentümliche (der eigene) [is von: jeweils charakteristische, besondere] Geruch, den alle Häuser/Wohnungen haben η ιδιάζουσα µυρωδιά που έχουνε όλα τα σπίτια EIGENTUMS+ die Veränderungen in der Eigentumsstruktur (in den Eigentumsverhältnissen) der Branche [sc. in der Teigwarenindustrie] οι µεταβολές στην ιδιοκτησιακή διάρθρωση του κλάδου

21 EIGENVERANTWORTLICH = µε δική µου (σου, του...) ευθύνη EIGNUNG, die = η ικανότητα: die Mindesterfordernisse an körperlicher und geistiger Eignung (die Mindestanforderungen an die körperliche und geistige Tauglichkeit *) [zum Lenken eines Kraftfahrzeugs] οι ελάχιστες απαιτήσεις σωµατικής και διανοητικής ικανότητας [DF (*) + GF aus einer EU-Richtlinie] EILE, die 1) η βιασύνη: In der [wörtl.: in meiner] Eile (Hast) hatte ich meine Aktenmappe im Zug vergessen. Πάνω στη βιασύνη µου είχα λησµονήσει στο τρένο το χαρτοφύλακά µου. [bzw. auch]: In der [wörtl.: in ihrer] Eile (Hast) hat sie vergessen, einen Mantel anzuziehen. Στη βιασύνη της ξέχασε να φορέσει παλτό. [bzw. auch:] In der [wörtl.: durch seine] Eile (Hast) vergaß er [im Zug] seine Aktenmappe. Απ τη βιασύνη του ξέχασε το χαρτοφύλακά του. 2) Sonstiges: ~er war in Eile [wörtl.: er hatte es eilig wegzugehen] [als ich ihn gestern am Vormittag (zu Hause) anrief] βιαζόταν να φύγει das hat keine Eile: s. unter eilig (Z 1) ("Das ist nicht eilig. / Das eilt nicht.") EILEN 1) [sich in Eile bewegen]: a) σπεύδω: Sie waren ihrem Bruder zu Hilfe geeilt. Είχαν σπεύσει σε βοήθεια του αδελφού τους. b) Verb der Bewegung + βιαστικά: sie eilte die Stufen herunter / hinunter κατέβηκε βιαστικά τα σκαλοπάτια 2) [etwas] eilt [is von: es ist dringend]: a) επείγει: Es eilt nicht. [sc.: deine Entscheidung, ob du mein Angebot annimmst] εν επείγει.

22 b) s. bzw. vgl. im Übrigen unter eilig (Z 1) bzw. unter dringend ("es ist dringend") EILIG 1) eilig sein (= eilen): Das ist nicht (so) eilig. / Das eilt nicht. / Das hat keine Eile. [zb.: dass sie mir die geschuldete Miete zahlen] εν υπάρχει βία. Das ist nicht eilig. / Das eilt nicht. / Das hat keine Eile. [zb.: dass sie mir eine Tasse Kaffee bringen, die sie mir angeboten haben] εν είναι καµιά βία. 2) es eilig haben: a) είµαι βιαστικός (-ή, -ό): Hast du [männl.] es eilig? [oder kannst du mit in mein Büro kommen, damit wir uns unterhalten?] Είσαι βιαστικός; Ich [weibl.] habe es sehr eilig. Είµαι πολύ βιαστική. b) βιάζοµαι *: *[Anm.: βιάζοµαι heißt also nicht nur: "ich beeile mich"] Entschuldige, ich hab's eilig. [und muss daher jetzt gehen] Με συγχωρείς, βιάζοµαι. Ich habe es nicht eilig. Εγώ δε βιάζοµαι. Hast du es sehr eilig, nach Hause zu kommen? Βιάζεσαι πολύ να γυρίσεις σπίτι; EILSENDUNG, die Ich schickte ihn [sc. den Brief = το γράµµα] als Eilsendung (express). Το έστειλα επείγον. EIMER, der s. Kübel, der EIN 1) ein-zwei [bzw.] ein, zwei: vor ein-zwei Tagen πριν µιά-δυό µέρες [bzw. auch:] in ein-zwei Tagen σε µια-δυο µέρες für ein-zwei Minuten για ένα-δυό λεπτά ich habe nur ein-zwei formelle Fragen έχω µόνο µιά-δυό τυπικές ερωτήσεις ein-zwei, seit langem verheiratete Paare ένα-δυό παντρεµένα από καιρό ζευγάρια 2) ein: s. im Übrigen unter einer / eine / eines // ein

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 24 Το ρολόι χτυπάει

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 24 Το ρολόι χτυπάει 24 Το ρολόι χτυπάει Η Άννα βρίσκει πάλι τη µεταλλική θήκη που είχε κρύψει το 1961, αλλά δεν µπορεί να την ανοίξει, επειδή έχει σκουριάσει. Όταν τελικά τα καταφέρνει, βρίσκει µέσα ένα παλιό κλειδί. Το κλειδί

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 16 Παλιοί γνωστοί

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 16 Παλιοί γνωστοί 16 Παλιοί γνωστοί Και το 1961 η Άννα καταδιώκεται από τους ένοπλους µοτοσικλετιστές. Σε αυτή την επικίνδυνη φάση τη βοηθά µια άγνωστη γυναίκα. Αλλά γιατί σπεύδει προς βοήθεια; Μπορεί η Άννα να την εµπιστευθεί;

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 17 Οδοφράγµατα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 17 Οδοφράγµατα 17 Οδοφράγµατα 50 λεπτά ακόµα: Ο παίκτης αποφασίζει να τα παίξει όλα για όλα και να εµπιστευθεί την ταµία. Το ράδιο µεταδίδει ότι οι Ανατολικογερµανοί στρατιώτες στήνουν οδοφράγµατα. Αυτό είναι το γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

1 @ copyright @ www.learngerman.gr

1 @ copyright @ www.learngerman.gr 1 @ copyright @ www.learngerman.gr SPRACHE ΠΡΑΧΕ ΓΛΩΑ Sprichst du Griechisch? Σπριχςτ ντου γκρίχιςσ? Μιλάσ ελλθνικά; Sprichst du Deutsch? Σπριχςτ ντου ντόθτςσ? Μιλάσ γερμανικά; Welche Sprache sprichst

Διαβάστε περισσότερα

Aufgaben 1. Κλίνε τα ρήματα. gehen lernen arbeiten fragen (πθγαίνω) (μαθαίνω) (δουλζυω) (ρωτώ) ich du er/sie/es wir ihr sie, Sie

Aufgaben 1. Κλίνε τα ρήματα. gehen lernen arbeiten fragen (πθγαίνω) (μαθαίνω) (δουλζυω) (ρωτώ) ich du er/sie/es wir ihr sie, Sie Aufgaben 1 Κλίνε τα ρήματα. gehen lernen arbeiten fragen (πθγαίνω) (μαθαίνω) (δουλζυω) (ρωτώ) ich du er/sie/es wir ihr sie, Sie ich du er/sie/es wir ihr sie, Sie warten studieren antworten (περιμζνω) (ςπουδάηω)

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγραφή ηχητικού κειμένου. Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1

Μεταγραφή ηχητικού κειμένου. Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1 KΡΑΤΙKO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙKO ΓΛΩΣΣΟΜAΘΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚH ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕ Ο A1 & A2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Μεταγραφή ηχητικού κειμένου Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου 04 Σήµατα κινδύνου Η Άννα βρίσκει στην Kantstraße ένα ρολογάδικο που είναι όµως κλειστό. Μαθαίνει ότι ο ιδιοκτήτης έχει πάει σ ένα καφενείο. Οι δυο τους φαίνεται να γνωρίζονται. Η Άννα έχει ακόµα 100 λεπτά.

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 11 Φαστ-φούντ

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 11 Φαστ-φούντ 11 Φαστ-φούντ Όταν η Άννα λέει στο φαγητό στον Paul για τη µυστηριώδη πρόταση In der Teilung liegt die Lösung. Folge der Musik!, αυτός αντιλαµβάνεται τον κίνδυνο και τη στέλνει στον πάστορα Kavalier. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες 25 Απρόοπτες δυσκολίες Ο χρόνος τελειώνει και η Άννα πρέπει να αποχαιρετήσει τον Paul, για να επιστρέψει στην 9 η Νοεµβρίου 2006. Για την εκπλήρωση της αποστολής της αποµένουν τώρα µόνο 5 λεπτά. Θα φθάσουν;

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη 18 Η κρυµµένη θήκη Η Άννα ανακαλύπτει ότι η γυναίκα µε τα κόκκινα είναι η αρχηγός της RATAVA. Μένουν 45 λεπτά. Το σηµαντικότερο στοιχείο για την Άννα είναι τώρα µια θήκη που έκρυψε η γυναίκα µε τα κόκκινα.

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 15 Ταξίδι στον χρόνο

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 15 Ταξίδι στον χρόνο 15 Ταξίδι στον χρόνο Η Άννα πρέπει να πάει στο διαιρεµένο Βερολίνο από το ανατολικό στο δυτικό τµήµα. Και σαν να µην έφτανε αυτό, πρέπει να βρει µέσα σε 55 λεπτά ποιο γεγονός θέλει να εξαλείψει η RATAVA:

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig.

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig. 12 Εκκλησιαστική µουσική Στην Άννα µένουν ακόµα 65 λεπτά. Στην εκκλησία ανακαλύπτει ότι το µουσικό κουτί είναι κοµµάτι που λείπει από το αρµόνιο. Η γυναίκα στα κόκκινα εµφανίζεται και ζητά από την Άννα

Διαβάστε περισσότερα

Prüfungsvorbereitung Zertifikat B1

Prüfungsvorbereitung Zertifikat B1 Prüfungsvorbereitung 43 44 Schreiben Aufgabe 3 Arbeitszeit: 15 Minuten Στο 3 ο μέρος της ενότητας Schreiben πρέπει να γράψεις ένα e-mail περίπου 40 λέξεων. Απευθύνεσαι πάντα σε κάποιο πρόσωπο, με το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 02 Η φυγή

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 02 Η φυγή 02 Η φυγή Καθώς η Άννα απαντά στις ερωτήσεις του αστυνόµου, τους διακόπτει ένας θόρυβος από µηχανάκια και πυροβολισµοί. Η Άννα το βάζει στα πόδια και ανακαλύπτει µια διεύθυνση πάνω στο µουσικό κουτί. Θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΡΙΜΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer Kassandra Teliopoulos IEKEP 06/03/06 ΜΕΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ Einige Gedankenansätze!Στις περισσότερες χώρες μέλη της Ε.Ε. μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Willkommen beim Webseiten-Experten für Kinder!

Willkommen beim Webseiten-Experten für Kinder! 1 Θμα 2: Λεογραμματ Im Internet liest du den folgenden Textέ Es fehlen aber einige Wörterέ όülle die Lücken (1-5) aus und ergänze die fehlenden Wörterέ Du kannst jedes Wort (A-F) nur einmal verwenden.

Διαβάστε περισσότερα

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω!

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω! Assimilation νλ λλ νμ μμ νβ/νπ/νφ μβ/μπ/μφ νγ/νκ/νχ γγ/γκ/γχ attisches Futur bei Verben auf -ίζω: -ιῶ, -ιεῖς, -ιεῖ usw. Dehnungsaugment: ὠ- ὀ- ἠ- ἀ-/ἐ- Zur Vorbereitung die Stammveränderungs- und Grundformkarten

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Αρ. Φακέλου.: Ku 622.00/3 (Παρακαλούμε να αναφέρεται στην απάντηση) Αριθμός Ρημ. Διακ: 22/14 2 αντίγραφα Συνημμένα: -2- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Lektion 3 LESEN. Prüfungsvorbereitung Zertifikat B1

Lektion 3 LESEN. Prüfungsvorbereitung Zertifikat B1 LESEN Teil 5 Zertifikat B1 Το κείμενο του 5 ου μέρους της ενότητας Lesen είναι ένας κανονισμός ή κάποιες οδηγίες και συνοδεύεται από 4 ασκήσεις πολλαπλής επιλογής. Για κάθε άσκηση θα πρέπει να αποφασίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία του/της συζύγου ή του/ της συντρόφου του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση

Στοιχεία του/της συζύγου ή του/ της συντρόφου του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση Επώνυμο και όνομα του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση Name und der antragstellenden Person Αριθμός επιδόματος τέκνων Kindergeld-Nr. F K KG 51R Παράρτημα Εξωτερικό (Ausland) της αίτησης για γερμανικό

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσήρθατε! Kλασικός Γερµανός;

Καλωσήρθατε! Kλασικός Γερµανός; Καλωσήρθατε! Τί ωραία που είστε εδώ! Είναι ευκολότερα να εγκατασταθείτε και να νιώσετε σαν το σπίτι σας όταν καταλαβαίνετε τη γλώσσα. Το Welcome Grooves σας βοηθά να µάθετε κάποιες αρχικές λέξεις, προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL Η Λορελάϊ, είναι η Γοργόνα του Μεγαλέξανδρου στη γερμανική της έκδοση Ή μια Σειρήνα απ την Οδύσσεια που απομακρύνθηκε απ τις συντρόφισσές της και βρέθηκε στον Ρήνο.

Διαβάστε περισσότερα

G.G. GAG, der: Gags [zb. technische Gags eines Discjockeys beim Präsentieren der Musik] κολπάκια

G.G. GAG, der: Gags [zb. technische Gags eines Discjockeys beim Präsentieren der Musik] κολπάκια G.G. GABE, die: auf eine milde Gabe hoffend [z.b. ironisch in Zusammenhang mit einem Hund, der vor einem Schnellimbiss-Lokal auf Speisereste wartet] ελπίζοντας σε κάποια ευγενική δωρεά GABEL, die: die

Διαβάστε περισσότερα

Der Vokativ. Die Fälle

Der Vokativ. Die Fälle Die Fälle 1. Nominativ: Werfall 2. Genitiv: Wessen 3. Dativ: Wemfall nicht bei griechischen Subst. wird meist ersetzt durch σε + Akkusativ 4. Akkusativ: Wenfall 5. Vokativ: Anredefall nur im griechischen

Διαβάστε περισσότερα

Hessisches Kultusministerium. Schulbücherkatalog. für den Unterricht in Herkunftssprachen in Verantwortung des Landes Hessen.

Hessisches Kultusministerium. Schulbücherkatalog. für den Unterricht in Herkunftssprachen in Verantwortung des Landes Hessen. Hessisches Kultusministerium Schulbücherkatalog für den Unterricht in Herkunftssprachen in Verantwortung des Landes Hessen Schuljahr 2013/2014 Unterrichtsmaterialien, die im uftrag des Hessischen Kultusministeriums

Διαβάστε περισσότερα

Συνθετική εργασία στο μάθημα των Γερμανικών. Σχολικό έτος 2012/13

Συνθετική εργασία στο μάθημα των Γερμανικών. Σχολικό έτος 2012/13 Συνθετική εργασία στο μάθημα των Γερμανικών Σχολικό έτος 2012/13 Γράφω την δική μου γραμματική για το σχολικό βιβλίο Magnet 1, κεφάλαια 8-10 Magnet 2, κεφ. 11-13 Υπεύθυνη καθηγήτρια: Σοφία Ηρακλείδου Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

Teil 2. Griechisch Ελληνικά. Έλα, διάβασέ μου! Μέρος 2

Teil 2. Griechisch Ελληνικά. Έλα, διάβασέ μου! Μέρος 2 Komm, Teil 2 lies mir vor! Έλα, διάβασέ μου! Μέρος 2 Griechisch Ελληνικά Ein Vorleseratgeber für Eltern mit Kindern ab drei Jahren Ενας οδηγός ανάγνωσης για γονείς που έχουν παιδιά ηλικίας από 3 ετών Prominente

Διαβάστε περισσότερα

B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6

B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6 B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6 Name, Vorname:... Teil 1: Hörverstehen * Hören Sie den Text und beantworten Sie kurz (mit 1-2 Wörtern) die Fragen in der folgenden

Διαβάστε περισσότερα

FLOTT 3 - LEKTION 1. 1 η. S. 8, Teil A München. dran (S. 10) Hausaufgaben: LB S. 12-13, München ist auch für Kinder schön! S.

FLOTT 3 - LEKTION 1. 1 η. S. 8, Teil A München. dran (S. 10) Hausaufgaben: LB S. 12-13, München ist auch für Kinder schön! S. FLOTT 3 Πλάνο διδασκαλίας* ιδασκαλία σε φροντιστήριο ή ιδιαίτερο µάθηµα : 4 ώρες την οµάδα Σύνολο ωρών ετησίως κατά προσέγγιση: 120-130 (34 οµάδες) Κάθε κεφάλαιο θα πρέπει να διδάσκεται σε συνολικά 10-12

Διαβάστε περισσότερα

Einheit 4. Themenbereich. Aufgabe 1

Einheit 4. Themenbereich. Aufgabe 1 Einheit 4 Phase 1 Leseverstehen Aufgabe 1 In einer Zeitschrift finden Sie unterschiedliche Artikel. Jeder Artikel hat einen Titel. Ordnen Sie jeden Titel (1-6) dem passenden Themenbereich (A-F) zu. Sie

Διαβάστε περισσότερα

I.I. auf deine Fotografie projizieren sie [gedanklich] ihr eigenes Ich πάνω στη φωτογραφία σου προβάλλουν το δικό τους εαυτό

I.I. auf deine Fotografie projizieren sie [gedanklich] ihr eigenes Ich πάνω στη φωτογραφία σου προβάλλουν το δικό τους εαυτό I.I. IBAN, (die) ("International Bank Account Number") ο IBAN (ο ιεθνής Aριθµός Tραπεζικού Λογαριασµού) IBERISCH: die Iberische Halbinsel η Ιβηρική χερσόνησος IBIZA η Ίµπιζα IBM, (die) [Computerkonzern]

Διαβάστε περισσότερα

Brief an Eltern nichtdeutscher Herkunft Griechisch Übersetzung jeweils direkt unter dem deutschen Text

Brief an Eltern nichtdeutscher Herkunft Griechisch Übersetzung jeweils direkt unter dem deutschen Text Das unten folgende Schreiben entstand aus der Not heraus, dass aktuell immer mehr Lehrkräfte Kinder in die Klasse bekommen, die kaum ein Wort Deutsch sprechen und deren Eltern auch kein Deutsch sprechen

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Düsseldorf, 1 και 2 Νοεµβρίου 2002

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Düsseldorf, 1 και 2 Νοεµβρίου 2002 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Düsseldorf, 1 και 2 Νοεµβρίου 2002 BERICHT ÜBER DEN JAHRESKONGRESS DER DEUTSCH-HELLENISCHEN WIRTSCHAFTSVEREINIGUNG Düsseldorf, 1. und 2. November

Διαβάστε περισσότερα

W.W. WAAGRECHT: waagrecht und senkrecht [Adverbien] οριζοντίως και καθέτως. WABE, die: s. Bienenwabe, die

W.W. WAAGRECHT: waagrecht und senkrecht [Adverbien] οριζοντίως και καθέτως. WABE, die: s. Bienenwabe, die W.W. WAAGE, die: 1) [Gerät zum Wiegen]: a) η ζυγαριά: ich stieg (ich stellte) mich [im Badezimmer] auf die Waage ανέβηκα στη ζυγαριά b) ο ζυγός: Die Energiebilanz des Organismus ist wie eine Waage, die

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Glossar

Griechisches Glossar Wortschatz Modul 1 (Lektion 1-4) Lektion 1: 6 Hallo! Γεια! grüßen Grüß dich! χαιρετώ, εδώ: Γεια σου! ich εγώ ich bin Ich bin Tina. εγώ είμαι heißen Ich heiße Tina. ονομάζομαι / λέγομαι / με λένε Wer? Wer

Διαβάστε περισσότερα

BIOWC MOBILE ÖKOLOGISCHE TOILETTE BIOWC ME EUROPE BIOWC ME ASIA OHNE WASSER OHNE CHEMIKALIEN OHNE KANALISATION WELTWEIT DIE ERSTE MOBILE

BIOWC MOBILE ÖKOLOGISCHE TOILETTE BIOWC ME EUROPE BIOWC ME ASIA OHNE WASSER OHNE CHEMIKALIEN OHNE KANALISATION WELTWEIT DIE ERSTE MOBILE MOBILE ÖKOLOGISCHE TOILETTE WELTWEIT DIE ERSTE MOBILE ÖKOLOGISCHE TOILETTE OHNE WASSER OHNE CHEMIKALIEN OHNE KANALISATION MOBILE ÖKOLOGISCHE TOILETTE DIE SONNE UND DER WIND UNSERE ENERGIEQUELLEN SCHÜTZT

Διαβάστε περισσότερα

Name: Punkte: / 20. Hallo, ich heiße Thomas und gehe in Klasse 6a. Ich spiele gern Playstation und suche einen Partner. Wer hat Lust?

Name: Punkte: / 20. Hallo, ich heiße Thomas und gehe in Klasse 6a. Ich spiele gern Playstation und suche einen Partner. Wer hat Lust? Test zu Lektion 1 A Nme: Punkte: / 20 1 Such die Informtionen. Βρες τις πληροφορίες. Hllo, ich heiße Thoms und gehe in Klsse 6. Ich spiele gern Plysttion und suche einen Prtner. Wer ht Lust? 36 47 93 Nme:

Διαβάστε περισσότερα

PAPADAKI, Ch. 19.07.1992 31.12.2015. Η Χαρά... Φέτος, το καλοκαίρι. Στη Θεσσαλονίκη και στη Θάσο. Πολύ καλά αλλά ακριβά. Πάρα πολύ καλό.

PAPADAKI, Ch. 19.07.1992 31.12.2015. Η Χαρά... Φέτος, το καλοκαίρι. Στη Θεσσαλονίκη και στη Θάσο. Πολύ καλά αλλά ακριβά. Πάρα πολύ καλό. 1 Πού ήσουν για διακοπές; sagen, wo man war und wie es war (z. B. im Urlaub) jemanden ansprechen (z. B. auf der Straße) Nichtverstehen äußern einer Wegbeschreibung folgen Informationen zu öffentlichen

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ PreA1 ΚΑΙ A2 ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΑΦΝΗ ΒΗΔΕΝΜΑΪΕΡ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ PreA1 ΚΑΙ A2 ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΑΦΝΗ ΒΗΔΕΝΜΑΪΕΡ Dafni Wiedenmayer LAAS Language Attainment Assessment System Evaluationssystem der Sprachkenntnisse LAAS Prüfungen für die deutsche Sprache im PreA1 und A2 Niveau Kompetenz- und Prüfungsvorgaben Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Φύκιας & Χριστίνα Κατσικαδέλη Πανεπιστήμιο του Salzburg, Αυστρία Τομέας Γλωσσολογίας. Ioannis.Fykias@sbg.ac.at Christina.Katsikadeli@sbg.ac.

Ιωάννης Φύκιας & Χριστίνα Κατσικαδέλη Πανεπιστήμιο του Salzburg, Αυστρία Τομέας Γλωσσολογίας. Ioannis.Fykias@sbg.ac.at Christina.Katsikadeli@sbg.ac. Ιδιαιτερότητες της διδασκαλίας/εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης γλώσσας στις γερμανόφωνες χώρες. Λεξικά και διδακτικά εγχειρίδια: μια κριτική εξέταση από γλωσσολογική σκοπιά. Ιωάννης Φύκιας & Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-γερμανικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-γερμανικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir Euch alle Liebe und alles Glück dieser Welt. νιόπαντρο ζευγάρι

Διαβάστε περισσότερα

Teil 2. Ελα να μου διαβάσεις! Μέρος 2. Griechisch Ελληνικά

Teil 2. Ελα να μου διαβάσεις! Μέρος 2. Griechisch Ελληνικά Komm, Teil 2 lies mir vor! Ελα να μου διαβάσεις! Μέρος 2 Griechisch Ελληνικά Ein Vorleseratgeber für Eltern mit Kindern ab drei Jahren Οδηγός ανάγνωσης για τους γονείς με παιδιά ηλικίας από τριών ετών

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς στο Μέγαρο Μουσικής

Ομιλία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς στο Μέγαρο Μουσικής Αθήνα 18 Μαΐου 2012 Ομιλία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς στο Μέγαρο Μουσικής Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, Ήρθα σήμερα να σας συναντήσω στην Αθήνα, διότι έχω την αίσθηση

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAU C1&C2 Entspricht dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen. PHASE 4 Mündlicher Ausdruck und Sprachmittlung ACHTUNG

NIVEAU C1&C2 Entspricht dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen. PHASE 4 Mündlicher Ausdruck und Sprachmittlung ACHTUNG ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religionsangelegenheiten, Kultur und Sport Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/06/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Α ΕΞΑΜΗΝO)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Α ΕΞΑΜΗΝO) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Α ΕΞΑΜΗΝO) Ομαλά Ρήματα ich (εγώ) du (εσύ) er (αυτός) sie (αυτή) es (αυτό) wir (εμείς) ihr (εσείς) sie (αυτοί/ές/ά) Sie (Εσείς) kommen= έρχομαι, κατάγομαι komme kommst kommt kommt kommt kommen

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ (1838-1920) ΕΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ (1838-1920) ΕΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

2. Στόχοι, Θεµατικές ενότητες, Ενδεικτικές δραστηριότητες, ιαθεµατικά σχέδια εργασίας

2. Στόχοι, Θεµατικές ενότητες, Ενδεικτικές δραστηριότητες, ιαθεµατικά σχέδια εργασίας ΑΠΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το µάθηµα της Γερµανικής Γλώσσας υπηρετεί το σκοπό της διδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών, όπως αυτός διατυπώνεται στο ΕΠΠΣ Ξένων Γλωσσών, µε τη διεύρυνση του φάσµατος της πολυπολιτισµικότητας

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Tabelle1. Seite 1. (to) go for a night out

Tabelle1. Seite 1. (to) go for a night out Thema: Freizeit freetime Deutsch Englisch das Kino cinema der Fußball football das Theater theatre das Buch book der Fernseher television das Fahrrad bycicle der Computer computer die Kamera camera das

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

F.F. FABELHAFT vgl. großartig. FABELTIER, das = το µυθικό ζώο

F.F. FABELHAFT vgl. großartig. FABELTIER, das = το µυθικό ζώο F.F. FABELHAFT vgl. großartig FABELTIER, das = το µυθικό ζώο FABRIK, die 1) το εργοστάσιο: Papa bekam Arbeit in einer Fabrik (nahm eine Arbeit in einer Fabrik an). Ο µπαµπάς έπιασε δουλειά σ ένα εργοστάσιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 21 Σεπτεμβρίου 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ιαφηµίσεως & Προβολής των Μεθάνων

Σχέδιο ιαφηµίσεως & Προβολής των Μεθάνων Σχέδιο ιαφηµίσεως & Προβολής των Μεθάνων Marketingplan für die Halbinsel Methana in Griechenland ιαφηµιστικά υλικά, Σχέδια, Παραδείγµατα, Ιδέες και ιαγράµµατα Werbematerialien & Konzeption, Beispiele,

Διαβάστε περισσότερα

VERLAG Deutsch durch die Lupe - Nicolas Vlachos

VERLAG Deutsch durch die Lupe - Nicolas Vlachos VERLAG Deutsch durch die Lupe - Nicolas Vlachos Griva Str. 6, 152 33 Halandri, Athen - Griechenland Tel.: (0030 210) 68 30 671, (0030 210) 68 00 548 Fax.: (0030 210) 68 90 255 Projektleitung: Mokka Bentlage

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας στη Γερμανία. Ευκαιρία και πρόκληση

Εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας στη Γερμανία. Ευκαιρία και πρόκληση Εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας στη Γερμανία Ευκαιρία και πρόκληση Περιεχόμενα Ποιοί είμαστε / Τι κάνουμε / Τι προσφέρουμε Η ζωή στη Γερμανία Επί της ουσίας Η ζούγκλα των παραγράφων Τι χρειάζομαι ms

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

Irrtümer. 1620_15 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002

Irrtümer. 1620_15 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002 Irrtümer 6 Τα κείµενα Από µία διαφωνία προέκυψε ένα ενδιαφέρον βιβλίο. Το ερώτηµα ήταν εάν το κάπνισµα και οι καπνιστές ανεβάξουν το κόστος της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, όπως πιστεύει το µεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

back to Lesvos Επιστροφή στη Λέσβο Rückkehr nach Lesvos Vom Schaffen solidarischer Netzwerke und dem Kampf für Bewegungsfreiheit

back to Lesvos Επιστροφή στη Λέσβο Rückkehr nach Lesvos Vom Schaffen solidarischer Netzwerke und dem Kampf für Bewegungsfreiheit Journey back to Lesvos Creating networks of solidarity and struggle for freedom of movement Επιστροφή στη Λέσβο ο αγώνας για την ελευθερία της μετακίνησης και την επιστροφή της αλληλεγγύης πίσω στα σύνορα

Διαβάστε περισσότερα

Sprachenlernen24-Schnellhilfe: Die wichtigsten Verben des Neugriechischen!

Sprachenlernen24-Schnellhilfe: Die wichtigsten Verben des Neugriechischen! Auf einen Blick: Über 100 wichtige Verben des Neugriechischen! In dieser Tabelle finden Sie über 100 häufig gebrauchte Verben des Neugriechischen. Sortiert ist die Tabelle alphabetisch nach der deutschen

Διαβάστε περισσότερα

Magnet. Γερμανικά για νέους. Portfolio

Magnet. Γερμανικά για νέους. Portfolio Magnet Γερμανικά για νέους Portfolio Magnet Portfolio Elke Körner Redaktion: Agnieszka Jurga, Annette Kuppler Layoutkonzeption und Herstellung: Zeynep Kathmann Illustrationen: Monica Fucini, Anikibobo,

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

1 Πρώτο μάθημα [proto mathima]

1 Πρώτο μάθημα [proto mathima] 1 ένα [äna] δύο [DHio] 2 1 Πρώτο μάθημα [proto mathima] Δε συμφωνείς; [DHä ßi(m)foniß] 1 Ο Γιώργος είναι συμπαθητικός, δε συμφωνείς; jkl [o jorghoß inä ßi(m)baTHitikoß, DHä ßi(m)foniß] 2 Ναι, είναι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΙΑ ΒΑΣ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΓΚΡΙΜ ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΣ: ΑΛΕΞΙΑ ΒΑΣ. ΑΛΕΞΙΟΥ

ΑΛΕΞΙΑ ΒΑΣ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΓΚΡΙΜ ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΣ: ΑΛΕΞΙΑ ΒΑΣ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΒΑΣ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΓΚΡΙΜ ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΣ: ΑΛΕΞΙΑ ΒΑΣ. ΑΛΕΞΙΟΥ Τίτλος: Το δείπνο Υπότιτλος: ΕΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΓΚΡΙΜ ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ Συγγραφέας και Εικονογράφος:

Διαβάστε περισσότερα

V.V. VAKUUM, das: das Machtvakuum [zb. nach dem Rücktritt des Ministerpräsidenten] το κενό εξουσίας

V.V. VAKUUM, das: das Machtvakuum [zb. nach dem Rücktritt des Ministerpräsidenten] το κενό εξουσίας V.V. VAGE: a) αµυδρός, -ή, -ό: die vage Hoffnung η αµυδρή ελπίδα sie erinnern sich an dich vage, dunkel ([bzw.:] dunkel, vage) σε θυµούνται αµυδρά, αόριστα Stelios hat nur mehr (nur noch) eine vage (dunkle)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

PHASE 4 Mündlicher Ausdruck und Sprachmittlung

PHASE 4 Mündlicher Ausdruck und Sprachmittlung ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch NIVEAU C1 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

S.S. SAAL, der: der Gerichtssaal η αίθουσα (του) δικαστηρίου. SAARLAND [deutsches Bundesland] το Κρατίδιο του Σάαρ

S.S. SAAL, der: der Gerichtssaal η αίθουσα (του) δικαστηρίου. SAARLAND [deutsches Bundesland] το Κρατίδιο του Σάαρ S.S. SAAL, der: der Gerichtssaal η αίθουσα (του) δικαστηρίου SAARLAND [deutsches Bundesland] το Κρατίδιο του Σάαρ SAATGUT, das ο σπόρος [bzw. auch:] οι σπόροι SACHE, die: 1) [is von Objekt, Gegenstand]:

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Neugriechisch B1 v. 19.12.2007. μαθαίνω ελληνικά. Mitschrift zu Neugriechisch B1

Neugriechisch B1 v. 19.12.2007. μαθαίνω ελληνικά. Mitschrift zu Neugriechisch B1 μαθαίνω ελληνικά Mitschrift zu Neugriechisch B1 Oktober 2007 Jänner 2008 1 . Dialog 9.10.2007 Ήμουν στην Ελλάδα Ήμουν στην Ελλάδα και πέρασα φανταστικά! Πού έμεινες; Έμεινα στο ξενοδοχείο. Και τι είδες;

Διαβάστε περισσότερα

Er konnte ~ein paar Brocken Italienisch. Ήξερε κάτι σπασµένα ιταλικά.

Er konnte ~ein paar Brocken Italienisch. Ήξερε κάτι σπασµένα ιταλικά. P.P. PAAR (ein) [is von: einige (etc.)]: 1) µερικοί, -ές, -ά: ein paar Wochen (einige Wochen) später µερικές εβδοµάδες αργότερα es wurden ein paar Reden auf Grillparzer gehalten und ein paar Worte über

Διαβάστε περισσότερα

Γερμανικά για τον Τουρισμό (Α1-Α2)

Γερμανικά για τον Τουρισμό (Α1-Α2) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Γερμανικά για τον Τουρισμό (Α1-Α2) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 1 2 Συγγραφέας Δάφνη Βηδενμάιερ Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Griechische Sprichwörter und Redensarten

Griechische Sprichwörter und Redensarten Griechische Sprichwörter und Redensarten Ελληνικές παροιμίες και ιδιωτισμοί Dr. Herbert Lehrke - Oktober 2009 - Version 0.9.5-725 Einträge Email: dr-hl@t-online.de Inhalt und Aufbau: In der ersten Zeile

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Κολωνία, 8 Nοεµβρίου 2003 HYATT REGENCY HOTEL, Köln-Deutz

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Κολωνία, 8 Nοεµβρίου 2003 HYATT REGENCY HOTEL, Köln-Deutz 1993 2003 10 JAHRE DEUTSCH-HELLENISCHE WIRTSCHAFTSVEREINIGUNG ΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Κολωνία, 8 Nοεµβρίου 2003

Διαβάστε περισσότερα

R.R. RACHE, die: Seine Kollegen [sc. jene des ermordeten Polizisten] hatten Rache geschworen. Οι συνάδελφοί του είχαν ορκιστεί εκδίκηση.

R.R. RACHE, die: Seine Kollegen [sc. jene des ermordeten Polizisten] hatten Rache geschworen. Οι συνάδελφοί του είχαν ορκιστεί εκδίκηση. R.R. RABAT [Hauptstadt Marokkos] το Ραµπάτ RABATT, der: fünf Prozent Rabatt πέντε τοις εκατό έκπτωση RABBINER, der: der Oberrabbiner von Thessaloniki ο αρχιραβίνος Θεσσαλονίκης RABE, der το κοράκι RACHE,

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch NIVEAU B1 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

γςω 6Ω ΩςΠΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ γςω 0ΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ %: %7,

γςω 6Ω ΩςΠΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ γςω 0ΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ %: %7, γςω6ω ΩςΠΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩγςΩ0ΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ:7, 6Ω ΓΩς Ο+ΡΟΟ ΕΥΞΘΘ ΡςΗΙ:ΗΛςΟΗΛΘ6ΩΥ Η+ΡΟΟ ΕΥΞΘΘ ΞςΥΛΦΚΩΗΥ 7ΞΥΘΛΗΥΓ ΩΞΠ :6ΖΛΘϑΛΘΥΡΦς ΗΛςΛΩ]ΗΥ +ΗΛΓΛ6ΩΗΛΘΛΘϑΗΥ 3ΥΡΩΡΦΡΟ ΟΙΥΗΓ ΥΩΡς 7ΞΥΘΛΗΥΕΗΡΕ ΦΚΩΗΥ5ΡΕΗΥΩΛϑΘΗΥ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme 02 Technisches Handbuch Pergola Top Star 120X70 Exklusiv von Metaform ΑVΕΕ entworfen, ist es die Innova on bei der professionellen Bescha ung, denn das wegweisende Hebesystem erlaubt es Ihnen, sie an jeder

Διαβάστε περισσότερα

K.K. KABEL, das το καλώδιο KABELFERNSEHEN, das η καλωδιακή τηλεόραση

K.K. KABEL, das το καλώδιο KABELFERNSEHEN, das η καλωδιακή τηλεόραση K.K. KABEL, das το καλώδιο KABELFERNSEHEN, das η καλωδιακή τηλεόραση KABINE, die: die Kabine [eines Aufzugs] ο θάλαµος // ο θαλαµίσκος [synonym] die Kabine [auf einem Schiff] / die Kajüte η καµπίνα die

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1 ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ-ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ 1 ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ-ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΜΑ 1 ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ-ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ Η προφορά της γερμανική γλώσσας είναι σχετικά απλή, όπως και η ορθογραφία της, οι λέξεις γράφονται όπως προφέρονται. Σε αυτό το κεφάλαιο λοιπόν θα ασχοληθούμε με τους

Διαβάστε περισσότερα

Deutsch Erklärung / Beispiele Griechisch / Beispiele Adjektiv Eigenschaftswort die schöne Musik

Deutsch Erklärung / Beispiele Griechisch / Beispiele Adjektiv Eigenschaftswort die schöne Musik Deutsch Erklärung / Beispiele Griechisch / Beispiele Adjektiv Eigenschaftswort die schöne Musik Επίθετο η ωραία μουσική Adverb Umstandswort selten, natürlich, hier... Επίρρημα σπάνια, βέβαια, εδώ Aktiv

Διαβάστε περισσότερα

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ EURO RUN www.nea-trapezogrammatia-euro.eu Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ - 2 - Η Άννα και ο Αλέξης είναι συμμαθητές και πολύ καλοί φίλοι. Μπλέκουν πάντοτε σε φοβερές καταστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch NIVEAU B1 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Neugriechisch A1 + v. 20.02.2005. μαθαίνω ελληνικά. Mitschrift zu Neugriechisch A1+ Oktober 2004 Februar 2005 - 1 -

Neugriechisch A1 + v. 20.02.2005. μαθαίνω ελληνικά. Mitschrift zu Neugriechisch A1+ Oktober 2004 Februar 2005 - 1 - μαθαίνω ελληνικά Mitschrift zu Neugriechisch A1+ Oktober 2004 Februar 2005-1 - Wiederholung Deklination der Substantive aller drei Geschlechter MASK. ο αδελφός der Bruder ο αδελφός der Bruder οι αδελφοί

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

24. GRIECHISCHE FILMWOCHE 12. 23.11. 2010 VORTRAGSSAAL DER STADTBIBLIOTHEK IM GASTEIG

24. GRIECHISCHE FILMWOCHE 12. 23.11. 2010 VORTRAGSSAAL DER STADTBIBLIOTHEK IM GASTEIG 24. GRIECHISCHE FILMWOCHE 12. 23.11. 2010 VORTRAGSSAAL DER STADTBIBLIOTHEK IM GASTEIG Anzeige Wir sind ein öffentliches Bildungs-, Kultur- und Begegnungszentrum, das zu Ausstellungen, Lesungen, Konzerten,

Διαβάστε περισσότερα

JOB REPORT ONLINE December 2012

JOB REPORT ONLINE December 2012 JOB REPORT ONLINE December 2012 1_12_2012 Απόφοιτος τµήµατος διοίκησης επιχειρήσεων πανεπιστηµίου Γερµανίας (BA Mannheim) Έλληνας, 34 χρονών, µεγαλωµένος στο Mannheim Γερµανίας µε 8 χρόνια εργασιακής εµπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα