E.E. 3) [Temporaladverb]: gerade eben (jetzt) / soeben [haben wir doch davon gesprochen] τώρα δα vgl. im Übrigen: gerade (I) und soeben

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "E.E. 3) [Temporaladverb]: gerade eben (jetzt) / soeben [haben wir doch davon gesprochen] τώρα δα vgl. im Übrigen: gerade (I) und soeben"

Transcript

1 E.E. EBBE, die = η άµπωτη [vgl.: die Flut η πληµµυρίδα] EBEN 1) [Adjektiv]: eben / flach [zb. eine Straße oder ein Weg] επίπεδος, -η, -ο 2) [Partikel]: Warum ist er krank geworden? [Antwort:] Ich weiß nicht, warum, ~aber er ist es (jetzt) eben (er ist es {jetzt} halt). [und wir müssen ihm helfen] Γιατί αρρώστησε; εν ξέρω το γιατί, µα να που είναι άρρωστος. Na eben. (Na bitte.) [daran siehst du ja selbst, dass ich recht habe] Ορίστε λοιπόν. Ob ich Bauchschmerzen habe [will der Arzt wissen]. Nein, eben nicht. [das ist es ja, was ich ihm schon gesagt habe] Αν έχω πόνους στην κοιλιά. Όχι, αυτό ακριβώς. [DF+GF aus: Schwaiger: Salz] 3) [Temporaladverb]: gerade eben (jetzt) / soeben [haben wir doch davon gesprochen] τώρα δα vgl. im Übrigen: gerade (I) und soeben EBENBÜRTIG ein [ihr] ebenbürtiger Partner ένας ισότιµος σύντροφος EBENE, die 1) [geographisch (is von: Flachland)]: η πεδιάδα: die fruchtbare Ebene von Messara [auf Kreta] η εύφορη πεδιάδα της Μεσσαράς Ost-Thrakien mit seinen sanften Hügeln, den weiten Ebenen η Ανατολική Θράκη µε τους απαλούς λόφους της, τις πλατιές πεδιάδες 2) [is von: Bereich]: a) το πεδίο: unsere Zusammenarbeit mit diesen Ländern auf politischer, wirtschaftlicher und tech-

2 nologischer Ebene (... auf politischem,... Gebiet) η συνεργασία µας µε τις χώρες αυτές στο πολιτικό, οικονοµικό και τεχνολογικό πεδίο b) το επίπεδο: der Meinungsaustausch auf der diplomatischen Ebene η ανταλλαγή απόψεων στο διπλωµατικό επίπεδο auf internationaler Ebene σε διεθνές επίπεδο die Stilebenen [einer Sprache] τα επίπεδα ύφους EBENFALLS 1) επίσης: Mit Thessaloniki gibt es [von Rhodos] ebenfalls [sc.: so wie mit Athen] eine tägliche Flugverbindung. Με Θεσσαλονίκη υπάρχει επίσης καθηµερινή αεροπορική σύνδεση. Ich freue mich, Sie zu sehen. [Reaktion der angesprochenen Person:] Ich (mich) ebenfalls. / Ich (mich) auch. Χαίροµαι που σας βλέπω. Κι εγώ επίσης. 2) Konstruktion mit κι αυτός (-ή, -ό): Mehrere Unbeteiligte, die ringsum waren, wurden ebenfalls [von den Kugeln] getroffen. Μερικοί άσχετοι που ήταν τριγύρω χτυπήθηκαν κι αυτοί. Der nächste [von Ihnen gedrehte] Film,...[Titel], war ebenfalls [wie der vorangegangene] die Verfilmung eines Theaterstücks? [Frage an den Regisseur] Η επόµενη ταινία, [...], ήταν κι αυτή µεταφορά θεατρικού έργου; EBENSO s. genauso EBNEN den Weg [für etwas] ebnen (bereiten): s. unter Weg, der E-BOOK, das = το ηλεκτρονικό βιβλίο // το ψηφιακό βιβλίο // το e-book E-BOOK-READER, der (auch: E-Reader, der) [Gerät zum Lesen von E-Books] = ο ηλεκτρονικός αναγνώστης // το [und] ο e-book reader [bzw.] το [und] o e-reader

3 [Anm.: vgl. auch den Oberbegriff für jede Art von Gerät, mit dem E-Books gelesen werden können (also auch Computer, Smartphone etc.): η συσκευή ηλεκτρονικής ανάγνωσης] ECHO, das [akustisches Phänomen] = ο αντίλαλος: das Echo von Petros' Stimme ο αντίλαλος της φωνής του Πέτρου ECHT 1) γνήσιος, -α, -ο: echt [zb. ein Ausweis] γνήσιος, -α, -ο 2) αληθινός, -ή, -ό: ein (Fuß-)Ball aus echtem Leder µια µπάλα από αληθινό πετσί der Stein [des Ringes] war echt το πετράδι ήταν αληθινό die echten Blumen [im Gegensatz zu solchen aus Plastik, Seide, etc.] τα αληθινά λουλούδια Sie können eine Gaspistole nicht von einer echten (einer richtigen) unterscheiden. εν µπορούν να ξεχωρίσουν ένα πιστόλι γκαζιού από ένα αληθινό. 3) πραγµατικός, -ή, -ό: Ist das echtes Gold? [sc. dieser Ring (bzw. das Material, aus dem er gefertigt ist)] Είναι πραγµατικό χρυσάφι; echter (richtiger) Zucker [im Gegensatz zu Sacharin] πραγµατική ζάχαρη 4) Sonstiges: Der [griechische Grenz-]Polizist sah wie ein echter (wie ein richtiger) Grieche (richtig griechisch) aus. Ο αστυνοµικός έµοιαζε µε σωστό Έλληνα. Ich wohne in der Thebenstraße. [Reaktion:] ~Echt? (~Wirklich? / ~Tatsächlich? / ~Na so was!) Ich habe eine Freundin, die dort wohnt, auf (Nummer) 42. Στην οδό Θηβών µένω. Α µπα; Έχω µια φίλη που µένει εκεί, στο 42. ECHTHEIT, die [zb. angeblicher Tagebücher eines Prominenten] = η γνησιότητα ECHTHEITS+

4 das Echtheitszertifikat [zb. für eine Gedenkmünze] το πιστοποιητικό αυθεντικότητας ECKE, die = η γωνία [bzw.] η γωνιά: ich war an der Ecke Athina- und Likourgos(-Straße) gestanden είχα σταθεί γωνία Αθηνάς και Λυκούργου -ECKIG vier- und sechseckige Kacheln τετράγωνα και εξάγωνα πλακάκια ECKTISCH, der [im Restaurant] = το γωνιακό τραπέζι ECONOMY CLASS, die [im Flugzeug] s. Touristenklasse, die ECU, der [European Currency Unit] s. unter Währungseinheit, die EDEL = ευγενής, -ής, -ές: "Die edle Kunst, (sich) Feinde zu schaffen" [Titel eines Buchs des Malers Whistler] "Η ευγενής τέχνη να δηµιουργείς εχθρούς" EDELMETALL, das = το πολύτιµο µέταλλο (Pl.: τα πολύτιµα µέταλλα / Gen.: των πολύτιµων µετάλλων) EDELSTEIN, der = η πολύτιµη πέτρα EDIRNE [Stadt in der Westtürkei]

5 = η Α(ν)δριανούπολη EDITIERBAR s. bearbeitbar EFFEKT, der 1) το αποτέλεσµα: der Placebo-Effekt το αποτέλεσµα πλασέµπο 2) Sonstiges: der Dominoeffekt [metaphorischer Ausdruck (ein Ereignis zieht in einer Kettenreaktion weitere nach sich)] το φαινόµενο του ντόµινου [bzw.] το φαινόµενο του "ντόµινο" EFFIZIENT [= wirksam und wirtschaftlich (Duden online)] 1) αποτελεσµατικός, -ή, -ό: sie [diese Länder] produzieren effizienter und kostengünstiger [wörtl.: mit niedrigeren Kosten] als andere Länder παράγουν αποτελεσµατικότερα και µε χαµηλότερο κόστος από άλλες χώρες 2) αποδοτικός, -ή, -ό: sie organisieren eine effiziente und gerechte Verteilung der von internationalen Solidaritätsorganisationen stammenden Spenden οργανώνουν µιαν αποδοτική και δίκαιη κατανοµή των δωρεών που προέρχονται από διεθνείς οργανώσεις αλληλεγγύης EG-VERTRAG, der des Artikel 177 des EG-Vertrages του άρθρου 177 της Συνθήκης ΕΚ EGAL Deutsches oder englisches [Bier (= µπύρα) soll ich Ihnen zu trinken bringen]? [Antwort:] Das ist egal. Γερµανική ή αγγλική; εν έχει σηµασία. Egal. [sc.: Das mag schon stimmen, was du da eben gesagt hast. Darauf kommt es aber im gegebenen Zusammenhang nicht an. // "Wie dem auch sei."] [ ] Αδιάφορο. [...] Und egal, was du ihn fragtest [wörtl.: Und was auch immer du ihn fragtest], [er wusste darauf eine Antwort] Κι ό,τι κι αν τον ρωτούσες, [...] s. im Übrigen: gleichgültig

6 EGOIST, der / EGOISTIN, die 1) der Egoist ο εγωιστής 2) die Egoistin η εγωίστρια EGOISTISCH egoistische Gedanken hegen κάνω σκέψεις εγωιστικές "EH" s. ohnedies EHE [isv: bevor] [Konjunktion] s. bevor EHE, die = ο γάµος: aus Berechnung (aus Kalkül) eine Ehe eingehen (schließen) [zb. um an das Vermögen des Partners heranzukommen] κάνω γάµο από υπολογισµό Stelios, der in zweiter Ehe mit Maria XY verheiratet war ο Στέλιος που ήταν παντρεµένος σε δεύτερο γάµο µε τη Μαρία XY EHE+ [isv: ehelich] = συζυγικός, -ή, -ό: das Ehebett το συζυγικό κρεβάτι die Ehekonflikte οι συζυγικές συγκρούσεις das Eheleben η συζυγική ζωή [Anm.: der Ehebrecher / die Ehebrecherin: s. eigenes Stichwort der Ehebruch: s. eigenes Stichwort das Ehepaar: s. eigenes Stichwort] EHEBRECHER, der / EHEBRECHERIN, die 1) der Ehebrecher ο µοιχός 2) die Ehebrecherin η µοιχαλίδα

7 EHEBRUCH, der = η µοιχεία EHEMALIGER, -e, -es s. unter früherer, -e, -es EHEPAAR, das 1) το ανδρόγυνο [bzw.] το αντρόγυνο 2) το ζεύγος: An seinem zwanzigsten Hochzeitstag ist das Ehepaar Meurer [aus der DDR] zum ersten Mal im Westen. Στην εικοστή επέτειο του γάµου του, το ζεύγος Μόιρερ βρίσκεται για πρώτη φορά στη ύση. EHER 1) [is von: schneller, innerhalb eines kürzeren Zeitraumes, bald]: je eher [...] desto [...] όσο πιο σύντοµα [...] τόσο [...] // όσο πιο γρήγορα [...] τόσο [...] eher als Sie sich vorstellen (können) [wird sich diese Technologie etablieren] συντοµότερα από ό,τι φαντάζεστε 2) [is von: zu einem weiter zurückliegenden Zeitpunkt]: Warum haben wir uns (= einander) nicht eher (nicht früher) kennengelernt? [rhetorische Frage] Γιατί δε γνωριστήκαµε πιο µπροστά; 3) [is von: mehr]: Märsche, geschrieben eher für Tänzer als für Soldaten εµβατήρια γραµµένα µάλλον για χορευτές παρά για στρατιώτες 4) [is von: leichter; wahrscheinlicher]: Ich kann eher auf Essen verzichten als auf Wärme [sc. auf ein warmes Zimmer]. Μπορώ πιο εύκολα να παραιτηθώ από το φαγητό παρά από τη ζεστασιά. [DF+GF aus: Haushofer: Die Wand] Je mehr...[sie sich um ein selbstbewusstes Auftreten bemühen], desto eher finden Sie...[einen Menschen, der an einer Beziehung mit Ihnen interessiert ist]. / Je mehr [...], desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie [...] finden. Όσο πιο πολύ [...], τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να βρείτε [...]

8 EHESTENS vgl. ehestmöglich EHESTMÖGLICH 1) [Adjektiv]: ταχύτερος (-η, -ο) δυνατός (-ή, -ό): die ehestmögliche (schnellstmögliche) Rückkehr zur Normalität [zb. nach Ausschreitungen und Unruhen in einer Stadt] η ταχύτερη δυνατή επιστροφή στην οµαλότητα 2) [Adverb]: το συντοµότερο δυνατό: sein Land wünscht die ehestmögliche Beendigung des Krieges [wörtl.: die Beendigung des Krieges ehestmöglich] η χώρα του επιθυµεί τον τερµατισµό του πολέµου το συντοµότερο δυνατό 3) [Adverb]: όσο πιο νωρίς γίνεται: Wenn wir [in einem Hotel] ein verspätetes check out machen wollen [d.h. üblicherweise: später als 12 Uhr mittags], bitten wir darum ehestmöglich, damit die Hotelleitung die Möglichkeit hat, ~sich entsprechend (darauf) einzustellen. Εάν επιθυµούµε να κάνουµε αργοπορηµένο check out [ ] το ζητούµε όσο πιο νωρίς γίνεται, για να έχει η διεύθυνση του ξενοδοχείου τη δυνατότητα να οργανωθεί καταλλήλως. EHRE, die 1) η τιµή: eine große Ehre für mich [dass Sie mich zu sich nach Hause einladen] µεγάλη τιµή για µένα Es ist eine große Ehre für mich, Sie kennenzulernen. Είναι µεγάλη µου τιµή που σας γνωρίζω. Es ist eine Ehre für uns, Alekos, dass wir dich hier haben. [sc.: dass du unser Restaurant besuchst] Είναι τιµή µας, Αλέκο, που σ έχουµε εδώ. wir sehen es als eine Ehre für uns an [Schüler von Dir zu sein] το θεωρούµε τιµή µας das ist eine Ehre, die er [sc. der Gastwirt] uns erweist (uns zuteilwerden lässt) [sc.: uns persönlich (selbst) zu bedienen] αυτό είναι µια τιµή που µας κάνει Die Ehre war groß, die Sie mir [durch Ihre Mitwirkung auf meiner Schallplatte] erwiesen haben. Ich danke Ihnen. Ήταν µεγάλη η τιµή που µου κάνατε. Σας ευχαριστώ. Wie komme ich zu dieser Ehre? [sc.: dass du mich anrufst] Πώς και µου κάνεις αυτή την τιµή;

9 Was verschafft mir die Ehre? / Wie komme ich zu der Ehre? [sc.: dass du mich besuchst] Σε τι οφείλω την τιµή; Es gereicht dir zur Ehre (Es ehrt dich), dass du es zugibst. [dass du dich mit deiner verstorbenen Frau nicht gut verstanden hast] Είναι προς τιµήν σου που το παραδέχεσαι. Schwörst du mir das bei deiner Ehre? Μου το ορκίζεσαι αυτό στην τιµή σου; 2) Sonstiges: Er [sc. mein Kater, der den Namen "Tiger" (Τίγρης) trägt] hatte so schöne Streifen [im Fell] und machte seinem Namen alle Ehre [wörtl.: und war seines Namens würdig]. Ich hatte niemals einen wilderen und aktiveren Kater gesehen [als ihn]. Είχε τόσο ωραίες ραβδώσεις και ήταν αντάξιος του ονόµατός του. εν είχα δει ποτέ πιο άγριο και πιο δραστήριο γάτο. Mister Bulldog, der [ ] seinem Namen optisch alle Ehre machte, war [ ] Ο Μίστερ Μπούλντογκ, που [...] οπτικά τιµούσε απόλυτα το όνοµά του, ήταν [...] [DF+GF aus: Menasse: Vienna] [ ], Euer Ehren. [Anrede eines Richters] [...], Εντιµότατε. // [...], κ. ικαστά. EHREN 1) τιµώ (-άς): Ihre Anwesenheit ehrt mich, Mister Kelly. Η παρουσία σας µε τιµά, κύριε Κέλλυ. Ihr Vertrauen [in meine Fähigkeiten] ehrt mich. Η εµπιστοσύνη σας µε τιµά. 2) Sonstiges: Es ehrt dich (Es gereicht dir zur Ehre), dass du es zugibst. [dass du dich mit deiner verstorbenen Frau nicht gut verstanden hast] Είναι προς τιµήν σου που το παραδέχεσαι. Sehr geehrter Herr, [...] [Briefanrede] Αξιότιµε κύριε, [...] EHREN+ 1) επίτιµος, -η, -ο: der Ehrenbürger [einer Stadt] ο επίτιµος δηµότης der Ehrendoktor [einer Universität] ο επίτιµος διδάκτορας [bzw.] ο επίτιµος διδάκτωρ der Ehrenvorsitzende [zb. einer politischen Partei] ο επίτιµος πρόεδρος 2) τιµητικός, -ή, -ό: das Ehrengrab ο τιµητικός τάφος

10 der Ehrenplatz η τιµητική θέση die Ehrensalve [für einen Toten] η τιµητική οµοβροντία die Ehrentribüne [im Fußballstadion] η τιµητική εξέδρα Ehrenwache halten [für einen Toten] κρατώ τιµητική φρουρά 3) Sonstiges: die Ehrenbeleidgung: s. eigenes Stichwort die Ehrenschuld: s. eigenes Stichwort das Ehrenwort: s. eigenes Stichwort EHRENBELEIDIGUNG, die = η προσβολή της τιµής (µου): Er wird jeden auf (wegen) Ehrenbeleidigung klagen, der behauptet, dass [ ] Θα µηνύσει για προσβολή της τιµής του όποιον ισχυριστεί ότι [...] EHRENSCHULD, die = το χρέος τιµής: (Die) Spielschulden sind Ehrenschulden. Tα χρέη του παιχνιδιού είναι χρέη τιµής. Ehrenschulden [zb. Spielschulden] sind innerhalb von vierundzwanzig Stunden zu bezahlen. Χρέη τιµής πρέπει να πληρώνονται µέσα σε εικοσιτέσσερις ώρες. EHRENWORT, das = ο λόγος της τιµής: Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Σας δίνω το λόγο της τιµής µου. EHRGEIZ, der = η φιλοδοξία EHRGEIZIG = φιλόδοξος, -η, -ο: Nach den Wahlen hat sich die Regierung viele und ehrgeizige Ziele gesetzt. Μετά τις εκλογές η κυβέρνηση έχει θέσει πολλούς και φιλόδοξους στόχους. EHRLICH 1) ειλικρινής, -ής, -ές (Adverb: ειλικρινώς und ειλικρινά):

11 Frank, versprichst du mir, mir ehrlich auf etwas zu antworten, das ich dich fragen möchte? Φρανκ, µου υπόσχεσαι να µου απαντήσεις ειλικρινά σε κάτι που θέλω να σε ρωτήσω; Sag mir ehrlich, Frank, was sagst du zu (was hältst du von) der ganzen Geschichte? [sc.: dem Plan, einen Ball zu veranstalten] Πες µου ειλικρινά, Φρανκ, πώς σου φαίνεται όλη αυτή η ιστορία; Um ehrlich zu sein, [...] / Ehrlich gesagt, [...] [ich {bzw.} wir habe(n)/meine(n) etc....] Για να είµαι ειλικρινής, [...] [bzw.] Για να είµαστε ειλικρινείς, [...] Und ich leide, ehrlich gesagt, auch heute noch unter dieser Krankheit. Και υποφέρω, για να µιλήσω ειλικρινά, ακόµα και σήµερα από την αρρώστια αυτή. Sehr (sehr) nett (freundlich) von dir, Maria, [dass du mir diese Reise zahlen willst], aber ehrlich gesagt glaube ich nicht,...[dass eine solche Reise für mich das Richtige wäre] Πάρα πολύ ευγενικό από µέρους σου, Μαρία, αλλά ειλικρινά, δεν νοµίζω [...] Ich zweifle nicht, dass du es ehrlich meinst mit deinem Wunsch [wörtl.: dass du es ehrlich willst], dass wir Freunde bleiben. εν αµφιβάλλω ότι το θέλεις ειλικρινά να µείνουµε φίλοι. Jetzt (mal) ehrlich. Diesen [negativen] Eindruck mache ich auf Sie? (So wirke ich auf Sie?) Ειλικρινά, τώρα. Αυτήν την εντύπωση σας δίνω; 2) τίµιος, -α, -ο: ein ehrlicher (redlicher) Finder ένας τίµιος ευρέτης 3) Sonstiges: Kann (auch) sein, ~dass das ehrlich gemeint war [was er mir (zynisch) sagte] [wörtl.: dass er mit Aufrichtigkeit zu mir sprach], aber auf eine solche Ehrlichkeit ~konnte ich verzichten (aber eine solche Ehrlichkeit ~konnte mir gestohlen bleiben). Μπορεί και να µου µιλούσε µε ειλικρίνεια, ας έλειπε όµως τέτοια ειλικρίνεια. Um ehrlich zu sein, [...] / Ehrlich gesagt, [...] [ich meine (glaube etc.) nicht, dass...] Για να πω την αλήθεια, [...] [bzw. (bei Du-Anrede des Gesprächspartners) auch:] Για να σου πω την αλήθεια, [...] [bzw.] Να σου πω την αλήθεια, [...] EHRLICHKEIT, die = η ειλικρίνεια EI, das 1) το αβγό (bzw. auch: το αυγό):

12 [Anm.: Richtig ist lt. ΛΜΠ sowie lt. Θ. Καρζής (Τα σωστά ελληνικά, S 92 f.) (mit näherer Begründung) die Schreibweise αβγό.] harte Eier σφιχτά (σφικτά) αυγά weiche [= weichgekochte] Eier µελάτα αυγά das gekochte (= weiche) Ei το βραστό αυγό das Ei ist zu hart geworden [wörtl.: das Ei hat zu lange gekocht] το αυγό έχει παραβράσει sie legen keine Eier [sc. die an Vogelgrippe erkrankten Hennen] δεν γεννάνε αυγά // δεν κάνουν αυγά [synonym] 2) Sonstiges: die Kinder ähneln einander "wie ein Ei dem anderen" [im Griechischen wörtlich die analoge Metapher: wie zwei Tropfen Wasser] τα παιδιά µοιάζουν µεταξύ τους σαν δυο σταγόνες νερό EICHE, die [Laubbaumart] = η βελανιδιά [bzw.] η βαλανιδιά EICHEL, die [Frucht des Eichenbaums] = το βελανίδι [bzw.] το βαλανίδι EICHEN+ der Eichentisch [sc. der Tisch aus Eichenholz] το δρύινο τραπέζι EICHHÖRNCHEN, das / EICHKÄTZCHEN, das = ο σκίουρος * ([bzw.]: ο σκίουρας **) [bzw.] το σκιουράκι // η βερβερίτσα *(Gen.: του σκίουρου // Pl./Akk.: τους σκίουρους) **[so die Schreibweise in: Ζατέλη: Φως] Zwei Eichhörnchen [im Park] näherten sich ~zutraulich. [sc.: der Frau, die Futter für sie in der Hand hielt] υο σκιουράκια πλησίασαν άφοβα. EIDECHSE, die = η σαύρα (Pl.: οι σαύρες / Gen.: των σαυρών) EIDOTTER, der

13 s. Dotter, der EIERBECHER, der = η αβγοθήκη (bzw. auch: η αυγοθήκη) EIFERSUCHT, die = η ζήλια EIFERSÜCHTIG = ζηλιάρης, -α, -ικο: Er [sc. mein Verlobter] war sehr (sehr) eifersüchtig. Er war schrecklich eifersüchtig auf mich. Er wollte nicht einmal, dass mein Arm zu sehen ist, wenn ich [= eine Sängerin] am Palko war. Ήτανε πάρα πολύ ζηλιάρης, µε ζήλευε φοβερά. Ούτε το µπράτσο µου δεν ήθελε να φαίνεται όταν ήµουνα στο πάλκο. Alle Männer, die schöne Frauen haben, sind sehr eifersüchtig. Όλοι οι άντρες που έχουν ωραίες γυναίκες είναι πολύ ζηλιάρηδες. EIFERSUCHTS+ die Eifersuchtsszenen οι σκηνές ζήλιας EIFFELTURM, der [in Paris] = ο Πύργος του Άιφελ EIFRIG eifrig / emsig [Adverb] µε ζήλο EIGEN 1) [is von: eigentümlich, charakteristisch, (ganz) besonders]: ιδιάζων, -ουσα, -ον: der eigene (der eigentümliche) [is von: jeweils charakteristische, besondere] Geruch, den alle Häuser/Wohnungen haben η ιδιάζουσα µυρωδιά που έχουνε όλα τα σπίτια 2) [is von: sonderbar / merkwürdig]: a) ιδιόρρυθµος, -η, -ο:

14 Nur die Künstlerin macht es [als einzige der Sportclub-Besucherinnen] nie [sc. auf der Liegewiese Zeitung zu lesen], aber die ist bekanntlich eigen. Μόνο η καλλιτέχνις δεν το κάνει ποτέ, αλλά αυτή, ως γνωστόν, είναι ιδιόρρυθµη. b) ιδιότροπος, -η, -ο 3) sich zu eigen machen ενστερνίζοµαι: Eine ewige (jahrhundertealte) Wahrheit, die wir uns nicht nur nicht zu eigen machen, sondern nicht einmal hören wollen. Μια αιώνια αλήθεια που εµείς όχι µόνον δεν την ενστερνιζόµαστε, παρά ούτε καν δε θέλο[υ]µε να την ακούσο[υ]µε. 4) Sonstiges: s. im Übrigen: eigener, -e, -es EIGENARTIG s. merkwürdig EIGENER, -e, -es 1) δικός (-ή,-ό) µου (σου / του...): Sie haben ein eigenes Auto? [Antwort:] Ja. Έχετε δικό σας αυτοκίνητο; Ναι. Wenn Sie eigene Kinder haben, [...] Αν έχετε δικά σας παιδιά [...] auf ihre eigenen Kosten [unternahm sie diese Reise] µε δικά της έξοδα zu ihrem [weibl.] eigenen Nutzen προς όφελος δικό της Sind das deine eigenen Lieder? [sc.: hast du sie selbst geschrieben?] Είναι δικά σου αυτά τα τραγούδια; Panos bereitet eine große Schallplatte (= LP) mit eigener Musik und (eigenen) Texten vor. Ο Πάνος µε µουσική και στίχους δικούς του ετοιµάζει µεγάλο δίσκο. Prevesa [griech. Stadt] hat ihren eigenen (hat einen eigenen) Reiz (Zauber). Η Πρέβεζα έχει µια δικιά της γοητεία. Vergewissern Sie sich, dass die Entscheidung [an einem Glücksspiel teilzunehmen] ganz (allein) Ihre eigene und nicht von Anderen beeinflusst ist. [Ratschlag eines Online- Casinos für potentielle Spieler] Σιγουρευτείτε ότι η απόφαση είναι εντελώς δική σας και όχι επηρεασµένη από άλλους. 2) a) ο ίδιος ο... (η ίδια η... / το ίδιο το...) + µου (σου / του...) [sc.: ο ίδιος (η ίδια / το ίδιο) + Substantiv (mit Artikel) + besitzanzeigendes Fürwort] [bzw.]

15 b) ο ίδιος (η ίδια / το ίδιο) µου (σου / του...) ο... (η... / το...) [sc.: ο ίδιος (η ίδια / το ίδιο) + besitzanzeigendes Fürwort + Substantiv (mit Artikel)] - Variante a): ihre eigene Mutter [Nom.] [hat Anna erschossen] η ίδια η µητέρα της ihre eigenen Waffen τα ίδια τα όπλα τους von ihren eigenen Eltern [wurden diese Kinder für Schwerarbeiten ausgenutzt] από τους ίδιους τους γονείς τους - Variante b): D u warst es, sein eigener Sohn! [der den Mord an deinem Vater begangen hat] Ήσουν εσύ, ο ίδιος του ο γιος! Ich nehme keine [Frau] aus [sc. von meinem Vorwurf, dass sie alle Heuchlerinnen sind], auch nicht meine eigene Mutter! εν εξαιρώ καµία, ούτε την ίδια µου τη µάνα! seinen eigenen Sohne und seine eigene Frau [brachte er um] τον ίδιο του το γιο και την ίδια του τη γυναίκα innerhalb seiner eigenen Partei µέσα στο ίδιο του το κόµµα sie sahen es mit ihren eigenen Augen το έβλεπαν µε τα ίδια τους τα µάτια mit seinen eigenen Verwandten µε τους ίδιους του τους συγγενείς 3) [is von: gesondert]: ξεχωριστός, -ή, -ό: ein eigenes Buch [könnte man über diese großartige Symphonie schreiben] ξεχωριστό βιβλίο 4) Sonstiges: er bekam [als Folge seiner Beförderung] ein eigenes Büro απέκτησε ατοµικό γραφείο Das Einzige, worauf man berechtigt ist (ein Recht hat) stolz zu sein, sind die eigenen [wörtl.: persönlichen] Verdienste. [nicht hingegen (auf) die Abstammung, die Nationalität etc.] Για το µόνο που δικαιούται κανείς να υπερηφανεύεται είναι τα προσωπικά του επιτεύγµατα. [Anm.: για το...] ein Hotelzimmer mit eigenem Bad und Meerblick ένα δωµάτιο ξενοδοχείου µε ιδιαίτερο µπάνιο και θέα στη θάλασσα sei es es in ihrem eigenen Land [wörtl.: im Inneren ihres Landes], sei es in Europa, sei es weltweit (auf weltweiter Ebene) είτε στο εσωτερικό της χώρας τους είτε στην Ευρώπη είτε σε παγκόσµιο επίπεδο die eigene Person steht im Mittelpunkt [Mentalität der Konsumgesellschaft]

16 ο εαυτός µας βρίσκεται στο επίκεντρο "Eigene Dateien" [Dateien-Kategorie unter Word] "Τα έγγραφά µου" eigen [is von: eigentümlich; sonderbar]: s. unter eigen (Z 1) zu eigen machen: s. unter eigen (Z 2) EIGENGEWICHT, das [zb.: eines Autos (ohne Personen, Ladung etc.)] = το απόβαρο EIGENHÄNDIG ein eigenhändig geschriebener Brief µια ιδιόγραφη επιστολή // µια ιδιόχειρη επιστολή [synonym] * *[verwendet auch is von: ein handgeschriebener (nicht maschingeschriebener) Brief] EIGENKAPITAL, das das Eigenkapital [in der Bilanz] τα ίδια κεφάλαια [aber auch:] Eigenkapital [in der Bilanz] ίδιο κεφάλαιο das Verhältnis von Eigen- zu Fremdkapital [bei einem Unternehmen] η σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια EIGENNAME, der [zb.: ηµήτρης, Ελένη, Τρικούπης, Ελλάδα, Άγγλος, Ιταλίδα, Αθήνα, Ακρόπολη, Νοέµβρης] = το κύριο όνοµα (Pl.: τα κύρια ονόµατα) EIGENS s. extra (Z 1) EIGENSCHAFT, die = η ιδιότητα: Neulich stellten die Wisenschaftler noch eine weitere Eigenschaft von ihnen [sc.: der Fische (als Nahrungsmittel)] fest: [...] Πρόσφατα οι επιστήµονες διαπίστωσαν και µια τους άλλη ιδιότητα: [...] [Anm.: µια τους άλλη...!]

17 Ich habe das Recht, zu reden nicht nur in meiner Eigenschaft als Annas Cousin, sondern auch als ihr ihr künftiger Ehegatte. Έχω το δικαίωµα να µιλήσω, όχι µόνο µε την ιδιότητά µου ως εξάδελφος της Άννας, αλλά και ως µέλλων σύζυγός της. Dimitris Mitropanos, in der Eigenschaft des Präsidenten (= in seiner Eigenschaft als Präsident) der Vereinigung der Sänger Griechenlands, verleiht ihm [= Grigoris Bithikotsis] eine goldene Plakette. Ο ηµήτρης Μητροπάνος, µε την ιδιότητα του προέδρου της Ένωσης Τραγουδιστών Ελλάδος, του απονέµει χρυσή πλακέτα. "Eigenschaften" [Funktion zum Aufruf der Informationen zb. über eine Datei in der Word-Textverarbeitung, aufgerufen durch Anklicken mit der rechten Maustaste] "Ιδιότητες" EIGENSCHAFTSWORT, das (Adjektiv, das) = το επίθετο EIGENSINNIG = πεισµατάρης, -α, -ικο: Ich wusste, wie dickköpfig und eigensinnig er war. Ήξερα τι χοντροκέφαλος και πεισµατάρης ήτανε. EIGENTLICH [Adverb bzw. Partikel is vοn: an sich, regulär; im Grunde genommen, letztendlich, in Wahrheit; überhaupt] 1) κανονικά: Beide Fristen würden eigentlich (an sich / regulär) am Dienstag ablaufen (enden). [sie wurden aber um eine Woche verlängert] Και οι δύο προθεσµίες θα έληγαν κανονικά την Τρίτη. Eigentlich (An sich) hätten wir jetzt [nach der Ankunft des letzten Gastes] dreizehn [Personen in unserer Tischrunde] sein müssen. Ich zählte, ich zählte noch einmal. Ich kam [nur] auf zwölf. Κανονικά τώρα έπρεπε να είµαστε δεκατρείς. Μετρούσα, ξαναµετρούσα. Μου έβγαιναν δώδεκα. 2) κατά βάθος // στο βάθος: Eigentlich hatte ich [weibl.] ja alle Ursache, zufrieden zu sein. Κατά βάθος είχα κάθε λόγο να είµαι ευχαριστηµένη. [DF+GF aus: Haushofer: Die Wand]

18 3) στην ουσία: Sie haben nur der Form halber geheiratet. Eigentlich sind sie schon verheiratet, da sie seit vier Jahren zusammenleben. Παντρευτήκανε µόνο για τον τύπο. Στην ουσία είναι ήδη παντρεµένοι, αφού συζούν εδώ και τέσσερα χρόνια. Ich habe es mir [anders] überlegt, ich will nicht, weil ich das eigentlich nie wollte [sc.: heiraten], weil ihr mich überlistet habt. Το ξανασκέφτηκα, δεν θέλω, γιατί στην ουσία δεν ήθελα ποτέ, γιατί µε εξαπατήσατε. [DF+GF aus: Schwaiger: Salz] 4) βασικά: Nach dem ersten Semester an der Technischen Hochschule merkte Rolf, dass Medizin ihn eigentlich mehr interessierte. Μετά το πρώτο εξάµηνο στο Πολυτεχνείο ο Ρολφ ανακάλυψε ότι βασικά τον ενδιέφερε περισσότερο η Ιατρική. [DF+GF aus: Schwaiger: Salz] 5) µάλλον: Im Hof wartete ein Gendarm, eigentlich ein Freund ihres Vaters, der in den letzten Jahren die Pflichten eines Gendarms ausübte; [ ] Στην αυλή περίµενε ένας χωροφύλακας, ένας φίλος του πατέρα της µάλλον που έκανε τα τελευταία χρόνια χρέη χωροφύλακα [...] [GF+DF aus: Ζατέλη: Φως] 6) τέλος πάντων: Aber was will sie eigentlich [is von: letztendlich / überhaupt]? [Warum ruft sie ständig hier an?] Μα τι θέλει τέλος πάντων; Ich fragte Petros und Alekos, wie sie denn auf d i e s e Idee gekommen seien [sc.: mir eine Reise zu spendieren] und wo sie ~eigentlich (~überhaupt) das Geld [dafür] hergenommen hätten. Ρώτησα τον Πέτρο και τον Αλέκο πώς τους ήρθε α υ τ ή η ιδέα και πού τέλος πάντων βρήκαν τα λεφτά. 7) στην πραγµατικότητα: Herr Kunze [= unser Informatiklehrer] heißt eigentlich [wörtl.: in Wirklichkeit] gar nicht Kunze, sondern Schulze. Wir nennen ihn [nur] insgeheim alle Kunze, weil er so aussieht wie der Sänger Heinz Rudolf Kunze. Ο κύριος Κούντζε δεν ονοµάζεται στην πραγµατικότητα Κούντζε, αλλά Σούλτσε. Τον λέµε όλοι κρυφά Κούντζε, επειδή µοιάζει σαν τον τραγουδιστή Χάιντς Ρούντολφ Κούντζε.

19 Das war bloß ein Vorwand. [sc. die Frage, dich dir gestellt hatte] Eigentlich (In Wahrheit) wollte ich dich etwas ganz anderes fragen. Ήταν απλώς µια πρόφαση. Στην πραγµατικότητα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι τελείως διαφορετικό. 8) αλήθεια: Wohin fahren wir eigentlich? [Frage an den Fahrer nach dem Einsteigen ins Auto] Πού πάµε αλήθεια; * [bzw.] Wo fahren wir eigentlich hin? [Frage an den Fahrer nach dem Einsteigen ins Auto] Πού πηγαίνουµε, αλήθεια; * *[DF+GF jeweils aus: Gaby Hauptmann: Suche ] Warum meidest du mich eigentlich? Γιατί αλήθεια µ αποφεύγεις; [GF+DF aus: Ζατέλη: Φως] 9) η αλήθεια είναι ότι... : Herr Kunze [= unser Informatiklehrer] heißt eigentlich gar nicht Kunze, sondern Schulze. Wir nennen ihn insgeheim nur alle so, weil er so aussieht wie der Sänger Heinz Rudolf Kunze. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Κούντσε δε λέγεται Κούντσε, αλλά Σούλτσε. Τον λέµε Κούντσε στα κρυφά, γιατί µοιάζει µε τον τραγουδιστή Χάιντς Ρούντολφ Κούντσε. [DF+GF aus: Friedrich: Currywurst] weitere BSe s. unter αλήθεια, η (Z 1.1, lit. b) im Wörterbuch Griechisch-Deutsch 10) υποτίθεται ότι... : Immer [sc.: von Kindheit an] rechnete sie damit, dass sie derjenige [Mensch] verletzt und verrät, der eigentlich auf ihrer Seite stehen sollte, der sich eigentlich um sie kümmern sollte. Πάντα περίµενε να την πληγώσει και να την προδώσει αυτός που υποτίθεται ότι έπρεπε να είναι µε το µέρος της, που υποτίθεται ότι έπρεπε να τη φροντίζει. 11) Sonstiges: Von wem sprichst du eigentlich? Για ποιον λες επιτέλους; [GF+DF aus: Ζατέλη: Φως] Eigentlich sind wir [= du und ich] Glückskinder. Αν το σκεφτείς, είµαστε τυχερά παιδιά. [DF+GF aus: Schulze: Simple Storys] EIGENTLICHER, -e, -es

20 Wie dem aber auch sei, sie [sc. die zahlreichen Umweltschutzvereine etc.] bildeten [dennoch] keine [Grün-]Bewegung in der eigentlichen Bedeutung des Wortes. Όπως και να χουν τα πράγµατα, όµως, δεν αποτέλεσαν ένα κίνηµα µε την κυριολεκτική σηµασία της λέξης. Die eigentliche Therapie [der autistischen Kinder] (Die Therapie als solche) [die nach einer Phase der Beobachtung und der Durchführung körperlicher Untersuchungen des Kindes beginnt] läuft während 20- oder 30-minütiger Sitzungen ab. Η καθαυτό θεραπεία εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια συνεδριών 20 ή 30 λεπτών. [Anm.: καθαυτό! (s. dazu näher unter καθαυτό im Wörterbuch Griechisch-Deutsch)] EIGENTOR, das [zb. im Fußball] = το αυτογκόλ EIGENTUM, das = η ιδιοκτησία: ein Unternehmen in staatlichem Eigentum (in Staatseigentum) µια κρατικής ιδιοκτησίας επιχείρηση EIGENTÜMER, der / EIGENTÜMERIN, die 1) der Eigentümer ο ιδιοκτήτης 2) die Eigentümerin η ιδιοκτήτρια EIGENTÜMLICH 1) ιδιότυπος, -η, -ο: eine eigentümliche Aussprache [hat dieses Wort] µια ιδιότυπη προφορά 2) ιδιάζων, -ουσα, -ον: der eigentümliche (der eigene) [is von: jeweils charakteristische, besondere] Geruch, den alle Häuser/Wohnungen haben η ιδιάζουσα µυρωδιά που έχουνε όλα τα σπίτια EIGENTUMS+ die Veränderungen in der Eigentumsstruktur (in den Eigentumsverhältnissen) der Branche [sc. in der Teigwarenindustrie] οι µεταβολές στην ιδιοκτησιακή διάρθρωση του κλάδου

21 EIGENVERANTWORTLICH = µε δική µου (σου, του...) ευθύνη EIGNUNG, die = η ικανότητα: die Mindesterfordernisse an körperlicher und geistiger Eignung (die Mindestanforderungen an die körperliche und geistige Tauglichkeit *) [zum Lenken eines Kraftfahrzeugs] οι ελάχιστες απαιτήσεις σωµατικής και διανοητικής ικανότητας [DF (*) + GF aus einer EU-Richtlinie] EILE, die 1) η βιασύνη: In der [wörtl.: in meiner] Eile (Hast) hatte ich meine Aktenmappe im Zug vergessen. Πάνω στη βιασύνη µου είχα λησµονήσει στο τρένο το χαρτοφύλακά µου. [bzw. auch]: In der [wörtl.: in ihrer] Eile (Hast) hat sie vergessen, einen Mantel anzuziehen. Στη βιασύνη της ξέχασε να φορέσει παλτό. [bzw. auch:] In der [wörtl.: durch seine] Eile (Hast) vergaß er [im Zug] seine Aktenmappe. Απ τη βιασύνη του ξέχασε το χαρτοφύλακά του. 2) Sonstiges: ~er war in Eile [wörtl.: er hatte es eilig wegzugehen] [als ich ihn gestern am Vormittag (zu Hause) anrief] βιαζόταν να φύγει das hat keine Eile: s. unter eilig (Z 1) ("Das ist nicht eilig. / Das eilt nicht.") EILEN 1) [sich in Eile bewegen]: a) σπεύδω: Sie waren ihrem Bruder zu Hilfe geeilt. Είχαν σπεύσει σε βοήθεια του αδελφού τους. b) Verb der Bewegung + βιαστικά: sie eilte die Stufen herunter / hinunter κατέβηκε βιαστικά τα σκαλοπάτια 2) [etwas] eilt [is von: es ist dringend]: a) επείγει: Es eilt nicht. [sc.: deine Entscheidung, ob du mein Angebot annimmst] εν επείγει.

22 b) s. bzw. vgl. im Übrigen unter eilig (Z 1) bzw. unter dringend ("es ist dringend") EILIG 1) eilig sein (= eilen): Das ist nicht (so) eilig. / Das eilt nicht. / Das hat keine Eile. [zb.: dass sie mir die geschuldete Miete zahlen] εν υπάρχει βία. Das ist nicht eilig. / Das eilt nicht. / Das hat keine Eile. [zb.: dass sie mir eine Tasse Kaffee bringen, die sie mir angeboten haben] εν είναι καµιά βία. 2) es eilig haben: a) είµαι βιαστικός (-ή, -ό): Hast du [männl.] es eilig? [oder kannst du mit in mein Büro kommen, damit wir uns unterhalten?] Είσαι βιαστικός; Ich [weibl.] habe es sehr eilig. Είµαι πολύ βιαστική. b) βιάζοµαι *: *[Anm.: βιάζοµαι heißt also nicht nur: "ich beeile mich"] Entschuldige, ich hab's eilig. [und muss daher jetzt gehen] Με συγχωρείς, βιάζοµαι. Ich habe es nicht eilig. Εγώ δε βιάζοµαι. Hast du es sehr eilig, nach Hause zu kommen? Βιάζεσαι πολύ να γυρίσεις σπίτι; EILSENDUNG, die Ich schickte ihn [sc. den Brief = το γράµµα] als Eilsendung (express). Το έστειλα επείγον. EIMER, der s. Kübel, der EIN 1) ein-zwei [bzw.] ein, zwei: vor ein-zwei Tagen πριν µιά-δυό µέρες [bzw. auch:] in ein-zwei Tagen σε µια-δυο µέρες für ein-zwei Minuten για ένα-δυό λεπτά ich habe nur ein-zwei formelle Fragen έχω µόνο µιά-δυό τυπικές ερωτήσεις ein-zwei, seit langem verheiratete Paare ένα-δυό παντρεµένα από καιρό ζευγάρια 2) ein: s. im Übrigen unter einer / eine / eines // ein

W.W. WAAGRECHT: waagrecht und senkrecht [Adverbien] οριζοντίως και καθέτως. WABE, die: s. Bienenwabe, die

W.W. WAAGRECHT: waagrecht und senkrecht [Adverbien] οριζοντίως και καθέτως. WABE, die: s. Bienenwabe, die W.W. WAAGE, die: 1) [Gerät zum Wiegen]: a) η ζυγαριά: ich stieg (ich stellte) mich [im Badezimmer] auf die Waage ανέβηκα στη ζυγαριά b) ο ζυγός: Die Energiebilanz des Organismus ist wie eine Waage, die

Διαβάστε περισσότερα

S.S. SAAL, der: der Gerichtssaal η αίθουσα (του) δικαστηρίου. SAARLAND [deutsches Bundesland] το Κρατίδιο του Σάαρ

S.S. SAAL, der: der Gerichtssaal η αίθουσα (του) δικαστηρίου. SAARLAND [deutsches Bundesland] το Κρατίδιο του Σάαρ S.S. SAAL, der: der Gerichtssaal η αίθουσα (του) δικαστηρίου SAARLAND [deutsches Bundesland] το Κρατίδιο του Σάαρ SAATGUT, das ο σπόρος [bzw. auch:] οι σπόροι SACHE, die: 1) [is von Objekt, Gegenstand]:

Διαβάστε περισσότερα

Er konnte ~ein paar Brocken Italienisch. Ήξερε κάτι σπασµένα ιταλικά.

Er konnte ~ein paar Brocken Italienisch. Ήξερε κάτι σπασµένα ιταλικά. P.P. PAAR (ein) [is von: einige (etc.)]: 1) µερικοί, -ές, -ά: ein paar Wochen (einige Wochen) später µερικές εβδοµάδες αργότερα es wurden ein paar Reden auf Grillparzer gehalten und ein paar Worte über

Διαβάστε περισσότερα

F.F. FABELHAFT vgl. großartig. FABELTIER, das = το µυθικό ζώο

F.F. FABELHAFT vgl. großartig. FABELTIER, das = το µυθικό ζώο F.F. FABELHAFT vgl. großartig FABELTIER, das = το µυθικό ζώο FABRIK, die 1) το εργοστάσιο: Papa bekam Arbeit in einer Fabrik (nahm eine Arbeit in einer Fabrik an). Ο µπαµπάς έπιασε δουλειά σ ένα εργοστάσιο.

Διαβάστε περισσότερα

Wortliste Kursbuch A1

Wortliste Kursbuch A1 Stichwort Seite Kapitel 1: Hallo, ich heiße...! Antwort, die, -en 8 απάντηση du 8 εσύ einmal 8 μια φορά Noch einmal! ακόμη μια φορά! gut 8 καλός Guten Tag! 8 Καλημέρα! hallo 8 γεια heißen 8 ονομάζομαι

Διαβάστε περισσότερα

των Michael Koenig Ute Koithan Theo Scherling σε συνεργασία με τον Hermann Funk Γερμανοελληνικό Γλωσσάριο A1 του Σπύρος Κουκίδης

των Michael Koenig Ute Koithan Theo Scherling σε συνεργασία με τον Hermann Funk Γερμανοελληνικό Γλωσσάριο A1 του Σπύρος Κουκίδης των Michael Koenig Ute Koithan Theo Scherling σε συνεργασία με τον Hermann Funk Γερμανοελληνικό Γλωσσάριο A1 του Σπύρος Κουκίδης Deutsch für Jugendliche A1: Materialien Kursbuch A1 mit 2 Audio-CDs 47100

Διαβάστε περισσότερα

Deutsch als Fremdsprache

Deutsch als Fremdsprache Deutsch als Fremdsprache A1 των Stefanie Dengler Paul Rusch Helen Schmitz Tanja Sieber Γερμανοελληνικό Γλωσσάριο Μετάφραση: Σπύρος Κουκίδης A1: Materialien Deutsch als Fremdsprache Teilbände Kurs- und

Διαβάστε περισσότερα

Elternratgeber: Ausbildung in Deutschland Συμβουλές για γονείς: Εκπαίδευση στη Γερμανία

Elternratgeber: Ausbildung in Deutschland Συμβουλές για γονείς: Εκπαίδευση στη Γερμανία KAUSA Elternratgeber: Ausbildung in Deutschland Συμβουλές για γονείς: Εκπαίδευση στη Γερμανία Zugewanderte Eltern unterstützen ihre Kinder beim Einstieg ins Berufsleben Γονείς που μετανάστευσαν στηρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Düsseldorf, 1 και 2 Νοεµβρίου 2002

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Düsseldorf, 1 και 2 Νοεµβρίου 2002 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Düsseldorf, 1 και 2 Νοεµβρίου 2002 BERICHT ÜBER DEN JAHRESKONGRESS DER DEUTSCH-HELLENISCHEN WIRTSCHAFTSVEREINIGUNG Düsseldorf, 1. und 2. November

Διαβάστε περισσότερα

Glossar Deutsch Griechisch

Glossar Deutsch Griechisch Berliner Platz 1 Deutsch im Alltag Glossar Deutsch Griechisch Kapitel 1 12 Kapitel 1 vorstellen (sich), er stellt (sich) vor, hat (sich) παρουσιάζομαι, συστήνομαι vorgestellt begrüßen, er begrüßt, begrüßt

Διαβάστε περισσότερα

Griechische Sprichwörter und Redensarten

Griechische Sprichwörter und Redensarten Griechische Sprichwörter und Redensarten Ελληνικές παροιμίες και ιδιωτισμοί Dr. Herbert Lehrke - Oktober 2009 - Version 0.9.5-725 Einträge Email: dr-hl@t-online.de Inhalt und Aufbau: In der ersten Zeile

Διαβάστε περισσότερα

DER GENOZID - DURCH DIE AUGEN VON THEA HALO H ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ - ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ THEA HALO PANAJIA SOUMELA - UNSERE MUTTER GOTTES

DER GENOZID - DURCH DIE AUGEN VON THEA HALO H ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ - ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ THEA HALO PANAJIA SOUMELA - UNSERE MUTTER GOTTES DER GENOZID - DURCH DIE AUGEN VON THEA HALO H ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ - ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ THEA HALO PANAJIA SOUMELA - UNSERE MUTTER GOTTES ΠAΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ - T ΕΜΕΤΕΡΟΝ Η ΠΑΝΑΪΑ Περιοδική Έκδοση της Ένωσης Ποντίων

Διαβάστε περισσότερα

Einheit 4. Themenbereich. Aufgabe 1

Einheit 4. Themenbereich. Aufgabe 1 Einheit 4 Phase 1 Leseverstehen Aufgabe 1 In einer Zeitschrift finden Sie unterschiedliche Artikel. Jeder Artikel hat einen Titel. Ordnen Sie jeden Titel (1-6) dem passenden Themenbereich (A-F) zu. Sie

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ PreA1 ΚΑΙ A2 ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΑΦΝΗ ΒΗΔΕΝΜΑΪΕΡ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ PreA1 ΚΑΙ A2 ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΑΦΝΗ ΒΗΔΕΝΜΑΪΕΡ Dafni Wiedenmayer LAAS Language Attainment Assessment System Evaluationssystem der Sprachkenntnisse LAAS Prüfungen für die deutsche Sprache im PreA1 und A2 Niveau Kompetenz- und Prüfungsvorgaben Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

zu Lektion Erste Bekanntschaft Stadtplan von Berlin

zu Lektion Erste Bekanntschaft Stadtplan von Berlin ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ . ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ zu Lektion 1 Erste Bekanntschaft Stadtplan von Berlin 1. Βρες στο χάρτη του Βερολίνου τα αξιοθέατα που γνώρισες στο Kursbuch σελ. 12. Βρες και το δρόμο όπου μένει

Διαβάστε περισσότερα

Ατεύχος. Glossar. Hueber Hellas. zu Kurs- und Arbeitsbuch. Maria Papadopoulou

Ατεύχος. Glossar. Hueber Hellas. zu Kurs- und Arbeitsbuch. Maria Papadopoulou Ατεύχος για το Δημοτικό Glossar zu Kurs- und Arbeitsbuch Maria Papadopoulou Hueber Hellas Αγαπητέ μαθητή, αγαπητή μαθήτρια, το γλωσσάριο αυτό θα σε βοηθήσει να μάθεις πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά

Διαβάστε περισσότερα

Christiane Lemcke, Lutz Rohrmann, Theo Scherling. Anne Köker

Christiane Lemcke, Lutz Rohrmann, Theo Scherling. Anne Köker Γερµανικά για Ενήλικες Christiane Lemcke, Lutz Rohrmann, Theo Scherling σε συνεργασία µε την Anne Köker Γλωσσάριο Γερµανικά-Ελληνικά Μετάφραση: Dr. Anthi Wiedenmayer Συντοµογραφίες Abk. Συντοµογραφία Μεταφωνία

Διαβάστε περισσότερα

24. GRIECHISCHE FILMWOCHE 12. 23.11. 2010 VORTRAGSSAAL DER STADTBIBLIOTHEK IM GASTEIG

24. GRIECHISCHE FILMWOCHE 12. 23.11. 2010 VORTRAGSSAAL DER STADTBIBLIOTHEK IM GASTEIG 24. GRIECHISCHE FILMWOCHE 12. 23.11. 2010 VORTRAGSSAAL DER STADTBIBLIOTHEK IM GASTEIG Anzeige Wir sind ein öffentliches Bildungs-, Kultur- und Begegnungszentrum, das zu Ausstellungen, Lesungen, Konzerten,

Διαβάστε περισσότερα

back to Lesvos Επιστροφή στη Λέσβο Rückkehr nach Lesvos Vom Schaffen solidarischer Netzwerke und dem Kampf für Bewegungsfreiheit

back to Lesvos Επιστροφή στη Λέσβο Rückkehr nach Lesvos Vom Schaffen solidarischer Netzwerke und dem Kampf für Bewegungsfreiheit Journey back to Lesvos Creating networks of solidarity and struggle for freedom of movement Επιστροφή στη Λέσβο ο αγώνας για την ελευθερία της μετακίνησης και την επιστροφή της αλληλεγγύης πίσω στα σύνορα

Διαβάστε περισσότερα

Praxis Verlag 2011 1 Elasidon 30 11854 Athen 210 36 26 876 info@praxis.gr

Praxis Verlag 2011 1 Elasidon 30 11854 Athen 210 36 26 876 info@praxis.gr Test 1 SA meist(ens) / oft / in der Regel benutzen A manchmal mit D fahren, manchmal (aber auch) mit D Wenn ich viel / wenig / gar keine Zeit habe, fahre ich mit D e S-Bahn / e U-Bahn / s Moped, -s / s

Διαβάστε περισσότερα

Aussichten A1. Glossar Lektionen 1 bis 10. LEKTION 1 Alles neu! Nomen. το αυτοκίνητο. ο καθηγητής γυμναστικής. το ξενοδοχείο.

Aussichten A1. Glossar Lektionen 1 bis 10. LEKTION 1 Alles neu! Nomen. το αυτοκίνητο. ο καθηγητής γυμναστικής. το ξενοδοχείο. Glossar Lektionen 1 bis 10 LEKTION 1 Alles neu! Nomen das Haus die Wohnung der Balkon die Tür das Fenster die Klingel das Auto das Handy die Lampe der Mann die Frau das Kind die Nachbarin der Sohn der

Διαβάστε περισσότερα

Es geht auch ohne Strom. Γίνεται και χωρίς ρεύμα. Ημέρα της Δημιουργίας. Η Α Λυκείου και η Τράπεζα Θεμάτων. Wurzeln - Teil 2 Seite 12

Es geht auch ohne Strom. Γίνεται και χωρίς ρεύμα. Ημέρα της Δημιουργίας. Η Α Λυκείου και η Τράπεζα Θεμάτων. Wurzeln - Teil 2 Seite 12 4. Jahr - Ausgabe 31 SEPTEMBER 2014 Ημερήσιες διατροφικές ανάγκες του οργανισμού. Σελίδα 06 Γιορτή Κρασιού στο Καστράκι Καλαμπάκας Σελίδα 03 Zwölf Maßnahmen zur Absicherung gegen Angriffe aus dem Internet

Διαβάστε περισσότερα

W illy Brandt Anmerkungen zu einem Freund ΒΙΛΙ ΜΠΡΑΝΤ ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ ΙΠΛΑ ΣΕ ΕΝΑ ΦΙΛΟ. Basil P. Mathiopoulos

W illy Brandt Anmerkungen zu einem Freund ΒΙΛΙ ΜΠΡΑΝΤ ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ ΙΠΛΑ ΣΕ ΕΝΑ ΦΙΛΟ. Basil P. Mathiopoulos Basil P. Mathiopoulos H E R A U S G E B E R Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung Der Vorstand Karsten Brenner, Ministerialdirektor a. D. (Vorsitzender) Prof. Dr. Dieter Dowe Prof. Dr. Klaus Schönhoven R

Διαβάστε περισσότερα

Zimmer frei Aktuelle Ausgabe

Zimmer frei Aktuelle Ausgabe Zimmer frei Aktuelle Ausgabe Deutsch im Hotel Griechisches Glossar KLETT HELLAS ATHEN ~ 1 ~ Lektion 1 Ankunft der Gäste Άφιξη πελατών 1 Αngemeldete Gäste empfangen. Υποδοχή πελατών με κράτηση. angemeldet

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΛΟN ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2003/2004. Πολύτιµοι Καθοδηγητές: Οι γονείς. Θεµέλιο της επιτυχίας: Το σχολικό απολυτήριο

ΜΕΛΛΟN ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2003/2004. Πολύτιµοι Καθοδηγητές: Οι γονείς. Θεµέλιο της επιτυχίας: Το σχολικό απολυτήριο ΜΕΛΛΟN ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΟΝΕΙΣ Zukunft durch Ausbildung Tipps zur Berufswahl für griechische Eltern 2003/2004 Πολύτιµοι Καθοδηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος Glossar zu Kurs- und Arbeitsbuch Maria Papadopoulou Aliki Balser Hueber Hellas

τεύχος Glossar zu Kurs- und Arbeitsbuch Maria Papadopoulou Aliki Balser Hueber Hellas B τεύχος για το Δημοτικό Glossar zu Kurs- und Arbeitsbuch Maria Papadopoulou Aliki Balser Hueber Hellas Αγαπητέ μαθητή, αγαπητή μαθήτρια, το γλωσσάριο αυτό θα σε βοηθήσει να μάθεις πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: το ελληνικό αλφάβητο

Εισαγωγή: το ελληνικό αλφάβητο das griechische Alphabet Städte- und Inselnamen Vor- und Nachnamen Εισαγωγή: το ελληνικό αλφάβητο Καβάλα, Αθήνα, Ρόδος. Griechische Städte- und Inselnamen. a. Ordnen Sie die Nummern der zugehörigen Orte

Διαβάστε περισσότερα

VERLAG Deutsch durch die Lupe - Nicolas Vlachos

VERLAG Deutsch durch die Lupe - Nicolas Vlachos VERLAG Deutsch durch die Lupe - Nicolas Vlachos Griva Str. 6, 152 33 Halandri, Athen - Griechenland Tel.: (0030 210) 68 30 671, (0030 210) 68 00 548 Fax.: (0030 210) 68 90 255 Projektleitung: Mokka Bentlage

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΑΑΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ "Ενα κεφάλαιο : Κωνσταντίνος Άσώπιος

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΑΑΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Ενα κεφάλαιο : Κωνσταντίνος Άσώπιος ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΑΑΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ "Ενα κεφάλαιο : Κωνσταντίνος Άσώπιος Ή γνώμη πού επικρατεί για την ελληνική παιδεία, πώς «άνθισε στο φως της γαλλικής παιδείας», είναι «συγκεχυμένη» αν και «αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Nr. deutsch griechisch Aussprache Art Form wo 199 lieben αγαπάω agapαo Verb ph 486 Liebe, Liebling αγάπη (η) agapi Substantiv femininum 11 487 mein

Nr. deutsch griechisch Aussprache Art Form wo 199 lieben αγαπάω agapαo Verb ph 486 Liebe, Liebling αγάπη (η) agapi Substantiv femininum 11 487 mein 199 lieben αγαπάω agapαo Verb ph 486 Liebe, Liebling αγάπη (η) agapi Substantiv femininum 11 487 mein Schatz αγάπη μου agapi mu Redewendung 11 513 lieben αγαπώ agapoo Verb 12 302 englisch αγγλικός, -ή,

Διαβάστε περισσότερα