Μέλος : ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (Κλάδος Γεωλόγων, Α.Μ. 779). Στρατιωτική κατάσταση : Έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές µου υποχρεώσεις ως έφεδρος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέλος : ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (Κλάδος Γεωλόγων, Α.Μ. 779). Στρατιωτική κατάσταση : Έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές µου υποχρεώσεις ως έφεδρος"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο : Όνοµα : Όνοµα πατέρα : Τόπος γεννήσεως : ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΙΑ - ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ Έτος γεννήσεως : 1957 Υπηκοότητα : Οικ. κατάσταση : Ειδικότητα : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΥΟ ΠΑΙ ΙΑ ΓΕΩΛΟΓΟΣ Μέλος : ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (Κλάδος Γεωλόγων, Α.Μ. 779). Στρατιωτική κατάσταση : Έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές µου υποχρεώσεις ως έφεδρος ανθυπολοχαγός της ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ (Γ.Υ.Σ.). ΣΠΟΥ ΕΣ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α. ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : Γυµνάσιο Γαλατσίου - Αθηνών ( ) Β. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : Πτυχίο Γεωλογίας Πανεπιστήµιο Μπολώνιας - Ιταλίας Βαθµός Πτυχίου : Αριστα 95/110 ή 8,63/10 ( ) Γ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ - ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ Μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών "Αεροφωτογραµµετρία και Φωτοερµηνεία για τη διαχείριση των αγροτικών & φυσικών πόρων". Υπερπόντιο Αγρονοµικό Ινστιτούτο - Πολυτεχνείο Φλωρεντίας, Ιταλίας. ( )

2 ιδάκτωρ Γεωλογικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Αθηνών. ( ) Η ιδακτορική ιατριβή µε θέµα «Γεωµορφολογική εξέλιξη του Αµβρακικού κόλπου», εκπονήθηκε και υποστηρίχτηκε στο Τµήµα Γεωλογίας, του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Κατά την περίοδο αυτή ( ), χορηγήθηκε υποτροφία "Ειδικού Μεταπτυχιακού Υπότροφου (Ε.Μ.Υ). ιακρατικό Σεµινάριο "Επιµόρφωση Επιµορφωτών στην Προστασία του Περιβάλλοντος" για ανώτατα στελέχη του ηµόσιου και Ιδιωτικού τοµέα. ιάρκεια : 300 ώρες (από 01/01/1993 εως 31/12/1993) ιεξαγωγή : Ελλάδα-Γερµανία (Ευρωπαϊκό πρόγραµµα Euroform/Regiovoc). ιοργανωτής : ΕΛΚΕΠΑ / Ι.Τ.Ε - ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Β.Β.Ι (BERUFS BUILDINGS INSTITUT BREMEN GMDH - GERMANY). ιακρατικό Σεµινάριο "Περιβαλλοντική ιάγνωση Επιχειρήσεων - Κανονισµός EMAS" για ανώτατα στελέχη του ηµόσιου και Ιδιωτικού τοµέα. ιάρκεια : 300 ώρες (από 01/09/1992 εως 31/12/1992) ιεξαγωγή : Ελλάδα-Γερµανία (Ευρωπαϊκό πρόγραµµα Euroform). ιοργανωτής : ΕΛΚΕΠΑ / Ι.Τ.Ε - ΒΕΛΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ V.D.A.B. (VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSDEMIDDLING EN BEROEPLOPLEIDING - BELGIUM). Σεµινάριο " Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων" ιάρκεια : 15 ώρες (από 01/11/1993 εως 03/11/1993) ιεξαγωγή : Αθήνα ιοργανωτής : ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.) / Ι.Τ.Ε Σεµινάριο " Ελεγκτής Περιβάλλοντος" ιάρκεια : 160 ώρες (από 13/02/2003 εως 21/03/2003) ιεξαγωγή : Αθήνα ιοργανωτής : Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης «ΜΕΤΡΟΝ» Σεµινάριο " Eκτίµηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων" ιάρκεια : από 20/05/1991 εως 24/05/1991) ιεξαγωγή : Αθήνα ιοργανωτής : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ Σεµινάριο " Εξειδίκευση χειριστών - τεχνικών, µονάδων επεξεργασίας αποβλήτων" ιάρκεια : 15 ώρες (από 06/12/1993 εως 10/12/1993) ιεξαγωγή : Αθήνα ιοργανωτής : ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.) / Ι.Τ.Ε Εργαστηριακά µαθήµατα Εδαφοµηχανικής & Βραχοµηχανικής. ιάρκεια : 20 ώρες (από 15/02/1984 εως 11/04/1984) ιεξαγωγή : Αθήνα ιοργανωτής : ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΥΠΕΧΩ Ε Σεµινάριο " ιαχείριση Αποβλήτων " για πτυχιούχους Α.Ε.Ι. ιάρκεια : ώρες (από 01/10/1984 εως 30/06/1985) ιεξαγωγή : Αθήνα ιοργανωτής : ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.)

3 ιευρωπαϊκό επιµορφωτικό πρόγραµµα "Χρήση του ιαδικτύου και ιαχείριση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας (internet και )". ιάρκεια : 20 ώρες (από 18/09/2000 εως 22/09/2000) ιεξαγωγή : Αθήνα (Ευρωπαϊκό πρόγραµµα Leonardo Da Vinci). ιοργανωτής : Eco-consultants S.A.. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ - ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Πτυχίο Μελετητή Γ' τάξης, κατηγορίας (27), Περιβαλλοντικές Μελέτες και Γ' τάξης, κατηγορίας (20), Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές µελέτες και έρευνες Αξιολογητής Κοινοτικών Πρωτοβουλιών & Προγραµµάτων του Υπουργείου Εργασίας ( ) Ε. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Ετήσια υποτροφία Υπουργείου Εξωτερικών Ιταλίας ( ) Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος (Ε.Μ.Υ), στο Γεωλογικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών ( ) ΣΤ. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Ιταλικά - Αγγλικά Η. ΓΝΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ WORD, EXCEL, ACCESS, POWER POINT, ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Επιστηµονικός Συνεργάτης (µε πλήρη προσόντα), του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΛΑΜΙΑΣ/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, γιά τη διδασκαλία του θεωρητικού µέρους και για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων, στα γνωστικά αντικείµενα ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ - ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ και Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ.

4 Αντιπρόεδρος.Σ. της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία "ECO-CONSULTANTS S.A." µε Πτυχίο Γ' τάξης και αντικείµενα : Περιβαλλοντικές και Αναπτυξιακές µελέτες. Μεταξύ των µελετών που εκπονούνται περιλαµβάνονται και οι Γεωλογικές, Μεταλλευτικές, ασικές ιαχειριστικές, κλπ. Μελετητής δηµόσιων και ιδιωτικών έργων µε Πτυχίο Μελετητή Γ' τάξης, κατηγορίας (20), Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές µελέτες και έρευνες και Γ' τάξης, στην κατηγορία (27), Περιβαλλοντικές µελέτες. Η δραστηριότητα αυτή εντάσσεται στην απασχόλησή µου στην προαναφερόµενη ανώνυµη εταιρεία. Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ Σεπτέµβριος 1994 Ιούνιος 2003 : Επιστηµονικός Συνεργάτης (µε πλήρη προσόντα), του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΛΑΜΙΑΣ/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ, γιά τη διδασκαλία του θεωρητικού µέρους και για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων, στα γνωστικά αντικείµενα ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ - ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ και Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Σηµείωση : Από τον Σεπτέµβριο 1994 µέχρι τον Ιούνιο 1996 ενταγµένος στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή µε πλήρη προσόντα (Σεπτέµβριος Ιανουάριος 1995 Επίκουρος Καθηγητής µε ελλιπή προσόντα). Σεπτέµβριος 2003-σήµερα : Επιστηµονικός Συνεργάτης (µε πλήρη προσόντα), του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΛΑΜΙΑΣ/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ, γιά τη διδασκαλία του θεωρητικού µέρους και για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων, στο γνωστικό αντικείµενο Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. εκέµβριος 1985-Νοέµβριος 1991 : Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος (Ε.Μ.Υ), στο Γεωλογικό τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1992-σήµερα : Μελετητής δηµόσιων και ιδιωτικών έργων µε Πτυχίο Μελετητή Γ' τάξης, κατηγορίας (20), Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές µελέτες και έρευνες και Γ' τάξης, στην κατηγορία (27), Περιβαλλοντικές µελέτες..

5 : Μελετητής δηµόσιων και ιδιωτικών έργων µε Πτυχίο Μελετητή Γ' τάξης, κατηγορίας (20), Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές µελέτες και έρευνες και Α' τάξης, στην κατηγορία (1), Χωροταξικές µελέτες. Σεπτέµβριος 2003-σήµερα : Επιστηµονικός Συνεργάτης (µε πλήρη προσόντα), του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΛΑΜΙΑΣ/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, γιά τη διδασκαλία του µαθήµατος Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Σεπτέµβριος 1996-Ιούνιος 2003: Επιστηµονικός Συνεργάτης (µε πλήρη προσόντα), του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΛΑΜΙΑΣ/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, γιά τη διδασκαλία των µαθηµάτων ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ - ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ και Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Σεπτέµβριος 1994-Ιούλιος 1996: Επίκουρος Καθηγητής του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΛΑΜΙΑΣ/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, γιά τη διδασκαλία των µαθηµάτων Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ και ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ - ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ. Σεπτέµβριος 1996-σήµερα : Καθηγητής στη ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ της ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ, µε ανάθεση διδασκαλίας των µαθηµάτων "ΓΕΩΛΟΓΙΑ" και "ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ, στους Αξιωµατικούς της Σχολής Τοπογραφίας. Σεπτέµβριος 2000-σήµερα : Εκπαιδευτικός Υπεύθυνος και πιστοποιηµένος εισηγητής στο θεµατικό πεδίο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», του Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης «ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ» : Καθηγητής στη ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, µε ανάθεση διδασκαλίας του µαθήµατος "Οικολογία και Προστασία Περιβάλλοντος. Σεπτέµβριος : Μέλος του ιδακτικού Προσωπικού του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, γιά τη διδασκαλία του µαθήµατος ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, στους οκίµους υπαλλήλους της ηµόσιας ιοίκησης : Επιστηµονικός συντονιστής και εισηγητής σε προγράµµατα Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΕΞΑΓΩΓΩΝ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΟΠΕ), σε θέµατα "Ανάδειξης και ιαχείρισης Περιβάλλοντος" Αύγουστος 1998: Επιστηµονικός συντονιστής των διακρατικών προγραµµάτων YOUTH START, EUROFORM/REGIOVOC και Μ.Ο.Π, που υλοποίησε το ΕΛΚΕΠΑ/ΙΤΕ, µε αντικείµενο την "Προστασία Περιβάλλοντος", την "Περιβαλλοντική ιάγνωση Επιχειρήσεων" και την Οικοανάπτυξη.

6 1985- Αύγουστος 1998: Επιστηµονικός συντονιστής µετεκπαιδευτικών προγραµµάτων του ΕΛΚΕΠΑ/ΙΤΕ σε θέµατα "Προστασίας και ιαχείρισης Περιβάλλοντος", ιαχείρισης Απορριµµάτων", "Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων", "Εξοικονόµησης Ενέργειας", "Εφαρµογών Βιοτεχνολογίας στην γεωργία & κτηνοτροφία" και "Ιχθυοκαλλιέργειες" Αύγουστος 1998: ιακεκριµένος Εισηγητής µετεκπαιδευτικών προγραµµάτων του ΕΛΚΕΠΑ/ΙΤΕ σε θέµατα Γεωλογίας, Γεωγραφίας, Φυσικής Γεωγραφίας, ιαχείρισης Περιβάλλοντος, ιαχείρισης φυσικών πόρων, Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κλπ. Τα σεµινάρια αυτά παρακολούθησαν Πολιτικοί Μηχανικοί, Χηµικοί Μηχανικοί, Περιβαλλοντολόγοι, Γεωλόγοι, Γεωπόνοι, ασολόγοι, Βιολόγοι Αύγουστος 1998: ιακεκριµένος Εισηγητής του ΕΛΚΕΠΑ σε εκπαιδευτικά προγράµµατα Κοινωνικού Αποκλεισµού του Υπουργείου Εργασίας : Εισηγητής µετεκπαιδευτικών σεµιναρίων στο ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, σε θέµατα Γεωλογίας, Γεωγραφίας, Φυσικής Γεωγραφίας, ιαχείρισης Περιβάλλοντος, ιαχείρισης φυσικών πόρων, Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κλπ. Τα σεµινάρια παρακολούθησαν Γεωλόγοι, Γεωπόνοι, κ.ά : Συµµετοχή στην εκπόνηση Ερευνητικών Προγραµµάτων σε συνεργασία µε το ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ του ΕΘΝΙΚΟΥ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, το ΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ του ΕΘΝΙΚΟΥ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, το ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, καθώς και σε πολυάριθµες µελέτες δηµόσιων και ιδιωτικών έργων, (Γεωλογικές/Εδαφοτεχνικές µελέτες, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Μελέτες ιαχείρισης Περιβάλλοντος, κ.α.) : Εισηγητής µετεκπαιδευτικών σεµιναρίων στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ/ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, σε θέµατα Γεωλογίας. Τα σεµινάρια αυτά παρακολούθησαν Γεωπόνοι υπάλληλοι του υπουργείου : Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος (Ε.Μ.Υ) του Γεωλογικού Τµήµατος του ΕΘΝΙΚΟΥ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Κατά την περίοδο αυτή ( ), συνεπικουρούσα (µε ανάθεση από τον τοµέα) τους υπεύθυνους Καθηγητές, στην διδασκαλία των µαθηµάτων " Φυσική Γεωγραφία", "Φωτογεωλογία" και "Εφαρµοσµένη Γεωµορφολογία" : 'Εφεδρος Ανθυπολοχαγός Μηχανικού στη ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΓΥΣ), µε αντικείµενο, Γεωγραφικές, Τοπογραφικές και Χαρτογραφικές εργασίες : Συνεργάτης µελετητής στην Εταιρία GEOMAP στη Φλωρεντία Ιταλίας, µε αντικείµενο Φωτογραµµετρικές και Φωτοερµηνευτικές αποδόσεις και χαρτογραφήσεις γιά χρήση στην διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων. EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ & ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕ ΡΙΑ

7 Ανακοινώσεις - ηµοσιεύσεις Μερτζάνης Α., Παπαδόπουλος Α., : «Γεωγραφική εξάπλωση των µεταβολών στα υδρογεωµορφολογικά χαρακτηριστικά της λεκάνης του ποταµού Άραχθου, από την κατασκευή και λειτουργία του υδροηλεκτρικού φράγµατος Πουρνάρι Ι (Άρτα)». 11 ο Πανελλήνιο ασολογικό Συνέδριο «ασική Πολιτική, Πρεµνοφυή άση, Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος» - Ελληνική ασολογική Εταιρεία, 30 Σεπτεµβρίου 3 Οκτωβρίου 2003, Αρχαία Ολυµπία. Marabini F., Mertzanis A., : «The Adriatic coastal zone evolution and the man activity interference». 7 o Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, 6-9 Μαϊου 2003, Χερσόνησος Κρήτης. Efthimiou G., Mertzanis A., Emmanouloudis D., : «Direct and indirect human-made impact on the natural ecosystems of the river Nestos». 1 st International Conference on Environmental Research and Assessment ICERA 2003, March 23-27, 2003, Bucarest, Romania. Marabini F., Mertzanis A., : «Η διαχείριση του παράκτιου χώρου και η εξέλιξη των ακτών της Μεσογείου». 4 η ιεθνής Εκθεση και Συνέδριο για την Τεχνολογία Περιβάλλοντος - «Heleco 03», 30 Ιανουαρίου έως 1 Φεβρουαρίου 2003, Αθήνα. Ευθυµίου Γ., Μερτζάνης Α., Εµµανουλούδης., Τσιούκας Α. : «Μέθοδοι και τεχνικές αντιµετώπισης των ανθρωπογενών επιπτώσεων στα φυσικά οικοσυστήµατα της λεκάνης του ποταµού Νέστου». 4 η ιεθνής Εκθεση και Συνέδριο για την Τεχνολογία Περιβάλλοντος-Heleco 03", 30 Ιανουαρίου έως 1 Φεβρουαρίου 2003, Αθήνα. Μερτζάνης Α., Marabini F., Παπαδόπουλος Α., : «Μεταβολές στους υδάτινους πόρους και στα γεωλογικά-γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά των ορεινών περιοχών από την κατασκευή και λειτουργία οδικών έργων. Η περίπτωση του οδικού άξονα Λαµίας-Καρπενησίου». 3 ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό «Λιβαδοπονία και Ανάπτυξη ορεινών περιοχών»- Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία, 4-6 Σεπτεµβρίου 2002, Καρπενήσι. Marabini F., Mertzanis A., : «The coastal zone safeguard and the man activity in the Mediterranean sea». 1st Scientific Conference Oceanographical Aspects for a Sustainable Mediterranean - EFMS (European Federation of Marine Science and Technology Societies) - HOA (Hellenic Oceanographers Assciation), September 27-29, 2002, Athens. Καµινάρη Μ., Μερτζάνης Α., Κωνσταντινίδου Ρ. : «Περιβαλλοντικές επιπτώσεις απο τις εξορυκτικές δραστηριότητες στον ορεινό όγκο της Γκιώνας». Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, 4-7 Σεπτεµβρίου 1989, Μυτιλήνη.

8 Α. Μερτζάνης : «Χωρο-χρονική εξάπλωση των µεταβολών στις γεωµορφές απο την κατασκευή και λειτουργία των Υ/Η φραγµάτων (Θησαυρού, Πλατανόβρυσης και Τεµένους) στον ποταµό Νέστο». 4ο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, 4-7 Σεπτεµβρίου 1995, Μυτιλήνη. Κατσούλας Κ., Καραµπουρµπούνη Ζ., Φωτόπουλος., Μερτζάνης Α., Ζαφειρόπουλος. : «ιερεύνηση των επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον απο την απόρριψη του τοξικού "Clophen" στην περιοχή της Ν.Μάκρης (Αττικής)». Συνέδριο "Χηµικά (τοξικά) στο περιβάλλον",3-6 Σεπτεµβρίου 1990, Μυτιλήνη. Βλόντζου Ε., Παπαδόπουλος., Ζαφειρόπουλος., Μερτζάνης Α. : «Τοξικά απόβλητα.προδιαγραφές και µεθοδολογίες για την διάθεση τους». Συνέδριο "Χηµικά (τοξικά) στο περιβάλλον",3-6 Σεπτεµβρίου 1990, Μυτιλήνη. Α. Μερτζάνης : «Εκτίµηση των επιπτώσεων στις γεωµορφές και τους υδάτινους πόρους, απο την κατασκευή και λειτουργία οδικών έργων. Η περίπτωση της λεωφόρου Κύµης (Ν. Ηράκλειο Αττικής)».. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιϊας,4-7 Οκτωβρίου 1995, Λάρισα. Marabini F., Mertzanis A., : «The evolutional trend of the Chinese coastal zone by ancient maps». The Journal of International Society of Yellow Sea Research, vol. 5, Dec. 1999, p Marabini F., Mertzanis A., : «L Evoluzione del Delta del Danubio (Mar Nero) in tempi storici». Atti della 3 a Conferenza Nazionale Informazioni Territoriali e Rischi Ambientali - ASITA (Federazione delle Associazioni Scientifiche per le Informazioni Territoriali e Ambientali), Novembre 9-12, 1999, Napoli. Marabini F., Mertzanis A., : «Sediments of the Bohai sea and the Yellow sea». China-Italy Bilateral Symposium on Marine Geology and Marine Environmental Conservation, October 10-15, 2000, Qingao, People's Republic of China. Marabini F., Mertzanis A., : «The coastal zone safeguard». 1 st Conference Advances on natural hazards mitigation-experiences from Europe and Japan, November 3-4, 1999, Athens. Marabini F., Mertzanis A., : «The coastal zone: Evolutional trend and the man activity». International Workshop on Population and Environment in developed societies, October 28-29, 1996, Rome. Marabini F., Mertzanis A., : «La salvaguardia della fascia costiera: Metodologie di controllo». XII Congresso Nazionale dell Associazione Italiana di Oceanologia e Limnologia, Settembre 1996, Isola di Vulcano. Α. Μερτζάνης, Marabini F., : «Ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέµατα ιεράρχισης κριτηρίων (γεωλογικά

9 υδρογεωλογικά) στη διαχείριση των απορριµµάτων». Συνέδριο " Η Γεωγραφία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης", Οκτωβρίου 2000, Λαµία. Α. Μερτζάνης, Γ. Βαβίζος : «Υδρολογική και υδρογεωµορφολογική εξάρτηση των υγροβιότοπων του Αµβρακικού». 2 ο Συνέδριο για την Προστασία και Ανάπτυξη του Αµβρακικού κόλπου, Ιουνίου 1997, Άρτα. Α. Μερτζάνης : «Έλεγχος Γεωλογικής καταλληλότητας για τη διάθεση απορριµµάτων». Ηµερίδα "Περιβάλλον και οικονοµική ανάπτυξη της Άνδρου- ιαχείριση λυµάτων και απορριµµάτων", 31 Οκτωβρίου 1998, Άνδρος. Γ. Βαβίζος, Α. Μερτζάνης, Σ. Κεφαλλωνίτου: «Τα ύδατα περιοριστικός παράγοντας της ανάπτυξης του Πηλίου». ιεθνές Συνέδριο «Νερό: Αδιέξοδο; Αειφορικές λύσεις για τα προβλήµατα νερού», 4-5 εκεµβρίου 1996, Θεσσαλονίκη. Α. Μερτζάνης : «Ρύπανση - Μόλυνση των νερών απο τη διάθεση των οικιακών απορριµµάτων». Αγροτικός Συνεργατισµός. Τεύχος 3-4, σ Μάρτιος-Απρίλιος 1995, Αθήνα Α. Μερτζάνης : «Επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων - Προστασία υδάτινων πόρων». Ηµερίδα "Τεχνολογία Τροφίµων και Ποτών", 18 εκεµβρίου 1993, Χανιά. Α. Μερτζάνης : «Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Περιεχόµενο-Στόχος-'Εγκριση». ιηµερίδα "Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης", 16 & 17 Μαρτίου 1993, Αθήνα. Α. Μερτζάνης, Θ. Στρουµπούλης : «Εναλλακτικές προτάσεις εξοικονόµησης νερού στην αγροτική και βιοµηχανική παραγωγή». Αγροτικός Συνεργατισµός. Τεύχος 9, σ Σεπτ. 1991, Αθήνα. Α. Μερτζάνης : «Βαδίζοντας προς το Οδοιπορικό µε τον εφιάλτη της δίψας». Αγροτικός Συνεργατισµός. Τεύχος 9, σ Σεπτέµβριος 1990, Αθήνα. Α. Μερτζάνης : «Βαδίζοντας προς το Οδοιπορικό µε τον εφιάλτη της δίψας». ΓΕΩΤ.Ε.Ε., Γεωτεχνική Ενηµέρωση. Τεύχος 21, σ Οκτώβριος 1990, Αθήνα. Γ. Αναστασάκης, Α. Μερτζάνης : «Εξέλιξη των εκβολών του χειµάρου Κρικελιώτη (Α.Αµβρακικός) και επίδραση της τεχνητής εκτροπής της κοίτης του, στην δυναµική του παράκτιου χώρου». Β' Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, 1987, Αθήνα. Η. Μαριολάκος, Β. Σαµπώ, Ε. Λόγος, Σ. Λόζιος, Α. Μερτζάνης, Ι. Φουντούλης : «Η γεωγραφική εξάπλωση των καταπτώσεων κατά τους σεισµούς της Καλαµάτας». 1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Αθήνα. Η. Μαριολάκος, Β. Σαµπώ, Σ. Λόζιος, Ε. Λόγος, Α. Μερτζάνης, Ι. Φουντούλης : «Μορφοτεκτονικές παρατηρήσεις στο βύθισµα ίµιοβας-περιβολακίων (Α.Καλαµάτας)». 1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Αθήνα. Η. Μαριολάκος, Β. Σαµπώ, Ι. Φουντούλης, Ε. Λόγος, Σ. Λόζιος, Α. Μερτζάνης : «Η Πόλγη της Πολιανής». 1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Αθήνα. Γ. Βαβίζος, Α. Μερτζάνης, κ.α : «Εκτίµηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων/ Οδηγός Εκπόνησης & Ελέγχου Μελετών Προέγκρισης Χωροθέτησης (ΚΥΑ /5387/90)». Εγχειρίδιο 103 σελ. ΕΛΚΕΠΑ.,

10 1995. Αθήνα. Α. Μερτζάνης : «Στοιχεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας». Εγχειρίδιο 249 σελ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ/ ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, Αθήνα. Α. Μερτζάνης : «Κίνηση και ρύπανση επιφανειακών-υπόγειων νερών». Εγχειρίδιο 71 σελ. ΕΛΚΕΠΑ/ΙΤΕ., Αθήνα. Α. Μερτζάνης: «Υπόγεια νερά και ρύπανση». Εγχειρίδιο 43 σελ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ/ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, Αθήνα. Γ. Βαβίζος, Α. Μερτζάνης : «Περιβάλλον - Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων». Βιβλίο 345 σελ. Εκδόσεις Παπασωτηρίου Αθήνα. Γ. Βαβίζος, Α. Μερτζάνης : «Περιβάλλον - Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» 2η Έκδοση. Βιβλίο 345 σελ. Εκδόσεις Παπασωτηρίου Αθήνα. ιπλωµατικές εργασίες/ ιατριβές Mertzanis A. : «Γεωµορφολογική εξέλιξη του Αµβρακικού κόλπου». ιδακτορική διατριβή. Πανεπιστήµιο Αθήνας. Γεωλογικό Τµήµα Mertzanis A. : «Relazione sul Comune di San Miniato e carte realizzate per lo studio del territorio». Tesi. Istituto Agronomico per l Oltremare-Universita Degli Studi Di Firenze. VIII Corso della Scuola di Formazione Post-Universitaria di Aerofotogrammetria e Fotointerpretazione per la gestione delle Risorse Territoriali. Atti di Fotogrammetria e Fotointerpretazione Mertzanis A., et. al. : «Evoluzione geomorfologica di un area nei dintorni Castelnovo Ne Monti (mediante analisi di foto aeree scattate nel ) (Reggio Emilia)». Tesi di Laurea. Universita Degli Studi Di Bologna. Corso di Laurea in Scienze Geologiche. Atti di geologia Mertzanis A. : «Il litorale delle province di Ferrara e di Ravenna (Alto Adriatico): Evoluzione morfologica e distribuzione dei sedimenti». Tesina. Universita Degli Studi Di Bologna. Corso di Laurea in Scienze Geologiche. Atti di geologia Mertzanis A. : «Determinazione del meccanismo focale di un sisma. Esempio relativo al sisma del Friuli (6 Maggio 1976)». Tesina. Universita Degli Studi Di Bologna. Corso di Laurea in Scienze Geologiche. Atti di geologia ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Έχω συµµετάσχει στα παρακάτω αναφερόµενα ερευνητικά προγράµµατα :

11 ιακρατικό ερευνητικό πρόγραµµα, µεταξύ Κίνας (Chinese Academy of Sciences, National Natural Science Foundation of China) και Ιταλίας (Institute of Marine Geology of the Italian National Research Council). Τίτλος: " New methodologies to define the evolution of the coastal paleoenvironment and to protect the present coastal zone and continental shelf ". Φορέας ανάθεσης : Italian Ministry of Foreign affairs (Υπουργείο εξωτερικών της Ιταλικής Κυβέρνησης) Φορείς υλοποίησης : Chinese Academy of Sciences (China), Institute of Marine Geology of the Italian National Research Council C.N.R. (Italy). Επιστηµονικός συντονιστής : Dott. Francesco Marabini. Έτος : Τίτλος: " New methodologies to define the evolution of the coastal paleoenvironment and to protect the present coastal zone and continental shelf ". ιεύρυνση του ιακρατικού Ιταλο- Κινέζικου ερευνητικού προγράµµατος για την περίοδο Φορέας ανάθεσης : Italian Ministry of Foreign affairs (Υπουργείο εξωτερικών της Ιταλικής Κυβέρνησης) Φορείς υλοποίησης : Chinese Academy of Sciences (China), Institute of Marine Geology of the Italian National Research Council C.N.R. (Italy). Επιστηµονικός συντονιστής : Dott. Francesco Marabini. Έτος : ιακρατικό ερευνητικό πρόγραµµα, µεταξύ Ιταλίας (Institute of Marine Geology of the Italian National Research Council) και Ρουµανίας (Romanian Centre for Marine Ecology and Geoecology in Bucarest) Τίτλος: " Studi comparati delle coste adriatiche e del Mar Nero". Φορέας ανάθεσης : Italian Ministry of Foreign affairs (Υπουργείο εξωτερικών της Ιταλικής Κυβέρνησης) Φορείς υλοποίησης : Institute of Marine Geology of the Italian National Research Council C.N.R. (Italy), Romanian Centre for Marine Ecology and Geoecology in Bucarest (Roumania). Επιστηµονικός συντονιστής : Dott. Francesco Marabini. Έτος : Τίτλος: "Studi comparati delle coste adriatiche e del Mar Nero". ιεύρυνση του ιακρατικού Ιταλο- Ρουµάνικου ερευνητικού προγράµµατος για την περίοδο

12 Φορέας ανάθεσης : Italian Ministry of Foreign affairs (Υπουργείο εξωτερικών της Ιταλικής Κυβέρνησης) Φορείς υλοποίησης : Institute of Marine Geology of the Italian National Research Council C.N.R. (Italy), Romanian Centre for Marine Ecology and Geoecology in Bucarest (Roumania). Επιστηµονικός συντονιστής : Dott. Francesco Marabini. Έτος : Τίτλος: " Training programme for operators for decontamination and disposal of toxical and dangerous wastes and Amiant ". Φορέας ανάθεσης : Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Φορείς υλοποίησης : ASSOENERGIA S.r.l.. (Italy), EL.KE.PA (Greece), ENTORN (Spain) Επιστηµονικός συντονιστής για την Ελλάδα : ρ. Άρης Μερτζάνης. Έτος : Τίτλος: " Ανάπτυξη των Υδατοκαλλιεργειών στην Ακτή του Ελεφαντόδοντος ". Φορέας ανάθεσης : Ελληνική Κυβέρνηση (στα πλαίσια της αναπτυξιακής βοήθειας / DAC) Φορέας υλοποίησης : Eλληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ) Έτος : Τίτλος: " Προστασία του περιβάλλοντος απο τα απόβλητα χοιροτροφικών µονάδων της περιοχής Φιλιππιάδας, µε αξιοποίηση τους, για παραγωγή φυτόµαζας και λίπανση καλλιεργειών ". Φορέας ανάθεσης : Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων - ΕΤΑΝΑΜ - Νοµαρχία Πρέβεζας. Φορέας υλοποίησης : ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Επιστηµονικός συντονιστής : Επίκουρος Καθηγητής. Γεωργακάκης. Έτος : 1992.

13 Τίτλος: " Πρόγραµµα ιαχείρισης Αµβρακικού ". Φορέας ανάθεσης : Επιτροπή Ευρωπαικών Κοινοτήτων, ΧΙ ιεύθυνση - ΥΠΕΧΩ Ε. Φορέας υλοποίησης : ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ. ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. Επιστηµονικός συντονιστής : Επίκουρος Καθηγητής Μ. Σκούλλος. Έτος : Τίτλος: " Μικροζωνική µελέτη Καλαµάτας ". Φορέας ανάθεσης : Οργανισµός Αντισεισµικής Προστασίας ( Ο.Α.Σ.Π ). Φορέας υλοποίησης : ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ. Τοµέας υναµικής Τεκτονικής & Εφαρµοσµένης Γεωλογίας. Επιστηµονικός συντονιστής : Καθηγητής Η. Μαριολάκος. Έτος : Τίτλος: " Επιχείρηση Πολεοδοµικής Ανασυγκρότησης (Ε.Π.Α.) -Τεχνικογεωλογική καταλληλότητα οικιστικών περιοχών (ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)". Φορέας ανάθεσης : Οργανισµός Αντισεισµικής Προστασίας ( Ο.Α.Σ.Π ). Φορέας υλοποίησης : ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ. Τοµέας υναµικής Τεκτονικής & Εφαρµοσµένης Γεωλογίας. Επιστηµονικός συντονιστής : Καθηγητής Η. Μαριολάκος. Έτος : Τίτλος: " Επιχείρηση Πολεοδοµικής Ανασυγκρότησης (Ε.Π.Α.) - Τεχνικογεωλογική καταλληλότητα οικιστικών περιοχών (ΠΥΛΟΥ) ".

14 Φορέας ανάθεσης : Οργανισµός Αντισεισµικής Προστασίας ( Ο.Α.Σ.Π ). Φορέας υλοποίησης : ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ. Τοµέας υναµικής Τεκτονικής & Εφαρµοσµένης Γεωλογίας. Επιστηµονικός συντονιστής : Καθηγητής Η. Μαριολάκος. Έτος : Τίτλος: " Επιχείρηση Πολεοδοµικής Ανασυγκρότησης (Ε.Π.Α.) - Τεχνικογεωλογική καταλληλότητα οικιστικών περιοχών (ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ)". Φορέας ανάθεσης : Οργανισµός Αντισεισµικής Προστασίας ( Ο.Α.Σ.Π ). Φορέας υλοποίησης : ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ. Τοµέας υναµικής Τεκτονικής & Εφαρµοσµένης Γεωλογίας. Επιστηµονικός συντονιστής : Καθηγητής Η. Μαριολάκος. Έτος : Τίτλος: " Επιχείρηση Πολεοδοµικής Ανασυγκρότησης (Ε.Π.Α.) - Τεχνικογεωλογική καταλληλότητα οικιστικών περιοχών (ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ) ". Φορέας ανάθεσης : Οργανισµός Αντισεισµικής Προστασίας ( Ο.Α.Σ.Π ). Φορέας υλοποίησης : ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ. Τοµέας υναµικής Τεκτονικής & Εφαρµοσµένης Γεωλογίας. Επιστηµονικός συντονιστής : Καθηγητής Η. Μαριολάκος. Έτος : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

15 Ψηφιακή χαρτογραφία, Φωτογραµµετρία, Τηλεπισκόπηση, Τεχνολογίες αιχµής. ιοργανωτής: Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Φεβρουαρίου Αθήνα. Γεωλογία σηράγγων και υπόγειων έργων. Εµπειρίες από τον Ελληνικό χώρο. ιοργανωτής : Ελληνική Επιτροπή Τεχνικής Γεωλογίας. Φεβρουάριος 1994 Αθήνα. Υπόγεια έργα. ιοργανωτής: Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Ιανουαρίου Αθήνα. Βιοµηχανικά ατυχήµατα µεγάλης έκτασης. ιοργανωτής: Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας. 19 Ιανουαρίου Αθήνα. HELECO' 93 Συνέδριο Τεχνολογίας Περιβάλλοντος για τον Μεσογειακό χώρο. ιοργανωτής: Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας. 1-4 Απριλίου Αθήνα. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ. Περιβάλλον, Αγροτική Ανάπτυξη Ποιότητα Ζωής. 1 Ο ιεθνές Συνέδριο για το Περιβάλλον. ιοργανωτής: Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Μαρτίου Αθήνα. Eκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. ιοργανωτής: Οργανισµός ρυθµιστικού σχεδίου και προστασίας περιβάλλοντος Αθήνας Μαίου Αθήνα. Υπόγεια νερά και τεχνικά έργα - Πρόβλεψη - Αντιµετώπιση. ιοργανωτής: ΤΕΕ, 9-11 Οκτωβρίου 1989, Αθήνα. Προστασία περιβάλλοντος και γεωργική παραγωγή. ιοργανωτής : ΓΕΩΤΕΕ. Θεσ/νίκη Γεωργική έρευνα και ανάπτυξη. ιοργανωτής : ΓΕΩΤΕΕ. Αθήνα Η τεχνική γεωλογία και η προστασία των έργων της αρχαιότητας, των µνηµείων και των ιστορικών χώρων. ιοργανωτής : Επιτροπή τεχνικής γεωλογίας. Αθήνα ιεθνές Συµπόσιο για την χάραξη κοινής στρατηγικής αποτελεσµατικής αντιµετώπισης των πυρκαγιών δασών στο Μεσογειακό χώρο. Αθήνα Β' Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας. Αθήνα ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο. ιοργανωτής: Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία. Αθήνα Επιµορφωτικό σεµινάριο: "Γεωλογία και Τεχνικά έργα". ιοργανωτής: Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων (Σ.Ε.Γ) & ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ., 1986 Συνέδριο: "Ορυκτός Πλούτος. Ελλάδος - Ανάπτυξη περιοχής". ιοργανωτής: ηµαρχείο Πρέβεζας, ο Επιστηµονικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας. ιοργανωτής Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία, 1986.

16 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Μέλος ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ (κλάδος Γεωλόγων). Μέλος ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΛΟΓΩΝ. Μέλος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ε.Γ.Ε.). Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ( ) Μέλος της "AMERICAN SOCIETY OF PHOTOGRAMMETRY". Ιδρυτικό µέλος του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΩΝ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Έχω συµµετάσχει στην εκπόνηση των παρακάτω αναφερόµενων µελετών του ηµόσιου και Ιδιωτικού τοµέα : Τίτλος µελέτης : " Οριστική γεωλογική µελέτη στο τµήµα 4.1.3s Παναγία-Γρεβενά (3ο τµήµα) της Εγνατίας Οδού". Φορέας ανάθεσης : Εγνατία Οδός Α.Ε. Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης & Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων βελτίωσης τµηµάτων Ε.Ο. 'Αµφισσας- Λιδωρικίου (τµήµα Αγία Ευθυµία-Λιδωρίκι)". Φορέας ανάθεσης : Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Γεωλογική µελέτη για τη διάθεση των αστικών λυµάτων Κοιν. Περιβολίου Ν. Γρεβενών".

17 Φορέας ανάθεσης : Κοινότητα Περιβολιού Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Γεωλογική µελέτη για τη διάθεση των αστικών λυµάτων Κοιν. Αβδέλας Ν. Γρεβενών ". Φορέας ανάθεσης : Κοινότητα Αβδέλας Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης της συνδετήριας οδού κόµβου Γαλατά µε Π.Ε.Ο Χανιά - Καστέλι".. Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : "Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Α.Κ. Αγ. Μαρίνας Ν.Ε.Ο Χανιά Κολυµπάρι". Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Οριστική γεωλογική µελέτη σύνδεσης παραλιακής οδού Πρέβεζας-Ηγουµενίτσας µε Εγνατία Οδό". Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " 'Mελέτη εντοπισµού κατάλληλου χώρου για την κατασκευή του εργοστασίου επεξεργασίας απορριµµάτων δήµου Κορινθίων και χώρου διάθεσης των υπολλειµµάτων της επεξεργασίας ". Φορέας ανάθεσης : Σύνδεσµος 11ης Εδαφικής Περιφέρεις Ν. Κορινθίας Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " 'Mελέτη αποκατάστασης 38 λατοµείων βωξίτη στον Παρνασσό ". Φορέας ανάθεσης : Financier Lafarge Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Γεωλογική Μελέτη και Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της οδού Πρέβεζας - Ηγουµενίτσας (Τµήµα Κόµβος Πάργας - Σύνδεση µε Εγνατία)". Φορέας ανάθεσης : ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Εγνατίας οδού (Τµήµα Βέροια - Πολύµυλος) από τη Χ.Θ έως τη Χ.Θ ". Φορέας ανάθεσης : ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Μελέτη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Χερσονήσου της Μαγνησίας". Φορέας ανάθεσης : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία Λιµνοδεξαµενών στην Ν. Κυθήρων".

18 Φορέας ανάθεσης : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία λιµνοδεξαµενής Λάκκας Αίγινας". Φορέας ανάθεσης : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης & Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων ύδρευσης Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου από πηγές του Πηλίου". Φορέας ανάθεσης : ΕΥΑΜ Βόλου Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : "Πρόγραµµα αντιµετώπισης ειδικών περιβαλλοντικών προβληµάτων και συστήµατος λειτουργίας και διαχείρισης της προστατευόµενης περιοχής του Αµβρακικού κόλπου και της ευρύτερης περιοχής του". κ.ά. Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο Αρδευτικό έργο Φοινικίου Ελαίας Ν. Θεσπρωτίας. Φορέας ανάθεσης : ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΑΘ. ΚΟΥΡΟΣ - Ι. ΗΛΙΑΣ Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης & Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Ε.Ο. Νεοχώρι Χορεύτρα. Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : "Συνολική Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων απο τα έργα εκτροπής του π. Αχελώου στη Θεσσαλία - Θέµατα οικολογίας και περιβάλλοντος". / ΕΥ Ε ΑΧΕΛΩΟΥ (Παροχή υπηρεσιών συµβούλου) Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και επανορθωτικών µέτρων από την κατασκευή των έργων υδροδότησης Ηρακλείου Κρήτης από το φράγµα Αποσελέµη ". - Π. ΠΑΥΛΑΚΗΣ - Β. ΟΥΚΑ - Γ. ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗΣ - Η. ΜΑΣΤΑΘΗΣ Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και επανορθωτικών µέτρων από την κατασκευή και λειτουργία του φράγµατος Σµοκόβου και των συναφών έργων ( στρέµµατα)". - Ι. ΖΑΧΑΡΩΦ - ΣΥΝΘΕΣΗ / ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕ Ετος εκπόνησης : 1994.

19 Τίτλος µελέτης : "Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αρδευτικών έργων Ελαιώνα & Λάµαρης, Νοµού Πρεβέζης ( στρέµµατα)". Φορέας ανάθεσης : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - Κ. ΖΕΡΗΣ - ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων παλαιάς εθνικής οδού Λαµίας - Λάρισας (Τµήµα Λαµία - οµοκός) από τη Χ.Θ έως τη Χ.Θ ". - ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΤΕ Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την αποξήλωση του ύφαλου Μαστίφ, δυτικά της Σαλαµίνας ". Φορέας ανάθεσης : ΕΠΑ Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Μελέτη περιβαλλοντικών έργων ύδρευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου απο τις πηγές Λαγωνίκα και Ξηράκια της κοινότητας Πουρίου Μαγνησίας ". Φορέας ανάθεσης : ΕΥΑΜ ΒΟΛΟΥ Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων νέας εθνικής οδού Χανιά - Κολυµπάρι (Τµήµα Γαλατά - Κολυµπάρι) από τη Χ.Θ έως τη Χ.Θ ,5". Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : "Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Λιµένος Κυπαρισσίας". Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την επικάλυψη αγωγού οµβρίων από Λ.Κηφισίας-Κ.Πολίτη ". Φορέας ανάθεσης : Ε.Υ..Α.Π. Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και εκµετάλλευσης λατοµείου στην 'Ακρα Τούρλα Σαλαµίνας ". Φορέας ανάθεσης : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ο.Λ.Π) Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Προσδιορισµός νοσογόνων παραγόντων στη ιαχείριση ηµοτικών απορριµµάτων ". Φορέας ανάθεσης : Ε.Σ..Κ.Ν.Α Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων απο την λειτουργία των ιϋλιστηρίων Ασπροπύργου (ΕΛ Α) ".

20 Φορέας ανάθεσης : ΑΣΠΡΟΦΟΣ Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων απο την κατασκευή της λεωφόρου Κύµης, από την οδό Πλαπούτα µέχρι την Εθνική οδό, (Αττική) ". - ΟΜΗ Ο.Ε. Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων απο την κατασκευή της εθνικής οδού (τµήµα ΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΚΛΕΙ Ι) ". - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων απο την κατασκευή της υποθαλάσσιας σήραγγας ΑΚΤΙΟΥ - ΠΡΕΒΕΖΑΣ". - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων απο την κατασκευή της σήραγγας ΥΜΗΤΤΟΥ και των προσπελάσεων (ΑΤΤΙΚΗ)". - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Μελέτη Επιπτώσεων και Επανορθωτικώνµέτρων από την κατασκευή του συµπληρωµατικού αναρρυθµιστικού έργου "Αγίας Βαρβάρας" στον ποταµό Αλιάκµονα στο Ν.Ηµαθίας". Φορέας ανάθεσης :.Ε.Η. Ανάδοχος : Γ. ΒΑΒΙΖΟΣ - Κ. ΖΑΝΝΑΚΗ Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή του ναυπηγείου Σαλαµίνας". Φορέας ανάθεσης : ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Α.Ε. Ανάδοχος : Γ. ΒΑΒΙΖΟΣ - Κ. ΖΑΝΝΑΚΗ Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Μελέτη διαχείρισης απορριµµάτων νοµού Καρδίτσας". Φορέας ανάθεσης : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Α.Ε. Ανάδοχος : Σ. ΚΩΝΣΤΑΣ -. ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ - Σ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και επανορθωτικών µέτρων από την εκτροπή του χείµαρρου Κερασιώτη στην τεχνητή λίµνη Νικολάου Πλαστήρα". Φορέας ανάθεσης :.Ε.Η. Ανάδοχος : Γ. ΒΑΒΙΖΟΣ - Κ. ΖΑΝΝΑΚΗ Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα έργα ανάπτυξης των λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου - Αιτωλικού ". Φορέας ανάθεσης : ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Ανάδοχος : Γ. ΒΑΒΙΖΟΣ - Κ. ΖΑΝΝΑΚΗ Ετος εκπόνησης : 1990.

Δρ. Γεωλόγου Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ΘEΣΣAΛONIKH, ΜΑΪΟΣ 2015

Δρ. Γεωλόγου Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ΘEΣΣAΛONIKH, ΜΑΪΟΣ 2015 BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA του KΩNΣTANTINOY ΠAΠAΘEOΔΩPOY Δρ. Γεωλόγου Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ΘEΣΣAΛONIKH, ΜΑΪΟΣ 2015 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Bιογραφικά στοιχεία... 3 2. Σπουδές... 3 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ

ρ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ρ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε./ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ε ΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Π E Ρ I E X

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας µε θέµα : «Νέες Ειδικότητες Μηχανικών Καταγραφή Προγράµµατα Σπουδών» Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Κρώµνης 12, 164 52 Αργυρούπολη, Αθήνα Fax (210) 9615950 e-mail isig@teipir.gr

ιεύθυνση Κρώµνης 12, 164 52 Αργυρούπολη, Αθήνα Fax (210) 9615950 e-mail isig@teipir.gr ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΣΙΓΑΛΑΣ Προσωπικά Στοιχεία Ηµεροµηνία Γέννησης 10/07/1965 Τόπος Γέννησης Πόλη του Παναµά, Παναµάς Υπηκοότητα Ελληνική Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαµος µε ένα τέκνο ιεύθυνση Κρώµνης 12, 164 52

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΕΜΜΑΝΟΥΛΟΥΔΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 25 Ιουλίου 1959

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΕΜΜΑΝΟΥΛΟΥΔΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 25 Ιουλίου 1959 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΣΠΟΥΔΕΣ: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΗ: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD)

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) -Υποψήφιος Διδάκτορας στην Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική (Πανεπιστήμιο Αιγαίου). -Μεταπτυχιακό στην Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: Αδριανός Ρετάλης Όνοµα πατέρα: ηµήτριος Όνοµα µητέρας: Ευθαλία Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 Ε-mail: adrianr@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Ó åäéüæïõìå «Ó åäéüæ ôïí êüóìï ðïõ ïíåéñåõüìáóôå íá æþóïõìå...» æ COMPANY PROFILE

«Ó åäéüæïõìå «Ó åäéüæ ôïí êüóìï ðïõ ïíåéñåõüìáóôå íá æþóïõìå...» æ COMPANY PROFILE «Ó åäéüæïõìå ôïí êüóìï ðïõ ïíåéñåõüìáóôå íá æþóïõìå...» COMPANY PROFILE 1. Γενικά στοιχεία Η εταιρεία μελετητών και συμβούλων μηχανικών Ρoϊκός Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 1995, από την συνένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 17.5.10

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 17.5.10 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 17.5.10 ΘΑΝΟΣ ΒΛΑΣΤΟΣ Συγκοινωνιολόγος Αρχιτέκτων μηχανικός Ε.Μ.Π. Πολιτικός μηχανικός Ε.Τ.P. Παρισιού C.E.S. στη Συγκοινωνιακή Υποδομή Ε.Ν.P.C. Παρισιού Διδάκτωρ Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ Τεχνολογικές Επιστήµες 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Α/Α ΤΜΗΜΑ Ι ΡΥΜΑ ΜΟΡΙΑ 2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ 307 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσ/νίκη ΑΠΘ 14142 308 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοξάριον Φωκίδος, 1943

Παλαιοξάριον Φωκίδος, 1943 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χρ. ΚΟΥΚΗΣ Καθηγητής Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μίου Πατρών και Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Παλαιοξάριον Φωκίδος, 1943 ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Επώνυμο: Αμανατίδου Όνομα: Ελισάβετ Όνομα πατρός: Ιωακείμ Ημερομηνία γέννησης: 16/08/1958 Τόπος γέννησης : Έδεσσα - Ν. Πέλλας Οικογεν. Κατάσταση: Έγγαμη - Ένα παιδί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΜΑΘΕΙΝ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΜΑΘΕΙΝ Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Θεσσαλονίκη... 5 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Αθήνα... 7 Αγροτικής Ανάπτυξης Ορεστιάδα... 13 Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Αθήνα... 16 Ανακαίνισης και Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΥΠ.ΠΟ.Α. 26 η Ε.Β.Α. Η Μ Ε Ρ Ι Α Προστασία Παραδοσιακών Οικισµών & Σύγχρονος Αρχιτεκτονικός Σχεδιασµός Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2014 ηµοτικό Πνευµατικό Κέντρο Καλαµάτας «Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές:

Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές: Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές: Κωδικός/Βάση 2014 κατ.90%/βαθμίδα/ονομασία 327 [ 12454](ΑΕΙ)-Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Μυτιλήνη 2009 1 ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Τηλ. Κέντρο Πανεπιστηµίου Αιγαίου Τηλ. 22510-36000 Fax: 22510-36099 Γραµµατεία Τµήµατος Γεωγραφίας Τηλ. 22510-36400

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Eπαγγέλματος. Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

Οδηγός Eπαγγέλματος. Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Οδηγός Eπαγγέλματος Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Κύριος Ερευνητής: Δρ. Κ. Ι. Βατάλης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Λ. Ι. Τσικριτζής

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ Χ & Ε Μ Α Ρ Τ Ι Ν Η Σ

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ Χ & Ε Μ Α Ρ Τ Ι Ν Η Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ Χ & Ε Μ Α Ρ Τ Ι Ν Η Σ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ: 2695024940 ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6972406764 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 2695024948 E-MAIL: Kάλβου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ τ ο υ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Η Θ. Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ τ ο υ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Η Θ. Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ τ ο υ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Η Θ. Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ Αθήνα: 20/6/2011-1 - Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 ΣΠΟΥ ΕΣ...3 ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ...4 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ...4 ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ...4 Α. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΑΠ. ΜΑΚΡΑ Ρ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑΣ /ΝΣΗΣ Ε ΑΦΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ Ι.Τ.Σ.Α.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 2. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. A AMOY ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗ ΧΗΜΙΚΟΥ MSc ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. A AMOY ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗ ΧΗΜΙΚΟΥ MSc ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A AMOY ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗ ΧΗΜΙΚΟΥ MSc ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 2. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ... 2 3. EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 3.1 ΑΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

Α. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. Α. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 3 Α.1. ΕΡΓΑ Ή ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ 3 Α.1.1. ιεθνές επίπεδο 3 Α.1.2. Εθνικό επίπεδο 3 Α.2. ΕΡΓΑ Ή ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 9 Α.2.1. ιεθνές επίπεδο 9 Α.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Oδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Λάρισα 2012 Σύνταξη Οδηγού: Δρ. Δωροθέα Κασιτεροπούλου Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Τηλ.: 24310-32455 Fax: 24310-32473

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χίος, 2010 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ 1 ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 2 ΣΠΟΥ ΕΣ...3 3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ...3 4 Ι ΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ...4 α)

Διαβάστε περισσότερα

Έργα προτεραιότητας ΕΣΠΑ

Έργα προτεραιότητας ΕΣΠΑ Έργα προτεραιότητας ΕΣΠΑ Σε συνεργασία των ελληνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οριστικοποιήθηκε κατάλογος 181 έργων προτεραιότητας (priority projects) συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το Ταµείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Αθήνα...3 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγ. Νικολάου, Κρήτης...5 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου...6 Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ: 2681072756

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ: 2681072756 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΧΑΡΗΣ ΝΑΞΑΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1958 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΧΑΝΙΩΝ ΕΓΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των ιπλωµατούχων Μηχανικών καθορίζονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των ιπλωµατούχων Μηχανικών καθορίζονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τα µέλη του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας κατανέµονται ανάλογα µε την ειδικότητα σε Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΜΕΡ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα