Μέλος : ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (Κλάδος Γεωλόγων, Α.Μ. 779). Στρατιωτική κατάσταση : Έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές µου υποχρεώσεις ως έφεδρος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέλος : ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (Κλάδος Γεωλόγων, Α.Μ. 779). Στρατιωτική κατάσταση : Έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές µου υποχρεώσεις ως έφεδρος"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο : Όνοµα : Όνοµα πατέρα : Τόπος γεννήσεως : ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΙΑ - ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ Έτος γεννήσεως : 1957 Υπηκοότητα : Οικ. κατάσταση : Ειδικότητα : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΥΟ ΠΑΙ ΙΑ ΓΕΩΛΟΓΟΣ Μέλος : ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (Κλάδος Γεωλόγων, Α.Μ. 779). Στρατιωτική κατάσταση : Έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές µου υποχρεώσεις ως έφεδρος ανθυπολοχαγός της ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ (Γ.Υ.Σ.). ΣΠΟΥ ΕΣ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α. ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : Γυµνάσιο Γαλατσίου - Αθηνών ( ) Β. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : Πτυχίο Γεωλογίας Πανεπιστήµιο Μπολώνιας - Ιταλίας Βαθµός Πτυχίου : Αριστα 95/110 ή 8,63/10 ( ) Γ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ - ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ Μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών "Αεροφωτογραµµετρία και Φωτοερµηνεία για τη διαχείριση των αγροτικών & φυσικών πόρων". Υπερπόντιο Αγρονοµικό Ινστιτούτο - Πολυτεχνείο Φλωρεντίας, Ιταλίας. ( )

2 ιδάκτωρ Γεωλογικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Αθηνών. ( ) Η ιδακτορική ιατριβή µε θέµα «Γεωµορφολογική εξέλιξη του Αµβρακικού κόλπου», εκπονήθηκε και υποστηρίχτηκε στο Τµήµα Γεωλογίας, του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Κατά την περίοδο αυτή ( ), χορηγήθηκε υποτροφία "Ειδικού Μεταπτυχιακού Υπότροφου (Ε.Μ.Υ). ιακρατικό Σεµινάριο "Επιµόρφωση Επιµορφωτών στην Προστασία του Περιβάλλοντος" για ανώτατα στελέχη του ηµόσιου και Ιδιωτικού τοµέα. ιάρκεια : 300 ώρες (από 01/01/1993 εως 31/12/1993) ιεξαγωγή : Ελλάδα-Γερµανία (Ευρωπαϊκό πρόγραµµα Euroform/Regiovoc). ιοργανωτής : ΕΛΚΕΠΑ / Ι.Τ.Ε - ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Β.Β.Ι (BERUFS BUILDINGS INSTITUT BREMEN GMDH - GERMANY). ιακρατικό Σεµινάριο "Περιβαλλοντική ιάγνωση Επιχειρήσεων - Κανονισµός EMAS" για ανώτατα στελέχη του ηµόσιου και Ιδιωτικού τοµέα. ιάρκεια : 300 ώρες (από 01/09/1992 εως 31/12/1992) ιεξαγωγή : Ελλάδα-Γερµανία (Ευρωπαϊκό πρόγραµµα Euroform). ιοργανωτής : ΕΛΚΕΠΑ / Ι.Τ.Ε - ΒΕΛΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ V.D.A.B. (VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSDEMIDDLING EN BEROEPLOPLEIDING - BELGIUM). Σεµινάριο " Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων" ιάρκεια : 15 ώρες (από 01/11/1993 εως 03/11/1993) ιεξαγωγή : Αθήνα ιοργανωτής : ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.) / Ι.Τ.Ε Σεµινάριο " Ελεγκτής Περιβάλλοντος" ιάρκεια : 160 ώρες (από 13/02/2003 εως 21/03/2003) ιεξαγωγή : Αθήνα ιοργανωτής : Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης «ΜΕΤΡΟΝ» Σεµινάριο " Eκτίµηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων" ιάρκεια : από 20/05/1991 εως 24/05/1991) ιεξαγωγή : Αθήνα ιοργανωτής : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ Σεµινάριο " Εξειδίκευση χειριστών - τεχνικών, µονάδων επεξεργασίας αποβλήτων" ιάρκεια : 15 ώρες (από 06/12/1993 εως 10/12/1993) ιεξαγωγή : Αθήνα ιοργανωτής : ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.) / Ι.Τ.Ε Εργαστηριακά µαθήµατα Εδαφοµηχανικής & Βραχοµηχανικής. ιάρκεια : 20 ώρες (από 15/02/1984 εως 11/04/1984) ιεξαγωγή : Αθήνα ιοργανωτής : ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΥΠΕΧΩ Ε Σεµινάριο " ιαχείριση Αποβλήτων " για πτυχιούχους Α.Ε.Ι. ιάρκεια : ώρες (από 01/10/1984 εως 30/06/1985) ιεξαγωγή : Αθήνα ιοργανωτής : ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.)

3 ιευρωπαϊκό επιµορφωτικό πρόγραµµα "Χρήση του ιαδικτύου και ιαχείριση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας (internet και )". ιάρκεια : 20 ώρες (από 18/09/2000 εως 22/09/2000) ιεξαγωγή : Αθήνα (Ευρωπαϊκό πρόγραµµα Leonardo Da Vinci). ιοργανωτής : Eco-consultants S.A.. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ - ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Πτυχίο Μελετητή Γ' τάξης, κατηγορίας (27), Περιβαλλοντικές Μελέτες και Γ' τάξης, κατηγορίας (20), Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές µελέτες και έρευνες Αξιολογητής Κοινοτικών Πρωτοβουλιών & Προγραµµάτων του Υπουργείου Εργασίας ( ) Ε. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Ετήσια υποτροφία Υπουργείου Εξωτερικών Ιταλίας ( ) Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος (Ε.Μ.Υ), στο Γεωλογικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών ( ) ΣΤ. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Ιταλικά - Αγγλικά Η. ΓΝΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ WORD, EXCEL, ACCESS, POWER POINT, ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Επιστηµονικός Συνεργάτης (µε πλήρη προσόντα), του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΛΑΜΙΑΣ/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, γιά τη διδασκαλία του θεωρητικού µέρους και για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων, στα γνωστικά αντικείµενα ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ - ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ και Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ.

4 Αντιπρόεδρος.Σ. της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία "ECO-CONSULTANTS S.A." µε Πτυχίο Γ' τάξης και αντικείµενα : Περιβαλλοντικές και Αναπτυξιακές µελέτες. Μεταξύ των µελετών που εκπονούνται περιλαµβάνονται και οι Γεωλογικές, Μεταλλευτικές, ασικές ιαχειριστικές, κλπ. Μελετητής δηµόσιων και ιδιωτικών έργων µε Πτυχίο Μελετητή Γ' τάξης, κατηγορίας (20), Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές µελέτες και έρευνες και Γ' τάξης, στην κατηγορία (27), Περιβαλλοντικές µελέτες. Η δραστηριότητα αυτή εντάσσεται στην απασχόλησή µου στην προαναφερόµενη ανώνυµη εταιρεία. Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ Σεπτέµβριος 1994 Ιούνιος 2003 : Επιστηµονικός Συνεργάτης (µε πλήρη προσόντα), του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΛΑΜΙΑΣ/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ, γιά τη διδασκαλία του θεωρητικού µέρους και για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων, στα γνωστικά αντικείµενα ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ - ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ και Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Σηµείωση : Από τον Σεπτέµβριο 1994 µέχρι τον Ιούνιο 1996 ενταγµένος στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή µε πλήρη προσόντα (Σεπτέµβριος Ιανουάριος 1995 Επίκουρος Καθηγητής µε ελλιπή προσόντα). Σεπτέµβριος 2003-σήµερα : Επιστηµονικός Συνεργάτης (µε πλήρη προσόντα), του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΛΑΜΙΑΣ/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ, γιά τη διδασκαλία του θεωρητικού µέρους και για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων, στο γνωστικό αντικείµενο Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. εκέµβριος 1985-Νοέµβριος 1991 : Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος (Ε.Μ.Υ), στο Γεωλογικό τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1992-σήµερα : Μελετητής δηµόσιων και ιδιωτικών έργων µε Πτυχίο Μελετητή Γ' τάξης, κατηγορίας (20), Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές µελέτες και έρευνες και Γ' τάξης, στην κατηγορία (27), Περιβαλλοντικές µελέτες..

5 : Μελετητής δηµόσιων και ιδιωτικών έργων µε Πτυχίο Μελετητή Γ' τάξης, κατηγορίας (20), Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές µελέτες και έρευνες και Α' τάξης, στην κατηγορία (1), Χωροταξικές µελέτες. Σεπτέµβριος 2003-σήµερα : Επιστηµονικός Συνεργάτης (µε πλήρη προσόντα), του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΛΑΜΙΑΣ/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, γιά τη διδασκαλία του µαθήµατος Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Σεπτέµβριος 1996-Ιούνιος 2003: Επιστηµονικός Συνεργάτης (µε πλήρη προσόντα), του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΛΑΜΙΑΣ/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, γιά τη διδασκαλία των µαθηµάτων ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ - ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ και Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Σεπτέµβριος 1994-Ιούλιος 1996: Επίκουρος Καθηγητής του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΛΑΜΙΑΣ/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, γιά τη διδασκαλία των µαθηµάτων Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ και ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ - ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ. Σεπτέµβριος 1996-σήµερα : Καθηγητής στη ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ της ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ, µε ανάθεση διδασκαλίας των µαθηµάτων "ΓΕΩΛΟΓΙΑ" και "ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ, στους Αξιωµατικούς της Σχολής Τοπογραφίας. Σεπτέµβριος 2000-σήµερα : Εκπαιδευτικός Υπεύθυνος και πιστοποιηµένος εισηγητής στο θεµατικό πεδίο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», του Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης «ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ» : Καθηγητής στη ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, µε ανάθεση διδασκαλίας του µαθήµατος "Οικολογία και Προστασία Περιβάλλοντος. Σεπτέµβριος : Μέλος του ιδακτικού Προσωπικού του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, γιά τη διδασκαλία του µαθήµατος ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, στους οκίµους υπαλλήλους της ηµόσιας ιοίκησης : Επιστηµονικός συντονιστής και εισηγητής σε προγράµµατα Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΕΞΑΓΩΓΩΝ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΟΠΕ), σε θέµατα "Ανάδειξης και ιαχείρισης Περιβάλλοντος" Αύγουστος 1998: Επιστηµονικός συντονιστής των διακρατικών προγραµµάτων YOUTH START, EUROFORM/REGIOVOC και Μ.Ο.Π, που υλοποίησε το ΕΛΚΕΠΑ/ΙΤΕ, µε αντικείµενο την "Προστασία Περιβάλλοντος", την "Περιβαλλοντική ιάγνωση Επιχειρήσεων" και την Οικοανάπτυξη.

6 1985- Αύγουστος 1998: Επιστηµονικός συντονιστής µετεκπαιδευτικών προγραµµάτων του ΕΛΚΕΠΑ/ΙΤΕ σε θέµατα "Προστασίας και ιαχείρισης Περιβάλλοντος", ιαχείρισης Απορριµµάτων", "Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων", "Εξοικονόµησης Ενέργειας", "Εφαρµογών Βιοτεχνολογίας στην γεωργία & κτηνοτροφία" και "Ιχθυοκαλλιέργειες" Αύγουστος 1998: ιακεκριµένος Εισηγητής µετεκπαιδευτικών προγραµµάτων του ΕΛΚΕΠΑ/ΙΤΕ σε θέµατα Γεωλογίας, Γεωγραφίας, Φυσικής Γεωγραφίας, ιαχείρισης Περιβάλλοντος, ιαχείρισης φυσικών πόρων, Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κλπ. Τα σεµινάρια αυτά παρακολούθησαν Πολιτικοί Μηχανικοί, Χηµικοί Μηχανικοί, Περιβαλλοντολόγοι, Γεωλόγοι, Γεωπόνοι, ασολόγοι, Βιολόγοι Αύγουστος 1998: ιακεκριµένος Εισηγητής του ΕΛΚΕΠΑ σε εκπαιδευτικά προγράµµατα Κοινωνικού Αποκλεισµού του Υπουργείου Εργασίας : Εισηγητής µετεκπαιδευτικών σεµιναρίων στο ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, σε θέµατα Γεωλογίας, Γεωγραφίας, Φυσικής Γεωγραφίας, ιαχείρισης Περιβάλλοντος, ιαχείρισης φυσικών πόρων, Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κλπ. Τα σεµινάρια παρακολούθησαν Γεωλόγοι, Γεωπόνοι, κ.ά : Συµµετοχή στην εκπόνηση Ερευνητικών Προγραµµάτων σε συνεργασία µε το ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ του ΕΘΝΙΚΟΥ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, το ΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ του ΕΘΝΙΚΟΥ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, το ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, καθώς και σε πολυάριθµες µελέτες δηµόσιων και ιδιωτικών έργων, (Γεωλογικές/Εδαφοτεχνικές µελέτες, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Μελέτες ιαχείρισης Περιβάλλοντος, κ.α.) : Εισηγητής µετεκπαιδευτικών σεµιναρίων στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ/ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, σε θέµατα Γεωλογίας. Τα σεµινάρια αυτά παρακολούθησαν Γεωπόνοι υπάλληλοι του υπουργείου : Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος (Ε.Μ.Υ) του Γεωλογικού Τµήµατος του ΕΘΝΙΚΟΥ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Κατά την περίοδο αυτή ( ), συνεπικουρούσα (µε ανάθεση από τον τοµέα) τους υπεύθυνους Καθηγητές, στην διδασκαλία των µαθηµάτων " Φυσική Γεωγραφία", "Φωτογεωλογία" και "Εφαρµοσµένη Γεωµορφολογία" : 'Εφεδρος Ανθυπολοχαγός Μηχανικού στη ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΓΥΣ), µε αντικείµενο, Γεωγραφικές, Τοπογραφικές και Χαρτογραφικές εργασίες : Συνεργάτης µελετητής στην Εταιρία GEOMAP στη Φλωρεντία Ιταλίας, µε αντικείµενο Φωτογραµµετρικές και Φωτοερµηνευτικές αποδόσεις και χαρτογραφήσεις γιά χρήση στην διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων. EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ & ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕ ΡΙΑ

7 Ανακοινώσεις - ηµοσιεύσεις Μερτζάνης Α., Παπαδόπουλος Α., : «Γεωγραφική εξάπλωση των µεταβολών στα υδρογεωµορφολογικά χαρακτηριστικά της λεκάνης του ποταµού Άραχθου, από την κατασκευή και λειτουργία του υδροηλεκτρικού φράγµατος Πουρνάρι Ι (Άρτα)». 11 ο Πανελλήνιο ασολογικό Συνέδριο «ασική Πολιτική, Πρεµνοφυή άση, Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος» - Ελληνική ασολογική Εταιρεία, 30 Σεπτεµβρίου 3 Οκτωβρίου 2003, Αρχαία Ολυµπία. Marabini F., Mertzanis A., : «The Adriatic coastal zone evolution and the man activity interference». 7 o Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, 6-9 Μαϊου 2003, Χερσόνησος Κρήτης. Efthimiou G., Mertzanis A., Emmanouloudis D., : «Direct and indirect human-made impact on the natural ecosystems of the river Nestos». 1 st International Conference on Environmental Research and Assessment ICERA 2003, March 23-27, 2003, Bucarest, Romania. Marabini F., Mertzanis A., : «Η διαχείριση του παράκτιου χώρου και η εξέλιξη των ακτών της Μεσογείου». 4 η ιεθνής Εκθεση και Συνέδριο για την Τεχνολογία Περιβάλλοντος - «Heleco 03», 30 Ιανουαρίου έως 1 Φεβρουαρίου 2003, Αθήνα. Ευθυµίου Γ., Μερτζάνης Α., Εµµανουλούδης., Τσιούκας Α. : «Μέθοδοι και τεχνικές αντιµετώπισης των ανθρωπογενών επιπτώσεων στα φυσικά οικοσυστήµατα της λεκάνης του ποταµού Νέστου». 4 η ιεθνής Εκθεση και Συνέδριο για την Τεχνολογία Περιβάλλοντος-Heleco 03", 30 Ιανουαρίου έως 1 Φεβρουαρίου 2003, Αθήνα. Μερτζάνης Α., Marabini F., Παπαδόπουλος Α., : «Μεταβολές στους υδάτινους πόρους και στα γεωλογικά-γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά των ορεινών περιοχών από την κατασκευή και λειτουργία οδικών έργων. Η περίπτωση του οδικού άξονα Λαµίας-Καρπενησίου». 3 ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό «Λιβαδοπονία και Ανάπτυξη ορεινών περιοχών»- Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία, 4-6 Σεπτεµβρίου 2002, Καρπενήσι. Marabini F., Mertzanis A., : «The coastal zone safeguard and the man activity in the Mediterranean sea». 1st Scientific Conference Oceanographical Aspects for a Sustainable Mediterranean - EFMS (European Federation of Marine Science and Technology Societies) - HOA (Hellenic Oceanographers Assciation), September 27-29, 2002, Athens. Καµινάρη Μ., Μερτζάνης Α., Κωνσταντινίδου Ρ. : «Περιβαλλοντικές επιπτώσεις απο τις εξορυκτικές δραστηριότητες στον ορεινό όγκο της Γκιώνας». Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, 4-7 Σεπτεµβρίου 1989, Μυτιλήνη.

8 Α. Μερτζάνης : «Χωρο-χρονική εξάπλωση των µεταβολών στις γεωµορφές απο την κατασκευή και λειτουργία των Υ/Η φραγµάτων (Θησαυρού, Πλατανόβρυσης και Τεµένους) στον ποταµό Νέστο». 4ο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, 4-7 Σεπτεµβρίου 1995, Μυτιλήνη. Κατσούλας Κ., Καραµπουρµπούνη Ζ., Φωτόπουλος., Μερτζάνης Α., Ζαφειρόπουλος. : «ιερεύνηση των επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον απο την απόρριψη του τοξικού "Clophen" στην περιοχή της Ν.Μάκρης (Αττικής)». Συνέδριο "Χηµικά (τοξικά) στο περιβάλλον",3-6 Σεπτεµβρίου 1990, Μυτιλήνη. Βλόντζου Ε., Παπαδόπουλος., Ζαφειρόπουλος., Μερτζάνης Α. : «Τοξικά απόβλητα.προδιαγραφές και µεθοδολογίες για την διάθεση τους». Συνέδριο "Χηµικά (τοξικά) στο περιβάλλον",3-6 Σεπτεµβρίου 1990, Μυτιλήνη. Α. Μερτζάνης : «Εκτίµηση των επιπτώσεων στις γεωµορφές και τους υδάτινους πόρους, απο την κατασκευή και λειτουργία οδικών έργων. Η περίπτωση της λεωφόρου Κύµης (Ν. Ηράκλειο Αττικής)».. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιϊας,4-7 Οκτωβρίου 1995, Λάρισα. Marabini F., Mertzanis A., : «The evolutional trend of the Chinese coastal zone by ancient maps». The Journal of International Society of Yellow Sea Research, vol. 5, Dec. 1999, p Marabini F., Mertzanis A., : «L Evoluzione del Delta del Danubio (Mar Nero) in tempi storici». Atti della 3 a Conferenza Nazionale Informazioni Territoriali e Rischi Ambientali - ASITA (Federazione delle Associazioni Scientifiche per le Informazioni Territoriali e Ambientali), Novembre 9-12, 1999, Napoli. Marabini F., Mertzanis A., : «Sediments of the Bohai sea and the Yellow sea». China-Italy Bilateral Symposium on Marine Geology and Marine Environmental Conservation, October 10-15, 2000, Qingao, People's Republic of China. Marabini F., Mertzanis A., : «The coastal zone safeguard». 1 st Conference Advances on natural hazards mitigation-experiences from Europe and Japan, November 3-4, 1999, Athens. Marabini F., Mertzanis A., : «The coastal zone: Evolutional trend and the man activity». International Workshop on Population and Environment in developed societies, October 28-29, 1996, Rome. Marabini F., Mertzanis A., : «La salvaguardia della fascia costiera: Metodologie di controllo». XII Congresso Nazionale dell Associazione Italiana di Oceanologia e Limnologia, Settembre 1996, Isola di Vulcano. Α. Μερτζάνης, Marabini F., : «Ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέµατα ιεράρχισης κριτηρίων (γεωλογικά

9 υδρογεωλογικά) στη διαχείριση των απορριµµάτων». Συνέδριο " Η Γεωγραφία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης", Οκτωβρίου 2000, Λαµία. Α. Μερτζάνης, Γ. Βαβίζος : «Υδρολογική και υδρογεωµορφολογική εξάρτηση των υγροβιότοπων του Αµβρακικού». 2 ο Συνέδριο για την Προστασία και Ανάπτυξη του Αµβρακικού κόλπου, Ιουνίου 1997, Άρτα. Α. Μερτζάνης : «Έλεγχος Γεωλογικής καταλληλότητας για τη διάθεση απορριµµάτων». Ηµερίδα "Περιβάλλον και οικονοµική ανάπτυξη της Άνδρου- ιαχείριση λυµάτων και απορριµµάτων", 31 Οκτωβρίου 1998, Άνδρος. Γ. Βαβίζος, Α. Μερτζάνης, Σ. Κεφαλλωνίτου: «Τα ύδατα περιοριστικός παράγοντας της ανάπτυξης του Πηλίου». ιεθνές Συνέδριο «Νερό: Αδιέξοδο; Αειφορικές λύσεις για τα προβλήµατα νερού», 4-5 εκεµβρίου 1996, Θεσσαλονίκη. Α. Μερτζάνης : «Ρύπανση - Μόλυνση των νερών απο τη διάθεση των οικιακών απορριµµάτων». Αγροτικός Συνεργατισµός. Τεύχος 3-4, σ Μάρτιος-Απρίλιος 1995, Αθήνα Α. Μερτζάνης : «Επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων - Προστασία υδάτινων πόρων». Ηµερίδα "Τεχνολογία Τροφίµων και Ποτών", 18 εκεµβρίου 1993, Χανιά. Α. Μερτζάνης : «Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Περιεχόµενο-Στόχος-'Εγκριση». ιηµερίδα "Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης", 16 & 17 Μαρτίου 1993, Αθήνα. Α. Μερτζάνης, Θ. Στρουµπούλης : «Εναλλακτικές προτάσεις εξοικονόµησης νερού στην αγροτική και βιοµηχανική παραγωγή». Αγροτικός Συνεργατισµός. Τεύχος 9, σ Σεπτ. 1991, Αθήνα. Α. Μερτζάνης : «Βαδίζοντας προς το Οδοιπορικό µε τον εφιάλτη της δίψας». Αγροτικός Συνεργατισµός. Τεύχος 9, σ Σεπτέµβριος 1990, Αθήνα. Α. Μερτζάνης : «Βαδίζοντας προς το Οδοιπορικό µε τον εφιάλτη της δίψας». ΓΕΩΤ.Ε.Ε., Γεωτεχνική Ενηµέρωση. Τεύχος 21, σ Οκτώβριος 1990, Αθήνα. Γ. Αναστασάκης, Α. Μερτζάνης : «Εξέλιξη των εκβολών του χειµάρου Κρικελιώτη (Α.Αµβρακικός) και επίδραση της τεχνητής εκτροπής της κοίτης του, στην δυναµική του παράκτιου χώρου». Β' Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, 1987, Αθήνα. Η. Μαριολάκος, Β. Σαµπώ, Ε. Λόγος, Σ. Λόζιος, Α. Μερτζάνης, Ι. Φουντούλης : «Η γεωγραφική εξάπλωση των καταπτώσεων κατά τους σεισµούς της Καλαµάτας». 1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Αθήνα. Η. Μαριολάκος, Β. Σαµπώ, Σ. Λόζιος, Ε. Λόγος, Α. Μερτζάνης, Ι. Φουντούλης : «Μορφοτεκτονικές παρατηρήσεις στο βύθισµα ίµιοβας-περιβολακίων (Α.Καλαµάτας)». 1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Αθήνα. Η. Μαριολάκος, Β. Σαµπώ, Ι. Φουντούλης, Ε. Λόγος, Σ. Λόζιος, Α. Μερτζάνης : «Η Πόλγη της Πολιανής». 1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Αθήνα. Γ. Βαβίζος, Α. Μερτζάνης, κ.α : «Εκτίµηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων/ Οδηγός Εκπόνησης & Ελέγχου Μελετών Προέγκρισης Χωροθέτησης (ΚΥΑ /5387/90)». Εγχειρίδιο 103 σελ. ΕΛΚΕΠΑ.,

10 1995. Αθήνα. Α. Μερτζάνης : «Στοιχεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας». Εγχειρίδιο 249 σελ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ/ ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, Αθήνα. Α. Μερτζάνης : «Κίνηση και ρύπανση επιφανειακών-υπόγειων νερών». Εγχειρίδιο 71 σελ. ΕΛΚΕΠΑ/ΙΤΕ., Αθήνα. Α. Μερτζάνης: «Υπόγεια νερά και ρύπανση». Εγχειρίδιο 43 σελ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ/ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, Αθήνα. Γ. Βαβίζος, Α. Μερτζάνης : «Περιβάλλον - Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων». Βιβλίο 345 σελ. Εκδόσεις Παπασωτηρίου Αθήνα. Γ. Βαβίζος, Α. Μερτζάνης : «Περιβάλλον - Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» 2η Έκδοση. Βιβλίο 345 σελ. Εκδόσεις Παπασωτηρίου Αθήνα. ιπλωµατικές εργασίες/ ιατριβές Mertzanis A. : «Γεωµορφολογική εξέλιξη του Αµβρακικού κόλπου». ιδακτορική διατριβή. Πανεπιστήµιο Αθήνας. Γεωλογικό Τµήµα Mertzanis A. : «Relazione sul Comune di San Miniato e carte realizzate per lo studio del territorio». Tesi. Istituto Agronomico per l Oltremare-Universita Degli Studi Di Firenze. VIII Corso della Scuola di Formazione Post-Universitaria di Aerofotogrammetria e Fotointerpretazione per la gestione delle Risorse Territoriali. Atti di Fotogrammetria e Fotointerpretazione Mertzanis A., et. al. : «Evoluzione geomorfologica di un area nei dintorni Castelnovo Ne Monti (mediante analisi di foto aeree scattate nel ) (Reggio Emilia)». Tesi di Laurea. Universita Degli Studi Di Bologna. Corso di Laurea in Scienze Geologiche. Atti di geologia Mertzanis A. : «Il litorale delle province di Ferrara e di Ravenna (Alto Adriatico): Evoluzione morfologica e distribuzione dei sedimenti». Tesina. Universita Degli Studi Di Bologna. Corso di Laurea in Scienze Geologiche. Atti di geologia Mertzanis A. : «Determinazione del meccanismo focale di un sisma. Esempio relativo al sisma del Friuli (6 Maggio 1976)». Tesina. Universita Degli Studi Di Bologna. Corso di Laurea in Scienze Geologiche. Atti di geologia ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Έχω συµµετάσχει στα παρακάτω αναφερόµενα ερευνητικά προγράµµατα :

11 ιακρατικό ερευνητικό πρόγραµµα, µεταξύ Κίνας (Chinese Academy of Sciences, National Natural Science Foundation of China) και Ιταλίας (Institute of Marine Geology of the Italian National Research Council). Τίτλος: " New methodologies to define the evolution of the coastal paleoenvironment and to protect the present coastal zone and continental shelf ". Φορέας ανάθεσης : Italian Ministry of Foreign affairs (Υπουργείο εξωτερικών της Ιταλικής Κυβέρνησης) Φορείς υλοποίησης : Chinese Academy of Sciences (China), Institute of Marine Geology of the Italian National Research Council C.N.R. (Italy). Επιστηµονικός συντονιστής : Dott. Francesco Marabini. Έτος : Τίτλος: " New methodologies to define the evolution of the coastal paleoenvironment and to protect the present coastal zone and continental shelf ". ιεύρυνση του ιακρατικού Ιταλο- Κινέζικου ερευνητικού προγράµµατος για την περίοδο Φορέας ανάθεσης : Italian Ministry of Foreign affairs (Υπουργείο εξωτερικών της Ιταλικής Κυβέρνησης) Φορείς υλοποίησης : Chinese Academy of Sciences (China), Institute of Marine Geology of the Italian National Research Council C.N.R. (Italy). Επιστηµονικός συντονιστής : Dott. Francesco Marabini. Έτος : ιακρατικό ερευνητικό πρόγραµµα, µεταξύ Ιταλίας (Institute of Marine Geology of the Italian National Research Council) και Ρουµανίας (Romanian Centre for Marine Ecology and Geoecology in Bucarest) Τίτλος: " Studi comparati delle coste adriatiche e del Mar Nero". Φορέας ανάθεσης : Italian Ministry of Foreign affairs (Υπουργείο εξωτερικών της Ιταλικής Κυβέρνησης) Φορείς υλοποίησης : Institute of Marine Geology of the Italian National Research Council C.N.R. (Italy), Romanian Centre for Marine Ecology and Geoecology in Bucarest (Roumania). Επιστηµονικός συντονιστής : Dott. Francesco Marabini. Έτος : Τίτλος: "Studi comparati delle coste adriatiche e del Mar Nero". ιεύρυνση του ιακρατικού Ιταλο- Ρουµάνικου ερευνητικού προγράµµατος για την περίοδο

12 Φορέας ανάθεσης : Italian Ministry of Foreign affairs (Υπουργείο εξωτερικών της Ιταλικής Κυβέρνησης) Φορείς υλοποίησης : Institute of Marine Geology of the Italian National Research Council C.N.R. (Italy), Romanian Centre for Marine Ecology and Geoecology in Bucarest (Roumania). Επιστηµονικός συντονιστής : Dott. Francesco Marabini. Έτος : Τίτλος: " Training programme for operators for decontamination and disposal of toxical and dangerous wastes and Amiant ". Φορέας ανάθεσης : Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Φορείς υλοποίησης : ASSOENERGIA S.r.l.. (Italy), EL.KE.PA (Greece), ENTORN (Spain) Επιστηµονικός συντονιστής για την Ελλάδα : ρ. Άρης Μερτζάνης. Έτος : Τίτλος: " Ανάπτυξη των Υδατοκαλλιεργειών στην Ακτή του Ελεφαντόδοντος ". Φορέας ανάθεσης : Ελληνική Κυβέρνηση (στα πλαίσια της αναπτυξιακής βοήθειας / DAC) Φορέας υλοποίησης : Eλληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ) Έτος : Τίτλος: " Προστασία του περιβάλλοντος απο τα απόβλητα χοιροτροφικών µονάδων της περιοχής Φιλιππιάδας, µε αξιοποίηση τους, για παραγωγή φυτόµαζας και λίπανση καλλιεργειών ". Φορέας ανάθεσης : Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων - ΕΤΑΝΑΜ - Νοµαρχία Πρέβεζας. Φορέας υλοποίησης : ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Επιστηµονικός συντονιστής : Επίκουρος Καθηγητής. Γεωργακάκης. Έτος : 1992.

13 Τίτλος: " Πρόγραµµα ιαχείρισης Αµβρακικού ". Φορέας ανάθεσης : Επιτροπή Ευρωπαικών Κοινοτήτων, ΧΙ ιεύθυνση - ΥΠΕΧΩ Ε. Φορέας υλοποίησης : ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ. ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. Επιστηµονικός συντονιστής : Επίκουρος Καθηγητής Μ. Σκούλλος. Έτος : Τίτλος: " Μικροζωνική µελέτη Καλαµάτας ". Φορέας ανάθεσης : Οργανισµός Αντισεισµικής Προστασίας ( Ο.Α.Σ.Π ). Φορέας υλοποίησης : ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ. Τοµέας υναµικής Τεκτονικής & Εφαρµοσµένης Γεωλογίας. Επιστηµονικός συντονιστής : Καθηγητής Η. Μαριολάκος. Έτος : Τίτλος: " Επιχείρηση Πολεοδοµικής Ανασυγκρότησης (Ε.Π.Α.) -Τεχνικογεωλογική καταλληλότητα οικιστικών περιοχών (ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)". Φορέας ανάθεσης : Οργανισµός Αντισεισµικής Προστασίας ( Ο.Α.Σ.Π ). Φορέας υλοποίησης : ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ. Τοµέας υναµικής Τεκτονικής & Εφαρµοσµένης Γεωλογίας. Επιστηµονικός συντονιστής : Καθηγητής Η. Μαριολάκος. Έτος : Τίτλος: " Επιχείρηση Πολεοδοµικής Ανασυγκρότησης (Ε.Π.Α.) - Τεχνικογεωλογική καταλληλότητα οικιστικών περιοχών (ΠΥΛΟΥ) ".

14 Φορέας ανάθεσης : Οργανισµός Αντισεισµικής Προστασίας ( Ο.Α.Σ.Π ). Φορέας υλοποίησης : ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ. Τοµέας υναµικής Τεκτονικής & Εφαρµοσµένης Γεωλογίας. Επιστηµονικός συντονιστής : Καθηγητής Η. Μαριολάκος. Έτος : Τίτλος: " Επιχείρηση Πολεοδοµικής Ανασυγκρότησης (Ε.Π.Α.) - Τεχνικογεωλογική καταλληλότητα οικιστικών περιοχών (ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ)". Φορέας ανάθεσης : Οργανισµός Αντισεισµικής Προστασίας ( Ο.Α.Σ.Π ). Φορέας υλοποίησης : ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ. Τοµέας υναµικής Τεκτονικής & Εφαρµοσµένης Γεωλογίας. Επιστηµονικός συντονιστής : Καθηγητής Η. Μαριολάκος. Έτος : Τίτλος: " Επιχείρηση Πολεοδοµικής Ανασυγκρότησης (Ε.Π.Α.) - Τεχνικογεωλογική καταλληλότητα οικιστικών περιοχών (ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ) ". Φορέας ανάθεσης : Οργανισµός Αντισεισµικής Προστασίας ( Ο.Α.Σ.Π ). Φορέας υλοποίησης : ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ. Τοµέας υναµικής Τεκτονικής & Εφαρµοσµένης Γεωλογίας. Επιστηµονικός συντονιστής : Καθηγητής Η. Μαριολάκος. Έτος : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

15 Ψηφιακή χαρτογραφία, Φωτογραµµετρία, Τηλεπισκόπηση, Τεχνολογίες αιχµής. ιοργανωτής: Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Φεβρουαρίου Αθήνα. Γεωλογία σηράγγων και υπόγειων έργων. Εµπειρίες από τον Ελληνικό χώρο. ιοργανωτής : Ελληνική Επιτροπή Τεχνικής Γεωλογίας. Φεβρουάριος 1994 Αθήνα. Υπόγεια έργα. ιοργανωτής: Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Ιανουαρίου Αθήνα. Βιοµηχανικά ατυχήµατα µεγάλης έκτασης. ιοργανωτής: Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας. 19 Ιανουαρίου Αθήνα. HELECO' 93 Συνέδριο Τεχνολογίας Περιβάλλοντος για τον Μεσογειακό χώρο. ιοργανωτής: Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας. 1-4 Απριλίου Αθήνα. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ. Περιβάλλον, Αγροτική Ανάπτυξη Ποιότητα Ζωής. 1 Ο ιεθνές Συνέδριο για το Περιβάλλον. ιοργανωτής: Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Μαρτίου Αθήνα. Eκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. ιοργανωτής: Οργανισµός ρυθµιστικού σχεδίου και προστασίας περιβάλλοντος Αθήνας Μαίου Αθήνα. Υπόγεια νερά και τεχνικά έργα - Πρόβλεψη - Αντιµετώπιση. ιοργανωτής: ΤΕΕ, 9-11 Οκτωβρίου 1989, Αθήνα. Προστασία περιβάλλοντος και γεωργική παραγωγή. ιοργανωτής : ΓΕΩΤΕΕ. Θεσ/νίκη Γεωργική έρευνα και ανάπτυξη. ιοργανωτής : ΓΕΩΤΕΕ. Αθήνα Η τεχνική γεωλογία και η προστασία των έργων της αρχαιότητας, των µνηµείων και των ιστορικών χώρων. ιοργανωτής : Επιτροπή τεχνικής γεωλογίας. Αθήνα ιεθνές Συµπόσιο για την χάραξη κοινής στρατηγικής αποτελεσµατικής αντιµετώπισης των πυρκαγιών δασών στο Μεσογειακό χώρο. Αθήνα Β' Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας. Αθήνα ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο. ιοργανωτής: Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία. Αθήνα Επιµορφωτικό σεµινάριο: "Γεωλογία και Τεχνικά έργα". ιοργανωτής: Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων (Σ.Ε.Γ) & ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ., 1986 Συνέδριο: "Ορυκτός Πλούτος. Ελλάδος - Ανάπτυξη περιοχής". ιοργανωτής: ηµαρχείο Πρέβεζας, ο Επιστηµονικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας. ιοργανωτής Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία, 1986.

16 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Μέλος ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ (κλάδος Γεωλόγων). Μέλος ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΛΟΓΩΝ. Μέλος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ε.Γ.Ε.). Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ( ) Μέλος της "AMERICAN SOCIETY OF PHOTOGRAMMETRY". Ιδρυτικό µέλος του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΩΝ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Έχω συµµετάσχει στην εκπόνηση των παρακάτω αναφερόµενων µελετών του ηµόσιου και Ιδιωτικού τοµέα : Τίτλος µελέτης : " Οριστική γεωλογική µελέτη στο τµήµα 4.1.3s Παναγία-Γρεβενά (3ο τµήµα) της Εγνατίας Οδού". Φορέας ανάθεσης : Εγνατία Οδός Α.Ε. Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης & Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων βελτίωσης τµηµάτων Ε.Ο. 'Αµφισσας- Λιδωρικίου (τµήµα Αγία Ευθυµία-Λιδωρίκι)". Φορέας ανάθεσης : Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Γεωλογική µελέτη για τη διάθεση των αστικών λυµάτων Κοιν. Περιβολίου Ν. Γρεβενών".

17 Φορέας ανάθεσης : Κοινότητα Περιβολιού Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Γεωλογική µελέτη για τη διάθεση των αστικών λυµάτων Κοιν. Αβδέλας Ν. Γρεβενών ". Φορέας ανάθεσης : Κοινότητα Αβδέλας Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης της συνδετήριας οδού κόµβου Γαλατά µε Π.Ε.Ο Χανιά - Καστέλι".. Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : "Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Α.Κ. Αγ. Μαρίνας Ν.Ε.Ο Χανιά Κολυµπάρι". Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Οριστική γεωλογική µελέτη σύνδεσης παραλιακής οδού Πρέβεζας-Ηγουµενίτσας µε Εγνατία Οδό". Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " 'Mελέτη εντοπισµού κατάλληλου χώρου για την κατασκευή του εργοστασίου επεξεργασίας απορριµµάτων δήµου Κορινθίων και χώρου διάθεσης των υπολλειµµάτων της επεξεργασίας ". Φορέας ανάθεσης : Σύνδεσµος 11ης Εδαφικής Περιφέρεις Ν. Κορινθίας Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " 'Mελέτη αποκατάστασης 38 λατοµείων βωξίτη στον Παρνασσό ". Φορέας ανάθεσης : Financier Lafarge Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Γεωλογική Μελέτη και Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της οδού Πρέβεζας - Ηγουµενίτσας (Τµήµα Κόµβος Πάργας - Σύνδεση µε Εγνατία)". Φορέας ανάθεσης : ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Εγνατίας οδού (Τµήµα Βέροια - Πολύµυλος) από τη Χ.Θ έως τη Χ.Θ ". Φορέας ανάθεσης : ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Μελέτη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Χερσονήσου της Μαγνησίας". Φορέας ανάθεσης : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία Λιµνοδεξαµενών στην Ν. Κυθήρων".

18 Φορέας ανάθεσης : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία λιµνοδεξαµενής Λάκκας Αίγινας". Φορέας ανάθεσης : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης & Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων ύδρευσης Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου από πηγές του Πηλίου". Φορέας ανάθεσης : ΕΥΑΜ Βόλου Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : "Πρόγραµµα αντιµετώπισης ειδικών περιβαλλοντικών προβληµάτων και συστήµατος λειτουργίας και διαχείρισης της προστατευόµενης περιοχής του Αµβρακικού κόλπου και της ευρύτερης περιοχής του". κ.ά. Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο Αρδευτικό έργο Φοινικίου Ελαίας Ν. Θεσπρωτίας. Φορέας ανάθεσης : ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΑΘ. ΚΟΥΡΟΣ - Ι. ΗΛΙΑΣ Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης & Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Ε.Ο. Νεοχώρι Χορεύτρα. Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : "Συνολική Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων απο τα έργα εκτροπής του π. Αχελώου στη Θεσσαλία - Θέµατα οικολογίας και περιβάλλοντος". / ΕΥ Ε ΑΧΕΛΩΟΥ (Παροχή υπηρεσιών συµβούλου) Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και επανορθωτικών µέτρων από την κατασκευή των έργων υδροδότησης Ηρακλείου Κρήτης από το φράγµα Αποσελέµη ". - Π. ΠΑΥΛΑΚΗΣ - Β. ΟΥΚΑ - Γ. ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗΣ - Η. ΜΑΣΤΑΘΗΣ Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και επανορθωτικών µέτρων από την κατασκευή και λειτουργία του φράγµατος Σµοκόβου και των συναφών έργων ( στρέµµατα)". - Ι. ΖΑΧΑΡΩΦ - ΣΥΝΘΕΣΗ / ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕ Ετος εκπόνησης : 1994.

19 Τίτλος µελέτης : "Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αρδευτικών έργων Ελαιώνα & Λάµαρης, Νοµού Πρεβέζης ( στρέµµατα)". Φορέας ανάθεσης : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - Κ. ΖΕΡΗΣ - ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων παλαιάς εθνικής οδού Λαµίας - Λάρισας (Τµήµα Λαµία - οµοκός) από τη Χ.Θ έως τη Χ.Θ ". - ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΤΕ Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την αποξήλωση του ύφαλου Μαστίφ, δυτικά της Σαλαµίνας ". Φορέας ανάθεσης : ΕΠΑ Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Μελέτη περιβαλλοντικών έργων ύδρευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου απο τις πηγές Λαγωνίκα και Ξηράκια της κοινότητας Πουρίου Μαγνησίας ". Φορέας ανάθεσης : ΕΥΑΜ ΒΟΛΟΥ Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων νέας εθνικής οδού Χανιά - Κολυµπάρι (Τµήµα Γαλατά - Κολυµπάρι) από τη Χ.Θ έως τη Χ.Θ ,5". Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : "Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Λιµένος Κυπαρισσίας". Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την επικάλυψη αγωγού οµβρίων από Λ.Κηφισίας-Κ.Πολίτη ". Φορέας ανάθεσης : Ε.Υ..Α.Π. Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και εκµετάλλευσης λατοµείου στην 'Ακρα Τούρλα Σαλαµίνας ". Φορέας ανάθεσης : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ο.Λ.Π) Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Προσδιορισµός νοσογόνων παραγόντων στη ιαχείριση ηµοτικών απορριµµάτων ". Φορέας ανάθεσης : Ε.Σ..Κ.Ν.Α Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων απο την λειτουργία των ιϋλιστηρίων Ασπροπύργου (ΕΛ Α) ".

20 Φορέας ανάθεσης : ΑΣΠΡΟΦΟΣ Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων απο την κατασκευή της λεωφόρου Κύµης, από την οδό Πλαπούτα µέχρι την Εθνική οδό, (Αττική) ". - ΟΜΗ Ο.Ε. Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων απο την κατασκευή της εθνικής οδού (τµήµα ΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΚΛΕΙ Ι) ". - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων απο την κατασκευή της υποθαλάσσιας σήραγγας ΑΚΤΙΟΥ - ΠΡΕΒΕΖΑΣ". - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων απο την κατασκευή της σήραγγας ΥΜΗΤΤΟΥ και των προσπελάσεων (ΑΤΤΙΚΗ)". - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Μελέτη Επιπτώσεων και Επανορθωτικώνµέτρων από την κατασκευή του συµπληρωµατικού αναρρυθµιστικού έργου "Αγίας Βαρβάρας" στον ποταµό Αλιάκµονα στο Ν.Ηµαθίας". Φορέας ανάθεσης :.Ε.Η. Ανάδοχος : Γ. ΒΑΒΙΖΟΣ - Κ. ΖΑΝΝΑΚΗ Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή του ναυπηγείου Σαλαµίνας". Φορέας ανάθεσης : ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Α.Ε. Ανάδοχος : Γ. ΒΑΒΙΖΟΣ - Κ. ΖΑΝΝΑΚΗ Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Μελέτη διαχείρισης απορριµµάτων νοµού Καρδίτσας". Φορέας ανάθεσης : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Α.Ε. Ανάδοχος : Σ. ΚΩΝΣΤΑΣ -. ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ - Σ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και επανορθωτικών µέτρων από την εκτροπή του χείµαρρου Κερασιώτη στην τεχνητή λίµνη Νικολάου Πλαστήρα". Φορέας ανάθεσης :.Ε.Η. Ανάδοχος : Γ. ΒΑΒΙΖΟΣ - Κ. ΖΑΝΝΑΚΗ Ετος εκπόνησης : Τίτλος µελέτης : " Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα έργα ανάπτυξης των λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου - Αιτωλικού ". Φορέας ανάθεσης : ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Ανάδοχος : Γ. ΒΑΒΙΖΟΣ - Κ. ΖΑΝΝΑΚΗ Ετος εκπόνησης : 1990.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Μ.Π.Ε. ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ. ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 Οι προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι του Τεχνικού Επιµελητηρίου Νοµού Αιτωλοακαρνανίας

Διαβάστε περισσότερα

Β.1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Β.1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Σταυρούλα Επώνυμο Γαλανοπούλου Οικογ. κατάσταση Έγγαμη, με ένα παιδί e-mail gs@teilam.gr Τηλ. +30 22370 25063 Φαξ +30 22370 24035 B. ΣΠΟΥΔΕΣ Β.1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ. Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012. Βιογραφικό Σηµείωµα : Ανδρέα Αδαµόπουλου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ. Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012. Βιογραφικό Σηµείωµα : Ανδρέα Αδαµόπουλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012 1 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: Όνοµα: Όνοµα πατρός: Αδαµόπουλος Ανδρέας Νικόλαος Ηµεροµηνία γεννήσεως: 28-10-1979 Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ Μάιος 2007 Περιεχόµενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία...1 2. Ακαδηµαϊκές σπουδές...1 3. Ξένες γλώσσες...1 4. Χειρισµός Η/Υ...1

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχίο του Τµήµατος ασοπονίας του Τ.Ε.Ι Λαµίας παράρτηµα Καρπενησίου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχίο του Τµήµατος ασοπονίας του Τ.Ε.Ι Λαµίας παράρτηµα Καρπενησίου. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ Κλεισιάρη Σοφία ηµήτριος Ελένη ηµ. Ζαχαρόπουλος ΗΜΕΡΟΜ.\ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 11/02/1968 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ M.Sc. Μικροβιολόγος Τροφίμων Διεύθυνση (-εις) Δημοφώντος 160, Τ.Κ. 11 852, Πετράλωνα, Αθήνα Μαγνήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1989 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ

Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1989 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΙΒΥΛΛΑΣ Γ. ΧΑΪΝΗ Όνομα Χαϊνη Σίβυλλα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65 Επάγγελμα Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διεύθυνση : Αγ. Τριάδος 2 14122 Τηλ. Επικοινωνίας 6937111018 Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σελίδα 1 από 10 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α/Α ΤΜΗΜΑΤΑ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 275 300 295 285 270 270 220 250 300 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 205 225 220 215

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σελίδα 1 από 12 1 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 300 295 285 270 270 220 250 300 300 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 225 220 215 215 250 250 270 270 300 3 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 420 410 390 370 370 370 350 350 330 4 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 340

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείρισηλυµάτων στηνπεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας Μάιος 2011

ιαχείρισηλυµάτων στηνπεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας Μάιος 2011 ιαχείρισηλυµάτων στηνπεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας Μάιος 2011 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει 60 οικισµούς µε πληθυσµόαιχµήςµεγαλύτεροαπό 2.000 ι.κ. (οικισµοί Α, Β και Γ προτεραιότητας), οι οποίοι θα έπρεπε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. O Αιτών /Η Αιτούσα

ΑΙΤΗΣΗ. O Αιτών /Η Αιτούσα ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080-1, Fax: 2103310083 E-mail: info@ kpolykentro.gr www.kpolykentro.gr ΑΙΤΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ. Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ. Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ. Ύδρευση Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ. : Ηµερ/νία: Σελίδα : από ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας Μελέτης Υπηρεσία: ΜΕΛΕΤΗ: Υπηρεσία: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: Υπηρεσία: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Υπηρεσία: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ: # Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α) Προσωπικά στοιχεία Επώνυµο: Γεωργόπουλος Όνοµα: Kων/νος Ηµ/νία Γέννησης: 6-8-1959 Ειδικότητα: Φυσικός Οργανική Θέση: 2 Ενιαίο Λύκειο Ιωαννίνων ιεύθυνση: Χρήστου Πάτση 1-45332 - Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

4ο Επιστημινικό πεδίο Κωδ. Σχολής

4ο Επιστημινικό πεδίο Κωδ. Σχολής 4ο Επιστημινικό πεδίο Κωδ. ΑΕΙ 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 19.838 20.364-526 20.193-355 233 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 18.578 19.625-1.047 19.170-592 217 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ Η ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ «ΑΘΗΝΑ» 6/2 ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ Η ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ «ΑΘΗΝΑ» 6/2 ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑ 1 186 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2 374 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΜΟΤΗΝΗ 3 42 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ιάρκεια σε ηµέρες εκπαίδευσης:

ιάρκεια σε ηµέρες εκπαίδευσης: ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ - ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΦΑΝΗ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 25-7-1963

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου Καθηγητής Εφαρµογών MSc Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών και ΣΤΕΦ ΤΕΙ Μ Κ. Τσιτσιλίκη 2 Κοζάνη 50100 Tel: 24610-40161 εσωτ.224 & 2461024273 e-mail: vsoum@teikoz.gr ΣΠΟΥ ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 10/02/2005 sed10bstdtei Ώρα: 10:25:16 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Τ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ ΚΑΤΑ Σελίδα 1 από 7 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 136020 69278 16515 8123 20314 9749 18202 9230 18707 9289 16631

Διαβάστε περισσότερα

METAΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II ΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ROMA TRE ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ

METAΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II ΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ROMA TRE ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II ΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ROMA TRE ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II Αναγνωρισµένος τίτλος από την σχολή των επιστήµων της Αγωγής µε ειδίκευση: Leadership

Διαβάστε περισσότερα

90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 17.496 15.916 1.580 9.9% 203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 17.329 16.504 825 5.

90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 17.496 15.916 1.580 9.9% 203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 17.329 16.504 825 5. 4ο Επιστημονικό πεδίο ΑΕΙ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 2014 2013 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ(%) 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 20.364 20.193 171 0.8% 233 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

T.E.I. 11434 4407 2242 638 426 67 515 111 499 133 802 327 44 34 37 34 7 0 9148 3735 1316 318 7673 3322 159 95

T.E.I. 11434 4407 2242 638 426 67 515 111 499 133 802 327 44 34 37 34 7 0 9148 3735 1316 318 7673 3322 159 95 sed10pin21 Ηµ/νία: 21/06/2005 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ -ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σελίδα 1 από 10 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 12009 4569 2442 685 546 96 524 112 527 138 845 339 71 49 61 49 10 0 9496

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑ Α) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 24/03/2005 sed10bstdtei Ώρα: 11:43:34 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Τ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ ΚΑΤΑ Σελίδα 1 από 7 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 139506 70114 16457 8384 20440 10044 17841 8871 18798 8976 17296

Διαβάστε περισσότερα

253 0 30 0 196 0 27 0 0 0 0 0 20206 11388 8788 3716 10929 7293 489 379 314 127 3 0 18998 11325 7925 3688 10629 7267 444 370 314 127 3 0 T.E.I.

253 0 30 0 196 0 27 0 0 0 0 0 20206 11388 8788 3716 10929 7293 489 379 314 127 3 0 18998 11325 7925 3688 10629 7267 444 370 314 127 3 0 T.E.I. sed10pin8 Ηµ/νία: 02/02/2011 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σελίδα 1 από 7 ------------------------------------------------------------- ------------ ---------- ------------

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: ΚΕΣΙ ΗΣ Όνοµα: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Όνοµα πατέρα: Ιωάννης Έτος γεννήσεως: 1961 /νση επικοινωνίας : Τέρµα Κοντοπούλου, Φλώρινα, 53100 Τηλ: 238554646 e-mail: tkesidis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1488/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1488/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1488/2012 ΘΕΜΑ: 116 ο Έγκριση Όρων ιακήρυξης και Τευχών ηµοπράτησης του έργου «Υ ΡΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

4ο Πεδίο Τεχνολογικές Επιστήμες. 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ. 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

4ο Πεδίο Τεχνολογικές Επιστήμες. 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ. 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 4ο Πεδίο Τεχνολογικές Επιστήμες 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 112 20.193 1.476 19.044 19.767 19.866 233 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 112 19.170 1.570

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υποψήφια Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Αχαΐας Εκλογές 2009. Νοµαρχιακή Σύµβουλος Αχαΐας. e-mail: info@georgakopoulou-basta.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υποψήφια Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Αχαΐας Εκλογές 2009. Νοµαρχιακή Σύµβουλος Αχαΐας. e-mail: info@georgakopoulou-basta. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - 1 - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ : ΕΠΩΝΥΜΟ : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ήµητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι ΙΟΤΗΤΑ : Γενική Γραµµατέας Περιφέρειας Ηπείρου Υποψήφια Βουλευτής

Διαβάστε περισσότερα

File: D:\ISTOSELIDA\se11tei_02\sed11_pin7si.txt 5/10/2004, 1:05:22µµ

File: D:\ISTOSELIDA\se11tei_02\sed11_pin7si.txt 5/10/2004, 1:05:22µµ Ηµ/νία: 05/10/2004 Σελίδα 1 από 7 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1566 659 1228 511 213 92 62 19 6 2 6 2 8 2 7 3 5 2 6 4 8 6 17 16 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1489 650 1171 507 207 90 58 17 5 2 2 1 4 2 6 3 5 2 6 4 8 6 17 16

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ IT0688 ΣΠΟΥ ΩΝ,

Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ IT0688 ΣΠΟΥ ΩΝ, Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ------------------------------------------ ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- --------

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece Οργάνωση: ιεθνές ίκτυο Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (Global NEST)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΥΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ(MASTER) Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ Σ Θ Σ Θ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΥΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ(MASTER) Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ Σ Θ Σ Θ Ηµ/νία: 15/12/2005 sed12bstudme Ώρα: 09:55:30 Σελίδα 1 από 6 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 30246 13991 16364 8682 13882 5309 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 1366 615 833 441 533 174 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1366 615

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΌΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΌΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΟΣ Ρ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΌΝΟΜΑ: ΘΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ»

ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ» ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥΣ Η Ένωση των ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ Α.Ε. & ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ ανακοινώνει την έναρξη 4 προγραµµάτων κατάρτισης στα πλαίσια των ΡΑΣΕΩΝ 3.3_ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝ246Ψ8ΝΨ-Φ63. Fax: 2661087641, e-mail: rc@ionio.gr. Τηλ. : 26610-87606 Fax : 26610-87641 Ε-mail : lpapado@ionio.gr

ΑΔΑ: ΒΟΝ246Ψ8ΝΨ-Φ63. Fax: 2661087641, e-mail: rc@ionio.gr. Τηλ. : 26610-87606 Fax : 26610-87641 Ε-mail : lpapado@ionio.gr ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, 49100 Κέρκυρα, τηλ.: 2661087603-6 Fax: 2661087641, e-mail: rc@ionio.gr Γραµµατεία Ειδικού Λογαριασµού Έρευνας Ηµ/νία : 13/1/2012 Μονάδα : ιενέργειας ιαγωνισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑ Α) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Βιογραφικού

Απόσπασμα Βιογραφικού Απόσπασμα Βιογραφικού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο. ΣΚΟΥΦΗ- KAΤΣΙΔΟΝΙΩΤΗ Όνομα.. ΔΗΜΗΤΡΑ Όνομα Πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Έτος Γέννησης 1952 Τόπος Γέννησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Μυτιλήνη ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 7713 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα ΕΜΠ 15951. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Αθήνα ΕΚΠΑ 15794

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Μυτιλήνη ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 7713 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα ΕΜΠ 15951. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Αθήνα ΕΚΠΑ 15794 2 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήµες 2 Τµήµατα που έχουν τον αριθµό άλλου Επ. Πεδίου µπροστά από τον τίτλο τους (2 ο, 5 ο ), δηλώνονται και µέσω του άλλου Πεδίου. Τα ειδικά µαθήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. οικ. 12550/744/Φ15 Ταχ. /νση: Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα Πληροφορίες: Ελ. Φέρτη, Χρ. Γιαννακίδου Τηλ.: 210-6965897, 210-6965982

Α.Π. οικ. 12550/744/Φ15 Ταχ. /νση: Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα Πληροφορίες: Ελ. Φέρτη, Χρ. Γιαννακίδου Τηλ.: 210-6965897, 210-6965982 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 2-11-2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Α.Π. οικ. 12550/744/Φ15

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου Μιχάλης Βαΐτης Λέκτορας ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΧΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΥΡΟΣ ΡΟ ΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναστολή/ Ανάκληση/ Γραπτή Επίπληξη 26.7.2012 Εργαστήριο GENOMEDICA Α.Ε. 568 Αναστολή 26.7.2012 Εργαστήριο οκιµών της Γ. Πόππης Ι.

Αναστολή/ Ανάκληση/ Γραπτή Επίπληξη 26.7.2012 Εργαστήριο GENOMEDICA Α.Ε. 568 Αναστολή 26.7.2012 Εργαστήριο οκιµών της Γ. Πόππης Ι. Ηµεροµηνία Απόφασης Ε.ΣΥ.. Επωνυµία Φορέα/ Εργαστηρίου Αρ. Πιστοποιητικού ιαπίστευσης / / Γραπτή Επίπληξη 26.7.2012 Εργαστήριο GENOMEDICA Α.Ε. 568 26.7.2012 Εργαστήριο οκιµών της Γ. Πόππης Ι. Καριοφύλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Νοµός 52 ΡΑΜΑΣ Σεµινάριο ιαχείριση Φανοποιείου Βαφείου Κοστολόγηση εργασιών µε Η/Υ 59.9 ΑΚΜΩΝ 25 74,992 Νοµός 52 ΡΑΜΑΣ Αρ. Προγραµµάτων προς έγκριση: 3 Σεµινάριο οµηµένη καλωδίωση

Διαβάστε περισσότερα

5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙΣ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΒΑΣΕΙΣ 2013 ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΒΑΣΕΙΣ 2013 ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΒΑΣΕΙΣ 2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

sed11fp4f : 20/01/2010 1 16 : 09:54:02 ) user ,

sed11fp4f : 20/01/2010 1 16 : 09:54:02 ) user  , sed11fp4f Ηµ/νία: 20/01/2010 Σελίδα 1 από 16 ---------------- ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ, ΣΥΝΟΛΟ Ευρωπαϊκή Ένωση Βαλκάνια Λοιπή Ευρώπη Αφρική Αµερική Ασία Ωκεανία ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ)

ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ) 1 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ 160 160 150 140 135 160 160 120 85 2 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 180 180 170 160 150 150 150 120 85 3 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 100 100 100 100 95 95 90 90 85 ΑΘΗΝΑΣ 4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (ΠΘ) Ηµεροµηνία : Οκτώβριος 1995 - Νοέµβριος 2000

Βιογραφικό Σηµείωµα. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (ΠΘ) Ηµεροµηνία : Οκτώβριος 1995 - Νοέµβριος 2000 Βιογραφικό Σηµείωµα 1. Επώνυµο : Γαργερός 2. Όνοµα : Νικόλαος 3. Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης : 05 / 07 / 1975, ΑΘΗΝΑ 4. Υπηκοότητα : Ελληνική 5. Οικογενειακή Κατάσταση : Έγγαµος 6. Εκπαίδευση : Απόφοιτος

Διαβάστε περισσότερα

2o Πεδίο Θετικές Επιστήμες. 2ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ. 2ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

2o Πεδίο Θετικές Επιστήμες. 2ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ. 2ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 2o Πεδίο Θετικές Επιστήμες 2ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 49 16.121 1.787 14.968 14.083 14.062 401 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)

Διαβάστε περισσότερα

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3B\sed12pinisc2.txt 12/7/2007, 10:58:03πµ

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3B\sed12pinisc2.txt 12/7/2007, 10:58:03πµ Ηµ/νία: 12/07/2007 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΑΕΙ) Σελίδα 1 από 10 ΣΥΝΟΛΟ 32781 21088 6191 3651 1187 479 1400 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ 4616 3504 410 300 91 42

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπονικό Παν. 2&3 13119

Γεωπονικό Παν. 2&3 13119 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΔΙΟ ΒΑΣΗ 2015 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 14533 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 13993 Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3 10426

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ 2016 -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ 2016 -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ 2016 -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160

Διαβάστε περισσότερα

Αλφαβητική κατάταξη τμημάτων πεδία εισαγωγής ΠΕΔΙΑ 1 2 3 4 5 ΑΕΙ ΑΕΙ 2. http://kentromeletis.edu.gr

Αλφαβητική κατάταξη τμημάτων πεδία εισαγωγής ΠΕΔΙΑ 1 2 3 4 5 ΑΕΙ ΑΕΙ 2. http://kentromeletis.edu.gr ΑΕΙ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ ΑΕΙ 2 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΑΕΙ 2 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΔΠΘ ΑΕΙ 2 3 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών Επιστημών

2 ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών Επιστημών 2 ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών Επιστημών Πανεπιστήμια Τμήμα Εισαγωγική κατεύθυνση (κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου) 2014 2013 2012 327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής 12.693 12.454

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤ.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤ.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤ.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ «Εφαρµογή της οδηγίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη» Γιάννης Παπαγιάννης Περιβαλλοντολόγος, ph.d. /νση Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

2ο Επιστημινικό πεδίο Κωδ. Σχολής. Τμήμα Βάση 2015 Βάση 2014 Διαφορά Βάση 2013 Διαφορά

2ο Επιστημινικό πεδίο Κωδ. Σχολής. Τμήμα Βάση 2015 Βάση 2014 Διαφορά Βάση 2013 Διαφορά 2ο Επιστημινικό πεδίο Κωδ. ΑΕΙ 277 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 17.677 18.245-568 17.392 285 279 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 17.439 18.057-618 17.253 186 281 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 17.066 17.671-605 16.757 309 282 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

16.183 15.235 948 6.2% 255 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 16.178 15.338 840 5.5% ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 246 (ΑΘΗΝΑ)

16.183 15.235 948 6.2% 255 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 16.178 15.338 840 5.5% ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 246 (ΑΘΗΝΑ) 2ο Επιστημονικό πεδίο ΑΕΙ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ EΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 2014 2013 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ(%) 277 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 18.245 17.392 853 4.9% 279 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 18.057 17.253 804 4.7% 281 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 17.671

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ. www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ. www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ Διεύθυνση: 3 ης Σεπτεμβρίου 59, Τ.Κ. 10433, Αθήνα e-mails:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Η Γεωλογία είναι ο κλάδος των Γεωεπιστημών που καλύπτει τη μελέτη και την έρευνα της σύστασης, του σχηματισμού, της συμπεριφοράς του γήινου φλοιού, όπως επίσης και τους παράγοντες κάτω από την

Διαβάστε περισσότερα

3 ΠΑΝ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 3 ΠΑΝ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

3 ΠΑΝ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 3 ΠΑΝ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:54:18 Σελίδα 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Μ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ SEDUSER ΦΥΛΟ,

Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:54:18 Σελίδα 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Μ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ SEDUSER ΦΥΛΟ, Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:54:18 Σελίδα 1 από 7 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 59423 31713 35570 21028 23853 10685 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 15874 9137 10368 6326 5506 2811 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 3025 2124

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Νικολαΐδης Κωνσταντίνος, Γεωλόγος, Προϊστάµενος Τµήµατος Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΚαλαµπούκαςΙωάννης Μηχανικός Περιβάλλοντος.Π.Θ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

1 of 6 04/06/2015 06:58 μμ

1 of 6 04/06/2015 06:58 μμ Αρχική Υπηρεσίες Προγράμματα σπουδών Απαντήσεις Πανελληνίων ΟΕΦΕ Επικοινωνία Χρήσιμα Χρήσιμα Επιστημονικά Πεδία ΓΕΛ - Νέο Σύστημα 2ο Επιστημονικό Πεδίο ΓΕΛ - Νεό Σύστημα 2ο Επιστημονικό Πεδίο ΓΕΛ - Νεό

Διαβάστε περισσότερα

sed11sp4f : 01/09/2004 1 12 : 08:46:47 user

sed11sp4f : 01/09/2004 1 12 : 08:46:47 user ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ sed11sp4f Ηµ/νία: 01/09/2004 Σελίδα 1 από 12 ---------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΥΝΟΛΟ Αραβικές Χώρες Λοιπή Ασία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΕΡΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΕΡΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΕΡΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Επώνυµο : αφέρµος 2. Όνοµα : Ιωάννης 3. Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης : 11-08-1976, Αθήνα 4. Υπηκοότητα : Ελληνική 5. Στοιχεία Επικοινωνίας : Γαβαλάδων 7 71202 Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

sed11sp4f : 10/11/2011 1 8 : 14:17:32 user ,

sed11sp4f : 10/11/2011 1 8 : 14:17:32 user  , ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ sed11sp4f Ηµ/νία: 10/11/2011 Σελίδα 1 από 8 ------------------------------------------ -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- -------

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3A1\sed11_pin3_xd.txt 28/11/2005, 9:49:18πµ

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3A1\sed11_pin3_xd.txt 28/11/2005, 9:49:18πµ Ηµ/νία: 28/11/2005 Σελίδα 1 από 21 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΥΝΟΛΟ Αραβικές Χώρες Απω Ανατολή Λοιπή Ασία Λοιπή Αφρική Νοτιαφρικανική ΗΠΑ-Καναδάς ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ Ενωση ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 37910 17745 23 5 4 3 816 338

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ.

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 Σχετ. 145, 1338 Αρ. πρωτ: 1666 Ταχ. /νση: Ριζάρειος Πολιτεία ΠΡΟΣ ΗΜΟ ΣΥΒΟΤΩΝ 8 ης Μεραρχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ. Ευάγγελος Μεννής ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βιογραφικά στοιχεία.....3 1.1 Προσωπικές Πληροφορίες 3 1.2 Εκπαίδευση και Κατάρτιση.. 3 1.3 Υποτροφίες και Βραβεία.. 4 1.4 Άλλες δραστηριότητες.

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΑΣΥΝ ΕΘΕΙΤΕ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ

«ΙΑΣΥΝ ΕΘΕΙΤΕ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ «ΙΑΣΥΝ ΕΘΕΙΤΕ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Γραφείο ιασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο παρόν newsletter θα βρείτε χρήσιµες ανακοινώσεις του Γ που δηµοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα µας τον

Διαβάστε περισσότερα

4 Πτυχιούχοι ΤΕΙ Ιχθυοκομίας ή συναφούς τμήματος Περιγραφή Έργου Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από τους αλιευτικούς στόλους της Κρήτης.

4 Πτυχιούχοι ΤΕΙ Ιχθυοκομίας ή συναφούς τμήματος Περιγραφή Έργου Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από τους αλιευτικούς στόλους της Κρήτης. Ανάβυσσος: 21/2/2014 Αρ.πρωτ: 20043/1284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) το οποίο εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ) - ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-15

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ) - ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-15 ΒΑΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ) - ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-15 (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ 0,00 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310 1 Να διατηρηθεί µέχρι.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ. Π.Ε. &.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. : 151

Διαβάστε περισσότερα

sed11fp4f : 04/01/2011 1 16 : 09:13:56 ) user ,

sed11fp4f : 04/01/2011 1 16 : 09:13:56 ) user  , sed11fp4f Ηµ/νία: 04/01/2011 Σελίδα 1 από 16 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ, ΣΥΝΟΛΟ Ευρωπαϊκή Ένωση Βαλκάνια Λοιπή Ευρώπη Αφρική Αµερική Ασία Ωκεανία ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΦΕΤΟΣ

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΦΕΤΟΣ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΦΕΤΟΣ Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ανακοινώνεται η απόφαση της Υπουργού για τις αντιστοιχίες µεταξύ τµηµάτων ΤΕΙ. Η αντιστοιχία των τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µ ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ατοµικά στοιχεία Ονοµα: Επίθετο: Ονοµα πατρός: Ονοµα µητρός: ιεύθυνση: Τηλ: έσποινα Ρούσσου Γεώργιος ήµητρα Λεωφόρος Αγ. Ονουφρίου, 731 00 Χανιά 28210 69200 (οικία-χανιά) 6977

Διαβάστε περισσότερα

sed11sp3f : 10/11/2011 1 14 : 13:07:32 user ,

sed11sp3f : 10/11/2011 1 14 : 13:07:32 user  , ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ sed11sp3f Ηµ/νία: 10/11/2011 Σελίδα 1 από 14 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ, ΣΥΝΟΛΟ Ευρωπαϊκή Ένωση Βαλκάνια Λοιπή Ευρώπη Αφρική Αµερική Ασία ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: 210 6741619, 6970886134 milionis@sch.gr

e-mail: 210 6741619, 6970886134 milionis@sch.gr ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ 2007 2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Επώνυµο: Όνοµα: Όνοµα πατέρα: Ειδικότητα Ιδιότητα: Έτος, τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝοΗΣΗ. Κατανομή σχολών ανά επιστημονικό πεδίο για τους υποψηφίους 2015-16 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΜΠ

ΙΑΝοΗΣΗ. Κατανομή σχολών ανά επιστημονικό πεδίο για τους υποψηφίους 2015-16 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΜΠ 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ /νση: Ρωµανού 3, Χαλέπα 73133 Χανιά Κρήτης Τηλ: 28210 23006 Fax: 28210 23003 Email: zema@chania.teicrete.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2ου ΠΕΔΙΟΥ (ΘΕΤΙΚΗΣ) ΚΑΙ 4ου ΠΕΔΙΟΥ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ) 2014

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2ου ΠΕΔΙΟΥ (ΘΕΤΙΚΗΣ) ΚΑΙ 4ου ΠΕΔΙΟΥ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ) 2014 ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2ου ΠΕΔΙΟΥ (ΘΕΤΙΚΗΣ) ΚΑΙ 4ου ΠΕΔΙΟΥ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ) 2014 Α/Α ΚΩΔ. ΜΗΧ. ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΗ ΒΑΣΙΚΟ 1 419 Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Αθήνας ΕΚΚΛ Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ιεξαγωγή Επιµορφωτικών Προγραµµάτων

ΘΕΜΑ: ιεξαγωγή Επιµορφωτικών Προγραµµάτων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: Προς:Ως Πίνακας Αποδεκτών Κοιν:1. Ε.Μ..Y..A.Σ 2. Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε..Υ. ΘΕΜΑ: ιεξαγωγή Επιµορφωτικών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ " A.R.T.A. (Business start-up) Activities Revitalizing The Area " Α.Π. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ  A.R.T.A. (Business start-up) Activities Revitalizing The Area  Α.Π. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ένα τοπικό σχέδιο δράσης για την εκκίνηση επιχειρηµατικών και επαγγελµατικών δραστηριοτήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας» Α.Π. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Φωτογραφία A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατη : Τμήμα Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. (1991) Κατηγορία 10: Α τάξη

Ανώτατη : Τμήμα Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. (1991) Κατηγορία 10: Α τάξη ΟΝΟΜΑ : ΕΠΩΝΥΜΟ : ΣΟΦΙΑ ΛΑΛΟΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : Ημερομηνία & Χρόνος γέννησης : 3/12/1962 Τόπος γέννησης : Πειραιάς Εθνικότητα & Υπηκοότητα : Ελληνική Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμη, δύο παιδιά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών

Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών Άμεσες Παλαιού (2011) και Νέου (2014) Προγράμματος Σπουδών α/α

Διαβάστε περισσότερα

5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΑΕΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Εθνική Πολιτική Αντισεισµικής Ενίσχυσης Υφισταµένων Κατασκευών (ΕΠΑΝΤΕΥΚ). ΙΙ. Εξελίξεις στο θεσµικό πλαίσιο µελετών. ΙΙΙ. Θεσµικό πλαίσιο ΤΕΕ.

Ι. Εθνική Πολιτική Αντισεισµικής Ενίσχυσης Υφισταµένων Κατασκευών (ΕΠΑΝΤΕΥΚ). ΙΙ. Εξελίξεις στο θεσµικό πλαίσιο µελετών. ΙΙΙ. Θεσµικό πλαίσιο ΤΕΕ. 1 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2004-2006 Ι. Αντιπροσωπεία Τµήµατος Συνεδριάσεις Για την ενίσχυση στην πράξη, του περιφερειακού χαρακτήρα του Τµήµατος, συνεχίστηκαν οι συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα 22 εκεµβρίου 2014 Ε.Κ.Α.Β.: Ειδικό Πρόγραµµα Κάλυψης του Εθνικού Οδικού ικτύου για τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνεια. Το Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας, βρισκόµενο πάντα

Διαβάστε περισσότερα

: ΧΑΤΖΗΣ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 29 Σεπτεμβρίου 1969 : ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος με τρία παιδιά

: ΧΑΤΖΗΣ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 29 Σεπτεμβρίου 1969 : ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος με τρία παιδιά ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Όνομα ΠΑΤΕΡΑ : ΧΑΤΖΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 29 Σεπτεμβρίου 1969 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Καραβοκύρης Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες Σύµβουλοι Μηχανικοί Αλεξανδρουπόλεως 23, Aθήνα 11527, email: ik@gk-consultants.

Ιωάννης Καραβοκύρης Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες Σύµβουλοι Μηχανικοί Αλεξανδρουπόλεως 23, Aθήνα 11527, email: ik@gk-consultants. ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ Ιωάννης Καραβοκύρης Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες Σύµβουλοι Μηχανικοί Αλεξανδρουπόλεως 23, Aθήνα 11527, email: ik@gk-consultants.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα