ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ. Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ. Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ."

Transcript

1 Ύδρευση Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ. : Ηµερ/νία: Σελίδα : από ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας Μελέτης Υπηρεσία: ΜΕΛΕΤΗ: Υπηρεσία: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: Υπηρεσία: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Υπηρεσία: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ: # Υποχρεώσεις Μελέτης Παραδοτέα (Αρθρο 204, Π 696/74) Απαιτείται ; 1. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1.1 Έκθεση Περιγραφή περιοχής Εισαγωγή Ιστορικό Ανάθεση Προϋπάρχουσες Μελέτες Υδάτινο υναµικό της περιοχής Υφιστάµενος τρόπος ύδρευσης Ανάγκες παρούσες και µελλοντικές Εξετασθείσες λύσεις Περιγραφή προτεινόµενης λύσης 1.2 Σχέδια Γενική διάταξη 1:50000 ή 1: Οριζοντιογραφία εξωτερικού δικτύου 1:20000 ή 1: Προσχέδια 1:200 ή 1: Συνοπτικές κατά µήκος τοµές αγωγών YPETHO/EP9/PE-B-2.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/ από 1 Έκδοση : 0

2 # 1.3 Τεύχη Υποχρεώσεις Μελέτης Παραδοτέα (Αρθρο 204, Π 696/74) Συνοπτικός προϋπολογισµός για κάθε λύση Εργασίες συγκέντρωσης συµπληρωµατικών στοιχείων 1.4 Συνοπτική Εκθεση Σύντοµη περιγραφή του προβλήµατος ύδρευσης Εξετασθείσες λύσεις Χάρτης 1:50000 ή 1: Συνοπτικός προϋπολογισµός Υπολογισµός κόστους ύδατος Προτάσεις συµπληρωµατικών εργασιών 2. ΣΤΑ ΙΟ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ 2.1 Υδρολογική µελέτη 2.2 Τεχνική προµελέτη 2.3 Εκθεση Εισαγωγή Ιστορικό Ανάθεση Προϋπάρχουσες Μελέτες Σύντοµη περιγραφή προβλήµατος ύδρευσης Παράθεση στοιχείων που λήφθηκαν υπόψη Περιγραφή υφιστάµενων έργων Περιλήψεις ειδικών µελετών Περιγραφή προτεινόµενης λύσης 2.4 Σχέδια Γενική διάταξη 1: Οριζοντιογραφία 1:1000 ή 1: Οριζοντιογραφία 1: Προσχέδια έργων 1:200 ή 1:100 ή 1: Κατά µήκος τοµές αγωγών 1:10000/1:1000 ή 1:5000/1:500 Απαιτείται ; Ύδρευση YPETHO/EP9/PE-B-2.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/ από 2 Έκδοση : 0

3 # 2.5 Τεύχη Υδραυλικοί υπολογισµοί Στατικοί υπολογισµοί Η/Μ υπολογισµοί Προµέτρηση Προϋπολογσµός Υποχρεώσεις Μελέτης Παραδοτέα (Αρθρο 204, Π 696/74) Υπολογισµός ετήσιων δαπανών συντήρησης Εργασίες συγκέντρωσης συµπληρωµατικών στοιχείων Χρονικός προγραµµατισµός έργων 2.6 Συνοπτική Εκθεση Σύντοµη περιγραφή του προβλήµατος ύδρευσης Προτεινόµενο σχέδιο ύδρευσης Χάρτης και διαγράµµατα Συνοπτικός προϋπολογισµός Υπολογισµός κόστους ύδατος Προτάσεις απαιτούµενων τοπογραφικών και ερευνητικών εργασιών 3. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 3.1 Εκθεση Εισαγωγή Ιστορικό Ανάθεση Προϋπάρχουσες Μελέτες Σύντοµη περιγραφή προβλήµατος ύδρευσης Παράθεση στοιχείων που λήφθηκαν υπόψη Περιγραφή προτεινόµενων έργων Βασικά τεχνικά δεδοµένα Γενικές χηµικές και µικροβιολογικές αναλύσεις Πρόσθετη υδρογεωλογική µελέτη Βασικά δεδοµένα στατικών υπολογισµών Απαιτείται ; Ύδρευση YPETHO/EP9/PE-B-2.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/ από 3 Έκδοση : 0

4 # Κόστος του ύδατος 3.2 Σχέδια Γενική οριζοντιογραφία 1: Τεύχη Υποχρεώσεις Μελέτης Παραδοτέα (Αρθρο 204, Π 696/74) Οριζοντιογραφίες - Έργα υδροληψίας και λοιπές εγκαταστάσεις 1:200 - Χαράξεις αγωγού 1:2000 ή 1: Εσωτερικό δίκτυο 1: Αγωγοί δικτύου 1: Σηµεία ειδικών καταναλώσεων 1:2000 Απαιτείται ; Ύδρευση Κατά µήκος τοµές - Αγωγοί εξωτερικού δικτύου 1:2000/1:200 ή 1:1000/1:100 - Συνοπτικές 1:10000/1:1000 ή 1:5000/1:500 - Κύριων και πρωτευόντων αγωγών διανοµής 1:2000/1:200 ή 1:1000/1:100 Σχέδια έργων - Γενικά και λεπτοµερή 1:100, 1:50 κτλ - Αντλιοστασίων και λοιπών εγκαταστάσεων - Υφιστάµενα έργα αγωγών - Ειδικά τεµάχια - Καθοδική προστασία Υδραυλικοί υπολογισµοί Στατικοί υπολογισµοί YPETHO/EP9/PE-B-2.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/ από 4 Έκδοση : 0

5 # Η/Μ υπολογισµοί Προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων Προµέτρηση Ανάλυση τιµών Τιµολόγιο Υποχρεώσεις Μελέτης Παραδοτέα (Αρθρο 204, Π 696/74) Προδιαγραφές έργων πολ. µηχανικού Αναλυτικός και συνοπτικός προϋπολογισµός ιακήρυξη Γενική συγγραφή υποχρεώσεων Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων Προγραµµατισµός εκτέλεσης έργων Οικονοµοτεχνική µελέτη Συνοπτική Εκθεση Απαιτείται ; Ύδρευση YPETHO/EP9/PE-B-2.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/ από 5 Έκδοση : 0

6 Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-2 Αναθ. : Ηµερ/νία: Σελίδα : από ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας Μελέτης Αποχέτευση Οµβρίων Αστικών Περιοχών Υπηρεσία: ΜΕΛΕΤΗ: Υπηρεσία: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: Υπηρεσία: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Υπηρεσία: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ: 1. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1.1 Τεχνική Εκθεση εδοµένα Στοιχεία Στοιχεία γεωµορφολογίας Στάθµη υπόγειου ύδατος ηµογραφικά στοιχεία Χρήσεις γης Στοιχεία χωροταξικής µελέτης Πολεοδοµικές Συνθήκες Αξιολόγηση υπαρχόντων έργων αποχέτευσης Υδρολογικά στοιχεία Προτεινόµενο σύστηµα αποχέτευσης Εναλλακτικές λύσεις YPETHO/EP9/PE-B-2.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/ από 6 Έκδοση : 0

7 Προϋπολογισµός έργων Προτεινόµενα έργα δικτύου αποχέτευσης 1.2 Σχέδια Λεκάνες απορροής Οριζοντιογραφία ζωνών και συλλεκτήρων 1: Αποχέτευση Οµβρίων Αστικών Περιοχών Κατά µήκος τοµές κεντρικού αποχετευτικού αγωγού και συλλεκτήρων 1:2000/1:100 2 Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 3 ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ 3.1 Τεχνική Εκθεση Ιστορικό - Ανάθεση Περιγραφή προβλήµατος αποχέτευσης Περιγραφή επάρκεια αξιολόγηση υφιστάµενων έργων αποχέτευσης Περίληψη ειδικών µελετών (εδαφοτεχνικά στάθµη υπόγειων υδάτων κτλ) Τεχνοοικονοµική διερεύνηση λύσεων Περιγραφή και τεκµηρίωση προτεινόµενης λύσης 3.2 Υδραυλικοί υπολογισµοί 3.3. Προµέτρηση Προϋπολογισµός 3.4 Ετήσιες λειτουργικές δαπάνες 3.5 Απαιτούµενες συµπληρωµατικές εργασίες (τοπογραφικές κτλ) 3.6 Σχέδια Γενική οριζοντιογραφία 1: Πρότυπα κατασκευής Τυπικές διατοµές διευθετηµένων ρεµµάτων, συλλεκτήρων και αγωγών YPETHO/EP9/PE-B-2.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/ από 7 Έκδοση : 0

8 3.6.4 Αποχέτευση Οµβρίων Αστικών Περιοχών Χαρακτηριστικές διατοµές οδών µε τη θέση των αγωγών και λοιπών δικτύων ΟΚΩ Κατά µήκος τοµές διευθετηµένων ρεµµάτων 1:5 000/(1:200 ή 1:100) Κατά µήκος τοµές συλλεκτήρων 4 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 4.1 Τεχνική εκθεση Ιστορικό - Ανάθεση Περιγραφή προβλήµατος αποχέτευσης Περιγραφή επάρκεια αξιολόγηση υφιστάµενων έργων αποχέτευσης Υδρολογικά δεδοµένα Παροχές υδραυλικών υπολογισµών Παραδοχές στατικών υπολογισµών Περιγραφή και τεκµηρίωση προτεινόµενης λύσης Προγραµµατισµός έργων Ετήσιες λειτουργικές δαπάνες 4.2 Υδραυλικοί υπολογισµοί 4.3 Στατικοί υπολογισµοί 4.4 Προµέτρηση 4.5 Ανάλυση τιµών 4.6 Τιµολόγιο 4.7 Προδιαγραφές έργων 4.8 Προϋπολογισµός 4.9 ΓΣΥ 4.10 ΕΣΥ 4.11 Σχέδια YPETHO/EP9/PE-B-2.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/ από 8 Έκδοση : 0

9 Αποχέτευση Οµβρίων Αστικών Περιοχών Οριζοντιογραφία επί τοπογρ. υποβάθρου 1:2 000 ή 1: Οριζοντιογραφία επί τοπογρ. Υποβάθρου άνευ υψοµετρικών καµπυλών 1:2000 ή 1: Κατά µήκος τοµές ρεµάτων, τάφρων, αγωγών Τεχνικά έργα και τυπικές διατοµές αγωγών YPETHO/EP9/PE-B-2.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/ από 9 Έκδοση : 0

10 Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-3 ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Αναθ. : Ηµερ/νία: Σελίδα : από Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας Μελέτης Λιµνοδεξαµενές Υπηρεσία: ΜΕΛΕΤΗ: Υπηρεσία: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: Υπηρεσία: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Υπηρεσία: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ: 1 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1.1 Τεχνική έκθεση εδοµένα στοιχεία Στοιχεία γεωµορφολογίας Στάθµη υπόγειου ύδατος ηµογραφικά στοιχεία Χρήσεις γης Στοιχεία χωροταξικής µελέτης Πολεοδοµικές συνθήκες Υφιστάµενη και µελλοντική πυκνότητα οικισµού Στοιχεία υφιστάµενης και µελλοντικής ύδρευσης Αξιολόγηση υπαρχόντων έργων αποχέτευσης Υδρολογικά στοιχεία Προτεινόµενο σύστηµα αποχέτευσης Εναλλακτικές λύσεις Προϋπολογισµός έργων 10 από 10 Έκδοση : 0

11 Λιµνοδεξαµενές Προτεινόµενα έργα δικτύου αποχέτευσης 1.2 Σχέδια Οριζοντιογραφία ζωνών και συλλεκτήρων 1: Κατά µήκος τοµές κεντρικού αποχετευτικού αγωγού και συλλεκτήρων 1:2000/1: Προσχέδια αντλιοστασίων 2 ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ 2.1 Τεχνική έκθεση Ιστορικό - Ανάθεση Περιγραφή προβλήµατος αποχέτευσης Περιγραφή επάρκεια αξιολόγηση υφιστάµενων έργων αποχέτευσης Περίληψη ειδικών µελετών (εδαφοτεχνικά στάθµη υπόγειων υδάτων κτλ) Τεχνοοικονοµική διερεύνηση λύσεων Περιγραφή και τεκµηρίωση προτεινόµενης λύσης 2.2 Υδραυλικοί υπολογισµοί 2.3 Προµέτρηση προϋπολογισµός 2.4 Ετήσιες λειτουργικές δαπάνες 2.5 ιαστασιολόγηση αντλιοστασίων και ειδικής διατοµής αγωγών 2.6 Η/Μ υπολογισµοί 2.7 Απαιτούµενες συµπληρωµατικές εργασίες (τοπογραφικές κτλ) 2.8 Σχέδια Γενική οριζοντιογραφία 1: Πρότυπα κατασκευής Τυπικές διατοµές συλλεκτήρων και αγωγών Χαρακτηριστικές διατοµές οδών µε τη θέση των αγωγών και λοιπών δικτύων ΟΚΩ Κατά µήκος τοµές συλλεκτήρων Προσχέδια αντιλιοστασίων 1:100 ή 1:50 11 από 11 Έκδοση : 0

12 Λιµνοδεξαµενές 3 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 3.1 Τεχνική έκθεση Ιστορικό ανάθεση Περιγραφή προβλήµατος αποχέτευσης Πολεοδοµικά Χωροταξικά Πληθυσµιακά δεδοµένα Υδρολογικά δεδοµένα Παραδοχές υδραυλικών υπολογισµών Παραδοχές στατικών υπολογισµών Περιγραφή και τεκµηρίωση προτεινόµενης λύσης Προγραµµατισµός έργων Ετήσιες λειτουργικές δαπάνες 3.2 Υδραυλικοί υπολογισµοί 3.3 Στατικοί υπολογισµοί 3.4 Η/Μ υπολογισµοί 3.5 Προµέτρηση 3.6 Ανάλυση τιµών 3.7 Τιµολόγιο 3.8 Προδιαγραφές έργων ΠΜ και Η/Μ 3.9 Προϋπολογισµός 3.10 ΓΣΥ 3.11 ΕΣΥ 3.12 Σχέδια Οριζοντιογραφία επί τοπογρ. υποβάθρου 1:2 000 ή 1: Οριζοντιογραφία επί τοπογρ. υποβάθρου άνευ υψοµετρικών καµπυλών 1:2 000 ή 1: Κατά µήκος τοµές συλλεκτήρων και αγωγών Τεχνικά έργα και τυπικές διατοµές αγωγών 12 από 12 Έκδοση : 0

13 Λιµνοδεξαµενές Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-4 Αναθ. : Ηµερ/νία: Σελίδα : από ΜΕΛΕΤΕΣ ΛΙΜΝΟ ΕΞΑΜΕΝΩΝ Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας Μελέτης Υπηρεσία: ΜΕΛΕΤΗ: Υπηρεσία: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: Υπηρεσία: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Υπηρεσία: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ: 1. ΣΤΑ ΙΟ Ι: Προκαταρκτική Μελέτη - ΠΠΕ 1.1 Προκαταρκτική Μελέτη Έκθεση Γενική Περιγραφή της Περιοχής: Θέση - Έκταση Μορφολογία, ηµογραφικά στοιχεία, Κλιµατικές συνθήκες, Γεωλογικές συνθήκες, Υδρολογικές συνθήκες, Εδαφολογικές συνθήκες, Γεωργοοικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες Υφιστάµενα Έργα Ανάγκες σε νερό Σχέδιο Αξιοποίησης 13 από 13 Έκδοση : 0

14 1.1.2 Σχέδια Λιµνοδεξαµενές Γεωργοτεχνικά Στοιχεία Αξιοποίηση του ιατιθέµενου νερού για ύδρευση και άρδευση περιοχή Περιγραφή των Προτεινόµενων Έργων Προϋπολογισµός Οικονοµικά Αποτελέσµατα Περίµετρος Έργου Λεκάνες Απορροής: 1: Υφιστάµενα Τεχνικά Έργα: 1: Προτεινόµενα Έργα: 1: ιατοµές Λεκάνης Κατάκλισης: Πρόσφορες κλίµακες Τυπικά Σχέδια Προβλεπόµενων Τεχνικών Έργων: Πρόσφορες κλίµακες 1.2 Υδρολογική Προµελέτη 1.3 Γεωλογική Αναγνώριση Έκθεση Σχέδια Γεωλογικός Χάρτης 1: Γεωλογική Μηκοτοµή: 1:5 000/1:500 Γεωλογικές ιατοµές 1: Υδρογεωλογική Προµελέτη 2 ΣΤΑ ΙΟ ΙΙ: Οριστική Μελέτη ΜΠΕ 2.1 Υδρολογική Μελέτη Επεξεργασία Βροχοµετρικών εδοµένων Επεξεργασία Μετεωρολογικών εδοµένων για την Εκτίµηση της Εξατµισοδιαπνοής Σύνταξη Όµβριων Καµπυλών Κατάρτιση Υδρολογικού Ισοζυγίου Εκτίµηση Όγκου Πληµµύρας από τη Λεκάνη Συλλογής 14 από 14 Έκδοση : 0

15 2.2 Τοπογραφική 2.3 Γεωλογικές & Γεωτεχνικές Έρευνες (Πεδίου και Εργαστηρίου) 2.4 Γεωτεχνική Μελέτη 2.5 Γεωλογική Μελέτη Έκθεση Γεωλογικές Συνθήκες Γεωτεχνικές Συνθήκες Θέση Λιµνοδεξαµενής - Αλωνιού Θέση Υδρολοηψίας ιαδροµή Προσαγωγού Σεισµικότητα Σχέδια Γεωλογική Χαρτογράφηση :1:1 000 Γεωλογικές ιατοµές 1: Οριστική Μελέτη Έκθεση Γεωµορφολογία και Γεωλογία της Περιοχής Λιµνοδεξαµενές Περιγραφή των Προτεινόµενων Έργων (Λεκάνη συλλογής, Αγωγός µεταφοράς, Λιµνοδεξαµενή) Υδρολογικοί Υπολογισµοί Υδραυλικοί Υπολογισµοί Βασικά εδοµένα Στατικών Υπολογισµών Εδαφοτεχνική Έρευνα Προϋπολογισµός Τεύχος Υδραυλικής Μελέτης Τεύχος Στατικής Μελέτης 15 από 15 Έκδοση : 0

16 Λιµνοδεξαµενές Τεύχος Η/Μ Εγκαταστάσεων Τεύχος Οδοποιίας Σχέδια Θέση του Έργου: 1: Γενική ιάταξη του Έργου: 1:5 000 Οριζοντιογραφία Έργων: 1:2 000 Λεκάνη Συλλογής Κατά µήκος τοµή: 1:2 000 / 1:100 Λεκάνη Συλλογής ιατοµές: 1: :100 Λεκάνη Συλλογής Λεπτοµέρειες: ιάφορες κλίµακες Αγωγός Μεταφοράς Οριζοντιογραφία: 1:1 000 Αγωγός Μεταφοράς Μηκοτοµή: 1:1 000 / 1:100 Τυπικά Τεχνικά: Πρόσφορες κλίµακες Μηκοτοµή Άξονα Αναχώµατος: 1: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 2.8 ηµοσιοποίηση ΜΠΕ 2.9 Έγκριση Περιβαλλοντικών Ορων 3 ΣΤΑ ΙΟ ΙΙΙ 3.1 Τεύχη ηµοπράτησης 3.2 Κτηµατολόγιο 16 από 16 Έκδοση : 0

17 Μικρά Φράγµατα Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-5 Αναθ. : Ηµερ/νία: Σελίδα : από ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας Μελέτης Υπηρεσία: ΜΕΛΕΤΗ: Υπηρεσία: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: Υπηρεσία: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Υπηρεσία: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ: 1. ΣΤΑ ΙΟ Ι: Προκαταρκτική Μελέτη - ΠΠΕ 1.1 Προκαταρκτική Μελέτη Έκθεση Γενική Περιγραφή της Περιοχής: Θέση - Έκταση Μορφολογία, ηµογραφικά Στοιχεία, Κλιµατικές Συνθήκες, Γεωλογικές Συνθήκες, Υδρολογικές Συνθήκες, Εδαφολογικές Συνθήκες, Γεωργοοικονοµικές και Κοινωνικές Συνθήκες Υφιστάµενα Έργα Ανάγκες σε νερό Σχέδιο Αξιοποίησης Γεωργοτεχνικά Στοιχεία Αξιοποίηση του ιατιθέµενου νερού για ύδρευση και άρδευση περιοχή Περιγραφή των Προτεινόµενων Έργων Προϋπολογισµός Οικονοµικά Αποτελέσµατα 17 από 17 Έκδοση : 0

18 1.1.2 Σχέδια Περίµετρος Έργου Λεκάνες Απορροής: 1: Υφιστάµενα Τεχνικά Έργα: 1: Προτεινόµενα Έργα: 1: ιατοµές Λεκάνης Κατάκλισης: Πρόσφορες κλίµακες Μικρά Φράγµατα Τυπικά Σχέδια Προβλεπόµενων Τεχνικών Έργων: Πρόσφορες κλίµακες 1.2 Υδρολογική Προµελέτη 1.3 Γεωλογική Αναγνώριση Έκθεση Σχέδια Γεωλογικός Χάρτης 1: Γεωλογική Μηκοτοµή 1:5 000/1:500 Γεωλογικές ιατοµές 1: Υδρογεωλογική Προµελέτη 2 ΣΤΑ ΙΟ ΙΙ: Οριστική Μελέτη ΜΠΕ 2.1 Υδρολογική Μελέτη Επεξεργασία Βροχοµετρικών εδοµένων Επεξεργασία Μετεωρολογικών εδοµένων για την Εκτίµηση της Εξατµισοδιαπνοής Σύνταξη Όµβριων Καµπυλών Κατάρτιση Υδρολογικού Ισοζυγίου Εκτίµηση Όγκου Πληµµύρας από τη Λεκάνη Συλλογής 2.2 Τοπογραφική Μελέτη 2.3 Γεωλογικές & Γεωτεχνικές Έρευνες (Πεδίου και Εργαστηρίου) 2.4 Γεωτεχνική Μελέτη 2.5 Γεωλογική Μελέτη 18 από 18 Έκδοση : 0

19 2.5.1 Έκθεση Σχέδια Γεωλογικές Συνθήκες Γεωτεχνικές Συνθήκες Συνθήκες Θέσης Φραγµατος Συνθήκες Θέσης Κατάκλυσης Σεισµικότητα Σεισµική Επικινδυνότητα Γεωλογική Χαρτογράφηση: Πρόσφορη κλίµακα Γεωλογικές ιατοµές 1: Οριστική Μελέτη Έκθεση Βασικά Κριτήρια Μελέτης Τοπογραφικές Εργασίες Φάκελος Ειδικών Μελετών Φάκελος Γεωτεχνικών Ερευνών και Ερευνών Υλικών Κατασκευής Τεύχος Ερευνών επί Υδραυλικών Οµοιωµάτων Τεύχος Υδραυλικών Υπολογισµών Τεύχος Γεωτεχνικών Υπολογισµών Φάκελος Η/Μ Μελετών Τεύχος Μελέτης Εκτροπής Ποταµού Τεύχος Χώρων Κατάληψης Απαλλοτριώσεων Έκθεση ηµοσιονοµικής ιερεύνησης Προϋπολογισµός Τεύχος Οδοποιίας Σχέδια Γενική ιάταξη του Έργου: 1: Μικρά Φράγµατα 19 από 19 Έκδοση : 0

20 Μικρά Φράγµατα Οριζοντιογραφία Έργων: 1:5 000 Οριζοντιογραφία Έργων: 1:1 000 Οριζοντιογραφία Μόνιµων και Προσωρινών Καταλήψεων: 1: :1 000 Οριζοντιογραφία της Θέσης Προµήθειας Υλικών Μηκοτοµή Σώµατος του Φράγµατος: 1:500 1:250 Σχέδια Σκάµµατος Θεµελιώσεων Σχέδια ΕπιµέρουςΤεχνικών Έργων: ιάφορες 2.7 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 2.8 ηµοσιοποίηση Μ.Π.Ε. 2.9 Έγκριση Περιβαλλοντικών Ορων 3 ΣΤΑ ΙΟ ΙΙΙ 3.1 Τεύχη ηµοπράτησης 3.2 Κτηµατολόγιο 20 από 20 Έκδοση : 0

21 Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-6 Αναθ. : Ηµερ/νία: Σελίδα : από ΜΕΛΕΤΕΣ XYTA Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας Μελέτης Αρδευτικά Έργα Υπηρεσία: ΜΕΛΕΤΗ: Υπηρεσία: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: Υπηρεσία: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Υπηρεσία: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ: Σύµβαση 1. ΣΤΑ ΙΟ Ι: Περιφερειακός ή Νοµαρχιακός Σχεδιασµός Α Φάση 1.1 Α Φάση Περιφερειακού ή Νοµαρχιακού Σχεδιασµού (ΚΥΑ /97) Στόχοι ιαχείρισης Απορριµµάτων Προέλευση Ποσότητα και Σύνθεση Αποβλήτων Μέθοδοι ιαχείρισης Χρηµατοδοτικές υνατότητες Εξειδίκευση Όρων Καταλληλότητας ενός Χώρου και Κριτηρίων Συγκριτικής Αξιολόγησης Προεπιλογή Κατ αρχήν Κατάλληλων Χώρων ΣΤΑ ΙΟ ΙΙ: Περιφερειακού ή Νοµαρχιακού Σχεδιασµού - Β Φάση / ΠΠΕ Β Φάση Περιφερειακού ή Νοµαρχιακού Σχεδιασµού - Προκαταρκτική Mελέτη Έκθεση Περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας µε αναφορά σε συνάρτηση µε το χώρο της εγκατάστασης, το σχεδιασµό και το µέγεθος του 21 από 21 Έκδοση : 0

22 2.1.2 Σχέδια Αρδευτικά Έργα Σύµβαση Προσδιορισµός των χωροταξικών στοιχείων της περιοχής και τα στοιχεία των προτεινόµενων θέσεων του ΧΥΤΑ Γεωλογικά Υδρογεωλογικά Υδρολογικά Στοιχεία Αιτιολόγηση αποκλεισµού ή ένταξης του χώρου για περαιτέρω έρευνα Φορείς ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αναλυτική Περιγραφή των όρων καταλληλότητας και κριτηρίων συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής του χώρου του ΧΥΤΑ Στάδια κατασκευής έργου Εκτίµηση δαπάνης του έργου εκάστης των λύσεων Προτεινόµενες θέσεις των εγκαταστάσεων: 1: : Χρήσεις Γης: 1: : Ανάπτυξη Προτεινόµενου Χώρου: Μηκοτοµή 1:5 000/1: Γεωλογική Αναγνώριση Έκθεση Σχέδια Γεωλογικός χάρτης 1: Γεωλογική µηκοτοµή 1:5 000/1:500 Γεωλογικές διατοµές 1: Υδρολογική Μελέτη 2.4 Υδρογεωλογική Προµελέτη 2.5 Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΠΧ) 3 ΣΤΑ ΙΟ ΙΙΙ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ (Π 696/74) 3.1 Τοπογραφικό Υπόβαθρο Ζώνης Κατάληψης ΧΥΤΑ 3.2 Προµελέτη Έκθεση 22 από 22 Έκδοση : 0

23 3.2.2 Σχέδια Αρδευτικά Έργα Σύµβαση Ονοµασία και είδος του έργου Γενικές Παράµετροι Σχεδιασµού του έργου Τεχνική Περιγραφή και ιαστασιολόγηση του Έργου Οργάνωση και Λειτουργία του Χώρου Περιβαλλοντικός Έλεγχος και Λειτουργία του Χώρου Οικονοµικά Στοιχεία και Προϋπολογισµός του Έργου Χάρτης Προσανατολισµού: 1: Θέση των Έργων: 1:5 000 Τοπογραφικό ιάγραµµα: 1: 500 ιαµόρφωση Λεκάνης Εσωτερική Οδοποιία: 1: 500 Γενική ιάταξη Έργων: 1: 500 Οριζοντιογραφία Υδραυλικών Έργων: 1: 500 Οριζοντιογραφία Έργων ιαχείρισης Βιοαερίου: 1: 500 Κατά µήκος τοµή: 1: 500 Κατά πλάτος τοµή: 1: 500 Τελική ιαµόρφωση Αναγλύφου: 1: 500 Τυπικά Τεχνικά Έργα: Πρόσφορες κλίµακες 3.3 Γεωλογική Προµελέτη 3.4 Υδρογεωλογική Μελέτη 3.5 Γεωτεχνική Μελέτη 3.6 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 3.7 ηµοσιοποίηση ΜΠΕ 3.8 Εγκριση Περιβαλλοντικών Ορων 4 ΣΤΑ ΙΟ IV 4.1 Τεύχη ηµοπράτησης 4.2 Κτηµατολόγιο 23 από 23 Έκδοση : 0

24 Αρδευτικά Έργα Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-7 Αναθ. : Ηµερ/νία: Σελίδα : από ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας Μελέτης Υπηρεσία: ΜΕΛΕΤΗ: Υπηρεσία: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: Υπηρεσία: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Υπηρεσία: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ: 1. ΣΤΑ ΙΟ Ι: Προκαταρκτική Μελέτη Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΠΧ) 1.1 Μέτρηση Παροχών Έλεγχος Καταλληλότητας νερού 1.2 Προκαταρκτική Μελέτη Π 696/ Έκθεση Σχέδια Γενική περιγραφή της περιοχής: πληθυσµιακά χαρακτηριστικά, κλιµατολογικές συνθήκες, γεωλογικά και υδρολογικά στοιχεία, υφιστάµενα έργα, γεωργοοικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες Προτεινόµενα προς κατασκευή έργα: δυνάµενη να εξασφαλιστεί ποσότητα αρδευτικού νερού, προς άρδευση εκτάσεις, δίκτυο µεταφοράς και διανοµής, έργα αγροτικής οδικής επικοινωνίας, συσχετισµός υπαρόχντων έργων Προµετρήσεις, Προϋπολογισµοί Περίµετρος Έργων και ιοικητική ιαίρεση 1: : από 24 Έκδοση : 0

25 Αρδευτικά Έργα Λεκάνες απορροής της περιοχής 1: Υφιστάµενα Τεχνικά Έργα 1: Προτεινόµενα Έργα 1: Μηκοτοµές των προτεινόµενων προς διευθέτηση ρεµάτων 1: Μηκοτοµές των προτεινόµενων σηράγγων 1: Εδαφολογική Αναγνώριση Χαρακτηριστικά και σύσταση εδαφών Κατάταξη εδαφών σε κατηγορίες αρδευσιµότητας 1.4 Σχέδιο Ανάπτυξης Γενικές κατευθύνσεις ορθολογικής οικονοµικής ανάπτυξης της περιοχής Σχέδιο γεωργικής ανάπτυξης: ενδεδειγµένες χρήσεις γης και κατανοµή των καλλιεργειών, γεωργοτεχνικά στοιχεία, αναµενόµενα αποτελέσµατα εφαρµογής του σχεδίου γεωργική ανάπτυξης Προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρµογή του προτεινόµενου σχεδίου ανάπτυξης: αναδασµός, µέτρα για την κατεργασία, διακίνηση και διάθεση της αναµενόµενης παραγωγής, έργα υποδοµής και κοινής ωφελείας, διοικητικά µέτρα και απαιτούµενες παράλληλες επενδύσεις 1.5 ηµοσιονοµική ιερεύνηση Ετήσιες Επιβαρύνσεις Άµεσες ωφέλειες Έµµεσες ωφέλειες Συµπεράσµατα 1.6 Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (πρώην Φάκελος Προέγκρισης Χωροθέτησης) ΚΥΑ 69269/90 και Εγκύκλιοι 17/94 και 9/96 2 ΣΤΑ ΙΟ ΙΙ: Προµελέτες Έργων ΜΠΕ 2.1 Οικονοµοτεχνική Μελέτη 25 από 25 Έκδοση : 0

26 2.1.1 Έκθεση Σχέδια Γενική περιγραφή της περιοχής Εκτάσεις και Γεωργοτεχνικά στοιχεία του έργου Κυριότερα προβλεπόµενα έργα Χρονοδιάγραµµα προόδου του έργου και δαπάνες Ετήσιες δαπάνες και κόστος νερού Αξία παραγωγής και οικονοµικά αποτελέσµατα Αποδοτικότητα Απασχόληση Αγορές και εµπόριο προϊόντων Γενική διάταξη έργων: 1: : Προµελέτη Π 696/ Έκθεση Αρδευτικά Έργα Σύντοµη περιγραφή της περιοχής: εδάφη, µορφολογία, υδρολογικές συνθήκες, ποιότητα ύδατος άρδευσης, πολιτικοκοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες Περιγραφή υφιστάµενων έργων Περίληψη Ειδικών Μελετών Τεχνικοοικονοµική διερεύνηση των εναλλακτικών λύσεων και επιλογή της προτεινόµενης Περιγραφή της προτεινόµενης λύσης Επικαιροποίηση ηµοσιονοµικής ιερεύνησης Σχέδια Ευρύτερη περιοχή έργων και γενική διάταξη 1: : Λεκάνες απορροής της περιοχής 1: Υφιστάµενα τεχνικά έργα 1: από 26 Έκδοση : 0

27 Αρδευτικά Έργα Γενική ιάταξη του συνόλου των προβλεπόµενων έργων 1: Οριζοντιογραφία δικτύων 1:5 000 Ζώνες µόνιµης κατάληψης 1:5 000 Κατόψεις και τοµές δεξαµενών, αντλιοστασίων κτλ., 1:200, 1:100, 1:50 Θέσεις προµήθειας υλικών 1: Κατά µήκος τοµές σηµαντικότερων αγωγών 1: Τυπικά σχέδια προστατευτικών έργων 1:100, 1:50, 1:20 Τυπικές διατάξεις τριτευόντων δικτύων και επεξηγηµατικές τοµές 1:100, 1:50, 1:20 Τυπικά σχέδια µονάδων άρδευσης 1:100, 1:50, 1: Τεύχος Υδραυλικών Υπολογισµών Τεύχος Στατικών και Εδαφοµηχανικών Υπολογισµών Τεύχος Ηλεκτροµηχανολογικών Υπολογισµών Τεύχος Προµετρήσεων Τεύχος Προϋπολογισµού 2.3 Υδρολογική Μελέτη Επεξεργασία δεδοµένων µετρήσεων παροχών Επεξεργασία βροχοµετρικών δεδοµένων Επεξεργασία µετεωρολογικών δεδοµένων Όµβριες καµπύλες Κατάρτιση υδρολογικού ισοζυγίου και υπολογισµός διαθέσιµων παροχών 2.4 Εδαφολογική Μελέτη 2.5 Τοπογραφική Μελέτη 2.6 Γεωργοτεχνική Γεωργοοικονοµική Μελέτη Οριοθέτηση της προς άρδευση περιοχής Εξέταση εναλλακτικών µεθόδων άρδευσης και προτεινόµενη βέλτιστη λύση 27 από 27 Έκδοση : 0

28 Αρδευτικά Έργα Προσδιορισµός µεγεθών σχεδιασµού όπως: ειδική παροχή άρδευσης τον κρίσιµο µήνα, αρδευτική µονάδα, υδροληψία, µέση ετήσια κατανάλωση νερού Κοινωνικοοικονοµικά αποτελέσµατα 2.7 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΚΥΑ 69269/90 3 ΣΤΑ ΙΟ ΙΙΙ: Οριστικές Μελέτες Έργων 3.1 Οριστική Μελέτη Π 696/ Έκθεση Σύντοµη περιγραφή της περιοχής και των προβληµάτων Περιγραφή των προτεινόµενων έργων: χάραξη, διατηρούµενα έργα, κυριότερα τεχνικά έργα, αντλιοστάσια κτλ. Βασικά τεχνικά δεδοµένα: αρδευτικών διωρύγων, δικτύων τεχνητής βροχής, αντλιοστάσια, δεξαµενές Βασικά δεδοµένα στατικών υπολογισµών Οικονοµικά αποτελέσµατα Πρόγραµµα έργων Προµήθεια υλικών και διάθεση πλεοναζόντων υλικών Εγκατάσταση εργοταξίων Αναµόρφωση ηµοσιονοµικής ιερεύνησης Φάκελος Γεωλογίας και Ερευνών Εδαφοµηχανικής Τεύχος Υδραυλικών Υπολογισµών Τεύχος Στατικών και Εδαφοτεχνικών Υπολογισµών Τεύχος ηλεκτροµηχανολογικών υπολογισµών και τεχνικών προδιαγραφών ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων Τεύχος Προµετρήσεων Τεύχος Ανάλυσης τιµών Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών έργων πολιτικού µηχανικού 28 από 28 Έκδοση : 0

29 Τεύχος Προϋπολογισµού Σχέδια Αρδευτικά Έργα Ευρύτερη περιοχή έργων και γενική διάταξη 1: : Λεκάνες απορροής της περιοχής 1: Υφιστάµενα τεχνικά έργα 1: Γενικά ιάταξη του συνόλου των προβλεπόµενων έργων 1: Οριζοντιογραφία δικτύων 1:5 000 Ζώνες µόνιµης κατάληψης 1:5 000 Κατόψεις τοµές δεξαµενών, αντλιοστασίων 1:50 Θέσεις προµήθειας υλικών 1: Κατά µήκος τοµές διαµήκων έργων 1:5 000 / 1:100, 1:2 000 / 1:100 Χαρακτηριστικές διατοµές διαµήκων έργων 1:100, 1:50 Κατόψεις και τοµές προστατευτικών έργων 1:100, 1:50 Τυπικά σχέδια (κατόψεις τοµές) τεχνικών έργων: 1:50, 1:20 Τυπικά σχέδια µεταλλικών κατασκευών 1:50, 1:20 Κατόψεις και τοµές ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων 1: Λεπτοµερείς Τοπογραφικές Αποτυπώσεις 4 ΣΤΑ ΙΟ ΙV 4.1 Κτηµατολόγιο 4.2 Τεύχη ηµοπράτησης 29 από 29 Έκδοση : 0

30 Αρδευτικά Έργα 30 από 30 Έκδοση : 0

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 9 Αυγούστου 2005 ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ.Μ.Ε.Ο Ταχ. ιεύθυνση : Ιπποκράτους 207 Αριθµ. Πρωτ: ΜΕΟ/α/ο/1257 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 101 78 Fax : 210-64 63

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΧΩ Ε ΜΕΟ/α/Ο/3429/Εγκ.37/95 : "Εκπόνηση Μελετών ηµοσίων 'Εργων"

ΥΠΕΧΩ Ε ΜΕΟ/α/Ο/3429/Εγκ.37/95 : Εκπόνηση Μελετών ηµοσίων 'Εργων ΥΠΕΧΩ Ε ΜΕΟ/α/Ο/3429/Εγκ.37/95 : "Εκπόνηση Μελετών ηµοσίων 'Εργων" Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις : α) Του Ν. 716/77 "Περι µητρώου µελετών και αναθέσεως και εκπονήσεως µελετών" και των σχετικών Π. /των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΖΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ο Ε. ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Ο Μ Ο Ε. ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ο Μ Ο Ε ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2003 ΚΕΦΑΛΑΙΟ1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναπτυξιακά Προγράμματα και Μελέτες Διαχείρισης (Master Plan) Λιμένων Διεθνούς Ενδιαφέροντος και Λιμένων Εθνικής Σημασίας»

ΘΕΜΑ: «Αναπτυξιακά Προγράμματα και Μελέτες Διαχείρισης (Master Plan) Λιμένων Διεθνούς Ενδιαφέροντος και Λιμένων Εθνικής Σημασίας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 30-04-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 8210/15/13 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τμήμα α : Ανάπτυξης & Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68)

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚ Ε Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡ Γ Α ΕΙΑ Α ΕΙΑ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙ ΙΚΗ Α ΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΙΚΑ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΚ ΟΡ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ. ΥΔΡ. & ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΤΑΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 394.757,25

Διαβάστε περισσότερα

(βλέπε ΥΠΕΧΩ Ε Εγκ.57/90)

(βλέπε ΥΠΕΧΩ Ε Εγκ.57/90) Π.. 515/89 (ΦΕΚ Α' 219) : Τροποποίηση, συµπλήρωση και κατάργηση άρθρων του πρώτου βιβλίου του Π.. 696/74 "Περί αµοιβών µηχανικών δια σύνταξιν µελετών κλπ." (ΦΕΚ Α' 301) (βλέπε ΥΠΕΧΩ Ε Εγκ.57/90) Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση της οριστικής γεωλογικής µελέτης και των γεωτεχνικών αξιολογήσεων - µελετών στο τµήµα "Ξάνθη - Σµίνθη" του Κάθετου Άξονα 70 "Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα"-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας Αναστασόπουλος Κων/νος Μουτάφης Νικόλαος Νικολάου ηµήτριος Ντουνιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 69269/5387/90

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 69269/5387/90 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 69269/5387/90 Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου ειδικών περιβαλλοντικών µελετών (ΕΠΜ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Έννοιες Ορισµοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Έννοιες Ορισµοί Νόµος 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 42/22.2.2005) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοιες Ορισµοί Για

Διαβάστε περισσότερα

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Βασική παράμετρο στην εκπόνηση του ΠΕΣΔΑ Κρήτης αποτελούν τα κριτήρια αποκλεισμού χωροθέτησης των έργων επεξεργασίας, διάθεσης και εν γένει διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις της Οµάδας Εργασίας για το θέµα: «ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» Ηράκλειο, 2003

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ»

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» «ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜ ΜΑΝΣΗΣΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜ ΜΑΤΩΝ»» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Επιστημονικός υπεύθυνος: ημήτριος Αργυρόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012 K:\N0900a\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Δ. 635

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Δ. 635 Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Μ.Π.Ε.) ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (Ε.Π.Μ.) Αποφ. 69269/5387/90 Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986), όπως έχει

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986), όπως έχει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ) Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 11473 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4- 05) : Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW VOLTERRA A.E. ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW ΘΕΣΗ : "ΧΑΛΚΟΔΟΝΙΟ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών μελετών αποτυπώσεων κτηματολογίου και οριστικής μελέτης οδοποιίας στο τμήμα Σέρρες-Ν. Ζίχνη-Μεσορράχη του Κάθετου Άξονα 61 Σέρρες-Καβάλα - Κωδ. Αναφοράς 4129»

Διαβάστε περισσότερα

B ΦΑΣΗ B1 Στάδιο. Πρόταση Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας

B ΦΑΣΗ B1 Στάδιο. Πρόταση Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΤ Ι Α Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Θ ΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ ΗΜΟΣ Κ ΑΡΔΙΤΣΑΣ Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας Ανάδοχος Η Σύμπραξη των Γραφείων: "ΒΑΛΣΑΜΩ-ΜΙΤΣΗ ΒΑΛΑΣΣΑ"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υδροαρδευτικά & Έργα Αποχέτευσης που υλοποιούνται Ανάγκες χρηματοδότησης Νέα έργα που προτείνονται, ολοκλήρωση μελετών, ένταξη ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΟΠΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΤΡΕΛΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 6 1.1 ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ "ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013" ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 16374/3696/98 (ΦΕΚ 723 Β'): 'Εγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση µελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόµηση περιοχές.

Αριθ. 16374/3696/98 (ΦΕΚ 723 Β'): 'Εγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση µελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόµηση περιοχές. Αριθ. 16374/3696/98 (ΦΕΚ 723 Β'): 'Εγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση µελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόµηση περιοχές. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 'Εχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί Κατά την έννοια του κεφαλαίου αυτού νοούνται ως: 1. Υδατορεύματα ή υδατορέματα (μη πλεύσιμοι ποταμοί, χείμαρροι,

Διαβάστε περισσότερα