ιαχείρισηλυµάτων στηνπεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας Μάιος 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιαχείρισηλυµάτων στηνπεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας Μάιος 2011"

Transcript

1 ιαχείρισηλυµάτων στηνπεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας Μάιος 2011

2 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει 60 οικισµούς µε πληθυσµόαιχµήςµεγαλύτεροαπό ι.κ. (οικισµοί Α, Β και Γ προτεραιότητας), οι οποίοι θα έπρεπε να ήταν «συµµορφωµένοι» µε την Οδηγία 91/271. Για τους περισσότερους από τους οικισµούς αυτούς απαιτούνται σηµαντικά έργα.α. και Ε.Ε.Λ. ώστε να πληρούν τα κριτήρια. Προσκλήσεις 2.1, 2.7, 2.9, 2.11 & 2.12 του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. (Ε.Σ.Π.Α.)

3 Σηµερινοί Πληθυσµοί Αιχµής Οικισµών Περιφερειακή Ενότητα Οικισµοί Α' Οικισµοί Β' Οικισµοί Γ' Σύνολο ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΦΩΚΙ ΑΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Περιφέρεια ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

4 Ο επόµενος Πίνακας αφορά µόνο τους οικισµούς Γ προτεραιότητας. εν έχουν συµπεριληφθεί στον Π/Υ τα συνολικά αιτήµατα στην Πρόσκληση 2.11, τα οποία σε επίπεδο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ανέρχονται σε 169 εκ. (συνολικά διαθέσιµα σε επίπεδο Χώρας 500 εκ. ). ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΤΟ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. (2.1) ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΤΟ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. ΓΕΦΥΡΕΣ (2.7) ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΤΟ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. (2.9) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (2.9) ΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (2.9) ΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (2.11) Π/Υ

5 Επισηµάνσεις Καταληκτική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης µελετών/αδειοδοτήσεων (31/12/2012) και έργων (31/12/2015), ενώ αναµένεται και η µεταρρύθµιση του Συστήµατος Ανάθεσης και Εκτέλεσης Συµβάσεων Μελετών και ηµοσίων Έργων Ανάθεση και Εκπόνηση Μελετών Αδειοδοτήσεις Ενστάσεις Προσφυγές... Στην περίπτωση επίτευξης των σχεδιαζόµενων έργων, αναµένεταιναεξυπηρετείταιτο 75%, περίπου, του πληθυσµού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6 Επισηµάνσεις Συνεργασία/Σχεδιασµός µεταξύ Φορέων και αρµοδίων υπηρεσιών (Περιφέρεια, Κεντρικών Υπηρεσιών) αλλά και ΜΚΟ, επιµελητηρίων, συνεταιρισµών και ενηµέρωση πολιτών Συνεργασίαµετιςδιαχειριστικέςαρχές (ΠΕΠΣτερεάςΕλλάδας, ΕΠΠΕΡΑΑ), ώστε να υπάρχει οµαλή χρηµατοδότηση Η διαχείριση λυµάτων θα πρέπει να σχεδιάζεται µε γνώµονα την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, συνυπολογίζοντας το κατασκευαστικό και λειτουργικό κόστος Περιπτώσεις χωροθετήσεων, διάθεσης και επαναχρησιµοποίησης των λυµάτων, ιδιωτικών συνδέσεων...

7 Φορείς ιαχείρισης & Τεχνικοί Σύµβουλοι «Αξιοποίηση» των µελετητών και τεχνικών συµβούλων, για παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών, απόκτηση τεχνογνωσίας των Φορέων, αντιµετώπιση προβληµάτων εργολαβιών και σύσταση των Φορέων Λειτουργίας/ ιαχείρισης Σύσταση ενισχυµένων Φορέων ιαχείρισης, στελέχωση µε εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό, σωστή και ολοκληρωµένη διαχείριση των έργων Σύσταση, σε επίπεδο νοµού, Ενιαίου Τεχνικού Φορέα Υποστήριξης των επιµέρους ΟΤΑ και ΕΥΑ σε θέµατα ιαχείρισης Υδάτων/Λυµάτων/Αποβλήτων, ή εναλλακτικά διευρυµένος υποστηρικτικός ρόλος των κεντρικών ΕΥΑ

8 Αξιοποίησηιλύος & επεξεργασµένων λυµάτων Βιοµηχανίες (νερό ψύξης, καύσιµη ύλη κτλ) Αποκαταστάσεις (λατοµεία, ορυχεία, ΧΑ Α κτλ) Γεωργία/καλλιέργειες (άρδευση, εδαφοβελτιωτικό κτλ) Πυρόσβεση ασικές εκτάσεις (άρδευση, εδαφοβελτιωτικό) Αστικό πράσινο («γκρι» δίκτυο) Εµπλουτισµός υπόγειων υδροφορέων (υφαλµυρώσεις κτλ) Πρόσφατη ΚΥΑ Επαναχρησιµοποίησης Λυµάτων (145116, ΦΕΚ 354/ ), ενώ αναµένεται και η αντικατάσταση της Υ.. Ε1β 221/65 Πρόσκληση 2.12 του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. για Επαναχρησιµοποίηση Λυµάτων

9 Σενάρια ιαχείρισηςιλύοςσεεπίπεδο ΠεριφέρειαςΣτερεάςΕλλάδας Βασικός Σχεδιασµός: Φθιώτιδα Ευρυτανία (Λαµία) Εύβοια (Χαλκίδα) Βοιωτία (Λιβαδειά ή/και Θήβα) Φωκίδα (Άµφισσα) Με εναλλακτικά σενάρια: ΚεντρικήΕύβοιαµεΒοιωτία, ΒόρειαΕύβοιαµεΦθιώτιδα, Νότια Εύβοια µε Αττική Εκτιµάται ότι οι επιµέρους µονάδες επεξεργασίας της ιλύος θα είναιδυναµικότητας τόνωνξηρήςιλύοςετησίως, µεεξαίρεσητηφωκίδαόπουθαείναιπερίπου 800 τόνων

10 Περιοχέςµεέντονεςπεριβαλλοντικές πιέσεις Ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων στη γεωργία (µέθοδοι άρδευσης, αναδιάρθρωση καλλιεργειών...) Νιτρορρύπανση, χρήση χηµικών, υποβάθµιση υπόγειων υδροφορέων, γεωτρήσεις και ρυπασµένες επιφανειακές απορροές Βιοµηχανίες, µηορθολογικήδιαχείρισηαποβλήτων, επαναχρησιµοποίηση Θαλάσσιαρύπανση, παρεµβάσειςσεποταµούς (κοίτες, εκβολές), µεταφερόµενηρύπανση, διάθεσηανεπεξέργαστωνλυµάτων, υφαλµύρωση Εξορυκτικέςδραστηριότητες, εξάντλησηφυσικώνπόρων, ανεπαρκής διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων

11 Ενηµέρωση & Ευαισθητοποίηση τωνπολιτών Ενηµέρωση Σχολείων, Βιοµηχανικών και Τουριστικών επιµελητηρίων, Αγροτικών συνεταιρισµών και Μ.Κ.Ο. σε θέµατα ορθολογικής διαχείρισης των φυσικώνπόρων (εξοικονόµηση, επαναχρησιµοποίηση, τιµολόγηση...) Συνεργασία όλων στην Εκπόνηση και Εφαρµογή του ιαχειριστικού Σχεδίου Λεκανών Απορροής Υδατικό ιαµέρισµα Στερεάς Ελλάδας

12 Αντίσυµπεράσµατος Είναι καιρός για σκεπτόµενους και ενεργούς πολίτες, είναι καιρός όσοιασχολούνταιµετακοινάκαιτηνπολιτικήναέχουνως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και του περιβάλλοντος. Ας σκεφτούµε λοιπόν την ευθύνη µας, τη συµµετοχή µας, τις µικρές καθηµερινές συνήθειες µας ώστε να κάνουµε το µέλλον των παιδιών µας καλύτερο, περισσότερο ποιοτικό και ευχάριστο... Ευχαριστώ Βασίλειος Α. Σταµάτης Χηµικός Μηχανικός, MSc ΜΟ / Μ.Τ.Υ. - Υ.Π.Ε.Κ.Α. Τηλ Fax:

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ (GR07)

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ (GR07) ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ (GR07) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΕΕ /ΤΑΣ, ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας» ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ 4 η Συνεδρία Ηράκλειο 24-11-2007

ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ 4 η Συνεδρία Ηράκλειο 24-11-2007 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΕΑΡΧΟΥ 23 - ΧΑΝΙΑ 73134 τηλ. 2821 0 27900-01-02 fax : 2821 0 27903 Τράπεζα Πληροφοριών : 8962511000 www. teetdk. tee. gr e-mail : teetdk @ tee.gr ΣΥΝΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΜΕΙΣ, οι φορείς και ενεργοί πολίτες της λεκάνης του Ανθεμούντα ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ των υποχρεώσεών μας που απορρέουν

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Εκλαϊκευμένη Έκθεση Layman s Report Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων της Λεκάνης Απορροής Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Π Ο Ν Η Σ Η : 1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 2) ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 3) ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΟ ΕΞΑΜΕΝΗ ΛΙΒΑ ΑΣ Εκπόνηση εργασίας: Ευαγγελάτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την αναθεώρηση - επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασµού ιαχείρισης Στερεών Απόβλητων (ΠΕΣ Α) Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ YΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ YΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ LIFE04/ENV/GR/000099 WATER AGENDA «Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των αρχών

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

1 3 20219 03-2015 03-2015 03-2015

1 3 20219 03-2015 03-2015 03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Α. Σύντοµο ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Τα υγρά απόβλητα, αστικά και βιομηχανικά, και η διαχείρισή τους αποτελούν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της οικονομικής σημασίας της χρήσης ύδατος στην κατοικημένη και τουριστική περιοχή της Λεκάνης Απορροής του Ασωπού Ποταμού

Αξιολόγηση της οικονομικής σημασίας της χρήσης ύδατος στην κατοικημένη και τουριστική περιοχή της Λεκάνης Απορροής του Ασωπού Ποταμού Αξιολόγηση της οικονομικής σημασίας της χρήσης ύδατος στην κατοικημένη και τουριστική περιοχή της Λεκάνης Απορροής του Ασωπού Ποταμού 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα -1- Ευχαριστίες. -3- Περίληψη.. -4-1. Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Στο πλαίσιο των τεσσάρων συναντήσεων της ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Π ρ ο ς Δ ι α β ο ύ λ ε υ σ η

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Π ρ ο ς Δ ι α β ο ύ λ ε υ σ η ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 Πίνακας περιεχομένων A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 Α.1. Ορισμός -------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης 2014 Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης Περιφέρεια Κρήτης Φεβρουάριος 2015 2 Περιεχόμενα Μήνυµα Περιφερειάρχη... 4 Μέρος 1 ο : Πρόγραµµα ράσης Περιφέρειας Κρήτης... 6 Άξονας 1 Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Το Προεδρικό ιάταγµα του 1969, µε το οποίο επετράπη η εγκατάσταση και λειτουργία βιοµηχανιών στην περιοχή των Οινοφύτων, αποτελεί το πρώτο κείµενο το οποίο σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης 2013 Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης Περιφέρεια Κρήτης Φεβρουάριος 2014 2 Περιεχόμενα Μήνυµα Περιφερειάρχη... 4 Μέρος 1 ο : Πρόγραµµα ράσης Περιφέρειας Κρήτης... 6 Άξονας 1 Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1 ΓΕΝΙΚΑ 16 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 38 4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1 ΓΕΝΙΚΑ 16 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 38 4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1 ΓΕΝΙΚΑ 16 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 38 4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59 Α 2.1 ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΕΕ/ΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 2010 ΕΩΣ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΕΕ/ΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 2010 ΕΩΣ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3 ΛΑΜΙΑ Τηλ. 22310-31181,2 Fax 22310-27026 e-mail: tee_lamia@tee.gr, http://www.teetas.gr/ Λαµία 18 6 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 «ΥΠΟΔΟΜΕΣ»

Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 «ΥΠΟΔΟΜΕΣ» Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 «ΥΠΟΔΟΜΕΣ» Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΜΟΣ Α ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΣ Α 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙ ΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩ ΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 20144 Θεσσαλονίκη 2015 Περιεχόμενα 1. ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ... 2 1.1. ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ... 2 1.2. ΕΘΝΙΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

[ Ενημέρωσης & Προβληματισμου ]

[ Ενημέρωσης & Προβληματισμου ] [ Ενημέρωσης & Προβληματισμου ] ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ TEYXOΣ 66 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2012 [ 1 ] ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Ιδιοκτησία - Έδρα ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Ωρωπού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΜΟΣ Α ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΣ Α 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα