Η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:"

Transcript

1 Η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: ΟΜΗΡΟΥ ΑΘΗΝΑ ΊΉΛ.: ΑΘΗΝΑ Αρ. πρωτ. 294 FΑΧ: ΟΜΗΡΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.19/2001 Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε στο κατάστημα της μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την αποτελούμενη από τον κ. Κ. Δαφέρμο, Πρόεδρο, και τους κ.κ. Ε. Κιουντούζη, Β. Παπαπετρόπουλο, Α. Παπαχρίστου ως τακτικά μέλη και τους κ.κ. Κ. Μαυριά σε αναπλήρωση του κ. Σ. Λύτρα, Ν. Φραγκάκη σε αναπλήρωση του κ. Π. Πάγκαλου και Ε. Μήτρου σε αναπλήρωση του κ. Ν. Αλιβιζάτου, προκειμένου να εξετάσει την από προσφυγή της εταιρίας ΟΤΕΝΕΤ. Παρούσες χωρίς δικαίωμα ψήφου ήταν οι Κ. Λωσταράκου, ελέγκτρια, ως εισηγήτρια και Κ. Καρβέλη, ως γραμματεύς. Είχαν κληθεί και παρέστησαν ο κ. Κ. Γιαννακόπουλος, πληρεξούσιος δικηγόρος του κ. Καρανίκα, η κ. Ε. Σούλη, νομικός σύμβουλος της ΟΤΕΝΕΤ, ο κ. Σαραντόπουλος, Γ. Δ/ντής καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών της ΟΤΕΝΕΤ και ο κ. Παπίδης, δ/ντής πληροφοριακών συστημάτων ΟΤΕΝΕΤ. Το θέμα συζητήθηκε και στην τακτική συνεδρίαση της Αρχής στις όπου παρέστησαν ο Πρόεδρος κ. Κ. Δαφέρμος, οι κ.κ. Ν. Αλιβιζάτος, Σ. Λύτρας, Ε. Κιουντούζης, Β.

2 Παπετρόπουλος και Α. Παπαχρίστου ως τακτικά μέλη, και ο κ. Ν. Φραγκάκης σε αναπλήρωση του κ. Π. Πάγκαλου και η κα Ε. Μήτρου ως εισηγήτρια της υπόθεσης. Παρούσες χωρίς δικαίωμα ψήφου ήταν οι κκ. Κ. Λωσταράκου ως εισηγήτρια και Ε. Τσιγγάνου ως γραμματεας. Η Αρχή Αφού έλαβε υπόψη τα παρακάτω: 1. Τις διατάξεις του ν. 2472/97 και ειδικότερα των άρθρων 4 και 5 2. Τις διατάξεις του ν.2774/99 και ειδικότερα των άρθρων 8 και 9 3. Την Οδηγία 50/ της Αρχής 4. Τα υπομνήματα των δύο μερών και τα επισυναπτόμενα σε αυτά έγγραφα 5. Τα πρακτικά ακροάσεων της συνεδρίασης της 26/11/ Το παρακάτω ιστορικό Η εταιρία ΟΤΕnet με το υπ' αριθμ. 1988/25/09/2001 έγγραφο της ζητά από την Αρχή να κρίνει αν συντρέχει περίπτωση παράνομης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που συνίσταται στη συλλογή και η επεξεργασία ηλεκτρονικών διευθύνσεων συνδρομητών της από τον κ. Χρήστο Καρανίκα για μαζική αποστολή μη ζητηθείσας αλληλογραφίας. Στις αρχές Ιουλίου η ΟΤΕnet δέχτηκε μεγάλο αριθμό παραπόνων και διαμαρτυριών από συνδρομητές οι οποίοι ελάμβαναν συστηματικά μηνύματα από το site του οποίου κάτοχος είναι ο Χρήστος Καρανίκας, χωρίς να το έχουν ζητήσει και χωρίς να έχουν δώσει την ηλεκτρονική τους διεύθυνση. Στη συνέχεια και αφού λήφθηκαν μέτρα για να σταματήσει αυτή η αποστολή, από τις αρχές Σεπτέμβρη μεγάλος αριθμός συνδρομητών άρχισε ξανά να παραπονείται για την αποστολή μηνυμάτων από την ίδια ιστοσελίδα, οπότε και η ΟΤΕΝΕΤ απέστειλε δύο προειδοποιητικές επιστολές προς τον εν λόγω κάτοχο της ιστοσελίδας και τελικά διέκοψε τη δυνατότητα λήψης του μηνύματος από τους συνδρομητές της. Η εταιρία ΟΤΕnet υποστηρίζει πως οι ενέργειες του κ. Καρανίκα παραβιάζουν τα άρθρα 4 και 5 του ν.2472/97, δεδομένου ότι υφίσταται συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων χωρίς

3 τη συγκατάθεση των υποκειμένων, όπως προκύπτει σαφώς από το περιεχόμενο του μηνύματος. Περαιτέρω, η ΟΤΕΝΕΤ ισχυρίζεται ότι οι ενέργειες του κ. Καρανίκα παραβιάζουν την ειδική διάταξη του άρθρου 9 παρ.1 του ν.2774/99, σύμφωνα με την οποία η αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εξαρτάται από την προηγούμενη συγκατάθεση του παραλήπτη. Όσον αφορά τη συλλογή των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των συνδρομητών της, η ΟΤΕΝΕΤ ισχυρίζεται ότι ο κατάλογος αυτός συνίσταται στην αλφαβητική κατάσταση των κωδικών πρόσβασης (user id) των συνδρομητών της οι οποίοι επιθυμούν να κατασκευάσουν τη δική τους σελίδα παρουσίασης στο Διαδίκτυο και ως εκ τούτου δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά κατάλογο με ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Εξάλλου, η ΟΤΕΝΕΤ δεν τηρεί καταλόγους συνδρομητών με την έννοια του άρθρου 8 του. 2774/99 ούτε άλλες δημοσιεύσεις με ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Η ΟΤΕΝΕΤ υποστηρίζει ότι σκοπός του κ. Καρανίκα είναι η άμεση διαφήμιση και προώθηση της ιστοσελίδας του σε αριθμό χρηστών του διαδικτύου χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση τους, κατά παράβαση του άρθρου 9 παρ.1 του ν.2774/99 και του άρθρου 9 παρ. 10 του ν.2251/94. Δεδομένου ότι κάποιοι συνδρομητές ζήτησαν από την εν λόγω ιστοσελίδα να τους διαγράψει από τον κατάλογο των παραληπτών και παρόλα αυτά συνέχισαν να λαμβάνουν το μη επιθυμητό μήνυμα αποδεικνύει ότι οι παραλήπτες δεν συναίνεσαν έστω και. εκ των υστέρων στη λήψη του. Ο κ. Καρανίκας με το υπόμνημα που κατέθεσε στην Αρχή ισχυρίζεται ότι υπάρχει στο διαδίκτυο ειδική σελίδα της ιστοσελίδας της προσφεύγουσας με δημοσιευμένο κατάλογο με τα ονόματα συνδρομητών της ΟΤΕΝΕΤ στα οποία, αν προστεθεί η αυτονόητη για την περίπτωση κατάληξη προκύπτει η ηλεκτρονική τους διεύθυνση. Κατά συνέπεια, ο κατάλογος αυτός αποτελεί κατάλογο συνδρομητών στο διαδίκτυο, με την έννοια του άρθρου 8 του ν.2774/99. Στη δε ιστοσελίδα δεν αναγράφεται κανένας περιορισμός ως προς τη δυνατότητα επικοινωνίας με τους συνδρομητές, αντιθέτως από τη δημοσιοποίηση των ηλεκτρονικών διευθύνσεων τους προκύπτει η συναίνεση τους στη λήψη μηνυμάτων που περιέχουν ιδέες και απόψεις (όχι εμπορικές διαφημίσεις), όπως συμβαίνει και στην περίπτωση της δημοσίευσης των συμβατικών διευθύνσεων στις σελίδες των τηλεφωνικών καταλόγων. Επομένως δεν έλαβε χώρα παράνομη συλλογή και επεξεργασία των επίμαχων δεδομένων κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 5 του ν.2472/97.

4 Ως προς τη δυνατότητα διαγραφής όσων δεν επιθυμούν να λαμβάνουν το σχετικό μήνυμα, ο καθ'ου υποστηρίζει ότι δεν διαγράφονται μόνο όσοι δεν πατούν στο οικείο «κλικ» της διαγραφής και αποστέλλουν επιστολή να διαγραφούν από άλλη διεύθυνση και όχι από εκείνη που έχουν λάβει την εφημερίδα, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η διαγραφή τους, σε ελάχιστες δε περιπτώσεις δεν γίνεται αμέσως αντιληπτή η εντολή διαγραφής ορισμένων συνδρομητών λόγω τεχνικού λάθους. Περαιτέρω ο κ. Καρανίκας ισχυρίζεται ότι το ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο αποστέλλεται η εφημερίδα στους συνδρομητές της προσφεύγουσας δεν αποτελεί εμπορική διαφήμιση, αλλά γνωστοποίηση της εφημερίδας και ως εκ τούτου δεν συνάδει με τη διάδοση μιας ηλεκτρονικής εφημερίδας, όπως είναι «το Εμμελές» η έννοια της «εμπορικής προώθησης» που προϋποθέτει η εφαρμογή των άρθρων 8 και 9 του ν.2774/99. Εξάλλου, όπως ισχυρίζεται ο κ. Καρανίκας, εφόσον με την απόφαση 50/ η Αρχή έκρινε ως νόμιμη τη συλλογή δεδομένων για σκοπούς απευθείας διαφήμισης ή προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή υπηρεσιών όταν τα δεδομένα προέρχονται από καταλόγους δημόσια προσβάσιμους και υπάρχει η βεβαιότητα ότι υπάρχει η συγκατάθεση των υποκειμένων,a fortiori η συλλογή ηλεκτρονικών διευθύνσεων που πληρεί τις ανωτέρω προϋποθέσεις για την άσκηση του συνταγματικού δικαιώματος έκφρασης και ελευθερίας του τύπου είναι καθ'όλα νόμιμη. ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Από τα παραπάνω και τη συζήτηση της υπόθεσης προκύπτει ότι για την επίλυση του θέματος, απαιτείται η απάντηση στα παρακάτω ερωτήματα: 1, Ερώτημα αν ο κατάλογος που συνίσταται στην αλφαβητική κατάσταση των κωδικών πρόσβασης (user id) των συνδρομητών της ΟΤΕΝΕΤ, οι οποίοι επιθυμούν να κατασκευάσουν τη δική τους σελίδα παρουσίασης στο Διαδίκτυο συνιστά κατάλογο υπό την έννοια του άρθρου 8 του ν.2774/99. Για την υπαγωγή στην έννοια του δημοσίου καταλόγου του άρθρου 8 δεν αρκεί η ύπαρξη ενός καταλόγου ονομάτων σε μία ιστοσελίδα «κάπου στο Διαδίκτυο» ή στον offline κόσμο. Προϋποτίθεται ότι α)η συλλογή και καταχώριση του συνόλου των ονομάτων που συγκροτεί τον κατάλογο ανταποκρίνεται και

5 αποσκοπεί στη λειτουργία της ενημέρωσης (είτε τρίτων είτε των περιεχομένων σε αυτό το σύνολο), β) ο κατάλογος έχει συνταχθεί/καταρτιστεί για αυτόν τον σκοπό, δηλ. για να διατίθεται ως «πηγή άντλησης πληροφοριών για την ταυτότητα των περιεχομένων σε αυτό - και όχι για εσωτερικούς οργανωτικούς σκοπούς ή ως εργαλείο για παροχή υπηρεσίες σε συνδρομητές - πελάτες, γ) τα επιμέρους στοιχεία μπορούν να επιτελέσουν αυτοτελώς τη λειτουργία της παροχής πληροφόρησης για την οποία έχει καταρτιστεί ο κατάλογος (προσδιορισμός της ταυτότητας, εν προκειμένω αυτούσια ηλεκτρονική διεύθυνση -και όχι κωδικός πρόσβασης), δ) οι περιεχόμενοι στον κατάλογο συνδρομητές θα πρέπει - προκειμένου ακριβώς να μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα τους σε σχέση με τη συμπερίληψη τους στον κατάλογο - να έχουν ενημερωθεί ή - τουλάχιστον - να είναι σαφές και προφανές ότι το εν λόγω σύνολο ονομάτων κλπ. λειτουργεί ως δημόσιος κατάλογος. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο κατάλογος με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις στην ιστοσελίδα της ΟΤΕΝΕΤ δεν μπορεί να θεωρηθεί δημόσιος κατάλογος υπό την έννοια του άρθρου 8, Αντίθετη ερμηνεία θα καθιστούσε «δημόσιο κατάλογο» οποιοδήποτε σύνολο- αρχείο ονομάτων βρίσκεται στο Διαδίκτυο - ανεξάρτητα από τον σκοπό συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων αυτών. 2. Ερώτημα σχετικά με τους κανόνες και τις αρχές που διέπουν τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Στις ρυθμίσεις του Ν. 2774/99 υπόκεινται τα δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και κατά συνέπεια και το Διαδίκτυο. (Βλ. Εισηγητική έκθεση του νόμου. Όπως διευκρινίζεται στην οικεία εισηγητική έκθεση τα ζητήματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά από τον νόμο αυτό ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Ν. 2472/97. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 2774/99 για τους σκοπούς του νόμου αυτού ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 του Ν. 3472/97 Κρίσιμη αρχή παραμένει η αρχή του σκοπού. Η δυνατότητα εξόρυξης (data mining) προσωπικών δεδομένων, καταλόγων και ηλεκτρονικών διευθύνσεων από το Διαδίκτυο δεν νομιμοποιεί τη χρήση των δεδομένων αυτών για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους έχουν καταχωριστεί. Η αιτιολογία «την ηλεκτρονική διεύθυνση σας την βρήκαμε στις δημοσιεύσεις του Διαδικτύου ή την καταχωρίσατε» εσείς δεν συνιστά έρεισμα της συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για

6 διαφορετικούς σκοπούς. 3. Ερώτημα σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας 50/ Η - κατά την Οδηγία 50 νόμιμη και θεμιτή - συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών προϋποθέτει διαζευκτικά α) προέλευση των δεδομένων από κατάλογο που προορίζεται για το ευρύ κοινό - εφόσον οι περιεχόμενοι έχουν δώσει τη συγκατάθεση τους, β) προέλευση από πηγές δημόσια προσβάσιμες που προορίζονται για παροχή υπηρεσιών, γ) δημοσιοποίηση των δεδομένων από το ίδιο το υποκείμενο για συναφείς σκοπούς. Είναι προφανές ότι δεν συντρέχουν οι δύο πρώτες περιπτώσεις. Ως προς την τρίτη πρέπει να σημειωθεί ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί δημοσιοποίηση η οποιαδήποτε χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης στο Διαδίκτυο ή η συμπερίληψη - έστω και με συγκατάθεση - σε αλφαβητική κατάσταση κωδικών πρόσβασης (όπως στην προκειμένη περίπτωση). Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να ερμηνεύονται αυστηρά και στενά καθώς και το έρεισμα της χρήσης των δεδομένων για σκοπούς άμεσης διαφήμισης πρέπει να ερμηνεύεται στενά ως εξαίρεση από τον κανόνα της συγκατάθεσης. Σύμφωνα με τα παραπάνω (υπό 2 και 3), η συλλογή των κωδικών πρόσβασης των συνδρομητών της ΟΤΕΝΕΤ χωρίς τη συγκατάθεση τους από τον κ. Καρανίκα παραβιάζουν ης διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν.2472/97 και ως εκ τούτου είναι παράνομη. 4. Ερώτημα σχετικά με την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων και την εφαρμογή του άρθρου 9 του Ν. 2774/99. Με βάση τις ρυθμίσεις του άρθρου 9 του Ν. 2774/99 η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων «για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς» είναι επιτρεπτή μόνο στην περίπτωση συνδρομητών, οι οποίοι έχουν δώσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεση τους. Από την εν λόγω διάταξη προκύπτει ότι α) η απαγόρευση καλύπτει όχι μόνο τους σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών αλλά κάθε είδους διαφημιστικό σκοπό, β) ότι προκρίνεται η λεγόμενη λύση option, δηλ. η ρητή συγκατάθεση, η οποία εξάλλου από τον συνδυασμό των ρυθμίσεων των Ν. 2472/97 (άρθρο 2 ια) και 2774/99 (άρθρο 2) δεν μπορεί να είναι τεκμαιρόμενη ή σιωπηρή αλλά ρητή, ειδική, εν πλήρη επιγνώσει και πρέπει να προηγείται πληροφόρηση.

7 Συνεπώς η προσφερόμενη δυνατότητα opt-out (δια του πατήματος του οικείου «κλικ» από όσους δεν επιθυμούν να λαμβάνουν) δεν ανταποκρίνεται στις επιταγές αλλά και το πνεύμα του νόμου. Ως εκ τούτου, η αποστολή μη ζητηθέντος μηνύματος από το site emmeles.gr με περιεχόμενο ανακοίνωση των θεμάτων της - σύμφωνα με τον καθ' ου η καταγγελία - διαδικτυακής «εφημερίδας» και την πρόσκληση επίσκεψης της συγκεκριμένης ιστοσελίδας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνιστά παράνομη επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.1 του ν.2774/99, εφόσον τα υποκείμενα δεν είχαν δώσει προηγουμένως ρητή συγκατάθεση. Ως προς το ζήτημα εάν πρόκειται για διαφημιστικό μήνυμα ή πρόκειται για μήνυμα που καλύπτεται από την ελευθερία του τύπου και την ελευθερία της γνώμης και πληροφόρησης σημειώνεται ότι το αποστελλόμενο μήνυμα συνιστά «γνωστοποίηση» των θεμάτων μιας διαδικτυακής «εφημερίδας» και όχι διάδοση ιδεών. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η Αρχή κρίνει ότι η διακοπή από την ΟΤΕΝΕΤ της αποστολής μη ζητηθέντος μηνύματος από το διαδικτυακό τόπο κάτοχος του οποίου είναι ο Χρήστος Καρανίκας ήταν νόμιμη. Απευθύνει αυστηρή προειδοποίηση προς τον κ. Χ.Καρανίκα να μην χρησιμοποιεί τα επίδικα δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων. Ο Πρόεδρος Η γραμματέας (σφραγίδα, υπογραφή) (ακριβές αντίγραφο ) Κων/νος Δαφέρμος Ευγενία Τσιγγάνου

«Η δηµοσίευση των ιδιωτικών πληροφοριών και ειδικότερα η επεξεργασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων»

«Η δηµοσίευση των ιδιωτικών πληροφοριών και ειδικότερα η επεξεργασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TMHMA NOMIKO Με θέµα : Πανεπιστηµιακή Εργασία του φοιτητή Ιωάννη Ταλασλή ΑΜ 1340200000554 «Η δηµοσίευση των

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29-4-2011 Ο ΗΓΙΑ 2/2011. Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αθήνα, 29-4-2011 Ο ΗΓΙΑ 2/2011. Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Αθήνα, 29-4-2011 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/2994/29-4-2011 Ο ΗΓΙΑ 2/2011 Ηλεκτρονική συγκατάθεση στο πλαίσιο του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Έχοντας υπόψη: 1. Ότι σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7526/10-12-2010 Ο ΗΓΙΑ 1/2010. σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας

Αρ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7526/10-12-2010 Ο ΗΓΙΑ 1/2010. σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας Αρ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7526/10-12-2010 Ο ΗΓΙΑ 1/2010 σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Μελίνα Σώτου Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής ΔΠΘ Βασίλης Σωτηρόπουλος Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής Παν/μίου Αθηνών

Επιμέλεια: Μελίνα Σώτου Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής ΔΠΘ Βασίλης Σωτηρόπουλος Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής Παν/μίου Αθηνών ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Επιμέλεια: Μελίνα Σώτου Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής ΔΠΘ Βασίλης Σωτηρόπουλος Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής Παν/μίου Αθηνών Οι αποφάσεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο. Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης. Έκδοση 4.0 Μάρτιος 2012

Πλαίσιο. Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης. Έκδοση 4.0 Μάρτιος 2012 Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης Έκδοση 4.0 Μάρτιος 2012 ΟΡΟΛΟΓΙΑ Όρος Audit Service Authrizatin Back-ffice Clear Text Cnfidentiality Credential Digital Certificate Frnt-Office Impact Intranet One-Time

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-09-2009 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/5740/29-09-2009 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ` ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιιλος ΟΤΕ Κώδιικας Δεοντολογίίας γιια την προστασίία των διικαιιωμάτων του ατόμου κατά την επεξεργασίία των προσωπιικών δεδομένων του εντός του Ομίίλου ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «NESCAFE CITYZEN»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «NESCAFE CITYZEN» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «NESCFE CITYZEN» 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και έδρα το Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (εφεξής καλούμενη ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

AΡΘΡΟ 29 Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

AΡΘΡΟ 29 Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων AΡΘΡΟ 29 Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων 5401/01/EL/Τελικό WP 55 Έγγραφο εργασίας για την επιτήρηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον τόπο εργασίας Εκδόθηκε στις 29 Μαΐου 2002 Σχόλια: *

Διαβάστε περισσότερα

Επέμβαση σε αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Επέμβαση σε αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠοινΔικ 10/2013 (ΕΤΟΣ 16ο) 929 Επέμβαση σε αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (γνωμ.) ΙΩΑΝΝΗ Δ. ΙΓΓΛΕΖΑΚΗ, Επίκ. Καθηγητή Τμ. Νομικής ΑΠΘ, Δικηγόρου Η χρήση εκτύπωσης μηνυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 02-08-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5168/02-08-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2013 Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΜ : 8920 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ 1. Αντικείμενο του Ενέργειας. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «PEPSICO HBH Ε.Π.Ε.» και έδρα στον Άγιο Στέφανο Αττικής (22 ο χλμ ΕΟ Αθηνών-Λαμίας)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 32005L0029 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 4658/2012

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 4658/2012 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 4658/2012 Περίληψη: Προστασία έργων πνευματικών δημιουργών (μουσικών, στιχουργών, συνθετών κ.λπ.) από την παράνομη αντιγραφή τους μέσω του διαδικτύου (internet)

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 33. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει ούτε τροποποιεί µε οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόµος και η απόφαση.

Εγκύκλιος αρ. 33. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει ούτε τροποποιεί µε οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόµος και η απόφαση. Εγκύκλιος αρ. 33 Θέµα : ιευκρινίσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις διαρκούς πληροφόρησης που προβλέπονται στα άρθρα 9-16 του ν. 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη 5/2005 της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29 για τη χρήση δεδοµένων θέσης µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας

Γνώµη 5/2005 της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29 για τη χρήση δεδοµένων θέσης µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας Οµάδα Εργασίας του άρθρου 29 για την προστασία των δεδοµένων 2130/05/EL WP 115 Γνώµη 5/2005 της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29 για τη χρήση δεδοµένων θέσης µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας 1bank Bank of Cyprus

Όροι και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας 1bank Bank of Cyprus Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα πρέπει να διαβάζονται μαζί και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συμφωνιών και/ή όρων για το άνοιγμα και τη λειτουργία λογαριασμού που καλύπτεται από τους παρόντες Όρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Παροχή σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Παροχή σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) Μαρούσι, 15-01-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 548/017 ΑΠΟΦΑΣΗ Παροχή σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ (ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÇ ÅÍÙÓÇ ÄÉÊÇÃÏÑÙÍ «e-èýìéò»

ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÇ ÅÍÙÓÇ ÄÉÊÇÃÏÑÙÍ «e-èýìéò» ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÇ ÅÍÙÓÇ ÄÉÊÇÃÏÑÙÍ «e-èýìéò» LawNet L e g a l S e a r c h E n g i n e s ùò äçìéïõñãßáò, åëåõèåñßáò êáé áóõäïóßáò Ðñïóôáóßá & ðñïóâïëþ ôïõ éäéùôéêïý âßïõ Äéêçãïñéêü Ãñáöåßï Ãñçãüñç Ôóüëéá & Óõíåñãáôþí

Διαβάστε περισσότερα

WorldVentures Marketing, LLC ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ και ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑ

WorldVentures Marketing, LLC ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ και ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑ WorldVentures Marketing, LLC ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ και ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑ 2 WorldVentures Marketing, LLC Πολιτικές και Διαδικασίες Πίνακας περιεχομένων ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1 Η αποστολή της Εταιρείας...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΚΑΛΟΓΟΣ...για θέµατα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων και Προστασίας Προσωπικών εδοµένων στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Ο ΕΚΑΛΟΓΟΣ...για θέµατα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων και Προστασίας Προσωπικών εδοµένων στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 2 ος Κύκλος Λειτουργίας ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β1 Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων στο χώρο του Ηλεκτρονικού Επιχειρειν Ο ΕΚΑΛΟΓΟΣ......για θέµατα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων και Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα