GR.fm Page 60 Tuesday, November 28, :10 AM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "41902011GR.fm Page 60 Tuesday, November 28, 2006 11:10 AM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ"

Transcript

1 GR.fm Page 60 Tuesday, November 28, :10 AM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΣΤΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕΡΒΙΣ 60

2 GR.fm Page 61 Tuesday, November 28, :10 AM ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Για να αξιοποιήσετε καλύτερα την καινούργια σας συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις πρόχειρες για να τις συµβουλεύεστε στο µέλλον. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Εστίες Η κουζίνα πρέπει να τοποθετηθεί σε πάγκο εργασίας µε πάχος µεταξύ 20 mm και 50 mm εν πρέπει να παρεµβάλλεται τίποτα ανάµεσα στην κουζίνα και το φούρνο (δοκάρια, µπρακέτα κλπ.). Η απόσταση µεταξύ του πιο χαµηλού µέρους της υαλοκεραµικής εστίας και του ντουλαπιού ή του πλαισίου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 mm. Αν η κουζίνα πρόκειται να τοποθετηθεί δίπλα σε κολόνα, αφήστε απόσταση τουλάχιστον 100mm από την άκρη της κουζίνας µέχρι το πλάι της κολόνας. Κάντε ένα άνοιγµα στον πάγκο εργασίας, ανάλογα µε τις διαστάσεις που υποδεικνύονται στο συνηµµένο έντυπο. Τοποθετήστε τη φλάντζα που υπάρχει στη συσκευασία στην µαγειρική εστία (εκτός αν έχει ήδη τοποθετηθεί), αφού καθαρίσετε την επιφάνειά της. Σηµαντικό Προκειµένου να αποφύγετε την υπερθέρµανση των ηλεκτρικών κυκλωµάτων και εποµένως κάποιας βλάβης, σας συνιστούµε τα εξής: Μην τοποθετήσετε την κουζίνα κοντά στο πλυντήριο πιάτων ή ρούχων, έτσι ώστε τα ηλεκτρικά κυκλώµατα να µην έρχονται σε επαφή µε ατµό ή υγρασία που θα µπορούσε να τους προκαλέσει βλάβη. Αν πρόκειται να εγκατασταθεί φούρνος (ο οποίος πρέπει να είναι δικής µας κατασκευής) κάτω από τις εστίες, εξασφαλίστε ότι διαθέτει σύστηµα ψύξης. Αν η θερµοκρασία των ηλεκτρικών κυκλωµάτων υπερβεί τη µέγιστη επιτρεπόµενη θερµοκρασία, η κουζίνα θα σβήσει αυτόµατα Σε αυτήν την περίπτωση, περιµένετε µερικά λεπτά µέχρι η εσωτερική θερµοκρασία των ηλεκτρονικών κυκλωµάτων να φτάσει σ' ένα ανεκτό επίπεδο, και σ' αυτό το σηµείο µπορείτε να ξανανάψετε τις εστίες. Σβήστε τις εστίες µετά τη χρήση. Εµπρός A Πίσω τοίχωµα 61

3 GR.fm Page 62 Tuesday, November 28, :10 AM ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Εστίες A) Αν ο πάγκος εργασίας είναι κατασκευασµένος από ξύλο, χρησιµοποιήστε τα ειδικά στηρίγµατα, τα ελατήρια και τις βίδες που παρέχονται στη συσκευασία. Τοποθετήστε τις 4 κοπίλιες (A), εάν δεν είναι ήδη στη θέση τους, στην ειδική υποδοχή της κορνίζας της µονάδας εστιών, βλ. Εικ. 1 Μετρήστε το κέντρο των κάθετων πλευρών του cut-out όπως στην Εικ. 2. Τοποθετήστε το κέντρο των στηριγµάτων (C) στο κέντρο της πλευράς που µετρήσατε προηγουµένως. Η πάνω πλευρά των στηριγµάτων πρέπει να είναι ευθυγραµµισµένη µε την επιφάνεια του πάγκου εργασίας. Στερεώστε τα µε τις 4 βίδες (B) που παρέχονται στη συσκευασία στις ειδικές υποδοχές. Τοποθετήστε τη µονάδα εστιών στο άνοιγµα έτσι ώστε οι κοπίλιες (A) να προσαρµόσουν στις ειδικές υποδοχές των στηριγµάτων (C Εικ. 4 και 5). Εικ. 1 C B Εικ. 2 A Εικ. 3 A Εικ. 4 Εικ. 5 B) Αν ο πάγκος εργασίας είναι κατασκευασµένος από µάρµαρο ή άλλα υλικά (πλαστικά στοιχεία, κεραµικό, πέτρα κτλ.), οι εστίες θα πρέπει να τοποθετηθούν µε πλαίσια µε κωδικό εξαρτήµατος (που θα παραγγείλετε από το Σέρβις εάν δεν παρέχονται). Εγκαταστήστε τη µαγειρική εστία στον πάγκο εργασίας. Τοποθετήστε τα µπρακέτα (C) όπως φαίνεται στην εικόνα, ανάλογα µε το πάχος του πάγκου εργασίας. Ασφαλίστε τις βίδες (E) στις οπές (D). Top min. 20 Top max

4 GR.fm Page 63 Tuesday, November 28, :10 AM ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ Η ηλεκτρική σύνδεση θα πρέπει να γίνει πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύµα. Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί από έµπειρο τεχνικό, ο οποίος γνωρίζει πλήρως τους ισχύοντες κανονισµούς ασφαλείας και εγκατάστασης. Πιο συγκεκριµένα, η εγκατάσταση θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί σε συµµόρφωση µε τους κανονισµούς της εταιρίας ηλεκτρισµού. Φροντίστε η τάση που αναφέρεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων να είναι ίδια µε αυτή του ηλεκτρικού δικτύου του σπιτιού σας. Η γείωση της συσκευής επιβάλλεται από το νόµο: χρησιµοποιήστε αγωγούς (συµπεριλαµβανοµένου και του αγωγού γείωσης) µόνο στο κατάλληλο µέγεθος. Ο κατασκευαστής αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη για τραυµατισµούς σε ανθρώπους ή ζώα που προκύπτουν από µη τήρηση των παραπάνω κανονισµών. Για την ηλεκτρική σύνδεση χρησιµοποιείστε καλώδιο τύπου HO5 RR-F όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: Τάση παροχής ισχύος. Αγωγοί Ποσότητα x µέγεθος 230V ~ + 3 X 2,5 mm V ~ + 3 X 2,5 mm 2 (µόνο για Αυστραλία) 230V 3~ + 4 X 1,5 mm 2 400V 3N ~ + 5 X 1,5 mm 2 400V 2N ~ + 4 X 1,5 mm 2 Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στο ηλεκτρικό ρεύµα µε διακόπτη αποκοπής όλων των πόλων µε ελάχιστο διάκενο επαφής 3 mm. Προσοχή: Το καλώδιο τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι αρκετά µακρύ έτσι ώστε η κουζίνα να µπορεί να µετακινηθεί από την επιφάνεια εργασίας και θα πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε να αποφευχθούν βλάβες ή υπερθέρµανση από την επαφή µε τη βάση. Σύνδεση µε τον πίνακα ακροδεκτών Σηµείωση: το κίτρινο/πράσινο σύρµα γείωσης θα πρέπει να συνδεθεί στην υποδοχή µε το σύµβολο και θα πρέπει να είναι µακρύτερο από τα άλλα σύρµατα. Βγάλτε περίπου 70 mm από το µανδύα του καλωδίου τροφοδοσίας (B). Βγάλτε περίπου 10 mm µανδύα από τους αγωγούς. Τοποθετήστε στη συνέχεια το καλώδιο στο σφιγκτήρα και συνδέστε τους αγωγούς στους ακροδέκτες όπως φαίνεται στο σχέδιο σύνδεσης που βρίσκεται κοντά στον πίνακα ακροδεκτών. Ασφαλίστε το καλώδιο τροφοδοσίας (B) µε το σφιγκτήρα καλωδίου. Κλείστε τον πίνακα ακροδεκτών µε το καπάκι (A) και στερεώστε το µε την ειδική βίδα. Μετά την ηλεκτρική σύνδεση, τοποθετήστε την εστία από το πάνω µέρος και στερεώστε τη στα ελατήρια στήριξης, σύµφωνα µε την εικόνα. B A 63

5 GR.fm Page 64 Tuesday, November 28, :10 AM ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Χρησιµοποιήστε σκεύη και κατσαρόλες, των οποίων η διάµετρος βάσης είναι ίδια µε αυτή των εστιών ή λίγο µεγαλύτερη. Χρησιµοποιείτε µόνο σκεύη και κατσαρόλες µε επίπεδο πάτο. Εάν είναι δυνατόν, σκεπάζετε τα σκεύη µε το καπάκι κατά το µαγείρεµα. Μαγειρέψτε λαχανικά, πατάτες, κτλ. µε λίγο νερό προκειµένου να µειώσετε το χρόνο µαγειρέµατος. Η χύτρα ταχύτητας σας επιτρέπει να εξοικονοµήσετε χρόνο και να κάνετε οικονοµία στο ρεύµα. ΟΧΙ! ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1. Συσκευασία Το υλικό συσκευασίας είναι 100% ανακυκλώσιµο, όπως δείχνει το σύµβολο ανακύκλωσης ( ). 2. Υλικά Η συσκευή φέρει σήµανση σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EC σχετικά µε την απόρριψη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (WEEE). ιασφαλίζοντας τη σωστή διάθεση αυτού του προϊόντος, ο χρήστης συµβάλλει στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία. Το σύµβολο πάνω στο προϊόν, ή στα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν, υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν µπορεί να θεωρηθεί οικιακό απόρριµµα, αλλά πρέπει να παραδίδεται σε κατάλληλα σηµεία συγκέντρωσης για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Η απόρριψη πρέπει να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισµούς για απόρριψη αποβλήτων. Για πιο λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε την επεξεργασία, περισυλλογή και ανακύκλωση αυτού του προϊόντος παρακαλούµε επικοινωνήστε µε την τοπική αρχή για την αποκοµιδή απορριµµάτων. ήλωση συµµόρφωσης Οι συσκευές είναι κατάλληλες για χρήση µε τρόφιµα και είναι κατασκευασµένες σύµφωνα µε την Οδηγία 89/109/ΕΟΚ. Οι συσκευές είναι σχεδιασµένες αποκλειστικά για χρήση σαν µαγειρικές συσκευές. Οποιαδήποτε άλλη χρήση (π. για θέρµανση δωµατίου) θεωρείται ακατάλληλη και πιθανά επικίνδυνη. Οι συσκευές σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και διατίθενται σύµφωνα µε: τις προδιαγραφές ασφαλείας της Οδηγίας για τις συσκευές Χαµηλής Τάσης 73/23/ΕΟΚ. τις προδιαγραφές προστασίας της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 89/336/ΕΟΚ. Την προδιαγραφή της Οδηγίας 93/68/ΕΟΚ. 64

6 GR.fm Page 65 Tuesday, November 28, :10 AM ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής αποκτούν πολύ υψηλή θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να πλησιάζουν στη συσκευή, προκειµένου να αποφύγετε τους κινδύνους εγκαυµάτων. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν µε τη συσκευή. Πριν κάνετε οποιαδήποτε συντήρηση στη συσκευή, αποσυνδέστε τη από το ρεύµα. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να πλησιάζουν στη συσκευή αµέσως µετά το σβήσιµο. Η επισκευή ή ρύθµιση των συσκευών πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ειδικευµένο ηλεκτρολόγο. Βεβαιωθείτε ότι τα ηλεκτρικά καλώδια άλλων ηλεκτρικών συσκευών που βρίσκονται κοντά στην κουζίνα, δεν έρχονται σε επαφή µε µέρη που καίνε. Μην ανάβετε τις εστίες όταν δεν έχουν πάνω τους κάποιο σκεύος. Αποφύγετε τη χρήση υδροπλυστικών υψηλής πίεσης ή ατµοκαθαριστών. Σε περίπτωση διαρροής ή υπερχείλισης των υγρών λόγω βρασµού, η εστία µπορεί να σβήσει αυτόµατα: για να την ανάψετε πάλι, σκουπίστε καλά την περιοχή των χειριστηρίων. Η κουζίνα έχει εστίες διαφορετικού µεγέθους. Χρησιµοποιήστε σκεύη µε διάµετρο ίση µε τη διάµετρο που έχει η εστία. ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΣΤΙΩΝ Για να αποφύγετε ανεπανόρθωτες βλάβες στις κεραµικές εστίες, µη χρησιµοποιείτε: - Σκεύη µε βάση που δεν είναι εντελώς επίπεδη. - Μεταλλικά σκεύη µε εµαγιέ βάση. Μετά το µαγείρεµα, πιέστε το κουµπί. Μη χρησιµοποιείτε τη µονάδα εστιών ως επιφάνεια εργασίας ή στήριξης. Μην αφήνετε τη συσκευή από την προσοχή σας όταν µαγειρεύετε - υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Σε περίπτωση που η κεραµική επιφάνεια σπάσει ή ραγίσει λόγω βίαιου χτυπήµατος (π.χ. πτώση αντικειµένων), αποφύγετε κάθε επαφή: καλέστε αµέσως το Σέρβις Μην ακουµπάτε στις ζεστές εστίες φαγητά τυλιγµένα σε αλουµινόχαρτο ή σε πλαστικά σκεύη. Μη σέρνετε τα σκεύη πάνω στην κεραµική επιφάνεια για να µη χαράξετε την επένδυση. Προσέξτε να µη χύσετε ζάχαρη ή ανάλογες ουσίες πάνω στην κουζίνα. Σε παρόµοια περίπτωση, καθαρίστε αµέσως την επιφάνεια σύµφωνα µε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου. Εάν η συσκευή διαθέτει εστίες αλογόνου, µη στρέφετε το βλέµµα για πολύ ώρα προς τις εστίες. Εξάρτηµα προστασίας των παιδιών ΑΜΗ 122 Αυτό το εξάρτηµα διατίθεται από το Σέρβις µε τον Κωδικό

7 GR.fm Page 66 Tuesday, November 28, :10 AM ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ Καθαρίζετε τις εστίες, όταν κρυώσουν, µετά από κάθε χρήση. Έτσι θα αποφύγετε τη συσσώρευση βρωµιάς και το καθάρισµα θα είναι ευκολότερο. Σηµαντικό: µην χρησιµοποιείτε ποτέ συσκευές καθαρισµού µε πίεση νερού ή ατµοκαθαριστές. Χρησιµοποιήστε καθαρό πανί, απορροφητικό χαρτί κουζίνας και υγρό για πιάτα ή ειδικό καθαριστικό για υαλοκεραµικές επιφάνειες. Αφαιρέστε τις καµένες βρωµιές µε την ξύστρα που διατίθεται και ειδικά καθαριστικά προϊόντα. Μην αφήνετε να ξεραθούν τα υπολείµµατα των φαγητών. Τρόφιµα µε υψηλή περιεκτικότητα ζάχαρης (καραµέλα, χυµός φρούτων, µαρµελάδα, κλπ.) τα οποία χύνονται κατά το βράσιµο, ή πιτσιλάνε µε λεκέδες ζάχαρης πρέπει να καθαρίζονται αµέσως µε µια ξύστρα. Μη χρησιµοποιείτε αποξεστικά προϊόντα, χλωρίνη, καθαριστικό σπρέι για φούρνους ή συρµάτινα σφουγγαράκια. Πρέπει να περνάτε κατά καιρούς την κουζίνα µε ειδικό προστατευτικό κερί για υαλοκεραµικές εστίες. Ο ΗΓΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ Αν δεν λειτουργεί η κουζίνα Έχετε πιέσει τους διακόπτες σύµφωνα µε τις οδηγίες στην παράγραφο πώς να χρησιµοποιήσετε την κουζίνα της συνηµµένης Καρτέλας προϊόντος ; Υπάρχει µήπως διακοπή ρεύµατος; Έχετε σκουπίσει προσεκτικά τις εστίες αφού τις καθαρίσατε; 1. Αν έχετε ανάψει µια εστία και στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη F ή ER µαζί µε έναν αριθµό, απευθυνθείτε στο Σέρβις. - Ειρεση αποτελεί το µήνυµα F03 ή ER03 πυποδηλώνει τον λανθασµένο καθαρισµό της περιοχής των χειριστηρίων. - Για την επίλυση του προβλήµατος εφαρµόστε τις οδηγίες της παραγράφου καθαρισµός και συντήρηση της κεραµικής επιφάνειας εστιών. 2. Αν εµφανιστεί ένας από τους παρακάτω κωδικούς όταν πατήσετε το πλήκτρο ενεργοποίησης των εστιών: F12, F13, F22, F25, F31, F36, F47, E2, E5, E6, E7, E9 επικοινωνήστε µε το Σέρβις και αναφέρετε αυτούς τους κωδικούς. 3. Εάν οι εστίες δε λειτουργούν µετά από εντατική χρήση, η εσωτερική θερµοκρασία των εστιών είναι πολύ υψηλή. Περιµένετε µερικά λεπτά µέχρι να κρυώσουν οι εστίες. Η οθόνη εµφανίζει τον κωδικό F21. Σηµαντικό! Αν δεν µπορείτε να σβήσετε την υαλοκεραµική εστία µετά τη χρήση, αποσυνδέστε τη αµέσως από το ρεύµα. 66

8 GR.fm Page 67 Tuesday, November 28, :10 AM ΣΕΡΒΙΣ Πριν επικοινωνήσετε µε το Σέρβις 1. Προσπαθήστε να λύσετε το πρόβληµα (βλέπε Οδηγός Ανεύρεσης Προβληµάτων ). 2. Σβήστε τη συσκευή και ξανανάψτε την για να δείτε αν επαναλαµβάνεται η βλάβη. Αν η βλάβη εξακολουθεί να παρουσιάζεται µετά τους παραπάνω ελέγχους, επικοινωνήστε µε το πλησιέστερο Σέρβις. Παρακαλούµε να δώσετε: σύντοµη περιγραφή της βλάβης, τον ακριβή τύπο και µοντέλο της συσκευής, τον αριθµό σέρβις (ο αριθµός µετά τη λέξη Σέρβις στην πλακέτα ) που βρίσκεται κάτω από τις εστίες ή στο Έντυπο Περιγραφής του Προϊόντος. Ο αριθµός του σέρβις αναγράφεται επίσης στο βιβλιαράκι της εγγύησης, Την πλήρη διεύθυνση και το τηλέφωνό σας. Αν απαιτούνται κάποιες επισκευές, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε ένα εξουσιοδοτηµένοσέρβις όπως φαίνεται στην εγγύηση. Αν δε συµµορφωθείτε µε αυτές τις οδηγίες µπορεί να θέσετε σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ποιότητα του προϊόντος. 67

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια, τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: GR50

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: GR50 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ. Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή συνοδεύονται από σημαντικά μηνύματα σχετικά με την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών VRH 640 X VRH 641 D C. Εστία. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Διάθεση - Αχρήστευση

Φυλλάδιο οδηγιών VRH 640 X VRH 641 D C. Εστία. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Διάθεση - Αχρήστευση Φυλλάδιο οδηγιών Εστία GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Διάθεση - Αχρήστευση Περιγραφή της συσκευής, 5 Ο πίνακας ελέγχου Προεκτεινόμενες ζώνες μαγειρέματος Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών ΚRH 600 B ΚRH 600 X ΚRH 640 B ΚRH 640 X ΚRH 641 D B ΚRH 641 D X KRH 642 DO X KRH 642 DO Z KRH 642 DO B. Εστία. Περιεχόμενα.

Φυλλάδιο οδηγιών ΚRH 600 B ΚRH 600 X ΚRH 640 B ΚRH 640 X ΚRH 641 D B ΚRH 641 D X KRH 642 DO X KRH 642 DO Z KRH 642 DO B. Εστία. Περιεχόμενα. Φυλλάδιο οδηγιών Εστία GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Αχρήστευση Περιγραφή της συσκευής, 5 Ο πίνακας ελέγχου Προεκτεινόμενες ζώνες μαγειρέματος ΚRH 600 B ΚRH 600

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 3. ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ 4 4. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 4 5. ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 5

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 3. ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ 4 4. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 4 5. ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 5 Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 3. ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ 4 4. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 4 5. ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 5 6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 6 7. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 6 8. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.aks.gr Οδηγίες χρήσεως, συντήρησης και εγκατάστασης Εστίες Αερίου Εστίες Μικτές

www.aks.gr Οδηγίες χρήσεως, συντήρησης και εγκατάστασης Εστίες Αερίου Εστίες Μικτές www.aks.gr Οδηγίες χρήσεως, συντήρησης και εγκατάστασης Εστίες Αερίου Εστίες Μικτές Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούµε και σας συγχαίρουµε για την επιλογή σας. Αυτό το καινούριο, προσεκτικά σχεδιασµένο προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΤΩ "Teka" VTC-M TR-620 VT-TC 60.3 TT-620 VTC-B TT-600 TC-620 TB-600 TR-735 AB TR-640 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης www.whirlpool.eu/register Ελληνικά...σελ. 3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΧΡΗ- ΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA.

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA. Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ GR Ελληνικά FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση Ηλεκτρική σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...3. 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο...4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ...5

Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...3. 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο...4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ...5 Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο...4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ...5 4. ΣΥΝ ΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ...6 4.1 Συνδέοντας µε το LPG (υγραέριο)...6 4.2 Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

www.whirlpool.com GR 1

www.whirlpool.com GR 1 www.whirlpool.com 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΙΝ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΞΤΕ ΑΝ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ που προβλέπεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων ανταποκρίνεται στην ηλεκτρική τάση του σπιτιού σας. MΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Manual de instrucciones Cajón calientaplatos. Instruções de Utilização Aquecedor de Pratos. Istruzioni d uso Cassetto Scaldastoviglie

Manual de instrucciones Cajón calientaplatos. Instruções de Utilização Aquecedor de Pratos. Istruzioni d uso Cassetto Scaldastoviglie Manual de instrucciones Cajón calientaplatos Instruções de Utilização Aquecedor de Pratos Istruzioni d uso Cassetto Scaldastoviglie Οδηγίες Χρήσης Εντοιχιζόµενος Θερµοθάλαµος Πιατικών Περιεχόµενα GR 1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Ελεύθερη κουζίνα αερίου Ελεύθερη κουζίνα αερίου Αγαπητέ πελάτη Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που αγοράσατε αυτή την συσκευή. Πιστεύουμε ότι σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Ο αέρας περιέχει πάντοτε κάποια ποσότητα νερού με τη μορφή υδρατμών η οποία καθορίζει και το βαθμό της υγρασίας ενός χώρου. Η ικανότητα του αέρα να παρακρατεί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 7 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 11

Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 7 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 11 Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 7 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 11 5. ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 11 6. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ 12 7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πλυντήριο πιάτων. Οδηγίες Χρήσης KS6111TT

Πλυντήριο πιάτων. Οδηγίες Χρήσης KS6111TT Πλυντήριο πιάτων Οδηγίες Χρήσης KS6111TT Διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης Αγαπητέ πελάτη, Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων, γιατί θα σας βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσεως, συντήρησης και εγκατάστασης. Εντοιχιζόµενος φούρνος αερίου

Οδηγίες χρήσεως, συντήρησης και εγκατάστασης. Εντοιχιζόµενος φούρνος αερίου Οδηγίες χρήσεως, συντήρησης και εγκατάστασης Εντοιχιζόµενος φούρνος αερίου Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούµε και σας συγχαίρουµε για την επιλογή σας. Ο κατασκευαστής Σηµείωση: Ο κατασκευαστής ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η συσκευή που αγοράσατε αναπτύχθηκε για να χρησιμοποιηθεί σε οικιακό πλαίσιο καθώς και: - στις περιοχές κουζίνας χώρων εργασίας, καταστημάτων και/ή γραφείων - στα αγροκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Manual de instrucciones Cajón calientaplatos. Instruções de Utilização Aquecedor de Pratos. Istruzioni d uso Cassetto Scaldastoviglie

Manual de instrucciones Cajón calientaplatos. Instruções de Utilização Aquecedor de Pratos. Istruzioni d uso Cassetto Scaldastoviglie Manual de instrucciones Cajón calientaplatos Instruções de Utilização Aquecedor de Pratos Istruzioni d uso Cassetto Scaldastoviglie Οδηγίες Χρήσης Εντοιχιζόμενος Θερμοθάλαμος Πιατικών تعليمات االستخدام

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Αυτό το πλυντήριο είναι προορισμένο αποκλειστικά για την πλύση φορτίων από άπλυτα ρούχα σε ποσότητες που συνηθίζονται στα ιδιωτικά νοικοκυριά. Να τηρείτε τις οδηγίες που παρέχονται στις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εντοιχιζόµενοι φούρνοι ατµού DG 3450 DG 3460 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET www.e-kyriazis.gr info@e-kyriazis.gr Οι συσκευές θέρµανσης (εφεξής "σόµπες") από την ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΒΕΕ (εφεξής KYRIAZIS) έχουν κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

LEIDRAAD VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER EN DE WASPROGRAMMA'S GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA E DOS PROGRAMAS DE LAVAGEM

LEIDRAAD VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER EN DE WASPROGRAMMA'S GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA E DOS PROGRAMAS DE LAVAGEM GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE INSTRUÇÕE ENTOIXIZOMENO ΠΛYNTHPIO ΠIATΩN KULLANIM KLAVUZU LEIDRAAD VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER EN DE WASPROGRAMMA'S GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλετ καύσιμο από ξύλινη βιομάζα βιοκαύσιμο Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ΑΛΦΑ ΠΛΑΜ (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Thermomix Tm31 instruction manual Guide d utilisation manual de instrucciones Οδηγίες Χρηςης

Thermomix Tm31 instruction manual Guide d utilisation manual de instrucciones Οδηγίες Χρηςης Thermomix TM31 Instruction Manual Retain for future reference! Guide d utilisation A conserver pour consultation ultérieure! Manual de Instrucciones Consérvelo para futuras consultas! Οδηγίες Χρήσης Κρατήστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρες DA 146 DA 156 DA 150 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44. για ψυγειοκαταψύκτες 7080 215-01 CN 50 606

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44. για ψυγειοκαταψύκτες 7080 215-01 CN 50 606 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44 για ψυγειοκαταψύκτες 7080 215-01 CN 50 606 Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Η συσκευασία αποτελείται από ανακυκλώσιμα υλικά. - Κυματοειδές χαρτόνι/χαρτόνι - Υλικά πολυστυρένιου

Διαβάστε περισσότερα