Έντυπο απαίτησης αποζημίωσης για Ταξιδιωτικά έξοδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έντυπο απαίτησης αποζημίωσης για Ταξιδιωτικά έξοδα"

Transcript

1 Έντυπο απαίτησης αποζημίωσης για Ταξιδιωτικά έξοδα Παρακαλούμε συμπληρώστε ευκρινώς με Υποβάλλετε αυτή την απαίτηση ως ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. σαρωμένο αντίγραφο; Ναι Όχι Ένα έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται από κάθε αιτούντα ξεχωριστά. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση αυτού του εντύπου στην πίσω πλευρά. Η απαίτησή σας θα διεκπεραιωθεί από την εταιρεία InterGlobal Limited για λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρείας. Η μη συμπλήρωση όλων των ενοτήτων που έχουν επισημανθεί ως «πρέπει να συμπληρωθεί» στο παρόν έντυπο ενδεχομένως να οδηγήσει σε καθυστερήσεις. Ενότητα A: Στοιχεία αιτούντα πρέπει να συμπληρωθεί Τίτλος: Κος Κα Δις Κα Άλλο: Επώνυμο: Όνομα/Ονόματα: Ημερομηνία γέννησης (ηη/μμ/εεεε): Φύλο: Άρρεν Θήλυ Αριθμός μέλους: Αριθμός προγράμματος: Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Πόλη: Τ.Τ.: Χώρα: Ηλ. Διεύθ.: Τηλέφωνο (πρωινές ώρες): Τηλέφωνο (βραδινές ώρες): Ενότητα B: Στοιχεία κύριου μέλους (εάν είναι διαφορετικά από αυτά στην ενότητα A) Επώνυμο: Αριθμός μέλους: Όνομα/ονόματα: Αριθμός προγράμματος: Ενότητα Γ: Ιατρικά έξοδα και επαναπατρισμός πρέπει να συμπληρωθεί από τον παθολόγο ιατρό /ειδικευμένο ιατρό/θεραπευτή Φύση της ασθένειας ή σωματική βλάβη ή αιτία θανάτου: Αν πρόκειται για σωματική βλάβη, πώς συνέβη; Εάν πρόκειται για ασθένεια, έχει νοσήσει ξανά ο ασθενής από την πάθηση; Ναι Όχι Εάν ναι, παρακαλούμε αναφέρετε την ημερομηνία της πρώτης εμφάνισης της πάθησης (ηη/μμ/εεεε): Ονοματεπώνυμο ιατρού που ανέλαβε τη θεραπεία του ασθενούς ενόσω βρισκόταν στο εξωτερικό: Διεύθυνση ιατρού: Ημερομηνία(ες) θεραπείας (ηη/μμ/εεεε): Νοσηλεύτηκε ο ασθενής; Ναι Όχι Εάν ναι, παρακαλούμε αναφέρετε την ημερομηνία εισαγωγής (ηη/μμ/εεεε): Ημερομηνία εξόδου (ηη/μμ/εεεε): Επωνυμία και διεύθυνση νοσοκομείου: Δήλωση Δηλώνω, εξ όσων γνωρίζω και πιστεύω, ότι οι δηλώσεις που αναφέρονται στο παρόν έντυπο Απαίτησης Αποζημίωσης είναι πλήρεις, αληθείς και ολοκληρωμένες. Υπογραφή παθολόγου ιατρού /ειδικού/θεραπευτή: Σφραγίδα ιατρείου: Ημερομηνία (ηη/μμ/εεεε):

2 Ενότητα Δ: Ιατρικά έξοδα και επαναπατρισμός πρέπει να συμπληρωθεί από το μέλος/αιτούντα Επιστρέψατε στη διεύθυνση κατοικίας σας την ημερομηνία που σχεδιάζατε; Ναι Όχι Εάν όχι, πότε επιστρέψατε (ηη/μμ/εεεε); Ποιος σας συνόδεψε; Καλέσατε τη Διεθνή Γραμμή Βοήθειας που είναι διαθέσιμη όλο το 24ωρο; Ναι Όχι Ενότητα E: Απώλεια καταθέσεων, ακύρωση ή συντόμευση της διάρκειας του ταξιδιού Ημερομηνία κράτησης διακοπών (ηη/μμ/εεεε): Παρακαλούμε επισυνάψτε το πρωτότυπο τιμολόγιο και όρους κράτησης / τιμολόγιο ακύρωσης. Ημερομηνία προγραμματισμένης αναχώρησης (ηη/μμ/εεεε): Ώρα προγραμματισμένης αναχώρησης: Ημερομηνία ακύρωσης ή συντόμευσης της διάρκειας του ταξιδιού (ηη/μμ/εεεε): Λόγος ακύρωσης ή συντόμευσης της διάρκειας του ταξιδιού: Παρακαλούμε επισυνάψτε το πρωτότυπο της ειδοποίησης ακύρωσης, κατά περίπτωση. Εάν έχει προκληθεί από ασθένεια, σωματική βλάβη ή θάνατο, η ενότητα Γ πρέπει να συμπληρωθεί ή να επισυνάψετε σχετική ιατρική γνωμάτευση/αντίγραφο του πιστοποιητικού θανάτου. Εάν το άτομο που νοσεί ή υπέστη σωματική βλάβη είναι διαφορετικό από τον αιτούντα, αναφέρετε τις ακόλουθες πληροφορίες: Ονοματεπώνυμο: Συγγένεια με τον αιτούντα: Διεύθυνση: Τύπος εξόδων που αξιώνονται: Ποσό (συμπεριλαμβανομένου του νομίσματος): Ενότητα ΣΤ: Καθυστέρηση ταξιδιού/πειρατεία Διάρκεια καθυστέρησης/πειρατείας, προσδιορίστε τον αριθμό των ωρών: Σημείο αναχώρησης: Ημερομηνία(ες) (ηη/μμ/εεεε): Αριθμός πτήσης, κατά περίπτωση: Μέσο δημόσιας μεταφοράς: Αιτία καθυστέρησης: Πρέπει να παρασχεθούν αποδεικτικά στοιχεία, δηλαδή σχετική έγγραφη δήλωση (Irregularity Report) από τον παρέχοντα της υπηρεσίας δημόσιας μεταφοράς για την επιβεβαίωση της διάρκειας και της αιτίας της καθυστέρησης. Ενότητα Ζ: Απώλεια αναχώρησης Αιτία απώλειας αναχώρησης: Περιγράψτε αναλυτικά τα έξοδα με τα οποία επιβαρυνθήκατε: Τύπος εξόδων που αξιώνονται: Ποσό (συμπεριλαμβανομένου του νομίσματος): Επισυνάψτε τις πρωτότυπες αποδείξεις και χορηγήστε αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολογούν το λόγο που χάσατε την αναχώρηση. Ενότητα H: Απώλεια/ζημία χρημάτων/καθυστερημένης παράδοσης αποσκευών Ημερομηνία απώλειας (ηη/μμ/εεεε): Ώρα απώλειας: Τόπος απώλειας: Περιστάσεις επέλευσης της απώλειας ή ζημίας: Πού και σε ποιον συνέβη η απώλεια ή ζημία:

3 Ενότητα H: Απώλεια/ζημία χρημάτων/καθυστερημένης παράδοσης αποσκευών (συνέχεια) Παρακαλούμε επισυνάψτε το πρωτότυπο της Δήλωσης Απώλειας Αποσκευών (Irregularity Report) του μεταφορέα ή της δήλωσης απώλειας στην Αστυνομία και συμπληρώστε τις ακόλουθες πληροφορίες: Ονοματεπώνυμο ατόμου με το οποίο μπορούμε να επικοινωνήσουμε: Διεύθυνση: Ημερομηνία δήλωσης της απώλειας: Επωνυμία της εταιρείας ασφάλισης των οικιακών αντικειμένων και του αριθμού του ασφαλιστήριου συμβολαίου: Διεύθυνση της εταιρείας ασφάλισης των οικιακών αντικειμένων: Περιγράψτε λεπτομερώς τα αντικείμενα που έχουν απολεσθεί/αντικατασταθεί. Συνεχίστε σε ξεχωριστό φύλλο, εάν χρειάζεται. Πρέπει να επισυνάπτετε τις πρωτότυπες αποδείξεις σας στην απαίτηση αποζημίωσής σας. Αντικείμενο: Ημερομηνία αγοράς: Τόπος αγοράς: Μέθοδος πληρωμής: Αρχικά ιδιοκτήτη: Ποσό (συμπεριλαμβανο μένου του νομίσματος): Περιγράψτε λεπτομερώς τα χρήματα που απωλέσθηκαν ή κλάπηκαν: Περιγραφή (π.χ. μετρητά, ταξιδιωτικές επιταγές (traveller s cheques), κ.λπ.): Αξία των χρημάτων που είχατε μαζί σας στο ταξίδι: Απολεσθέν ποσό (συμπεριλαμβανο μένου του νομίσματος): Ενότητα Θ: Απώλεια διαβατηρίου/ταξιδιωτικών εγγράφων Περιγράψτε λεπτομερώς και δικαιολογήστε τα έξοδα με τα οποία επιβαρυνθήκατε και επισυνάψτε τις σχετικές πρωτότυπες αποδείξεις. Τύπος εξόδων που αξιώνονται: Ποσό (συμπεριλαμβανο μένου του νομίσματος): Ενότητα Ι: Στοιχεία πληρωμής πρέπει να συμπληρωθεί Χρειάστηκε να καταβάλλετε εσείς οι ίδιοι τα έξοδα για τα οποία υποβάλλετε την απαίτηση; Ναι Όχι Εάν «Ναι» και ζητάτε να αποζημιωθείτε εσείς οι ίδιοι, πρέπει να μας αναφέρετε πώς επιθυμείτε να αποζημιωθείτε σημειώνοντας είτε 1, «Τραπεζικό έμβασμα» ή 2, «Επιταγή αλλοδαπής τράπεζας» και συμπληρώνοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες. Θα εκδώσουμε πληρωμή μόνο: στον αιτούντα, εάν είναι ηλικίας 18 ετών ή άνω στον κάτοχο προγράμματος, εάν ο αιτών είναι κάτω των 18 ετών και είναι εξαρτώμενο μέλος σύμφωνα με το πρόγραμμα ή στον γονέα ή νόμιμο κηδεμόνα ο οποίος κατονομάζεται ως κάτοχος προγράμματος, εάν ο αιτών είναι το κύριο μέλος και είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών. Εάν κάποιο άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει εξοφλήσει για λογαριασμό σας, παρακαλούμε αναφέρετε το ονοματεπώνυμό του: Η μη συμπλήρωση όλων των πληροφοριών για την επιλεγμένη μέθοδο αποζημίωσης μπορεί να επιφέρει σε εσάς, το κατονομαζόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο: καθυστερήσεις στη λήψη του ποσού διακανονισμού της απαίτησης και πρόσθετη επιβάρυνση με τραπεζικά έξοδα.

4 Ενότητα Ι: Στοιχεία πληρωμής πρέπει να συμπληρωθεί (συνέχεια) 1. Τραπεζικό έμβασμα αυτή είναι η πιο γρήγορη και ασφαλής μέθοδος πληρωμής Ονοματεπώνυμο κατόχου λογαριασμού: Εάν το ονοματεπώνυμο του αιτούντος (όπως αναφέρεται στην ενότητα A) είναι διαφορετικό από το ονοματεπώνυμο του κατόχου λογαριασμού, παρακαλούμε αναφέρετε τα ακόλουθα στοιχεία: Διεύθυνση του κατόχου λογαριασμού: Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κατόχου λογαριασμού: Αριθμός τηλεφώνου του κατόχου λογαριασμού: Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού: Επωνυμία τράπεζας: Διεύθυνση τράπεζας (συμπεριλαμβανομένων του δήμου και της πόλης): Κωδικός BIC/SWIFT: Νόμισμα τραπεζικού λογαριασμού: Αριθμός λογαριασμού: Για να μας βοηθήσετε να διευθετήσουμε τις πληρωμές σας αποτελεσματικά, χορηγήστε τα ακόλουθα, κατά περίπτωση: Αριθμός IBAN (υποχρεωτικός για όλες τις πληρωμές σε τραπεζικούς λογαριασμούς σε χώρες που έχουν υιοθετήσει το σύστημα IBAN): Κωδικός Sort (υποχρεωτικός για τράπεζες με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο): Κωδικός Routing /Κωδικός παραρτήματος (εάν διατίθεται): Αριθμός ABA (υποχρεωτικός για εμβάσματα σε τράπεζες με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες): 2. Επιταγή αλλοδαπής τράπεζας Ονοματεπώνυμο που θα εμφανιστεί στην επιταγή: Νόμισμα της επιταγής: Τα προγράμματα είναι ασφαλιστικά προϊόντα της εταιρείας InterGlobal Insurance Company Ltd, η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Αγγλία (Αριθμός Μητρώου Εταιρειών: ) και λειτουργεί με την έγκριση της ρυθμιστικής αρχής Prudential Regulation Authority και την εποπτεία της χρηματοοικονομικής αρχής Financial Conduct Authority και της ρυθμιστικής αρχής Prudential Regulation Authority (Αριθμός Αναφοράς Εταιρείας: ). Η διαχείριση των προγραμμάτων γίνεται για λογαριασμό της εταιρείας ασφάλισης από την εταιρεία InterGlobal Limited, η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Αγγλία (Αριθμός Μητρώου Εταιρειών: ) και λειτουργεί με την έγκριση και την εποπτεία της χρηματοοικονομικής αρχής Financial Conduct Authority (Αριθμός Αναφοράς Εταιρείας: ). Και οι δύο εταιρείες είναι εγγεγραμμένες στη διεύθυνση Woolmead House East, The Woolmead, Farnham, Surrey, GU9 7TT, United Kingdom. M001-92G

5 Σημαντικές πληροφορίες Παρακαλούμε να θυμάστε αυτά τα σημαντικά σημεία όταν συμπληρώνετε το Έντυπο Απαίτησης Αποζημίωσης: Η αξιολόγηση της απαίτησής σας ενδεχομένως να καθυστερήσει εάν εσείς και ο παθολόγος ιατρός, ο ειδικευμένος ιατρός ή ο θεραπευτής σας δεν συμπληρώσετε όλες τις απαιτούμενες ενότητες του παρόντος εντύπου. Στείλτε μας την απαίτησή σας το συντομότερο δυνατό. Σας συνιστούμε να το πράξετε εντός μιας ανώτατης περιόδου έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της πρώτης θεραπείας. Να στέλνετε πάντα τα πρωτότυπα τιμολόγια μαζί με αυτό το έντυπο. Τα φωτοαντίγραφα, οι αποδείξεις και οι αναλυτικές καταστάσεις πιστωτικής κάρτας δεν θα γίνουν αποδεκτά. Ενότητα A Στοιχεία αιτούντος Εάν ο αιτών είναι εξαρτώμενο μέλος κάτω της ηλικίας των 18 ετών, το κύριο μέλος πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο και να υπογράψει τη δήλωση για το μέλος αυτό. Εάν ο αιτών είναι μέλος κάτω των 18 ετών, ο γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας που κατονομάζεται ως κάτοχος του προγράμματος πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο και να υπογράψει τη δήλωση για το μέλος αυτό.. Ενότητα Η - Απώλεια/ζημία χρημάτων/καθυστερημένης παράδοσης αποσκευών Εάν έχετε πρόγραμμα ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ασφάλισης οικιακών αντικειμένων το οποίο καλύπτει τα αντικείμενα που απωλέσθηκαν/ υπέστησαν ζημιά, θα χρειαστεί να ενημερωθούμε για τις λεπτομέρειες, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει το ποσό που καταβάλλουμε αναφορικά με την απαίτησή σας. Ενότητα Ι Στοιχεία πληρωμής Εάν δεν επιδιώκετε να καταβληθεί η αποζημίωση σε εσάς τους ίδιους, θα καταβάλλουμε το κόστος της θεραπείας απευθείας στον παρέχοντα, εφόσον οι εντολές πληρωμής εμφανίζονται με σαφήνεια στο τιμολόγιο. Εάν επιδιώκετε την καταβολή της αποζημίωσης σε εσάς τους ίδιους, πρέπει να μας ενημερώσετε για το πώς επιθυμείτε να αποζημιωθείτε. i. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να λάβετε πληρωμή με τη μέθοδο και στο νόμισμα που έχετε ζητήσει. ii. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να μετακυλήσουμε τυχόν χρεώσεις πληρωμής με τις οποίες έχουμε επιβαρυνθεί για την ακύρωση της αρχικής πληρωμής λόγω ανακριβών πληροφοριών που υποβάλατε σε εμάς. iii. Δε θα φέρουμε ευθύνη για τυχόν μειωμένη πληρωμή λόγω των συναλλαγματικών διακυμάνσεων ή/και των τραπεζικών χρεώσεων. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τράπεζά σας για περισσότερες λεπτομέρειες. iv. Εάν δε μας χορηγήσετε τον κωδικό sort/κωδικό routing, κωδικό BIC/SWIFT ή/και αριθμό IBAN, ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με πρόσθετες τραπεζικές χρεώσεις και αυτό θα οδηγήσει σε καθυστερήσεις στην εξόφληση της απαίτησής σας από εμάς. Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες πληρωμής στην κατάσταση του τραπεζικού σας λογαριασμού. v. Η πληρωμή με επιταγή αλλοδαπής τράπεζας σε ορισμένα νομίσματα μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες καθυστερήσεις. Αυτές οι καθυστερήσεις εκφεύγουν του ελέγχου μας. Δε θα πληρώσουμε οποιεσδήποτε τραπεζικές χρεώσεις που προκύπτουν από την εξαργύρωση μιας επιταγής αλλοδαπής τράπεζας. Συνιστούμε εντόνως, όποτε είναι δυνατό, να επιλέγετε να αποζημιωθείτε με τραπεζικό έμβασμα, καθώς αυτό αποτελεί την ταχύτερη και ασφαλέστερη μέθοδο πληρωμής. vi. Μπορούμε να καταβάλουμε πληρωμή στα πιο άμεσα εμπορεύσιμα νομίσματα και στις περισσότερες χώρες. Στην περίπτωση που δεν μπορούμε να καταβάλουμε πληρωμή στο νόμισμα ή στη χώρα που έχετε προσδιορίσει, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να επιβεβαιώσουμε ένα εναλλακτικό νόμισμα. Εάν δεν προσδιορίσετε ένα νόμισμα πληρωμής, θα εξοφλήσουμε την απαίτησή σας στο νόμισμα του προγράμματός σας. Για τον τρέχοντα κατάλογο των σχετικών νομισμάτων και χωρών, παρακαλούμε ανατρέξτε στη διαδικτυακή τοποθεσία μας. vii. Δεν μπορούμε να εκδώσουμε επιταγές αλλοδαπής τράπεζας σε τράπεζες που εδρεύουν στο Κατάρ. viii. Η τράπεζά σας μπορεί να σας ζητήσει να συμπληρώσετε επιπλέον δικαιολογητικά πριν μπορέσει να αποδεσμεύσει την πληρωμή μας σε εσάς. Αυτό ενδεχομένως να καθυστερήσει τη λήψη της πληρωμής και εκφεύγει του ελέγχου μας. Ενότητα ΙΑ Εάν η δήλωση δεν έχει αναγνωστεί και υπογραφεί, δε θα μπορέσουμε να διεκπεραιώσουμε την απαίτησή σας. Εκπιπτόμενο ποσό Το βασικό εκπιπτόμενο ποσό για κάθε απαίτηση θα αφαιρείται από οποιοδήποτε ποσό αποζημίωσης. Λίστα ελέγχου Υπάρχουν δύο τρόποι για να στείλετε την απαίτηση αποζημίωσής σας σε εμάς: 1. Ταχυδρομικώς έχετε συμπεριλάβει: ένα πλήρως συμπληρωμένο έντυπο Απαίτησης Αποζημίωσης με υπογεγραμμένες και χρονολογημένες δηλώσεις; πρωτότυπα αναλυτικά τιμολόγια; Τα φωτοαντίγραφα, οι αποδείξεις και οι αναλυτικές καταστάσεις πιστωτικής κάρτας δεν είναι αποδεκτά. Δεν είμαστε σε θέση να επιστρέψουμε τα πρωτότυπα έγγραφα, αλλά μπορούμε να σας χορηγήσουμε πιστοποιημένα αντίγραφα εάν μας ζητηθεί. πρωτότυπη δήλωση (Irregularity Report) από την αεροπορική εταιρεία ή και δήλωση απώλειας στην Αστυνομία, εάν υποβάλλετε απαίτηση σχετικά με τις Ενότητες ΣΤ-Θ, 2. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) έχετε διαβάσει τα κριτήρια αποδοχής σαρωμένων απαιτήσεων αποζημίωσης; Θα βρείτε τα κριτήρια αποδοχής σαρωμένων απαιτήσεων στις διαδικασίες Αποζημίωσης ή στην ενότητα για τα Μέλη στη διαδικτυακή τοποθεσία Παρακαλούμε καλέστε μας στο +44 (0) ή στείλτε μας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση εάν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια. Στείλτε την απαίτηση αποζημίωσής σας στη διεύθυνση: Claims Team, InterGlobal Limited, Woolmead House East, The Woolmead, Farnham, Surrey, GU9 7TT, United Kingdom. Τηλεομοιότυπος: +44 (0) Διαδικτυακή Τοποθεσία:

6 Ενότητα ΙΑ: Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Πρόσβαση σε Ιατρικές Γνωματεύσεις και Δήλωση η Δήλωση πρέπει να υπογραφεί από τον αιτούντα ή το κύριο μέλος, εάν ο αιτών είναι εξαρτώμενο μέλος ηλικίας κάτω των 18 ετών Ανακοίνωση για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Δεσμευόμαστε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Οι οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς θα παραμείνουν εμπιστευτικές και θα τις επεξεργαστούμε σύμφωνα με το Νόμο του Ηνωμένου Βασιλείου περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του 1998, τις κατευθυντήριες οδηγίες για το ιατρικό απόρρητο, άλλη σχετική νομοθεσία και τη δική μας αυστηρή εσωτερική πολιτική. Θα χρησιμοποιούμε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε σχετικά με εσάς και, κατά περίπτωση, τα εξαρτώμενα μέλη σας, για τη διεκπεραίωση των απαιτήσεών σας, τη διαχείριση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας, τον εντοπισμό και πρόληψη απάτης, την εξυπηρέτηση της σχέσης μας μαζί σας, την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σε εσάς και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους, την παροχή καλύτερων υπηρεσιών πελάτη σε εσάς και για στατιστική ανάλυση. Για την εκτέλεση των εντολών σας, τη διεκπεραίωση και διαχείριση των απαιτήσεών σας, μπορεί, επίσης, να μεταβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε άλλους οργανισμούς της InterGlobal ή/και σε τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό μας εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου ενδεχομένως να υφίστανται λιγότερο αυστηροί νόμοι περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όποτε, όμως, διατηρούνται και υποβάλλονται σε επεξεργασία, τα προσωπικά δεδομένα σας θα προστατεύονται από έναν αυστηρό κώδικα ασφαλείας, στον οποίο υποκείμεθα εμείς και οποιαδήποτε τρίτα μέρη εργάζονται για λογαριασμό μας, και θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις εντολές μας. Οι πληροφορίες σας μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό και την πρόληψη απάτης και για ελεγκτικούς σκοπούς. Η InterGlobal συνεργάζεται με άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, ρυθμιστικούς φορείς και διωκτικές αρχές για την πρόληψη και τον εντοπισμό απάτης. Δε θα γνωστοποιούμε οποιεσδήποτε εν λόγω πληροφορίες εκτός του οργανισμού της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τρίτων που εργάζονται για λογαριασμό μας, παρά μόνο για τους σκοπούς της πρόληψης απάτης ή/και εάν απαιτείται/επιβάλλεται από το νόμο ή κρατικούς ή δικαστικούς φορείς ή υπηρεσίες, ή στις ρυθμιστικές αρχές που μας εποπτεύουν βάσει κατάλληλης εξουσιοδότησης. Οι ιατρικές πληροφορίες σας θα γνωστοποιούνται μόνο σε όσους συμμετέχουν στη θεραπεία ή τη φροντίδα σας, συμπεριλαμβανομένων του παθολόγου ιατρού / ιατρού πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ή στους αντιπροσώπους τους. Εάν μας το ζητήσετε, θα στείλουμε τις ιατρικές πληροφορίες σας και σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμό το οποίο μπορεί να είναι υπεύθυνο για να καλύπτει τα έξοδα θεραπείας σας ή στους αντιπροσώπους τους. Θα επικοινωνούμε απευθείας μαζί σας σχετικά με την απαίτησή σας, εάν είστε ηλικίας 18 ετών ή άνω, ή με το κύριο μέλος, εάν είστε ηλικίας κάτω των 18 ετών, εκτός εάν μας ενημερώσετε διαφορετικά. Οι πληροφορίες των απαιτήσεων μπορεί να συζητούνται με τον ασφαλιστή ή μεσίτη σας, εάν έχετε ζητήσει από μεσίτη να βοηθήσει με τη διαχείριση των απαιτήσεών σας και μας έχετε εξουσιοδοτήσει να του χορηγούμε τις εν λόγω ιατρικές πληροφορίες, ή σε άλλο πρόσωπο για το οποίο μας έχετε εξουσιοδοτήσει να του χορηγούμε τις εν λόγω πληροφορίες. Εάν θέλετε να γνωστοποιήσουμε τις ιατρικές πληροφορίες σας σε άλλο άτομο ή συγγενή, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω ενότητα. Θα ήθελα πληροφορίες σχετικά με αυτή την απαίτηση να παρασχεθούν στο ακόλουθο άτομο: Ονοματεπώνυμο: Συγγένεια: Νόμος περί Πρόσβασης σε Ιατρικές Γνωματεύσεις του 1988 Για να διεκπεραιώσουμε την απαίτησή σας, μπορεί να χρειαστεί να υποβάλλουμε αίτηση για λήψη ιατρικής γνωμάτευσης από οποιονδήποτε θεράποντα ιατρό είχατε. Θα απαιτήσουμε τη συγκατάθεσή σας πριν προβούμε στην υποβολή αυτής της αίτησης. Σύμφωνα με το νόμο, μπορείτε: 1. Να παρέχετε τη συγκατάθεσή σας. Εάν προβείτε σε αυτή την επιλογή, ο ιατρός σας θα στείλει τη γνωμάτευση απευθείας σε εμάς. 2. Να ζητήσετε να δείτε την ιατρική γνωμάτευση πριν σταλεί σε εμάς. Εάν προβείτε σε αυτή την επιλογή, θα ενημερώσουμε τον ιατρό για το αίτημά σας, όταν υποβάλλουμε αίτηση για λήψη του φακέλου σας. Πρέπει να επικοινωνήσετε με τον ιατρό σας εντός 21 ημερών από την ημερομηνία που σας ειδοποιήσαμε ότι έχουμε ζητήσει ιατρική γνωμάτευση για εσάς για να κανονίσετε να δείτε τη γνωμάτευση. Εάν δεν επικοινωνήσετε εντός των 21 ημερών, ο ιατρός σας θα δικαιούται να στείλει την ιατρική γνωμάτευση σε εμάς. Έχετε, επίσης, δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση οποιωνδήποτε πληροφοριών τις οποίες θεωρείτε παραπλανητικές ή λανθασμένες. Αφού δείτε τη γνωμάτευση, πρέπει να δώσετε τη συγκατάθεσή σας πριν μπορέσει ο ιατρός να κοινοποιήσει τη γνωμάτευση σε εμάς. 3. Έχετε το δικαίωμα να μη δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Σας επισημαίνεται ότι, εάν προβείτε σε αυτή την επιλογή, ενδέχεται να μην μπορέσουμε να αποδεχτούμε ή να διεκπεραιώσουμε την απαίτησή σας. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον ιατρό σας οποιαδήποτε γνωμάτευση την οποία έχουμε ζητήσει (είτε είχατε ζητήσει να την δείτε σε προγενέστερο χρόνο είτε όχι) εντός εξαμήνου από το χρόνο που μας παρασχέθηκε. Ο ιατρός σας δικαιούται να μην κοινοποιήσει μέρος ή όλες τις πληροφορίες που περιέχονται στη γνωμάτευση εάν (α) πιστεύει ότι μπορεί να είναι επιζήμιες για εσάς ή (β) θα υποδήλωναν τις προθέσεις του αναφορικά με εσάς ή (γ) θα αποκάλυπταν την ταυτότητα άλλου προσώπου χωρίς τη συγκατάθεσή του (πλην αυτής που παρέχεται από επαγγελματία υγείας υπό την επαγγελματική του ιδιότητα αναφορικά με τη φροντίδα σας). Ο ιατρός σας μπορεί, επίσης, να σας χρεώσει για οποιεσδήποτε από αυτές τις υπηρεσίες.. Δήλωση Δηλώνω ότι όλα τα στοιχεία που παρέχονται σε αυτό το Έντυπο απαίτησης αποζημίωσης είναι αληθή και ακριβή και ότι δεν έχω παραλείψει οποιαδήποτε στοιχεία που είναι σημαντικά για αυτή την απαίτηση. Κατανοώ ότι εάν διαπιστωθεί ότι αυτή η απαίτηση είναι παραποιημένη, εν όλω ή εν μέρει, μπορεί να διαπράττω εγκληματική πράξη και αυτό ενδέχεται να ακυρώσει το πρόγραμμα και να οδηγήσει σε άσκηση δίωξης εναντίον μου. Για αυτή την απαίτηση αποζημίωσης, εξουσιοδοτώ οποιονδήποτε παθολόγο ιατρό, ειδικευμένο ιατρό, θεραπευτή ή άλλο σχετικό ίδρυμα, οι οποίοι είχαν αναλάβει τη θεραπεία τη δική μου /του αιτούντα στο παρελθόν ή είναι θεράποντες για εμένα / τον αιτούντα επί του παρόντος να χορηγήσει οποιαδήποτε στοιχεία που μπορεί να του ζητηθούν από τον ασφαλιστή ή οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο διαχειριστή. Βεβαιώνω ότι παρέχω ρητή συγκατάθεση, στο πλαίσιο των διατάξεων του Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του 1998, (για λογαριασμό μου και για λογαριασμό οποιωνδήποτε οικογενειακών μελών που ορίζονται σε αυτό το έντυπο) για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μας από την εταιρεία InterGlobal Insurance Company Limited αναφορικά με τη συνδρομή μας και βεβαιώνω ότι έχω επιστήσει την προσοχή αυτών των οικογενειακών μελών στην Ανακοίνωση για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. (Μπορείτε να βρείτε τους πλήρεις όρους και προϋποθέσεις μας και τις λεπτομέρειες της πολιτικής μας περί προσωπικών δεδομένων στη διαδικτυακή τοποθεσία Εξουσιοδοτώ από οποιοδήποτε νοσοκομείο, ειδικευμένο ιατρό, ιατρό ή άλλον επαγγελματία υγείας και του ζητώ να χορηγήσει στην InterGlobal ή στο νόμιμο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό της που ενεργεί για λογαριασμό της InterGlobal, τις εν λόγω πληροφορίες τις οποίες ζητά η InterGlobal ή ο εν λόγω αντιπρόσωπος από αυτούς σχετικά με οποιαδήποτε θεραπεία ή άλλες υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε εμένα ή σε εξαρτώμενο μέλος ή εξαρτώμενα μέλη μου για το σκοπό της εξέτασης αυτής της απαίτησης από την InterGlobal. Έχω ενημερωθεί για τα δικαιώματά μου σύμφωνα με το Νόμο περί Πρόσβασης σε Ιατρικές Γνωματεύσεις του (Δεν)* Επιθυμώ να δω αντίγραφο οποιασδήποτε ιατρικής γνωμάτευσης πριν αποσταλεί στην InterGlobal. (*Διαγράψτε τη λέξη ΔΕΝ, εάν επιθυμείτε να δείτε αντίγραφο της ιατρικής γνωμάτευσης πριν αποσταλεί στην InterGlobal). Υπογραφή αιτούντος /κύριου μέλους: Ημερομηνία (ηη/μμ/εεεε):

Διαδικασίες αποζημιώσεων

Διαδικασίες αποζημιώσεων Διαδικασίες αποζημιώσεων 2014 Διαδικασίες αποζημιώσεων Π ριν υποβάλλετε απαίτηση αποζημίωσης, παρακαλούμε διαβάστε τον Οδηγό προγραμμάτων και τον Πίνακα παροχών για να ελέγξετε ότι το πρόγραμμά σας καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

UltraCare. Οδηγός προγραμμάτων. Για προγράμματα με ημερομηνία έναρξης από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετέπειτα

UltraCare. Οδηγός προγραμμάτων. Για προγράμματα με ημερομηνία έναρξης από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετέπειτα UltraCare Οδηγός προγραμμάτων Για προγράμματα με ημερομηνία έναρξης από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετέπειτα UltraCare Contents Ο οδηγός προγραμμάτων σας 3 Ατομικά προγράμματα 3 Περίοδος υπαναχώρησης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ RYANAIR TRAVEL ΚΑΙ TRAVEL PLUS Ασφαλιστικά ωφεληματα της Ryanair Travel*

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ RYANAIR TRAVEL ΚΑΙ TRAVEL PLUS Ασφαλιστικά ωφεληματα της Ryanair Travel* ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ RYANAIR TRAVEL ΚΑΙ TRAVEL PLUS Ασφαλιστικά ωφεληματα της Ryanair Travel* a Αφαιρετεο ποσο ακύρωσης ΜΟΝΟ 15 a 24ωρη Έκτακτη Ιατρική Βοήθεια a Ιατρικα Εξοδα μέχρι 150.000 a a a Κλοπή

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care

Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care 1 ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλειά σας. Είμαστε αποφασισμένοι να σας παρέχουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση ανά πάσα στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙ ΙΟΥ MASTERCARD»

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙ ΙΟΥ MASTERCARD» ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙ ΙΟΥ MASTERCARD» ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 1. Συµβαλλόµενα Μέρη Λήπτης της Ασφάλισης Ασφαλιστής / Επωνυµία Ασφαλιστικής Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κλοπή

Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κλοπή Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κλοπή Όροι Κάλυψης Επισκόπηση Στο παρόν έγγραφο παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες για δύο επίπεδα ασφαλιστικής κάλυψης Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Δείτε τη συζήτηση που ακολουθεί στο ενημερωτικό σημείωμα NPP σχετικά με τα δικαιώματά σας.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Δείτε τη συζήτηση που ακολουθεί στο ενημερωτικό σημείωμα NPP σχετικά με τα δικαιώματά σας. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Πρόκειται για μια επισκόπηση σχετικά με τον τρόπο που οι ιατρικές πληροφορίες που σας αφορούν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να αποκαλυφθούν από εμάς καθώς και τα δικαιώματά σας όσον αφορά στις

Διαβάστε περισσότερα

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό.

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό. Αυτοί οι γενικοί όροι παράδοσης ("Όροι") αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Συμφωνητικού των Ξενοδοχείων ("Συμφωνητικό Ξενοδοχείου" το οποίο μαζί με τους Όρους αναφέρεται ως "Συμφωνητικό") που έχει συναφθεί

Διαβάστε περισσότερα

EMIRATES ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

EMIRATES ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ EMIRATES ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ (Σημείωση: Αν βρίσκεστε στις Η.Π.Α., διαφορετικοί Όροι Μεταφοράς θα έχουν εφαρμογή: ιδ. www.emirates.com/us/english) Δημοσιεύθηκε στις 10 Μαΐου 2012 1

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιάριο Ασφάλειας Οχημάτων

Βιβλιάριο Ασφάλειας Οχημάτων Βιβλιάριο Ασφάλειας Οχημάτων 1 ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλειά σας. Είμαστε αποφασισμένοι να σας παρέχουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση ανά πάσα στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες Copyright. HSBC Bank plc 09//2014. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα, από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ιεθνής ιατρική ασφάλιση Εγχειρίδιο συµµετοχής ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Προσωπική συµµετοχή Comprehensive Τι χρειάζεται να γνωρίζετε Απρίλιος 2010 Επικοινωνήστε µαζί µας Παρόλο που είναι πολύ σηµαντικό για

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Μεταφοράς (επιβάτες και αποσκευές)

Γενικοί Όροι Μεταφοράς (επιβάτες και αποσκευές) Γενικοί Όροι Μεταφοράς (επιβάτες και αποσκευές) Φρανκφούρτη, Μάιος 2014 Εκδότης: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft Άρθρο 1 - Ορισμοί... Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής... Άρθρο 3 - Εισιτήρια... Άρθρο 4 Ναύλοι,

Διαβάστε περισσότερα

TRAVEL GUARD EMEA Limited 1.500 1.500 25.000 25.000 50.000 50 50.000 50 50.000 50 2.500 2.500 10.000

TRAVEL GUARD EMEA Limited 1.500 1.500 25.000 25.000 50.000 50 50.000 50 50.000 50 2.500 2.500 10.000 ιακοπή / Ακύρωση Ταξιδιού ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Πλήρης Ταξιδιωτική Ασφάλιση Ευρώπη & Υπόλοιπος Κόσµος Πλήρης Ταξιδιωτική Ασφάλιση Για ταξίδια εντός Ελλάδας ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ TRAVEL GUARD EMEA Limited Παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βέλτιστης πρακτικής για τον αποδέκτη συναλλαγών της Visa Europe Ξενοδοχειακός Τομέαςν

Οδηγός βέλτιστης πρακτικής για τον αποδέκτη συναλλαγών της Visa Europe Ξενοδοχειακός Τομέαςν Οδηγός βέλτιστης πρακτικής για τον αποδέκτη συναλλαγών της Visa Europe Ξενοδοχειακός Τομέαςν Φεβρουάριος 2008 ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ Η VISA EUROPE Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για επιχειρήσεις

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για επιχειρήσεις Γενικοί Όροι Συναλλαγών για επιχειρήσεις Copyright. HSBC Bank plc 07//2014. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «NESCAFE CITYZEN»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «NESCAFE CITYZEN» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «NESCFE CITYZEN» 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και έδρα το Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (εφεξής καλούμενη ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΤΗΣΕΙΣ Όροι και προϋποθέσεις - edreams ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1 Η χρήση της ιστοσελίδας 2 Λειτουργία της ιστοσελίδας 3 Όροι αγοράς 3.1. Ακυρώσεις και αλλαγές 3.2. Τιµές και όροι πληρωµής 3.3. Επιστροφές χρηµάτων 3.4. Διαβατήριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING Για εσωτερική χρήση I-Banking Αρ. Συνδρομητή: Ελέγχθηκε: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης: ιαβάστε προσεχτικά του Όρους και τις Προϋποθέσεις που επισυνάπτονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜA

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜA ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜA ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Τηλέφωνα: 2103203473 & 2103202292 Τηλεομοιότυπο (fax): 2103231691 Ηλ. Διεύθυνση (e-mail):

Διαβάστε περισσότερα

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB.

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB. Ασφάλιση Ποδηλάτου «ΠΟ ΗΛΑΤώ» Το ασφαλιστήριο σας Αυτό το έγγραφο είναι το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο για το προϊόν «ΠΟ ΗΛΑΤώ». Το συµβόλαιο σας αποτελείται από το έγγραφο αυτό που περιλαµβάνει τους γενικούς

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις:

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις: Όροι Χρήσης RECBT 1. Εισαγωγή: Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τους Όρους Χρήσης («Όροι Χρήσης») του δικτυακού τόπου www.recbt.gr (στο εξής αναφερόμενος και ως «ιστοσελίδα», «δικτυακός τόπος», «ιστότοπος»).

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTER U IO GoCASH SM ("ΥΠΗΡΕΣΙΑ")

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTER U IO GoCASH SM (ΥΠΗΡΕΣΙΑ) ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTER U IO GoCASH SM ("ΥΠΗΡΕΣΙΑ") Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία Worldbridge-Υπηρεσίες Πληρωµών Α.Ε. («Worldbridge») σε συνεργασία µε την Western

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ Επώνυµο/Επωνυµία- ιακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Allianz Ελλάδος Προσωπικές Λύσεις Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Για Πληροφορίες: 210 69 99 900 Για Οδική Βοήθεια και Αναγγελία Ατυχήματος: 210 99 88 188 (24 ώρες το

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Σύστασης Ι.Κ.Ε. Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας

Διαδικασίες Σύστασης Ι.Κ.Ε. Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας Διαδικασίες Σύστασης Ι.Κ.Ε. Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας Με τον ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α' 86) (Μέρος Δεύτερο - άρθρα 43-120) θεσπίστηκε νέα εταιρική μορφή, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ). Ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής,

Διαβάστε περισσότερα