ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθμός 2/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθμός 2/2014"

Transcript

1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ τηλ.: , fax: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθμός 2/ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια λογισμικού (software) και εξοπλισμού (hardware) για την επέκταση της υποδομής λήψης αντιγράφων ασφαλείας στο κύριο και το εναλλακτικό κέντρο πληροφορικής της, καθώς και την παροχή συναφών υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης. Ο εξοπλισμός και το λογισμικό που πρόκειται να προμηθευτεί η Τράπεζα χωρίζονται στις ακόλουθες δύο (2) ανεξάρτητες κατηγορίες: Κατηγορία Α: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Λογισμικό λήψης αντιγράφων ασφαλείας για τη προστασία συνολικά 13 TB δεδομένων των ανοικτών πληροφοριακών συστημάτων της Τράπεζας σε κύριο και ε- ναλλακτικό κέντρο. Κατηγορία Β: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Αποθηκευτικός χώρος για την τήρηση των αντιγράφων ασφαλείας συνολικής ω- φέλιμης χωρητικότητας τουλάχιστον 36 TB για το κύριο κέντρο πληροφορικής, ε- πεκτάσιμης τουλάχιστον στα 100 TB και 32 TB για το εναλλακτικό κέντρο πληροφορικής, επεκτάσιμης τουλάχιστον στα 100 TB. 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Η Τράπεζα διαθέτει την παρακάτω υποδομή για τη δημιουργία και αποθήκευση αντιγράφων ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων των ανοικτών συστημάτων (open systems) του κύριου και του εναλλακτικού κέντρου πληροφορικής της: Λογισμικό λήψης αντιγράφων ασφαλείας Symantec NetBackup, για την προστασία συνολικά έξι (6) TB δεδομένων στο κύριο και το εναλλακτικό κέντρο πληροφορικής, διαμορφωμένο σε ένα backup domain, με τις ακόλουθες άδειες: 1

2 License Information SYMC NETBACKUP PLATFORM BASE COMPLETE EDITION 7.6 XPLAT 1 FRONT END TB STD LIC EXPRESS BAND S SYMC NETBACKUP PLATFORM BASE COMPLETE EDITION 7.6 XPLAT 1 FRONT END TB STD LIC EXPRESS BAND S SYMC NETBACKUP PLATFORM DATA PROTECTION OPTIMIZATION ADDON 7.5 XPLAT 1 FRONT END TB STD LIC EXPRESS BAND S Quantity Δύο (2) εξυπηρετητές HP ProLiant ML350 G6, εγκατεστημένους από έναν σε κάθε κέντρο πληροφορικής της Τράπεζας, με λειτουργικό σύστημα Red Hat Enterprise Linux 6 για την εκτέλεση του λογισμικού λήψης αντιγράφων ασφαλείας και έλεγχο των Tape Libraries που περιγράφονται ακολούθως. Μία (1) βιβλιοθήκη εικονικών ταινιών (Virtual Tape Library - VTL) τύπου IBM TS7650 ProtecTIER Deduplication Appliance (3958-AP1) με inline deduplication συνολικής ωφέλιμης χωρητικότητας 18 TB (26 TB raw capacity), η οποία βρίσκεται εγκατεστημένη στο κύριο κέντρο πληροφορικής. Δύο (2) αυτοματοποιημένες βιβλιοθήκες φυσικών ταινιών (Automated Tape Library - ATL) τύπου IBM TS3500 (μία ανά κέντρο πληροφορικής, κύριο και εναλλακτικό), για τη μεταφορά αντιγράφων ασφαλείας σε φυσικές ταινίες. Οι βιβλιοθήκες αυτές χρησιμοποιούνται από κοινού με τα κεντρικά συστήματα υπολογιστών IBM Mainframe zenterprise z114 της Τράπεζας. Για την εξυπηρέτηση των ανοικτών συστημάτων έ- χουν αποδοθεί, για αποκλειστική χρήση, δύο (2) drives 3592-E06 σε κάθε μια εξ αυτών. 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Στο πλαίσιο του διαγωνισμού επέκτασης της υποδομής λήψης αντιγράφων ασφαλείας, η Τράπεζα επιθυμεί να καλύψει τις παρακάτω ανάγκες: Κατηγορία Α: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Να αποκτήσει λογισμικό λήψης αντιγράφων ασφαλείας για την προστασία συνολικά 13 TB δεδομένων των ανοικτών πληροφοριακών συστημάτων της Τράπεζας σε κύριο και εναλλακτικό κέντρο. Σημειώνεται ότι κάποια συστήματα στο εναλλακτικό κέντρο λειτουργούν παραγωγικά. Η Τράπεζα επιθυμεί να επιλέξει ένα εκ των Symantec NetBackup, CommVault Simpana, EMC NetWorker, IBM Tivoli Storage Manager. Κατηγορία Β: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1. Να αποκτήσει αποθηκευτικό χώρο για την τήρηση των αντιγράφων ασφαλείας συνολικής ωφέλιμης χωρητικότητας τουλάχιστον 36 TB για το κύριο κέντρο πληροφορικής, επεκτάσιμης τουλάχιστον στα 100 TB. 2. Να αποκτήσει αποθηκευτικό χώρο για την τήρηση των αντιγράφων ασφαλείας συνολικής ωφέλιμης χωρητικότητας τουλάχιστον 32 TB για το εναλλακτικό κέντρο πληροφορικής, επεκτάσιμης τουλάχιστον στα 100 TB. Βασικό αρχιτεκτονικό χαρακτηριστικό της προσφερόμενης λύσης λογισμικού και εξοπλισμού θα πρέπει να είναι η δυνατότητα αντιγραφής και μεταφοράς αντιγράφων ασφαλείας 2

3 από το ένα κέντρο πληροφορικής στο άλλο (τόσο από το κύριο προς το εναλλακτικό, όσο και από το εναλλακτικό προς το κύριο), με τρόπο τέτοιο ώστε τα αντίγραφα να είναι άμεσα διαθέσιμα σε κάθε κέντρο ανεξάρτητα από την κατάσταση και την διαθεσιμότητα του άλλου κέντρου (off-site backup replication). Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα υποδομή λήψης αντιγράφων ασφαλείας, η Τράπεζα θεωρεί ότι υπάρχουν οι παρακάτω εναλλακτικές: Για το λογισμικό λήψης αντιγράφων ασφαλείας: - Επέκταση των αδειών χρήσης του υφιστάμενου λογισμικού λήψης αντιγράφων ασφαλείας Symantec NetBackup κατά 7 TB δεδομένων. - Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού λήψης αντιγράφων ασφαλείας άλλου κατασκευαστή (CommVault, EMC, IBM) για την προστασία συνολικά 13 TB δεδομένων, προκειμένου να αντικατασταθεί το λογισμικό που χρησιμοποιείται σήμερα. Για τους αποθηκευτικούς χώρους σε κύριο και εναλλακτικό κέντρο πληροφορικής: - Επαύξηση της χωρητικότητας του υφιστάμενου συστήματος IBM ProtecTIER TS7650-AP1 (3958-AP1) του κύριου κέντρου πληροφορικής και προμήθεια αντίστοιχου συμβατού συστήματος για το εναλλακτικό κέντρο. - Προμήθεια δύο (2) νέων συστημάτων αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας για το κύριο και εναλλακτικό κέντρο πληροφορικής. Αυτά μπορεί να είναι συσκευές VTL, συσκευές OST ή άλλα εξειδικευμένα appliances και θα πρέπει να υποστηρίζουν deduplication (κατά προτίμηση inline). Το είδος και το πλήθος των θυρών διασύνδεσης των συσκευών που θα προσφερθούν εξαρτάται από τη γενικότερη αρχιτεκτονική της προτεινόμενης λύσης και ενδεικτικά να είναι: o 2 x 10Gbps Ethernet (υποχρεωτικά για πρόσβαση τοπικού δικτύου) o 2 x 1Gbps Ethernet (υποχρεωτικά για πρόσβαση τοπικού δικτύου) o 2 x 8Gbps FC (υποχρεωτικά για διασύνδεση με SAN μέσω FC switches) Επιπλέον, προαιρετικά: o 2 x 1Gbps Ethernet (αν γίνεται replication μεταξύ των συσκευών) o 2 x 8Gbps FC (αν απαιτούνται για τη λήψη LAN-free backups) - Επαύξηση της χωρητικότητας στα συστήματα δίσκων IBM V7000 που διαθέτει η Τράπεζα σε κύριο και εναλλακτικό κέντρο, αν συνδυάζεται με λογισμικό λήψης α- ντιγράφων ασφαλείας που υποστηρίζει εγγενώς global deduplication. Σε κάθε περίπτωση οι προσφερόμενοι δίσκοι θα πρέπει να είναι τεχνολογίας SAS ή nearline SAS, ταχύτητας τουλάχιστον 7.2k RPM, μεγέθους μέχρι και 3TB έκαστος, ενώ η συνολική χωρητικότητα να διασφαλίζεται τουλάχιστον με επίπεδο προστασίας RAID6 ή RAID5 και hot-spare. Η συνολική λύση θα πρέπει να καλύπτει τις παρακάτω ελάχιστες απαιτήσεις: Αδειοδότηση λογισμικού ανά TB προστατευόμενων δεδομένων (Capacity Licensing Front End TB). Deduplication στη δημιουργία (source) ή/και στην αποθήκευση (target) των αντιγράφων ασφαλείας, είτε από το λογισμικό λήψης αντιγράγων ασφαλείας είτε διαφανώς από τις προσφερόμενες συσκευές, για το σύνολο των αδειοδοτημένων TB. Δυνατότητα για tape out και υποστήριξη LTO-3, LTO-4, LTO-5, επιθυμητή LTO-6, ΙΒΜ 3592-E05 (TS1120), 3592-E06 (TS1130), επιθυμητή 3592-E07 (TS1140) 3

4 Υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων AIX, Solaris, Linux, Windows. Υποστήριξη εξυπηρετητών σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας (cluster). Υποστήριξη volume managers στα παραπάνω λειτουργικά συστήματα (πχ. LVM, SVM). Υποστήριξη συστημάτων αρχείων JFS/JFS2, UFS, ZFS, Ext2/Ext3/Ext4, NTFS. Υποστήριξη βάσεων δεδομένων MS SQL, Oracle, Sybase. Υποστήριξη εφαρμογών MS SharePoint, MS Exchange. Υποστήριξη περιβάλλοντος εικονικών εξυπηρετητών VMware 5.0/5.1/5.5 και Microsoft Hyper-V (2008R2/2012/2012R2). Ανάγνωση των δεδομένων και λήψη των αντιγράφων ασφαλείας από εικονικούς εξυπηρετητές (virtual machines) χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης ειδικού λογισμικού (agent). Ανάκτηση είτε ενός ολόκληρου εικονικού εξυπηρετητή είτε μεμονωμένων αρχείων του από το ίδιο αντίγραφο ασφαλείας. Ανάγνωση των δεδομένων και λήψη των αντιγράφων ασφαλείας χωρίς επιβάρυνση του δικτύου LAN στις περιπτώσεις που τα δεδομένα είναι αποθηκευμένα σε SAN και ειδικά σε IBM V7000 (προαιρετικά και σε IBM DS8700). Δυνατότητα δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων κατά τη διαδικασία λήψης του αρχικού αντιγράφου ασφαλείας ή/και αργότερα κατόπιν σχετικής επιλογής του διαχειριστή. Δυνατότητα να λαμβάνονται αντίγραφα ασφαλείας από εξυπηρετητές που δικτυακά είναι πίσω από firewall κάνοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις, χωρίς να πλήττεται η α- σφάλεια των υπολοίπων προστατευόμενων συστημάτων από αυτά τα firewalls. Να διαθέτει μηχανισμό παρακολούθησης της διαδικασίας αυτόματης λήψης των αντιγράφων ασφαλείας, να προβαίνει αυτόματα σε επανάληψη αυτών που απέτυχαν και να ενημερώνει κατάλληλα τους διαχειριστές. Να υποστηρίζεται η δημιουργία χρηστών και η απόδοση διαφορετικών δικαιωμάτων ή/και ρόλων ανάλογα με τα καθήκοντα καθενός. Να παρέχει δυνατότητες κεντρικής διαχείρισης (management) και ενημέρωσης (reporting) για τα θέματα λήψης των αντιγράφων ασφαλείας. Επίσης, η Τράπεζα θα επιθυμούσε η προτεινόμενη λύση να προσφέρει τα παρακάτω ε- πιπλέον χαρακτηριστικά: Υποστήριξη για περιβάλλοντα εικονικών εξυπηρετητών AIX LRAR, Solaris Zones, Oracle VM, RedHatV, Xen. Υποστήριξη επιπλέον λειτουργικών συστημάτων (πχ. Mac OS/X, FreeBSD, Open- VMS, HP-UX) Υποστήριξη επιπλέον συστημάτων αρχείων (πχ. ReFS, ReiserFS, Btrfs, XFS, VxFS, VxCFS). Υποστήριξη κατανεμημένων συστημάτων αρχείων (πχ. Lustre, GPFS, ACFS, OCFS/OCFS2, GFS/GFS2). Υποστήριξη επιπλέον βάσεων δεδομένων (πχ. DB2, Postgres, MySQL, Oracle RAC). Δυνατότητα για άμεση εκκίνηση εικονικών εξυπηρετητών από αντίγραφο ασφαλείας χωρίς να απαιτείται η εκ των προτέρων πλήρης εξαγωγή των δεδομένων του (Instant Recovery). Δυνατότητα για ανάκτηση ενός φυσικού εξυπηρετητή μετά από καταστροφή στο ίδιο ή άλλο υλικό (BMR - Bare Metal Restore/Recovery). 4

5 Δυνατότητα περιορισμού του εύρους δικτύου που καταναλώνεται κατά τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας (network bandwidth throttling). Δυνατότητα εκμετάλλευσης deduplication και σε φυσικές ταινίες (Deduplication to Tape). Πέραν των αναγκών για προστασία της υποδομής των ανοικτών συστημάτων όπως περιγράφονται παραπάνω, η Τράπεζα επιθυμεί, επιπλέον, να προστατέψει τα δεδομένα ε- νός εικονικού εξυπηρετητή με λειτουργικό σύστημα Windows Server 2012 R2 με 4TB δεδομένων και ενεργοποιημένο NTFS deduplication. Η Τράπεζα θα επιθυμούσε να προστεθεί η χωρητικότητα αυτή στις άδειες λογισμικού των 13TB, αυξάνοντας την συνολική αδειοδότηση στα 17TB (13+4). Ωστόσο μπορεί να δοθεί και εναλλακτική λύση για την ε- ξυπηρέτηση της συγκεκριμένης μόνο περίπτωσης των 4TB, εφόσον η τιμή το δικαιολογεί και δεν επηρεάζεται η λειτουργικότητα. 4. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ Οι Συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για μία τουλάχιστον από τις δύο ανεξάρτητες κατηγορίες ειδών (λογισμικού και εξοπλισμού), με μία τουλάχιστον εναλλακτική από τις προτεινόμενες εναλλακτικές ανά κατηγορία. Κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιγράφει αναλυτικά την αρχιτεκτονική και τη λειτουργία της συνολικής λύσης και τον τρόπο με τον οποίο καλύπτει τις ανάγκες της Τράπεζας. Ειδικότερα θα πρέπει να περιγράφονται: - Οι δυνατότητες που περιλαμβάνονται στην προσφερόμενη αδειοδότηση. - Ο τρόπος λειτουργίας και λήψης αντιγράφων ασφαλείας του κύριου κέντρου. - Ο τρόπος λειτουργίας και λήψης αντιγράφων ασφαλείας του εναλλακτικού κέντρου. - Ο τρόπος μεταφοράς των αντιγράφων ασφαλείας και τα πρωτόκολλα επικοινωνίας (πχ. IP ή FC) μεταξύ των κέντρων (off-site backup replication) καθώς και οι απαιτήσεις υποδομών (πχ. ελάχιστο/βέλτιστο/μέγιστο bandwidth δικτύου IP, απαιτούμενος αριθμός και τύπος χρησιμοποιούμενων διεπαφών (interfaces) για τη διασύνδεση στο δίκτυο). - Ο τρόπος με τον οποίο φαίνονται και είναι διαθέσιμα τα αντίγραφα ασφαλείας του ενός κέντρου στο άλλο και πως γίνεται ανάκτηση δεδομένων από αυτά. - Ο τρόπος αδειοδότησης στις περιπτώσεις συστημάτων αρχείων που υποστηρίζουν deduplication (πχ. Windows 2012/2012R2 με NTFS deduplication, Solaris με ZFS deduplication) τόσο σε φυσικούς όσο και σε εικονικούς εξυπηρετητές (virtual machines). Αν δηλαδή υπολογίζεται ο συνολικός όγκος των δεδομένων σε αυτά τα συστήματα αρχείων ή ο πραγματικός αποθηκευτικός χώρος που καταλαμβάνουν, που είναι κατά βάση σημαντικά μικρότερος. - Η δυνατότητα χρήσης του λογισμικού λήψης αντιγράφων ασφαλείας μετά την υ- πέρβαση του ορίου αδειοδότησης. Οι Συμμετέχοντες μπορούν να αναφέρουν τυχόν επιπλέον λειτουργικά χαρακτηριστικά του λογισμικού ή/και του εξοπλισμού, εφόσον θεωρούν ότι εξυπηρετούν ανάγκες της Τράπεζας στη λήψη αντιγράφων ασφαλείας γενικότερα (πχ. archiving). Για κάθε μονάδα εξοπλισμού θα πρέπει να αναγραφεί η ημερομηνία που άρχισε να διατίθεται στην αγορά και οι αντίστοιχες επίσημες ημερομηνίες διακοπής της συντήρησης και υποστήριξής του (εφόσον έχουν ανακοινωθεί από την κατασκευάστρια εταιρία). 5

6 Οι Συμμετέχοντες μπορούν να συμπεριλάβουν στις προσφορές τους αναφορές σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και τον ενδεικτικό όγκο δεδομένων που προστατεύονται σε αυτές. Επιπλέον, μπορούν να παρέχουν στοιχεία επικοινωνίας υπευθύνων σε ε- γκαταστάσεις των προσφερομένων προϊόντων τους, τους οποίους να μπορούν τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης να καλέσουν ή/και να επισκεφθούν για να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες για την καθημερινή χρήση των προϊόντων αυτών. Τέλος, οι Συμμετέχοντες δύναται να προσφέρουν επίδειξη λειτουργίας σε δική τους υποδομή, η οποία να μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον τους ζητηθεί και εφόσον κριθεί απαραίτητο από την Επιτροπή Αξιολόγησης της Τράπεζας. Η υλοποίηση του έργου θα γίνει από πιστοποιημένους στο αντικείμενο μηχανικούς του Προμηθευτή. Απαιτείται κατάλογος σχετικών εγκαταστάσεων στις οποίες έχουν συμμετάσχει και οι πιστοποιήσεις που έχουν λάβει. 5. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Για κάθε προτεινόμενη λύση πρέπει να υποβληθεί πλήρες χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, στο οποίο πρέπει να εμφανίζονται αναλυτικά τα επιμέρους στάδια και η διάρκεια του καθενός από αυτά μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα παρακάτω στάδια: Υπογραφή Σύμβασης, Άφιξη εξοπλισμού και λογισμικού στις εγκαταστάσεις της Τράπεζας, Εγκατάσταση εξοπλισμού, Εγκατάσταση λογισμικού, Παραμετροποίηση (όπου απαιτείται), Δοκιμές καλής λειτουργίας, Τεκμηρίωση εγκατάστασης, Προσωρινή παραλαβή έργου από την Τράπεζα, Οριστική παραλαβή έργου ένα (1) έτος μετά από την προσωρινή παραλαβή του. Για καθένα από τα στάδια του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, θα πρέπει να αναγράφεται το εξειδικευμένο προσωπικό του Συμμετέχοντα που θα απασχοληθεί καθώς και οι πιστοποιήσεις αυτών, όπως και το εξειδικευμένο προσωπικό της Τράπεζας της Ελλάδος που θα πρέπει να εμπλακεί. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρονται όλες οι τυχόν εξαρτήσεις των σταδίων υλοποίησης από διαφορετικά συστήματα ή πόρους της Τράπεζας, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την ολοκλήρωσή τους. Τέλος, θα πρέπει να περιγραφούν όλα τα επί μέρους βήματα, καθώς και τα αντίστοιχα παραδοτέα ανά βήμα ή επιμέρους βήμα, έτσι ώστε να είναι σαφής ο τρόπος διαχείρισης και υλοποίησης του έργου. Θα πρέπει να περιλαμβάνεται πλήρης τεκμηρίωση της εγκατάστασης, με αναλυτικά σχέδια και πίνακες, τα οποία θα πρέπει να επικαιροποιηθούν με το πέρας αυτής. 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Σε κάθε οικονομική προσφορά θα πρέπει να απεικονίζονται διακριτά τα επιμέρους κόστη των αδειών χρήσης του προσφερόμενου λογισμικού, του προσφερόμενου εξοπλισμού, των υπηρεσιών εγκατάστασης και των υπηρεσιών συντήρησης/υποστήριξης. Ειδικά για τις άδειες χρήσης λογισμικού, θα πρέπει να παρουσιάζεται διακριτά το κόστος των βασικών 6

7 αδειών χρήσης για τα 7 ή 13ΤΒ (για Netbackup ή άλλο λογισμικό αντίστοιχα) και το κόστος των αδειών χρήσης για τα επιπλέον 4TB, ακόμα και αν αποτελούν επέκταση των α- δειών του κύριου λογισμικού των 7 ή 13TB, καθώς η Τράπεζα θα προβεί προαιρετικά στην αγορά των επιπλέον αυτών αδειών. Οι Συμμετέχοντες πρέπει να αναφέρουν διακριτά το κόστος των επιπλέον λειτουργικών χαρακτηριστικών του λογισμικού ή/και του εξοπλισμού που θεωρούν ότι εξυπηρετούν ανάγκες της Τράπεζας στη λήψη αντιγράφων ασφαλείας γενικότερα (πχ. archiving). Επιθυμητή είναι η υποβολή δεσμευτικής οικονομικής προσφοράς, με ισχύ τουλάχιστον δύο (2) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης προμήθειας, για μελλοντικές επεκτάσεις ανά TB για το λογισμικό και τον εξοπλισμό. Ειδικά για τον εξοπλισμό θα πρέπει να αναφέρονται και τα δυνατά βήματα αύξησης χωρητικότητας του αποθηκευτικού χώρου, αν αυτά υπάρχουν και είναι συγκεκριμένα. Οι Συμμετέχοντες υποχρεούνται να συμπληρώσουν τον παρακάτω Πίνακα Οικονομικών Στοιχείων : ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΦΑΠΑΞ ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 ο Έτος 2 ο Έτος 3 ο Έτος 4 ο Έτος 5 ο Έτος ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ καθώς και να καταγράψουν τα λοιπά οικονομικά στοιχεία με την απαιτούμενη λεπτομέρεια ώστε να είναι σε θέση η Τράπεζα να γνωρίζει το κόστος κάθε προσφερόμενης μονάδας, επέκτασης ή υπηρεσίας. Για κάθε αυτόνομη προσφερόμενη μονάδα υλικού και λογισμικού, θα πρέπει να αναγράφονται στην προσφορά και οι αντίστοιχες δαπάνες (εφάπαξ και περιοδικές) της Τράπεζας για αγορά, συντήρηση, υποστήριξη, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη (εφάπαξ ή περιοδική), που θα κληθεί να καταβάλλει η Τράπεζα. 7

8 7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Η κοινή προσφορά που υποβάλλεται από Ένωση Προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά απ όλους τους Προμηθευτές που αποτελούν την Ένωση ή από εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη εκπρόσωπό τους. Στην προσφορά πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του εξοπλισμού και οι υπηρεσίες ή το μέρος αυτών από το σύνολο της προσφοράς που αντιστοιχούν στον κάθε Προμηθευτή. Με την υποβολή της προσφοράς, τα μέλη της Ένωσης ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστο για το σύνολο της προσφοράς. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή υφίσταται πλέον για την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση αδυναμίας μέλους της Ένωσης να ανταπεξέλθει για οποιοδήποτε λόγο στις υποχρεώσεις του, είτε κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών ή κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη έχουν την ευθύνη εκπλήρωσης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης μπορεί, εφόσον προβλέπεται από το ιδρυτικό έγγραφο αυτής, να προτείνουν αντικαταστάτη, η συμμετοχή του οποίου εξαρτάται από τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων οργάνων της Τράπεζας. Σε περίπτωση που η Ένωση αναλάβει να προμηθεύσει την Τράπεζα, πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, υποχρεούται να προσκομίσει το οριστικό συμφωνητικό συνεργασίας των μελών της Ένωσης, στο οποίο πρέπει να περιλαμβάνονται όλοι οι όροι της συνεργασίας. 8. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η προσφορά διατυπώνεται στην ελληνική γλώσσα και φέρει υπογραφή και σφραγίδα του Συμμετέχοντα. Τα τεχνικά φυλλάδια μπορεί να είναι συνταγμένα και στην αγγλική γλώσσα. Η προσφορά πρέπει να είναι σαφής, ορισμένη και να μην περιέχει προϋποθέσεις, επιφυλάξεις, αιρέσεις, όρους, ξέσματα, σβησίματα, διορθώσεις ή προσθήκες που την καθιστούν απαράδεκτη ή ασαφή. Οι Συμμετέχοντες μπορούν να καταθέσουν εναλλακτικές προσφορές, που ωστόσο καθεμιά θα πρέπει να καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις που έχει η Τράπεζα. Το περιεχόμενο της προσφοράς πρέπει να συμφωνεί με τους όρους της παρούσας. Η Προσφορά υποβάλλεται μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο (φέροντα σφραγίδα ή μονογραφή στο κλείσιμό του) με τις παρακάτω ενδείξεις: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛ- ΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ Α- ΣΦΑΛΕΙΑΣ» «Αριθμός Προκήρυξης: Νο 2/2014». Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού όπως αναφέρει ο πιο κάτω πίνακας. Αποδέκτης: όπως αναφέρει ο πιο κάτω πίνακας. 8

9 Πλήρης επωνυμία του Συμμετέχοντα (Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία εταιρίας, νομική μορφή, διεύθυνση, Fax, Τηλέφωνο, κ.λπ.) ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Υπηρεσία Συμβάσεων Παγίων 31/10/2014 Παρασκευή 12:00 μ. Ελ. Βενιζέλου 21, Αθήνα 1 ος όροφος, γραφείο 101 Ο κύριος φάκελος της προσφοράς περιέχει τρεις (3) ξεχωριστούς κλειστούς υποφακέλους (οι οποίοι, επίσης, στο κλείσιμό τους φέρουν σφραγίδα και υπογραφή του Συμμετέχοντα), ως εξής: Α. "Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς" ο οποίος περιέχει, σε δύο αντίτυπα, όλα τα έγγραφα, έντυπα, ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό του κατασκευαστή, κ.λπ. σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους πρόσθετους όρους και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που αναφέρονται στην προκήρυξη. Β. "Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς", ο οποίος περιέχει, σε δύο αντίτυπα, όλα τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς για κάθε προσφερόμενη λύση, τον Πίνακα Οικονομικών Στοιχείων συμπληρωμένο καθώς και τιμοκατάλογο ανταλλακτικών που δεν καλύπτονται από τη συντήρηση/τεχνική εξυπηρέτηση και θεωρούνται αναλώσιμα, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. Οι υποφάκελοι της οικονομικής και τεχνικής προσφοράς πρέπει να υποβληθούν στην Τράπεζα τόσο εγγράφως όσο και σε ηλεκτρονική μορφή (οπτικό δίσκο), εκτός από τα τεχνικά και λοιπά εγχειρίδια του κατασκευαστή του προσφερόμενου λογισμικού και εξοπλισμού που θα πρέπει να είναι αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή (οπτικό δίσκο, ηλεκτρονικό σύνδεσμο, κ.λπ.). Γ. "Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής Προμηθευτή", ο οποίος θα περιέχει τα δικαιολογητικά που περιγράφονται ακολούθως. Φυσικά πρόσωπα, ημεδαποί ή αλλοδαποί α) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 17. β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 9

10 δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το ο- ποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (γ) και (δ) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος. Εφόσον τα δικαιολογητικά είναι σε άλλη, πλην της ελληνικής, γλώσσα, αυτά θα γίνονται δεκτά εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. ε) Ισολογισμούς και στοιχεία για τον κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων ετών. στ) Κατάλογο παράδοσης παρόμοιων έργων κατά την τελευταία τριετία. ζ) Κατάλογο με αντίστοιχες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και τον ενδεικτικό όγκο δεδομένων που προστατεύονται σε αυτές.. η) Πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την τήρηση συγκεκριμένων προδιαγραφών ή προτύπων. θ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια Αρχή ή Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Σε περίπτωση αλλοδαπών υπηκόων τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (η) και (θ) μπορούν να αντικατασταθούν από ισοδύναμα των αρμόδιων αρχών των χωρών τους. Νομικά πρόσωπα Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτου εγγράφου, το οποίο απαιτείται μόνο για το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και επιπλέον επίσημο αντίγραφο του καταστατικού πρόσφατης έκδοσης με τις τυχόν τροποποιήσεις του. Ενώσεις Προμηθευτών Οι Ενώσεις Προμηθευτών υποβάλλουν με την κοινή προσφορά τους όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε Προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. Στην περίπτωση αυτή, στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφεται η πλήρης επωνυμία, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου κλπ όλων των μελών της Ένωσης. Η κοινή προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα των ειδών, οι υπηρεσίες ή το τμήμα της προμήθειας, από το σύνολο της προσφοράς, που αντιστοιχεί στον καθένα. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται για την ολοκλήρωση όλης της προμήθειας. Σε περίπτωση που, εξαιτίας αδυναμίας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένω- 10

11 σης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη εκτέλεσης ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση του αρμόδιου εγκριτικού οργάνου της Τράπεζας. Εφόσον Προμηθευτής συμμετέχει στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο, υποβάλλεται μαζί με την προσφορά και δικαιολογητικό ότι έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως για όλες τις ε- νέργειες που απαιτούνται. Εάν στη χώρα εγκατάστασης κάποιου Συμμετέχοντα δεν εκδίδεται κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτονται όλες οι περιπτώσεις, αυτό που λείπει μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική δήλωση του Συμμετέχοντα που θα γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου. Όλοι οι φάκελοι προσφορών (κύριος και υποφάκελοι) πρέπει να έχουν ασφαλισθεί κατά τρόπο που να διασφαλίζεται το απαραβίαστο αυτών. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους στην αρμόδια Υπηρεσία της Τράπεζας είτε με απευθείας παράδοση, επί αποδείξει, ή με ταχυδρομική αποστολή (μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier), συστημένη επιστολή κ.ά.). Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής προσφοράς, αυτή γίνεται δεκτή υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει περιέλθει στο Τμήμα Διαχείρισης Εγγράφων της Τράπεζας την προηγούμενη της ημερομηνίας αποσφράγισης, με την ένδειξη «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ». Η εγγραφή στο προς το σκοπό αυτό βιβλίο του Τμήματος αποτελεί πλήρη απόδειξη. Σε περίπτωση καθυστερημένης περιέλευσης στο Τμήμα Διαχείρισης Εγγράφων της Τράπεζας προσφοράς που απεστάλη, α- κόμα και αν αυτό οφείλεται σε υπαιτιότητα του μεταφορέα ή σε γεγονός ανωτέρας βίας, η Τράπεζα της Ελλάδος ουδεμία ευθύνη φέρει για την εξ οιουδήποτε λόγου τυχόν καθυστερημένη περιέλευση σε αυτήν προσφοράς. Η προσφορά υποβάλλεται στον τόπο που ορίζεται στο άρθρο 9, μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Οι ενδιαφερόμενοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη της έγκαιρης περιέλευσης της προσφοράς στο Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος. Προσφορά η οποία θα υποβληθεί, με οιονδήποτε τρόπο, μετά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται ως προθεσμία υποβολής προσφορών δεν λαμβάνεται υπόψη. Καμιά αντιπροσφορά, τροποποίηση, συμπλήρωση ή διόρθωση προσφοράς, δεν επιτρέπεται μετά την κατάθεση ή περιέλευσή της στην Τράπεζα. Η Τράπεζα, όμως, δικαιούται να ζητά διευκρινίσεις για προσφορές που έχουν κανονικά και εμπρόθεσμα υποβληθεί. Η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τους Συμμετέχοντες. 9. ΤΙΜΕΣ Οι τιμές δίνονται σε ΕΥΡΩ για παράδοση όλων των ειδών ελεύθερων μέσα στους χώρους της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσας. Οι τιμές αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς. Στις τιμές περιλαμβάνεται κάθε είδους επιβάρυνση εκτός από τον Φ.Π.Α. Επιβάρυνση οποιασδήποτε φύσης που δεν αναφέρεται ρητά στην προσφορά θεωρείται ότι είναι εν- 11

12 σωματωμένη στην τιμή προσφοράς και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ζητηθεί η καταβολή της. Οι τιμές είναι οριστικές, σταθερές καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και καθαρές για την Τράπεζα. 10. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή, παρουσία των Συμμετεχόντων, στον τόπο κατά την ημερομηνία και ώρα που αναφέρονται άρθρο 8 της παρούσας. Σχετικός πίνακας των Συμμετεχόντων στον διαγωνισμό με τις τιμές που προσέφερε κάθε Συμμετέχων και με μνεία εκείνων που λόγω έλλειψης των απαραίτητων δικαιολογητικών οι προσφορές τους κρίθηκαν απορριπτέες, θα αναρτηθεί στα γραφεία του Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων (Τράπεζα της Ελλάδος, Κεντρικό Κατάστημα, Ελ. Βενιζέλου 21, 1 ος όροφος, γραφείο 101). 11. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης της Τράπεζας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα - κατά την απόλυτη κρίση της - της επιλογής της πλέον συμφέρουσας για την Τράπεζα προσφοράς, ανά κατηγορία λογισμικού και εξοπλισμού, καθώς και να μην προμηθευτεί τα είδη κάποιας κατηγορίας. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να προβεί τελικά στην αγορά λογισμικού ή/και εξοπλισμού από εναλλακτικές προσφορές, ακόμα και διαφορετικών συμμετεχόντων. Για την αξιολόγηση των προσφορών θα συνεκτιμηθούν τα οικονομικά στοιχεία, τo πλήθος και το εύρος δυνατοτήτων και λειτουργικών χαρακτηριστικών, η δυνατότητα μελλοντικών επεκτάσεων καθώς και οι προσφερόμενες υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης ανά κατηγορία λογισμικού και εξοπλισμού, καθώς και η αρτιότητα της προσφερόμενης λύσης στο σύνολό της. Η Τράπεζα της Ελλάδος επιφυλάσσεται του δικαιώματος της ματαίωσης του διαγωνισμού σε οποιοδήποτε στάδιο, της μη κατακύρωσης αυτού σε κανέναν από τους Συμμετέχοντες και της εν συνεχεία, κατά την κρίση της, επανάληψης αυτού ή απευθείας ανάθεσης ή οριστικής ματαίωσης της προμήθειας. Στις παραπάνω περιπτώσεις οι Συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν έχουν καμιά αξίωση κατά της Τράπεζας της Ελλάδος. 12. ΠΑΡΑΔΟΣΗ (ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ) Τα είδη θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, την αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα της Τράπεζας ότι προτίθεται να παραδώσει τα είδη στο χώρο που θα του υποδειχθεί στο Μηχανογραφικό Κέντρο (Μεσογείων 341, Χαλάνδρι) ή στο Κεντρικό Κατάστημα (Ελ. Βενιζέλου 21, Αθήνα) μετά από συνεννόηση με τα αρμόδια όργανα της Τράπεζας. 12

13 13. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Τα είδη πρέπει να παραδοθούν με τη συσκευασία του εργοστασίου κατασκευής, η οποία πρέπει να είναι απολύτως ασφαλής, στερεή και κατάλληλη για τη μεταφορά τους. O Προμηθευτής ευθύνεται για την καλή ποιότητα και καταλληλότητα της συσκευασίας, η οποία πρέπει να εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά των ειδών μέχρι τον τόπο προορισμού. 14. ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η παραλαβή των ειδών εξοπλισμού θα γίνει σε δύο (2) φάσεις από Επιτροπή που θα ο- ρίσει η Τράπεζα ως εξής: - μετά από την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και τον έλεγχο της καλής λειτουργίας τους στους χώρους της Τράπεζας, ακολουθεί η προσωρινή ποσοτική και ποιοτική παραλαβή για την οποία θα συνταχθεί σχετικό "Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής". - δώδεκα (12) μήνες μετά από την ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής και αφού η Επιτροπή ελέγξει την ομαλή λειτουργία τους, θα πραγματοποιηθεί η οριστική παραλαβή των ειδών εξοπλισμού για την οποία θα συνταχθεί σχετικό "Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής". Η παραλαβή των ειδών λογισμικού θα γίνει από Επιτροπή που θα ορίσει η Τράπεζα μετά από την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και τον έλεγχο της καλής λειτουργίας τους, για την οποία θα συνταχθεί σχετικό "Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής". Κατά την παραλαβή των ειδών καλείται να παραστεί και ο Προμηθευτής ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, ο οποίος υπογράφει και το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Αν ο Προμηθευτής δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο, αυτό είναι ισχυρό και χωρίς την υπογραφή του σε αυτό, γενομένης μνείας της απουσίας ή της άρνησής του να υπογράψει. Εάν δεν ικανοποιούνται οι όροι των προδιαγραφών ή της προσφοράς, η Τράπεζα έχει το δικαίωμα, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στο Άρθρο 25: i. να απαιτήσει από τον Προμηθευτή να προβεί δωρεάν και παραχρήμα σε προσθήκη ή σε αντικατάσταση των ειδών, ώστε να συμφωνούν με τις προδιαγραφές και την προσφορά του, ή ii. να κρατήσει μέρος των ειδών και σε μειωμένη τιμή που θα συμφωνηθεί μεταξύ της Τράπεζας και του Προμηθευτή, ή να iii. να απορρίψει τα είδη και να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. 15. ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωμή της αξίας των ειδών εξοπλισμού θα γίνει με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Προμηθευτή, ως εξής: - Πληρωμή του 90% επί της συνολικής αξίας των ειδών με την άνευ παρατηρήσεων προσωρινή ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους. - Πληρωμή του υπολοίπου 10% επί της συνολικής αξίας των ειδών με την άνευ παρατηρήσεων οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους. 13

14 Η πληρωμή της αξίας των ειδών λογισμικού θα γίνει με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Προμηθευτή, μετά από την άνευ παρατηρήσεων ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους. 16. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΥΞΗΣΗΣ / ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να υλοποιήσει την προμήθεια κατά ποσοστό μεγαλύτερο ή μικρότερο της ποσότητας που κατακυρώθηκε. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί, αντίστοιχα, να υπερβαίνει το 30% ή να υπολείπεται του 50%, επί της συνολικής ποσότητας, χωρίς από τον λόγο αυτό να προκύπτει οποιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση του Προμηθευτή για αποζημίωση, αύξηση της τιμής κ.λπ. 17. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες, στην ελληνική γλώσσα, έκδοσης πιστωτικού ιδρύματος ή άλλου νομικού προσώπου που έχει κατά νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον πρόκειται για εγγυητική επιστολή σε άλλη, πλην της ελληνικής, γλώσσα, αυτή θα γίνεται δεκτή εφόσον συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ ( ). Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, που αφορά τον Προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται σ αυτόν μετά την υπογραφή της σύμβασης και την κατάθεση από αυτόν της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της προμήθειας. Οι εγγυητικές επιστολές των υπόλοιπων Συμμετεχόντων στον διαγωνισμό επιστρέφονται μετά την υπογραφή της σύμβασης με μέριμνα των ιδίων. Προσφορά που δεν συνοδεύεται από την προσήκουσα Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής είναι απαράδεκτη και δεν αξιολογείται. 18. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ο Προμηθευτής στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια πρέπει να καταθέσει Εγγυητική Ε- πιστολή Καλής Εκτέλεσης της Προμήθειας, σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες, στην ελληνική γλώσσα, έκδοσης πιστωτικού ιδρύματος ή άλλου νομικού προσώπου που έχει κατά νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον πρόκειται για εγγυητική επιστολή σε άλλη, πλην της ελληνικής, γλώσσα, αυτή θα γίνεται δεκτή εφόσον συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Προμήθειας θα καλύπτει ποσοστό 10% της συνολικής αξίας της προμήθειας, εκτός του Φ.Π.Α. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Προμήθειας επιστρέφεται με μέριμνα των ενδιαφερομένων μετά την άνευ παρατηρήσεων Οριστική Παραλαβή του έργου και τη λήξη της περιόδου της δωρεάν προσφερόμενης εγγύησης/συντήρησης των ειδών εξοπλισμού. Σε περίπτωση κατά την οποία υπογραφεί συμβόλαιο συντήρησης, κατά τα αναφερόμενα στο Άρθρο 19 της παρούσας, η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Προμήθειας θα αντικατασταθεί με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών συντήρησης, 14

15 ετήσιας διάρκειας, που θα καλύπτει ποσοστό 10% του ετήσιου κόστους συντήρησης, ε- κτός του Φ.Π.Α. Η εγγυητική αυτή επιστολή θα αντικαθίσταται εφόσον το ετήσιο κόστος συντήρησης είναι διαφορετικό από αυτό του προηγούμενου έτους ή θα ανανεώνεται εφόσον το ετήσιο κόστος συντήρησης είναι το ίδιο με αυτό του προηγούμενου έτους. 19. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Οι Συμμετέχοντες πρέπει να αναφέρουν ρητά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας του λογισμικού και του εξοπλισμού του κατασκευαστή, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) ετών. Ειδικά για τον προσφερόμενο εξοπλισμό, η εγγύηση δεν μπορεί να υπολείπεται χρονικά εκείνης που προσφέρει ο κατασκευαστής ως βασική. Κατά την περίοδο αυτή, οι Προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης ή αντικατάστασης του εξοπλισμού. Μετά το πέρας της ως άνω εγγύησης θα ακολουθήσει, εφόσον η Τράπεζα το επιθυμεί, η συντήρηση του λογισμικού και του εξοπλισμού. Αυτή πρέπει να προσφέρεται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την προσωρινή παραλαβή των ειδών, με δικαίωμα της Τράπεζας για ανανέωση σε ετήσια βάση μετά το πέρας της περιόδου αυτής, με τους ίδιους ή και καλύτερους για την Τράπεζα όρους. Επιπλέον, μπορούν να υποβληθούν πρόσθετες συνδυαστικές προσφορές αν αυτές μπορούν να αποβούν προς το συμφέρον της Τράπεζας (πχ. επέκταση χρόνου εγγύησης, προπληρωμή συντήρησης με σημαντική έκπτωση στο συνολικό κόστος). Για κάθε περίπτωση, οι Συμμετέχοντες πρέπει να αναφέρουν τους δυνατούς τρόπους πληρωμής (ήτοι ετήσια, τριετή, πενταετή κλπ. α- γορά ή προαγορά της συντήρησης ή πληρωμή ετησίως στην αρχή ή στη λήξη του έτους). Η συντήρηση των αδειών χρήσης του λογισμικού πρέπει να περιλαμβάνει την παροχή στην Τράπεζα όλων των νέων εκδόσεων και ενημερώσεων (upgrades, updates, patches) οι οποίες διατίθενται από τον κατασκευαστή, καθώς και την παροχή τεχνικής υποστήριξης (product support). Οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να περιγράψουν τον τρόπο που θα λαμβάνει η Τράπεζα διορθωτικές ενημερώσεις και αναβαθμίσεις (software updates & patches). Αντίστοιχα για τον εξοπλισμό, θα πρέπει να περιγράψουν τον τρόπο που θα λαμβάνει η Τράπεζα διορθωτικές ενημερώσεις και αναβαθμίσεις (firmware updates) και αν για την εφαρμογή τους θα είναι αρμόδιο το προσωπικό της Τράπεζας ή θα υπάρχει χρέωση σε επιβεβλημένη επίσκεψη μηχανικού. Ειδικότερα, οι υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης του προσφερόμενου λογισμικού θα πρέπει να είναι σε βασική υποστήριξη «9x5» τουλάχιστον, ενώ για τον προσφερόμενο εξοπλισμό σε αδιάλειπτη βάση «24x7», με 4 ώρες απόκριση μηχανικού on-site από τη σχετική κλήση της Τράπεζας. Η συντήρηση και επισκευή τους πρέπει να παρέχεται στις εγκαταστάσεις της Τράπεζας, στους χώρους εγκατάστασης του εξοπλισμού, εντός του κανονικού ωραρίου, μετά από τηλεφωνική ή/και ηλεκτρονική κλήση της Τράπεζας ή/και αυτόματης ειδοποίησης του συστήματος στον κατασκευαστή. Σε ειδικές περιπτώσεις, και ύστερα από έγκριση της Τράπεζας, η επισκευή μπορεί να γίνεται στις εγκαταστάσεις του Προμηθευτή. Τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης από/προς την Τράπεζα βαρύνουν τον Προμηθευτή. Οποιεσδήποτε φθορές ή απώλειες κατά τη μεταφορά από/προς την Τράπεζα ή κατά την παραμονή των προς επισκευή ειδών εκτός Τράπεζας, επιβαρύνουν τον Προμηθευτή. Οι χρόνοι επισκευής, αποκατάστασης δυσλειτουργιών, καθώς και αντικατάστασης ελαττωματικών εξαρτημάτων ή εφόσον απαιτηθεί και ολόκληρου του εξοπλισμού που υπέστη τη βλάβη, από την ώρα της σχετικής τηλεφωνικής ειδοποίησης της Τράπε- 15

16 ζας, θα πρέπει να προβλέπονται με σαφήνεια από τον Προμηθευτή και να είναι σε κάθε περίπτωση δεσμευτικοί για αυτόν. Τα παραπάνω αναφερόμενα ισχύουν για όλα τα είδη που βρίσκονται εντός του χρόνου εγγύησης, καθώς και για εκείνα που καλύπτονται από σύμβαση συντήρησης. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να περιλάβουν στην προσφορά τους αναλυτική κατάσταση των ανταλλακτικών του εξοπλισμού που δεν καλύπτονται από τη συντήρηση και θεωρούνται αναλώσιμα. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στην κατάσταση αυτή θεωρείται ότι καλύπτεται από τη συντήρηση του παραπάνω εξοπλισμού. Κατά τη διάρκεια τόσο της εγγύησης όσο και της συντήρησης, η Τράπεζα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να απολαμβάνει, χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή, και όλα τα λοιπά οφέλη και υπηρεσίες που παρέχονται κατά καιρούς από τον κατασκευαστή του λογισμικού και του εξοπλισμού. Τέλος, οι Συμμετέχοντες πρέπει επίσης να αναφέρουν τον αριθμό των ετών πέραν της πενταετίας, που αναλαμβάνουν την πλήρη τεχνική υποστήριξη των ειδών που προσφέρουν. Η διάρκεια της εγγύησης καθώς και το κόστος και η διάρκεια της συντήρησης θα πρέπει να εμφανίζεται ευκρινώς στον Πίνακα Οικονομικών Στοιχείων του άρθρου ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν υποχρεωτικά επί ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο του προβλεπομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παραταθεί για ενενήντα (90) ακόμα ημέρες, εφόσον το ζητήσει η Τράπεζα. 21. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Δικαίωμα υποβολής ένστασης έχουν μόνον όσοι έχουν συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Κατά της διαδικασίας υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής και κατά της διαδικασίας συμμετοχής Προμηθευτή στο διαγωνισμό επιτρέπεται ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων και κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο και στον Συμμετέχοντα κατά του οποίου στρέφεται. Η απόφαση επ αυτής κοινοποιείται στον ενιστάμενο, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της. Η άπρακτη πάροδος του τριημέρου τεκμαίρεται ως σιωπηρή απόρριψη της ένστασης. Η υποβολή ένστασης δεν επιφέρει διακοπή ή αναστολή της διαδικασίας του διαγωνισμού σε οποιοδήποτε στάδιο. 22. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Τράπεζα, μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, θα ειδοποιήσει εγγράφως αυτόν στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια και θα τον προσκαλέσει να καταθέσει στην αρμόδια Υπηρεσία την προβλεπόμενη Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Προμήθειας, τα 16

17 απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για την κατάρτιση της σύμβασης και να προσέλθει να υπογράψει αυτή μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή του. Οι Συμμετέχοντες, εάν επιθυμούν, μπορούν να λαμβάνουν γνώση του αποτελέσματος του διαγωνισμού από τους αναρτημένους πίνακες στο Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων (όπως αναφέρεται στο άρθρο 10) καθώς και από την ιστοσελίδα της Τράπεζας στο διαδίκτυο. 23. ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αν ο Προμηθευτής δεν υπογράψει τη σχετική σύμβαση προμήθειας ή δεν καταθέσει την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Προμήθειας ή τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για την κατάρτιση της σύμβασης, εντός της προθεσμίας του Άρθρου 22, κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ αυτή. Στην περίπτωση αυτή, η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει υπέρ της Τράπεζας λόγω ποινικής ρήτρας και η Τράπεζα είναι ελεύθερη να επιλέξει την επόμενη αποδεκτή προσφορά ή να προχωρήσει στην προμήθεια με επανάληψη του διαγωνισμού ή με απευθείας ανάθεση. Ο Προμηθευτής ευθύνεται για κάθε ζημία της Τράπεζας από την υπαναχώρησή του και ιδίως για ζημία που προέρχεται είτε από τη διαφορά της τιμής της προσφοράς του και της τιμής της επόμενης αποδεκτής προσφοράς, είτε από τη διαφορά που τυχόν προκύψει από την επανάληψη του διαγωνισμού ή από τυχόν προμήθεια των ειδών χωρίς επανάληψη του διαγωνισμού. 24. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο Προμηθευτής στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια οφείλει τόσο κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί όσο και μετά τη λήξη αυτής, χωρίς χρονικό περιορισμό, να μην αποκαλύπτει ή με οποιονδήποτε τρόπο αφήνει να διαρρεύσουν σε τρίτους και να μη χρησιμοποιεί, με κανένα τρόπο ή μέσο, οποιαδήποτε στοιχεία σχετικά με την Τράπεζα, καθώς επίσης να αποτρέπει με κάθε νόμιμο μέσο την ανακοίνωση αυτών. Ο Προμηθευτής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το όνομα της Τράπεζας σε υλικό κάθε είδους διαφημιστικής προβολής χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεσή της. Η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά και τους με οποιονδήποτε τρόπο ή ιδιότητα προστηθέντες, βοηθούς εκπλήρωσης και εν γένει συνεργάτες του Προμηθευτή. 25. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ (α) Σε περίπτωση αθέτησης ή μη προσήκουσας εκτέλεσης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης που θα υπογραφεί, η Τράπεζα, επιφυλασσομένη των κατά την ισχύουσα νομοθεσία και των λοιπών όρων της παρούσας δικαιωμάτων της, έχει το δικαίωμα, αφού θέσει στον Προμηθευτή γραπτά, εύλογη κατά την κρίση της προθεσμία για να άρει τις συνέπειες της αντισυμβατικής συμπεριφοράς του, να υπαναχωρήσει αζημίως από τη σύμβαση, κηρύττουσα τον Προμηθευτή έκπτωτο να εισπράξει την εγγύηση καλής εκτέλεσης λόγω ποινικής ρήτρας και να ζητήσει αποζημίωση για κάθε ζημιά της. (β) Ειδικά σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης των ειδών, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 12, ο Προμηθευτής, καθιστάμενος υπερήμερος με μόνη την παρέλευση της προθεσμίας παράδοσης, οφείλει να καταβάλει στην Τράπεζα, ως ποινική ρήτρα, τα παρακά- 17

18 τω ποσοστά επί της αξίας της προμήθειας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα για τους παρακάτω χρόνους καθυστέρησης: - Για καθυστέρηση που δεν υπερβαίνει το ½ του χρόνου παράδοσης, 0,5% ημερησίως. - Για καθυστέρηση που βρίσκεται μέσα στο χρονικό διάστημα από το ½ μέχρι το χρόνο παράδοσης, 1% ημερησίως. - Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το χρονικό διάστημα του χρόνου παράδοσης, μέχρι το διπλάσιο αυτού, 1,5% ημερησίως. - Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το διπλάσιο του χρόνου παράδοσης, 2% ημερησίως. Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου προκύπτει κλάσμα ημέρας, τότε θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης παράδοσης ή αντικατάστασης, με απόφαση των αρμοδίων οργάνων, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο Προμηθευτής. Σε περίπτωση υπέρβασης εκ μέρους του Προμηθευτή του συμφωνηθέντος χρόνου ανταπόκρισης σε ανάγκες συντήρησης και υποστήριξης των ειδών, καταπίπτει αυτοδικαίως σε βάρος του και προς όφελος της Τράπεζας, ποινική ρήτρα, ίση με το 0,5% του συνολικού τιμήματος για κάθε ημέρα καθυστερήσεως και μέχρι του ποσού του 20% του συνολικού τιμήματος. Τα ποσά των ποινικών ρητρών εισπράττονται είτε διά συμψηφισμού με την αμοιβή του Προμηθευτή είτε διά καταπτώσεως (εν όλω ή εν μέρει) της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Εφόσον ο Προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού ή μετατεθέντος χρόνου παράδοσης μέχρι την παράδοση της προμήθειας, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. Ο Προμηθευτής σε περίπτωση που επικαλεστεί αδυναμία τήρησης της συμφωνημένης προθεσμίας παράδοσης των ειδών λόγω ανωτέρας βίας, πρέπει να γνωστοποιήσει στην Τράπεζα τα γεγονότα, τα οποία συνιστούν την ανωτέρα βία, μέσα σε δέκα (10) το αργότερο ημέρες από την ημερομηνία που θα συμβούν αυτά. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Τράπεζα του λόγου ανωτέρας βίας, που επικαλείται ο Προμηθευτής, συνεπάγεται την απαλλαγή του τελευταίου από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παράδοσης των ειδών, της Τράπεζας όμως δικαιούμενης στην περίπτωση αυτή, να καταγγείλει με μονομερή δήλωσή της και αζημίως για την ίδια χωρίς καμία σε βάρος της υποχρέωση αποζημίωσης, τη σύμβαση αυτή, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την γνωστοποίηση προς αυτή των γεγονότων που συνιστούν την ανωτέρα βία. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από την κήρυξη ή όχι του Προμηθευτή εκπτώτου ή την κατάπτωση ποινικής ρήτρας, η Τράπεζα μπορεί οποτεδήποτε να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας της, την οποία έχει υποστεί από την εκπρόθεσμη ή τη μη προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης από τον Προμηθευτή. 26. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων επιλύεται καταρχάς από τα αρμόδια όργανα της Τράπεζας. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Συμμετέχων δεν αποδεχθεί την απόφαση των αρμοδίων οργάνων, η διαφωνία υπάγεται στη δικαιοδοσία των 18

19 δικαστηρίων της Αθήνας, τα οποία ορίζονται αποκλειστικά και μόνο αρμόδια προς τούτο. Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το ελληνικό. 27. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο Συμμετέχων έλαβε γνώση όλων των όρων της προκήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Τυχόν απόκλιση από τους ό- ρους της προκήρυξης πρέπει να δηλώνεται με σαφήνεια στην προσφορά. Η Τράπεζα της Ελλάδος επιφυλάσσεται του δικαιώματος της ματαίωσης του διαγωνισμού, της μη κατακύρωσης αυτού σε κανένα από τους Συμμετέχοντες και της εν συνεχεία, κατά την κρίση της, επανάληψης αυτού ή απευθείας ανάθεσης ή οριστικής ματαίωσης της προμήθειας. Στις παραπάνω περιπτώσεις οι Συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν έχουν καμιά αξίωση κατά της Τράπεζας της Ελλάδος. 28. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Για πληροφορίες σχετικά με: - τη διαδικασία του διαγωνισμού αρμόδιο είναι το Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων (κα. Γ. Καββαδά, τηλ , κ. Ν. Χαριτάκης, τηλ ), - τις Τεχνικές Προδιαγραφές του διαγωνισμού αρμόδιος είναι ο κ. Π. Θεοδωρόπουλος (τηλ ) και ο κ. Κ. Μπότσογλου (τηλ ). Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος Διευθυντής Συνημμένα: - Παράρτημα (φύλλα 2) - Οδηγίες για τη συμπλήρωση των εγγυητικών επιστολών (φύλλα 2) Dia_antigr_asfal 19

20 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής απευθύνεται προς την Τράπεζα της Ελλάδος και περιλαμβάνει απαραίτητα ακόλουθα στοιχεία : 1) Την ημερομηνία έκδοσης. 2) Τον εκδότη (πλήρης επωνυμία διεύθυνση, τηλέφωνα κ.λπ.). 3) Τον αριθμό της εγγυητικής επιστολής. 4) Το ποσό που καλύπτει η εγγυητική επιστολή. 5) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του Προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 6) Τον αριθμό της σχετικής προκήρυξης και τα προς προμήθεια υλικά. 7) Το χρόνο για τον οποίο ισχύει η εγγυητική επιστολή. 8) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της ενστάσεως, διζήσεως ή διαιρέσεως. 9) Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Τράπεζας της Ελλάδος και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρείς (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση του. 10) Τον όρο ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης θα βαρύνεται με τα προβλεπόμενα τέλη ή φόρους. 11) Τον όρο ότι ο εκδότης της εγγυητικής επιστολής υποχρεούται να προβεί στην παράταση της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη ειδοποίησή του από την Τράπεζα, που θα υποβληθεί πριν από την λήξη της εγγύησης. 12) Τον όρο ότι η εγγύηση όπως και κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτή θα διέπεται από τους Ελληνικούς νόμους, ενώ αρμόδια για επίλυση των τυχόν διαφορών που προκύπτουν από αυτή, θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας. Επιπλέον, θα δηλώνεται από τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ότι οι υ- ποχρεώσεις που απορρέουν από τα παραπάνω παύουν να ισχύουν μόνον όταν επιστραφεί η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ή μετά από έγγραφη εντολή της Τράπεζας της Ελλάδος. 20

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Έργο: Προμήθεια πέντε (5) θωρακισμένων οχημάτων χρηματαποστολών. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

- 1 - Έργο: Προμήθεια πέντε (5) θωρακισμένων οχημάτων χρηματαποστολών. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - 1 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ Αθήνα, Αύγουστος 2010 Έργο: Προμήθεια πέντε (5) θωρακισμένων οχημάτων χρηματαποστολών. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ.Δ.ΦΥΛΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1098/16

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1098/16 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1098/16 Για την προμήθεια «ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΣΥΔΕΤΑ ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθμός 3/2015 Η Τράπεζα της Ελλάδος (εφεξής "η Τράπεζα"), προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016 Για την προμήθεια «ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ τηλ.: 210 3202282, 210 3202189 fax: 210 3203257 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθµός 1/2014 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 85.650,30 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 88.155,90 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1085/2015 Για την ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1085/2015 Για την ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1085/2015 Για την ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 2) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου για την προμήθεια υλικών βαφής.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 2) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου για την προμήθεια υλικών βαφής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. Τ.Τ.Π. 19/2015 ΘΕΜΑ:«Προμήθεια υλικών βαφής για την συντήρηση σχολείων, δημοτικών κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Τηλ. 210 320 2153, 210 320 2281, 210 320 2282. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός 2/2011

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Τηλ. 210 320 2153, 210 320 2281, 210 320 2282. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός 2/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Τηλ. 210 320 2153, 210 320 2281, 210 320 2282 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός 2/2011 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: τηλ ,

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: τηλ , ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: τηλ. 210 320 2153 210 320 2229, 210 320 2281 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός 8/2009 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ηράκλειο 27/11/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ομαδα 1. Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προμήθεια Φαρμακευτικού και Υγειονομικού υλικού της Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33 Τηλ.: 210-8898200 Fax: 210-8253760 Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση: Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Αθήνα, 25/10/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΑΙΑ, 11.03.2016 «Προμήθεια θραυστού υλικού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια υδραυλικων και αποχετευτικων υλικων

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια υδραυλικων και αποχετευτικων υλικων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. T.Τ.Π. 50/2015 ΘΕΜΑ : «Προμήθεια υδραυλικων και αποχετευτικων υλικων για τις κτιριακες και λοιπες εγκαταστασεις

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Βέροια, 13 Μαϊου 2009 Αρ.Πρωτ. 2329 Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 44 Ταχ. Κώδικας : 591 00 ΒΕΡΟΙΑ Πληροφορίες : Γ.Σαλιάγκας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Έκδ.1 αναθ.2 ημ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 028 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1.100 λίτρων. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου,

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α.Π.: 673 Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Νέου Καπέλου Λυκοπούλου της Προσκοπικής Στολής Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθμός /015 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Τράπεζα της Ελλάδος (εφεξής "η Τράπεζα") προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια μηχανογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1736 / 09-03-2016 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Τοπείρου Ν. Ξάνθης έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 7672/5-03-2014 ΕΡΓΟ: «Προμήθεια οργάνων για βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου Σπάρτης» 14PROC001909828 2014-03-07 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : , FAX:

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : , FAX: Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 24/02/2011 Αρ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ.: 97789 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Ανανέωση αδειών χρήσης προγράμματος προστασίας Η/Υ από ιούς»

Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ.: 97789 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Ανανέωση αδειών χρήσης προγράμματος προστασίας Η/Υ από ιούς» ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αρμόδια Δ/νση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα : Προμηθειών Αθήνα,8/09/2015 Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ.: 97789 Τηλ. : 210-8802861 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2m3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βιομηχανική Περιοχή Ταχ. Κωδ. :. Τηλ : 2813409630 Fax : 2813409619 ΠΡΟΫΠ. :165000,00 με το Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ. 210-8203911, FAX: 210-8226204, http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 92/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι ΔΣΣΜ/907

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι ΔΣΣΜ/907 Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι ΔΣΣΜ/907 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Η Διεξαγωγή του διαγωνισμού διέπεται από τον κανονισμό Προμηθειών του ΑΔΜΗΕ. 2. Οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν ανεπιφύλακτα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημερομηνία: 15-09-2015 Αρμόδιος:Παναγόπουλος Β. ΤΗΛ.: 213.1314570 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 213.1314576 www.inedivim.gr Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο Αρ.πρωτ.: 620/80/15-09-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.26../.07.../2010 ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔIΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.26../.07.../2010 ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.26../.07.../2010 ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Αρ. Πρωτ... Ταχ.Διεύθυνση:..Αγίου Τίτου 1... Πληροφορίες:...Γραφείο Προμηθειών... Τηλέφωνο:...2810399185...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ν.Π.Ι.Δ.) Περιοχή Ζ.Ε.Π. 501 00 Κοζάνη Κοζάνη, 20.10.2016 Αριθμ. Πρωτ. : 1508 Τμήμα: Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες : Μακρή Ιωάννα, Κούτσιανου Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210 9549100, FAX: 210 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 30/04/2013 Αρ. πρωτ.: Γ-2013-0471 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α : ΩΚΕ346907Ο-ΡΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Α ΑΜ : 16PROC005134678 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μυτιλήνη: 23-9-2016 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αρ.Πρωτ.: 15567 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΜΕ ΦΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΜΕ ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 26-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9319 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Δόκος Αλέξιος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Α: ΒΝΗΨ469Β7Ι-ΟΞΜ Α ΑΜ: 15PROC003508115 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες : ήµητρα Λάζου Τηλέφωνο : 2310 891438 fax : 2310 891266 e mail : dlazou@uom.gr ιευθ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19. Κηφισιά, 12-02-2015 Αριθ. πρωτ. 2967/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα