ΠΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ν. Ζέρβα Στοά Σάρκα 2 ος όροφος ΤΘ 1147 ΤΚ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ν. Ζέρβα 28-30 Στοά Σάρκα 2 ος όροφος ΤΘ 1147 ΤΚ 45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ν. Ζέρβα Στοά Σάρκα 2 ος όροφος ΤΘ 1147 ΤΚ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 417 ΗΜΕΡ. : 5/3/2012 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: A Sustainable Development Model for Green Mountain Areas και ακρωνύμιο Green Mountain To Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

2 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το έργο έχει εγκριθεί και υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος SEE (South East Europe - Transnational Cooperation Programme) με τον τίτλο: A Sustainable Development Model for Green Mountain Areas και ακρωνύμιο Green Mountain και εμπίπτει στον κάτωθι άξονα και στόχο: Priority-Objective 2-3 Axe 2: Protection and improvement of the environment Objective 2.3: Promote cooperation in management of natural assets and protected areas ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΗΜΕΡΑ: TETAΡΤΗ ΩΡΑ: 14:00 ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ν. Ζέρβα (στοά Σάρκα- 2ος όροφος) - ΤΘ Ιωάννινα ΤΚ Υπεύθυνη για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Ε. Καλαμπόκα - τηλ: / Λ. Παρμαξή τηλ. : Fax: e- mail: Διάρκεια του Έργου: από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τη λήξη του έργου ήτοι 31/12/2013 Προϋπολογισμός: συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ,33 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 1

3 Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 4 Α.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GREEN MOUNTAIN... 5 Α.2. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GREEN MOUNTAIN... 6 Α.3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 7 Α. 4. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ... 9 Α ΓΕΝΙΚΑ... 9 Α ΟΜΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ... 9 Α ΔΙΟΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ KAI THΣ ON LINE ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α. 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α.6. - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α. 7. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Β.1. ΓΕΝΙΚΑ Β ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Β ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΙΚΑΝΌΤΗΤΑ- ΤΕΧΝΙΚΉ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΕΠΆΡΚΕΙΑ Β ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Β.2. - ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Β.2.1 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Β ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Β ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Β.2.2 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Β ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Β.3 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Β.4 ΤΙΜΕΣ Β.4 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Γ.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Γ.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» Γ.2.1 ΥΠΟΒΑΛΛΌΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ Γ.2.2 ΔΗΛΏΣΕΙΣ ΠΡΌΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ Γ.2.3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Γ.3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" Γ.4 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" Γ.5 - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Γ.5.1 ΓΕΝΙΚΑ Γ.5.2 ΑΠΟΣΦΡΆΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ ΔΙΕΝΈΡΓΕΙΑ ΣΤΑΔΊΩΝ ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ Γ.5.3 ΑΠΌΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ Γ.5.4 ΕΝΣΤΆΣΕΙΣ Γ.5.5 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΈΣ ΠΡΟΣΦΟΡΈΣ Γ.5.6 ΜΑΤΑΊΩΣΗ - ΑΚΎΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ Γ.6 - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Γ.6.1 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Γ.6.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Γ.6.3 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Γ.7 - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Γ.7.1 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Γ.7.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.7.3 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Γ.8. ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Δ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 54

4 Δ.1. ΓΕΝΙΚΑ Δ.2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δ.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ Ή ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Δ.5. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Δ.6. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δ.7. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Δ.8. ΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Δ.12. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

5 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 4

6 Tο έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος South East Europe Transnational Cooperation Programme ( SEE) και στον ακόλουθο άξονα και στόχο: Priority-Objective 2-3 Axe 2: Protection and improvement of the environment Objective 2.3: Promote cooperation in management of natural assets and protected areas Χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Α.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Green Mountain Οι ορεινές περιοχές αποτελούν οικοσυστήματα σημαίνουσας σημασίας για τη διατήρηση βιοποικιλότητας, των αποθεμάτων νερού και της πολιτιστικής ταυτότητας της κάθε περιοχής. Η Νοτιοανατολική Ευρώπη φιλοξενεί μερικές από τις πιο σημαντικές και ευαίσθητες ορεινές περιοχές της Ευρώπης. Αυτές οι περιοχές, που συνήθως είναι απομονωμένες και γεωγραφικά απομακρυσμένες, εκτίθενται σε μια σειρά από κινδύνους και απειλές στο πλαίσιο των παγκόσμιων περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών. Απειλές όπως η μείωση του πληθυσμού, η αλλαγή χρήσης της γης, η εγκατάλειψη των παραδοσιακών μορφών διαβίωσης, η κλιματική αλλαγή, η πολιτική κακοδιαχείριση, η εκμετάλλευση μέσω του μαζικού τουρισμού και γενικότερα η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων και αποθεμάτων για οικονομικό κέρδος έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην διατήρηση της φυσικής κληρονομίας και στην ισορροπημένης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Το εγκεκριμένο στο Πρόγραμμα Ν.Α. Ευρώπης, έργο Green Mountain έχει ως βασικό στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των προκλήσεων των ορεινών περιοχών, με σκοπό τον περιορισμό της υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος, τη μείωση της βιοποικιλότητας και την εξασφάλιση της κατάλληλης προστασίας αυτών των περιοχών. Επίσης προωθεί την εκμετάλλευση των διαθέσιμων φυσικών πόρων στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου Μοντέλου Βιώσιμης Ανάπτυξης και Διαχείρισης, το οποίο: α) θα προωθεί δραστηριότητες βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και β) θα καταδεικνύει κοινές προτεραιότητες και στρατηγικές για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των περιοχών που θα μπορεί να μεταφραστεί σε συντονισμένα σχέδια διαχείρισης. Στο έργο GREEN MOUNTAIN συμμετέχουν εκτός από την Περιφέρεια Ηπείρου οι κάτωθι φορείς: Επικεφαλής Εταίρος: Province of Macerata, Ιταλία Εταίροι: 5

7 1. Monti Sibilini Nationa Park (Ιταλία) 2. Raumberg-Gumpenstein - - Agricultural Research and Education Center Raumberg- Gumpenstein - Αυστρία 3. Multifuctional Association of the Municipalities of Koszeg Microregion - Ουγγαρία 4. Regional Governor with administrative Center Smolyan - Βουλγαρία 5. National Forest Administration Ρουμανία 6. Slovak Environmental Agency, Σλοβακία 7. Ministry of Civil Engineering and Physical Planning of HNC - Αυστρία 8. Minicipality of Pljevlja - Μαυροβούνιο Α.2. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Green Mountain Ο τελικός στόχος του έργου Green Mountain είναι η από κοινού ανάπτυξη και μεταφορά ενός Μοντέλου Βιώσιμης Ανάπτυξης και Διαχείρισης το οποίο θα μπορεί να παρέχει μια ολοκληρωμένη στρατηγική και να προωθήσει την αξιοποίηση και την διατήρηση των προστατευόμενων ορεινών περιοχών. Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι του έργου είναι: 1. Ο εντοπισμός μεθόδων και η από κοινού ανάπτυξη στρατηγικών για μια ολοκληρωμένη και συντονισμένη διαχείριση των ευαίσθητων ορεινών περιοχών μέσω μιας πολύπλευρης προσέγγιση. 2. Ο εντοπισμός δράσεων και προϊόντων που μπορούν να προωθήσουν την ανάπτυξη της περιοχής και ταυτόχρονα να εγγυηθούν την ενίσχυση της αξιοποίησης και της προστασίας των ευαίσθητων περιοχών, π.χ. παραδοσιακές γεωργικές δραστηριότητες, εξειδικευμένες αγορές και προϊόντα, δραστηριότητες αναψυχής, οικοτουρισμό κτλ. 3. Η ανάπτυξη στρατηγικών ικανών να αξιοποιήσουν περαιτέρω την περιοχή και το κεφάλαιο της π.χ. την κατοχύρωση ονομασία προέλευσης των προϊόντων των ορεινών περιοχών, την προώθηση της ταυτότητας της περιοχής χρησιμοποιώντας μια διαδικτυακή πλατφόρμα για να ενισχύσουν την πρόσβαση και την αναγνωσιμότητα της περιοχής, των προϊόντων και των υπηρεσιών της. 4. Ο προσδιορισμός δεικτών που θα αξιολογούν την αποτελεσματικότητα και τις επιπτώσεις των παρεμβάσεων και επιπλέον θα εξασφαλίσουν καλύτερη και πιο αποτελεσματική χρήση των οικονομικών εργαλείων και πόρων. 5. Η ανάπτυξη ενός πλάνου βιώσιμης διαχείρισης για τις εμπλεκόμενες περιοχές. 6. Η ενημέρωση και αφύπνιση των οικονομικών και πολιτικών παραγόντων της περιοχής και του κοινού σχετικά με την αξία του φυσικού περιβάλλοντος και τις 6

8 δυνατότητες ανάπτυξης των προστατευόμενων περιοχών με σκοπό να προαχθούν οικονομικά, πολιτικά και δημόσια συμφέροντα και δράσεις. 7. Την δημιουργία ενός Δικτύου ανάμεσα στους εταίρους και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και την ανάπτυξη συνδέσμων με άλλα ορεινά δίκτυα με σκοπό την υποστήριξη και εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας, την συνεισφορά σε προτάσεις και στην περεταίρω μετάδοση της τεχνογνωσίας, των ικανοτήτων και της εμπειρίας που σχετίζονται με τις ορεινές ευρωπαϊκές περιοχές. 8. Την συνεισφορά σε μια ισορροπημένη και βιώσιμη κοινωνική οικονομική και περιβαλλοντική ανάπτυξη των σχετιζόμενων περιοχών και την δημιουργία καλύτερων συνθηκών διαβίωσης των τοπικών πληθυσμών. 9. Την ενίσχυση της εδαφικής συνοχής ανάμεσα στις αναπτυγμένες και στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές. Α.3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο παρών διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και σύμφωνα με το σύνολο των κανονιστικών διατάξεων που διέπουν τη ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών του τύπου της προκηρυσσόμενης με το τεύχος αυτό, έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τα παρακάτω: Τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Προκήρυξη Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1422/2007 της Επιτροπής της 4ης Δεκεμβρίου 2007, για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999. ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ. Κανονισμό (EK) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8 ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 7

9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 846/2009 της Επιτροπής της 1 ης Σεπτεμβρίου 2009 τροποποιητικός του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006. Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ (L 134 της ) και συγκεκριμένα το άρθρο 55 αυτής Tην υπ αριθμ 89727/2670/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: Εκχώρηση αρμοδιότητας εκτέλεσης του εγκεκριμένου έργου «A Sustainable Development Model for Green Mountain Areas» με το ακρωνύμιο «GREEN MOUNTAIN», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE PROGRAMME) Τον Κανονισμό Προσωπικού των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης (ΦΕΚ 140/Β / ). Τον Κανονισμό Οικονομικής Διοίκησης και Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης ( ΦΕΚ 78/Β / , ΦΕΚ 286/ Β / , ΦΕΚ 288/Β / ). Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α 19/1995), «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247/1995) «Περί δημοσίου Λογιστικού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ Α 53) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις». Την υπ αριθμ 89727/2670/ Απόφαση με θέμα «Εκχώρηση αρμοδιότητας εκτέλεσης του εγκεκριμένου έργου «A Sustainable Development Model for Green Mountain Areas» με το ακρωνύμιο «GREEN MOUNTAIN», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE PROGRAMME) στο Το Διακρατικό Πρόγραμμα Εδαφικής συνεργασίας «Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Decision No C (2007) 6590 / της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Το με αριθ. πρωτ. 5624/ έγγραφο έγκρισης του έργου στο Πρόγραμμα SEE Την Εγκεκριμένη Αίτηση Συμμετοχής των εταίρων του Έργου Green Mountain στο Πρόγραμμα SEE Transnational Cooperation Programme (Application Form) 8

10 Το Συμφωνητικό μεταξύ των Εταίρων του Έργου Green Mountain (Partnership Agreement between the lead partner and the partners of the Med Project) Το Σύμφωνο Χρηματοδότησης του Έργου Green Mountain (Subsidy Contract) SEE/B/0012/2.3/X Το Εγχειρίδιο Εφαρμογής του Προγράμματος SEE (Programme Implementation Manual) Τις οδηγίες προς τους Έλληνες Εταίρους από Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας Το Ν.Δ. 356/74 (ΦΕΚ 90/Α) «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει. Το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, εθνικό και κοινοτικό, που αναφέρεται στην ανάθεση, υλοποίηση και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ιδίως το νομότυπο των φορολογικών στοιχείων και παραστατικών σύμφωνα με τον ΚΒΣ Το Ν.Δ. 356/74 (ΦΕΚ 90/Α) «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει. Α. 4. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Α ΓΕΝΙΚΑ Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο του εγκεκριμένου έργου GREEN MOUNTAIN αναλαμβάνει την υλοποίηση των παρακάτω ενεργειών: Α ΟΜΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ο Ανάδοχος καλείται να υλοποιήσει τις παρακάτω ενέργειες, οι οποίες και αποτελούν τον κορμό του έργου. 1. ΔΙΟΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ & TΗΣ ΟΝ LINE ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 3. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 9

11 Α ΔΙΟΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ & ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο Ανάδοχος καλείται με τις κατευθύνσεις της Αναθέτουσας Αρχής να προβεί στην υποστήριξη της δημοσιότητας του έργου καθώς και της επικοινωνιακής πολιτικής. Συγκεκριμένα Ανάδοχος καλείται να υλοποιήσει δράσεις ευαισθητοποίησης - κινητοποίησης της τοπικής κοινότητας και ιδιαίτερα των ομάδων στόχων - οι οποίες έχουν προσδιοριστεί μέσα από το έργο. Οι δράσεις αυτές θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί για το έργο και τους κανόνες δημοσιότητας του Προγράμματος SEE. Το αναμενόμενο παραδοτέο θα περιλαμβάνει κατ ελάχιστον: 1. Διοργάνωση της 4 ης Συνάντησης Εργασίας του έργου GREEN Μountain Στο πλαίσιο της δράσης αυτής ο Ανάδοχος καλείται να αναλάβει με τις κατευθύνσεις της Αναθέτουσας Αρχής τη διοργάνωση της συνάντησης εργασίας του έργου, η οποία χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη τριών ομάδων εργασίας που θα δουλεύουν παράλληλα. Η 4 η συνάντηση εργασίας έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα στις Απριλίου 2012 στα Ιωάννινα. Αναλυτικότερα ο Ανάδοχος κατ ελάχιστον θα αναλάβει: δημιουργία ατζέντας και παροχή logistics στους εταίρους κλείσιμο τριών αιθουσών χωρητικότητας 20 τουλάχιστον ατόμων έκαστη. Υπηρεσίες ταυτόχρονης διερμηνείας στην αγγλική-ουγγρική, αγγλική- σέρβικη & ρουμανική - αγγλική. Για την ιταλική - αγγλική γλώσσα θα είναι κατόπιν αιτήματος της Αναθέτουσας Αρχής. Σημειώνεται ότι ταυτόχρονη διερμηνεία θα παρέχεται: για τη Ρουμανική γλώσσα και στις τρεις αίθουσες για την Ουγγρική σε δύο αίθουσες για τη σερβική μόνο σε μια αίθουσα. Η παροχή τεχνικής υποστήριξης (π.χ για τους μεταφραστικούς θαλάμους) είναι απαραίτητη ενώ θα προβλεφθεί και ένας μεταφραστικός θάλαμος επιπλέον σε κάθε αίθουσα για τη Βουλγαρική αποστολή Εξοπλισμός ηλεκτρονικών παρουσιάσεων (βιντεοπροβολέας και οθόνες Η/Υ με κατάλληλα προγράμματα, όπως, Power Point, καθώς και σύνδεση με το διαδίκτυο), ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους ομιλητές να προβάλουν τις παρουσιάσεις τους. παροχή δύο ελαφριών γευμάτων, 3 coffee break και ένα δείπνο για 50 περίπου προσκεκλημένους, 10

12 Πάνελ για τους ομιλητές χωρητικότητας τουλάχιστον πέντε (5) ατόμων. Μικροφωνική εγκατάσταση (ενσύρματη και ασύρματη). Παροχή γραμματειακής υποστήριξης με δυνατότητα τηλεφώνου, Fax, φορητού Η/Υ, εκτυπωτή και πρόσβασης στο Internet. Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει, καθ όλη τη διάρκεια κάθε εκδήλωσης, γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη για την ομαλή ροή των εργασιών της και να φροντίσει για την παροχή των παρακάτω υπηρεσιών υψηλής ποιότητας: καταγραφή συμμετεχόντων, διπλή μαγνητοφώνηση της εκδήλωσης στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα (μετά από αίτημα της αναθέτουσας αρχής), - απομαγνητοφώνηση στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα (μετά από αίτημα της αναθέτουσας αρχής), Φωτογράφηση στιγμιότυπων των εργασιών της εκδήλωσης (μετά από αίτημα της αναθέτουσας αρχής). εξασφάλιση μεταφορικού μέσου για τουλάχιστον 50 άτομα κατόπιν αιτήσεως της Αναθέτουσας Αρχής Διοργάνωση συνέντευξης τύπου. 2. Διοργάνωση μιας «Ημέρας Ενημέρωσης - Ιnfo Day» στην Περιφέρεια Ηπείρου. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης ο Ανάδοχος καλείται να διοργανώσει ένα info day για την ευαισθητοποίηση του κοινού στους σκοπούς και τα αποτελέσματα του έργου. Επιθυμητός Στόχος προσκεκλημένων 60. Παροχή μίας αίθουσα που θα κλειστεί κατόπιν συνεννοήσεως με την Αναθέτουσα Αρχή. 3. Διοργάνωση ενός mainstreaming workshop. Επιθυμητός Στόχος προσκεκλημένων 40. Παροχή μίας αίθουσας που θα κλειστεί κατόπιν συνεννοήσεως με την Αναθέτουσα Αρχή. 4. Διοργάνωση ενός σεμιναρίου για τους παραγωγικούς φορείς - με εισαγωγή εξειδικευμένων εργαλείων μιας εκπαιδευτικής ενότητας (training module) και υλοποίηση δράσεων καθοδήγησης. Επιθυμητός Στόχος προσκεκλημένων 40. Παροχή μίας αίθουσας που θα κλειστεί κατόπιν συνεννοήσεως με την Αναθέτουσα Αρχή. 5. Διοργάνωση μιας συνάντησης διαβούλευσης για τη στοχοθέτηση του έργου στην Περιφέρεια Ηπείρου. Στόχος προσκεκλημένων 40, Παροχή μίας αίθουσας που θα κλειστεί κατόπιν συνεννοήσεως με την Αναθέτουσα Αρχή. 6. Τεχνική υποστήριξη στην υλοποίηση της δράσης WP4 του έργου μέσω της διοργάνωσης μιας εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Περιφέρεια Ηπείρου κατόπιν αιτήματος της Αναθέτουσας Αρχής. Σκοπός της διοργάνωσης αυτής είναι η 11

13 ανταλλαγή εμπειριών, μεταφορά γνώσεων, ανάπτυξη δεξιοτήτων καθώς και η ανάλυση των βέλτιστων πρακτικών έτσι ώστε να ενισχυθεί η βιωσιμότητα του Κοινού Μοντέλου Βιώσιμης Ανάπτυξης και Διαχείρισης Διοργάνωση Συνεντεύξεων Τύπου. Συμμετέχοντες σε αυτή τη δράση θα είναι οι εταίροι του έργου καθώς και οι παραγωγικοί φορείς της Περιφέρειας Ηπείρου. Επισημαίνεται ότι για την υλοποίηση όλων των εκδηλώσεων ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη τα κάτωθι: Η έκδοση, αναπαραγωγή και ηλεκτρονική αποστολή προσκλήσεων θα γίνεται, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αναθέτουσας αρχής. Κατόπιν αιτήματος της αναθέτουσας αρχής θα αποστέλλεται ταχυδρομικώς και σε έντυπη μορφή. Το κείμενο των προσκλήσεων συντάσσεται από την Αναθέτουσα Αρχή και γνωστοποιείται έγκαιρα στον ανάδοχο. Η λίστα των προσκεκλημένων ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, ενώ ο κατάλογος με τις ακριβείς ηλεκτρονικές και ταχυδρομικές διευθύνσεις προετοιμάζεται από τον Ανάδοχο σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή και τηρείται σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή την επιβεβαίωση παραλαβής των προσκλήσεων (αναφορά ηλεκτρονικής παράδοσης ή αποδεικτικό παράδοσης σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής έντυπης μορφής (Courier). Στην περίπτωση αποστολής των προσκλήσεων σε έντυπη μορφή, η πρόσκληση θα είναι μονή, τυπωμένη σε χαρτί διαστάσεων 10,5 Χ 21 cm, με λογότυπα που θα υποδειχθούν από την αναθέτουσα αρχή, σε εκτύπωση 4χρωμη και σε κάρτα λευκή ή μπεζ ματ, με βάρος τουλάχιστον 250 gr. Κατόπιν αιτήματος της Αναθέτουσας Αρχής ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιβεβαιώσει τηλεφωνικώς την παρουσία των προσκεκλημένων και να ενημερώσει σχετικώς την Αναθέτουσα Αρχή. Η έκδοση, αναπαραγωγή και ηλεκτρονική αποστολή του προγράμματος εργασιών της εκδήλωσης θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της αναθέτουσας αρχής. Κατόπιν αιτήματος της αναθέτουσας αρχής θα αποστέλλεται ταχυδρομικώς και σε έντυπη μορφή διπλότυπο με σελίδες δύο (2), σε εκτύπωση 4χρωμη, σε χαρτί VELVET βάρους 250 gr, με επεξεργασία πίκμανση. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης (ημερομηνία και χώρος διεξαγωγής, διάρκεια εκδήλωσης, διάρκεια εισηγήσεων, ομιλητές, διαλείμματα) θα καθοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή και θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα στον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προσκομίσει την 12

14 επιβεβαίωση παραλαβής τους (αναφορά ηλεκτρονικής παράδοσης ή αποδεικτικό παράδοσης σε περίπτωση αποστολής έντυπης μορφής (Courier). Η έκδοση, αναπαραγωγή και διανομή ατομικών καρτελών (Badges) για τους διοργανωτές και τους συμμετέχοντες είναι ευθύνη του Αναδόχου. Η αναπαραγωγή του πληροφοριακού υλικού (παρουσιάσεις ομιλητών, ενημερωτικό υλικό κλπ) προς διανομή στους συμμετέχοντες σε ηλεκτρονική ή/και έντυπη μορφή (κατόπιν αιτήματος της αναθέτουσας αρχής) είναι ευθύνη του Αναδόχου. Η παραγωγή και διανομή των φακέλων (Folders), οι οποίοι θα περιέχουν το προαναφερόμενο πρόγραμμα, στυλό διαρκείας, μπλοκ, καθώς και το πληροφοριακό υλικό της εκδήλωσης σε ηλεκτρονική ή/και έντυπη μορφή θα γίνεται κατόπιν αιτήματος της αναθέτουσας αρχής. Απομαγνητοφωνημένα πρακτικά των εκδηλώσεων στην ελληνική γλώσσα ή/και στην αγγλική θα γίνεται κατόπιν αιτήματος της αναθέτουσας αρχής. Ηλεκτρονική αποστολή των πρακτικών της εκδήλωσης σε λίστα αποδεκτών που θα ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, κατόπιν αιτήματος της αναθέτουσας αρχής. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει την επιβεβαίωση παραλαβής τους (αναφορά ηλεκτρονικής παράδοσης). Η τελική έγκριση των εντύπων και των άλλων υλικών θα πραγματοποιηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος ενδέχεται να επιβαρυνθεί με το κόστος μεταφοράς και διαμονής εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων ως ομιλητές στις ανωτέρω εκδηλώσεις κατόπιν αιτήματος της Αναθέτουσας Αρχής (max. Αριθμός 3). Υποδοχή και φιλοξενία Η υποδοχή και η επιμέλεια για την άνετη παραμονή των συμμετεχόντων στο χώρο κάθε εκδήλωσης καθ όλη τη διάρκεια των εργασιών της περιλαμβάνει: Υποστήριξη για την εγγραφή τους πριν από την έναρξη των εργασιών της εκδήλωσης. Παροχή καφέ υποδοχής ή/και διαλείμματος και ελαφρού γεύματος (snack) κατά τη διάρκεια των εργασιών. Παραγωγή και διανομή φωτοτυπιών/ εκτυπώσεων παρουσιάσεων ή και άλλου έκτακτου έντυπου υλικού. Ανώτατος προϋπολογισμός για αυτήν την Ενέργεια: ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13

15 Α ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ KAI THΣ ON LINE ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο Ανάδοχος καλείται να τροφοδοτεί την ιστοσελίδα του έργου με υλικό της Αναθέτουσας Αρχής. Η ιστοσελίδα του έργου είναι ευθύνη του Επικεφαλής εταίρου του έργου GREEN MOUNTAIN και η Περιφέρεια Ηπείρου καλείται να συμμετέχει στον εμπλουτισμό της με υλικό που θα παράγει η ίδια, π.χ δελτία τύπου, reports κ.α Η εργασία του Αναδόχου αφορά κυρίως στη συγγραφή μικρών κειμένων π.χ δελτίων τύπου καθώς και στη γραφιστική παρέμβαση των κειμένων που θα του διοχετεύει η Αναθέτουσα Αρχή, τα οποία θα πρέπει να ανεβάζονται στην ιστοσελίδα του έργου. Επιπρόσθετα ο Ανάδοχος καλείται να συνεισφέρει εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου στη δημιουργία και τη διαχείριση της on line πλατφόρμας και ειδικότερα α) στην εισαγωγή, στην διαχείριση και στην ανανέωση των πληροφοριών και των διαδραστικών υπηρεσιών και β) στη διάδοση της λειτουργίας και του σκοπού της πλατφόρμας. Παραδοτέο: Υποστήριξη στη δημοσιότητα της Περιφέρειας Ηπείρου μέσω της ιστοσελίδας του έργου Υποστήριξη στη λειτουργία της on line πλατφόρμας Ανώτατος προϋπολογισμός για αυτήν την Ενέργεια: 4.600,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α Α ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Στο πλαίσιο της ενέργειας αυτής ο Ανάδοχος καλείται να σχεδιάσει και να συντονίσει τη συνολική επικοινωνιακή στρατηγική του έργου, σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί για το έργο, τους κανόνες δημοσιότητας του Προγράμματος SEE και τις κατευθύνσεις της Αναθέτουσας Αρχής. Το αναμενόμενο παραδοτέο θα περιλαμβάνει κατ ελάχιστον: 14

16 Δημιουργία & υλοποίηση καμπάνιας δημοσιότητας του έργου με προβολή στα ΜΜΕ. Ο Ανάδοχος καλείται να υποβάλει ολοκληρωμένη πρόταση για την αποτελεσματικότερη δημοσιότητα & διάχυση του έργου. Παραγωγή Επικοινωνιακού υλικού π.χ μπροσούρες, folders κτλ. Το επικοινωνιακό υλικό θα δοθεί από τον Επικεφαλή Εταίρο του έργου και ο Ανάδοχος θα αναλάβει τα έξοδα εκτύπωσης για λογαριασμό της Περιφέρειας Ηπείρου. Ενδέχεται να ζητηθεί από τον Ανάδοχο η δημιουργία πρωτογενούς επικοινωνιακού υλικού π.χ αφίσες, προσκλήσεις για τις ανάγκες της διοργάνωσης των εκδηλώσεων Προώθηση των εργαλείων κατάρτισης (Training tools) που θα αναπτυχθούν μέσω του έργου. Παραδοτέο: Καμπάνια Δημοσιότητας Εκτυπώσεις Ανώτατος προϋπολογισμός για αυτήν την Ενέργεια: ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α Χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση όλων των Ενεργειών: Από την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι το τέλος του έργου. Όσον αφορά την πρώτη ενέργεια επισημαίνεται ότι η 4 η Συνάντηση Εργασίας έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα στις Απριλίου Όλες οι άλλες εκδηλώσεις θα αρχίζουν να υλοποιούνται από το Φθινόπωρο του 2012 μέχρι και το τέλος του έργου ήτοι 31/12/2013. Όσον αφορά τη δεύτερη και τρίτη ενέργεια το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είναι από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι το πέρας του έργου. Αναλυτικότερο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου GREEN MOUNTAIN θα παραδοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο με την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης. Α. 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το έργο του Αναδόχου έχει διάρκεια από την υπογραφή της Σύμβασης και μέχρι τη λήξη του έργου ήτοι 31/12/2013. Για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του έργου, ο Ανάδοχος εγγυάται ότι θα παρέχει 15

17 υποστήριξη στην Αναθέτουσα Αρχή, σε θέματα που άπτονται των παραδοτέων του έργου, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για την Αναθέτουσα Αρχή. Α.6. - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το έργο που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο Ανάδοχος του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και εμπεριέχει όλα τα κόστη του Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου. Β) Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ε.Ε (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους. Α. 7. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν το Τεύχος Διαγωνισμού μπορούν να απευθύνονται έως και 21 ΜΑΡΤΙΟΥ ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ και ΩΡΑ 13:00, στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου - Ν. Ζέρβα (στοά Σάρκα- 2ος όροφος) - ΤΘ Ιωάννινα ΤΚ τηλ: τηλεομοιοτυπική συσκευή (fax): , κα. Παρμαξή τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-13:00. Το Τεύχος διανέμεται δωρεάν και μπορεί να αποσταλεί στους υποψηφίους είτε ταχυδρομικώς είτε με ταχυμεταφορά. Οι παραλήπτες θα επιβαρύνονται τα ταχυδρομικά τέλη ή το κόστος ταχυμεταφοράς. Οι παραλαμβάνοντες τη διακήρυξη θα πρέπει να προσκομίσουν πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπικής συσκευής, ) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανακτήσουν το Τεύχος του Διαγωνισμού και από το διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου, 16

18 ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 17

19 Β.1. ΓΕΝΙΚΑ Β ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Όλοι οι όροι και οι απαιτήσεις της προκήρυξης είναι υποχρεωτικοί για τους προσφέροντες. Η μη τήρησή τους καθιστά απαράδεκτη μια προσφορά και την αποκλείει από περαιτέρω αξιολόγηση. Β ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία Κράτους Μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα στην Κεντρική Διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. του Ε.Ο.Χ. και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ. Οικονομικοί φορείς που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε.. Ενώσεις προσώπων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλουν κοινή προσφορά και μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 1. Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου και το ειδικό μέρος του Έργου με το οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου. 2. Ότι όλα τα στοιχεία της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς υπογράφονται είτε από όλους τους κοινοπρακτούντες ή συμπράττοντες είτε από τον από κοινού ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο. 3. Ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Τα μέλη της Ένωσης μεταξύ τους δεν υποχρεούνται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή κατά το στάδιο υποβολής της πρότασης, ωστόσο σε περίπτωση που το προκηρυσσόμενο με την παρούσα έργο κατακυρωθεί σε ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η 18

20 ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να συστήσει κοινοπραξία δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα περί κοινοπραξίας επιτηδευματιών (άρθρο 2 παρ.2 Κ.Β.Σ). Οι ενώσεις υποχρεούνται να αναφέρουν κατά το στάδιο υποβολής της πρότασης το ακριβές ποσό του προϋπολογισμού, το οποίο αντιστοιχεί σε κάθε μέλος της ένωσης και να αποδεικνύουν την μεταξύ τους συμφωνία με την προσκόμιση ιδιωτικού συμφωνητικού. Οι συμμετέχοντες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων καθώς και σε θέματα πληροφόρησης, επικοινωνίας προβολής. Επιθυμητή είναι η εμπειρία τους σε δράσεις δημοσιότητας έργων που είναι εγκεκριμένα σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις απαιτείται να προσκομίσουν σχετικά δικαιολογητικά προκειμένου να αποδείξουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή να προσκομίσουν ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό υπό τους όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους και σύμφωνα με τις σχετικές εφαρμοστέες διατάξεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό με μία μόνο προσφορά. Όσοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους, υποβάλουν μαζί με την προσφορά και νόμιμη ειδική εξουσιοδότηση. Χρηματοοικονομική ικανότητα- Τεχνική και επαγγελματική επάρκεια Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληροί τους παρακάτω ελάχιστους όρους: Ποιοτικό κριτήριο τεχνικής και επαγγελματικής επάρκειας: Το κριτήριο αυτό πληρούται εφόσον τεκμηριώνεται αφενός η ολοκλήρωση ενός ή περισσοτέρων έργων, με φυσικό αντικείμενο παροχή υπηρεσιών σε θέματα προβολής ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπόνησης συνολικού προϋπολογισμού ακόμη και αθροιστικά υπολογιζόμενου ,00 ευρώ την τελευταία τριετία και αφετέρου τριετής (3) τουλάχιστον εμπειρία του Υπευθύνου Έργου και η διετής (2) τουλάχιστον εμπειρία των 2/3 του αριθμού των μελών της Ομάδας Έργου. Στις περιπτώσεις Ενώσεων τα παραπάνω κριτήρια ελέγχονται για τους συμμετέχοντες σ αυτές, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην Ένωση, στα υλοποιηθέντα έργα στα οποία στηρίζεται η σχετική εμπειρία. 19

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

51.860,00 (με Φ.Π.Α.), Προϋπολογισμός. 42.162,60 (χωρίς Φ.Π.Α.) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Καθ. Ρωσσίδη.

51.860,00 (με Φ.Π.Α.), Προϋπολογισμός. 42.162,60 (χωρίς Φ.Π.Α.) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Καθ. Ρωσσίδη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002893931 2015-07-06

15PROC002893931 2015-07-06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ:2613 613650 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - e-mail : ptapde@ptapde.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β αριθ. 5, 106 74 Αθήνα Τηλέφωνα: 210.3237-973, 210.3237-804, 210.3248-005 Fax: 210.3237-976 Email: info@bodossaki.gr / URL: www.bodossaki.gr Αθήνα, 14/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών»

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας»

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Άστρος Αρκαδίας, 22001 Πληροφορίες: Μπόγλης Αργύριος Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22806 Email: info@fdparnonas.gr ΑΔΑ: 7ΡΛΦ46Ψ8ΒΞ-Τ0Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27,

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 / ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο: 2810-288708, 2810-283219 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4 Θεσσαλονίκη 22.05.2013 Αρ. πρωτ. 17779 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. 1 / 5849 / 12.05.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου 8 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγησης της Πράξης» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001520310 2013-06-27

13PROC001520310 2013-06-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Aρ.πρωτ.: 483 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 26/06/2013 Τρίπολη, 31.05.2013 13PROC001520310 2013-06-27 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού»

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΕΡΓΟ Γ ΚΠΣ: «Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΥΠΟΕΡΓΟ 7: «ΠΡΟΒΟΛΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προβολή & διαφήμιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2015. «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσµένων 5 ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2015. «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσµένων 5 ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκη 21.04.2015 Αρ. πρωτ. 19879 Αναθέτουσα Αρχή Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών 56430, Σταυρούπολη - Θεσσαλονίκη url: www.greekstatemuseum.com e-mail: info@greekstatemuseum.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 210 ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015) ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ SABA MEETING (CENTRA),

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 04/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 1710 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η της Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ με τίτλο: «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016.

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Πληροφορίες : κα. Σπυριδούλα Κουλούρη email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Δημιουργία Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Κοζάνη, 24/11 / 2014 Αρ. Πρωτ.Φ.Ε.Λ/1.1/1213

Κοζάνη, 24/11 / 2014 Αρ. Πρωτ.Φ.Ε.Λ/1.1/1213 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.) ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ, 501 00 ΤΗΛ 2461068282 Κοζάνη, 24/11 / 2014 Αρ. Πρωτ.Φ.Ε.Λ/1.1/1213 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Κοίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΔΑ: 75ΚΛ46ΨΖΣΠ-ΜΩΠ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΝΕΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 8 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΚΤΩ (8) ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008 ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ»

«ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΚΤΩ (8) ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008 ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 2412/11-04-2014 Ανοικτού για την Ανάθεση του Έργου «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΚΤΩ (8) ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008 ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002535133 2015-01-21

15PROC002535133 2015-01-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ,ΕΡΓΩΝ,ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τμήμα Α Γενούς Τομέα, Φυσικών Πόρων & Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα