ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. Σ/296/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. Σ/296/2014"

Transcript

1 Α Α: 7Α Ξ4690ΒΝ-093 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 19/6/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γ.Ν. ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ Γ.Ν.ΘΗΒΩΝ Α ΑΜ: 14PROC Ταχ. /νση: Τέρµα Αγ. Βλασίου Τ.Κ ΛΙΒΑ ΕΙΑ URL: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. Σ/296/2014 ΙΕΘΝΟΥΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΓΑΝΤΙΑ (κωδ. CPV ), ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ (κωδ. CPV ), ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (κωδ. CPV )»,ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α. Βασικά στοιχεία διαγωνισµού ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Γ.Ν. ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ Γ.Ν.ΘΗΒΩΝ ΙΕΘΝΗΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ σε«γαντια», ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ», ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ», ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ, ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 1. Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ Προϋπολογισµός: Γάντια µιας χρήσης ,94 ευρώ µε ΦΠΑ 2. Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Προϋπολογισµός: Γάντια Χειρουργικά ,00 ευρώ µε ΦΠΑ & Γάντια µιας χρήσης ,00 ευρώ µε ΦΠΑ 3. Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ- ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Προϋπολογισµός: Χειρουργικά γάντια ,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 4. Γ.Ν. ΧΑΛΚΙ ΑΣ - Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ-Γ.Ν.Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ- ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΕΥΒΟΙΑΣ Προϋπολογισµός: Χειρουργικά γάντια ,00 ευρώ µε ΦΠΑ 5. Γ.Ν. ΛΙΒΑ ΕΙΑ-Γ.Ν.ΘΗΒΩΝ-KEKYKAMEA ΒΟΙΩΤΙΑΣ Προϋπολογισµός:Γάντια ,56 ευρώ µε ΦΠΑ 6. Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ Προϋπολογισµός: Χειρουργικά γάντια ,28 ευρώ µε ΦΠΑ 7. Γ.Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Προϋπολογισµός: Χειρουργικά γάντια ,41 ευρώ µε ΦΠΑ 8. Γ.Ν. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ -KEKYKAMEA ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Προϋπολογισµός: Χειρουργικά γάντια ,00 ευρώ µε ΦΠΑ 9. Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ Προϋπολογισµός: Χειρουργικά γάντια ,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΚΩ ΙΚΟΣ CPV , ,

2 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ,66 ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ,19 ΜΕ Φ.Π.Α ΕΥΡΩ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩ ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 12 ΜΗΝΕΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Τέρµα Αγίου Βλασίου Νοσ/µείο πρώην Γ.Ν. Λιβαδειάς ΗΜΕΡΑ ΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 µ.µ ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 π.µ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ (240) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒ ΟΜΗΝΤΑ (270) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ Τα έξοδα δηµοσίευσης στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή πλην των αναφεροµένων δηµοσιεύσεων του Ν.3548/07, η δαπάνη των οποίων θα βαρύνει τον ανάδοχο σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Ν.3801/09. Β. Είδος διαγωνισµού Αναφέρεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας διακήρυξης. Γ. Βασικοί όροι διαγωνισµού ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 2

3 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε Το Γ.Ν.Λιβαδειάς Γ.Ν. Θηβών, έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1. Του Ν.. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου» (ΦΕΚ Α 204/ ). 2. Του Ν. 2198/1994, άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις) (ΦΕΚ Α 43/ ). 3. Του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις Συναφών Θεµάτων» (ΦΕΚ Α 19/ ). 4. Του Ν. 2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 247/ ). 5. Του Ν. 2328/1995 «Νοµικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθµιση θεµάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.Α 159/ ), όπως τροποποιηµένος ισχύει µετά την έναρξη εφαρµογής των Ν. 3310/2005 και 3414/ Του Π.. 82/1996 «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα» (ΦΕΚ Α 66/ ), όπως ισχύει και µετά την τροποποίηση του µε το άρθρο 8 Ν. 3310/2005 και το άρθρο 8 του Ν. 3414/ Του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. Α 279/ ) «Τροποποίηση του ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» (ΦΕΚ 30/Α / ). 8. Του Ν. 2469/1997 άρθρο 18, παρ. 8 & 9 «Περιορισµός και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 38/ ). 9. Του Ν. 2741/1999 9ΦΕΚ 199/Α/99) άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του ΥΠ. ΑΝ. όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 12 παρ. 27 του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005). 10. Του Ν. 3886/2010 Περί ικαστικής προστασίας, κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης Συµβάσεων ηµοσίων Έργων, Κρατικών Προµηθειών και Υπηρεσιών µε τις Οδηγίες 89/665 ΕΟΚ, 92/13/ΕΟΚ και 2007/66/ΕΚ (ΦΕΚ Α 173/ ) 11. Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συµφωνίας περί ηµοσίων συµβάσεων Προµηθειών» (ΦΕΚ Α 139/ ). 12. Του Ν. 2690/1999 «Κώδικας ιοικητικής ιαδικασίας» (ΦΕΚ Α 45/ ). 13. Του Ν. 2889/2001 «Βελτίωση & Εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 37/ ). 14. Του Ν. 2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 256/ ), όπως ισχύει σήµερα. 15. Του Ν. 3021/2020 (ΦΕΚ 143/Α/2002) «Περί υπαγωγής της σύµβασης που θα συναφθεί στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων, που προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτού». 16. Του Π.. 166/2003 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35/ για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ Α 138/ ). 17. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004 (EL 134/ ) περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών. 3

4 18. Του Π.. 63/05 (ΦΕΚ 98/Α/05) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 19. Του N. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/A/2005): «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005): «Τροποποίηση του Ν.3310/2005.». 20. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 81/ ), όπως ισχύει σήµερα. 21. Του Ν. 3377/2005 άρθρο 35 «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α 202/ ). 22. Του Ν. 3527/2007 «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 25/ ). 23. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 68/ ). 24. Του Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 134/ ). 25. Του Π.. 60/2007 µε το οποίο έγινε προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης ηµοσίων Συµβάσεων Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16 ης Νοεµβρίου 2005 (ΦΕΚ Α 64/ ). 26. Του Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (ΦΕΚ Α 150/ ). 27. Της Οδηγίας 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης εκεµβρίου 2007, για την τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών προσφυγής στον τοµέα της σύναψης δηµόσιων συµβάσεων (ΕΕ L 335/ ). 28. Την αριθ. 4167/ απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισµός ηµερησίων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου» (ΦΕΚ Β 412/ ). 29. Του Ν. 3801/2009 άρθρο 4 (πληρωµές δαπάνες δηµοσίευσης) (ΦΕΚ Α 163/ ). 30. Του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/ ) άρθρο 24 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις». 31. Του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/ ) «Προστασία της Εθνικής Οικονοµίας Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης» άρθρο 12 Αναπροσαρµογή Φ.ΠΑ. και άρθρο 20 3 «Έναρξη ισχύος». 32. Του Ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/ ) άρθρο 22 «Συµβάσεις προµήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού». 33. Του Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α/ ): «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών». 34. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α / ) «ιαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστηµα Υγείας & άλλες διατάξεις» 35. Του Ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93/ Τ.Α.) για τον ελεύθερο ανταγωνισµό. 36. Του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/ Τ.Α). 37. Του Ν. 4038/2011 (ΦΕΚ 14/ Τ.Α ) «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής ». 38. Του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/ ) «Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής ηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµόσιου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις. 4

5 39. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/ Τ.Α.) «ιοικητικές Απλουστεύσεις- Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ηµοσίου Τοµέα- Τροποποίηση των ιατάξεων του πδ 318/1992 και λοιπές διατάξεις», άρθρα 1 & Του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/ Τ.Α.), Κεφάλαιο Α, Υποπαράγραφος Γ1 «Επέκταση προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο» Β. Τις αποφάσεις: 1. Την υπ αριθµ. 3567/ Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1585/τευχ.Β / ) του αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών και του Υφυπουργού Υγείας, µε την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραµµα Προµηθειών και Υπηρεσιών Υγείας και Φαρµάκων (Π.Π.Υ.Υ.) Την αριθ. 6881/ απόφαση της Ε.Π.Υ. σχετικά µε «Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρµογής Προγράµµατος Προµηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) έτους 2012, πιστώσεις 2012 κ Την υπ. αριθµ. 1862/2012 (ΦΕΚ 680/ Τ.Β.) ΚΥΑ του Αναπλ. Υπ. Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κανονισµός διεξαγωγής Ηλεκτρονικών Πλειστηριασµών στους διαγωνισµούς του ΠΠΥΥ» 4. Την αριθµ. 5805/ Απόφαση του Υπουργού Υγείας η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2309/ Τ.Β. µε Θέµα: Ορισµός Φορέων για την υλοποίηση του Προγράµµατος Προµηθειών & Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) 2012 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ και εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισµών 5. Την αριθµ. 8238/ Απόφαση του Υπουργού Υγείας η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3434/ Τ.Β. µε Θέµα: Τροποποίηση της υπ αρ. 5805/2012 Υπουργικής Απόφασης περί «Ορισµού Φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράµµατος Προµηθειών & Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) 2012 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ και εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισµών» 6. Την αριθµ. 1825/ Απόφαση του Υπουργού Υγείας η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 772/ Τ.Β. µε Θέµα: Τροποποίηση της υπ αρ. 5805/2012 Υπουργικής Απόφασης περί «Ορισµού Φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράµµατος Προµηθειών & Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) 2012 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ και εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισµών» όπως τροποποιήθηκε µε την αρ. πρωτ. 8238/ Την αριθµ. 1979/ Απόφαση του Υπουργού Υγείας η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 776/ Τ.Β. µε Θέµα: Τροποποίηση του Προγράµµατος Προµηθειών, Υπηρεσιών και Φαρµάκων των Φορέων του άρθρου 9, παρ. 1 του Ν /2007, έτους 2012, µε χρηµατοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισµό, το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων και τις λοιπές πηγές. 8. Την αριθµ. οικ.21176/ Εγκύκλιο του Γεν. Γραµµατέα του Υπουργείου Υγείας 9. Την αριθµ. πρωτ.11081/2011 [ΦΕΚ.2957/Β /2011] Απόφαση Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε θέµα: «Έγκριση συγκρότησης συλλογικών οργάνων, για τη διεξαγωγή διαγωνισµών, των Φορέων του άρθρου 9 παράγραφος 1 του Ν. 3580/07» 10. Το απόσπασµα πρακτικού από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας µε αρ. 29/ (θέµα 10) που αφορά την τροποποίηση του ΠΠΥΥ 2012 των Νοσοκοµείων ΓΝ Λαµίας ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Φθιώτιδας, ΠΓΝ Λάρισας και ΓΝ Λάρισας, ΓΝ Λιβαδειάς, ΓΝ Θηβών ΚΕΚΥΚΑΜΕΝΑ Βοιωτίας, ΓΝ Χαλκίδας ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Εύβοιας, ΓΝ-ΚΥ Κύµης, ΓΝ-ΚΥ Καρύστου, ΓΝ Καρδίτσας ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Καρδίτσας, ΓΝ Άµφισσας, ΓΝ Τρικάλων, ΓΝ Βόλου, ΓΝ Καρπενησίου και της Κεντρικής Υπηρεσίας της 5ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδας και τροποποίηση του ΠΠΦ 2012 για τα εξής νοσοκοµεία: ΓΝ Βόλου, ΓΝ Καρδίτσας, ΓΝ Λαµίας, ΓΝ Τρικάλων, ΓΝ Χαλκίδας. 11. Το απόσπασµα πρακτικού από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας µε αρ. 29/ (θέµα 10) που αφορά την τροποποίηση του ΠΠΥΥ 2012 του ΓΝ Άµφισσας (µε αριθµ. πρωτ.1914/ ). 12. Την µε αριθµ. πρωτ. 7850/ απόφαση του ιοικητή της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας περί «ορισµού φορέων διενέργειας αναθέτουσες αρχές για την υλοποίηση ενιαίων διαγωνισµών που περιλαµβάνονται στο Πρόγραµµα Προµηθειών και Υπηρεσιών Υγείας έτους 2012 Πιστώσεις για τους φορείς αρµοδιότητας της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας». 13. Την µε αριθµ. πρωτ. 9066/ Α Α:ΒΕΖΧ469Η2Γ-ΩΘΑ απόφαση του ιοικητή της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας για «Ορισµό Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών του Ενιαίου 5

6 Ανοικτού ηµόσιου ιαγωνισµού «Γάντια µιας χρήσης (κωδ. CPV ), Χειρουργικά γάντια (κωδ. CPV )», στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ 2012». 14. Το απόσπασµα πρακτικού από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας µε αρ.05/ (θ.9ο) που αφορά την έγκριση της β τροποποίησης του ΠΠΥΥ.2012 των Νοσοκοµείων: ΠΓΝ Λάρισας και ΓΝ Λάρισας, ΓΝ Βόλου, ΓΝ Καρδίτσας ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Καρδίτσας, ΓΝ Τρικάλων, ΓΝ Λαµίας ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Φθιώτιδας, ΓΝ Λιβαδειάς - ΓΝ Θηβών ΚΕΚΥΚΑΜΕΝΑ Βοιωτίας, ΓΝ Χαλκίδας ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Εύβοιας - ΓΝ- ΚΥ Κύµης - ΓΝ-ΚΥ Καρύστου, ΓΝ Άµφισσας, ΓΝ Καρπενησίου. Οι τροποποιήσεις πραγµατοποιήθηκαν προκειµένου να καταστεί εφικτή η περαιτέρω ενοποίηση διαγωνισµών του ΠΠΥΥ2012 και η διενέργεια αυτών σε περιφερειακό επίπεδο κυρίως λόγω της ανοµοιοµορφίας των υλικών ανά CPV και των ειδών που συµπεριλαµβάνονται σε αυτούς. 15. Την Υπουργική Απόφαση µε αρ. πρωτ. 5572/ (ΦΕΚ2809/β / ) «Παράταση του Προγράµµατος Προµηθειών και Υπηρεσιών Υγείας ετών ΠΠΥΥ2011 και ΠΠΥΥ Την µε αριθµ. πρωτ / απόφαση του ιοικητή της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας περί «ορισµού φορέων διενέργειας αναθέτουσες αρχές για την υλοποίηση ενιαίων διαγωνισµών που περιλαµβάνονται στο Πρόγραµµα Προµηθειών και Υπηρεσιών Υγείας έτους 2012 Πιστώσεις για τους φορείς αρµοδιότητας της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας». 17. Το αρ. πρωτ. 6515/ έγγραφο της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας µε θέµα «ιαδικασία διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥΦΥ 2012». 18. Την αριθ. Υ6α/Γ.Π./οικ / κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τρόπος και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του παρακρατούµενου ποσοστού 2% κατά την εξόφληση των τιµολογίων των συµβάσεων των προµηθειών και υπηρεσιών υγείας (άρθρο 3 του Ν. 3580/2007)» (ΦΕΚ Β 545/ ). 19. Την µε αριθ /2565/ ΟΣ (ΦΕΚ 1590/Β/2005) απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών µε θέµα «Καθορισµός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες». 20. Την µε αριθ / (ΦΕΚ 1673/Β/2007) Κ.Υ.Α των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/2005». 21. Το αριθµ. 9232/ έγγραφο της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας µε θέµα: ιευκρινήσεις σχετικά µε την υλοποίηση και παρακολούθηση των διαγωνιστικών διαδικασιών προµηθειών υλικών και φαρµάκου 22. Το αρ. πρωτ. 6369/ έγγραφο της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας σχετικά µε τον έλεγχο γνησιότητας εγγυητικών επιστολών. 23. Την αρίθµ.πρωτ / εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας (Αποτελεσµατική διαχείριση των οικονοµικών πόρων των ηµοσίων Μονάδων Υγείας). 24. Το από 25/7/2013 τελικό πρακτικό της αρµόδιας Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών του Ενιαίου Ανοικτού ηµόσιου ιαγωνισµού για «Γάντια ( ), Γάντια µιας χρήσης (κωδ. CPV )& Χειρουργικά γάντια (κωδ. CPV )», των νοσοκοµείων της 5 ης Υ.Πε.», στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ Την αριθµ.14/ [θέµα 1 ο ] απόφαση. Σ του Γ.Ν.Λιβαδειάς Γ.Ν. Θηβών που αφορά την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισµού Γάντια ( ), Γάντια µιας χρήσης (κωδ. CPV )& Χειρουργικά γάντια (κωδ. CPV )», στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ 2012, συνολικού εγκεκριµένου προϋπολογισµού ύψους # ,19# συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1311 κάθε νοσοκοµείου. 26. Το µε αρ / έγγραφο του Εθνικού κέντρο Αξιολόγησης της ποιότητας & Τεχνολογίας στην Υγεία Α.Ε. (Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ.) σχετικά µε τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού Γάντια ( ), Γάντια µιας χρήσης (κωδ. CPV )& Χειρουργικά γάντια (κωδ. CPV )». 27. Την παρούσα διακήρυξη, αρ.πρωτ. Σ/296/ του ιεθνούς Ανοικτού ιαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτών για Γάντια ( ), Γάντια µιας χρήσης (κωδ. CPV )& Χειρουργικά γάντια (κωδ. CPV )», των νοσοκοµείων της 5 ης Υ.Πε., το σχέδιο της οποίας εγκρίθηκε µε την µε αρ. 2/ απόφαση του Ενιαίου.Σ. του Γ.Ν. Λιβαδειάς Γ.Ν. Θηβών. 28. Την µε αρ. Α Α: 6ΙΗΓ4690ΒΟ-75Θ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 795/ του Γ. Ν. Άµφισσας. 29. Την µε αρ. Α Α: 73ΖΗ4690ΒΜ-8ΝΨ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. Β/14740/ του Γ. Ν. Λαµίας. 6

7 30. Την µε αρ. Α Α: 692Ψ4690ΒΝ-ΡΝΗ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 700/ του Γ. Ν. Λιβαδειάς. 31. Την µε αρ. Α Α: ΩΜΦΖ4690ΒΙ-20Μ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 1052/ του Γ. Ν. Καρδίτσας. 32. Την µε αρ. Α Α: Ω4ΑΡ46907Φ-ΣΙΘ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 4862/ του Γ. Ν. Τρικάλων. 33. Την µε αρ. Α Α: ΩΡΞΤ4690ΒΩ-3 Κ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 1043/0/ του Γ. Ν. Βόλου. 34. Την µε αρ. Α Α: 7ΚΣ ΑΖ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 1740/ του Π.Γ. Ν. Λάρισας. 35. Την µε αρ. Α Α: 7Γ8Μ4690Β0-Ω7Κ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 4069/ του Γ. Ν. Θηβών. 36. Την µε αρ. Α Α: ΩΟΜΖ4690ΒΘ- Σ8 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 390/ του Γ. Ν. Καρπενησίου. 37. Την µε αρ. Α Α: Θ-3ΛΛ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Γ. Ν. Χαλκίδας. 38. Την µε αρ. Α Α: Β5ΒΤ46904Θ-ΒΝΜ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 205/ του Γ. Ν.-Κ.Υ. Κύµης. 39. Την µε αρ. Α Α: ΩΣΜΕ46904Γ-8Ο9 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 1497/ του Γ. Ν.-Κ.Υ. Καρύστου. 40. Την µε αρ. Α Α: 7ΘΝΟ ΩΥΡ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 1616/ του Γ. Ν. Λάρισας. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ιεθνή Ενιαίο ηµόσιο Ανοικτό Τακτικό ιαγωνισµό µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές και µε τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασµού, για την προµήθεια «Γάντια χειρουργικά & µιας χρήσης» προϋπολογισµού δαπάνης # ,19# µε Φ.Π.Α. και κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΙ ΟΣ. Οι προσφορές υποβάλλονται για τη συνολική ποσότητα κάθε είδους. Κάθε προµηθευτής, επί ποινή απόρριψης, συµµετέχει µε µια µόνο προσφορά. Αναλυτικά οι ζητούµενες ποσότητες κάθε είδους και οι τεχνικές προδιαγραφές αυτών αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας. O διαγωνισµός θα διεξαχθεί ύστερα από προθεσµία πενήντα δύο (52) ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Νοσοκοµείο Λιβαδειάς Τέρµα Αγ. Βλασίου Τ.Κ.32100, Λιβαδειά Μέχρι και ηµέρα ευτέρα Ώρα: 14:30 Νοσοκοµείο Λιβαδειάς Τέρµα Αγ. Βλασίου Τ.Κ.32100, Λιβαδειά ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ηµέρα Τρίτη Ώρα: 10:00 Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας. Με βάση τις αρχές της διαφάνειας, η 5 η Υ.Π.Ε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας διατηρεί το δικαίωµα να αναρτεί στην ιστοσελίδα της στοιχεία που αφορούν την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας του διαγωνισµού (πχ. ιακήρυξη, πρακτικά αξιολόγησης, Συµβάσεις, κ.λ.π.) και ειδικότερα: 1) Περίληψη διακήρυξης 2) Πλήρη ιακήρυξη 3) Πρακτικό επιτροπής διενέργειας - αξιολόγησης επί των δικαιολογητικών συµµετοχής 4) Απόφαση ιοικητή έγκρισης πρακτικού δικαιολογητικών συµµετοχής 7

8 5) Πρακτικό τεχνικής αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας αξιολόγησης 6) Απόφαση ιοικητή έγκρισης πρακτικού τεχνικής αξιολόγησης 7) Πρακτικό οικονοµικής αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας αξιολόγησης 8) Απόφαση ιοικητή έγκρισης πρακτικού οικονοµικής αξιολόγησης 9) Πρακτικό αξιολόγησης των υποβαλλόµενων δικαιολογητικών κατακύρωσης του αναδόχου. 10) Σύµβαση. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να παρακολουθούν την ιστοσελίδα της 5ης Υ.ΠΕ. για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή διευκρινίσεις τυχόν υπάρξουν, µέχρι και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π. περι. Α του Π.. 118/2007, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης δυνάµει του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.. 118/2007. Τα παραρτήµατα Α,Β,Γ, και Ε που επισυνάπτονται αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. 8

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ KAI ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ A1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αντικείµενο της διακήρυξης είναι η προµήθεια για ένα έτος σε «Γάντια, Γάντια µιας χρήσης, Χειρουργικά γάντια» για την κάλυψη των αναγκών των Νοσοκοµείων αρµοδιότητας 5 ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας. Τα είδη και οι ποσότητες αυτών αναλυτικά καταχωρούνται στο Παράρτηµα Β της παρούσας διακήρυξης. Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η χαµηλότερη τιµή ανά είδος. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προµήθειας ή για ορισµένα µόνο από τα ζητούµενα είδη, διευκρινίζετε δε ρητά ότι η προσφορές πρέπει να καλύπτουν στο σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας του είδους ή των ειδών της ως άνω προµήθειας. Προσφορές για µέρος της ζητούµενης ποσότητας είδους δεν γίνονται δεκτές. Α2. ΟΡΙΣΜΟΙ Αναθέτουσα Αρχή Το Γ.Ν. Λιβαδειάς Γ.Ν. Θηβών που εδρεύει στην ΛΙΒΑ ΕΙΑ, τέρµα Αγίου Βλασίου Τ.Κ , και το οποίο προκηρύσσει τον διαγωνισµό αυτό. Υπηρεσία ιενέργειας ιαγωνισµού Η Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών. Αρµόδιος Υπηρεσίας ιενέργειας Νταλιάνη Κων/να, που παρέχει σχετικές µε το διαγωνισµό πληροφορίες (τηλέφωνο επικοινωνίας , Fax: όλες τις εργάσιµες ηµέρες 10:00-12:00). ιακήρυξη Η παρούσα ιακήρυξη αποτελείται από το Παράρτηµα Α : Γενικοί Όροι, Παράρτηµα Β : Τεχνικές προδιαγραφές Περιγραφή προµήθειας - Ποσότητες, Παράρτηµα Γ : Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών, Παράρτηµα : Όροι ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού και Παράρτηµα Ε : Σχέδιο σύµβασης. Έργο Η προµήθεια σε «Γάντια, Γάντια µιας χρήσης, Χειρουργικά γάντια» όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτηµα Β της παρούσης Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης ιαγωνισµού Το αρµόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης. Προσφέρων Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οµάδα προσώπων συµµετέχει στο διαγωνισµό και υποβάλλει προσφορά µε σκοπό τη σύναψη Σύµβασης µε την Αναθέτουσα Αρχή. Εκπρόσωπος Ο υπογράφων την προσφορά -στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέρονταπου µπορεί να είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από τον Προσφέροντα ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από όλα τα µέλη της ένωσης. 9

10 Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο Προσφέρων µε δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε τον Προσφέροντα. Προµηθευτής Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα. Κατακύρωση Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση της προµήθειας στον Προµηθευτή. Σύµβαση Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Προµηθευτή, η οποία καταρτίζεται µετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. Επίσηµη γλώσσα της σύµβασης είναι η Ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς και η σύµβαση είναι συνταγµένα στην Ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζοµένων / υποψηφίων Αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγµένα στην Ελληνική γλώσσα. Συµβατικά τεύχη Το τεύχος της σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής µε τον Προµηθευτή του έργου και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη σύµβαση, β. την διακήρυξη και το τεύχος µε τους όρους της διακήρυξης, γ. την Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου και δ. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. Προϋπολογισµός Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση της προκηρυσσόµενης προµήθειας. Συµβατικό Τίµηµα Η τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προµήθεια. Ψηφιακή Αποτύπωση Κατά την υποβολή της προσφοράς από το χρήστη του συστήµατος, παράγεται από το σύστηµα ένας µοναδικός σειριακός κωδικός που χαρακτηρίζει την προσφορά. Αυτός ο κωδικός µαζί µε τον κωδικό της δηµοπρασίας, την τιµή και την ηµεροµηνία εισαγωγής του αιτήµατος, χαρακτηρίζουν µοναδικά κάθε προσφορά. Ψηφιακή Αποθήκευση Στο επίπεδο της εφαρµογής πρόσβαση δίνεται µόνο σε εξουσιοδοτηµένους χρήστες και η επικοινωνία του χρήστη µε το server γίνεται µέσω του πρωτοκόλλου Https που παρέχει κρυπτογράφηση στα δεδοµένα που ανταλλάσσονται. Οι προσφορές αποθηκεύονται στη βάση δεδοµένων µε µια ασφαλή διάταξη. Τέλος το δίκτυο χρησιµοποιεί ξεχωριστά demilitarize zones-dmzs ώστε να επιτυγχάνεται υψηλότατος βαθµός ασφαλείας. Σύστηµα «Σύστηµα» σηµαίνει το Ηλεκτρονικό Σύστηµα διενέργειας ηλεκτρονικού πλειστηριασµού, που αναφέρεται στο άρθρο 28 του Π.. 60/2007. Χρήστης του Συστήµατος «Χρήστης του συστήµατος» σηµαίνει το φυσικό πρόσωπο που χρησιµοποιεί το Σύστηµα µετά από σχετική εγγραφή του στο Σύστηµα. 10

11 Όροι που χρησιµοποιούνται στη παρούσα προκήρυξη και δεν ορίζονται ειδικά στην παρούσα προκήρυξη, έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από το Ν.2286/95, Π. 60/2007, το Π..118/2007 και οποιονδήποτε άλλο Κανονισµό ή Απόφαση που εκδόθηκαν σε εκτέλεση αυτών. Οι παρόντες κανονισµοί εφαρµόζονται αναφορικά µε τις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων στις οποίες γίνεται χρήση ηλεκτρονικών µέσων. Η χρήση ηλεκτρονικών µέσων ή/και η εφαρµογή των παρόντων κανονισµών δεν αναιρεί την εφαρµογή των διατάξεων των Νόµων ή/και οποιονδήποτε άλλων Κανονισµών ή Αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση αυτών. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Το αρµόδιο συλλογικό όργανο το οποίο θα συγκροτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ή Υπηρεσία (µε τη σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής) θα έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύµβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων του Έργου. Α3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Το Γ.Ν. Λιβαδειάς Γ.Ν. Θηβών (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει ανοικτό ενιαίο δηµόσιο τακτικό διαγωνισµό µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές σε συνδυασµό µε χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασµού, για την προµήθεια «Γαντιών, Γαντιών χειρουργικών & µιας χρήσης» προϋπολογιζόµενης δαπάνης ,66 (χωρίς ΦΠΑ) και ,19 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος. Α4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Αναθέτουσα Αρχή είναι το Γ.Ν. Λιβαδειάς Γ.Ν. Θηβών. ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής Τέρµα Αγ. Βλασίου,Λιβαδειά, Τ.Κ Τηλέφωνο: Φαξ: Πληροφορίες: Νταλιάνη Κων/να, τηλ: A5. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Α5.1. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο διαγωνισµός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής για την προκήρυξή του. Α5.2. ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ-ΠΡΟ ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ιοικητικές Προσφυγές, υποβάλλονται προς την Αναθέτουσα Αρχή, για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15 του Π.. 118/2007 (ΦΕΚ150/ τ.α.). Προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 4 του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/ ). Αιτήσεις ασφαλιστικών µέτρων υποβάλλονται κατά τα άρθρα 3, 5, 11 και 13 του Ν.3886/2010. Α5.3. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Τίποτα από το περιεχόµενο της Παρούσας διακήρυξης είναι, ή δύναται να θεωρηθεί ως υπόσχεση για οποιεσδήποτε µελλοντικές ενέργειες που θα ληφθούν εξ ονόµατος της Αναθέτουσας Αρχής ή του Υποψήφιου Προµηθευτή. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει το διαγωνισµό, οποιαδήποτε στιγµή. Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιµασία ή/και υποβολή των Προσφορών από τους Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόµατος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου, και η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καµία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες. Α5.4. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Οι Υποψήφιοι Προµηθευτές καλούνται να γνωστοποιήσουν και να δικαιολογήσουν (αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους πιστεύουν ότι κοινοποίηση ή/και δηµοσίευση θα επέφερε ζηµιά) στην Αναθέτουσα Αρχή οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις προσφορές τους θεωρούνται ως 11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.: Δ313/10-6-2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.: Δ313/10-6-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 1/6/214 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Π. Μπακογιάννη 2 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV 33000000-0)» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV 33000000-0)» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ : 374690-2 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.07.01 10:04:10 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λαμία, 24/06/2014 Αριθμ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ» Τμήμα Προμηθειών-Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1479 Ταχ. Δ/νση: Δημητσάνας 7 Αμπελόκηποι Αθήνα Τ.Κ. 11522 URL: www.elpis.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος 31-8-2012 Αρ. Πρωτ. 17278 Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη

Διαβάστε περισσότερα

Fax :210-7291808 Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Fax :210-7291808 Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 02/06/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI Αρ. Πρωτ.11/07/497/1093F ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π... ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠ ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. 20/2012 ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΡΙΘΜ. 20/2012 ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1 Τ.Κ. 41 221- ΛΑΡΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Υποκατάστημα : ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1 Τ.Κ. 41 221-

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ, Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ. Τ.Κ. 35100 - ΛΑΜΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr. http://www.lamiahospital.gr.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ, Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ. Τ.Κ. 35100 - ΛΑΜΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr. http://www.lamiahospital.gr. Α Α: Β5Ι94690ΒΜ-7ΒΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 30/06/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/ 15655 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313312229, Fax 2310830359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313312229, Fax 2310830359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

- 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.Π.Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Στ. Νιάρχου Τ.Κ. 45500- ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε-MAIL : promithies@uhi.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 Διεθνής πρώτος ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12 Α, 10433- Αθήνα URL: http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολογιακοί μήνες εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε. συγκεκριμένο σημείο του παρόντος κείμένου

Ημερολογιακοί μήνες εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε. συγκεκριμένο σημείο του παρόντος κείμένου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ «ΚΑΤ-ΕΚΑ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες:Α. ΜΙΜΗΓΙΑΝΝΗ Τηλ. 213.20.86333, φαξ 213.20.86.757/670 prom2@kat-hosp.gr ΚΗΦΙΣΙΑ 20/03/2013 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ.ΑΡΙΘΜ.43/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ.ΑΡΙΘΜ.43/2014 ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4690Β5-Ε6Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕΡ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή. Ημέρα: 24.7.2013 Ώρα: 11:00 πμ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή. Ημέρα: 24.7.2013 Ώρα: 11:00 πμ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΕΖΑ46904Μ-ΘΒ7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.Π.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΤΕΡΜΑ ΚΟΚΚΑΛΗ Τ.Κ. 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ Ε-MAIL : gnaprom@yahoo.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11053/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. EΠ 005/2012 του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 29-01-2014 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10.00 π.μ.

Ημερομηνία: 29-01-2014 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Φορέας διενέργειας :Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:Αθανασιάδης Θ. ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

στον Ηµερήσιο οικ. τύπο 10:00 π.µ. ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

στον Ηµερήσιο οικ. τύπο 10:00 π.µ. ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Α Α: Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 28/2012 Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα