ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ Οι παρόντες κανονισμοί καταργούν οποιουσδήποτε προηγούμενους κανονισμούς της εταιρείας. ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΥΤΟΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 16 / 05 / 2005 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ 1. Παιχνίδι Στοιχημάτων ή Παιχνίδι Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης Είναι το παιχνίδι που αφορά διάφορα γεγονότα (Αθλητικά και μη) και προσφέρεται περιοδικά ή για ορισμένη χρονική περίοδο. 2. Γεγονότα Γεγονότα (Αθλητικά και μη) που προσφέρονται για στοιχηματισμό σε Διαγωνισμούς παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης. 3. Απόδοση σημείου Αριθμητικός συντελεστής ο οποίος καθορίζεται από την ΟΠΑΠ GLΟRY LIMITED για κάθε σημείο. 4. Δελτίο ή Δελτίο Συμμετοχής. Μηχανογραφημένο δελτίο συμμετοχής στα παιχνίδια στοιχημάτων. 5. Διαγωνισμός ή Δελτίο Αποδόσεων ή Έντυπο Προγράμματος. Κάθε διεξαγωγή παιχνιδιού που περιλαμβάνει ένα σύνολο γεγονότων και διαρκεί ορισμένη χρονική περίοδο. 6. Απόδειξη Καταχωρημένου Δελτίου Στοιχήματος ή Δελτίο Στοιχήματος ή Απόδειξη Το έντυπο που περιέχει τις επιλογές και οδηγίες του πελάτη που θεωρείτε και απόδειξη των εν λόγω καταχωρήσεων. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ Είναι οι Γενικοί Κανονισμοί Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης της Εταιρείας ΟΠΑΠ GLORY LIMITED (που για τους σκοπούς των παρόντων κανονισμών θα ονομάζεται η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ) και ισχύουν για όλες τις περιστάσεις. Επιπρόσθετα, οδηγίες που αναγράφονται στα Έντυπα Προγράμματος της Εταιρείας ή ανακοινώνονται μέσω του Τύπου ή ειδοποιήσεις που θα αναρτώνται από καιρού εις καιρό στα πρακτορεία στοιχημάτων της Εταιρείας, θα αποτελούν μέρος των κανονισμών.

2 Η συμμετοχή στα "Παιχνίδια Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης" προϋποθέτει την πλήρη, απόλυτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων της σχετικής Νομοθεσίας, του Κανονισμού Λειτουργίας Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης, του Κανονισμού του εκάστοτε παιχνιδιού, καθώς επίσης και των κανονιστικών ρυθμίσεων της ΟΠΑΠ GLORY LIMITED. Τα γενικά χρονικά πλαίσια κατάθεσης και αποδοχής στοιχημάτων ορίζονται με έναρξη από την στιγμή ενεργοποίησης στο κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα της ΟΠΑΠ GLORY LIMITED, της δυνατότητας αποδοχής στοιχημάτων για γεγονότα που αναγράφονται στο Δελτίο Αποδόσεων και μέχρι την έναρξη ή και μέχρι ορισμένο χρόνο πριν την καταχωρημένη ημερομηνία και ώρα έναρξης του κάθε γεγονότος. Στοιχήματα γίνονται δεκτά εντός της περιόδου διεξαγωγής του διαγωνισμού μέχρι τη λήξη και μέχρι ορισμένο χρόνο πριν την καταχωρημένη ημερομηνία και ώρα έναρξης του πρώτου χρονικά διεξαγόμενου γεγονότος από το σύνολο των γεγονότων που έχει επιλέξει ο πελάτης. Τα "Δελτία Συμμετοχής" κατατίθενται από τους πελάτες στα εξουσιοδοτημένα πρακτορεία της ΟΠΑΠ GLORY LIMITED κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας τους και μόνο μέσο του εγκεκριμένου τερματικού που εκδίδει την νόμιμη απόδειξη καταχώρησης στοιχήματος. Η αποδοχή ή απόρριψη οποιουδήποτε ποσού στοιχήματος ή δελτίου υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας. ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ Το δικαίωμα αποδοχής ή μη αποδοχής ακύρωσης "Δελτίου Στοιχήματος" που έχει καταχωρηθεί, ανήκει στην ΟΠΑΠ GLORY LIMITED η οποία εξετάζει προς τούτο κάθε διαθέσιμο στοιχείο. Η ακύρωση δελτίου πραγματοποιείται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις ακύρωσης δελτίου, όπως έχουν ορισθεί από την ΟΠΑΠ GLORY LIMITED και εντός προκαθορισμένου χρόνου από την επικύρωση του "Δελτίου Στοιχήματος" και μόνο μέσω της ίδιας τερματικής μηχανής, από την οποία αυτό καταχωρήθηκε στο κεντρικό σύστημα της ΟΠΑΠ GLORY LIMITED, και εντός της ίδιας ημέρας που καταχωρήθηκε το δελτίο συμμετοχής. Κατά την ακύρωση δελτίου ακυρώνονται όλες οι στήλες που το αποτελούν και η αξία τους επιστρέφεται στον πελάτη. Μετά την παρέλευση του απώτερου χρόνου στοιχηματισμού έστω και ενός από τα γεγονότα που έχει επιλέξει ο πελάτης, η αίτηση ακύρωσης δεν γίνεται αποδεκτή. Επιπρόσθετα αίτηση ακύρωσης δεν γίνεται αποδεκτή αν έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή στις αποδόσεις ή αν υπάρχουν φραγμένοι αγώνες, έστω και σε ένα από τα γεγονότα που έχει επιλέξει ο πελάτης. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ

3 Η αποπληρωμή κερδίζοντος "Δελτίου Στοιχήματος" μπορεί να γίνει μόνο με την παρουσίαση του "Δελτίου Στοιχήματος" που έχει εκδοθεί από το τερματικό του μηχανογραφικού συστήματος της ΟΠΑΠ GLORY LIMITED και μόνο μέσω της ίδιας τερματικής μηχανής, από την οποία αυτό καταχωρήθηκε στο κεντρικό σύστημα της ΟΠΑΠ GLORY LIMITED. Σε περίπτωση απώλειας, ολικής ή μερικής καταστροφής ή αδυναμίας εντοπισμού ή ανάκτησης κερδίζοντος "Δελτίου Στοιχήματος", η αξίωση καταβολής κέρδους και κάθε άλλη αξίωση για αποζημίωση από την ΟΠΑΠ GLORY LIMITED υποβάλλεται μέσο του εντύπου Α01/05 και διευθετείται σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχει εγκρίνει η εταιρεία. Η εταιρεία αφού εξετάσει την αξίωση δύναται να την εγκρίνει ή να την απορρίψει. Ενστάσεις υποβάλλονται εντός 6 ημερών από την καταχώρηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στο κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα της ΟΠΑΠ GLORY LIMITED. Οποιοδήποτε στοίχημα έχει κερδίσει μπορεί να εξαργυρωθεί μέχρι και εικοσιοκτώ (28) μέρες από την ημερομηνία λήξης του τελευταίου γεγονότος που συμπεριλαμβάνεται στο κερδισμένο "Δελτίο Στοιχήματος". Οποιοδήποτε στοίχημα δεν εξαργυρωθεί κατά την διάρκεια των εικοσιοκτώ (28) ημερών θα θεωρείται από την Εταιρεία ληγμένο και άνευ αξίας. Ένα δελτίο στοιχήματος θεωρείται ότι έχει εξαργυρωθεί και η ΟΠΑΠ GLORY LTD δεν θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του πελάτη εάν τούτο έχει τύχει επεξεργασίας από την τερματική μηχανή και σαν αποτέλεσμα έχει εκδοθεί απόδειξη με την ένδειξη winning ticket paid. Είναι ευθύνη του πελάτη να ελέγχει ότι έχει εισπράξει το κερδηθέν ποσό κατά την εξαργύρωση του δελτίου στοιχήματος. Στοιχήματα ANTE-POST θα θεωρούνται ληγμένα και άνευ αξίας αν δεν εξαργυρωθούν μέχρι και εικοσιοκτώ ημέρες από την ημερομηνία λήξης του τελευταίου γεγονότος που συμπεριλαμβάνεται στο κερδισμένο "Δελτίο Στοιχήματος". ΠΟΣΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ Ο πελάτης πρέπει να σημειώσει το ποσό που επιθυμεί να στοιχηματίσει στα τετράγωνα που αναγράφεται το ποσό στοιχήματος. Αν ο πελάτης σημειώσει το ολικό ποσό στοιχήματος στα τετράγωνα του ολικού στοιχήματος του δελτίου και παραλείψει να σημειώσει τα ποσά στις οδηγίες, τότε το ολικό ποσό θα διαμερίζεται εξ ίσου στις διάφορες στήλες.

4 Το ελάχιστο ποσό στοιχήματος ΑΝΑ ΔΕΛΤΙΟ είναι 1 και ανά στήλη είναι 0,01 Το μέγιστο ποσό στοιχήματος υπόκειται στη κρίση της εταιρείας. Η αποδοχή ή απόρριψη οποιουδήποτε ποσού στοιχήματος ή δελτίου υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ Μπορούν να επιλεγούν μόνο γεγονότα που περιέχονται στους επίσημους διαγωνισμούς (δελτία αποδόσεων) της ΟΠΑΠ GLORY LIMITED. Όλα τα στοιχήματα θα πληρώνονται σύμφωνα με τις τιμές (ODDS) του δελτίου αποδόσεων, πολλαπλασιάζοντας τις τιμές των επιλογών μεταξύ τους, εκτός αν η Εταιρεία αλλάξει ορισμένες από τις τιμές με καταχώρηση στο μηχανογραφημένο σύστημα της εταιρείας. Σε περίπτωση αλλαγής τιμών, οι νέες τιμές θα ισχύουν από τη στιγμή της αλλαγής μέχρι την έναρξη των γεγονότων ή και μέχρι την επόμενη αλλαγή. Πριν τη στιγμή της αλλαγής, ή οποιασδήποτε αλλαγής, θα ισχύουν οι αρχικές τιμές. Η εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση να ενημερώνει για αλλαγές αποδόσεων διότι οι αποδόσεις θα αναγράφονται στην απόδειξη του καταχωρημένου δελτίου στοιχήματος του πελάτη. Όλα τα στοιχήματα πρέπει να ικανοποιούν τον ελάχιστο αριθμό επιλογών (MINIMUM NUMBER OF SELECTIONS) όπως αναγράφεται στο κάθε δελτίο αποδόσεων, ή ανακοινώνονται δια μέσο του τύπου ή αναγράφονται σε ειδοποιήσεις που θα αναρτώνται από καιρό εις καιρό στα πρακτορεία στοιχημάτων της Εταιρείας. Επιλογές για γεγονότα που ξεκίνησαν πριν την αποδοχή του στοιχήματος είναι άκυρες (VOID). Συγκεκριμένα όταν η ώρα έναρξης του γεγονότος στο δελτίο αποδόσεων που εκδίδει η εταιρεία είναι διαφορετική από τη πραγματική έναρξη του γεγονότος με αποτέλεσμα η αποδοχή καταχωρήσεως του στοιχήματος να γίνει μετά την πραγματική ώρα έναρξης του γεγονότος τότε αυτές οι επιλογές για το συγκεκριμένο γεγονός θα είναι άκυρες. Αν το στοίχημα στο σύνολο του είναι άκυρο (VOID) βάσει των κανονισμών αλλά μέρος του στοιχήματος μπορεί να θεωρηθεί έγκυρο τότε η Εταιρεία θα υπολογίσει μόνο τις επιλογές που καθιστούν το στοίχημα έγκυρο και θα θεωρήσει τις υπόλοιπες σαν άκυρες (VOID). Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερα σκέλη είναι έγκυρα από μόνα τους αλλά άκυρα στο σύνολο τότε το ολικό ποσό στοιχήματος θα διαμερίζεται κατ ίσα μερίδια στα δύο η περισσότερα σκέλη. Επιλογές οι οποίες θεωρούνται άκυρες (VOΙD/ΝΟ RUNNER) από τους κανονισμούς της Εταιρείας πληρώνονται με τιμή 1.00 (ΜΙΑ μονάδα).

5 Τα ορθά στοιχήματα θα πληρώνονται σύμφωνα με τις αποδόσεις που αναγράφονται στη συγκεκριμένη απόδειξη του καταχωρημένου δελτίου στοιχήματος του πελάτη. Προβλέψεις για γεγονότα που αναβλήθηκαν (π.χ. που δεν ξεκίνησαν) θα είναι έγκυρες μόνο αν οι αγώνες διεξαχθούν μέχρι τα μεσάνυχτα της επόμενης ημέρας. Αγώνας που δεν διεξάχθηκε (NO RUNNER) θεωρείται για σκοπούς υπολογισμού κερδών ως άκυρος (VOID/NO RUNNER) και πληρώνεται με τιμή 1.00 (μία μονάδα) γι' αυτό ο ελάχιστος αριθμός κατά στήλη δεν επηρεάζεται. Σε περιπτώσεις που ένα γεγονός διακοπεί οριστικά κατά τη διάρκεια του τα στοιχήματα θα υπόκεινται στους κανονισμούς στοιχημάτων της ΟΠΑΠGLORY LTD για τη συγκεκριμένη περίπτωση και πιθανή συνέχιση του γεγονότος από το σημείο διακοπής του σε μεταγενέστερη ημερομηνία δεν θα υπολογίζεται για σκοπούς στοιχήματος. Όταν ο χώρος διεξαγωγής ενός γεγονότος αλλάξει, ή το γεγονός διεξαχθεί σε ουδέτερο χώρο και δεν αναγράφεται στο δελτίο αποδόσεων, εκτός εάν σταλεί ειδοποίηση για τη διόρθωση του που θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των πρακτορείων της εταιρείας τότε είναι άκυρος (VOID). Επίσης άκυρο (VOID) είναι το γεγονός που αναγράφεται ότι θα διεξαχθεί σε ουδέτερο και τελικά διεξαχθεί στο χώρο (γήπεδο) ενός από των διαγωνιζομένων, εκτός εάν σταλεί ειδοποίηση για τη διόρθωση του, που θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των πρακτορείων της εταιρείας Αν σε ένα γεγονός υπάρχουν διαφορετικοί διαγωνιζόμενοι από αυτούς που αναγράφονται στο δελτίο αποδόσεων, εκτός εάν σταλεί ειδοποίηση για τη διόρθωση του που θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των πρακτορείων της εταιρείας τότε το γεγονός και όλα τα επηρεαζόμενα είδη στοιχήματος θα είναι άκυρα (VOID). ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Το ανώτατο όριο πληρωμής κατά δελτίο ή/και κατά πελάτη για οποιαδήποτε μέρα σε συσχετισμό με στοιχήματα προκαθορισμένης απόδοσης INDIVIDUAL ODDS είναι 250,000 όταν το στοίχημα αποτελείται αποκλειστικά από Τελικό αποτέλεσμα (RESULT, LONG LIST, 1-X-2) Αγγλικών ή/και Σκωτικών ποδοσφαιρικών αγώνων. Το ανώτατο όριο πληρωμής κατά δελτίο ή/και κατά πελάτη για οποιαδήποτε μέρα για στοιχήματα που αποτελούνται αποκλειστικά από Τελικό Αποτέλεσμα (RESULT, LONG LIST, 1-X-2) και περιέχουν ένα ή περισσότερους ποδοσφαιρικούς αγώνες που δεν είναι Αγγλικοί ή Σκωτικοί (one or more non - U.K. matches) είναι 50,000. Για δελτία που περιέχουν ένα ή περισσότερους

6 Αυστραλέζικους ή/και Κυπριακούς ποδοσφαιρικούς αγώνες το ανώτατο όριο πληρωμής κατά δελτίο ή/και κατά πελάτη είναι 10,000. Το ανώτατο όριο πληρωμής κατά δελτίο ή/και κατά πελάτη για οποιαδήποτε μέρα, για όλα τα Ειδικά Στοιχήματα (SPECIALITY BETS) όπως αυτά καθορίζονται πιο κάτω, είναι 25,000 με τις ακόλουθες εξαιρέσεις, FIRST/LAST/ANY GOALSCORER/TIME of FIRST GOAL, στοιχήματα καλαθόσφαιρας και στοιχήματα που αφορούν κυπριακούς και αυστραλέζικους αγώνες. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει το ανώτατο όριο πληρωμής για κάθε περίπτωση με την αναγραφή του μεγίστου ορίου πληρωμής στην απόδειξη δελτίου καταχώρησης στοιχήματος του πελάτη. Για οποιαδήποτε άλλα γεγονότα, το μέγιστο ανώτατο όριο πληρωμής θα αναγράφεται στο δελτίο αποδόσεων ή/και στην απόδειξη του πελάτη. Το ανώτατο όριο πληρωμής για στοιχήματα Πρώτο/Τελευταίο/Οποιοδήποτε Σκόρερ (FIRST/LAST/ANY GOALSCORER) και Χρόνος Επίτευξης του Πρώτου Τέρματος (Time of First Goal) είναι 10,000 Το ανώτατο όριο πληρωμής για στοιχήματα Καλαθόσφαιρας είναι 10,000 Το ανώτατο όριο πληρωμής για στοιχήματα Φόρμουλα 1 είναι 25,000 Το ανώτατο όριο πληρωμής για στοιχήματα Live Betting είναι 25,000 Το ανώτατο όριο πληρωμής για στοιχήματα ANTE POST είναι 25,000 Το ανώτατο όριο πληρωμής για οποιοδήποτε άλλο είδος στοιχήματος θα αναγράφεται στο ανάλογο έντυπο του δελτίου αποδόσεων ή διαγωνισμού που εκδίδει η εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση το ανώτατο όριο πληρωμής θα καθορίζεται από την εταιρεία και θα αναγράφεται στην απόδειξη του πελάτη. Ο πελάτης οφείλει να υπολογίζει εάν με το ποσό του στοιχήματός του σε περίπτωση που κερδίσει, θα υπερβεί το ανώτατο όριο πληρωμών. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη έχει έναντι του πελάτη σε τέτοια περίπτωση για επιστροφή οιουδήποτε ποσού, πέραν του κερδηθέντος ποσού, το οποίο εν πάση περίπτωση δεν μπορεί να είναι πέραν του ανωτάτου ορίου πληρωμής. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ (SPECIALITY BETS) Ειδικά Στοιχήματα: Τελικό Σκορ (CORRECT SCORE), Ημίχρονο-Τελικό (HALF TIME-FULL TIME), Αποτέλεσμα Ημιχρόνου (HALF TIME), Αριθμός Τερμάτων στον Αγώνα (NUMBER OF GOALS), Διπλή Επιλογή (DOUBLE CHANCE), Να Σκοράρει ή Όχι (TO SCORE/NOT TO SCORE), ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2.5 ΤΕΡΜΑΤΑ (UNDER/OVER 2.5 Goals).

7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Η Εταιρεία δεν φέρει καμιά ευθύνη για την εγκυρότητα της πληροφόρησης που παρέχεται στους πελάτες της όσον αφορά ημερομηνίες διεξαγωγής και ώρες έναρξης των αγώνων, γήπεδα διεξαγωγής των αγώνων, διοργάνωση στα πλαίσια της οποίας διεξάγεται ο αγώνας, βαθμολογίες ή οποιαδήποτε άλλη πληροφόρηση που τυχόν να θεωρηθεί σημαντική από τους πελάτες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την εγκυρότητα της πληροφόρησης που παρέχεται στους πελάτες της μέσω οποιασδήποτε τηλεφωνικής υπηρεσίας αποτελεσμάτων ή/και μέσω πληροφορικής υπηρεσίας της τηλεόρασης (TELETEXT) ή και οποιουδήποτε άλλου μέσου πληροφόρησης. ΓΕΝΙΚΑ Ειδοποιήσεις που αναρτώνται από καιρό εις καιρό στα πρακτορεία στοιχημάτων της εταιρείας ή οδηγίες που αναγράφονται στα δελτία αποδόσεων αποτελούν μέρος των κανονισμών. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να διορθώνει καταφανή λάθη ή να ακυρώνει δελτία που δε ικανοποιούν ως BONA FIDE και να ολοκληρώνει οποιεσδήποτε έρευνες θεωρήσει αναγκαίες πριν την πληρωμή του στοιχήματος. Τυπογραφικά λάθη σε δελτίο αποδόσεων ή οποιοδήποτε ενημερωτικό ή άλλος πως υλικό που εκδίδεται ή/και δημοσιεύεται από την Εταιρεία, τα οποία είναι πρόδηλα και πασιφανή δε θα δεσμεύουν την Εταιρεία. ΚΥΠΡΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Στην περίπτωση ποδοσφαιρικών στοιχημάτων, στοίχημα επί των αποτελεσμάτων αγώνων με Κυπριακές ομάδες είτε στο έδαφος της Κύπρου είτε στο εξωτερικό επιτρέπεται μόνο όταν γίνεται σε συνδυασμό επί των αποτελεσμάτων τριών τουλάχιστον ομάδων του εξωτερικού. Το ίδιο ισχύει και για στοίχημα επί των αποτελεσμάτων των αγώνων που διεξάγονται με την Εθνική ομάδα Κύπρου. (Ο περί Συλλογικών Στοιχημάτων (Ρύθμιση και Φόρος) Νόμος του Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 13, παράγραφος 22). Για σκοπούς ευκολότερης αναγνώρισης του κανονισμού αυτού στην περίπτωση στοιχηματισμού, αυτοί οι αγώνες θα συνοδεύονται με το χαρακτηριστικό γράμμα G. ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΛΑΤΗ ΝΑ ΓΝΩΡIΖΕI ΚΑI ΝΑ ΤΗΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΥΣ Ο πελάτης υποβάλλοντας το δελτίο στοιχήματος δηλώνει αμετάκλητα ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί πλήρως τους κανονισμούς της ΟΠΑΠ GLORY LIMITED όπως είναι αναρτημένοι στα κεντρικά γραφεία και στους αντιπροσώπους και αναγνωρίζει ότι η αποδοχή του δελτίου στοιχήματος γίνεται

8 υπό τον όρο ελέγχου του και διαπίστωσης συμφωνίας του με τους κανονισμούς και ανακοινώσεις της Εταιρείας. Όλοι οι πελάτες είναι υπόχρεοι να ελέγχουν τα δελτία τους ότι έχουν συμπληρωθεί καθαρά βάσει των προγνωστικών και οδηγιών τους. Για αυτό και η ευθύνη για την ορθότητα της απόδειξης υπόκειται στον πελάτη. Δεν αναγνωρίζονται λάθη του πελάτη, του προσωπικού των κεντρικών γραφείων ή των αντιπροσώπων και ο έλεγχος όλων των στοιχημάτων για τυχόν κέρδη θα γίνεται βάσει των κανονισμών. ΔΙΑΦΟΡΕΣ (DISPUTES) Όταν μια διαφορά δε μπορεί να επιλυθεί μεταξύ εταιρείας και πελάτη οι δύο πλευρές θα αποταθούν σε αναγνωρισμένο όργανο για το διορισμό διαιτητή (arbitrator) η απόφαση του οποίου θα είναι τελεσίδικη. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ. Γενικοί Κανόνες Το Τέλος της κανονικής διάρκειας των ποδοσφαιρικών αγώνων καθορίζεται με τη συμπλήρωση των 90 λεπτών του αγώνα με τις επιπρόσθετες καθυστερήσεις (90+) που ορίζεται από την διαιτησία. Τυχόν παράταση δε θεωρείται σαν μέρος του αγώνα. Σε στοιχήματα που αφορούν την πρόβλεψη τελικού αποτελέσματος, (Τελικό Αποτέλεσμα Χ, Ημίχρονο/Τελικό Χ-Χ, 1-Χ,2-Χ και Ακριβές Σκορ 0-0,1-1,2-2 κλπ) καμιά στήλη δεν πρέπει να περιέχει περισσότερες από 5 ισοπαλίες ανεξαρτήτως από την προέλευση του είδους στοιχήματος. Ο πιο πάνω κανονισμός δεν ισχύει για τα ειδικά στοιχήματα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ HMIXPΟNΟY (HALF-TIME BET) και για το ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (DOUBLE CHANCE). (α) Tο σκορ στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα θα θεωρείται το Τελικό Αποτέλεσμα, (β) Σε περίπτωση διακοπής του αγώνα Τελικό Αποτέλεσμα θα θεωρείται το σκορ που ίσχυε την ώρα της διακοπής εφόσον έχει αρχίσει το δεύτερο Ημίχρονο. Αν ο αγώνας διακοπεί κατά την διάρκεια ή στο τέλος του πρώτου Ημιχρόνου θα θεωρείται άκυρος με εξαίρεση τα ακόλουθα τα οποία θα είναι έγκυρα: Στοίχημα Half Time Bet Είναι έγκυρο με αποτέλεσμα το σημείο που ισχύει την ώρα της διακοπής.

9 Στοίχημα To Score/Not To Score Είναι έγκυρο αν η ομάδα έχει σημειώσει τέρμα, ανεξάρτητα από το αν η επιλογή είναι για να σκοράρει (TO SCORE) ή να μην σκοράρει (NOT TO SCORE). Στοίχημα Under/Over Είναι έγκυρο εάν το άρθροισμα των τερμάτων που σημειώθηκαν είναι περισσότερο από 2.5. Δηλαδή, στην περίπτωση αυτή το στοίχημα UNDER θα χάνει. Στοίχημα Number of Goals - Είναι έγκυρο εάν το άρθροισμα των τερμάτων που σημειώθηκαν στον αγώνα είναι μεγαλύτερο του επτά (7) Δηλαδή, στην περίπτωση αυτή τα στοιχήματα 0-1,2-3 και 4-6 θα χάνουν. Η πιο πάνω πρόνοια, Β.1.5.(β), δε θα ισχύει για κατηγορίες στοιχημάτων για τις οποίες προβλέπεται ρητά από τον κανονισμό διαφορετική ρύθμιση ή αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε δελτίο αποδόσεων που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την εταιρεία. ΚΑΝΟΝIΣΜΟI ΓIΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛIΚΟ ΣΚΟΡ (CORRECT SCORE) Στο στοίχημα Τελικό Σκορ (Correct Score) πρέπει να προβλεφθεί σωστά το τελικό σκορ στον αγώνα που έχει επιλεγεί. Στοιχήματα για Τελικό Σκορ (CORRECT SCORE) γίνονται δεκτά για όλους τους αγώνες για τους οποίους η Εταιρεία έχει εκδώσει πίνακες ή προσφέρει ειδικές τιμές εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε δελτίο αποδόσεων που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Δεν επιτρέπονται περισσότερα από 5 τελικά σκορ ισοπαλίας σε καμιά στήλη. Οι τιμές των πινάκων δεν ισχύουν όταν για κάποιο αγώνα προσφέρονται ειδικές τιμές από την εταιρεία εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Όταν μια τιμή δεν αναφέρεται στους πίνακες, η τιμή που θα ισχύει είναι η αμέσως επόμενη ψηλότερη τιμή εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Όταν ένας αγώνας διακοπεί Τελικό Σκορ (CORRECT SCORE) θα θεωρείται το σκορ που ίσχυε την ώρα της διακοπής του αγώνα εφόσον έχει αρχίσει το δεύτερο Ημίχρονο. Αν ο αγώνας διακοπεί κατά τη διάρκεια ή στο τέλος του πρώτου Ημιχρόνου θα θεωρείται άκυρος. Μονά Αποδεκτά (Singles Accepted) εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Το στοίχημα Τελικό Σκορ (Correct Score) συγκαταλέγεται στην κατηγορία των Ειδικών Στοιχημάτων (Speciality Bets)

10 ΚΑΝΟΝIΣΜΟI ΓIΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΗΜIΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛIΚΟΥ (HALF-TIME/FULL-TIME) Στο στοίχημα Ημίχρονο / Τελικό πρέπει να προβλεφθεί σωστά το σημείο (1,Χ,2) στο Α ημίχρονο του αγώνα και το σημείο (1,Χ,2) στο τέλος του αγώνα που έχει επιλεγεί. Στοιχήματα για τα αποτελέσματα Α Ημιχρόνου και Τελικού (HALF-TIME/FULL TIME) γίνονται δεκτά για όλους τους αγώνες για τους οποίους η Εταιρεία έχει εκδώσει πίνακες ή προσφέρει ειδικές τιμές εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε δελτίο αποδόσεων που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία.. Δεν επιτρέπεται μία στήλη να περιέχει περισσότερα από πέντε (5) ημίχρονα - τελικά με τελικό αποτέλεσμα την ισοπαλία. Οι τιμές των πινάκων δεν ισχύουν όταν για κάποιο αγώνα προσφέρονται ειδικές τιμές από την εταιρεία εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Όταν μια τιμή δεν αναφέρεται στους πίνακες, η τιμή που θα ισχύει είναι η αμέσως επόμενη ψηλότερη τιμή εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Όταν ένας αγώνας διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο πριν την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου τότε το παιγνίδι είναι άκυρο (VOID) για σκοπούς Ημιχρόνου - Τελικού. Σε περίπτωση διακοπής κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου τελικό αποτέλεσμα θα θεωρείται το σκορ που ίσχυε την ώρα της διακοπής του αγώνα, εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Διπλά και Άνω Αποδεκτά εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Το στοίχημα Ημίχρονο / Τελικό (Half Time/Full Time) συγκαταλέγεται στην κατηγορία των Ειδικών Στοιχημάτων (Speciality Bets) ΚΑΝΟΝIΣΜΟI ΓIΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ A ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ (HALF-TIME BETS) Στο στοίχημα για αποτέλεσμα Α' Ημιχρόνου (Half-time Bet) πρέπει να προβλεφθεί το αποτέλεσμα (1, Χ, 2) του Α' Ημιχρόνου των αγώνων που έχουν επιλεγεί.

11 Στοιχήματα για αποτέλεσμα Α' Ημιχρόνου (Half-time bet, 45-er), γίνονται δεκτά για όλους τους αγώνες για τους οποίους η Εταιρεία έχει εκδώσει πίνακες ή προσφέρει ειδικές τιμές εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε δελτίο αποδόσεων που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Πρόβλεψη του σκορ του Α' ημιχρόνου δεν γίνεται δεκτή. Οι τιμές των πινάκων δεν ισχύουν όταν για κάποιο αγώνα προσφέρονται ειδικές τιμές από την εταιρεία εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Σε περίπτωση διακοπής ενός αγώνα πριν την λήξη του Α' Ημιχρόνου, αποτέλεσμα Α' ημιχρόνου θα θεωρείται το σκορ που ίσχυε την ώρα διακοπής του αγώνα, εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή και δημοσιεύεται από την εταιρεία. Όταν μια τιμή δεν αναφέρεται στους πίνακες, η τιμή που θα ισχύει είναι η αμέσως επόμενη ψηλότερη τιμή εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Τριπλά και Άνω Αποδεκτά εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Το στοίχημα Ημιχρόνου (Half Time) συγκαταλέγεται στην κατηγορία των Ειδικών Στοιχημάτων (Speciality Bets) ΚΑΝΟΝIΣΜΟI ΓIΑ ΤΟ NUMBER OF GOALS (ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓIΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΛIΚΟ ΑΡIΘΜΟ ΤΕΡΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΗΜΕIΩΘΟΥΝ ΣΕ ΕΝΑ ΑΓΩΝΑ) Στο στοίχημα αυτό πρέπει να προβλεφθεί σωστά πόσα τέρματα θα σημειωθούν στον αγώνα που έχει επιλεγεί. Στοιχήματα για NUMBER OF GOALS γίνονται δεκτά για όλους τους αγώνες για τους οποίους η Εταιρεία έχει εκδώσει πίνακες ή προσφέρει ειδικές τιμές εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε δελτίο αποδόσεων που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Οι τιμές των πινάκων δεν ισχύουν όταν για κάποιο αγώνα προσφέρονται ειδικές τιμές από την εταιρεία εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Όταν μια τιμή δεν αναφέρεται στους πίνακες, η τιμή που θα ισχύει είναι η αμέσως επόμενη ψηλότερη τιμή εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία.

12 Όταν ένας αγώνας διακοπεί, για σκοπούς στοιχήματος NUMBER OF GOALS τελικό σκορ θα θεωρείται το σκορ που ίσχυε την ώρα διακοπής του αγώνα εφόσον έχει αρχίσει το δεύτερο Ημίχρονο Αν ο αγώνας διακοπεί κατά τη διάρκεια ή στο τέλος του πρώτου Ημιχρόνου θα θεωρείται άκυρος εκτός αν το άθροισμα των τερμάτων στον αγώνα είναι μεγαλύτερο του επτά (7) οπότε θα είναι έγκυρο, βλέπε παράγραφο Β1.5.4 Διπλά και Άνω Αποδεκτά εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Το στοίχημα Σύνολο Τερμάτων (Number of Goals) συγκαταλέγεται στην κατηγορία των Ειδικών Στοιχημάτων (Speciality Bets) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ UNDER/OVER 2.5 GOALS (ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2.5 ΤΕΡΜΑΤΑ) Στο στοίχημα αυτό πρέπει να προβλεφθεί σωστά εάν θα σημειωθούν λιγότερα ή περισσότερα από 2.5 τέρματα σε ένα αγώνα. Οι τιμές του στοιχήματος αυτού θα αναγράφονται στα δελτία αποδόσεων που θα εκδίδονται από την εταιρεία. Όταν ένας αγώνας διακοπεί, για σκοπούς στοιχήματος Under/Over τελικό σκορ θα θεωρείται το σκορ που ίσχυε την ώρα διακοπής του αγώνα εφόσον έχει αρχίσει το δεύτερο Ημίχρονο. Σε περίπτωση διακοπής του αγώνα πριν τη συμπλήρωση του πρώτου ημιχρόνου το στοίχημα UNDER/OVER θεωρείτε άκυρο εκτός και αν το άθροισμα του αποτελέσματος τη στιγμή της διακοπής είναι άνω από 2.5 τέρματα, το οποίο και θα είναι έγκυρο, βλέπε παράγραφο Β1.5.3 Β.6.5. Τριπλά και Άνω Αποδεκτά εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Το στοίχημα Πάνω / Κάτω Από 2.5 Τέρματα (Under/Over 2.5 Goals) συγκαταλέγεται στην κατηγορία των Ειδικών Στοιχημάτων (Speciality Bets) ΚΑΝΟΝIΣΜΟI ΓIΑ ΤΟ SCORE/NOT TO SCORE (YES OR NO, ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΜIΑ ΟΜΑΔΑ ΘΑ ΣΚΟΡΑΡΕI 'Η ΟΧI) Στο στοίχημα αυτό πρέπει να προβλεφθεί σωστά αν η ομάδα που έχει επιλεγεί θα σκοράρει ή όχι. Στοιχήματα για το SCORE/NOT TO SCORE γίνονται δεκτά για όλους τους αγώνες για τους οποίους η Εταιρεία έχει εκδώσει πίνακες ή προσφέρει ειδικές τιμές εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε δελτίο αποδόσεων που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία.

13 Όταν μια τιμή δεν αναφέρεται στους πίνακες, η τιμή που θα ισχύει είναι η αμέσως επόμενη ψηλότερη τιμή εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Όταν ένας αγώνας διακοπεί κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου και πριν τη έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, για σκοπούς στοιχήματος TO SCORE/NOT TO SCORE ο αγώνας θα θεωρείται άκυρος (VOID) εκτός αν η ομάδα έχει σημειώσει τέρμα, ανεξάρτητα από το αν η επιλογή είναι για να σκοράρει (TO SCORE) ή να μην σκοράρει (NOT TO SCORE), βλέπε παράγραφο Β1.5.2 Σε περίπτωση διακοπής κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου τελικό αποτέλεσμα θα θεωρείται το σκορ που ίσχυε την ώρα της διακοπής του αγώνα, εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Η επιλογή και των δύο ομάδων σε ένα αγώνα να σκοράρουν (TO SCORE) γίνεται αποδεκτή. Δεν επιτρέπεται το στοίχημα που περιλαμβάνει και τις δύο ομάδες ενός αγώνα ΝΑ ΜΗΝ ΣΚΟΡΑΡΟΥΝ (NOT TO SCORE). Δεν επιτρέπεται το στοίχημα που περιλαμβάνει και τις δύο ομάδες ενός αγώνα, την μια ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ (TO SCORE) και την άλλη ΝΑ ΜΗΝ ΣΚΟΡΑΡΕΙ (NOT TO SCORE). Τριπλά και Άνω Αποδεκτά εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Το στοίχημα Να Σκοράρει / Να Μην Σκοράρει μια Ομάδα (To Score/Not to Score) συγκαταλέγεται στην κατηγορία των Ειδικών Στοιχημάτων (Speciality Bets) ΣΚΟΡΕΡ ΠΡΩΤΟΥ, ΤΕΛΕΥΤΑIΟΥ 'Η ΟΠΟIΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΕΡΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ (FIRST/LAST OR ANY PLAYER TO SCORE). Σε αυτό το στοίχημα πρέπει να προβλεφθούν σωστά οι ποδοσφαιριστές που θα σκοράρουν στον επιλεγμένο αγώνα. Στοιχήματα για τον Σκόρερ του Πρώτου / Τελευταίου / Οποιουδήποτε Τέρματος (First/Last/Any Goal scorer) γίνονται δεκτά για τους αγώνες τους οποίους η εταιρεία προσφέρει ειδικές τιμές. Στοιχήματα για τον σκόρερ του Πρώτου (FIRST) τέρματος είναι άκυρα (VOID) αν ο ποδοσφαιριστής που έχει επιλεγεί δεν πήρε μέρος στον αγώνα ή αν συμμετείχε στον αγώνα σαν αλλαγή μετά την επίτευξη του πρώτου τέρματος του αγώνα.

14 Στοιχήματα για τον σκόρερ του Τελευταίου (LAST) τέρματος είναι άκυρα (VOID) αν ο ποδοσφαιριστής που έχει επιλεγεί δεν πήρε μέρος στον αγώνα. Αν ένας ποδοσφαιριστής αγωνιζόταν και αποχώρησε από τον αγώνα πριν την επίτευξη του τελευταίου τέρματος του αγώνα, το στοίχημα είναι έγκυρο. Στοιχήματα για τον σκόρερ οποιουδήποτε (ANY) τέρματος είναι άκυρα (VOID) αν ο ποδοσφαιριστής που έχει επιλεγεί δεν πήρε μέρος στον αγώνα. Όταν ένας αγώνας διακοπεί κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου και πριν τη έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, για σκοπούς στοιχήματος Σκόρερ Πρώτου ή Οποιουδήποτε τέρματος (First or Any Goal scorer), ο αγώνας θα θεωρείται άκυρος (VOID) εκτός αν έχει σημειωθεί τέρμα οπότε το στοίχημα είναι έγκυρο. Το στοίχημα για τον σκόρερ του τελευταίου τέρματος (Last Goal scorer) θα θεωρείται άκυρο. Σε περίπτωση διακοπής κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου όλα τα στοιχήματα θα είναι έγκυρα εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Τυχόν αυτογκόλ δε μετρά για τον ποδοσφαιριστή που το έχει πετύχει διότι καθορίζεται ξεχωριστή απόδοση στην περίπτωση του Αυτογκόλ. Τυχόν παράταση δεν θεωρείται μέρος του αγώνα εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Σε περίπτωση που σημειωθεί ο ίδιος ποδοσφαιριστής σαν σκόρερ του Πρώτου τέρματος (First) και Τελευταίου (Last) τότε το στοίχημα θα θεωρείται σαν δύο Στοιχήματα (διπλή). Οι συνδυασμοί πέραν του ενός ποδοσφαιριστή να σκοράρει σε ένα αγώνα επιτρέπεται μεταξύ: των σκόρερ Οποιονδήποτε τερμάτων (ANY GOAL SCORER) και των σκόρερ Οποιονδήποτε τερμάτων (ANY GOAL SCORER) με σκόρερ για το Πρώτο ή Τελευταίο τέρμα (FIRST ή LAST GOAL SCORER). Η επιλογή του ίδιου ποδοσφαιριστή να σκοράρει το πρώτο/ τελευταίο/ οποιοδήποτε τέρμα δεν επιτρέπεται. Τα στοιχήματα Συνδυασμού Σκόρερ Πρώτου Τέρματος(FIRST GOALSCORER) με Χρόνο Επίτευξης του Πρώτου Τέρματος (TIME OF FIRST GOAL) και Σκόρερ Πρώτου ή Τελευταίου Τέρματος (FIRST/LAST GOALSCORER) με Τελικό Σκορ (CORRECT SCORE) δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλο είδος στοιχήματος. Για το στοίχημα Σκόρερ Πρώτου ή Τελευταίου Τέρματος (FIRST/LAST GOALSCORER) με Τελικό Σκορ (CORRECT SCORE) ο συντελεστής απόδοσης είναι το 50% των πολλαπλασιαζόμενων αποδόσεων των δύο επιλογών.

15 Για το στοίχημα Σκόρερ Πρώτου Τέρματος (FIRST GOALSCORER) με Χρόνο Επίτευξης του Πρώτου Γκολ (TIME OF FIRST GOAL) ο συντελεστής απόδοσης είναι το πολλαπλασιαζόμενο των αποδόσεων των δύο επιλογών. Επίσης ισχύουν οι αναγραφόμενοι κανόνες στα δελτία αποδόσεων που εκδίδει η εταιρεία. Τα στοιχήματα για Σκόρερ Πρώτου / Τελευταίου / Οποιουδήποτε Τέρματος (First/Last/Any Goal scorer) και Χρόνος Επίτευξης του πρώτου Τέρματος στον αγώνα ΔΕΝ συγκαταλέγονται στην κατηγορία των Ειδικών Στοιχημάτων (Speciality Bets) ΧΡΟΝΟΣ ΕΠIΤΕΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΡΜΑΤΟΣ (TIME OF FIRST GOAL) Στο στοίχημα Χρόνος Επίτευξης Πρώτου Τέρματος (TIME OF FIRST GOAL) πρέπει να προβλεφθεί σωστά ο χρόνος επίτευξης του πρώτου τέρματος στον επιλεγμένο αγώνα. Στοιχήματα για Χρόνος Επίτευξης Πρώτου Τέρματος ΤIΜΕ FIRST GOAL γίνονται δεκτά για τους αγώνες τους οποίους η Εταιρεία προσφέρει ειδικές τιμές. Όταν ένας αγώνας διακοπεί, για σκοπούς στοιχήματος TIME OF FIRST GOAL ο αγώνας θα θεωρείται άκυρος (VOID) εκτός αν έχει σημειωθεί τέρμα, ή αν ο αγώνας διακόπηκε σε χρονικό σημείο μεταγενέστερο από την ολοκλήρωση της επιλογής του πελάτη οπότε το στοίχημα είναι έγκυρο. Ο τρόπος επιβεβαίωσης του χρόνου επίτευξης του Πρώτου Τέρματος θα καθορίζεται στο δελτίο αποδόσεων που εκδίδεται ή και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Tο TIME OF FIRST GOAL μπορεί να συνδυαστεί με άλλο είδος στοιχήματος εφόσον δεν είναι του ίδιου αγώνα. ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΙ ΣΚΟΡΕΡΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ Τα στοιχήματα για Σκόρερ του Πρώτου / Τελευταίου Τέρματος (FIRST/LAST GOALSCORER) με Χρόνο Επίτευξης του Πρώτου Τέρματος (TIME OF FIRST GOAL) γίνονται αποδεκτά για τον ίδιο αγώνα και δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλα είδη στοιχημάτων. Ο συντελεστής απόδοσης είναι το πολλαπλασιαζόμενο των αποδόσεων των δύο επιλογών. Τα στοιχήματα για Σκόρερ Πρώτου ή Τελευταίου Τέρματος (FIRST/LAST GOALSCORER) με Τελικό Σκορ (CORRECT SCORE) γίνονται αποδεκτά για τον ίδιο αγώνα και δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλα είδη στοιχημάτων. Ο συντελεστής απόδοσης είναι το 50% των πολλαπλασιαζόμενων αποδόσεων των δύο επιλογών.

16 Οι συνδυασμοί αυτοί δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλο είδος στοιχήματος και είναι ΜΟΝΑ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΜΟΝΟ. Επίσης ισχύουν οι αναγραφόμενοι κανόνες στα δελτία αποδόσεων που εκδίδει η εταιρεία. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΣΕ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ. Γενικοί Κανόνες Το αποτέλεσμα ενός αγώνα καλαθόσφαιρας καθορίζεται στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Τυχών παρατάσεις δεν μετρούν. Αν ένας αγώνας διακοπεί οριστικά όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. Προβάδισμα (Handicap) Όπου υπάρχει προβάδισμα θα υπολογίζεται στο τελικό αποτέλεσμα για να εξακριβωθεί ο νικητής του αγώνα για σκοπούς στοιχήματος. π.χ. με handicap 10 η ομάδα για να θεωρηθεί νικήτρια για σκοπούς στοιχήματος πρέπει να κερδίσει τον αγώνα με έντεκα (11) ή περισσότερους από έντεκα (11) πόντους. Αγώνες Καλαθόσφαιρας μπορούν να συνδυαστούν με ποδόσφαιρο σε τριπλά και άνω, π.χ. ένα ποδοσφαιρικό και δύο καλαθοσφαιρικούς αγώνες ή δύο ποδοσφαιρικούς και ένας καλαθοσφαιρικό αγώνα. Σε περίπτωση διακοπής του αγώνα όλα τα είδη στοιχήματος θεωρούνται άκυρα. Ανώτατο όριο πληρωμής για όλα τα στοιχήματα καλαθόσφαιρας είναι 10,000. ΚΑΝΟΝIΣΜΟI ΓIΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΗΜIΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛIΚΟΥ (HALF-TIME/FULL-TIME) Στο στοίχημα Ημίχρονο / Τελικό πρέπει να προβλεφθεί σωστά το σημείο (1,Χ,2) στο Α ημίχρονο του αγώνα και το σημείο (1,Χ,2) στο τέλος του αγώνα που έχει επιλεγεί. Στοιχήματα για τα αποτελέσματα Α Ημιχρόνου και Τελικού (HALF-TIME/FULL TIME) γίνονται δεκτά για όλους τους αγώνες για τους οποίους η Εταιρεία έχει εκδώσει πίνακες ή προσφέρει ειδικές τιμές εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε δελτίο αποδόσεων που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Δεν επιτρέπεται μία στήλη να περιέχει περισσότερα από πέντε (5) ημίχρονατελικά με τελικό αποτέλεσμα την ισοπαλία.

17 Το προβάδισμα (Handicap) υπολογίζεται στο τελικό αποτέλεσμα για να εξακριβωθεί ο νικητής του αγώνα για σκοπούς στοιχήματος. π.χ. Με handicap 10 στο τελικό και -5 στο ημίχρονο η ομάδα πρέπει να κερδίσει τον αγώνα με 6 ή περισσότερους πόντους στο ημίχρονο και έντεκα (11) ή περισσότερους από έντεκα (11) πόντους στο τελικό. Όταν ένας αγώνας διακοπεί τότε το παιγνίδι είναι άκυρο (VOID) για σκοπούς Ημιχρόνου-Τελικού. Διπλά και Άνω Αποδεκτά εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. ΚΑΝΟΝIΣΜΟI ΓIΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ A ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ (HALF-TIME BETS) Στο στοίχημα για αποτέλεσμα Α' Ημιχρόνου (Half-time Bet) πρέπει να προβλεφθεί το αποτέλεσμα (1, Χ, 2) του Α' Ημιχρόνου των αγώνων που έχουν επιλεγεί. Λαμβάνοντας υπόψη το Handicap (προβάδισμα) υπολογίζεται το τελικό αποτέλεσμα του ημιχρόνου για να εξακριβωθεί ο νικητής του αγώνα για σκοπούς στοιχήματος. π.χ. Με handicap 5 η ομάδα θεωρείται ότι έχει κερδίσει στο ημίχρονο αν προηγείται με έξι (6) ή περισσότερους από έξι (6) πόντους με τη λήξη του ημιχρόνου. Στοιχήματα για αποτέλεσμα Α' Ημιχρόνου (Half - Time bet), γίνονται δεκτά για όλους τους αγώνες για τους οποίους η Εταιρεία έχει εκδώσει πίνακες ή προσφέρει ειδικές τιμές εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε δελτίο αποδόσεων που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Όταν ένας αγώνας διακοπεί τότε το παιγνίδι είναι άκυρο (VOID) για σκοπούς Ημιχρόνου Τριπλά και Άνω Αποδεκτά εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή δελτίο αποδόσεων που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. ΚΑΝΟΝIΣΜΟI ΓIΑ ΤΟ TOTAL POINTS (ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓIΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΛIΚΟ ΑΡIΘΜΟ ΠΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΗΜΕIΩΘΟΥΝ ΣΕ ΕΝΑ ΑΓΩΝΑ) Στο στοίχημα αυτό πρέπει να προβλεφθεί σωστά ο αριθμός των πόντων που θα σημειωθούν στον αγώνα που έχει επιλεγεί. Το προβάδισμα δεν λαμβάνεται υπόψη. Στοιχήματα για Σύνολο Πόντων (TOTAL POINTS) γίνονται δεκτά για όλους τους αγώνες για τους οποίους η Εταιρεία έχει εκδώσει πίνακες ή προσφέρει ειδικές τιμές εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε δελτίο αποδόσεων που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία.

18 Όταν ένας αγώνας διακοπεί, για σκοπούς στοιχήματος ΤOTAL POINTS θα θεωρείται άκυρος. Τυχόν παράταση δεν μετρά. Διπλά και Άνω Αποδεκτά εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή δελτίο αποδόσεων που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ (UNDER/OVER)-ΑΝ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ Ή ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟΙ ΠΟΝΤΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΑΓΩΝΑ. Στο στοίχημα αυτό πρέπει να προβλεφθεί σωστά εάν θα σημειωθούν λιγότεροι ή περισσότεροι πόντοι από την προκαθορισμένη βάση σε ένα αγώνα. Το προβάδισμα δεν λαμβάνεται υπόψη. Στοιχήματα για Πάνω / Κάτω (Under/Over) γίνονται δεκτά για όλους τους αγώνες για τους οποίους η Εταιρεία έχει εκδώσει πίνακες ή προσφέρει ειδικές τιμές εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε δελτίο αποδόσεων που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Σε περίπτωση διακοπής του αγώνα το στοίχημα UNDER/ΟVER θεωρείτε άκυρο. Τριπλά και άνω εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή δελτίο αποδόσεων που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (FORMULA-ONE) Νικητής του Γκραν Πρι (Win the Grand Prix) Πρόβλεψη για τον οδηγό που θα τερματίσει στη πρώτη θέση του Γκραν Πρι. Μονό Αποδεκτό. Δεν συνδυάζεται με την πρόβλεψη για τον ίδιο οδηγό να τερματίσει στη πρώτη θέση του αγώνα κατάταξης (POLE POSITION). Θέση Τερματισμού (Grand Prix Place) Πρόβλεψη για τον οδηγό να τερματίσει στις προκαθορισμένες θέσεις ανεξάρτητα από την συγκεκριμένη θέση. Μονά και άνω αποδεκτά. Νικητής του αγώνα Κατάταξης (Win the Pole Position)- Πρόβλεψη για τον οδηγό που θα τερματίσει στη πρώτη θέση του γύρου κατάταξης (POLE). Μονό Αποδεκτό. Δεν συνδυάζεται με την πρόβλεψη για τον ίδιο οδηγό να τερματίσει στη πρώτη θέση του αγώνα (Grand Prix) Θέση Τερματισμού στον Αγώνα Κατάταξης (Pole Position Place) Πρόβλεψη για τον οδηγό να τερματίσει στις προκαθορισμένες θέσεις ανεξάρτητα από την συγκεκριμένη θέση κατάταξης. Μονά και άνω αποδεκτά

19 TO CLASSIFY- Ο επιλεγμένος οδηγός πρέπει να συμπληρώσει το προκαθορισμένο ποσοστό της διαδρομής (σε γύρους) ή να ικανοποιήσει οποιουσδήποτε κανονισμούς εφαρμόζει η FIA για να καθοριστεί αν ένας οδηγός θα θεωρηθεί CLASSIFIED ή όχι. NOT TO CLASSIFY Όταν ο οδηγός αποχωρήσει από τον αγώνα προτού συμπληρώσει το προκαθορισμένο ποσοστό της διαδρομής (σε γύρους) ή να ικανοποιήσει οποιουσδήποτε κανονισμούς εφαρμόζει η FIA για να καθοριστεί αν ένας οδηγός θα θεωρηθεί CLASSIFIED ή όχι. HEAD TO HEAD Πρέπει να προβλεφθεί σωστά ποιος από τους δύο οδηγούς θα τερματίσει στη ψηλότερη θέση. Εάν οι δύο οδηγοί αποχωρήσουν τότε κερδίζει αυτός που συμπλήρωσε τους πιο πολλούς γύρους. Σε περίπτωση που και οι δύο οδηγοί αποχωρήσουν στον ίδιο γύρο, τότε ο νικητής θα καθορίζεται από την επίσημη τελική κατάταξη της FIA, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι μπορεί να αποχώρησαν την ίδια ακριβώς στιγμή και βάσει των δικών της κανονισμών. GROUP BETTING- Πρέπει να προβλεφθεί σωστά ο οδηγός που θα τερματίσει πρώτος από τους υπόλοιπους οδηγούς στο Group του. Εάν οι οδηγοί αποχωρήσουν τότε κερδίζει αυτός που συμπλήρωσε τους πιο πολλούς γύρους. Σε περίπτωση που όλοι οι οδηγοί αποχωρήσουν στον ίδιο γύρο, τότε ο νικητής θα καθορίζεται από την επίσημη τελική κατάταξη της FIA ανεξάρτητα από το γεγονός ότι μπορεί να αποχώρησαν την ίδια ακριβώς στιγμή και βάσει των δικών της κανονισμών. FORECAST THE WINNER AND RUNNER UP- Ορθή πρόβλεψη του πρώτου και του δεύτερου οδηγού κατά σειρά τερματισμού στο Γκραν Πρι. Μονά αποδεκτά μόνο, δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλα είδη στοιχήματος. Για όλα τα είδη στοιχήματος ισχύουν τα επίσημα τελικά αποτελέσματα της F.I.A Ανώτατο όριο πληρωμής είναι 25,000. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής του αγώνα θα ισχύουν τα επίσημα αποτελέσματα της FIA. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ (ANTE POST) Τα μελλοντικά στοιχήματα (Ante-Post) στοιχήματα ισχύουν μόνο για την κανονική διάρκεια των πρωταθλημάτων και δεν συμπεριλαμβάνουν τυχών Play-Offs ή Play-Outs με εξαίρεση αγώνες για την ανακήρυξη του πρωταθλητή μόνον (μπαράζ). Τα δελτία αποδόσεων Ante-Post ισχύουν από την έκδοση τους μέχρι την αναγραφόμενη ώρα τερματισμού τους. Η αναγραφόμενη ώρα δεν μπορεί να είναι

20 μεταγενέστερη της ώρας έναρξης του χρονικά πρώτου διεξαγόμενου αγώνα στην κάθε διοργάνωση. Τα στοιχήματα τύπου Ante-Post καταχωρούνται στο σύστημα μέσω του δελτίου συμμετοχής στο οποίο αναγράφεται η ενδεικτική φράση ANTE POST. Τα Ante-Post στοιχήματα γίνονται ΜΟΝΑ αποδεκτά εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε δελτίο αποδόσεων που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία.. Τα στοιχήματα τύπου Ante-Post ΔΕΝ μπορούν να συνδυαστούν με άλλα στοιχήματα. Στοιχήματα ANTE-POST θα θεωρούνται ληγμένα και άνευ αξίας αν δεν εξαργυρωθούν μέχρι και εικοσιοκτώ (28) ημέρες από την ημερομηνία λήξης του τελευταίου γεγονότος που συμπεριλαμβάνεται στο κερδισμένο "Δελτίο Στοιχήματος". Το ανώτατο όριο πληρωμής καθορίζεται στις 25,000 Σε περίπτωση που ένα μελλοντικό στοίχημα τύχει να έχει περισσότερους από ένα νικητή, π.χ. δυο ποδοσφαιριστές να είναι πρώτοι σκόρερ σε μια διοργάνωση με τον ίδιο αριθμό τερμάτων, θα ισχύει ο ακόλουθος κανονισμός: DEAD HEAT RULE (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑΣ Η ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ): Αν σε κάποιο στοίχημα ισχύει ο κανονισμός αυτός, σε περίπτωση ισοπαλίας ή ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων διαγωνιζομένων ή συνδυασμών κερδίζουν όλοι όσοι στοιχημάτισαν στις ομάδες ή συνδυασμούς που ισοβάθμησαν αλλά με κατ αναλογία μειωμένες τιμές. Συγκεκριμένα η απόδοση για την επιλογή θα διαιρείται με τον αριθμό των διαγωνιζομένων που θα εμπλέκονται στην ισοβαθμία. π.χ. στην περίπτωση που για τη θέση του πρώτου σκόρερ του EURO 2004 ισοβαθμήσουν τρεις (3) ποδοσφαιριστές με επτά (7) τέρματα ο καθένας, τότε το κάθε στοίχημα σε ένα από τους 3 ποδοσφαιριστές θεωρείται νικηφόρο με απόδοση το εν τρίτο (1/3) της απόδοσης που θα έπαιρνε χωρίς την ισοβαθμία. Ισχύει μόνο στα στοιχήματα που αναγράφεται ότι ισχύει ο κανονισμός. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Η ΑΛΛΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ Η ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Για οποιεσδήποτε άλλες διοργανώσεις ή άλλα αθλήματα ή άλλα γεγονότα τα οποία μπορεί να προσφέρει η εταιρεία θα ισχύουν ειδικοί κανονισμοί οι οποίοι θα καθορίζονται από την εταιρεία. Οι ειδικοί κανονισμοί θα γνωστοποιούνται με αναγραφή των στα δελτία αποδόσεων που θα εκδίδει η εταιρεία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΓΝΩΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΤΥΧΗ Ημερομηνία Έναρξης: 3 Μαρτίου 1996 Αντικείμενο Παιχνιδιού Το παιχνίδι ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ αφορά στην πρόβλεψη οκτώ (8) ποδοσφαιρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. εισήγαγε στην Ελλάδα τα παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης το έτος 2000, με μεγάλη επιτυχία.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. εισήγαγε στην Ελλάδα τα παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης το έτος 2000, με μεγάλη επιτυχία. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. εισήγαγε στην Ελλάδα τα παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης το έτος 2000, με μεγάλη επιτυχία. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ Τα στοιχήματα ήταν γνωστά ήδη από την

Διαβάστε περισσότερα

Αφού έχετε μπει στη σελίδα pamestoixima.gr, πατάτε πάνω αριστερά, την επιλογή

Αφού έχετε μπει στη σελίδα pamestoixima.gr, πατάτε πάνω αριστερά, την επιλογή 1. ΠΩΣ ΠΑΙΖΕΤΑΙ Διαδικασία Αφού έχετε μπει στη σελίδα pamestoixima.gr, πατάτε πάνω αριστερά, την επιλογή "ΣΤΟΙΧΗΜΑ" και μπορείτε να δείτε τις ενότητες που περιγράφονται παρακάτω. Στην αριστερή μπάρα επιλογών

Διαβάστε περισσότερα

δ. Έντυπο προγράμματος - κουπόνι (χαρακτηριστικά κουπονιού) ε. Ηλεκτρονικό έντυπο προγράμματος στο www.opap.gr (χαρακτηριστικά)

δ. Έντυπο προγράμματος - κουπόνι (χαρακτηριστικά κουπονιού) ε. Ηλεκτρονικό έντυπο προγράμματος στο www.opap.gr (χαρακτηριστικά) Ατζέντα α. Εισαγωγή β. Νέο δελτίο (χαρακτηριστικά νέου δελτίου) γ. Ηλεκτρονικό δελτίο (Coronis) δ. Έντυπο προγράμματος - κουπόνι (χαρακτηριστικά κουπονιού) ε. Ηλεκτρονικό έντυπο προγράμματος στο www.opap.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ BETATHLON LTD

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ BETATHLON LTD ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ BETATHLON LTD Επεξήγηση όρων Στους παρόντες κανονισμούς, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, όλοι οι όροι και ορολογίες θα ερμηνεύονται και θα έχουν την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ BETATHLON LTD (CYBET)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ BETATHLON LTD (CYBET) ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ BETATHLON LTD (CYBET) Επεξήγηση όρων «Εταιρεία» - H Betathlon Ltd. «Πελάτης» - Άτομο που συμμετέχει στα «Στοιχήματα» που προσφέρει η «Εταιρεία» και για το οποίο άτομο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ Royalhighgate Public Company Ltd 04.04.2014 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ... 6 ΆΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...6 ΆΡΘΡΟ 2 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

cybet 2012 Περιγραφή στοιχημάτων και κανονισμοί

cybet 2012 Περιγραφή στοιχημάτων και κανονισμοί Παράρτημα Α Περιγραφή στοιχημάτων και κανονισμοί Η περιγραφή των πιο κάτω στοιχημάτων αποτελεί μέρος των κανονισμών της Εταιρείας μας, οι οποίοι είναι ανατημένοι στους επίσημους χώρους της Εταιρείας καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ OPAP SPORTS LTD OPAP SPORTS LTD

ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ OPAP SPORTS LTD OPAP SPORTS LTD ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ OPAP SPORTS LTD OPAP SPORTS LTD OPAP SPORTS LTD info@opapsports.com Οι Κανονισμοί αυτοί ισχύουν από την 02/02/2018 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γλωσσάρι στοιχηματικών κανόνων:... 3 1 Η ΕΝΟΤΗΤΑ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Παράρτημα Α. Τελικό αποτέλεσμα 1 Τελικό αποτέλεσμα (1X2) 1: να κερδίσει η εντός έδρας ομάδα 2: να κερδίσει η εκτός έδρας ομάδα 50,000

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Παράρτημα Α. Τελικό αποτέλεσμα 1 Τελικό αποτέλεσμα (1X2) 1: να κερδίσει η εντός έδρας ομάδα 2: να κερδίσει η εκτός έδρας ομάδα 50,000 Παράρτημα Α Ισχύει από 27/8/2013 Οι τύποι στοιχημάτων υπόκεινται σε αλλαγές Σημειώσεις, UNDER = LESS, OVER = MORE, ΚΔΑ: Κανονικη Διάρκεια Αγώνα, Odd - Even (Μονά - Ζυγά): το σκορ 0-0 θεωρείται πάντα ζυγό,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο αγορών Πάμε Στοίχημα

Εγχειρίδιο αγορών Πάμε Στοίχημα Εγχειρίδιο αγορών Πάμε Στοίχημα Περιεχόμενα: Ποδόσφαιρο.. σελ. 2 35 Μπάσκετ... σελ. 36-55 Βόλεϊ.. σελ. 56-59 Χάντμπολ.. σελ. 60-68 Μπέιζμπολ... σελ. 69-72 Χόκεϊ επί Πάγου.... σελ. 73 88 Αμερικάνικο Ποδόσφαιρο..

Διαβάστε περισσότερα

cybet 2012 EVENT ΕΠΙΛΟΓΕΣ SELECTIONS ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

cybet 2012 EVENT ΕΠΙΛΟΓΕΣ SELECTIONS ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα Α Περιγραφή στοιχημάτων και κανονισμοί - Description of bets and regulati Ισχύει από 27/8/2013 - Valid from 27/8/2013 Οι τύποι στοιχημάτων υπόκεινται σε αλλαγές - Bet types are subject to changes

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΓΝΩΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΤΥΧΗ Ημερομηνία Έναρξης Η διεξαγωγή του αριθμολαχείου ξεκίνησε στις 16/11/1997 Αντικείμενο Παιχνιδιού Το ΤΖΟΚΕΡ είναι παιχνίδι

Διαβάστε περισσότερα

SPORTS BETTING ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

SPORTS BETTING ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ SPORTS BETTING ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 1.1 Στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις οι λέξεις , , ή αναφέρονται στις αίθουσες στοιχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός κανονισμός οργάνωσης, λειτουργίας και διεξαγωγής των παιχνιδιών της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.

Γενικός κανονισμός οργάνωσης, λειτουργίας και διεξαγωγής των παιχνιδιών της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. Αριθμ. 2167 ( ΦΕΚ Β 78/22.01.2009) Γενικός κανονισμός οργάνωσης, λειτουργίας και διεξαγωγής των παιχνιδιών της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΓΝΩΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΤΥΧΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟ 1/3/1959: 1ος διαγωνισμός δελτίου ΠΡΟΠΟ. 15/4/1995: Μηχανογράφηση δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΓΝΩΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΤΥΧΗ Ημερομηνία Έναρξης Η διεξαγωγή του αριθμολαχείου ξεκίνησε στις 5/12/1990 Αντικείμενο Παιχνιδιού Το ΛΟΤΤΟ είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Monitor Games BOWLING

Monitor Games BOWLING ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ: BOWLING Αναπαράσταση παιχνιδιού Bowling με δύο εικονικούς παίκτες. Κάθε εικονικός παίκτης έχει δύο ευκαιρίες να ρίξει και τις 10 κορύνες ώστε να πετύχει τη μέγιστη βαθμολογία. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Παράρτημα Α

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Παράρτημα Α Παράρτημα Α Τελευταία ενημέρωση - ισχύουν από 01/11/2015 Οι τύποι στοιχημάτων υπόκεινται σε αλλαγές Σημειώσεις, UNDER = LESS, OVER = MORE, ΚΔΑ: Κανονικη Διάρκεια Αγώνα, Odd - Even (Μονά - Ζυγά): το σκορ

Διαβάστε περισσότερα

NSA Team Championship

NSA Team Championship ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΟΜΑ ΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1. Το Οµαδικό Πρωτάθληµα Σκουός θα διεξαχθεί στα γήπεδα του αθλητικού κέντρου του «Πανεπιστηµίου Κύπρου» από τις 7 έως τις 29 Ιουνίου, 2011 µεταξύ των ωρών 6:00 µ.µ. και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΛΟΤΤΟ»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΛΟΤΤΟ» Περιστέρι, 02.06.2009 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Αρ. Πρωτ.: Α/11886 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΛΟΤΤΟ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Σας ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πρωταθλήματος. Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Ασφαλιστικών Εταιρειών

Κανονισμός Πρωταθλήματος. Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κανονισμός Πρωταθλήματος Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Ασφαλιστικών Εταιρειών 2016-2017 2016-2017 Περιεχόμενα 01 τόπος διεξαγωγής / Γήπεδα 02 Διαρκεια πρωταθληματος 03 Ώρα προσέλευσης ομάδων 04 Δομή ομάδας 05

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (ΕΦΟΑ) ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α και Β ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (ΕΦΟΑ) ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α και Β ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (ΕΦΟΑ) ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α και Β ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2017 Α ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Στο Πρωτάθλημα της Α Εθνικής συμμετέχουν 12 ομάδες της προηγούμενης χρονιάς και 4 ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις Σχεδίου «ανταμοιβή»

Όροι & Προϋποθέσεις Σχεδίου «ανταμοιβή» Όροι & Προϋποθέσεις Σχεδίου «ανταμοιβή» 1. Περιγραφή του Σχεδίου: Το Σχέδιο «ανταμοιβή» (στο εξής Σχέδιο ) αποτελεί πρόγραμμα επιβράβευσης Καρτών της Τράπεζας Κύπρου, το οποίο επιστρέφει στους Κατόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ MEGA BOOSTER-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ MEGA BOOSTER-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ MEGA BOOSTER-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ H επιβράβευση αυτή αφορά μόνο pregame στοιχήματα σε 3άδες και πάνω, σε αγορές των πρωταθλημάτων ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ, ΑΓΓΛΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ, ΙΣΠΑΝΙΑ 1Η, ΙΤΑΛΙΑ 1Η, ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση Προσχώρησης παιγνίου ΤΖΟΚΕΡ. (μέσω Πρακτορείων της ΟΠΑΠ Α.Ε.)

Σύμβαση Προσχώρησης παιγνίου ΤΖΟΚΕΡ. (μέσω Πρακτορείων της ΟΠΑΠ Α.Ε.) Σύμβαση Προσχώρησης παιγνίου ΤΖΟΚΕΡ (μέσω Πρακτορείων της ΟΠΑΠ Α.Ε.) Η ΟΠΑΠ Α.Ε., δυνάμει του άρθρο 27 παρ. 2α` του Ν. 2843/2000 (ΦΕΚ Α` 219) και των όρων της από 15.12.2000 σύμβασης παραχώρησης, που συνάφθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ... 10 ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ... 10 ΑΡΘΡΟ 2 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Non Stop Bet προγνωστικα στην Πρέμιερ Λιγκ

Non Stop Bet προγνωστικα στην Πρέμιερ Λιγκ Non Stop Bet προγνωστικα στην Πρέμιερ Λιγκ Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους σας με υγεία και ευτυχία, στην Αγγλική Πρέμιερ Λιγκ, είναι καθιερωμένο τις γιορτές να μη σταματούν να παίζουν μπάλα και

Διαβάστε περισσότερα

To Σχέδιο έχει ισχύ από τον Ιούνιο 2016 και θα διέπεται από τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις (στο εξής Όροι ).

To Σχέδιο έχει ισχύ από τον Ιούνιο 2016 και θα διέπεται από τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις (στο εξής Όροι ). Οροι & προϋποθέσεις 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ: Το Σχέδιο «ανταμοιβή» (στο εξής Σχέδιο ) αποτελεί πρόγραμμα επιβράβευσης Καρτών της Τράπεζας Κύπρου, το οποίο επιστρέφει στους Κατόχους Καρτών που συμμετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ματαιωθέντα/ Αναβληθέντα Γεγονότα

Ματαιωθέντα/ Αναβληθέντα Γεγονότα Κανόνες Αθλημάτων 1. Κανόνες Αυστραλιανού Ποδοσφαίρου 1.1. Γενικοί Κανόνες 1.1.1. Ματαιωθέντα/ Αναβληθέντα Γεγονότα Όλα τα στοιχήματα επί ματαιωθέντων ή αναβληθέντων αγώνων θα ακυρώνονται, εκτός εάν ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΟ»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΟ» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 13.10.2010 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Αρ. Πρωτ.:A/ 21990/ 13-10-2010 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Squash Team Championship

Squash Team Championship ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΟΜΑ ΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1. ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλοι οι φίλοι του αθλήµατος µας. 2. Το Οµαδικό Πρωτάθληµα θα διεξαχθεί µόνο στα γήπεδα του αθλητικού κέντρου «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» τις καθηµερινές από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ YELLOW IN FASHION ΤΗΣ ΜΤΝ ΣΤΟ FACEBOOK

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ YELLOW IN FASHION ΤΗΣ ΜΤΝ ΣΤΟ FACEBOOK ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ YELLOW IN FASHION ΤΗΣ ΜΤΝ ΣΤΟ FACEBOOK 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η MTN Cyprus Ltd (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «MTN MADWALK INVITATIONS»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ (-16 ΕΤΩΝ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2018

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ (-16 ΕΤΩΝ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2018 Αθήνα, 23.09.2018 Αριθμ. πρωτ.: Α 89/23.09.2018 ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ (-16 ΕΤΩΝ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2018 Η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. προκηρύσσει το Ομαδικό Πρωτάθλημα ΠΑΙΔΩΝ κάτω των 16 ετών Αττικής 2018. 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Για την ανατροπή η ΑΕΚ στο κύπελλο Ελλάδας

Για την ανατροπή η ΑΕΚ στο κύπελλο Ελλάδας Για την ανατροπή η ΑΕΚ στο κύπελλο Ελλάδας Καλημέρα σας, σχεδόν γεμάτο το αγωνιστικό πρόγραμμα σήμερα, με αρκετές επιλογές σε πολλά ματς. Σήμερα, υπάρχει ο δεύτερος επαναληπτικός του κυπέλλου Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOKHPYΞH 2018 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠPΩTAΘΛHMATΟΣ KARTING ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ KARTING

ΠPOKHPYΞH 2018 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠPΩTAΘΛHMATΟΣ KARTING ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ KARTING ΠPOKHPYΞH 2018 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠPΩTAΘΛHMATΟΣ KARTING ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ KARTING ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ / ΚΥΠΕΛΛΩΝ / ΕΠΑΘΛΩΝ... 3 1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ KARTING 2018... 3 2. ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ KINO»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ KINO» Περιστέρι, 29 /5 /2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Αρ. Πρωτ.: Α/12000 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ KINO» Αγαπητοί Συνεργάτες, Σας ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλος τελικός Γαλλία Κροατία για το Μουντιάλ 2018

Μεγάλος τελικός Γαλλία Κροατία για το Μουντιάλ 2018 Μεγάλος τελικός Γαλλία Κροατία για το Μουντιάλ 2018 Η ώρα του μεγάλου τελικού του παγκοσμίου κυπέλλου 2018 που διεξάγεται στα γήπεδα της Ρωσίας, έφτασε και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω του. Όλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΛΟΤΤΟ»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΛΟΤΤΟ» Περιστέρι, 24.06.200 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Αρ. Πρωτ.: A/5859 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΛΟΤΤΟ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Σας ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός των νέων δελτίων

Οδηγός των νέων δελτίων Οδηγός των νέων δελτίων 4-7 Νέα εποχή Η ΟΠΑΠ Α.Ε. στο πλαίσιο της δυναμικής της ανάπτυξης, προχωρά στην αναμόρφωση και ανανέωση των παιχνιδιών της. Με ακόμη πιο λειτουργικό σχεδιασμό, μοντέρνα εμφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρειών. Κανονισμός Πρωταθλήματος 2015-2016. Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Ασφαλιστικών

Εταιρειών. Κανονισμός Πρωταθλήματος 2015-2016. Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Ασφαλιστικών Κανονισμός Πρωταθλήματος Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Ασφαλιστικών Εταιρειών 2015-2016 2016 www.pasfe.gr Πρωτάθλημα Μίνι Ποδοσφαίρου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κανονισμός Πρωταθλήματος 01 Περιεχόμενα 01 τόπος διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 2018 ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 2018 ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 2018 ΤΟ Το φύλλο αγώνος, όπως παρουσιάζεται εδώ, είναι το μόνο εγκεκριμένο από την Τεχνική Επιτροπή της FΙΒΑ. 1. Αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

Τα φαβορί ορίζουν το παιχνίδι στα προγνωστικά στοιχήματος

Τα φαβορί ορίζουν το παιχνίδι στα προγνωστικά στοιχήματος Τα φαβορί ορίζουν το παιχνίδι στα προγνωστικά στοιχήματος Καλημέρα σε όλους σας, συμπληρώνονται σήμερα οι αγωνιστικές, με τα τελευταία παιχνίδια των πρωταθλημάτων και παρόλα τα λίγα ματς, αυτά έχουν σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ) ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ) ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ. 08/09/2017 - E2 ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ) ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΟΜΠΟ ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟ ΚΥΠΕΛΟ "ALL STARS" -

Διαβάστε περισσότερα

Η φόρμα δίνει σημεία στην Σέριε Α

Η φόρμα δίνει σημεία στην Σέριε Α Η φόρμα δίνει σημεία στην Σέριε Α Καλημέρα σας, αρχίζουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε σε κανονικούς ρυθμούς, διότι ξεκινούν τα πρωταθλήματα, μετά την διακοπή των εορτών. Σήμερα, το αγωνιστικό πρόγραμμα δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 29.4.2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Αρ. Πρωτ.: Α/ 11080 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ MEGA BOOSTER-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ MEGA BOOSTER-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ MEGA BOOSTER-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ H επιβράβευση αυτή αφορά μόνο pregame στοιχήματα σε 3άδες και πάνω, σε αγορές των διοργανώσεων ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ και ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ. εφόσον έχουν απόδοση μεγαλύτερη ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 5άδων BAKER ΑΣΜΘ Ο Μέγας Αλέξανδρος ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 5άδων BAKER

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 5άδων BAKER ΑΣΜΘ Ο Μέγας Αλέξανδρος ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 5άδων BAKER Θεσσαλονίκη 23 Μαρτίου 2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 5άδων BAKER ΑΣΜΘ Ο Μέγας Αλέξανδρος 2015-2016 Ο ΑΣΜΘ Μέγας Αλέξανδρος προκηρύσσει την διεξαγωγή Εσωτερικού Πρωταθλήματος Ομάδων τύπου Baker για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ της ΟΤΟΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΟΤΟΕ TENNIS OPEN 2014» ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ TENNIS CLUB 2 31 ΜΑΪΟΥ 2014

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ της ΟΤΟΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΟΤΟΕ TENNIS OPEN 2014» ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ TENNIS CLUB 2 31 ΜΑΪΟΥ 2014 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ της ΟΤΟΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΟΤΟΕ TENNIS OPEN 2014» ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ TENNIS CLUB 2 31 ΜΑΪΟΥ 2014 Απρίλιος 2014 Χώρος και οργάνωση Έδρα ΔΗΜ. ΑΘΛ. ΕΓΚ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ (ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ), Τ.Κ. 19003 Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ 2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ 2011 Αρ.Πρωτ.: Ημερομηνία: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ 2011 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Πρωτάθλημα ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ Ημερομηνίες πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Παντού μάχες στα προκριματικά Euro 2020

Παντού μάχες στα προκριματικά Euro 2020 Παντού μάχες στα προκριματικά Euro 2020 Συνεχίζονται οι αγώνες των προκριματικών για το Euro 2020, για την Ευρωπαϊκή ζώνη, την Παρασκευή. Υπάρχουν πολλές ενδιαφέρον αναμετρήσεις σχεδόν σε όλους τους ομίλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ OΜΙΛΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Υμηττού Παγκράτι - Τηλ. : SITE: h-enositennis.com -

ΕΝΩΣΗ OΜΙΛΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Υμηττού Παγκράτι - Τηλ. : SITE: h-enositennis.com - ΕΝΩΣΗ OΜΙΛΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Υμηττού 267 - Παγκράτι - Τηλ. :2107563170-2 SITE: h-enositennis.com - EMAIL: h_enosi@yahoo.gr ΑΡ.ΠΡΩΤ : 25 ΑΘΗΝΑ 30/11/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 1. Το Pallini Tennis Park (εφεξής PTP) διοργανώνει το PTP Athens Rankings Υπεύθυνοι των αγώνων είναι οι κύριοι Σουλεΐδής Αλέξανδρος & Γκότσης Δημήτρης (εφεξής διοργανωτές).

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

Προγνωστικα από όλη την Ευρώπη

Προγνωστικα από όλη την Ευρώπη Προγνωστικα από όλη την Ευρώπη Καλημέρα σας, ενώ το αγωνιστικό πρόγραμμα είναι γεμάτο, αυτό, δεν έχει καθόλου ποιότητα, χωρίς μεγάλες αναμετρήσεις, με ματς από μικρομεσαίες ομάδες. Στην Ελλάδα, δεν γίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΣΚΡΑΤΣ. Σύμβαση Προσχώρησης

ΠΑΙΓΝΙΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΣΚΡΑΤΣ. Σύμβαση Προσχώρησης ΠΑΙΓΝΙΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΣΚΡΑΤΣ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας,

Διαβάστε περισσότερα

Τον πρώτο λόγο η Αγγλία με την Σουηδία

Τον πρώτο λόγο η Αγγλία με την Σουηδία Τον πρώτο λόγο η Αγγλία με την Σουηδία Καλημέρα σας, ολοκληρώνονται σήμερα οι προημιτελικοί του παγκοσμίου κυπέλλου και θα προκύψει το δεύτερο ζευγάρι των ημιτελικών του Μουντιάλ 2018. Η έκπληξη της διοργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

STANLEYBET MALTA LIMITED (SM) ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΟ EΔΑΦΟΣ

STANLEYBET MALTA LIMITED (SM) ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΟ EΔΑΦΟΣ STANLEYBET MALTA LIMITED (SM) ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΟ EΔΑΦΟΣ 1. Οι παρακάτω κανονισμοί ισχύουν από την 07-11-2011 και διέπουν όλα τα στοιχήματα που γίνονται αποδεκτά από τη Stanleybet

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Καρδίτσα 12-8-2015 Αριθμ.πρωτ. 824 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη : 1. Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα, 2. Το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

1. Τελικό Αποτέλεσμα Επιλογές: 1,Χ,2. 2. Διπλή ευκαιρία Επιλογές: 1Χ,Χ2, Συνολικά Γκολ Επιλογές: Over, Under

1. Τελικό Αποτέλεσμα Επιλογές: 1,Χ,2. 2. Διπλή ευκαιρία Επιλογές: 1Χ,Χ2, Συνολικά Γκολ Επιλογές: Over, Under 1. Τελικό Αποτέλεσμα Επιλογές: 1,Χ,2 2. Διπλή ευκαιρία Επιλογές: 1Χ,Χ2,12 3. Συνολικά Γκολ Επιλογές: Over, Under 4. Goal/No Goal Επιλογές: Goal, No Goal Περιγραφή: Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες ή όχι 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017-2018 ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α.Σ.Μ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΘΛΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 2017-2018 OPEN ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΥΑΔΩΝ Κανονισμός Πρωταθλήματος 1. Έναρξη Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Φορέας Εκμετάλλευσης: Ιπποδρομίες ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (διακριτικός τίτλος «Ιπποδρομίες Α.Ε.») Έδρα: Λ. ΑΘΗΝΩΝ 112 Τ.Κ. 10442 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ Τ.Θ. 23931, 1687 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ Τηλ: +357 22 449864, Φαξ:+357 22 449865 Ηλεκτρονική. Διεύθυνση: cusf@cytanet.com.cy Ιστοσελίδα: www.cusf.org.cy ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ /

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάγκη βαθμών καθορίζουν τα αποτελέσματα στο παμε στοιχημα

Η ανάγκη βαθμών καθορίζουν τα αποτελέσματα στο παμε στοιχημα Η ανάγκη βαθμών καθορίζουν τα αποτελέσματα στο παμε στοιχημα Καλημέρα σας, περιορισμένο το αγωνιστικό πρόγραμμα σήμερα, οπότε περιορισμένες είναι και οι επιλογές μας στο πάμε στοίχημα. Υπάρχουν παιχνίδια

Διαβάστε περισσότερα

Να φύγει με διπλό από την Λαμία

Να φύγει με διπλό από την Λαμία Να φύγει με διπλό από την Λαμία Η αγωνιστική στην Σούπερ Λιγκ, τελειώνει σήμερα στην Λαμία, όπου η τοπική ομάδα θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό. Οι δύο ομάδες αγωνίζονται και στο κύπελλο Ελλάδος, για την

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (ΤΟΥΡΝΟΥΑ) Αξιολογημένα Ατομικά Πρωταθλήματα:... 1

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (ΤΟΥΡΝΟΥΑ) Αξιολογημένα Ατομικά Πρωταθλήματα:... 1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φαβορί μακριά από την έδρα του με αρκετή τύχη

Φαβορί μακριά από την έδρα του με αρκετή τύχη Φαβορί μακριά από την έδρα του με αρκετή τύχη Καλημέρα σε όλους σας, περιορισμένο πρόγραμμα υπάρχει σήμερα στο πρόγραμμα, όποτε και οι επιλογές μας στο πάμε στοίχημα είναι περιορισμένες. Αυτή την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Μάχη Πορτογαλίας και Ολλανδίας για το Κύπελλο Εθνών

Μάχη Πορτογαλίας και Ολλανδίας για το Κύπελλο Εθνών Μάχη Πορτογαλίας και Ολλανδίας για το Κύπελλο Εθνών Στην Πορτογαλία διεξάγεται το Final 4 του Nations League, έτσι σήμερα θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός. Στον τελικό θα αγωνιστούν Πορτογαλία και Ολλανδία,

Διαβάστε περισσότερα

OMAΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ 2018 «ΝΙΚΟΣ ΣΤΡΟΦΑΛΗΣ»

OMAΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ 2018 «ΝΙΚΟΣ ΣΤΡΟΦΑΛΗΣ» Αθήνα, 01.01.2018 Αριθμ. πρωτ.: Α 47/01.01.2018 OMAΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ 2018 «ΝΙΚΟΣ ΣΤΡΟΦΑΛΗΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. προκηρύσσει το Ομαδικό Κύπελλο Αττικής Φιλίας «Νίκος Στρόφαλης» 2018.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ Under 10 (μικτό προμίνι)

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ Under 10 (μικτό προμίνι) ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ Under 10 (μικτό προμίνι) 2018-2019 Περιεχόμενα 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ... 3 2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ... 3 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ... 3 4. ΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ... 3 5. ΧΡΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

4 th Football Challenge - Μάιος 2018 Γενικοί Κανόνες και Όροι Συμμετοχής

4 th Football Challenge - Μάιος 2018 Γενικοί Κανόνες και Όροι Συμμετοχής 4 th Football Challenge - Μάιος 2018 Γενικοί Κανόνες και Όροι Συμμετοχής 1. Εγγραφή Ομάδας. Κάθε ομάδα ταυτόχρονα με την εγγραφή πρέπει να καταβάλλει το ποσό των 50 (πενήντα ευρώ) για τη συμμετοχή της

Διαβάστε περισσότερα

Championships ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 2018/ Προκήρυξη Πρωταθλημάτων Νέων και Παίδων

Championships ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 2018/ Προκήρυξη Πρωταθλημάτων Νέων και Παίδων Championships-2018-0000410 ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 2018/2019-0111 Προκήρυξη Πρωταθλημάτων Νέων και Παίδων 2018-2019 1 Περιεχόμενα Ι - Παγκύπρια Πρωταθλήματα Νέων K-19 (Α, Β, Γ Κατηγορίας) Σελ.3 ΙΙ - Προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποδόσεις με αξία στα προκριματικά

Αποδόσεις με αξία στα προκριματικά Αποδόσεις με αξία στα προκριματικά Αποδόσεις με αξία στα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλλου Γεία σε όλους σας, άλλη μία μέρα που έχουμε παιχνίδια προκριματικών για το παγκόσμιο κύπελλο, όπου επίσης υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Οι άμυνες μας ανοίγουν τον δρόμο στα προγνωστικα

Οι άμυνες μας ανοίγουν τον δρόμο στα προγνωστικα Οι άμυνες μας ανοίγουν τον δρόμο στα προγνωστικα Γεία χαρά σε όλους σας, αφήνουμε πίσω τους το φτωχό μεσοβδομαδιάτικο αγωνιστικό πρόγραμμα και έχουμε μπροστά ματς, ένα γεμάτο αγωνιστικό τριήμερο. Σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Μονά. Κατηγορία γυναικών 1 14 έως και 29 (από 2000 έως και 1985) Κατηγορία γυναικών 2 30 και άνω (από 1984)

Κατηγορίες Μονά. Κατηγορία γυναικών 1 14 έως και 29 (από 2000 έως και 1985) Κατηγορία γυναικών 2 30 και άνω (από 1984) Ημερομηνίες αγώνων Μονά Έναρξη Σάββατο 26 Απριλίου Λήξη Κυριακή 11 Μαΐου (ημερ. παράτασης: Δευτέρα 12 Μαΐου) Διπλά Έναρξη Σάββατο 26 Απριλίου Λήξη Σάββατο 10 Μαΐου (ημερ. παράτασης: Κυριακή 11 Μαΐου) Λόγω

Διαβάστε περισσότερα

Επανέναρξη με γκολ στο στοίχημα

Επανέναρξη με γκολ στο στοίχημα Επανέναρξη με γκολ στο στοίχημα Καλημέρα σας, αφήνουμε πίσω τα προκριματικά του Μουντιάλ 2018, το μόνο που απομένει είναι οι αγώνες μπαράζ που θα κλείσουν οι τελευταίες θέσεις στα γήπεδα της Ρωσίας. Από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

-1- Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

-1- Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι -1- Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η Ε.Π.Σ. Κιλκίς αφού έλαβε υπόψη της: 1. Την αθλητική νομοθεσία 2. Τον Κ.Α.Π. 3. Το Καταστατικό της 4. Την 3/ 9-7-2018 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ & ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ & ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ » Πύργος 27/07/2016 Αρ.πρωτ.:2732 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦ/ΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 34 & ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ.Κ : 27100 ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛ : +30 26210 33311 ΦΑΞ : +30 26210 34004 epsilia@otenet.gr ΠΡΟΣ : Την Νομική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ KARTING 2017

ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ KARTING 2017 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (O.M.A.E) ΠPOKHPYΞH ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠPΩTAΘΛHMATΟΣ KARTING 2017 ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ KARTING 2017 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ (ΕΠ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ /

Διαβάστε περισσότερα

3 O Π ΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Π ΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SUDOKU 09

3 O Π ΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Π ΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SUDOKU 09 www.e-sudoku.gr 1 3O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SUDOKU 2 MAIOY 2009 Οι παρόντες κανονισμοί συντάχθηκαν λαμβάνοντας υπ όψιν τους επίσημους κανονισμούς του παιχνιδιού καθώς και τους κανονισμούς της World Puzzle

Διαβάστε περισσότερα

Πάμε Στοίχημα LIVE & οθόνες LIVE odds.

Πάμε Στοίχημα LIVE & οθόνες LIVE odds. Πάμε Στοίχημα LIVE & οθόνες LIVE odds. Το Πάμε Στοίχημα μαζί με το Πάμε Στοίχημα Live είναι το ολοκληρωμένο πακέτο στοιχηματισμού στο πρακτορείο σου! Με το Πάμε Στοίχημα Live να κατέχει το 25% του συνολικού

Διαβάστε περισσότερα

Με το μυαλό στο πρωτάθλημα πολλές ομάδες

Με το μυαλό στο πρωτάθλημα πολλές ομάδες Με το μυαλό στο πρωτάθλημα πολλές ομάδες Καλημέρα σε όλους σας, ιδιαίτερα φτωχό το αγωνιστικό πρόγραμμα, με ελάχιστες επιλογές για το στοίχημα, οι αναμετρήσεις του κυπέλλου, τις κάνουν ακόμα πιο δύσκολες.

Διαβάστε περισσότερα

Μάχες παντού για μία θέση στο Μουντιάλ

Μάχες παντού για μία θέση στο Μουντιάλ Μάχες παντού για μία θέση στο Μουντιάλ Μάχες παντού για μία θέση στο Μουντιάλ στα γήπεδα της Ρωσίας Γεία χαρά σε όλους, διακοπή υπάρχει στα εγχώρια πρωταθλήματα, αφού διεξάγονται οι αγώνες των ομίλων των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ KINO»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ KINO» Περιστέρι, 10.05.2010 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Αρ. Πρωτ.: Α/ 11850 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ KINO» Αγαπητοί Συνεργάτες, Σας ενημερώνουμε ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ «ΟΠΑΠ» ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ «ΟΠΑΠ» ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ «ΟΠΑΠ» ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2015-2016 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015-2016 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Χάντμπολ (ΚΟΧ) προκηρύσσει για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΑΘΟΥΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΑΪΤΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΜΑΘΟΥΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΑΪΤΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΜΑΘΟΥΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΑΪΤΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015-2016 Α. ΟΜΑΔΕΣ 1. Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται ημέρα Πέμπτη (εκτός αν η Εκτελεστική αποφασίσει διαφορετικά) σε ημερομηνίες

Διαβάστε περισσότερα

Προγνωστικά στοιχήματος Serie A στην εμβόλιμη αγωνιστική

Προγνωστικά στοιχήματος Serie A στην εμβόλιμη αγωνιστική Προγνωστικά στοιχήματος Serie A στην εμβόλιμη αγωνιστική Γεία χαρά σε όλους, αυτή η εβδομάδα είναι αφιερωμένη στα παιχνίδια κυπέλλου που γίνονται στις Ευρωπαϊκές χώρες, αφού υπάρχει κενό από άλλες διοργανώσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις στο στοίχημα την Παρασκευή

Προβλέψεις στο στοίχημα την Παρασκευή Προβλέψεις στο στοίχημα την Παρασκευή Ξεκινούν σήμερα οι αγωνιστικές των πρωταθλημάτων, όπως κάθε Παρασκευή. Στην Γαλλική Ligue 1 αρχίζει η 12 η αγωνιστική με μία αναμέτρηση. Συγκεκριμένα, η ουραγός Ντιζόν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ 2 Η εταιρεία M.V. TEAM European Football Activities ανακοινώνει την έναρξη της ποδοσφαιρικής διοργάνωσης πρωταθλήματος Ακαδημιών για την περίοδο 2014/15 υπό τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2016-2017 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ έχοντας υπ' όψη: 1. Το Καταστατικό της 2.

Διαβάστε περισσότερα

Το χειρόγραφο του Νοστράδαμου ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 2015/2016 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ VS. ΠΑΟΚ ΗΡΑΚΛΗΣ /02/2016

Το χειρόγραφο του Νοστράδαμου ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 2015/2016 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ VS. ΠΑΟΚ ΗΡΑΚΛΗΣ /02/2016 Το χειρόγραφο του Νοστράδαμου ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 2015/2016 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ VS. ΠΑΟΚ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 14/02/2016 Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση του συγκεκριμένου αγώνα απαραίτητη είναι η γνώση των στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20251 13 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.000/86/186943/ Σ.2923/24 Ιουλ 2015 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

«1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES - COSMOTE» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN)

«1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES - COSMOTE» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN) «1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES - COSMOTE» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN) 8 24 / 5 / 15 Το Καβούρι Tennis Club, προκηρύσσει το «Γ τουρνουά Ανδρών / Γυναικών, 1 Ο KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES - COSMOTE». Το

Διαβάστε περισσότερα

Κρίνονται η πρωτιά και η τρίτη θέση στον 3ο όμιλο

Κρίνονται η πρωτιά και η τρίτη θέση στον 3ο όμιλο Κρίνονται η πρωτιά και η τρίτη θέση στον 3ο όμιλο Ολοκληρώθηκαν χτες οι δύο πρώτοι όμιλοι του Copa America και έχουν προκύψει οι ομάδες που θα συνεχίσουν στον θεσμό. Σήμερα, τελειώνει ο τρίτος και τελευταίος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2016

ΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2016 ΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2016 Η ΙΑ Ένωση Σωματείων Αντισφαίρισης Νότια-Ανατολικής Αττικής προκηρύσσει Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Αντισφαίρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «MASTERCARD-INDITEX»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «MASTERCARD-INDITEX» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «MASTERCARD-INDITEX» H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε. (εφεξής Τράπεζα ), ως μέλος της Mastercard, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τον Όμιλο Inditex (εφεξής Όμιλος ), διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

1. Τελικό Αποτέλεσμα Επιλογές: 1,Χ,2. 2. Χάντικαπ πόντων (με παράταση) Επιλογές: 1,2 Περιγραφή: Νικητής αγώνα με πλεονέκτημα (συμπερ.

1. Τελικό Αποτέλεσμα Επιλογές: 1,Χ,2. 2. Χάντικαπ πόντων (με παράταση) Επιλογές: 1,2 Περιγραφή: Νικητής αγώνα με πλεονέκτημα (συμπερ. Basketball Μπάσκετ 1. Τελικό Αποτέλεσμα Επιλογές: 1,Χ,2 2. Χάντικαπ πόντων (με παράταση) Περιγραφή: Νικητής αγώνα με πλεονέκτημα (συμπερ. Παράταση) 3. Over/Under πόντων αγώνα (συμπερ. Παράταση) 4. Νικητής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Το πρόγραμμα «NEON ENERGY MEMBER s CARD ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ» της εταιρείας ΡΑΜΠΙΛΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα