ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ Οι παρόντες κανονισμοί καταργούν οποιουσδήποτε προηγούμενους κανονισμούς της εταιρείας. ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΥΤΟΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 16 / 05 / 2005 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ 1. Παιχνίδι Στοιχημάτων ή Παιχνίδι Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης Είναι το παιχνίδι που αφορά διάφορα γεγονότα (Αθλητικά και μη) και προσφέρεται περιοδικά ή για ορισμένη χρονική περίοδο. 2. Γεγονότα Γεγονότα (Αθλητικά και μη) που προσφέρονται για στοιχηματισμό σε Διαγωνισμούς παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης. 3. Απόδοση σημείου Αριθμητικός συντελεστής ο οποίος καθορίζεται από την ΟΠΑΠ GLΟRY LIMITED για κάθε σημείο. 4. Δελτίο ή Δελτίο Συμμετοχής. Μηχανογραφημένο δελτίο συμμετοχής στα παιχνίδια στοιχημάτων. 5. Διαγωνισμός ή Δελτίο Αποδόσεων ή Έντυπο Προγράμματος. Κάθε διεξαγωγή παιχνιδιού που περιλαμβάνει ένα σύνολο γεγονότων και διαρκεί ορισμένη χρονική περίοδο. 6. Απόδειξη Καταχωρημένου Δελτίου Στοιχήματος ή Δελτίο Στοιχήματος ή Απόδειξη Το έντυπο που περιέχει τις επιλογές και οδηγίες του πελάτη που θεωρείτε και απόδειξη των εν λόγω καταχωρήσεων. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ Είναι οι Γενικοί Κανονισμοί Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης της Εταιρείας ΟΠΑΠ GLORY LIMITED (που για τους σκοπούς των παρόντων κανονισμών θα ονομάζεται η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ) και ισχύουν για όλες τις περιστάσεις. Επιπρόσθετα, οδηγίες που αναγράφονται στα Έντυπα Προγράμματος της Εταιρείας ή ανακοινώνονται μέσω του Τύπου ή ειδοποιήσεις που θα αναρτώνται από καιρού εις καιρό στα πρακτορεία στοιχημάτων της Εταιρείας, θα αποτελούν μέρος των κανονισμών.

2 Η συμμετοχή στα "Παιχνίδια Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης" προϋποθέτει την πλήρη, απόλυτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων της σχετικής Νομοθεσίας, του Κανονισμού Λειτουργίας Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης, του Κανονισμού του εκάστοτε παιχνιδιού, καθώς επίσης και των κανονιστικών ρυθμίσεων της ΟΠΑΠ GLORY LIMITED. Τα γενικά χρονικά πλαίσια κατάθεσης και αποδοχής στοιχημάτων ορίζονται με έναρξη από την στιγμή ενεργοποίησης στο κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα της ΟΠΑΠ GLORY LIMITED, της δυνατότητας αποδοχής στοιχημάτων για γεγονότα που αναγράφονται στο Δελτίο Αποδόσεων και μέχρι την έναρξη ή και μέχρι ορισμένο χρόνο πριν την καταχωρημένη ημερομηνία και ώρα έναρξης του κάθε γεγονότος. Στοιχήματα γίνονται δεκτά εντός της περιόδου διεξαγωγής του διαγωνισμού μέχρι τη λήξη και μέχρι ορισμένο χρόνο πριν την καταχωρημένη ημερομηνία και ώρα έναρξης του πρώτου χρονικά διεξαγόμενου γεγονότος από το σύνολο των γεγονότων που έχει επιλέξει ο πελάτης. Τα "Δελτία Συμμετοχής" κατατίθενται από τους πελάτες στα εξουσιοδοτημένα πρακτορεία της ΟΠΑΠ GLORY LIMITED κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας τους και μόνο μέσο του εγκεκριμένου τερματικού που εκδίδει την νόμιμη απόδειξη καταχώρησης στοιχήματος. Η αποδοχή ή απόρριψη οποιουδήποτε ποσού στοιχήματος ή δελτίου υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας. ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ Το δικαίωμα αποδοχής ή μη αποδοχής ακύρωσης "Δελτίου Στοιχήματος" που έχει καταχωρηθεί, ανήκει στην ΟΠΑΠ GLORY LIMITED η οποία εξετάζει προς τούτο κάθε διαθέσιμο στοιχείο. Η ακύρωση δελτίου πραγματοποιείται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις ακύρωσης δελτίου, όπως έχουν ορισθεί από την ΟΠΑΠ GLORY LIMITED και εντός προκαθορισμένου χρόνου από την επικύρωση του "Δελτίου Στοιχήματος" και μόνο μέσω της ίδιας τερματικής μηχανής, από την οποία αυτό καταχωρήθηκε στο κεντρικό σύστημα της ΟΠΑΠ GLORY LIMITED, και εντός της ίδιας ημέρας που καταχωρήθηκε το δελτίο συμμετοχής. Κατά την ακύρωση δελτίου ακυρώνονται όλες οι στήλες που το αποτελούν και η αξία τους επιστρέφεται στον πελάτη. Μετά την παρέλευση του απώτερου χρόνου στοιχηματισμού έστω και ενός από τα γεγονότα που έχει επιλέξει ο πελάτης, η αίτηση ακύρωσης δεν γίνεται αποδεκτή. Επιπρόσθετα αίτηση ακύρωσης δεν γίνεται αποδεκτή αν έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή στις αποδόσεις ή αν υπάρχουν φραγμένοι αγώνες, έστω και σε ένα από τα γεγονότα που έχει επιλέξει ο πελάτης. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ

3 Η αποπληρωμή κερδίζοντος "Δελτίου Στοιχήματος" μπορεί να γίνει μόνο με την παρουσίαση του "Δελτίου Στοιχήματος" που έχει εκδοθεί από το τερματικό του μηχανογραφικού συστήματος της ΟΠΑΠ GLORY LIMITED και μόνο μέσω της ίδιας τερματικής μηχανής, από την οποία αυτό καταχωρήθηκε στο κεντρικό σύστημα της ΟΠΑΠ GLORY LIMITED. Σε περίπτωση απώλειας, ολικής ή μερικής καταστροφής ή αδυναμίας εντοπισμού ή ανάκτησης κερδίζοντος "Δελτίου Στοιχήματος", η αξίωση καταβολής κέρδους και κάθε άλλη αξίωση για αποζημίωση από την ΟΠΑΠ GLORY LIMITED υποβάλλεται μέσο του εντύπου Α01/05 και διευθετείται σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχει εγκρίνει η εταιρεία. Η εταιρεία αφού εξετάσει την αξίωση δύναται να την εγκρίνει ή να την απορρίψει. Ενστάσεις υποβάλλονται εντός 6 ημερών από την καταχώρηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στο κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα της ΟΠΑΠ GLORY LIMITED. Οποιοδήποτε στοίχημα έχει κερδίσει μπορεί να εξαργυρωθεί μέχρι και εικοσιοκτώ (28) μέρες από την ημερομηνία λήξης του τελευταίου γεγονότος που συμπεριλαμβάνεται στο κερδισμένο "Δελτίο Στοιχήματος". Οποιοδήποτε στοίχημα δεν εξαργυρωθεί κατά την διάρκεια των εικοσιοκτώ (28) ημερών θα θεωρείται από την Εταιρεία ληγμένο και άνευ αξίας. Ένα δελτίο στοιχήματος θεωρείται ότι έχει εξαργυρωθεί και η ΟΠΑΠ GLORY LTD δεν θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του πελάτη εάν τούτο έχει τύχει επεξεργασίας από την τερματική μηχανή και σαν αποτέλεσμα έχει εκδοθεί απόδειξη με την ένδειξη winning ticket paid. Είναι ευθύνη του πελάτη να ελέγχει ότι έχει εισπράξει το κερδηθέν ποσό κατά την εξαργύρωση του δελτίου στοιχήματος. Στοιχήματα ANTE-POST θα θεωρούνται ληγμένα και άνευ αξίας αν δεν εξαργυρωθούν μέχρι και εικοσιοκτώ ημέρες από την ημερομηνία λήξης του τελευταίου γεγονότος που συμπεριλαμβάνεται στο κερδισμένο "Δελτίο Στοιχήματος". ΠΟΣΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ Ο πελάτης πρέπει να σημειώσει το ποσό που επιθυμεί να στοιχηματίσει στα τετράγωνα που αναγράφεται το ποσό στοιχήματος. Αν ο πελάτης σημειώσει το ολικό ποσό στοιχήματος στα τετράγωνα του ολικού στοιχήματος του δελτίου και παραλείψει να σημειώσει τα ποσά στις οδηγίες, τότε το ολικό ποσό θα διαμερίζεται εξ ίσου στις διάφορες στήλες.

4 Το ελάχιστο ποσό στοιχήματος ΑΝΑ ΔΕΛΤΙΟ είναι 1 και ανά στήλη είναι 0,01 Το μέγιστο ποσό στοιχήματος υπόκειται στη κρίση της εταιρείας. Η αποδοχή ή απόρριψη οποιουδήποτε ποσού στοιχήματος ή δελτίου υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ Μπορούν να επιλεγούν μόνο γεγονότα που περιέχονται στους επίσημους διαγωνισμούς (δελτία αποδόσεων) της ΟΠΑΠ GLORY LIMITED. Όλα τα στοιχήματα θα πληρώνονται σύμφωνα με τις τιμές (ODDS) του δελτίου αποδόσεων, πολλαπλασιάζοντας τις τιμές των επιλογών μεταξύ τους, εκτός αν η Εταιρεία αλλάξει ορισμένες από τις τιμές με καταχώρηση στο μηχανογραφημένο σύστημα της εταιρείας. Σε περίπτωση αλλαγής τιμών, οι νέες τιμές θα ισχύουν από τη στιγμή της αλλαγής μέχρι την έναρξη των γεγονότων ή και μέχρι την επόμενη αλλαγή. Πριν τη στιγμή της αλλαγής, ή οποιασδήποτε αλλαγής, θα ισχύουν οι αρχικές τιμές. Η εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση να ενημερώνει για αλλαγές αποδόσεων διότι οι αποδόσεις θα αναγράφονται στην απόδειξη του καταχωρημένου δελτίου στοιχήματος του πελάτη. Όλα τα στοιχήματα πρέπει να ικανοποιούν τον ελάχιστο αριθμό επιλογών (MINIMUM NUMBER OF SELECTIONS) όπως αναγράφεται στο κάθε δελτίο αποδόσεων, ή ανακοινώνονται δια μέσο του τύπου ή αναγράφονται σε ειδοποιήσεις που θα αναρτώνται από καιρό εις καιρό στα πρακτορεία στοιχημάτων της Εταιρείας. Επιλογές για γεγονότα που ξεκίνησαν πριν την αποδοχή του στοιχήματος είναι άκυρες (VOID). Συγκεκριμένα όταν η ώρα έναρξης του γεγονότος στο δελτίο αποδόσεων που εκδίδει η εταιρεία είναι διαφορετική από τη πραγματική έναρξη του γεγονότος με αποτέλεσμα η αποδοχή καταχωρήσεως του στοιχήματος να γίνει μετά την πραγματική ώρα έναρξης του γεγονότος τότε αυτές οι επιλογές για το συγκεκριμένο γεγονός θα είναι άκυρες. Αν το στοίχημα στο σύνολο του είναι άκυρο (VOID) βάσει των κανονισμών αλλά μέρος του στοιχήματος μπορεί να θεωρηθεί έγκυρο τότε η Εταιρεία θα υπολογίσει μόνο τις επιλογές που καθιστούν το στοίχημα έγκυρο και θα θεωρήσει τις υπόλοιπες σαν άκυρες (VOID). Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερα σκέλη είναι έγκυρα από μόνα τους αλλά άκυρα στο σύνολο τότε το ολικό ποσό στοιχήματος θα διαμερίζεται κατ ίσα μερίδια στα δύο η περισσότερα σκέλη. Επιλογές οι οποίες θεωρούνται άκυρες (VOΙD/ΝΟ RUNNER) από τους κανονισμούς της Εταιρείας πληρώνονται με τιμή 1.00 (ΜΙΑ μονάδα).

5 Τα ορθά στοιχήματα θα πληρώνονται σύμφωνα με τις αποδόσεις που αναγράφονται στη συγκεκριμένη απόδειξη του καταχωρημένου δελτίου στοιχήματος του πελάτη. Προβλέψεις για γεγονότα που αναβλήθηκαν (π.χ. που δεν ξεκίνησαν) θα είναι έγκυρες μόνο αν οι αγώνες διεξαχθούν μέχρι τα μεσάνυχτα της επόμενης ημέρας. Αγώνας που δεν διεξάχθηκε (NO RUNNER) θεωρείται για σκοπούς υπολογισμού κερδών ως άκυρος (VOID/NO RUNNER) και πληρώνεται με τιμή 1.00 (μία μονάδα) γι' αυτό ο ελάχιστος αριθμός κατά στήλη δεν επηρεάζεται. Σε περιπτώσεις που ένα γεγονός διακοπεί οριστικά κατά τη διάρκεια του τα στοιχήματα θα υπόκεινται στους κανονισμούς στοιχημάτων της ΟΠΑΠGLORY LTD για τη συγκεκριμένη περίπτωση και πιθανή συνέχιση του γεγονότος από το σημείο διακοπής του σε μεταγενέστερη ημερομηνία δεν θα υπολογίζεται για σκοπούς στοιχήματος. Όταν ο χώρος διεξαγωγής ενός γεγονότος αλλάξει, ή το γεγονός διεξαχθεί σε ουδέτερο χώρο και δεν αναγράφεται στο δελτίο αποδόσεων, εκτός εάν σταλεί ειδοποίηση για τη διόρθωση του που θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των πρακτορείων της εταιρείας τότε είναι άκυρος (VOID). Επίσης άκυρο (VOID) είναι το γεγονός που αναγράφεται ότι θα διεξαχθεί σε ουδέτερο και τελικά διεξαχθεί στο χώρο (γήπεδο) ενός από των διαγωνιζομένων, εκτός εάν σταλεί ειδοποίηση για τη διόρθωση του, που θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των πρακτορείων της εταιρείας Αν σε ένα γεγονός υπάρχουν διαφορετικοί διαγωνιζόμενοι από αυτούς που αναγράφονται στο δελτίο αποδόσεων, εκτός εάν σταλεί ειδοποίηση για τη διόρθωση του που θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των πρακτορείων της εταιρείας τότε το γεγονός και όλα τα επηρεαζόμενα είδη στοιχήματος θα είναι άκυρα (VOID). ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Το ανώτατο όριο πληρωμής κατά δελτίο ή/και κατά πελάτη για οποιαδήποτε μέρα σε συσχετισμό με στοιχήματα προκαθορισμένης απόδοσης INDIVIDUAL ODDS είναι 250,000 όταν το στοίχημα αποτελείται αποκλειστικά από Τελικό αποτέλεσμα (RESULT, LONG LIST, 1-X-2) Αγγλικών ή/και Σκωτικών ποδοσφαιρικών αγώνων. Το ανώτατο όριο πληρωμής κατά δελτίο ή/και κατά πελάτη για οποιαδήποτε μέρα για στοιχήματα που αποτελούνται αποκλειστικά από Τελικό Αποτέλεσμα (RESULT, LONG LIST, 1-X-2) και περιέχουν ένα ή περισσότερους ποδοσφαιρικούς αγώνες που δεν είναι Αγγλικοί ή Σκωτικοί (one or more non - U.K. matches) είναι 50,000. Για δελτία που περιέχουν ένα ή περισσότερους

6 Αυστραλέζικους ή/και Κυπριακούς ποδοσφαιρικούς αγώνες το ανώτατο όριο πληρωμής κατά δελτίο ή/και κατά πελάτη είναι 10,000. Το ανώτατο όριο πληρωμής κατά δελτίο ή/και κατά πελάτη για οποιαδήποτε μέρα, για όλα τα Ειδικά Στοιχήματα (SPECIALITY BETS) όπως αυτά καθορίζονται πιο κάτω, είναι 25,000 με τις ακόλουθες εξαιρέσεις, FIRST/LAST/ANY GOALSCORER/TIME of FIRST GOAL, στοιχήματα καλαθόσφαιρας και στοιχήματα που αφορούν κυπριακούς και αυστραλέζικους αγώνες. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει το ανώτατο όριο πληρωμής για κάθε περίπτωση με την αναγραφή του μεγίστου ορίου πληρωμής στην απόδειξη δελτίου καταχώρησης στοιχήματος του πελάτη. Για οποιαδήποτε άλλα γεγονότα, το μέγιστο ανώτατο όριο πληρωμής θα αναγράφεται στο δελτίο αποδόσεων ή/και στην απόδειξη του πελάτη. Το ανώτατο όριο πληρωμής για στοιχήματα Πρώτο/Τελευταίο/Οποιοδήποτε Σκόρερ (FIRST/LAST/ANY GOALSCORER) και Χρόνος Επίτευξης του Πρώτου Τέρματος (Time of First Goal) είναι 10,000 Το ανώτατο όριο πληρωμής για στοιχήματα Καλαθόσφαιρας είναι 10,000 Το ανώτατο όριο πληρωμής για στοιχήματα Φόρμουλα 1 είναι 25,000 Το ανώτατο όριο πληρωμής για στοιχήματα Live Betting είναι 25,000 Το ανώτατο όριο πληρωμής για στοιχήματα ANTE POST είναι 25,000 Το ανώτατο όριο πληρωμής για οποιοδήποτε άλλο είδος στοιχήματος θα αναγράφεται στο ανάλογο έντυπο του δελτίου αποδόσεων ή διαγωνισμού που εκδίδει η εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση το ανώτατο όριο πληρωμής θα καθορίζεται από την εταιρεία και θα αναγράφεται στην απόδειξη του πελάτη. Ο πελάτης οφείλει να υπολογίζει εάν με το ποσό του στοιχήματός του σε περίπτωση που κερδίσει, θα υπερβεί το ανώτατο όριο πληρωμών. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη έχει έναντι του πελάτη σε τέτοια περίπτωση για επιστροφή οιουδήποτε ποσού, πέραν του κερδηθέντος ποσού, το οποίο εν πάση περίπτωση δεν μπορεί να είναι πέραν του ανωτάτου ορίου πληρωμής. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ (SPECIALITY BETS) Ειδικά Στοιχήματα: Τελικό Σκορ (CORRECT SCORE), Ημίχρονο-Τελικό (HALF TIME-FULL TIME), Αποτέλεσμα Ημιχρόνου (HALF TIME), Αριθμός Τερμάτων στον Αγώνα (NUMBER OF GOALS), Διπλή Επιλογή (DOUBLE CHANCE), Να Σκοράρει ή Όχι (TO SCORE/NOT TO SCORE), ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2.5 ΤΕΡΜΑΤΑ (UNDER/OVER 2.5 Goals).

7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Η Εταιρεία δεν φέρει καμιά ευθύνη για την εγκυρότητα της πληροφόρησης που παρέχεται στους πελάτες της όσον αφορά ημερομηνίες διεξαγωγής και ώρες έναρξης των αγώνων, γήπεδα διεξαγωγής των αγώνων, διοργάνωση στα πλαίσια της οποίας διεξάγεται ο αγώνας, βαθμολογίες ή οποιαδήποτε άλλη πληροφόρηση που τυχόν να θεωρηθεί σημαντική από τους πελάτες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την εγκυρότητα της πληροφόρησης που παρέχεται στους πελάτες της μέσω οποιασδήποτε τηλεφωνικής υπηρεσίας αποτελεσμάτων ή/και μέσω πληροφορικής υπηρεσίας της τηλεόρασης (TELETEXT) ή και οποιουδήποτε άλλου μέσου πληροφόρησης. ΓΕΝΙΚΑ Ειδοποιήσεις που αναρτώνται από καιρό εις καιρό στα πρακτορεία στοιχημάτων της εταιρείας ή οδηγίες που αναγράφονται στα δελτία αποδόσεων αποτελούν μέρος των κανονισμών. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να διορθώνει καταφανή λάθη ή να ακυρώνει δελτία που δε ικανοποιούν ως BONA FIDE και να ολοκληρώνει οποιεσδήποτε έρευνες θεωρήσει αναγκαίες πριν την πληρωμή του στοιχήματος. Τυπογραφικά λάθη σε δελτίο αποδόσεων ή οποιοδήποτε ενημερωτικό ή άλλος πως υλικό που εκδίδεται ή/και δημοσιεύεται από την Εταιρεία, τα οποία είναι πρόδηλα και πασιφανή δε θα δεσμεύουν την Εταιρεία. ΚΥΠΡΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Στην περίπτωση ποδοσφαιρικών στοιχημάτων, στοίχημα επί των αποτελεσμάτων αγώνων με Κυπριακές ομάδες είτε στο έδαφος της Κύπρου είτε στο εξωτερικό επιτρέπεται μόνο όταν γίνεται σε συνδυασμό επί των αποτελεσμάτων τριών τουλάχιστον ομάδων του εξωτερικού. Το ίδιο ισχύει και για στοίχημα επί των αποτελεσμάτων των αγώνων που διεξάγονται με την Εθνική ομάδα Κύπρου. (Ο περί Συλλογικών Στοιχημάτων (Ρύθμιση και Φόρος) Νόμος του Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 13, παράγραφος 22). Για σκοπούς ευκολότερης αναγνώρισης του κανονισμού αυτού στην περίπτωση στοιχηματισμού, αυτοί οι αγώνες θα συνοδεύονται με το χαρακτηριστικό γράμμα G. ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΛΑΤΗ ΝΑ ΓΝΩΡIΖΕI ΚΑI ΝΑ ΤΗΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΥΣ Ο πελάτης υποβάλλοντας το δελτίο στοιχήματος δηλώνει αμετάκλητα ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί πλήρως τους κανονισμούς της ΟΠΑΠ GLORY LIMITED όπως είναι αναρτημένοι στα κεντρικά γραφεία και στους αντιπροσώπους και αναγνωρίζει ότι η αποδοχή του δελτίου στοιχήματος γίνεται

8 υπό τον όρο ελέγχου του και διαπίστωσης συμφωνίας του με τους κανονισμούς και ανακοινώσεις της Εταιρείας. Όλοι οι πελάτες είναι υπόχρεοι να ελέγχουν τα δελτία τους ότι έχουν συμπληρωθεί καθαρά βάσει των προγνωστικών και οδηγιών τους. Για αυτό και η ευθύνη για την ορθότητα της απόδειξης υπόκειται στον πελάτη. Δεν αναγνωρίζονται λάθη του πελάτη, του προσωπικού των κεντρικών γραφείων ή των αντιπροσώπων και ο έλεγχος όλων των στοιχημάτων για τυχόν κέρδη θα γίνεται βάσει των κανονισμών. ΔΙΑΦΟΡΕΣ (DISPUTES) Όταν μια διαφορά δε μπορεί να επιλυθεί μεταξύ εταιρείας και πελάτη οι δύο πλευρές θα αποταθούν σε αναγνωρισμένο όργανο για το διορισμό διαιτητή (arbitrator) η απόφαση του οποίου θα είναι τελεσίδικη. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ. Γενικοί Κανόνες Το Τέλος της κανονικής διάρκειας των ποδοσφαιρικών αγώνων καθορίζεται με τη συμπλήρωση των 90 λεπτών του αγώνα με τις επιπρόσθετες καθυστερήσεις (90+) που ορίζεται από την διαιτησία. Τυχόν παράταση δε θεωρείται σαν μέρος του αγώνα. Σε στοιχήματα που αφορούν την πρόβλεψη τελικού αποτελέσματος, (Τελικό Αποτέλεσμα Χ, Ημίχρονο/Τελικό Χ-Χ, 1-Χ,2-Χ και Ακριβές Σκορ 0-0,1-1,2-2 κλπ) καμιά στήλη δεν πρέπει να περιέχει περισσότερες από 5 ισοπαλίες ανεξαρτήτως από την προέλευση του είδους στοιχήματος. Ο πιο πάνω κανονισμός δεν ισχύει για τα ειδικά στοιχήματα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ HMIXPΟNΟY (HALF-TIME BET) και για το ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (DOUBLE CHANCE). (α) Tο σκορ στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα θα θεωρείται το Τελικό Αποτέλεσμα, (β) Σε περίπτωση διακοπής του αγώνα Τελικό Αποτέλεσμα θα θεωρείται το σκορ που ίσχυε την ώρα της διακοπής εφόσον έχει αρχίσει το δεύτερο Ημίχρονο. Αν ο αγώνας διακοπεί κατά την διάρκεια ή στο τέλος του πρώτου Ημιχρόνου θα θεωρείται άκυρος με εξαίρεση τα ακόλουθα τα οποία θα είναι έγκυρα: Στοίχημα Half Time Bet Είναι έγκυρο με αποτέλεσμα το σημείο που ισχύει την ώρα της διακοπής.

9 Στοίχημα To Score/Not To Score Είναι έγκυρο αν η ομάδα έχει σημειώσει τέρμα, ανεξάρτητα από το αν η επιλογή είναι για να σκοράρει (TO SCORE) ή να μην σκοράρει (NOT TO SCORE). Στοίχημα Under/Over Είναι έγκυρο εάν το άρθροισμα των τερμάτων που σημειώθηκαν είναι περισσότερο από 2.5. Δηλαδή, στην περίπτωση αυτή το στοίχημα UNDER θα χάνει. Στοίχημα Number of Goals - Είναι έγκυρο εάν το άρθροισμα των τερμάτων που σημειώθηκαν στον αγώνα είναι μεγαλύτερο του επτά (7) Δηλαδή, στην περίπτωση αυτή τα στοιχήματα 0-1,2-3 και 4-6 θα χάνουν. Η πιο πάνω πρόνοια, Β.1.5.(β), δε θα ισχύει για κατηγορίες στοιχημάτων για τις οποίες προβλέπεται ρητά από τον κανονισμό διαφορετική ρύθμιση ή αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε δελτίο αποδόσεων που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την εταιρεία. ΚΑΝΟΝIΣΜΟI ΓIΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛIΚΟ ΣΚΟΡ (CORRECT SCORE) Στο στοίχημα Τελικό Σκορ (Correct Score) πρέπει να προβλεφθεί σωστά το τελικό σκορ στον αγώνα που έχει επιλεγεί. Στοιχήματα για Τελικό Σκορ (CORRECT SCORE) γίνονται δεκτά για όλους τους αγώνες για τους οποίους η Εταιρεία έχει εκδώσει πίνακες ή προσφέρει ειδικές τιμές εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε δελτίο αποδόσεων που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Δεν επιτρέπονται περισσότερα από 5 τελικά σκορ ισοπαλίας σε καμιά στήλη. Οι τιμές των πινάκων δεν ισχύουν όταν για κάποιο αγώνα προσφέρονται ειδικές τιμές από την εταιρεία εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Όταν μια τιμή δεν αναφέρεται στους πίνακες, η τιμή που θα ισχύει είναι η αμέσως επόμενη ψηλότερη τιμή εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Όταν ένας αγώνας διακοπεί Τελικό Σκορ (CORRECT SCORE) θα θεωρείται το σκορ που ίσχυε την ώρα της διακοπής του αγώνα εφόσον έχει αρχίσει το δεύτερο Ημίχρονο. Αν ο αγώνας διακοπεί κατά τη διάρκεια ή στο τέλος του πρώτου Ημιχρόνου θα θεωρείται άκυρος. Μονά Αποδεκτά (Singles Accepted) εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Το στοίχημα Τελικό Σκορ (Correct Score) συγκαταλέγεται στην κατηγορία των Ειδικών Στοιχημάτων (Speciality Bets)

10 ΚΑΝΟΝIΣΜΟI ΓIΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΗΜIΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛIΚΟΥ (HALF-TIME/FULL-TIME) Στο στοίχημα Ημίχρονο / Τελικό πρέπει να προβλεφθεί σωστά το σημείο (1,Χ,2) στο Α ημίχρονο του αγώνα και το σημείο (1,Χ,2) στο τέλος του αγώνα που έχει επιλεγεί. Στοιχήματα για τα αποτελέσματα Α Ημιχρόνου και Τελικού (HALF-TIME/FULL TIME) γίνονται δεκτά για όλους τους αγώνες για τους οποίους η Εταιρεία έχει εκδώσει πίνακες ή προσφέρει ειδικές τιμές εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε δελτίο αποδόσεων που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία.. Δεν επιτρέπεται μία στήλη να περιέχει περισσότερα από πέντε (5) ημίχρονα - τελικά με τελικό αποτέλεσμα την ισοπαλία. Οι τιμές των πινάκων δεν ισχύουν όταν για κάποιο αγώνα προσφέρονται ειδικές τιμές από την εταιρεία εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Όταν μια τιμή δεν αναφέρεται στους πίνακες, η τιμή που θα ισχύει είναι η αμέσως επόμενη ψηλότερη τιμή εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Όταν ένας αγώνας διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο πριν την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου τότε το παιγνίδι είναι άκυρο (VOID) για σκοπούς Ημιχρόνου - Τελικού. Σε περίπτωση διακοπής κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου τελικό αποτέλεσμα θα θεωρείται το σκορ που ίσχυε την ώρα της διακοπής του αγώνα, εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Διπλά και Άνω Αποδεκτά εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Το στοίχημα Ημίχρονο / Τελικό (Half Time/Full Time) συγκαταλέγεται στην κατηγορία των Ειδικών Στοιχημάτων (Speciality Bets) ΚΑΝΟΝIΣΜΟI ΓIΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ A ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ (HALF-TIME BETS) Στο στοίχημα για αποτέλεσμα Α' Ημιχρόνου (Half-time Bet) πρέπει να προβλεφθεί το αποτέλεσμα (1, Χ, 2) του Α' Ημιχρόνου των αγώνων που έχουν επιλεγεί.

11 Στοιχήματα για αποτέλεσμα Α' Ημιχρόνου (Half-time bet, 45-er), γίνονται δεκτά για όλους τους αγώνες για τους οποίους η Εταιρεία έχει εκδώσει πίνακες ή προσφέρει ειδικές τιμές εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε δελτίο αποδόσεων που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Πρόβλεψη του σκορ του Α' ημιχρόνου δεν γίνεται δεκτή. Οι τιμές των πινάκων δεν ισχύουν όταν για κάποιο αγώνα προσφέρονται ειδικές τιμές από την εταιρεία εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Σε περίπτωση διακοπής ενός αγώνα πριν την λήξη του Α' Ημιχρόνου, αποτέλεσμα Α' ημιχρόνου θα θεωρείται το σκορ που ίσχυε την ώρα διακοπής του αγώνα, εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή και δημοσιεύεται από την εταιρεία. Όταν μια τιμή δεν αναφέρεται στους πίνακες, η τιμή που θα ισχύει είναι η αμέσως επόμενη ψηλότερη τιμή εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Τριπλά και Άνω Αποδεκτά εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Το στοίχημα Ημιχρόνου (Half Time) συγκαταλέγεται στην κατηγορία των Ειδικών Στοιχημάτων (Speciality Bets) ΚΑΝΟΝIΣΜΟI ΓIΑ ΤΟ NUMBER OF GOALS (ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓIΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΛIΚΟ ΑΡIΘΜΟ ΤΕΡΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΗΜΕIΩΘΟΥΝ ΣΕ ΕΝΑ ΑΓΩΝΑ) Στο στοίχημα αυτό πρέπει να προβλεφθεί σωστά πόσα τέρματα θα σημειωθούν στον αγώνα που έχει επιλεγεί. Στοιχήματα για NUMBER OF GOALS γίνονται δεκτά για όλους τους αγώνες για τους οποίους η Εταιρεία έχει εκδώσει πίνακες ή προσφέρει ειδικές τιμές εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε δελτίο αποδόσεων που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Οι τιμές των πινάκων δεν ισχύουν όταν για κάποιο αγώνα προσφέρονται ειδικές τιμές από την εταιρεία εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Όταν μια τιμή δεν αναφέρεται στους πίνακες, η τιμή που θα ισχύει είναι η αμέσως επόμενη ψηλότερη τιμή εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία.

12 Όταν ένας αγώνας διακοπεί, για σκοπούς στοιχήματος NUMBER OF GOALS τελικό σκορ θα θεωρείται το σκορ που ίσχυε την ώρα διακοπής του αγώνα εφόσον έχει αρχίσει το δεύτερο Ημίχρονο Αν ο αγώνας διακοπεί κατά τη διάρκεια ή στο τέλος του πρώτου Ημιχρόνου θα θεωρείται άκυρος εκτός αν το άθροισμα των τερμάτων στον αγώνα είναι μεγαλύτερο του επτά (7) οπότε θα είναι έγκυρο, βλέπε παράγραφο Β1.5.4 Διπλά και Άνω Αποδεκτά εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Το στοίχημα Σύνολο Τερμάτων (Number of Goals) συγκαταλέγεται στην κατηγορία των Ειδικών Στοιχημάτων (Speciality Bets) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ UNDER/OVER 2.5 GOALS (ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2.5 ΤΕΡΜΑΤΑ) Στο στοίχημα αυτό πρέπει να προβλεφθεί σωστά εάν θα σημειωθούν λιγότερα ή περισσότερα από 2.5 τέρματα σε ένα αγώνα. Οι τιμές του στοιχήματος αυτού θα αναγράφονται στα δελτία αποδόσεων που θα εκδίδονται από την εταιρεία. Όταν ένας αγώνας διακοπεί, για σκοπούς στοιχήματος Under/Over τελικό σκορ θα θεωρείται το σκορ που ίσχυε την ώρα διακοπής του αγώνα εφόσον έχει αρχίσει το δεύτερο Ημίχρονο. Σε περίπτωση διακοπής του αγώνα πριν τη συμπλήρωση του πρώτου ημιχρόνου το στοίχημα UNDER/OVER θεωρείτε άκυρο εκτός και αν το άθροισμα του αποτελέσματος τη στιγμή της διακοπής είναι άνω από 2.5 τέρματα, το οποίο και θα είναι έγκυρο, βλέπε παράγραφο Β1.5.3 Β.6.5. Τριπλά και Άνω Αποδεκτά εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Το στοίχημα Πάνω / Κάτω Από 2.5 Τέρματα (Under/Over 2.5 Goals) συγκαταλέγεται στην κατηγορία των Ειδικών Στοιχημάτων (Speciality Bets) ΚΑΝΟΝIΣΜΟI ΓIΑ ΤΟ SCORE/NOT TO SCORE (YES OR NO, ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΜIΑ ΟΜΑΔΑ ΘΑ ΣΚΟΡΑΡΕI 'Η ΟΧI) Στο στοίχημα αυτό πρέπει να προβλεφθεί σωστά αν η ομάδα που έχει επιλεγεί θα σκοράρει ή όχι. Στοιχήματα για το SCORE/NOT TO SCORE γίνονται δεκτά για όλους τους αγώνες για τους οποίους η Εταιρεία έχει εκδώσει πίνακες ή προσφέρει ειδικές τιμές εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε δελτίο αποδόσεων που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία.

13 Όταν μια τιμή δεν αναφέρεται στους πίνακες, η τιμή που θα ισχύει είναι η αμέσως επόμενη ψηλότερη τιμή εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Όταν ένας αγώνας διακοπεί κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου και πριν τη έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, για σκοπούς στοιχήματος TO SCORE/NOT TO SCORE ο αγώνας θα θεωρείται άκυρος (VOID) εκτός αν η ομάδα έχει σημειώσει τέρμα, ανεξάρτητα από το αν η επιλογή είναι για να σκοράρει (TO SCORE) ή να μην σκοράρει (NOT TO SCORE), βλέπε παράγραφο Β1.5.2 Σε περίπτωση διακοπής κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου τελικό αποτέλεσμα θα θεωρείται το σκορ που ίσχυε την ώρα της διακοπής του αγώνα, εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Η επιλογή και των δύο ομάδων σε ένα αγώνα να σκοράρουν (TO SCORE) γίνεται αποδεκτή. Δεν επιτρέπεται το στοίχημα που περιλαμβάνει και τις δύο ομάδες ενός αγώνα ΝΑ ΜΗΝ ΣΚΟΡΑΡΟΥΝ (NOT TO SCORE). Δεν επιτρέπεται το στοίχημα που περιλαμβάνει και τις δύο ομάδες ενός αγώνα, την μια ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ (TO SCORE) και την άλλη ΝΑ ΜΗΝ ΣΚΟΡΑΡΕΙ (NOT TO SCORE). Τριπλά και Άνω Αποδεκτά εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Το στοίχημα Να Σκοράρει / Να Μην Σκοράρει μια Ομάδα (To Score/Not to Score) συγκαταλέγεται στην κατηγορία των Ειδικών Στοιχημάτων (Speciality Bets) ΣΚΟΡΕΡ ΠΡΩΤΟΥ, ΤΕΛΕΥΤΑIΟΥ 'Η ΟΠΟIΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΕΡΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ (FIRST/LAST OR ANY PLAYER TO SCORE). Σε αυτό το στοίχημα πρέπει να προβλεφθούν σωστά οι ποδοσφαιριστές που θα σκοράρουν στον επιλεγμένο αγώνα. Στοιχήματα για τον Σκόρερ του Πρώτου / Τελευταίου / Οποιουδήποτε Τέρματος (First/Last/Any Goal scorer) γίνονται δεκτά για τους αγώνες τους οποίους η εταιρεία προσφέρει ειδικές τιμές. Στοιχήματα για τον σκόρερ του Πρώτου (FIRST) τέρματος είναι άκυρα (VOID) αν ο ποδοσφαιριστής που έχει επιλεγεί δεν πήρε μέρος στον αγώνα ή αν συμμετείχε στον αγώνα σαν αλλαγή μετά την επίτευξη του πρώτου τέρματος του αγώνα.

14 Στοιχήματα για τον σκόρερ του Τελευταίου (LAST) τέρματος είναι άκυρα (VOID) αν ο ποδοσφαιριστής που έχει επιλεγεί δεν πήρε μέρος στον αγώνα. Αν ένας ποδοσφαιριστής αγωνιζόταν και αποχώρησε από τον αγώνα πριν την επίτευξη του τελευταίου τέρματος του αγώνα, το στοίχημα είναι έγκυρο. Στοιχήματα για τον σκόρερ οποιουδήποτε (ANY) τέρματος είναι άκυρα (VOID) αν ο ποδοσφαιριστής που έχει επιλεγεί δεν πήρε μέρος στον αγώνα. Όταν ένας αγώνας διακοπεί κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου και πριν τη έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, για σκοπούς στοιχήματος Σκόρερ Πρώτου ή Οποιουδήποτε τέρματος (First or Any Goal scorer), ο αγώνας θα θεωρείται άκυρος (VOID) εκτός αν έχει σημειωθεί τέρμα οπότε το στοίχημα είναι έγκυρο. Το στοίχημα για τον σκόρερ του τελευταίου τέρματος (Last Goal scorer) θα θεωρείται άκυρο. Σε περίπτωση διακοπής κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου όλα τα στοιχήματα θα είναι έγκυρα εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Τυχόν αυτογκόλ δε μετρά για τον ποδοσφαιριστή που το έχει πετύχει διότι καθορίζεται ξεχωριστή απόδοση στην περίπτωση του Αυτογκόλ. Τυχόν παράταση δεν θεωρείται μέρος του αγώνα εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Σε περίπτωση που σημειωθεί ο ίδιος ποδοσφαιριστής σαν σκόρερ του Πρώτου τέρματος (First) και Τελευταίου (Last) τότε το στοίχημα θα θεωρείται σαν δύο Στοιχήματα (διπλή). Οι συνδυασμοί πέραν του ενός ποδοσφαιριστή να σκοράρει σε ένα αγώνα επιτρέπεται μεταξύ: των σκόρερ Οποιονδήποτε τερμάτων (ANY GOAL SCORER) και των σκόρερ Οποιονδήποτε τερμάτων (ANY GOAL SCORER) με σκόρερ για το Πρώτο ή Τελευταίο τέρμα (FIRST ή LAST GOAL SCORER). Η επιλογή του ίδιου ποδοσφαιριστή να σκοράρει το πρώτο/ τελευταίο/ οποιοδήποτε τέρμα δεν επιτρέπεται. Τα στοιχήματα Συνδυασμού Σκόρερ Πρώτου Τέρματος(FIRST GOALSCORER) με Χρόνο Επίτευξης του Πρώτου Τέρματος (TIME OF FIRST GOAL) και Σκόρερ Πρώτου ή Τελευταίου Τέρματος (FIRST/LAST GOALSCORER) με Τελικό Σκορ (CORRECT SCORE) δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλο είδος στοιχήματος. Για το στοίχημα Σκόρερ Πρώτου ή Τελευταίου Τέρματος (FIRST/LAST GOALSCORER) με Τελικό Σκορ (CORRECT SCORE) ο συντελεστής απόδοσης είναι το 50% των πολλαπλασιαζόμενων αποδόσεων των δύο επιλογών.

15 Για το στοίχημα Σκόρερ Πρώτου Τέρματος (FIRST GOALSCORER) με Χρόνο Επίτευξης του Πρώτου Γκολ (TIME OF FIRST GOAL) ο συντελεστής απόδοσης είναι το πολλαπλασιαζόμενο των αποδόσεων των δύο επιλογών. Επίσης ισχύουν οι αναγραφόμενοι κανόνες στα δελτία αποδόσεων που εκδίδει η εταιρεία. Τα στοιχήματα για Σκόρερ Πρώτου / Τελευταίου / Οποιουδήποτε Τέρματος (First/Last/Any Goal scorer) και Χρόνος Επίτευξης του πρώτου Τέρματος στον αγώνα ΔΕΝ συγκαταλέγονται στην κατηγορία των Ειδικών Στοιχημάτων (Speciality Bets) ΧΡΟΝΟΣ ΕΠIΤΕΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΡΜΑΤΟΣ (TIME OF FIRST GOAL) Στο στοίχημα Χρόνος Επίτευξης Πρώτου Τέρματος (TIME OF FIRST GOAL) πρέπει να προβλεφθεί σωστά ο χρόνος επίτευξης του πρώτου τέρματος στον επιλεγμένο αγώνα. Στοιχήματα για Χρόνος Επίτευξης Πρώτου Τέρματος ΤIΜΕ FIRST GOAL γίνονται δεκτά για τους αγώνες τους οποίους η Εταιρεία προσφέρει ειδικές τιμές. Όταν ένας αγώνας διακοπεί, για σκοπούς στοιχήματος TIME OF FIRST GOAL ο αγώνας θα θεωρείται άκυρος (VOID) εκτός αν έχει σημειωθεί τέρμα, ή αν ο αγώνας διακόπηκε σε χρονικό σημείο μεταγενέστερο από την ολοκλήρωση της επιλογής του πελάτη οπότε το στοίχημα είναι έγκυρο. Ο τρόπος επιβεβαίωσης του χρόνου επίτευξης του Πρώτου Τέρματος θα καθορίζεται στο δελτίο αποδόσεων που εκδίδεται ή και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Tο TIME OF FIRST GOAL μπορεί να συνδυαστεί με άλλο είδος στοιχήματος εφόσον δεν είναι του ίδιου αγώνα. ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΙ ΣΚΟΡΕΡΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ Τα στοιχήματα για Σκόρερ του Πρώτου / Τελευταίου Τέρματος (FIRST/LAST GOALSCORER) με Χρόνο Επίτευξης του Πρώτου Τέρματος (TIME OF FIRST GOAL) γίνονται αποδεκτά για τον ίδιο αγώνα και δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλα είδη στοιχημάτων. Ο συντελεστής απόδοσης είναι το πολλαπλασιαζόμενο των αποδόσεων των δύο επιλογών. Τα στοιχήματα για Σκόρερ Πρώτου ή Τελευταίου Τέρματος (FIRST/LAST GOALSCORER) με Τελικό Σκορ (CORRECT SCORE) γίνονται αποδεκτά για τον ίδιο αγώνα και δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλα είδη στοιχημάτων. Ο συντελεστής απόδοσης είναι το 50% των πολλαπλασιαζόμενων αποδόσεων των δύο επιλογών.

16 Οι συνδυασμοί αυτοί δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλο είδος στοιχήματος και είναι ΜΟΝΑ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΜΟΝΟ. Επίσης ισχύουν οι αναγραφόμενοι κανόνες στα δελτία αποδόσεων που εκδίδει η εταιρεία. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΣΕ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ. Γενικοί Κανόνες Το αποτέλεσμα ενός αγώνα καλαθόσφαιρας καθορίζεται στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Τυχών παρατάσεις δεν μετρούν. Αν ένας αγώνας διακοπεί οριστικά όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. Προβάδισμα (Handicap) Όπου υπάρχει προβάδισμα θα υπολογίζεται στο τελικό αποτέλεσμα για να εξακριβωθεί ο νικητής του αγώνα για σκοπούς στοιχήματος. π.χ. με handicap 10 η ομάδα για να θεωρηθεί νικήτρια για σκοπούς στοιχήματος πρέπει να κερδίσει τον αγώνα με έντεκα (11) ή περισσότερους από έντεκα (11) πόντους. Αγώνες Καλαθόσφαιρας μπορούν να συνδυαστούν με ποδόσφαιρο σε τριπλά και άνω, π.χ. ένα ποδοσφαιρικό και δύο καλαθοσφαιρικούς αγώνες ή δύο ποδοσφαιρικούς και ένας καλαθοσφαιρικό αγώνα. Σε περίπτωση διακοπής του αγώνα όλα τα είδη στοιχήματος θεωρούνται άκυρα. Ανώτατο όριο πληρωμής για όλα τα στοιχήματα καλαθόσφαιρας είναι 10,000. ΚΑΝΟΝIΣΜΟI ΓIΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΗΜIΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛIΚΟΥ (HALF-TIME/FULL-TIME) Στο στοίχημα Ημίχρονο / Τελικό πρέπει να προβλεφθεί σωστά το σημείο (1,Χ,2) στο Α ημίχρονο του αγώνα και το σημείο (1,Χ,2) στο τέλος του αγώνα που έχει επιλεγεί. Στοιχήματα για τα αποτελέσματα Α Ημιχρόνου και Τελικού (HALF-TIME/FULL TIME) γίνονται δεκτά για όλους τους αγώνες για τους οποίους η Εταιρεία έχει εκδώσει πίνακες ή προσφέρει ειδικές τιμές εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε δελτίο αποδόσεων που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Δεν επιτρέπεται μία στήλη να περιέχει περισσότερα από πέντε (5) ημίχρονατελικά με τελικό αποτέλεσμα την ισοπαλία.

17 Το προβάδισμα (Handicap) υπολογίζεται στο τελικό αποτέλεσμα για να εξακριβωθεί ο νικητής του αγώνα για σκοπούς στοιχήματος. π.χ. Με handicap 10 στο τελικό και -5 στο ημίχρονο η ομάδα πρέπει να κερδίσει τον αγώνα με 6 ή περισσότερους πόντους στο ημίχρονο και έντεκα (11) ή περισσότερους από έντεκα (11) πόντους στο τελικό. Όταν ένας αγώνας διακοπεί τότε το παιγνίδι είναι άκυρο (VOID) για σκοπούς Ημιχρόνου-Τελικού. Διπλά και Άνω Αποδεκτά εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. ΚΑΝΟΝIΣΜΟI ΓIΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ A ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ (HALF-TIME BETS) Στο στοίχημα για αποτέλεσμα Α' Ημιχρόνου (Half-time Bet) πρέπει να προβλεφθεί το αποτέλεσμα (1, Χ, 2) του Α' Ημιχρόνου των αγώνων που έχουν επιλεγεί. Λαμβάνοντας υπόψη το Handicap (προβάδισμα) υπολογίζεται το τελικό αποτέλεσμα του ημιχρόνου για να εξακριβωθεί ο νικητής του αγώνα για σκοπούς στοιχήματος. π.χ. Με handicap 5 η ομάδα θεωρείται ότι έχει κερδίσει στο ημίχρονο αν προηγείται με έξι (6) ή περισσότερους από έξι (6) πόντους με τη λήξη του ημιχρόνου. Στοιχήματα για αποτέλεσμα Α' Ημιχρόνου (Half - Time bet), γίνονται δεκτά για όλους τους αγώνες για τους οποίους η Εταιρεία έχει εκδώσει πίνακες ή προσφέρει ειδικές τιμές εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε δελτίο αποδόσεων που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Όταν ένας αγώνας διακοπεί τότε το παιγνίδι είναι άκυρο (VOID) για σκοπούς Ημιχρόνου Τριπλά και Άνω Αποδεκτά εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή δελτίο αποδόσεων που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. ΚΑΝΟΝIΣΜΟI ΓIΑ ΤΟ TOTAL POINTS (ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓIΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΛIΚΟ ΑΡIΘΜΟ ΠΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΗΜΕIΩΘΟΥΝ ΣΕ ΕΝΑ ΑΓΩΝΑ) Στο στοίχημα αυτό πρέπει να προβλεφθεί σωστά ο αριθμός των πόντων που θα σημειωθούν στον αγώνα που έχει επιλεγεί. Το προβάδισμα δεν λαμβάνεται υπόψη. Στοιχήματα για Σύνολο Πόντων (TOTAL POINTS) γίνονται δεκτά για όλους τους αγώνες για τους οποίους η Εταιρεία έχει εκδώσει πίνακες ή προσφέρει ειδικές τιμές εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε δελτίο αποδόσεων που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία.

18 Όταν ένας αγώνας διακοπεί, για σκοπούς στοιχήματος ΤOTAL POINTS θα θεωρείται άκυρος. Τυχόν παράταση δεν μετρά. Διπλά και Άνω Αποδεκτά εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή δελτίο αποδόσεων που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ (UNDER/OVER)-ΑΝ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ Ή ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟΙ ΠΟΝΤΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΑΓΩΝΑ. Στο στοίχημα αυτό πρέπει να προβλεφθεί σωστά εάν θα σημειωθούν λιγότεροι ή περισσότεροι πόντοι από την προκαθορισμένη βάση σε ένα αγώνα. Το προβάδισμα δεν λαμβάνεται υπόψη. Στοιχήματα για Πάνω / Κάτω (Under/Over) γίνονται δεκτά για όλους τους αγώνες για τους οποίους η Εταιρεία έχει εκδώσει πίνακες ή προσφέρει ειδικές τιμές εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε δελτίο αποδόσεων που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Σε περίπτωση διακοπής του αγώνα το στοίχημα UNDER/ΟVER θεωρείτε άκυρο. Τριπλά και άνω εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή δελτίο αποδόσεων που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (FORMULA-ONE) Νικητής του Γκραν Πρι (Win the Grand Prix) Πρόβλεψη για τον οδηγό που θα τερματίσει στη πρώτη θέση του Γκραν Πρι. Μονό Αποδεκτό. Δεν συνδυάζεται με την πρόβλεψη για τον ίδιο οδηγό να τερματίσει στη πρώτη θέση του αγώνα κατάταξης (POLE POSITION). Θέση Τερματισμού (Grand Prix Place) Πρόβλεψη για τον οδηγό να τερματίσει στις προκαθορισμένες θέσεις ανεξάρτητα από την συγκεκριμένη θέση. Μονά και άνω αποδεκτά. Νικητής του αγώνα Κατάταξης (Win the Pole Position)- Πρόβλεψη για τον οδηγό που θα τερματίσει στη πρώτη θέση του γύρου κατάταξης (POLE). Μονό Αποδεκτό. Δεν συνδυάζεται με την πρόβλεψη για τον ίδιο οδηγό να τερματίσει στη πρώτη θέση του αγώνα (Grand Prix) Θέση Τερματισμού στον Αγώνα Κατάταξης (Pole Position Place) Πρόβλεψη για τον οδηγό να τερματίσει στις προκαθορισμένες θέσεις ανεξάρτητα από την συγκεκριμένη θέση κατάταξης. Μονά και άνω αποδεκτά

19 TO CLASSIFY- Ο επιλεγμένος οδηγός πρέπει να συμπληρώσει το προκαθορισμένο ποσοστό της διαδρομής (σε γύρους) ή να ικανοποιήσει οποιουσδήποτε κανονισμούς εφαρμόζει η FIA για να καθοριστεί αν ένας οδηγός θα θεωρηθεί CLASSIFIED ή όχι. NOT TO CLASSIFY Όταν ο οδηγός αποχωρήσει από τον αγώνα προτού συμπληρώσει το προκαθορισμένο ποσοστό της διαδρομής (σε γύρους) ή να ικανοποιήσει οποιουσδήποτε κανονισμούς εφαρμόζει η FIA για να καθοριστεί αν ένας οδηγός θα θεωρηθεί CLASSIFIED ή όχι. HEAD TO HEAD Πρέπει να προβλεφθεί σωστά ποιος από τους δύο οδηγούς θα τερματίσει στη ψηλότερη θέση. Εάν οι δύο οδηγοί αποχωρήσουν τότε κερδίζει αυτός που συμπλήρωσε τους πιο πολλούς γύρους. Σε περίπτωση που και οι δύο οδηγοί αποχωρήσουν στον ίδιο γύρο, τότε ο νικητής θα καθορίζεται από την επίσημη τελική κατάταξη της FIA, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι μπορεί να αποχώρησαν την ίδια ακριβώς στιγμή και βάσει των δικών της κανονισμών. GROUP BETTING- Πρέπει να προβλεφθεί σωστά ο οδηγός που θα τερματίσει πρώτος από τους υπόλοιπους οδηγούς στο Group του. Εάν οι οδηγοί αποχωρήσουν τότε κερδίζει αυτός που συμπλήρωσε τους πιο πολλούς γύρους. Σε περίπτωση που όλοι οι οδηγοί αποχωρήσουν στον ίδιο γύρο, τότε ο νικητής θα καθορίζεται από την επίσημη τελική κατάταξη της FIA ανεξάρτητα από το γεγονός ότι μπορεί να αποχώρησαν την ίδια ακριβώς στιγμή και βάσει των δικών της κανονισμών. FORECAST THE WINNER AND RUNNER UP- Ορθή πρόβλεψη του πρώτου και του δεύτερου οδηγού κατά σειρά τερματισμού στο Γκραν Πρι. Μονά αποδεκτά μόνο, δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλα είδη στοιχήματος. Για όλα τα είδη στοιχήματος ισχύουν τα επίσημα τελικά αποτελέσματα της F.I.A Ανώτατο όριο πληρωμής είναι 25,000. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής του αγώνα θα ισχύουν τα επίσημα αποτελέσματα της FIA. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ (ANTE POST) Τα μελλοντικά στοιχήματα (Ante-Post) στοιχήματα ισχύουν μόνο για την κανονική διάρκεια των πρωταθλημάτων και δεν συμπεριλαμβάνουν τυχών Play-Offs ή Play-Outs με εξαίρεση αγώνες για την ανακήρυξη του πρωταθλητή μόνον (μπαράζ). Τα δελτία αποδόσεων Ante-Post ισχύουν από την έκδοση τους μέχρι την αναγραφόμενη ώρα τερματισμού τους. Η αναγραφόμενη ώρα δεν μπορεί να είναι

20 μεταγενέστερη της ώρας έναρξης του χρονικά πρώτου διεξαγόμενου αγώνα στην κάθε διοργάνωση. Τα στοιχήματα τύπου Ante-Post καταχωρούνται στο σύστημα μέσω του δελτίου συμμετοχής στο οποίο αναγράφεται η ενδεικτική φράση ANTE POST. Τα Ante-Post στοιχήματα γίνονται ΜΟΝΑ αποδεκτά εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε δελτίο αποδόσεων που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία.. Τα στοιχήματα τύπου Ante-Post ΔΕΝ μπορούν να συνδυαστούν με άλλα στοιχήματα. Στοιχήματα ANTE-POST θα θεωρούνται ληγμένα και άνευ αξίας αν δεν εξαργυρωθούν μέχρι και εικοσιοκτώ (28) ημέρες από την ημερομηνία λήξης του τελευταίου γεγονότος που συμπεριλαμβάνεται στο κερδισμένο "Δελτίο Στοιχήματος". Το ανώτατο όριο πληρωμής καθορίζεται στις 25,000 Σε περίπτωση που ένα μελλοντικό στοίχημα τύχει να έχει περισσότερους από ένα νικητή, π.χ. δυο ποδοσφαιριστές να είναι πρώτοι σκόρερ σε μια διοργάνωση με τον ίδιο αριθμό τερμάτων, θα ισχύει ο ακόλουθος κανονισμός: DEAD HEAT RULE (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑΣ Η ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ): Αν σε κάποιο στοίχημα ισχύει ο κανονισμός αυτός, σε περίπτωση ισοπαλίας ή ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων διαγωνιζομένων ή συνδυασμών κερδίζουν όλοι όσοι στοιχημάτισαν στις ομάδες ή συνδυασμούς που ισοβάθμησαν αλλά με κατ αναλογία μειωμένες τιμές. Συγκεκριμένα η απόδοση για την επιλογή θα διαιρείται με τον αριθμό των διαγωνιζομένων που θα εμπλέκονται στην ισοβαθμία. π.χ. στην περίπτωση που για τη θέση του πρώτου σκόρερ του EURO 2004 ισοβαθμήσουν τρεις (3) ποδοσφαιριστές με επτά (7) τέρματα ο καθένας, τότε το κάθε στοίχημα σε ένα από τους 3 ποδοσφαιριστές θεωρείται νικηφόρο με απόδοση το εν τρίτο (1/3) της απόδοσης που θα έπαιρνε χωρίς την ισοβαθμία. Ισχύει μόνο στα στοιχήματα που αναγράφεται ότι ισχύει ο κανονισμός. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Η ΑΛΛΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ Η ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Για οποιεσδήποτε άλλες διοργανώσεις ή άλλα αθλήματα ή άλλα γεγονότα τα οποία μπορεί να προσφέρει η εταιρεία θα ισχύουν ειδικοί κανονισμοί οι οποίοι θα καθορίζονται από την εταιρεία. Οι ειδικοί κανονισμοί θα γνωστοποιούνται με αναγραφή των στα δελτία αποδόσεων που θα εκδίδει η εταιρεία.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ BETATHLON LTD (CYBET)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ BETATHLON LTD (CYBET) ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ BETATHLON LTD (CYBET) Επεξήγηση όρων «Εταιρεία» - H Betathlon Ltd. «Πελάτης» - Άτομο που συμμετέχει στα «Στοιχήματα» που προσφέρει η «Εταιρεία» και για το οποίο άτομο έχει

Διαβάστε περισσότερα

δ. Έντυπο προγράμματος - κουπόνι (χαρακτηριστικά κουπονιού) ε. Ηλεκτρονικό έντυπο προγράμματος στο www.opap.gr (χαρακτηριστικά)

δ. Έντυπο προγράμματος - κουπόνι (χαρακτηριστικά κουπονιού) ε. Ηλεκτρονικό έντυπο προγράμματος στο www.opap.gr (χαρακτηριστικά) Ατζέντα α. Εισαγωγή β. Νέο δελτίο (χαρακτηριστικά νέου δελτίου) γ. Ηλεκτρονικό δελτίο (Coronis) δ. Έντυπο προγράμματος - κουπόνι (χαρακτηριστικά κουπονιού) ε. Ηλεκτρονικό έντυπο προγράμματος στο www.opap.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ Royalhighgate Public Company Ltd 04.04.2014 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ... 6 ΆΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...6 ΆΡΘΡΟ 2 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

cybet 2012 EVENT ΕΠΙΛΟΓΕΣ SELECTIONS ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

cybet 2012 EVENT ΕΠΙΛΟΓΕΣ SELECTIONS ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα Α Περιγραφή στοιχημάτων και κανονισμοί - Description of bets and regulati Ισχύει από 27/8/2013 - Valid from 27/8/2013 Οι τύποι στοιχημάτων υπόκεινται σε αλλαγές - Bet types are subject to changes

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΛΟΤΤΟ»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΛΟΤΤΟ» Περιστέρι, 02.06.2009 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Αρ. Πρωτ.: Α/11886 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΛΟΤΤΟ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Σας ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρειών. Κανονισμός Πρωταθλήματος 2015-2016. Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Ασφαλιστικών

Εταιρειών. Κανονισμός Πρωταθλήματος 2015-2016. Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Ασφαλιστικών Κανονισμός Πρωταθλήματος Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Ασφαλιστικών Εταιρειών 2015-2016 2016 www.pasfe.gr Πρωτάθλημα Μίνι Ποδοσφαίρου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κανονισμός Πρωταθλήματος 01 Περιεχόμενα 01 τόπος διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΟ»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΟ» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 13.10.2010 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Αρ. Πρωτ.:A/ 21990/ 13-10-2010 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

STANLEYBET MALTA LIMITED (SM) ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΟ EΔΑΦΟΣ

STANLEYBET MALTA LIMITED (SM) ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΟ EΔΑΦΟΣ STANLEYBET MALTA LIMITED (SM) ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΟ EΔΑΦΟΣ 1. Οι παρακάτω κανονισμοί ισχύουν από την 07-11-2011 και διέπουν όλα τα στοιχήματα που γίνονται αποδεκτά από τη Stanleybet

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 29.4.2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Αρ. Πρωτ.: Α/ 11080 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ KINO»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ KINO» Περιστέρι, 10.05.2010 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Αρ. Πρωτ.: Α/ 11850 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ KINO» Αγαπητοί Συνεργάτες, Σας ενημερώνουμε ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. για την

Διαβάστε περισσότερα

3 O Π ΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Π ΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SUDOKU 09

3 O Π ΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Π ΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SUDOKU 09 www.e-sudoku.gr 1 3O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SUDOKU 2 MAIOY 2009 Οι παρόντες κανονισμοί συντάχθηκαν λαμβάνοντας υπ όψιν τους επίσημους κανονισμούς του παιχνιδιού καθώς και τους κανονισμούς της World Puzzle

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός των νέων δελτίων

Οδηγός των νέων δελτίων Οδηγός των νέων δελτίων 4-7 Νέα εποχή Η ΟΠΑΠ Α.Ε. στο πλαίσιο της δυναμικής της ανάπτυξης, προχωρά στην αναμόρφωση και ανανέωση των παιχνιδιών της. Με ακόμη πιο λειτουργικό σχεδιασμό, μοντέρνα εμφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ της ΟΤΟΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΟΤΟΕ TENNIS OPEN 2014» ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ TENNIS CLUB 2 31 ΜΑΪΟΥ 2014

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ της ΟΤΟΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΟΤΟΕ TENNIS OPEN 2014» ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ TENNIS CLUB 2 31 ΜΑΪΟΥ 2014 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ της ΟΤΟΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΟΤΟΕ TENNIS OPEN 2014» ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ TENNIS CLUB 2 31 ΜΑΪΟΥ 2014 Απρίλιος 2014 Χώρος και οργάνωση Έδρα ΔΗΜ. ΑΘΛ. ΕΓΚ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ (ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ), Τ.Κ. 19003 Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Καρδίτσα 12-8-2015 Αριθμ.πρωτ. 824 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη : 1. Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα, 2. Το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ 2 Η εταιρεία M.V. TEAM European Football Activities ανακοινώνει την έναρξη της ποδοσφαιρικής διοργάνωσης πρωταθλήματος Ακαδημιών για την περίοδο 2014/15 υπό τον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Το πρόγραμμα «NEON ENERGY MEMBER s CARD ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ» της εταιρείας ΡΑΜΠΙΛΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Μονά. Κατηγορία γυναικών 1 14 έως και 29 (από 2000 έως και 1985) Κατηγορία γυναικών 2 30 και άνω (από 1984)

Κατηγορίες Μονά. Κατηγορία γυναικών 1 14 έως και 29 (από 2000 έως και 1985) Κατηγορία γυναικών 2 30 και άνω (από 1984) Ημερομηνίες αγώνων Μονά Έναρξη Σάββατο 26 Απριλίου Λήξη Κυριακή 11 Μαΐου (ημερ. παράτασης: Δευτέρα 12 Μαΐου) Διπλά Έναρξη Σάββατο 26 Απριλίου Λήξη Σάββατο 10 Μαΐου (ημερ. παράτασης: Κυριακή 11 Μαΐου) Λόγω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 12 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH SOCCER OPEN 2012 21-24 Ιουνίου 2012 Η Πανελλήνια Ένωση Σωματείων Ποδοσφαίρου Άμμου στην προσπάθεια της για ανάπτυξη του αθλήματος του beach soccer στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ έχοντας υπ' όψη: 1. Το Καταστατικό της 2.

Διαβάστε περισσότερα

«1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES - COSMOTE» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN)

«1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES - COSMOTE» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN) «1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES - COSMOTE» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN) 8 24 / 5 / 15 Το Καβούρι Tennis Club, προκηρύσσει το «Γ τουρνουά Ανδρών / Γυναικών, 1 Ο KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES - COSMOTE». Το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1 ης TOΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΕΣΘ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1 ης TOΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΕΣΘ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1 ης TOΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΕΣΘ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Θεσσαλονίκη, 21.09. 2015 Αρ. Πρωτ.: - 963 - Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας

E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κύπρου (Παιχνίδια που Διεξάγονται από τον ΟΠΑΠ ΑΕ) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 1. Στο διαγωνισμό που διοργανώνει η αλυσίδα καταστημάτων με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΚΟΥΠΟΝΙ»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΚΟΥΠΟΝΙ» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 4/5/2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Αρ. Πρωτ.: Α/11564 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΚΟΥΠΟΝΙ»

Διαβάστε περισσότερα

3. Η Σύμβαση, της οποίας το κείμενο εκτίθεται στον Πίνακα, κυρώνεται Κύρωσης της. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Αρθρο 3)

3. Η Σύμβαση, της οποίας το κείμενο εκτίθεται στον Πίνακα, κυρώνεται Κύρωσης της. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Αρθρο 3) E.E., Παρ. I, 1703 Ν. 168/91 Αρ. 2636, 4.10.91 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας περί ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟ-ΤΟ Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ -ΧΑΝΙΑ 20-26/4/2015 - ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ (TRIALS) TOYRNAMENT MANAGER: ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ -ΧΑΝΙΑ 20-26/4/2015 - ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ (TRIALS) TOYRNAMENT MANAGER: ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ αρ.2014/διοργανωσεισ/3b 16/01/2015 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ -ΧΑΝΙΑ 20-26/4/2015 - ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ (TRIALS) TOYRNAMENT MANAGER: ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός

Διαβάστε περισσότερα

Terms and Conditions. Cloudbiz 19 Ethnikis Antistaseos Str Gerakas Athens, P.C. 15343 Greece. (+30) 210 6083485 (+30) 210 6018453 info@cloudbiz.

Terms and Conditions. Cloudbiz 19 Ethnikis Antistaseos Str Gerakas Athens, P.C. 15343 Greece. (+30) 210 6083485 (+30) 210 6018453 info@cloudbiz. Terms and Conditions Cloudbiz 19 Ethnikis Antistaseos Str Gerakas Athens, P.C. 15343 Greece. (+30) 210 6083485 (+30) 210 6018453 info@cloudbiz.eu ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Συμφωνώ και αποδέχομαι ότι η εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS BASKETBALL FEDERATION

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS BASKETBALL FEDERATION ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ. ΠΑΙ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΑΣΙ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2009-2010 Η Κυπριακή Οµοσπονδία Καλαθόσφαιρας προκηρύσσει για την αγωνιστική περίοδο 2009-2010. (α) (β) Παγκύπριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Προκήρυξη 5 ου εαρινού τουρνουά basket ball Αγαπητοί φίλοι και συναθλητές, Ο σύλλογος μας ανακοινώνει το 5 ο τουρνουά basket ball υποδομών και σας καλεί να το πλαισιώσετε με την παρουσία σας όπως το κάνατε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι EΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Αριθμ.Πρωτ. :. ΚΟΖΑΝΗ.././20. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ αφού έλαβε υπόψη: Α. Το Καταστατικό της Β. Τις διατάξεις του Κ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η «PRIME APPLICATIONS Α.Ε.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους.

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η «PRIME APPLICATIONS Α.Ε.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η εταιρεία «PRIME APPLICATIONS A.E.» διοργανώνει Διαγωνισμό Κλήρωση στον διαδικτυακό τόπο της «www.newsbeast.gr», (εφεξής: τo Site) και αναλαμβάνει τα δώρα του διαγωνισμού και την χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» Για το διαγωνισμό «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» που διοργανώνει η ΑΜΑΖΕ Α.Ε. που εφεξής καλείται με τεχνικό πάροχο την ιδία, ισχύουν τα κάτωθι: 1]

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρία «Α. ΜΑΤΑΛΩΝ Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε.», εφεξής αναφερόμενη και ως Εταιρία, διοργανώνει διαγωνισμό μέσω της εφαρμογής MALLFOX με τίτλο Κερδίστε ένα Βραβευμένο συμβατό μελάνι

Διαβάστε περισσότερα

CHAMPIONS TENNIS LEAGUE - DROSIA TENNIS CLUB 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

CHAMPIONS TENNIS LEAGUE - DROSIA TENNIS CLUB 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 CHAMPIONS TENNIS LEAGUE - DROSIA TENNIS CLUB 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΔΟΜΗ ΤΟΥ CHAMPIONS TENNIS LEAGUE 4 GROUPS ΤΩΝ 4 ΟΜΑΔΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 16 ΟΜΑΔΕΣ 4 ΠΑΙΚΤΕΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ MINIMUM 64 ΠΑΙΚΤΕΣ 10 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαγωνισμός διέπεται από συγκεκριμένες διατάξεις που εμπεριέχονται στους παρόντες Όρους και την Διαδικασία Διεξαγωγής του.

Ο Διαγωνισμός διέπεται από συγκεκριμένες διατάξεις που εμπεριέχονται στους παρόντες Όρους και την Διαδικασία Διεξαγωγής του. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - NEWSBEAST.GR Η εταιρεία «PRIME APPLICATIONS A.E.» διοργανώνει Διαγωνισμό Κλήρωση στο διαδικτυακό τόπο της «www.newsbeast.gr» και αναλαμβάνει τα δώρα του διαγωνισμού και την χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

«1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN)

«1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN) «1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ Το Καβούρι Tennis Club, προκηρύσσει το «1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» που θα διαρκέσει από Νοέμβριο 2014 έως και Νοέμβριο

Διαβάστε περισσότερα

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι :

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι : Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Σας στέλνουμε προκήρυξη πρωταθλημάτων και έντυπα δηλώσεων συμμετοχής στα πρωταθλήματα υποδομής ποδ/κής περιόδου 2014-2015 της Ένωσής μας και παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

«1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN)

«1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN) «1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN) 21 27/ 06 / 15 Το Καβούρι Tennis Club, προκηρύσσει το «Δ τουρνουά Διπλών Ανδρών / Γυναικών, 1 Ο KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES». Το οποίο εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ AΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Ε.Ε.Ε.Π. 2015 2016

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ AΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Ε.Ε.Ε.Π. 2015 2016 AΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Ε.Ε.Ε.Π. 2015 2016 Η Ένωση Ελληνικού Επιτραπέζιου Ποδοσφαίρου είναι ένας οργανισμός όπου αποφασίζουν για όλα οι εκπρόσωποι των ομάδων. Την ευθύνη για τις διοργανώσεις που θα γίνουν θα

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»]

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Ημερομηνία:.../.../... Προς: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ Διεύθυνση: Λεωφόρος Κυρηνείας 97, Αγλαντζιά, 2114

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ και ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 8x8 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013 Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ αφού έλαβε υπ όψη της: α) το Καταστατικό της β) την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Cyprus Beach Volley 2015, είναι η επίσημη διοργάνωση Beach Volley για το 2015 που

Διαβάστε περισσότερα

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος του Διοργανωτή.

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος του Διοργανωτή. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Το Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνοαμερικανική Ένωση», που εδρεύει στην Αθήνα (Μασσαλίας 22) και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από την Διευθύντρια Επιχειρησιακής Λειτουργίας αυτού κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ 8Χ8

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ 8Χ8 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ 8Χ8 ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ Το Lido Soccer θα έχει την ευθύνη της διεξαγωγής του τουρνουά και γι αυτό αναθέτει σε μια 5μελή επιτροπή τη δυνατότητα να συντονίζει, καθώς και να επιλύει

Διαβάστε περισσότερα

48 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ QUBICAAMF

48 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ QUBICAAMF ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 29/10/2012(ΔΕΥΤΕΡΑ) - 4/11/2012(ΚΥΡΙΑΚΗ) (Υπό την αιγίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μπόουλινγκ) Επιπλέον χρηματικά έπαθλα συνολικής αξίας 1520 Δώρο παιχνίδια μπόουλινγκ σε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι

Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΚΕΡ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ (Satellite & Super Satellite) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 1 Ο Διεθνής Διαγωνισμός Πόκερ Greek Poker Cup, θα διεξαχθεί σε δύο (2) φάσεις. Η φάση 1

Διαβάστε περισσότερα

Ζήστε με Visa τη μοναδική εμπειρία. London 2012. των Ολυμπιακών Αγώνων

Ζήστε με Visa τη μοναδική εμπειρία. London 2012. των Ολυμπιακών Αγώνων Ζήστε με Visa τη μοναδική εμπειρία των Ολυμπιακών Αγώνων London 2012 Χρησιμοποιήστε κάρτες Visa εκδόσεως Alpha Bank για οποιαδήποτε αγορά σας και κερδίστε. H Visa σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.ΠΕ.Σ.Θ)

ΕΝΩΣΗ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.ΠΕ.Σ.Θ) ΕΝΩΣΗ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.ΠΕ.Σ.Θ) Θεσσαλονίκη 16.7.2013 Αρ. Πρωτ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ JUNIORS REGIONAL BEACH VOLLEY 2013 ΠΑΙ ΩΝ ΚΟΡΑΣΙ ΩΝ (Κ16) & ΕΦΗΒΩΝ ΝΕΑΝΙ ΩΝ (Κ19) Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016. του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016. του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 Η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. συνεχίζοντας την προσπάθειά της για ανάπτυξη του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες Αθλητικούς

Διαβάστε περισσότερα

07-17.05.09 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΟΑΚΑ ΜΑΡΟΥΣΙ. Έναρξη Πέμπτη 07 Μαΐου I Λήξη Κυριακή 17 Μαΐου. ΣυνδιοργΑνωση τουρνουα TENNIS

07-17.05.09 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΟΑΚΑ ΜΑΡΟΥΣΙ. Έναρξη Πέμπτη 07 Μαΐου I Λήξη Κυριακή 17 Μαΐου. ΣυνδιοργΑνωση τουρνουα TENNIS Φ ό ρ μ α Σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς 07-7.0.09 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΟΑΚΑ ΜΑΡΟΥΣΙ Μονά Έναρξη Πέμπτη 07 Μαΐου I Λήξη Κυριακή 7 Μαΐου ΣυνδιοργΑνωση τουρνουα TENNIS π ε ρ ι ο δ ι κ Ο «T E N N I S I N S

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (Ε.Ι.Ο.) ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ 86.1(a) ΤΩΝ RRS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2012 Οι παρούσες διατάξεις ισχύουν μέχρι την 1/3/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ 2015 Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών Φέρων 6 Office2@hafdeaf..gr www.hafdeaf.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τελικός γύρος: C : προπονητή Τ : γυµναστή. AC : βοηθού προπονητή Μ : γιατρού ΣΕΛ. 2 ΑΠΟ 10

Τελικός γύρος: C : προπονητή Τ : γυµναστή. AC : βοηθού προπονητή Μ : γιατρού ΣΕΛ. 2 ΑΠΟ 10 Έκδοση 2009 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΗΣ FIVB ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ I. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ Ο σηµειωτής πρέπει να ελέγξει εάν έχουν συµπληρωθεί κατάλληλα οι γραµµές

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2010

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2010 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2010 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Cyprus Beach Volley 2010, είναι η επίσημη διοργάνωση Beach Volley για το 2010 που

Διαβάστε περισσότερα

NAVIGATORS BOWLING TEAM

NAVIGATORS BOWLING TEAM NAVIGATORS BOWLING TEAM Tournament information ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ NAVIGATORS BOWLING TEAM ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ NAVIGATORS CUP 2010 ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ NAVIGATORS B.T. vs STRIKE B.C. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΧΟΡΗΓΟΣ CYPRUSACADEMIES.COM TO ΠΡΩΤΟ SITE ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ COPYRIGHT 2014 cyprusacademies.com ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 2014-2015 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΝΙΤΑ GR»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΝΙΤΑ GR» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΝΙΤΑ GR» Α. Εισαγωγή Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε» (με έδρα στo Mαρούσι Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. β) ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ «ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ SUPER ΤΡΟΧΟΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. β) ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ «ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ SUPER ΤΡΟΧΟΣ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ «ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ» Η Κοινοπραξία εταιρειών με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. - ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

COSMIC BOWLING CLUB. Το Cosmic Bowling Club διοργανώνει Πρωτάθλημα & Κύπελλο Τετράδων. για την περίοδο 2015-16, όπου θα συμμετάσχουν οκτώ (8) ομάδες.

COSMIC BOWLING CLUB. Το Cosmic Bowling Club διοργανώνει Πρωτάθλημα & Κύπελλο Τετράδων. για την περίοδο 2015-16, όπου θα συμμετάσχουν οκτώ (8) ομάδες. COSMIC BOWLING CLUB ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΛΟ ΤΕΤΡΑΔΩΝ 2015 2016 Το Cosmic Bowling Club διοργανώνει Πρωτάθλημα & Κύπελλο Τετράδων για την περίοδο 2015-16, όπου θα συμμετάσχουν οκτώ (8) ομάδες. Ημέρα & Ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει, σε συνεργασία και με την επιμέλεια της ASM Publications PC διαγωνισμό με την ονομασία «Γεύση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου

Οδηγός Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου Οδηγός Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου Όνομα Παιγνίου: Στιγμιαίο Κρατικό Λαχείο Φορέας Εκμετάλλευσης του παρόντος παιγνίου είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. Όροι Συμμετοχής Απαγορεύεται η συμμετοχή στο παίγνιο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ «Ε.ΙΙΙ-ΚΟΥΠΟΝΙΑ» ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΙΤΗΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ/ΚΟΥΠΟΝ/0615 ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων βάσει του ιστορικού των αναμετρήσεων

Πρόβλεψη αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων βάσει του ιστορικού των αναμετρήσεων Πολυτεχνείο Κρήτης Αυτόνομοι Πράκτορες 2012-2013 Πρόβλεψη αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων βάσει του ιστορικού των αναμετρήσεων Δουγιάκης Λάζαρος 13 Πρόβλεψη αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων βάσει

Διαβάστε περισσότερα

RNB SINGLES OPEN. General. Tournament information. Rock N Bowl Bowling Center. Tournament delimitations. Singles Mixed. Max women scratch game 292

RNB SINGLES OPEN. General. Tournament information. Rock N Bowl Bowling Center. Tournament delimitations. Singles Mixed. Max women scratch game 292 RNB SINGLES OPEN General Open for Description All bowlers Singles mixed tournament Tournament information Tournament organizer Tournament name Centre City First day Last day Rock N Bowl Bowling Center

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ SUPER LEΑGUE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Κ20 / Κ17 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ. Ο αγώνας διεξήχθη (πόλη) : έναρξης : ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΑΤΩΝ : ΓΗΠΕΔΟ : ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ SUPER LEΑGUE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Κ20 / Κ17 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ. Ο αγώνας διεξήχθη (πόλη) : έναρξης : ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΑΤΩΝ : ΓΗΠΕΔΟ : ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ 1, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ FAX: 210 68 57 464 210 68 37 885 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ SUPER LEΑGUE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Κ20 / Κ17 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ Ο αγώνας διεξήχθη

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Β.Θ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2013 2014

Ο.Β.Θ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2013 2014 ΕΝΑΡΞΗ: 9 Σεπτεµβρίου 2013 ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 12 ΗΜΕΡΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ: ευτέρα ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 18:30 Τη ευτέρα, 9 Σεπτεµβρίου 2013, οι αθλητές & οι αθλήτριες που επιθυµούν θα αγωνιστούν σε 6 παιχνίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2010

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2010 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2010 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Άρθρο 1: ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα δημόσια και ιδιωτικά γυμνάσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΧΟΡΗΓΟΣ CYPRUSACADEMIES.COM TO ΠΡΩΤΟ SITE ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ COPYRIGHT 2014 cyprusacademies.com ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 2014-2015 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΡΤΩΝ funpoints 1. Το αναβαθµισµένο σχέδιο funpoints (το «Σχέδιο») τίθεται σε ισχύ από 01/08/13. Στο Σχέδιο, έχουν δυνατότητα συµµετοχής όλοι οι κάτοχοι προσωπικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 Αριθµός 2540 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 Σύµφωνα µε τους Κανονισµούς 3, 5 και 10 των περί ανείου Αποταµιεύσεων Κανονισµών του 1969 (στο εξής αναφερόµενοι ως "οι Κανονισµοί") (Επίσηµη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΜΙΑ: «25 ΝΕΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ, 25 ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ»

ΜΑΝΑΜΙΑ: «25 ΝΕΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ, 25 ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΜΑΝΑΜΙΑ: «25 ΝΕΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ, 25 ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ» Η εταιρεία NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. με έδρα στο Μαρούσι Αττικής,εφεξής αποκαλούμενη Διοργανώτρια Εταιρεία, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡ ΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡ ΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡ ΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 16 Ιουλίου 2012 Οµοσπονδία Μπιλιάρδου Κύπρου CYPBF Σελίδα - 2 - από 14 Contents Κανονισμοί... - 3 - Γενικές οδηγίες για της αγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ INSTAGRAM ΤΗΣ ESTEE LAUDER GREECE

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ INSTAGRAM ΤΗΣ ESTEE LAUDER GREECE ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ INSTAGRAM ΤΗΣ ESTEE LAUDER GREECE 1. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από την Estee Lauder Hellas AE, (Τζαβέλλα 67 και Μεσογείων, Χαλάνδρι) νομίμως εκπροσωπούμενη, ΑΦΜ 099877197

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Vodafone παρουσιάζει το Μιχάλη Χατζηγιάννη live!

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Vodafone παρουσιάζει το Μιχάλη Χατζηγιάννη live! ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Vodafone παρουσιάζει το Μιχάλη Χατζηγιάννη live! Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Vodafone - Panafon Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών», (περαιτέρω η VODAFONE ) που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 34(ΙΠ)/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Αρ. πρωτ.1024 Προς Όλα τα σωματεία μας Παλλήνη 30/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Κύριε Πρόεδρε,

Διαβάστε περισσότερα

14ο ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 13ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 2015)

14ο ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 13ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 2015) ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΕΣΣΘΧ: 26/10.11.2014 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Site: http://theschess.wordpress.com e-mail: saeakeam@hotmail.com Β. ΌΛΓΑΣ 285-546 55 ΤΗΛ : 2310-419 269, ΦΑΞ: 2310-417

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΧΟΡΗΓΟΣ CYPRUSACADEMIES.COM TO ΠΡΩΤΟ SITE ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ COPYRIGHT 2014 cyprusacademies.com ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 2014-2015 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ 2014 14 & 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 02:30μμ, απογευματινό σκέλος

ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ 2014 14 & 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 02:30μμ, απογευματινό σκέλος ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ 2014 Τόπος διεξαγωγής Στον `Ομιλο Λευκωσίας 14 & 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόγραμμα Εγγραφή 9:30 πμ, Σάββατο 14 Ιουνίου 2014 Πρώτη ημερίδα Δεύτερη ημερίδα 10:00 πμ, Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ «ΚΑΝΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ «ΚΑΝΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ «ΚΑΝΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙ» Η Κοινοπραξία με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. - ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΖΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΦΑΑ-ΔΠΘ. ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ (037) Μπάτσιου Σοφία ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΤΕΦΑΑ-ΔΠΘ. ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ (037) Μπάτσιου Σοφία ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 1 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Η διεθνής κοινότητα του ποδοσφαίρου συμμετέχει στους Παραoλυμπιακούς αγώνες με ομάδες από αθλητές με εγκεφαλική παράλυση και με προβλήματα στην όραση. Στις μέρες μας μόνο ομάδες ανδρών συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Όροι διαγωνισμού «ο πιο γρήγορος κερδίζει» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος διοργανώνεται και διεξάγεται από την εταιρεία «voicenews» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), με Τεχνικό Πάροχο την

Διαβάστε περισσότερα

ARSENAL SOCCER SCHOOLS GET SCOUTED PROGRAM

ARSENAL SOCCER SCHOOLS GET SCOUTED PROGRAM ARSENAL SOCCER SCHOOLS GET SCOUTED PROGRAM Η Arsenal FC είναι μία από τις αρχαιότερες και ιστορικότερες ομάδες της Αγγλίας με μια συνεχή παρουσία στην Α Εθνική Κατηγορία από το 1919. Οι Arsenal Soccer

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡ.1952 (ΑΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ 1946) ΑΠΟΦ.ΠΡΩΤΟΔ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 263/1952 & 177/2004 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2015 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2015 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2015 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Τόπος διεξαγωγής Στο ΤΡΑΣΤ, έδρα του ομίλου Μπρίτζ Λευκωσίας. Πρόγραμμα Εγγραφή Μεχρι 8:00 μμ, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015 Πρώτο σκέλος 10:00 πμ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Taft Brazilian Fiesta» Διοργανωτές διαγωνισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Taft Brazilian Fiesta» Διοργανωτές διαγωνισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Taft Brazilian Fiesta» Διοργανωτές διαγωνισμού Η εταιρεία Henkel Hellas AΒΕE που εδρεύει στο Μοσχάτο, Κύπρου 23 (στο εξής Henkel Hellas) διοργανώνει διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΩΣ. KALAMARAKI ΑΝΑΨΥΧΗΣ Έχει ήλιο, Έχει Πλωµάρι, Έχει Kalamaraki Αναψυχής για κάθε µαγαζί

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΩΣ. KALAMARAKI ΑΝΑΨΥΧΗΣ Έχει ήλιο, Έχει Πλωµάρι, Έχει Kalamaraki Αναψυχής για κάθε µαγαζί ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΩΣ KALAMARAKI ΑΝΑΨΥΧΗΣ Έχει ήλιο, Έχει Πλωµάρι, Έχει Kalamaraki Αναψυχής για κάθε µαγαζί Όροι και Προϋποθέσεις συµµετοχής στον Διαγωνισµό ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Περιγραφή του Διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

DROSIA TENNIS OPEN DROSIA TENNIS CLUB 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 05 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

DROSIA TENNIS OPEN DROSIA TENNIS CLUB 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 05 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 11 DROSIA TENNIS OPEN DROSIA TENNIS CLUB 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 05 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ Έναρξη: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ Λήξη: ΚΥΡΙΑΚΗ 05 ΑΠΡΙΛΙΟΥ (ημερ. παράτασης: Μ. Δευτέρα 6 Απριλίου) Έναρξη:

Διαβάστε περισσότερα

Πριν απο λιγα χρονια ημουνα ακριβως σαν εσενα.

Πριν απο λιγα χρονια ημουνα ακριβως σαν εσενα. Πριν απο λιγα χρονια ημουνα ακριβως σαν εσενα. Ηξερα οτι υπαρχουν επαγγελματιες παιχτες που κερδιζουν πολλα χρηματα απο το στοιχημα και εψαχνα να βρω τη "μυστικη formula" 'Ετσι κ εσυ. Πηρες μια απο τις

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία «Β2B TECH A.E.», σε συνεργασία με την εταιρεία «ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΣ Γ.

Η εταιρεία «Β2B TECH A.E.», σε συνεργασία με την εταιρεία «ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΣ Γ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η εταιρεία «Β2B TECH A.E.», σε συνεργασία με την εταιρεία «ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΣ Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Θ. Ο.Ε.» (οι «Διοργανώτριες Εταιρείες») διοργανώνουν Διαγωνισμό Κλήρωση στον διαδικτυακό τόπο της πρώτης

Διαβάστε περισσότερα