ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ Οι παρόντες κανονισμοί καταργούν οποιουσδήποτε προηγούμενους κανονισμούς της εταιρείας. ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΥΤΟΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 16 / 05 / 2005 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ 1. Παιχνίδι Στοιχημάτων ή Παιχνίδι Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης Είναι το παιχνίδι που αφορά διάφορα γεγονότα (Αθλητικά και μη) και προσφέρεται περιοδικά ή για ορισμένη χρονική περίοδο. 2. Γεγονότα Γεγονότα (Αθλητικά και μη) που προσφέρονται για στοιχηματισμό σε Διαγωνισμούς παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης. 3. Απόδοση σημείου Αριθμητικός συντελεστής ο οποίος καθορίζεται από την ΟΠΑΠ GLΟRY LIMITED για κάθε σημείο. 4. Δελτίο ή Δελτίο Συμμετοχής. Μηχανογραφημένο δελτίο συμμετοχής στα παιχνίδια στοιχημάτων. 5. Διαγωνισμός ή Δελτίο Αποδόσεων ή Έντυπο Προγράμματος. Κάθε διεξαγωγή παιχνιδιού που περιλαμβάνει ένα σύνολο γεγονότων και διαρκεί ορισμένη χρονική περίοδο. 6. Απόδειξη Καταχωρημένου Δελτίου Στοιχήματος ή Δελτίο Στοιχήματος ή Απόδειξη Το έντυπο που περιέχει τις επιλογές και οδηγίες του πελάτη που θεωρείτε και απόδειξη των εν λόγω καταχωρήσεων. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ Είναι οι Γενικοί Κανονισμοί Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης της Εταιρείας ΟΠΑΠ GLORY LIMITED (που για τους σκοπούς των παρόντων κανονισμών θα ονομάζεται η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ) και ισχύουν για όλες τις περιστάσεις. Επιπρόσθετα, οδηγίες που αναγράφονται στα Έντυπα Προγράμματος της Εταιρείας ή ανακοινώνονται μέσω του Τύπου ή ειδοποιήσεις που θα αναρτώνται από καιρού εις καιρό στα πρακτορεία στοιχημάτων της Εταιρείας, θα αποτελούν μέρος των κανονισμών.

2 Η συμμετοχή στα "Παιχνίδια Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης" προϋποθέτει την πλήρη, απόλυτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων της σχετικής Νομοθεσίας, του Κανονισμού Λειτουργίας Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης, του Κανονισμού του εκάστοτε παιχνιδιού, καθώς επίσης και των κανονιστικών ρυθμίσεων της ΟΠΑΠ GLORY LIMITED. Τα γενικά χρονικά πλαίσια κατάθεσης και αποδοχής στοιχημάτων ορίζονται με έναρξη από την στιγμή ενεργοποίησης στο κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα της ΟΠΑΠ GLORY LIMITED, της δυνατότητας αποδοχής στοιχημάτων για γεγονότα που αναγράφονται στο Δελτίο Αποδόσεων και μέχρι την έναρξη ή και μέχρι ορισμένο χρόνο πριν την καταχωρημένη ημερομηνία και ώρα έναρξης του κάθε γεγονότος. Στοιχήματα γίνονται δεκτά εντός της περιόδου διεξαγωγής του διαγωνισμού μέχρι τη λήξη και μέχρι ορισμένο χρόνο πριν την καταχωρημένη ημερομηνία και ώρα έναρξης του πρώτου χρονικά διεξαγόμενου γεγονότος από το σύνολο των γεγονότων που έχει επιλέξει ο πελάτης. Τα "Δελτία Συμμετοχής" κατατίθενται από τους πελάτες στα εξουσιοδοτημένα πρακτορεία της ΟΠΑΠ GLORY LIMITED κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας τους και μόνο μέσο του εγκεκριμένου τερματικού που εκδίδει την νόμιμη απόδειξη καταχώρησης στοιχήματος. Η αποδοχή ή απόρριψη οποιουδήποτε ποσού στοιχήματος ή δελτίου υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας. ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ Το δικαίωμα αποδοχής ή μη αποδοχής ακύρωσης "Δελτίου Στοιχήματος" που έχει καταχωρηθεί, ανήκει στην ΟΠΑΠ GLORY LIMITED η οποία εξετάζει προς τούτο κάθε διαθέσιμο στοιχείο. Η ακύρωση δελτίου πραγματοποιείται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις ακύρωσης δελτίου, όπως έχουν ορισθεί από την ΟΠΑΠ GLORY LIMITED και εντός προκαθορισμένου χρόνου από την επικύρωση του "Δελτίου Στοιχήματος" και μόνο μέσω της ίδιας τερματικής μηχανής, από την οποία αυτό καταχωρήθηκε στο κεντρικό σύστημα της ΟΠΑΠ GLORY LIMITED, και εντός της ίδιας ημέρας που καταχωρήθηκε το δελτίο συμμετοχής. Κατά την ακύρωση δελτίου ακυρώνονται όλες οι στήλες που το αποτελούν και η αξία τους επιστρέφεται στον πελάτη. Μετά την παρέλευση του απώτερου χρόνου στοιχηματισμού έστω και ενός από τα γεγονότα που έχει επιλέξει ο πελάτης, η αίτηση ακύρωσης δεν γίνεται αποδεκτή. Επιπρόσθετα αίτηση ακύρωσης δεν γίνεται αποδεκτή αν έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή στις αποδόσεις ή αν υπάρχουν φραγμένοι αγώνες, έστω και σε ένα από τα γεγονότα που έχει επιλέξει ο πελάτης. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ

3 Η αποπληρωμή κερδίζοντος "Δελτίου Στοιχήματος" μπορεί να γίνει μόνο με την παρουσίαση του "Δελτίου Στοιχήματος" που έχει εκδοθεί από το τερματικό του μηχανογραφικού συστήματος της ΟΠΑΠ GLORY LIMITED και μόνο μέσω της ίδιας τερματικής μηχανής, από την οποία αυτό καταχωρήθηκε στο κεντρικό σύστημα της ΟΠΑΠ GLORY LIMITED. Σε περίπτωση απώλειας, ολικής ή μερικής καταστροφής ή αδυναμίας εντοπισμού ή ανάκτησης κερδίζοντος "Δελτίου Στοιχήματος", η αξίωση καταβολής κέρδους και κάθε άλλη αξίωση για αποζημίωση από την ΟΠΑΠ GLORY LIMITED υποβάλλεται μέσο του εντύπου Α01/05 και διευθετείται σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχει εγκρίνει η εταιρεία. Η εταιρεία αφού εξετάσει την αξίωση δύναται να την εγκρίνει ή να την απορρίψει. Ενστάσεις υποβάλλονται εντός 6 ημερών από την καταχώρηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στο κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα της ΟΠΑΠ GLORY LIMITED. Οποιοδήποτε στοίχημα έχει κερδίσει μπορεί να εξαργυρωθεί μέχρι και εικοσιοκτώ (28) μέρες από την ημερομηνία λήξης του τελευταίου γεγονότος που συμπεριλαμβάνεται στο κερδισμένο "Δελτίο Στοιχήματος". Οποιοδήποτε στοίχημα δεν εξαργυρωθεί κατά την διάρκεια των εικοσιοκτώ (28) ημερών θα θεωρείται από την Εταιρεία ληγμένο και άνευ αξίας. Ένα δελτίο στοιχήματος θεωρείται ότι έχει εξαργυρωθεί και η ΟΠΑΠ GLORY LTD δεν θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του πελάτη εάν τούτο έχει τύχει επεξεργασίας από την τερματική μηχανή και σαν αποτέλεσμα έχει εκδοθεί απόδειξη με την ένδειξη winning ticket paid. Είναι ευθύνη του πελάτη να ελέγχει ότι έχει εισπράξει το κερδηθέν ποσό κατά την εξαργύρωση του δελτίου στοιχήματος. Στοιχήματα ANTE-POST θα θεωρούνται ληγμένα και άνευ αξίας αν δεν εξαργυρωθούν μέχρι και εικοσιοκτώ ημέρες από την ημερομηνία λήξης του τελευταίου γεγονότος που συμπεριλαμβάνεται στο κερδισμένο "Δελτίο Στοιχήματος". ΠΟΣΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ Ο πελάτης πρέπει να σημειώσει το ποσό που επιθυμεί να στοιχηματίσει στα τετράγωνα που αναγράφεται το ποσό στοιχήματος. Αν ο πελάτης σημειώσει το ολικό ποσό στοιχήματος στα τετράγωνα του ολικού στοιχήματος του δελτίου και παραλείψει να σημειώσει τα ποσά στις οδηγίες, τότε το ολικό ποσό θα διαμερίζεται εξ ίσου στις διάφορες στήλες.

4 Το ελάχιστο ποσό στοιχήματος ΑΝΑ ΔΕΛΤΙΟ είναι 1 και ανά στήλη είναι 0,01 Το μέγιστο ποσό στοιχήματος υπόκειται στη κρίση της εταιρείας. Η αποδοχή ή απόρριψη οποιουδήποτε ποσού στοιχήματος ή δελτίου υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ Μπορούν να επιλεγούν μόνο γεγονότα που περιέχονται στους επίσημους διαγωνισμούς (δελτία αποδόσεων) της ΟΠΑΠ GLORY LIMITED. Όλα τα στοιχήματα θα πληρώνονται σύμφωνα με τις τιμές (ODDS) του δελτίου αποδόσεων, πολλαπλασιάζοντας τις τιμές των επιλογών μεταξύ τους, εκτός αν η Εταιρεία αλλάξει ορισμένες από τις τιμές με καταχώρηση στο μηχανογραφημένο σύστημα της εταιρείας. Σε περίπτωση αλλαγής τιμών, οι νέες τιμές θα ισχύουν από τη στιγμή της αλλαγής μέχρι την έναρξη των γεγονότων ή και μέχρι την επόμενη αλλαγή. Πριν τη στιγμή της αλλαγής, ή οποιασδήποτε αλλαγής, θα ισχύουν οι αρχικές τιμές. Η εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση να ενημερώνει για αλλαγές αποδόσεων διότι οι αποδόσεις θα αναγράφονται στην απόδειξη του καταχωρημένου δελτίου στοιχήματος του πελάτη. Όλα τα στοιχήματα πρέπει να ικανοποιούν τον ελάχιστο αριθμό επιλογών (MINIMUM NUMBER OF SELECTIONS) όπως αναγράφεται στο κάθε δελτίο αποδόσεων, ή ανακοινώνονται δια μέσο του τύπου ή αναγράφονται σε ειδοποιήσεις που θα αναρτώνται από καιρό εις καιρό στα πρακτορεία στοιχημάτων της Εταιρείας. Επιλογές για γεγονότα που ξεκίνησαν πριν την αποδοχή του στοιχήματος είναι άκυρες (VOID). Συγκεκριμένα όταν η ώρα έναρξης του γεγονότος στο δελτίο αποδόσεων που εκδίδει η εταιρεία είναι διαφορετική από τη πραγματική έναρξη του γεγονότος με αποτέλεσμα η αποδοχή καταχωρήσεως του στοιχήματος να γίνει μετά την πραγματική ώρα έναρξης του γεγονότος τότε αυτές οι επιλογές για το συγκεκριμένο γεγονός θα είναι άκυρες. Αν το στοίχημα στο σύνολο του είναι άκυρο (VOID) βάσει των κανονισμών αλλά μέρος του στοιχήματος μπορεί να θεωρηθεί έγκυρο τότε η Εταιρεία θα υπολογίσει μόνο τις επιλογές που καθιστούν το στοίχημα έγκυρο και θα θεωρήσει τις υπόλοιπες σαν άκυρες (VOID). Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερα σκέλη είναι έγκυρα από μόνα τους αλλά άκυρα στο σύνολο τότε το ολικό ποσό στοιχήματος θα διαμερίζεται κατ ίσα μερίδια στα δύο η περισσότερα σκέλη. Επιλογές οι οποίες θεωρούνται άκυρες (VOΙD/ΝΟ RUNNER) από τους κανονισμούς της Εταιρείας πληρώνονται με τιμή 1.00 (ΜΙΑ μονάδα).

5 Τα ορθά στοιχήματα θα πληρώνονται σύμφωνα με τις αποδόσεις που αναγράφονται στη συγκεκριμένη απόδειξη του καταχωρημένου δελτίου στοιχήματος του πελάτη. Προβλέψεις για γεγονότα που αναβλήθηκαν (π.χ. που δεν ξεκίνησαν) θα είναι έγκυρες μόνο αν οι αγώνες διεξαχθούν μέχρι τα μεσάνυχτα της επόμενης ημέρας. Αγώνας που δεν διεξάχθηκε (NO RUNNER) θεωρείται για σκοπούς υπολογισμού κερδών ως άκυρος (VOID/NO RUNNER) και πληρώνεται με τιμή 1.00 (μία μονάδα) γι' αυτό ο ελάχιστος αριθμός κατά στήλη δεν επηρεάζεται. Σε περιπτώσεις που ένα γεγονός διακοπεί οριστικά κατά τη διάρκεια του τα στοιχήματα θα υπόκεινται στους κανονισμούς στοιχημάτων της ΟΠΑΠGLORY LTD για τη συγκεκριμένη περίπτωση και πιθανή συνέχιση του γεγονότος από το σημείο διακοπής του σε μεταγενέστερη ημερομηνία δεν θα υπολογίζεται για σκοπούς στοιχήματος. Όταν ο χώρος διεξαγωγής ενός γεγονότος αλλάξει, ή το γεγονός διεξαχθεί σε ουδέτερο χώρο και δεν αναγράφεται στο δελτίο αποδόσεων, εκτός εάν σταλεί ειδοποίηση για τη διόρθωση του που θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των πρακτορείων της εταιρείας τότε είναι άκυρος (VOID). Επίσης άκυρο (VOID) είναι το γεγονός που αναγράφεται ότι θα διεξαχθεί σε ουδέτερο και τελικά διεξαχθεί στο χώρο (γήπεδο) ενός από των διαγωνιζομένων, εκτός εάν σταλεί ειδοποίηση για τη διόρθωση του, που θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των πρακτορείων της εταιρείας Αν σε ένα γεγονός υπάρχουν διαφορετικοί διαγωνιζόμενοι από αυτούς που αναγράφονται στο δελτίο αποδόσεων, εκτός εάν σταλεί ειδοποίηση για τη διόρθωση του που θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των πρακτορείων της εταιρείας τότε το γεγονός και όλα τα επηρεαζόμενα είδη στοιχήματος θα είναι άκυρα (VOID). ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Το ανώτατο όριο πληρωμής κατά δελτίο ή/και κατά πελάτη για οποιαδήποτε μέρα σε συσχετισμό με στοιχήματα προκαθορισμένης απόδοσης INDIVIDUAL ODDS είναι 250,000 όταν το στοίχημα αποτελείται αποκλειστικά από Τελικό αποτέλεσμα (RESULT, LONG LIST, 1-X-2) Αγγλικών ή/και Σκωτικών ποδοσφαιρικών αγώνων. Το ανώτατο όριο πληρωμής κατά δελτίο ή/και κατά πελάτη για οποιαδήποτε μέρα για στοιχήματα που αποτελούνται αποκλειστικά από Τελικό Αποτέλεσμα (RESULT, LONG LIST, 1-X-2) και περιέχουν ένα ή περισσότερους ποδοσφαιρικούς αγώνες που δεν είναι Αγγλικοί ή Σκωτικοί (one or more non - U.K. matches) είναι 50,000. Για δελτία που περιέχουν ένα ή περισσότερους

6 Αυστραλέζικους ή/και Κυπριακούς ποδοσφαιρικούς αγώνες το ανώτατο όριο πληρωμής κατά δελτίο ή/και κατά πελάτη είναι 10,000. Το ανώτατο όριο πληρωμής κατά δελτίο ή/και κατά πελάτη για οποιαδήποτε μέρα, για όλα τα Ειδικά Στοιχήματα (SPECIALITY BETS) όπως αυτά καθορίζονται πιο κάτω, είναι 25,000 με τις ακόλουθες εξαιρέσεις, FIRST/LAST/ANY GOALSCORER/TIME of FIRST GOAL, στοιχήματα καλαθόσφαιρας και στοιχήματα που αφορούν κυπριακούς και αυστραλέζικους αγώνες. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει το ανώτατο όριο πληρωμής για κάθε περίπτωση με την αναγραφή του μεγίστου ορίου πληρωμής στην απόδειξη δελτίου καταχώρησης στοιχήματος του πελάτη. Για οποιαδήποτε άλλα γεγονότα, το μέγιστο ανώτατο όριο πληρωμής θα αναγράφεται στο δελτίο αποδόσεων ή/και στην απόδειξη του πελάτη. Το ανώτατο όριο πληρωμής για στοιχήματα Πρώτο/Τελευταίο/Οποιοδήποτε Σκόρερ (FIRST/LAST/ANY GOALSCORER) και Χρόνος Επίτευξης του Πρώτου Τέρματος (Time of First Goal) είναι 10,000 Το ανώτατο όριο πληρωμής για στοιχήματα Καλαθόσφαιρας είναι 10,000 Το ανώτατο όριο πληρωμής για στοιχήματα Φόρμουλα 1 είναι 25,000 Το ανώτατο όριο πληρωμής για στοιχήματα Live Betting είναι 25,000 Το ανώτατο όριο πληρωμής για στοιχήματα ANTE POST είναι 25,000 Το ανώτατο όριο πληρωμής για οποιοδήποτε άλλο είδος στοιχήματος θα αναγράφεται στο ανάλογο έντυπο του δελτίου αποδόσεων ή διαγωνισμού που εκδίδει η εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση το ανώτατο όριο πληρωμής θα καθορίζεται από την εταιρεία και θα αναγράφεται στην απόδειξη του πελάτη. Ο πελάτης οφείλει να υπολογίζει εάν με το ποσό του στοιχήματός του σε περίπτωση που κερδίσει, θα υπερβεί το ανώτατο όριο πληρωμών. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη έχει έναντι του πελάτη σε τέτοια περίπτωση για επιστροφή οιουδήποτε ποσού, πέραν του κερδηθέντος ποσού, το οποίο εν πάση περίπτωση δεν μπορεί να είναι πέραν του ανωτάτου ορίου πληρωμής. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ (SPECIALITY BETS) Ειδικά Στοιχήματα: Τελικό Σκορ (CORRECT SCORE), Ημίχρονο-Τελικό (HALF TIME-FULL TIME), Αποτέλεσμα Ημιχρόνου (HALF TIME), Αριθμός Τερμάτων στον Αγώνα (NUMBER OF GOALS), Διπλή Επιλογή (DOUBLE CHANCE), Να Σκοράρει ή Όχι (TO SCORE/NOT TO SCORE), ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2.5 ΤΕΡΜΑΤΑ (UNDER/OVER 2.5 Goals).

7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Η Εταιρεία δεν φέρει καμιά ευθύνη για την εγκυρότητα της πληροφόρησης που παρέχεται στους πελάτες της όσον αφορά ημερομηνίες διεξαγωγής και ώρες έναρξης των αγώνων, γήπεδα διεξαγωγής των αγώνων, διοργάνωση στα πλαίσια της οποίας διεξάγεται ο αγώνας, βαθμολογίες ή οποιαδήποτε άλλη πληροφόρηση που τυχόν να θεωρηθεί σημαντική από τους πελάτες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την εγκυρότητα της πληροφόρησης που παρέχεται στους πελάτες της μέσω οποιασδήποτε τηλεφωνικής υπηρεσίας αποτελεσμάτων ή/και μέσω πληροφορικής υπηρεσίας της τηλεόρασης (TELETEXT) ή και οποιουδήποτε άλλου μέσου πληροφόρησης. ΓΕΝΙΚΑ Ειδοποιήσεις που αναρτώνται από καιρό εις καιρό στα πρακτορεία στοιχημάτων της εταιρείας ή οδηγίες που αναγράφονται στα δελτία αποδόσεων αποτελούν μέρος των κανονισμών. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να διορθώνει καταφανή λάθη ή να ακυρώνει δελτία που δε ικανοποιούν ως BONA FIDE και να ολοκληρώνει οποιεσδήποτε έρευνες θεωρήσει αναγκαίες πριν την πληρωμή του στοιχήματος. Τυπογραφικά λάθη σε δελτίο αποδόσεων ή οποιοδήποτε ενημερωτικό ή άλλος πως υλικό που εκδίδεται ή/και δημοσιεύεται από την Εταιρεία, τα οποία είναι πρόδηλα και πασιφανή δε θα δεσμεύουν την Εταιρεία. ΚΥΠΡΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Στην περίπτωση ποδοσφαιρικών στοιχημάτων, στοίχημα επί των αποτελεσμάτων αγώνων με Κυπριακές ομάδες είτε στο έδαφος της Κύπρου είτε στο εξωτερικό επιτρέπεται μόνο όταν γίνεται σε συνδυασμό επί των αποτελεσμάτων τριών τουλάχιστον ομάδων του εξωτερικού. Το ίδιο ισχύει και για στοίχημα επί των αποτελεσμάτων των αγώνων που διεξάγονται με την Εθνική ομάδα Κύπρου. (Ο περί Συλλογικών Στοιχημάτων (Ρύθμιση και Φόρος) Νόμος του Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 13, παράγραφος 22). Για σκοπούς ευκολότερης αναγνώρισης του κανονισμού αυτού στην περίπτωση στοιχηματισμού, αυτοί οι αγώνες θα συνοδεύονται με το χαρακτηριστικό γράμμα G. ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΛΑΤΗ ΝΑ ΓΝΩΡIΖΕI ΚΑI ΝΑ ΤΗΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΥΣ Ο πελάτης υποβάλλοντας το δελτίο στοιχήματος δηλώνει αμετάκλητα ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί πλήρως τους κανονισμούς της ΟΠΑΠ GLORY LIMITED όπως είναι αναρτημένοι στα κεντρικά γραφεία και στους αντιπροσώπους και αναγνωρίζει ότι η αποδοχή του δελτίου στοιχήματος γίνεται

8 υπό τον όρο ελέγχου του και διαπίστωσης συμφωνίας του με τους κανονισμούς και ανακοινώσεις της Εταιρείας. Όλοι οι πελάτες είναι υπόχρεοι να ελέγχουν τα δελτία τους ότι έχουν συμπληρωθεί καθαρά βάσει των προγνωστικών και οδηγιών τους. Για αυτό και η ευθύνη για την ορθότητα της απόδειξης υπόκειται στον πελάτη. Δεν αναγνωρίζονται λάθη του πελάτη, του προσωπικού των κεντρικών γραφείων ή των αντιπροσώπων και ο έλεγχος όλων των στοιχημάτων για τυχόν κέρδη θα γίνεται βάσει των κανονισμών. ΔΙΑΦΟΡΕΣ (DISPUTES) Όταν μια διαφορά δε μπορεί να επιλυθεί μεταξύ εταιρείας και πελάτη οι δύο πλευρές θα αποταθούν σε αναγνωρισμένο όργανο για το διορισμό διαιτητή (arbitrator) η απόφαση του οποίου θα είναι τελεσίδικη. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ. Γενικοί Κανόνες Το Τέλος της κανονικής διάρκειας των ποδοσφαιρικών αγώνων καθορίζεται με τη συμπλήρωση των 90 λεπτών του αγώνα με τις επιπρόσθετες καθυστερήσεις (90+) που ορίζεται από την διαιτησία. Τυχόν παράταση δε θεωρείται σαν μέρος του αγώνα. Σε στοιχήματα που αφορούν την πρόβλεψη τελικού αποτελέσματος, (Τελικό Αποτέλεσμα Χ, Ημίχρονο/Τελικό Χ-Χ, 1-Χ,2-Χ και Ακριβές Σκορ 0-0,1-1,2-2 κλπ) καμιά στήλη δεν πρέπει να περιέχει περισσότερες από 5 ισοπαλίες ανεξαρτήτως από την προέλευση του είδους στοιχήματος. Ο πιο πάνω κανονισμός δεν ισχύει για τα ειδικά στοιχήματα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ HMIXPΟNΟY (HALF-TIME BET) και για το ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (DOUBLE CHANCE). (α) Tο σκορ στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα θα θεωρείται το Τελικό Αποτέλεσμα, (β) Σε περίπτωση διακοπής του αγώνα Τελικό Αποτέλεσμα θα θεωρείται το σκορ που ίσχυε την ώρα της διακοπής εφόσον έχει αρχίσει το δεύτερο Ημίχρονο. Αν ο αγώνας διακοπεί κατά την διάρκεια ή στο τέλος του πρώτου Ημιχρόνου θα θεωρείται άκυρος με εξαίρεση τα ακόλουθα τα οποία θα είναι έγκυρα: Στοίχημα Half Time Bet Είναι έγκυρο με αποτέλεσμα το σημείο που ισχύει την ώρα της διακοπής.

9 Στοίχημα To Score/Not To Score Είναι έγκυρο αν η ομάδα έχει σημειώσει τέρμα, ανεξάρτητα από το αν η επιλογή είναι για να σκοράρει (TO SCORE) ή να μην σκοράρει (NOT TO SCORE). Στοίχημα Under/Over Είναι έγκυρο εάν το άρθροισμα των τερμάτων που σημειώθηκαν είναι περισσότερο από 2.5. Δηλαδή, στην περίπτωση αυτή το στοίχημα UNDER θα χάνει. Στοίχημα Number of Goals - Είναι έγκυρο εάν το άρθροισμα των τερμάτων που σημειώθηκαν στον αγώνα είναι μεγαλύτερο του επτά (7) Δηλαδή, στην περίπτωση αυτή τα στοιχήματα 0-1,2-3 και 4-6 θα χάνουν. Η πιο πάνω πρόνοια, Β.1.5.(β), δε θα ισχύει για κατηγορίες στοιχημάτων για τις οποίες προβλέπεται ρητά από τον κανονισμό διαφορετική ρύθμιση ή αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε δελτίο αποδόσεων που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την εταιρεία. ΚΑΝΟΝIΣΜΟI ΓIΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛIΚΟ ΣΚΟΡ (CORRECT SCORE) Στο στοίχημα Τελικό Σκορ (Correct Score) πρέπει να προβλεφθεί σωστά το τελικό σκορ στον αγώνα που έχει επιλεγεί. Στοιχήματα για Τελικό Σκορ (CORRECT SCORE) γίνονται δεκτά για όλους τους αγώνες για τους οποίους η Εταιρεία έχει εκδώσει πίνακες ή προσφέρει ειδικές τιμές εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε δελτίο αποδόσεων που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Δεν επιτρέπονται περισσότερα από 5 τελικά σκορ ισοπαλίας σε καμιά στήλη. Οι τιμές των πινάκων δεν ισχύουν όταν για κάποιο αγώνα προσφέρονται ειδικές τιμές από την εταιρεία εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Όταν μια τιμή δεν αναφέρεται στους πίνακες, η τιμή που θα ισχύει είναι η αμέσως επόμενη ψηλότερη τιμή εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Όταν ένας αγώνας διακοπεί Τελικό Σκορ (CORRECT SCORE) θα θεωρείται το σκορ που ίσχυε την ώρα της διακοπής του αγώνα εφόσον έχει αρχίσει το δεύτερο Ημίχρονο. Αν ο αγώνας διακοπεί κατά τη διάρκεια ή στο τέλος του πρώτου Ημιχρόνου θα θεωρείται άκυρος. Μονά Αποδεκτά (Singles Accepted) εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Το στοίχημα Τελικό Σκορ (Correct Score) συγκαταλέγεται στην κατηγορία των Ειδικών Στοιχημάτων (Speciality Bets)

10 ΚΑΝΟΝIΣΜΟI ΓIΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΗΜIΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛIΚΟΥ (HALF-TIME/FULL-TIME) Στο στοίχημα Ημίχρονο / Τελικό πρέπει να προβλεφθεί σωστά το σημείο (1,Χ,2) στο Α ημίχρονο του αγώνα και το σημείο (1,Χ,2) στο τέλος του αγώνα που έχει επιλεγεί. Στοιχήματα για τα αποτελέσματα Α Ημιχρόνου και Τελικού (HALF-TIME/FULL TIME) γίνονται δεκτά για όλους τους αγώνες για τους οποίους η Εταιρεία έχει εκδώσει πίνακες ή προσφέρει ειδικές τιμές εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε δελτίο αποδόσεων που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία.. Δεν επιτρέπεται μία στήλη να περιέχει περισσότερα από πέντε (5) ημίχρονα - τελικά με τελικό αποτέλεσμα την ισοπαλία. Οι τιμές των πινάκων δεν ισχύουν όταν για κάποιο αγώνα προσφέρονται ειδικές τιμές από την εταιρεία εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Όταν μια τιμή δεν αναφέρεται στους πίνακες, η τιμή που θα ισχύει είναι η αμέσως επόμενη ψηλότερη τιμή εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Όταν ένας αγώνας διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο πριν την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου τότε το παιγνίδι είναι άκυρο (VOID) για σκοπούς Ημιχρόνου - Τελικού. Σε περίπτωση διακοπής κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου τελικό αποτέλεσμα θα θεωρείται το σκορ που ίσχυε την ώρα της διακοπής του αγώνα, εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Διπλά και Άνω Αποδεκτά εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Το στοίχημα Ημίχρονο / Τελικό (Half Time/Full Time) συγκαταλέγεται στην κατηγορία των Ειδικών Στοιχημάτων (Speciality Bets) ΚΑΝΟΝIΣΜΟI ΓIΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ A ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ (HALF-TIME BETS) Στο στοίχημα για αποτέλεσμα Α' Ημιχρόνου (Half-time Bet) πρέπει να προβλεφθεί το αποτέλεσμα (1, Χ, 2) του Α' Ημιχρόνου των αγώνων που έχουν επιλεγεί.

11 Στοιχήματα για αποτέλεσμα Α' Ημιχρόνου (Half-time bet, 45-er), γίνονται δεκτά για όλους τους αγώνες για τους οποίους η Εταιρεία έχει εκδώσει πίνακες ή προσφέρει ειδικές τιμές εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε δελτίο αποδόσεων που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Πρόβλεψη του σκορ του Α' ημιχρόνου δεν γίνεται δεκτή. Οι τιμές των πινάκων δεν ισχύουν όταν για κάποιο αγώνα προσφέρονται ειδικές τιμές από την εταιρεία εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Σε περίπτωση διακοπής ενός αγώνα πριν την λήξη του Α' Ημιχρόνου, αποτέλεσμα Α' ημιχρόνου θα θεωρείται το σκορ που ίσχυε την ώρα διακοπής του αγώνα, εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή και δημοσιεύεται από την εταιρεία. Όταν μια τιμή δεν αναφέρεται στους πίνακες, η τιμή που θα ισχύει είναι η αμέσως επόμενη ψηλότερη τιμή εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Τριπλά και Άνω Αποδεκτά εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Το στοίχημα Ημιχρόνου (Half Time) συγκαταλέγεται στην κατηγορία των Ειδικών Στοιχημάτων (Speciality Bets) ΚΑΝΟΝIΣΜΟI ΓIΑ ΤΟ NUMBER OF GOALS (ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓIΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΛIΚΟ ΑΡIΘΜΟ ΤΕΡΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΗΜΕIΩΘΟΥΝ ΣΕ ΕΝΑ ΑΓΩΝΑ) Στο στοίχημα αυτό πρέπει να προβλεφθεί σωστά πόσα τέρματα θα σημειωθούν στον αγώνα που έχει επιλεγεί. Στοιχήματα για NUMBER OF GOALS γίνονται δεκτά για όλους τους αγώνες για τους οποίους η Εταιρεία έχει εκδώσει πίνακες ή προσφέρει ειδικές τιμές εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε δελτίο αποδόσεων που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Οι τιμές των πινάκων δεν ισχύουν όταν για κάποιο αγώνα προσφέρονται ειδικές τιμές από την εταιρεία εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Όταν μια τιμή δεν αναφέρεται στους πίνακες, η τιμή που θα ισχύει είναι η αμέσως επόμενη ψηλότερη τιμή εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία.

12 Όταν ένας αγώνας διακοπεί, για σκοπούς στοιχήματος NUMBER OF GOALS τελικό σκορ θα θεωρείται το σκορ που ίσχυε την ώρα διακοπής του αγώνα εφόσον έχει αρχίσει το δεύτερο Ημίχρονο Αν ο αγώνας διακοπεί κατά τη διάρκεια ή στο τέλος του πρώτου Ημιχρόνου θα θεωρείται άκυρος εκτός αν το άθροισμα των τερμάτων στον αγώνα είναι μεγαλύτερο του επτά (7) οπότε θα είναι έγκυρο, βλέπε παράγραφο Β1.5.4 Διπλά και Άνω Αποδεκτά εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Το στοίχημα Σύνολο Τερμάτων (Number of Goals) συγκαταλέγεται στην κατηγορία των Ειδικών Στοιχημάτων (Speciality Bets) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ UNDER/OVER 2.5 GOALS (ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2.5 ΤΕΡΜΑΤΑ) Στο στοίχημα αυτό πρέπει να προβλεφθεί σωστά εάν θα σημειωθούν λιγότερα ή περισσότερα από 2.5 τέρματα σε ένα αγώνα. Οι τιμές του στοιχήματος αυτού θα αναγράφονται στα δελτία αποδόσεων που θα εκδίδονται από την εταιρεία. Όταν ένας αγώνας διακοπεί, για σκοπούς στοιχήματος Under/Over τελικό σκορ θα θεωρείται το σκορ που ίσχυε την ώρα διακοπής του αγώνα εφόσον έχει αρχίσει το δεύτερο Ημίχρονο. Σε περίπτωση διακοπής του αγώνα πριν τη συμπλήρωση του πρώτου ημιχρόνου το στοίχημα UNDER/OVER θεωρείτε άκυρο εκτός και αν το άθροισμα του αποτελέσματος τη στιγμή της διακοπής είναι άνω από 2.5 τέρματα, το οποίο και θα είναι έγκυρο, βλέπε παράγραφο Β1.5.3 Β.6.5. Τριπλά και Άνω Αποδεκτά εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Το στοίχημα Πάνω / Κάτω Από 2.5 Τέρματα (Under/Over 2.5 Goals) συγκαταλέγεται στην κατηγορία των Ειδικών Στοιχημάτων (Speciality Bets) ΚΑΝΟΝIΣΜΟI ΓIΑ ΤΟ SCORE/NOT TO SCORE (YES OR NO, ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΜIΑ ΟΜΑΔΑ ΘΑ ΣΚΟΡΑΡΕI 'Η ΟΧI) Στο στοίχημα αυτό πρέπει να προβλεφθεί σωστά αν η ομάδα που έχει επιλεγεί θα σκοράρει ή όχι. Στοιχήματα για το SCORE/NOT TO SCORE γίνονται δεκτά για όλους τους αγώνες για τους οποίους η Εταιρεία έχει εκδώσει πίνακες ή προσφέρει ειδικές τιμές εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε δελτίο αποδόσεων που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία.

13 Όταν μια τιμή δεν αναφέρεται στους πίνακες, η τιμή που θα ισχύει είναι η αμέσως επόμενη ψηλότερη τιμή εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Όταν ένας αγώνας διακοπεί κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου και πριν τη έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, για σκοπούς στοιχήματος TO SCORE/NOT TO SCORE ο αγώνας θα θεωρείται άκυρος (VOID) εκτός αν η ομάδα έχει σημειώσει τέρμα, ανεξάρτητα από το αν η επιλογή είναι για να σκοράρει (TO SCORE) ή να μην σκοράρει (NOT TO SCORE), βλέπε παράγραφο Β1.5.2 Σε περίπτωση διακοπής κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου τελικό αποτέλεσμα θα θεωρείται το σκορ που ίσχυε την ώρα της διακοπής του αγώνα, εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Η επιλογή και των δύο ομάδων σε ένα αγώνα να σκοράρουν (TO SCORE) γίνεται αποδεκτή. Δεν επιτρέπεται το στοίχημα που περιλαμβάνει και τις δύο ομάδες ενός αγώνα ΝΑ ΜΗΝ ΣΚΟΡΑΡΟΥΝ (NOT TO SCORE). Δεν επιτρέπεται το στοίχημα που περιλαμβάνει και τις δύο ομάδες ενός αγώνα, την μια ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ (TO SCORE) και την άλλη ΝΑ ΜΗΝ ΣΚΟΡΑΡΕΙ (NOT TO SCORE). Τριπλά και Άνω Αποδεκτά εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Το στοίχημα Να Σκοράρει / Να Μην Σκοράρει μια Ομάδα (To Score/Not to Score) συγκαταλέγεται στην κατηγορία των Ειδικών Στοιχημάτων (Speciality Bets) ΣΚΟΡΕΡ ΠΡΩΤΟΥ, ΤΕΛΕΥΤΑIΟΥ 'Η ΟΠΟIΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΕΡΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ (FIRST/LAST OR ANY PLAYER TO SCORE). Σε αυτό το στοίχημα πρέπει να προβλεφθούν σωστά οι ποδοσφαιριστές που θα σκοράρουν στον επιλεγμένο αγώνα. Στοιχήματα για τον Σκόρερ του Πρώτου / Τελευταίου / Οποιουδήποτε Τέρματος (First/Last/Any Goal scorer) γίνονται δεκτά για τους αγώνες τους οποίους η εταιρεία προσφέρει ειδικές τιμές. Στοιχήματα για τον σκόρερ του Πρώτου (FIRST) τέρματος είναι άκυρα (VOID) αν ο ποδοσφαιριστής που έχει επιλεγεί δεν πήρε μέρος στον αγώνα ή αν συμμετείχε στον αγώνα σαν αλλαγή μετά την επίτευξη του πρώτου τέρματος του αγώνα.

14 Στοιχήματα για τον σκόρερ του Τελευταίου (LAST) τέρματος είναι άκυρα (VOID) αν ο ποδοσφαιριστής που έχει επιλεγεί δεν πήρε μέρος στον αγώνα. Αν ένας ποδοσφαιριστής αγωνιζόταν και αποχώρησε από τον αγώνα πριν την επίτευξη του τελευταίου τέρματος του αγώνα, το στοίχημα είναι έγκυρο. Στοιχήματα για τον σκόρερ οποιουδήποτε (ANY) τέρματος είναι άκυρα (VOID) αν ο ποδοσφαιριστής που έχει επιλεγεί δεν πήρε μέρος στον αγώνα. Όταν ένας αγώνας διακοπεί κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου και πριν τη έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, για σκοπούς στοιχήματος Σκόρερ Πρώτου ή Οποιουδήποτε τέρματος (First or Any Goal scorer), ο αγώνας θα θεωρείται άκυρος (VOID) εκτός αν έχει σημειωθεί τέρμα οπότε το στοίχημα είναι έγκυρο. Το στοίχημα για τον σκόρερ του τελευταίου τέρματος (Last Goal scorer) θα θεωρείται άκυρο. Σε περίπτωση διακοπής κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου όλα τα στοιχήματα θα είναι έγκυρα εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Τυχόν αυτογκόλ δε μετρά για τον ποδοσφαιριστή που το έχει πετύχει διότι καθορίζεται ξεχωριστή απόδοση στην περίπτωση του Αυτογκόλ. Τυχόν παράταση δεν θεωρείται μέρος του αγώνα εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Σε περίπτωση που σημειωθεί ο ίδιος ποδοσφαιριστής σαν σκόρερ του Πρώτου τέρματος (First) και Τελευταίου (Last) τότε το στοίχημα θα θεωρείται σαν δύο Στοιχήματα (διπλή). Οι συνδυασμοί πέραν του ενός ποδοσφαιριστή να σκοράρει σε ένα αγώνα επιτρέπεται μεταξύ: των σκόρερ Οποιονδήποτε τερμάτων (ANY GOAL SCORER) και των σκόρερ Οποιονδήποτε τερμάτων (ANY GOAL SCORER) με σκόρερ για το Πρώτο ή Τελευταίο τέρμα (FIRST ή LAST GOAL SCORER). Η επιλογή του ίδιου ποδοσφαιριστή να σκοράρει το πρώτο/ τελευταίο/ οποιοδήποτε τέρμα δεν επιτρέπεται. Τα στοιχήματα Συνδυασμού Σκόρερ Πρώτου Τέρματος(FIRST GOALSCORER) με Χρόνο Επίτευξης του Πρώτου Τέρματος (TIME OF FIRST GOAL) και Σκόρερ Πρώτου ή Τελευταίου Τέρματος (FIRST/LAST GOALSCORER) με Τελικό Σκορ (CORRECT SCORE) δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλο είδος στοιχήματος. Για το στοίχημα Σκόρερ Πρώτου ή Τελευταίου Τέρματος (FIRST/LAST GOALSCORER) με Τελικό Σκορ (CORRECT SCORE) ο συντελεστής απόδοσης είναι το 50% των πολλαπλασιαζόμενων αποδόσεων των δύο επιλογών.

15 Για το στοίχημα Σκόρερ Πρώτου Τέρματος (FIRST GOALSCORER) με Χρόνο Επίτευξης του Πρώτου Γκολ (TIME OF FIRST GOAL) ο συντελεστής απόδοσης είναι το πολλαπλασιαζόμενο των αποδόσεων των δύο επιλογών. Επίσης ισχύουν οι αναγραφόμενοι κανόνες στα δελτία αποδόσεων που εκδίδει η εταιρεία. Τα στοιχήματα για Σκόρερ Πρώτου / Τελευταίου / Οποιουδήποτε Τέρματος (First/Last/Any Goal scorer) και Χρόνος Επίτευξης του πρώτου Τέρματος στον αγώνα ΔΕΝ συγκαταλέγονται στην κατηγορία των Ειδικών Στοιχημάτων (Speciality Bets) ΧΡΟΝΟΣ ΕΠIΤΕΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΡΜΑΤΟΣ (TIME OF FIRST GOAL) Στο στοίχημα Χρόνος Επίτευξης Πρώτου Τέρματος (TIME OF FIRST GOAL) πρέπει να προβλεφθεί σωστά ο χρόνος επίτευξης του πρώτου τέρματος στον επιλεγμένο αγώνα. Στοιχήματα για Χρόνος Επίτευξης Πρώτου Τέρματος ΤIΜΕ FIRST GOAL γίνονται δεκτά για τους αγώνες τους οποίους η Εταιρεία προσφέρει ειδικές τιμές. Όταν ένας αγώνας διακοπεί, για σκοπούς στοιχήματος TIME OF FIRST GOAL ο αγώνας θα θεωρείται άκυρος (VOID) εκτός αν έχει σημειωθεί τέρμα, ή αν ο αγώνας διακόπηκε σε χρονικό σημείο μεταγενέστερο από την ολοκλήρωση της επιλογής του πελάτη οπότε το στοίχημα είναι έγκυρο. Ο τρόπος επιβεβαίωσης του χρόνου επίτευξης του Πρώτου Τέρματος θα καθορίζεται στο δελτίο αποδόσεων που εκδίδεται ή και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Tο TIME OF FIRST GOAL μπορεί να συνδυαστεί με άλλο είδος στοιχήματος εφόσον δεν είναι του ίδιου αγώνα. ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΙ ΣΚΟΡΕΡΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ Τα στοιχήματα για Σκόρερ του Πρώτου / Τελευταίου Τέρματος (FIRST/LAST GOALSCORER) με Χρόνο Επίτευξης του Πρώτου Τέρματος (TIME OF FIRST GOAL) γίνονται αποδεκτά για τον ίδιο αγώνα και δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλα είδη στοιχημάτων. Ο συντελεστής απόδοσης είναι το πολλαπλασιαζόμενο των αποδόσεων των δύο επιλογών. Τα στοιχήματα για Σκόρερ Πρώτου ή Τελευταίου Τέρματος (FIRST/LAST GOALSCORER) με Τελικό Σκορ (CORRECT SCORE) γίνονται αποδεκτά για τον ίδιο αγώνα και δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλα είδη στοιχημάτων. Ο συντελεστής απόδοσης είναι το 50% των πολλαπλασιαζόμενων αποδόσεων των δύο επιλογών.

16 Οι συνδυασμοί αυτοί δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλο είδος στοιχήματος και είναι ΜΟΝΑ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΜΟΝΟ. Επίσης ισχύουν οι αναγραφόμενοι κανόνες στα δελτία αποδόσεων που εκδίδει η εταιρεία. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΣΕ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ. Γενικοί Κανόνες Το αποτέλεσμα ενός αγώνα καλαθόσφαιρας καθορίζεται στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Τυχών παρατάσεις δεν μετρούν. Αν ένας αγώνας διακοπεί οριστικά όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. Προβάδισμα (Handicap) Όπου υπάρχει προβάδισμα θα υπολογίζεται στο τελικό αποτέλεσμα για να εξακριβωθεί ο νικητής του αγώνα για σκοπούς στοιχήματος. π.χ. με handicap 10 η ομάδα για να θεωρηθεί νικήτρια για σκοπούς στοιχήματος πρέπει να κερδίσει τον αγώνα με έντεκα (11) ή περισσότερους από έντεκα (11) πόντους. Αγώνες Καλαθόσφαιρας μπορούν να συνδυαστούν με ποδόσφαιρο σε τριπλά και άνω, π.χ. ένα ποδοσφαιρικό και δύο καλαθοσφαιρικούς αγώνες ή δύο ποδοσφαιρικούς και ένας καλαθοσφαιρικό αγώνα. Σε περίπτωση διακοπής του αγώνα όλα τα είδη στοιχήματος θεωρούνται άκυρα. Ανώτατο όριο πληρωμής για όλα τα στοιχήματα καλαθόσφαιρας είναι 10,000. ΚΑΝΟΝIΣΜΟI ΓIΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΗΜIΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛIΚΟΥ (HALF-TIME/FULL-TIME) Στο στοίχημα Ημίχρονο / Τελικό πρέπει να προβλεφθεί σωστά το σημείο (1,Χ,2) στο Α ημίχρονο του αγώνα και το σημείο (1,Χ,2) στο τέλος του αγώνα που έχει επιλεγεί. Στοιχήματα για τα αποτελέσματα Α Ημιχρόνου και Τελικού (HALF-TIME/FULL TIME) γίνονται δεκτά για όλους τους αγώνες για τους οποίους η Εταιρεία έχει εκδώσει πίνακες ή προσφέρει ειδικές τιμές εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε δελτίο αποδόσεων που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Δεν επιτρέπεται μία στήλη να περιέχει περισσότερα από πέντε (5) ημίχρονατελικά με τελικό αποτέλεσμα την ισοπαλία.

17 Το προβάδισμα (Handicap) υπολογίζεται στο τελικό αποτέλεσμα για να εξακριβωθεί ο νικητής του αγώνα για σκοπούς στοιχήματος. π.χ. Με handicap 10 στο τελικό και -5 στο ημίχρονο η ομάδα πρέπει να κερδίσει τον αγώνα με 6 ή περισσότερους πόντους στο ημίχρονο και έντεκα (11) ή περισσότερους από έντεκα (11) πόντους στο τελικό. Όταν ένας αγώνας διακοπεί τότε το παιγνίδι είναι άκυρο (VOID) για σκοπούς Ημιχρόνου-Τελικού. Διπλά και Άνω Αποδεκτά εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. ΚΑΝΟΝIΣΜΟI ΓIΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ A ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ (HALF-TIME BETS) Στο στοίχημα για αποτέλεσμα Α' Ημιχρόνου (Half-time Bet) πρέπει να προβλεφθεί το αποτέλεσμα (1, Χ, 2) του Α' Ημιχρόνου των αγώνων που έχουν επιλεγεί. Λαμβάνοντας υπόψη το Handicap (προβάδισμα) υπολογίζεται το τελικό αποτέλεσμα του ημιχρόνου για να εξακριβωθεί ο νικητής του αγώνα για σκοπούς στοιχήματος. π.χ. Με handicap 5 η ομάδα θεωρείται ότι έχει κερδίσει στο ημίχρονο αν προηγείται με έξι (6) ή περισσότερους από έξι (6) πόντους με τη λήξη του ημιχρόνου. Στοιχήματα για αποτέλεσμα Α' Ημιχρόνου (Half - Time bet), γίνονται δεκτά για όλους τους αγώνες για τους οποίους η Εταιρεία έχει εκδώσει πίνακες ή προσφέρει ειδικές τιμές εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε δελτίο αποδόσεων που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Όταν ένας αγώνας διακοπεί τότε το παιγνίδι είναι άκυρο (VOID) για σκοπούς Ημιχρόνου Τριπλά και Άνω Αποδεκτά εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή δελτίο αποδόσεων που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. ΚΑΝΟΝIΣΜΟI ΓIΑ ΤΟ TOTAL POINTS (ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓIΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΛIΚΟ ΑΡIΘΜΟ ΠΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΗΜΕIΩΘΟΥΝ ΣΕ ΕΝΑ ΑΓΩΝΑ) Στο στοίχημα αυτό πρέπει να προβλεφθεί σωστά ο αριθμός των πόντων που θα σημειωθούν στον αγώνα που έχει επιλεγεί. Το προβάδισμα δεν λαμβάνεται υπόψη. Στοιχήματα για Σύνολο Πόντων (TOTAL POINTS) γίνονται δεκτά για όλους τους αγώνες για τους οποίους η Εταιρεία έχει εκδώσει πίνακες ή προσφέρει ειδικές τιμές εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε δελτίο αποδόσεων που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία.

18 Όταν ένας αγώνας διακοπεί, για σκοπούς στοιχήματος ΤOTAL POINTS θα θεωρείται άκυρος. Τυχόν παράταση δεν μετρά. Διπλά και Άνω Αποδεκτά εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή δελτίο αποδόσεων που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ (UNDER/OVER)-ΑΝ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ Ή ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟΙ ΠΟΝΤΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΑΓΩΝΑ. Στο στοίχημα αυτό πρέπει να προβλεφθεί σωστά εάν θα σημειωθούν λιγότεροι ή περισσότεροι πόντοι από την προκαθορισμένη βάση σε ένα αγώνα. Το προβάδισμα δεν λαμβάνεται υπόψη. Στοιχήματα για Πάνω / Κάτω (Under/Over) γίνονται δεκτά για όλους τους αγώνες για τους οποίους η Εταιρεία έχει εκδώσει πίνακες ή προσφέρει ειδικές τιμές εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε δελτίο αποδόσεων που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. Σε περίπτωση διακοπής του αγώνα το στοίχημα UNDER/ΟVER θεωρείτε άκυρο. Τριπλά και άνω εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή δελτίο αποδόσεων που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (FORMULA-ONE) Νικητής του Γκραν Πρι (Win the Grand Prix) Πρόβλεψη για τον οδηγό που θα τερματίσει στη πρώτη θέση του Γκραν Πρι. Μονό Αποδεκτό. Δεν συνδυάζεται με την πρόβλεψη για τον ίδιο οδηγό να τερματίσει στη πρώτη θέση του αγώνα κατάταξης (POLE POSITION). Θέση Τερματισμού (Grand Prix Place) Πρόβλεψη για τον οδηγό να τερματίσει στις προκαθορισμένες θέσεις ανεξάρτητα από την συγκεκριμένη θέση. Μονά και άνω αποδεκτά. Νικητής του αγώνα Κατάταξης (Win the Pole Position)- Πρόβλεψη για τον οδηγό που θα τερματίσει στη πρώτη θέση του γύρου κατάταξης (POLE). Μονό Αποδεκτό. Δεν συνδυάζεται με την πρόβλεψη για τον ίδιο οδηγό να τερματίσει στη πρώτη θέση του αγώνα (Grand Prix) Θέση Τερματισμού στον Αγώνα Κατάταξης (Pole Position Place) Πρόβλεψη για τον οδηγό να τερματίσει στις προκαθορισμένες θέσεις ανεξάρτητα από την συγκεκριμένη θέση κατάταξης. Μονά και άνω αποδεκτά

19 TO CLASSIFY- Ο επιλεγμένος οδηγός πρέπει να συμπληρώσει το προκαθορισμένο ποσοστό της διαδρομής (σε γύρους) ή να ικανοποιήσει οποιουσδήποτε κανονισμούς εφαρμόζει η FIA για να καθοριστεί αν ένας οδηγός θα θεωρηθεί CLASSIFIED ή όχι. NOT TO CLASSIFY Όταν ο οδηγός αποχωρήσει από τον αγώνα προτού συμπληρώσει το προκαθορισμένο ποσοστό της διαδρομής (σε γύρους) ή να ικανοποιήσει οποιουσδήποτε κανονισμούς εφαρμόζει η FIA για να καθοριστεί αν ένας οδηγός θα θεωρηθεί CLASSIFIED ή όχι. HEAD TO HEAD Πρέπει να προβλεφθεί σωστά ποιος από τους δύο οδηγούς θα τερματίσει στη ψηλότερη θέση. Εάν οι δύο οδηγοί αποχωρήσουν τότε κερδίζει αυτός που συμπλήρωσε τους πιο πολλούς γύρους. Σε περίπτωση που και οι δύο οδηγοί αποχωρήσουν στον ίδιο γύρο, τότε ο νικητής θα καθορίζεται από την επίσημη τελική κατάταξη της FIA, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι μπορεί να αποχώρησαν την ίδια ακριβώς στιγμή και βάσει των δικών της κανονισμών. GROUP BETTING- Πρέπει να προβλεφθεί σωστά ο οδηγός που θα τερματίσει πρώτος από τους υπόλοιπους οδηγούς στο Group του. Εάν οι οδηγοί αποχωρήσουν τότε κερδίζει αυτός που συμπλήρωσε τους πιο πολλούς γύρους. Σε περίπτωση που όλοι οι οδηγοί αποχωρήσουν στον ίδιο γύρο, τότε ο νικητής θα καθορίζεται από την επίσημη τελική κατάταξη της FIA ανεξάρτητα από το γεγονός ότι μπορεί να αποχώρησαν την ίδια ακριβώς στιγμή και βάσει των δικών της κανονισμών. FORECAST THE WINNER AND RUNNER UP- Ορθή πρόβλεψη του πρώτου και του δεύτερου οδηγού κατά σειρά τερματισμού στο Γκραν Πρι. Μονά αποδεκτά μόνο, δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλα είδη στοιχήματος. Για όλα τα είδη στοιχήματος ισχύουν τα επίσημα τελικά αποτελέσματα της F.I.A Ανώτατο όριο πληρωμής είναι 25,000. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής του αγώνα θα ισχύουν τα επίσημα αποτελέσματα της FIA. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ (ANTE POST) Τα μελλοντικά στοιχήματα (Ante-Post) στοιχήματα ισχύουν μόνο για την κανονική διάρκεια των πρωταθλημάτων και δεν συμπεριλαμβάνουν τυχών Play-Offs ή Play-Outs με εξαίρεση αγώνες για την ανακήρυξη του πρωταθλητή μόνον (μπαράζ). Τα δελτία αποδόσεων Ante-Post ισχύουν από την έκδοση τους μέχρι την αναγραφόμενη ώρα τερματισμού τους. Η αναγραφόμενη ώρα δεν μπορεί να είναι

20 μεταγενέστερη της ώρας έναρξης του χρονικά πρώτου διεξαγόμενου αγώνα στην κάθε διοργάνωση. Τα στοιχήματα τύπου Ante-Post καταχωρούνται στο σύστημα μέσω του δελτίου συμμετοχής στο οποίο αναγράφεται η ενδεικτική φράση ANTE POST. Τα Ante-Post στοιχήματα γίνονται ΜΟΝΑ αποδεκτά εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε δελτίο αποδόσεων που εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία.. Τα στοιχήματα τύπου Ante-Post ΔΕΝ μπορούν να συνδυαστούν με άλλα στοιχήματα. Στοιχήματα ANTE-POST θα θεωρούνται ληγμένα και άνευ αξίας αν δεν εξαργυρωθούν μέχρι και εικοσιοκτώ (28) ημέρες από την ημερομηνία λήξης του τελευταίου γεγονότος που συμπεριλαμβάνεται στο κερδισμένο "Δελτίο Στοιχήματος". Το ανώτατο όριο πληρωμής καθορίζεται στις 25,000 Σε περίπτωση που ένα μελλοντικό στοίχημα τύχει να έχει περισσότερους από ένα νικητή, π.χ. δυο ποδοσφαιριστές να είναι πρώτοι σκόρερ σε μια διοργάνωση με τον ίδιο αριθμό τερμάτων, θα ισχύει ο ακόλουθος κανονισμός: DEAD HEAT RULE (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑΣ Η ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ): Αν σε κάποιο στοίχημα ισχύει ο κανονισμός αυτός, σε περίπτωση ισοπαλίας ή ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων διαγωνιζομένων ή συνδυασμών κερδίζουν όλοι όσοι στοιχημάτισαν στις ομάδες ή συνδυασμούς που ισοβάθμησαν αλλά με κατ αναλογία μειωμένες τιμές. Συγκεκριμένα η απόδοση για την επιλογή θα διαιρείται με τον αριθμό των διαγωνιζομένων που θα εμπλέκονται στην ισοβαθμία. π.χ. στην περίπτωση που για τη θέση του πρώτου σκόρερ του EURO 2004 ισοβαθμήσουν τρεις (3) ποδοσφαιριστές με επτά (7) τέρματα ο καθένας, τότε το κάθε στοίχημα σε ένα από τους 3 ποδοσφαιριστές θεωρείται νικηφόρο με απόδοση το εν τρίτο (1/3) της απόδοσης που θα έπαιρνε χωρίς την ισοβαθμία. Ισχύει μόνο στα στοιχήματα που αναγράφεται ότι ισχύει ο κανονισμός. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Η ΑΛΛΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ Η ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Για οποιεσδήποτε άλλες διοργανώσεις ή άλλα αθλήματα ή άλλα γεγονότα τα οποία μπορεί να προσφέρει η εταιρεία θα ισχύουν ειδικοί κανονισμοί οι οποίοι θα καθορίζονται από την εταιρεία. Οι ειδικοί κανονισμοί θα γνωστοποιούνται με αναγραφή των στα δελτία αποδόσεων που θα εκδίδει η εταιρεία.

STANLEYBET MALTA LIMITED (SM) ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΟ EΔΑΦΟΣ

STANLEYBET MALTA LIMITED (SM) ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΟ EΔΑΦΟΣ STANLEYBET MALTA LIMITED (SM) ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΟ EΔΑΦΟΣ 1. Οι παρακάτω κανονισμοί ισχύουν από την 07-11-2011 και διέπουν όλα τα στοιχήματα που γίνονται αποδεκτά από τη Stanleybet

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡ ΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡ ΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡ ΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 16 Ιουλίου 2012 Οµοσπονδία Μπιλιάρδου Κύπρου CYPBF Σελίδα - 2 - από 14 Contents Κανονισμοί... - 3 - Γενικές οδηγίες για της αγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...3 Άρθρο 1 Ορισµοί... 3 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 5 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

Α. JUNIORS 12-14-16-18

Α. JUNIORS 12-14-16-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ Κανόνες & Κανονισμοί 2015, 2016, 2017 Α. JUNIORS 12-14-16-18 Εισαγωγικό σημείωμα Για τις κατηγορίες 12-14-16, το σύστημα των Εθνικών Πρωταθλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες επαγγελµατικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ COSMOTE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ QUIZ GAME Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ COSMOTE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ QUIZ GAME Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ COSMOTE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ QUIZ GAME Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (COSMOTE) με έδρα στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο... 3 Άρθρο 1 Ορισµοί... 3 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 5 Άρθρο 3 Κατηγορίες επαγγελµατικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑ Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008-2009

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑ Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008-2009 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑ Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008-2009 Περιεχόµενα Προκήρυξης Πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ «Super League Ελλάδα» Ενότητα Α: ιοργάνωση Πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ Άρθρο 1. Εφαρµοζόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΡΑΛΛΥ 2015

ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΡΑΛΛΥ 2015 ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΡΑΛΛΥ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 9 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 9 1.1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 9 1.2 ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ... 9 1.3 ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 9 1.4 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 9 2. ΟΡΙΣΜOI... 9 2.1 ΕΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ PAY MONTHLY ΤΗΣ MTN ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ PAY MONTHLY ΤΗΣ MTN ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ PAY MONTHLY ΤΗΣ MTN ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Το συνδρομητικό συμβόλαιο του Πελάτη με την ΜΤΝ αποτελείται από διάφορα μέρη. Στους παρόντες γενικούς όρους καθορίζονται η παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΟΕΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ

ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΟΕΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΟΕΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α' ΜΕΡΟΣ ΑΡ0ΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 2: ΟΡΙΣΜΟΙ Β' ΜΕΡΟΣ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ 3: 4: 6: 7: 8:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας 1bank Bank of Cyprus

Όροι και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας 1bank Bank of Cyprus Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα πρέπει να διαβάζονται μαζί και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συμφωνιών και/ή όρων για το άνοιγμα και τη λειτουργία λογαριασμού που καλύπτεται από τους παρόντες Όρους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Eurobank Cyprus Ltd ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Οι συναλλακτικές σχέσεις ανάμεσα στον υπογράφοντα (ο οποίος στο εξής θα ονομάζεται ο "Πελάτης") και την Τράπεζα Eurobank Cyprus Ltd (που στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτηµένο Κάτοχο Κάρτας όπως προνοείται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, έχοντας υπ όψιν της τη διάταξη του άρθρου 27 ν.2725/99, τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ι Θ Α Ρ Χ Ι Κ Ο Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Ε. Π. Ο.

Π Ε Ι Θ Α Ρ Χ Ι Κ Ο Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Ε. Π. Ο. Π Ε Ι Θ Α Ρ Χ Ι Κ Ο Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Ε. Π. Ο. ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 Άρθρο 1 Ορισμοί... 1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρμογής... 3 Άρθρο 3 Γενική Αρχή... 4 Άρθρο 4 Υπαιτιότητα Απόπειρα Συμμετοχή...

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ Ε Σ Μ Η Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Κ Α Ι Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α 2 0 0 9-2 0 1 0 Τ Ο Υ Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας / των πιο κάτω πιστωτικών καρτών (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτημένο Κάτοχο Κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA TΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμός 40), εκδίδει και χορηγεί στον αντισυμβαλλόμενο (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC LANCIA CLUB

HELLENIC LANCIA CLUB HELLENIC LANCIA CLUB OLYMPIC CLASSIC TOUR RALLY 2012 REGULARITY 1 5 & 1 6 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Το κείμενο του Συμπληρωματικού Κανονισμού είναι γραμμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2015 Περιεχόμενα Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες Διατάξεις Άρθρο 2. Προκήρυξη Πρωταθλήματος Άρθρο 3. Δικαίωμα Συμμετοχής Άρθρο 4. Δήλωση Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND Στην Αθήνα σήμερα../../2013 μεταξύ αφενός του Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιγνιδιών Πρόγνωσης (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 615104

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 615104 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Οικονομικές Υπηρεσίες ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ Δ/ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΟΔΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 55 ΑΡΙΘΜΟΣ : 615104 Τ.Κ. 104 32 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Όροι διαγωνισμού «ο πιο γρήγορος κερδίζει» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος διοργανώνεται και διεξάγεται από την εταιρεία «voicenews» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), με Τεχνικό Πάροχο την

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙOΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙOΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Επισύναψη Α O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙOΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Α 1. Οι κανονισμοί που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα