Αλλαγές στην άδεια µητρότητας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αλλαγές στην άδεια µητρότητας"

Transcript

1 Maternity leave changes - Greek PL507 (Rev 3) Αλλαγές στην άδεια µητρότητας Βασική περίληψη

2 Η Κυβέρνηση έχει δεσµευτεί να βοηθήσει τους εργαζόµενους γονείς. Οι αλλαγές που αφορούν στα δικαιώµατα της άδειας µητρότητας ευνοούν τις γυναίκες των οποίων η αναµενόµενη εβδοµάδα τοκετού (expected week of childbirth EWC) αρχίζει από ή µετά την 6 η Απριλίου Παράλληλα, η Κυβέρνηση καθιερώνει το δικαίωµα άδειας µετ αποδοχών θετών γονέων και πατρότητας και τo δικαίωµα για γονείς µε µικρά παιδιά να κάνουν αίτηση για εργασία µε ευέλικτο ωράριο. Τα δικαιώµατα αυτά, σε συνδυασµό µε τα υφιστάµενα δικαιώµατα γονικής άδειας και άδειας για εξαρτώµενα µέλη, προσφέρουν στους γονείς περισσότερες δυνατότητες απ' ό,τι στο παρελθόν να εξισορροπήσουν την εργασία µε την οικογενειακή ζωή και, ταυτόχρονα, να συµβαδίζουν µε την επιχείρηση και να συµβάλλουν στην αποδοτικότητά της. Το παρόν φυλλάδιο παρέχει µόνο βασικές πληροφορίες για τις κύριες αλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν στην άδεια µητρότητας, καθώς πολλά από τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται µε τη µητρότητα παραµένουν αµετάβλητα, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος άδειας για προγεννητική φροντίδα, της υποχρεωτικής άδειας δύο εβδοµάδων µετά τον τοκετό, των διατάξεων περί διαθεσιµότητας της µητέρας για λόγους υγείας και ασφάλειας και του δικαιώµατος προστασίας από επιβλαβή µεταχείριση, λόγω µητρότητας. Το φυλλάδιο αυτό δεν επιχειρεί τη λεπτοµερή περιγραφή των αλλαγών και δεν θα πρέπει να ληφθεί ως επίσηµη διατύπωση της νοµοθεσίας. Η πιο πρόσφατη έκδοση αυτού του φυλλαδίου διατίθεται στο ιαδίκτυο στη διεύθυνση Λεπτοµερείς οδηγίες τόσο για τα υφιστάµενα όσο και για τα νέα δικαιώµατα παρέχονται στο φυλλάδιο ικαιώµατα µητρότητας (PL 958), το οποίο διατίθεται στη διεύθυνση ή µπορείτε να το προµηθευτείτε από τη Γραµµή Παραγγελιών των Εκδόσεων του Υπουργείου Εµπορίου και Βιοµηχανίας (τα στοιχεία επικοινωνίας περιλαµβάνονται στην ενότητα «Περισσότερες Πληροφορίες»). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε ζητήµατα εργασιακών σχέσεων, ανατρέξτε στη δικτυακή τοποθεσία Φεβρουάριος 2003

3 Αλλαγές στην άδεια µητρότητας Οι γυναίκες των οποίων η αναµενόµενη εβδοµάδα τοκετού αρχίζει στις ή µετά τις 6 Απριλίου 2003, καθώς και οι εργοδότες τους, επωφελούνται από τα αναθεωρηµένα και απλοποιηµένα δικαιώµατα που αφορούν στην άδεια µητρότητας. Ηµεροµηνίες έναρξης ισχύος Οι γυναίκες των οποίων η αναµενόµενη εβδοµάδα τοκετού αρχίζει στις ή µετά τις 6 Απριλίου 2003 επωφελούνται από τις νέες διατάξεις για την άδεια µητρότητας. Οι γυναίκες των οποίων η αναµενόµενη εβδοµάδα τοκετού αρχίζει στις ή µετά τις 6 Απριλίου 2003 επωφελούνται από τα νέα δικαιώµατα άδειας, ακόµη και εάν τα µωρά τους γεννηθούν νωρίτερα από την αναµενόµενη ηµεροµηνία. Οι αλλαγές στις διατάξεις για την άδεια µητρότητας δεν ισχύουν για τις γυναίκες, των οποίων η αναµενόµενη εβδοµάδα τοκετού είναι πριν από τις 6 Απριλίου 2003, ακόµη και αν τα µωρά τους γεννηθούν αργότερα από την αναµενόµενη ηµεροµηνία, στις ή µετά τις 6 Απριλίου ιάρκεια της άδειας µητρότητας Η διάρκεια της κανονικής άδειας µητρότητας αυξήθηκε και οι έγκυες εργαζόµενες δικαιούνται 26 εβδοµάδες κανονική άδεια µητρότητας, ανεξάρτητα από το διάστηµα που εργάζονται για τον εργοδότη τους. Η κανονική άδεια µητρότητας είναι συνήθως άδεια µετ αποδοχών. Οι γυναίκες που έχουν συµπληρώσει 26 εβδοµάδες συνεχούς εργασίας για τον εργοδότη τους έως την ηµέρα έναρξης της 14 ης εβδοµάδας πριν από την αναµενόµενη εβδοµάδα τοκετού µπορούν να λάβουν πρόσθετη άδεια µητρότητας. Η πρόσθετη άδεια µητρότητας ξεκινά αµέσως µετά την κανονική άδεια µητρότητας και διαρκεί για 26 ακόµη εβδοµάδες. Συνήθως, η πρόσθετη άδεια µητρότητας είναι άνευ αποδοχών, µολονότι η γυναίκα ενδέχεται, βάσει των συµβατικών δικαιωµάτων της, να δικαιούται την καταβολή των αποδοχών της κατά τη διάρκεια της πρόσθετης άδειας µητρότητας. Γνωστοποίηση της πρόθεσης άσκησης του δικαιώµατος άδειας µητρότητας Η έγκυος εργαζόµενη πρέπει να γνωστοποιήσει στον εργοδότη της την πρόθεσή της να λάβει άδεια µητρότητας έως το τέλος της 15 ης εβδοµάδας πριν από την αναµενόµενη εβδοµάδα τοκετού, εκτός εάν αυτό δεν είναι πρακτικά εφικτό. Θα πρέπει να ενηµερώσει τον εργοδότη της: ότι είναι έγκυος για την εβδοµάδα που αναµένεται να γεννηθεί το µωρό για το πότε θέλει να ξεκινήσει η άδεια µητρότητας. Η γυναίκα µπορεί να αλλάξει γνώµη για την ηµεροµηνία έναρξης της άδειας µητρότητας, µε την προϋπόθεση ότι θα ενηµερώσει τον εργοδότη της τουλάχιστον 28 ηµέρες νωρίτερα (εκτός εάν αυτό δεν είναι πρακτικά εφικτό). Οι εργοδότες πρέπει να απαντήσουν εντός 28 ηµερών στη γνωστοποίηση της γυναίκας για τα σχέδιά της όσον αφορά την άδεια µητρότητας, εκτός εάν η γυναίκα έχει τροποποιήσει την ηµεροµηνία αυτή, οπότε ο εργοδότης θα πρέπει να απαντήσει εντός 28 ηµερών από την ηµεροµηνία έναρξης της άδειας µητρότητας. Ο εργοδότης πρέπει να ενηµερώσει µε επιστολή την υπάλληλό του, καθορίζοντας την ηµεροµηνία στην οποία αναµένει ότι η γυναίκα θα επιστρέψει στην εργασία της, εάν λάβει ολόκληρη την άδεια µητρότητας που δικαιούται.

4 Υπόδειγµα της επιστολής που µπορούν να χρησιµοποιήσουν οι εργοδότες (εάν θέλουν) διατίθεται στο τεύχος ικαιώµατα µητρότητας (PL 958), το οποίο µπορείτε να βρείτε στην τοποθεσία ή να το προµηθευτείτε από τη Γραµµή Παραγγελιών των Εκδόσεων του Υπουργείου Εµπορίου και Βιοµηχανίας (τα στοιχεία επικοινωνίας περιλαµβάνονται στην ενότητα «Περισσότερες Πληροφορίες»). εν υπάρχουν αλλαγές σχετικά µε το πόσο νωρίς µπορεί να αρχίσει η άδεια µητρότητας της γυναίκας το νωρίτερο εξακολουθεί να είναι η αρχή της 11 ης εβδοµάδας πριν από την αναµενόµενη ηµεροµηνία γέννησης του µωρού. Επιστροφή στην εργασία µετά την άδεια µητρότητας εν απαιτείται πλέον από τον εργοδότη να στείλει επιστολή στην εργαζοµένη πριν από τη λήξη της κανονικής άδειας µητρότητας, για να ρωτήσει σχετικά µε την ηµεροµηνία γέννησης του παιδιού και εάν σκοπεύει να επιστρέψει στην εργασία της µετά τη λήξη της πρόσθετης άδειας µητρότητας. Αυτό σηµαίνει ότι η γυναίκα που σκοπεύει να επιστρέψει στην εργασία της, όταν τελειώσει όλη η άδεια µητρότητας που δικαιούται, δεν χρειάζεται να παρέχει περαιτέρω γνωστοποίηση στον εργοδότη της. Η εργαζόµενη που επιθυµεί να επιστρέψει στην εργασία της πριν από τη λήξη της άδειας µητρότητας, θα πρέπει να ενηµερώσει τον εργοδότη της 28 ηµέρες νωρίτερα από την ηµεροµηνία που επιθυµεί να επιστρέψει στην εργασία. Αίτιο ασθένειας Η άδεια µητρότητας της γυναίκας αρχίζει αυτόµατα, εάν απουσιάσει από την εργασία της λόγω ασθένειας που σχετίζεται µε την εγκυµοσύνη κατά τη διάρκεια των 4 εβδοµάδων πριν από την έναρξη της αναµενόµενης εβδοµάδας τοκετού, ανεξάρτητα, από το πότε δήλωσε ότι επιθυµεί να αρχίσει η άδεια µητρότητας. Άλλες Αλλαγές Νόµιµες Αποδοχές Μητρότητας και Επίδοµα Μητρότητας Το Υπουργείο Εργασίας και Συντάξεων πραγµατοποιεί αλλαγές στις Νόµιµες Αποδοχές Μητρότητας (SMP) και στο Επίδοµα Μητρότητας (ΜΑ). Η σηµαντικότερη από αυτές είναι η αύξηση της διάρκειας της περιόδου που καλύπτεται από τις αποδοχές SMP ή το επίδοµα ΜΑ και η αύξηση του καταβαλλόµενου ποσού. Οι γυναίκες που δικαιούνται SMP ή ΜΑ και των οποίων η αναµενόµενη εβδοµάδα τοκετού αρχίζει στις ή µετά τις 6 Απριλίου 2003 λαµβάνουν SMP ή ΜΑ για 26 εβδοµάδες. Οι γυναίκες που δικαιούνται SMP ή ΜΑ και των οποίων η αναµενόµενη εβδοµάδα τοκετού αρχίζει στις ή µετά τις 6 Απριλίου 2003, αλλά γεννούν πρόωρα, εξακολουθούν να δικαιούνται SMP ή ΜΑ για 26 εβδοµάδες. Από τις 6 Απριλίου 2003, το βασικό ποσό των αποδοχών SMP και του επιδόµατος ΜΑ αυξάνεται από τις 75 λίρες που είναι αυτή τη στιγµή στις 100 λίρες εβδοµαδιαίως (ή αντιστοιχεί στο 90% του µέσου όρου των εβδοµαδιαίων αποδοχών της γυναίκας, εάν είναι λιγότερες από 100 λίρες την εβδοµάδα). εν υπάρχει αλλαγή στο τρέχον ποσό των αποδοχών SMP που συνδέεται µε τις αποδοχές (το 90% του µέσου όρου των εβδοµαδιαίων αποδοχών), το οποίο ισχύει για τις πρώτες 6 εβδοµάδες της περιόδου µετ αποδοχών. Τα νέα βασικά ποσά ισχύουν από τις 6 Απριλίου 2003 και αφορούν όλες τις γυναίκες που λαµβάνουν SMP ή ΜΑ εκείνη την ηµεροµηνία, ανεξάρτητα από το πότε αναµένεται να γεννήσουν ή από το εάν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη νέα εκτεταµένη περίοδο µετ αποδοχών. Το τρέχον βασικό ποσό των 75 λιρών ισχύει έως τις 5 Απριλίου 2003.

5 Όταν εφαρµοστούν πλήρως οι αλλαγές, οι γυναίκες θα λαµβάνουν: - Αποδοχές SMP από τον εργοδότη τους, οι οποίες θα αντιπροσωπεύουν το 90% των αποδοχών τους για 6 εβδοµάδες και στη συνέχεια θα λαµβάνουν 100 λίρες για 20 εβδοµάδες (ή το 90% των αποδοχών και για τις 26 εβδοµάδες, εάν αυτό το ποσό είναι µικρότερο από 100 λίρες την εβδοµάδα). Ή - Επίδοµα ΜΑ από την υπηρεσία Jobcentre Plus / το γραφείο κοινωνικής ασφάλισης της περιοχής τους, το οποίο θα ανέρχεται στις 100 λίρες εβδοµαδιαίως για 26 εβδοµάδες (ή το 90% των αποδοχών τους για 26 εβδοµάδες, εάν αυτό το ποσό είναι µικρότερο από 100 λίρες την εβδοµάδα). Οι πλήρεις λεπτοµέρειες των αναθεωρηµένων προγραµµάτων για τις αποδοχές SMP και το επίδοµα ΜΑ βρίσκονται στο φυλλάδιο NI17A (έκδοση Οκτωβρίου 2002), το οποίο διατίθεται από την υπηρεσία Jobcentre Plus/το γραφείο κοινωνικής ασφάλισης της περιοχής σας. Επίσης, διατίθενται στοιχεία στη δικτυακή τοποθεσία του Υπουργείου Εργασίας και Συντάξεων στη διεύθυνση: Πλήρεις λεπτοµέρειες για τα υφιστάµενα προγράµµατα για τις αποδοχές SMP και το επίδοµα ΜΑ περιλαµβάνονται στο φυλλάδιο NI17A (έκδοση Απριλίου 2001). Στοιχεία είναι επίσης διαθέσιµα στην ίδια διεύθυνση της δικτυακής τοποθεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Συντάξεων. Περισσότερες πληροφορίες για τους εργοδότες σχετικά µε τις αποδοχές SMP υπάρχουν στο βοηθητικό έντυπο E15 της Εφορίας µε τίτλο Επιδόµατα και άδειες για γονείς (επικοινωνήστε στο τηλέφωνο για αντίτυπα). Για περαιτέρω βοήθεια, οι εργοδότες µπορούν να επικοινωνήσουν µε τη γραµµή βοήθειας στο Επιστροφή των καταβληθέντων ποσών στους εργοδότες Οι υφιστάµενες διατάξεις για την επιστροφή στους εργοδότες των χρηµάτων που καταβάλλουν για τις Νόµιµες Αποδοχές Μητρότητας (SMP) εξακολουθούν να ισχύουν οι εργοδότες µπορούν να ζητήσουν την επιστροφή του 92% των ποσών που καταβάλλουν, ενώ οι εργοδότες µικρών επιχειρήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις για απαλλαγές µπορούν να ζητήσουν να τους επιστραφεί το 100% του ποσού συν ένα πρόσθετο ποσό ως αποζηµίωση για το ποσοστό των εργοδοτικών εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης που καταβλήθηκαν για τις αποδοχές SMP. Επιπλέον, σύµφωνα µε τους νέους διακανονισµούς, οι εργοδότες που χρειάζονται χρηµατοδότηση για την καταβολή των αποδοχών SMP, µπορούν να τη λάβουν εκ των προτέρων από την Εφορία. Άλλα ικαιώµατα υπέρ της Οικογένειας ικαίωµα αίτησης για εργασία µε ευέλικτο ωράριο Καθιερώθηκε το δικαίωµα για γονείς µε µικρά παιδιά ή παιδιά µε ειδικές ανάγκες να ζητήσουν εργασία µε ευέλικτο ωράριο. Από τις 6 Απριλίου 2003, οι εργαζόµενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις και είναι γονείς παιδιών κάτω των έξι ετών ή παιδιών µε ειδικές ανάγκες ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών θα έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν εργασία µε ευέλικτο ωράριο. Οι εργοδότες τους θα έχουν υποχρέωση να εξετάσουν σοβαρά τέτοια αιτήµατα. Το φυλλάδιο που παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά µε την Εργασία µε ευέλικτο ωράριο το δικαίωµα υποβολής αίτησης (PL516) διατίθεται στη δικτυακή τοποθεσία ή από τη Γραµµή Παραγγελιών των Εκδόσεων

6 του Υπουργείου Εµπορίου και Βιοµηχανίας (τα στοιχεία επικοινωνίας περιλαµβάνονται στην ενότητα «Περισσότερες Πληροφορίες»). ικαίωµα για την άδεια πατρότητας µετ αποδοχών Καθιερώνεται δικαίωµα άδειας και επιδόµατος πατρότητας. Οι εργαζόµενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις µπορούν να λάβουν άδεια µετ αποδοχών µέχρι και δύο εβδοµάδες, για να φροντίσουν το νεογέννητο παιδί τους και να υποστηρίξουν τη µητέρα. Το δικαίωµα αυτό θα παρέχεται στους εργαζοµένους των οποίων τα παιδιά αναµένεται να γεννηθούν ή γεννήθηκαν στις ή µετά τις 6 Απριλίου Το φυλλάδιο που δίνει τις βασικές πληροφορίες για την Άδεια και το επίδοµα πατρότητας (PL514) και ο λεπτοµερής οδηγός µε τίτλο Εργαζόµενοι πατέρες δικαιώµατα άδειας και επιδοµάτων (PL 517) διατίθενται στη δικτυακή τοποθεσία ή από τη Γραµµή Παραγγελιών των Εκδόσεων του Υπουργείου Εµπορίου και Βιοµηχανίας (τα στοιχεία επικοινωνίας περιλαµβάνονται στην ενότητα «Περισσότερες Πληροφορίες»). ικαίωµα άδειας µετ αποδοχών για θετούς γονείς Καθιερώνεται δικαίωµα άδειας και επιδόµατος υιοθεσίας. Το δικαίωµα αφορά µεµονωµένα άτοµα που υιοθετούν ή το ένα µέλος ζευγαριού που υιοθετεί από κοινού. Καθιερώνεται επίσης δικαίωµα άδειας και επιδόµατος πατρότητας για το άλλο µέλος του ζευγαριού ή τον σύντροφο του ατόµου που προβαίνει σε υιοθεσία. Οι εργαζόµενοι που θα αποκτήσουν το θετό παιδί τους στις ή µετά τις 6 Απριλίου 2003 επωφελούνται από τα συγκεκριµένα δικαιώµατα άδειας και επιδόµατος υιοθεσίας και πατρότητας. Το φυλλάδιο που παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά µε τους θετούς γονείς µε τίτλο Θετοί γονείς δικαιώµατα άδειας και επιδοµάτων (URN 02/1099) διατίθεται στη δικτυακή τοποθεσία ή από τη Γραµµή Παραγγελιών των Εκδόσεων του Υπουργείου Εµπορίου και Βιοµηχανίας (τα στοιχεία επικοινωνίας περιλαµβάνονται στην ενότητα «Περισσότερες Πληροφορίες»). ικαίωµα γονικής άδειας και άδειας για εξαρτώµενα µέλη Οι εργαζόµενοι τόσο οι µητέρες όσο και οι πατέρες που έχουν συµπληρώσει ένα χρόνο εργασίας για τον εργοδότη τους δικαιούνται 13 εβδοµάδες γονικής άδειας (άνευ αποδοχών) για να φροντίσουν το παιδί τους. Συνήθως, µπορεί να γίνει χρήση της γονικής άδειας έως και 5 χρόνια µετά την ηµεροµηνία γέννησης ή, στις περιπτώσεις υιοθεσίας, πέντε χρόνια από την ηµεροµηνία ανάθεσης (ή από την ηµεροµηνία συµπλήρωσης του 18 ου έτους ηλικίας του παιδιού, εάν αυτό συµβεί νωρίτερα). Οι γονείς παιδιών µε ειδικές ανάγκες δικαιούνται 18 εβδοµάδες γονικής άδειας (στο παρελθόν ήταν 13 εβδοµάδες) έως την ηµεροµηνία συµπλήρωσης του 18 ου έτους ηλικίας του παιδιού, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν την απαιτούµενη διάρκεια προϋπηρεσίας. Όλοι οι εργαζόµενοι δικαιούνται επίσης να κάνουν χρήση άδειας (άνευ αποδοχών) σε λογικά πλαίσια, προκειµένου να αντιµετωπίσουν µία επείγουσα ή µη αναµενόµενη κατάσταση που αφορά εξαρτώµενο µέλος. Περισσότερες οδηγίες σχετικά µε το δικαίωµα της Γονικής Άδειας (PL509) διατίθενται στη δικτυακή τοποθεσία ή από τη Γραµµή Παραγγελιών των Εκδόσεων του Υπουργείου Εµπορίου και Βιοµηχανίας. Οδηγίες όσον αφορά το δικαίωµα για την Άδεια λόγω εξαρτώµενων µελών (URN 99/1186) διατίθενται στη δικτυακή τοποθεσία ή από τη Γραµµή

7 Παραγγελιών των Εκδόσεων του Υπουργείου Εµπορίου και Βιοµηχανίας (τα στοιχεία επικοινωνίας περιλαµβάνονται στην ενότητα «Περισσότερες Πληροφορίες»). Περισσότερες Πληροφορίες Τόσο οι εργοδότες όσο και οι εργαζόµενοι µπορούν να χρησιµοποιήσουν τη διαδραστική δικτυακή τοποθεσία καθοδήγησης (www.tiger.gov.uk) του Υπουργείου Εµπορίου και Βιοµηχανίας, προκειµένου να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις που αφορούν στην άδεια και στα επιδόµατα πατρότητας και µητρότητας. Τα τεύχη των οδηγών που αναφέρονται σε αυτό το φυλλάδιο διατίθενται από τη Γραµµή Παραγγελιών των Εκδόσεων του Υπουργείου Εµπορίου και Βιοµηχανίας στο τηλέφωνο ή µπορεί να γίνει παραγγελία µέσω ιαδικτύου στην τοποθεσία Οι εργοδότες µπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για τις αποδοχές SMP από την Εφορία (www.inlandrevenue.gov.uk/employers). Για πρόσθετη βοήθεια, οι εργοδότες µπορούν να καλούν τη γραµµή βοήθειας στο Περισσότερες συµβουλές σε ζητήµατα εργασιακής νοµοθεσίας, συµπεριλαµβανοµένων των νέων δικαιωµάτων, καθώς και οδηγίες ορθής πρακτικής διατίθενται από την υπηρεσία ACAS (Υπηρεσία Συµβουλευτικής Υποστήριξης, Συµφιλίωσης και ιαιτησίας) (www.acas.org.uk) στην αντίστοιχη Εθνική Γραµµή Βοήθειας ( ). Οι µικρές επιχειρήσεις µπορούν να εγγραφούν στη δικτυακή τοποθεσία ώστε να λαµβάνουν υπενθυµίσεις και ενηµερωτικά φυλλάδια σχετικά µε τις τροποποιήσεις στο εργασιακό δίκαιο. Παρέχονται επίσης πληροφορίες σχετικά µε ευρύ φάσµα παροχών βοήθειας για µικρές επιχειρήσεις. Πληροφορίες σχετικά µε όλους τους τοµείς της εργασιακής νοµοθεσίας παρέχονται συνήθως από λογιστές, γραφεία παροχής συµβουλών σε πολίτες, οργανώσεις εργοδοτών, νοµικούς συµβούλους, ενώσεις χαµηλόµισθων, εργατικά σωµατεία και ορισµένους φορείς του ιδιωτικού τοµέα και µη κερδοσκοπικούς φορείς.

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης στη Γερμανία Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν Διανέμεται Δωρεάν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...12 Τι είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...12 Αναγγελία σύμβασης...12

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Ι.Ε.-.Φ.Σ.Ε.Κ. 1.. Φιλιώτης, Πρόεδρος του Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων

Π.Ο.Ι.Ε.-.Φ.Σ.Ε.Κ. 1.. Φιλιώτης, Πρόεδρος του Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Π.Ο.Ι.Ε.-.Φ.Σ.Ε.Κ. ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2008 2009 (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 157/5-12-08) Σήµερα 23 Ιουλίου 2008 οι υπογράφοντες αφ' ενός: 1..

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ... 6 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Ελλάδα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Ελλάδα Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στην Ελλάδα Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΝΟΜΙΜΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ...3 ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ - ΥΠΕΡΩΡΙΑ...3 AΡΓΙΕΣ - ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ...4 ΑΡΓΙΕΣ...4 ΕΤΗΣΙA Α ΕΙA...5

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης στη Σλοβακία Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Κοινωνική Ένταξη Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Με το Νόμο 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 66/Α /11-05-2010) ο νομοθέτης εισάγει νέες σημαντικές διατάξεις αλλά και τροποποιήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Yπουργείο Επιχειρηµατικότητας, Εµπορίου και Απασχόλησης Οδηγός πληροφοριών για τα εργασιακά δικαιώµατα

Yπουργείο Επιχειρηµατικότητας, Εµπορίου και Απασχόλησης Οδηγός πληροφοριών για τα εργασιακά δικαιώµατα Yπουργείο Επιχειρηµατικότητας, Εµπορίου και Απασχόλησης Οδηγός πληροφοριών για τα εργασιακά δικαιώµατα Το παρόν φυλλάδιο έχει σκοπό να παράσχει γενικές οδηγίες στους µισθωτούς εργαζόµενους σχετικά µε θέµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Πρακτορειακές Επιχειρήσεις όλης της χώρας που είναι Μέλη της ιεθνούς Ναυτικής Ένωσης (.Ν.Ε). (Πράξη κατάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Τα θέµατα της ισότητας φύλων και ίσων ευκαιριών στην απασχόληση µε τρόπο φιλικό προς τις γυναίκες.

Τα θέµατα της ισότητας φύλων και ίσων ευκαιριών στην απασχόληση µε τρόπο φιλικό προς τις γυναίκες. Τα θέµατα της ισότητας φύλων και ίσων ευκαιριών στην απασχόληση µε τρόπο φιλικό προς τις γυναίκες. Η γνώση των δικαιωµάτων στη µισθωτή εργασία οδηγεί στην άσκηση και διεκδίκηση τους και κατά συνέπεια στην

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Προσανατολισμού

Προγράμματα Προσανατολισμού Προγράμματα Προσανατολισμού για Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας Οδηγός για: - Αναγνωρισμένους Πρόσφυγες - Άτομα με Επικουρική Προστασία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 4 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στη Γερμανία

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στη Γερμανία Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στη Γερμανία Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες της Κοινωνικής Ασφάλισης

Πώς να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες της Κοινωνικής Ασφάλισης Παροχές αναπηρίας Πώς να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες της Κοινωνικής Ασφάλισης Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας Η ιστοσελίδα μας, www.socialsecurity.gov, είναι πολύτιμη πηγή πληροφοριών για όλα τα προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για Τους Όρους Αµοιβής Και Εργασίας Των Πρακτικών Μηχανικών Μηχανοδηγών, Θερµαστών Κλπ Και Των Ψυκτικών Μέσων Σχολών Όλης Της Χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2415 C 106 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 53ο έτος 24 Απριλίου 2010 Ανακοίνωση αριθ. Περιεχόμενα Σελίδα IV Πληροφορίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2010/18/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2010/18/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 68/13 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/18/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΕΛΑΝΗ Έργο «Ανοικτές Πόρτες» Επιστηµονική Υπεύθυνη Έργου: Μαρία Γκασούκα Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Φορέας Επίβλεψης:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο και συμφωνία συμμετοχής. AXA PPP healthcare. Greek_2012_updates_PB38934 Cyprus H-B (4753) 06/01/2012 09:20 Page a1

Εγχειρίδιο και συμφωνία συμμετοχής. AXA PPP healthcare. Greek_2012_updates_PB38934 Cyprus H-B (4753) 06/01/2012 09:20 Page a1 Greek_2012_updates_PB38934 Cyprus H-B (4753) 06/01/2012 09:20 Page a1 Δ ι ε θ ν έ ς Σ χ έ δ ι ο Υ γ ε ί α ς Εγχειρίδιο και συμφωνία συμμετοχής AXA PPP healthcare Greek_2012_updates_PB38934 Cyprus H-B (4753)

Διαβάστε περισσότερα

Κανονική άδεια και επίδομα αδείας

Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κωνσταντίνος Σωτ. Σταϊκούρας, τ. Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Τρόπος υπολογισμού ημερών και αποδοχών κανονικής άδειας και επιδόματος αδείας. Συνέπειες μη χορήγησης κανονικής

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. Γυναίκες με οργανωμένο αγώνα σπάμε τα δεσμά της εκμετάλλευσης και της ανισοτιμίας

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. Γυναίκες με οργανωμένο αγώνα σπάμε τα δεσμά της εκμετάλλευσης και της ανισοτιμίας Γυναίκες με οργανωμένο αγώνα σπάμε τα δεσμά της εκμετάλλευσης και της ανισοτιμίας 2 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του έχει σταθερά στον προσανατολισμό

Διαβάστε περισσότερα

UltraCare. Οδηγός προγραμμάτων. Για προγράμματα με ημερομηνία έναρξης από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετέπειτα

UltraCare. Οδηγός προγραμμάτων. Για προγράμματα με ημερομηνία έναρξης από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετέπειτα UltraCare Οδηγός προγραμμάτων Για προγράμματα με ημερομηνία έναρξης από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετέπειτα UltraCare Contents Ο οδηγός προγραμμάτων σας 3 Ατομικά προγράμματα 3 Περίοδος υπαναχώρησης 3

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στη Λιθουανία

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στη Λιθουανία Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στη Λιθουανία Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Κωδικοποίηση νομοθεσίας εργαζομένων γυναικών στην Δημόσια Διοίκηση

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Κωδικοποίηση νομοθεσίας εργαζομένων γυναικών στην Δημόσια Διοίκηση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-AΔΕΔΥ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κωδικοποίηση νομοθεσίας εργαζομένων γυναικών στην Δημόσια Διοίκηση Σοφία Καζάκου Έλλη Βαρχαλαμά, Μαριλύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2003

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2003 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των παιδαγωγών ή βοηθών παιδαγωγών (πτυχιούχων ανωτάτων και ανωτέρων σχολών και μη πτυχιούχων) στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και στα

Διαβάστε περισσότερα

Προφορική εισήγηση ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ - Η ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ. ΚΟΓΚΙ ΟΥ ΗΜΗΤΡΑ Η ισορροπία ανάµεσα στην επαγγελµατική και την ιδιωτική /οικογενειακή ζωή σήµερα είναι ένα δύσκολο

Διαβάστε περισσότερα