ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 9165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης » Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων » Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης » Προστασίας του Πολίτη Περιφέρειες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Οργανισμοί Λοιποί Φορείς Πίνακες Διοριστέων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (1) Με την αριθ / απόφαση των Υφυπουρ γών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δια κυβέρνησης και Οικονομικών και του Υπουργού Υποδο μών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3717/2008 «Κοινω νικές ρυθμίσεις για τους εργαζομένους στις εταιρείες Ολυμπιακές Αερογραμμές ΑΕ, Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες ΑΕ και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα ΑΕ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 239/τ.Α / ) και την αριθ. οικ /393/ κοινή υπουργική απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Μεταφορά προσω πικού των Εταιρειών της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3717/2008» (ΦΕΚ 1829/τ.Β / ), ύστερα από την αριθ. 8/2010 γνωμοδότηση της από Συνε δρίασης της Α Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθ. πρωτ. 3502/39/ απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη διάθεση του προσωπικού της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3717/2008 στους φορείς υποδοχής, μεταφέρονται οι κατωτέρω πρώην υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Ολυμπιακών Αερογραμμών Α.Ε., Ολυμπιακής Αεροπορίας Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπι ακής Αεροπλοΐας Α.Ε. στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαί ου, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας ως ακολούθως: Αναστάσιος Λειβαδάς του Κωνσταντίνου, Εκπαιδευ τική Βαθμίδα: ΔΕ, Eιδικότητας: Οδηγών, σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη Σύρο, και Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Νικόλαος Μαριέττος του Γεωργίου Μιχαήλ Χατζηνικολάου του Βασιλείου Βασίλειος Χίου του Στυλιανού ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Οδηγών Οδηγών Οδηγών σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στη Ρόδο. Οι θέσεις αυτές καταργούνται αυτοδίκαια με την καθ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των μεταφερομένων. Οι ως άνω μεταφερόμενοι κατατάσσονται σε μισθο λογικά κλιμάκια σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 7 του Ν. 3717/2008. (Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Νομού Κυκλάδων 6349/ ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (2) Με την αριθ. Φ /411/131355/Δ1/ απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη σκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3687/2008 άρθρο 4 παρ. 2 (Φ.Ε.Κ. 159/τ.Α /2008) και κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του ΚΥΣΠΕ (πράξη 28/ ), γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις παραίτη σης από την υπηρεσία, για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας, των παρακάτω εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.), ως ακολούθως:

2 9166 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑ ΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ/ΝΣΕΙΣ Π.Ε Βήχος Γεώργιος Πέρρος ΠΕ70 δασκάλων 1ο Γραφείο ΠΕ Β Αθήνας Α Γεωργούλη Ελένη Χρήστος ΠΕ70 δασκάλων 3ο Γραφείο ΠΕ Β Αθήνας Α Ελευθεριάδου Φεβρωνία Παντελής ΠΕ70 δασκάλων Δ/νση ΠΕ Δράμας Α Καλαμάρας Αθανάσιος Μιχαήλ ΠΕ70 δασκάλων 1ο Γραφείο ΠΕ Λάρισας Α Καρδάση Φωτεινή Κυριάκος ΠΕ70 δασκάλων 3ο Γραφείο ΠΕ Αν. Αττικής Α Κεραμίδα Αγγελική Γεώργιος ΠΕ70 δασκάλων 1ο Γραφείο ΠΕ Αχαΐας Α Κοτσίρης Θεοφάνης Δημήτριος ΠΕ70 δασκάλων 1ο Γραφείο ΠΕ Αχαΐας Α Κυριακοπούλου Ευαγγελία Βασίλειος ΠΕ60 νηπιαγωγών Δ/νση ΠΕ Φθιώτιδας Α Λαζαρίδου Σταυρούλα Απόστολος ΠΕ70 δασκάλων Δ/νση ΠΕ Δράμας Α Μαξιμιάδου Αικατερίνη Χαράλαμπος ΠΕ70 δασκάλων 2ο Γραφείο ΠΕ Λάρισας Α Μποκογιάννης Παύλος Γεώργιος ΠΕ70 δασκάλων 4ο Γραφείο ΠΕ Αχαΐας Α Παληάς Χρήστος Κλέαρχος ΠΕ70 δασκάλων Δ/νση ΠΕ Γρεβενών Α Πάνου Αικατερίνη Δημήτριος ΠΕ70 δασκάλων 3ο Γραφείο ΠΕ Δ Αθήνας Α Παπαγεωργίου Μελαχρινή Χρίστος ΠΕ70 δασκάλων 5ο Γραφείο ΠΕ Λάρισας Α Παπαδόπουλος Ιωσήφ Ιωακείμ ΠΕ70 δασκάλων 5ο Γραφείο ΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης Α Παπαφωτίου Ασπασία Σταύρος ΠΕ60 νηπιαγωγών Δ/νση ΠΕ Ζακύνθου Α Παπιγκιώτη Λιώλη Ελεονώρα Επαμεινώνδας ΠΕ70 δασκάλων 1ο Γραφείο ΠΕ Δ Αθήνας Α Παρασκευόπουλος Ελευθέριος Αθανάσιος ΠΕ70 δασκάλων Δ/νση ΠΕ Δράμας Α Πετσούλα Αικατερίνη Χρήστος ΠΕ70 δασκάλων Δ/νση ΠΕ Πιερίας Α Πουλοπούλου Μαριάννα Χρήστος ΠΕ60 νηπιαγωγών 2ο Γραφείο ΠΕ Μεσσηνίας Α Ρούσσου Μαργαρίτα Νικόλαος ΠΕ60 νηπιαγωγών 5ο Γραφείο ΠΕ Κυκλάδων Α Τσατσαρώνη Κωνσταντίνα Γεώργιος ΠΕ60 νηπιαγωγών 3ο Γραφείο ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας Α Τσιγάρα Θεοδώρα Δημήτριος ΠΕ60 νηπιαγωγών 5ο Γραφείο ΠΕ Αχαΐας Α Τσίπρα Λουκία Δημήτριος ΠΕ70 δασκάλων Δ/νση ΠΕ Πρέβεζας Α Τσουκαλάς Γεράσιμος Ανδρέας ΠΕ70 δασκάλων Δ/νση ΠΕ Ζακύνθου A Χονδρογιάννη Βέρα Ιωάννης ΠΕ60 νηπιαγωγών 2ο Γραφείο ΠΕ Α Αθήνας Α Χριστογιάννη Χριστίνα Δημήτριος ΠΕ70 δασκάλων 4ο Γραφείο ΠΕ Α Αθήνας Α Χριστοδουλοπούλου Καλλιόπη Χρήστος ΠΕ70 δασκάλων 2ο Γραφείο ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας Α Χριστοπούλου Παρασκευή Αλέξανδρος ΠΕ06 αγγλικής 2ο Γραφείο ΠΕ Α Αθήνας Α 9 Με την αριθ /Η/ πράξη του Προϊστα μένου της Διεύθυνσης Διοικητικού της Κ.Υ. του Υπουρ γείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης της ΜΗΤΡΟΔΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, υπαλλήλου κλάδου ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ με βαθμό Α και Μ.Κ.1, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΔΑΡΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Με την υπ. αριθ.5253/ πράξη του Προϊσταμένου του Γραφείου Ε.Ε της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Θεσ/νίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του (Ν. 3528/07), λύεται η υπαλληλική σχέση από την υπηρεσία του ΨΑΛΤΗ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ εκπ/κού, κλάδου: ΠΕ0301 (Μαθηματι κός) του 5ου ΕΣΠ. ΕΠΑΛ Θεσ/νίκης με βαθμό Α, Μ.Κ 4 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΒΑΘ ΜΟΣ και A.M από ( ), ημερομηνία παρέλευσης δύο (2) μηνών (απράκτου διμήνου) από την ημερομηνία ( ) υποβολής της 1ης αίτησης παραίτησής του. Ο Προϊστάμενος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ - Με την αριθ. 4881/ απόφαση του Διευθυ ντή Β/θμιας Εκπ/σης Νομού Φθιώτιδας που εκδόθη κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 148 του Υπαλληλικού Κώδικα Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26/ /τ.Α, το Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159/ /τ.Α ) και την αριθ /Δ2/ εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που ισχύουν, λύεται η υπαλληλική σχέση από την υπηρεσία της Ζαχαροπούλου Αρκιτσαίου Ελένη του Νικολάου εκπ/κού ΠΕ 02, με βαθμό Α, ΜΚ 2, του 3ου Γυμνασίου Λαμίας (A.M.: ) από , μετά παρέλευση απράκτου διμήνου από την υποβολή της αίτησής της. Ο Διευθυντής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ ΜΚ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 9167 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (3) Με την αριθ. Υ10α/Γ.Π./119682/ απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του αρθρ. 5 του Ν. 2345/1995 όπως μεταγενέστερα συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 23 του Ν. 2519/1997 και του Π.Δ/γματος 89/2010, διορίζεται ο ιατρός ΠΑ ΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΔΕΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ σε θέση Διευθυντή ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ του ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟ ΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία. (Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υ.Υ. και Κ.Α.: 10723/ ). Με τις κάτωθι αποφάσεις διορισμού σε θέσεις ιατρών κλάδου ΕΣΥ επί θητεία, που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του αρθρ. 5 του Ν. 2345/1995 όπως με ταγενέστερα συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 23 του Ν. 2519/1997 και του Π.Δ/γματος 89/2010, διορίζονται οι ιατροί: 1. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ σε θέση Επιμελητή Β ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ του Γ.Ν.Α. «Κ.Α.Τ.» με την υπ αριθ / (Aριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υ.Υ. και Κ.Α / ). 2. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ σε θέση Επιμελητή Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ του Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» με την υπ αριθ / (Aριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υ.Υ. και Κ.Α / ). Με τις κάτωθι αποφάσεις διορισμού σε θέσεις ιατρών κλάδου ΕΣΥ επί θητεία, που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του αρθρ. 5 του Ν. 2345/1995 όπως με ταγενέστερα συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 23 του Ν. 2519/1997 και του Π.Δ/γματος 89/2010, διορίζονται οι ιατροί: 1. ΠΙΤΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΣΑΡΑΝΤΟΥ σε θέση ειδι κευμένου ιατρού ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β στο Γ.Ν. ΘΗΒΑΣ με την υπ αριθ / (Αριθ. βεβ. ΥΔΕ/Υ.Υ. και Κ.Α / ). 2. ΚΑΤΣΑΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ σε θέση ειδι κευμένου ιατρού ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ με εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β στο Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙ ΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» με την υπ αριθ. ΟΙΚ / (Αριθ. βεβ. ΥΔΕ/Υ.Υ. και Κ.Α / ). 3. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ σε θέση ειδικευμένου ιατρού ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ με εισαγω γικό βαθμό Επιμελητή Β στο Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙ ΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» με την υπ αριθ / (Αριθ. βεβ. ΥΔΕ/Υ.Υ. και Κ.Α / ). Με τις κάτωθι αποφάσεις διορισμού σε θέσεις ιατρών κλάδου ΕΣΥ επί θητεία, που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του αρθρ. 5 του Ν. 2345/1995 όπως με ταγενέστερα συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 23 του Ν. 2519/1997 και του Π.Δ/γματος 89/2010, διορίζονται οι ιατροί: 1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΤΣΙΦΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ σε θέση ειδικευμένου ιατρού ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ με εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β για τη Μ.Ε.Θ. του Γ.Ν.Π. «ΤΖΑΝΕΙΟ» με την υπ αριθ / (Αριθ. βεβ. ΥΔΕ/Υ.Υ. και Κ.Α / ). 2. ΕΛΠΙΔΑ ΧΟΧΛΙΟΥΡΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ σε θέση ει δικευμένου ιατρού ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ με εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με την υπ αριθ / (Αριθ. βεβ. ΥΔΕ/Υ.Υ. και Κ.Α / ). 3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΤΣΩΝΗ του ΛΑΜΠΡΟΥ σε θέση ειδι κευμένου ιατρού ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ με εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με την υπ αριθ. οικ / (Αριθ. βεβ. ΥΔΕ/Υ.Υ. και Κ.Α / ). Με την αρ. πρωτ. Υ10α/οικ / απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 του Ν. 2889/2001 (όπως αυτή έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3204/2003) και παρ. 13 του ιδίου νόμου, του άρθρου 35 παρ.6 του Ν.2519/97 (ΦΕΚ 165/ /τ.Α ),του άρθρου 7 του Ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43/ /τ.Α ), του Π.Δ. 95/2000 καθώς και το με αρ. 89/ Π.Δ., μονιμοποιείται η ιατρός ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛOY του ΜΑΡΙΝΟΥ στη θέση Ε.Β Παιδιατρι κής στο ΓΝΑ ΠΑΙΔΩΝ «ΆΓ. ΣΟΦΙΑ», θέση του κλάδου ιατρών ΕΣΥ. Με την αρ. πρωτ. Υ10α/οικ / απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 του Ν. 2889/2001 (όπως αυτή έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3204/2003) και παρ. 13 του ιδίου νόμου, του άρθρου 35 παρ.6 του Ν. 2519/97 (ΦΕΚ 165/ /τ.Α ),του άρθρου 7 του Ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43/ /τ.Α ), του Π.Δ. 95/2000 καθώς και το με αρ. 89/ Π.Δ., μονιμοποιείται ο ιατρός ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΤΑΛΗΣ του ΗΛΙΑ στη θέση Ε.Β Γενικής Ιατρικής στο ΠΙ Τσαριτσάνης του ΚΥ Ελασσόνας του ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ, θέση του κλάδου ιατρών ΕΣΥ. Με την αρ. πρωτ. Y10α/126626/ απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκ δόθηκε σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 του Ν. 2889/2001 (όπως αυτή έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3204/2003) και παρ. 13 του ιδίου νόμου, του άρθρου 35 παρ.6 του Ν.2519/97 (ΦΕΚ 165/ /τ.Α ),του άρθρου 7 του Ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43/ /τ.Α ), του Π.Δ. 95/2000 καθώς και το με αρ. 89/ Π.Δ., μονιμοποιείται η ιατρός ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΑΜΠΟΥΚΑ του ΒΥΡΩΝΑ στη θέση Ε.Β Γενικής Ιατρι κής στο ΠΙ Αγίων Αναργύρων του ΚΥ Τυρνάβου του ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ, θέση του κλάδου ιατρών ΕΣΥ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ - Με την Υ10α/127001/2010 απόφαση της Υπουργού Υγεί ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1397/83 άρθρο 36 παρ.3 και την υπ αριθ / (ΦΕΚ 199/τ.Β ) εξουσιοδοτ. γίνονται δεκτές οι παραιτήσεις των παρακάτω ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. λόγω συνταξιοδότησης: 1. ΜΠΑΝΤΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ Δ/ντή Παθο λογίας στο Κ.Υ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ (Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ).

4 9168 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 2. ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ Δ/ντριας Αναι σθησιολογίας στο Γ.Ν. ΘΕΣ/ΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ». 3. ΜΠΟΡΑΒΟΥ ΜΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑ ΟΥ Δ/ντριας Αναισθησιολογίας στο Γ.Ν. ΘΕΣ/ΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ». 4. ΝΤΟΝΤΟΥ ΜΑΝΑΒΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ Δ/ντριας Ιατρικής Βιοπαθολογίας στο Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ. 5. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Δ/ντριας Ιατρικής Βιοπαθολογίας στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». 6. ΠΡΕΒΕΔΩΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ Δ/ντριας Παθολογική Ανατομικής στο Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ. 7. ΠΛΙΑΚΗ ΚΑΡΑΤΖΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ Δ/ντριας στο ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ στο Γ.Ν. ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ». 8. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ του ΑΝΔΡΕΑ Δ/ντή Ορθοπεδικής στο Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ. 9. ΤΣΙΟΥΚΛΑ ΑΓΑΘΟΥΛΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ/ντριας Οδοντιατρικής στο Κ.Υ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ (Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ). 10. ΦΛΟΥΝΤΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΔΙΑΝΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δ/ντριας Ακτινοδιαγνωστικής στο Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ». Με την Υ10α/123723/2010 απόφαση της Υπουργού Υγεί ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1397/83 άρθρο 36 παρ. 3 και η υπ αριθ / (ΦΕΚ 199/τ.Β ) εξουσιοδοτ. γίνονται δεκτές οι παραιτήσεις των παρακάτω ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. λόγω συνταξιοδότησης: 1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΘΩΜΑ του ΙΩΑΝΝΗ Δ/ντή Ω.Ρ.Λ. στο Γ.Ν. ΘΕΣ/ΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ». 2. ΑΜΠΑΤΖΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ του ΓΕΩΡ ΓΙΟΥ Δ/ντριας Αναισθησιολογίας στο Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ. 3. ΓΙΟΤΖΙΔΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ ΑΡΕΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Δ/ντριας Ιατρικής Βιοπαθολογίας στο Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ». 4. ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ Δ/ντριας Ιατρι κής Βιοπαθολογίας στο Γ.Ν.Π. «ΤΖΑΝΕΙΟ». 5. ΔΡΟΥΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ Δ/ντή Ορθο πεδικής στο Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ». 6. ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ/ντή Αναισθη σιολογίας Γ.Ν. ΘΕΣ/ΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ». 7. ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Δ/ντριας Ακτινοδιαγνωστικής στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗ ΡΙΑ». 8. ΚΟΥΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ/ντή Παιδια τρικής στο Γ.Ν.Π.Α.. «Π.κ.Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ». 9. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ του ΧΡΙΣΤΟΥ Δ/ντριας Ιατρικής Βιοπαθολογίας στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩ ΤΗΡΙΑ». 10. ΛΕΟΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ Δ/ντριας Πυρηνικής Ιατρικής στο Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ». Με την Υ10α/128388/2010 απόφαση της Υπουργού Υγεί ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1397/83 άρθρο 36 παρ. 3 και την υπ αριθ / (ΦΕΚ 199/τ.Β ) εξουσιοδ. γίνονται δεκτές οι παραιτήσεις των παρακάτω ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.: 1. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ Επιμ. Β Αι ματολογίας στο Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ». 2. ΠΟΛΥΘΟΔΩΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ Επιμ. Β Νευροχειρουργικής στο Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ. 3. ΜΑΝΤΖΑΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Επιμ. Β Ιατρικής Βιοπαθολογίας στο Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ. 4. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ Επιμ. Β Χειρουργικής στο Γ.Ν. ΕΔΕΣΣΑΣ. 5. ΦΙΛΙΝΤΑΤΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Επιμ. Α Παθολογικής Ανατομικής στο Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ. 6. ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ Επιμ. Β Χειρουργικής στο Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ. 7. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ Επιμ. Β Παιδιατρικής στο Κ.Υ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ (Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ). 8. ΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝ/ΝΟΥ Επιμ. Α Παι διατρικής στο Κ.Υ. ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ (Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ). 9. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ Επιμ. Β Πνευ μονολογίας ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ στο Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. 10. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του ΝΙΚΗΤΑ Επιμ. Β Παιδοψυχιατρικής στο Π. Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ». 11. ΜΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ Δ/ντή Ω.Ρ.Λ. στο Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ». Με εντολή Υπουργού Δ. ΤΣΑΓΔΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Με την 6002/15/1627/ απόφαση του Προϊστα μένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού/ Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις των άρθρων 2, 12, 13, 14 και 45 του Ν.Δ. 343/1969 (Α 238) «Περι βαθμού και καταστάσεως εν γένει των Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας», και 19 του Ν.Δ. 649/1970 (Α 176) «Περί ιεραρχίας, προαγω γών και αποστρατείας Ανθ/στών Χωροφυλακής και των τούτοις αντιστοιχούντων του Λιμενικού Σώματος, της Αστυνομίας Πόλεων και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας», τίθενται σε αποστρατεία από την Ελληνική Αστυνομία, ύστερα από αίτησή τους, οι κατωτέρω αναγραφόμενοι Ανθυπαστυνόμοι, προάγονται αυτοί «εν αποστρατεία» στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β και εγγράφονται στο στέλεχος της εφεδρείας: 1. Κύρκος Σωτήριος του Δημητρίου (ΑΓΜΣ ), που γεννήθηκε το έτος 1963 στην Αθήνα Αττικής. 2. Δημόπουλος Θεόδωρος του Κωνσταντίνου (ΑΓΜΣ ), που γεννήθηκε το έτος 1963 στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης. 3. Τσιορνοβίτης Πασχάλης του Θωμά (ΑΓΜΣ ), που γεννήθηκε το έτος 1963 στη Νάουσα Ημαθίας. 4. Μελάς Δημήτριος του Γεωργίου (ΑΓΜΣ ), που γεννήθηκε το έτος 1964 στην Ξηρολίμνη Κοζάνης. Με την υπ αριθ. 6000/2/1940/4 ιγ/ απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδό θηκε σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ αριθ. 7002/12/1 ι από (Φ.Ε.Κ. Β 419) υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει: Ανακαλείται η υπ αριθ. 6000/2/1940/2 ρπη από απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο Φ.Ε.Κ./241/τΓ / με την οποία ανακλήθηκε μερικώς η υπ αριθ. 6000/2/1940/1 ρια από απόφασή μας, κατά το μέρος που αφορά την πρόσληψη του Πουριαζη Γεωργί ου του Ανέστη και της Θεοπιστης ως Ειδικού Φρουρού (4)

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 9169 στην Ελληνική Αστυνομία, σε συμμόρφωση προς την υπ αριθ. 735/2010 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης. (Αριθ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Προστασίας του Πολίτη 18265/ 2010). Ο Προϊστάμενος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙEΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την 277/ διαπιστωτική πράξη του Δημάρ χου Κορυδαλλού η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου 152 του Ν. 3584/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου ΣΙΜΕΩΝΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ, κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτ/των με βαθμό Α από 1/11/2010 ημερομηνία υποβολής της δεύ τερης αίτησης παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης. (Αριθ. απόφ. Περ. Αττικής 07/ΔΤΑ/8910/2010). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Με την αριθ. 231/2010 διαπιστωτική πράξη του Προ έδρου του Νομικού Προσώπου «Κέντρο Ανοιχτής Προ στασίας Ηλικιωμένων Δήμου Φιλιατών» Ν. Θεσπρωτίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», γίνεται αποδε κτή η από δεύτερη αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία του ανωτέρω Νομικού Προσώπου, της υπαλλήλου Δήμητρας Βασιλείου του Θωμά, του κλά δου ΥΕ15 Οικογενειακών Βοηθών με βαθμό Β, λόγω συμπληρώσεως του απαιτούμενου χρόνου πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας. (Αριθ. απόφ. Περιφ. Ηπείρου 6347/77844/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΑΡΚΟΥΛΗ ΓΙΩΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Με την αριθ / πράξη του Δημάρχου Βό λου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 3584/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου του Δήμου Βόλου, ΤΣΙΓΓΟΥΔΗ Δημήτριου του Χρήστου, κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας με βαθμό Α, από 31/10/2010, λόγω συνταξιοδότησης. (Αριθ. απόφ. Περιφ. Θεσσαλίας 11834/176914/2010). Με την αριθ / πράξη του Δημάρχου Βόλου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ θρου 152 του Ν. 3584/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου του Δή μου Βόλου, ΜΩΔΕΑ Ζαχαρία του Στεφάνου, κατηγορίας (5) ΤΕ, κλάδου ΤΕ3 Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α, από 31/10/2010, λόγω συνταξιοδότησης. (Αριθ. απόφ. Περιφ. Θεσσαλίας 11760/175488/2010). Με την αριθ / πράξη του Δημάρχου Βόλου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ θρου 152 του Ν. 3584/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου του Δήμου Βόλου, ΣΚΑΜΑΓΚΟΥΛΗ Κωνσταντίνου του Δημητρίου, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων με βαθμό Α, από 31/10/2010, λόγω συνταξιοδότησης. (Αριθ. απόφ. Περιφ. Θεσσαλίας 11759/175483/2010). Με την αριθ. 145/ πράξη του Δημάρχου Νέας Ιωνίας Ν. Μαγνησίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 3584/2007, διαπι στώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου του Δήμου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας ΜΗΤΣΙΟΥ ΚΑΤΣΑΛΗ Ελένης του Φιλίππου, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού με βαθμό Α, από 01/11/2010 ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτη σής αυτής. (Αριθ. απόφ. Περιφ. Θεσσαλίας 11763/175506/2010). Με την αριθ. 143/ πράξη του Δημάρχου Νέας Ιωνίας Ν. Μαγνησίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 3584/2007, διαπι στώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου του Δήμου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Νικόλαου του Θεοφάνη, κατηγορί ας ΔΕ, κλάδου ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων με βαθμό Α, από 01/11/2010 ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής αυτού. (Αριθ. απόφ. Περιφ. Θεσσαλίας 11762/175500/2010). Με την αριθ. 142/ πράξη του Δημάρχου Νέας Ιωνίας Ν. Μαγνησίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου 201 του Ν. 3584/2007, διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης της με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπαλλήλου του Δή μου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας ΜΕΡΓΙΑΛΗ Αντιγόνης του Νικολάου, ειδικότητας ΔΕ Σχεδιαστών Εργοδηγών με βαθμό Γ, από 01/06/2010 επειδή συμπλήρωσε τις προ ϋποθέσεις συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ. (Αριθ. απόφ. Περιφ. Θεσσαλίας 11761/175495/2010). Με την αριθ. 144/ πράξη του Δημάρχου Νέας Ιωνίας Ν. Μαγνησίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου 201 του Ν. 3584/2007, διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπαλλήλου του Δή μου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας ΓΚΑΖΟΥΝΗ Κωνσταντίνου του Αθανασίου, ειδικότητας ΔΕ Σχολικών Φυλάκων με βαθμό Γ, από 01/11/2010 επειδή συμπλήρωσε τις προϋ ποθέσεις συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ. (Αριθ. απόφ. Περιφ. Ν Θεσσαλίας 11764/175511/2010). Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας ΕΛΛΗ ΖΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την αριθ. 5689/ απόφαση του Δημάρχου Στρυμονικού, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις της παρ. 5 του άρθρου 152 και 160 του Ν. 3584/2007,

6 9170 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) λύεται αυτοδίκαια από λόγω υποβολής δεύ τερης αίτησης παραίτησης, η υπαλληλική σχέση του Βασβατέκη Δημητρίου του Νικολάου, υπαλλήλου του Δήμου Στρυμονικού, του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, με βαθμό Α. (Αριθ. απόφ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 9647/ ). Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Σ. ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΤΑΣΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Με την αριθ /18665/ διαπιστωτική πράξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το Ν. 2503/1997 και του άρθρου 148 του Ν.3528/2007, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση από 15/11/2010 της Γεωργακοπούλου Κωνσταντίνας του Νικολάου μονίμου υπαλλήλου της Επιθεώρησης Δασών Περιφέρειας Πελοποννήσου του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α, ημερομηνία κατά την οποία εμμένει στην από 19/10/2010 αρχική αίτηση παραίτησής της από την υπηρεσία. Με την αριθ /18666/ διαπιστωτική πράξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις κείμενες διατάξεις, το Ν. 2503/1997, και του άρθρου 148 του Ν.3528/2007, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση από 15/11/2010 του Μπαζίγου Παναγιώτη του Σταύρου, μονίμου υπαλλήλου της Περιφέρειας Πελοποννήσου του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Δασολογικού με βαθμό Α, Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Περιφέρειας Πε λοποννήσου με αποδοχές Γενικού Διευθυντή Περιφέ ρειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003), ημερομηνία κατά την οποία εμμένει στην από 29/10/2010 αρχική αίτηση πα ραίτησής του από την υπηρεσία. Στον ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται τιμητικά ο τίτλος της θέσης του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Περι φέρειας Πελοποννήσου που κατέχει και η ευαρέσκεια της υπηρεσίας, (άρθρα 63 και 96 του Ν. 3528/2007). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Με την 8374/2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέ ως της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 2 του Ν. 344/1976, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 15 του άρθρου 9 του Ν. 2307/1995, ανατέθηκαν καθήκοντα Ληξιάρχου του Δήμου Αλιάρτου στον Καραστέργιο Πα ναγιώτη του Βασιλείου υπάλληλο του Δήμου Αλιάρτου, κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού με βαθμό Α. (Αριθ. απόφ. Ν. Βοιωτίας 8374/2010). Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Π. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με την 34384/7918/ απόφαση της Νομάρχη Ηρακλείου, που εκδόθηκε συμφωνά με τις διατάξεις του αρθρ. 148 του Ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26/ /τ.Α), σε συνδυασμό με τις όμοιες διατάξεις του άρθρου 112 του Π.Δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 21/ /τ.Α ), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Ανδρουλάκη Νικολάου του Δημητρίου, μόνιμου υπαλλήλου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, με βαθμό Α και μισθολογικό κλιμάκιο 2, από ημε ρομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης, με την οποία εμμένει στην από αρχική αίτηση παραίτησής του από την υπηρεσία. Η Νομάρχης ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ ΗΛΙΑΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Με την αριθ. 3321/ απόφαση του Νομάρχη Καστοριάς που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα (άρθ. 148 του Ν. 3528/2007), διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης από , της μόνιμης υπαλλήλου Αγάπης Τάντση Παπαρί ζου του Κων/νου, Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καστοριάς, κλάδου ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας, με βαθμό Α, λόγω αποδοχής της αίτησης παραίτησής της στην οποία εμμένει από Ο Νομάρχης ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΙΑΝΤΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Με την αριθ. 3234/ πράξη του Νομάρχη Πρέ βεζας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 148 του Ν. 3528/2007 και των άρθρων 62 και 112 του Π.Δ. 30/96, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης, της υπαλλήλου της Ν.Α Πρέβεζας, Κουτσοχρήστου Θεοδώρας του Βασιλείου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, με βαθμό Α, από 11/11/2010 ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης με την οποία εμμένει αμετάκλητα στην από 19/10/2010 πρώτη αίτηση παραίτησης. Ο Νομάρχης ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Με την 753/ απόφαση του Δημάρχου Χο λαργού, Νομού Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 86 και 269 του Ν. 3463/2006, κατατάσσονται στις συσταθείσες προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (αριθ. απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 110/ , ΦΕΚ 1666/Β/2010) οι παρακάτω υπάλληλοι: (6)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Τέντης Γιώργος, του Αριστείδη ΠΕ Διοικητικό. 2. Μαντοπούλου Μαρία, του Γεωργίου ΔΕ Διοικητικό. 3. Πετροπούλου Ειρήνη, του Ιωάννη ΔΕ Διοικητικό. (Αριθ. βεβ. Δήμου Χολαργού 12921/ ). Ο Δήμαρχος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Με την αριθ. Α713/ πράξη του Πρύτανη, που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007, διορίζεται ο Λέκτορας Μπογός (Παύ λος) Αγιανιάν του Χαρουτιούν, σε θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), της βαθμίδας του Επί κουρου Καθηγητή, με θητεία, του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, του Δημοκρίτειου Πανεπιστη μίου Θράκης και στο γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Βι ολογία με έμφαση στη Δομή Μακρομορίων» επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (Αριθ. απόφ. ΦΕΚ 475/ /τ.Γ δημοσίευσης σχετικής προκήρυξης). (Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΠΕΠΘ 23537/ ). Ο Πρύτανης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΜΕΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΡΙΣΑΣ Με την αριθ / πράξη του Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Λά ρισας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 άρθρου 148 (ΦΕΚ 26/2007/τ.Α ), γίνεται δε κτή η παραίτηση της Θεοδώρας Νάρη του Ευαγγέλου, Καθηγήτριας Εφαρμογών σε προσωποπαγή θέση στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) του ΤΕΙ/Λ και λύεται αυτοδίκαια η σχέση της στις , ημερομηνία δεύτερης αί τησης παραίτησης. Ο Πρόεδρος ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΟΡΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Με την αρ. Ρ10/812/ κοινή απόφαση του Διοι κητή του ΙΚΑ ΕΤΑΜ και του Προέδρου του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν. 3528/07, και ύστερα από την 319/Συν. 26η/ γνώμη του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΙΚΑ ΕΤΑΜ, μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ κλάδου ΠΕ/Διοικητικού Οι κονομικού, βαθμού Α από τον Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε κενή οργανική θέση κλάδου ΠΕ/Διοικητικού Οικονομικού του Υποκαταστή ματος ΙΚΑ ΕΤΑΜ Αθηνών, με το βαθμό που κατέχει. (Σχετικό το με αρ. πρωτ. Γ31/135/ έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, από το οποίο προκύπτει ότι υπάρχει πίστωση στον προϋ πολογισμό του ΙΚΑ ΕΤΑΜ έτους 2010 και στο ειδικό (7) αποθεματικό έτους 2010 για την κάλυψη της οικονομικής επιβάρυνσης που θα προκύψει από τη μετάταξη του ανωτέρω υπαλλήλου.) Ο Πρόεδρος Οργανισμού Τουρ/κής Εκπ/σης και Κατάρτισης Ο Διοικητής ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΛΟΪΖΟΣ ΣΟΡΩΝΙΑΤΗΣ ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 2η ΥΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Με την υπ αριθ. ΔΑΑΔ 27617/24184/ απόφαση του Υποδιοικητή της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου και σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 3839/2010 (πέμπτο άρθρο παρ. 7), 3528/2007, 3527/2007, 3329/2005 και των υπ αριθ. ΔΥ1δ/οικ.75916/ (ΦΕΚ 905/ Β / ) και ΑΓ2/Γ.Π.οικ.75853/ (ΦΕΚ 906/Β / ) αποφάσεων της Υπουργού Υγείας και Κοι νωνικής Αλληλεγγύης τοποθετούνται οι: 1. Δημήτριος Μπούτος του Γεωργίου, μόνιμος υπάλ ληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με Α βαθμό, Διευθυντής της Διοικητικής Οικονομικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «Θριάσιο», μέχρι την επιλογή των προϊσταμένων Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυν σης και πάντως όχι πέραν του ενός έτους από την τοποθέτησή του, λόγω του διορισμού του ως τακτικού μέλους (Πρόεδρος) του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του συγκεκριμένου Νοσοκομείου. 2. Μαρία Χριστοπούλου του Αθανασίου, μόνιμη υπάλ ληλος κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής με Α βαθμό, Τομεάρχη του Β Τομέα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «Θριάσιο», μέχρι την επιλογή των προϊσταμένων Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης και πάντως όχι πέραν του ενός έτους από την τοποθέτησή της, λόγω του διορισμού της ως τακτικού μέλους του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του συγκεκριμένου Νοσοκο μείου. 3. Στυλιανή Καπίρη του Νικολάου, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής με Α βαθμό, Τομεάρχη του Δ Τομέα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γενικού Νο σοκομείου Ελευσίνας «Θριάσιο», μέχρι την επιλογή των προϊσταμένων Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης και πάντως όχι πέραν του ενός έτους από την τοποθέτησή της, λόγω του διορισμού της ως τακτικού μέλους του Υπηρε σιακού Συμβουλίου του συγκεκριμένου Νοσοκομείου. Ο Υποδιοικητής ΣΩΤΗΡΗΣ ΖΩΤΟΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Με την αρ. Φ6/15817/ κοινή απόφαση των Διοικητών της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελ λάδας και της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3599/2007, του άρθρου 12 παρ. 4 του Ν. 1199/81 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 1288/82, και κατόπιν της θετικής γνωμοδότησης της αρ. 4ης/ (θέμα 5 ) συνεδρίασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ψ.Ν.Α. και της θετικής γνωμοδότησης της αρ. 3ης/ (θέμα 4 ) συνεδρίασης του Υπη ρεσιακού Συμβουλίου του Γ.Ν. Λάρισας, μετατάσσεται η

8 9172 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΤΣΙΤΣΙΟΥΛΗ ΜΑΡΙΝΑ του Αθανάσιου, υπάλληλος κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων του Ψ.Ν. Αττικής, σε συνιστώ μενη προσωρινή, αντίστοιχου βαθμού και κλάδου, θέση του Γ.Ν. Λάρισας. (Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ γύης 9872/ ). Οι Διοικητές 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Στερεάς Ελλάδας και Αιγαίου ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Με την αριθ. Δ.Ζ.516/ απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Κρήτης, της 7η Υ.Π.Ε. Κρήτης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις του Ν. 3528/07 αρθ. 16, διορίζεται η παρακάτω υπάλληλος σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση η οποία κενώθηκε λόγω παραίτησης υπαλλήλου, ως δόκιμος υπάλληλος στο κλάδο ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου Κρήτης με ει σαγωγικό βαθμό Δ. ΚΑΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ, ΤΕ, ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, Βαθμού Δ. (Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης 10026/ ). Ο Διοικητής ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΧΕΠΑ» Με την αριθ. 322/ πράξη του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση, της Μαρίας Αρναούτογλου του Αντωνίου, μόνιμης υπαλ λήλου κατηγορίας ΥΕ κλάδου ΥΕ Προσωπικού Εστί ασης (Τραπεζοκόμων) με Β βαθμό και 6ο ΜΚ, με την υπηρεσία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, από ημερομηνία κατά την οποία επανήλθε με δεύτερη αίτηση εμμένοντας στην παραίτησή της. Ο Διοικητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΓΟΥΛΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθ. 3648/ πράξη του Διοικητή του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Παιδιών Αθη νών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ θρου 148 του Ν. 3528/2007 και των άρθρων 14 και 15 του Ν. 3329/2005, διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης της τακτικής υπαλλήλου Χριστοπούλου Πο λυτίμης του Αναστασίου, του κλάδου Υ.Ε. Βοηθητικό Προσωπικό Μαγειρείου με βαθμό Γ, από τις ημερομηνία β αίτησης παραίτησης λόγω συνταξιοδό τησης. Ο Διοικητής ΗΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Με την υπ αρ / διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Eλληνικοί Oργανισμού Tουρισμού, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Νόμου 3528/07 «Υπαλληλικός Κώδικας» λύεται αυτο δίκαια η υπαλληλική σχέση του μονίμου υπαλλήλου του EOT, Ψαλίδα Αθανασίου του Ανδρέα του κλάδου ΔΕ1, με βαθμό Α και μισθολογικό κλιμάκιο 4 την ημε ρομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης. Ο Πρόεδρος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ (8) ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΟΥ Πίνακες διοριστέων με την 1466/ απόφαση του 2ου Τμήματος Διακοπών του Α.Σ.Ε.Π. σύμφωνα με την 1/588/Μ/2008 Προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 13/ (τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ) ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ 5 Μηχανολό γων/η.μ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΗΣ του ΝΙΚΟΓΙΑΝΝΗ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕ 24 ΗΛΕΚΤΡΟ ΛΟΓΩΝ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚ/ΤΟΥ (Απορρ/ρου). ΣΠΗΛΙΟΣ ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ (Καθαριότητας). ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΕΛΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ (Υδρονομέας). ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ. Η Επιτροπή ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΦΟΡΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΕΟΚΛΗΣ ΤΣΑΦΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 972 13 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 977 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας............................. 1»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1046 12 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 735 17 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................2»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1256 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης....... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1254 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 203 17 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 809 30 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1259 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων....... 1» Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 990 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων..................... 1» Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1203 21 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1 Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων... 2» Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 547 28 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 Πίνακες Διοριστέων... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 197 12 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2607 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 400 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων... 1 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης... 2» Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 117 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Υγείας... 2» Ναυτιλίας και Αιγαίου... 3 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 759 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 570 5 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων...1 Υπουργείο Οικονομικών...2» Παιδείας και Θρησκευμάτων...3» Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 502 26 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8889 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1143 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη... 1 Περιφέρειες... 2 Οργανισμοί Λοιποί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 728 4 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4041 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 604 26 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης... 1» Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6147 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 769 14 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2543 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 346 26 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οργανισμοί Λοιποί Φορείς...1 Πίνακες Διοριστέων...2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1034 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 2370/12.9.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1417 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 217 18 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6213 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 865 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 2 Οργανισμοί Λοιποί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6331 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 491 23 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή εργασία μονίμου προσωπικού Λ.Τ. ΠΡΕ ΒΕΖΑΣ για το έτος 2010.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 70 26 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38635 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2518 8 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αι μοκάθαρσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα