ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ"

Transcript

1 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Όροι και τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια μιας (1) διπλωτικής μηχανής εντύπων για την παραγωγή διπλωμένων τυπογραφικών τευχών σε 4σέλιδα, 8σέλιδα, 16σέλιδα, 32σέλιδα, 3πτυχα, 4πτυχα, ζικ-ζακ, ακορντεόν, για τις ανάγκες Διεύθυνσης Εκτύπωσης και Διαχείρισης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (ΔΕΔΕΑΔ) του Υπουργείου Οικονομικών. Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 Γενικές Απαιτήσεις 1.1 Να είναι καινούργια (αμεταχείριστη), στιβαρής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας, άριστης ποιότητας και υψηλής απόδοσης σε παραγωγή. 1.2 Να είναι τελευταίας τεχνολογίας και κατασκευής όχι πέρα του εξαμήνου από τον χρόνο παράδοσης (βεβαίωση κατασκευαστή) 1.3 Να διαθέτει δήλωση πιστότητας CE 1.4 Τάση λειτουργίας της μηχανής 380 V 1.5 Να αναφερθεί (σε dβ) το ύψος του θορύβου της μηχανής σε παραγωγική λειτουργία. 1.6 Να επισυναφθούν προσπέκτους και λοιπό πληροφοριακό υλικό στην Ελληνική γλώσσα. 1.7 Να αναφερθούν οι απαιτήσεις σε ηλεκτρικό ρεύμα (όπως ισχύς τάση ασφάλεια χώρος παροχής ρεύματος) για την ομαλή λειτουργία της μηχανής. 1.8 Να δοθούν τεχνικά στοιχεία, σχέδια και διαγράμματα (μηχανικά και ηλεκτρολογικά) της μηχανής, για την εγκατάσταση και την ομαλή λειτουργία αυτής (όπως οι διαστάσεις, το βάρος, οι απαιτήσεις ως προς τη μηχανολογική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση της μηχανής). 1.9 Οι πίνακες εργασιών (menu Η/Υ, πίνακες λειτουργίας, κλπ.) καθώς και όλα τα προγράμματα που απαιτούνται για τη λειτουργία της διπλωτικής μηχανής και των περιφερειακών της μηχανημάτων να είναι στην ελληνική γλώσσα 2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2.1 Ελαχίστη διάσταση χαρτιού 17 cm Χ 20 cm < 17x20 cm 2.2 Μέγιστη διάσταση χαρτιού 70 cm Χ 100 cm >70x100 cm τουλάχιστον 2.3 Ελάχιστο βάρος χαρτιού <60 gr 2.4 Μέγιστο βάρος χαρτιού >350 gr 2.5 Να εκτελεί τουλάχιστον ένα (1) δίπλωμα χαρτιού βάρους 200 gr/m2 ή μεγαλύτερου βάρους. Να αναφερθούν 2.6 Ελάχιστη ταχύτητα παραγωγής διπλωμένων >15 m/sec τυπογραφικών φύλλων σε 4σέλιδα τεύχη 2.7 Μέγιστη ταχύτητα παραγωγής διπλωμένων >200 m/sec τυπογραφικών φύλλων σε 4σέλιδα τεύχη 2.8 Δυνατότητα λειτουργίας στη μέγιστη ταχύτητα >16 ώρες τουλάχιστον 16ωρης συνεχούς λειτουργίας καθημερινά 1

2 3 ΔΙΠΛΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 3.1 Να διπλώνει έντυπα σε 4σέλιδα, 8σέλιδα, 16σέλιδα, 32σέλιδα, τρίπτυχα, τετράπτυχα, ζικζακ, ακορντεόν ή/και λοιπούς τύπους 3.2 Η εισαγωγή χαρτιού να έχει σύστημα ελέγχου, για την αποφυγή περάσματος διπλού φύλλου. 3.3 Όλες οι μονάδες (group) δίπλωσης να φέρουν σύστημα αυτόματης διακοπής λειτουργίας της μηχανής (όταν περάσουν τσαλακωμένα ή διπλά ή κακώς διπλωμένα φύλλα). 3.4 Να φέρει σύστημα καταμέτρησης παραγωγής, (ολικό και μερικό μετρητή), κατά προτίμηση ηλεκτρονικό 3.5 Κάθε διπλωτική μηχανή να φέρει Από 2 ζεύγη μαχαίρια ξακρίσματος, πικμάνσεως και περφορέ Να διαθέτει Η/Υ, με δυνατότητα >10 απομνημόνευσης για επανάληψη 10 διαφορετικών εργασιών τουλάχιστον. 3.6 Η μηχανή να συνοδεύεται από τα εξής πρόσθετα εξαρτήματα: τροχούς περφορέ τουλάχιστον για καθένα από τέσσερα (4) είδη από 6 32 δόντια τροχούς κοπής χάρτου τουλάχιστον > τροχούς πίκμανσης τουλάχιστον > Τουλάχιστον 6 βάσεις συγκράτησης τροχών >6 περφορέ Τουλάχιστον 2 σετ ιμάντων >2 4 Εξοπλισμός 4.1 Να διαθέτει σαμάρι τροφοδοσίας φύλλων >1 χαρτιού, διαστάσεων πλάτους 70cm και μήκους 100 cm τουλάχιστον. 4.2 Να διαθέτει σύστημα εξαερισμού και αναρρόφησης φύλλων (ποτήρι). 4.3 Να διαθέτει σταθμούς διπλώματος χαρτιού, από >4 τους οποίους ο πρώτος σταθμός διπλώματος να έχει παράλληλες τσέπες και οι υπόλοιποι τρεις σταθμοί διπλώματος να διαθέτουν μαχαίρι ηλεκτρονικά ελεγχόμενο με φωτοκύτταρο και μηχανισμό χρονοκαθυστέρησης του μαχαιριού, ή μαχαίρι αυτόματης ρύθμισης των μέτρων και των κυλίνδρων. 4.4 Να διαθέτει μηχανισμό ρύθμισης της απόστασης μεταξύ των διαδοχικά εισερχομένων φύλλων για δίπλωση, από 5 cm έως 75 cm. Να αναφερθεί το βήμα 4.5 Να διαθέτει κινητές μονάδες διαχωρισμού των εντύπων στην εξαγωγή κατά ομάδες, από 10 έως 999 έντυπα κάθε ομάδα, με την μέθοδο μέσαέξω (criss cross). 4.6 Να διαθέτει κινητή μονάδα εξαγωγής διπλωμένων φύλλων, η οποία να είναι ρυθμιζόμενη καθ ύψος και να φέρει ηλεκτρονικό σύστημα (με φωτοκύτταρο) καταμέτρησης των 2

3 εξερχομένων διπλωμένων φύλλων 4.7 Να διαθέτει STACKER με αυτόματη ομαδοποίηση προκαθορισμένων ποσοτήτων. 4.8 Όλες οι μονάδες (group) της μηχανής να διαθέτουν ηχομονωτικά καπάκια. 4.9 Κάθε μονάδα (group) της μηχανής να διαθέτει μηχανισμό απομόνωσης και επαναλειτουργίας Όλες οι κινητές μονάδες (group) της μηχανής να είναι τροχήλατες για εύκολη μετακίνηση 4.11 Όλες οι μονάδες (group) της μηχανής να φέρουν μεταξωτούς ιμάντες διπλής όψης μεταφοράς του χαρτιού Η μηχανή να φέρει δύο (2) τουλάχιστον >2 χειριστήρια διαχείρισης της λειτουργίας της, για τον εύκολο χειρισμό της, εκ των οποίων το ένα θα είναι στο πρώτο group διπλώματος αυτής 4.13 Όλες οι μονάδες (group) της μηχανής να φέρουν τυπωμένη επί των πλαισίων αριθμητική κλίμακα και χειριστήρια για τη ρύθμισή τους. 5 Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία 5.1 Δήλωση πιστότητας CE για όλα τα τμήματα της μηχανής ( και συνολικά) 5.2 Κατανάλωση ενέργειας ανά ώρα λειτουργίας στη μέγιστη και ελάχιστη ταχύτητα 5.3 Αναφορά για κάθε τυχόν πρόσθετη από τα ανωτέρω πληροφορία που αφορά σε τεχνικές εγκρίσεις, εγκρίσεις ποιότητας και σήματα ποιότητας του συνόλου ή επιμέρους εξαρτημάτων της μηχανής 5.4 Όσον αφορά στην καταλληλότητα, υποβολή τυχόν βεβαιώσεων καλής συμπεριφοράς και αξιόπιστης λειτουργίας των ιδίων ή παρόμοιων μηχανών από άλλους φορείς χρήσης και γενικά δήλωση της δυνατότητας χρήσης των μηχανών από τους εν λόγω φορείς χωρίς προβλήματα (ο βαθμός αξιοπιστίας είναι συνάρτηση του λόγου του χρόνου ακινητοποίησης από βλάβη προς το συνολικό χρόνο εργασίας) 5.5 Έτος πρώτης παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου (τύπου) ή του αρχικού του αν πρόκειται για βελτίωση προγενέστερου μοντέλου (παράγοντας αξιοπιστίας οχημάτων) 6 Τεχνική Υποστήριξη και Κάλυψη 6.1 Ο προμηθευτής / ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει τις εξής εγγυήσεις (ως χρόνος έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των οχημάτων): Εγγύηση καλής λειτουργίας για τη μηχανή (η > 2 έτη εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της υπηρεσίας, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς 3

4 συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες να αποκαθίστανται στην έδρα του φορέα, ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό σε κεντρικό συνεργείο του Αναδόχου ή εξουσιοδοτημένου από την κατασκευάστρια εταιρεία με έξοδα του Αναδόχου 6.2 Ποιότητα εξυπηρέτησης (τεχνική βοήθεια ανταλλακτικά): Εγγύηση κατασκευής και παροχής ανταλλακτικών (υπεύθυνες δηλώσεις από κατασκευαστή και ανάδοχο) Διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών (υπεύθυνη δήλωση από τον προμηθευτή / ανάδοχο) Να δοθεί η διάρκεια δέσμευσης για την προμήθεια ανταλλακτικών στον φορέα (υπεύθυνη δήλωση από τον προμηθευτή / ανάδοχο) Οι εκπτώσεις που θα τυγχάνει ο φορέας επί των εκάστοτε κάθε φορά επίσημων τιμοκαταλόγων σε ανταλλακτικά και εργασίες θα είναι > 25% (υπεύθυνη δήλωση από τον προμηθευτή /ανάδοχο) Δωρεάν οι πρώτες προγραμματισμένες συντηρήσεις / service για ολόκληρη τη μηχανή (εργασία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά) Τρόπος αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / service: αναλυτική περιγραφή κατά το δυνατό των απαιτούμενων εργασιών, αναλωσίμων και ανταλλακτικών που θα απαιτούνται κατά τη διάρκεια των συντηρήσεων / service, καθώς και χρονικά διαστήματα που θα γίνονται αυτές και συνολικό κόστος ανά συντήρηση / service Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης να γίνεται το πολύ εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών 6.3 Εμπειρία και ειδίκευση: Κατάλογος με τις πωλήσεις του συγκεκριμένου ή παρομοίων διπλωτικών μηχανών (και το αντίστοιχο έτος πώλησης), στο δημόσιο ή σε ιδιώτες, από την προσφέρουσα εταιρεία ή από άλλες (συνοπτική αναφορά) Στοιχεία σχετικά με το συνολικό χρόνο δραστηριοποίησης του προμηθευτή / αναδόχου στην προμήθεια, την κατασκευή και την τεχνική υποστήριξη παρομοίων τύπων διπλωτικών μηχανών, καθώς και ο κύκλος εργασιών της τελευταίας τριετίας σε μηχανές παρόμοιας κατηγορίας 6.4 Λίστα των εξουσιοδοτημένων συνεργείων για τη συντήρηση των διπλωτικών μηχανών > 10 έτη < 10 ημέρες > 3 4

5 6.5 Η μηχανή να συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα (προσφερόμενα) από τον κατασκευαστή αυτής εργαλεία και παρελκόμενα (ανταλλακτικά, εξαρτήματα κλπ.). Να αναφερθούν 6.6 Εικονογραφημένο τιμοκατάλογο των αναλωσίμων υλικών και των συνηθέστερα αντικαθιστώμενων ανταλλακτικών και έκπτωση επί αυτού για όλο το χρόνο της εγγύησης 7 Εκπαίδευση Προσωπικού 7.1 Εκπαίδευσης 15 εργασίμων ημερών τουλάχιστον έξι (6) υπαλλήλων της ΔΕΔΕΑΔ στη χρήση και συντήρηση της μηχανής, καθώς και παροχή σχετικής γραπτής βεβαίωσης στην ΔΕΔΕΑΔ μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, περί της ικανότητας των εκπαιδευθέντων στα παραπάνω θέματα. 7.2 Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.), 8 Δείγμα 8.1 Η μηχανή να έχει εγκατασταθεί σε παραγωγική λειτουργία σε φορέα στην Ελλάδα ώστε να μπορεί να επιδειχθεί σε λειτουργία στην Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών 9 Παράδοση 9.1 Ο συντομότερος δυνατός χρόνος και πάντως όχι <4 μήνες πέραν των τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 9.2 Κάθε διπλωτική μηχανή θα συνοδεύεται από μία πλήρη σειρά εγχειριδίων οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης στα ελληνικά (με περιγραφή του είδους και της περιοδικότητας των προβλεπόμενων από τον κατασκευαστή της μηχανής συντηρήσεων αυτής από τους χειριστές της), καθώς και από ένα εικονογραφημένο τιμοκατάλογο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Ο τιμοκατάλογος θα ανανεώνεται σε περίπτωση έκδοσης νέου 9.3 Εικονογραφημένο τιμοκατάλογο των αναλωσίμων υλικών και των συνηθέστερα αντικαθιστώμενων ανταλλακτικών και έκπτωση επί αυτού 9.4 Η μηχανή θα παραδοθεί και θα εγκατασταθεί σε παραγωγική λειτουργία, (ηλεκτρολογική και μηχανολογική εγκατάσταση) με έξοδα του αναδόχου σε χώρο της ΔΕΔΕΑΔ που θα του υποδειχθεί (κτιρίου οδού Τατοΐου 370, Αχαρνές). 10 Παραλαβή 10.1 Η Επιτροπή Παραλαβής θα προβεί στην οριστική παραλαβή της μηχανής, μετά την εγκατάσταση σε παραγωγική λειτουργία της, τη δοκιμαστική λειτουργία περιόδου 15 εργασίμων ημερών και την 15νθήμερη εκπαίδευση των 6 υπαλλήλων της ΔΕΔΕΑΔ από τον προμηθευτή. 5

6 11 Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 11.1 Το κριτήριο αξιολόγησης για την επιλογή του προμηθευτή είναι η συμφερότερη προσφορά Να υποβληθούν τα τεχνικά στοιχεία για τις επιπλέον δυνατότητες της μηχανής και να αναφερθεί (σε dβ) το ύψος του θορύβου της μηχανής σε παραγωγική λειτουργία Να αναφερθούν τα πρόσθετα εξαρτήματα της μηχανής που αυξάνουν τις παραγωγικές δυνατότητες της μηχανής και περιλαμβάνονται στην τιμή προσφοράς, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών 11.4 Να αναφερθούν τα πρόσθετα εξαρτήματα της μηχανής που αυξάνουν τις παραγωγικές δυνατότητες της μηχανής αλλά δεν περιλαμβάνονται στην τιμή προσφοράς, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η τιμή πώλησης αυτών. Ο παραπάνω πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελεί και Πίνακα Συμμόρφωσης. Οι απαντήσεις στις ανωτέρω τεχνικές απαιτήσεις να είναι αναλυτικές και επεξηγηματικές (να παραπέμπουν σε συγκεκριμένες παραγράφους των πρωτότυπων τεχνικών φυλλαδίων όπου είναι δυνατό). 6

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΑΥΤΩΝ ΟΜΑΔΑ Α (ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ) Α/Α Α Οµάδα (Τεχνικά και Λειτουργικά Στοιχεία ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ιπλωτικής Μηχανής) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 1 Δυνατότητες της μηχανής πέραν των ζητούμενων με 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 25 την προκήρυξη εντός της τιμής προσφοράς (όπως η ταχύτητα - ποσότητα παραγωγής, μέγιστη διάρκεια συνεχούς παραγωγικής λειτουργίας της μηχανής) 2.6, 2.7, 2.8, 3.1, 3.5, Πρόσθετα - EXTRA εξαρτήματα της μηχανής για την αύξηση των δυνατοτήτων αυτής, ηλεκτρονικοί αυτοματισμοί - φωτοκύτταρα). 3 Χαμηλό ύψος θορύβου (σε dβ) κατά την παραγωγική 1.3, λειτουργία της μηχανής, σε σχέση με το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 65 ΟΜΑΔΑ Β (ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ) ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Α/Α Β Ομάδα (Τεχνική Υποστήριξη και Κάλυψη) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 1 Διάρκεια παρεχόμενης εγγύησης καλής λειτουργίας της μηχανής, πέραν της διετίας. 2 Επιπλέον χρονική διάρκεια παρεχόμενης εκπαίδευσης του προσωπικού της ΥΕΕΑΔ στη χρήση και συντήρηση της μηχανής. 3 Τεχνική υποστήριξη της μηχανής σε ανταλλακτικά (ανώτατος χρόνος διαθεσιμότητας αυτών για αποκατάσταση βλαβών και εύρος κάλυψης σε ανταλλακτικά), δυνατότητα παροχής συντήρησης (service) της μηχανής (τεχνική υποδομή διατιθέμενος εξοπλισμός, ικανότητα, πείρα και εξειδίκευση του υποψήφιου αναδόχου για την τεχνική υποστήριξη της μηχανής, ανώτατος χρόνος ανταπόκρισης σε περίπτωση βλάβης και ανώτατος χρόνος αποκατάστασης βλαβών). 4 Εκπτώσεις ανταλλακτικών και αναλωσίμων 6.2.4, ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 35 Η βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται το πολύ μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω θα κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς. 7

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 77/2013 Προμήθεια δύο μεταχειρισμένων ημιφορτηγών Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Πολυτεχνείου 50 Τ.Κ. 63100,Πολύγυρος Τηλ.: 2371350753 FAX.: 237150763 E-mail :prom1@polygyros.gr ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟNITOR ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟNITOR ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟNITOR ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΒ % Α/Α % ΓΕΝΙΚΑ Monitor σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλο για μεταφορά ασθενών, για την παρακολούθηση των φαινομένων ECG/RESP/NIBP/SpO 2 /Temp/IBP ασθενών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ο υπό προµήθεια εξοπλισµός και λογισµικό περιλαµβάνουν: α. Φωτοβολταϊκό σύστηµα [είδος 1] Τα χαρακτηριστικά (προδιαγραφές) κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελ.: 4 / 2013. Προϋπολογισμός: 75.000,00 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΔΑΠΑΝΗΣ

Αρ. Μελ.: 4 / 2013. Προϋπολογισμός: 75.000,00 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ Ταχ. Διευθ.: Αιγαίου & Πόντου Καλαμαριά Πληροφορίες: Ν. Θεοδωρίδης Τηλέφωνο: 2313 314416

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Σαράντα (40) Ζευγών Κρυπτοσυσκευών. Σελίδα 1 από 10

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Σαράντα (40) Ζευγών Κρυπτοσυσκευών. Σελίδα 1 από 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για την Προμήθεια Σαράντα (40) Ζευγών Κρυπτοσυσκευών Σελίδα 1 από 10 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...3 2.1 ΚΡΥΠΤΟΣΥΣΚΕΥΗ...3 2.2 ΦΑΞ...4 3. ΕΓΓΥΗΣΗ...5

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Η ) ΕΡΓΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ.ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κ.Α. 3020043 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Λεωφορείου για τις ανάγκες του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» - Σ.Υ.Δ. Μεσολόγγι-Αγρίνιο.

Προμήθεια Λεωφορείου για τις ανάγκες του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» - Σ.Υ.Δ. Μεσολόγγι-Αγρίνιο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ :16/8/12 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :71458 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο : 2 Ταχ. Δ/νση : Παλαμά & Μαβίλη 6 Ταχ. Κωδ : 30100 Πληροφορίες : Νικ. Σερπάνος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans)

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Πειραιάς, 08 Απριλίου 2011 Περιεχόμενα 1 Κινητό Όχημα Ανίχνευσης X Ray... 3 1.1 Γενική περιγραφή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 76/2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων Αρ. Μελέτης 6/2015 Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ α) Τεχνική Έκθεση β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 2 / 2015 Προμήθεια επιβατικού οχήματος Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξάνδρεια, 06/02/2014 Αρ. Πρωτ.: 5220 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΒ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΒ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΒ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.» Σκοπός: Σκοπός των τεχνικών αυτών προδιαγραφών είναι να καθοριστούν οι απαιτήσεις του Λιμενικού Σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2 1. Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προϋπολογισµού: 70.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προϋπολογισµού: 70.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού για τη µονάδα παραγωγής συσσωµατωµάτων βιοµάζας (pellets)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 10/09/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Α.Δ.Α.: Β4Θ4Ω1Ρ-ΡΧ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002559339 2015-02-05

15REQ002559339 2015-02-05 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ KOMOTHNΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων έως 770 λιτ πλαστικών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.973,72 ΚΑΕ 2014: 20.7135.02

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελ.: 4 / 2013 ΝΑΙ. υδραυλικό σύστημα ανύψωσης αναπηρικού αμαξιδίου.

Αρ. Μελ.: 4 / 2013 ΝΑΙ. υδραυλικό σύστημα ανύψωσης αναπηρικού αμαξιδίου. «Προμήθεια ενός (1) μικρού Λεωφορείου μεταφοράς ΑμεΑ, 5 Θ + 4 Αμαξιδίων + 1 συνοδηγού + οδηγού, με υδραυλικό σύστημα ανύψωσης αμαξιδίου, για τον σύλλογο Η ΑΜΥΜΩΝΗ» Αρ. Μελ.: 4 / 2013 Α/Α Α.1.α Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα οχήματα θα χρησιμοποιηθούν από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ YAGLASER ΤΕΜΑΧΙΑ: 1 (προϋπολογισμός : 41.820,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) TMHMA: ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ YAGLASER ΤΕΜΑΧΙΑ: 1 (προϋπολογισμός : 41.820,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) TMHMA: ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ YAGLASER ΤΕΜΑΧΙΑ: 1 (προϋπολογισμός : 41.820,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) TMHMA: ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύγχρονης τεχνολογίας Σήμανση CE Διαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1. Η τραπεζα ανάνηψης να είναι τεχνολογίας τελευταίων ετών και να πληροί τους διεθνείς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφαλούς λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΝΤΕΟΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ HIGH DEFINITION ΓΙΑ ΤΟ Α & Β ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΝΤΕΟΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ HIGH DEFINITION ΓΙΑ ΤΟ Α & Β ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΝΤΕΟΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ HIGH DEFINITION ΓΙΑ ΤΟ Α & Β ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Σύγχρονης κατασκευής βιντεο-κολονοσκόπιο που θα ενσωματώνει νέα τεχνολογικά χαρακτηριστικά υψηλής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: 2 ος όροφος κτιρίου ΕΑΣ Λήμνου Τ.Κ.81400, Μύρινα Λήμνου Τηλ.: 2254350026, Φαξ: 2254020062 Μύρινα, 22 Ιουνίου 2012 Αρ. Πρωτ. : 14575 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα