ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Επιμέλεια : Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΗΜΑΤΑ... 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ... 1 ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ... 1 ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΖΥΓΙΩΝ... 2 ΚΛΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ 4 ΣΥΖΥΓΙΩΝ... 4 ΑΠΟΘΕΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ ΗΜΙΑΠΟΘΕΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ Τα 15 ρήματα 3ης συζυγίας σε -io : capi-o, cep-i, cap-tum, cap-ere Το ανώμαλο ρήμα sum, fui, esse=είμαι Το ανώμαλο ρήμα possum, potui, posse =μπορώ Το ανώμαλο ρήμα eo, ivi (ii), itum, ire =βαίνω, πηγαίνω Το ανώμαλο ρήμα fer-o, tul-i, lat-um, fer-re =φέρω Το ανώμαλο ρήμα fio, factus sum, fieri=γίνομαι Τα ανώμαλα ρήματα volo, nolo, malo Το ελλειπτικό ρήμα coepi, coepisse=αρχίζω Το ελλειπτικό ρήμα memini, meminisse=θυμάμαι Τα ελλειπτικά ρήματα inquam, aio, ave, quaeso ΙΔΙΟΜΟΡΦΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΩΤΗ ΚΛΙΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΛΙΣΗ ΤΡΙΤΗ ΚΛΙΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΛΙΣΗ ΠΕΜΠΤΗ ΚΛΙΣΗ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΕΣ ΕΠΙΘΕΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙΘΕΤΑ ΤΡΙΤΗΣ ΚΛΙΣΗΣ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ ΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ ΚΤΗΤΙΚΗ ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ ΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ ΑΟΡΙΣΤΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ... 57

3 ΡΗΜΑΤΑ ΡΗΜΑΤΑ, σελ. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ amo, amavi, amatum, amare amo, amavi, amatum, amare ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤ. am-o (<ama-o) (=Ε) am-em (=Ε) ama (=Ε) ΠΑΡΑΤ. ama-bam (=Ε) amare-m (=Α) ΜΕΛ. ama-bo (=Ε) amaturus sim (=Σ) ama-to (=Ε) ΠΡΚ. amav-i (=Π) amav-erim (=Π) ΥΠΕΡΣ. amav-eram (=Π) amav-issem (=Π) Σ.ΜΕΛ. amav-ero (=Π) ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΜΕΤΟΧΗ ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ ΣΟΥΠΙΝΟ ΕΝΕΣΤ. ama-re (=Α) ama-ns (=Ε) ΓΕΝ : ama-ndi (=Ε) ΑΙΤ: amat-um (=Σ) ΜΕΛ. amaturum esse (=Σ) amat-urus (=Σ) ΠΡΚ. amav-isse (=Π) ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤ. am-or (<ama-or) (=Ε) am-er (=Ε) ama-re (=Ε) ΠΑΡΑΤ. ama-bar (=Ε) amare-r (=Α) ΜΕΛ. ama-bor (=Ε) ama-tor (=Ε) ΠΡΚ. amatus sum (=Σ) amatus sim (=Σ) ΥΠΕΡΣ. amatus eram (=Σ) amatus essem (=Σ) Σ.ΜΕΛ. amatus ero (=Σ) ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΜΕΤΟΧΗ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ ΕΝΕΣΤ. ama-ri (=Ε) ΠΡΚ : amatus (=Σ) ama-ndus (=Ε) ΠΑΡΑΤ. ΜΕΛ. amatum iri (=Σ) ΠΡΚ. amatum esse (=Σ) Σ.ΜΕΛ. amatum fore (=Σ) Ο παραπάνω πίνακας απεικονίζει το σχηματισμό των διαφόρων ρηματικών τύπων από τα θέματα των αρχικών χρόνων. Ισχύει για κάθε ρήμα (εκτός βεβαίως των ιδιόμορφων τύπων). από το θέμα του ενεστώτα σχηματίζονται : οριστική ενεστώτα, παρατατικού, μέλλοντα και των δύο φωνών υποτακτική ενεστώτα και των δύο φωνών προστακτική ενεστώτα και μέλλοντα και των δύο φωνών μετοχή ενεστώτα γερούνδιο και γερουνδιακό από το θέμα του παρακειμένου σχηματίζονται : οριστική παρακειμένου, υπερσυντελίκου και συντ. μέλλοντα της ενεργητικής φωνής υποτακτική παρακειμένου, υπερσυντελίκου της ενεργητικής φωνής απαρέμφατο παρακειμένου της ενεργητικής φωνής από το θέμα του σουπίνου σχηματίζονται : μετοχή μέλλοντα και παρακειμένου όλοι οι περιφραστικοί τύποι με χρήση των μετοχών μέλλονται-παρακειμένου και σουπίνου από το απαρέμφατο του ενεστώτα σχηματίζονται (δεν αποτελεί ιδιαίτερο θέμα, αλλά παράγεται από το θέμα του ενεστώτα) : υποτακτική παρατατικού και των δύο φωνών

4 ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΖΥΓΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΡΗΜΑΤΑ, σελ. 2 ΕΝΕΣΤΩΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ Α Β Γ Δ Α Β Γ Δ Α Β Γ Δ -o e-o -o i-o -em e-am -am i-am a-s e-s i-s i-s -es e-as -as i-as -a -e -e -i a-t e-t i-t i-t -et e-at -at i-at a-mus e-mus i-mus i-mus -emus e-amus -amus i-amus a-tis e-tis i-tis i-tis -etis e-atis -atis i-atis -a-te -e-te -i-te i-te a-nt e-nt u-nt i-u-nt -ent e-ant -ant i-ant ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ Α Β Γ Δ Α Β Γ Δ a-bam e-bam e-bam i-e-bam ar-em er-em er-em ir-em a-bas e-bas e-bas i- e-bas ar-es er-es er-es ir-es a-bat e-bat e-bat i- e-bat ar-et er-et er-et ir-et a-bamus e-bamus e-bamus i- e-bamus ar-emus er-emus er-emus ir-emus a-batis e-batis e-batis i- e-batis ar-etis er-etis er-etis ir-etis a-bant e-bant e-bant i- e-bant ar-ent er-ent er-ent ir-ent ΜΕΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ Α Β Γ Δ Α, Β, Γ, Δ Α Β Γ Δ a-bo e-bo -am i-am μτχ. μελ.+sim a-bis e-bis -es i-es μτχ. μελ.+sis -a-to -e-to -i-to -i-to a-bit e-bit -et i-et μτχ. μελ.+sit -a-to -e-to -i-to -i-to a-bimus e-bimus -emus i-emus μτχ. μελ.+simus a-bitis e-bitis -etis i-etis μτχ. μελ.+sitis -a-tote -e-tote -i-tote -i-tote a-bunt e-bunt -ent i-ent μτχ. μελ.+sint -a-nto -e-nto -u-nto -i-u-nto ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ Σ. ΜΕΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ Α, Β, Γ, Δ Α, Β, Γ, Δ Α, Β, Γ, Δ Α, Β, Γ, Δ Α, Β, Γ, Δ -i -erim -eram -issem -ero -isti -eris -eras -isses -eris -it -erit -erat -isset -erit -imus -erimus -eramus -issemus -erimus -istis -eritis -eratis -issetis -eritis -erunt ή -ere -erint -erant -issent -erint ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΜΕΤΟΧΗ ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ Α Β Γ Δ Α Β Γ Δ Α Β Γ Δ ΕΝ : -are -ere -ere -ire -ans -ens -ens i-ens a-ndi e-ndi e-ndi i-e-ndi ΜΕΛ : αιτιατική μτχ. μελ.+esse -turus ΠΡΚ : -isse -

5 ΡΗΜΑΤΑ, σελ. 3 ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΕΝΕΣΤΩΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ Α Β Γ Δ Α Β Γ Δ Α Β Γ Δ -or e-or -or i-or -er e-ar -ar i-ar a-ris e-ris e-ris i-ris -eris e-aris -aris i-aris -are -ere -ere -ire a-tur e-tur i-tur i-tur -etur e-atur -atur i-atur a-mur e-mur i-mur i-mur -emur e-amur -amur i-amur a-mini e-mini i-mini i-mini -emini e-amini -amini i-amini -a-mini -e-mini -i-mini i-mini a-ntur e-ntur u-ntur u-ntur -entur e-antur -antur i-antur ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ Α Β Γ Δ Α Β Γ Δ a-bar e-bar e-bar i-e-bar ar-er er-er er-er ir-er a-baris e-baris e-baris i- e-baris ar-eris er-eris er-eris ir-eris a-batur e-batur e-batur i- e-batur ar-etur er-etur er-etur ir-etur a-bamur e-bamur e-bamur i- e-bamur ar-emur er-emur er-emur ir-emur a-bamini e-bamini e-bamini i- e-bamini ar-emini er-emini er-emini ir-emini a-bantur e-bantur e-bantur i- e-bantur ar-entur er-entur er-entur ir-entur ΜΕΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ Α Β Γ Δ Α, Β, Γ, Δ Α Β Γ Δ a-bor e-bor -ar i-ar - a-beris e-beris -eris i-eris - -a-tor -e-tor -i-tor -i-tor a-bitur e-bitur -etur i-etur - -a-tor -e-tor -i-tor -i-tor a-bimur e-bimur -emur i-emur - a-bimini e-bimini -emini i-emini - (-a-mini) (-e-mini) (-i-mini) (-i-mini) a-buntur e-buntur -entur i-entur - -a-ntor -e-ntor -u-ntor -i-u-ntor ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ Σ. ΜΕΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ Α, Β, Γ, Δ Α, Β, Γ, Δ Α, Β, Γ, Δ Α, Β, Γ, Δ Α, Β, Γ, Δ μτχ.πρκ. + sum μτχ.πρκ. + sim μτχ.πρκ. + eram μτχ.πρκ. + essem μτχ.πρκ. + ero μτχ.πρκ. + es μτχ.πρκ. + sis μτχ.πρκ. + eras μτχ.πρκ. + esses μτχ.πρκ. + eris μτχ.πρκ. + est μτχ.πρκ. + sit μτχ.πρκ. + erat μτχ.πρκ. + esset μτχ.πρκ. + erit μτχ.πρκ. + sumus μτχ.πρκ. + sius μτχ.πρκ. + eramus μτχ.πρκ. + essemus μτχ.πρκ. + erimus μτχ.πρκ. + estis μτχ.πρκ. + sitis μτχ.πρκ. + eratis μτχ.πρκ. + essetis μτχ.πρκ. + eritis μτχ.πρκ. + sunt μτχ.πρκ. + sint μτχ.πρκ. + erant μτχ.πρκ. + essent μτχ.πρκ. + erunt ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΜΕΤΟΧΗ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ Α Β Γ Δ Α Β Γ Δ Α Β Γ Δ ΕΝΕΣΤ : -ari -eri -i -iri a-ndus e-ndus e-ndus i-e-ndus ΜΕΛ : ΣΟΥΠΙΝΟ +iri - ΠΡΚ : αιτιατική μτχ.πρκ. +esse -tus Σ.ΜΕΛ : αιτιατική μτχ.πρκ.+fore -

6 ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΩΝ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΩΝ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΕΝΕΣΤΩΣ ΚΛΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ 4 ΣΥΖΥΓΙΩΝ ΡΗΜΑΤΑ, σελ. 4 Α ΣΥΖΥΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ : amo, amav-i, amat-um, ama-re ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ am-o (<ama-o) am-em - ΕΝΕΣΤ : ama-re ama-s am-es ama ΜΕΛΛ : amaturum, -am, um esse ama-t am-et - amaturos, -as, -a esse ama-mus am-emus - ΠΑΡΑΚ : amav-isse ama-tis am-etis ama-te ama-nt am-ent - ama-bam amare-m ΜΕΤΟΧΗ ama-bas amare-s ΕΝΕΣΤ : amans ama-bat amare-t ΜΕΛΛ : amat-urus, -a, -um ama-bamus amare-mus ama-batis amare-tis ama-bant amare-nt ama-bo amaturus,-a,-um sim - ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ ama-bis amaturus,-a,-um sis ama-to ΓΕΝ : ama-ndi ama-bit amaturus,-a,-um sit ama-to ΔΟΤ: ama-ndo ama-bimus amaturi,-ae,-a simus - ΑΙΤ : ama-ndum ama-bitis amaturi,-ae,-a sitis ama-tote ΑΦ : ama-ndo ama-bunt amaturi,-ae,-a sint ama-nto amav-i amav-erim ΣΟΥΠΙΝΟ amav-isti amav-eris ΑΙΤ: amat-um amav-it amav-erit ΑΦ : amat-u amav-imus amav-erimus amav-istis amav-eritis amav-erunt ή -ere amav-erint amav-eram amav-issem ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η α συζυγία amav-eras amav-isses περιλαμβάνει ρήματα με amav-erat amav-isset χαρακτήρα aamav-eramus amav-issemus amav-eratis amav-issetis amav-erant amav-issent amav-ero amav-eris amav-erit amav-erimus amav-eritis amav-erint

7 ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΩΝ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΩΝ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΕΝΕΣΤΩΣ ΡΗΜΑΤΑ, σελ. 5 Β ΣΥΖΥΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ : dele-o, delev-i, delet-um, del-ere ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ dele-o dele-am - ΕΝΕΣΤ : dele -re dele-s dele-as dele ΜΕΛΛ : deleturum, -am, um esse dele-t dele-at - deleturos, -as, -a esse dele-mus dele-amus - ΠΑΡΑΚ : delev-isse dele-tis dele-atis dele-te dele-nt dele-ant - dele-bam delere-m ΜΕΤΟΧΗ dele-bas delere-s ΕΝΕΣΤ : dele -ns dele-bat delere-t ΜΕΛΛ : delet-urus, -a, -um dele-bamus delere-mus dele-batis delere-tis dele-bant delere-nt dele-bo deleturus -a, -um sim - ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ dele-bis deleturus -a, -um sis dele-to ΓΕΝ : dele -ndi dele-bit deleturus -a, -um sit dele-to ΔΟΤ: dele -ndo dele-bimus deleturi -ae, -a simus - ΑΙΤ : dele -ndum dele-bitis deleturi -ae, -a sitis dele-tote ΑΦ : dele ndo dele-bunt deleturi -ae, -a sint dele-nto delev-i delev-erim ΣΟΥΠΙΝΟ delev-isti delev-eris ΑΙΤ: delet-um delev-it delev-erit ΑΦ : delet-u delev-imus delev-erimus delev-istis delev-eritis delev-erunt ή -ere delev-erint delev-eram delev-issem ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η β συζυγία delev-eras delev-isses περιλαμβάνει ρήματα με χαρακτήρα delev-erat delev-isset e- delev-eramus delev-issemus delev-eratis delev-issetis delev-erant delev-issent delev-ero delev-eris delev-erit delev-erimus delev-eritis delev-erint

8 ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΩΝ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΩΝ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΕΝΕΣΤΩΣ ΡΗΜΑΤΑ, σελ. 6 Γ ΣΥΖΥΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ : leg-o, leg-i, lect-um, leg-ere ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ leg-o leg-am ΕΝΕΣΤ : leg -ere leg-i-s leg-as lege ΜΕΛΛ : lecturum, -am, um esse leg-i-t leg-at lecturos, -as, -a esse leg-i-mus leg-amus ΠΑΡΑΚ : leg-isse leg-i-tis leg-atis leg-i-te leg-u-nt leg-ant leg-e-bam legere-m ΜΕΤΟΧΗ leg-e-bas legere-s ΕΝΕΣΤ : lege -ns leg-e-bat legere-t ΜΕΛΛ : lect-urus, -a, -um leg-e-bamus legere-mus leg-e-batis legere-tis leg-e-bant legere-nt leg-am lecturus -a, -um sim ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ leg-es lecturus -a, -um sis leg-i-to ΓΕΝ : lege -ndi leg-et lecturus -a, -um sit leg-i-to ΔΟΤ: lege -ndo leg-emus lecturi -ae, -a simus ΑΙΤ : lege -ndum leg-etis lecturi -ae, -a sitis leg-i-tote ΑΦ : lege ndo leg-ent lecturi -ae, -a sint leg-u-nto leg-i leg-erim ΣΟΥΠΙΝΟ leg-isti leg-eris ΑΙΤ: lect-um leg-it leg-erit ΑΦ : lect-u leg-imus leg-erimus leg-istis leg-eritis leg-erunt /-ere leg-erint leg-eram leg-issem ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η γ συζυγία leg-eras leg-isses περιλαμβάνει ρήματα με leg-erat leg-isset χαρακτήρα σύμφωνο ή φωνήεν leg-eramus leg-issemus εκτός από a, e, i leg-eratis leg-issetis leg-erant leg-issent leg-ero leg-eris leg-erit leg-erimus leg-eritis leg-erint

9 ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΩΝ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΩΝ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΕΝΕΣΤΩΣ ΡΗΜΑΤΑ, σελ. 7 Δ ΣΥΖΥΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ:audi-o, audiv-i, audit-um, audi-re ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ audi-o audi-am - ΕΝΕΣΤ : audi -re audi-s audi-as audi ΜΕΛΛ : auditurum, -am, um esse audi-t audi-at - audituros, -as, -aesse audi-mus audi-amus - ΠΑΡΑΚ : audiv-isse audi-tis audi-atis audi-te audi-u-nt audi-ant - audi-e-bam audire-m ΜΕΤΟΧΗ audi-e-bas audire-s ΕΝΕΣΤ : audi-e ns audi-e-bat audire-t ΜΕΛΛ : audit-urus, -a, -um audi-e-bamus audire-mus audi-e-batis audire-tis audi-e-bant audire-nt audi-am auditurus -a, -um sim - ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ audi-es auditurus -a, -um sis audi-to ΓΕΝ : audie ndi audi-et auditurus -a, -um sit audi-to ΔΟΤ: audie ndo audi-emus audituri -ae, -a simus - ΑΙΤ : audie ndum audi-etis audituri -ae, -a sitis audi-tote ΑΦ : audie ndo audi-ent audituri -ae, -a sint audi-unto audiv-i audiv-erim ΣΟΥΠΙΝΟ audiv-isti audiv-eris ΑΙΤ: audit-um audiv-it audiv-erit ΑΦ : audit-u audiv-imus audiv-erimus audiv-istis audiv-eritis audiv-erunt /-ere audiv-erint audiv-eram audiv-issem ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η δ συζυγία audiv-eras audiv-isses περιλαμβάνει ρήματα με χαρακτήρα audiv-erat audiv-isset -iaudiv-eramus audiv-issemus audiv-eratis audiv-issetis audiv-erant audiv-issent audiv-ero audiv-eris audiv-erit audiv-erimus audiv-eritis audiv-erint

10 ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΩΝ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΩΝ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΕΝΕΣΤΩΣ ΡΗΜΑΤΑ, σελ. 8 A ΣΥΖΥΓΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ : amor, amatus sum, amari ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ am-or (<ama-or) am-er ΕΝΕΣΤ : ama-ri ama-ris am-eris ama-re ΜΕΛΛ : amatum iri ama-tur am-etur ΠΡΚ : amatum,-am,-um esse ama-mur am-emur amatos,-as,-a esse ama-mini am-emini ama-mini Σ.ΜΕΛ : amatum,-am,-um fore ama-ntur am-entur amatos,-as,-a fore ama-bar amare-r ΜΕΤΟΧΗ ama-baris amare-ris ΠΡΚ : amatus, -a, -um ama-batur amare-tur ama-bamur amare-mur ama-bamini amare-mini ama-bantur amare-ntur ama-bor ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ ama-beris ama-tor amandus, -a, -um ama-bitur ama-tor ama-bimur ama-bimini (ama-mini) ama-buntur ama-ntor amatus,-a,-um sum amatus,-a,-um sim amatus,-a,-um es amatus,-a,-um sis ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η α συζυγία amatus,-a,-um est amatus,-a,-um sit περιλαμβάνει ρήματα με amati,-ae,-a sumus amati,-ae,-a simus χαρακτήρα -aamati,-ae,-a estis amati,-ae,-a sitis amati,-ae,-a sunt amati,-ae,-a sint amatus,-a,-um eram amatus,-a,-um essem amatus,-a,-um eras amatus,-a,-um esses amatus,-a,-um erat amatus,-a,-um esset amati,-ae,-a eramus amati,-ae,-a essemus amati,-ae,-a eratis amati,-ae,-a essetis amati,-ae,-a erant amati,-ae,-a essent amatus,-a,-um ero amatus,-a,-um eris amatus,-a,-um erit amati,-ae,-a erimus amati,-ae,-a eritis amati,-ae,-a erunt

11 ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΩΝ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΩΝ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΕΝΕΣΤΩΣ ΡΗΜΑΤΑ, σελ. 9 Β ΣΥΖΥΓΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ : dele-or, deletus sum, dele-ri ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ dele-or dele-ar ΕΝΕΣΤ : dele-ri dele-ris dele-aris delere ΜΕΛΛ : deletum iri dele-tur dele-atur ΠΡΚ : deletum,-am,-um esse dele-mur dele-amur deletos,-as,-a esse dele-mini dele-amini dele-mini Σ.ΜΕΛ : deletum,-am,-um fore dele-ntur dele-antur deletos,-as,-a fore dele-bar delere-r ΜΕΤΟΧΗ dele-baris delere-ris ΠΡΚ : deletus, -a, -um dele-batur delere-tur dele-bamur delere-mur dele-bamini delere-mini dele-bantur delere-ntur dele-bor ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ dele-beris dele-tor delendus, -a, -um dele-bitur dele-tor dele-bimur dele-bimini (dele-mini) dele-buntur dele-ntor deletus,-a,-um sum deletus,-a,-um sim deletus,-a,-um es deletus,-a,-um sis ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η β συζυγία deletus,-a,-um est deletus,-a,-um sit περιλαμβάνει ρήματα με deleti,-ae,-a sumus deleti,-ae,-a simus χαρακτήρα -edeleti,-ae,-a estis deleti,-ae,-a sitis deleti,-ae,-a sunt deleti,-ae,-a sint deletus,-a,-um eram deletus,-a,-um essem deletus,-a,-um eras deletus,-a,-um esses deletus,-a,-um erat deletus,-a,-um esset deleti,-ae,-a eramus deleti,-ae,-a essemus deleti,-ae,-a eratis deleti,-ae,-a essetis deleti,-ae,-a erant deleti,-ae,-a essent deletus,-a,-um ero deletus,-a,-um eris deletus,-a,-um erit deleti,-ae,-a erimus deleti,-ae,-a eritis deleti,-ae,-a erunt

12 ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΩΝ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΩΝ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΕΝΕΣΤΩΣ ΡΗΜΑΤΑ, σελ. 10 Γ ΣΥΖΥΓΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ : leg-or, lectus sum, leg-i ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ leg-or leg-ar ΕΝΕΣΤ : leg-i leg-e-ris leg-aris legere ΜΕΛΛ : lectum iri leg-i-tur leg-atur ΠΡΚ : lectum,-am,-um esse leg-i-mur leg-amur lectos,-as,-a esse leg-i-mini leg-amini leg-i-mini Σ.ΜΕΛ : lectum,-am,-um fore leg-u-ntur leg-antur lectos,-as,-a fore leg-e-bar legere-r ΜΕΤΟΧΗ leg-e-baris legere-ris ΠΡΚ : lectus, -a, -um leg-e-batur legere-tur leg-e-bamur legere-mur leg-e-bamini legere-mini leg-e-bantur legere-ntur leg-ar ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ leg-eris leg-i-tor legendus, -a, -um leg-etur leg-i-tor leg-emur leg-emini (leg-i-mini) leg-entur leg-u-ntor lectus,-a,-um sum lectus,-a,-um sim lectus,-a,-um es lectus,-a,-um sis ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η γ συζυγία περιλαμβάνει ρήματα με lectus,-a,-um est lectus,-a,-um sit χαρακτήρα σύμφωνο ή lecti,-ae,-a sumus lecti,-ae,-a simus φωνήεν εκτός των a-, -e-, -ilecti,-ae,-a estis lecti,-ae,-a sitis lecti,-ae,-a sunt lecti,-ae,-a sint lectus, -a, -um eram lectus, -a, -um essem lectus,-a,-um eras lectus,-a,-um esses lectus,-a,-um erat lectus,-a,-um esset lecti,-ae,-a eramus lecti,-ae,-a essemus lecti,-ae,-a eratis lecti,-ae,-a essetis lecti,-ae,-a erant lecti,-ae,-a essent lectus, -a, -um ero lectus,-a,-um eris lectus,-a,-um erit lecti,-ae,-a erimus lecti,-ae,-a eritis lecti,-ae,-a erunt veni, vidi, vici? vidi, veni, vici? vici, vidi, veni? vici, veni, vidi?

13 ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΩΝ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΩΝ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΕΝΕΣΤΩΣ ΡΗΜΑΤΑ, σελ. 11 Δ ΣΥΖΥΓΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ : audior, auditus sum, audiri ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ audi-or audi-ar ΕΝΕΣΤ : audi-ri audi-ris audi-aris audire ΜΕΛΛ : auditum iri audi-tur audi-atur ΠΡΚ : auditum,-am,-um esse audi-mur audi-amur auditos,-as,-a esse audi-mini audi-amini audi-mini Σ.ΜΕΛ : auditum,-am,-um fore audi-u-ntur audi-antur auditos,-as,-a fore audi-e-bar audire-r ΜΕΤΟΧΗ audi-e-baris audire-ris ΠΡΚ : auditus, -a, -um audi-e-batur audire-tur audi-e-bamur audire-mur audi-e-bamini audire-mini audi-e-bantur audire-ntur audi-ar ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ audi-eris audi-tor audiendus, -a, -um audi-etur audi-tor audi-emur audi-emini (audi-mini) audi-entur audi-untor auditus,-a,-um sum auditus, -a, -um sim auditus, -a, -um es auditus, -a, -um sis ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η δ συζυγία auditus, -a, -um est auditus, -a, -um sit περιλαμβάνει ρήματα με auditi,-ae,-a sumus auditi,-ae,-a simus χαρακτήρα -iauditi,-ae,-a estis auditi,-ae,-a sitis auditi,-ae,-a sunt auditi,-ae,-a sint auditus, -a, -um eram auditus, -a, -um essem auditus, -a, -um eras auditus, -a, -um esses auditus, -a, -um erat auditus, -a, -um esset auditi,-ae,-a eramus auditi,-ae,-a essemus auditi,-ae,-a eratis auditi,-ae,-a essetis auditi,-ae,-a erant auditi,-ae,-a essent auditus, -a, -um ero auditus, -a, -um eris auditus, -a, -um erit auditi,-ae,-a erimus auditi,-ae,-a eritis auditi,-ae,-a erunt... et aperi librum quendam!

14 ΡΗΜΑΤΑ, σελ. 12 ΑΠΟΘΕΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ 1.Αποθετικά είναι τα ρήματα που έχουν μόνο παθητική φωνή, αλλά ενεργητική διάθεση. Κλίνονται δηλαδή κατά την παθητική φωνή, αλλά η σημασία τους είναι ενεργητική (ή ουδέτερη). π.χ.consequor=ακολουθώ, imitor=μιμούμαι, loquor=μιλώ, morior=πεθαίνω. 2. Αποθετικά ρήματα υπάρχουν και στην αρχαία και στη νέα ελληνική : π.χ.έρχομαι, βούλομαι, δέχομαι 3. Τα αποθετικά ρήματα κλίνονται κανονικά, όπως τα ρήματα της παθητικής φωνής, αλλά σχηματίζουν κατά την ενεργητική φωνή 6 τύπους (σημειώνονται με * στον παραπάνω πίνακα): α.υποτακτική μέλλοντα β. μετοχή μέλλοντα γ. απαρέμφατο μέλλοντα (αντικαθίσταται το απαρ. μέλλοντα της μέσης φωνής) δ. μετοχή ενεστώτα ε. σουπίνο στ. γερούνδιο 4. Η επισήμανση των αποθετικών ρημάτων ενός κειμένου μπορεί πρακτικά να γίνει και από τη μετάφραση : ο τύπος είναι μεν παθητικός, αλλά η μετάφρασή του έχει ενεργητική σημασία. π.χ. is Gallos iam abeuntes secutus est : αυτός τους Γαλάτες, ενώ ήδη έφευγαν, ακολούθησε. 5. Οι αρχικοί χρόνοι των αποθετικών ρημάτων σχηματίζονται βέβαια στη παθητική φωνή, με την προσθήκη και του σουπίνου (μπορεί να παραλειφθεί, εφόσον είναι ομόρριζο της μετοχής παρακειμένου) : sequor, secutus sum, secutum, sequi 3 - imitor, imitatus sum, imitatum, imitari 1 consequor, consecutus sum, consecutum, consequi 3 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤ. consequ-or consequ-ar -, consequ-ere ΠΑΡΑΤ. consequ-e-bar consequere-r ΜΕΛΛΩΝ consequ-ar * consecuturus, -a, -um sim -, consequ-i-tor ΠΑΡΑΚ. consecutus, -a, -um sum consecutus, -a, -um sim ΥΠΕΡΣ. consecutus, -a, -um eram consecutus, -a, -um essem ΣΥΝΤ. ΜΕΛ. consecutus, -a, -um ero ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΜΕΤΟΧΗ * ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ ΕΝΕΣΤ : consequ-i *ΕΝΕΣΤ : consequ-ens ΓΕΝ : consequend-i *ΜΕΛΛ : consecuturum -am, um esse *ΜΕΛΛ : consecuturus, -a, -um ΔΟΤ : consequend-o consecuturos -as, -a esse ΠΡΚ : consecutus, -a, -um ΑΙΤ : consequend-um ΠΡΚ : consecutum, -am, -um esse * ΣΟΥΠΙΝΟ ΑΦ : consequend-o consecutos, -as, -a esse ΑΙΤ : consecutum ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ Σ. ΜΕΛ : consecutum, -am, -um fore ΑΦ : consecutu consequendus, -a, -um consecutos, -as, -a fore

15 ΡΗΜΑΤΑ, σελ. 13 ΤΑ ΑΠΟΘΕΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Α ΣΥΖΥΓΙΑ : 1. adhortor-adhortatus sum - adhortatum-adhortari = προτρέπω (ad+hortor) 2. admiror = θαυμάζω 3. arbitror = νομίζω (Β ΛΥΚΕΙΟΥ) 4. conor = προσπαθώ (Β ΛΥΚΕΙΟΥ) 5. hortor = προτρέπω (Β ΛΥΚΕΙΟΥ) 6. imitor = μιμούμαι 7. indignor = αγανακτώ 8. minitor = απειλώ 9. miror = θαυμάζω 10. miseror = οικτίρω, θρηνώ 11. osculor = φιλώ 12. populor = λεηλατώ 13. proelior = πολεμώ (Β ΛΥΚΕΙΟΥ) 14. tutor = προστατεύω 15. veneror = λατρεύω, προσκυνώ Β ΣΥΖΥΓΙΑ : 1. fateor - fassus sum - fassum - fateri = ομολογώ 2. intueor - intuitus sum - intuitum - intueri = κοιτάζω 3. medeor - (sanavi) mederi = γιατρεύω 4. vereor - veritus sum - veritum - vereri = φοβάμαι Γ ΣΥΖΥΓΙΑ : 1. complector-complexus sum-complexum-complecti = αγκαλιάζω (cum+plector-β ΛΥΚΕΙΟΥ) 2. congredior-congressus sum-congressum-congredi = συγκρούομαι (cum+gradior) 3. conloquor - conlocutus sum - conlocutum - conloqui = συνομιλώ (cum+loquor) 4. consequor - consecutus sum - consecutum - consequi = ακολουθώ, πετυχαίνω (cum+sequor) 5. dilabor - dilapsus sum - dilapsum - dilabi = καταρρέω (de+labor) 6. egredior - egressus sum - egressum - egredi = βγαίνω (e+gradior) 7. elabor - elapsus sum - elapsum - elabi = ξεγλιστρώ (e+labor) 8. gradior - gressus sum - gressum - gradi = βαδίζω (Β ΛΥΚΕΙΟΥ) 9. ingredior - ingressus sum - ingressum - ingredi = εισέρχομαι (in+gradior) 10. loquor - locutus sum - locutum - loqui = μιλώ. 11. morior - mortuus sum (μετοχή μέλλοντα moriturus) - mortuum - mori = πεθαίνω 12. nascor - natus sum (μετοχή μέλλοντα nasciturus) - natum - nasci = γεννιέμαι 13. obsequor - obsecutus sum - obsecutum - obsequi = κάνω το χατίρι κάποιου (ob+sequor) 14. patior - passus sum - passum - pati = ανέχομαι, υπομένω 15. queror - questus sum - questum - queri = παραπονιέμαι (Β ΛΥΚΕΙΟΥ) 16. revertor - reverti - reversum - reverti (ημιαποθ.) ή revertor - reversus sum - reversum - reverti (αποθετικό) = επιστρέφω (re+vertor) 17. sequor secutus sum - secutum - sequi = ακολουθώ 18. utor - usus sum - usum - uti = χρησιμοποιώ Δ ΣΥΖΥΓΙΑ : 1. mentior - mentitus sum - mentitum - mentiri = ψεύδομαι 2. molior - molitus sum - molitum - moliri = μηχανεύομαι 3. orior - ortus sum (μετοχή μέλλοντα oriturus) - ortum - oriri = ανατέλλω, γεννιέμαι.

16 ΣΥΝΤ. ΜΕΛ. ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛ. ΠΑΡΑΚΕΙΜ. ΜΕΛΛΩΝ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΕΝΕΣΤΩΣ ΡΗΜΑΤΑ, σελ. 14 Το αποθετικό ρήμα orior, ortus sum, ortum, oriri 4=ανατέλλω, γεννιέμαι ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ori-or ori-ar - ΕΝΕΣΤ : or-iri ori -ris και or-e-ris ori-aris ori-re και or-ere ΜΕΛ : oriturum -am, -um esse ori-tur ori-atur - orituros -as,-a esse ori-mur ori-amur - ΠΡΚ : ortum,-am, -um esse ori-mini ori-amini or-i-mini ortos,-as, -a esse ori-u-ntur ori-antur - Σ.ΜΕΛ : ortum,-am, -um fore ori-e-bar orire-r και orere-r ortos,-as, -a fore ori-e-baris orire-ris και orere-ris ΜΕΤΟΧΗ ori-e-batur orire-tur και orere-tur ΕΝΕΣΤ : oriens ori-e-bamur orire-mur και orere-mur ΜΕΛ : oriturus, -a, -um ori-e-bamini orire-mini και orere-mini ΠΡΚ : ortus, -a, -um ori-e-bantur orire-ntur και orere-ntur ori-ar oriturus,-a,-um sim - ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ ori-eris oriturus, -a, -um sis ori-tor ΓΕΝ : ori-e-ndi ori-etur oriturus, -a, -um sit ori-tor ΔΟΤ : ori-e-ndo ori-emur orituri,-ae,-a simus - ΑΙΤ : ori-e-ndum ori-emini orituri, -ae,-a sitis (ori-mini) ΑΦ : ori-e-ndo ori-entur ortituri, -ae,-a sint ori-untor ortus, -a, -um sum ortus,-a,-um sim ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ ortus, -a, -um es ortus, -a, -um sis oriendus, -, -um και ortus, -a, -um est ortus, -a, -um sit ori-u-ndus, -a, -um orti, -ae,-a sumus orti,-ae,-a simus ΣΟΥΠΙΝΟ orti, -ae,-a estis orti, -ae,-a sitis ΑΙΤ : ortum orti, -ae,-a sunt orti, -ae,-a sint ΑΦ : ortu ortus, -a,-um eram ortus,-a,-um essem ortus, -a, -um eras ortus, -a, -um esses ortus, -a, -um erat ortus, -a, -um esset orti,-ae,-a eramus orti,-ae,-a essemus orti, -ae,-a eratis orti, -ae,-a essetis orti, -ae,-a erant orti, -ae,-a essent ortus,-a,-um ero ortus,-a,-um eris ortus, -a, -um erit orti,-ae,-a erimus orti, -ae,-a eritis orti, -ae,-a erunt 1.Το αποθετικό ρήμα orior κλίνεται κατά την δ συζυγία, αλλά σχηματίζει κάποιους τύπους και από την γ συζυγία και μάλιστα κατά τα 15 ρήματα σε io (capio). 2.Από την γ συζυγία (15 σε io) σχηματίζει τους εξής τύπους : β ενικό ενεστώτα οριστικής : oreris ολόκληρο τον παρατατικό υποτακτικής : orerer, orereris κλπ β ενικό ενεστώτα προστακτικής : orere 3.Σχηματίζει επίσης ανώμαλα : τη μετοχή μέλλοντα : oriturus (αντί orturus) και άρα το απαρέμφατο μέλλοντα : oriturum esse και την υποτακτική μέλλοντα : oriturus sim το γερουνδιακό : oriundus, αλλά και ομαλά : oriendus

17 ΡΗΜΑΤΑ, σελ. 15 ΗΜΙΑΠΟΘΕΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ 1. Τα ημιαποθετικά ρήματα έχουν ενεργητική σημασία, όπως τα αποθετικά, σχηματίζουν όμως άλλους χρόνους κατά την ενεργητική και άλλους κατά την παθητική φωνή. Συγκεκριμένα, οι αρχικοί τους χρόνοι (εξαιρουμένου του σουπίνου) είναι ένας παρά έναν ενεργητικής και παθητικής φωνής (=ενεργητικός ενεστώτας- παθητικός παρακείμενος-(σουπίνο)-ενεργητικό απαρέμφατο ενεστώτα ή παθητικός ενεστώτας-ενεργητικός παρακείμενος-(σουπίνο)- παθητικό απαρέμφατο ενεστώτα).π.χ. audeo, ausus sum, ausum, audere 2 - devertor, deverti, deversum, deverti 3. 2.Όπως όλα τα ρήματα, σχηματίζουν τους τρεις πρώτους χρόνους σύμφωνα με τον ενεστώτα και τους τρεις συντελικούς χρόνους σύμφωνα με τον παρακείμενο (δηλ. ενεργητικούς ή παθητικούς ανάλογα με τους αρχικούς χρόνους). 3. Σχηματίζουν, όπως και τα αποθετικά : σουπίνο, γερούνδιο, γερουνδιακό, μετοχές όλων των χρόνων και υποτακτική μέλλοντα από την ενεργητική φωνή. Το απαρέμφατο μέλλοντα το σχηματίζουν από την ενεργητική φωνή, όπως τα αποθετικά. 4. Το ημιαποθετικό ρήμα devertor, deverti, deversum, deverti 3 συναντάται και ως ενεργητικό deverto, deverti, deversum, devertere 3. Έτσι, σχηματίζει τους τρεις πρώτους χρόνους και ενεργητικούς και παθητικούς. Δεν σχηματίζει όμως μετοχή παθητικού παρακειμένου, γιατί έχει ενεργητικό παρακείμενο. 5. Το ημιαποθετικό ρήμα revertor, reverti, reversum, reverti 3 συναντάται και ως αποθετικό revertor, reversus sum, reversum, reverti 3. Έτσι, σχηματίζει τους συντελικούς χρόνους και ενεργητικούς και παθητικούς. audeo, ausus sum, ausum, audere 2 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤ. aude-o aude-am -, aude ΠΑΡΑΤ. aude-bam audere-m ΜΕΛΛΩΝ aude-bo ausurus, -a, -um sim -, aude-to ΠΑΡΑΚ. ausus, -a, -um sum ausus, -a, -um sim ΥΠΕΡΣ. ausus, -a, -um eram ausus, -a, -um essem ΣΥΝΤ. ΜΕΛ. ausus, -a, -um ero ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΜΕΤΟΧΗ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ ΕΝΕΣΤ : aude-re ΕΝΕΣΤ : aude-ns audendus, -a, -um ΜΕΛ : ausurum -am, um esse ΜΕΛ : ausurus, -a, -um ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ ausuros -as, -a esse ΠΡΚ : ausus, -a, -um ΓΕΝ : audend-i ΠΡΚ : ausum, -am, -um esse ΣΟΥΠΙΝΟ ΔΟΤ : audend-o ausos, -as, -a esse ΑΙΤ : ausum ΑΙΤ : audend-um Σ. ΜΕΛ : ausum, -am, -um fore ΑΦ : ausu ΑΦ : audend-o ausos, -as, -a fore deverto - deverti - deversum devertere 3 devertor - deverti - deversum - deverti (ημιαποθετικό) 3 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤ. devert-o / devert-or devert-am / devert-ar -, deverte / -, devertere ΠΑΡΑΤ. deverte-bam / deverte-bar devertere-m / devertere-r ΜΕΛΛΩΝ devert-am / devert-ar deversurus, -a, -um sim -, devertito / -, devertitor ΠΑΡΑΚ. devert-i devert-erim ΥΠΕΡΣ. devert-eram devert-issem ΣΥΝΤ. ΜΕΛ. devert-ero ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΜΕΤΟΧΗ * ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ ΕΝΕΣΤ : devert-i ΕΝΕΣΤ : devert-ens ΓΕΝ : devertend-i ΜΕΛ : deversurum -am, um esse ΜΕΛ : deversurus, -a, -um ΔΟΤ : devertend-o deversuros -as, -a esse ΠΡΚ : - ΑΙΤ : devertend-um ΠΡΚ : devertisse ΣΟΥΠΙΝΟ ΑΦ : devertend-o ΑΙΤ : deversum ΑΦ : deversu ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ devertendus, -a, -um

18 ΡΗΜΑΤΑ, σελ. 16 revertor - reverti - reversum - reverti (ημιαποθετικό) 3 ή revertor - reversus sum - reversum - reverti (αποθετικό) 3 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤ. revert-or revert-ar -, revertere ΠΑΡΑΤ. reverte-bar revertere-r ΜΕΛΛΩΝ revert-ar reversurus, -a, -um sim -, revertitor ΠΑΡΑΚ. revert-i / reversus sum revert-erim / reversus sim ΥΠΕΡΣ. revert-eram / reversus eram revert-issem / reversus essem ΣΥΝΤ. ΜΕΛ. revert-ero / reversus ero ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΜΕΤΟΧΗ * ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ ΕΝΕΣΤ : revert-i ΜΕΛ : reversurum -am, um esse reversuros -as, -a esse ΕΝΕΣΤ : revert-ens ΜΕΛ : reversurus, -a, -um ΠΡΚ : reversus, -a, -um ΓΕΝ : revertend-i ΔΟΤ : revertend-o ΑΙΤ : revertend-um ΠΡΚ : revertisse και ΣΟΥΠΙΝΟ ΑΦ : revertend-o reversum, am, um esse ΑΙΤ : reversum ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ reversos, as, a esse Σ. ΜΕΛ : reversum, am, um fore reversos, as, a fore ΑΦ : reversu revertendus, -a, -um ΤΑ ΗΜΙΑΠΟΘΕΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 1. audeo - ausus sum - ausum - audere 2= τολμώ 2. gaudeo - gavisus sum - gavisum - gaudere 2= χαίρομαι (Β ΛΥΚΕΙΟΥ) 3. soleo - solitus sum - solitum - solere 2= συνηθίζω 4. confido - confisus sum - confisum - confidere 3= εμπιστεύομαι (cum+fido) 5. deverto - deverti - deversum - devertere ή devertor - deverti - deversum - deverti (ημιαποθετικό) 3= καταλύω, μένω (de+vertor) 6. revertor - reverti - reversum - reverti (ημιαποθετικό) ή revertor - reversus sum - reversum - reverti (αποθετικό) 3 = επιστρέφω (re+vertor)

19 ΣΥΝΤ. ΜΕΛ. ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛ. ΠΑΡΑΚΕΙΜ. ΜΕΛΛΩΝ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΕΝΕΣΤΩΣ Τα 15 ρήματα 3ης συζυγίας σε -io : capi-o, cep-i, cap-tum, cap-ere ΡΗΜΑΤΑ, σελ. 17 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ capi-o capi-am - ΕΝΕΣΤ : cap-ere (<capi-ere) capi-s (<capi-i-s) capi-as cap-e (<capi-e) ΜΕΛ : capturum,-am, -um esse capi-t (<capi-i-t) capi-at - capturos,-as, -a esse capi-mus (<capi-i-mus) capi-amus - ΠΡΚ : cep-isse capi-tis (<capi-i-tis) capi-atis capi-te capi-u-nt capi-ant - capere-m (<capierem) capi-e-bam ΜΕΤΟΧΗ capi-e-bas capere-s ΕΝΕΣΤ : capi-ens capi-e-bat capere-t ΜΕΛ : capturus, -a, -um capi-e-bamus capere-mus capi-e-batis capere-tis capi-e-bant capere-nt capi-am capturus,a,um sim - ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ capi-es capturus,a,um sis capi-to ΓΕΝ : capi-e-ndi capi-et capturus,a,um sit capi-to ΔΟΤ : capi-e-ndo capi-emus capturi ae, a simus - ΑΙΤ : capi-e-ndum capi-etis capturi ae, a sitis capi-tote ΑΦ : capi-e-ndo capi-ent capturi ae, a sint capi-unto ΣΟΥΠΙΝΟ cep-i cep-erim ΑΙΤ : capt-um cep-isti cep-eris ΑΦ : capt-u cep-it cep-erit cep-imus cep-erimus cep-istis cep-eritis cep-erunt ( -ere) cep-erint cep-eram cep-issem cep-eras cep-isses cep-erat cep-isset cep-eramus cep-issemus cep-eratis cep-issetis cep-erant cep-issent cep-ero cep-eris cep-erit cep-erimus cep-eritis cep-erint 1. Δεκαπέντε ρήματα της γ συζυγίας έχουν χαρακτήρα i-, όπως και τα ρήματα της δ συζυγίας. Τα ρήματα αυτά αποκόπτουν (συναιρούν) τον χαρακτήρα i-, όταν ακολουθεί i-, -er ή τελικό e. Τον κανόνα δεν ακολουθεί το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα της παθητικής φωνής, που παραμένει capieris (και δεν συναιρείται σε caperis) ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ -i- + -i = i (π.χ. capi-s αντί capi-i-s) -i-+ er = er (π.χ. cap-ere αντί capi-ere) -i-+ e τελικό = e τελικό (π.χ. cap-e αντί capi-e)

20 ΣΥΝΤ. ΜΕΛ. ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛ. ΠΑΡΑΚΕΙΜ. ΜΕΛΛΩΝ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΕΝΕΣΤΩΣ ΡΗΜΑΤΑ, σελ. 18 ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ capi-or capi-ar - ΕΝΕΣΤ : cap-i (<capi-i) cap-e-ris (<capi-e-ris) capi-aris cap-ere (<capi-e-re) ΜΕΛ : captum iri capi-tur (<capi-i-tur) capi-atur - ΠΡΚ : captum,-am, -um esse capi-mur (<capi-i-mur) capi-amur - captos,-as, -a esse capi-mini (<capi-i-mini) capi-amini cap-i-mini (<capi-i-mini) Σ.ΜΕΛ : captum,-am, -um fore capi-u-ntur capi-antur - captos,-as, -a fore capi-e-bar capere-r (<capi-e-rer) ΜΕΤΟΧΗ capi-e-baris capere-ris ΠΡΚ : captus, -a, -um capi-e-batur capere-tur capi-e-bamur capere-mur capi-e-bamini capere-mini capi-e-bantur capere-ntur capi-ar - ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ capi-eris* capi-tor (<capi-i-tor) capi-e-ndus, -a, -um capi-etur capi-tor (<capi-i-tor) capi-emur - capi-emini (capi-mini) capi-entur capi-untor captus, -a, -um sum captus,-a,-um sim captus, -a, -um es captus, -a, -um sis captus, -a, -um est captus, -a, -um sit capti, -ae,-a sumus capti,-ae,-a simus capti, -ae,-a estis capti, -ae,-a sitis capti, -ae,-a sunt capti, -ae,-a sint captus, -a,-um eram captus,-a,-um essem captus, -a, -um eras captus, -a, -um esses captus, -a, -um erat captus, -a, -um esset capti,-ae,-a eramus capti,-ae,-a essemus capti, -ae,-a eratis capti, -ae,-a essetis capti, -ae,-a erant capti, -ae,-a essent captus,-a,-um ero captus,-a,-um eris captus, -a, -um erit capti,-ae,-a erimus capti, -ae,-a eritis capti, -ae,-a erunt lege! Si non... ad leones!

21 ΡΗΜΑΤΑ, σελ. 19 ΤΑ 15 ΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Γ ΣΥΖΥΓΙΑΣ ΣΕ io ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ και ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΟΥΣ 1. abicio - abieci - abiectum - abicere = πετάω κάτι, καταθέτω (τα όπλα) (ab+iacio) 2. obicio - obieci - obiectum - obicere = ρίχνω, προβάλλω αντίρρηση (ob+iacio) 3. capio - cepi - captum - capere = πιάνω 4. accipio - accepi - acceptum - accipere = δέχομαι, μαθαίνω (ab+capio) 5. concipio - concepi - conceptum - concipere = συλλαμβάνω (cum +capio) 6. incipio - incepi - inceptum - incipere = αρχίζω (in+capio) 7. intercipio - intercepi - interceptum - intercipere = αρπάζω (inter+capio) 8. recipio - recepi - receptum - recipere = παίρνω πίσω (re+capio) 9. suscipio - suscepi - susceptum - suscipere = παραλαμβάνω, δέχομαι (sub+capio) 10. praecipio - praecepi - praeceptum - praecipere = καθοδηγώ. (prae+capio) 11. facio - feci - factum - facere = κάνω 12. afficio (adficio) - affeci (adfeci) - affectum (adfectum) - afficere (adficere) = περιβάλλω (ad+facio) 13. deficio - defeci - defectum - deficere= χάνομαι, παθαίνω έκλειψη (de+facio) (Β ΛΥΚΕΙΟΥ) 14. efficio - effeci - effectum - efficere = κατορθώνω, δημιουργώ (e+facio) 15. interficio - interfeci - interfectum - interficere = σκοτώνω (inter+facio) 16. reficio - refeci - refectum - reficere = ξεκουράζω (re+facio) (Β ΛΥΚΕΙΟΥ) 17. gradior - gressus sum - gressum - gradi (αποθετικό) = βαδίζω (Β ΛΥΚΕΙΟΥ) 18. congredior-congressus sum-congressum-congredi (αποθετικό) = συγκρούομαι (cum+gradior) 19. egredior - egressus sum - egressum - egredi (αποθετικό) = βγαίνω (e+gradior) 20. ingredior - ingressus sum - ingressum - ingredi (αποθετικό) = εισέρχομαι (in+gradior) 21. aspicio - aspexi - aspectum - aspicere = κοιτάζω (a+specio) 22. conspicio - conspexi - conspectum - conspicere = βλέπω (cum+specio) 23. concutio - concussi - concussum - concutere = συνταράζω (cum + quatio) (Β ΛΥΚΕΙΟΥ) 24. fugio - fugi - fugitum - fugere = φεύγω 25. confugio - confugi confugere = καταφεύγω (cum+fugio) 26. cupio - cupivi (cupii) - cupitum - cupere = επιθυμώ 27. morior - mortuus sum (μετοχή μέλλοντα moriturus) - mortuum - mori (αποθετικό) = πεθαίνω 28. pario - peperi - partum (μετοχή μέλλοντα pariturus) - parere = γεννώ 29. patior - passus sum - passum - pati (αποθετικό) = ανέχομαι, υπομένω 30. praeripio - praeripui - praereptum - praeripere = αρπάζω (prae+rapio)

22 ΣΥΝΤ. ΜΕΛ. ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛ. ΠΑΡΑΚΕΙΜ. ΜΕΛΛΩΝ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΕΝΕΣΤΩΣ ΡΗΜΑΤΑ, σελ. 20 Το ανώμαλο ρήμα sum, fui, esse=είμαι ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ sum sim - ΕΝΕΣΤ : esse es sis es ΜΕΛ : fore ή est sit - futurum,-am, -um esse sumus simus - futuros,-as, -a esse estis sitis este ΠΡΚ : fuisse sunt sint - eram essem ΜΕΤΟΧΗ eras esses ΕΝΕΣΤ : μετοχή ενεστώτα erat esset σχηματίζουν μόνο τα σύνθετα: eramus essemus absum και praesum : absens-praesens eratis essetis ΜΕΛ : fut-urus, -a, -um erant essent ero futurus,-a,-um sim - ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ eris futurus,-a,-um sis es-to - erit futurus,-a,-um sit es-to ΣΟΥΠΙΝΟ erimus futuri,-ae,-a simus - - eritis futuri,-ae,-a sitis es-tote erunt futuri,-ae,-a sint sunto fu-i fu-erim fu-isti fu-eris fu-it fu-erit fu-imus fu-erimus fu-istis fu-eritis fu-erunt / -ere fu-erint fu-eram fu-issem fu-eras fu-isses fu-erat fu-isset fu-eramus fu-issemus fu-eratis fu-issetis fu-erant fu-issent fu-ero fu-eris fu-erit fu-erimus fu-eritis fu-erint 1. Το sum δεν σχηματίζει γερούνδιο και σουπίνο. Σχηματίζει όμως μετοχή μέλλοντα (futurus) και όλους τους παραγόμενους από αυτήν τύπους. 2. Μετοχή ενεστώτα σχηματίζουν μόνο τα σύνθετα absum και praesum : absens-praesens 3. Πολλοί τύποι του sum χρησιμοποιούνται στο σχηματισμό των περιφραστικών τύπων των ρημάτων. ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΟΥ sum ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 1. absum - afui - abesse = απουσιάζω, είμαι μακριά 2. adsum - adfui (affui) - adesse = παρευρίσκομαι, έρχομαι 3. interest - interfuit - interesse (απρόσωπο) = ενδιαφέρει 4. praesum - praefui - praeesse = προΐσταμαι, είμαι παρών

23 ΣΥΝΤ. ΜΕΛ. ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛ. ΠΑΡΑΚΕΙΜ. ΜΕΛΛΩΝ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΕΝΕΣΤΩΣ ΡΗΜΑΤΑ, σελ. 21 Το ανώμαλο ρήμα possum, potui, posse =μπορώ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ possum (<pot+sum) possim (<pot+sim) ΕΝΕΣΤ : posse (<pot+esse) potes possis ΜΕΛ : - potest possit ΠΡΚ : potuisse possumus (<pot+sumus) possimus potestis possitis possunt (<pot+sunt) possint poteram possem ΜΕΤΟΧΗ poteras posses ΕΝΕΣΤ : potens poterat posset ΜΕΛ : - poteramus possemus poteratis possetis poterant possent potero ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ poteris - poterit - ΣΟΥΠΙΝΟ poterimus - poteritis poterunt potu-i potu-erim potu-isti potu-eris potu-it potu-erit potu-imus potu-erimus potu-istis potu-eritis potu-erunt ή-ere potu-erint potu-eram potu-issem potu-eras potu-isses potu-erat potu-isset potu-eramus potu-issemus potu-eratis potu-issetis potu-erant potu-issent potu-ero potu-eris potu-erit potu-erimus potu-eritis potu-erint 1.Το ανώμαλο ρήμα possum σχηματίζει τους τύπους του από τη ρίζα pot+sum με βάση τον κανόνα : pot+s=poss-. π.χ. pot+sum>possum, αλλά pot+es>potes. 2.Δεν έχει γερούνδιο και σουπίνο, άρα ούτε και τους παραγόμενους από το σουπίνο τύπους (μετοχή μέλλοντα, υποτακτική μέλλοντα, απαρέμφατο μέλλοντα). Επίσης δεν έχει προστακτική.

24 ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΩΝ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ Σ ΜΕΛΛΩΝ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΕΝΕΣΤΩΣ ΡΗΜΑΤΑ, σελ. 22 Το ανώμαλο ρήμα eo, ivi (ii), itum, ire =βαίνω, πηγαίνω ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ eo eam - ΕΝΕΣΤ : ire is eas i ΜΕΛ : iturum, -am, -um esse it eat - ituros, -as, -a esse imus eamus - ΠΡΚ : isse (<ivisse-iise) itis eatis ite eunt eant - ibam irem ΜΕΤΟΧΗ ibas ires ΕΝΕΣΤ : iens, γεν. euntis ibat iret ΜΕΛ : iturus, -a, -um ibamus iremus ibatis iretis ibant irent i-bo iturus,-a,-um sim - ΓΕΡΟΥΝΔΙO i-bis iturus,-a,-um sis ito ΓΕΝ : eundi i-bit iturus,-a,-um sit ito ΔΟΤ : eundo i-bimus ituri,-ae,-a simus - ΑΙΤ : eundum i-bitis ituri,-ae,-a sitis itote ΑΦ : eundo i-bunt ituri,-ae,-a sint eunto ivi και ii ierim (<iverim) ΣΟΥΠΙΝΟ isti (<ivisti-iisti) ieris (<iveris) ΑΙΤ : itum iit (<ivit) ierit (<iverit) ΑΦ : itu iimus (<ivimus) ierimus (<iverimus) istis (<ivistis-iistis) ieritis (<iveritis) ierunt, -ere (<iverunt) ierint (<iverint) ieram (<iveram) issem (<ivissem - iissem) ieras (<iveras) isses (<ivisses - iisses) ierat (<iverat) isset (<ivisset - iisset) ieramus (<iveramus) issemus (<ivissemus - issemus) ieratis (<iveratis) issetis (<ivissetis - iissetis) ierant (<iverant) issent (<ivissent - iissent) iero (<ivero) ieris (<iveris) ierit (<iverit) ierimus (<iverimus) ieritis (<iveritis) ierint (<iverint) 1. Το ανώμαλο ρήμα eo (=βαίνω, πηγαίνω) έχει δύο θέματα : α) θέμα e- μπροστά από τα φωνήεντα a,o, u β) θέμα i- μπροστά από σύμφωνο ή άλλο -i 2. Πρακτικός κανόνας : κλίνεται σαν ρήμα 4ης συζυγίας αλλά ο Παρατατικός οριστικής είναι ibam και ο Μέλλοντας Οριστικής ibo 3. Στον Παρακείμενο το σύμφωνο v- των αρχικών τύπων συχνά παραλείπεται και προκύπτουν τύποι με ii-. To ii- απλοποιείται σε i- μπροστά από s-. π.χ. β ενικό : ivisti-iisti-isti, απαρέμφατο : ivisse-iisse-isse 4. Η μετοχή ενεστώτα iens είναι η μοναδική μετοχή ενεστώτα που στην κλίση της χρησιμοποιούνται δύο θέματα (i-, e-). Η πλήρης κλίση της έχει ως εξής : ΑΡΣ-ΘΗΛ : iens, euntis, eunti, euntem, iens, eunte/i euntes, euntium, euntibus, euntes, euntes, euntibus ΟΥΔ : iens, euntis, eunti, iens, iens, eunte/i euntia, euntium, euntibus, euntia, euntia, euntibus 5. Προσοχή στο σχηματισμό του γερουνδίου (με θέμα e-) : eundi κλπ 4. Παθητική φωνή σχηματίζουν : α) το απρόσωπο itur στο γ ενικό β) τα μεταβατικά σύνθετα, όπως το adeo(=πλησιάζω) και το trans-eo (=διασχίζω)

25 ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΩΝ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛ. ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΩΝ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΕΝΕΣΤΩΣ ΡΗΜΑΤΑ, σελ. 23 adeor, aditus sum, adiri =προσεγγίζομαι, πλησιάζομαι ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ adeor adear - ΕΝΕΣΤ : adiri adiris adearis adire ΜΕΛ : aditum iri aditur adeatur - ΠΡΚ : aditum,-am,-um esse adimur adeamur - aditos,-as,-a esse adimini adeamini adimini Σ.ΜΕΛ : aditum,-am,-um fore adeuntur adeantur - aditos,-as,-a fore adibar adirer ΜΕΤΟΧΗ adibaris adireris ΠΡΚ : aditus, -a, -um adibatur adiretur ΓΕΡΟΥΝΔΙAKO adibamur adiremur adeundus, -a, -um adibamini adiremini adibantur adirentur adi-bor - adi-beris aditor adi-bitur aditor adi-bitur - adi-bimini (adimini) adi-buntur adeuntor aditus,-a,-um sum aditus,-a,-um sim aditus,-a,-um es aditus,-a,-um sis aditus,-a,-um est aditus,-a,-um sit aditi,-ae,-a sumus aditi,-ae,-a simus aditi,-ae,-a estis aditi,-ae,-a sitis aditi,-ae,-a sunt aditi,-ae,-a sint aditus,-a,-um eram aditus,-a,-um essem aditus,-a,-um eras aditus,-a,-um esses aditus,-a,-um erat aditus,-a,-um esset aditi,-ae,-a eramus aditi,-ae,-a essemus aditi,-ae,-a eratis aditi,-ae,-a essetis aditi,-ae,-a erant aditi,-ae,-a essent aditus,-a,-um ero aditus,-a,-um eris aditus,-a,-um erit aditi,-ae,-a erimus aditi,-ae,-a eritis aditi,-ae,-a erunt itur, itum est, iri (απρ.)=γίνεται πορεία ΟΡΙΣΤΙΚΗ itur ibatur ibitur itum est itum erat itum erit ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΕΝΕΣΤ : iri ΠΡΚ : itum esse Σ. ΜΕΛ : itum fore ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ eatur iretur itum sit itum esset METOXH ΠΡΚ : itum ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΟΥ eo ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 1. abeo - abivi (abii) - abitum - abire = φεύγω 2. adeo - adii - aditum - adire = πλησιάζω 3. nequeo - nequivi - nequire (ελλειπτικό) = δεν μπορώ 4. pereo - perii- peritum- perire= χάνομαι, πεθαίνω 5. redeo - redii - reditum - redire = επιστρέφω 6. transeo - transii - transitum - transire = περνώ, διέρχομαι (Β ΛΥΚΕΙΟΥ)

26 ΣΥΝΤ.ΜΕΛΛΩΝ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛ. ΠΑΡΑΚΕΙΜ. ΜΕΛΛΩΝ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΕΝΕΣΤΩΣ ΡΗΜΑΤΑ, σελ. 24 Το ανώμαλο ρήμα fer-o, tul-i, lat-um, fer-re =φέρω ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ fer-o fer-am ΕΝΕΣΤ : fer-re fer-s fer-as fer ΜΕΛ : laturum,-am,-um esse fer-t fer-at laturos,-as,-a esse fer-i-mus fer-amus ΠΡΚ : tul-isse fer-tis fer-atis fer-te fer-u-nt fer-ant fer-e-bam ferre-m ΜΕΤΟΧΗ fer-e-bas ferre-s ΕΝΕΣΤ : fer-e-ns fer-e-bat ferre-t ΜΕΛ : lat-urus, -a, -um fer-e-bamus ferre-mus fer-e-batis ferre-tis fer-e-bant ferre-nt fer-am laturus -a,-um sim ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ fer-es laturus -a,-um sis fer-to ΓΕΝ : fer-e-ndi fer-et laturus -a,-um sit fer-to ΔΟΤ : fer-e-ndo fer-emus laturi,-ae,-a simus ΑΙΤ : fer-e-ndum fer-etis laturi,-ae,-a sitis fer-tote ΑΦ : fer-e-ndo fer-ent laturi,-ae,-a sint fer-unto tul-i tul-erim ΣΟΥΠΙΝΟ tul-isti tul-eris ΑΙΤ : lat-um tul-it tul-erit ΑΦ : lat-u tul-imus tul-erimus tul-istis tul-eritis tul-erunt /tul-ere tul-erint tul-eram tul-issem tul-eras tul-isses tul-erat tul-isset tul-eramus tul-issemus tul-eratis tul-issetis tul-erant tul-issent tul-ero tul-eris tul-erit tul-erimus tul-eritis tul-erint Το ανώμαλο ρήμα fero κλίνεται όπως τα ρήματα της γ συζυγίας, με τις εξής ιδιομορφίες : 1) το συνδετικό φωνήεν i-αποβάλλεται μπροστά από s ή t (πχ. fers αντί feris, fert αντί ferit) 2) το συνδετικό φωνήεν e-αποβάλλεται μπροστά από r (π.χ. ferre αντί ferere). Αυτό δεν συμβαίνει στο β ενικό του μέλλοντα οριστικής της παθητικής φωνής που παραμένει fereris (και όχι ferris) 3) To β ενικό της προστακτικής ενεστώτα σχηματίζεται χωρίς κατάληξη : fer αντί fere

27 ΣΥΝΤ.ΜΕΛΛΩΝ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛ. ΠΑΡΑΚΕΙΜ. ΜΕΛΛΩΝ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΕΝΕΣΤΩΣ ΡΗΜΑΤΑ, σελ. 25 ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ fer-or fer-ar - ΕΝΕΣΤ : fer-ri fer-ris fer-aris ferre ΜΕΛ : latum iri fer-tur fer-atur - ΠΡΚ : latum,-am,-um esse fer-i-mur fer-amur - latos,-as,-a esse fer-i-mini fer-amini fer-i-mini Σ. ΜΕΛ : latum,-am,-um fore fer-u-ntur fer-antur - latos,-as,-a fore fer-e-bar ferre-r ΜΕΤΟΧΗ fer-e-baris ferre-ris ΠΡΚ : latus, -a, -um fer-e-batur ferre-tur fer-e-bamur ferre-mur ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ fer-e-bamini ferre-mini ferendus, -a, um fer-e-bantur ferre-ntur fer-ar - fer-eris* fer-tor fer-etur fer-tor fer-emur - fer-emini (fer-i-mini) fer-entur fer-u-ntor latus,-a,-um sum latus, -a, -um sim latus,-a,-um es latus,-a,-um sis latus,-a,-um est latus,-a,-um sit lati,-ae,-a sumus lati,-ae,-a simus lati,-ae,-a estis lati,-ae,-a sitis lati,-ae,-a sunt lati,-ae,-a sint latus,-a,-um eram latus,-a,-um essem latus,-a,-um eras latus,-a,-um esses latus,-a,-um erat latus,-a,-um esset lati,-ae,-a eramus lati,-ae,-a essemus lati,-ae,-a eratis lati,-ae,-a essetis lati,-ae,-a erant lati,-ae,-a essent latus, -a, -um ero latus,-a,-um eris latus,-a,-um erit lati,-ae,-a erimus lati,-ae,-a eritis lati,-ae,-a erunt ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΟΥ fero ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 1. affero (adfero) - attuli - allatum - afferre = φέρω, προσφέρω (ad+fero) 2. confero - contuli - collatum - conferre = συγκεντρώνω (cum+fero) 3. defero - detuli - delatum - deferre = μεταφέρω (de+fero) 4. offero (obfero) - obtuli - oblatum - offerre = φέρνω κάτι (ob+fero) 5. refero - retuli (rettuli) - relatum - referre = παραδίδω, αναφέρω (re+fero) 6. transfero - transtuli - translatum - transferre = μεταφέρω (trans+fero)

28 ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΩΝ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΩΝ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΕΝΕΣΤΩΣ ΡΗΜΑΤΑ, σελ. 26 Το ανώμαλο ρήμα fio, factus sum, fieri=γίνομαι 1. Το ανώμαλο ρήμα fio (=γίνομαι) χρησιμοποιείται ως παθητικό του facio (αντί του facior, που δεν απαντάται). Στα σύνθετα του facio όμως χρησιμοποιείται κανονικά το παθητικό -ficior : π.χ.interficior 2. Έχει ενεργητικό ενεστώτα κλινόμενο κατά την δ συζυγία και παθητικό παρακείμενο. 3. Το απαρέμφατο ενεστώτα fieri δεν σχηματίζεται κατά την τέταρτη συζυγία. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ fi-o fi-am - ΕΝΕΣΤ : fieri fi-s fi-as fi ΜΕΛ : factum iri fi-t fi-at - ΠΡΚ : factum,-am,-um esse fi-mus fi-amus - factos,-as,-a esse fi-tis fi-atis fite Σ.ΜΕΛ : factum,-am,-um fore fi-u-nt fi-ant - factos,-as,-a fore fi-e-bam fiere-m ΜΕΤΟΧΗ fi-e-bas fiere-s factus, -a, -um fi-e-bat fiere-t fi-e-bamus fiere-mus ΓΕΡΟΥΝΔΙAKO fi-e-batis fiere-tis faciendus, -a, -um fi-e-bant fiere-nt fi-am - fi-es fi-to fi-et fi-to fi-emus - fi-etis fi-tote fi-ent (fi-unto) factus,-a,-um sum factus,-a,-um sim factus,-a,-um es factus,-a,-um sis factus,-a,-um est factus,-a,-um sit facti,-ae,-a sumus facti,-ae,-a simus facti,-ae,-a estis facti,-ae,-a sitis facti,-ae,-a sunt facti,-ae,-a sint factus, -a, -um eram factus, -a, -um essem factus,-a,-um eras factus,-a,-um esses factus,-a,-um erat factus,-a,-um esset facti,-ae,-a eramus facti,-ae,-a essemus facti,-ae,-a eratis facti,-ae,-a essetis facti,-ae,-a erant facti,-ae,-a essent factus,-a,-um ero factus,-a,-um eris factus,-a,-um erit facti,-ae,-a erimus facti,-ae,-a eritis facti,-ae,-a erunt

29 ΣΥΝΤ. ΜΕΛ. ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛ. ΠΑΡΑΚΕΙΜ. ΜΕΛΛΩΝ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΕΝΕΣΤΩΣ ΡΗΜΑΤΑ, σελ. 27 Τα ανώμαλα ρήματα volo, nolo, malo volo, volui, velle=θέλω nolo, nolui, nolle=δεν θέλω ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ volo velim nolo nolim - vis velis non vis nolis nol-i vult velit non vult nolit - volumus velimus nolumus nolimus - vultis velitis non vultis nolitis nol-ite volunt velint nolunt nolint - volebam vellem nolebam nollem volebas velles nolebas nolles volebat vellet nolebat nollet volebamus vellemus nolebamus nollemus volebatis velletis nolebatis nolletis volebant vellent nolebant nollent volam nolam - voles noles nol-ito volet nolet nol-ito volemus nolemus - voletis noletis nol-itote volent nolent nol-unto volu-i volu-erim nolu-i nolu-erim volu-isti volu-eris nolu-isti nolu-eris volu-it volu-erit nolu-it nolu-erit volu-imus volu-erimus nolu-imus nolu-erimus volu-istis volu-eritis nolu-istis nolu-eritis volu-erunt/ere volu-erint nolu-erunt/ere nolu-erint volu-eram volu-issem nolu-eram nolu-issem volu-eras volu-isses nolu-eras nolu-isses volu-erat volu-isset nolu-erat nolu-isset volu-eramus volu-issemus nolu-eramus nolu-issemus volu-eratis volu-issetis nolu-eratis nolu-issetis volu-erant volu-issent nolu-erant nolu-issent volu-ero nolu-ero volu-eris nolu-eris volu-erit nolu-erit volu-erimus nolu-erimus volu-eritis nolu-eritis volu-erint nolu-erint ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΕΝΕΣΤ : velle ΕΝΕΣΤ : nolle ΠΡΚ : voluisse ΠΡΚ : noluisse ΜΕΤΟΧΗ ΜΕΤΟΧΗ ΕΝΕΣΤ : volens ΕΝΕΣΤ : nolens

30 ΣΥΝΤ. ΜΕΛ. ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛ. ΠΑΡΑΚΕΙΜ. ΜΕΛΛΩΝ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΕΝΕΣΤΩΣ ΡΗΜΑΤΑ, σελ. 28 malo, malui, malle=προτιμώ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ malo malim ΕΝΕΣΤ : malle mavis malis ΠΡΚ : maluisse mavult malit malumus malimus ΜΕΤΟΧΗ mavultis malitis - malunt malint malebam mallem malebas malles malebat mallet malebamus mallemus malebatis malletis malebant mallent malam males malet malemus maletis malent malu-i malu-erim malu-isti malu-eris malu-it malu-erit malu-imus malu-erimus malu-istis malu-eritis malu-erunt/ere malu-erint malu-eram malu-issem malu-eras malu-isses malu-erat malu-isset malu-eramus malu-issemus malu-eratis malu-issetis malu-erant malu-issent malu-ero malu-eris malu-erit malu-erimus malu-eritis malu-erint 1) volo= θέλω, nolo(<non+volo)=δεν θέλω, malo (<magis+volo)=προτιμώ. 2) Τα ρήματα αυτά δεν έχουν σουπίνο, γερούνδιο, μετοχή μέλλοντα, υποτακτική μέλλοντα. 3) Προστακτική έχει μόνο το nolo, που χρησιμοποιείται στην απαγόρευση (+τελικό απαρέμφατο) 4) Το malo δεν έχει μετοχή ενεστώτα. 5) Η Υποτακτική Ενεσώτα με κατάληξη im, όπως και του ρήματος sum.

31 ΣΥΝΤ.ΜΕΛ. ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛ. ΠΑΡΑΚΕΙΜ. ΜΕΛΛΩΝ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΕΝΕΣΤΩΣ Το ελλειπτικό ρήμα coepi, coepisse=αρχίζω ΡΗΜΑΤΑ, σελ. 29 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡ. incipi-o incipi-am - ΕΝΕΣΤ : incip-ere incipi-s incipi-as incipe ΜΕΛ : coepturum, -am, um esse incipi-t incipi-at - coepturos,-as,-a esse incipi-mus incipi-amus - ΠΡΚ : coep-isse incipi-tis incipi-atis incipite incipi-u-nt incipi-ant - incipi-e-bam incipere-m ΜΕΤΟΧΗ incipi-e-bas incipere-s ΕΝΕΣΤ : incipi-ens incipi-e-bat incipere-t ΜΕΛ : coepturus, -a, -um incipi-e-bamus incipere-mus ΠΡΚ.: coeptus, -a, -um incipi-e-batis incipere-tis incipi-e-bant incipere-nt incipi-am incepturus,a,um sim - ΣΟΥΠΙΝΟ incipi-es incepturus,a,um sis incipito ΑΙΤ : coeptum incipi-et incepturus,a,um sit incipito ΑΦ : coeptu incipi-emus incepturi ae, a simus - incipi-etis incepturi ae, a sitis incipitote incipi-ent incepturi ae, a sint incipiunto coep-i coep-erim coep-isti coep-eris coep-it coep-erit coep-imus coep-erimus coep-istis coep-eritis coep-erunt /-ere coep-erint coep-eram coep-issem coep-eras coep-isses coep-erat coep-isset coep-eramus coep-issemus coep-eratis coep-issetis coep-erant coep-issent coep-ero coep-eris coep-erit coep-erimus coep-eritis coep-erint 1.Τα ελλειπτικά ρήματα coepi (=αρχίζω) και memini (=θυμάμαι) είναι παρακείμενοι με σημασία ενεστώτα. 2.Το coepi σχηματίζει Οριστική και Υποτακτική των τριών συντελικών χρόνων, μετοχές και των τριών χρόνων (και μετοχή παθητικού παρακειμένου : coeptus) και απαρέμφατα Μέλλοντα και Παρακειμένου. Αναπληρώνει τους υπόλοιπους τύπους από το ρ. incipio. 3.Το memini σχηματίζει Οριστική και Υποτακτική των τριών συντελικών χρόνων, δύο τύπους Προστακτικής Μέλλοντα (με σημασία Ενεστώτα) και απαρέμφατο Παρακειμένου.

32 ΣΥΝΤ.ΜΕΛ. ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛ. ΠΑΡΑΚΕΙΜ. ΜΕΛΛΩΝ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΕΝΕΣΤΩΣ ΡΗΜΑΤΑ, σελ. 30 Το ελλειπτικό ρήμα memini, meminisse=θυμάμαι ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ memin-i memin-isti memin-it memin-imus memin-istis memin-erunt /-ere memin-eram memin-eras memin-erat memin-eramus memin-eratis memin-erant memin-ero memin-eris memin-erit memin-erimus memin-eritis memin-erint memin-erim memin-eris memin-erit memin-erimus memin-eritis memin-erint memin-issem memin-isses memin-isset memin-issemus memin-issetis memin-issent - memento - - mementote - memin-isse

33 ΠΑΡΑΚΕΙΜ. ΜΕΛΛΩΝ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΕΝΕΣΤΩΣ ΡΗΜΑΤΑ, σελ. 31 Τα ελλειπτικά ρήματα inquam, aio, ave, quaeso 1. Τα ρήματα αυτά σχηματίζουν μόνο τους τύπους του πίνακα. 2. Τα inquam και quaeso χρησιμοποιούνται παρενθετικά. 3. Οι τύποι του inquam στις παρενθέσεις δεν είναι εύχρηστοι. 4. Το ave χρησιμοποιείται ως χαιρετισμός, π.χ. Ave Caesar, morituri te salutant (=χαίρε, Καίσαρ, οι μελλοθάνατοι σε χαιρετούν) inquam=λέγω, φημί aio=λέγω ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ inquam - aio - inquis inque ais ai inquit - ait - (inquimus) (inquitis) inquiunt - aiunt - - ΜΕΤΟΧΗ aiebam ΜΕΤΟΧΗ - ΕΝΕΣΤ : inquiens aiebas ΕΝΕΣΤ : aiens inqui-e-bat aiebat - aiebamus - aiebatis - aiebant - inqui-es inqui-et (inquii) - inquisti - inquit ait (inquimus) ave=χαίρε quaeso=παρακαλώ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ - quaeso ave (ή have) avete (ή havete) quaesumus ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΛΛΟΝΤΑ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΕΝΕΣΤΩΤΑ - quaesere aveto (ή haveto) ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΕΝΕΣΤΩΤΑ avere (ή havere)

34 ΡΗΜΑΤΑ, σελ. 32 ΙΔΙΟΜΟΡΦΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΙΔΙΟΜΟΡΦΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑ 1. Τα παρακάτω ρήματα σχηματίζουν μετοχή μέλλοντα, αν και δεν έχουν σουπίνο : insto, insiti, -, instare 1 (= πιέζω) : μτχ. μελ : instaturus valeo, valui, -, valere 2 (= υγιαίνω) : μτχ. μελ : valiturus disco, didici, -, discere 3 (= μαθαίνω κάτι) : μτχ. μελ. disciturus 2. Τα παρακάτω ρήματα σχηματίζουν ανώμαλα τη μετοχή μέλλοντα : morior, mortuus sum, mortuum, mori (αποθ.) 3 (= πεθαίνω): μτχ. μελ : moriturus (αντί mortuurus) nascor, natus sum, natum, nasci (αποθ.) 3 (= γεννιέμαι): μτχ. μελ : nasciturus (αντί naturus) orior, ortus sum, ortum, oriri (αποθ.) 4 (=ανατέλλω): μτχ. μελ : oriturus (αντί orturus) pario, peperi, partum, parere 3 (=γεννώ): μτχ. μελ : pariturus (αντί parturus) reseco, resecui, resectum, resecare 1 (= κόβω): μτχ. μελ : resecaturus (αντί resecturus) ruo, rui, rutum, ruere (= ορμώ): μτχ. μελ : ruiturus (αντί ruturus) ΙΔΙΟΜΟΡΦΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΣΤΩΤΑ 1.Τα παρακάτω ρήματα σχηματίζουν το β ενικό της προστακτικής του ενεργητικού ενεστώτα χωρίς την κατάληξη e. dico, dixi, dictum, dicere 3 (= λέω) : dic (αντί dice) duco, duxi, ductum, ducere 3 (= οδηγώ) : duc (αντί duce) fero, tuli, latum, ferre (= φέρω) : fer (αντί fere) facio, feci, factum, facere 3*15 (= κάνω) : fac (αντί face) Το ίδιο και τα σύνθετα των τριών πρώτων : edico, edixi, edictum, edicere 3 (= διατάζω) : edic (αντί edice) deduco, deduxi, deductum, deducere 3 (= οδηγώ) : deduc (αντί deduce) defero, detuli, delatum, deferre (= μεταφέρω) : defer (αντί defere) Τα σύνθετα όμως του facio σχηματίζουν τον τύπο κανονικά : interficio, interfeci, interfectum, interficere 3*15 (= σκοτώνω) : interfice 2. Η προστακτική ενεστώτα του ρ. scio 4 (=γνωρίζω) σχηματίζεται σύμφωνα με την προστακτική μέλλοντα : - scito (αντί sci) - - scitote (αντί scite) -

35 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ, σελ. 33 ΠΡΩΤΗ ΚΛΙΣΗ 1. Η πρώτη κλίση περιλαμβάνει θηλυκά και λίγα αρσενικά (όσα δηλώνουν ονόματα ή επαγγέλματα ανδρικά και τα ονόματα ποταμών : nauta, poeta, Trevia) 2. Τα dea (=θεά) και filia (=κόρη) σχηματίζουν στη δοτική και αφαιρετική πληθυντικού και τύπο σε -abus, για να ξεχωρίζουν από τα αντίστοιχα αρσενικά (deus και filius). 3. Το familia (=οικογένεια) σχηματίζει γεν. ενικού και familias (αρχαιότερος τύπος) 4. Κατά την πρώτη κλίση και χωρίς καμία ιδιομορφία κλίνεται και το θηλυκό γένος των δευτεροκλίτων επιθἐτων (στο θετικό και υπερθετικό βαθμό), της μετοχής μέλλοντα και της μετοχής παρακειμένου. ΟΝ -a terr-a (γη) ΓΕΝ -ae terr-ae ΔΟΤ -ae terr-ae ΑΙΤ -am terr-am -a terr-a ΑΦ -a terr-a ΟΝ -ae terr-ae ΓΕΝ -arum terr-arum ΔΟΤ -is terr-is ΑΙΤ -as terr-as -ae terr-ae ΑΦ -is terr-is ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΟΝ de-a (θεά) fili-a (κόρη) famili-a (οικογένεια) ΓΕΝ de-ae fili-ae famili-ae / famili-as ΔΟΤ de-ae fili-ae famili-ae ΑΙΤ de-am fili-am famili-am de-a fili-a famili-a ΑΦ de-a fili-a famili-a ΟΝ de-ae fili-ae famili-ae ΓΕΝ de-arum fili-arum famili-arum ΔΟΤ de-is / de-abus fili-is / fili-abus famili-is ΑΙΤ de-as fili-as famili-as de-ae fili-ae famili-ae ΑΦ de-is / de-abus fili-is / fili-abus famili-is

36 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ, σελ. 34 ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΛΙΣΗ 1. Η δεύτερη κλίση περιλαμβάνει αρσενικά και λίγα θηλυκά (π.χ. τα ονόματα δέντρων, όπως ficus=συκιά) 2. Το deus έχει κλητική όμοια με την ονομαστική (deus) και από το επίθετο divus (dive). Στον πληθυντικό οι τύποι σε -ei συναιρούνται σε -ii και -i. Στη γενική υπάρχει και συγκεκομμένος τύπος deum. 3. Τα υπερδισύλλαβα σε -ius και -ium (ουδέτερα) σχηματίζουν τη γενική και συνηρημένη : socius : socii και soci, officium : officii και offici 4. Τα κύρια λατινικά ονόματα σε -ius (Vergilius, Antonius, Caius, Manlius κλπ) και το filius σχηματίζουν την κλητική ενικού σε i : Verrgili, Antoni, fili 5. Τα αρσενικά σε -er έχουν τις ίδιες καταλήξεις με τα σε -us, εκτός από την ονομαστική και κλητική ενικού (-er). Τα περισσότερα διατηρούν το -e- του θέματος (puer, pueri) και άλλα το συγκόπτουν (ager, agri), όπως τα συγκοπτόμενα της αρχαίας ελληνικής(πατήρ, πατρός) 6. Ορισμένα δευτερόκλιτα σχηματίζουν γενική πληθυντικού και σε um, π.χ. sestertius (=σηστέρτιος) : sesteriorum και sestertium 7. Κατά τη δεύτερη κλιση χωρίς καμιά ιδιομορφία κλίνονται και το αρσενικό και ουδέτερο γένος των δευτεροκλίτων επιθέτων (στο θετικό και υπερθετικό βαθμό), της μετοχής μέλλοντα και της μετοχής παρακειμένου. ΑΡΣ -ΘΗΛ ΑΡΣ ΟΥΔ ΟΝ -us domin-us (κύριος) er- puer (παιδί) ager (αγρός) -um don-um (δώρο) ΓΕΝ -i domin-i (e)r-i puer-i agr-i -i don-i ΔΟΤ -o domin-o (e)r-o puer-o agr-o -o don-o ΑΙΤ -um domin-um (e)r-um puer-um agr-um -um don-um -e domin-e er- puer ager -um don-um ΑΦ -o domin-o (e)r-o puer-o agr-o -o don-o ΟΝ -i domin-i (e)r-i puer-i agr-i -a don-a ΓΕΝ -orum domin-orum (e)r-orum puer-orum agr-orum -orum don-orum ΔΟΤ -is domin-is (e)r-is puer-is agr-is -is don-is ΑΙΤ -os domin-os (e)r-os puer-os agr-os -a don-a -i domin-i (e)r-i puer-i agr-i -a don-a ΑΦ -is domin-is (e)r-is puer-is agr-is -is don-is ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΟΝ de-us (θεός) soci-us (σύντροφος) fili-us (γιός) Vergili-us offici-um (αξίωμα) ΓΕΝ de-i soci-i / soc-i fili-i / fil-i Vergili-i / Vergili offici-i / offici ΔΟΤ de-o soci-o fili-o Vergili-o offici-o ΑΙΤ de-um soci-um fili-um Vergili-um offici-um de-us / dive soci-e fili-e / fil-i Vergili offici-um ΑΦ de-o soci-o fili-o Vergili-o offici-o ΟΝ de-i / di-i / di soci-i fili-i offici-a ΓΕΝ de-orum / de-um soci-orum fili-orum offici-orum ΔΟΤ de-is / di-is / dis soci-is fili-is offici-is ΑΙΤ de-os soci-os fili-os offici-a de-i / di-i / di soci-i fili-i offici-a ΑΦ de-is / di-is / dis soci-is fili-is offici-is

37 ΤΡΙΤΗ ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ, σελ Τα τριτόκλιτα ουσιαστικά είναι και των τριών γενών και διακρίνονται σε συμφωνόληκτα (που είναι όλα ανισοσύλλαβα, δηλ. η γενική ενικού έχει μια συλλαβή περισσότερη από την ονομαστική π.χ. mons, montis) και φωνηεντόληκτα (που είναι όλα ισοσύλλαβα, δηλ. η γενική ενικού έχει τον ίδιο αριθμό συλλαβών με την ονομαστική π.χ. finis, finis). 2. Το θέμα των τριτοκλίτων το βρίσκουμε αφαιρώντας από τη γενική ενικού την κατάληξη -is : reg-is, mont-is. Είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε όχι μόνο την ονομαστική αλλά και τη γενική ενικού, προκειμένου να ξέρουμε το θέμα και να μπορούμε να το κατατάξουμε σε μια από τις τρεις κλιτικές κατηγορίες. 3. Τα αρσενικά και τα θηλυκά έχουν τις ίδιες καταλήξεις. Τα ουδέτερα διαφέρουν στην ονομαστική, αιτιατική και κλητική ενικού (ακατάληκτα) και ονομαστική, αιτιατική και κλητική πληθυντικού (κατάληξη -a ή -ia). 4. Τα αρσενικά και θηλυκά της κατηγορίας 2 έχουν διαφέρουν από τα αρσενικά και θηλυκά της κατηγορίας 1 στη γενική πληθυντικού (-ium αντί -um) και στην αιτιατική πληθυντικού (και δεύτερος τύπος σε -is, γιατί όσα έχουν γενική πληθυντικού σε -ium έχουν και αιτιατική πληθυντικού σε -is) 5. Τα ουδέτερα της κατηγορίας 3 διαφέρουν από τα ουδέτερα της κατηγορίας 1 στην αφαιρετική ενικού (-i αντί -e), στη γενική πληθυντικού (-ium αντί -um) και στην ονομαστική, αιτιατική και κλητική πληθυντικού (-ia αντί - a). Ουδέτερα της κατηγορίας 2 δεν απαντώνται στα κείμενα. 6. Για το γένος των τριτοκλίτων ισχύει ο μνημονικός κανόνας : Aρσενικά όσα λήγουν σε -o, -or, -os, -er, -es, -is (περιττοσύλλαβα). [ο όρος έρεσις] Εξαιρούνται τα θηλυκά caro, carnis (κρέας), uxor, uxoris (η σύζυγος) Θηλυκά όσα λήγουν σε -io, -do, -go, -as, -es, -us (γεν.-utis ή -udis), -is (ισοσύλλαβα), -s (μονοσύλλαβα προηγουμένου συμφώνου),-x. Εξαιρούνται τα αρσενικά : elephas, -ntis (ελέφαντας), collis, collis (λόφος), Tiberis, -is (Τίβερης), hostis, -is (εχθρός), familiaris, -is (οικείος), mons, montis (βουνό), fons, fontis (πηγή), dux, ducis (αρχηγός), rex,regis (βασιλιάς), grex, gregis (κοπάδι), iudex, iudicis (δικαστής) Ουδέτερα είναι όσα λήγουν σε -c, -l, -n, -a, -t, -e, -ar, -ur, -us.[κλ(ί)νατε αρούρους]. Εξαιρείται το αρσενικό consul, consulis (ύπατος) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 : Συμφωνόληκτα (ανισοσύλλαβα) και των τριών γενών που το θέμα τους λήγει σε ένα σύμφωνο ΑΡΣ+ΘΗΛ ΟΥΔ ΟΝ -s ή - rex (<reg-s) (βασιλιάς) - nomen (όνομα) ΓΕΝ -is reg-is -is nomin-is ΔΟΤ -i reg-i -i nomin-i ΑΙΤ -em reg-em - nomen -s ή - rex - nomen ΑΦ -e reg-e -e nomin-e ΟΝ -es reg-es -a nomin-a ΓΕΝ -um reg-um -um nomin-um ΔΟΤ -ibus reg-ibus -ibus nomin-ibus ΑΙΤ -es reg-es -a nomin-a -es reg-es -a nomin-a ΑΦ -ibus reg-ibus -ibus nomin-ibus

38 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ, σελ. 36 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 : α) Φωνηεντόληκτα (ισοσύλλαβα) αρσενικά και θηλυκά β) Συμφωνόληκτα (ανισοσύλλαβα) και των τριών γενών που το θέμα τους λήγει σε δύο ή περισσότερα σύμφωνα ΑΡΣ+ΘΗΛ ΟΝ -s ή - mon-s (<mont-s) (βουνό) fini-s (τέλος) - ΓΕΝ -is mont-is fin-is -is ΔΟΤ -i mont-i fin-i -i ΑΙΤ -em mont-em fin-em - -s ή - mon-s fin-is - ΑΦ -e mont-e fin-e -e ΟΥΔ ΟΝ -es mont-es fin-es -a ΓΕΝ -ium mont-ium fin-ium -ium ΔΟΤ -ibus mont-ibus fin-ibus -ibus ΑΙΤ -es και -is mont-es και -montis fin-es και fin-is -a -es mont-es fin-es -a ΑΦ -ibus mont-ibus fin-ibus -ibus ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 : ουδέτερα που λήγουν σε -al (-alis), -ar (-aris), -e (-is) ΟΥΔ ΟΝ - animal (ζώο) ΓΕΝ -is animal-is ΔΟΤ -i animal-i ΑΙΤ - animal - animal ΑΦ -i animal-i ΟΝ -ia animal-ia ΓΕΝ -ium animal-ium ΔΟΤ -ibus animal-ibus ΑΙΤ -ia animal-ia -ia animal-ia ΑΦ -ibus animal-ibus

39 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ, σελ. 37 α) Γενική πληθυντικού -um (αντί -ium) β) Γενική πληθυντικού -ium (αντί -um) γ) Γενική πληθυντικού -ium και -um δ) Αιτιατική ενικού -im (αντί -em) και αφαιρετική ενικού - i (αντί -e) δ) Αφαιρετική ενικού -i και -e ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΡΙΤΗΣ ΚΛΙΣΗΣ 1 pater, patris (ΑΡΣ)= πατέρας patrum 2 mater, matris (ΘΗΛ)= μητέρα matrum 3 frater, fratris (ΑΡΣ)= αδελφός fratrum 4 canis, canis = σκύλος canum 5 iuvenis,iuvenis (ΑΡΣ) =νέος iuvenum 6 suboles, subolis (ΑΡΣ)= απόγονοι subolum 7 senex, senis (ΑΡΣ)= γέροντας senum 8 sedes, sedis (ΘΗΛ)= κάθισμα sedum (ενίοτε sedium) 1 dos, dotis (ΘΗΛ) =προίκα dotium 2 Samnis, Samnitis (ΑΡΣ)= Σαμνίτης Samnitium 3 penates (ΑΡΣ)= πατρογονικοί θεοί penatium 1 laus, laudis (ΘΗΛ)= έπαινος laud(i)um 2 virtus, virtutis (ΘΗΛ)= αρετή virtut(i)um 3 mensis, mensis (ΑΡΣ)= μήνας mens(i)um 4 caedes, caedis (ΘΗΛ)= σφαγή caed(i)um 5 clades, cladis (ΘΗΛ)= καταστροφή clad(i)um 6 aetas, aetatis (ΘΗΛ)= ηλικία aetat(i)um 7 aequitas, aequitatis (ΘΗΛ)= ισότητα aequitat(i)um 8 civitas, civitatis (ΘΗΛ)= πολιτεία civitat(i)um 9 dignitas, dignitatis (ΘΗΛ)= κύρος dignitat(i)um 10 honestas, honestatis (ΘΗΛ)=τιμή honestat(i)um 11 frugalitas, frugalitatis (ΘΗΛ) =ολιγάρκεια frugalitat(i)um 12 vetustas, vetustatis (ΘΗΛ)=αρχαιότητα vetustat(i)um 13 utilitas, utilitatis (ΘΗΛ)= χρησιμότητα utilitat(i)um 14 locuples, locupletis (ΑΡΣ)= πλούσιος locuplet(i)um 15 adulescens, adulescentis (ΑΡΣ)= νεαρός adulescent(i)um 16 ius, iuris (ΟΥΔ)= το δίκαιο iur(i)um 1 turris, turris (ΘΗΛ)= πύργος turrim, turri 2 Tiberis, Tiberis (ΑΡΣ)= Τίβερης Tiberim, Tiberi 3 Neapolis, Neapolis (ΘΗΛ)= Νεάπολη Neapolim, Neapoli 4 vis (ΘΗΛ)= η δύναμη vim, vi 1 rete, retis (ΟΥΔ)= δίχτυ rete και reti 2 civis, civis (ΑΡΣ)= πολίτης cive και civi 3 navis, navis (ΘΗΛ)= πλοίο nave και navi 4 avis, avis (ΘΗΛ)= πουλί ave και avi 5 unguis, unguis (ΑΡΣ)= νύχι ungue και ungui 6 locuples, locupletis (ΑΡΣ)= πλούσιος locuplete και locupleti 12 adulescens, adulescentis (ΑΡΣ)= νεαρός adulescente και -i ΑΝΩΜΑΛΑ Γ ΚΛΙΣΗΣ bos (αρσ. ή θηλ., το βόδι) caro (θηλ, το κρέας) senex (αρς, γέροντας) vis (θηλ, δύναμη) ΟΝ bos caro senex vis ΓΕΝ bov-is carn-is sen-is - ΔΟΤ bov-i carn-i sen-i - ΑΙΤ bov-em carn-em sen-em vim bos caro senex - ΑΦ bov-e carn-e sen-e vi ΟΝ bov-es carn-es sen-es vires ΓΕΝ bov-um και boum carn-ium sen-um virium ΔΟΤ bobus και bubus carn-ibus sen-ibus viribus ΑΙΤ bov-es carn-es και carnis sen-es vires και viris bov-es carn-es sen-es vires ΑΦ bobus και bubus carn-ibus sen-ibus viribus

40 ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ, σελ. 38 1) Η τέταρτη κλίση περιλαμβάνει αρσενικά και λίγα θηλυκά (το domus είναι το μοναδικό θηλυκό που συναντάμε στα κείμενα) και ουδέτερα (κανένα δεν απαντάμε στα κείμενα) 2) Το domus έχει κάποιους τύπους από την β κλίση : γενική και αφαιρετική ενικού, γενική και αιτιατική πληθυντικού 3) Όσα λήγουν σε -us έχουν πολλές φορές δοτική ενικού και σε -u (όπως τα ουδέτερα). 4) ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν πρέπει να συγχέουμε τα ουσιαστικά τέταρτης κλίσης σε -us με τα ουσιαστικά β κλίσης σε -us. ΑΡΣ+ΘΗΛ ΟΥΔ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΟΝ -us exercit-us (στρατός) -u corn-u (κέρας) dom-us (οίκος) ΓΕΝ -us exercit-us -us corn-us dom-us / domi ΔΟΤ -ui exercit-ui -u corn-u dom-ui ΑΙΤ -um exercit-um -u corn-u dom-um -us exercit-us -u corn-u dom-us ΑΦ -u exercit-u -u corn-u dom-o ΟΝ -us exercit-us -ua corn-ua dom-us ΓΕΝ -uum exercit-uum -uum corn-uum dom-uum / domorum ΔΟΤ -ibus exercit-ibus -ibus corn-ibus dom-ibus ΑΙΤ -us exercit-us -ua corn-ua dom-os -us exercit-us -ua corn-ua dom-us ΑΦ -ibus exercit-ibus -ibus corn-ibus dom-ibus ΠΕΜΠΤΗ ΚΛΙΣΗ 1) Η πέμπτη κλίση περιλαμβάνει θηλυκά. Μοναδικό αρσενικό είναι το dies. 2) Μόνο τα dies(μέρα) και res(πράγμα) έχουν πλήρη κλίση. Τα acies(παράταξη), facies(πρόσωπο), species(όψη), spes(ελπίδα) και effigies(εικόνα) έχουν πλήρη ενικό και στον πληθυντικό μόνο ονομαστική, αιτιατική και κλητική (τις πτώσεις που λήγουν σε -es). Τα υπόλοιπα δεν έχουν πληθυντικό. 3) Το spes στον πληθυντικό έχει διπλούς τύπους : spes και speres. ΟΝ -es di-es (ημέρα) faci-es (πρόσωπο) fid-es (πίστη) sp-es (ελπίδα) ΓΕΝ -ei di-ei faci-ei fid-ei sp-ei ΔΟΤ -ei di-ei faci-ei fid-ei sp-ei ΑΙΤ -em di-em faci-em fid-em sp-em -es di-es faci-es fid-es sp-es ΑΦ -e di-e faci-e fid-e sp-e ΟΝ -es di-es faci-es _ sp-es / speres ΓΕΝ -erum di-erum _ ΔΟΤ -ebus di-ebus _ ΑΙΤ -es di-es faci-es _ sp-es / speres -es di-es faci-es _ sp-es / speres ΑΦ -ebus di-ebus _

41 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ, σελ. 39 ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Μερικά κύρια ελληνικά ονόματα κλίνονται κατά τις λατινικές κλίσεις, σχηματίζουν όμως και τύπους από τις αντίστοιχες ελληνικές κλίσεις. Π.χ. Perseus (=ὁ Περσεύς), γεν.perse-i και Perse-os (τοῦ Περσέως) Dido (ἡ Διδώ), γεν. Didon-is και Did-us (τῆς Διδοῦς)- Aeneas (ὁ Αἰνείας), αιτ. Aene-am και Aene-an (τόν Αἰνείαν) Α ΚΛΙΣΗ ΟΝ Nymph-a / Nymph-e (Νύμφη) Aene-as (Αινείας) Pers-a / Pers-es (Πέρσης) ΓΕΝ Nymph-ae / Nymph-es Aene-ae Pers-ae ΔΟΤ Nymph-ae Aene-ae Pers-ae ΑΙΤ Nymph-am / Nymph-en Aene-am / Aene-an Pers-am / Pers-en Nymph-a / Nymph-e Aene-a Pers-a / Pers-e ΑΦ Nymph-a / Nymph-e Aene-a Pers-a / Pers-e ΟΝ Nymph-ae Cassiop-e (Κασσιόπη) ΓΕΝ Nymph-arum Cassiop-es ΔΟΤ Nymph-is Cassiop-ae ΑΙΤ Nymph-as Cassiop-en Nymph-ae Cassiop-e ΑΦ Nymph-is Cassiop-e ΟΝ Andromed-a / Andromed-e (Ανδρομέδα) Anchis-es (Αγχίσης) ΓΕΝ Andromed-ae / Andromed-es Anchis-ae ΔΟΤ Andromed-ae Anchis-ae ΑΙΤ Andromed-am/ Andromed-an / Andromed-en Anchis-am / Anchis-en Andromed-a / Andromed-e Anchis-a / Anchis-e ΑΦ Andromed-a / Andromed-e Anchis-a Β ΚΛΙΣΗ ΟΝ Perse-us (Περσέας) Cephe-us (Κηφέας) ΓΕΝ Perse-i / Perse-os Cephe-i / Cephe-os ΔΟΤ Perse-o Cephe-o ΑΙΤ Perse-um / Perse-a Cephe-um / Cephe-a Perse-u Cephe-u ΑΦ Perse-o Cephe-o Γ ΚΛΙΣΗ ΟΝ Dido (Διδώ) Geryon / Geryon-es (Γηρυόνης) ΓΕΝ Didon-is / Did-us Geryonis / Geryon-ae ΔΟΤ Didon-i / Did-o Geryoni / Geryon-ae ΑΙΤ Didon-em / Did-o Geryonem / Geryonen Dido Geryon / Geryon-e ΑΦ Didon-e Geryone ΟΝ Hercul-es (Ηρακλής) Plato / Platon (Πλάτων) ΓΕΝ Hercul-is / Hercul-i Platon-is ΔΟΤ Hercul-i Platon-i ΑΙΤ Hercul-em / Hercul-en Platon-em / Platon-a Hercul-e / Hercl-e Plato / Platon ΑΦ Hercul-e Platon-e

42 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΕΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ, σελ. 40 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΕΡΟΓΕΝΗ (δύο γένη) ΕΤΕΡΟΚΛΙΤΑ (δύο ή και τρεις κλίσεις) ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΌ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟ ΑΛΛΑ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ (όταν τα κλίνουμε βάζουμε και πληθυντικό, αλλά σημειώνουμε την άλλη σημασία) ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΤΩΣΕΙΣ Ελληνικά ονόματα, όπως Aeneas, Cassiope, Plato κλπ σχηματίζουν κάποιες πτώσεις κατά την ελληνική τους κλίση (βλέπε σχετικό πίνακα) caelum, -i (ΟΥΔ, β, ουρανός), πληθ. : caeli, -orum (ΑΡΣ, β ) locus, -i (AΡΣ, β, τόπος), πληθ. loca, -orum (ΟΥΔ, τόποι) και loci, orum (AΡΣ, χωρία βιβλίου) ficus, -i (ΘΗΛ, β, συκιά, από τη δ κλ.όσες πτώσεις λήγουν σε -us και -u ) elephas, antis (ΑΡΣ, γ, ελέφαντας) και elephantus, -i (β ) plebs, -bis (ΘΗΛ, γ, λαός, πληβείοι) και plebes, -ei (ε ) luxuria, -ae (ΘΗΛ, α, τρυφή) και luxuries, -ei (ε ) materia, -ae (ΘΗΛ, α, ύλη) και materies, -ei (ε ) domus, -us (ΑΡΣ, δ, οίκος, αλλά και πτώσεις από τη β κλ, βλ.πίνακα β κλίσης) vesper, -i (ΑΡΣ, β, εσπέρα και από γ κλ.γεν.και αφ.εν.) και vespera, -ae (ΘΗΛ, α ) Τα κύρια ονόματα, όπως : Cicero, Catilina, Antonius Τα ονόματα αφηρημένων εννοιών, όπως : iustitia (δικαιοσύνη), senecta (γηρατειά) (Έχουν για έμφαση ή για να δηλώσουμε είδη της έννοιας-στην κλίση βάζουμε και πληθυντικό) Τα περιληπτικά ονόματα, όπως : plebs (λαός, πληβείοι) Τα ονόματα ύλης, όπως : aurum (χρυσός), lac (γάλα).( Έχουν όταν δηλώνουν σύνολο πραγμάτων από την ύλη αυτή -όταν τα κλίνουμε βάζουμε και πληθυντικό) Τα ονόματα φυσικών σωμάτων ή φαινομένων, όπως : luna (σελήνη), vesper (εσπέρα) Τα ονόματα λαών (έχουν ενικό σαν επίθετα), όπως : Galli, Romani, Lemovices. Τα ονόματα κάποιων πόλεων, όπως : Athenae. Τα ονόματα οροσειρών, όπως : Alpes arma, -orum (ΟΥΔ, β, όπλα) divitiae, -arum (ΘΗΛ, α, πλούτος) moenia, -ium (ΟΥΔ, γ, τείχη) tenebrae, -arum (ΘΗΛ, α, σκοτάδι) insidiae, -arum (ΘΗΛ, α, ενέδρα) liberi, -orum (ΑΡΣ, β, τέκνα) fores, -ium (ΘΗΛ, γ, πόρτα δίφυλλη) (σπάνιος ο ενικός foris, -is) hiberna, -orum (ΟΥΔ, β, χειμερινό στρατόπεδο) penates, -ium (ΑΡΣ, γ, πατρογονικοί θεοί) auxilium, -ii/ -i (ΟΥΔ, β, βοήθεια) auxilia, -orum (επικουρικό στράτευμα) castrum, -i (ΟΥΔ, β,φρούριο) castra, -orum (στρατόπεδο) copia, -ae (ΘΗΛ, α, αφθονία) copiae, -arum (στρατεύματα) littera, -ae (ΘΗΛ, α, γράμμα του αλφαβήτου) litterae, -arum (επιστολή, λογοτεχνία) opera, -ae (ΘΗΛ, α, κόπος) operae, -arum (εργάτες) (ops), opis (ΘΗΛ, γ, βοήθεια) opes, opium (δυνάμεις) finis, -is (ΘΗΛ, γ, όριο, τέλος) fines, ium (σύνορα) pars, -rtis (ΘΗΛ, γ, μέρος) partes, -ium (πολιτικό κόμμα) supplicium, -ii / -i (ΟΥΔ, β,τιμωρία) supplicia, -orum (λατρεία) pugillaris, -is (ΘΗΛ, γ, πλίθρα) pugillares, -ium (πλάκες αλειμμένες με κερί) cera, -ae (ΘΗΛ, α, κερί) cerae, -arum (πλάκες αλειμμένες με κερί) stipendium, -ii / -i (ΟΥΔ, β,μισθός) stipendia, -orum (στρατιωτική θητεία) exilium, -ii / -i (ΟΥΔ, β,εξορία) exilia, -orum (εξόριστοι) mos, moris (ΑΡΣ, γ, συνήθεια, έθιμο) mores, -um (ήθη, θεσμοί) carcer, -eris (ΑΡΣ, γ, φυλακή) carceres, -um (βαλβίδα) frumentum, -i (ΟΥΔ, β,δημητριακά) frumenta, -orum (γεννήματα) murus, -i (ΑΡΣ,β, ο τοίχος) mura, -orum (τα τείχη) Οι αφαιρετικές iussu (κατά διαταγή), iniussu (παρά τη διαταγή), natu (κατά την ηλικία) ανήκουν σε ουσιαστικά δ κλίσης χωρίς άλλες πτώσεις Το όνομα (ops), opis (ΘΗΛ, γ, βοήθεια) δεν έχει ονομαστική και κλητική ενικού. Το όνομα vis (ΘΗΛ, δύναμη) βλ.πίνακα ανωμάλων γ κλ. Τα ονόματα της ε κλίσης εκτός των dies (ΑΡΣ, ημέρα) και res (ΘΗΛ, πράγμα)

43 ΕΠΙΘΕΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ, σελ. 41 ΕΠΙΘΕΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΛΙΣΗΣ τρικατάληκτα σε us, -a, -um ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΟΝ nov-us (νέος) nov-a nov-um ΓΕΝ nov-i nov-ae nov-i ΔΟΤ nov-o nov-ae nov-o ΑΙΤ nov-um nov-am nov-um nov-e nov-a nov-um ΑΦ nov-o nov-a nov-o ΟΝ nov-i nov-ae nov-a ΓΕΝ nov-orum nov-arum nov-orum ΔΟΤ nov-is nov-is nov-is ΑΙΤ nov-os nov-as nov-a nov-i nov-ae nov-a ΑΦ nov-is nov-is nov-is τρικατάληκτα σε er, -era, -erum συγκοπτόμενα τρικατάληκτα σε -er, -ra, -rum ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΟΝ liber (ελεύθερος) liber-a liber-um pulcher (όμορφος) pulchr-a pulchr-um ΓΕΝ liber-i liber-ae liber-i pulchr-i pulchr-ae pulchr-i ΔΟΤ liber-o liber-ae liber-o pulchr-o pulchr-ae pulchr-o ΑΙΤ liber-um liber-am liber-um pulchr-um pulchr-am pulchr-um liber liber-a liber-um pulcher pulchr-a pulchr-um ΑΦ liber-o liber-a liber-o pulchr-o pulchr-a pulchr-o ΟΝ liber-i liber-ae liber-a pulchr-i pulchr-ae pulchr-a ΓΕΝ liber-orum liber-arum liber-orum pulchr-orum pulchr-arum pulchr-orum ΔΟΤ liber-is liber-is liber-is pulchr-is pulchr-is pulchr-is ΑΙΤ liber-os liber-as liber-a pulchr-os pulchr-as pulchr-a liber-i liber-ae liber-a pulchr-i pulchr-ae pulchr-a ΑΦ liber-is liber-is liber-is pulchr-is pulchr-is pulchr-is 1. Τα επίθετα της β κλίσης είναι όλα τρικατάληκτα (κάθε γένος δικές του καταλήξεις). Το αρσενικό και το ουδέτερο κλίνονται κατά τη β κλίση, ενώ το θηλυκό κατά την α κλίση. 2. Παρόμοια κλίνονται και οι μετοχές μέλλοντα και παρακειμένου, καθώς και ο υπερθετικός βαθμός όλων των επιθέτων. 3. Τα δευτερόκλιτα επίθετα σε -er, (-e)ra, (-e)rum διακρίνονται σε δυο κατηγορίες, όπως και τα αντίστοιχα ουσιαστικά : αυτά που διατηρούν το e- (liber, libera, liberum) και αυτά που δεν το διατηρούν (συγκοπτόμενα : pulcher, pulchra, pulchrum). Διατηρούν το e τα : tener, tenera, tenerum(=τρυφερός), miser, misera, miserum(άθλιος), liber, libera, liberum (ελεύθερος). Όλα τα υπόλοιπα είναι συγκοπτόμενα.

44 ΕΠΙΘΕΤΑ ΤΡΙΤΗΣ ΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙΘΕΤΑ, σελ. 42 τρικατάληκτα er, -eris, -ere τρικατάληκτα er, -ris, -re ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΟΝ celer (ταχύς) celer-is celer-e alacer (εύθυμος) alacr-is alacr-e ΓΕΝ celer-is celer-is celer-is alacr-is alacr-is alacr-is ΔΟΤ celer-i celer-i celer-i alacr-i alacr-i alacr-i ΑΙΤ celer-em celer-em celer-e alacr-em alacr-em alacr-e celer celer-is celer-e alacer alacr-is alacr-e ΑΦ celer-i celer-i celer-i alacr-i alacr-i alacr-i ΟΝ celer-es celer-es celer-ia alacr-es alacr-es alacr-ia ΓΕΝ celer-ium, -um* celer-ium, -um * celer-ium, -um * alacr-ium alacr-ium alacr-ium ΔΟΤ celer-ibus celer-ibus celer-ibus alacr-ibus alacr-ibus alacr-ibus ΑΙΤ celer-es celer-es celer-ia alacr-es alacr-es alacr-ia celer-es celer-es celer-ia alacr-es alacr-es alacr-ia ΑΦ celer-ibus celer-ibus celer-ibus alacr-ibus alacr-ibus alacr-ibus δικατάληκτα σε -is, -is, -e μονοκατάληκτα σε -x, -e, -r, -us, -es, -ns, -l, -ps, -rs συγκριτικός σε -ior, -ior, -ius ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ - ΘΗΛ ΟΥΔ ΟΝ omn-is (πας) omn-e ingens (πελώριος) ingens altior (ψηλότερος) alt-ius ΓΕΝ omn-is omn-is ingent-is ingent-is altior-is altior-is ΔΟΤ omn-i omn-i ingent-i ingent-i altior-i altior-i ΑΙΤ omn-em omn-e ingent-em ingens altior-em alt-ius omn-is omn-e ingens ingens altior alt-ius ΑΦ omn-i omn-i ingent-i ingent-i altior-e altior-e ΟΝ omn-es omn-ia ingent-es ingent-ia altior-es altior-a ΓΕΝ omn-ium omn-ium ingent-ium ingent-ium altior-um altior-um ΔΟΤ omn-ibus omn-ibus ingent-ibus ingent-ibus altior-ibus altior-ibus ΑΙΤ omn-es omn-ia ingent-es ingent-ia altior-es altior-a omn-es omn-ia ingent-es ingent-ia altior-es altior-a ΑΦ omn-ibus omn-ibus ingent-ibus ingent-ibus altior-ibus altior-ibus 1. Τα τριτόκλιτα επίθετα θετικού βαθμού έχουν : αφαιρετική ενικού σε -i, γενική πληθυντικού σε -ium και ονομαστική, αιτιατική και κλητική πληθυντικού του ουδετέρου σε -ia. 2.Τα επίθετα συγκριτικού βαθμού σε -ior, -ior, -ius έχουν αντίθετα : αφαιρετική ενικού σε -e, γενική πληθυντικού σε -um και ονομαστική, αιτιατική και κλητική πληθυντικού του ουδετέρου σε -a. Εξαίρεση : η γενική πληθυντικού των ανώμαλων συγκριτικών plures-plurium και complures-complurium 3. Από τα τρικατάληκτα σε -er, (-e)ris, (-e)re, μόνο το celer, celeris, celere (ταχύς) δεν συγκόπτει το e.μάλιστα έχει γενική πληθυντικού και σε um : celerium και celerum. Όλα τα υπόλοιπα το συγκόπτουν : acer, acris, acre (οξύς), equester, equestris, equestre (ιππικός) 4. Ως μονοκατάληκτο επίθετο σε ns, γεν. ntis κλίνεται και η μετοχή ενεστώτα. Η αφαιρετική του ενικού όμως σχηματίζεται με κατάληξη i μόνο όταν η μετοχή είναι επιθετική αναφορική και e όταν η μετοχή είναι κατηγορηματική ή επιρρηματική. 5. Το μονοκατάληκτο επίθετο inops, inopis (ενδεής, στερημένος) σχηματίζει γενική πληθυντικού σε um : inopum

45 ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ, σελ. 43 ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ ΟΜΑΛΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡ. : θέμα + -ior, -ior, - ius ΥΠΕΡΘ. : θέμα+-issimus, a, um clarus, -a, -um (καθαρός) clar-ior, -ior, -ius clarissimus, -a, -um amabilis, -is, -e (αγαπητός) amabil-ior, -ior, -ius amabilissimus, -a, -um felix (ευτυχής) felic-ior, -ior, -ius felicissimus, -a, -um impudens (αναιδής) impudent-ior, -ior, -ius impudentissimus, -a, -um Σχηματίζουν τον ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟ σε rrimus όλα τα επίθετα που λήγουν σε er και το maturus pulcher, -ra, -rum (ωραίοςς) pulchrior, -ior, -ius pulcherrimus, -a, -um miser, -era, -erum (άθλιος) miserior, -ior, -ius miserrimus, -a, -um celer, celer-is, celer-e (γρήγορος) celerior, -ior, -ius celerrimus, -a, -um acer, acris, acre (οξύς) acrior, -ior, -ius acerrimus, -a, -um maturus, -a, -um (ώριμος) maturior, -ior, -ius maturissimus και maturrimus,-a,-um Σχηματίζουν τον ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟ σε llimus 6 επίθετα σε lis (facilis, difficilis, humilis, gracilis, similis, dissimilis) facilis, -is, -e (εύκολος) facilior, -ior, -ius facillimus, -a, -um similis, -is, -e (όμοιος) similior, -ior, -ius simillimus, -a, -um Σχηματίζουν τον ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ σε entior και τον ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟ σε entissimus τα επίθετα που λήγουν σε -dicus,-volus,-ficus και το νalidus magnificus, -a, -um (μεγαλοπρεπής) magnificentior, -ior, -ius magnificentissimus, -a, -um validus, -a, -um (ισχυρός) validior και valentior, -ior, -ius validissimus και valentissimus,-a,-um Σχηματίζουν ΠΕΡΙΦΡΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ όσα επίθετα έχουν χαρακτήρα φωνήεν εκτός από όσα λήγουν σε quus ΣΥΓΚΡ. : magis + θετικός ΥΠΕΡΘ. : maxime + θετικός vacuus, -a, -um (κενός) magis vacuus maxime vacuus, -a, -um antiquus, -a, -um (παλαιός) antiquior, -ior, -ius antiquissimus, -a, -um ΑΝΩΜΑΛΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ (παραθετικά από άλλα θέματα) bonus, -a, -um (καλός) melior, -ior, -ius optimus, -a, -um magnus, -a, -um (μεγάλος) maior, -ior, -ius maximus, -a, -um parvus, -a, -um (μικρός) minor, -ior, -ius minimus, -a, -um multus, -a, -um (πολύς, ενικός) -, -, plus (μόνο στο ουδέτερο) plurimus, -a, -um multi,-ae,-a (πολλοί, πληθυντικός) plures, -es, -a plurimi,-ae,-a ΔΕΝ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΘΕΤΙΚΟ, γιατί προέρχονται από επιρρήματα (intra) (εντός) interior, -ior, -ius intimus, -a, -um (prae) (προ, εμπρός) prior, -ior, -ius primus, -a, -um (prope) (κοντά) propior, -ior, -ius proximus, -a, -um (ultra) (πέρα) ulterior, -ior, -ius ultimus, -a, -um ΔΕΝ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ και τον αναπληρώνουν από άλλα επίθετα novus, -a, -um (νέος) recentior, -ior,-ius (< recens, πρόσφατος) novissimus, -a, -um sacer, sacra, sacrum (ιερός) sanctior, -ior, -ius (< sanctus) sacerrimus, -a, -um ΔΕΝ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟ alacer, alacris, alacre (εύθυμος) alacrior, -ior, -ius - iuvenis (νέος) iunior - ingens (πελώριος) ingentior, -ior, -ius - senex (γέρων) senior - adulescens (νεαρός) adulescentior - debilis, -is, -e debilior, -ior, -ius - memorabilis, -is, -e (αξιομνημόνευτος) memorabilior, -ior, -ius - ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΔΙΠΛΟ ΥΠΕΡΘΕΤIΚΟ exterus, -a, -um (ο έξω) exterior, -ior, -ius extremus και extimus, -a, -um superus, -a, -um (ο κάτω) superior, -ior, -ius supremus και summus, -a, -um posterus, -a, -um (ο ύστερος) posterior, -ior, -ius postremus και postumus, -a, -um

46 ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ, σελ Για το σχηματισμό των παραθετικών απαραίτητη είναι η γνώση του θέματος του επιθέτου, το οποίο βρίσκουμε από τη γενική ενικού αφαιρωντας την κατάληξη. π.χ. felix, felic-is ΘΕΜΑ = felic- 2.Δεν σχηματίζουν παραθετικά όσα επίθετα δηλώνουν : ύλη (aureus : χρυσός), τόπο (marinus : θαλάσσιος) ή χρόνο (nocturnus : νυχτερινός), μέτρο (triennis : τρίχρονος), συγγένεια (paternus : πατρικός) ή καταγωγή (romanus : ρωμαϊκός), μια έννοια απόλυτη (mortalis :θνητός) ή έχουν άρνηση (immortalis : αθάνατος) 3. Ο συγκριτικός βαθμός του επιθέτου multus σχηματίζει ενικό αριθμό μόνο στο ουδέτερο γένος : plus. Ο πληθυντικός σχηματίζεται και στα τρία γένη : plures, plures, plura. Τον υπερθετικό όμως σχηματίζει πλήρη και στα τρία γένη : plurimus, -a, -um 4.Ο συγκριτικός βαθμός των επιθέτων κλίνεται κατά την γ κλίση. Διαφέρουν από των επιθέτων θετικού βαθμού οι εξής καταλήξεις : αφαιρετική ενικού : -e (αντί-i) γενική πληθυντικού : -um (αντί -ium) ονομαστική, αιτιατική και κλητική του ουδετέρου : -a (αντί -ia) Όμως, η γεν.πληθυντικού των plures, -es, -a (πολλοί) και complures, -es, -a (πάρα πολλοί, πάμπολλοι) είναι plurium και complurium. 5. Ο υπερθετικός βαθμός κλίνεται κανονικά όπως τα δευτερόκλιτα επίθετα. ΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΤΩΝ συγκριτικός σε ior, -ior, -ius plures και plus ΑΡΣ - ΘΗΛ ΑΡΣ - ΘΗΛ ΑΡΣ - ΘΗΛ ΟΥΔ ΟΝ altior (ψηλότερος) alt-ius - plus (περισσότερο) ΓΕΝ altior-is altior-is - plur-is ΔΟΤ altior-i altior-i - plur-i ΑΙΤ altior-em alt-ius - plus altior alt-ius - plus ΑΦ altior-e altior-e - plur-e ΟΝ altior-es altior-a plur-es (περισσότεροι, ες) plur-a ΓΕΝ altior-um altior-um plur-ium plur-ium ΔΟΤ altior-ibus altior-ibus plur-ibus plur-ibus ΑΙΤ altior-es altior-a plur-es plur-a altior-es altior-a plur-es plur-a ΑΦ altior-ibus altior-ibus plur-ibus plur-ibus

47 ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ, σελ. 45 ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ 1. Ο σχηματισμός των τριών βαθμών των επιρρημάτων γίνεται ως εξής : Σχηματισμός επιρρήματος θετικού βαθμού : από επίθετo β κλίσης : θέμα επιθέτου + -e από επίθετo γ κλίσης : θέμα επιθέτου +-iter από επίθετo γ κλίσης σε ens (-entis), -ans (-antis), -ers (-ertis) : θέμα επιθέτου + -er Σχηματισμός επιρρήματος συγκριτικού βαθμού : θέμα επιθέτου +-ius (=συγκριτικός βαθμός ουδετέρου στην ονομαστική ενικού) Σχηματισμός επιρρήματος υπερθετικού βαθμού : θέμα υπερθετικού βαθμού επιθέτου με κατάληξη e 2. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα του επιθέτου το βρίσκουμε από τη γενική ενικού αφαιρώντας την κατάληξη : clarus, clari θέμα : clar-, pulcher, pulchri θέμα : pulchr-, felix, felicis θέμα : felic- 3. Προσοχή στην παραγωγή επιρρήματος θετικού βαθμού από επίθετo γ κλίσης σε ens (-entis), -ans (-antis), - ers (-ertis)! Η κατάληξη είναι er και όχι iter 4. Ως θετικός βαθμός μερικών επιρρημάτων χρησιμοποιείται η αιτιατική ενικού του ουδέτερο γένους, όπως : facile, multum, paulum ΟΜΑΛΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΠΙΡΡΗΜΑ ΘΕΤΙΚΟΣ ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ clarus (β, καθαρός) clar-e (καθαρά) clar-ius clarissim-e miser (β, άθλιος) miser-e (άθλια) miser-ius miserrim-e pulcher (β, ωραίος) pulchr-e (ωραία) pulchr-ius pulcherrim-e gravis (γ, σοβαρός) grav-iter (σοβαρά) grav-ius gravissim-e felix (γ, ευτυχής) felic-iter (ευτυχώς) felic-ius felicissim-e celer (γ, γρήγορος) celer-iter (γρήγορα) celer-ius celerrim-e prudens (γ, συνετός) prudent-er (συνετά) prudent-ius prudentissim-e ΙΔΙΟΜΟΡΦΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΠΙΡΡΗΜΑ ΘΕΤΙΚΟΣ ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ bonus (καλός) bene (καλά, εὖ) melius optime multus (πολύς) multum multo (πολύ) plus plurimum facilis (εύκολος) facile (εύκολα) facilius facillime durus (σκληρός) dure duriter (σκληρά) durius durissime non multum paulum (λίγο) minus minime (magnus μέγας) magnopere (μέγα, μάλα) magis maxime prope (κοντά) propius proxime supra(επάνω) superius summe ultra (πέρα) ulterius ultime prae (πριν-μπροστά) prius primum primo post (ύστερα) posterius postremo- postumo/ -um diu (για πολύ χρόνο) diutius diutissime saepe (συχνά) saepius saepissime satis (αρκετά) satius -

48 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ, σελ. 46 ΑΠΟΛΥΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ 1. I ūnus, ūna, ūnum prīmus, πρώτος singulī, ο καθένας χωριστά semel, άπαξ 2. II duo, duae, duo secundus bīnī, ανά δύο bis 3. III trēs, tria tertius ternī (trīnī) ter 4. IV quattuor quārtus quaternī quater 5. V quīnque quīntus quīnī quīnquiēs 6. VI sex sextus sēnī sexiēs 7. VII septem septimus septēnī septiēs 8. VIII octō octāvus octōnī octiēs 9. IX novem nōnus novēnī noviēs 10. X decem decimus dēnī deciēs 11. XI ūndecim ūndecimus ūndēnī ūndeciēs 12. XII duodecim duodecimus duodēnī duodeciēs 13. XIII tredecim tertius decimus ternī denī terdeciēs 14. XIV quattuordecim quārtus decimus quaternī denī quaterdeciēs 15. XV quīndecim quīntus decimus quīnī dēnī quīnquiēs deciēs 16. XVI sēdecim, sexdecim sextus decimus sēnī dēnī sexiēs deciēs 17. XVII septendecim septimus decimus septēnī dēnī septiēs deciēs 18. XVIII duodēvīgintī duodēvīcēsimus duodēvīcēnī octiēs deciēs 19. XIX ūndēvīgintī ūndēvīcēsimus ūndēvīcēnī noviēs deciēs 20. XX vīgintī vīcēsimus vīcēnī vīciēs 21. XXI vīgintī ūnus, vīcēsimus prīmus, vīcēnī singulī, ūnus et vīgintī ūnus et vīcēsimus singulī et vīcēni vīciēs semel 22. XXII vīcēsimus vīgintī duo, vīcēnī bīnī, secundus, duo et vīgintī bīnī et vīcēnī alter et vīcēsimus vīciēs bis 30. XXX trīgintā trīcēsimus trīcēnī triciēs 40. XL quadrāgintā quadrāgēsimus quadrāgēnī quadrāgiēs 50. L quīnquāgintā quīnquāgēsimus quinquāgēnī quīnquāgiēs 60. LX sexāgintā sexāgēsimus sexāgēnī sexāgiēs 70. LXX septuāgintā septuāgēsimus septuāgēnī septuāgiēs 80. LXXX octōgintā octōgēsimus octōgēnī octōgiēs 90. XC nōnāgintā nōnāgēsimus nōnāgēnī nōnāgiēs 100. C centum centēsimus centēnī centiēs 101. C1 centum ūnus, centum et ūnus centēsimus prīmus, centēsimus et prīmus centēnī singulī, centēnī et singulī centiēs semel 200. CC ducentī, -ae, -a ducentēsimus ducēnī ducentiēs 300. CCC trecentī trecentēsimus trecēnī trecentiēs 400. CD quadringentī quadringentēsimu s quadringēnī quadringentiēs 500. D quīngentī quīngentēsimus quīngēnī quīngentiēs 600. DC sescentī sescentēsimus sescēnī sescentiēs 700. DCC septingentī septingentēsimus septingēnī septingentiēs 800. DCCC octingentī octingentēsimus octingēnī octingentiēs 900. DCCCC nōngentī nōngentēsimus nōngēnī nōngentiēs 1,000. M mīlle mīllēsimus singula mīlia mīliēs 2,000. MM duo mīlia bis mīllēsimus bīna mīlia bis mīliēs 100,000. CCCI ) ) ) centum mīlia centiēs mīllēsimus centēna mīlia centiēs mīliēs 1,000,000. CCCCI)) ) ) deciēs centēna deciēs centiēs deciēs centiēs deciēs centēna mīlia mīlia mīllēsimus mīliēs

49 ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ, σελ Τα αριθμητικά unus (ένας), duo (δύο), tres (τρεις) mille (χίλια) κλίνονται ως εξής : ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΟΝ unus una unum mille ΓΕΝ unius unius unius mille ΔΟΤ uni uni uni mille ΑΙΤ unum unam unum mille ΚΛ mille ΑΦ uno una uno mille ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ -ΘΗΛ ΟΥΔ ΟΝ uni unae una duo duae duo tres tria mil(l)ia ΓΕΝ unorum unarum unorum duorum duarum duorum trium trium milium ΔΟΤ unis unis unis duobus duabus duobus tribus tribus milibus ΑΙΤ unos unas una duos, duo duas duo tres (tris) tria milia ΚΛ milia ΑΦ unis unis unis duobus duabus duobus tribus tribus milibus 1. Το unus ακολουθεί τη λεγόμενη αντωνυμική κλίση, σχηματιζει δηλαδή τη γενικη ενικού σε ius και τη δοτική ενικού σε i. Θεωρείται και αντωνυμικό επίθετο. 2. To mille είναι άκλιτο στον ενικό και σημαίνει χίλια. Στον πληθυντικό κλίνεται όπως το tres και σημαίνει χιλιάδες. 3. Από τα υπόλοιπα αριθμητικά κλίνονται (χωρίς ιδιομορφίες κατά την κλίση τους) : τά απόλυτα που δηλώνουν εκατοντάδες : centum, ducenti, trecenti κλπ τα τακτικά και διανεμητικά.

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 2013-2014

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 2013-2014 ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 2013-2014 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΗΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ σελ. 1 ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΖΥΓΙΩΝ σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: Περιφραστική συζυγία (Coniugatio Periphrastica) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: Περιφραστική συζυγία (Coniugatio Periphrastica) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: Περιφραστική συζυγία (Coniugatio Periphrastica) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Εκτός από τους συνηθισμένους περιφραστικούς τύπους των ρημάτων των 4 συζυγιών (υποτακτική Μέλλοντα, απαρέμφατο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 1 ο ΓΕΛ ΚΙΛΚΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΤΑΞΗ ΓΘ1 ΣΥΖΥΓΙΑ:Α ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ am-o ama-vi ama-tum ama-re am-o ama-ba-m ama-bo ama-s ama-ba-s ama-bi-s ama-t ama-ba-t ama-bi-t ama-mus ama-ba-mus ama-bi-mus ama-tis

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ. Ενεργητική φωνή Η ενεργητική φωνή σχηματίζει μετοχές στον ενεστώτα και στον μέλλοντα.

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ. Ενεργητική φωνή Η ενεργητική φωνή σχηματίζει μετοχές στον ενεστώτα και στον μέλλοντα. ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ Η ενεργητική φωνή διαθέτει τους εξής ονοματικούς τύπους : μετοχή, απαρέμφατο, σουπίνο και γερούνδιο. Η παθητική φωνή διαθέτει τους εξής ονοματικούς τύπους : μετοχή, απαρέμφατο, γερουνδιακό.

Διαβάστε περισσότερα

possum 39 volo 40 nolo 41 malo 42 eo 43 fero 44 feror 45 fio 46

possum 39 volo 40 nolo 41 malo 42 eo 43 fero 44 feror 45 fio 46 qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ Οι 4 συζυγίες των ρημάτων ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ Οι 4 συζυγίες των ρημάτων ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ Οι 4 συζυγίες των ρημάτων ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ amo, amavi, amatum, amare deleo, delevi, deletum, delēre lego, legi, lectum, legĕre audio, audivi, auditum, audire Παρατηρήσεις: α) Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: Ανώμαλα ρήματα ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: Ανώμαλα ρήματα ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: Ανώμαλα ρήματα ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Μερικά ρήματα παρουσιάζουν ανωμαλίες στην κλίση τους και δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμιά συζυγία. Τα ρήματα αυτής της κατηγορίας που συναντάμε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Ω Μ Α Λ Α Ρ Η Μ Α ΤΑ

Α Ν Ω Μ Α Λ Α Ρ Η Μ Α ΤΑ Α Ν Ω Μ Α Λ Α Ρ Η Μ Α ΤΑ ΕΟ II ITUM IRE 4 (=πηγαίνω) To ρήμα στους τύπους που σχηματίζονται από το ενεστωτικό θέμα έχει θέμα: e, όταν ακολουθεί a, o, u i, όταν ακολουθεί σύμφωνο ή i ΕΝΕΣΤ. ΠΑΡΤ/ΚΟΣ ΜΕΛΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ q wφιe r t y u i o p a s d f g h j k l z xερυυξ n m η qσ w ωψ e r βν t y u ς i o p a s d ρ fθ.α. g h jαμελιδησ k l z x c v b n m q w e r t y u i o p a s d f g h j k l z x c v b nφγι m λι qπςπζα wωeτ rtν

Διαβάστε περισσότερα

Λατινική Γραμματική ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Α ΚΛΙΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ

Λατινική Γραμματική ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Α ΚΛΙΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ Λατινική Γραμματική Α ΚΛΙΣΗ 1. Η πρώτη κλίση περιλαμβάνει ουσιαστικά κυρίως θηλυκού γένους και σπανιοτερα αρσενικού, τα οποία λήγουν σε -a (γεν. εν. - ae) 2. Αρσενικά είναι όσα δηλώνουν: ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 4 5 ... και ένας άλλος μύθος...! ΟΙΝΩΤΡΟΣ Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια. Ο Οίνωτρος ήταν ένας από τους 50 γιους του Λυκάονα, βασιλέα της Αρκαδίας, και ιδρυτής αποικίας στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ (GERUNDIVUM) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ (GERUNDIVUM) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ (GERUNDIVUM) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Το γερουνδιακό είναι ρηματικό επίθετο παθητικής διάθεσης (διαθέτουν, δηλαδή, όλα τα ρήματα στην παθητική φωνή καθώς και τα αποθετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 27 Β ΟΡΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ Εκφέρεται είτε με απλή αφαιρετική είτε με το σύνδεσμο quam και ομοιόπτωτα ή ομοιότροπα (όταν ο α όρος δεν κλίνεται, είναι δηλαδή επίρρημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009. Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ. ρωμαϊκής λογοτεχνίας, γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας

ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009. Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ. ρωμαϊκής λογοτεχνίας, γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 008-009 Σχ. Μονάδα: ο Γενικό Λύκειο ιαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Διδάσκουσα Καθηγήτρια: Γιακουμάτου Μαρία-Θηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝO 24 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Μετά από ρήματα που δηλώνουν ψυχικό πάθος, π.χ. gaudeo, queror, indignor κ.ά., ακολουθούν ουσιαστικές αιτιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 21 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ Λέγεται το αίτιο που εντοπίζεται σε εξωτερικές καταστάσεις, όχι σε ψυχικές συγκινήσεις και συναισθήματα. Εκφράζεται: α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΟΗΘΗΣΙΚΟ ΡΗΜΑ sum, fui, -, esse. Οριστική Ενεστώτας Παρατατικός Μέλλοντας Παρακείμενος Υπερσυντέλικος Συντελ. Μέλλ. sum es est sumus estis sunt

ΣΟ ΒΟΗΘΗΣΙΚΟ ΡΗΜΑ sum, fui, -, esse. Οριστική Ενεστώτας Παρατατικός Μέλλοντας Παρακείμενος Υπερσυντέλικος Συντελ. Μέλλ. sum es est sumus estis sunt ΣΟ ΒΟΗΘΗΣΙΚΟ ΡΗΜΑ sum, fui,, esse 1 Οριστική Ενεστώτας Παρατατικός Μέλλοντας Παρακείμενος Υπερσυντέλικος Συντελ. Μέλλ. sum es est sumus estis sunt eram eras erat eramus eratis erant ero eris erit erimus

Διαβάστε περισσότερα

accedo spolio, vaco utor, potior

accedo spolio, vaco utor, potior Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Π Ι Ν Α Κ Ε Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ 1. Υποκείµενο Κατηγορούµενο - Αντικείµενο 3 2. Προσδιορισµοί 7 3. Χρήση των πτώσεων (Ονοµαστική - Γενική οτική Αιτιατική 9 Αφαιρετική)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Σεπτέμβριος 2014

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Σεπτέμβριος 2014 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Σεπτέμβριος 2014 Ονοματεπώνυμο:. Α. Να μεταφράσετε το παρακάτω κείμενο: Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus Romanorum,

Διαβάστε περισσότερα

Λατινικά Γ Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση

Λατινικά Γ Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση Ελένη Τσαμίλη Ειρήνη Καϊάφα Λατινικά Γ Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση Α Τόμος Σειρά: Γενικό Λύκειο Θεωρητικές Επιστήμες Λατινικά Γ Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση Α Τόμος Ελένη Τσαμίλη Ειρήνη Καϊάφα Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: Qui potuisti populari hanc terram, quae te genuit atque te aluit? Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidi? Quamvis

Διαβάστε περισσότερα

1.β. Να σχηματίσετε τους ζητούμενους τύπους για τις παρακάτω αντωνυμίες:

1.β. Να σχηματίσετε τους ζητούμενους τύπους για τις παρακάτω αντωνυμίες: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΑ Α. Σε τέτοιο σημείο έχουν οδηγηθεί τα πράγματα, ώστε δεν θα μπορούμε να είμαστε σώοι, αν δεν βοηθήσει κάποιος θεός είτε κάποιο τυχαίο περιστατικό. Εγώ βέβαια, όταν ήρθα στην πόλη, δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΟΜΟΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΟΜΟΣ Νίκος Νικολαΐδης ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΟΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 21-32 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΞΗ-ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ- ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 1 2 Μάθηµα 21 ο ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deletis

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Τότε ο Κάμιλλος, ο οποίος για πολύ καιρό (κοντά) στην Αρδέα ήταν εξόριστος εξαιτίας της λείας από τους Βηίους που δεν είχε μοιραστεί ακριβοδίκαια, αν και ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Lectio 7. Caesar propter frumenti inopiam legiones in hibernis multis conlocat. Ex quibus quattuor in Nerviis

Lectio 7. Caesar propter frumenti inopiam legiones in hibernis multis conlocat. Ex quibus quattuor in Nerviis Lectio 7 Caesar propter frumenti inopiam legiones in hibernis multis conlocat. Ex quibus quattuor in Nerviis hiemare iubet et tribus imperat in Belgis remanere. Legatos omnes frumentum in castra importare

Διαβάστε περισσότερα

Λατινική Γραμματική Α ΚΛΙΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ. Singularis Pluralis Nom. -a -ae Gen. -ae -arum Dat. -ae -is Acc. -am -as Voc. -a -ae Abl.

Λατινική Γραμματική Α ΚΛΙΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ. Singularis Pluralis Nom. -a -ae Gen. -ae -arum Dat. -ae -is Acc. -am -as Voc. -a -ae Abl. Λατινική Γραμματική Α ΚΛΙΣΗ 1. Η πρώτη κλίση περιλαμβάνει ονόματα κυρίως θηλυκού γένους. 2. Αρσενικά είναι όσα λήγουν σε a,-ae και δηλώνουν: α) αντρικό όνομα π.χ. Aeneas, -ae, Caligula, -ae β) αντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 14 / 06 / 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α1. Νόμισε ότι ερχόταν προς αυτόν άνθρωπος με

Διαβάστε περισσότερα

LECTIO XXXVII: Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

LECTIO XXXVII: Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ LECTIO XXXVII: Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ In eum locum res deducta est, ut, nisi qui deus vel casus aliqui subvenerit, salvi esse nequeamus. Equidem, ut veni ad urbem, non destiti omnia et

Διαβάστε περισσότερα

eis imponet et moenia condet. Tu Aeneam ad caelum feres. Postea Iulus, Aeneae filius, regnym ab Lavinio transferet et Albam Longam muniet.

eis imponet et moenia condet. Tu Aeneam ad caelum feres. Postea Iulus, Aeneae filius, regnym ab Lavinio transferet et Albam Longam muniet. ΚΕΙΜΕΝΟ X LECTIO DECIMA Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑ Στο πρώτο βιβλίο της Αινειάδας του Βιργιλίου ο Δίας (Jupiter) καθησυχάζει τη θυγατέρα του Αφροδίτη (Venus) που εκφράζει την αγανάκτησή της για τον αδιάκοπο κατατρεγμό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venisset et eum a ianua quaereret, exclamavit Nasica se domi non esse, etsi

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 33 ΣΟ ΓΕΡΟΤΝΔΙΑΚΟ

ΜΑΘΗΜΑ 33 ΣΟ ΓΕΡΟΤΝΔΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 33 ΣΟ ΓΕΡΟΤΝΔΙΑΚΟ Είναι ρηματικό επίθετο με παθητική σημασία χηματίζεται από το ενεστωτικό θέμα με τις καταλήξεις ndus, -nda, -ndum Αντιστοιχεί στα ρηματικά επίθετα της ελληνικής σε τεος-τέατέον.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ενότητα 12: Λατινικά 12. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ενότητα 12: Λατινικά 12. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ενότητα 12: Λατινικά 12 Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική προέλευση(κίνηση από τόπο) Ιδιότητα. Σημείο εκκίνησης για εκτίμηση ή κρίση Αιτία Διαιρεμένο όλο

Τοπική προέλευση(κίνηση από τόπο) Ιδιότητα. Σημείο εκκίνησης για εκτίμηση ή κρίση Αιτία Διαιρεμένο όλο ΚΕΙΜΕΝΟ 31 ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ Η αφαιρετική διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες: α. Κυρίως αφαιρετική (αντιστοιχεί β. Οργανική αφαιρετική στη γενική της αρχαίας ελληνικής) (αντιστοιχεί στη δοτική της αρχαίας ελληνικής)

Διαβάστε περισσότερα

LECTIO XXIV: ΤΟ ΠΑΘΗΜΑ ΕΝΟΣ ΨΕΥΤΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

LECTIO XXIV: ΤΟ ΠΑΘΗΜΑ ΕΝΟΣ ΨΕΥΤΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ LECTIO XXIV: ΤΟ ΠΑΘΗΜΑ ΕΝΟΣ ΨΕΥΤΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Cum P. Cornēlius Nasῑ ca ad Ennium poētam venisset eique ab ostio quaerenti Ennium ancilla dixisset eum domi non esse, Nasica sensit illam domini iussu id dixisse

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. (Ενδεικτικές Απαντήσεις)

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. (Ενδεικτικές Απαντήσεις) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Α1. (Ενδεικτικές Απαντήσεις) Νόμισε ότι ερχόταν προς αυτόν ένας άνθρωπος με

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Tyrannis omnia semper suspecta atque sollicita sunt; nullus locus amicitiae eis est. Nescio enim quis

Διαβάστε περισσότερα

clara voce: clariorum vocum incredibile: incredibili, incredibilium fines: finis, finium infestο animo: infestis animis domus: domui, domo penates:

clara voce: clariorum vocum incredibile: incredibili, incredibilium fines: finis, finium infestο animo: infestis animis domus: domui, domo penates: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/04-2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Α. Τότε ο Σκιπίωνας,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Tam prope a muris habemus hostem! Itaque cavete periculum, tutamini patriam. Opibus urbis nolite confidere. Fiduciam, quae

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ertyuςiopasdρfghjklzxcvbnmqwertyp jklzxcvbnφγιmλιqπςπζαwωeτrtνyuτ κaλsdfghςjklzxcvλοπbnαmqwertyuio

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ertyuςiopasdρfghjklzxcvbnmqwertyp jklzxcvbnφγιmλιqπςπζαwωeτrtνyuτ κaλsdfghςjklzxcvλοπbnαmqwertyuio Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ertyuςiopasdρfghjklzxcvbnmqwertyp jklzxcvbnφγιmλιqπςπζαwωeτrtνyuτ ΚΕΙΜΕΝΑ κaλsdfghςjklzxcvλοπbnαmqwertyuio hjklzxcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρa ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:

Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2017 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μ. ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2017 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μ. ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2017 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μ. ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΑ Α1. Νόμισε ότι ερχόταν προς το μέρος του ένας άνθρωπος με πελώριο μέγεθος και βρόμικο πρόσωπο, όμοιος με μορφή/εικόνα νεκρού. Μόλις τον

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Tyrannis omnia semper suspecta atque sollicita sunt; nullus locus amicitiae eis est.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 008-009 Σχ. Μονάδα: ο Γενικό Λύκειο ιαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Τάξη Γ Τμήμα: Γ θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Διδάσκουσα Καθηγήτρια: Γιακουμάτου Μαρία-Θηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Στο ρόµο Για Τις Πανελλαδικές

Στο ρόµο Για Τις Πανελλαδικές Στο ρόµο Για Τις Πανελλαδικές Η εφηµερίδα µας σε συνεργασία µε το Φροντιστήριο «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ» από την Πέµπτη 19/2/2004 και κάθε Πέµπτη θα δηµοσιεύει προτεινόµενα θέµατα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις µε

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 7 Ιουνίου 2003 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα:

Σάββατο, 7 Ιουνίου 2003 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Σάββατο, 7 Ιουνίου 2003 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΜΑ Α Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 14 Ιουνίου 2017 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων Εσπερινών Γενικών Λυκείων Α.1 Νόμισε ότι ερχόταν προς το μέρος του (ένας ) άνθρωπος με πελώριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

Διαβάστε περισσότερα

LECTIO ΧL: ΑΚΛΟΝΗΤΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

LECTIO ΧL: ΑΚΛΟΝΗΤΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ LECTIO ΧL: ΑΚΛΟΝΗΤΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Sulla, occupata urbe, senatum armatus coegerat ut C. Marius quam celerrime hostis iudicaretur. Cuius voluntati nemo obviam

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΛΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΟΙ ΚΛΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 1 ο ΓΕΛ ΚΙΛΚΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΤΑΞΗ ΓΘ1 ΟΙ ΚΛΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Α ΚΛΙΣΗ: Περιλαμβάνει θηλυκά ονόματα σε a, καθώς και κάποια αρσενικά. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΤΙΚΗ ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΚΛΗΤΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΒΟΣ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιο σας τα παρακάτω αποσπάσματα :

ΝΤΑΒΟΣ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιο σας τα παρακάτω αποσπάσματα : ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2013 Γ Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιο σας τα παρακάτω αποσπάσματα : Φυλαχτείτε, λοιπόν, από τον κίνδυνο και προστατεύστε την πατρίδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 8: Λατινικά 8. Όνομα Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 8: Λατινικά 8. Όνομα Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ενότητα 8: Λατινικά 8 Όνομα Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Λατινικών "ρούλα μακρή"

Τομέας Λατινικών ρούλα μακρή Τομέας Λατινικών "ρούλα μακρή" ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Μετάφραση Νόμισε ότι ερχόταν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα:

Διαβάστε περισσότερα

Β2. Να σχηματίσετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα παρακάτω επίθετα και επιρρήματα:

Β2. Να σχηματίσετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα παρακάτω επίθετα και επιρρήματα: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/04-2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Να μεταφράσετε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Omnia sunt misera in bellis civilibus, sed nihil quam ipsa victoria:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:

Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΟΜΟΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΟΜΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΟΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 34-49 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΞΗ-ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 1 2 Μάθηµα 36 ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΩΡΟ ΟΚΙΑΣ Manius Curius Dentatus maxima frugalitate utebatur, quo facilius divitias contemnere

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση μετοχών σε προτάσεις στα κείμενα των Λατινικών (Γ Λυκείου)

Ανάλυση μετοχών σε προτάσεις στα κείμενα των Λατινικών (Γ Λυκείου) Ανάλυση μετοχών σε προτάσεις στα κείμενα των Λατινικών (Γ Λυκείου) Οι επιρρηματικές και οι επιθετικές μετοχές μπορούν να αναλυθούν στο αντίστοιχο είδος πρότασης. Για να προχωρήσουμε στην ανάλυση της μετοχής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Tu hominem investiga, quaeso, summaque

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΓΚΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΓΚΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΓΚΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται (όλα τα ουσιαστικά βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΟΧΗ (Ablativus absolutus)

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΟΧΗ (Ablativus absolutus) ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΟΧΗ (Ablativus absolutus) Απόλυτη είναι η μετοχή της οποίας το υποκείμενο δεν έχει καμία σχέση με τους όρους του ρήματος της πρότασης. Στα λατινικά η μετοχή αυτή, καθώς και το υποκείμενό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Γραμματική εντάσσεται στα ευρύτερα πλαίσια του γλωσσικού μαθήματος. Δε διδάσκεται χωριστά, αλλά με βάση την ενιαία προσέγγιση της γλώσσας, όπου έμφαση δίνεται στη λειτουργική χρήση της. Διδάσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1.Νόμισε πως ερχόταν προς το μέρος του ένας άνθρωπος με πελώριο ανάστημα και βρώμικη όψη, όμοιος με είδωλο νεκρού. Μόλις τον είδε ο Κάσσιος,

Διαβάστε περισσότερα

LECTIO XXVII: ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΩΡΙΜΑΖΕΙ ΟΠΩΣ ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

LECTIO XXVII: ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΩΡΙΜΑΖΕΙ ΟΠΩΣ ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ LECTIO XXVII: ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΩΡΙΜΑΖΕΙ ΟΠΩΣ ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Cum Accius ex urbe Roma Tarentum venisset, ubi Pacuvius grandi iam aetate recesserat, devertit ad eum. Accius, qui multo minor natu erat, tragoediam

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα Περιεχομένου Α.Π. Λατινικών Β Λυκείου

Περίγραμμα Περιεχομένου Α.Π. Λατινικών Β Λυκείου Περίγραμμα Περιεχομένου Α.Π. Λατινικών Β Λυκείου Οι μαθητές/τριες, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα και τους Δείκτες Επιτυχίας Δείκτες Επάρκειας, επεξεργάζονται γλωσσικά διασκευασμένα κείμενα της λατινικής

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ *** Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ι ΑΓ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ *** Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ι ΑΓ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ *** Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ [Α] ΚΕΙΜΕΝΟ Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam absens dictator est factus;

Διαβάστε περισσότερα

LECTIO DUODEQUINQUAGESIMA (XLVIII) - 48 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

LECTIO DUODEQUINQUAGESIMA (XLVIII) - 48 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ LECTIO DUODEQUINQUAGESIMA (XLVIII) - 48 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ένα άσπρο ελάφι εξαιρετικής ομορφιάς είχε δοθεί στο Σερτώριο από κάποιο Λουζιτανό ως δώρο. Ο Σερτώριος τους έπεισε όλους ότι το ελάφι, που κατευθυνόταν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων Ώθησης 1 Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ A1. ΚΕΙΜΕΝΟ Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Omnia sunt misera in bellis

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: Αποθετικά Ημιαποθετικά ρήματα ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: Αποθετικά Ημιαποθετικά ρήματα ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: Αποθετικά Ημιαποθετικά ρήματα ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Αποθετικά ρήματα Αποθετικά λέγονται τα ρήματα που έχουν μόνο μέση (παθητική) φωνή, αλλά ενεργητική (ή ουδέτερη) σημασία (μόνο το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ο Ποσειδώνας οργισμένος στέλνει στην ακτή της Αιθιοπίας θαλάσσιο κήτος, το οποίο βλάπτει/αφανίζει τους κατοίκους. Το μαντείο απαντά στους κατοίκους: «βασιλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 06 2017 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ Νόμισε ότι ερχόταν προς αυτόν ένας άνθρωπος με πελώριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ IV LECTIO QUARTA ΤΑ ΗΘΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ. Romani in suppliciis deorum magnifici sed dome parci erant. Iustitia inter

ΚΕΙΜΕΝΟ IV LECTIO QUARTA ΤΑ ΗΘΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ. Romani in suppliciis deorum magnifici sed dome parci erant. Iustitia inter ΚΕΙΜΕΝΟ IV LECTIO QUARTA ΤΑ ΗΘΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ Το κείμενο που ακολουθεί προέρχεται από το Ρωμαίο ιστορικό Γάιο Σαλλούστιο Κρίσπο (86 35 π.χ.). Ο Σαλλούστιος παρουσιάζει εδώ μια εξιδανικευμένη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες απαντήσεις Πανελλαδικές εξετάσεις 2015 στα λατινικά

Προτεινόμενες απαντήσεις Πανελλαδικές εξετάσεις 2015 στα λατινικά Προτεινόμενες απαντήσεις Πανελλαδικές εξετάσεις 2015 στα λατινικά Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παραπάνω αποσπάσματα. (τη μετάφραση των αποσπασμάτων δεν είναι δύσκολο να τη βρει κανείς) Μ. 40

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

LECTIO XLVII Ο ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΦΙΛΑΡΕΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

LECTIO XLVII Ο ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΦΙΛΑΡΕΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ LECTIO XLVII Ο ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΦΙΛΑΡΕΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Iulia, Augusti filia, mature habere coeperat canos, quos legere secrete solebat. Hac re audita Augustus voluit filiam deterrere

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Μετάφραση Νόμισε πως ερχόταν προς αυτόν άνθρωπος με πελώριο μέγεθος και βρώμικο πρόσωπο, όμοιος με εικόνα πεθαμένου. Αυτόν μόλις ο Κάσσιος είδε,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Λλ3Κ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου 2013 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: Cum Africanus in Literno esset, complures praedonum duces forte salutatum ad eum venerunt. Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2006 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2006 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Σάββατο, 3 Ιουνίου 2006 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ A ΚΕΙΙΜΕΝΟ Tyrannis omnia semper suspecta atque sollicita sunt; nullus locus amicitiae eis est. Nescio enim quis possit diligere eum, quem

Διαβάστε περισσότερα

Τα ουσιαστικά. Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός

Τα ουσιαστικά. Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός Τα ουσιαστικά Ανισοσύλλαβα ουσιαστικά λέµε τα ουσιαστικά που στον πληθυντικό έχουν µια παραπάνω συλλαβή, ενώ ισοσύλλαβα αυτά που έχουν στον ενικό και στον ενικό και τον πληθυντικό τον ίδιο αριθµό συλλαβών.τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑ 1 ο

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑ 1 ο ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Να αποδώσετε στα νέα ελληνικά τα παραπάνω αποσπάσματα. ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ: Α. Ο πατέρας έδωσε στην κόρη φιλί, αλλά παρατήρησε ότι αυτή ήταν λιγάκι θλιμμένη. "Τι είναι, Τερτία μου;", είπε. "Γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Et si habet Asia suspicionem quandam luxuriae, Murenam laudare debemus, quod Asiam

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 2: Λατινικά 2. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 2: Λατινικά 2. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ενότητα 2: Λατινικά 2 Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ενδεικτικές απαντήσεις Β1: Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις και φράσεις:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ενδεικτικές απαντήσεις Β1: Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις και φράσεις: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πολυτεχνείου 6, 10433 Αθήνα τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231 e-mail: p-e-f@otenet.gr http://www.p-e-f.gr Οι απόψεις της ΠΕΦ για τα θέματα εξετάσεων στο μάθημα των Λατινικών

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις στα θέματα

Απαντήσεις στα θέματα Μεταφράσεις: Απαντήσεις στα θέματα Α. Όταν ο Άκκιος είχε έρθει από την πόλη Ρώμη στον Τάραντα, όπου ο Πακούβιος είχε αποσυρθεί σε μεγάλη πια ηλικία, έμεινε σε αυτόν. Ο Άκκιος, που ήταν πολύ μικρότερος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Τετάρτη, 27 Μα ου 2009 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ A ΚΕΙΜΕΝΟ Cum omnes recentem esse dixissent, «Atqui ante tertium diem» inquit «scitote decerptam esse Carthagine. Tam prope a muris habemus

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 5

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 5 ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 5 «Congrediãmur, ut singulãris proelii eventu cernãtur, quanto miles Latinus

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Να μεταφράσετε στην κόλλα σας τα αποσπάσματα Β, Γ και Δ. Α.Brenno duce Galli, apud Aliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Α1. Να μεταφράσετε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016. Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες

Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016. Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016 Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες Εβδομαδιαίο πρόγραμμα (διδακτική ώρα: 50 ) 1. Νεοελληνική Γλώσσα (για όλες τις ομάδες προσανατολισμού)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω Ε- ΝΕ- ΣΤΩ- ΤΑΣ ΠΑ- ΡΑ- ΤΑ- ΤΙ- ΚΟΣ ΜΕΛ- ΛΟ- ΝΤΑΣ ΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙ- ΚΗ ε ιμί ε ι εστί(ν) εσμέν εστέ ε ισί(ν) η/ ην ησθα ην ημεν ησαν εσομαι εσ η/ εσει εσται εσόμεθα εσεσθε εσονται ΥΠΟΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

2. Nα γραφούν οι πλάγιες πτώσεις του πληθυντικού αριθμού των παρακάτω επιθέτων (τα επίθετα δίνονται στην ονομαστική ενικού του αρσενικού γένους):

2. Nα γραφούν οι πλάγιες πτώσεις του πληθυντικού αριθμού των παρακάτω επιθέτων (τα επίθετα δίνονται στην ονομαστική ενικού του αρσενικού γένους): ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Nα γράψετε τη ζητούμενη πτώση των παρακάτω ουσιαστικών: metus αφαιρετική ενικού αριθμού: metu philosophus γενική πληθυντικού αριθμού: philosophorum vultus αιτιατική ενικού αριθμού: vultum

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ (ΚΕΦ )

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ (ΚΕΦ ) ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ (ΚΕΦ. 21-28) Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: Huic Arria funus ita paravit, ut ignoraretur a marito; quin immo cum illa cubiculum mariti

Διαβάστε περισσότερα

Λ Α Τ Ι Ν Ι Κ Α Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση. Γραμματική - Συντακτικό

Λ Α Τ Ι Ν Ι Κ Α Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση. Γραμματική - Συντακτικό Λ Α Τ Ι Ν Ι Κ Α Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση Γραμματική - Συντακτικό ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Α Κλίση Γένος: Θηλυκά. Εξαιρέσεις (=αρσενικά): incola, poeta, ονόματα ανδρών, ονόματα ποταμών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠ. /Β Λ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ Λ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/12/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΓΚΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ,ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠ. /Β Λ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ Λ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/12/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΓΚΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ,ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠ. /Β Λ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ Λ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/12/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΓΚΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ,ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΙΜΕΝΑ Α1. Να μεταφράσετε τα υπογραμμισμένα αποσπάσματα

Διαβάστε περισσότερα