ΓΚΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ. Α1. Να μεταφράσετε το υπογραμμισμένο απόσπασμα από το παρακάτω κείμενο:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΚΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ. Α1. Να μεταφράσετε το υπογραμμισμένο απόσπασμα από το παρακάτω κείμενο:"

Transcript

1 ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΚΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Να μεταφράσετε το υπογραμμισμένο απόσπασμα από το παρακάτω κείμενο: (Μονάδες: 40) Hannibal, dux Carthaginiensis, VI et XX annos natus, omnes gentes Hispaniae bello superavit et Saguntum vi expugnavit. Postea Alpes, quae Italiam ab Gallia seiungunt, cum elephantis transiit. Ubi in Italia fuit, apud Ticinum, Trebiam, Trasumenum et Cannas copias Romanorum profligavit et delevit. Populus Romanus cladem Cannensem pavidus audivit. In agro Falerno Hannibal ex insidiis Fabii Maximi se expedivit. Postquam XIV annos in Italia complevit, Carthaginienses eum in Africam revocaverunt. Ibi Hannibal bellum cum Romanis componere frustra cupivit. Denique cum P. Scipione apud Zamam dimicavit, sed Romani victoriam reportaverunt. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Β1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις: Hannibal: την κλητική και την αφαιρετική ενικού αριθμού dux: τη δοτική και την αιτιατική πληθυντικού αριθμού Carthaginiensis: την αφαιρετική ενικού αριθμού στο ίδιο γένος annos (το 1 ο του κειμένου): την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό omnes: την αιτιατική πληθυντικού αριθμού στο ουδέτερο γένος και τη γενική ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος gentes: τη γενική και την αιτιατική πληθυντικού αριθμού 1

2 bello: τη γενική πληθυντικού αριθμού vi: την ονομαστική ενικού αριθμού copias: την αφαιρετική πληθυντικού αριθμού populus: την ονομαστική πληθυντικού αριθμού cladem: τη γενική ενικού αριθμού pavidus: τον ίδιο τύπο στο θηλυκό γένος agro: την αιτιατική πληθυντικού αριθμού insidiis: τη γενική πληθυντικού αριθμού victoriam: τον ίδιο τύπο στον άλλο αριθμό [Μονάδες: 10 (0,5Χ20)] Β2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμία από τις παρακάτω αντωνυμίες: quae: τον ίδιο τύπο στον άλλο αριθμό και την αιτιατική πληθυντικού αριθμού αρσενικού γένους se: τον ίδιο τύπο στο β πρόσωπο και τη γενική ενικού αριθμού στο α πρόσωπο eum: τη γενική ενικού αριθμού στο ίδιο γένος και την ονομαστική ενικού αριθμού ουδετέρου γένους [Μονάδες: 3 (0,5Χ6)] B3. Να συμπληρώσετε τον πίνακα με τα επίθετα όπου ζητούνται. ΕΠΙΘΕΤΟ γεν. ενικού δοτ. ενικού ονομ. πληθ. γεν. πληθ. αρσ. γένους θηλ. γένους ουδ. γένους ουδ. γένους omnes pavidus [Μονάδες: 4 (0,5Χ8)] 2

3 Β4. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1. Η γενική πληθυντικού του ουσιαστικού dux είναι: α. ducum β. ducium γ. duciorum 2. Το β πληθυντικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα του ρηματικού τύπου fuit είναι: α. sunt β. es γ. estis 3. Το γ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής του ρήματος audio είναι: α. audunt β. audiunt γ. audiant 4. Το γ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα του ρήματος dimico είναι: α. dimicabant β. dimicent γ. dimicabunt 5. Ο τύπος insidiis ανήκει σε ουσιαστικό: α. α κλίσης β. β κλίσης γ. γ κλίσης 6. Ο τύπος Romani είναι: α. γενική ενικού αριθμού β. ονομαστική πληθυντικού αριθμού γ. δοτική ενικού αριθμού 3

4 7. Η πρόθεση cum συντάσσεται με: α. γενική β. δοτική γ. αφαιρετική 8. Το α ενικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα στην ενεργητική φωνή του ρηματικού τύπου expugnavit είναι: α. expugnao β. expugneo γ. expugno 9. H ονομαστική πληθυντικού αριθμού ουδετέρου γένους της αναφορικής αντωνυμίας qui είναι: α. quod β. quae γ. qua 10. H αιτιατική πληθυντικού της προσωπικής αντωνυμίας γ προσώπου είναι: α. nos β. vos γ. se [Μονάδες: 5 (0,5Χ10)] Β5. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1. Το ρήμα expedio είναι 4 ης συζυγίας 2. Η γενική πληθυντικού και των τριών γενών του επιθέτου omnis είναι omnum 3. Ο σύνδεσμος postquam είναι χρονικός 4

5 4. Ο τύπος frustra είναι ονομαστική πληθυντικού αριθμού ουδετέρου γένους 5. Το ουσιαστικό gens είναι γένους αρσενικού 6. Το γ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής παρατατικού στην ενεργητική φωνή του ρήματος deleo είναι delebunt. 7. H ονομαστική πληθυντικού της προσωπικής αντωνυμίας β προσώπου είναι nos. 8. H κλητική ενικού αριθμού του ουσιαστικού ager είναι agre. α) Σωστό β) Λάθος 9. Ο τύπος bello ανήκει σε ουσιαστικό ουδετέρου γένους. α) Σωστό β) Λάθος 10. Η δοτική πληθυντικού αριθμού του gens είναι gentis. α) Σωστό β) Λάθος [Μονάδες: 5 (0,5Χ10)] Β6. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους: expugnavit: τον ίδιο τύπο στον υπερσυντέλικο transiit: τον ίδιο τύπο στον παρατατικό fuit: το γ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα 5

6 profligavit: τον ίδιο τύπο στον ενεστώτα delevit: το β ενικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα στην ενεργητική φωνή audivit: το β ενικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα στην ενεργητική φωνή expedivit: το γ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα στην ενεργητική φωνή complevit: το β πληθυντικό πρόσωπο οριστικής παρατατικού στην ενεργητική φωνή dimicavit: το β πληθυντικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα στην ενεργητική φωνή reportaverunt: το α ενικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα στην ενεργητική φωνή (Μονάδες 10) Γ1. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις του κειμένου και να αναφέρετε τον όρο που προσδιορίζουν: Hispaniae: είναι. στο copias: είναι. στο Carthaginienses: είναι. στο frustra: είναι. στο victoriam: είναι. στο (Μονάδες 5) Γ2. «Ubi in Italia fuit»: Να αναγνωρίσετε το είδος της δευτερεύουσας πρότασης (μονάδα 1), να αιτιολογήσετε την εισαγωγή της (μονάδες 2) και τον χρόνο εκφοράς της (μονάδες 2). (Μονάδες 5) Γ3. Hannibal, dux Carthaginiensis, VI et XX annos natus, omnes gentes Hispaniae bello superavit: να μετατρέψετε την παράθεση σε αναφορική πρόταση. (Μονάδες 3) Γ4. Να αναγνωριστεί συντακτικά το απαρέμφατο componere (μονάδες 2) και να αιτιολογηθεί η πτώση του υποκειμένου του (μονάδες 2). (Μονάδες 4) 6

7 Γ5. Να εκφράσετε την αλληλοπάθεια για το γ πληθυντικό πρόσωπο με το ρήμα profligavit στον παρατατικό. (Μονάδες 3) Γ6. «In agro Falerno Hannibal ex insidiis Fabii Maximi se expedivit»: Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τον υπογραμμισμένο όρο (μονάδα 1) και να επισημάνετε το φαινόμενο που παρατηρείτε (μονάδες 2). (Μονάδες: 3) ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 7