ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (6-ΩΡΟ) - 1 -

2 ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ Σελ. ερ. 1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ. 1.1 Ορμή υλικού σημείου, σώματος και συστήματος σωμάτων Γενικευμένος ος Νόμος του Νεύτωνα Αρχή διατήρησης της ορμής ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΙΟΔΩΝ 17 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ..1 Στροφορμή. 11. Αρχή διατήρησης στροφορμής. 1 6 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΙΟΔΩΝ 8 3 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ. 3.1 Ελαστικότητα εριοδική κίνηση και αρμονική ταλάντωση Απλή αρμονική ταλάντωση. (θέση, ταχύτητα, επιτάχυνση και ενέργεια) Ταλάντωση μάζας σε ελατήριο. Το απλό εκκρεμές Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις και συντονισμός. 18 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΙΟΔΩΝ 3 4. ΚΥΜΑΤΑ Η έννοια του κύματος και κατηγορίες κυμάτων Τρέχον αρμονικό κύμα Συμβολή και περίθλαση κυμάτων. 3 1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΙΟΔΩΝ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ. 5.1 ροέλευση μαγνητικών πεδίων - Το πείραμα του Oersted Ηλεκτρομαγνητική δύναμη Laplace Ο νόμος του Faraday Ο κανόνας του Lenz αραγωγή Η.Ε.Δ. από το φαινόμενο της επαγωγής Αμοιβαία επαγωγή και αυτεπαγωγή. 35 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΙΟΔΩΝ

3 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΙΟΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 90 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΙΟΔΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 6 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΙΟΔΩΝ ΓΙΑ ΕΑΝΑΛΗΨΗ 0 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΙΟΔΩΝ

4 1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ. 1.1 Ορμή υλικού σημείου, σώματος και συστήματος σωμάτων Ορίζουν την ορμή υλικού σημείου και διακρίνουν το διανυσματικό χαρακτήρα της ορμής Η ορμή ενός υλικού σημείου ή ενός σώματος που εκτελεί μόνο μεταφορική κίνηση, είναι το γινόμενο της μάζας του επί την ταχύτητά του. Η ορμή είναι διανυσματικό μέγεθος, ως αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού ενός διανυσματικού μεγέθους (ταχύτητα) με ένα μονόμετρο μέγεθος (μάζα) p m 1.1. Υπολογίζουν και συγκρίνουν την ορμή διαφόρων σωμάτων (ή σωματιδίων) σε μονοδιάστατη κίνηση αραδείγματα για σώματα που συμπεριφέρονται ως υλικά σημεία ή σωματίδια: σώμα μικρής μάζας με μεγάλη ταχύτητα και σώμα μεγάλης μάζας με μικρή ταχύτητα. Έτσι δίνεται έμφαση στους δύο παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η ορμή Ορίζουν την ορμή συστήματος σωμάτων ή σωματιδίων σε μονοδιάστατη κίνηση Το σύστημα ως ένα σύνολο σωμάτων (ως υλικά σημεία) έχει μια ολική ορμή που είναι το διανυσματικό άθροισμα των ορμών των σωμάτων του συστήματος αυτού Ορίζουν και προσδιορίζουν το κέντρο μάζας συστήματος δύο σημειακών σωμάτων, σε μια διάσταση Οι όροι "κέντρο μάζας" και "κέντρο βάρους" χρησιμοποιούνται συνώνυμα σε ένα ομογενές βαρυτικό πεδίο για να δηλώσουν το σημείο σε ένα σύστημα σημειακών σωμάτων το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει τη συμπεριφορά του συστήματος στην επίδραση εξωτερικής δύναμης

5 Το κέντρο μάζας ως προς ένα σημείο αναφοράς, υπολογίζεται από τη σχέση: Υπολογίζουν την ορμή συστήματος σωμάτων, σε μονοδιάστατη κίνηση. x m1x1 m x.. mn x m m... m p p1 p... pn Ολική ορμή: p M. 1 n n Εφαρμογή σε δύο ή τρία σώματα που κινούνται στην ίδια κατεύθυνση και σε δύο ή τρία σώματα από τα οποία τουλάχιστο ένα κινείται αντίθετα από τα άλλα

6 1. Γενικευμένος ος Νόμος του Νεύτωνα Διατυπώνουν το ο νόμο του Νεύτωνα για την κίνηση με τη βοήθεια της ορμής Ο ρυθμός μεταβολής της ορμής ενός σώματος είναι ίσος με τη συνισταμένη δύναμη που εξασκείται πάνω στο σώμα d p F dt Εξάγουν τη σχέση F m από το γενικευμένο ο νόμο του Νεύτωνα στην περίπτωση ενός σώματος σταθερής μάζας. d p d( m ) d F m ma, m ή. dt dt dt 1..3 Αναγνωρίζουν ότι ο γενικευμένος νόμος του Νεύτωνα εφαρμόζεται σε συστήματα σωμάτων σταθερής ή μεταβλητής μάζας Ακόμα και στην περίπτωση ανταλλαγής μάζας μεταξύ των σωμάτων του συστήματος και επειδή η εκλογή του συστήματος είναι αυθαίρετη, μπορούμε να εφαρμόσουμε το νόμο με σταθερή μάζα του συστήματος Εφαρμόζουν το γενικευμένο νόμο του Νεύτωνα και την αρχή διατήρησης της ενέργειας στη λύση προβλημάτων Μερικά ενδεικτικά παραδείγματα: (α) Υπολογισμός της μέσης δύναμης που δέχεται καρφί όταν σφηνώνεται σε ξύλο. (β) Μια μπάλα που αναπηδά σε (i) κατακόρυφο τοίχωμα και (ii) οριζόντιο τοίχωμα. (γ) τώση αθλητή σε μαλακό στρώμα

7 1..4. Αναφορά στις εφαρμογές των εννοιών ενέργειας και ορμής στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ευρείας κλίμακας μηχανικών συστημάτων απορρόφησης ενέργειας και ορμής που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ζωή. Για παράδειγμα η χρήση υλικού με ελαστικότητα στους προφυλακτήρες των αυτοκινήτων ή στους πασσάλους για το φωτισμό των αυτοκινητόδρομων, χρήση ελατηρίων σε διάφορα τμήματα της μηχανής αυτοκινήτων κ.λ.π

8 1.3 Αρχή διατήρησης της ορμής Ορίζουν τις εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις όπως και το απομονωμένο σύστημα σωμάτων και δίνουν παραδείγματα Σε κάθε σύστημα οι δυνάμεις μεταξύ των σωμάτων που το αποτελούν ονομάζονται εσωτερικές δυνάμεις. Δυνάμεις που εξασκούνται σε κάποιο μέρος του συστήματος από κάποιο σώμα εκτός συστήματος ονομάζονται εξωτερικές δυνάμεις Απομονωμένο σύστημα είναι αυτό στο οποίο η συνισταμένη εξωτερική δύναμη είναι ίση με μηδέν. F 0, ή δεν ασκείται στο σύστημα καμιά εξωτερική δύναμη εριγράφουν μέσα από πειραματικές διαδικασίες την αλληλεπίδραση μεταξύ δύο σωμάτων σε σχέση με την μεταβολή της ορμής του κάθε σώματος, όπως και την ορμή του συστήματος πριν και μετά την κρούση στην ίδια διεύθυνση Με διασύνδεση ή με άλλο τρόπο Εξάγουν και διατυπώνουν την αρχή διατήρησης της ορμής για ένα απομονωμένο σύστημα δύο σωμάτων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους Η αρχή διατήρησης της ορμής εξάγεται εφαρμόζοντας το δεύτερο νόμο του Νεύτωνα για κάθε σώμα ξεχωριστά και τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα για το σύστημα Αναφορά ότι η διατήρηση της ορμής σχετίζεται με τη συμμετρία του χώρου σε κάθε κατεύθυνση και η διατήρηση της ενέργειας σχετίζεται με τη συμμετρία του χρόνου Όταν η συνισταμένη εξωτερική δύναμη, που εξασκείται πάνω σε ένα σύστημα, είναι μηδέν, η ορμή του συστήματος παραμένει σταθερή

9 1.3.4 Αναφέρουν και ερμηνεύουν φαινόμενα με βάση την αρχή διατήρησης της ορμής Αναγνωρίζουν ότι οι αρχές διατήρησης της ενέργειας και της ορμής παρέχουν ένα τρόπο πρόβλεψης και περιγραφής της κίνησης των σωμάτων Εφαρμόζουν τους νόμους του Νεύτωνα, τις αρχές διατήρησης της ενέργειας και της ορμής στη λύση προβλημάτων οιοτική εξήγηση των φαινομένων. Ενδεικτικά παραδείγματα: (α) Κίνηση βάρκας με κουπιά, (β) κίνηση πλοίου με προπέλα, (γ) κίνηση αεριωθούμενου, (δ) εκτόξευση πυραύλου, (ε) ανάκρουση όπλου και άλλα Ελεύθερη πτώση και διατήρηση μηχανικής ενέργειας Κρούση σωμάτων και διατήρηση ενέργειας του συστήματος Ενδεικτικά προβλήματα: (α) ροβλήματα κρούσεων δύο σωμάτων σε μια διάσταση (i) με διατήρηση της κινητικής ενέργειας (ελαστική κρούση) και (ii) όπου η κινητική ενέργεια του συστήματος δε διατηρείται (μη ελαστική κρούση), (iii) όπου μετά την κρούση δύο σωμάτων τα σώματα έχουν κοινή ταχύτητα (πλαστική κρούση). Υπολογισμός και ερμηνεία της διαφοράς της κινητικής ενέργειας του συστήματος πριν και μετά την κρούση. (β) ροβλήματα έκρηξης σώματος ακίνητου ή κινούμενου σε δύο θραύσματα. Υπολογισμός και ερμηνεία της κινητικής ενέργειας μετά την έκρηξη σε σχέση με την κινητική ενέργεια πριν την έκρηξη. (γ) Κίνηση επιβάτη σε αρχικά ακίνητη βάρκα σε ήρεμη επιφάνεια νερού χωρίς τριβή. (δ) Ανάκρουση όπλου

10 Συνδυασμένα προβλήματα: Διατήρησης ορμής, τριβή, θεώρημα διατήρησης ενέργειας και θεώρημα έργου κινητικής ενέργειας (κινητική ενέργεια, δυναμική ενέργεια βαρύτητας και δυναμική ενέργεια ελατηρίου)

11 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ..1 Στροφορμή..1.1 Ορίζουν τη στροφορμή υλικού σημείου που περιφέρεται σε κυκλική τροχιά και τη ροπή αδράνειας..1. Ορίζουν τη στροφορμή στερεού σώματος και τη ροπή αδράνειας και δίνουν τη φυσική ερμηνεία της..1.3 Εφαρμόζουν την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας σε συνδυασμένα προβλήματα μεταφορικής και περιστροφικής κίνησης Για υλικό σημείο σε κυκλική τροχιά ακτίνας r: L = mυr = mωr, L = Iω, Ι = mr = ροπή αδράνειας Η ροπή αδράνειας είναι το μέτρο της αδράνειας ενός σώματος στην περιστροφική κίνηση σε αναλογία με τη μάζα που είναι το μέτρο της αδράνειας στη μεταφορική κίνηση Για στερεό σώμα: L = Iω. I.1.3. Η κινητική ενέργεια ενός σώματος που εκτελεί μόνο περιστροφική κίνηση είναι: E 1 ( ) I εριορισμός σε προβλήματα όπου τα επιμέρους σώματα του συστήματος δεν εκτελούν σύνθετη κίνηση. n 1 m i r i

12 . Αρχή διατήρησης στροφορμής...1 Διατυπώνουν την αρχή διατήρησης της στροφορμής Όταν το άθροισμα των ροπών όλων των εξωτερικών δυνάμεων που εξασκούνται σε ένα σύστημα είναι μηδέν, τότε η ολική στροφορμή του συστήματος παραμένει σταθερή (διατηρείται) Η διατήρηση της στροφορμής σχετίζεται με τη συμμετρία του χώρου σε κάθε περιστροφή... Εφαρμόζουν την αρχή διατήρησης της στροφορμής στη λύση προβλημάτων....1 εριορισμός σε προβλήματα όπου τα επιμέρους σώματα του συστήματος δεν εκτελούν σύνθετη κίνηση

13 3 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 3.1 Ελαστικότητα Υπολογίζουν την ελαστική δυναμική ενέργεια Η ελαστική δυναμική ενέργεια για επιμήκυνση ελατηρίου κατά x δίνεται από τη σχέση: 1 1 E Kx Υπολογισμός από το έργο της δύναμης και από το νόμο του Hooke. 3. εριοδική κίνηση και αρμονική ταλάντωση Ορίζουν την έννοια των περιοδικών κινήσεων και των ταλαντώσεων και αναφέρουν παραδείγματα από την καθημερινή ζωή εριοδική κίνηση ονομάζεται η κίνηση η οποία επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα Η ταλάντωση είναι η περιοδική κίνηση μεταξύ δύο ακραίων σημείων. Σε κάθε σώμα ή σύστημα που εκτελεί ταλάντωση υπάρχει ένα σημείο ισορροπίας στο οποίο η συνισταμένη δύναμη στο σώμα ή σύστημα είναι μηδέν. Η φορά της συνισταμένης δύναμης σε μια ταλάντωση είναι πάντα αντίθετη της κατεύθυνσης της μετατόπισης από το σημείο ισορροπίας Να παρουσιαστούν παραδείγματα περιοδικών κινήσεων: (α) μια ελαστική μπάλα που αναπηδά σε οριζόντιο δάπεδο. (β) μια παλλόμενη χορδή, (γ) η ομαλή κυκλική κίνηση, (δ) η κίνηση του εκκρεμούς, (ε) η γραμμική κίνηση μάζας σε ελατήριο

14 3.3 Απλή αρμονική ταλάντωση (θέση, ταχύτητα, επιτάχυνση και ενέργεια) Ορίζουν την αρμονική ταλάντωση και τη συσχετίζουν με την ομαλή κυκλική κίνηση Η αρμονική ταλάντωση μπορεί να μελετηθεί ως η προβολή της ομαλής κυκλικής κίνησης σε ένα άξονα Αρμονική ταλάντωση είναι η περιοδική κίνηση στην οποία η θέση ως προς το σημείο ισορροπίας είναι ημιτονοειδής ή συνημιτονοειδής συνάρτηση του χρόνου Ορίζουν τα χαρακτηριστικά μεγέθη μιας αρμονικής ταλάντωσης: περίοδος, πλάτος, συχνότητα λάτος είναι το μέτρο της μέγιστης απομάκρυνσης από το σημείο ισορροπίας. Η περίοδος είναι το χρονικό διάστημα για να επιστρέψει το σώμα στην αρχική του θέση αφού εκτελέσει μια πλήρη ταλάντωση (ένα πλήρη κύκλο). Η συχνότητα είναι ο αριθμός των ταλαντώσεων (κύκλων) στη μονάδα του χρόνου. Η συχνότητα f συνδέεται με την περίοδο Τ με τη σχέση: f 1 T αρατηρούν με τη βοήθεια της διασύνδεσης τη γραφική παράσταση της θέσης σε σχέση με το χρόνο για την αρμονική ταλάντωση (μάζας σε κατακόρυφο ελατήριο) και υπολογίζουν από αυτή το πλάτος, την περίοδο και τη συχνότητα Χρήση της διασύνδεσης για τη σύνδεση αρμονικής ταλάντωσης και εξίσωσης x = f(t), όπως προκύπτει από την προβολή της κυκλικής κίνησης σε ένα άξονα

15 3.3.4 Εξάγουν την ταχύτητα και την επιτάχυνση ως συνάρτηση του χρόνου, με βάση το ρυθμό μεταβολής της θέσης ή της ταχύτητας αντίστοιχα, με τη βοήθεια της παραγώγισης και παριστάνουν τις σχέσεις αυτές γραφικά Ορίζουν τη φάση ενός ταλαντωτή και τη διαφορά φάσης δύο ταλαντωτών Αν η x f (t) είναι η συνάρτηση της θέσης για ένα ταλαντωτή, τότε η ταχύτητα και η επιτάχυνση βρίσκονται από τις σχέσεις, dx d, a dt dt Η φάση ενός ταλαντωτή είναι η συνάρτηση, t 0 Η διαφορά φάσης δύο ταλαντωτών είναι, 1 Η αρχική φάση φ 0 καθορίζει την αρχική θέση και τη φορά κίνησης του ταλαντωτή Εξάγουν την ταχύτητα και την επιτάχυνση ως συνάρτηση της θέσης και παριστάνουν τις σχέσεις αυτές γραφικά Οι γραφικές παραστάσεις των x f (t), f (t) a f (t), περιορίζονται στην περίπτωση όπου x x0 ( t 0 ), 0 0,, x, a x. 0 x

16 3.3.7 Διακρίνουν την αμείωτη και τη φθίνουσα ταλάντωση Διατυπώνουν λεκτικά και με μαθηματική σχέση την αναγκαία και ικανή συνθήκη για να εκτελεί ένα σώμα αρμονική ταλάντωση Στην αμείωτη ταλάντωση το σύστημα έχει σταθερή ενέργεια, άρα και πλάτος που δεν μεταβάλλεται με το χρόνο. Στη φθίνουσα ταλάντωση το σύστημα χάνει ενέργεια η οποία μεταφέρεται στο περιβάλλον, άρα το πλάτος της ταλάντωσης ελαττώνεται με το χρόνο Ένα σώμα εκτελεί αρμονική ταλάντωση όταν η συνισταμένη δύναμη που δέχεται είναι ανάλογη της θέσης από το σημείο ισορροπίας και αντίθετης κατεύθυνσης. Δηλαδή, F Dx, όπου D m Εξάγουν τη σχέση της κινητικής και της δυναμικής ενέργειας ενός αρμονικού ταλαντωτή ως συνάρτηση του χρόνου και ως συνάρτηση της θέσης και παριστάνουν τις σχέσεις αυτές γραφικά m ( x x ) E k E 1 m x Οι γραφικές παραστάσεις των E K f (t), E f (t), περιορίζονται στην περίπτωση όπου: x x ( t 0 ), 0 0,,

17 3.4 Ταλάντωση μάζας σε ελατήριο. Το απλό εκκρεμές Διερευνούν πειραματικά τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η περίοδος ενός αρμονικού ταλαντωτή, όπως η μάζα σε ελατήριο και το απλό εκκρεμές ειράματα με κλασικά όργανα ή με διασύνδεση, με διερευνητική μέθοδο Αποδεικνύουν με βάση τη σχέση ΣF = - Dx, για μάζα σε ελατήριο και για απλό εκκρεμές, ότι εκτελούν αρμονική ταλάντωση και εξάγουν τη σχέση που δίνει την περίοδο του συστήματος και την εξίσωση της ταλάντωσης Συνδυασμένα προβλήματα ταλάντωσης, διατήρησης ορμής, τριβής, θεώρημα διατήρησης ενέργειας και θεώρημα έργου κινητικής ενέργειας Χρησιμοποιούν τις ταλαντώσεις μάζας σε ελατήριο και την ταλάντωση απλού εκκρεμούς για να προσδιορίσουν την επιτάχυνση της βαρύτητας και τη σταθερά ενός ελατηρίου ροσδιορισμός της επιτάχυνσης της βαρύτητας και της σταθεράς ελατηρίου από πειραματικές μετρήσεις. εριγραφή, ανάλυση και εξαγωγή συμπερασμάτων ή αποτελεσμάτων

18 3.5 Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις και συντονισμός Μελετούν, σε διάφορες περιπτώσεις, πειραματικά το πλάτος μιας εξαναγκασμένης ταλάντωσης σε σχέση με τη συχνότητα της εξωτερικής δύναμης ειραματική προσέγγιση της εξαναγκασμένης ταλάντωσης και εξαγωγή της γραφικής παράστασης του πλάτους του ταλαντωτή ως συνάρτηση της συχνότητας του εξωτερικού αιτίου Ορίζουν την εξαναγκασμένη ταλάντωση και αναφέρουν παραδείγματα Στην εξαναγκασμένη ταλάντωση επιδρά στον ταλαντωτή περιοδική δύναμη Ορίζουν και δικαιολογούν το φαινόμενο του συντονισμού, αναφέρουν και ερμηνεύουν παραδείγματα Το φαινόμενο του μηχανικού συντονισμού οφείλεται στη μέγιστη μεταφορά ενέργειας από την εξωτερική δύναμη προς τον ταλαντωτή Φαινόμενα συντονισμού όπως: σε γέφυρες με το βηματισμό ή την πνοή του ανέμου, σπάσιμο τζαμιών ή ποτηριών με τον ήχο και άλλα

19 4 ΚΥΜΑΤΑ. 4.1 Η έννοια του κύματος και κατηγορίες κυμάτων αρατηρούν τη διάδοση της κυματικής ενέργειας κατά μήκος ελατηρίων Αναφορά στη διάδοση ενέργειας με τη μορφή κύματος Ορίζουν την έννοια του κύματος Κύμα είναι κάθε διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο με πεπερασμένη ταχύτητα που μεταφέρει ενέργεια Ερμηνεύουν το μηχανισμό διάδοσης μηχανικών κυμάτων Η ενέργεια μεταφέρεται από υλικό σημείο σε υλικό σημείο με εγκάρσιες ή διαμήκεις ταλαντώσεις Διακρίνουν τα κύματα σε κατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο παραγωγής και τον τρόπο διάδοσης Ανάλογα με τον τρόπο παραγωγής σε ηλεκτρομαγνητικά και μηχανικά. Ανάλογα με τον τρόπο διάδοσης σε εγκάρσια και διαμήκη Επίδειξη διάδοσης εγκάρσιων και διαμηκών μηχανικών κυμάτων με σπειροειδές ελατήριο (slinky coil). Να παρατηρηθούν όροι και κοιλάδες όπως και πυκνώματα και αραιώματα στα εγκάρσια και διαμήκη κύματα αντίστοιχα Αναφέρουν παραδείγματα μηχανικών (εγκάρσιων και διαμηκών κυμάτων) και ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων Μηχανικά εγκάρσια κύματα: κύμα κατά μήκος χορδής, κύματα στην επιφάνεια υγρού Ηλεκτρομαγνητικά κύματα: Το φως, οι ακτίνες Χ και οι ακτίνες γ είναι παραδείγματα ηλεκτρομαγνητικών εγκάρσιων κυμάτων Διαμήκη κύματα: ήχος που διαδίδεται στην ατμόσφαιρα, κύμα κατά μήκος ελατηρίου

20 4.1.6 Αναφέρουν χαρακτηριστικά των μηχανικών και ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων Τα μηχανικά κύματα διαδίδονται σε κάποιο μέσο και όχι στο κενό. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα διαδίδονται και στο κενό Η ταχύτητα διάδοσης των μηχανικών κυμάτων εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του μέσου διάδοσης. Η ταχύτητα διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων είναι μέγιστη στο κενό (c = 3x10 8 m/s) και ελαττώνεται όταν αυτά διαδίδονται σε κάποιο μέσο Τα ηχητικά κύματα δημιουργούνται από μικρές αυξομειώσεις της πίεσης του ατμοσφαιρικού αέρα και διαδίδονται σε όλες τις διευθύνσεις μακριά από την πηγή

21 4. Τρέχον αρμονικό κύμα Ορίζουν και αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά μεγέθη ενός κύματος: πλάτος, ταχύτητα διάδοσης, συχνότητα, περίοδος και μήκος κύματος. Γνωρίζουν τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται κάθε μέγεθος. 4.. Εξάγουν και εφαρμόζουν την εξίσωση τρέχοντος αρμονικού κύματος που διαδίδεται σε μια διεύθυνση χωρίς αρχική φάση Η ταχύτητα διάδοσης υ του κύματος εξαρτάται από το μέσο διάδοσης. Η συχνότητα f είναι χαρακτηριστικό της πηγής που εκπέμπει το κύμα και δεν επηρεάζεται από το μέσο διάδοσης. Το μήκος κύματος λ μεταβάλλεται αν το κύμα αλλάξει μέσο διάδοσης. Το πλάτος του κύματος μεταβάλλεται με την απώλεια ενέργειας από το κύμα Η ταχύτητα ταλάντωσης των υλικών σημείων σε ένα κύμα ονομάζεται ωκύτητα, Ω, για να διακρίνεται από την ταχύτητα διάδοσης του κύματος, υ f, f T d, x ό. dt Εξαγωγή της σχέσης: t x 0 ( ) 8 t x ( ), x, T t - 1 -

22 4..3 Ορίζουν τη φάση αρμονικού κύματος, τη φάση της ταλάντωσης ενός υλικού σημείου και υπολογίζουν τη διαφορά φάσης των ταλαντώσεων δύο σημείων και τη διαφορά της φάσης ενός σημείου μετά από χρόνο Δt Ορίζουν την ισοφασική επιφάνεια και τα μέτωπα κύματος και διακρίνουν τα επίπεδα από τα σφαιρικά μέτωπα κύματος αριστάνουν το στιγμιότυπο τρέχοντος κύματος σε κάποια στιγμή είτε με βάση την εξίσωση του κύματος ή με βάση ένα στιγμιότυπο που παριστάνει τη σχέση ψ = f(x) σε μια προηγούμενη δεδομένη στιγμή αριστάνουν τη γραφική παράσταση ψ = f(t) ενός σημείου του μέσου διάδοσης του κύματος Δίνεται έμφαση στην κατανόηση της μεταβολής της φάσης κατά μήκος της διεύθυνσης διάδοσης του κύματος σε μια χρονική στιγμή και της μεταβολής της φάσης με το χρόνο για ένα υλικό σημείο ταλάντωσης Κάθε επιφάνεια της οποίας όλα τα σημεία σε μια στιγμή έχουν την ίδια φάση, ονομάζεται ισοφασική επιφάνεια Μέτωπα κύματος είναι το σύνολο των σημείων σε ένα κύμα που βρίσκονται την ίδια στιγμή σε φάση. Μπορούμε να πούμε ότι το σύνολο των ισοφασικών επιφανειών αποτελούν μέτωπα κύματος Δίνεται έμφαση στην κατανόηση φυσικών εννοιών και όχι στις καθαρά μαθηματικές δεξιότητες Η γραφική παράσταση παριστάνει αρμονική ταλάντωση. - -

23 4.3 Συμβολή και περίθλαση κυμάτων Μελετούν τη συμβολή και την περίθλαση κυμάτων στην επιφάνεια νερού (ripple tank) ειραματική προσέγγιση των φαινομένων συμβολής και περίθλασης κυμάτων στην επιφάνεια νερού ως μέσο κατανόησης και ερμηνείας Μελετούν πειραματικά τη συμβολή κυμάτων κατά μήκος μιας χορδής, μικροκυμάτων, φωτεινών κυμάτων στο πείραμα του Young, ηχητικών κυμάτων σε ηχητικό σωλήνα κλειστό στο ένα άκρο και ηχητικών κυμάτων από δύο σύμφωνες πηγές ειραματική προσέγγιση των φαινομένων, ποιοτικά: (α) συμβολής εγκάρσιων κυμάτων κατά μήκος χορδής και δημιουργία στάσιμου κύματος, (β) συμβολής και περίθλασης μικροκυμάτων, (γ) συμβολής φωτεινών κυμάτων με το πείραμα του Young, (δ) συμβολής ηχητικών κυμάτων σε ηχητικό σωλήνα κλειστό στο ένα άκρο και σχηματισμός στάσιμου κύματος, (ε) συμβολής ηχητικών κυμάτων από δύο μεγάφωνα που συνδέονται με την ίδια γεννήτρια συχνοτήτων. Σκοπός η ποιοτική κατανόηση των πιο πάνω φαινομένων σε διάφορες κατηγορίες κυμάτων ώστε να γίνει σύγκριση και εξαγωγή συμπερασμάτων Γνωρίζουν την αρχή του Huygens και με βάση την αρχή αυτή εξηγούν το φαινόμενο της περίθλασης «Κάθε σημείο μιας ισοφασικής επιφάνειας ενεργεί ως δευτερογενής σημειακή πηγή σφαιρικών κυμάτων. Η μορφή της νέας ισοφασικής επιφάνειας σε κάποια χρονική στιγμή στο μέλλον προκύπτει από την κοινή εξωτερική εφαπτομένη όλων των ισοφασικών επιφανειών που παράγονται από όλα τα σημεία της αρχικής ισοφασικής επιφάνειας» Δίνουν τον ορισμό της συμβολής και της περίθλασης κυμάτων Το αποτέλεσμα της συνάντησης δύο ή περισσοτέρων κυμάτων της ίδιας φύσης σε ένα μέσο ονομάζεται συμβολή κυμάτων

24 ερίθλαση ενός κύματος είναι η εξάπλωση του κύματος και η αλλαγή στην ευθύγραμμη διάδοση του καθώς περνά μέσα από εμπόδια, οπές ή σχισμές, χωρίς το κύμα να αλλάζει μέσο διάδοσης (χωρίς αλλαγή ταχύτητας) όσο έντονο είναι το φαινόμενο της περίθλασης εξαρτάται από το λόγο του μήκους κύματος προς το μέγεθος της σχισμής (ή της οπής ή του εμποδίου). Αύξηση του μήκους κύματος (ή ελάττωση του μεγέθους της σχισμής) κάνει το φαινόμενο πιο έντονο. Αντίθετα ελάττωση του μήκους κύματος (ή αύξηση του μεγέθους της σχισμής) κάνει το φαινόμενο λιγότερο έντονο Ορίζουν τις σύμφωνες πηγές Σύμφωνες πηγές είναι οι πηγές που έχουν σταθερή χρονικά διαφορά φάσης Αν η διαφορά φάσης των πηγών είναι κπ, κ = 0, 1,... τότε οι πηγές είναι σε φάση. Αν η διαφορά φάσης των πηγών είναι (κ+1)π, κ = 0, 1,,... τότε οι πηγές είναι σε αντίθετη φάση Γνωρίζουν και εφαρμόζουν τις συνθήκες ενίσχυσης και απόσβεσης κυμάτων που συμβάλλουν Στην ενισχυτική συμβολή τα κύματα συμβάλλουν σε φάση δηλαδή. Στη συμβολή απόσβεσης τα κύματα συμβάλλουν με αντίθετη φάση, Δηλαδή, ( 1). Όπου κ = 0, 1,

25 Στην ενισχυτική συμβολή και για κύματα που ξεκινούν σε φάση από τις πηγές η συνθήκη σχετικά με τη διαφορά απόστασης που διανύουν μέχρι να συμβάλουν είναι: x, κ = 0, 1,, Στη συμβολή απόσβεσης και για κύματα που ξεκινούν σε φάση από τις πηγές η συνθήκη σχετικά με τη διαφορά απόστασης που διανύουν μέχρι να συμβάλουν είναι: x ( 1), κ = 0, 1,, 3... Σημ. Εάν υπάρχει διαφορά φάσης στις πηγές κατά (Κ+1)π οι συνθήκες αντιστρέφονται Δίδεται έμφαση στην ιστορική σημασία του πειράματος του Young και στην πειραματική διερευνητική προσέγγιση του φαινομένου αναφορικά με τις θέσεις των κροσσών συμβολής με βάση τη σχέση y k k D. a - 5 -

26 4.3.7 Ορίζουν το στάσιμο κύμα και γνωρίζουν τρόπους παραγωγής του Εξάγουν τη σχέση που δίνει τις συγκεκριμένες τιμές της συχνότητας ταλάντωσης της χορδής για τις οποίες δημιουργείται κατά μήκος της χορδής στερεωμένης στα δύο άκρα, στάσιμο κύμα Μελετούν πειραματικά την εξάρτηση του αριθμού των κοιλίων του στάσιμου κύματος κατά μήκος μιας χορδής στερεωμένης στα δύο άκρα της, σε σχέση με τη δύναμη F και τη συχνότητα f Μια ξεχωριστή περίπτωση συμβολής είναι η συμβολή δύο κυμάτων της ίδιας φύσης με το ίδιο πλάτος και την ίδια συχνότητα (και άρα το ίδιο μήκος κύματος), που διαδίδονται σε αντίθετες διευθύνσεις. Το αποτέλεσμα είναι μια ταλάντωση με σημεία που μένουν μόνιμα ακίνητα και άλλα σημεία που εκτελούν ταλάντωση, όχι όλα με το ίδιο πλάτος. Η ταλάντωση των σημείων αυτών αποτελεί το στάσιμο κύμα. F Με βάση τη σχέση:, και f F f k. L Αναφέρεται η έννοια του συντονισμού και της κβάντωσης στη μελέτη δημιουργίας στάσιμου κύματος κατά μήκος της χορδής Η δύναμη F μεταβάλλεται με τη μάζα m και η συχνότητα μεταβάλλεται με τη βοήθεια του δονητή

27 Γνωρίζουν και εφαρμόζουν την εξίσωση του στάσιμου κύματος που δημιουργείται από δύο πηγές που εκπέμπουν κύματα σε φάση ή από ένα κύμα μιας πηγή και από ανακλώμενο κύμα της ίδιας πηγής Αναφέρουν τις διαφορές ενός τρέχοντος και ενός στάσιμου κύματος Ανάκλαση σε σταθερό σημείο με πήδημα φάσης και ανάκλαση σε κινούμενο σημείο χωρίς μεταβολή της φάσης y y x t y T 0 x t y T (α) Στο τρέχον κύμα μεταφέρεται ενέργεια στο χώρο ενώ στο στάσιμο κύμα η ενέργεια μένει στην περιοχή της ταλάντωσης των σημείων. (β) Στο στάσιμο κύμα υπάρχουν σημεία μόνιμα ακίνητα (δεσμοί) ενώ στο τρέχον κύμα τέτοια σημεία δεν υπάρχουν. (γ) Το πλάτος ταλάντωσης των υλικών σημείων στο στάσιμο κύμα εξαρτάται από τη θέση των σημείων ενώ το πλάτος ταλάντωσης των σημείων στο τρεχον κύμα είναι το ίδιο για όλα τα σημεία (νοουμένου ότι δεν υπάρχει μεταβολή του πλάτους με την απόσταση από την πηγή). (δ) Η φάση σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή μεταβάλλεται με την απόσταση από την πηγή στο τρέχον κύμα ενώ στο στάσιμο κύμα τα σημεία μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών εκτελούν ταλάντωση σε φάση και σημεία από τη μια και την άλλη μεριά ενός δεσμού εκτελούν ταλάντωση με αντίθετη φάση

28 5 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 5.1 ροέλευση μαγνητικών πεδίων - Το πείραμα του Oersted Διαπιστώνουν πειραματικά την αλληλεπίδραση ηλεκτρισμού και μαγνητισμού Γύρω από ένα ρευματοφόρο αγωγό δημιουργείται μαγνητικό πεδίο. (πείραμα του Oersted) Δύο ρευματοφόροι αγωγοί αλληλεπιδρούν προκαλώντας μαγνητικά φαινόμενα. Δύο παράλληλοι αγωγοί έλκονται όταν διαρρέονται με ρεύμα της ίδιας φοράς ή απωθούνται όταν διαρρέονται με ρεύμα αντίθετης φοράς Ένα σωληνοειδές που διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα συμπεριφέρεται όπως ένας ραβδόμορφος μαγνήτης Διαπιστώνουν πειραματικά ότι τα μαγνητικά πεδία ασκούν δυνάμεις σε ρευματοφόρους αγωγούς Ένας ρευματοφόρος αγωγός μέσα σε μαγνητικό πεδίο δέχεται ηλεκτρομαγνητική δύναμη (δύναμη Laplace) ροσδιορίζουν πειραματικά τη μορφή του μαγνητικού πεδίου σωληνοειδούς Η μορφή του μαγνητικού πεδίου μπορεί να παρασταθεί με τη χρήση μικρών μαγνητικών πυξίδων Γνωρίζουν την αιτία δημιουργίας των μαγνητικών πεδίων Τα μαγνητικά πεδία δημιουργούνται είτε από κινούμενα ηλεκτρικά φορτία (ηλεκτρικά ρεύματα) είτε από μεταβαλλόμενα ηλεκτρικά πεδία Επίδειξη δημιουργίας μαγνητικών πεδίων με τη χρήση μοντέλων ή προσομοιώσεων

29 5. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη Laplace 5..1 Υπολογίζουν το μέτρο και την κατεύθυνση της δύναμης σε κινούμενο φορτίο που ασκείται από ομογενές μαγνητικό πεδίο Ένα κινούμενο ηλεκτρικό φορτίο δημιουργεί γύρω του μαγνητικό πεδίο. Αν το φορτίο μπει σε χώρο όπου υπάρχει ένα δεύτερο μαγνητικό πεδίο, το φορτίο δέχεται δύναμη από το μαγνητικό αυτό πεδίο. Για ομογενές μαγνητικό πεδίο, η δύναμη Laplace, στο κινούμενο φορτίο, δίνεται από τη σχέση: F B q 5.. Ορίζουν τη μαγνητική επαγωγή. (ένταση μαγνητικού πεδίου) όπου Β είναι η μαγνητική επαγωγή του πεδίου, q είναι η ποσότητα του ηλεκτρικού φορτίου, υ είναι η ταχύτητα του φορτίου και θ είναι η γωνία μεταξύ των διανυσμάτων της ταχύτητας και της μαγνητικής επαγωγής B F q - 9 -

30 5..3 Διατυπώνουν το νόμο του Laplace και υπολογίζουν το μέτρο και την κατεύθυνση της δύναμης σε κινούμενο φορτίο και σε ρευματοφόρο αγωγό που ασκείται από ομογενές μαγνητικό πεδίο Ορίζουν τη μαγνητική ροή Ένας ρευματοφόρος αγωγός μέσα σε μαγνητικό πεδίο δέχεται ηλεκτρομαγνητική δύναμη (δύναμη Laplace) η οποία, για ομογενές μαγνητικό πεδίο, δίνεται από τη σχέση: F BIL όπου Β είναι η μαγνητική επαγωγή του μαγνητικού πεδίου, Ι είναι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος, L είναι το μήκος του αγωγού που βρίσκεται μέσα στο μαγνητικό πεδίο και θ είναι η γωνία μεταξύ του B και της φοράς του ηλεκτρικού ρεύματος S

31 5.3 Ο νόμος του Faraday Ανακαλύπτουν πειραματικά ότι η μεταβολή του μαγνητικού πεδίου έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση ΗΕΔ στα άκρα ενός πηνίου Ορίζουν το φαινόμενο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής Εξάγουν συμπεράσματα από πειραματικές δραστηριότητες εμφάνισης ΗΕΔ στα άκρα ενός σωληνοειδούς με την κίνηση ενός μαγνήτη Μελετούν πειραματικά τους παράγοντες που επηρεάζουν το μέτρο και τη πολικότητα της ΗΕΔ από επαγωγή που δημιουργείται σε ένα σωληνοειδές ειραματικές δραστηριότητες δημιουργίας ηλεκτρικού ρεύματος σε σωληνοειδές που συνδέεται με γαλβανόμετρο όταν υπάρχει σχετική κίνηση ενός μαγνήτη ως προς το σωληνοειδές Η ηλεκτρομαγνητική επαγωγή είναι η εμφάνιση ΗΕΔ σε ένα κύκλωμα όταν μεταβάλλεται η μαγνητική ροή που περνά από το κύκλωμα (α) Το ηλεκτρικό ρεύμα μηδενίζεται όταν σταματά η κίνηση του μαγνήτη σε σχέση με το σωληνοειδές. (β) Αν ο μαγνήτης αλλάζει φορά κίνησης, τότε και το ρεύμα στο σωληνοειδές αλλάζει φορά. (γ) Η φορά του ρεύματος αλλάζει αν αντιστραφεί η πολικότητα του μαγνήτη, κ.λ.π Το μέτρο της ΗΕΔ εξαρτάται από το ρυθμό μεταβολής της μαγνητικής ροής και τον αριθμό των σπειρών του σωληνοειδούς

32 5.3.5 Διατυπώνουν και εφαρμόζουν το νόμο του Faraday για την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή Τεκμηριώνουν τη σημασία που έχει το φαινόμενο της επαγωγής στην ανάπτυξη της τεχνολογίας με τη μετατροπή άλλων μορφών ενέργειας σε ηλεκτρική Η μεταβολή της μαγνητικής ροής προκαλεί τη δημιουργία ηλεκτρεγερτικής δύναμης (Η.Ε.Δ.) σε ένα κύκλωμα, που ονομάζεται επαγωγική τάση, Ε επ, η οποία είναι ανάλογη με το ρυθμό μεταβολής της μαγνητικής ροής που περνά μέσα από το κύκλωμα. Η μαθηματική σχέση είναι γνωστή ως νόμος του Faraday και εκφράζεται με τη σχέση: E d N dt Αναφορά σε πλείστες εφαρμογές με έμφαση στις μετατροπές ενέργειας: ηλεκτρική γεννήτρια (μηχανική ενέργεια σε ηλεκτρική), ηλεκτρικός κινητήρας (ηλεκτρική σε μηχανική ενέργεια), σε ηλεκτρικά φρένα τρένων, και άλλες

33 5.4 Ο κανόνας του Lenz Διατυπώνουν και εφαρμόζουν τον κανόνα του Lenz Αναγνωρίζουν και εξηγούν ότι ο κανόνας του Lenz είναι φυσική συνέπεια της αρχής διατήρησης της ενέργειας και δίνουν παραδείγματα Βρίσκουν τη φορά του επαγωγικού ρεύματος ή την πολικότητα της ΗΕΔ με βάση τον κανόνα του Lenz Η φορά του επαγωγικού ρεύματος σε ένα κύκλωμα είναι τέτοια που να αντιτίθεται στην αιτία που το προκαλεί Για τη διατήρηση του φαινομένου της επαγωγής και άρα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας απαιτείται η κατανάλωση έργου, συνήθως μηχανικής ενέργειας με την επίδραση εξωτερικής δύναμης αντίθετης της δύναμης Laplace Εφαρμογή του κανόνα του Lenz σε διάφορες περιπτώσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το φαινόμενο της επαγωγής. Ενδεικτικά: (α) Σε πηνίο ή κλειστό βρόχο με την κίνηση ραβδόμορφου μαγνήτη, (β) σε πηνίο όταν μεταβάλλεται η μαγνητική ροή σε γειτονικό κύκλωμα, (γ) κατά την κίνηση (μεταφορική ή περιστροφική) ράβδου σε ομογενές μαγνητικό πεδίο

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου MSc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης 2η Εκδοση - Ιούλης 2013 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους 011 Σαμουήλ Κοέν Μέρος Α. Οπτική Κ0. Εισαγωγικό Σημείωμα Κυματικής Σελίδα 1. Απλή Αρμονική Ταλάντωση.... Κ0-1 1.1 Ορισμοί... Κ0-1 1. Η Αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠOΥΡΓΕIO ΠΑIΔΕIΑΣ ΚΑI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος Σύγχρονη Φυσική Ι, Μέρος Δεύτερο Περιεχόμενα K0. Εισαγωγή Π1: Παράρτημα Οπτικής K1: Σωματιδιακή Φύση των ΗΜ Κυμάτων Π: Παράρτημα (Η Δυναμική Ενέργεια σε Σταθερό Ηλεκτρικό Πεδίο) K: Σωματιδιακή Φύση της

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t 1 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1. εργάζοµαι µε µονάδες SI. κάνω σωστές πράξεις 3. χρησιµοποιώ τα σύµβολα που δόθηκαν και όχι δικά µου 4. προσέχω αν ζητιέται το µέτρο του µεγέθους ή η αριθµητική του τιµή 5. βρίσκω µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Σαλαμίνα Φυσική Α Λυκείου 2 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το μικρό αυτό βιβλίου θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου να οργανώσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Γ" Λυκείου Θετική άάίτεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ Ί ΑΙΔ ΑΓΩΓΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Γ Λυκείου Θετική άάίτεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ Ί ΑΙΔ ΑΓΩΓΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Λύσεις των ασκήσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ Ί ΑΙΔ ΑΓΩΓΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ U ίβ»ι I ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΏΝ ΒΙΒΛΊΩΝ Γ" Λυκείου Θετική άάίτεχνολογική Κατεύθυνση Αύσεις των ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις

Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 1.1 Εισαγωγή Η επιστήµη των Μικροκυµάτων ξεκίνησε µε την ανάπτυξη του ραντάρ και επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια του 2 ου Παγκοσµίου Πολέµου. Η ανακάλυψη των µικροκυµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστηµών ιπλωµατική Εργασία της Ευθυµίας- Βικτωρίας Σιούτα Σύµβουλος Καθηγητής: ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 184 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8570/Δ2 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Φυσική» της Α και Β τάξης Γενικού Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα Περιεχόμενα 1.1. Ιστορική εξέλιξη των αντιλήψεων για τα άτομα 1.2. Η φύση του φωτός. Τα φάσματα των στοιχείων 1.3. Κυματομηχανική θεώρηση 1.4. Η εξίσωση Schröedinger 1.5. Πολυηλεκτρονικά άτομα 1.6. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΜΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του;

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Άσκηση Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Απάντηση Έστω R n η ακτίνα του κύκλου. Αφού η κίνηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων Περιεχόµενα Κεφαλαίου 15 Χαρακτηριστικά των Κυµάτων Είδη κυµάτων: Διαµήκη και Εγκάρσια Μεταφορά ενέργειας µε κύµατα Μαθηµατική Περιγραφή της Διάδοσης κυµάτων Η Εξίσωση του Κύµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

Συνεπώς, προσπαθώντας να μην ξεχάσω κάποιον, οφείλω και χαίρομαι να αναφέρω τους εξής:

Συνεπώς, προσπαθώντας να μην ξεχάσω κάποιον, οφείλω και χαίρομαι να αναφέρω τους εξής: Στο παρόν υλικό περιέχονται 490 Ασκήσεις και, κυρίως, Προβλήματα που αφορούν στο μάθημα της Φυσικής της Γ Λυκείου, για την Θετική και την Τεχνολογική Κατεύθυνση. Το επίπεδο δυσκολίας των θεμάτων είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αʹ ΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μετασχηματιστή

Μελέτη Μετασχηματιστή Μελέτη Μετασχηματιστή 1. Θεωρητικό μέρος Κάθε φορτίο που κινείται και κατά συνέπεια κάθε αγωγός που διαρρέεται από ρεύμα δημιουργεί γύρω του ένα μαγνητικό πεδίο. Το μαγνητικό πεδίο B με την σειρά του ασκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 3 ( ) ( ) ( ) = 4( ) d d ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 00 Email: dsourlas@phsics.upatras.gr www.phsics.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

3. Από ποιους παράγοντες και με ποιο τρόπο εξαρτάται η αντίσταση ενός μεταλλικού σύρματος σταθερής διατομής.

3. Από ποιους παράγοντες και με ποιο τρόπο εξαρτάται η αντίσταση ενός μεταλλικού σύρματος σταθερής διατομής. Διαγώνισμα 1 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Στις παρακάτω ερωτήσεις να κυκλώσεις το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Α. Τρίβουμε μια γυάλινη ράβδο με μεταξωτό ύφασμα. Η ράβδος φορτίζεται

Διαβάστε περισσότερα